Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 61.107 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 23.05.2024 r.
 • Kto może korzystać ze zwolnienia z VAT?
 • Rozliczanie składek ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym
poniedziałek - 27.05.2024 r.
 • Ustalanie stażu pracy dla potrzeb różnych świadczeń pracowniczych
 • Kiedy zgłoszenie do CRBR musi być zaktualizowane?
środa - 29.05.2024 r.
 • Podatkowe skutki działań marketingowych
poniedziałek - 03.06.2024 r.
 • Wyjaśnienie problemów płatników składek w interpretacjach ZUS
 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego i wypłata ekwiwalentu za urlop
21.05.2024 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
23.05.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
pokaż fragmenty artykułów
Ewidencja i udokumentowanie przeceny towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (792) z dnia 11.08.2011, strona 11
Dokonałem przeceny zapasów towarów nieznajdujących nabywców. Część z nich już sprzedałem ponosząc stratę na tej transakcji. Jak udokumentować to i ująć w księdze podatkowej? Przecena (...)  »
Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 63 (791) z dnia 08.08.2011, strona 11
Mam wierzytelność od kontrahenta, która nie została przez niego uregulowana. Jej wartość nie jest wysoka. Uprzednio wpisałem ją do księgi podatkowej w kolumnie 7 "Wartość (...)  »
Skup odzieży używanej od osób fizycznych
Gazeta Podatkowa nr 63 (791) z dnia 08.08.2011, strona 11
Planuję rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży odzieży używanej. W tym celu będę skupować odzież od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jak dokumentować takie zakupy, (...)  »
Zakup samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (790) z dnia 04.08.2011, strona 11
Osoba fizyczna na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dokonała zakupu samochodu osobowego o wartości początkowej wynoszącej 18.000 zł. Samochód ten nie został zaliczony do środków trwałych, (...)  »
Modernizacja czy remont budynku?
Gazeta Podatkowa nr 61 (789) z dnia 01.08.2011, strona 11
W budynku firmowym wyburzono ścianę, przestawiono drzwi i z dwóch pomieszczeń powstało jedno. Czy koszty związane z wykonaniem wymienionych prac można wpisać do księgi podatkowej (...)  »
Składki ZUS w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 59 (787) z dnia 25.07.2011, strona 11
Osoba fizyczna opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie. Kiedy składki te należy wpisać do księgi podatkowej: w miesiącu, za który obowiązują, czy w miesiącu, w (...)  »
Opłata za prowadzenie rachunku bankowego
Gazeta Podatkowa nr 59 (787) z dnia 25.07.2011, strona 11
Za prowadzenie rachunku bankowego za czerwiec br. bank pobrał opłatę 1 lipca 2011 r., co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym z tego dnia. Pod jaką datą (...)  »
Kiedy wpisać do księgi koszty ubezpieczenia samochodu?
Gazeta Podatkowa nr 58 (786) z dnia 21.07.2011, strona 11
W dniu 4 lipca 2011 r. zawarłam umowę ubezpieczenia samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w mojej firmie. Ubezpieczenie obejmuje okres od 4 lipca 2011 r. (...)  »
Czy ujmować w księdze otrzymywane kaucje?
Gazeta Podatkowa nr 56 (784) z dnia 14.07.2011, strona 11
W ramach działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży towarów. Niekiedy opakowania tych towarów wydaję za kaucją, która może podlegać zwrotowi w momencie oddania opakowań. Czy kwotę kaucji (...)  »
Ewidencja odsetek za zwłokę
Gazeta Podatkowa nr 55 (783) z dnia 11.07.2011, strona 11
Za nieterminową zapłatę zobowiązań właściciel firmy musi zapłacić odsetki za zwłokę. Czy odsetki te podlegają wpisaniu do księgi podatkowej? Możliwość żądania przez wierzyciela od dłużnika (...)  »
Odsetki od środków pieniężnych w okresie zawieszenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 54 (782) z dnia 07.07.2011, strona 11
Mam zamiar zawiesić działalność gospodarczą na kilka miesięcy. W tym czasie przychodem moim będą odsetki od środków zgromadzonych na firmowym rachunku bankowym. Czy w okresie (...)  »
Przychody lombardu
Gazeta Podatkowa nr 53 (781) z dnia 04.07.2011, strona 11
Rozpoczynam działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług lombardowych (udzielaniu pożyczek pod zastaw). Jak ujmować przychody z tej działalności w księdze podatkowej? Podatnicy wykonujący działalność w (...)  »
Koszty reklamy w Internecie
Gazeta Podatkowa nr 52 (780) z dnia 30.06.2011, strona 11
Poniosłem koszty zamieszczenia reklamy mojej firmy w Internecie. Czy wydatki te mogę wpisać do księgi podatkowej, jeżeli faktura VAT została wystawiona przed rozpoczęciem działalności? TAK. (...)  »
Wynagrodzenie pracowników wypłacane z końcem miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 51 (779) z dnia 27.06.2011, strona 11
Zgodnie z zawartymi umowami o pracę, wynagrodzenia pracowników za dany miesiąc wypłacane są z końcem tego miesiąca. Wynagrodzenia za maj 2011 r. zostały przelane na (...)  »
Wynagrodzenie w naturze
Gazeta Podatkowa nr 50 (778) z dnia 22.06.2011, strona 11
Zatrudnionym pracownikom zamierzam wypłacić w naturze część wynagrodzenia za czerwiec 2011 r. Przekażę im mianowicie towary handlowe, których koszt zakupu ująłem w kolumnie 10 księgi (...)  »
Materiały przy usługach stomatologicznych
Gazeta Podatkowa nr 50 (778) z dnia 22.06.2011, strona 11
Zakupuję materiały potrzebne do wykonywania usług stomatologicznych, tj. artykuły niezbędne do sporządzania plomb oraz strzykawki, igły, gazę itp. Czy zakupy te ujmować w kolumnie 10 (...)  »
Sprzedaż samochodu po przekazaniu go na potrzeby osobiste
Gazeta Podatkowa nr 49 (777) z dnia 20.06.2011, strona 11
Właściciel firmy prowadzącej księgę podatkową kupił samochód jako osoba fizyczna na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Po dwóch miesiącach od zakupu samochód ten został przeznaczony na potrzeby (...)  »
Zakup palet do dalszej odsprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 48 (776) z dnia 16.06.2011, strona 11
Zajmujemy się produkcją i sprzedażą palet. Kupujemy też palety do dalszej odsprzedaży. W której pozycji księgi podatkowej należy wpisać zakup palet? Towarami handlowymi są wyroby (...)  »
Kwalifikacja opakowań
Gazeta Podatkowa nr 47 (775) z dnia 13.06.2011, strona 11
Prowadzę pizzerię. Kupuję kartony, w które pakuję pizze "na wynos" oraz sztućce i talerze plastikowe podawane do każdej pizzy. W której kolumnie księgi podatkowej księgować (...)  »
Dofinansowanie z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 46 (774) z dnia 09.06.2011, strona 11
Spółka jawna zatrudnia przy produkcji odzieży roboczej osoby niepełnosprawne. Czy kwotę otrzymanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzenia tych pracowników oraz składek ZUS od tych wynagrodzeń (...)  »
Limitowane koszty ubezpieczenia samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 45 (773) z dnia 06.06.2011, strona 11
Zakupiłem samochód osobowy o znacznej wartości i ująłem go w ewidencji środków trwałych. Otrzymałem polisę za jego ubezpieczenie. W jakiej wartości i pod jaką datą (...)  »
Towary handlowe nabywane z "wystawek"
Gazeta Podatkowa nr 44 (772) z dnia 02.06.2011, strona 11
Świadczę usługi w zakresie naprawy pojazdów samochodowych oraz sprzedaży opon do samochodów. Opony, które obecnie zamierzam odsprzedawać, uzyskuję m.in. nieodpłatnie z "wystawek" z Niemiec. Nie (...)  »
Okres przechowywania księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 43 (771) z dnia 30.05.2011, strona 11
Działalność gospodarczą prowadzę od 2005 r. Czy mogę już zniszczyć dowody księgowe oraz księgę podatkową za ten rok? NIE. Księgi podatkowe oraz dokumenty związane z (...)  »
Ewidencja wypłaconego świadczenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (771) z dnia 30.05.2011, strona 11
Spółka jawna nie jest obowiązana do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownikowi udającemu się na urlop wypłacone zostało świadczenie urlopowe. W której kolumnie księgi podatkowej (...)  »
Udokumentowanie skupu surowców wtórnych
Gazeta Podatkowa nr 42 (770) z dnia 26.05.2011, strona 11
Dokonujemy skupu surowców wtórnych (makulatury, tworzyw sztucznych) od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jak udokumentować te transakcje w celu ujęcia w księdze podatkowej? Czy trzeba (...)  »
Ewidencja faktury za zakup towarów z importu
Gazeta Podatkowa nr 41 (769) z dnia 23.05.2011, strona 11
Importujemy płytki ceramiczne. Dostawca przesłał fakturę na nasz e-mail w celu poinformowania, ile wynosi kwota do zapłaty. Kiedy taką fakturę należy zaksięgować w księdze podatkowej, (...)  »
Koszt z tytułu odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 40 (768) z dnia 19.05.2011, strona 11
Ustaliliśmy odpis na ZFŚS za 2011 r. i przekażemy 75% jego wartości na rachunek Funduszu w maju 2011 r. Kiedy i jak wpisać koszt odpisu (...)  »
Wykształcenie głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 39 (767) z dnia 16.05.2011, strona 11
Posiadam 3-letni staż w księgowości. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku zarządzanie i marketing o specjalności zarządzanie biznesem, a obecnie kończę studia magisterskie na kierunku zarządzanie (...)  »
Odszkodowanie dotyczące zalanego budynku
Gazeta Podatkowa nr 39 (767) z dnia 16.05.2011, strona 11
Wskutek pęknięcia rury zostały zalane pomieszczenia biurowe budynku stanowiącego środek trwały firmy. Koszty wykonanego w 2010 r. remontu ujęliśmy w księdze podatkowej za 2010 r. (...)  »
Ewidencja faktury otrzymanej z miesięcznym opóźnieniem
Gazeta Podatkowa nr 39 (767) z dnia 16.05.2011, strona 11
Użytkuję maszynę na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W dniu 5 maja 2011 r. otrzymałem fakturę za ratę leasingową wystawioną 28 marca 2011 r. Jak ująć (...)  »
Czy spółka jawna prowadząca księgę musi złożyć bilans w KRS?
Gazeta Podatkowa nr 38 (766) z dnia 12.05.2011, strona 11
Spółka jawna prowadzi księgę podatkową. Czy w związku z tym ma obowiązek składania sprawozdania finansowego do KRS? Spółka jawna, która prowadzi księgę podatkową, stosuje przepisy (...)  »
Remanent likwidacyjny
Gazeta Podatkowa nr 37 (765) z dnia 09.05.2011, strona 11
Zamierzam zlikwidować moją działalność gospodarczą. Jak w związku z tym dokonać prawidłowego zamknięcia księgi podatkowej i ustalenia dochodu? Na dzień likwidacji należy zamknąć księgę podatkową (...)  »
Jak ujmować w księdze przychody z kasy fiskalnej?
Gazeta Podatkowa nr 36 (764) z dnia 05.05.2011, strona 11
Rozpoczynam prowadzenie księgi podatkowej. Dla celów VAT ewidencjonuję przychód w kasie fiskalnej. W jaki sposób wpisywać go do księgi? Czy muszę dokonywać zapisów codziennie? Podatnicy, (...)  »
Materiały pomocnicze w zakładzie fryzjerskim
Gazeta Podatkowa nr 36 (764) z dnia 05.05.2011, strona 11
Prowadzę zakład fryzjerski. Wydatek poniesiony na zakup farb do włosów wpisuję w księdze podatkowej w kolumnie 10. Czy postępuję prawidłowo? Z objaśnień do wzoru księgi (...)  »
Koszty i przychody dotyczące firmowego rachunku bankowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (763) z dnia 02.05.2011, strona 10
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ponosi koszty obsługi rachunku bankowego oraz otrzymuje przychody z tytułu odsetek dopisanych do tego rachunku. Wydaje się, że są to typowe (...)  »
Usługi geodezyjne
Gazeta Podatkowa nr 34 (762) z dnia 28.04.2011, strona 11
Świadczę usługi geodezyjne. Otrzymuję faktury z urzędu miasta za ksero map, na podstawie których sporządzam własne mapy. Czy ujmować je w kolumnie 10 księgi podatkowej, (...)  »
Towary otrzymane w spadku i darowiźnie
Gazeta Podatkowa nr 34 (762) z dnia 28.04.2011, strona 11
Po śmierci ojca otrzymałem w spadku towary handlowe, które wprowadziłem do swojej działalności gospodarczej. Otrzymałem też w drodze darowizny towary handlowe od siostry (pochodzące z (...)  »
Składki na ubezpieczenia społeczne jednego ze wspólników spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 33 (761) z dnia 26.04.2011, strona 11
W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Zgodnie z umową spółki ich udział w zysku wynosi po 50%. Jeden ze wspólników jest emerytem i nie opłaca (...)  »
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 32 (760) z dnia 21.04.2011, strona 11
Na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymałem środki z Funduszu Pracy (nie są to środki europejskie). Czy wykazać je w księdze podatkowej jako przychód? Jak zaksięgować sfinansowane (...)  »
Moment zaksięgowania opłat środowiskowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (759) z dnia 18.04.2011, strona 11
Prowadzę księgę podatkową metodą uproszczoną. Wykaz o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2010 r. sporządziłam 25 stycznia 2011 r. Opłatę w wysokości 420 (...)  »
Rozliczenie delegacji pracownika udokumentowanej m.in. biletami PKP
Gazeta Podatkowa nr 30 (758) z dnia 14.04.2011, strona 11
Wysyłam zatrudnionych pracowników w podróż służbową środkami komunikacji PKP. Pracownicy przedstawiają mi bilety i rachunki, na podstawie których zwracane są inne koszty. Moje pytanie dotyczy (...)  »
Koszt rocznego najmu lokalu
Gazeta Podatkowa nr 30 (758) z dnia 14.04.2011, strona 11
Otrzymałem fakturę za najem lokalu, w którym prowadzę działalność gospodarczą. Obejmuje ona okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. i została (...)  »
Dotacja dla niepublicznej szkoły
Gazeta Podatkowa nr 30 (758) z dnia 14.04.2011, strona 11
Prowadzę szkołę niepubliczną i otrzymuję na ten cel dotacje z Urzędu Miasta. Jak ujmować w księdze podatkowej te dotacje i wydatki z nich sfinansowane? Dotacje (...)  »
Odsetki za zwłokę w zapłacie
Gazeta Podatkowa nr 29 (757) z dnia 11.04.2011, strona 11
Kontrahent, który zakupił ode mnie towary handlowe, nie zapłacił za fakturę, więc wystawiłem notę obciążeniową na odsetki za zwłokę w zapłacie. Czy odsetki takie księguje (...)  »
Różnice z zaokrągleń VAT w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (756) z dnia 07.04.2011, strona 11
Kwoty podatku VAT, wykazywane w deklaracji VAT-7, zaokrąglam zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czy pozostałe po takich zaokrągleniach grosze mogą stanowić koszty lub przychody podatkowe i (...)  »
Ewidencja zakupu towarów u podatnika zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 28 (756) z dnia 07.04.2011, strona 11
Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej i księgi podatkowej. Przed rozpoczęciem działalności zakupiłem towary, sporządziłem więc remanent początkowy. Jak powinienem wycenić towary w tym remanencie, jeżeli jestem (...)  »
Zakup artykułów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 27 (755) z dnia 04.04.2011, strona 11
1) Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług lekarskich. Zakupuję w tym celu m.in. leki, strzykawki. Środki te służą do wykonania usługi leczenia ludzi. Jak (...)  »
Opłata za prowadzenie rachunku bankowego
Gazeta Podatkowa nr 27 (755) z dnia 04.04.2011, strona 11
Bank wystawił 1 marca 2011 r. wyciąg za okres od 1 do 28 lutego 2011 r. Pod datą 2 lutego 2011 r. bank pobrał opłatę (...)  »
Zakup artykułów spożywczych na cele baru-pizzerii
Gazeta Podatkowa nr 26 (754) z dnia 31.03.2011, strona 11
Prowadzę bar-pizzerię. Na cele tej działalności zakupuję artykuły spożywcze do sporządzania potraw, opakowania, w które pakuję pizzę, alkohol do sporządzania drinków oraz soki i piwo (...)  »
Kiedy można prowadzić więcej niż jedną księgę podatkową?
Gazeta Podatkowa nr 26 (754) z dnia 31.03.2011, strona 11
Zleciłem prowadzenie księgi podatkowej biuru rachunkowemu. Otrzymuję i wystawiam dużo faktur, dlatego chciałbym prowadzić drugą księgę podatkową w swojej siedzibie, a tylko zbiorcze dane ustalane (...)  »
Wydatki niepublicznego przedszkola sfinansowane dotacją
Gazeta Podatkowa nr 25 (753) z dnia 28.03.2011, strona 11
Prowadzę niepubliczne przedszkole i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Jak ujmować w niej dotacje z urzędu miasta przyznawane na prowadzenie przedszkola (...)  »
Ewidencja faktury za usługi doładowań telefonów komórkowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (752) z dnia 24.03.2011, strona 11
Księgę podatkową prowadzę metodą uproszczoną. Co tydzień otrzymuję faktury za doładowania do telefonów komórkowych zrealizowane za pomocą terminala. Przykładowo faktura z datą wystawienia 1 lutego (...)  »
Podatek od nieruchomości i od środków transportowych
Gazeta Podatkowa nr 23 (751) z dnia 21.03.2011, strona 11
Otrzymałem decyzję na podatek od nieruchomości na 2011 r. i w marcu tego roku opłaciłem I ratę tego podatku. Ponadto w lutym 2011 r. złożyłem (...)  »
Przechowywanie kopii faktur w wersji elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 22 (750) z dnia 17.03.2011, strona 11
Posiadamy program do fakturowania, który jest archiwizowany. Wysyłamy faktury sprzedażowe pocztą oraz e-mailem w formacie PDF osobom, które wyraziły na to zgodę. Faktury sprzedażowe są (...)  »
Duplikat faktury za usługę podwykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 21 (749) z dnia 14.03.2011, strona 11
W lutym 2011 r. otrzymałem wystawiony w tym samym miesiącu duplikat faktury za zakup usług podwykonawcy. Faktura pierwotna została wystawiona w grudniu 2010 r., ale (...)  »
Koszty zakupu opakowań
Gazeta Podatkowa nr 21 (749) z dnia 14.03.2011, strona 11
Prowadzę sprzedaż przez Internet m.in. żeli do paznokci. Zakupuję je w dużych pojemnikach, a następnie przelewam do mniejszych pudełek i sprzedaję klientom. Jak zakwalifikować i (...)  »
Jaki dowód jest podstawą ujęcia kosztu w księdze?
Gazeta Podatkowa nr 20 (748) z dnia 10.03.2011, strona 11
Kiedy w księdze podatkowej stosujemy dowody księgowe, a kiedy dowody wewnętrzne? Na jakiej podstawie zaksięgować składki ZUS za pracownika, ubezpieczenie pojazdu, prowizje bankowe, amortyzację środków (...)  »
Koszty pośrednie przy zmianie metody ewidencji kosztów
Gazeta Podatkowa nr 19 (747) z dnia 07.03.2011, strona 11
Z dniem 1 stycznia 2011 r. zmieniłem metodę ewidencji kosztów w księdze podatkowej z memoriałowej na uproszczoną. Koszty pośrednie, które zostały poniesione w 2010 r., (...)  »
Rozpoczęcie inwestycji a testowanie maszyny
Gazeta Podatkowa nr 18 (746) z dnia 03.03.2011, strona 22
Przedsiębiorca wystąpi o unijne wsparcie na realizację nowej inwestycji w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Czy testowanie maszyny na terenie przedsiębiorstwa jeszcze przed złożeniem (...)  »
Data wpisania do księgi faktur za media
Gazeta Podatkowa nr 18 (746) z dnia 03.03.2011, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Otrzymuję faktury za telefon, wodę, energię (czyli tzw. media). W jakiej dacie wpisywać te faktury do księgi, zważywszy, że dla celów VAT (...)  »
Faktury korygujące dotyczące lat ubiegłych
Gazeta Podatkowa nr 17 (745) z dnia 28.02.2011, strona 11
Firma jest czynnym podatnikiem VAT i rozlicza się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. W latach 2005-2008 wzięła w leasing operacyjny samochód. Leasingodawca opłacał (...)  »
Koszty w zakładzie kosmetycznym
Gazeta Podatkowa nr 17 (745) z dnia 28.02.2011, strona 11
Prowadzę zakład kosmetyczny i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Kupuję kremy, balsamy, wosk do depilacji, olejki i ujmuję je w kolumnie (...)  »
Przychody z działalności gospodarczej wpisywane w kolumnie 8
Gazeta Podatkowa nr 16 (744) z dnia 24.02.2011, strona 11
Prowadzę księgę podatkową według metody uproszczonej. Jakie przychody należy wpisywać do księgi w kolumnie 8? W księdze podatkowej ujmuje się przychody z działalności gospodarczej osiągnięte (...)  »
Wycena w spisie z natury towarów kupionych za granicą
Gazeta Podatkowa nr 15 (743) z dnia 21.02.2011, strona 11
Fakturę dokumentującą zakup materiałów ujęto w księdze podatkowej po przeliczeniu według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. W momencie zapłaty za fakturę (...)  »
Moment ujęcia przychodu na podstawie faktur
Gazeta Podatkowa nr 14 (742) z dnia 17.02.2011, strona 11
Prowadzimy przedsiębiorstwo wielozakładowe. Czy można w księdze podatkowej ujmować przychody ze sprzedaży udokumentowane fakturami VAT raz na koniec miesiąca na podstawie ewidencji sprzedaży VAT, czy (...)  »
Ewidencja przychodów z tytułu usług marketingowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (741) z dnia 14.02.2011, strona 11
Firma świadczy usługi marketingowe na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą. Należność za usługę składa się ze stałej prowizji oraz części zmiennej, tj. prowizji od zawartych (...)  »
Ewidencja przekazanej darowizny
Gazeta Podatkowa nr 12 (740) z dnia 10.02.2011, strona 11
Zakupiłem towary handlowe (artykuły papiernicze) i ująłem je w kolumnie 10 księgi podatkowej. Obecnie zamierzam przekazać je w darowiźnie szkole. Jak ująć to zdarzenie w (...)  »
Koszty usługi kurierskiej ponoszone przy sprzedaży towarów
Gazeta Podatkowa nr 11 (739) z dnia 07.02.2011, strona 11
Sprzedajemy towary wraz z usługą transportu, którą świadczy firma kurierska. Na fakturze sprzedaży widnieją dwie pozycje - wartość towaru i usługa transportu. Wartość sprzedanych towarów (...)  »
Ujęcie produkcji w toku w spisie z natury
Gazeta Podatkowa nr 10 (738) z dnia 03.02.2011, strona 11
Jesteśmy firmą usługową prowadzącą księgę podatkową. Sporządziliśmy spis z natury na dzień 31 grudnia 2010 r. Wykazaliśmy w nim produkcję w toku wycenioną według kosztów (...)  »
Faktura za leasing
Gazeta Podatkowa nr 9 (737) z dnia 31.01.2011, strona 11
Posiadam samochód ciężarowy w leasingu operacyjnym, za który otrzymuję faktury wystawione z góry. Przykładowo faktura VAT za ratę okresową, tj. za używanie przedmiotu zgodnie z (...)  »
Zakup od ludności suszonych ziół, owoców leśnych i grzybów
Gazeta Podatkowa nr 9 (737) z dnia 31.01.2011, strona 11
Prowadzimy sklep z suszonymi ziołami, owocami leśnymi i grzybami. W tym celu skupujemy je m.in. od ludności. Czy możemy dokumentować takie zakupy dowodami wewnętrznymi? TAK. (...)  »
Ewidencja "zerowego" spisu z natury w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (736) z dnia 27.01.2011, strona 11
Nie posiadamy towarów i materiałów podlegających ujęciu w spisie z natury sporządzanym na koniec 2010 r. Czy w związku z tym w księdze podatkowej za 2010 r. należało wpisać 0 zł? TAK. Podatnicy (...)  »
Prywatny samochód osobowy w działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 7 (735) z dnia 24.01.2011, strona 11
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną rozpoczął działalność gospodarczą od 3 stycznia 2011 r. Zamierza on wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, który został przez niego (...)  »
Gdzie zaksięgować wartość paczek wydanych pracownikom?
Gazeta Podatkowa nr 6 (734) z dnia 20.01.2011, strona 11
W grudniu 2010 r. zakupiliśmy paczki dla pracowników ze środków obrotowych. Zostały one wydane pracownikom przed Bożym Narodzeniem. Wartość paczek ujęto w kolumnie 13 księgi (...)  »
Czy zakup towarów można wpisać do księgi na podstawie paragonu?
Gazeta Podatkowa nr 5 (733) z dnia 17.01.2011, strona 11
Wykonuję działalność gospodarczą polegającą na handlu częściami samochodowymi sprowadzanymi z Niemiec. Na udokumentowanie niektórych zakupów otrzymuję jedynie paragony. Czy mogę wpisać wartość towarów do księgi (...)  »
Na nowy rok zakłada się nową księgę
Gazeta Podatkowa nr 5 (733) z dnia 17.01.2011, strona 11
W 2010 r. prowadziłem księgę podatkową w formie papierowej, korzystając z gotowych druków (broszury). Po zakończeniu tego roku zostało mi dużo wolnych kartek. Czy w (...)  »
Wycena towarów w spisie w cenach nabycia
Gazeta Podatkowa nr 4 (732) z dnia 13.01.2011, strona 11
Spis z natury towarów handlowych na koniec 2010 r. chciałbym wycenić w cenach nabycia. Jak tego dokonać? Towary handlowe objęte spisem z natury sporządzonym na (...)  »
Otrzymanie towaru bez faktury w grudniu 2010 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (732) z dnia 13.01.2011, strona 11
W grudniu 2010 r. do mojej firmy dostarczono towary handlowe, lecz do tej pory nie otrzymałem faktury. Czy towary te powinienem wpisać do księgi podatkowej (...)  »
Faktura za telefon dotycząca grudnia 2010 r. i stycznia 2011 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (731) z dnia 10.01.2011, strona 11
Otrzymałem fakturę za usługi telekomunikacyjne, obejmującą koszt rozmów telefonicznych za grudzień 2010 r. i abonament za styczeń 2011 r. Data wystawienia tej faktury przypada na (...)  »
Przekazanie towarów na budowę magazynu
Gazeta Podatkowa nr 3 (731) z dnia 10.01.2011, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu materiałami budowlanymi. Obecnie buduję magazyn, który będzie środkiem trwałym w mojej firmie. Na potrzeby budowy przekazałem część zakupionych we (...)  »
Dokonanych zakupów nie można dokumentować kopiami dowodów
Gazeta Podatkowa nr 2 (730) z dnia 07.01.2011, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. W przypadku nabycia od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zakupy ujmuję w (...)  »
Remanent u weterynarza
Gazeta Podatkowa nr 1 (729) z dnia 03.01.2011, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych. Wykorzystuję w tym celu m.in. leki, bandaże, strzykawki. Środki te nie są przeznaczone do sprzedaży, lecz służą (...)  »
Ewidencja zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 104 (728) z dnia 30.12.2010, strona 11
Faktura VAT dokumentująca zakup towarów została wystawiona 20 grudnia 2010 r. Zgodnie z umową towary będą dostarczone 20 stycznia 2011 r. Czy fakturę dokumentującą ten (...)  »
Wydatki na wykonanie centralnego ogrzewania nie są kosztem w momencie poniesienia
Gazeta Podatkowa nr 103 (727) z dnia 27.12.2010, strona 11
W lipcu 2009 r. poniesiono koszty wytworzenia centralnego ogrzewania w budynku, w którym prowadzona jest działalność handlowa (sklep). Wydatki na zakup kotła gazowego, grzejników i (...)  »
Nagroda ze sprzedaży premiowej przekazana na potrzeby osobiste podatnika
Gazeta Podatkowa nr 103 (727) z dnia 27.12.2010, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W ramach sprzedaży premiowej za promocyjną cenę nabyłem telewizor. Kontrahent wystawił na tę okoliczność fakturę, którą ująłem w (...)  »
Wydatki poniesione na prototyp wyrobu
Gazeta Podatkowa nr 102 (726) z dnia 23.12.2010, strona 11
Od stycznia 2010 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie produkcji elektrycznego sprzętu oświetleniowego. Do tej pory nie rozpocząłem produkcji i sprzedaży, natomiast poniosłem spore (...)  »
Faktura za telefon z przełomu roku
Gazeta Podatkowa nr 102 (726) z dnia 23.12.2010, strona 11
Otrzymałem fakturę za usługi telekomunikacyjne wystawioną w grudniu 2010 r. Faktura ta obejmuje opłatę za rozmowy telefoniczne wykonane w grudniu 2010 r. i abonament za (...)  »
Ujęcie składki na Fundusz Pracy wspólnika spółki osobowej
Gazeta Podatkowa nr 101 (725) z dnia 20.12.2010, strona 11
Spółka cywilna prowadzi księgę podatkową. W świetle aktualnych wyjaśnień Ministerstwa Finansów składka na Fundusz Pracy płacona przez jednego wspólnika nie może być kosztem pozostałych wspólników. (...)  »
Ulga na zakup kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 100 (724) z dnia 16.12.2010, strona 11
Zakupiłam kasę fiskalną korzystając z ulgi w VAT. Jak wykazać w księdze podatkowej wartość kasy? Czy ulgę w VAT ująć jako przychód? Podatnicy, którzy rozpoczną (...)  »
Koszty ubezpieczenia samochodu ciężarowego
Gazeta Podatkowa nr 100 (724) z dnia 16.12.2010, strona 11
W dniu 30 listopada 2010 r. została zawarta umowa ubezpieczenia samochodu ciężarowego ujętego w ewidencji środków trwałych. Ubezpieczenie obejmuje okres od 1 grudnia 2010 r. (...)  »
Ewidencja usług podwykonawców i zakupu opakowań
Gazeta Podatkowa nr 99 (723) z dnia 13.12.2010, strona 11
Zajmuję się produkcją mebli. Korzystam przy tym czasem z robót podwykonawców. Meble sprzedaję w paczkach. Czy koszt usług podwykonawców i opakowań należy ujmować w kolumnie (...)  »
Ekspozycja towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (723) z dnia 13.12.2010, strona 11
Prowadzimy market budowlany, w którym sprzedajemy m.in. artykuły do wyposażenia łazienek. Zakupiliśmy płytki ceramiczne, płyty gipsowe itp. oraz ponieśliśmy koszty wykonania boksów ekspozycyjnych, w których (...)  »
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe (cz. III)
Gazeta Podatkowa nr 98 (722) z dnia 09.12.2010, strona 11
Załóżmy, że osoba fizyczna samodzielnie wykonująca działalność gospodarczą i prowadząca w 2010 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów osiągnęła przychody za ten rok w kwocie: (...)  »
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 97 (721) z dnia 06.12.2010, strona 11
Podatnicy prowadzący w 2010 r. księgę podatkową, którzy będą od nowego roku prowadzić księgi rachunkowe, muszą otworzyć je na dzień 1 stycznia 2011 r. - (...)  »
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 96 (720) z dnia 02.12.2010, strona 11
W przypadku gdy podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów przekroczą w 2010 r. przychody w kwocie 4.784.400 zł, będą musieli z dniem 1 stycznia (...)  »
Wymiana wadliwego towaru
Gazeta Podatkowa nr 95 (719) z dnia 29.11.2010, strona 11
W ramach gwarancji klientowi zostało wymienione urządzenie na nowe Nie mogą wadliwych urządzeń zwrócić producentowi z uwagi na to, że umowa nie przewiduje zwrotów. Zamieszczenie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.