Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 19 maja 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2024 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 58.625 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 20.05.2024 r.
 • Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
 • Co trzeba wiedzieć o wpłatach na PFRON?
czwartek - 23.05.2024 r.
 • Kto może korzystać ze zwolnienia z VAT?
 • Rozliczanie składek ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym
poniedziałek - 27.05.2024 r.
 • Ustalanie stażu pracy dla potrzeb różnych świadczeń pracowniczych
 • Kiedy zgłoszenie do CRBR musi być zaktualizowane?
środa - 29.05.2024 r.
 • Podatkowe skutki działań marketingowych
20.05.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za kwiecień 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za kwiecień 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do (...)
21.05.2024 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
23.05.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
pokaż fragmenty artykułów
Sprzedaż środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 65 (897) z dnia 13.08.2012, strona 11
Sprzedaliśmy środek trwały, którego niezamortyzowana wartość początkowa wynosiła 3.000 zł. Przychód ze sprzedaży wyniósł 5.000 zł. Z transakcji tej uzyskaliśmy dochód w kwocie 2.000 zł. (...)  »
Dokumentowanie reklamacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 64 (896) z dnia 09.08.2012, strona 11
W ramach gwarancji podatnik musiał odebrać od klienta wadliwy towar i wydać mu towar wolny od wad. Jak udokumentować to zdarzenie i jakich zapisów należy (...)  »
Data zaksięgowania faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 63 (895) z dnia 06.08.2012, strona 11
W lipcu br. otrzymałem fakturę korygującą za media, która dotyczy faktury VAT wystawionej w 2011 r. Z jaką datą należy ująć tę fakturę w księdze (...)  »
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 62 (894) z dnia 02.08.2012, strona 11
Pracodawca wypłacił pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Czy ekwiwalent ten należy wpisać do księgi podatkowej? Jeżeli tak, to w której kolumnie: 12 czy 13? (...)  »
Wstępna opłata leasingowa
Gazeta Podatkowa nr 61 (893) z dnia 30.07.2012, strona 11
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie księgi podatkowej. Stosuje metodę kasową. Osoba ta wzięła w leasing samochód osobowy. Wstępna opłata leasingowa (...)  »
Zakup środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 61 (893) z dnia 30.07.2012, strona 11
Zakupiłam środek trwały. W której kolumnie księgi podatkowej powinnam zaksięgować ten zakup, a w której jego amortyzację? Jeśli podatnik zakupił składnik majątku spełniający definicję określoną (...)  »
Niezapłacone składki ZUS a koszty
Gazeta Podatkowa nr 60 (892) z dnia 26.07.2012, strona 11
Właściciel firmy nie opłacił składek ZUS za 3 miesiące br. za siebie oraz pracowników i dlatego nie wpisałam ich do księgi podatkowej. Czy po zapłacie (...)  »
Przeliczanie kosztu zakupu towaru wyrażonego w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 59 (891) z dnia 23.07.2012, strona 11
Przedsiębiorca dokonuje zakupu towarów handlowych z Indii. Otrzymuje fakturę ich zakupu wyrażoną w walucie obcej i dokument SAD wraz z towarem po odprawie celnej. Jak (...)  »
Kursy walut stosowane do wyceny należności i zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 58 (890) z dnia 19.07.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Mam rachunek walutowy. Wpływ należności na ten rachunek wyceniam po kursie kupna banku, a wypływ środków z tytułu zapłaty zobowiązania po kursie (...)  »
Zawiadomienie o prowadzeniu księgi przez podatnika rozpoczynającego działalność
Gazeta Podatkowa nr 57 (889) z dnia 16.07.2012, strona 11
Osoba fizyczna rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Czy skoro zarejestrowała działalność poprzez dokonanie wpisu w CEIDG, to musi jeszcze zawiadamiać urząd skarbowy o zaprowadzeniu księgi podatkowej? (...)  »
Koszt robót podwykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 57 (889) z dnia 16.07.2012, strona 11
Podatnik świadczy usługi budowlane i prowadzi księgę podatkową. Obecnie wykonuje budynek usługowy. Otrzymał fakturę za roboty rozbiórkowe dotyczące realizowanej budowy od podwykonawcy. Czy koszt z (...)  »
Udokumentowanie kosztów używania prywatnego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 56 (888) z dnia 12.07.2012, strona 11
Używam prywatnego samochodu osobowego w działalności gospodarczej. W celu ustalenia kosztów podatkowych związanych z jego eksploatacją prowadzę ewidencję przebiegu pojazdu. Jaki jest prawidłowy dowód dla (...)  »
Jaki dowód dla ujęcia zakupu paliwa za granicą?
Gazeta Podatkowa nr 55 (887) z dnia 09.07.2012, strona 11
Zakupiłem paliwo za granicą do firmowego samochodu ciężarowego. Jak prawidłowo wpisać koszt zakupu do księgi - wystawić dowód wewnętrzny czy wpisać sam paragon? Wydatki poniesione (...)  »
Koszt i przychód z tytułu likwidacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 55 (887) z dnia 09.07.2012, strona 11
Posiadam nieużyteczne towary, które zamierzam przekazać na złom i do utylizacji. Czy fakturę za złom mam ująć w przychodach, a wartość zlikwidowanych towarów w kolumnie (...)  »
Brak właściwego udokumentowania kosztu zakupu przez Internet
Gazeta Podatkowa nr 54 (886) z dnia 05.07.2012, strona 11
Zakupuję towary handlowe (odzież) przez Internet od kontrahentów zagranicznych. Dla udokumentowania tych transakcji posiadam jedynie zamówienie i potwierdzenie przelewu. Czy jest to wystarczające dla ujęcia (...)  »
Bilans podatnika prowadzącego księgę
Gazeta Podatkowa nr 54 (886) z dnia 05.07.2012, strona 11
Prowadzimy księgę podatkową. Dla celów uzyskania kredytu trzeba sporządzić bilans i rachunek zysków i strat dla banku. Jak tego dokonać, skoro nie dysponujemy takimi informacjami, (...)  »
Faktura VAT marża za zakup samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 53 (885) z dnia 02.07.2012, strona 11
W czerwcu br. na potrzeby wykonywanej działalności zakupiłem samochód osobowy. Otrzymałem fakturę VAT marża na kwotę brutto 20.000 zł. Opłaciłem również składki OC za okres (...)  »
Różnice kursowe na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 52 (884) z dnia 28.06.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Posiadam konto walutowe, na które wpływają należności za sprzedane towary. Z konta tego dokonuję zapłaty zobowiązań, wyceniając rozchód według metody FIFO. Podobnie (...)  »
Odpisy przekazywane w ratach na rachunek ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 51 (883) z dnia 25.06.2012, strona 11
Przedsiębiorca obowiązany do tworzenia ZFŚS przekazuje co miesiąc odpis na konto tego Funduszu. Czy przekazywaną ratę słusznie zalicza do kosztów uzyskania przychodów i wpisuje do (...)  »
Czy ująć w księdze gotówkę pobraną przez wspólnika?
Gazeta Podatkowa nr 49 (881) z dnia 18.06.2012, strona 11
Spółka cywilna rozlicza się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Czy w tej księdze należy ewidencjonować wypłaty gotówki z konta bankowego spółki dokonywane przez (...)  »
Wprowadzenie prywatnego samochodu do działalności
Gazeta Podatkowa nr 48 (880) z dnia 14.06.2012, strona 11
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Zakupiliśmy z mężem samochód. Z umowy kupna-sprzedaży wynika, że jestem współwłaścicielem (...)  »
Koszty ubezpieczenia w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (879) z dnia 11.06.2012, strona 11
Przedsiębiorca zawarł umowę ubezpieczenia samochodu ciężarowego w maju 2012 r. W dniu wystawienia polisy dokonał częściowej zapłaty składek na OC, AC i NNW. Pozostała część (...)  »
Materiały otrzymane wcześniej niż faktura
Gazeta Podatkowa nr 46 (878) z dnia 06.06.2012, strona 11
Zdarza się, że zakupione przeze mnie materiały docierają do firmy w miesiącu zakupu, a faktura dopiero w miesiącu następnym. Czy mogę wtedy wpisać koszt ich (...)  »
Wypłata odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 45 (877) z dnia 04.06.2012, strona 11
Po śmierci pracownika firma wypłaciła osobom uprawnionym odprawę pośmiertną i jego wynagrodzenie wraz z ekwiwalentem za urlop. W których kolumnach księgi podatkowej zaksięgować te wypłaty? (...)  »
Warunki prowadzenia księgi według zasad dla biur rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (876) z dnia 31.05.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową dokonując zapisów bieżąco. Chciałbym dokonywać zapisów w księdze na zasadach określonych dla biur rachunkowych, tj. do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc (...)  »
Usługa kurierska przy zakupie towarów
Gazeta Podatkowa nr 43 (875) z dnia 28.05.2012, strona 11
Mam fakturę za towar wraz z doliczoną usługą kurierską. Czy wartość tej usługi należy wpisać w kolumnie 13 księgi podatkowej? Czy mam rozbić koszt tej (...)  »
Kiedy opłacać składki ZUS, aby były kosztem miesiąca, którego dotyczą?
Gazeta Podatkowa nr 43 (875) z dnia 28.05.2012, strona 11
Wynagrodzenie za dany miesiąc jest u nas wypłacane do 1. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie za kwiecień wypłaciliśmy 30 kwietnia 2012 r. Składki do ZUS od (...)  »
Dowód wewnętrzny dla każdej transakcji z osobna
Gazeta Podatkowa nr 42 (874) z dnia 24.05.2012, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą, dla potrzeb której nabywam od rolników nieprzerobione produkty roślinne. Zakupy te dokumentuję dowodami wewnętrznymi. Zawieram bardzo wiele takich transakcji w ciągu dnia. (...)  »
Koszty kapitalnego remontu budynku
Gazeta Podatkowa nr 41 (873) z dnia 21.05.2012, strona 11
W kwietniu 2012 r. kupiłem nieruchomość zabudowaną. Budynek znajdujący się na zakupionym gruncie wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu, po którym będzie wykorzystywany na cele prowadzonej działalności (...)  »
Refundacja składek z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 40 (872) z dnia 17.05.2012, strona 11
Przedsiębiorca wpisuje składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne do księgi podatkowej pod datą ich zapłaty do ZUS. Legitymuje się orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i w związku (...)  »
Ewidencja usług reklamowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (871) z dnia 14.05.2012, strona 11
Prowadzę działalność reklamową. W tym celu kupuję różne artykuły biurowe (np. długopisy). Dokonuję też zakupu usługi polegającej na zamieszczeniu na tych artykułach nadruku i grawerowania. (...)  »
Zakupy artykułów dla biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (870) z dnia 10.05.2012, strona 11
Prowadzę biuro rachunkowe i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Dokonuję zakupu druków dowodów księgowych oraz literatury z zakresu rachunkowości i podatków. (...)  »
Składki na Fundusz Pracy zapłacone za jednego wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 37 (869) z dnia 07.05.2012, strona 11
W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Tylko jeden z nich opłaca obowiązkowo składki na Fundusz Pracy. Są one płacone ze środków spółki. Składki te wpisuję (...)  »
Jak zaksięgować koszty transportu?
Gazeta Podatkowa nr 36 (868) z dnia 04.05.2012, strona 11
Zakupiłem środek trwały ponosząc koszty jego transportu. Czy wartość tych kosztów ujmuje się w kolumnie 11 księgi podatkowej "Koszty uboczne zakupu"? NIE. O tym, co (...)  »
Przychód z tytułu odsetek w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 36 (868) z dnia 04.05.2012, strona 11
Klient wpłacił na firmowy rachunek bankowy należność za sprzedane mu towary wraz z odsetkami za zwłokę w uregulowaniu faktury dokumentującej ich sprzedaż. Czy postąpię prawidłowo, (...)  »
Darowizna wyrobów na rzecz szkoły
Gazeta Podatkowa nr 35 (867) z dnia 30.04.2012, strona 11
Właściciel firmy produkcyjnej przekazał na rzecz szkoły część wyprodukowanych wyrobów. Jak wpisać tę darowiznę w księdze podatkowej? Nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów darowizn (...)  »
Składki zdrowotnej nie wpisuje się do księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (867) z dnia 30.04.2012, strona 11
Rozpoczęłam działalność gospodarczą i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. W jakiej wysokości można składkę zdrowotną wpisać do księgi podatkowej w pierwszym (...)  »
Zakup materiałów przez fizjoterapeutę
Gazeta Podatkowa nr 35 (867) z dnia 30.04.2012, strona 11
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych (masażu leczniczego). W którą kolumnę księgi podatkowej należy wpisać koszty zakupu oliwki do masażu i papierowych (...)  »
Kiedy zaksięgować duplikat faktury z zeszłego roku?
Gazeta Podatkowa nr 34 (866) z dnia 26.04.2012, strona 11
Prowadzimy księgę podatkową metodą uproszczoną. Obecnie otrzymaliśmy duplikat faktury kosztowej z 2011 r. (oryginał faktury nie wpłynął do nas). Czy można wpisać go do księgi (...)  »
Odsetki za zwłokę w zapłacie
Gazeta Podatkowa nr 34 (866) z dnia 26.04.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową metodą uproszczoną. Otrzymałam notę odsetkową z żądaniem uiszczenia odsetek za zwłokę w zapłacie faktury. Odsetki te uiściłam we wskazanej kwocie. Czy mogę (...)  »
Na podstawie jakiego dowodu księgować wynagrodzenia?
Gazeta Podatkowa nr 33 (865) z dnia 23.04.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Czy koszty wynagrodzeń wpisuje się do księgi na podstawie listy płac, czy innego dokumentu sporządzonego w tym celu (dowodu księgowego)? Do wpisywania (...)  »
Ustalenie dochodu (straty) za 2011 r.
Gazeta Podatkowa nr 32 (864) z dnia 19.04.2012, strona 11
W 2011 r. prowadziłem księgę podatkową. Przychody za ten rok osiągnąłem niższe niż koszty ich uzyskania, czyli poniosłem stratę podatkową. Czy muszę wpisać do księgi (...)  »
Różnice kursowe przy zapłacie należności
Gazeta Podatkowa nr 31 (863) z dnia 16.04.2012, strona 11
Otrzymaliśmy zapłatę od kontrahenta z Niemiec za dokonane przez niego zakupy towarów od naszej firmy. Zapłata w kwocie 2.000 euro wpłynęła na nasz rachunek walutowy. (...)  »
Koszt przejazdu taksówką udokumentowany paragonem
Gazeta Podatkowa nr 30 (862) z dnia 12.04.2012, strona 11
Właściciel firmy odbywa w ramach działalności gospodarczej przejazdy taksówkami po mieście. Na udokumentowanie tego posiada jedynie paragony. Czy można na ich podstawie wpisać koszt do (...)  »
Prowadzenie ksiąg przez spółkę cywilną osób fizycznych
Gazeta Podatkowa nr 29 (861) z dnia 10.04.2012, strona 11
Z dniem 1 maja 2012 r. do istniejącej spółki cywilnej osób fizycznych "X" przystępuje inna spółka cywilna osób fizycznych "Y". Obie spółki nie prowadzą ksiąg (...)  »
Koszty ponoszone w handlu samochodami sprowadzanymi z zagranicy
Gazeta Podatkowa nr 28 (860) z dnia 05.04.2012, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami używanymi sprowadzanymi z Niemiec i Holandii. Samochody zakupuję głównie od osób nieprowadzących działalności bądź z komisów. Sprowadzam je (...)  »
Koszty z tytułu pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 27 (859) z dnia 02.04.2012, strona 11
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność na własne nazwisko. Zawarłem umowę pożyczki na cele działalności gospodarczej. Jak ująć jej skutki w księdze podatkowej? Kwota pożyczki, jak (...)  »
Przeliczenie limitu przychodów do ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (858) z dnia 29.03.2012, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą na własny rachunek. Na koniec 2011 r. osiągnęłam przychody w kwocie 5.000.000 zł. Ponieważ limit przychodów wyznaczający obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w (...)  »
Metoda memoriałowa prowadzenia księgi
Gazeta Podatkowa nr 26 (858) z dnia 29.03.2012, strona 11
Rozpoczynam prowadzenie księgi podatkowej metodą memoriałową. Jak zgodnie z tą metodą ujmować w księdze koszty podatkowe? Metodę memoriałową ujmowania kosztów w księdze podatkowej określa art. (...)  »
Podatek akcyzowy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 25 (857) z dnia 26.03.2012, strona 11
Posiadam zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący (prowadzę skład węglowy). Na dzień 1 stycznia 2012 r. pozostał mi węgiel, który zakupiłem w grudniu 2011 (...)  »
Protokół przeceny towarów
Gazeta Podatkowa nr 25 (857) z dnia 26.03.2012, strona 11
Prowadzę księgę przychodów i rozchodów. W spisie z natury za 2011 r. zostały ujęte towary o dużej wartości, które w trakcie 2012 r. sprzedaliśmy po (...)  »
Odszkodowanie z tytułu kasacji samochodu
Gazeta Podatkowa nr 24 (856) z dnia 22.03.2012, strona 11
Wypadkowi uległ samochód osobowy wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego za kwotę 1.300 zł (nie był zaliczony do środków trwałych). Ubezpieczyciel zdecydował o jego kasacji. (...)  »
Księga prowadzona komputerowo
Gazeta Podatkowa nr 23 (855) z dnia 19.03.2012, strona 11
Księgę podatkową prowadzę za pomocą programu komputerowego. Co miesiąc robię wydruk zapisów. Ostatnio koleżanka powiedziała mi, że powinnam jeszcze prowadzić księgę ręcznie i wpisywać tam (...)  »
Przychód i koszt z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (855) z dnia 19.03.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Czy przychód ze sprzedaży samochodu ciężarowego, który był ujęty w ewidencji środków trwałych, należy zaksięgować w księdze w kolumnie 7, czy w (...)  »
Zakupy na cele szkoleniowe
Gazeta Podatkowa nr 22 (854) z dnia 15.03.2012, strona 11
Prowadzę ośrodek szkoleniowy i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Dokonuję zakupu podręczników oraz innych pomocy naukowych (np. czasopism fachowych, płyt CD). (...)  »
Składki ZUS od nieterminowo wypłaconych wynagrodzeń pracowników
Gazeta Podatkowa nr 21 (853) z dnia 12.03.2012, strona 11
Pracodawca wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca. Za luty 2012 r. kwota netto wynagrodzeń została przekazana na konta osobiste pracowników 12 (...)  »
Rozliczenie zapłaty zobowiązania walutą kupioną w kantorze
Gazeta Podatkowa nr 20 (852) z dnia 08.03.2012, strona 11
Koszt z faktury zakupu towarów od dostawcy zagranicznego, wyrażony w euro, wyceniłem według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia. W celu zapłaty (...)  »
Jakie składniki majątku ująć w księdze po przejściu z ksiąg handlowych?
Gazeta Podatkowa nr 19 (851) z dnia 05.03.2012, strona 11
Na dzień 1 stycznia 2012 r. przeszłam z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową. Jakie składniki majątku wynikające z ksiąg rachunkowych należało ująć w księdze podatkowej? (...)  »
Na czym polega metoda kasowa?
Gazeta Podatkowa nr 18 (850) z dnia 01.03.2012, strona 11
Rozpoczynam działalność gospodarczą i prowadzenie księgi podatkowej. Czy jeśli wybiorę kasową metodę prowadzenia księgi, to nieopłacone faktury będę mogła księgować w koszty? Metody tzw. kasowej (...)  »
Odsetki za nieterminową zapłatę faktury za telefon
Gazeta Podatkowa nr 17 (849) z dnia 27.02.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową metodą kasową. Na fakturze VAT za usługi telekomunikacyjne zostały naliczone odsetki za zwłokę w zapłacie. Czy mogę je ująć w księdze na (...)  »
Koszty ubezpieczenia i opłaty wstępnej przy przejściu z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową
Gazeta Podatkowa nr 16 (848) z dnia 23.02.2012, strona 11
W 2011 r. prowadziłam księgi rachunkowe. Od 1 stycznia 2012 r. w związku z nieprzekroczeniem limitu przychodów, przeszłam na księgę podatkową. Prowadzę ją metodą uproszczoną. (...)  »
Zakup towarów handlowych na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 16 (848) z dnia 23.02.2012, strona 11
Zakupiłem towary handlowe, które dostarczono do mojej firmy w grudniu 2011 r. Fakturę dokumentującą ten zakup wystawiono dopiero w styczniu 2012 r. W którym roku (...)  »
Koszt wstępnej opłaty leasingowej
Gazeta Podatkowa nr 15 (847) z dnia 20.02.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową metodą uproszczoną. Zawarłem umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Poniosłem koszty wstępnej opłaty leasingowej (stanowi ona 30% wartości samochodu) i ująłem ją w (...)  »
Reklama działalności gastronomicznej
Gazeta Podatkowa nr 14 (846) z dnia 16.02.2012, strona 11
Przedsiębiorca prowadzący kawiarnię i restaurację rozlicza się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Jak w tej księdze ujmować rozchody towarów z tytułu poczęstunku stanowiącego (...)  »
Skierowanie na badania okresowe po urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 13 (845) z dnia 13.02.2012, strona 15
Pracownica jest na urlopie wychowawczym. W trakcie tego urlopu przypadał termin kolejnych badań okresowych. Niedługo wraca do pracy. Czy mamy ją skierować na badania okresowe (...)  »
Składki na ubezpieczenia społeczne właściciela
Gazeta Podatkowa nr 13 (845) z dnia 13.02.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową metodą uproszczoną. Czy mogę do niej wpisywać składki na własne ubezpieczenia społeczne, czy też powinienem je odliczać od dochodu? Podatnik zapłacone w (...)  »
Ustalenie zaliczki na podatek na podstawie zapisów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 12 (844) z dnia 09.02.2012, strona 11
Od 1 stycznia 2012 r. rozpocząłem wykonywanie działalności gospodarczej i prowadzenie księgi podatkowej. Jak na podstawie zapisów w księdze ustalać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy (...)  »
Co wykazać w remanencie dewelopera?
Gazeta Podatkowa nr 11 (843) z dnia 06.02.2012, strona 11
Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie budowy domów na sprzedaż i rozliczamy się na podstawie księgi podatkowej. Jak należało wykazać w spisie natury na koniec 2011 (...)  »
Moment zaksięgowania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (842) z dnia 02.02.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową metodą uproszczoną. W 2011 r. nabyłem towary handlowe z zagranicy. Faktura była wystawiona w euro. Przeliczyłem jej wartość na złote i ująłem (...)  »
Do której kolumny wpisać spis z natury?
Gazeta Podatkowa nr 9 (841) z dnia 30.01.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Na koniec roku, tj. na dzień 31 grudnia 2011 r., sporządziłem spis z natury. W której kolumnie księgi należało zaksięgować wartość tego (...)  »
Różnice inwentaryzacyjne w księdze
Gazeta Podatkowa nr 8 (840) z dnia 26.01.2012, strona 11
Prowadzę działalność handlową i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przychody i rozchody towarów ewidencjonuję w komputerowym programie magazynowym. (...)  »
Gdy po wystawieniu paragonu zostanie sporządzona faktura
Gazeta Podatkowa nr 8 (840) z dnia 26.01.2012, strona 11
Ewidencjonuję przychód w kasie fiskalnej. Zapisów w księdze podatkowej dokonuję na podstawie miesięcznego zestawienia raportów dobowych. Zdarza się, że po wystawieniu paragonu klient zwraca się (...)  »
Przekazanie towarów na potrzeby właściciela w okresie zawieszenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 7 (839) z dnia 23.01.2012, strona 11
W 2011 r. zawiesiłam działalność gospodarczą (prowadzenie sklepu spożywczego). Na dzień poprzedzający rozpoczęcie zawieszenia działalności sporządziłam spis z natury. Na stanie pozostało wiele towarów spożywczych. (...)  »
Opłata za prowadzenie rachunku bankowego
Gazeta Podatkowa nr 6 (838) z dnia 19.01.2012, strona 11
W dniu 2 stycznia 2012 r. otrzymałem wyciąg bankowy, z którego wynika, że opłatę za prowadzenie firmowego rachunku bankowego za grudzień 2011 r. bank pobrał (...)  »
Wynagrodzenie na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 5 (837) z dnia 16.01.2012, strona 11
Wynagrodzenia wypłacam pracownikom do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czy jeśli wynagrodzenie za grudzień 2011 r. wypłaciłem pracownikom 2 stycznia 2012 r., to (...)  »
Zakup artykułów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 4 (836) z dnia 12.01.2012, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wykonuję usługi medyczne. Do świadczenia tych usług wykorzystuję leki, bandaże, strzykawki i innego (...)  »
Nowa księga podatkowa na 2012 rok
Gazeta Podatkowa nr 4 (836) z dnia 12.01.2012, strona 11
W 2011 r. zakupiłem księgę podatkową (odpowiednią broszurę) i prowadziłem ją w formie papierowej. Czy jeśli po zakończeniu 2011 r. pozostały mi kartki w tej (...)  »
Wycena usług niezakończonych
Gazeta Podatkowa nr 3 (835) z dnia 09.01.2012, strona 11
Świadczymy usługi remontowo-budowlane. Na dzień 31 grudnia 2011 r. mamy kilka robót rozpoczętych. Czy należało je wykazać w spisie z natury? Jeśli tak, to jak (...)  »
Różnice kursowe w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (834) z dnia 05.01.2012, strona 11
Księga podatkowa prowadzona jest metodą uproszczoną. Przedsiębiorca sprzedał w grudniu 2011 r. towary kontrahentowi z terenu UE za 5.000 euro. Należność ta wpłynęła na rachunek (...)  »
Ewidencja faktury od usługodawcy zagranicznego z UE
Gazeta Podatkowa nr 1 (833) z dnia 02.01.2012, strona 11
Otrzymałem od usługodawcy zagranicznego z Unii Europejskiej fakturę za zakup miejsca na stronie internetowej na reklamę mojej firmy. Czy można ją zaksięgować bezpośrednio w księdze (...)  »
Spis z natury towarów, których zakup nie może być ujęty w księdze
Gazeta Podatkowa nr 104 (832) z dnia 29.12.2011, strona 11
Handluję sprzętem AGD. Chcę poszerzyć ofertę o towary pochodzące z "wystawek" z Niemiec, tj. sprzęt wystawiany przed domy jako niepotrzebny, który można nieodpłatnie zabrać. Po (...)  »
Działalność gospodarcza i rolnicza a limit przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (831) z dnia 27.12.2011, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą (usługową), którą rozliczam na podstawie księgi podatkowej. Jednocześnie mam gospodarstwo rolne, od którego opłacam podatek rolny. Szacuję, że przychody z działalności usługowej (...)  »
Duplikat faktury VAT za zakup towaru
Gazeta Podatkowa nr 102 (830) z dnia 22.12.2011, strona 11
W październiku br. zakupiłam towar, ale faktura zakupu od kontrahenta nie dotarła do firmy. Duplikat faktury VAT dokumentującej zakup otrzymałam dopiero w grudniu. Czy fakturę (...)  »
Przedpłata w systemie viaTOLL nie powoduje powstania kosztu
Gazeta Podatkowa nr 101 (829) z dnia 19.12.2011, strona 11
Wpłaciłem kaucję za urządzenie do poboru opłat elektronicznych za przejazd drogami płatnymi (viaBOX) oraz uiściłem przedpłatę. Zaksięgowałem te kwoty w kosztach w księdze podatkowej prowadzonej (...)  »
Udokumentowanie likwidacji środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 101 (829) z dnia 19.12.2011, strona 11
Zamierzamy wycofać z użytkowania i ewidencji środków trwałych laptop, który jest już przestarzały technologicznie. Czy dla udokumentowania tego zdarzenia wystarczy sporządzić protokół stwierdzający jego nieprzydatność (...)  »
Paragon za przejazd taksówką
Gazeta Podatkowa nr 99 (827) z dnia 12.12.2011, strona 11
Właściciel firmy odbył podróż służbową, w czasie której przejechał taksówką z lotniska do siedziby kontrahenta, na udokumentowanie czego otrzymał jedynie paragon. Czy można uznać paragon (...)  »
Koszty dostawy towarów ponoszone przez sprzedawcę
Gazeta Podatkowa nr 98 (826) z dnia 08.12.2011, strona 11
Sprzedaję towary ponosząc koszty ich dostawy do nabywcy (otrzymuję od firmy kurierskiej fakturę VAT). Następnie refakturuję koszty dostawy na nabywcę. Faktura wystawiona dla nabywcy zawiera (...)  »
Udokumentowanie skupu palet od ludności
Gazeta Podatkowa nr 98 (826) z dnia 08.12.2011, strona 11
Przedmiotem działalności gospodarczej jest skup i sprzedaż palet drewnianych. Po dokonaniu napraw nabytych palet są one sprzedawane klientom jako pełnowartościowe produkty. Czy prawidłowe jest dokumentowanie (...)  »
Czy księgować fakturę zaliczkową?
Gazeta Podatkowa nr 97 (825) z dnia 05.12.2011, strona 11
Otrzymałem od kontrahenta zaliczkę na poczet zakupu towarów. Towary te sprzedam mu w styczniu 2012 r. Na otrzymaną kwotę zaliczki wystawiłem fakturę VAT. Czy kwotę (...)  »
Koszty i przychody z tytułu naprawy samochodu
Gazeta Podatkowa nr 96 (824) z dnia 01.12.2011, strona 11
Fakturę za naprawę firmowego samochodu uszkodzonego w kolizji drogowej wystawiono w październiku br. Samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Natomiast w listopadzie br. odszkodowanie zostało (...)  »
Czy produkcję w toku ujmować w spisie z natury?
Gazeta Podatkowa nr 95 (823) z dnia 28.11.2011, strona 11
Jesteśmy firmą budowlaną prowadzącą księgę podatkową. Na dzień 31 grudnia 2011 r. wystąpią u nas roboty niezakończone. Czy należy wykazać je w końcowym spisie z (...)  »
Kwota przychodów decydująca o przejściu na pełną księgowość
Gazeta Podatkowa nr 94 (822) z dnia 24.11.2011, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Moja firma na koniec roku osiągnie przychód w wysokości ponad 6 mln zł, ale na koniec września wynosił on około 4,7 mln (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 94 (822) z dnia 24.11.2011, strona 11
Składki ZUS na własne ubezpieczenia społeczne opłacam w terminie, lecz nie ujmuję ich w księdze podatkowej. Chciałbym je zaksięgować dopiero na koniec roku. Czy jest (...)  »
Moment ujęcia wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 93 (821) z dnia 21.11.2011, strona 11
Zgodnie z prawem zakładowym wypłacamy wynagrodzenia pracownikom za dany miesiąc do 5. dnia następnego miesiąca. Wypłata wynagrodzeń za październik 2011 r. nastąpiła 7 listopada 2011 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.