Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 23 maja 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2024 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 61.941 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.05.2024 r.
 • Ustalanie stażu pracy dla potrzeb różnych świadczeń pracowniczych
 • Kiedy zgłoszenie do CRBR musi być zaktualizowane?
środa - 29.05.2024 r.
 • Podatkowe skutki działań marketingowych
poniedziałek - 03.06.2024 r.
 • Wyjaśnienie problemów płatników składek w interpretacjach ZUS
 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego i wypłata ekwiwalentu za urlop
czwartek - 06.06.2024 r.
 • Podatek VAT w eksporcie i imporcie
 • Potwierdzanie niezdolności do pracy i ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
23.05.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
27.05.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
Poradnik podatkowo-kadrowy
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Ubezpieczenia osoby wykonującej dwie umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 11
Osoba ma zawartą umowę zlecenia ze spółką z o.o. i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Dodatkowo od czerwca 2024 r. (...)  »
Powrót pracownicy do pracy a prawo do ulgi w składkach
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 11
Zlikwidowaliśmy stanowisko pracy pracownicy, która obecnie przebywa na urlopie z tytułu urodzenia dziecka. Zmusiły nas do tego zmiany organizacyjne, jakie nastąpiły ostatnio w zakładzie. Czy (...)  »
Składka na FP od wynagrodzenia pracownika będącego członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 11
Spółka z o.o. w maju br. zawarła umowę o pracę na część etatu z osobą powołaną do pełnienia funkcji członka zarządu. Miesięcznie będzie wypłacać zatrudnionej (...)  »
Nie każdą nieobecność w pracy wykazuje się w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 11
Pracownica kilka dni temu była nieobecna w pracy z powodu udzielonego jej na dwa dni urlopu okolicznościowego w związku ze śmiercią macochy. W jaki sposób (...)  »
Zmiana zakładowych warunków wypłaty jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 11
W regulaminie wynagradzania od lat był zapis wprowadzający prawo do nagrody jubileuszowej dla pracowników spółki. Uzyskanie jubileuszówki i jej wysokość zależały od ogólnego stażu pracy. (...)  »
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego w przypadku zawarcia kolejnej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 11
Zatrudnialiśmy pracownika na czas określony od 8 stycznia do 7 kwietnia 2024 r. Bezpośrednio po tej umowie od 8 kwietnia 2024 r. zatrudniliśmy tego pracownika (...)  »
Umowa o pracę oraz informacja dodatkowa po włączeniu dodatków stażowych do wynagrodzenia zasadniczego
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 11
Chcemy włączyć do wynagrodzenia zasadniczego przysługujące pracownikom dodatki stażowe. Czy zmiana taka będzie wymagała aneksowania umów o pracę oraz sporządzenia nowej informacji o warunkach płacy, (...)  »
Zwolnienie lekarskie a termin rozwiązania umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 11
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny otrzymał zwolnienie lekarskie, które wykracza poza okres zawartej umowy. Czy mimo to ulegnie ona rozwiązaniu (...)  »
Organ władzy publicznej a rejestracja na VAT UE
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 11
Jesteśmy państwową jednostką budżetową obsługującą centralny organ administracji rządowej, realizując ustawowe działania. W zakresie działalności statutowej nie jesteśmy uznawani za podatnika VAT. Oprócz tego prowadzimy (...)  »
VAT z faktury z zawyżoną stawką
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 11
Spółka w kwietniu 2024 r. otrzymała fakturę, na której usługodawca zamiast 8% stawki VAT zastosował 23% stawkę VAT. Czy spółka ma prawo odliczyć VAT z (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT przy najmie
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 11
W dniu 29 kwietnia 2024 r. wystawiłem fakturę za wynajem biura za kwiecień 2024 r. Termin płatności na fakturze to 10 maja 2024 r. Kiedy (...)  »
Odliczenie VAT w przypadku inwestycji w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 11
Szpital (czynny podatnik VAT) realizuje inwestycję w zakresie poprawy efektywności energetycznej głównego budynku szpitala, w którym prowadzona jest wyłącznie działalność lecznicza podlegająca zwolnieniu z VAT (...)  »
Składka zdrowotna w przypadku podatkowej ulgi dla seniora
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 11
Zatrudniliśmy na etacie kobietę, która ma ukończony powszechny wiek emerytalny, ale nie wystąpiła do ZUS o ustalenie prawa do emerytury. Korzysta z tzw. ulgi dla (...)  »
Ustalenie składek ZUS ze zlecenia, gdy wypłacono zasiłek z etatu
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 11
Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia osobę, która jednocześnie pracuje na pełny etat w innym zakładzie. Jak wynika z jej oświadczenia, otrzymuje ona z umowy o (...)  »
Praca na etacie a składka zdrowotna z racji pełnienia funkcji członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 11
Od 1 maja 2024 r. do pełnienia funkcji członka zarządu powołaliśmy osobę, która jest jednocześnie zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę na (...)  »
Raport ZUS RSA za chorego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 11
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby przez cały kwiecień 2024 r. Miał wystawione dwa e-zwolnienia lekarskie na ten okres. Czy w raporcie ZUS (...)  »
Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego dziecka po zakończeniu nauki
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 11
Córka pracownicy, zgłoszona przez nią do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, w kwietniu 2024 r. ukończyła naukę w szkole ponadpodstawowej. Nie przystąpiła w tym roku (...)  »
Okresowy dodatek specjalny a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 11
Pracownica, która, mimo wielu lat zatrudnienia, do tej pory nie korzystała ze świadczeń chorobowych, w dniu 25 kwietnia 2024 r. uległa wypadkowi przy pracy. Po (...)  »
Przekazanie Z-3 do ZUS nie tylko na wezwanie organu
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 11
Pracownikowi skończyła się umowa o pracę 30 kwietnia 2024 r. Z powodu urazu kolana był on na zwolnieniu lekarskim od 18 do 30 kwietnia 2024 (...)  »
Urlop opiekuńczy bez prawa do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 11
Pracownica przez 3 dni kwietnia 2024 r. korzystała z urlopu opiekuńczego, wprowadzonego do Kodeksu pracy z dniem 26 kwietnia 2023 r. Ze złożonego przez nią (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę z chorym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 11
Od 1 grudnia 2023 r. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa o pracę została zawarta na 24 miesiące. Pod koniec stycznia 2024 r. (...)  »
Ustalanie stażu urlopowego na podstawie zaświadczenia z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 11
Zatrudniony przez nas pracownik nie chce dostarczyć świadectw pracy w celu ustalenia stażu urlopowego. Przedłożył jednak zaświadczenie z ZUS o przebiegu zatrudnienia. Są tam podane (...)  »
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 11
Pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat za kilka dni zacznie przysługiwać urlop w wyższym wymiarze wynoszącym 26 dni rocznie. Czy w takiej sytuacji należy przekazać całą (...)  »
Przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę a zajęcie komornicze
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 11
Pracownik, który ma zajęcie komornicze, został przejęty przez nowego pracodawcę, który poinformował o tym fakcie komornika. Czy w związku z tym, że została zachowana ciągłość (...)  »
Usługa transportowa wykonywana na trasie Polska - Czechy
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 11
Polska firma transportowa, podatnik VAT, posiadająca NIP UE, wykonała usługę przewozu towarów dla firmy czeskiej - podatnika VAT posiadającego NIP UE. Transport towarów odbył się (...)  »
VAT od zakupów związanych z usługami wykonywanymi poza Polską
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 11
Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług oraz montażu urządzeń na halach produkcyjnych. Usługi świadczy m.in. w Niemczech oraz Islandii. W (...)  »
Opodatkowanie dostawy sprzętu komputerowego dla szkół
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 11
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) jest producentem i dystrybutorem elementów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Ponadto zajmuje się sprzedażą komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych, takich jak: (...)  »
Stawka VAT na pszenicę
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 11
Zajmuję się sprzedażą zboża. Jaka obecnie obowiązuje stawka VAT na pszenicę? W załączniku nr 10 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych (...)  »
Sumowanie dokonanych wypłat dla celów naliczenia składek na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 11
Od kwoty wynagrodzenia wypłacanego niepełnoetatowym pracownikom (w kwocie niższej od minimalnego) nie opłacamy składek na FP i FS. W kwietniu br. dodatkowo wypłacimy im nagrodę (...)  »
Składki ZUS od kwoty ekwiwalentu dla pracowników za pranie odzieży
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 11
Pracownicy świadczą usługi kominiarskie. Z tego tytułu otrzymują nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia (...)  »
Majowy wypoczynek pracowników z dofinansowaniem pracodawcy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 11
Dla chętnych pracowników organizujemy na majówkę wycieczkę w góry. Każda osoba biorąca w niej udział otrzyma od pracodawcy w maju br. dofinansowanie ze środków ZFŚS. (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS studenta pracującego na podstawie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 11
Zatrudniliśmy w kwietniu 2024 r. na podstawie umowy o pracę studentkę studiów I stopnia. W maju ukończy ona 26 lat. Czy od dnia ukończenia tego (...)  »
Podstawa wymiaru chorobówki dla pracownicy, która korzystała z rocznego macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 11
Pracownica, która do 15 sierpnia 2023 r. przebywała na rocznym zasiłku macierzyńskim, stała się niezdolna do pracy w kwietniu 2024 r. Pracuje ona w pełnym (...)  »
Na przekazanie zaświadczenia Z-3 lub Z-3a płatnik składek ma określony termin
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 11
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą zatrudniając 3 osoby w ramach umowy o pracę oraz 3 osoby w ramach umowy zlecenia. Zleceniobiorcy, zgodnie z ich wolą, zostali (...)  »
Sporządzanie wniosku o rentę dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 11
Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim od dłuższego czasu zamierza ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jakie dokumenty powinien wypełnić pracodawca pracownikowi w (...)  »
Czy świadczenie usług audytu energetycznego należy oznaczać symbolem GTU w pliku JPK_VAT?
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 11
W ramach działalności gospodarczej przeprowadzam audyty energetyczne w przedsiębiorstwach oraz u osób fizycznych. Czy wystawiając fakturę za przeprowadzanie audytu energetycznego, powinienem ją w pliku JPK_VAT (...)  »
Przekroczenie limitu zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na spawaniu i montowaniu ogrodzeń metalowych. W 2024 r. przekroczę limit podmiotowego zwolnienia z VAT wynoszący 200.000 zł. Czy w tej (...)  »
Zakup kasy fiskalnej w okresie zawieszenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 11
W marcu 2024 r. przekroczyłem limit 20.000 zł uprawniający mnie do korzystania ze zwolnienia z kasy. W ciągu dwóch miesięcy muszę zainstalować kasę fiskalną. W (...)  »
Pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 11
Korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Czy świadcząc usługi polegające na pośrednictwie w sprzedaży nieruchomości, mogę w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia z VAT? Zwalnia (...)  »
Stałe miesięczne wynagrodzenie a korzystanie ze świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 11
Pracownik zatrudniony na pełny etat w okresie od 1 listopada 2023 r. do 28 lutego 2024 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. W dniu 29 lutego (...)  »
Zawarcie kolejnej umowy o pracę z obywatelem Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 11
Pracodawca zatrudnił obywatela Ukrainy na podstawie umowy o pracę na czas określony od 23 lutego 2023 r. do 4 marca 2024 r. Czy pracodawca może (...)  »
Umowa o pracę z kierowcą w przewozach ładunków nienormatywnych
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 11
Przedsiębiorca prowadzi firmę transportową w transporcie międzynarodowym. Przewozi ładunki ponadnormatywne. Jakie zapisy powinna zawierać umowa o pracę zawierana z kierowcą realizującym takie przewozy? Czy można (...)  »
Zwolnienie na dziecko do lat 14 dla pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 11
W naszym zakładzie wykonuje pracę pracownik tymczasowy. Chciałby on skorzystać z opieki nad dzieckiem do lat 14. Czy przysługuje mu tego rodzaju zwolnienie? Czy w (...)  »
Rodzaj należnego świadczenia dla pracownika po wypadku w drodze do pracy
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 11
Nasz długoletni pracownik, który (mając obecnie 55 lat) do tej pory nie korzystał z żadnych świadczeń chorobowych, na początku marca 2024 r. uległ wypadkowi w (...)  »
Gdy pracownik zatrudniony w połowie miesiąca nabędzie prawo do zasiłku w następnym miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 11
Pracownik, zatrudniony w połowie marca 2024 r., przez kilka dni kwietnia 2024 r. sprawował opiekę nad chorym dzieckiem i z tego tytułu na swój wniosek (...)  »
Czy pracownicy z umową przedłużoną do dnia porodu przysługuje zasiłek chorobowy czy macierzyński?
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 11
Przedłużyliśmy z pracownicą umowę o pracę do dnia porodu. Od dłuższego czasu przebywa ona na zasiłku chorobowym, którego jesteśmy płatnikami. Ostatnie jej e-ZLA zostało wystawione (...)  »
Skutki w VAT darowizny firmy członkowi rodziny
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 11
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i jestem czynnym podatnikiem VAT. Planuję przekazać całe swoje przedsiębiorstwo w darowiźnie siostrze, która będzie kontynuowała działalność (...)  »
Rozliczenie VAT przy sprzedaży samochodu osobie fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 11
Spółka z o.o. sprzedała samochód (środek trwały) osobie fizycznej. Wystawiona została faktura dokumentującą tę sprzedaż bez NIP nabywcy. Spółka nie posiada kasy fiskalnej. Jak taką (...)  »
Prowadzenie działalności nierejestrowej a kasa fiskalna
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 11
Planuję w ramach działalności nierejestrowej prowadzić kuchnię domową, w której będę piekła ciasta i wykonywała wyroby garmażeryjne. Klienci, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, po (...)  »
Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 11
Od 1 marca 2024 r. zatrudniamy pracownika na pełny etat na 3-miesięczny okres próbny. W dniu 8 kwietnia 2024 r. zamierzamy wręczyć mu wypowiedzenie umowy, (...)  »
Przechowywanie wniosku o wypłatę wynagrodzenia w gotówce
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 11
Jeden z naszych pracowników złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia w gotówce do rąk własnych. Czy ten wniosek należy przechowywać w części B akt osobowych, czy (...)  »
Ustalenie wysokości nagrody jubileuszowej przy składnikach zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 11
Pracownik w dniu 18 kwietnia 2024 r. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 150% wynagrodzenia. Przysługuje mu stała stawka miesięczna w kwocie 5.800 zł (...)  »
Zwolnienie lekarskie po wypłacie pełnego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 11
W dniu 28 marca 2024 r. pracodawca wypłacił pracownikom wynagrodzenia za marzec br. Jeden z pracowników zatrudnionych na pełny etat otrzymał zwolnienie lekarskie na okres (...)  »
Urlop wychowawczy z przerwą w składkach z tego tytułu
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 11
Zanim pracownica przeszła na urlop wychowawczy, złożyła w zakładzie oświadczenie, że nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń emerytalno-rentowych ani zdrowotnego oraz że nie jest uprawniona (...)  »
Okres niepłatnej choroby pracownika w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 11
Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 4 do 11 marca 2024 r. Na zaświadczeniu lekarz wpisał kod literowy "C", który oznacza niezdolność do pracy spowodowaną (...)  »
Poprawna data wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 11
Osoba zatrudniona u nas od 1 lutego 2024 r. na podstawie umowy zlecenia została zgłoszona od tego dnia tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Pod koniec (...)  »
Kilometrówka wypłacana zleceniobiorcy może być zwolniona ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 11
Niedawno zatrudniliśmy zleceniobiorcę, który w czasie wykonywania umowy zlecenia używa prywatnego auta. Czy jeśli będziemy mu zwracać poniesione z tego tytułu koszty w formie kilometrówki (...)  »
Rozliczenie VAT przy sprzedaży towaru przez internet
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 11
Prowadzę sklep internetowy. Otrzymuję zbiorczą wpłatę przez PayU na koniec miesiąca (WB jest dostępny dopiero następnego dnia, czyli 1. dnia następnego miesiąca). Płatność ta jest (...)  »
Przeliczenie dla celów VAT faktury wystawionej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 11
Dostawca krajowy będący czynnym podatnikiem VAT wystawia faktury w euro. Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia waluty, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej? W (...)  »
Zakup wiązanki okolicznościowej a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 11
Spółka z o.o. zakupiła wiązankę pogrzebową dla pracownika gminy. Czy przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z faktury jej zakupu? Dla realizacji prawa do odliczenia (...)  »
Wskazywanie na fakturach dodatkowych informacji
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 11
Sprzedaż w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT dokumentuję fakturami. Na dokumentach sprzedaży nie wskazywałem symbolu PKWiU. W firmie jest przeprowadzana aktualizacja programu do wystawiania faktur (...)  »
Gdy pracodawca nie przekazał do ZUS informacji o przychodzie rencisty
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 11
Od 2022 r. zatrudniam na etacie osobę uprawnioną do renty z tytułu niezdolności do pracy. Teraz zorientowałem się, że nie przekazałem do ZUS informacji o (...)  »
Ponowne zatrudnienie a ustalanie podstawy chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 11
We wrześniu 2023 r. jeden z moich pracowników odszedł na emeryturę. Po niespełna dwóch tygodniach od rozwiązania z nim umowy o pracę, tj. jeszcze we (...)  »
Jednorazowe odszkodowanie dla przedsiębiorcy z tytułu wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 11
Pracodawca miał wypadek w pracy. Nie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego, ale chce złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego. Jakie dokumenty musi wypełnić i (...)  »
Korzystanie z urlopu wychowawczego a wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 11
Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie był zatrudniony na pełny etat. Świadczył pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku po 8 godzin (...)  »
Informacja o służbie wojskowej w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 11
W grudniu 2023 r. jeden z pracowników został powołany do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zgodnie z kartą powołania miała ona trwać 11 miesięcy. W (...)  »
Dieta w zagranicznej podróży służbowej nie tylko na wyżywienie
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 11
Zatrudniony u nas pracownik przebywał dwa dni w zagranicznej podróży służbowej. Pokryliśmy koszty dojazdu (w tym miejscowych przejazdów), hotelu i wyżywienia. W związku z tym (...)  »
Wpłata środków do kasy zapomogowo-pożyczkowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 11
W spółdzielni pracownicy utworzyli działającą przy zakładzie pracy kasę zapomogowo-pożyczkową. W zakładzie są więc dwie kasy: jedna zakładu pracy i druga KZP oraz dwa odrębne (...)  »
12-miesięczna ulga w składkach ZUS po zatrudnieniu bezrobotnego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 11
Od marca 2024 r. do lutego 2025 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę 26-letnią osobę skierowaną do nas z urzędu pracy. Czy mamy prawo (...)  »
Dzień ukończenia 55 lub 60 lat ma znaczenie dla ulgi w składkach
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 11
Pracownica w połowie kwietnia 2024 r. ukończy 55 lat. Czy zwolnienie z opłacania za nią składek na FP, FS i FGŚP będzie nam przysługiwało już (...)  »
Dokumenty ZUS za pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 11
Wieloletni pracownik naszego zakładu kilka dni temu przedłożył nam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy fakt ten zwalnia nas z opłacania za niego składek ubezpieczeniowych (...)  »
Składki ZUS od ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 11
Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W ostatnim dniu zatrudnienia (czyli na koniec marca 2024 r.) wypłacimy mu ekwiwalent za niewykorzystany (...)  »
Przepracowanie kilku godzin w dniu roboczym a e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 11
Jeden z pracowników po przepracowaniu 4 godzin w 8-godzinnym dniu roboczym poszedł do lekarza i otrzymał e-ZLA z tytułu opieki nad 4-letnim chorym dzieckiem. Jesteśmy (...)  »
Zmiana zasad wynagradzania a podstawa wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 11
Pracownicy w naszej firmie otrzymywali do tej pory - oprócz wynagrodzenia zasadniczego - premię miesięczną, także stałą i zmniejszaną za okres nieobecności w pracy. Z (...)  »
Terminy wypłat świadczeń dokonywanych przez pracodawcę i ZUS
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 11
Pracownik już drugi miesiąc jest na zwolnieniu lekarskim. Ponieważ nie mamy uprawnień płatnika zasiłków, po wypłaceniu należnego mu wynagrodzenia chorobowego przekażemy do ZUS zaświadczenie płatnika (...)  »
Zapłata na rachunek niewidniejący w Wykazie podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 11
W lutym 2024 r. otrzymałem od kontrahenta fakturę za zakup towarów na kwotę powyżej 15.000 zł. Zapłaty dokonałem, jak się okazało później, na konto spoza (...)  »
Rozliczenie VAT przy refakturowaniu mediów
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych dla firm. Jestem podatnikiem VAT. Wystawiam faktury na najem lokali oraz refakturuję zwrot kosztów zużytych przez najemcę (...)  »
Poprawa błędnego numeru faktury przez sprzedawcę
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 11
Wystawca faktury (sprzedawca) wystawił notę korygującą w celu poprawienia numeru na wystawionej przez siebie fakturze. Moim zdaniem, w tej sytuacji, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą. (...)  »
Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia u pracownika po przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 11
Pracownik jest u nas zatrudniony od 2022 r. i jest zgłoszony do ubezpieczeń w ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0, czyli jako (...)  »
Data zgłoszenia do ubezpieczeń i wykazanie zleceniobiorcy w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 11
Od 1 grudnia 2023 r. mamy zawartą ze zleceniobiorcą umowę zlecenia, w ramach której świadczy on usługi stałego pośrednictwa przy zawieraniu umów na rzecz naszej (...)  »
Nie ma zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP od przychodów z umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 11
Pracownica zakończyła urlop rodzicielski w połowie listopada 2023 r. Pracodawca jest więc zwolniony z obowiązku opłacania za nią składek na FP, FS i FGŚP w (...)  »
Premia za 2023 r. w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 11
Na początku marca 2024 r. wypłaciliśmy pracownikom premię roczną za 2023 r., natomiast na koniec marca br. wypłacimy im wynagrodzenie za ten miesiąc. Jak powinniśmy (...)  »
Wynagrodzenie i czas pracy w miesiącu, w którym pracownikowi przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 11
Pracownikowi został przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności (pierwsze orzeczenie). Przy czym orzeczenie to pracownik przedłożył pracodawcy w trakcie miesiąca kalendarzowego. Z jaką datą byliśmy zobowiązani obniżyć (...)  »
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo z podaniem przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 11
W firmie od 2 lat zatrudniamy pracownika w celu zastępstwa innej osoby w czasie jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W umowie tego pracownika jest zapis, (...)  »
Ustalenie podstawy ekwiwalentu za urlop w razie pracy w dniach wolnych od pracy
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 11
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat i świadczy pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Soboty są dla niego (...)  »
Premia uznaniowa w podstawie świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 11
W regulaminie firmy premia uznaniowa jest określona jako: "Nagroda uznaniowa za należyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskiwanie szczególnych osiągnięć i efektów w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.