Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 22 czerwca 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2021 r., godz. 9:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.088 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 24.06.2021 r.
 • Rachunkowość dla początkujących - wybrane zagadnienia
 • Opodatkowanie spadków i darowizn - porady i wyjaśnienia
poniedziałek - 28.06.2021 r.
 • VAT w orzecznictwie sądowym
 • Wymogi likwidacji działalności prowadzonej w formie spółki
czwartek - 01.07.2021 r.
 • Dofinansowanie socjalne do wypoczynku pracowników
poniedziałek - 05.07.2021 r.
 • Przychody korzystające ze zwolnienia z podatku dochodowego
 • Prowadzenie działalności sezonowej w czasie epidemii
25.06.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za maj 2021 r. - Prezes KRUS
28.06.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za maj 2021 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za maj 2021 r. - dysponent części 87
25.06.2021 r. (piątek) mija termin:
wpłata podatku VAT za maj 2021 r.
Poradnik podatkowo-kadrowy
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Rozliczenie VAT po śmierci podatnika
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 11
Podatnik zmarł w maju 2021 r. Czy w tym przypadku małżonek właściciela firmy (spadkobierca) powinien złożyć za zmarłego deklarację VAT za kwiecień 2021 r.? Przepisy (...)  »
Zakup udokumentowany fakturą uproszczoną
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 11
Na cele działalności gospodarczej opodatkowanej VAT zakupiłem narzędzia w markecie budowlanym. Zakup udokumentowany jest paragonem na wartość 178,50 zł, na którym uwzględniony jest mój NIP. (...)  »
Termin odliczenia VAT u podatników rozliczających się miesięcznie
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 11
Podatek VAT rozliczam miesięcznie. W styczniu 2021 r. kupiłem towar. Fakturę potwierdzającą ten zakup otrzymałem również w styczniu 2021 r. Przez pomyłkę nie odliczyłem podatku (...)  »
Naprawa motocykli a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 11
Prowadzę warsztat samochodowy. Świadczę usługi naprawy motocykli (PKWiU 45.40.65). Korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na wartość sprzedaży. Czy świadcząc takie usługi, mogę (...)  »
Dodatek funkcyjny w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 11
Pracownik zatrudniony na pełny etat wynagradzany jest stawką godzinową. Co roku na okres od stycznia do kwietnia ma przyznawany dodatek funkcyjny w stałej kwocie wynoszącej (...)  »
Wliczanie kwarantanny i izolacji do nieobecności z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 11
Pracownik o stażu zakładowym poniżej 6 miesięcy jest chory od dłuższego czasu. Okres choroby rozpoczął się od kwarantanny z powodu COVID-19, potem była izolacja, a (...)  »
Warunki wystąpienia podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 11
Pracodawca, prowadząc rekrutację pracowników, zaznaczył w ofercie pracy, że praca będzie wykonywana w siedzibie pracodawcy i że nie będzie podróży służbowych. Czy przy takich warunkach (...)  »
Wynagrodzenie w miesiącu nieodpracowania wyjścia prywatnego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 11
W regulaminie pracy obowiązującym w firmie jest zapis, zgodnie z którym w razie wyjścia prywatnego pracownik ma obowiązek jego odpracowania w miesiącu udzielenia tego zwolnienia (...)  »
Zatrudnianie zleceniobiorców a naliczanie składek na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 11
Do końca maja 2021 r. u przedsiębiorcy był zatrudniony jeden pracownik oraz dwóch zleceniobiorców. Od 1 czerwca 2021 r. zatrudnia on tylko zleceniobiorców. Z tytułu (...)  »
Przerwa w naliczaniu składek ZUS z tytułu urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 11
Od 1 kwietnia 2021 r. pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i ma naliczane z tego tytułu składki emerytalno-rentowe (od podstawy 3.152 zł) oraz składkę zdrowotną. (...)  »
Jak anulować zgłoszenie w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 11
Zgłosiłam na druku ZUS ZUA zleceniobiorcę (w wieku 22 lat) do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Okazało się, że osoba ta jest studentem, więc (...)  »
Składki ZUS od pakietu medycznego przekazanego choremu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 11
Nasza spółka zamierza wykupić i nieodpłatnie przekazywać pracownikom pakiety świadczeń medycznych. Pracownicy będą je otrzymywali również w czasie pobierania świadczeń chorobowych. Udzielanie tego typu świadczenia (...)  »
Wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 11
Pracownik ma zgłoszoną córkę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Jest ona studentką. W dniu 6 czerwca 2021 r. skończyła 26 lat. Jaką datę należy (...)  »
VAT od odszkodowania za wywłaszczenie gruntu
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 11
Decyzją starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przejęto od nas część działki. Na działce tej znajduje się nasze biuro oraz lokale mieszkalne, które wynajmujemy (...)  »
Zwrot VAT w terminie 60 dni a czynności sprawdzające
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 11
W rozliczeniu VAT za maj 2021 r. wykazałem zwrot nadwyżki VAT w wysokości 8.000 zł w terminie 60 dni. Zwrot ten powstał m.in. w wyniku (...)  »
Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 11
Po raz pierwszy, na cele działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, dokonałem zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Transakcję udokumentowałem fakturą VAT RR z 7% VAT. Kiedy (...)  »
Kary za błędy w nowym JPK_VAT z deklaracją
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 11
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się z tytułu tego podatku za okresy miesięczne. Czy w przypadku popełnienia błędu np. w prawidłowym oznaczeniu kodu GTU w (...)  »
Gdy pracownik nie wiedział o wystawionym mu zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 11
Pracownik w wyniku wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy. Na zwolnieniu lekarskim przebywał do 31 marca 2021 r. Z tym dniem lekarz zakończył (...)  »
Niezdolność do pracy w czasie i po urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 11
Pracownica do 9 maja 2021 r. przebywała na urlopie wychowawczym. Zamiast w dniu 10 maja 2021 r. powrócić do pracy, od 7 maja 2021 r. (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego należnego po zmianie stanowiska pracy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 11
Z dniem 1 maja 2021 r. pracownica, od 5 lat zatrudniona w naszej firmie, została przeniesiona na inne stanowisko pracy, co wiązało się z podwyższeniem (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy zatrudnionego w innej firmie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 11
Od czerwca br. zawrę umowę zlecenia z osobą zatrudnioną w innej firmie na pełny etat. Czy w tej sytuacji umowa zlecenia stanowić będzie dla niej (...)  »
Dopłata pracownikom do świadczeń medycznych ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 11
Spółka zamierza zapewnić chętnym pracownikom dostęp do świadczeń medycznych. W tym celu zawrze z firmą ubezpieczeniową polisę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie. Pracownicy, którzy (...)  »
Nieopłacone składki ZUS za pracownika nie wyłączają go z ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 11
Jeden z naszych pracowników w czerwcu 2021 r. osiągnie roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Od lipca br. zaprzestaniemy opłacać za niego składki (...)  »
Składka na FP od wynagrodzenia wypłaconego ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 11
Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy zawarł w innej firmie umowę zlecenia (nie wykonuje jej na rzecz pracodawcy). Uzyskiwane przez niego w danym miesiącu (...)  »
VAT przy przekazaniu majątku spółki cywilnej do firmy wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 11
Prowadzę spółkę cywilną razem z moim synem (spółka jest podatnikiem VAT). Syn prowadzi także firmę jednoosobową. W czerwcu 2021 r. chcielibyśmy zlikwidować spółkę cywilną i (...)  »
Wysokość odliczenia VAT z faktury za wykup samochodu z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 11
W kwietniu 2021 r. otrzymałem fakturę za wykup samochodu osobowego z leasingu na wartość netto 849,51 zł i VAT 195,39 zł. Samochód służy do celów (...)  »
Zakup wiązanki okolicznościowej a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 11
Zakupiliśmy wieniec w związku z pogrzebem pracownika firmy. Czy możemy odliczyć VAT z faktury zakupu tego wieńca? W zakresie, w jakim towary i usługi są (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu towaru
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 11
W dniu 30 kwietnia 2021 r. dokonałem zakupu towarów handlowych na wartość netto 6.000 zł i podatek VAT 23% w kwocie 1.380 zł. Sprzedawca fakturę (...)  »
Podstawa świadczenia chorobowego dla pracownicy po powrocie z urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 11
Pracownica przez dwa lata, do 10 maja 2021 r. włącznie, przebywała na urlopie wychowawczym. Jeszcze w tym samym miesiącu przez 5 dni sprawowała opiekę nad (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe po ubezpieczeniu w KRUS
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 11
Pracownik został zatrudniony na umowę o pracę od 26 kwietnia 2021 r. Jego wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie minimalnego (2.800 zł brutto). W dniu 12 (...)  »
Wypłata zasiłku macierzyńskiego tylko za jeden dzień
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 11
Pracownica, z którą miałam przedłużoną umowę o pracę do dnia porodu, w dniu 7 maja 2021 r. urodziła córkę. Wypłacałam jej wynagrodzenie chorobowe i zasiłek (...)  »
Import usług od podmiotu zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 11
Niemiecki podatnik w maju 2021 r. wykonał dla mnie usługi budowlane na nieruchomości położnej w Polsce. Okazało się, że niemiecki podatnik jest zwolniony z VAT (...)  »
Ulga na złe długi u dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 11
W dniu 3 czerwca 2020 r. zakupiliśmy materiały budowlane. Termin płatności za fakturę przypadał na 5 października 2020 r. Faktura ta nie została jednak opłacona. (...)  »
Odliczenie VAT z faktury "metoda kasowa"
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 11
Na podstawie faktury pro forma w dniu 21 marca br. zapłaciłem za towar. W dniu 13 kwietnia br. otrzymałem fakturę wystawioną 9 kwietnia br. na (...)  »
Oznaczenie transakcji sprzedaży samochodu
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 11
Podatnik sprzedał samochód osobowy będący środkiem trwałym. Transakcję udokumentował fakturą na kwotę 17.000 zł. Czy taką fakturę należało oznaczyć wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"? W myśl (...)  »
Praca w dniu wolnym wyznaczonym za święto 1 maja 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 11
Pracownicy firmy objęci są jednomiesięcznymi okresami rozliczeniowymi i świadczą pracę w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku. Pracodawca wyznaczył dla wszystkich pracowników za (...)  »
Pozyskiwanie danych o stanie zdrowia dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 11
Pracownicy dostarczają nam czasami dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę lub orzeczenie o niepełnosprawności swoich dzieci, w celu skorzystania z zapomogi z ZFŚS. Czy taką dokumentację medyczną (...)  »
Przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 11
Pracownica zatrudniona na czas określony zaszła w ciążę. Chcemy dobrowolnie przedłużyć jej umowę do dnia porodu. Czy w treści umowy wystarczy wskazać ten fakt (że (...)  »
Brak zwolnienia lekarskiego na jeden weekend a wynagrodzenie za pracę
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 11
Pełnoetatowy pracownik zatrudniony w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku przebywał na zwolnieniu lekarskim od 1 do 23 kwietnia 2021 r. Kolejne zwolnienie, (...)  »
Okoliczności wykreślenia podatnika z rejestru VAT
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 11
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Z uwagi na obecnie panującą sytuację związaną z pandemią nie miałem sprzedaży, w związku z tym przez 6 miesięcy składałem tzw. (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT od usługi serwisowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 11
Moja firma prowadzi działalność w zakresie ogólnie pojętej obsługi linii produkcyjnych, przeglądów, konserwacji oraz awaryjnych napraw, wynikających z bieżącej eksploatacji maszyn. Zajmujemy się serwisem, remontami, (...)  »
Sprzedaż samochodu niezaliczonego do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 11
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca czynnym podatnikiem VAT, wykupiła z leasingu samochód osobowy. Samochód ten nie został wprowadzony do działalności, więc podatnik nie odliczył (...)  »
Sprzedaż dla rolnika a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 11
Dokonałem sprzedaży dla gospodarstwa rolnego, które, jak ustaliłem, figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik VAT. Czy taką sprzedaż powinienem zaewidencjonować w kasie rejestrującej? NIE. (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne (nie) dla ubezpieczonej w ciąży, która wykorzystała dopiero 182 dni okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 11
Pracownica będąca w ciąży przebywa od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Niedługo zakończy się jej 182-dniowy okres zasiłkowy, a do terminu porodu zostały jej jeszcze (...)  »
Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego a prawo do wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 11
Skontrolowałem pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim. Okazało się, że wykorzystywał on to zwolnienie niezgodnie z jego celem. Pracownik nie wniósł uwag do sporządzonego na (...)  »
Uprawniona weryfikacja przez ZUS danych zawartych w Z-3
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 11
Wystawiłam zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3, a następnie dokonałam jego korekty i przekazałam do ZUS. Po otrzymaniu skorygowanego zaświadczenia organ zwrócił się o złożenie (...)  »
Praca na etacie i dwa zlecenia a ubezpieczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 11
Od połowy maja 2021 r. planujemy zawrzeć umowę zlecenia z osobą, która jest jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na część etatu, a jej (...)  »
Jak ubezpieczyć zleceniobiorcę pobierającego stypendium doktoranckie?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 11
Od 4 maja 2021 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która kształci się w szkole doktorskiej i pobiera z tego tytułu stypendium doktoranckie. Do jakich (...)  »
Student na zleceniu także bez składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 11
Chcemy zatrudnić w firmie osobę, która ma 23 lata i jest studentem studiów zaocznych. Słyszeliśmy, że za taką osobę nie płaci się składek na ubezpieczenia (...)  »
Uzupełnienie brakującego raportu
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 11
W marcu 2021 r. pracownik przebywał przez kilka dni na urlopie bezpłatnym. W sporządzonych do ZUS dokumentach za marzec 2021 r. rozliczyłam go wprawdzie w (...)  »
Składki na FP i FS za emerytowanego strażaka na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 11
Nasza spółka zatrudniła na podstawie umowy zlecenia emerytowanego strażaka, który ma 54 lata. Mężczyzna ten za wykonywanie zlecenia otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.200 zł. (...)  »
Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej przy kontynuacji zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 11
Zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy na czas określony od czerwca 2018 r. do końca marca 2019 r. Następnie, bez żadnego dnia przerwy, zawarliśmy z tym (...)  »
Badania lekarskie pracowników korzystających z samochodów w celach służbowych
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 11
Pracodawca powierza czasami pracownikom zatrudnionym w administracji lub przedstawicielom handlowym samochody służbowe lub wyraża zgodę na korzystanie przez pracowników z prywatnych pojazdów w celach służbowych. (...)  »
Ukończenie technikum a staż urlopowy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 11
Zatrudniliśmy pracownika, który ukończył technikum zawodowe. Nauka w tej szkole, zgodnie z przewidzianym programem nauczania, trwała 4 lata. Oprócz ukończonej szkoły posiada on też okres (...)  »
Roszczenia pracownika zwolnionego dyscyplinarnie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 11
Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę na czas określony w trybie dyscyplinarnym. Pracownik zapowiedział, że odwoła się od tego rozwiązania umowy do sądu. Z (...)  »
Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej a MPP
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 11
W marcu 2021 r. dokonaliśmy opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej wnoszoną do zakładu energetycznego na podstawie ustawy Prawo energetyczne (art. 7 tej ustawy). Czy (...)  »
Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w celu odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 11
W 2007 r. nabyliśmy samochód ciężarowy (furgon uniwersalny) z 6 miejscami siedzącymi. Samochód posiada dwa rzędy siedzeń. Posiadamy zaświadczenie wydane w 2010 r. przez OSKP, (...)  »
Skutki w VAT zapłaty należności przez dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 11
W styczniu br. zmniejszyłem podatek naliczony w ramach ulgi na złe długi w związku z tym, iż nie uregulowałem w terminie 90 dni należności wynikającej (...)  »
Sposób poprawy błędu w nazwie towaru
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 11
Na wystawionej przeze mnie fakturze w pozycji dotyczącej nazwy towaru wpisałem błędny symbol tego towaru (telefonu). Kupujący zażądał ode mnie wystawienia faktury korygującej. Moim zdaniem (...)  »
ZUS od dopłaty pracodawcy do karnetów zdrowotnych dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 11
Od 1 maja 2021 r. nasza firma będzie finansować pracownikom zakup karnetów umożliwiających korzystanie z usług stomatologicznych. Pracownicy będą częściowo partycypować w koszcie ich zakupu, (...)  »
Raporty ZUS za pracownicę zatrudnioną do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 11
Pracownica miała przedłużoną umowę o pracę do dnia porodu. Urodziła dziecko w połowie kwietnia br. W dniu porodu wypłaciliśmy jej ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. (...)  »
Premia świąteczna dla pracownicy na urlopie macierzyńskim a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 11
Nasza firma wypłaciła przed świętami wielkanocnymi premie świąteczne wszystkim pracownikom (uwzględniono również pracownicę przebywającą od stycznia 2021 r. na urlopie macierzyńskim). Premie zostały sfinansowane ze (...)  »
Termin wypłaty pensji z etatu bez wpływu na ubezpieczenia ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 11
Zgłosiliśmy zleceniobiorcę do ubezpieczenia zdrowotnego (pracuje on w innej firmie na pełny etat). Osoba ta poinformowała nas, że pensję należną za luty i marzec 2021 (...)  »
Kolejna część świadczenia rehabilitacyjnego a waloryzacja podstawy jego obliczenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 11
Pracownik choruje od ponad roku. Po wykorzystanym zasiłku chorobowym ZUS przyznał mu prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy - począwszy od 18 października (...)  »
Prawo do emerytury z ZUS a opłacanie składek KRUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 11
Pracownik przez 35 lat pracował na umowę o pracę. W 2020 r. zakład został przejęty przez inny podmiot i część pracowników dostała wypowiedzenie z pracy. (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres świąteczny
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 11
W oświadczeniu do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego pracownik wskazał, że sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. W okresie (...)  »
Odliczenie VAT na podstawie duplikatu faktury
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 11
VAT rozliczam za okresy miesięczne. W marcu br. otrzymałem duplikat faktury z grudnia 2020 r. Dokument pierwotny do mnie nie dotarł - zaginął. Czy w (...)  »
Rozliczenie podatku VAT przy zakupie używanych samochodów
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 11
Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z moich klientów (podatnik VAT) zakupił od firmy bułgarskiej (podatnika VAT) 3 używane samochody osobowe. Na fakturze wystawionej przez bułgarską firmę (...)  »
VAT przy używaniu do celów mieszanych samochodu osobowego w leasingu
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 11
Firma podpisała umowę leasingu osobowego samochodu osobowego. Samochód przeznaczony jest do celów mieszanych. Z faktury dokumentującej opłatę wstępną oraz raty leasingowe odliczamy 50% VAT. W (...)  »
Indywidualna działalność wspólnika spółki cywilnej a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 11
W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jednocześnie jestem wspólnikiem spółki cywilnej, która jest podatnikiem VAT. Spółka ta w 2020 r. (...)  »
ZUS od zlecenia zawartego z pracownikami zatrudnionymi w innej firmie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 11
Kilkunastu pracowników zatrudnionych w mojej firmie zachorowało na COVID-19. Wiem, że ciężko przechodzą tę chorobę i nie będzie ich długo w pracy. Na okres ich (...)  »
Składka na FEP za okres wykonywania innej pracy niż określona w umowie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 11
Za pracowników będących m.in. motorniczymi tramwajów w transporcie publicznym opłacamy składkę na FEP. W naszym mieście rozpoczął się remont szyn tramwajowych. Z tego względu niektórym (...)  »
Odprawa emerytalna w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 11
Z końcem kwietnia br. rozwiążemy z pracownikiem umowę o pracę w związku z jego przejściem na emeryturę. W ostatnim dniu jego zatrudnienia wypłacimy mu odprawę (...)  »
Wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 11
Zgłosiliśmy zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS z umowy zlecenia zawartej od 1 do 30 kwietnia br. Drugą taką umowę zawrzemy z (...)  »
Rozwiązanie umowy przedłużonej do dnia porodu a wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 11
Pracownica była zatrudniona na pełny etat na czas określony od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. W związku z ciążą jej umowa (...)  »
Praca zdalna bez dodatkowych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 11
Od kilku miesięcy część pracowników naszej firmy pracuje zdalnie. Wobec nasilenia się epidemii chcemy rozszerzyć pracę zdalną na kolejnych pracowników. Niektórzy z nich nie chcą (...)  »
Analiza ryzyka zawodowego w firmach, w których nie występują czynniki szkodliwe
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 11
Jesteśmy zakładem pracy, w którym praca ma charakter biurowy (usługi rachunkowe). Nasi pracownicy kontaktują się z osobami z zewnątrz raczej sporadycznie. Czy biorąc pod uwagę (...)  »
Forma przechowywania jednostkowych dokumentów pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 11
Zamierzamy wdrożyć program, który będzie miał możliwość przechowywania w wersji elektronicznej skierowań na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne). Akta osobowe prowadzimy jednak w postaci (...)  »
Skutki w VAT likwidacji działalności z wynajmem lokalu
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 11
Jako podatnik VAT prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Dodatkowo wynajmuję lokal użytkowy (najem opodatkowany 23% VAT). Prowadzoną działalność zamierzam zlikwidować, z tym że nadal będę wynajmował (...)  »
Oznaczenie GTU_12 usług reklamowych w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 11
Nowym klientem biura rachunkowego jest firma zajmująca się drukowaniem wizytówek, etykiet reklamowych, banerów firmowych, przygotowaniem reklamy z oklejeniem na samochodzie, drukowaniem nadruków reklamowych na kopertach, (...)  »
Skutki pominięcia sprzedaży w kasie rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 11
Sprzedaż w prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W marcu 2021 r. dokonałem sprzedaży towaru na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sprzedaży (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.