Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 25 stycznia 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2022 r., godz. 13:10 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.816 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2022 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2021 r. Uwaga: Przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus do 31 stycznia br. dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) Pobór zaliczek na PIT w 2022 r. - objaśnienia podatkowe (zobacz więcej)
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 27.01.2022 r.
 • POLSKI ŁAD - ważne zmiany dla firm (wybrane zagadnienia)
poniedziałek - 31.01.2022 r.
 • Nowe przepisy w zakresie zasiłków od 2022 roku
 • Kasy rejestrujące w 2022 roku
czwartek - 03.02.2022 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2022 r.)
poniedziałek - 07.02.2022 r.
 • Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
25.01.2022 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2021 r. - Prezes KRUS
26.01.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia, dysponenci środków budżetu (...)
28.01.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2021 r. - dysponenci części (...)
Poradnik podatkowo-kadrowy
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Świadczenie należne przed samym porodem w razie braku kolejnego zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 11
Pracownica, od kilku miesięcy niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży, ostatnie zaświadczenie lekarskie e-ZLA otrzymała na okres 22 dni, do dnia (...)  »
(Nie)dopuszczalne opuszczanie przez pracownika miejsca odbywania obowiązkowej kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 11
Pracownica poinformowała mnie, że została skierowana na obowiązkową kwarantannę, co potwierdzono na moim profilu płatnika składek. Na drugi dzień widziałam ją, jak jechała samochodem. Czy (...)  »
Gdy chorobowe przypada na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 11
Zatrudniony od lat pracownik był na chorobowym od 1 do 17 grudnia 2021 r. (17 dni). Następnie przebywał na kwarantannie od 20 grudnia 2021 r. (...)  »
ZUS od kwoty ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 11
Wypłacamy zatrudnionym w firmie pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej w wysokości 10 zł za pełny przepracowany tydzień. W przypadku gdy pracownik w danym (...)  »
Rozliczenia płatnika z ZUS przy braku wypłaty pracownikom pensji w styczniu 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 11
Od stycznia br. wynagrodzenie należne za dany miesiąc będziemy wypłacać pracownikom 10. dnia następnego miesiąca (takie postanowienie wprowadziliśmy do regulaminu pracy obowiązującego w naszym zakładzie). (...)  »
Składki od dofinansowania wypoczynku dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 11
W styczniu br. dzieci naszych pracowników w okresie ferii zimowych będą uczęszczały na półkolonię. Pracownikom, których dzieci będą uczestniczyły w tym wypoczynku, przekażemy na koniec (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne partnerki pracownika
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 11
Pracownik chce, abyśmy zgłosili do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny niepracującą partnerkę. Czy mamy prawo dokonać takiego zgłoszenia? NIE. Pracodawca nie może zgłosić do ubezpieczenia (...)  »
Odprawa rentowa i ekwiwalent za urlop dla przechodzącego na rentę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 11
Decyzją ZUS pracownikowi przyznano rentę i w związku z tym złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Przysługuje mu jednomiesięczna odprawa rentowa i ekwiwalent za niewykorzystany urlop (...)  »
Urlop dodatkowy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 11
Pracownica o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dniem 14 stycznia 2022 r. rozwiąże umowę o pracę. Przysługuje jej także dodatkowy 10-dniowy urlop z tytułu niepełnosprawności. Jaki (...)  »
Okres pobierania stypendium z urzędu pracy a staż jubileuszowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 11
Pracownik, który ma 3-letni staż zakładowy, dostarczył ostatnio dokument potwierdzający odbycie stażu z urzędu pracy (w czasie tego stażu pobierał stypendium). Czy okres stażu i (...)  »
Zwolnienie z badań okresowych nie jest obowiązkowe
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 11
W ostatnim czasie wielu naszym pracownikom skończyła się ważność badań okresowych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie epidemii nie musimy ich kierować na nowe badania, (...)  »
Opodatkowanie VAT opłaty recyklingowej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 11
Planuję rozpocząć działalność handlową - sklep. Ponieważ będę sprzedawać alkohol, zarejestruję się także do celów VAT. W sklepie będą także sprzedawane torby foliowe, od których (...)  »
Rozliczenie VAT w związku z importem usług
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 11
Jestem zwolniony z VAT. W grudniu 2021 r. otrzymałem fakturę z firmy holenderskiej za prowizję z tytułu pośrednictwa w rezerwacji mojego lokalu. Czy muszę w (...)  »
Wynajem maszyny budowlanej a obowiązek podatkowy w VAT
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 11
W dniu 29 grudnia 2021 r. wystawiłem fakturę za wynajem maszyny budowlanej bez operatora. Nie mam zawartej umowy, tylko zamówienie, z którego wynika, że maszynę (...)  »
Koszty wysyłki towaru w podstawie opodatkowania VAT
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 11
Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży kosmetyków przez internet. Część towarów wystawiam także na portalu internetowym. Klienci, którzy mają wykupiony pakiet na tym portalu, przekazują na (...)  »
Składki od umowy o dzieło opłaconej w trakcie trwania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 11
Pod koniec listopada 2021 r. zawarliśmy umowę o dzieło z osobą niebędącą naszym pracownikiem. Zgodnie z umową, osoba ta ma wykonać dzieło w okresie od (...)  »
Raporty ZUS za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 11
Od 1 stycznia 2022 r. pracownica korzysta z urlopu wychowawczego. Zgłosiła nam, że jednocześnie wykonuje w innej firmie umowę zlecenia. Jakie powinniśmy w takim przypadku (...)  »
Jakie składki ze zlecenia w razie wypłaty zasiłku z umowy o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 11
Osoba, którą zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia, pracuje jednocześnie w innym zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy. Ze stosunku pracy jej miesięczne wynagrodzenie jest wyższe (...)  »
O zmianie kodu zawodu trzeba poinformować ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 11
Od 1 stycznia 2022 r. zmieniliśmy pracownikowi stanowisko pracy. Czy powinniśmy o tej zmianie powiadomić ZUS? TAK. Pracodawca powinien przekazać do ZUS informację o zmianie (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 11
W grudniu 2021 r. zatrudniłam pracownika na część etatu. Wynagrodzenie grudniowe wypłacę mu 10 stycznia 2022 r. Z moich obliczeń wynika, że składkę zdrowotną naliczoną (...)  »
Praca małżonka na nocną zmianę a prawo do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 11
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym 5-letnim dzieckiem na okres 7 dni grudnia 2021 r., przypadający od czwartku do (...)  »
Przeliczenie emerytury z uwzględnieniem średniego dalszego trwania życia nie zawsze możliwe
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 11
Pracownik urodzony w 1959 r. od 2012 r. pobiera emeryturę. Przeszedł na nią po udokumentowaniu 25-letniego stażu pracy, w tym 15-letniego okresu działalności twórczej (praca (...)  »
Chorobowe bez okresu wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 11
Zatrudniłem nowego pracownika od 9 grudnia 2021 r. Od 27 do 31 grudnia 2021 r. był on niezdolny do pracy. Z przedłożonej przez niego dokumentacji (...)  »
Sprzedaż gruntu zabudowanego a rozliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 11
Podatnik w 1997 r. zakupił zabudowany grunt (jako użytkowanie wieczyste) na potrzeby działalności gospodarczej. W 1998 r. grunty zostały przekształcone w prawo własności. W trakcie (...)  »
Skutki zastosowania zaniżonej stawki VAT na paragonie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 11
U przedsiębiorcy-taksówkarza (czynnego podatnika VAT) w wyniku przeprowadzonej usługi serwisowej kasy rejestrującej, pomyłkowo przestawiono stawkę VAT. Przedsiębiorca zorientował się, że zamiast 8% stawki VAT do (...)  »
Opodatkowanie VAT wpłaconego wadium
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 11
Zgodnie z regulaminem sprzedaży nieruchomości należących do spółki, odbywającej się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego - warunkiem udziału w (...)  »
Minimalna podstawa zasiłku należnego na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 11
Pracownik, zatrudniony od 1 lipca 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy z minimalnym wynagrodzeniem, choruje nieprzerwanie od 15 września 2021 r. Ostatnie jego zaświadczenie (...)  »
Gdy okres zasiłkowy nie jest wystarczający
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 11
Zatrudniona od paru lat pracownica przebywała przez 3 miesiące na zwolnieniu lekarskim. W trakcie tej niezdolności do pracy zaszła w ciążę. Zwolnienie lekarskie jest kontynuowane (...)  »
Świadczenie dla pracownicy, której dziecko zmarło po porodzie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 11
Na początku grudnia 2021 r. jedna z moich pracownic urodziła dziecko, któremu lekarze, z uwagi na upośledzenie organizmu, nie dawali szans na przeżycie. I faktycznie (...)  »
Składka na FEP za pracowników wykonujących inną pracę szczególną niż ustalona w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 11
Za pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze opłacamy składkę na FEP. Kilkunastu osobom na okres około 3 miesięcy (na mocy art. 42 § 4 K.p.) (...)  »
Ulga w składkach za bezrobotnego
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 11
Na okres od połowy grudnia 2021 r. do końca maja 2022 r. nasza firma zatrudniła na podstawie umowy o pracę osobę w wieku 22 lat (...)  »
Kwota wypłaconego pracownikowi wyrównania w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 11
Pracownik naszej firmy na koniec grudnia 2021 r. otrzyma wraz z wynagrodzeniem należnym za ten miesiąc wyrównanie wynagrodzenia za październik i listopad 2021 r. Czy (...)  »
Data wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 11
Z dniem 17 grudnia 2021 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. W naszym zakładzie pracownicy wykonują pracę od poniedziałku do piątku, a sobota i (...)  »
Przechowywanie informacji dla komornika i wzmianka o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 11
Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. Pracodawca z tego tytułu dokonuje potrąceń. Z końcem 2021 r. pracownik rozwiąże umowę o pracę. (...)  »
Udzielanie urlopu nauczycielowi placówki nieferyjnej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 11
Nauczyciel religii zatrudniony od 1 września 2021 r. w placówce nieferyjnej (uprawniony do 35 dni urlopu) pracuje jeden dzień w tygodniu po 3,5 godziny. Pensum (...)  »
Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy i dzień wolny za święto
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 11
Jestem zatrudniona w aptece na pełny etat. Świadczę pracę od poniedziałku do piątku po 7 godzin i dodatkowo w co drugą sobotę w miesiącu po (...)  »
Orzeczenia lekarskie w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 11
Zatrudniliśmy pracownika, który przedstawił nam aktualne orzeczenie o badaniach z poprzedniej firmy, które jest podstawą do zwolnienia tego pracownika z badań wstępnych w naszym zakładzie. (...)  »
Gdy e-ZLA jest wystawione za okres wsteczny
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 11
Pracownik dostarczył zwolnienie wystawione 10 grudnia 2021 r. Okres stwierdzonej tym zaświadczeniem (przez jego lekarza rodzinnego) niezdolności do pracy przypada od 8 do 10 listopada (...)  »
Okres należnego wynagrodzenia chorobowego po ukończeniu przez pracownika pod koniec roku 50 lat
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 11
Pracownik, który do tej pory (przynajmniej od 5 lat, tj. od kiedy jest zatrudniony w mojej firmie) nie chorował, nagle trafił do szpitala, gdzie spędził (...)  »
Prawo do emerytury lub renty w czasie chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 11
Pracownik pobiera zasiłek chorobowy i stara się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek o rentę został złożony w ZUS 10 grudnia 2021 (...)  »
Skutki podatkowe otrzymania pożyczki od pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021, strona 11
Spółka rozważa wprowadzenie wsparcia dla pracowników w formie pożyczek. Jakie skutki podatkowe dla pracownika będzie miało udzielenie i ewentualne umorzenie pożyczki przyznanej przez pracodawcę? Zasadniczo (...)  »
Wydatki związane z zakupem i praniem odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021, strona 11
Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych przeze mnie w zakładzie przetwórstwa mięsnego powodują silne zabrudzenia i przemoczenie odzieży. Czy jako pracodawca powinienem zapewnić pracownikom odzież roboczą (...)  »
Koszty poniesione na posiłki pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021, strona 11
Przedsiębiorca w grudniu 2021 r. zakupił ciepłe posiłki dla osób zatrudnionych w dziale projektowym, pracujących w godzinach nadliczbowych, którym nie przysługują posiłki regeneracyjne. Czy wydatki (...)  »
Zaliczka na podatek od ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021, strona 11
Z dniem 31 grudnia 2021 r. pracownikowi kończy się okres, na jaki została zawarta umowa o pracę. Nie zamierzamy przedłużyć współpracy z tym zatrudnionym. Od (...)  »
Dokonanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021, strona 11
Podatnik produkuje meble. W listopadzie sprzedał meble do Szwecji dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sprzedaż opodatkował 23% stawką VAT. Czy wartość takiej sprzedaży należy (...)  »
8% stawka VAT na usługę naprawy wyrobów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021, strona 11
Firma sprzedaje sprzęt medyczny. Przy sprzedaży stosuje 8% stawkę VAT. Jaka powinna być stawka VAT w przypadku usługi serwisowej tego sprzętu? Czy można zastosować tu (...)  »
Samochód w spisie z natury
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021, strona 11
W prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej wykorzystuję samochód, od nabycia którego przysługiwało mi prawo do odliczenia VAT. Działalność ta z końcem grudnia 2021 r. zostanie zlikwidowana. (...)  »
Obowiązek podatkowy VAT
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021, strona 11
Wykonałam usługę polegającą na konfiguracji systemu. Termin jej wykonania zgodnie z umową to 22 października 2021 r. Jednak faktycznie usługa została całkowicie wykonana 4 listopada (...)  »
Uprawnienia szkoleniowe w przypadku weekendowego dokształcania
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 11
Pracownik za zgodą pracodawcy został wysłany na szkolenie, które odbywa się w piątek, sobotę i niedzielę. Czy pracownikowi należy się urlop szkoleniowy? Czy takie szkolenie (...)  »
Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego a urlop bezpłatny
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 11
Pracownik tymczasowy został skierowany do pracy tymczasowej na okres 12 miesięcy. Czy w związku z korzystaniem z urlopu bezpłatnego powyżej 30 dni urlop wypoczynkowy powinien (...)  »
Zwolnienie chorego pracownika przy krótkim stażu zakładowym
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 11
Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 1 kwietnia 2021 r. do końca 2022 r. Od 14 września br. choruje bez dnia przerwy. (...)  »
Choroba w dniach wolnych bez wpływu na wymiar czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 11
Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy. Od stycznia do października 2021 r. miał zaplanowanych 2.016 godzin pracy (roczny (...)  »
Raporty ZUS za pracownicę pobierającą z ZUS zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 11
Jedna z pracownic naszej spółki jest obecnie w ciąży i przebywa na zwolnieniu lekarskim. ZUS wypłaca jej zasiłek chorobowy, ponieważ spółka nie jest uprawniona do (...)  »
Sporządzenie raportów ZUS za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 11
Pracownica od 1 grudnia 2021 r. korzysta z urlopu wychowawczego. Zgłosiła nam, że jednocześnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Jakie powinniśmy w takim przypadku sporządzać za (...)  »
Rozliczenie składek i informacja do ZUS o chorobie byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 11
Pracownik był zatrudniony do 30 listopada 2021 r. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. W listopadzie br. przebywał na 2-tygodniowym zwolnieniu lekarskim. (...)  »
Wykazanie składki do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 11
Firma zatrudniła od 1 października 2021 r. pracownika. Wynagrodzenie za październik 2021 r. - zgodnie z obowiązującym w firmie terminem wypłat wynagrodzeń - otrzymał on (...)  »
Wysokość składki wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 11
Od 1 kwietnia 2021 r. firma opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stawki ustalonej przez ZUS. Na początku listopada br. miał miejsce w firmie wypadek (...)  »
Termin na skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 11
W grudniu 2018 r. wystawiłem fakturę dokumentującą sprzedaż towarów. Termin płatności za te fakturę był ustalony na 23 stycznia 2019 r. Kontrahent nie zapłacił mi (...)  »
VAT przy nieodpłatnym przekazaniu alkoholu kontrahentom
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 11
Firma handluje towarami różnego rodzaju. Czy w sytuacji, gdy swoim kontrahentom będzie przekazywała w ramach gratisu wino, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT? Czy z (...)  »
Przekazanie kalendarzy z logo firmy a VAT
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 11
Spółka co roku kupuje kalendarze ze swoim logo i obdarowuje nimi współpracowników oraz klientów. Czy z faktury dokumentującej zakup tych kalendarzy spółka może odliczyć podatek (...)  »
Spis z natury na zakończenie działalności
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 11
W spisie likwidacyjnym na zakończenie działalności wpisałem samochód osobowy, przy nabyciu którego odliczyłem 50% podatku VAT. Czy teraz, wykazując go w remanencie, powinienem wpisać jego (...)  »
Pobór zaliczki na pdof po przekroczeniu limitu ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 11
Pracownik, z którym zawieramy również umowy zlecenia opodatkowane zaliczkowo, korzystający w bieżącym roku z tzw. zerowego PIT, w odniesieniu do listopadowych poborów przekroczy limit tego (...)  »
Opodatkowanie pracowniczych zapomóg
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 11
W związku ze zbliżającymi się świętami pracownicy spółki kierują zapytania do działu kadr o możliwość otrzymania zapomóg. Spółka rozważa wypłatę takich świadczeń. Czy zapomogi wypłacone (...)  »
Koszty stosowane przy kilku umowach o pracę zawartych z jedną firmą
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 11
Pracuję w jednej firmie, ale jestem tzw. wieloetatowcem, gdyż mam z jednym pracodawcą zawarte dwie umowy o pracę - każdą na 2/3 etatu. Pracodawca, obliczając (...)  »
Dofinansowanie składki ubezpieczenia grupowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 11
Przedsiębiorca zatrudniający na umowę o pracę kilka osób zamierza umożliwić im skorzystanie z pracowniczego grupowego ubezpieczenia na życie. W związku z tym rozważa możliwość częściowego (...)  »
Data wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 11
Pracownik zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego żonę. Obecnie żona osiągnęła wiek 60 lat i uzyskała prawo do emerytury. Czy i z jaką datą pracownik powinien wyrejestrować (...)  »
Informacja do ZUS o umowie o dzieło zawartej ze studentem
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 11
Zawarliśmy umowę o dzieło z osobą, która nie jest naszym pracownikiem. Wykonawca dzieła nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy powinniśmy poinformować ZUS o zawarciu tej umowy, (...)  »
Składki ZUS z umowy zlecenia studenta, który ukończył 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 11
Umowę zlecenia wykonuje dla nas student, który 5 listopada 2021 r. skończył 26 lat. Na koniec każdego miesiąca ma on wypłacane wynagrodzenie w stałej kwocie, (...)  »
Ubezpieczenie w KRUS osoby zatrudnionej na niepełny etat
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 11
Zawarliśmy umowę o pracę z osobą, która jako rolnik jest ubezpieczona z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w KRUS. Ze stosunku pracy ustaliliśmy pracownikowi wynagrodzenie w (...)  »
Usługi wykonywane przez stowarzyszenie a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 11
Stowarzyszenie jest wpisane do KRS. Celem stowarzyszenia jest m.in. propagowanie kultury materialnej i wiedzy historycznej, kultywowanie tradycji rycerskich i szlacheckich. Stowarzyszenie zgodnie ze statutem może (...)  »
Faktura wystawiona do paragonu w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 11
Podatnik prowadzi aptekę. Zdarza się, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej żądają wystawienia faktury za zakupione leki. Na niektórych fakturach widnieje nabywca - osoba fizyczna, (...)  »
Dokumentowanie usług budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 11
Firma wykonała usługę budowlaną na rzecz spółki z o.o. Zakończenie prac nastąpiło w dniu 30 września 2021 r. i w tym samym dniu podpisany został (...)  »
Wynagrodzenie za urlop dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 11
Pracownik samorządowy otrzymał we wrześniu 2021 r. jednorazową premię uznaniową za wykonanie określonego zadania. Od 1 do 14 listopada 2021 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego. (...)  »
Zmiana organizacji pracy w DPS w związku z epidemią
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 11
Prowadzimy całodobowy dom opieki (założony przez związek wyznaniowy). W naszym domu zdarzają się przypadki zakażenia COVID-19, dlatego chcemy, aby pracownicy przez jakiś czas pracowali w (...)  »
Korzystanie z urlopu wychowawczego a wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 11
Pracownica zatrudniona na pełny etat 22 listopada 2021 r. wróci do pracy po urlopie wychowawczym trwającym nieprzerwanie od 10 sierpnia 2019 r. Jak kształtują się (...)  »
Sprostowanie błędu w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 11
Wystawiając świadectwo pracy pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę z dniem 31 października 2021 r., pracodawca popełnił błąd w kwestii trybu ustania stosunku pracy. Były (...)  »
Składki od zlecenia zawartego z pracownikiem innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 11
Kilka osób wykonujących w mojej firmie umowę zlecenia zachorowało na grypę. Na okres ich trzytygodniowej nieobecności w pracy musiałem zawrzeć umowę zlecenia z dwiema osobami (...)  »
Nadpłacone za pracownika składki emerytalno-rentowe
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 11
Otrzymaliśmy z ZUS informację o tym, że pracownik (z którym w lipcu br. rozwiązaliśmy umowę o pracę) w 2020 r. przekroczył roczną podstawę wymiaru składek (...)  »
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 11
Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę (na mocy porozumienia stron) z dniem 30 września 2021 r. Wyrejestrowaliśmy go z ubezpieczeń w ZUS na druku ZUS (...)  »
Świadczenia zdrowotne dla pracownika na urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 11
Pracodawca wyraził mi zgodę na urlop bezpłatny. Czy w okresie jego trwania mogę korzystać z opieki zdrowotnej w ramach NFZ? To zależy od okresu trwania (...)  »
O jakie świadczenie powinien ubiegać się pracownik nadal niezdolny do pracy?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 11
Pracownik po udarze, mimo wykorzystania pełnego okresu zasiłkowego, nie odzyskał zdolności do pracy. Zastanawia się obecnie, czy lepiej składać wniosek od razu na rentę, czy (...)  »
Ustanie zatrudnienia a doliczenie stażu do renty
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 11
Zatrudniamy na umowę na czas określony pracownika, który jest jednocześnie uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Umowa ulegnie rozwiązaniu pod koniec listopada (...)  »
Podstawa zasiłku opiekuńczego dla pracownika zatrudnionego wcześniej na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 11
Pracownik zatrudniony od pół roku na umowę o pracę pracował wcześniej przez rok (bez dnia przerwy) w naszej firmie w ramach umowy zlecenia i z (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.