Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 6 lutego 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.300 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 09.02.2023 r.
 • Naliczanie składek na FP, FS, FGŚP i FEP w 2023 r.
 • Działanie organów spółek po zmianie przepisów
poniedziałek - 13.02.2023 r.
 • Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
 • Funkcjonowanie PPK w firmie
czwartek - 16.02.2023 r.
 • Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądowym
poniedziałek - 20.02.2023 r.
 • Kontrole podatkowe i celno-skarbowe w firmie
 • Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
06.02.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
07.02.2023 r. (wtorek) mija termin:
wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r.
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. (...)
Poradnik podatkowo-kadrowy
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Składka zdrowotna zleceniobiorcy korzystającego z podatkowej ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 11
Zawarliśmy w styczniu 2023 r. umowę zlecenia z osobą, która nie ma ukończonych 26 lat i z racji wieku korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego (...)  »
Rozliczenie składek po ustaniu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 11
Pracownica przebywa obecnie na urlopie wychowawczym i ma z tego tytułu naliczane składki emerytalno-rentowe (od kwoty 2.960 zł) oraz zdrowotną (od kwoty 620 zł). Umowę (...)  »
Korekta błędnej daty wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 11
Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. W następstwie tego wyrejestrowaliśmy go z ubezpieczeń w ZUS. W druku wyrejestrowującym ZUS ZWUA została jednak podana błędna data (...)  »
ZUS zleceniobiorcy będącego studentem
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 11
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która jest studentem, nie ma ukończonych 26 lat i jest jednocześnie zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę (...)  »
Ulga na złe długi u dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 11
Uzyskałem informację, że kontrahent (wierzyciel) skorzystał w październiku 2022 r. z ulgi na złe długi, gdyż upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego (...)  »
Skutki w VAT otrzymania pożyczki od kontrahenta zagranicznego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 11
Polska spółka będąca czynnym podatnikiem VAT otrzymała pożyczkę od firmy z Niemiec, która nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Czy w (...)  »
Rozpoczęcie sprzedaży w trakcie roku a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 11
Zarejestrowałem działalność gospodarczą w dniu 2 stycznia 2023 r. Pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dokonałem w dniu 13 stycznia 2023 r. (...)  »
Dodatkowe oznaczenie na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 11
Prowadzę gospodarstwo rolne i jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby tego gospodarstwa zakupiłem przyczepę rolniczą o wartości przekraczającej 15.000 zł. Transakcja została udokumentowana fakturą, na (...)  »
Ryczałt za jazdy lokalne za miesiąc, w którym pracownikowi skradziono samochód
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 11
Pracownikowi pobierającemu ryczałt za lokalne jazdy służbowe w dniu 15 stycznia 2023 r. skradziono samochód osobowy, którym wykonywał przejazdy. Jak ustalić kwotę ryczałtu przysługującego za (...)  »
Zwiększenie wymiaru urlopu po dostarczeniu wcześniejszych świadectw pracy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 11
Pracownik jest zatrudniony w naszej firmie od 8 lat na pełny etat. Pomimo przypominania i próśb nie dostarczył żadnych świadectw pracy z poprzednich zakładów ani (...)  »
Wpływ urlopu macierzyńskiego na staż do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 11
Pracownica zatrudniona w urzędzie gminy od marca 2022 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. Urodziła z końcem października 2022 r. i rozpoczęła (...)  »
Usprawiedliwienie nieobecności w pracy przez inną osobę
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 11
Niedługo zbliża się termin wypłaty wynagrodzeń w firmie, a jeden z pracowników jest od dwóch dni nieobecny. Przy czym w drugim dniu nieobecności zadzwonił brat (...)  »
Zatrudnienie pracownicy uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 11
Pracownica z racji poprzedniego zatrudnienia w moim zakładzie, które trwało do dnia porodu, nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS. Czy w przypadku ponownego (...)  »
Kto w 2023 r. wypłaci pracownicy należne zasiłki?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 11
W 2022 r. ZUS wypłacał zasiłki moim pracownikom, ponieważ ja nie posiadałem takich uprawnień. Nabyłem je od 1 stycznia 2023 r. W grudniu 2022 r. (...)  »
Wniosek i pozostała dokumentacja do jednorazowego odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 11
Pół roku temu pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Był na zwolnieniu lekarskim. Obecnie z uwagi na zakończone leczenie zamierza złożyć do ZUS wniosek o jednorazowe (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne po 100% zasiłku chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 11
Po wypadku w drodze do pracy pracodawca wypłaca mi zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy jego wymiaru. Ponieważ niedługo kończy mi się pełny okres zasiłkowy, (...)  »
Transakcja łańcuchowa z udziałem dwóch polskich firm
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 11
W grudniu 2022 r. sprzedałem towar polskiej firmie, która następnie sprzedała go firmie niemieckiej. Towar był transportowany bezpośrednio z mojej firmy do Niemiec. Za transport (...)  »
Działalność w zakresie wyceny nieruchomości a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 11
Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości. Od kilku miesięcy prowadzę działalność gospodarczą (PKD 68.31.Z), w ramach której sporządzam m.in. operaty szacunkowe określające wartość (...)  »
Opodatkowanie VAT sprzedaży kukurydzy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 11
Ferma drobiu będąca podatnikiem VAT zamierza odsprzedać innemu przedsiębiorcy, również podatnikowi VAT, nadwyżkę kukurydzy sklasyfikowanej pod CN 10. Jaką stawkę VAT powinna uwzględnić w fakturze (...)  »
Ewidencja w kasie fiskalnej otrzymanej zaliczki na lokal mieszkalny
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 11
Otrzymałam na rachunek bankowy zaliczkę na przyszłą dostawę lokalu mieszkalnego od osoby prywatnej. Czy mam obowiązek zaewidencjonowania jej w kasie fiskalnej? Podatnicy dokonujący sprzedaży na (...)  »
Składki za zleceniobiorcę zatrudnionego w innej firmie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 11
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która w innej firmie pracuje w ramach stosunku pracy (w pełnym wymiarze czasu pracy). Umowy zlecenia nie będzie ona wykonywać (...)  »
Rozliczenia z ZUS przy zmianie terminu wypłaty wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 11
Począwszy od stycznia 2023 r. wynagrodzenia za dany miesiąc będziemy wypłacać pracownikom w terminie 10. dnia następnego miesiąca. Takie zmiany wprowadziliśmy do regulaminu pracy obowiązującego (...)  »
Wypłacona pracownikom premia na święta ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 11
W połowie grudnia 2022 r. pracodawca wypłacił wszystkim zatrudnionym w firmie pracownikom (ze środków ZFŚS) świadczenie pieniężne na święta Bożego Narodzenia. Każdy pracownik otrzymał je (...)  »
Wyrejestrowanie członka rodziny po nabyciu przez niego prawa do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 11
Żona pracownika, zgłoszona przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przeszła na emeryturę. Od kiedy mamy ją wyrejestrować (...)  »
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w zaświadczeniu ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 11
Niespodziewanie pod koniec 2022 r. jeden z pracowników rozwiązał umowę o pracę. Wraz z grudniową pensją wypłaciliśmy mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Obecnie były już (...)  »
Wypłata po ustaniu zatrudnienia zasiłku należnego pracownikowi za okres przypadający w trakcie trwania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 11
Pracownik był zatrudniony do 31 grudnia 2022 r. Choruje on nieprzerwanie od 13 września 2022 r. Gdy na koniec grudnia 2022 r. dokonywałem wypłaty wynagrodzeń (...)  »
Czy "karpiowe" powinno być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku?
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 11
W grudniu wypłacamy pracownikom dodatkową premię z okazji świąt, tzw. karpiowe. Jest ona wypłacana każdemu pracownikowi, w jednakowej wysokości, jednorazowo w grudniu, również osobom przebywającym (...)  »
Kontrola chorobowego przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 11
W ramach umów o pracę zawartych w pierwszej połowie 2022 r. zatrudniamy ponad 50 pracowników. Czy sami przeprowadzamy kontrolę pracowników przebywających na e-ZLA w zakresie (...)  »
Zwrot kosztów dokształcania po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 11
Po zawarciu związku małżeńskiego pracownica wystąpiła z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, ponieważ przeprowadza się do miejscowości, w której mieszka małżonek. (...)  »
Zwolnienie pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 11
Pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników. Likwiduje jedno stanowisko pracy i zamierza zwolnić pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. Jaką przyczynę wypowiedzenia należy wskazać w takiej sytuacji? (...)  »
Czy w świadectwie pracy należy podać informację o wypadku w pracy?
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 11
Pracownik w czasie zatrudnienia uległ wypadkowi w pracy. Z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie chorobowe i zasiłek. Z końcem stycznia 2023 r. pracownik rozwiąże umowę o (...)  »
Udzielanie urlopu młodocianemu w czasie ferii
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 11
Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego od 16 stycznia 2023 r. rozpoczną ferie zimowe, w czasie których będą korzystali z urlopu wypoczynkowego. Czy urlopu należy (...)  »
Zmiana ubezpieczeń w ZUS i rozliczenie składek zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 11
Osoba, którą zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia, do tej pory podlegała z tego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, bowiem w innej firmie pracowała jednocześnie w pełnym (...)  »
Składki ZUS za okres urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 11
Pracownik będzie przebywał na urlopie ojcowskim w okresie od 9 do 22 stycznia 2023 r. Jak pracodawca powinien wykazać ten okres w dokumentach rozliczeniowych? W (...)  »
Jak w 2023 r. ustalić obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof?
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 11
Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy miał zawartą umowę o pracę do połowy grudnia 2022 r. Grudniowe wynagrodzenie wypłacimy mu - zgodnie z obowiązującym (...)  »
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 11
Od 1 kwietnia 2022 r. firma opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej ustalonej przez ZUS. Na początku grudnia 2022 r. w firmie miał (...)  »
Rezygnacja z kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 11
Podatnik prowadził działalność gospodarczą, w której sprzedaż rejestrował za pomocą kasy fiskalnej. Działalność ta została zawieszona. Teraz zamierza prowadzić działalność w zakresie chowu kurek niosek. (...)  »
Powoływanie na fakturze PKWiU
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 11
Dokonuję sprzedaży opodatkowanej według 8% i 23% stawki VAT. Sprzedaż dokumentuję fakturami, na których nie wpisuję PKWiU. Czy istnieje obowiązek umieszczania PKWiU na fakturze? Faktury (...)  »
Korekta podatku VAT w związku ze zbyciem wierzytelności nieściągalnej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 11
Ponieważ kontrahent zalegał mi z płatnością za fakturę sprzedaży (upłynął termin 90 dni liczony od terminu płatności określonego na fakturze), skorzystałem z ulgi na złe (...)  »
Data powrotu do zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 11
W listopadzie 2021 r. przekroczyłam limit 200.000 zł uprawniający mnie do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jednak przez przeoczenie nie zgłosiłam się do VAT. (...)  »
Chorobówka dla ciężarnej zleceniobiorczyni
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 11
Zatrudniliśmy w ramach umowy zlecenia kobietę, którą zgłosiliśmy do wszystkich ubezpieczeń, w tym - na jej wniosek - do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Kilka dni później (...)  »
Odszkodowanie dla pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 11
Kilka dni temu jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi przy pracy, w wyniku którego doznał szeregu obrażeń. Czeka go długie leczenie i rehabilitacja. Na bieżąco (...)  »
Wniosek o dalsze świadczenie rehabilitacyjne dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 11
Pracownik ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne do 22 lutego 2023 r., tj. na 6 miesięcy. Ponieważ wymaga on dalszego leczenia, chciałby starać się o dalsze świadczenie (...)  »
Zaświadczenie o stanie ciąży
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 11
Pracownica jest w ciąży, w trakcie której korzystała już ze świadczeń chorobowych w wysokości 100%, tj. wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Po ostatnim zwolnieniu lekarskim (...)  »
Wypłata świadczenia pieniężnego dla pracowników ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 11
Zamierzamy wypłacać pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej w wysokości 15 zł za każdy pełny przepracowany tydzień. Za okres choroby bądź urlopu wypoczynkowego ekwiwalent (...)  »
Zmiana ubezpieczeń ze zlecenia w okresie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 11
Opłacamy za zleceniobiorcę składkę zdrowotną (jest on zatrudniony w innym zakładzie na pełny etat). W okresie od 1 do 31 stycznia 2023 r. pracodawca udzielił (...)  »
Ukończenie 30 lat przez zatrudnionego bezrobotnego a ulga w składkach
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 11
Od października do grudnia 2022 r. nie opłacamy za 29-letniego pracownika skierowanego z urzędu pracy składek na FP, FS i FGŚP. Od 1 stycznia do (...)  »
Pensja minimalna i składki na FP i FS, gdy pracownik chorował w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 11
Pracownik zatrudniony w naszym zakładzie od ponad roku na pełny etat jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości minimalnej płacy. W grudniu 2022 r. przez (...)  »
Zaokrąglenia kwot w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 11
Z ewidencji sprzedaży VAT wychodzi mi podatek VAT w kwocie 4.270,54 zł. W jaki sposób kwotę tę zaokrąglić i wpisać do deklaracji VAT? Podstawą wpisu (...)  »
Sprzedaż przez rolnika siana z działki rolnej a VAT
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 11
Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest czynnym podatnikiem VAT. Posiada dodatkowo działkę rolną porośniętą łąką. Czy jeśli w przyszłości skosi trawę na terenie całej działki i (...)  »
Odliczenie VAT z faktury za obsługę prawną dotyczącą zmiany umowy spółki
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 11
Jesteśmy spółką jawną rozliczającą podatek VAT. Zmienił nam się skład osobowy wspólników spółki. Otrzymaliśmy fakturę od prawnika za obsługę prawną dotyczącą zmiany umowy spółki. Czy (...)  »
Zwolnienie z kasy rejestrującej przy płatności blikiem
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 11
Świadczę usługi ślusarskie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy będę mógł korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania tych usług w kasie rejestrującej, jeżeli klienci (...)  »
Opodatkowanie VAT dostawy sprzętu dla szkół
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 11
Gmina będąca podatnikiem VAT przystąpiła do realizacji zadania polegającego na rozbudowie sieci komputerowych w kilku szkołach podstawowych. W ramach tego zadania zostaną zakupione urządzenia do (...)  »
Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku, od której naliczane jest świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 11
Pracownik z dniem 12 grudnia 2022 r. wykorzystał pełny okres zasiłkowy, ale nadal będę mu wypłacał świadczenie chorobowe. ZUS przyznał mu bowiem prawo do świadczenia (...)  »
Śmierć rodzica po ukończeniu przez dziecko 25 lat a prawo do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 11
Kilka dni temu zmarła nasza pracownica, która samotnie wychowywała córkę i łożyła na jej utrzymanie (ojciec dziewczyny jest nieznany). Co prawda w połowie października 2022 (...)  »
Gdy pracownik nabył prawo do zasiłku opiekuńczego po odwołaniu się od decyzji ZUS
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 11
We wrześniu 2022 r. pracownik przez 3 dni sprawował opiekę nad chorym dzieckiem. Z uwagi na wątpliwości w sprawę został zaangażowany ZUS, który odmówił pracownikowi (...)  »
Przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego ważny faktyczny czas pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 11
Pracownik, którego wynagrodzenie jest wypłacane na koniec miesiąca, skorzystał z 6 dni (48 godz.) urlopu w maju 2022 r. Jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w (...)  »
Ochrona przedemerytalna pracownika, który spożywał alkohol w pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 11
Pracownik objęty ochroną przedemerytalną spożywał alkohol w pracy, w związku z tym pracodawca chce się z nim rozstać w trybie dyscyplinarnym. Czy wspomniana ochrona obejmuje (...)  »
Zamieszczenie informacji o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 11
Na koniec grudnia 2022 r. będziemy wystawiali świadectwo pracy pracownikowi, który miał zajęte wynagrodzenie za pracę przez dwóch komorników. Czy w świadectwie pracy potrącone kwoty (...)  »
Odrzucenie wypowiedzenia zmieniającego przez pracownika nie zastępuje odwołania
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 11
Pracownik otrzymał wypowiedzenie zmieniające, ale złożył sprzeciw wobec nowych warunków płacowych przedstawionych w wypowiedzeniu. W związku z tym umowa się rozwiązała. Dopiero wtedy pracownik złożył (...)  »
Stawka VAT przy sprzedaży lokalu stanowiącego towar handlowy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 11
Wspólnik spółki z o.o. wniósł w 2022 r. do spółki lokal użytkowy. Lokal ten zostanie wyremontowany i później sprzedany (jako towar handlowy). Podatek VAT od (...)  »
Dane na fakturze wystawionej w euro dla krajowego kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 11
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Działalność gospodarczą prowadzę w Polsce. Muszę wystawić fakturę w euro z 23% stawką VAT dla polskiego kontrahenta. Czy na takiej fakturze (...)  »
Możliwość anulowania faktury
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 11
Wystawiłem fakturę dokumentującą czynność, do której nie doszło (kontrahent wycofał się z zamówienia). Czy w tej sytuacji mogę ją anulować? Nadmieniam, że jestem w posiadaniu (...)  »
Sprzedaż samochodu, przy nabyciu którego odliczono 50% kwoty VAT
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 11
W czerwcu 2020 r. na potrzeby działalności zakupiłem samochód osobowy za kwotę netto 150.000 zł plus VAT 34.500 zł. Był on wykorzystywany zarówno do celów (...)  »
Rodzaj świadczenia chorobowego dla pracownika, który w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy kończy 50 lat
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 11
Na nasz profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie wystawione pracownikowi na okres od 3 do 31 grudnia 2022 r. Jest to jego pierwsza niezdolność do (...)  »
Zawiadomienie ZUS o podjęciu pracy przez osobę uprawnioną do renty socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 11
Zatrudniliśmy w ramach stosunku pracy osobę uprawnioną do renty socjalnej. Rencista będzie pracował w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem 2.500 zł miesięcznie. Czy mimo (...)  »
Zasiłek opiekuńczy na dziecko przebywające w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 11
Dziecko naszego pracownika w wieku powyżej 8 lat przebywa w szpitalu. Żona pracownika i jednocześnie matka dziecka nie pracuje zawodowo, opiekuje się dwojgiem młodszych dzieci (...)  »
Karnet sportowy dla prezesa i partnera na umowie B2B a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 11
Nasza spółka wykupiła karnety sportowe dla prezesa pełniącego funkcję odpłatnie, podlegającego z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz dla partnera na umowie B2B. Czy spółka powinna (...)  »
Ubezpieczenia i składki ZUS ze zlecenia po ukończeniu 26 lat przez studenta
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 11
Studentka, z którą mamy zawartą umowę zlecenia, skończy 26 lat 10 grudnia 2022 r. Do tej pory nie była zgłoszona ze zlecenia do żadnych ubezpieczeń (...)  »
Kod wykonywanego zawodu w ZUS ZUA oraz data zgłoszenia do ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 11
Firma zatrudniła na podstawie umowy o pracę specjalistę do spraw importu. Umowa została zawarta 1 grudnia 2022 r., ale zgodnie z określonymi w niej uzgodnieniami (...)  »
Druki do ZUS w razie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 11
Pracownik miał zawartą umowę o pracę do 2 grudnia 2022 r. Przed rozwiązaniem stosunku pracy pobierał zasiłek chorobowy. Z jaką datą pracodawca powinien wyrejestrować go (...)  »
Prywatny samochód pracownika wykorzystywany do celów służbowych a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 11
Nasz pracownik został oddelegowany w podróż służbową poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy. Pracownik nie podpisał z pracodawcą umowy o wykorzystywanie prywatnego samochodu (...)  »
Skutki w VAT zapłaty należności przez dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 11
Ponieważ nie zapłaciłem kontrahentowi należności za fakturę, zmniejszyłem kwotę podatku naliczonego w ramach ulgi na złe długi. Czy jeżeli należność tę ureguluję, to będę mógł (...)  »
Zwolnienie z VAT przy sprzedaży nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 11
Spółka cywilna w 2014 r. kupiła od gminy nieruchomość z budynkiem mieszkalnym, który z uwagi na zły stan techniczny kwalifikował się do rozbiórki. Zakup ten (...)  »
Opodatkowanie VAT usług prawniczych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 11
Świadczę usługi prawnicze na rzecz polskich podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Swoje usługi planuję świadczyć także dla przedsiębiorców (firm) oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności z (...)  »
Błędne przyjęcie podstawy po przerwie między świadczeniami
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 11
Pracownica, zatrudniona od 1 stycznia 2022 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, korzystała z wynagrodzenia chorobowego w lipcu (za 20 dni), a następnie w październiku (...)  »
Wniosek o rentę dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 11
Przed zakończeniem okresu zasiłkowego pracownik ubiegał się o świadczenie rehabilitacyjne. Lekarz orzecznik ZUS uznał jednak pracownika za częściowo niezdolnego do pracy. Jakie dokumenty powinien wypełnić (...)  »
Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku premii za czteromiesięczne okresy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 11
W naszym zakładzie pracy, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, co cztery miesiące (tj. za okresy od stycznia do kwietnia, od maja do sierpnia oraz od września do (...)  »
Zlecenie ze studentem zatrudnionym na etacie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 11
Zawarłem umowę zlecenia ze studentem w wieku 20 lat. Umowy zlecenia nie wykonuje on na rzecz pracodawcy. Oświadczył mi, że jest również zatrudniony w innej (...)  »
ZUS od nieodpłatnych świadczeń dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 11
Świadczymy usługi budowlane. Od grudnia 2022 r. będziemy wykonywać nasze usługi na terenie całego kraju. Z uwagi na realizację zawartych kontraktów poza miejscem zamieszkania pracowników (...)  »
Wypłata jubileuszówki w okresie krótszym niż 5 lat również zwolniona z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 11
Wypłacamy jubileuszówki co 5 lat. We wrześniu 2019 r. pracownik otrzymał taką nagrodę za 15 lat pracy. Obecnie przedstawił nam dokumenty (potwierdzające okres zatrudnienia w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.