Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Poradnik podatkowo-kadrowy
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Przeliczenie waluty na fakturze za usługę transportu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 11
W dniu 7 grudnia 2020 r. wystawiłem fakturę w euro za wykonaną w dniu 4 grudnia 2020 r. usługę transportu dla polskiego kontrahenta. Po jakim (...)  »
Przekroczenie limitu sprzedaży a świadczenie usług zwolnionych z VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 11
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie jestem podatnikiem VAT czynnym. Świadczę wyłącznie usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o (...)  »
Limit zwolnienia z kas przy nieodpłatnym przekazaniu prezentów
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą. Z uwagi na nieprzekroczenie limitu 20.000 zł nie ewidencjonuję sprzedaży w kasie fiskalnej. W grudniu 2020 r. przekazałem kontrahentom prezenty świąteczne. Czy (...)  »
Udokumentowanie zakupu produktów od rolnika ryczałtowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 11
Zakupiłem do dalszej sprzedaży warzywa i kiszonki od rolnika ryczałtowego. Czy w takiej sytuacji powinienem wystawić fakturę VAT RR? W przypadku zakupu produktów rolnych od (...)  »
Negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 kończy okres obowiązkowej kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 11
Pracownik poinformował mnie, że lekarz rodzinny skierował go na wykonanie testu w celu potwierdzenia, czy jest zakażony koronawirusem. Automatycznie więc został objęty obowiązkową kwarantanną na (...)  »
Choroba pracownika na przełomie roku a rodzaj należności z tego tytułu
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 11
Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie od grudnia 2020 r. Czy 33 dni, za które przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe powinnam liczyć w ciągłości od pierwszego (...)  »
Gdy program zaniża stawkę dzienną zasiłku dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 11
Pracownik od 7 do 22 stycznia 2021 r. jest niezdolny do pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuję osiągnięte przez niego wynagrodzenie wyłącznie za dwa miesiące, (...)  »
Rekompensata za nadgodziny w wolną niedzielę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 11
Jeden z pracowników zachorował, dlatego w niedzielę (10 stycznia br.), która dla niego miała być robocza, wezwaliśmy w zastępstwie innego pracownika. Dla niego ta niedziela (...)  »
Badania profilaktyczne pracowników po przejęciu zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 11
W styczniu 2021 r. nastąpiło przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę (na podstawie art. 23 1 K.p.). W przypadku niektórych przejętych pracowników upłynęła ważność badań (...)  »
Uwzględnianie dodatku dla pielęgniarek w podstawie odprawy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 11
Pracownica zatrudniona na stanowisku pielęgniarki przechodzi na emeryturę. W związku z tym pracodawca wypłaci jej odprawę emerytalną. W skład wynagrodzenia zasadniczego tej pracownicy wchodzi tzw. (...)  »
Ustalanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 11
Wypłacamy pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w wysokości 3 zł za pełny przepracowany tydzień. Jeżeli pracownik w danym tygodniu choruje lub jest na urlopie, (...)  »
Ustawowa treść wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 11
Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę na czas nieokreślony z powodów ekonomicznych leżących po stronie zakładu pracy. Podaliśmy przyczynę wypowiedzenia, ale pracownik, składając odwołanie, zarzucił nam, że nie (...)  »
Lokal mieszkalny dla prezesa ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 11
Od 1 stycznia 2021 r. prezes spółki z o.o. pełni swą funkcję na podstawie kontraktu menedżerskiego. Zgodnie z tą umową spółka udostępnia mu nieodpłatnie lokal (...)  »
Wynagrodzenie liczone według stawki godzinowej a składki na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 11
W styczniu 2021 r. planujemy zawrzeć umowę zlecenia z osobą, która będzie z tego tytułu podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Będzie wynagradzana stawką (...)  »
Kod tytułu ubezpieczenia w ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 11
Pracownica do 17 grudnia 2020 r. była u nas zatrudniona na podstawie umowy zlecenia i podlegała z tego tytułu w ZUS ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. (...)  »
Kod stopnia niepełnosprawności w ZUS ZCNA
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 11
Nowo zatrudniona pracownica złożyła wniosek o zgłoszenie 10-letniego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka jej rodziny. Zaznaczyła, że dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie (...)  »
Wykazanie NN-ki pracownika w raporcie ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 11
Pracownik był nieobecny w pracy w dniach 31 grudnia 2020 r. oraz 4 stycznia 2021 r. Nie usprawiedliwił tej nieobecności. Wynagrodzenie należne za grudzień 2020 (...)  »
Rezygnacja z ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 11
Spółka z o.o. świadczy usługi budowlane głównie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. W momencie założenia firmy dobrowolnie zaczęła ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej. Od 4 lat (...)  »
Ewidencjonowanie zakupu udokumentowanego fakturą VAT marża
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 11
Na cele działalności gospodarczej dokonałem zakupu wyposażenia. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT marża. Czy taką fakturę należy ująć w ewidencji zakupu VAT w pliku JPK_VAT? (...)  »
Powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 11
Podatnik w 2018 r. przekroczył limit 200.000 zł i zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Także w 2019 r. wartość sprzedaży wyniosła ponad 200.000 zł. (...)  »
Odliczenie VAT na podstawie paragonu za przejazd autostradą
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 11
W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję samochód osobowy. Od wydatków związanych z jego eksploatacją odliczam 50% VAT. Czy w tej samej wysokości powinienem odliczać także VAT (...)  »
Sposób obliczania wynagrodzenia chorobowego należnego pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 11
W połowie 2020 r. założyłam swoją firmę, w prowadzeniu której pomaga mi jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę. W grudniu 2020 r. pracownik ten (...)  »
Powstanie niezdolności do pracy w czasie urlopu bezpłatnego a podstawa chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 11
Pracownik jest zatrudniony od 17 lutego 2020 r. Przez większość grudnia 2020 r. (tj. od 14 do 31 grudnia 2020 r.) korzysta z urlopu bezpłatnego, (...)  »
Gdy na PUE ZUS brak informacji o izolacji pracownika
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 11
Pracownik poinformował mnie telefonicznie, że w związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku w kierunku zakażenia koronawirusem przebywa w izolacji domowej. Mimo iż od tego czasu upłynęło (...)  »
Odprawy ekonomiczne dla zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 11
W firmie jest zatrudnionych 40 pracowników, z których 5 otrzymało wypowiedzenia ze względu na brak dla nich pracy w wyniku trudnej sytuacji spowodowanej epidemią. Pracownicy (...)  »
Ustalenie ruchomego miejsca wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 11
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku sprzątacz/sprzątaczka ma określone w umowie miejsce wykonywania pracy w ten sposób, że miejscem tym są zlokalizowane (...)  »
Ochrona przedemerytalna w czasie zwolnień grupowych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 11
Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczną się w naszej firmie zwolnienia grupowe. W grupie osób do zwolnienia znajdują się pracownice na urlopie wychowawczym. Wiemy, że (...)  »
Dodatek nocny a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 11
Pracownicy sfery budżetowej mają ustalone w umowie o pracę stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Ponadto przysługuje im dodatek stażowy. Od czterech miesięcy wykonują pracę w nocy. (...)  »
Ukończenie przez studenta określonego wieku a rozliczenie składek ZUS ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 11
Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia osobę, która jest studentem. Zleceniobiorca w połowie grudnia br. ukończył 26 lat. Od kiedy powinniśmy zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń (...)  »
Korekta błędnego kodu w druku ZUS ZUA
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 11
Osobę, z którą zawarłam umowę o pracę, zgłosiłam do ubezpieczeń w ZUS na druku ZUS ZUA z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia. Nie podałam w tym (...)  »
Zwolnienie pracodawcy z opłacenia składek za zatrudnioną młodą osobę bezrobotną
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 11
Spółka z o.o. zatrudniła w listopadzie br. na podstawie umowy o pracę osobę, która nie ma ukończonych 30 lat. Ponieważ pracownik podjął tę pracę na (...)  »
Poinformowanie ZUS o niepełnosprawności pracownika
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 11
Na początku grudnia 2020 r. pracownik przekazał do zakładu pracy orzeczenie o niepełnosprawności, które zostało mu wydane we wrześniu 2020 r. Czy w takim przypadku (...)  »
Warunki zwolnienia zapomogi ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 11
Leczenie i rehabilitacja dziecka naszego pracownika jest bardzo kosztowna. Zakład pracy postanowił udzielić pracownikowi zapomogi finansowej. Czy pracodawca będzie musiał naliczyć od tej wypłaty składki (...)  »
Skutki rozwiązania spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 11
Razem z małżonkiem prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W dniu 31 grudnia 2020 r. planuję wystąpić ze spółki i przekazać mężowi swoje udziały. (...)  »
Sprzedaż posiłków a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 11
Dom wczasów dziecięcych jest publiczną placówką oświatową, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy - Prawo oświatowe. W placówce (w okresie kiedy są (...)  »
Prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 11
Spółka akcyjna z uwagi na pandemię koronawirusa zakupiła 2 koncentratory tlenu. Czy mamy prawo do odliczenia VAT od tego zakupu? Co do zasady, czynnemu podatnikowi (...)  »
Zapłata zaliczki na poczet WNT
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 11
W październiku 2020 r. wpłaciłem zaliczkę kontrahentowi z Niemiec na poczet WNT. W listopadzie br. kontrahent wystawił mi fakturę na wartość zaliczki. Czy z tytułu (...)  »
Gdy sprawa emerytury dla urodzonej w 1953 r. zawisła przed sądem
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 11
Po wyroku TK z marca 2019 r. złożyłam wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury (pobieram ją jako urodzona w 1953 r.). ZUS wznowił postępowanie, (...)  »
Rozliczanie nawet jednego dnia kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 11
Pracownik podejrzany o zakażenie koronawirusem został skierowany na test. Wynik okazał się negatywny. Na PUE ZUS widnieje jednak pierwsza informacja o kwarantannie od 5 do (...)  »
Nieodpłatne świadczenie za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych a podstawa wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 11
Pracodawca przekazał pracownikowi samochód służbowy. Umożliwił mu korzystanie z tego samochodu również do celów prywatnych i z tego tytułu nalicza mu co miesiąc ryczałt w (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 11
Firma posiada sklepy w galerii handlowej. W listopadzie 2020 r. zostały one zamknięte. W tym czasie część pracowników miała przestój, a część korzystała z urlopów (...)  »
Urlopy z tytułu rodzicielstwa na świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 11
Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony od kilku lat przebywa na urlopach z tytułu rodzicielstwa (na dwoje dzieci). W styczniu 2021 r., w trakcie korzystania przez (...)  »
Nominalny czas pracy dla potrzeb ustalenia dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 11
Od 2020 r. stosujemy roczny okres rozliczeniowy. Patrząc na grafiki pracowników już teraz widać, że na koniec tego okresu wyjdą nadgodziny średniotygodniowe. Czy przy wyliczaniu (...)  »
Odprawa pośmiertna dla żony zmarłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 11
Zmarł pracownik, który przepracował w firmie 20 lat. Uprawniona do odprawy jest tylko żona pracownika, gdyż dzieci są pełnoletnie i utrzymują się samodzielnie. Czy żonie (...)  »
Rozliczenie w pdof covidowego dofinansowania z FGŚP do pensji pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 11
Urząd pracy w związku ze spadkiem obrotów przyznał firmie osoby fizycznej pod koniec października 2020 r. ze środków FGŚP dofinansowanie wrześniowych wynagrodzeń pracowników na podstawie (...)  »
Premia pracownicza jako koszt pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 11
Zarząd spółki z o.o. podjął uchwałę o zmianie zakładowego regulaminu wynagradzania poprzez wprowadzenie do niego zapisu o przyznawaniu pracownikom rocznych uznaniowych premii. Okres rozliczeniowy będzie (...)  »
Prezenty świąteczne z ZFŚS a ulga dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 11
Firma zatrudnia na umowę o pracę osoby, które nie mają ukończonych 26 lat. Osoby te otrzymają, podobnie jak pozostali pracownicy, prezenty z okazji świąt, które (...)  »
Opodatkowanie dodatkowego świadczenia do umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 11
Firma podpisała z osobą fizyczną umowę zlecenia z wynagrodzeniem, które będzie podlegało opodatkowaniu według skali podatkowej. Jednocześnie strony zawarły dodatkową umowę, w której zleceniodawca zobowiązał (...)  »
Zawieszenie działalności a obowiązek zakupu kasy on-line
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 11
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi turystom. We wrześniu 2020 r. podatnik przekroczył limit 20.000 zł sprzedaży dla osób prywatnych. Od 1 października (...)  »
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 11
Jesteśmy spółką z o.o. (PEC), w której gmina posiada 100% udziałów. Czy w sytuacji, gdy wystawiamy faktury na wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez zarządcę, w którym (...)  »
Opodatkowanie VAT sprzedaży makulatury
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 11
Mamy podpisaną umowę na czas nieokreślony na odbiór makulatury z naszej firmy. Makulatura wymieniona jest w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Za wywóz (...)  »
Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 11
W listopadzie 2020 r. pracownik przepracował 12 godzin nadliczbowych z przekroczeń dobowych oraz pracował w sobotę 28 listopada 2020 r. przez 8 godzin, za którą (...)  »
Odprawa ekonomiczna w mikrofirmie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 11
Jesteśmy spółką z o.o. zatrudniającą 3 pracowników. Z dniem 31 grudnia 2020 r. firma zostanie zlikwidowana z przyczyn ekonomicznych. W związku z tym pracownicy na (...)  »
Limitowana praca przy komputerze pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 11
Jedna z pracownic przedłożyła pracodawcy zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży. Wykonuje ona pracę przy komputerze w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy nadal może pracować po (...)  »
Wyrejestrowanie z ZUS w przypadku zakończenia umowy o pracę w okresie świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 11
Pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne do połowy grudnia 2020 r. W trakcie jego trwania zakończyła się umowa o pracę zawarta z nim na czas określony. (...)  »
Wypłata zapomogi dla pracownika a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 11
W wyniku nieszczęśliwego wypadku został uszkodzony dom jednorodzinny jednego z naszych pracowników. Aby wspomóc go finansowo w remoncie tego budynku, wypłacimy mu (ze środków obrotowych (...)  »
Składki na FP, FS i FGŚP za pracownika
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 11
Z przedłożonego przez zleceniobiorcę oświadczenia wynika, iż jest on równocześnie zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy). Umowa (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionego rencisty
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 11
W grudniu 2020 r. zatrudnienie w naszym zakładzie (na podstawie umowy o pracę) podejmie mężczyzna mający ukończone 60 lat. Osoba ta pobiera od roku policyjną (...)  »
Opodatkowanie dodatkowej gratyfikacji pracownika
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 11
Firma postanowiła wypłacić w grudniu br. dwóm pracownikom premię uznaniową za szczególne zaangażowanie w pracę w okresie tzw. drugiej fali pandemii. Z powodów organizacyjnych zostanie (...)  »
Rozliczenie członka zarządu przy dwóch wypłatach w miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 11
Spółka z o.o. w listopadzie br. wypłaciła członkowi zarządu, który pełni tę funkcję na podstawie aktu powołania, 2 przysługujące mu należności (nie podlegały one opodatkowaniu (...)  »
Fikcyjna umowa o pracę a obowiązek korekty
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 11
ZUS w wyniku kontroli stwierdził, że zawarta w 2017 r. umowa o pracę była fikcyjna. Pracodawca został zobowiązany do wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych i (...)  »
Zaliczka na pdof u korzystających z dojazdów do pracy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 11
Firma zwraca swoim pracownikom koszty dojazdów do pracy. Uzyskane z tego tytułu świadczenia dolicza im do wynagrodzeń i wraz z nimi opodatkowuje i oskładkowuje. Dwóch (...)  »
Kwarantanna pracownicy w trakcie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 11
Pracownica we wrześniu br. urodziła dziecko i od tamtej pory przebywa na urlopie macierzyńskim. Jednak u jej mamy, z którą miała styczność, stwierdzono koronawirusa. Dlatego (...)  »
Urzędowe przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 11
Pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym przyznanym mu przez ZUS na okres 6 miesięcy, tj. do 26 listopada 2020 r. Czy to prawda, że ze względu (...)  »
Emerytura dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 11
Od wielu lat prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, a od niedawna z racji niezdolności do pracy pobieram zasiłek chorobowy. Na początku przyszłego roku ukończę powszechny wiek (...)  »
Faktury zaliczkowe a MPP
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 11
Świadczę usługi budowlane. Wartość całkowita zawartego zamówienia wynosi 30.000 zł brutto i klient wpłaca mi 2 zaliczki. Czy na fakturach dokumentujących wpłaty zaliczkowe mam obowiązek (...)  »
Oznaczenie transakcji kodem GTU w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 11
Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z moich klientów jest informatykiem prowadzącym działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod numerem PKD 62.02.Z, czyli działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki. (...)  »
Skutki w VAT wywłaszczenia nieruchomości w zamian za odszkodowanie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 11
Czynny podatnik VAT jest właścicielem nieruchomości położonej przy autostradzie. Nieruchomość ta została wywłaszczona pod budowę obwodnicy. Z tego tytułu podatnik otrzymał odszkodowanie. Czy otrzymanie odszkodowania (...)  »
Ewidencjonowanie sprzedaży w kasie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 11
Prowadzę jednoosobową działalność o kodzie PKD 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja, sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do (...)  »
Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego po urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 11
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy po urodzeniu dziecka korzystała z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Z dniem zakończenia urlopu wychowawczego wystąpiła o rozwiązanie (...)  »
Ustalenie stażu zakładowego dla potrzeb wypłaty odprawy ekonomicznej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 11
Pracownik był zatrudniony u pracodawcy w okresie od 2010 r. do 2014 r., następnie miał 2 lata przerwy i od 2017 r. znowu jest zatrudniony (...)  »
Zawieszenie zapisów regulaminu wynagradzania
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 11
W naszej firmie obowiązuje regulamin wynagradzania, zgodnie z którym dodatki za nadgodziny przypadające w dni wolne dla pracownika oraz w nocy wynoszą 100% wynagrodzenia, a (...)  »
Dokumenty uprawniające do urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 11
Pracownik po narodzinach jego biologicznego dziecka zamierza skorzystać z urlopu ojcowskiego. Płatnikiem zasiłków w firmie jest pracodawca. Jakie dokumenty jest obowiązany złożyć, aby mógł skorzystać (...)  »
Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po uzyskaniu prawa do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 11
Mamy zawartą umowę zlecenia z osobą, która złożyła nam oświadczenie, że pracuje na etacie w innym zakładzie pracy. Ponieważ z umowy o pracę uzyskuje miesięczne (...)  »
Oskładkowanie dodatkowego wynagrodzenia na zakup usług medycznych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 11
Pracodawca wprowadził do regulaminu wynagradzania zapis, że będzie wypłacał co miesiąc pracownikom dodatkowe wynagrodzenie z przeznaczeniem na zasilenie indywidualnego konta w określonej prywatnej placówce medycznej. (...)  »
Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osoby na urlopie wychowawczym po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 11
Od 1 października 2020 r. pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. Nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego oraz nie ma prawa do emerytury (...)  »
Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 11
Pracownik zatrudniony na pełny etat, w październiku 2020 r. korzystał z 16 godzin zwolnienia na dziecko do lat 14. Pozostałe dni w tym miesiącu przepracował. (...)  »
Przyznawanie świadczeń z ZFŚS bez zgody związku zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 11
W regulaminie ZFŚS przewidziana jest możliwość dofinansowania spotkań integracyjnych. Komisja socjalna oraz dyrektor placówki chce przeznaczyć część środków ZFŚS na wyjazd integracyjny. Nie ma na (...)  »
Zlecenie w trakcie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 11
Jedna z naszych pracownic przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim. Czy możemy zawrzeć z tą pracownicą umowę zlecenia? Czy w przypadku takiego zatrudnienia na urlopie macierzyńskim (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.