Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 września 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 93.501 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 23.09.2021 r.
 • Jak wypełniać dokumenty rozliczeniowe do ZUS?
poniedziałek - 27.09.2021 r.
 • Rozliczenia w podatku dochodowym w związku z podróżami firmowymi
czwartek - 30.09.2021 r.
 • Zmiany w VAT od 1 października 2021 r.
 • Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców
poniedziałek - 04.10.2021 r.
 • Umowy cywilnoprawne w aspekcie ubezpieczeń w ZUS
20.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2021 r. - dysponenci części budżetowych
21.09.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za sierpień 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
27.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2021 r. - Prezes KRUS
Poradnik podatkowo-kadrowy
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Rozliczenie składek ZUS po wypłaceniu pracownikowi wyrównania wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 11
Pracownikowi naszej firmy nie zostało w pełni wypłacone wynagrodzenie za czerwiec 2021 r. Jego wyrównanie otrzyma we wrześniu 2021 r. (wraz z wynagrodzeniem należnym za (...)  »
Kod przyczyny wyrejestrowania pracownika w ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 11
W związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę rozwiązaliśmy z pracownikiem na jego wniosek (w trybie porozumienia stron) umowę o pracę. Osobę tę kadrowa wyrejestrowała z (...)  »
Urlop bezpłatny a liczba ubezpieczonych w ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 11
Pracownik przez cały wrzesień br. przebywa na urlopie bezpłatnym (udzielonym na jego wniosek). W okresie jego trwania wypłaciliśmy mu premię należną za sierpień br. Czy (...)  »
Wynagrodzenie w miesiącu stawienia się do Wojskowej Komendy Uzupełnień
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 11
Pracownik otrzymał wezwanie do stawienia się w WKU w dniu 30 sierpnia 2021 r. Pracodawca udzielił mu na ten dzień niepłatnego zwolnienia od pracy. Pracownik (...)  »
Ustalanie wynagrodzenia za czas wykonywania badań profilaktycznych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 11
Pracownica została skierowana na badania kontrolne, które wykonywała przez 6 godzin. Na jej wynagrodzenie składa się stała pensja zasadnicza i zmienna miesięczna premia regulaminowa. Czy (...)  »
Udokumentowanie przekształcenia umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 11
Zatrudniamy pracownika, z którym początkowo zawarliśmy umowę na okres próbny, a następnie umowę na czas określony, od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 (...)  »
Jednostronne udzielenie pracownikowi urlopu zaległego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 11
Pracownikowi pozostał urlop zaległy z ubiegłego roku w wymiarze 20 dni oraz posiada cały urlop z 2021 r. w wymiarze 26 dni. Pracownik nie chce (...)  »
Podstawa zasiłku opiekuńczego po urlopie rodzicielskim łączonym z pracą
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 11
Pracownica przebywała ma urlopach związanych z macierzyństwem (do 20 maja 2021 r.) i pod koniec zasiłku macierzyńskiego urlop łączyła z pracą na 1/2 etatu. Od (...)  »
Płatnik składek nie pośredniczy w składaniu wniosków o świadczenie dobry start
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 11
Nie jestem uprawniona do wypłaty zasiłków swoim pracownikom. Dlatego też w razie potrzeby ich płatność przekazuję do ZUS, przesyłając do tego organu stosowne dokumenty. Słyszałam, (...)  »
Możliwość skontrolowania chorej pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 11
Zatrudniam ponad 30 pracowników, w tym jedną panią do sprzątania pomieszczeń biurowych, która ostatnio bardzo często korzysta ze zwolnień lekarskich. Jej obowiązki przejmują wówczas inni (...)  »
NN-ka w ZUS RSA bez dni wolnych od pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 11
W sierpniu 2021 r. pracownik był nieobecny w pracy przez trzy tygodnie. Nieobecności tej nie usprawiedliwił. Sobota i niedziela są dla niego dniami wolnymi od (...)  »
Całomiesięczna choroba pracownika w raporcie ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 11
Przez cały sierpień 2021 r. pracownik był chory. Na ten okres miał jednak wystawione dwa zaświadczenia lekarskie. Czy w raporcie ZUS RSA sporządzonym za sierpień (...)  »
Kod wyrejestrowania na ZUS ZWUA w razie dyscyplinarki pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 11
Zakład pracy rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w związku z ciężkim naruszeniem przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych. Jaki kod (...)  »
Składki na FP i FS za zwolnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 11
Pracownik zatrudniony na pełny etat z ustaloną w umowie o pracę pensją miesięczną w kwocie minimalnego wynagrodzenia, został zwolniony z pracy w połowie sierpnia 2021 (...)  »
Informacja do ZUS o zawartej umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 11
Nasza firma zawarła 3 września 2021 r. umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Umowa ma być wykonana w okresie od 13 września (...)  »
Rekompensata za nadgodziny z wykluczeniem dodatku
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 11
W sierpniu 2021 r. pracownik szkoły zatrudniony na stanowisku obsługi pracował w nadgodzinach, w związku z koniecznością przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego. Pracownik ten (...)  »
Udzielanie zwolnienia na dziecko do lat 14 dla pracowników szkoły, w tym nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 11
Nauczyciel szkoły publicznej chciałby we wrześniu br. skorzystać z jednego dnia zwolnienia na dziecko do lat 14. Nauczyciel ten prowadzi zajęcia dodatkowe z uczniami. W (...)  »
Wysokość nauczycielskiej odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 11
W październiku 2021 r. nauczyciel rozwiąże stosunek pracy za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę. W jakiej wysokości przysługuje mu odprawa emerytalna i (...)  »
Dodatek specjalny dla pracownika szkoły
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 11
W regulaminie wynagradzania naszej szkoły (placówka publiczna) jest zapis, że pracownikom niepedagogicznym może być przyznany dodatek specjalny. Jeden z pracowników administracyjnych, który przez kilka miesięcy (...)  »
Na wniosek ubezpieczonego ZUS wyda decyzję w sprawie zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 11
Wieloletnia pracownica była niezdolna do pracy. Ponieważ nie jestem płatnikiem zasiłków, przekazałam do ZUS zaświadczenie płatnika składek (Z-3), wskazując w nim wszystkie dane do ustalenia (...)  »
Odprawa przychodem dla celów rozliczenia renty
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 11
Zatrudniam osobę uprawnioną do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, której przychody nieco przekraczają dopuszczalny próg zarobkowy. W latach ubiegłych powodowało to, że była (...)  »
Niezdolność do pracy powstała w trakcie urlopu wychowawczego a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 11
Pracownica, która do 31 lipca 2021 r. przebywała na urlopie wychowawczym udzielonym jej na 2-letni okres, w dniu 15 lipca 2021 r. uległa wypadkowi komunikacyjnemu. (...)  »
Pokrewieństwo z pracodawcą nie zwalnia z opłaty składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 11
Córka od sierpnia br. pomaga mi przy prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie zawartej umowy o pracę. Ponieważ prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, zgłosiłem ją z tego (...)  »
Wykazanie w drukach ZUS nieobecności pracownicy w pracy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 11
Kilka dni temu zmarła mama pracownicy. Udzieliliśmy jej (na wniosek) w sierpniu br. dwóch dni urlopu okolicznościowego. Jak okres jej nieobecności w pracy mamy wykazać (...)  »
ZUS zleceniobiorcy pobierającego rentę socjalną
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 11
Od 1 września 2021 r. pracę na zleceniu podejmie w mojej firmie osoba mająca 27 lat. Praca ta będzie stanowiła dla niej jedyne zatrudnienie. Zleceniobiorczyni (...)  »
Wynagrodzenie za nadgodziny w ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 11
Na koniec września br. wypłacimy pracownikom wynagrodzenie za wykonaną w tym miesiącu pracę w godzinach nadliczbowych. Czy mamy je wykazać w ZUS RPA? NIE. Druk (...)  »
Przesłanki wliczenia premii uznaniowej do podstawy wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 11
Wynagrodzenie naszych pracowników (jesteśmy firmą prywatną) składa się z pensji zasadniczej i premii uznaniowej. Premia wypłacana jest w praktyce co miesiąc w zbliżonej wysokości. Warunki (...)  »
Wystawienie opinii o pracowniku poza świadectwem pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 11
Pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym. W dniu 31 sierpnia br. jego umowa o pracę zostanie rozwiązana. Pod nieobecność pracownika wykryto wiele zaniedbań i nieprawidłowości w (...)  »
Powrót z urlopu rodzicielskiego a likwidacja stanowiska pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 11
Za miesiąc wróci do pracy pracownica korzystająca od roku z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Pod jej nieobecność zlikwidowaliśmy jej stanowisko pracy. Czy mamy obowiązek kontynuować (...)  »
Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem ważne, ale wadliwe
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 11
Kilka dni temu pracownik, który świadczy pracę zdalnie, wysłał na adres e-mailowy firmy pismo o wypowiedzeniu. Pocztę elektroniczną odebrała sekretarka i przekazała dyrektorowi. Czy wypowiedzenie (...)  »
Obowiązek podatkowy w imporcie usług licencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 11
Nabyłem od unijnego kontrahenta licencję na oprogramowanie ważną od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. Kod aktywacyjny otrzymałem 1 sierpnia br. Faktura (...)  »
Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostradą
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 11
Będąc w podróży w celach służbowych, poniosłem m.in. wydatek za przejazd autostradą. Został on udokumentowany paragonem, na którym nie ma mojego NIP. Czy w tej (...)  »
Procedura samofakturowania w VAT
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 11
Spółka (czynny podatnik VAT) nabywa towary od plantatorów (podatników VAT). Z każdym z nich zawiera umowę współpracy, która określa prawa i obowiązki stron, w tym (...)  »
Usługa telekomunikacyjna z zakupem telefonów a MPP
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 11
Zawarliśmy umowę na okres roku na usługę telekomunikacyjną. Wartość umowy przekroczy 15.000 zł. W ramach umowy otrzymaliśmy fakturę za zakupione telefony na kwotę 4 zł (...)  »
Wartości składników wynagrodzenia w zaświadczeniu Z-3
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 11
Pracownik po wykorzystaniu wynagrodzenia chorobowego ma prawo do zasiłku chorobowego. W związku z tym muszę przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek. Jaką wartość stałej pensji (...)  »
Potrącenia z zasiłku chorobowego zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 11
Zatrudniony przeze mnie zleceniobiorca od połowy poprzedniego miesiąca korzysta z zasiłku chorobowego. Na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS udostępnione zostały jego zwolnienia lekarskie. (...)  »
Ustalanie okresu zasiłkowego dla pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 11
Jedna z moich pracownic, która 5 miesięcy temu została poszkodowana w wyniku wypadku samochodowego, jest nieprzerwanie niezdolna do pracy. Przy czym, o ile do tej (...)  »
Prawo do urlopu wypoczynkowego w razie powołania do okresowej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 11
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat na czas określony od stycznia 2020 r. W trakcie trwania zatrudnienia został powołany do okresowej służby wojskowej od 1 (...)  »
Ustalanie stażu jubileuszowego w firmie pozabudżetowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 11
Pracownik jest zatrudniony w spółdzielni mieszkaniowej. W przeszłości pracował w różnych firmach i w różnych wymiarach etatu. Niektóre okresy zatrudnienia nakładają się na okres pracy (...)  »
Uprawnienia płacowe pracownika po przywróceniu do pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 11
Pracownik, któremu przysługiwała szczególna ochrona zatrudnienia, wygrał w sądzie pracy odwołanie od dyscyplinarki. Został przywrócony do pracy i sąd przyznał mu wynagrodzenie za cały czas (...)  »
Dwukrotna praca w tej samej dobie
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 11
Pracownik został zatrudniony na pełny etat w podstawowej organizacji czasu pracy połączonej z ruchomym czasem pracy. Ma on wskazany przedział czasu (od 7 00 do (...)  »
Świadczenia dla pracownika poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 11
Pracownik, zatrudniony z dniem 1 sierpnia 2021 r., kilka dni później uległ wypadkowi przy pracy. W wyniku tego zdarzenia stał się niezdolny do pracy. Po (...)  »
Podstawa chorobowego po korzystaniu przez pracownicę z urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 11
Mam problem z ustaleniem podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownicy, która do 21 marca 2021 r. korzystała z rocznego zasiłku macierzyńskiego, a od 22 marca (...)  »
Termin przekazania zaświadczenia Z-3a do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 11
Zleceniobiorca nabył prawo do zasiłku chorobowego od 6 sierpnia 2021 r. O otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego poinformował mnie telefonicznie, a ponadto zostało ono udostępnione na moim (...)  »
E-ZLA bez prawa do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 11
Na mój profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie wystawione zleceniobiorcy na okres 4 dni, z czego jeden przypada na pobyt w szpitalu. Zaświadczenie to zawiera (...)  »
Składki ZUS zleceniobiorcy, który zakończył pracę na etacie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 11
Kilka miesięcy temu zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, którą zgłosiliśmy z tego tytułu tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ poinformowała nas wtedy, że jest jednocześnie zatrudniona (...)  »
Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej i korzystanie z ulgi na start w trakcie urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 11
Pracownica, która od kilku miesięcy przebywa na urlopie wychowawczym, ma naliczane z tego tytułu do ZUS składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz składkę zdrowotną. Poinformowała nas, (...)  »
Data zgłoszenia do ubezpieczeń oraz kod wykonywanego zawodu w ZUS ZUA
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 11
Prowadzę warsztat samochodowy. W dniu 31 lipca 2021 r. zatrudniłem na pełny etat mechanika samochodowego. Zgodnie z umową pracę zaczął wykonywać od poniedziałku 2 sierpnia (...)  »
Nie zgłasza się w ZUS umów zlecenia zawartych ze studentami
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 11
Od sierpnia br. w firmie umowę zlecenia wykonuje osoba, która nie ma ukończonych 26 lat i jest studentem. Czy powinniśmy przekazać do ZUS informację o (...)  »
Forma wypoczynku dziecka a zwolnienie z pdof
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 11
W lipcu br. razem z mężem i dwojgiem niepełnoletnich dzieci wypoczywaliśmy na wczasach wykupionych w biurze podróży. Po powrocie złożyłam w swoim zakładzie pracy wniosek (...)  »
Rowery elektryczne dla pracowników w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 11
W związku z niepewną sytuacją pandemiczną, w celu uniknięcia zagrożeń, jakie stwarza korzystanie z komunikacji publicznej, firma postanowiła na potrzeby pracowników kupić rowery elektryczne, którymi (...)  »
Koszty u emeryta na etacie
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 11
Z powodu braków kadrowych przychodnia lekarzy rodzinnych (spółka jawna) postanowiła zatrudnić na podstawie umów o pracę dwie emerytowane pielęgniarki. Jedna z nich poinformowała, że od (...)  »
Rozliczenie w pdof umorzenia pożyczki spadkobiercom pracownika
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 11
We wrześniu 2020 r. pracodawca udzielił pracownikowi ze środków ZFŚS pożyczki mieszkaniowej. Pracownik ten zmarł w lipcu br. Kwota pożyczki, której nie zdążył spłacić, w (...)  »
Rozliczenie świadczenia przedemerytalnego związane z okresem jego pobierania
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 11
Chcę zatrudnić od sierpnia 2021 r. na umowę o pracę osobę, która od maja 2021 r. jest uprawniona do świadczenia przedemerytalnego. Czy fakt ten będę (...)  »
Okres orzeczonej niezdolności do pracy za granicą
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 11
Pracownik miał wypadek w Niemczech i tam trafił do szpitala. Po powrocie do Polski otrzymał zaświadczenie lekarskie, ale zostało ono wystawione na bieżąco, więc obejmowało (...)  »
Podstawa zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 11
Pracownik I część urlopu ojcowskiego (7 dni) na jego dziecko urodzone w lipcu 2020 r. wykorzystał w styczniu 2021 r. Następnie w czerwcu 2021 r. (...)  »
Zawieszenie działalności a wykreślenie z rejestru podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 11
Od 10 miesięcy mam zawieszoną jednoosobową działalność gospodarczą. Uzyskałem informację, że po 6 miesiącach od zawieszenia działalności z urzędu zostaje się wykreślonym z rejestru podatników (...)  »
Podatek od nieruchomości w podstawie opodatkowania VAT
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 11
Dzierżawię innej firmie nieruchomość. W umowie dzierżawy określono wysokość czynszu. Ponadto wynika z niej, że dzierżawca zobowiązuje się zwrócić wydzierżawiającemu podatek od nieruchomości. Kwotę podatku (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT od usług transportu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 11
W dniu 2 lipca 2021 r. wystawiłem fakturę za wykonaną usługę transportu. Na fakturze jako datę sprzedaży wpisałem 28 czerwca 2021 r. Kiedy w tej (...)  »
Rejestracja e-commerce
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 11
W 2020 r. przekroczyłem limit 10.000 euro dla sprzedaży wysyłkowej dla konsumentów z innych krajów UE. W 2021 r. limit ten nie został przekroczony. Czy (...)  »
Wykonywanie pracy w terenie przez pracowników budowlanych a podróż służbowa
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 11
Spółka świadczy usługi budowlane na terenie całego kraju. Wysyła swoich pracowników w celu wykonywania pracy na budowach, zlokalizowanych w różnych miejscowościach, w zależności od kontraktów (...)  »
Dodatek stażowy w podstawie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 11
Pracownik niedługo przechodzi na emeryturę i z tego tytułu wypłacimy mu odprawę emerytalną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik co miesiąc otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, miesięczną premię (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe po długiej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 11
Pracownik po półrocznym okresie choroby wrócił do pracy i został wysłany przez pracodawcę na zaległy urlop z 2020 r. Otrzymuje on stałe miesięczne wynagrodzenie w (...)  »
Przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 11
Pracownik miał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wystawione na okres od marca 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r. W lipcu br. pracownik dostarczył nowe (...)  »
Stawka podatku przy umowie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 11
Firma doradcza, będąca spółką z o.o., w prowadzonej działalności często zawiera umowy zlecenia z osobami niebędącymi jej pracownikami. W czerwcu br. zawarła taką umowę na (...)  »
Opodatkowanie pracowniczych świadczeń pomocowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 11
W wyniku pandemii część zatrudnionych przez naszą firmę pracowników znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Jako formę wsparcia takim osobom, jeżeli zawnioskują one o udzielenie (...)  »
Zaliczka na pdof od pracowniczego świadczenia rzeczowego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 11
Spółka z o.o. zatrudnia 14 pracowników. Jej zarząd na początku czerwca br. podjął decyzję o wykupieniu dla nich ze środków obrotowych tzw. pakietów medycznych obejmujących (...)  »
Wydatki na pracownicze dojazdy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 11
Do tej pory firma zgodnie z obowiązującym w niej regulaminem pracy zapewniała pracownikom wykonującym swoje zadania w większości poza jej siedzibą, samochody służbowe użytkowane przez (...)  »
Wprowadzenie do sieci energii a VAT
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 11
Przedszkole niepubliczne zamierza na dachu budynku przedszkola założyć instalację fotowoltaiczną. Usługi oświatowe są zwolnione z VAT. Czy korzystanie z prądu z paneli fotowoltaicznych, tzn. rozliczanie (...)  »
Korekta VAT przy darowiźnie nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 11
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W 2015 r. na potrzeby firmowe zakupiłem nową nieruchomość. Przy jej zakupie odliczyłem podatek VAT. Obecnie nieruchomość tę zamierzam przekazać w (...)  »
Faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 11
Jestem dentystą. Nie jestem czynnym podatnikiem VAT (wykonuję wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT). Na żądanie pacjentów wystawiam faktury. Czy na fakturze należy podawać podstawę (...)  »
Oznaczenie "MPP" przy sprzedaży pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 11
Spółka z o.o. planuje sprzedaż samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, którego wartość przekracza 15.000 zł. Czy na fakturze dokumentującej tę transakcję trzeba (...)  »
Wymiar urlopu pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 11
Pracownica zatrudniona od dwóch lat na pełny etat posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z dniem 16 lipca 2021 r. rozwiązuje umowę o pracę w (...)  »
Miejsce pracy przedstawiciela handlowego a podróż służbowa
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 11
Od 19 lipca 2021 r. zatrudnimy pracownika na stanowisku przedstawiciela handlowego. Jego praca będzie polegała na tym, że 1 lub 2 dni w tygodniu będzie (...)  »
Zmiany w regulaminie wynagradzania wymagają zmiany umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 11
Ogłosiliśmy w zakładzie pracy zmiany do regulaminu wynagradzania. Nie wszystkie zmiany dotyczą ogółu pracowników (np. zmieniły się zasady naliczania premii dla pracowników produkcyjnych, które nie (...)  »
Termin wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 11
W firmie, po uzgodnieniu z pracownikami, zmieniono formę dokonywania wypłaty pensji z gotówkowej na przelew. Wynagrodzenia będą wypłacane 10. dnia następnego miesiąca. Czy tak określony (...)  »
Zmiana etatu i chorobowe w tym samym miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 11
Od 16 lutego 2021 r. zatrudniamy pracownika na umowę o pracę. Do 31 maja 2021 r. był on zatrudniony na 3/4 etatu, a od 1 (...)  »
Kompletowanie dokumentacji o jednorazowe odszkodowanie
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 11
Przez pewien okres pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, był na zwolnieniu lekarskim. Jako że pracownik ten zakończył już leczenie, będzie składał do ZUS wniosek (...)  »
Kontrola e-ZLA przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 11
Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, za okres którego przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. Mam informację, że w czasie tego zwolnienia pracuje on na budowie. Czy mogę (...)  »
Ustalenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 11
Pracownica przebywa od 1 lipca 2021 r. na urlopie wychowawczym. Złożyła nam oświadczenie, że nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego oraz (...)  »
Kiedy nie ma składek ZUS z umowy zlecenia?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 11
Na okres wakacji ojciec chce zatrudnić w swojej firmie syna na podstawie umowy zlecenia. Osoby te wspólnie zamieszkują i pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Syn (...)  »
Składki na FP i FS w razie zatrudnienia w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 11
Pracownik został zatrudniony w połowie czerwca br. Pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem w kwocie minimalnej płacy. Pierwsza jego wypłata (za część miesiąca) (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne w czasie praktyk studenckich
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 11
Pracownik naszej firmy ma 24 lata i jest studentem. Złożył wniosek o urlop bezpłatny w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r., na (...)  »
Wynagrodzenie za czas przeprowadzania badań kontrolnych po długiej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 11
Pracownik przez kilka miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim po zakażeniu koronawirusem. W pierwszym dniu po powrocie do pracy skierowaliśmy go do lekarza medycyny pracy w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.