Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 25 stycznia 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2022 r., godz. 13:10 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.816 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2022 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2021 r. Uwaga: Przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus do 31 stycznia br. dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) Pobór zaliczek na PIT w 2022 r. - objaśnienia podatkowe (zobacz więcej)
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 27.01.2022 r.
 • POLSKI ŁAD - ważne zmiany dla firm (wybrane zagadnienia)
poniedziałek - 31.01.2022 r.
 • Nowe przepisy w zakresie zasiłków od 2022 roku
 • Kasy rejestrujące w 2022 roku
czwartek - 03.02.2022 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2022 r.)
poniedziałek - 07.02.2022 r.
 • Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
25.01.2022 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2021 r. - Prezes KRUS
26.01.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia, dysponenci środków budżetu (...)
28.01.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2021 r. - dysponenci części (...)
Orzecznictwo i interpretacje prawne
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Wycena składnika nabytego przed uruchomieniem firmy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 16
Jeżeli zakupiony pojazd w momencie jego zakupu był niesprawny i wymagał naprawy, uzasadnione jest zastosowanie do określenia jego wartości początkowej jako środka trwałego przepisu art. (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS dla osoby wykonującej umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 16
Dla objęcia cudzoziemca obowiązkiem ubezpieczeń społecznych istotny jest fakt zawarcia z polskim podmiotem umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych i wykonywanie pracy w ramach tej umowy (...)  »
Czy prokurent samoistny może działać za spółkę bez zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 16
Utrata przez spółkę z o.o. zarządu nie powoduje wygaśnięcia prokury. Prokurent jest bowiem z mocy ustawy uprawniony do reprezentowania spółki w sprawach sądowych i pozasądowych, (...)  »
Różne stawki ryczałtu dla usług informatycznych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 16
Przychody uzyskiwane przez przedsiębiorcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0, czyli usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii (...)  »
Nie ma PCC w razie dobrowolnego umorzenia udziałów
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 16
Transakcja umorzenia udziałów bez wynagrodzenia nie będzie rodziła skutków na gruncie ustawy o PCC. O CO PYTAŁ PODATNIK? Jeden ze wspólników spółki z o.o. zamierza (...)  »
Gospodarstwo rolne a rejestracja do celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 16
W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na którą będą wystawiane faktury przy zakupie (...)  »
VAT od świadczeń na rzecz pracowników
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 16
Wykładnia językowa, jak i celowościowa art. 32 ust. 1 ustawy o VAT nie uzasadnia wyłączenia stosowania tego przepisu w przypadku przekazania za częściową odpłatnością pracownikom (...)  »
Relacja człowieka z psem a dobra osobiste
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 16
Ochrona dóbr osobistych jest przejawem ochrony atrybutów człowieka związanych z jego fizyczną i psychiczną integralnością. Jednakże więź człowieka ze zwierzęciem nie jest dobrem osobistym. Nie (...)  »
Odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy tylko wyjątkowo
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 16
Do zasądzenia odszkodowania, zamiast przywrócenia do pracy pracownika szczególnie chronionego przed zwolnieniem, konieczne jest ustalenie, że zachowanie pracownika było wyjątkowo naganne lub szczególnie rażące. Nie (...)  »
Zakup mieszkania za granicą a ulga mieszkaniowa
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 16
Jeżeli przychód ze sprzedaży poza działalnością gospodarczą nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, podatnik wydatkuje - w okresie trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, (...)  »
Prawo przedsiębiorcy do ulg w składkach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 16
Prawo do tzw. ulgi na start oraz 2-letniego preferencyjnego ZUS przysługuje przedsiębiorcy, który: podejmuje działalność po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 (...)  »
Opodatkowanie VAT wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 16
Usługi najmu, które będą świadczone przez podatnika na rzecz osób prywatnych - pracowników, z uwagi na fakt, że przedmiotem wynajmu będą lokale mieszkalne (pokoje) i (...)  »
Zaliczenie zwrotu VAT na zaległość z nieostatecznej decyzji
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 16
Niedopuszczalne jest zaliczenie zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej, jeżeli zaległość podatkowa wynika z decyzji, która została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności już po złożeniu deklaracji (...)  »
Składki ZUS od nagrody rocznej wypłaconej funkcjonariuszowi
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 16
Nagroda roczna wypłacona funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w 2018 r., po ustaniu tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, stanowiła podstawę wymiaru składek społecznych. STAN FAKTYCZNY: Ubezpieczony pełni służbę (...)  »
Skutki zawezwania do próby ugodowej przed nowelizacją Kodeksu cywilnego
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 16
Zainicjowanie postępowania pojednawczego jest zaliczane do katalogu czynności przerywających bieg przedawnienia. Bez znaczenia pozostaje kwestia rzeczywistych intencji wierzyciela, gdyż skutek przerwania biegu przedawnienia następuje z (...)  »
Wydatki na członków zarządu a koszty podatkowe spółki
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 16
Wydatki ponoszone przez spółkę w związku z najmem lokali mieszkalnych udostępnianych członkom zarządu w celu efektywnego prowadzenia przez nich działalności gospodarczej spółki mogą stanowić w (...)  »
Wyłączenie z PCC sprzedaży nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 16
Transakcja sprzedaży nieruchomości będzie wyłączona z opodatkowania PCC, jeżeli faktycznie będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług. O CO PYTAŁ PODATNIK? Sprzedający zamierza (...)  »
Skutki w VAT sprzedaży auta wykupionego z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 16
Nie jest podatnikiem podatku VAT ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie (...)  »
Macierzyński, gdy umowa nie została przedłużona do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 16
Umowa o pracę zawarta na czas określony ulega z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu. STAN FAKTYCZNY: Decyzją z 3 listopada 2020 r. ZUS, powołując (...)  »
Stawka VAT na sprzedaż lodów
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 16
W sytuacji gdy dostawie lodów towarzyszą usługi dodatkowe wspomagające ich dostawę do natychmiastowego spożycia, to dostawa takiego towaru klasyfikowana jest do grupowania PKWiU 56 "Usługi (...)  »
Wyrok orzekający rozwód a prawo dostępu do informacji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 16
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Z kolei informacja obejmująca wynik (...)  »
Zakup usług od podwykonawcy a prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 16
Podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w (...)  »
Dla najmu prywatnego należy wybrać jedną formę opodatkowania
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 16
Podatnik będący współwłaścicielem dwóch mieszkań będących przedmiotem prywatnego najmu nie może do opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu profitów stosować dwóch różnych form opodatkowania, tzn. opodatkowywać (...)  »
Oskładkowanie odszkodowania za zakaz konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 16
Obowiązek naliczenia pracownikowi składek ZUS od wypłaty z umowy o zakazie konkurencji zależy od momentu jej zawarcia. Jeśli nastąpi to w trakcie trwania stosunku pracy, (...)  »
Obowiązek ubezpieczeń w ZUS z tytułu zawartej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 16
Nie można uznać umowy o pracę za zawartą dla pozoru, gdy obie strony faktycznie realizują swoje prawa i obowiązki wypełniające treść stosunku pracy. Taka umowa (...)  »
Organ podatkowy nie może narzucać daty odebrania decyzji
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 16
Podstawą przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji urzędu skarbowego jest uprawdopodobnienie przez podatnika, że nie ponosi winy za niedotrzymanie tego terminu np. z powodu (...)  »
Pożyczka od wspólnika dla spółki komandytowej podlega PCC
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 16
Prawidłowa wykładnia przepisów ustawy o PCC w świetle regulacji unijnych oznacza, że spółka komandytowa poprawnie została zaliczona do spółek osobowych. W konsekwencji umowa pożyczki od (...)  »
Ponowne rozpoczęcie działalności a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 16
Jeżeli podatnik miał obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej, to mimo likwidacji działalności, przy ponownym jej rozpoczęciu ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących (...)  »
Pracownicza kilometrówka przy samochodzie elektrycznym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 16
Wypłacany przez pracodawcę na rzecz pracownika zwrot kosztów używania prywatnego samochodu elektrycznego do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze (...)  »
Ważność orzeczenia o niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 16
Orzeczenie, w stosunku do którego zostało wniesione odwołanie, nie jest orzeczeniem ostatecznym, tym samym nie określa ono statusu osoby niepełnosprawnej. Zatem do czasu zakończenia postępowania (...)  »
Odmowa poddania się badaniom naruszeniem obowiązku
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 16
Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy pracownik podlega badaniom lekarskim. Zwrot ten należy rozumieć jako obowiązek poddania się badaniom przez pracownika. Pracownik, który (...)  »
Zmiana nazwiska tylko z ważnych powodów
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 16
Pojęcie "ważne powody" w przypadku zmiany imienia bądź nazwiska rozpatrywać należy w kontekście sytuacji osoby występującej o zmianę oraz przy występowaniu interesu społecznego w podjęciu (...)  »
Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 16
Stałe miejsce prowadzenia działalności powinno charakteryzować się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić podatnikowi odbiór i wykorzystywanie usług (...)  »
Rozliczenie dotacji na uruchomienie firmy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021, strona 16
Sfinansowanie zakupu wyposażenia i innych wydatków firmowych, w tym na nabycie składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł niezaliczonych do majtku trwałego, ze środków przyznanych (...)  »
Polisa dla pracownicy na urlopie wychowawczym bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021, strona 16
Koszty opłacanej przez pracodawcę polisy grupowego ubezpieczenia na życie stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy podlegający składkom ZUS. Jednak w przypadku opłacania przedmiotowej polisy (...)  »
Możliwość korzystania ze zwolnienia z kas rejestrujących
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021, strona 16
Podatnik świadczący usługi kontroli technicznej mieszkań, za które zapłatę będzie otrzymywał na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakiej (...)  »
Rozliczenie sprzedaży nieużywanego składnika majątku trwałego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021, strona 16
Gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą kupił nieruchomość, którą następnie wprowadził do ewidencji środków trwałych, to oznacza, że miał zamiar wykorzystywać nieruchomość w ramach prowadzonej (...)  »
Odpłatność rencisty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021, strona 16
Za pobyt rencisty w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ZUS nie może potrącić więcej niż wynika to z decyzji kierownika placówki. STAN FAKTYCZNY: Decyzją z grudnia 2018 r. (...)  »
Podważenie wpisu hipoteki w postępowaniu o zapłatę
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021, strona 16
Wzruszenie domniemania dobrej wiary ksiąg wieczystych jest dopuszczalne nie tylko w drodze powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ale również w (...)  »
Zasądzone odsetki a zwolnienie od podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 16
Otrzymane przez podatnika ustawowe odsetki od zasądzonej na jego rzecz odprawy pieniężnej, jako odsetki naliczone z tytułu nieterminowej wypłaty świadczenia mającego swe źródło w stosunku (...)  »
Stawka podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 16
W przypadku części budynku niemieszkalnego, tj. pomieszczenia udostępnionego przedsiębiorstwu energetycznemu, w którym zostały zainstalowane urządzenia należące i eksploatowane przez to przedsiębiorstwo w celu dostawy energii (...)  »
Dane oddziału na fakturze dokumentującej transakcję w VAT
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 16
Prawidłowo wystawiona przez spółkę (oddział) faktura powinna zawierać nazwę jednostki macierzystej z jej danymi i NIP. W celu łatwiejszej identyfikacji, oprócz danych identyfikacyjnych spółki, faktury (...)  »
Stawka VAT na środki ochrony roślin
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 16
Towary wymienione w pozycji 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT opodatkowane są 8% stawką VAT. Użyte w tej pozycji pojęcie "środki ochrony roślin" (...)  »
Kradzież laptopa z danymi studentów a odpowiedzialność pracownika
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 16
Administrator (nie zaś jego pracownik) odpowiedzialny jest za przestrzeganie podstawowych zasad dotyczących ochrony danych. Z RODO wynika domniemanie odpowiedzialności administratora za naruszenie tych zasad, jako (...)  »
Świadczenie wychowawcze nie wcześniej niż od urodzenia się dziecka
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 16
Urodzenie dziecka - jako zdarzenie faktyczne i prawne - otwiera uprawnionym podmiotom możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia wychowawczego. Ustawodawca nie przewiduje sposobności jego przyznania (...)  »
Opłaty za fizjoterapię nie stanowią kosztów firmowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 16
Ponieważ jednym z kryteriów umożliwiających zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła ich (...)  »
Wystawienie faktury na podstawie pokwitowania bez NIP nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 16
Podatnik ma prawo do wystawienia na prośbę podatnika (nabywcy) faktury z tytułu wyświadczonej usługi parkingowej w oparciu o pokwitowanie niefiskalne, pomimo że dokument ten nie (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS jubileuszówki w formie rzeczowej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 16
Nagrody jubileuszowe, do których pracownik ma prawo nie częściej niż co 5 lat, nie stanowią dla niego podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie (...)  »
Obrona członka zarządu przed płaceniem długów spółki
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 16
Szkoda wierzyciela dłużnej spółki stanowi podstawę odpowiedzialności członka zarządu z art. 299 § 1 K.s.h. Przy tym zarówno powstanie szkody, jak i inne przesłanki odpowiedzialności, (...)  »
W ramach stosunku pracy to pracodawca wyznacza zadania
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 16
Pracownicze podporządkowanie będące podstawową cechą stosunku pracy może mieć charakter autonomiczny. Przejawia się on w braku bezpośredniej kontroli procesu pracy przez pracodawcę i zaniechaniu wydawania (...)  »
Wydłużenie terminu przedawnienia podatków z powodu COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 16
Przepisy specustawy w sprawie COVID-19 zawiesiły w okresie od 14 marca 2020 r. do 23 maja 2020 r. bieg terminów przedawniania przewidzianych w prawie administracyjnym. (...)  »
Wydatki na usługi wspólników spółki a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 16
Gdy wydatki ponoszone na rzecz wspólników - członków zarządu spółki z o.o. za usługi konsultingowe świadczone przez nich na rzecz tej spółki w ramach prowadzenia (...)  »
PCC od wniesienia wkładów do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 16
Podstawę opodatkowania PCC w przypadku wniesienia wkładów do istniejącej spółki z o.o. stanowi wartość wkładu, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) (...)  »
Korzystanie ze zwolnienia z VAT przez doradcę restrukturyzacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 16
Jeżeli podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie zamierza świadczyć usług doradztwa oraz nie będzie wykonywał innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy (...)  »
Stawka VAT na najem mieszkania na rzecz innego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 16
Usługi najmu mieszkań na rzecz przedsiębiorców, którzy zakwaterują tam czasowo swoich pracowników są opodatkowane 8% stawką VAT jako usługi związane z zakwaterowaniem. STAN FAKTYCZNY: Podatnik (...)  »
Zwolnienie z opłaty za pobyt rodzica w DPS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 16
Dokumentacja związana z procedurą "Niebieskiej Karty" może być dodatkowym dowodem podlegającym badaniu przez organy przy orzekaniu o zwolnieniu z obowiązku uiszczania opłaty za pobyt mieszkańca (...)  »
Renta rodzinna, gdy zmarły ma zaległości wobec ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 16
Celem renty rodzinnej jest zapewnienie środków utrzymania osobie uprawnionej już od dnia śmierci ubezpieczonego. Ustalenie dnia rozpoczęcia wypłaty tej renty uzależnione jest od dnia powstania (...)  »
Wysokość odliczenia VAT od zakupu samochodu wywrotki
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 16
Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu wywrotki w stopniu określonym proporcją wykorzystania tego sprzętu do działalności gospodarczej. O CO PYTAŁ PODATNIK? (...)  »
Opodatkowanie mieszkań wynajmowanych firmom
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 16
Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej mogą być uznane te części budynku, które są wykorzystywane na cele mieszkalne, gdy ich oddanie przez przedsiębiorcę do korzystania osobom (...)  »
Rekompensaty za pracę zdalną w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 16
W sytuacji zlecenia zatrudnionym przez pracodawcę pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym na podstawie specustawy w sprawie COVID-19, z której wynika, że obowiązkiem pracodawcy jest (...)  »
Przywrócenie terminu płatności składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 16
ZUS posiada kompetencje w zakresie wyrażenia płatnikowi zgody na opłacenie składki m.in. na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Jednak zgoda taka może być udzielona przez (...)  »
Obowiązki płatnika przy wydawaniu nagród konkursowych
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 16
Z uregulowań zawartych w ustawie o pdof nie wynika, aby obowiązki płatnika miały związek z ponoszeniem ciężaru ekonomicznego świadczenia. Przeciwnie, w przepisach tych wyraźnie powiązano (...)  »
Standard ochrony praw skarżącego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 16
Prawo do publicznej rozprawy nie ma charakteru absolutnego, a więc może podlegać ograniczeniu. Jednak konieczne jest zachowanie prawa strony do przedstawienia przez nią swojego stanowiska. (...)  »
Rozliczenie przychodu ze sprzedaży auta poleasingowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 16
Sprzedaż po upływie 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie) samochodu wykupionego po zakończonej umowie leasingu operacyjnego do majątku prywatnego i (...)  »
Odszkodowanie dla zwalnianego pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 16
W przypadku gdy pracodawca wypłaci pracownikowi odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, nie powinien uwzględniać mu takiej wypłaty w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia (...)  »
Firma kateringowa z kasą on-line
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 16
Skoro w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca świadczy usługi kateringowe polegające na sprzedaży gotowych dań klientom zewnętrznym, to zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz (...)  »
Sprzedaż działek z majątku prywatnego a VAT
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 16
Działalnością gospodarczą jest działalność mająca charakter zarobkowy, zorganizowany, w ramach której podejmowane są aktywne działania pozwalające na uczestnictwo w obrocie gospodarczym. O tym, czy dokonująca (...)  »
Nie można zbierać danych klienta "na zapas"
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 16
Przesłanka przetwarzania danych wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dotyczy sytuacji już istniejącej, w której celem wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych (...)  »
Dojazdy do pracy i powroty czasami zaliczane do czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 16
Czas przejazdu pracownika od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji obowiązków służbowych oraz powrót do domu po zakończeniu dnia pracy zalicza się do czasu pracy, jeżeli (...)  »
Zmiana zasad rozliczania leasingu auta osobowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 16
W przypadku umowy leasingu operacyjnego i zawartej w 2018 r., dotyczącej samochodu osobowego, zmiany w harmonogramie spłat leasingu samochodu, będące konsekwencją COVID-19, które na podstawie (...)  »
Skutki w VAT przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 16
Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Spółka z o.o. zajmuje się sprzedażą (...)  »
Składka zdrowotna przy braku przychodu z działalności
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 16
Obowiązek opłacania składki zdrowotnej wiąże się z faktem prowadzenia (wykonywania) pozarolniczej działalności. Nie ma natomiast związku z wysokością osiąganego przez przedsiębiorcę przychodu z firmy bądź (...)  »
Pozorna umowa o pracę wyklucza z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 16
Dla ustalenia, iż umowa nie jest pozorna, nie wystarczy sporządzenie umowy o pracę i stosownej dokumentacji oraz opłacanie składek ZUS za osobę zgłoszoną do ubezpieczeń. (...)  »
Pełnomocnictwo do działania przed sądami administracyjnymi
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 16
Podatnika może przed sądem administracyjnym reprezentować pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być udzielone zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie sądowoadministracyjne. Nie może być ono sporządzone na formularzu PPO-1. (...)  »
Nieważność jednego z postanowień umowy o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 16
Zapis umowy o pracę dotyczący odprawy był nieważny, świadomość jego sprzeczności z uchwałą rady nadzorczej miały osoby podpisujące umowę o pracę i nie akceptowała go (...)  »
Rozliczanie w pdop wydatków poniesionych przez sponsora
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 16
Wydatki z tytułu umowy sponsoringu w postaci wynagrodzenia dla sponsorowanego, udokumentowane wystawionymi przez niego fakturami za realizację działań reklamowych i promocyjnych na rzecz sponsora podczas (...)  »
Przejęcie nieruchomości w toku egzekucji podlega PCC
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 16
Obowiązek podatkowy w PCC z tytułu przejęcia na własność nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu i ciąży na nabywcy (...)  »
Skutki w VAT sprzedaży poszczególnych składników majątku firmowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 16
Sprzedaż składników majątku niestanowiąca zbycia przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części podlega opodatkowaniu VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Spółka komandytowa (czynny podatnik VAT) prowadząca działalność gospodarczą (...)  »
Niepieniężna zapłata podatku na rzecz gminy a VAT
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 16
Dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT może stanowić jedynie czynność prawna będąca darowizną. Umowa cywilnoprawna uregulowana w art. (...)  »
Niedopełnianie obowiązków rodzinnych a wydziedziczenie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 16
Uporczywym niedopełnieniem obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy będącym podstawą wydziedziczenia jest długotrwałe lub wielokrotne zaniedbywanie potrzeb materialnych i emocjonalnych lub postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami (...)  »
Szczególne okoliczności przesłanką prawa do renty w drodze wyjątku
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 16
Przy ocenie prawa do świadczenia w drodze wyjątku niespełnienie wymagań dających prawo do renty lub emerytury w zwykłym trybie musi być spowodowane szczególnymi okolicznościami. Uzależnienia (...)  »
Brak NIP na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 16
W sytuacji gdy na otrzymanej fakturze zakupu instalacji fotowoltaicznej dokumentującej faktycznie dokonaną transakcję nie zostanie umieszczony NIP nabywcy, ale pozostałe elementy faktury będą spełniały wymogi (...)  »
Dodatek do wynagrodzenia ze zlecenia a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 16
Od dodatku do wynagrodzenia z umowy zlecenia wypłacanego pielęgniarkom zatrudnionym jednocześnie w innych podmiotach na etacie zleceniodawca nie nalicza składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, skoro (...)  »
Stosowanie zwolnienia z pdof do bezpłatnych posiłków pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 16
Jeżeli na etapie zakupu pracodawca nie ma kontroli nad tym, jakie produkty spożywcze i napoje będą przez pracownika nabywane i czy produkty te faktycznie będą (...)  »
Zakup odzieży specjalistycznej w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 16
Zasadniczo wydatki na zakup odzieży klasyfikowane są jako ponoszone na potrzeby osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością. Zatem nie będzie uznany za koszt podatkowy taki wydatek (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.