Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.506 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 09.02.2023 r.
 • Naliczanie składek na FP, FS, FGŚP i FEP w 2023 r.
 • Działanie organów spółek po zmianie przepisów
poniedziałek - 13.02.2023 r.
 • Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
 • Funkcjonowanie PPK w firmie
czwartek - 16.02.2023 r.
 • Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądowym
poniedziałek - 20.02.2023 r.
 • Kontrole podatkowe i celno-skarbowe w firmie
 • Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
06.02.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
07.02.2023 r. (wtorek) mija termin:
wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r.
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. (...)
Orzecznictwo i interpretacje prawne
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Rozliczenie przez urząd skarbowy wpłaty dokonanej przez podatnika
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 16
Podatnik, który posiada zaległości podatkowe z różnych tytułów, może wskazać rodzaj podatku, na pokrycie którego ma być przeznaczona wpłata, ale nie decyduje o kolejności spłaty (...)  »
Uznanie przez ZUS umów o dzieło za zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 16
Umowy zawarte z wykładowcami, których przedmiotem jest przeprowadzenie m.in. wykładów, nie mogą stanowić umów o dzieło. Gdy ZUS uzna je za zlecenie, będą powodować dla (...)  »
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. - komplementariusza
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 16
W razie bezskuteczności egzekucji skierowanej najpierw przeciwko spółce komandytowej, następnie zaś przeciwko spółce z o.o. (będącej jej komplementariuszem), członkowie zarządu tej ostatniej mogą ponosić odpowiedzialność (...)  »
Opodatkowanie alimentów od byłego małżonka
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 16
Alimenty uzyskane od byłego małżonka stanowią dla osoby je otrzymującej przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z (...)  »
Prawo do odliczenia VAT z faktur za nabycie wody
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 16
O ile wysokość procentowego odliczenia wskazana przez podatnika odpowiada rzeczywistemu zużyciu wody dla celów wykonywanej działalności w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, to możliwe jest odliczenie (...)  »
Kwalifikacja tymczasowego obiektu budowlanego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 16
Obiekt budowlany modułowy, o konstrukcji stalowej, posadowiony na żelbetowych stopach fundamentowych, wyposażony w instalacje i przyłącza sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, cieplnej, oraz dach w (...)  »
Zasiłek chorobowy przy układzie ratalnym
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 16
Do 15 grudnia 2022 r. płatnicy składek realizujący umowę z ZUS o rozłożeniu należności z tytułu składek na raty traktowani byli jak płatnicy składek, którzy (...)  »
Kiedy rekompensata podlega opodatkowaniu VAT?
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 16
Sam tylko fakt, iż dotacja czy inny sposób dofinansowania wpływa na ostateczną cenę świadczenia, nie może być decydujący dla uznania, że dotacja ta powinna zwiększać (...)  »
Syndyk nie uzna odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 16
Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia w postępowaniu upadłościowym odsetek ustawowych za opóźnienie na zasadach ogólnych. STAN FAKTYCZNY: Sąd Rejonowy ogłosił upadłość spółki komandytowej. Jeden z (...)  »
Podatkowe skutki sprzedaży samochodu poleasingowego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 16
Gdy po zakończeniu umowy leasingu samochodu osobowego, wykorzystywanego przez osobę fizyczną w działalności gospodarczej, samochód ten zostaje przez dotychczasowego leasingobiorcę wykupiony, a następnie po kilku (...)  »
Opodatkowanie VAT aportu
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 16
Podstawą opodatkowania VAT dla transakcji wniesienia aportu będzie wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, pomniejszona o kwotę podatku VAT. O CO (...)  »
Przewozy międzynarodowe na zleceniu a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 16
Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe w ramach zawartej umowy zlecenia, których przychód w danym miesiącu jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie (...)  »
Cudzoziemiec-zleceniobiorca z nieodpłatnym noclegiem
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 16
Gdy firma będąca zleceniodawcą finansuje ze swoich środków koszty procedur legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców z rynków wschodnich, to dla osób będących zleceniobiorcami wartość tych (...)  »
Wynajem krótkoterminowy turystom w zabytkowym budynku
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 16
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS osoby niewykonującej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 16
Istnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie przesądza o faktycznym prowadzeniu przez osobę działalności gospodarczej i podleganiu przez nią obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w (...)  »
Należność za pranie odzieży a pracowniczy przychód w pdof
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 16
Wypłacane pracownikom przez pracodawcę ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży roboczej stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. (...)  »
Przejęcie majątku dłużnika bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 16
Przejęcie majątku dłużnika w oparciu o układ wykazuje podobieństwo do instytucji datio in solutum i nie podlega PCC. O CO PYTAŁ PODATNIK? Dłużnik spółki popadł (...)  »
Proporcjonalne odliczanie VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 16
Do tej kategorii wydatków, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży, czyli jako "zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną" ma zastosowanie (...)  »
Skutki umowy powierniczej na gruncie ustawy o VAT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 16
Przekazanie przez powiernika kwot pozyskanych z realizacji umowy powierniczej dotyczącej sprzedaży nieruchomości nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu przepisów o VAT. STAN (...)  »
Ograniczenie biernego prawa wyborczego w spółdzielni
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 16
Korzystanie przez członka spółdzielni z prawa do sądu, nawet odbierane jako uciążliwość dla spółdzielni, nie może stanowić podstawy do pozbawienia go biernego prawa wyborczego. Samo (...)  »
Przesłanki naruszenia godności osobistej pracownika
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 16
Wypowiedzi publiczne pracodawcy zawierające krytyczne uwagi co do kompetencji zawodowych pracownika nie naruszają godności pracowniczej, jeżeli są wyrażone w formie obiektywnie dopuszczalnej, a pracownik sam (...)  »
Zakup bieżni a koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 16
Wydatek poniesiony na zakup bieżni przez przedsiębiorcę tworzącego oprogramowanie komputerowe ma charakter osobisty i służy zaspokojeniu osobistych potrzeb związanych z odzyskaniem lub utrzymaniem sprawności intelektualnej (...)  »
ZUS za zatrudnionego w spółce jawnej męża wspólniczki
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 16
Współmałżonek wspólnika spółki jawnej zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS w sposób przewidziany dla pracowników. (...)  »
Opodatkowanie VAT napiwku
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 16
Podatnik nie ma obowiązku uwzględniać przekazywanych za swoim pośrednictwem pracownikom napiwków lub pozostawionej reszty lub innej kwoty gotówki po rozliczeniu rachunku gościa, jeśli klient zdecyduje (...)  »
Do utraty ważności e-ZLA nie wystarczy niestawiennictwo na badaniu w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 16
Wnioskodawca otrzymał e-ZLA od 15 lutego do 31 marca 2022 r. Zaświadczenie obejmowało wskazanie: "chory może chodzić". ZUS zdecydował o kontroli prawidłowości tego zaświadczenia, wyznaczając (...)  »
Adres doręczenia decyzji o odpowiedzialności za cudze zaległości podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 16
Decyzja o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o. powinna być doręczona na jego adres zamieszkania widniejący w systemie PESEL. Nie ma znaczenia (...)  »
Skutki uchybień w podejmowaniu uchwały o powołaniu członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 16
W orzecznictwie sądowym odróżnia się uchybienia dotyczące treści uchwały (uchybienia materialne) od uchybień odnoszących się do sposobu zwoływania i obradowania zgromadzenia wspólników oraz trybu podejmowania (...)  »
Przechowywanie dokumentów dla celów rozliczeń w VAT
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 16
Dopuszczalne jest dla celów podatkowych przechowywanie wystawionych i otrzymanych dokumentów, związanych z rozliczeniem podatku VAT wyłącznie w formie elektronicznej i przy założeniu utylizacji papierowych wersji (...)  »
Plecak z firmowym logo a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 16
Gdy pracodawca przekazuje pracownikom plecaki z logo firmy w celu budowania własnego pozytywnego wizerunku oraz relacji z zatrudnionymi, to ich wartość nie stanowi dla pracowników (...)  »
Oddział firmy może skorzystać z obniżenia wpłaty na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 16
Oddział firmy po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22, a w szczególności w art. 22 ust. 10a ustawy o (...)  »
Opieka nad dziadkiem a prawo do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 16
Aby wprowadzenie w błąd ZUS skutkowało koniecznością zwrotu pobranych świadczeń, musi mieć ono charakter świadomy. STAN FAKTYCZNY: Wnioskodawca podlegał ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu z (...)  »
Kiedy dotacja podlega opodatkowaniu VAT?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 16
Otrzymana dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, jeżeli brak jest elementu bezpośredniego związku dotacji z ceną konkretnej, świadczonej usługi. Dotacja będzie podlegać opodatkowaniu VAT, gdy (...)  »
Problemy organizacyjne nie usprawiedliwiają przewlekłości
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 16
Zbyt duże obciążenie pracą, ilość spraw oraz stan kadry orzeczniczej mogą prowadzić co najwyżej do stwierdzenia, że przewlekłość postępowania w konkretnej sprawie nie jest wynikiem (...)  »
Dokumentowanie w VAT udzielonej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 16
Podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury z tytułu świadczenia zwolnionej od podatku usługi udzielenia pożyczki, pod warunkiem niezgłoszenia przez nabywcę żądania jej wystawienia w terminie (...)  »
Szkolenia dla firm współpracujących w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 16
Szkolenia dla firm będących podwykonawcami, dzięki którym budowane są ich kompetencje, mogą mieć wpływ na zwiększenie przychodów pokrywającej ich koszty firmy głównego wykonawcy, gdyż ich (...)  »
Odszkodowanie na mocy ugody mediacyjnej trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 16
Odszkodowanie wypłacone na mocy ugody mediacyjnej byłemu pracownikowi pracodawca powinien oskładkować. O CO PYTAŁ PRZEDSIĘBIORCA? Pracownik spółki został zwolniony dyscyplinarnie na podstawie art. 52 § (...)  »
Zapłata zaległości podatkowej z konta osoby trzeciej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 16
Osoba trzecia może zapłacić za podatnika podatek nieprzekraczający 1.000 zł. Nie ma znaczenia, czy wpłaty dokonuje ze środków własnych czy środków podatnika. STAN FAKTYCZNY: Spółka (...)  »
Kara za brak zabezpieczeń w komputerach przenośnych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 16
Administrator w celu przeciwdziałania potencjalnym skutkom naruszenia i zapobieżenia utracie poufności danych osobowych może zastosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci np. szyfrowania dysków twardych komputera, a (...)  »
Wymiar okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 16
Przy ocenie, za jaki okres zasiłek chorobowy jest należny po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, ważne jest, czy niezdolność do pracy powstała przed 1 stycznia 2022 (...)  »
Korekta VAT zawyżonego na paragonie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 16
Podatnik nie ma prawa do korekty stawki VAT oraz korekty kwoty należnego podatku VAT dla sprzedaży towarów - dań gotowych na wynos - osobom fizycznym (...)  »
PCC od zakupu mieszkania nie jest kosztem podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 16
Ponieważ obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest skonkretyzowany już w momencie nabycia nieruchomości mieszkalnej, to z uwagi na uznanie jej za środek trwały (...)  »
Aport wniesiony do spółki komandytowej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 16
Ustawa o PCC nie precyzuje sposobów ustalania wartości wkładów wnoszonych do spółki osobowej, jak również nie określa - tak, jak w niektórych przypadkach - że (...)  »
Miejsce opodatkowania VAT usług magazynowania
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 16
Jeśli wykonywana usługa nie wiąże się z prawem usługobiorcy do wykorzystywania i decydowania o udostępnionej nieruchomości, to nie można mówić, że posiadacz nieruchomości świadczy usługi (...)  »
Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 16
W świetle art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ważne powody uzasadniające ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym mogą mieć miejsce jedynie w czasie (...)  »
Likwidacja stanowiska pracy nie może być pozorna
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 16
W celu uznania, że pracownicze stanowisko pracy zostało faktycznie zlikwidowane na rzecz nawiązania współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w (...)  »
Korekta VAT po zbyciu wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 16
Po sprzedaży wierzytelności, w stosunku do których podatnik (spółka) dokonał uprzednio korekty podatku VAT należnego, zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego należy dokonać w (...)  »
Ulga na start dla osoby wcześniej opłacającej składki do KRUS
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 16
Ponowne rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej ostatniego zakończenia wyklucza prawo przedsiębiorcy do zastosowania tzw. ulgi na start, czyli (...)  »
Wspólne zeznanie małżonków w przypadku ślubu 31 grudnia
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 16
Skoro podatnik zamierza wstąpić w związek małżeński 31 grudnia w 2022 r., nie zawierając intercyzy, będzie posiadał jeszcze w tym roku wspólność majątkową z małżonką. (...)  »
Korekta kodu tytułu ubezpieczenia a prawo do ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 16
Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dopuszczają możliwość złożenia przez płatnika korekty zgłoszenia do ubezpieczeń w razie wykrycia nieprawidłowości. Nie w każdym jednak przypadku ZUS (...)  »
Nie można odliczyć VAT z faktury pro-forma
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 16
Otrzymanie przez podatnika faktury pro-forma w postaci elektronicznej nie uprawniało go do odliczenia wynikającego z niej podatku VAT w jakimkolwiek okresie rozliczeniowym, albowiem ustawa VAT (...)  »
Wydłużony termin przedawnienia roszczeń przeciw konsumentom
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 16
Trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (...)  »
Bez odliczenia VAT po upływie terminu przedawnienia
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 16
Podatnik nie ma możliwości złożenia korekty deklaracji za okresy, w stosunku do których w podatku VAT nastąpiło przedawnienie. O CO PYTAŁ PODATNIK? Z wnioskiem o (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości hali namiotowej
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 16
Namiot wykonany z tkaniny brezentowej, którego budowa została zakończona w 2022 r., podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na zasadach przewidzianych dla budynków, a obowiązek podatkowy (...)  »
Najem mieszkania za granicą w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 16
Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną na wynajęcie za granicą mieszkania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w związku z zawarciem w ramach tej działalności (...)  »
Opodatkowanie świadczeń pracowników oddelegowanych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 16
Dobrowolne skorzystanie przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicą z transportu sfinansowanego przez pracodawcę oraz dodatków do wynagrodzenia w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania leży (...)  »
Umowa cywilnoprawna pomiędzy spółką a członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 16
W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 K.s.h.). (...)  »
Emerytura powszechna już tylko w zamian za emeryturę wojskową
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 16
Ubezpieczony uprawniony do emerytury wojskowej z tytułu pozostawania w służbie przed 2 stycznia 1999 r. i pobierający to świadczenie nie może jednocześnie pobierać emerytury z (...)  »
Pracowniczy przychód z finansowania dojazdów do pracy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 16
Obowiązujące przepisy prawa pracy nie obligują pracodawcy do rekompensowania pracownikowi wydatku poniesionego na dojazdy do zakładu pracy, tak jak ma to miejsce w przypadku podróży (...)  »
VAT od wydatków na budowę budynku mieszkalno-biurowego
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 16
Jeżeli budynek będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to podatnik będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków (...)  »
Składki ZUS od odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 16
Wypłacając byłemu pracownikowi odszkodowanie za niepodejmowanie przez niego czynów nieuczciwej konkurencji, pracodawca powinien naliczyć składki ZUS od takiej wypłaty. O CO PYTAŁ PRZEDSIĘBIORCA? Spółka podpisała (...)  »
Podatnik może pytać o skutki wpłaty środków na konto hakera
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 16
Indywidualna interpretacja podatkowa ma służyć podatnikowi w prawidłowym stosowaniu obowiązujących przepisów w prowadzonej przez niego działalności. Dyrektor KIS nie może odmówić jej wydania w zakresie (...)  »
Premia za osiągnięcie zaplanowanych wyników nie jest nagrodą
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 16
Świadczenie płacowe przysługujące pracownikowi jest premią albo nagrodą. Za wykonanie zadań premiowych określonych w regulaminie premiowania pracownikowi należy się premia. Premia nie jest nagrodą, która (...)  »
Za zagubioną przesyłkę z danymi osobowymi odpowiada nadawca
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 16
To na banku - jako administratorze danych - spoczywa obowiązek weryfikacji doboru oraz oceny skuteczności stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych (...)  »
Rozliczenie wymiany podłogi w uldze rehabilitacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 16
Wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na wymianę podłogi na antypoślizgową, w ramach adaptacji i wyposażenia budynku mieszkalnego do potrzeb wynikających z jej niepełnosprawności, mogą zostać (...)  »
Nabycie dzierżawionych gruntów rolnych z PCC
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 16
Przeszkodą do skorzystania ze zwolnienia z PCC przewidzianego dla nabycia gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa jest fakt, że w wyniku nabycia gruntów rolnych u kupującego (...)  »
Miejsce świadczenia usług dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 16
Usługi polegające na montażu szaf sterowniczych i podłączeniu do nich kabli oraz wykonaniu koryt pod kable i mocowania linii produkcyjnej (głównie za pomocą okablowania), świadczone (...)  »
VAT od aportu znaku towarowego otrzymanego w darowiźnie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 16
Czynność wniesienia do spółki jawnej aportu w postaci znaku towarowego ma charakter odpłatnego świadczenia usług. Jednak nie jest to wystarczającą przesłanką opodatkowania tej czynności podatkiem (...)  »
Umowa dożywocia a wysokość zachowku
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 16
W sprawie o zapłatę zachowku należy ustalić, czy celem lub skutkiem zawartej przez spadkodawcę umowy dożywocia jest pozbawienie uprawnionych do zachowku środków koniecznych do życia. (...)  »
Ustalanie wysokości wynagrodzenia do celów emerytalnych przed sądem
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 16
Dowody opierające się na zeznaniach świadków i wyliczeniach biegłego sądowego mogą w postępowaniu sądowym stanowić podstawę do ustalenia poziomu wynagrodzenia ubezpieczonego do celów emerytalnych. STAN (...)  »
Dwa statusy działalności rolnika ryczałtowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 16
Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym nie może łączyć dwóch statusów - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy i jednocześnie podatnika VAT czynnego w pozostałym zakresie działalności (...)  »
Sprzedaż w okresie zawieszenia firmy a prawo do ulgi w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 16
Gdy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca sprzeda środek trwały, to fakt ten nie powoduje wznowienia prowadzenia zawieszonej firmy. Ponadto nie przerywa biegu okresu 60 (...)  »
Koszty dwóch aut w jednoosobowej działalności
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 16
Przepisy ustawy o pdof nie zawierają żadnych ograniczeń w odniesieniu do liczby samochodów osobowych, z których przedsiębiorca może korzystać w jednoosobowej działalności gospodarczej. Tym samym (...)  »
Korekta faktur walutowych w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 16
Kwoty wyrażone w walucie obcej w fakturach korygujących lub innych korygujących dokumentach księgowych powinny być przeliczone na potrzeby podatku dochodowego po średnim kursie NBP z (...)  »
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej a ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 16
Osoby faktycznie nieprowadzące działalności gospodarczej nie podlegają ubezpieczeniom w ZUS, nawet jeżeli dokonały wpisu do CEIDG. STAN FAKTYCZNY: ZUS stwierdził, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność (...)  »
Jedyny wspólnik nie może być pracownikiem spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 16
Dla objęcia pracowniczym ubezpieczeniem społecznym zasadnicze znaczenie ma to, czy strony umowy pozostawały w stosunku pracy. O tym zaś, czy taki stosunek strony łączył i (...)  »
Opłaty leasingowe od prywatno-służbowej osobówki jako koszt
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 16
Jeżeli wartość samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego nie przekracza 150.000 zł, to raty leasingowe uiszczane przez przedsiębiorcę w ramach regulowania zobowiązań wynikających z (...)  »
Opodatkowanie budynków, w których zakwaterowano Ukraińców
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 16
Pomieszczenia uczelni wykorzystywane jako miejsce zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy nadal podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt (...)  »
Skutki błędnego zaprogramowania kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 16
Podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku należnego błędnie wykazanego na paragonach fiskalnych, pomimo iż sprzedaż faktycznie opodatkowana była 0% stawką VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? (...)  »
Przyczynienie się współpracowników do powstania szkody
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022, strona 16
Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia. Stwierdzenie, że w (...)  »
Wykonywanie zadań własnych gminy nie podlega VAT
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022, strona 16
Spółka miejska nie ma statusu podatnika VAT w związku z realizacją zadań powierzonych uchwałą rady miejskiej, jeśli będzie realizować zadania własne miasta służące zaspokajaniu potrzeb (...)  »
Sędzia-kredytobiorca może rozstrzygać spory frankowe
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022, strona 16
Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy (...)  »
Składki ZUS od premii urlopowej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 16
W przypadku gdy pracodawca, na podstawie obowiązujących u niego wewnętrznych przepisów zakładowych, wypłaca pracownikom jednorazowo premię urlopową również za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, (...)  »
Konkubinat a status samotnego rodzica
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 16
Prawo do preferencyjnego rozliczenia pdof w charakterze tzw. samotnego rodzica przysługuje jedynie temu z rodziców, czy opiekunów prawnych, który będąc osobą stanu wolnego (z ustawowo (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.