Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2023 r., godz. 10:55 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.810 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
wtorek - 11.04.2023 r.
 • Odsetki, kary i egzekucja, czyli konsekwencje niepłacenia podatków
 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2022 r.
przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
Druki - praktyczne wypełnianie
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Wnioskowanie o obniżenie wymiaru czasu pracy przez uprawnionego do urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 21
Pracownica po urodzeniu dziecka korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Obecnie przebywa na urlopie wypoczynkowym, po którym chciałaby pracować w obniżonym wymiarze czasu pracy w (...)  »
Wniosek o przekazanie środków pieniężnych z rachunku technicznego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 21
Jestem podatnikiem VAT. W marcu 2023 r. rozwiązałem umowę o prowadzenie rachunku rozliczeniowego. Na powiązanym z tym rachunkiem rozliczeniowym rachunku VAT znajdowały się pieniądze, które (...)  »
Uzyskanie zaświadczenia o świadczeniach po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 21
Z dniem 1 marca 2023 r. zatrudniłem się w ramach umowy o pracę. Dwa tygodnie później zachorowałem i lekarz wystawił mi 10-dniowe zwolnienie lekarskie. Ponieważ (...)  »
Zawiadomienie w sprawie zwolnienia z podatku przy dziedziczeniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 21
Miesiąc temu zmarł mój partner. Od ponad dziesięciu lat pozostawaliśmy w nieformalnym związku. W testamencie partner powołał na spadkobierców trójkę swoich dzieci. Na moją rzecz (...)  »
Wynagrodzenie dla płatnika składek za wypłatę świadczeń w ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 21
Od 1 stycznia 2023 r. nasza firma wypłaca zasiłki zatrudnionym osobom. Na koniec lutego br. po raz pierwszy wypłaciliśmy zasiłek chorobowy jednemu z pracowników (osobie, (...)  »
Wniosek o skontrolowanie e-ZLA pracownika
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 21
Pracownik korzysta z e-ZLA już od około dwóch miesięcy. Docierają do mnie informacje o wątpliwej niezdolności do pracy tego pracownika. Czy jest jakiś odpowiedni wniosek (...)  »
Wniosek o zmianę sposobu wypłaty emerytury
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 21
Pobieram z ZUS emeryturę, którą organ przekazuje mi na konto. Chcę jednak zlikwidować to konto. Chciałabym, aby ZUS przekazywał mi emeryturę na adres domowy. Czy (...)  »
Długotrwała choroba pracownika a rozwiązanie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 21
W firmie od 1 października 2018 r. zatrudniamy pracownicę w pełnym wymiarze czasu pracy, która w 2022 r. poważnie zachorowała. Najpierw przez 182 dni pobierała (...)  »
Złożenie deklaracji o rezygnacji z PPK z powodu autozapisu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 21
W związku z autozapisem do PPK kilku pracowników musi w marcu br. podjąć decyzję o uczestnictwie w PPK. Większość z nich poinformowała mnie, że nadal (...)  »
Udokumentowanie sprzedaży samochodu - środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 21
Firma sprzedaje osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej samochód - środek trwały kupiony z podatkiem VAT. Firma sprzedaż dla osób prywatnych ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Sprzedaż samochodu (...)  »
Wypłata wynagrodzenia w gotówce na wniosek pracownika
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 21
Pracodawca wypłaca pracownikom wynagrodzenia przelewem na ich rachunki bankowe. Każdy pracownik przy zatrudnieniu podaje numer swojego konta w banku. Jeden z nowo zatrudnionych pracowników nie (...)  »
Wypełnienie wniosku o powszechną emeryturę przez członka OFE
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 21
W marcu br. ukończę 65 lat i zamierzam wystąpić o przyznanie mi powszechnej emerytury. Czy w formularzu wniosku o to świadczenie (EMP) powinienem wypełnić punkt (...)  »
Nowe stawki dofinansowania do wynagrodzeń we wniosku za styczeń 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 21
Korzystam z dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Czy składając w lutym br. wniosek do PFRON, powinienem wnioskować o pomoc w podwyższonej kwocie? TAK. Zasadniczo kwota (...)  »
Zawarcie porozumienia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie kolejnej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 21
Umowa na czas określony zawarta z pracownikiem na początku 2022 r. skończy się 28 lutego 2023 r. Pracownik sprawdził się i będziemy nawiązywali z nim (...)  »
Faktura korygująca VAT RR
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 21
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W grudniu 2022 r. nabyłem jabłka od rolnika ryczałtowego. Wystawiłem fakturę VAT RR, jednak przez pomyłkę zastosowałem na niej 0% stawkę (...)  »
VAT-26 przy sprzedaży samochodu
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 21
Spółka w dniu 9 lutego 2023 r. sprzedała auto wykazane w informacji VAT-26. Czy w tej sytuacji należy złożyć aktualizację formularza VAT-26? Jak wynika z (...)  »
Wniosek w sprawie utraty dowodu osobistego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 21
Niedawno zorientowałem się, że zgubiłem dowód osobisty - nie jestem pewien czy dokument gdzieś mi wypadł, czy został skradziony. Dowiedziałem się, że muszę zgłosić utratę (...)  »
Ustalanie okresu zasiłkowego dla celów wniosku o świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 21
Pracownik zamierza ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. W tym celu muszę wypełnić część wniosku o to świadczenie, tj. formularza ZNp-7, ale mam (...)  »
Złożenie corocznej deklaracji DT-1
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 21
W 2022 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabyłem samochód dostawczy podlegający opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. W związku z tym po jego zakupie złożyłem (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym a wypełnienie ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 21
Pracownik został zwolniony dyscyplinarnie, na podstawie art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. W jaki (...)  »
Nadanie uprawnień do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 21
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Chcę wystawiać faktury ustrukturyzowane. Zamierzam nadać uprawnienia do ich wystawiania pracownicy z działu księgowości. Czy muszę w tym celu złożyć zawiadomienie (...)  »
Urlop rodzicielski i wychowawczy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 21
Będziemy wystawiali świadectwo pracy pracownicy, która w trakcie zatrudnienia w naszej firmie korzystała z urlopów rodzicielskich na dwoje dzieci, w tym jeden urlop w pełnym (...)  »
Ujęcie w JPK_VAT spisu z natury przy likwidacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 21
W dniu 30 stycznia 2023 r. zlikwidowałam działalność gospodarczą. Zrobiłam spis z natury. W jaki sposób w pliku JPK_VAT powinnam wykazać VAT wynikający ze spisu (...)  »
Plastikowa legitymacja emeryta-rencisty wydawana na wniosek świadczeniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 21
W pierwszych dniach stycznia 2023 r. otrzymałem decyzję w sprawie przyznania mi od 5 stycznia 2023 r. prawa do emerytury w związku z ukończeniem powszechnego (...)  »
Rejestracja VAT UE podatnika zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 21
Jestem lekarzem. Moja działalność jest zwolniona z VAT. Zdarza się, że nabywam usługi od zagranicznych podatników. Składam więc deklaracje VAT-9M. Dostałam pismo z urzędu skarbowego, (...)  »
Informacja przedstawiana w związku z autozapisem do PPK
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 21
W zakładzie mamy wdrożone PPK. Kilku pracowników zrezygnowało z odprowadzania wpłat. Wiem, że w 2023 r. będzie miał miejsce autozapis tych osób, jeżeli ponownie nie (...)  »
Wypełnianie druku Z-3, gdy pracownik pracuje na 12-godzinne zmiany
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 21
Sporządzam dla ZUS zaświadczenie Z-3 dla celów wypłaty pracownikowi zasiłku opiekuńczego za kilka dni stycznia 2023 r. Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie, tj. pracuje (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 21
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony otrzymał propozycję pracy w zagranicznej firmie i z tego względu chciałby rozwiązać umowę o pracę. Poinformował o tym fakcie obecnego (...)  »
Dokumenty powołujące zarządcę sukcesyjnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 21
Prowadzę własną firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Chcę powołać zarządcę sukcesyjnego. Czy może być nim mój syn? Jak powinien wyglądać dokument powołania zarządcy? Zarządcą (...)  »
Wniosek o udzielenie wyjaśnień w sprawie zwolnienia wystawionego w Niemczech
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 21
Wieloletni pracownik był niezdolny do pracy od 30 grudnia 2022 r. do 14 stycznia 2023 r. Od 15 stycznia 2023 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym, (...)  »
Regulamin użytkowania komputerów przenośnych
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 21
Firma zakupiła komputery przenośne, na których będą pracować nasi pracownicy. Jakie dokumenty w aspekcie RODO należy w związku z tym opracować? Przede wszystkim administrator danych (...)  »
Odliczenie VAT z faktury oznaczonej "metoda kasowa"
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 21
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT za okresy miesięczne. W grudniu 2022 r. kupiłem towar od podatnika, który rozlicza podatek VAT metodą kasową. Na fakturze (...)  »
Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 21
W czerwcu 2023 r. będę mógł przejść na emeryturę powszechną. Oprócz stałej pracy przez połowę swojego życia zasilałem szeregi ochotniczej straży pożarnej funkcjonującej w mojej (...)  »
Rozliczenie w raportach ZUS premii wypłaconej za poprzedni rok
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 21
Na początku stycznia 2023 r. wypłacimy pracownikom premię roczną za 2022 r., a na koniec stycznia br. - wynagrodzenie za ten miesiąc. W jaki sposób (...)  »
Korekta pliku JPK_VAT z uwagi na brak kodu GTU
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 21
Stwierdziłam błąd polegający na wskazaniu w pliku JPK_V7M za wrzesień 2022 r. sprzedaży usługi reklamowej bez oznaczenia jej właściwym kodem GTU_12. Jak w takim przypadku (...)  »
Informacja o przychodach zatrudnionego rencisty uzyskanych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 21
W połowie 2022 r. zatrudniłam na umowę o pracę mężczyznę, który od kilku lat jest uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Niezwłocznie (...)  »
Złożenie zawiadomienia SD-Z2 w związku z zachowkiem
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 21
Moje rodzeństwo otrzymało spadek po ojcu. Powołał ich do dziedziczenia w testamencie. Ojciec niczego mi nie zapisał, jednak nie wydziedziczył mnie. Z tego powodu zamierzam (...)  »
ZUS może wezwać do poświadczenia istnienia prawa do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 21
Od września 2020 r. pobieram z ZUS emeryturę powszechną, którą co miesiąc przynosi mi listonosz. W październiku 2022 r. trafiłam nagle do szpitala. Leczenie trwało (...)  »
Nadpłata VAT a zaliczka na podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 21
Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem podatnikiem VAT. Za grudzień 2022 r. będę miał do zapłaty zaliczkę na pdof. Natomiast w rozliczeniu VAT za listopad 2022 r. (...)  »
Wypełnienie ZUS ZWUA w razie rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 21
W związku z nienależytym wykonywaniem przez pracownika obowiązków służbowych zakład pracy postanowił wypowiedzieć mu umowę o pracę. Ostatecznie jednak doszło do rozwiązania stosunku pracy na (...)  »
Wniosek o okresową rentę rodzinną dla wdowy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 21
Gdy 10 lat temu wyszłam za mąż, zrezygnowałam z pracy. Byłam na utrzymaniu męża, który jako dyrektor dobrze prosperującej firmy bardzo dużo zarabiał. Nie mamy (...)  »
Złożenie zawiadomienia ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 21
W listopadzie 2022 r. dokonałem od innego podatnika zakupu towarów na wartość powyżej 15.000 zł. W dniu 18 listopada 2022 r. zapłaciłem za zakup tych (...)  »
Wykazanie zakupionych gruntów w deklaracji DN-1
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 21
Spółka z o.o. w listopadzie br. zakupiła grunty, które będą przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Do tej pory spółka nie składała deklaracji na podatek od (...)  »
Zmiana przeznaczenia towaru w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 21
Prowadzę sklep z częściami do samochodów. Od ich zakupu odliczam podatek VAT w pełnej wysokości. Części ze sklepu przeznaczyłem także na naprawę samochodu firmowego używanego (...)  »
Informacja w Z-3 dla celów ustalenia prawidłowej wysokości zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 21
Pracownica, która w lipcu 2022 r. urodziła dziecko, od razu (kilka dni po porodzie) wystąpiła o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w (...)  »
Rozliczenie PCC od pożyczki wspólnika dla spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 21
Komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o. Udzieli ona spółce komandytowej pożyczki w ramach swojej działalności gospodarczej. Czy taka pożyczka podlega PCC i rozliczeniu w (...)  »
Faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego VAT metodą kasową
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 21
Od 1 listopada 2022 r. jestem podatnikiem VAT rozliczającym podatek VAT metodą kasową. Czy faktury dokumentujące moją sprzedaż muszą zawierać jakieś dodatkowe oznaczenia? Mały podatnik (...)  »
Wniosek o emeryturę wnioskiem o kapitał początkowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 21
Pracownik pod koniec grudnia 2022 r. ukończy 65 lat. Mimo możliwości dalszego zatrudnienia, chce on rozwiązać umowę o pracę jeszcze w grudniu 2022 r. i (...)  »
Żona jako pełnomocnik męża w CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 21
Prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Chcę ustanowić moją żonę pełnomocnikiem do prowadzenia spraw w CEIDG. Jakie dane muszę w związku z tym wpisać (...)  »
Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży w kasie fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 21
Prowadzę sklep z odzieżą, w którym sprzedaż ewidencjonuję przy użyciu kasy rejestrującej. W listopadzie 2022 r. nabywca dokonał zwrotu sukienki damskiej, w związku z czym (...)  »
Wnioskowanie o zasiłek macierzyński przez przedsiębiorczynię
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 21
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Obecnie korzystam z zasiłku chorobowego wypłacanego mi przez ZUS. Niebawem urodzę dziecko. Czy do wypłaty mi przez ZUS zasiłku macierzyńskiego za (...)  »
Sprzedaż samochodu w procedurze VAT marża w pliku JPK
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 21
W październiku 2022 r. zakupiłem samochód używany (towar) na umowę sprzedaży w celu jego dalszej sprzedaży. Samochód ten sprzedałem w październiku br. na fakturę VAT (...)  »
Złożenie przez pełnomocnika oświadczenia na cele budowlane
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 21
Planuję dokonać przebudowy budynku, w którym znajduje się siedziba mojej firmy. Dokumenty w moim imieniu będzie składał pełnomocnik. Czy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (...)  »
Przerwa w składkach na urlopie wychowawczym w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 21
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. Przechodząc na ten urlop, złożyła nam oświadczenie, że nie ma innych tytułów do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnego oraz że nie (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 21
W związku z wyjazdem do pracy za granicę muszę rozwiązać umowę o pracę. Pracodawca nie zgadza się na porozumienie stron, będę więc składał wypowiedzenie. Jaki (...)  »
Określenie daty zakupu w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 21
Rozpocząłem prowadzenie działalności w październiku 2022 r. W dniu 7 listopada br. od kontrahenta otrzymałem fakturę dokumentującą dostawę towaru. Została ona wystawiona w dniu 3 (...)  »
Reklamacja w sprawie "Informacji o stanie konta ubezpieczonego"
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 21
Dokładnie przeanalizowałem Informację o stanie swojego konta za 2021 r., którą otrzymałem na PUE ZUS. Wynika z niej, iż mój były zleceniodawca, u którego przepracowałem (...)  »
Wniosek o udzielenie zwolnienia na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 21
Z dniem 1 września 2022 r. zatrudniliśmy na pełny etat pracownicę, która wychowuje dziecko do lat 14. W 2022 r. nie była ona nigdzie zatrudniona. (...)  »
Brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 21
Zamierzam zarejestrować firmę w CEIDG. Usługi w ramach działalności świadczone będą w domach klientów. Jak w takim przypadku wskazać miejsce prowadzenia działalności gospodarczej? We wniosku (...)  »
Kasa fiskalna a rozliczenie ulgi
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 21
Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałam zakupu kasy fiskalnej za 1.600 zł brutto. W ewidencji zakupu wykazuję VAT do (...)  »
Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022, strona 21
Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu bezpłatnego na okres od 1 lipca 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Poinformował go również o możliwości wcześniejszego odwołania z (...)  »
Daty w pliku JPK_VAT z duplikatu faktury
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022, strona 21
W sierpniu 2022 r. dokonałem zakupu towaru handlowego. Kontrahent wystawił z tego tytułu fakturę, ale jej nie otrzymałem. W październiku 2022 r. odebrałem duplikat tej (...)  »
Termin opłacenia składek ZUS a złożenie wniosku o refundację do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022, strona 21
Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności. Prowadzę własną firmę. W jakim terminie powinienem wystąpić do PFRON o wypłatę refundacji składek ZUS? Czy składając pierwszy wniosek muszę dołączyć (...)  »
Ponowne naliczenie VAT przy uldze na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 21
We wrześniu 2021 r. zmniejszyłam podatek należny w związku z ulgą na złe długi. W dniu 30 września br. kontrahent uregulował całość zaległej należności. Czy (...)  »
Zgłoszenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 21
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję samochody dostawcze i osobowe. W związku ze zmniejszeniem liczby zamówień nie korzystam ze wszystkich. Czy istnieje możliwość czasowego wycofania (...)  »
Dyspozycja wypłaty świadczenia z ZUS na konto
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 21
Rok temu podjęłam swoją pierwszą w życiu pracę w małej firmie zatrudniającej tylko kilka osób. Niedługo urodzę dziecko. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim. Za pierwsze (...)  »
Raport ZUS RSA za pracownicę zatrudnioną do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022, strona 21
Klient naszego biura rachunkowego prowadzi niewielką firmę. Zatrudnia pracownicę, która ma przedłużoną umowę o pracę do dnia porodu. Poród został wyznaczony na połowę października 2022 (...)  »
Prawo do zasiłku opiekuńczego dla pracownika, który wcześniej przez dłuższy okres opiekował się nowowrodkiem
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022, strona 21
Na mój profil płatnika składek wpłynęło 14-dniowe zwolnienie lekarskie wystawione pracownikowi z tytułu konieczności sprawowania opieki nad chorym 10-letnim synem. Żona pracownika przebywa na zasiłku (...)  »
Wnioskowanie o urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022, strona 21
Zatrudniona w firmie na pełny etat pracownica bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego (wykorzystywanego od razu po urlopie macierzyńskim) zamierza skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Czy może (...)  »
Wniosek w sprawie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022, strona 21
Pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim złożyła wniosek w sprawie łączenia tego urlopu z pracą na pół etatu. Podjęcie pracy na urlopie ma jednak nastąpić, zgodnie (...)  »
Oświadczenie dla celów uzyskania prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu jednego z dwóch stosunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022, strona 21
Od kilku lat pracuję w dwóch firmach, w każdej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy. Gdy na początku sierpnia 2022 r. poważnie zachorowałem, nabyłem prawo (...)  »
Zawieszenie działalności transportowej i zwrot opłaty za licencję transportową
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022, strona 21
Prowadzę firmę transportową. Posiadam licencję na wykonywanie krajowego transportu rzeczy. Z uwagi na problemy zdrowotne chciałbym zawiesić jej wykonywanie na kilka miesięcy. Czy jest to (...)  »
Zgłoszenie konta bankowego spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022, strona 21
Utworzyłem z synem spółkę cywilną. Założyliśmy wspólny rachunek bankowy, który będzie wykorzystywany m.in. do zwrotów VAT. Musimy w związku z tym złożyć w urzędzie skarbowym (...)  »
Informacja o warunkach zatrudnienia a regulamin pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022, strona 21
Przez wiele lat w firmie nie były tworzone regulaminy zakładowe. W czerwcu br. pracodawca zdecydował się jednak wprowadzić regulamin pracy, mimo że nadal nie jest (...)  »
Zaliczenie zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022, strona 21
Rozliczam VAT za okresy miesięczne. W jaki sposób wypełnić część deklaracyjną pliku JPK_VAT, jeśli chcę skorzystać z przeksięgowania zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych? (...)  »
Wniosek o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022, strona 21
Pracownik ma zaplanowany urlop w okresie od 26 września do 7 października 2022 r. Z powodu poważnej choroby współmałżonki nie będzie korzystał z zaplanowanego wyjazdu (...)  »
Wnioskowanie o zwrot na rachunek VAT
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022, strona 21
W rozliczeniu VAT za sierpień 2022 r. wystąpiła u mnie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Chciałbym wykazać ją do zwrotu na rachunek VAT. Czy w (...)  »
Wypełnianie zaświadczenia Z-3 dla pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022, strona 21
Pracownica w ciąży jest drugi miesiąc na zwolnieniu lekarskim. Wypłaciłam jej już należne wynagrodzenie chorobowe, a ponieważ nie jestem uprawniona do wypłaty zasiłków, wypełniam zaświadczenie (...)  »
Jak poprawić błędny NIP nabywcy w pliku JPK_VAT?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022, strona 21
Jestem podatnikiem VAT. Wysłałam plik JPK_VAT za czerwiec 2022 r. w dniu 25 lipca 2022 r. W sierpniu spostrzegłam, że na jednej z faktur został (...)  »
Odwołanie osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022, strona 21
W 2021 r. wyznaczyłem na zarządcę sukcesyjnego moją ówczesną małżonkę. Obecnie jesteśmy w trakcie rozwodu, dlatego chciałbym odwołać ją z tej funkcji i powołać w (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022, strona 21
Likwiduję prowadzoną działalność gospodarczą i w związku z tą sytuacją będę zwalniał jedynego pracownika, którego zatrudniam. Pracownik nie godzi się na porozumienie stron, otrzyma więc (...)  »
Wnioskowanie z dołu o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022, strona 21
Pracownica zatrudniona na pełny etat na czas nieokreślony po urodzeniu dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego. Po porodzie nie składała wniosku o urlop rodzicielski, ale obecnie (...)  »
Aktualizacja VAT-R przy zmianie adresu zamieszkania podatnika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022, strona 21
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Zmieniłem miejsce zamieszkania, co spowodowało zmianę urzędu skarbowego. Jak w tej sytuacji wypełnić aktualizację druku VAT-R? (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.