Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 23 maja 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2024 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 61.941 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.05.2024 r.
 • Ustalanie stażu pracy dla potrzeb różnych świadczeń pracowniczych
 • Kiedy zgłoszenie do CRBR musi być zaktualizowane?
środa - 29.05.2024 r.
 • Podatkowe skutki działań marketingowych
poniedziałek - 03.06.2024 r.
 • Wyjaśnienie problemów płatników składek w interpretacjach ZUS
 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego i wypłata ekwiwalentu za urlop
czwartek - 06.06.2024 r.
 • Podatek VAT w eksporcie i imporcie
 • Potwierdzanie niezdolności do pracy i ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
23.05.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
27.05.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
Druki - praktyczne wypełnianie
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Brak artykułów w bieżącym numerze
POPRZEDNIE NUMERY
Brak wniosku o zasiłek opiekuńczy a konieczność przekazania do ZUS zaświadczenia Z-3
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 21
Pracownik był nieobecny w pracy przez 10 dni na początku maja 2024 r. z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym 5-letnim synem, co zostało potwierdzone (...)  »
Nota korygująca sporządzona do faktury z błędnymi danymi nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 21
Zakupiłem towar od polskiego kontrahenta w kwietniu 2024 r. Sprzedawca, sporządzając fakturę, popełnił błąd w moim nazwisku. Błąd ten zauważyłem dopiero w maju 2024 r. (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długiej choroby
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 21
Pracownik od kilku lat jest zatrudniony w naszej firmie na pełny etat. Na początku sierpnia 2023 r. zachorował. Wykorzystał z tego powodu cały okres zasiłkowy (...)  »
Jak wypełnić ERP-7 po przekroczeniu podstawy wymiaru składek?
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 21
Były pracownik, który ubiega się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, zgłosił się do mnie o wypełnienie zaświadczenia ERP-7. Pracował on w zakładzie w (...)  »
Raport ZUS RSA za pracownicę z umową o pracę przedłużoną do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 21
Zatrudniam w swojej firmie pracownicę, która ma przedłużoną umowę o pracę do dnia porodu. Poród został wyznaczony na połowę czerwca 2024 r. Od kwietnia br. (...)  »
Transakcja trójstronna w informacji podsumowującej VAT-UE
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 21
W kwietniu 2024 r. zakupiłem towar od firmy z Niemiec, który następnie sprzedałem podatnikowi z Czech. Towar jest przewożony na nasze zlecenie bezpośrednio z Niemiec (...)  »
Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 21
Zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do 31 grudnia 2024 r. Ze względów ekonomicznych jesteśmy zmuszeni wypowiedzieć mu umowę przed czasem. (...)  »
Remanent końcowy w ewidencji sprzedaży pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 21
Na dzień zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej sporządziłem spis z natury składników majątkowych. VAT należny z tego tytułu w deklaracji VAT wykażę w pozycji P_33. Co (...)  »
Można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 21
Pracuję na etacie. Od wypłacanego mi wynagrodzenia pracodawca odprowadza składki m.in. na ubezpieczenie emerytalne. Ponieważ dokonałam wyboru o przystąpieniu do otwartego funduszu emerytalnego, to część (...)  »
Aneksowanie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 21
Pracownik zatrudniony na pełny etat wystąpił do pracodawcy z pismem o obniżenie etatu do 3/4, na co pracodawca wyraził zgodę. Czy takiej zmiany można dokonać (...)  »
Wykazanie zakupu towarów w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 21
W marcu 2024 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Jestem czynnym podatnikiem VAT. W dniu 29 marca 2024 r. otrzymałem fakturę od kontrahenta krajowego, dokumentującą dostawę (...)  »
Wypełnianie druku Z-3, gdy pracownik wcześniej nie złożył wniosku o zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 21
Pracownik (35 lat), niezdolny do pracy z powodu choroby, otrzymał e-ZLA od 16 kwietnia do 20 maja 2024 r. Jestem płatnikiem zasiłków, jednak z uwagi (...)  »
Wniosek o urlop wypoczynkowy wykorzystywany przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 21
W firmie, w której jestem zatrudniony od 1 lutego 2024 r., nie są sporządzane plany urlopowe. Terminy wykorzystania urlopu pracodawca ustala w porozumieniu z poszczególnymi (...)  »
Sprzedaż wysyłkowa w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 21
Sprzedaję towar wyłącznie przez internet na terenie Polski. Sprzedaży nie ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Na koniec każdego dnia sporządzam raport sprzedaży. Czy w tym przypadku (...)  »
Wykazywanie przychodu zleceniobiorcy w zaświadczeniu Z-3a
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 21
Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie za dany miesiąc zawsze z dołu, w kolejnym miesiącu. Przykładowo za styczeń 2024 r. dostał je w lutym 2024 r. Wypełniam temu (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony a sporządzenie druku ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 21
Zatrudniamy pracownika na umowę o pracę zawartą na czas określony. Od następnego dnia po jej rozwiązaniu będziemy musieli go wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS. Co (...)  »
Wykazanie w JPK_VAT importu usług spoza UE
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 21
Jestem podatnikiem VAT. Firma reklamowa ze Szwajcarii wykonała dla mnie usługę reklamową i wystawiła na nią fakturę. W której pozycji JPK_VAT należy wykazać import usług? (...)  »
Wniosek o rentę w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 21
Ponad rok temu uległem wypadkowi przy pracy, w wyniku którego doznałem poważnych obrażeń. Moja niezdolność do pracy wykraczała poza pełny okres zasiłkowy. Ponieważ jednak rokowania (...)  »
Wniosek o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 21
Pracownik dotychczas zatrudniony na część etatu chciałby mieć zwiększony wymiar czasu pracy do pełnego etatu. Zamierza wystąpić do pracodawcy z wnioskiem w tej sprawie. Co (...)  »
Zasady postępowania ze służbowymi kluczami a RODO
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 21
Chcemy uregulować zasady postępowania z kluczami do pomieszczeń, w których nasi pracownicy pracują z danymi osobowymi. Czy zasady postępowania z kluczami do pomieszczeń służbowych powinny (...)  »
Wystąpienie z wnioskiem o kopię orzeczenia wydanego przez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 21
Pod koniec 2023 r. lekarz orzecznik ZUS wydał mi orzeczenie o zaliczeniu na stałe do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Na jego podstawie ZUS (na (...)  »
Wykazanie w ZUS ZSWA okresu pracy szczególnej
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 21
Zakład zatrudnia pracowników przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze. Jeden z nich w 2023 r. przez dwa tygodnie marca miał zwolnienie lekarskie i za okres (...)  »
Skrytka pocztowa jako adres do doręczeń przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 21
Planuję założenie własnej firmy i jej rejestrację w CEIDG. Firmę zarejestruję na razie pod moim adresem zamieszkania. Nie chcę jednak, aby mój adres był ogólnie (...)  »
Gdy pracownik rencista nie zgadza się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 21
Pracownik jest uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Została mu ona przyznana na okres 3 lat, tj. do 30 kwietnia 2024 r. (...)  »
Data wyrejestrowania w ZUS ZCNA w razie skreślenia z listy studentów
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 21
Syn pracownicy jest studentem i jest zgłoszony przez nią do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. W lutym 2024 r. został skreślony z listy studentów. Czy (...)  »
Ustalenie wskaźnika proporcji w podatku VAT
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 21
Rozpoczynam prowadzenie działalność mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej z VAT). Dotychczas miałam działalność tylko opodatkowaną VAT. Muszę ustalić wskaźnik proporcji. Czy ustalając go powinnam brać pod (...)  »
Wniosek o zasiłek opiekuńczy za dwa okresy na jednym Z-15A
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 21
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i podlegam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Moja 5-letnia córka była chora i lekarz wystawił mi zaświadczenie lekarskie z powodu konieczności opieki nad (...)  »
Rozliczenie pożyczki od komandytariusza dla jego spółki
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 21
Spółka komandytowa potrzebuje wsparcia finansowego. W związku z tym komandytariusz ma udzielić jej pożyczki w ramach prowadzonej odrębnie od spółki swojej działalności gospodarczej. Czy mimo (...)  »
Rezygnacja ze zwolnienia z VAT a VAT-R
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 21
Rolnik ryczałtowy prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą. Chce zrezygnować ze zwolnienia z VAT z tytułu działalności gospodarczej i nadal pozostać rolnikiem ryczałtowym. Jak powinien wypełnić VAT-R? (...)  »
Wniosek pracodawcy o zwrot kosztów badania pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 21
Kilka dni temu jeden z moich pracowników uległ wypadkowi przy pracy, w wyniku którego doznał wielu obrażeń skutkujących niezdolnością do pracy. Ponieważ miałem podejrzenia, że (...)  »
Jak ważnie odstąpić od umowy w ramach reklamacji?
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 21
Jestem doradcą podatkowym. Zakupiłem ekspres do kawy, który wykorzystujemy w biurze. Ekspres ciągle się psuje, był już dwa razy naprawiany. Czy w takiej sytuacji mogę (...)  »
Zakup auta ciężarowego na terenie UE
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 21
Podatnik zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych zakupił od podatnika z Niemiec (podatnika VAT UE) auto ciężarowe. Polski podatnik nie wie, czy auto to będzie rejestrowane w (...)  »
Wniosek do ZUS o potwierdzenie okresu pobranego zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 21
Po 15 latach prowadzenia własnej działalności pozarolniczej postanowiłem ją zakończyć (co nastąpiło z końcem 2023 r.) i od 1 stycznia 2024 r. zatrudniłem się na (...)  »
Wspólnicy muszą pamiętać o rozliczeniu PCC od umowy spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 21
Jesteśmy wspólnikami dwuosobowej spółki cywilnej. Umowę spółki zawarliśmy na piśmie. Każdy z nas ma już wpis do CEIDG, a spółka ma odrębne numery REGON i (...)  »
Jak wykazać w pliku JPK_VAT fakturę z Norwegii z naliczonym VAT?
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 21
Sprzedaliśmy towar do Norwegii. W czasie użytkowania kontrahent zgłosił wady w towarze. Ponieważ koszty naprawy przez naszą firmę byłyby wyższe niż naprawa wykonana w serwisie (...)  »
Po ustaniu zatrudnienia trzeba złożyć wniosek o zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 21
Od 2023 r. jestem niezdolny do pracy, a z dniem 31 stycznia 2024 r. ustało moje zatrudnienie w firmie, w której pracowałem ponad 3 lata. (...)  »
Aktualizacja VAT-R przy zmianie adresu
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 21
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (zarejestrowany jako podatnik VAT czynny) zmienił adres zamieszkania (inne województwo). Czy w związku z tym powinien złożyć aktualizację VAT-R? Zgodnie (...)  »
Upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorcy podczas kontroli
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 21
Otrzymałem zawiadomienie o planowanej kontroli w firmie. W najbliższym czasie planuję dłuższy urlop i nie będę dostępny w firmie. Czy mogę upoważnić kogoś do reprezentowania (...)  »
Sprzedaż udziałów na podstawie umowy sporządzonej na wzorze
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 21
Zamierzam sprzedać wszystkie swoje udziały w spółce z o.o. Moje udziały stanowią 10% kapitału zakładowego. Przeprowadzam się za granicę i w związku z tym chcę (...)  »
Wypełnienie ZUS RCA cz. II w razie korzystania z małego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 21
Od 1 stycznia 2024 r. zgłosiłem się do ubezpieczeń w ZUS jako przedsiębiorca korzystający z małego ZUS. Od stycznia br. zatrudniam też jednego zleceniobiorcę. W (...)  »
Zmiana dyspozycji w sprawie dodatkowej wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 21
W 2023 r. jeden z pracowników zadeklarował chęć odprowadzania wpłaty dodatkowej na rachunek PPK. Teraz w związku z sytuacją finansową zastanawia się nad wstrzymaniem odprowadzania (...)  »
Remanent likwidacyjny w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 21
Zlikwidowałem działalność gospodarczą z dniem 31 stycznia 2024 r. W 2022 r. kupiłem m.in. laptopa, a w listopadzie 2023 r. kody do oprogramowania. Czy laptopa (...)  »
Wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 21
Okazało się, że przez ostatnie kilka lat w naszej spółce był źle naliczany i opłacany podatek od nieruchomości. Powstała nadpłata i chcielibyśmy wystąpić do gminy (...)  »
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 21
Pracodawca zamierza skierować pracownika na studia licencjackie w celu podniesienia jego kwalifikacji zawodowych. Pracownik na propozycję pracodawcy wyraził zgodę w formie ustnej. Czy pracodawca jest (...)  »
Faktura dokumentująca udzielenie pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 21
Spółka z o.o. (podatnik VAT) zawarła z inną spółką umowę pożyczki. Czy spółka przy udzieleniu pożyczki działała jako podatnik VAT i czynność ta podlega zwolnieniu (...)  »
Rezygnacja z VAT przez rolnika
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 21
Prowadzę gospodarstwo rolne i od początku 2020 r. jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2024 r. planuję powrócić do zwolnienia z VAT. Jak w tej sytuacji (...)  »
Sporządzenie informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 21
W firmie od 1 lipca 2021 r. zatrudniamy na pełny etat pracownika. Złożył on do pracodawcy pismo w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dniem (...)  »
Wniosek o świadczenie wspierające, gdy pobierane jest świadczenie pielęgnacyjne  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 21
Od lat jestem uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad obecnie już pełnoletnim synem. Wiem, że mimo zmiany od 1 stycznia 2024 r. przepisów (...)  »
Korekta VAT w związku z powrotem do zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 21
Od 1 lutego 2024 r. chcę zrezygnować z VAT i powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT. Na stanie posiadam wyposażenie (kuchenkę mikrofalową i odkurzacz) zakupione (...)  »
Pisemne uzgodnienie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie następnej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 21
Z dniem 31 stycznia 2024 r. rozwiąże się umowa o pracę na czas określony zawarta z pracownikiem zatrudnionym na pełny etat. Pracownikowi pozostały 4 dni (...)  »
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy na dalszy okres  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 21
Moja mama, która ponad dwa lata temu przeszła udar mózgu, wymaga stałej opieki. Po rezygnacji z pracy uzyskałem prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale tylko (...)  »
Zmiana rozliczania VAT z kwartalnego na miesięczne
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 21
Jestem podatnikiem VAT rozliczającym się za okresy kwartalne. Chciałbym zmienić rozliczanie VAT na miesięczne już od stycznia 2024 r. Jak można zgłosić zmianę sposobu rozliczania (...)  »
Złożenie oświadczenia o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 21
W styczniu 2024 r. zatrudniliśmy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Wychowuje on dziecko w wieku 6 lat. Poinformował ustnie pracodawcę, że nie zamierza korzystać (...)  »
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne dla pracującego opiekuna  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 21
Mój syn, obecnie mający 6 lat, od urodzenia jest niepełnosprawny. Świadczenie pielęgnacyjne, które mogłabym uzyskać, było znacznie niższe od moich zarobków. Dlatego też, ze względu (...)  »
Pożyczka od wspólnika dla spółki jawnej a wypełnienie PCC-3
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 21
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Z pozostałymi wspólnikami ustaliliśmy, że udzielę spółce pożyczki na zasadach rynkowych. Wypłata środków na podstawie umowy nastąpi jednorazowo. Ile jest czasu (...)  »
Zaświadczenie o wysokości przychodu rencisty socjalnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 21
Od dwóch lat jestem uprawniony do renty socjalnej. W pierwszych miesiącach 2023 r. zatrudniłem się w ramach etatu. Moja mama też pracowała na etacie jako (...)  »
VAT-R przy dostawie nowych środków transportu
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 21
Podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą od 1 lutego 2024 r. Będzie sprzedawał nowe ciągniki rolnicze i maszyny budowlane. Ciągniki będzie kupował u polskiego dealera, czyli nie (...)  »
Wniosek pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 21
Dziecko naszej pracownicy poważnie choruje (ma padaczkę). Zdarza się, że dostaje ataku przebywając w przedszkolu. Pracownicy przedszkola wzywają wówczas matkę po dziecko. Czy w takich (...)  »
Złożenie rocznego rozliczenia wpłat do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 21
Firma z tytułu zbyt niskiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez kilka miesięcy w 2023 r. wnosiła wpłaty na PFRON. Zdarzyło się to pierwszy raz w (...)  »
Przekazanie prezentów o małej wartości a ewidencja osób obdarowanych
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 21
Podatnik VAT przekazał swoim kontrahentom prezenty. Przy ich nabyciu odliczył podatek VAT, bowiem ich przekazanie jest dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Jednostkowa (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 21
Jestem zatrudniony w firmie od 4 lat w pełnym wymiarze czasu pracy. Dostałem propozycję lepiej płatnej pracy i chciałbym rozwiązać umowę o pracę z dotychczasowym (...)  »
Prowadzący ZPChr musi potwierdzić, że spełnia określone kryteria
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 21
Mój zakład od lipca 2023 r. posiada status zakładu pracy chronionej. Słyszałem, że trzeba potwierdzać wypełnianie warunków koniecznych do korzystania z nadanego statusu. W jaki (...)  »
Wniosek do ZUS o ustalenie okresu zasiłkowego po zasiłku opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 21
Pracownica była chora i wyczerpała okres zasiłkowy w połowie października 2023 r. Od następnego dnia na PUE ZUS pojawiło się "zwolnienie - opieka nad dzieckiem". (...)  »
Potrącanie składek na ubezpieczenie grupowe na podstawie oświadczenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 21
Zatrudniliśmy w firmie nowego pracownika. Wyraził on chęć przystąpienia do grupowego ubezpieczenia i złożył w tym celu stosowną deklarację. Składki na to ubezpieczenie pracodawca potrąca (...)  »
Prowadzenie książki kontroli w wersji papierowej
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 21
Od niespełna 7 miesięcy prowadzimy działalność gospodarczą. Otrzymaliśmy zawiadomienie o planowanej kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy. Wiemy, że jednym z obowiązków jest prowadzenie książki kontroli. (...)  »
Samo zaświadczenie Z-3b nie wystarczy do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 21
Pół roku temu moja żona urodziła syna. Jako osoba prowadząca działalność pozarolniczą od wielu lat podlegam ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, bez żadnych (...)  »
Raport ZUS RSA za ubezpieczonego bez prawa do wypłaty świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 21
Zatrudniony w naszym zakładzie zleceniobiorca przez 5 dni na początku grudnia 2023 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Organ rentowy nie wypłaci mu (...)  »
Wypłata zasiłku macierzyńskiego zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego ubiegającego się o to świadczenie
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 21
Od wielu lat prowadzę własną działalność pozarolniczą i z tego tytułu podlegam m.in. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ale do tej pory nie korzystałem z zasiłków. Kilka (...)  »
Jak ująć w deklaracji VAT zapłacony podatek należny z VAT-23?
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 21
W listopadzie 2023 r. na potrzeby prowadzonej działalności zakupiłem na terenie Niemiec używany samochód ciężarowy. Podatek VAT z deklaracji VAT-23 zapłaciłem do US. Jak ująć (...)  »
Treść wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 21
Pracownikom przysługuje nowe uprawnienie pracownicze, którym jest urlop opiekuńczy. Co powinien zawierać wniosek o ten urlop i jaką powinien mieć formę? Czy pracodawca może odmówić (...)  »
Jak powinien wyglądać sprzeciw na czynności kontrolne?
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 21
Firma kolejny raz została poddana kontroli przez Sanepid. Według nas kontrola dotyczy dokładnie tego samego zakresu co poprzednio. Czy możemy złożyć sprzeciw? Jeżeli tak, to (...)  »
Wniosek o ponowne przyznanie prawa do renty
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 21
Pół roku temu zakończył się okres, na jaki miałem przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ponieważ chciałem już wrócić do pracy i wydawało się, (...)  »
Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023, strona 21
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy korzysta na swój wniosek z urlopu bezpłatnego w okresie od 1 września 2023 r. do 29 lutego 2024 (...)  »
Jak udokumentować przeprowadzenie przeglądu danych w ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023, strona 21
W zakładzie prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Chcemy dokonać przeglądu przetwarzanych w nim danych. W jaki sposób należy udokumentować przebieg takiego przeglądu? Jak wynika (...)  »
Do przeliczenia nowej emerytury wystarczy wniosek
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023, strona 21
Od dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, co miało miejsce w styczniu 2023 r., nabyłam prawo do emerytury. Po dwóch miesiącach podjęłam zatrudnienie w ramach umowy (...)  »
Dodatek stażowy w ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 21
Od 1 października 2023 r. w firmie został zmieniony regulamin wynagradzania. Obecnie wypłacany pracownikom dodatek stażowy przysługuje im także za dni, za które otrzymują wynagrodzenie (...)  »
Wykazanie niskiego pomieszczenia w deklaracji DN-1
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 21
Spółka z o.o. nabyła budynek. Musi zgłosić go do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Czy w deklaracji podatkowej należy wykazać niskie pomieszczenia, takie jak np. strych? (...)  »
Dane do ustalania podstawy wymiaru zasiłku w zaświadczeniu Z-3
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 21
Pracownik nabył prawo do zasiłku opiekuńczego za kilka dni listopada 2023 r. Wcześniej, tj. w okresie od 27 lutego do 5 marca 2023 r. (przez (...)  »
Wykazanie w ZUS RSA niepłatnego urlopu opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 21
Pracownica zatrudniona na pełny etat i świadcząca pracę od poniedziałku do piątku, złożyła wniosek o udzielenie jej w listopadzie 5 dni urlopu opiekuńczego w celu (...)  »
Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 21
U jednego z moich pracowników stwierdzono poważną chorobę. Mimo leczenia zmarł on na początku listopada 2023 r. Jak się okazało, jego żonie będzie przysługiwała renta (...)  »
Zwrot do PFRON nienależnie uzyskanego dofinansowania
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 21
Firma pobiera dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Podczas ostatniej kontroli z PFRON okazało się, że w 2022 r. przez kilka miesięcy nieterminowo odprowadzaliśmy składki ZUS. (...)  »
Kody PKD dla działalności w zakresie doradztwa biznesowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 21
Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa biznesowego. Firmę zarejestruję w CEIDG. Jakie PKD powinnam wskazać? Czytelniczka, składając wniosek o rejestrację firmy w CEIDG, (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 21
Pracodawca od 1 lipca 2023 r. zatrudnił na okres 2 lat pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik przepracował cały lipiec br., a od 2 (...)  »
Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 21
Jeden z moich pracowników, któremu w połowie maja 2023 r. urodziło się dziecko, poinformował mnie, że chce skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 30 tygodni, (...)  »
Data rejestracji w CEIDG po przekroczeniu limitu przychodu
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023, strona 21
Prowadzę działalność w ramach działalności nieewidencjonowanej. Z uwagi na duże przychody w październiku br. muszę dokonać rejestracji firmy. Z jaką datą należy tego dokonać? W (...)  »
Mama 4+ na wniosek nigdy niepracującej matki czworga dzieci
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023, strona 21
Niedługo ukończę 60 lat. Będąc w klasie maturalnej, urodziłam pierwsze dziecko, a potem kolejnych troje. W efekcie nigdy nie podjęłam pracy zarobkowej, poświęcając się całkowicie (...)  »
Likwidacja spółki z o.o. a VAT-Z
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023, strona 21
Spółka z o.o. została wykreślona z KRS w dniu 20 października 2023 r. Kiedy należy złożyć VAT-Z? Czy można go złożyć z datą wykreślenia z (...)  »
Korekta faktury a skorygowanie wystawionej nabywcy informacji o przysługującym obniżeniu wpłaty na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023, strona 21
Zajmujemy się produkcją odzieży roboczej. Z tytułu wysokiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych przysługuje nam prawo do wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON za dokonany (...)  »
Konieczność zgłoszenia w ZUS zmiany danych adresowych w trakcie okresu niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023, strona 21
Od trzech miesięcy jestem niezdolny do pracy i z tego tytułu obecnie już ZUS wypłaca mi zasiłek chorobowy (mój pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.