Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Druki - praktyczne wypełnianie
BIEŻĄCY NUMER
Brak artykułów w bieżącym numerze
POPRZEDNIE NUMERY
Podstawa wygaśnięcia stosunku pracy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 21
Niespodziewanie zmarł pracownik naszej firmy. Żona tego pracownika wystąpiła z wnioskiem o wydanie jej świadectwa pracy po nim. Jaką podstawę prawną i tryb ustania zatrudnienia (...)  »
Sporządzenie faktury VAT RR
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 21
Prowadzę sklep spożywczy. Warzywa do sprzedaży chcę nabywać od rolników ryczałtowych. Czy nabywając produkty rolne od rolników, powinienem wystawiać faktury VAT RR? Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu (...)  »
Wynagrodzenie pracownika na druku ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 21
Kilka dni temu zmarła 50-letnia pracownica, zatrudniona od ponad 6 lat w mojej firmie. Gromadzę dokumentację niezbędną do ustalenia prawa do renty rodzinnej i jej (...)  »
Wystąpienie o czas wolny za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 21
Pracownik pełnoetatowy zatrudniony w podstawowej organizacji czasu pracy na polecenie pracodawcy w ciągu 4 dni (od 5 do 8 lipca 2021 r.) zamiast po 8 (...)  »
Zakup samochodu ciężarowego na terenie UE
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 21
Zakupiłem na terenie Niemiec używany samochód ciężarowy na firmę. Będzie on wykorzystany jako środek trwały. Niemiecka firma wystawiła mi fakturę. Czy w tym przypadku muszę (...)  »
Wniosek o przeliczenie emerytury z tytułu podlegania represjom
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 21
Przed Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych staram się o potwierdzenie okresu, przez który byłem pozbawiony możliwości wykonywania zawodu na skutek represji politycznych. (...)  »
Wniosek o zaliczenie zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 21
Jestem podatnikiem VAT rozliczającym VAT za okresy miesięczne. W JPK_V7M za czerwiec 2021 r. wystąpi u mnie nadwyżka podatku VAT. Czy mogę złożyć wniosek o (...)  »
ZUS DRA za przedsiębiorcę prowadzącego dwie firmy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 21
Płatnik, którego rozlicza nasze biuro, prowadzi jednoosobową spółkę z o.o. i z tego tytułu jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS z kodem (...)  »
Zaświadczenie płatnika składek do celów zasiłku pogrzebowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 21
Na początku miesiąca zmarła jedna z moich wieloletnich pracownic przebywająca od dwóch miesięcy na zasiłku chorobowym. Nie była ona uprawniona do renty z tytułu niezdolności (...)  »
Uregulowanie należności po zastosowaniu ulgi na złe długi w VAT
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 21
Posiadam faktury zakupu od kontrahenta wystawione w dniu 31 lipca 2019 r. oraz 30 września 2019 r. (z terminem płatności 14 dni). Faktury te zostały (...)  »
Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 21
Zamierzamy zmienić pracownikowi miejsce pracy (inny magazyn w tym samym mieście), wprowadzić nieco niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego i dodać premię regulaminową. Raczej trudno będzie uzgodnić (...)  »
Dokumenty dla celów wypłaty po przerwie pozostałej części zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 21
Rok temu zatrudniłam na umowę zlecenia kobietę, która obecnie wystąpiła o przyznanie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni, na dziecko (...)  »
Miesięczny limit w ZUS RCA nie dla składki wypadkowej menedżera
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 21
Od 1 lipca 2021 r. zgłosimy menedżera do wszystkich ubezpieczeń w ZUS (w tym chorobowego). Będziemy wypłacać mu miesięcznie wysokie wynagrodzenie. Podstawa wymiaru składki chorobowej (...)  »
Import usług w ewidencji JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 21
Otrzymałem fakturę dotyczącą importu usług. Faktura dotyczyła okresu rozliczeniowego za maj 2021 r. i została wystawiona w czerwcu 2021 r. Jak w tej sytuacji taką (...)  »
Złożenie kwestionariusza przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 21
W lipcu 2021 r. zatrudnimy kilka osób na etat do pracy w firmie. Na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów chcemy dokonać wyboru pracowników na etapie (...)  »
Wymiana kasy u dentysty i wniosek o zwrot ulgi
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 21
Jestem lekarzem dentystą (jestem zwolniony przedmiotowo z VAT). Od 1 lipca 2021 r. sprzedaż swoich usług powinienem ewidencjonować w kasie fiskalnej on-line. Z uwagi na (...)  »
Obniżenie pracownikowi odszkodowania w drodze ugody za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 21
Pracownik zatrudniony na budowie przy składowaniu okien nie zabezpieczył ich zgodnie z poleceniem brygadzisty, co doprowadziło do ich przewrócenia i pobicia szyb. Szkody wyceniono na (...)  »
(Nie)spóźniony wniosek o rentę rodzinną
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 21
Mój mąż zmarł w połowie czerwca 2020 r., kilka miesięcy po przejściu na emeryturę. Ponieważ ja też już jestem na emeryturze, myślałam, że nie przysługuje (...)  »
Jak w pliku JPK_VAT wykazać marżę ujemną?
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 21
Podatnik 6 lat temu zakupił na potrzeby działalności samochód osobowy od osoby prywatnej za kwotę 15.000 zł. Obecnie samochód ten chce sprzedać i zastosować procedurę (...)  »
Data zgłoszenia oraz kod wykonywanego zawodu w ZUS ZUA
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 21
Na początku czerwca 2021 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która ma koordynować prace związane z projektem unijnym. W umowie zapisano, że zleceniobiorca powinien ją (...)  »
Oświadczenie o osiąganiu przychodu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 21
Od lat pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. Dodatkowo od niedawna nabyłem uprawnienia do emerytury powszechnej. Jeszcze w trakcie pobierania (...)  »
Informowanie o zatrudnieniu osoby na świadczeniu kompensacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 21
Szkoła zatrudniła nauczyciela, który uprawniony jest do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Praca nie będzie świadczona przez niego w pełnym wymiarze godzin, w związku z czym jego (...)  »
Zakres informacji dodatkowej przy zatrudnieniu kilku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 21
Nowo powstały gminny zakład budżetowy zatrudnił 6 pracowników. Mają oni umowy zawarte na czas określony. Pracownicy ci posiadają kilkuletni staż zawodowy. Jakie informacje w takim (...)  »
Błędne dane w zgłoszeniu ZUS ZSWA trzeba skorygować
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 21
W przekazanym w tym roku zgłoszeniu ZUS ZSWA za 2020 r. wykazałam u jednego pracownika błędny okres wykonywanej przez niego pracy o szczególnym charakterze. Czy (...)  »
Składka do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 21
Nasza firma w kwietniu 2021 r. zawarła umowę o prowadzenie PPK. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. W maju 2021 r. przekazaliśmy do instytucji finansowej pierwszą (...)  »
Informacje o warunkach pracy powierzanej pracownikowi sezonowemu
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 21
Prowadzę działalność gastronomiczną. W okresie letnim planuję zatrudnić obywatela Ukrainy. W związku z tym wystąpię o zezwolenie na pracę sezonową dla niego. Czy we wniosku (...)  »
Jaki druk wniosku o zasiłek opiekuńczy na chorą 16-letnią córkę?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 21
Pracownik zamierza ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą córką. Na moim profilu płatnika składek ukazało się już wystawione mu na tę (...)  »
Wypowiedzenie umowy pracownikowi młodocianemu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 21
Pracownik młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego zaniechał nauki w szkole zawodowej i przestał przychodzić na zajęcia praktyczne. Poinformował pracodawcę, że nie podoba mu się (...)  »
Zawarcie umowy o świadczenie praktyki absolwenckiej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 21
W firmie zamierzam przyjąć absolwenta uczelni wyższej na tzw. praktykę absolwencką. Będę wypłacać mu z tego tytułu wynagrodzenie. Czy przepisy ustalają jego wysokość? Czy praktykant (...)  »
Wynagrodzenie w Z-3 do naliczenia podstawy wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 21
Pracownik miał wystawione zwolnienia lekarskie na okres: od 10 do 12 marca 2021 r., od 13 do 19 marca 2021 r. oraz od 16 do (...)  »
Sprzedaż udziałów między wspólnikami a papierowe druki KRS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 21
Nasza spółka z o.o. liczy trzech wspólników. Wspólnik posiadający 15% udziałów sprzedał je innemu wspólnikowi, który posiadał 5% udziałów. Udziałowiec-sprzedawca był wpisany do KRS, a (...)  »
Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach środowiskowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 21
Zamierzam wystąpić o dotację udzielaną na inwestycję w zakresie ochrony środowiska. Do wniosku wymagane jest dołączenie zaświadczenia o braku zaległości w zakresie opłat środowiskowych. Opłat (...)  »
Wykazanie usługi transportowej w informacji podsumowującej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 21
Wykonałem usługę transportu towarów na trasie Niemcy-Polska na rzecz niemieckiego podatnika. Usługi te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Posiadam NIP UE. Czy usługi te należy (...)  »
Informacja o ryzyku zawodowym dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 21
Jako pracodawca jestem zobowiązany poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą. Co powinna zawierać ta informacja i czy należy ją sporządzić (...)  »
Raporty ZUS za pracownika, który otrzymał świadczenia chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 21
Pracownik zatrudniony na pełny etat od kwietnia 2021 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Za pierwsze kilkanaście dni choroby w kwietniu 2021 r. wypłaciłam mu na (...)  »
Deklaracja dotycząca opłaty z tytułu reklamy napojów alkoholowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 21
Na posiadanym przez naszą firmę gruncie postawiony jest wielkopowierzchniowy nośnik reklamowy. Ostatnio zamieszczona na nim została reklama piwa. Czy to prawda, że z tytułu reklamy (...)  »
Wykazanie w raporcie ZUS RZA zwolnienia przedsiębiorcy z opłacania składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 21
Od 1 kwietnia 2021 r. mam przyznaną przez ZUS emeryturę. Od tego więc dnia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie muszę już opłacać za siebie (...)  »
Wystawienie faktury zaliczkowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 21
W dniu 6 kwietnia br. otrzymałam od kontrahenta zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów. Dostawa zostanie zrealizowana w czerwcu 2021 r. Czy na fakturze zaliczkowej (...)  »
Zgłoszenie zwrotu w sklepie internetowym
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 21
Dotychczas prowadziłem stacjonarny sklep zlokalizowany w centrum handlowym. Jednak w związku z wprowadzonymi obostrzeniami dokonałem zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Od lipca br. zamierzam ją wznowić, (...)  »
Aktualizacja VAT-R
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 21
Od 1 lutego 2018 r. jestem czynnym podatnikiem VAT, a także podatnikiem VAT-UE. Dotychczas podatek VAT rozliczałem za okresy miesięczne. Od 1 kwietnia 2021 r. (...)  »
Poinformowanie pracowników o organizacji czasu pracy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 21
Pracodawca niedawno rozpoczął prowadzenie działalności i zatrudnił pierwszych pracowników. Przewiduje zatrudnienie maksymalnie 12 osób, dlatego nie będzie miał obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy. Pracownicy świadczą pracę (...)  »
Częstotliwość składania oświadczenia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 21
Z uwagi na COVID-19 pracownicy bardzo często korzystali z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8. Przez pewien czas nie miałam (...)  »
Wniosek o przystąpienie do PPK w przypadku osób po 55. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 21
Wdrażamy pracownicze plany kapitałowe. Zatrudniam kilku pracowników w wieku powyżej 55 lat. Czy oni muszą składać jakieś dokumenty, jeśli zamierzają przystąpić bądź zrezygnować z uczestnictwa (...)  »
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia po osiągnięciu określonego stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 21
Pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat upłynął 3-letni okres zatrudnienia u pracodawcy oraz osiągnął on 10-letni staż urlopowy. Z tego tytułu obecnie obowiązuje go 3-miesięczny okres (...)  »
Informacja o chorobowym we wniosku o świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 21
Przepracowałam w szkole jako nauczyciel ponad 30 lat. Ponieważ niedawno ukończyłam 55 lat i spełniam warunki do uzyskania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zamierzam ubiegać (...)  »
Zaświadczenie Z-3b bez podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 21
Mimo że od lat prowadzę własną działalność pozarolniczą i z tego tytułu podlegam m.in. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, nie korzystałam jeszcze ze świadczeń chorobowych. Jednak w (...)  »
Zgłoszenie do CEIDG zmiany w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 21
Prowadzę sklep z odzieżą i galanterią skórzaną. Zlokalizowany jest on w centrum handlowym. W związku z trwającą pandemią koronawirusa i wprowadzanymi obostrzeniami już kilkukrotnie zmuszony (...)  »
Udokumentowanie dla celów VAT sprzedaży używanego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 21
Podatnik VAT w styczniu 2020 r. na potrzeby działalności kupił samochód dostawczy do 3,5 tony na fakturę VAT marża za kwotę 5.000 zł. Samochód ten (...)  »
Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 21
Zatrudniliśmy na część etatu pracownika na stanowisko kierowcy. Dodatkowo wykonuje on pracę w charakterze kierowcy w drugiej firmie na podstawie umowy zlecenia. Jesteśmy obowiązani do (...)  »
Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu typu call-off stock
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 21
Jestem podatnikiem VAT. W marcu 2021 r. zawarłem porozumienie z niemiecką firmą na prowadzenie magazynu, do którego wprowadzone będą towary w procedurze magazynu call-off stock. (...)  »
Wyższa chorobówka dla dawcy narządu po przedłożeniu stosownego zaświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 21
Pracownik przez kilka dni przebywał w szpitalu, następnie otrzymał zwolnienie lekarskie na łączny okres 37 dni. Twierdzi, że został dawcą nerki dla swojej córki i (...)  »
Okres pracy szczególnej w druku ZUS ZSWA
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 21
Firma zatrudnia pracowników przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze. Jeden z nich przez część kwietnia 2020 r. sprawował opiekę nad dzieckiem (w związku z COVID-19) (...)  »
Korekta VAT przy zmianie przeznaczenia towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 21
Jestem podatnikiem VAT czynnym od 1 maja 2016 r. Wartość sprzedaży w 2020 r. wyniosła 100.000 zł, w związku z czym zamierzam od 1 kwietnia (...)  »
Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowo narodzone dziecko
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 21
Moja żona pod koniec lutego br. urodziła syna. Kiedy powinienem wystąpić z wnioskiem o świadczenie wychowawcze 500+ na obecny, a kiedy na następny okres, na (...)  »
Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 21
Pracownik, na swój wniosek, od 1 grudnia 2020 r. przebywa na 6-miesięcznym urlopie bezpłatnym. Ze względu na przejście na emeryturę innego pracownika, który pracował na (...)  »
Aktualizacja VAT-26 przy sprzedaży pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 21
Na potrzeby działalności używam samochodu osobowego. Z uwagi na to, że był on wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności, zgłosiłam go do urzędu skarbowego na druku (...)  »
Wniosek o zasiłek przed przewidywaną datą porodu dla prowadzącej własną firmę
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 21
Prowadzę własną działalność pozarolniczą i z tego tytułu podlegam m.in. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Obecnie jestem w ciąży, ale nie korzystam z zasiłku chorobowego. Termin porodu (...)  »
Nazwa firmy uwidaczniana w CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 21
Zamierzam zarejestrować firmę w CEIDG. Czy poza imieniem i nazwiskiem widniejącym w nazwie mojej firmy mogę dodać dodatkowe określenia? Czy obowiązuje tu jakiś limit dodatkowych (...)  »
Rezygnacja ze stosowania starych zasad rozliczania faktur korygujących in minus
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 21
W dniu 4 stycznia 2021 r. podpisałem z kontrahentem porozumienie, że do faktur korygujących in minus będę stosował przepisy art. 29a ust. 13 ustawy o (...)  »
Oświadczenie w sprawie ubezpieczenia w ZUS na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 21
Pracownica chce przejść na urlop wychowawczy. Słyszałam, że w czasie tego urlopu będę musiała (jako jej pracodawca) naliczać za nią składki ubezpieczeniowe do ZUS. Czy (...)  »
Zawiadomienie o wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT w okresie zawieszenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 21
W dniu 1 listopada 2020 r. zawiesiłem działalność gospodarczą, wskazując jako datę wznowienia 1 czerwca 2021 r. Jednakże w dniu 22 lutego 2021 r. dokonałem (...)  »
Wniosek o przekazywanie należnej emerytury na konto bankowe
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 21
Od lat jestem uprawniona do emerytury, którą co miesiąc przynosi mi listonosz lub odbieram na poczcie. Za namową sąsiadki założyłam konto w banku, na które (...)  »
Przedstawienie pracownikom informacji o PPK
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 21
Moja firma jest na etapie wyboru instytucji finansowej PPK. Czy powinienem przedstawić pracownikom jakąś informację na temat tego programu i zasad uczestnictwa w nim? W (...)  »
Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 21
Pandemia koronawirusa spowodowała spadek zamówień w naszej firmie, dlatego będziemy zwalniali kilku pracowników. Są oni zatrudnieni na czas nieokreślony. Złożone wypowiedzenia chcemy skrócić im do (...)  »
Gdy ZUS nie nadesłał deklaracji podatkowej PIT za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 21
Mój mąż do dnia śmierci, która nastąpiła w listopadzie 2020 r., pobierał z ZUS emeryturę. Od niedawna ja też pobieram emeryturę, a przed nabyciem prawa (...)  »
Zgłoszenie do KRS nowego wspólnika i nazwy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 21
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Do spółki ma przystąpić kolejny wspólnik. W związku z tym chcemy zmienić m.in. nazwę spółki. Umowa naszej spółki była (...)  »
Spis z natury przy likwidacji działalności opodatkowanej VAT
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 21
Od 1 marca 2021 r. zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. Przez 3 lata byłem podatnikiem VAT. Jak należy wycenić towary które muszę ująć w remanencie końcowym (...)  »
Skorygowanie w ZUS błędnej daty wyrejestrowania z ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 21
Firma rozwiązała z pracownikiem umowę o pracę i w następstwie tego wyrejestrowała go z ubezpieczeń w ZUS. Osoba, która zajmuje się w firmie sprawami kadrowymi (...)  »
Informacja do ZUS pracującego rencisty o osiągniętym przychodzie
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 21
Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako rencista (pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy). Osiągnięte przeze mnie wynagrodzenie nie powoduje zmniejszenia renty. Czy (...)  »
Rozliczanie podatku od sprzedaży detalicznej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 21
W 2021 r. po raz pierwszy nastąpi pobór podatku od sprzedaży detalicznej. Jego podatnikami są sprzedawcy detaliczni, czyli osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne oraz (...)  »
Uzgodnienie w sprawie rozliczania faktur korygujących in minus
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 21
W grudniu 2020 r. sprzedałem innej firmie towar. W lutym 2021 r. kontrahent zwrócił mi część towaru. Przed wystawianiem faktury korygującej chciałbym zawrzeć z kontrahentem (...)  »
Zawiadomienie ZUS o osiąganiu przychodu na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 21
Otrzymuję świadczenie przedemerytalne od maja 2020 r. i jednocześnie od początku lutego 2021 r. rozpocząłem pracę na etacie. O ile ZUS zmniejszy moje świadczenie, jeżeli (...)  »
Roczna korekta VAT naliczonego w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 21
Prowadzę tzw. sprzedaż mieszaną (czyli zwolnioną i opodatkowaną VAT). W 2020 r. odliczałem VAT, stosując proporcję wynoszącą 80%. W ciągu całego roku podatek naliczony wyniósł (...)  »
Przerwa w uprawnieniach do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 21
Pracownica, zatrudniona na umowę o pracę od 1 października 2020 r., samotnie wychowuje niespełna 7-letnią córkę. Po zamknięciu szkoły w związku z COVID-19 sama musiała (...)  »
Pojazdy wykazywane w deklaracji DT-1
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 21
Prowadzę działalność gospodarczą. Posiadam kilka pojazdów. Czy wszystkie muszę wykazać w deklaracji na podatek od środków transportowych - również te, które nie są opodatkowane i (...)  »
Zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowch i finansowanie jego składek
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 21
Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia osobę, która obecnie jest z tego tytułu zgłoszona w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Poinformowała nas, że (...)  »
Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze w trybie z dołu
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 21
Pracownica niedługo zakończy urlop macierzyński. Poinformowała pracodawcę o zamiarze skorzystania z pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Nie wnioskowała o ten urlop zaraz po porodzie, a zamierza (...)  »
Rozliczenie ulgi na zakup kasy on-line przez podatnika zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 21
Jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT. Zobowiązany byłem do wymiany starej kasy na kasę on-line. W jaki sposób mogę skorzystać z ulgi na zakup kasy (...)  »
Dostawa towarów używanych opodatkowanych VAT marża a JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 21
Prowadzę działalność w zakresie handlu samochodami używanymi. Zakupu dokonuję na umowę kupna-sprzedaży. Natomiast sprzedaż samochodów dla osób prywatnych dokumentuję fakturą VAT marża oraz paragonem fiskalnym. (...)  »
Wniosek o przekazywanie renty z tytułu niezdolności do pracy na adres domowy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 21
Od roku pobieram z ZUS rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, którą organ przekazuje mi na konto w banku. Nie jestem zadowolona z usług (...)  »
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego podczas następnej umowy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 21
Pracownikowi z dniem 31 stycznia 2021 r. kończy się dwuletnia umowa o pracę. Od 1 lutego br. zamierzamy zatrudnić go na czas nieokreślony. Pracownik ma (...)  »
Oświadczenie o osiąganym przychodzie a renta socjalna
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 21
Pobieram rentę socjalną. Czy będąc uprawniony do tego świadczenia, mogę pracować na pełny etat? Jeżeli tak, to czy muszę to zgłosić w ZUS? Uprawnieni do (...)  »
Zgłoszenie zmian w składzie zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 21
W naszej spółce z o.o. jeden z członków zarządu zrezygnował z pełnionej funkcji. W jego miejsce powołana została inna osoba. Przygotowuję teraz papierowy wniosek o (...)  »
Wykazanie w druku RUD informacji o zawartej umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 21
Nasza firma zajmuje się produkcją drukarek szablonowych, dyspenserów i pieców lutowniczych. W dniu 14 stycznia 2021 r. zawarliśmy umowę o dzieło z osobą fizyczną niebędącą (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.