Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 maja 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2024 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 57.518 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 23.05.2024 r.
 • Kto może korzystać ze zwolnienia z VAT?
 • Rozliczanie składek ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym
poniedziałek - 27.05.2024 r.
 • Ustalanie stażu pracy dla potrzeb różnych świadczeń pracowniczych
 • Kiedy zgłoszenie do CRBR musi być zaktualizowane?
środa - 29.05.2024 r.
 • Podatkowe skutki działań marketingowych
poniedziałek - 03.06.2024 r.
 • Wyjaśnienie problemów płatników składek w interpretacjach ZUS
 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego i wypłata ekwiwalentu za urlop
20.05.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za kwiecień 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za kwiecień 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do (...)
21.05.2024 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
23.05.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
pokaż fragmenty artykułów
Jak ustalić koszt wytworzenia wyrobów gotowych?
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013, strona 11
Firma produkcyjna zajmuje się wytwarzaniem wyrobów z cementu i rozlicza się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. W trakcie roku w kolumnie 10 księguje zakup cementu, żwiru, piasku, farb, (...)  »
Części z demontażu pojazdów
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013, strona 11
Zakupuję lub otrzymuję nieodpłatnie uszkodzone pojazdy, nienadające się do ruchu, celem pozyskania części samochodowych, które wykorzystuję w działalności gospodarczej jako materiały lub towary. Jak ująć to (...)  »
Nie wpisuje się kosztów na podstawie zbiorczych dowodów
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013, strona 11
Mam firmę transportową. Faktury za zakup paliwa do samochodów stanowiących środki trwałe chciałbym księgować zbiorczą kwotą na koniec danego miesiąca. Czy jest to możliwe? NIE. (...)  »
Ewidencja kosztów usług podwykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 07.02.2013, strona 11
Firma zleca drukowanie kalendarzy, które następnie sprzedaje. Czy koszty drukowania tych kalendarzy należy wpisać do księgi podatkowej w kolumnie 11, czy też 13? Kolumna 11 księgi (...)  »
Z początkiem roku możliwa zmiana metody ewidencji kosztów
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 04.02.2013, strona 11
Dotąd prowadziłem księgę podatkową metodą memoriałową. Czy można zmienić ją na kasową? Jeśli tak, to jak tego dokonać? W ustawie o pdof czy rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie (...)  »
Podatek dochodowy z listy płac
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 04.02.2013, strona 11
Spółka cywilna zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Rozlicza się na podstawie księgi podatkowej prowadzonej metodą kasową. Dopiero ostatnio zapłaciła podatek dochodowy z listy płac za październik (...)  »
Kwalifikacje materiałów
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013, strona 11
Prowadząc działalność usługową, podatnicy mają często wątpliwości dotyczące kwalifikacji nabywanych w tym celu artykułów. Poprawne ich rozpoznanie ma znaczenie dla ich prawidłowej ewidencji w księdze podatkowej i wykazania (...)  »
Księgowanie sprzedaży na podstawie raportów fiskalnych
Gazeta Podatkowa nr 8 (945) z dnia 28.01.2013, strona 11
Podatnik rejestruje sprzedaż detaliczną towarów handlowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej. Czy może on wpisywać do księgi podatkowej przychody (...)  »
Bezpłatne korzystanie z lokalu
Gazeta Podatkowa nr 8 (945) z dnia 28.01.2013, strona 11
Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą w lokalu użyczonym mi przez spółkę z o.o. Czy z tego tytułu powstanie przychód, który należy wpisać do księgi podatkowej? Przez umowę użyczenia użyczający (...)  »
Czy niespłacone pożyczki należy ujmować w remanencie likwidacyjnym?
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013, strona 11
Zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek gotówkowych dla osób fizycznych. Aktualnie nie wszystkie pożyczki są spłacone. Czy należy wykazać je w remanencie likwidacyjnym i wpisać (...)  »
Składki ZUS żony podatnika
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013, strona 11
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej pomaga mi żona. Opłacam za nią składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy. Czy ujmować je w kosztach w księdze podatkowej? (...)  »
Wyroby gotowe w spisie z natury
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013, strona 11
Firma produkcyjna zajmuje się wytwarzaniem wyrobów z metalu. Zakupiony materiał do obróbki stanowi ok. 50% wartości wytworzenia wyrobu gotowego. Pozostałą część stanowi zakup usług m.in. cięcia, (...)  »
Jak wycenić zakupioną paletę towarów?
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013, strona 11
Zakupiłam na palecie towary handlowe różnego asortymentu. Na fakturze zakupu nie wskazano ceny pojedynczych sztuk towarów, tylko cenę za paletę. Ja jednak odsprzedawać będę pojedyncze (...)  »
Zapłata składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013, strona 11
Zgodnie z regulaminem wynagradzania, wynagrodzenia za grudzień 2012 r. wypłaciliśmy do 10 stycznia 2013 r. Składki ZUS od tych wynagrodzeń zapłacimy do 15 lutego 2013 r. Czy mogą one (...)  »
Należność oddana do komornika
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013, strona 11
W celu wyegzekwowania należności od dłużnika podatnik po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądowego oddał w listopadzie 2012 r. sprawę do komornika. Czy może on kwotę brutto należności orzeczoną w wyroku (...)  »
Spis z natury w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (939) z dnia 07.01.2013, strona 11
Na koniec 2012 r. sporządziłem spis z natury towarów handlowych. Jak należy wycenić ten spis i w której kolumnie wpisać go do księgi podatkowej? Podatnik obowiązany jest wycenić towary (...)  »
Ewidencja kosztów pokrywanych z pomostówki
Gazeta Podatkowa nr 1 (938) z dnia 03.01.2013, strona 11
Przedsiębiorca będący uczestnikiem projektu PO KL działanie 6.2 otrzymuje co miesiąc wsparcie pomostowe. Czy powinien on ująć w księdze podatkowej za grudzień 2012 r. składki ZUS na (...)  »
Czy paliwo ująć w spisie z natury?
Gazeta Podatkowa nr 105 (937) z dnia 31.12.2012, strona 11
Prowadzę firmę transportową. Czy paliwo do samochodów powinienem wpisywać w kolumnie 10 księgi podatkowej jako materiały i wykazać w spisie z natury na koniec roku? (...)  »
Ewidencja faktury zakupu surowców
Gazeta Podatkowa nr 104 (936) z dnia 27.12.2012, strona 11
Przedsiębiorca otrzymał zakupiony surowiec 30 listopada 2012 r. Natomiast fakturę VAT kontrahent wystawił 1 grudnia 2012 r., przy czym jako datę sprzedaży wskazał w niej (...)  »
Wyciągi bankowe dotyczące zapłaty faktur sprzedażowych
Gazeta Podatkowa nr 104 (936) z dnia 27.12.2012, strona 11
Jestem małym podatnikiem i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Czy muszę gromadzić wszystkie firmowe wyciągi bankowe, także te, na których są (...)  »
Remanent na dzień likwidacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 103 (935) z dnia 24.12.2012, strona 11
Przedsiębiorca zgłosił do CEIDG likwidację działalności z dniem 30 listopada 2012 r. Natomiast nie zawiadomił urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia remanentu na ten dzień. Czy (...)  »
Opłata za autostradę poniesiona przez przedsiębiorcę w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 102 (934) z dnia 20.12.2012, strona 11
Przedsiębiorca podczas podróży służbowej odbywanej własnym samochodem osobowym (niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych) poniósł opłatę za przejazd autostradą płatną. Otrzymał paragon niefiskalny wystawiony przez Generalną (...)  »
Koszty z przełomu roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (933) z dnia 17.12.2012, strona 11
Ujmuję koszty w księdze podatkowej zgodnie z metodą kasową. Czy koszty na przełomie roku mogę rozliczyć zgodnie z datą wystawienia faktury, czy wyjątkowo według okresu, (...)  »
Jak wpisywać do księgi przychody z paragonów?
Gazeta Podatkowa nr 100 (932) z dnia 13.12.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Czy mogę wpisywać do niej fiskalny raport miesięczny jednym dowodem wewnętrznym na koniec okresu? Czy mam obowiązek księgować każdy raport dobowy z (...)  »
Niezapłacona faktura może być ujęta w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 99 (931) z dnia 10.12.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową metodą uproszczoną. Czy mogę w niej ujmować niezapłacone faktury? Przy prowadzeniu księgi podatkowej zgodnie z tzw. metodą uproszczoną, o której mowa w (...)  »
Produkcja w toku w remanencie końcowym
Gazeta Podatkowa nr 99 (931) z dnia 10.12.2012, strona 11
Jesteśmy firmą budowlaną prowadzącą księgę podatkową. Na koniec 2012 r. wystąpią u nas niezakończone prace budowlane (produkcja w toku). Czy należy wykazać je w remanencie (...)  »
Kiedy księga podatkowa dla rolnika?
Gazeta Podatkowa nr 98 (930) z dnia 06.12.2012, strona 11
Jestem rolnikiem. W jakiej sytuacji mogę prowadzić księgę podatkową? Księgę podatkową prowadzi się dla rozliczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów z pozarolniczej działalności (...)  »
Narzędzia sfinansowane z dotacji
Gazeta Podatkowa nr 97 (929) z dnia 03.12.2012, strona 11
Otrzymałem dotację z Funduszu Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej. Z tej dotacji zakupiłem narzędzia do prowadzenia działalności. Czy poniesione wydatki mogę zaliczyć do kosztów uzyskania (...)  »
Remanent końcowy bez wpływu na grudniową zaliczkę
Gazeta Podatkowa nr 96 (928) z dnia 29.11.2012, strona 11
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy zaliczkę za grudzień 2012 r. będę musiał ustalić z uwzględnieniem wartości spisu z natury na 31 grudnia 2012 (...)  »
Wycena remanentu końcowego u dewelopera
Gazeta Podatkowa nr 95 (927) z dnia 26.11.2012, strona 11
Małżeństwo posiadające rozdzielność majątkową prowadzi odrębne działalności gospodarcze o podobnym charakterze - budowa segmentów mieszkalnych. Oboje rozliczają się na podstawie ksiąg podatkowych. W ramach działalności (...)  »
Udokumentowanie skupu zużytych tonerów
Gazeta Podatkowa nr 95 (927) z dnia 26.11.2012, strona 11
W ramach działalności gospodarczej skupuję od osób fizycznych zużyte tonery do drukarek. Tonery te będę później odsprzedawał firmom posiadającym zgodę na odzysk odpadów. Na udokumentowanie (...)  »
Udokumentowanie zakupów internetowych
Gazeta Podatkowa nr 94 (926) z dnia 22.11.2012, strona 11
Dokonuję zakupów towarów przez internet. Niektórzy sprzedawcy nie chcą wystawić żadnego dokumentu na tę okoliczność. Czy wydruki dotyczące zamówienia i korespondencja mailowa mogą stanowić podstawę (...)  »
Pod jaką datą ująć w księdze koszt - sprzedaży czy wystawienia faktury?
Gazeta Podatkowa nr 93 (925) z dnia 19.11.2012, strona 11
Mam fakturę kosztową za wodę i odprowadzanie ścieków z datą wystawienia 5 listopada 2012 r. i datą sprzedaży 31 października 2012 r. Czy mogę wpisać (...)  »
Koszty uboczne zakupu
Gazeta Podatkowa nr 93 (925) z dnia 19.11.2012, strona 11
Jesteśmy firmą budowlaną, prowadzimy księgę podatkową. Zakupiliśmy blachę stanowiącą u nas materiał podstawowy, księgowany w kolumnie 10 księgi. Przy zakupie tej blachy od razu wykonano (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 93 (925) z dnia 19.11.2012, strona 11
Z podatku dochodowego rozliczam się na podstawie księgi podatkowej. Czy przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy mogę wszystkie składki ZUS odliczyć od dochodu wraz ze (...)  »
Wydatki na paliwo do prywatnego auta wykorzystywanego w działalności
Gazeta Podatkowa nr 92 (924) z dnia 15.11.2012, strona 11
Użytkuję prywatny samochód osobowy na potrzeby działalności gospodarczej. Czy faktury dokumentujące wydatki na jego używanie powinienem rozliczać w ramach "kilometrówki" w kwocie brutto, czy netto? (...)  »
Opłaty w systemie viaTOLL
Gazeta Podatkowa nr 91 (923) z dnia 12.11.2012, strona 11
Prowadzimy firmę transportową i ponosimy opłaty w systemie viaTOLL. W którym momencie powinniśmy ujmować je w księdze podatkowej, jeśli wybraliśmy uproszczoną ewidencję kosztów? Opłaty za (...)  »
Odsetki dopisane do firmowego rachunku bankowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (922) z dnia 08.11.2012, strona 11
Bank naliczył i dopisał do firmowego rachunku bankowego odsetki od środków pieniężnych na tym rachunku. Czy te odsetki mogę wpisać do księgi podatkowej na podstawie (...)  »
Akcyza zapłacona przy zakupie i sprzedaży węgla
Gazeta Podatkowa nr 89 (921) z dnia 05.11.2012, strona 11
1) Handlujemy węglem (jako podmiot pośredniczący). Ponosimy koszty akcyzy, a następnie uwzględniamy je w cenie sprzedaży netto. Jak akcyzę tę wykazywać w księdze podatkowej? Sprzedaż (...)  »
Sprzedaż niskocennego wyposażenia
Gazeta Podatkowa nr 88 (920) z dnia 31.10.2012, strona 11
Zakupiłem nagrywarkę komputerową o wartości 500 zł, którą wykorzystywałem w prowadzonej działalności. Ze względu na niską wartość początkową odniosłem ją w koszty jednorazowym zapisem. Teraz (...)  »
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 87 (919) z dnia 29.10.2012, strona 11
Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jak ująć to wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia w księdze podatkowej, (...)  »
Na podstawie jakiego dowodu księgować amortyzację?
Gazeta Podatkowa nr 86 (918) z dnia 25.10.2012, strona 11
Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej. Co miesiąc będę ujmował w księdze podatkowej odpisy amortyzacyjne. Na podstawie jakiego dowodu tego dokonywać? Czy mogę sporządzać dowód wewnętrzny? Odpisy (...)  »
"Końcówki" wynikające z zaokrągleń VAT
Gazeta Podatkowa nr 86 (918) z dnia 25.10.2012, strona 11
Dla potrzeb rozliczenia podatku VAT zaokrąglam kwoty podatku należnego i naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czy pozostałe po takich zaokrągleniach groszowe "końcówki" mogą stanowić koszty (...)  »
Ustalenie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (917) z dnia 22.10.2012, strona 11
Z podatku dochodowego rozliczam się na podstawie księgi podatkowej. Za 9 miesięcy 2012 r. osiągnęłam dość wysokie obroty i prawdopodobnie będę musiała przejść od 2013 (...)  »
Rozpoczęcie działalności a zawiadomienie urzędu skarbowego o założeniu księgi
Gazeta Podatkowa nr 84 (916) z dnia 18.10.2012, strona 11
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Czy skoro na zgłoszeniu CEIDG wskazałem informację o założeniu księgi, to muszę jeszcze składać do urzędu skarbowego zawiadomienie, o którym mowa (...)  »
Ujęcie w księdze kaucji za urządzenie pokładowe viaBOX
Gazeta Podatkowa nr 83 (915) z dnia 15.10.2012, strona 11
Wpłaciłam kaucję za urządzenie pokładowe viaBOX i otrzymałam potwierdzenie wpłaty tej kaucji. Czy powinnam ją wpisać w kolumnie 13 księgi podatkowej? NIE. Zgodnie z objaśnieniami (...)  »
Czy składkę członkowską można wpisać do księgi podatkowej?
Gazeta Podatkowa nr 82 (914) z dnia 11.10.2012, strona 11
Należę do cechu rzemiosł różnych i co miesiąc płacę składkę członkowską. Czy mogę tę składkę wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Kosztami uzyskania przychodów (...)  »
Obciążenie kontrahenta odsetkami za nieterminową zapłatę
Gazeta Podatkowa nr 82 (914) z dnia 11.10.2012, strona 11
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Kontrahent nie uregulował w terminie zapłaty za wykonaną na jego rzecz usługę. Zamierzam więc obciążyć go odsetkami za zwłokę. Czy mogę (...)  »
Czy zaliczkę na podatek dochodowy wpisać do księgi?
Gazeta Podatkowa nr 80 (912) z dnia 04.10.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową w formie papierowej. Na podstawie dokonanych zapisów ustalam zaliczkę na podatek dochodowy za dany miesiąc i wpłacam ją do urzędu skarbowego w (...)  »
Co wykazać w spisie z natury na dzień rozpoczęcia działalności?
Gazeta Podatkowa nr 79 (911) z dnia 01.10.2012, strona 11
Przed rozpoczęciem działalności nie posiadałem żadnych składników majątku. W dniu rozpoczęcia zakupiłem towary handlowe. Czy w związku z tym nie muszę sporządzać początkowego spisu z (...)  »
Składki na ubezpieczenie majątku płatne w ratach
Gazeta Podatkowa nr 78 (910) z dnia 27.09.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową metodą uproszczoną. Zawarłem umowę ubezpieczenia budynku, w którym prowadzę działalność gospodarczą oraz umowę ubezpieczenia AC samochodu firmowego. Składki wynikające z otrzymanych polis (...)  »
Jakie zapisy w księdze powoduje zaliczka?
Gazeta Podatkowa nr 77 (909) z dnia 24.09.2012, strona 11
Otrzymałem od kontrahenta zaliczkę na poczet zakupu towarów. Towary te sprzedam mu w grudniu 2012 r. Na otrzymaną kwotę zaliczki wystawiłem fakturę VAT. Czy kwotę (...)  »
Kiedy zaksięgować zakup towarów?
Gazeta Podatkowa nr 76 (908) z dnia 20.09.2012, strona 11
Przedsiębiorca prowadzący księgę podatkową dokonał zakupu towarów 31 sierpnia 2012 r. i w tym dniu sprzedawca wystawił fakturę VAT. Natomiast towary wraz z fakturą podatnik (...)  »
Wstępna opłata leasingowa w księdze prowadzonej metodą memoriałową
Gazeta Podatkowa nr 75 (907) z dnia 17.09.2012, strona 11
Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego. Jak opłatę wstępną należy wpisać do księgi podatkowej prowadzonej metodą memoriałową: jednorazowo, czy należy ją rozliczać przez okres trwania umowy (...)  »
Ujęcie duplikatu faktury kosztowej
Gazeta Podatkowa nr 74 (906) z dnia 13.09.2012, strona 11
Firma prowadzi księgę podatkową metodą uproszczoną. Otrzymała duplikat faktury dotyczącej pozostałych wydatków. Data wystawienia faktury pierwotnej, która nie dotarła do do firmy, przypada na kwiecień (...)  »
Jak udokumentować zakupy na targowisku?
Gazeta Podatkowa nr 73 (905) z dnia 10.09.2012, strona 11
Kupuję towary na targowiskach, bazarach, giełdach, od osób prywatnych. Często nie otrzymuję dowodu zakupu. Na jakiej podstawie wprowadzić je do księgi podatkowej? W księdze podatkowej (...)  »
Ewidencja kosztów badań profilaktycznych
Gazeta Podatkowa nr 72 (904) z dnia 06.09.2012, strona 11
Podatnik poniósł koszty badań profilaktycznych pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów, które należy wpisać do księgi podatkowej? TAK. (...)  »
Korekta podatku od środków transportowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (903) z dnia 03.09.2012, strona 11
W maju 2012 r. sprzedany został ciągnik siodłowy. Spowodowało to wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych od tego ciągnika. Złożona więc została korekta (...)  »
Jakie składki ZUS ująć w kosztach?
Gazeta Podatkowa nr 70 (902) z dnia 30.08.2012, strona 11
Z wykonywanej działalności gospodarczej rozliczam się na podstawie księgi podatkowej. Opłacam do ZUS składki. Które z nich mogę ujmować w kosztach w księdze? Przedsiębiorca prowadzący (...)  »
Darmowy program do prowadzenia księgi
Gazeta Podatkowa nr 69 (901) z dnia 27.08.2012, strona 11
Używam w biurze darmowego programu Open Office. Czy mogę za jego pomocą prowadzić księgę podatkową? Jeśli tak, to jakie powoduje to konsekwencje podatkowe? O prowadzeniu (...)  »
Zakupy w zakładzie fryzjersko-kosmetycznym
Gazeta Podatkowa nr 68 (900) z dnia 23.08.2012, strona 11
Prowadzę zakład fryzjersko-kosmetyczny i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Kupuję kremy, szampony, farby na cele prowadzonej działalności. Czy powinnam je księgować (...)  »
Obliczenie zaliczki kwartalnej na podstawie zapisów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 68 (900) z dnia 23.08.2012, strona 11
W sierpniu br. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Wybrałem kwartalny sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Czy w związku z tym muszę podsumowywać zapisy w księdze (...)  »
Ewidencja dotacji dla przedszkola
Gazeta Podatkowa nr 67 (899) z dnia 20.08.2012, strona 11
Prowadzę niepubliczne przedszkole i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Otrzymuję dotacje z urzędu miasta na tę działalność. Jak ujmować je w (...)  »
Ewidencja sprzedaży, gdy księgę prowadzi biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 66 (898) z dnia 16.08.2012, strona 11
Klient biura rachunkowego prowadzi rejestr sprzedaży VAT, który dostarcza do biura co miesiąc. Czy biuro może dokonać zapisów dotyczących sprzedaży w księdze podatkowej tego klienta (...)  »
Wynagrodzenie biegłego sądowego
Gazeta Podatkowa nr 66 (898) z dnia 16.08.2012, strona 11
Jako rzeczoznawca prowadzę działalność gospodarczą rozliczaną na podstawie księgi podatkowej. Otrzymuję też zlecenia od sądu - przedstawiam swoje opinie jako biegły sądowy. Czy wynagrodzenia z (...)  »
Sprzedaż środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 65 (897) z dnia 13.08.2012, strona 11
Sprzedaliśmy środek trwały, którego niezamortyzowana wartość początkowa wynosiła 3.000 zł. Przychód ze sprzedaży wyniósł 5.000 zł. Z transakcji tej uzyskaliśmy dochód w kwocie 2.000 zł. (...)  »
Dokumentowanie reklamacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 64 (896) z dnia 09.08.2012, strona 11
W ramach gwarancji podatnik musiał odebrać od klienta wadliwy towar i wydać mu towar wolny od wad. Jak udokumentować to zdarzenie i jakich zapisów należy (...)  »
Data zaksięgowania faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 63 (895) z dnia 06.08.2012, strona 11
W lipcu br. otrzymałem fakturę korygującą za media, która dotyczy faktury VAT wystawionej w 2011 r. Z jaką datą należy ująć tę fakturę w księdze (...)  »
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 62 (894) z dnia 02.08.2012, strona 11
Pracodawca wypłacił pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Czy ekwiwalent ten należy wpisać do księgi podatkowej? Jeżeli tak, to w której kolumnie: 12 czy 13? (...)  »
Wstępna opłata leasingowa
Gazeta Podatkowa nr 61 (893) z dnia 30.07.2012, strona 11
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie księgi podatkowej. Stosuje metodę kasową. Osoba ta wzięła w leasing samochód osobowy. Wstępna opłata leasingowa (...)  »
Zakup środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 61 (893) z dnia 30.07.2012, strona 11
Zakupiłam środek trwały. W której kolumnie księgi podatkowej powinnam zaksięgować ten zakup, a w której jego amortyzację? Jeśli podatnik zakupił składnik majątku spełniający definicję określoną (...)  »
Niezapłacone składki ZUS a koszty
Gazeta Podatkowa nr 60 (892) z dnia 26.07.2012, strona 11
Właściciel firmy nie opłacił składek ZUS za 3 miesiące br. za siebie oraz pracowników i dlatego nie wpisałam ich do księgi podatkowej. Czy po zapłacie (...)  »
Przeliczanie kosztu zakupu towaru wyrażonego w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 59 (891) z dnia 23.07.2012, strona 11
Przedsiębiorca dokonuje zakupu towarów handlowych z Indii. Otrzymuje fakturę ich zakupu wyrażoną w walucie obcej i dokument SAD wraz z towarem po odprawie celnej. Jak (...)  »
Kursy walut stosowane do wyceny należności i zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 58 (890) z dnia 19.07.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Mam rachunek walutowy. Wpływ należności na ten rachunek wyceniam po kursie kupna banku, a wypływ środków z tytułu zapłaty zobowiązania po kursie (...)  »
Zawiadomienie o prowadzeniu księgi przez podatnika rozpoczynającego działalność
Gazeta Podatkowa nr 57 (889) z dnia 16.07.2012, strona 11
Osoba fizyczna rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Czy skoro zarejestrowała działalność poprzez dokonanie wpisu w CEIDG, to musi jeszcze zawiadamiać urząd skarbowy o zaprowadzeniu księgi podatkowej? (...)  »
Koszt robót podwykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 57 (889) z dnia 16.07.2012, strona 11
Podatnik świadczy usługi budowlane i prowadzi księgę podatkową. Obecnie wykonuje budynek usługowy. Otrzymał fakturę za roboty rozbiórkowe dotyczące realizowanej budowy od podwykonawcy. Czy koszt z (...)  »
Udokumentowanie kosztów używania prywatnego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 56 (888) z dnia 12.07.2012, strona 11
Używam prywatnego samochodu osobowego w działalności gospodarczej. W celu ustalenia kosztów podatkowych związanych z jego eksploatacją prowadzę ewidencję przebiegu pojazdu. Jaki jest prawidłowy dowód dla (...)  »
Jaki dowód dla ujęcia zakupu paliwa za granicą?
Gazeta Podatkowa nr 55 (887) z dnia 09.07.2012, strona 11
Zakupiłem paliwo za granicą do firmowego samochodu ciężarowego. Jak prawidłowo wpisać koszt zakupu do księgi - wystawić dowód wewnętrzny czy wpisać sam paragon? Wydatki poniesione (...)  »
Koszt i przychód z tytułu likwidacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 55 (887) z dnia 09.07.2012, strona 11
Posiadam nieużyteczne towary, które zamierzam przekazać na złom i do utylizacji. Czy fakturę za złom mam ująć w przychodach, a wartość zlikwidowanych towarów w kolumnie (...)  »
Brak właściwego udokumentowania kosztu zakupu przez Internet
Gazeta Podatkowa nr 54 (886) z dnia 05.07.2012, strona 11
Zakupuję towary handlowe (odzież) przez Internet od kontrahentów zagranicznych. Dla udokumentowania tych transakcji posiadam jedynie zamówienie i potwierdzenie przelewu. Czy jest to wystarczające dla ujęcia (...)  »
Bilans podatnika prowadzącego księgę
Gazeta Podatkowa nr 54 (886) z dnia 05.07.2012, strona 11
Prowadzimy księgę podatkową. Dla celów uzyskania kredytu trzeba sporządzić bilans i rachunek zysków i strat dla banku. Jak tego dokonać, skoro nie dysponujemy takimi informacjami, (...)  »
Faktura VAT marża za zakup samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 53 (885) z dnia 02.07.2012, strona 11
W czerwcu br. na potrzeby wykonywanej działalności zakupiłem samochód osobowy. Otrzymałem fakturę VAT marża na kwotę brutto 20.000 zł. Opłaciłem również składki OC za okres (...)  »
Różnice kursowe na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 52 (884) z dnia 28.06.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Posiadam konto walutowe, na które wpływają należności za sprzedane towary. Z konta tego dokonuję zapłaty zobowiązań, wyceniając rozchód według metody FIFO. Podobnie (...)  »
Odpisy przekazywane w ratach na rachunek ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 51 (883) z dnia 25.06.2012, strona 11
Przedsiębiorca obowiązany do tworzenia ZFŚS przekazuje co miesiąc odpis na konto tego Funduszu. Czy przekazywaną ratę słusznie zalicza do kosztów uzyskania przychodów i wpisuje do (...)  »
Czy ująć w księdze gotówkę pobraną przez wspólnika?
Gazeta Podatkowa nr 49 (881) z dnia 18.06.2012, strona 11
Spółka cywilna rozlicza się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Czy w tej księdze należy ewidencjonować wypłaty gotówki z konta bankowego spółki dokonywane przez (...)  »
Wprowadzenie prywatnego samochodu do działalności
Gazeta Podatkowa nr 48 (880) z dnia 14.06.2012, strona 11
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Zakupiliśmy z mężem samochód. Z umowy kupna-sprzedaży wynika, że jestem współwłaścicielem (...)  »
Koszty ubezpieczenia w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (879) z dnia 11.06.2012, strona 11
Przedsiębiorca zawarł umowę ubezpieczenia samochodu ciężarowego w maju 2012 r. W dniu wystawienia polisy dokonał częściowej zapłaty składek na OC, AC i NNW. Pozostała część (...)  »
Materiały otrzymane wcześniej niż faktura
Gazeta Podatkowa nr 46 (878) z dnia 06.06.2012, strona 11
Zdarza się, że zakupione przeze mnie materiały docierają do firmy w miesiącu zakupu, a faktura dopiero w miesiącu następnym. Czy mogę wtedy wpisać koszt ich (...)  »
Wypłata odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 45 (877) z dnia 04.06.2012, strona 11
Po śmierci pracownika firma wypłaciła osobom uprawnionym odprawę pośmiertną i jego wynagrodzenie wraz z ekwiwalentem za urlop. W których kolumnach księgi podatkowej zaksięgować te wypłaty? (...)  »
Warunki prowadzenia księgi według zasad dla biur rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (876) z dnia 31.05.2012, strona 11
Prowadzę księgę podatkową dokonując zapisów bieżąco. Chciałbym dokonywać zapisów w księdze na zasadach określonych dla biur rachunkowych, tj. do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc (...)  »
Usługa kurierska przy zakupie towarów
Gazeta Podatkowa nr 43 (875) z dnia 28.05.2012, strona 11
Mam fakturę za towar wraz z doliczoną usługą kurierską. Czy wartość tej usługi należy wpisać w kolumnie 13 księgi podatkowej? Czy mam rozbić koszt tej (...)  »
Kiedy opłacać składki ZUS, aby były kosztem miesiąca, którego dotyczą?
Gazeta Podatkowa nr 43 (875) z dnia 28.05.2012, strona 11
Wynagrodzenie za dany miesiąc jest u nas wypłacane do 1. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie za kwiecień wypłaciliśmy 30 kwietnia 2012 r. Składki do ZUS od (...)  »
Dowód wewnętrzny dla każdej transakcji z osobna
Gazeta Podatkowa nr 42 (874) z dnia 24.05.2012, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą, dla potrzeb której nabywam od rolników nieprzerobione produkty roślinne. Zakupy te dokumentuję dowodami wewnętrznymi. Zawieram bardzo wiele takich transakcji w ciągu dnia. (...)  »
Koszty kapitalnego remontu budynku
Gazeta Podatkowa nr 41 (873) z dnia 21.05.2012, strona 11
W kwietniu 2012 r. kupiłem nieruchomość zabudowaną. Budynek znajdujący się na zakupionym gruncie wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu, po którym będzie wykorzystywany na cele prowadzonej działalności (...)  »
Refundacja składek z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 40 (872) z dnia 17.05.2012, strona 11
Przedsiębiorca wpisuje składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne do księgi podatkowej pod datą ich zapłaty do ZUS. Legitymuje się orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i w związku (...)  »
Ewidencja usług reklamowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (871) z dnia 14.05.2012, strona 11
Prowadzę działalność reklamową. W tym celu kupuję różne artykuły biurowe (np. długopisy). Dokonuję też zakupu usługi polegającej na zamieszczeniu na tych artykułach nadruku i grawerowania. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.