Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021 r., godz. 12:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
22.04.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
Pracownicze Plany Kapitałowe
Zawarcie umów o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 18
Podmioty zatrudniające z ostatniego, czwartego etapu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych mają obowiązek do dnia 10 maja 2021 r. zawrzeć w imieniu i na rzecz osób (...)  »
Wniosek o przystąpienie do PPK w przypadku osób po 55. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 21
Wdrażamy pracownicze plany kapitałowe. Zatrudniam kilku pracowników w wieku powyżej 55 lat. Czy oni muszą składać jakieś dokumenty, jeśli zamierzają przystąpić bądź zrezygnować z uczestnictwa (...)  »
Zwolnienie z obowiązku wdrożenia PPK przez mikroprzedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 18
Spełniamy kryteria dla uznania za mikroprzedsiębiorstwo. Pracownicy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK. Czy w takiej sytuacji musimy zawrzeć umowę z instytucją finansową? Czy zwolnienie z (...)  »
Zapisowi do PPK podlegają osoby pełnoletnie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 18
Wdrażamy pracownicze plany kapitałowe (PPK). Czy do programu powinniśmy zapisać pracowników młodocianych? NIE. Zapisowi do PPK podlegają osoby zatrudnione w rozumieniu art. 2 ust. 1 (...)  »
Wdrożenie PPK dla osób zatrudnionych w zagranicznych podmiotach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 1
Pracownicze plany kapitałowe są obowiązkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę zatrudnioną w rozumieniu przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Z dniem 1 (...)  »
Przekazywanie danych uczestnika PPK
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 18
W firmie wdrażamy pracownicze plany kapitałowe. Obecnie jesteśmy na etapie zawierania umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. Jakie dane dotyczące osób zatrudnionych musimy przekazać instytucji (...)  »
Przystąpienie do PPK po wcześniejszej rezygnacji
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 18
W 2020 r. wdrożono PPK. Dwóch pracowników, którzy początkowo zrezygnowali z PPK, chciałoby przystąpić do programu. Czy mogą tego dokonać? Jeśli tak, to w jakim (...)  »
PFR wyjaśnia Pracownicy podlegający zapisowi do PPK
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 1
W dniu 10 kwietnia br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach (...)  »
Kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu statusu mikroprzedsiębiorstwa przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 22
Chciałbym ustalić status przedsiębiorstwa. Skoro przepisy w zakresie pracowniczych planów kapitałowych objęły moją firmę od dnia 1 stycznia 2021 r., to dane z jakich lat (...)  »
Rezygnacja osób zatrudnionych z uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2021 r. moja firma objęta została regulacjami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Przedsiębiorstwo nie spełnia kryteriów dla uznania go za mikroprzedsiębiorstwo. (...)  »
PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 3
Firma spełnia kryteria dla uznania jej za mikroprzedsiębiorcę. Czy mogę zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jeśli wszyscy pracownicy złożą mi deklarację o rezygnacji z PPK? (...)  »
Obowiązek wdrożenia PPK przez mikroprzedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 20
Prowadzę firmę, w której zatrudniam 8 pracowników na umowę o pracę i 2 zleceniobiorców. Kilkoro z nich myśli o przystąpieniu do pracowniczych planów kapitałowych. 1) (...)  »
Wybór instytucji finansowej a przepisy Prawa zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 18
Jednostka samorządu terytorialnego wdraża PPK. Wyboru dokonuje w trybie zamówień publicznych. Niestety, reprezentacja pracowników nie doszła do porozumienia. Jakimi kryteriami należy kierować się przy dokonywaniu (...)  »
Przedstawienie pracownikom informacji o PPK
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 21
Moja firma jest na etapie wyboru instytucji finansowej PPK. Czy powinienem przedstawić pracownikom jakąś informację na temat tego programu i zasad uczestnictwa w nim? W (...)  »
Terminy zawarcia umów w ramach pracowniczych planów kapitałowych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 18
W firmie w najbliższych dniach zawarte zostanie z pracownikami porozumienie co do wyboru instytucji PPK. Na jakie kryteria pracownicy powinni zwrócić szczególną uwagę dokonując wyboru? (...)  »
Moment zatrudnienia pracownika a przynależność do PPK
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 18
W firmie wdrażamy PPK. Obowiązkami w tym zakresie zostaliśmy objęci z dniem 1 stycznia 2021 r. Czy umowy o prowadzenie PPK mamy zawrzeć dla pracowników (...)  »
Wdrażanie PPK w biurze poselskim
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 18
W moim biurze poselskim zatrudniam 3 pracowników. Są oni zainteresowani uczestnictwem w programie pracowniczych planów kapitałowych. Czy zobowiązany jestem wdrożyć dla nich PPK? TAK. Zarówno (...)  »
Koszty uzyskania przychodów od wpłat do PPK menedżera
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 5
Firma zatrudnia osobę fizyczną na podstawie kontraktu menedżerskiego, której finansuje składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Czy do tych składek należy zastosować 20% koszty uzyskania (...)  »
PPK u najmniejszych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 18
Z początkiem 2021 r. obowiązek w zakresie wdrożenia PPK objął m.in. ostatnią grupę przedsiębiorców, którzy dotychczas nie przystąpili do programu. Ustawa o PPK nakłada na (...)  »
Udział zakładowej organizacji związkowej przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 18
Jednostka z sektora finansów publicznych będzie wdrażać PPK. Czy w jej przypadku wyboru instytucji finansowej należy dokonać z udziałem związków zawodowych? TAK. Co do zasady, (...)  »
Sumowanie okresów zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 4
W firmie wdrożone zostały Pracownicze Plany Kapitałowe. Jedna z pracownic przez miesiąc wykonywała swoje czynności na podstawie umowy zlecenia, od którego odprowadzane były obowiązkowe składki (...)  »
Ustalanie statusu mikroprzedsiębiorcy na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 4
Od 2021 r. moja firma została objęta obowiązkiem wdrożenia PPK. Czy muszę wdrożyć PPK, jeśli pracownicy nie chcą przystąpić do programu? Słyszałem, że mikroprzedsiębiorcy nie (...)  »
Wysokość wpłaty na PPK przy dodatkowym ubezpieczeniu dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 4
W firmie wdrożyliśmy PPK. Od marca br. planujemy finansować naszym pracownikom część dodatkowego ubezpieczenia na życie. Od kwoty tej odprowadzane będą składki ZUS i zaliczka (...)  »
Osoby zatrudnione na umowę zlecenia a obowiązek wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 4
W ramach jednoosobowej działalności, prowadzonej na podstawie wpisu w CEIDG, zatrudniam 4 osoby. Zawarte z nimi zostały umowy zlecenia. Czy dla tych pracowników muszę wdrożyć (...)  »
Wpłaty do PPK w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 22
Firma będąca pracodawcą wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia za listopad 2020 r. zostały wypłacone 10 grudnia 2020 r. W (...)  »
Wybór instytucji zarządzającej PPK przez jednostki publiczne
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 18
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały jednostki publiczne, niezależnie od stanu zatrudnienia w nich osiąganego. W przypadku (...)  »
Rozliczanie wpłat do PPK w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 5
Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) mają wpływ na rozliczenia podmiotów je dokonujących jako płatników pdof. Do utworzenia PPK zobowiązani są wszyscy pracodawcy zatrudniający co (...)  »
Wpłaty na PPK a 50% koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 5
Jedna z wyższych uczelni medycznych będzie finansować swoim pracownikom składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Do wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników naukowych od lat stosowane (...)  »
Wykazanie składki do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 22
Wdrożyliśmy w zakładzie PPK. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. W jaki sposób powinniśmy wykazywać opłacaną pracownikom składkę w raportach ZUS? (pytanie nr 1319738) Finansowane przez (...)  »
Dwie wypłaty dla pracownika a wpłaty na rachunek PPK
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 18
Wdrożyliśmy w firmie pracownicze plany kapitałowe. W grudniu 2020 r. pracownicy poza miesięcznym wynagrodzeniem otrzymali nagrody świąteczne. Czy od wartości tych nagród należy odprowadzić wpłaty (...)  »
Wpłata do PPK po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do programu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 18
Pracownik zrezygnował w październiku br. z oszczędzania w ramach PPK. W połowie grudnia br. złożył wniosek o przystąpienie do PPK. W jaki sposób powinienem odprowadzić (...)  »
Uczestnictwo obcokrajowca w PPK
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 4
W firmie zatrudniamy kilku cudzoziemców. W 2021 r. przystąpimy do PPK i będziemy podpisywać umowy o prowadzenie. Czy do systemu oszczędzania mogą przystąpić cudzoziemcy? TAK. (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe w szkole publicznej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 22
W jakim terminie regulacjami w zakresie pracowniczych planów kapitałowych objęte zostaną szkoły publiczne? Czy stan zatrudnienia wykazywany w danej placówce będzie miał w tym przypadku (...)  »
Wpłata na rachunek PPK za wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 18
Z początkiem 2021 r. spółka cywilna przystąpi do pracowniczych planów kapitałowych. Czy uczestnikiem PPK może zostać jeden ze wspólników spółki? Podmiot zatrudniający zobowiązany jest do (...)  »
Wysokość wpłaty do PPK przy wynagrodzeniu minimalnym
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 18
W firmie wdrożyliśmy PPK. Kilku pracowników osiąga wynagrodzenie minimalne. Czy w takim przypadku powinienem odprowadzać dla nich wpłaty do PPK w obniżonej kwocie? Podstawowa wpłata (...)  »
Moment złożenia oświadczenia o rezygnacji z oszczędzania w PPK
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 22
Zatrudniam 7 osób. Żadna z nich nie chce odprowadzać składek do PPK. Czy w związku z tym nie muszę wdrażać PPK? W jakim terminie pracownicy (...)  »
Zaległe wynagrodzenie a dodatkowa wpłata
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 4
Pracownik złożył deklarację o chęci finansowania wpłat dodatkowych. Właśnie wypłacimy mu zaległe wynagrodzenie za nadgodziny. Czy od tej wypłaty należy odprowadzić wpłatę dodatkową? TAK. Uczestnik (...)  »
Pracodawca nie odpowiada za błędne informacje od pracownika dla celów PPK
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 4
Firma odprowadza wpłaty do PPK. Pracownik złożył deklarację w sprawie finansowania wpłaty podstawowej do PPK w obniżonej wysokości. Okazało się jednak, że osoba ta osiąga (...)  »
Ustalanie stażu pracy na potrzeby odprowadzania wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 4
W firmie odprowadzamy wpłaty do PPK. Z początkiem grudnia br. podpiszemy umowę o pracę z osobą, z którą przez ostatnie 3 miesiące mieliśmy zawartą umowę (...)  »
Moment określenia wieku pracownika na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 4
Z początkiem 2021 r. firma objęta zostanie regulacjami w zakresie wdrożenia PPK. Na jaki dzień należy określić wiek pracownika, aby ustalić czy podlega on uczestnictwu (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 4
Zwolniliśmy pracownika. Wypłacony zostanie mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Czy od wypłaconej kwoty należy odprowadzić wpłatę do PPK? W myśl obowiązujących przepisów Kodeksu pracy (Dz. (...)  »
Termin dokonania pierwszej wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 18
W dniu 10 listopada 2020 r. firma zawarła z instytucją finansową umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych. Kiedy powinna naliczyć i odprowadzić pierwsze wpłaty? (...)  »
Ewidencja wpłat do PPK w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 13
Nasza jednostka będzie dokonywała wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jak ująć w księgach rachunkowych te wpłaty - część finansowaną przez pracodawcę oraz przez pracownika? Zasady (...)  »
Szacowanie wartości zamówienia przy zawieraniu umowy o PPK
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 20
Jesteśmy jednostką należącą do sektora finansów publicznych. Będziemy podpisywać umowę o zarządzanie PPK w 2021 r. Czy w takim przypadku będziemy zobowiązani stosować procedury przetargowe? (...)  »
Od 2021 r. PPK w sektorze finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Od tej daty PPK będzie musiał wdrożyć m.in. sektor finansów publicznych, bez (...)  »
Zaliczenie nadwyżki VAT na poczet przyszłych zobowiązań w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 21
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W rozliczeniu VAT za październik 2020 r. wystąpi u mnie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W jaki sposób wypełnić część deklaracyjną (...)  »
Ustalanie statusu mikroprzedsiębiorcy na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 4
Firma będzie wdrażać pracownicze plany kapitałowe. Obecnie spełniamy kryteria, aby uznać nas za mikroprzedsiębiorstwo. Czy to oznacza, że jeśli wszyscy pracownicy zrezygnują z udziału w (...)  »
Dokumentacja PPK
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 4
W firmie wdrażamy pracownicze plany kapitałowe. W ustawie o PPK jest mowa, że roszczenia z tytułu wpłat do PPK przedawniają po upływie 5 lat, licząc (...)  »
Odprowadzanie wpłat do PPK za pracowników delegowanych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 4
Firma przystąpi do PPK. Część pracowników jest oddelegowana do pracy za granicą. Pracownicy ci wykonują pracę na podstawie umowy o pracę i nie zrezygnowali z (...)  »
Rezygnacja pracownika z odprowadzania wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 20
W firmie będziemy wdrażać PPK. W jakiej formie pracownik powinien złożyć rezygnację z udziału w programie? Czy pracownik po złożeniu rezygnacji może przystąpić do PPK? (...)  »
Wpłaty do PPK w przypadku nowo zatrudnionych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 18
Wielu przedsiębiorców ma obowiązek wdrożyć w 2020 r. pracownicze plany kapitałowe. W jakim terminie należy rozpocząć odprowadzanie wpłat za osoby zatrudnione? Kiedy wpłaty reguluje się (...)  »
Zawieranie umów o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 22
W firmie wdrażamy PPK. Zawarta już została umowa o zarządzanie PPK. Teraz będę zawierać umowy o prowadzenie PPK. Część pracowników już złożyła deklaracje o rezygnacji (...)  »
Informowanie pracowników o wdrożeniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 4
Przedsiębiorstwo zostało objęte regulacjami w zakresie obowiązku wdrożenia PPK. Jakie informacje należy przekazać pracownikom? Jakie druki im udostępnić? Zgodnie z przepisami ustawy o PPK (Dz. (...)  »
Termin dokonywania wpłat na rachunki uczestników PPK
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 4
Firma zawarła umowę o zarządzanie PPK. Teraz zamierzamy zawrzeć umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych. W jakim terminie należy odprowadzać wpłaty na rachunki uczestników (...)  »
Brak porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansującej PPK
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 4
W firmie wdrażamy pracownicze plany kapitałowe. Niestety pracodawca nie doszedł do porozumienia z reprezentacją osób zatrudnionych co do wyboru instytucji finansującej PPK, z którą miałaby (...)  »
Wpłata do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 8
Mamy w naszym zakładzie wdrożony pracowniczy plan kapitałowy. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. Czy w raportach ZUS RCA sporządzonych za pracowników powinniśmy wykazywać zarówno wpłatę (...)  »
Termin złożenia deklaracji rezygnacji z uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 18
W firmie wdrażam PPK. Wiem, że pracownik w każdym momencie może zrezygnować z oszczędzania w PPK. Czy mogę wyznaczyć określony dzień w miesiącu, do którego (...)  »
PPK
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, strona 3
Wdrażamy w firmie PPK. Czy od wpłat finansowanych ze środków pracodawcy powinniśmy odprowadzać składki ZUS? NIE. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie stanowią (...)  »
Jeden pracownik a obowiązek wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, strona 18
W ramach działalności gospodarczej zatrudniam jednego pracownika na umowę o pracę. Czy w takiej sytuacji z początkiem 2021 r. muszę wdrożyć PPK? W opisywanym przypadku (...)  »
Wyjaśnienie Polskiego Funduszu Rozwoju Czas na porozumienia w sprawie instytucji PPK
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, strona 3
W dniu 27 września 2020 r., tj. na miesiąc przed terminem zawarcia umowy o zarządzanie PPK, mija termin na osiągnięcie porozumienia pomiędzy podmiotem zatrudniającym a (...)  »
Pracodawca nie może namawiać do rezygnacji z udziału w PPK
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, strona 18
Wdrażam PPK. Czy mogę zaproponować pracownikom podwyżkę wynagrodzenia w zamian za rezygnację z udziału w programie? NIE. Takie działanie jest niedopuszczalne i podlega sankcjom. Przed (...)  »
Zawieszenie wpłat do PPE a PPK
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, strona 18
W firmie planujemy zawiesić odprowadzanie składek do pracowniczych programów emerytalnych. Czy to oznacza konieczność wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych? Zasadniczo pracodawca odprowadzający składki do PPE może (...)  »
Kto w 2020 r. musi wdrożyć PPK?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, strona 18
Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on (...)  »
Obniżenie wpłaty pracownika do PPK
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020, strona 18
W firmie wdrożono PPK. Pracownik zatrudniony jest na niepełny etat. Jego wynagrodzenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. Czy może on obniżyć wpłatę podstawową finansowaną przez siebie? (...)  »
Małoletni a PPK
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020, strona 18
W firmie wdrożono pracownicze plany kapitałowe. W przyszłym miesiącu zatrudnimy pracownika małoletniego. Czy dla niego należy zawrzeć umowę w zakresie PPK? Programem PPK objęte są (...)  »
Moment powstania przychodu ze składki na PPK
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020, strona 3
Przychody pracownika z tytułu wpłat do PPK, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, zaliczane są do jego przychodów ze stosunku pracy. To powoduje, że na (...)  »
Zleceniobiorcy a stan zatrudnienia przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020, strona 18
Musimy ustalić stan zatrudnienia w firmie celem określenia momentu wdrożenia PPK w firmie. Czy do stanu zatrudnienia wliczamy pracowników, z którymi zawarte mamy umowy zlecenia? (...)  »
Wpłata do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020, strona 21
Nasz zakład zatrudnia powyżej 50 osób, więc od 1 stycznia 2020 r. objęci zostaliśmy przepisami w zakresie wdrożenia PPK. Korzystając ze zmian wprowadzonych specustawą w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.