Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Pracownicze Plany Kapitałowe
Wpłaty na PPK a 50% koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 5
Jedna z wyższych uczelni medycznych będzie finansować swoim pracownikom składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Do wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników naukowych od lat stosowane (...)  »
Wykazanie składki do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 22
Wdrożyliśmy w zakładzie PPK. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. W jaki sposób powinniśmy wykazywać opłacaną pracownikom składkę w raportach ZUS? (pytanie nr 1319738) Finansowane przez (...)  »
Dwie wypłaty dla pracownika a wpłaty na rachunek PPK
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 18
Wdrożyliśmy w firmie pracownicze plany kapitałowe. W grudniu 2020 r. pracownicy poza miesięcznym wynagrodzeniem otrzymali nagrody świąteczne. Czy od wartości tych nagród należy odprowadzić wpłaty (...)  »
Wpłata do PPK po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do programu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 18
Pracownik zrezygnował w październiku br. z oszczędzania w ramach PPK. W połowie grudnia br. złożył wniosek o przystąpienie do PPK. W jaki sposób powinienem odprowadzić (...)  »
Uczestnictwo obcokrajowca w PPK
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 4
W firmie zatrudniamy kilku cudzoziemców. W 2021 r. przystąpimy do PPK i będziemy podpisywać umowy o prowadzenie. Czy do systemu oszczędzania mogą przystąpić cudzoziemcy? TAK. (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe w szkole publicznej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 22
W jakim terminie regulacjami w zakresie pracowniczych planów kapitałowych objęte zostaną szkoły publiczne? Czy stan zatrudnienia wykazywany w danej placówce będzie miał w tym przypadku (...)  »
Wpłata na rachunek PPK za wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 18
Z początkiem 2021 r. spółka cywilna przystąpi do pracowniczych planów kapitałowych. Czy uczestnikiem PPK może zostać jeden ze wspólników spółki? Podmiot zatrudniający zobowiązany jest do (...)  »
Wysokość wpłaty do PPK przy wynagrodzeniu minimalnym
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 18
W firmie wdrożyliśmy PPK. Kilku pracowników osiąga wynagrodzenie minimalne. Czy w takim przypadku powinienem odprowadzać dla nich wpłaty do PPK w obniżonej kwocie? Podstawowa wpłata (...)  »
Moment złożenia oświadczenia o rezygnacji z oszczędzania w PPK
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 22
Zatrudniam 7 osób. Żadna z nich nie chce odprowadzać składek do PPK. Czy w związku z tym nie muszę wdrażać PPK? W jakim terminie pracownicy (...)  »
Zaległe wynagrodzenie a dodatkowa wpłata
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 4
Pracownik złożył deklarację o chęci finansowania wpłat dodatkowych. Właśnie wypłacimy mu zaległe wynagrodzenie za nadgodziny. Czy od tej wypłaty należy odprowadzić wpłatę dodatkową? TAK. Uczestnik (...)  »
Pracodawca nie odpowiada za błędne informacje od pracownika dla celów PPK
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 4
Firma odprowadza wpłaty do PPK. Pracownik złożył deklarację w sprawie finansowania wpłaty podstawowej do PPK w obniżonej wysokości. Okazało się jednak, że osoba ta osiąga (...)  »
Ustalanie stażu pracy na potrzeby odprowadzania wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 4
W firmie odprowadzamy wpłaty do PPK. Z początkiem grudnia br. podpiszemy umowę o pracę z osobą, z którą przez ostatnie 3 miesiące mieliśmy zawartą umowę (...)  »
Moment określenia wieku pracownika na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 4
Z początkiem 2021 r. firma objęta zostanie regulacjami w zakresie wdrożenia PPK. Na jaki dzień należy określić wiek pracownika, aby ustalić czy podlega on uczestnictwu (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 4
Zwolniliśmy pracownika. Wypłacony zostanie mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Czy od wypłaconej kwoty należy odprowadzić wpłatę do PPK? W myśl obowiązujących przepisów Kodeksu pracy (Dz. (...)  »
Termin dokonania pierwszej wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 18
W dniu 10 listopada 2020 r. firma zawarła z instytucją finansową umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych. Kiedy powinna naliczyć i odprowadzić pierwsze wpłaty? (...)  »
Ewidencja wpłat do PPK w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 13
Nasza jednostka będzie dokonywała wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jak ująć w księgach rachunkowych te wpłaty - część finansowaną przez pracodawcę oraz przez pracownika? Zasady (...)  »
Szacowanie wartości zamówienia przy zawieraniu umowy o PPK
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 20
Jesteśmy jednostką należącą do sektora finansów publicznych. Będziemy podpisywać umowę o zarządzanie PPK w 2021 r. Czy w takim przypadku będziemy zobowiązani stosować procedury przetargowe? (...)  »
Od 2021 r. PPK w sektorze finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Od tej daty PPK będzie musiał wdrożyć m.in. sektor finansów publicznych, bez (...)  »
Zaliczenie nadwyżki VAT na poczet przyszłych zobowiązań w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 21
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W rozliczeniu VAT za październik 2020 r. wystąpi u mnie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W jaki sposób wypełnić część deklaracyjną (...)  »
Ustalanie statusu mikroprzedsiębiorcy na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 4
Firma będzie wdrażać pracownicze plany kapitałowe. Obecnie spełniamy kryteria, aby uznać nas za mikroprzedsiębiorstwo. Czy to oznacza, że jeśli wszyscy pracownicy zrezygnują z udziału w (...)  »
Dokumentacja PPK
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 4
W firmie wdrażamy pracownicze plany kapitałowe. W ustawie o PPK jest mowa, że roszczenia z tytułu wpłat do PPK przedawniają po upływie 5 lat, licząc (...)  »
Odprowadzanie wpłat do PPK za pracowników delegowanych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 4
Firma przystąpi do PPK. Część pracowników jest oddelegowana do pracy za granicą. Pracownicy ci wykonują pracę na podstawie umowy o pracę i nie zrezygnowali z (...)  »
Rezygnacja pracownika z odprowadzania wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 20
W firmie będziemy wdrażać PPK. W jakiej formie pracownik powinien złożyć rezygnację z udziału w programie? Czy pracownik po złożeniu rezygnacji może przystąpić do PPK? (...)  »
Wpłaty do PPK w przypadku nowo zatrudnionych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 18
Wielu przedsiębiorców ma obowiązek wdrożyć w 2020 r. pracownicze plany kapitałowe. W jakim terminie należy rozpocząć odprowadzanie wpłat za osoby zatrudnione? Kiedy wpłaty reguluje się (...)  »
Zawieranie umów o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 22
W firmie wdrażamy PPK. Zawarta już została umowa o zarządzanie PPK. Teraz będę zawierać umowy o prowadzenie PPK. Część pracowników już złożyła deklaracje o rezygnacji (...)  »
Informowanie pracowników o wdrożeniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 4
Przedsiębiorstwo zostało objęte regulacjami w zakresie obowiązku wdrożenia PPK. Jakie informacje należy przekazać pracownikom? Jakie druki im udostępnić? Zgodnie z przepisami ustawy o PPK (Dz. (...)  »
Termin dokonywania wpłat na rachunki uczestników PPK
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 4
Firma zawarła umowę o zarządzanie PPK. Teraz zamierzamy zawrzeć umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych. W jakim terminie należy odprowadzać wpłaty na rachunki uczestników (...)  »
Brak porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansującej PPK
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 4
W firmie wdrażamy pracownicze plany kapitałowe. Niestety pracodawca nie doszedł do porozumienia z reprezentacją osób zatrudnionych co do wyboru instytucji finansującej PPK, z którą miałaby (...)  »
Wpłata do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 8
Mamy w naszym zakładzie wdrożony pracowniczy plan kapitałowy. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. Czy w raportach ZUS RCA sporządzonych za pracowników powinniśmy wykazywać zarówno wpłatę (...)  »
Termin złożenia deklaracji rezygnacji z uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 18
W firmie wdrażam PPK. Wiem, że pracownik w każdym momencie może zrezygnować z oszczędzania w PPK. Czy mogę wyznaczyć określony dzień w miesiącu, do którego (...)  »
PPK
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, strona 3
Wdrażamy w firmie PPK. Czy od wpłat finansowanych ze środków pracodawcy powinniśmy odprowadzać składki ZUS? NIE. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie stanowią (...)  »
Jeden pracownik a obowiązek wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, strona 18
W ramach działalności gospodarczej zatrudniam jednego pracownika na umowę o pracę. Czy w takiej sytuacji z początkiem 2021 r. muszę wdrożyć PPK? W opisywanym przypadku (...)  »
Wyjaśnienie Polskiego Funduszu Rozwoju Czas na porozumienia w sprawie instytucji PPK
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, strona 3
W dniu 27 września 2020 r., tj. na miesiąc przed terminem zawarcia umowy o zarządzanie PPK, mija termin na osiągnięcie porozumienia pomiędzy podmiotem zatrudniającym a (...)  »
Pracodawca nie może namawiać do rezygnacji z udziału w PPK
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, strona 18
Wdrażam PPK. Czy mogę zaproponować pracownikom podwyżkę wynagrodzenia w zamian za rezygnację z udziału w programie? NIE. Takie działanie jest niedopuszczalne i podlega sankcjom. Przed (...)  »
Zawieszenie wpłat do PPE a PPK
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, strona 18
W firmie planujemy zawiesić odprowadzanie składek do pracowniczych programów emerytalnych. Czy to oznacza konieczność wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych? Zasadniczo pracodawca odprowadzający składki do PPE może (...)  »
Kto w 2020 r. musi wdrożyć PPK?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, strona 18
Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on (...)  »
Obniżenie wpłaty pracownika do PPK
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020, strona 18
W firmie wdrożono PPK. Pracownik zatrudniony jest na niepełny etat. Jego wynagrodzenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. Czy może on obniżyć wpłatę podstawową finansowaną przez siebie? (...)  »
Małoletni a PPK
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020, strona 18
W firmie wdrożono pracownicze plany kapitałowe. W przyszłym miesiącu zatrudnimy pracownika małoletniego. Czy dla niego należy zawrzeć umowę w zakresie PPK? Programem PPK objęte są (...)  »
Moment powstania przychodu ze składki na PPK
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020, strona 3
Przychody pracownika z tytułu wpłat do PPK, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, zaliczane są do jego przychodów ze stosunku pracy. To powoduje, że na (...)  »
Zleceniobiorcy a stan zatrudnienia przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020, strona 18
Musimy ustalić stan zatrudnienia w firmie celem określenia momentu wdrożenia PPK w firmie. Czy do stanu zatrudnienia wliczamy pracowników, z którymi zawarte mamy umowy zlecenia? (...)  »
Wpłata do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020, strona 21
Nasz zakład zatrudnia powyżej 50 osób, więc od 1 stycznia 2020 r. objęci zostaliśmy przepisami w zakresie wdrożenia PPK. Korzystając ze zmian wprowadzonych specustawą w (...)  »
Wybór instytucji finansowej w procedurze wdrażania PPK w firmie
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020, strona 18
W firmie w tym roku musimy wdrożyć PPK. W jaki sposób należy wybrać instytucję finansową, z którą zawrzemy umowę o zarządzanie PPK? Czy są jakieś (...)  »
Pracownicze Plany Kapitałowe w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020, strona 14
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała wiele zmian w dotychczasowym prawie, a co za tym idzie - w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorców. Wprowadziła ona zmiany również (...)  »
Wniosek o przystąpienie do PPK po złożeniu rezygnacji
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020, strona 21
W ubiegłym roku w zakładzie wdrożono pracownicze plany kapitałowe. Jeden z pracowników, który wówczas nie przystąpił do oszczędzania w PPK, poinformował mnie, że jednak chciałby (...)  »
Zatrudnianie osób niezwiązanych z działalnością gospodarczą
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020, strona 4
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której nie zatrudniam pracowników. Z początkiem miesiąca przyjąłem osobę do pomocy w domu i opiece nad chorym członkiem rodziny. (...)  »
Przygotowanie zawodowe a stan zatrudnienia do PPK
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020, strona 4
Ustalamy stan zatrudniania na potrzeby wdrożenia PPK. Czy w obliczeniach należy uwzględnić wszystkie osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym? Chodzi mi w szczególności o (...)  »
Wiek pracownika przy zawarciu umowy o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020, strona 4
Firma wdraża PPK. Na początku sierpnia 2020 r. będziemy zawierać stosowne umowy. Czy umowę o prowadzenie powinniśmy zawrzeć dla pracownika, który na dzień 30 czerwca (...)  »
Staż pracy dla celów PPK
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020, strona 4
Od 2 miesięcy odprowadzamy wpłaty na PPK za naszych pracowników. Z początkiem sierpnia br. przyjmiemy do pracy 3 nowe osoby. Jedna z nich pracowała w (...)  »
TARCZA Tarcza 4.0 i zmiany w PPK
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020, strona 1
Przepisy ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (...)  »
PPK
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020, strona 3
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zatrudniam żadnego pracownika. Czy muszę wdrożyć PPK? Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników w rozumieniu art. 2 (...)  »
Deklaracja pracownika finansowania wpłat do PPK w szczególnych sytuacjach
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020, strona 21
W firmie wprowadzony został przestój ekonomiczny. Czy w tym czasie trzeba odprowadzać wpłaty na rachunki PPK osób zatrudnionych? Czy osoby zatrudnione też muszą finansować swoje (...)  »
Zawieszenie wpłat do PPE a obowiązek wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020, strona 18
W firmie nie wdrożono Pracowniczych Planów Kapitałowych, bowiem odprowadzamy składki do Pracowniczych Programów Emerytalnych. Z uwagi na sytuację gospodarczą i malejące obroty firmy chcielibyśmy czasowo (...)  »
Przestój ekonomiczny a wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 4
W firmie wdrożone są Pracownicze Plany Kapitałowe. W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa zmuszeni jesteśmy wprowadzić przestój ekonomiczny. Czy w tym czasie musimy (...)  »
Opóźnione wpłaty do PPK z odsetkami
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 4
Podmiot objęty jest przepisami ustawy o PPK. Czy w przypadku wpłat dokonywanych po terminie trzeba doliczać do nich odsetki? Wpłat do PPK należy dokonywać począwszy (...)  »
Wpłata do PPK przy dwóch umowach
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 4
Pracownik zatrudniony jest w firmie na podstawie dwóch umów. Czy w takiej sytuacji wpłaty do PPK należy odprowadzać od obu osiąganych przez niego wynagrodzeń? Wpłaty (...)  »
Nagroda jubileuszowa a wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 4
W firmie wdrażane jest PPK. Od których składników wynagrodzenia należy naliczać wpłaty do PPK? Czy wpłaty należy naliczać również od nagród jubileuszowych wypłacanych pracownikom? Wysokość (...)  »
PPK w przypadku pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 4
Od 1 stycznia 2020 r. firma objęta została przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Pracę u nas świadczą pracownicy z agencji pracy tymczasowej. Czy dla (...)  »
Podpisanie umowy o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 18
Od 1 stycznia br. jestem zobowiązany do wdrożenia przepisów w zakresie PPK. Czy umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć dla wszystkich osób zatrudnionych na ten (...)  »
Wybór instytucji zarządzającej PPK
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020, strona 22
Firma zobowiązana jest do 24 kwietnia 2020 r. zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Jak dokonać wyboru instytucji i to udokumentować? (pytanie nr 1270491) Wyboru należy (...)  »
Wpłata na PPK w przypadku pracownika młodocianego po ukończeniu 18. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020, strona 18
Od zeszłego roku odprowadzam wpłaty na PPK. Zatrudniam pracownika młodocianego, za którego wpłat nie wnoszę. Zawartą mam z nim umowę o pracę. Osoba ta z (...)  »
Deklaracja w sprawie finansowania wpłaty podstawowej do PPK w obniżonej wysokości
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 21
Pracownik z uwagi na niskie dochody chciałby obniżyć swoją wpłatę do PPK. Czy jest to dopuszczalne? Jeśli tak, to w jakiej formie powinien to zgłosić? (...)  »
Wypłata środków zgromadzonych na PPK w przypadku poważnego zachorowania
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 20
W firmie wdrażane są pracownicze plany kapitałowe. Zastanawiam się nad przystąpieniem do tego programu oszczędzania. 1) Czy to prawda, że będę mógł wypłacić zgromadzone środki (...)  »
Mija termin na porozumienie w sprawie PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 1
W dniu 24 marca 2020 r. mija termin na osiągnięcie porozumienia pomiędzy podmiotem zatrudniającym a związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników w kwestii wyboru instytucji finansowej, (...)  »
Pracodawca może wybrać PPK albo PPE
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 09.03.2020, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2020 r. kolejna grupa przedsiębiorców zobowiązana została do wdrożenia PPK. Chodzi w tym przypadku o podmioty zatrudniające, których stan zatrudnienia na (...)  »
Wybór komisji do wdrożenia PPK w firmie
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 09.03.2020, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2020 r. kolejna grupa przedsiębiorców zobowiązana została do wdrożenia PPK. Chodzi w tym przypadku o podmioty zatrudniające, których stan zatrudnienia na (...)  »
ZUS wyjaśnia Wpłaty do PPK wykazywane w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 05.03.2020, strona 1
Wpłata finansowana przez pracodawcę do PPK powinna być wykazywana w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym została przez niego zapłacona. Tak wynika z (...)  »
Pracownicy uwzględniani przy wpłatach do PPK
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020, strona 14
Stopniowo kolejne grupy podmiotów zatrudniających wdrażają Pracownicze Plany Kapitałowe. Dla przedsiębiorców wiąże się to ze znacznym obciążeniem finansowym. Jak należy regulować wpłaty? Czy za wszystkich (...)  »
PPK w firmie krok po kroku
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 18
Każdy przedsiębiorca, który na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniał co najmniej 50 osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podlega od dnia (...)  »
Kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w PPK
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 7
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje zmieniona definicja kwoty wolnej od potrąceń. Ustawodawca wskazał, że jest nią kwota minimalnego wynagrodzenia (lub jej odpowiedni procent w (...)  »
Termin dokonywania wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 4
Jesteśmy na etapie wdrażania PPK. W jakim terminie po podpisaniu umów trzeba będzie pobrać pierwsze wpłaty na PPK? Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do obliczenia i (...)  »
Osoby wliczone do stanu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 4
Firma zarejestrowana jest w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza). Czy ustalając stan zatrudnienia, w obliczeniach uwzględniam siebie? Czy przedsiębiorca może też zapisać się do PPK? NIE. (...)  »
Rezygnacja z PPK przy dwóch umowach z pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 4
Pracownik zatrudniony jest w firmie na umowę o pracę. Poza tym zdarza się, że świadczy on pracę na umowę zlecenia. Pracownik chciałby przystąpić do PPK (...)  »
Informowanie osób zatrudnionych o PPK
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 4
Firma od przyszłego półrocza będzie objęta obowiązkiem w zakresie wdrożenia PPK. Chcemy jak najlepiej przygotować się do tego. Czy w jakiś szczególny sposób musimy poinformować (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.