Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2022 r., godz. 06:30 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Pracownicze Plany Kapitałowe
pokaż fragmenty artykułów
Pierwszy pracownik w firmie a obowiązek wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 22
Od kilku lat prowadzę firmę. Dotychczas nie zatrudniałam pracowników. W czerwcu 2022 r. przyjmę do pracy w ramach umowy zlecenia obywatela Ukrainy. Czy zobowiązana będę (...)  »
PPK w przypadku obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 4
W firmie od półtora roku wdrożone są pracownicze plany kapitałowe. Na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy zarejestrowanego na nowych zasadach zatrudniłem obywatela Ukrainy w wieku (...)  »
Ustalanie okresu zatrudnienia na potrzeby przystąpienia do PPK
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 18
Jeden z pracowników przez miesiąc świadczył pracę na podstawie umowy zlecenia, od której odprowadzane były obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Teraz zawarto z (...)  »
Podatek dochodowy od wpłat pracodawcy do PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 5
Wynagrodzenia wypłacane są różnym grupom pracowników w różnych terminach w miesiącu następującym po miesiącu przepracowanym, najpóźniej do 10. dnia tego miesiąca. W późniejszym okresie wypłacane (...)  »
PPK w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 13
Wynagrodzenia pracowników za dany miesiąc wypłacamy 10. dnia następnego miesiąca. W marcu 2022 r. zapłaciliśmy PPK za styczeń 2022 r. W jakim miesiącu i w (...)  »
Gospodarstwo rolne a zwolnienie z obowiązku wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 18
Prowadzę gospodarstwo rolne. Zatrudniłem dwie osoby do pracy. Czy w tym przypadku znajdują do mnie zastosowanie przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku wdrażania PPK przez mikroprzedsiębiorców? (...)  »
PIP będzie kontrolowała wdrożenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 1
Państwowa Inspekcji Pracy posiada uprawnienia do przeprowadzania kontroli podmiotów zatrudniających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, (...)  »
Spółka w restrukturyzacji a prawo do zwolnienia z obowiązku wnoszenia wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 18
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot zatrudniający odprowadza wpłaty do PPK za swoich pracowników. Przeprowadzony zostanie proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Czy w tym okresie spółce przysługuje (...)  »
Możliwość obniżenia wpłaty na rachunek PPK w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 18
Wpłaty na rachunek uczestnika PPK finansowane są z trzech źródeł: przez samego pracownika, przez pracodawcę i przez państwo. Pracownicy, którzy uzyskują niskie dochody, mają możliwość (...)  »
Na potrzeby PPK mikroprzedsiębiorcy powinni sprawdzić, czy nadal posiadają status
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 1
Co do zasady, obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK spoczywa na każdym podmiocie zatrudniającym, który zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w rozumieniu ustawy o (...)  »
Odprowadzanie wpłat do PPK z tytułu dwóch umów zawartych z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 18
Z pracownikiem, który świadczy pracę na podstawie umowy o pracę i jest uczestnikiem PPK, zawarta zostanie umowa zlecenia. Zlecenie będzie oskładkowane. Czy od tej umowy (...)  »
PPK od świadczenia niepieniężnego, gdy brak wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022, strona 18
W danym miesiącu pracownica otrzymała świadczenie niepieniężne, które podlega oskładkowaniu składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym okresie rozliczeniowym nie otrzymała żadnego wynagrodzenia. Czy (...)  »
Odzyskanie wpłaconych środków przy rezygnacji z PPK
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 18
Jeden z pracowników poinformował mnie, że planuje w najbliższym czasie zrezygnować z uczestnictwa PPK. W związku z tym zastanawia się, czy ma możliwość odzyskać odprowadzone (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za urlop a odprowadzenie wpłaty na rachunek PPK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 22
Z pracownikiem rozwiązana zostanie umowa o pracę. Jest on uczestnikiem PPK. Wypłacony mu zostanie ekwiwalent za urlop. Czy od tej wypłaty środków trzeba będzie odprowadzić (...)  »
Ustanie zatrudnienia a obowiązki wobec PPK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 18
Na koniec miesiąca zwolniony zostanie jeden z pracowników. Jest on uczestnikiem PPK i na jego rachunek odprowadzane są wpłaty. Czy jako pracodawca muszę to zgłosić (...)  »
W okresie przestoju ekonomicznego bez wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 4
Odprowadzamy wpłaty na rachunki PPK pracowników. W firmie wprowadzono przestój ekonomiczny na okres jednego miesiąca. Czy w takiej sytuacji musimy wnosić składki do PPK? NIE. (...)  »
Zmiana rodzaju umowy zawartej z pracownikiem a PPK
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 4
Jeden z naszych pracowników, z którym mamy zawartą umowę o pracę, od lutego br. będzie świadczył pracę na podstawie umowy zlecenia. Jest on uczestnikiem PPK. (...)  »
Możliwość dokonania korekty w przypadku wniesienia błędnej wpłaty na rachunek uczestnika PPK
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 4
W firmie zatrudniono nowego pracownika, który zdecydował, że chce być uczestnikiem PPK. Niestety kadrowa błędnie podała datę jego zatrudnienia i księgowa odprowadziła wpłaty do PPK, (...)  »
PPK w przypadku studenta na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 4
W firmie wdrożyłem PPK. Na początku miesiąca zawarłem umowę zlecenia ze studentem. Czy podlega on zapisowi do PPK? W przypadku studentów kwestia uczestnictwa w PPK (...)  »
Rachunek uczestnika PPK
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 18
Wdrożyliśmy pracownicze plany kapitałowe. Pracownicy chcieliby móc sprawdzać informacje o gromadzonych środkach i o wysokości wpłat z budżetu państwa. Czy jest to możliwe? TAK. Każda (...)  »
Termin odprowadzania wpłat na rachunki uczestników PPK
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 20
Pracuję w nowo powstałej firmie. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Będę odpowiedzialna za odprowadzanie tych wpłat. 1) W jakim terminie należy odprowadzać (...)  »
Wykazanie składki do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 11
Firma zatrudniła od 1 października 2021 r. pracownika. Wynagrodzenie za październik 2021 r. - zgodnie z obowiązującym w firmie terminem wypłat wynagrodzeń - otrzymał on (...)  »
Moment rezygnacji z uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 22
W firmie wdrożono pracownicze plany kapitałowe. Jeden z pracowników właśnie złożył deklarację o rezygnacji z odprowadzania wpłat na rachunek PPK. Od kiedy powinienem zaprzestać odprowadzania (...)  »
Przystąpienie do PPK pracownika, który wcześniej złożył rezygnację
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 21
Część pracowników jednostki na etapie wdrażania PPK złożyła deklarację o rezygnacji z odprowadzania wpłat. Teraz jeden z nich poinformował mnie, że chciałby zacząć odprowadzać wpłaty (...)  »
Naliczanie wpłat do PPK w sektorze publicznym
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 18
Program pracowniczych planów kapitałowych obejmuje również pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, którzy zostali wymienieni w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Są to m.in. (...)  »
PPK
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 3
Zatrudniliśmy nowego pracownika na umowę o pracę. Podlega on automatycznemu zapisowi do PPK. W jakim terminie należy zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK? Umowę (...)  »
Gdy termin w PPK wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 2
Jeżeli koniec terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK albo umowy o prowadzenie PPK wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, czyli niedzielę (...)  »
Utrata statusu mikroprzedsiębiorcy a obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 22
Od czerwca 2020 r. prowadzę działalność gospodarczą. Dotychczas zatrudniałem 5 pracowników. Wszyscy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK, zatem nie zawarłem umowy z żadną z instytucji (...)  »
Przedsiębiorcy otrzymają wezwania do zawarcia umów PPK
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 2
W najbliższym czasie podmioty zatrudniające, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, ale tego nie zrobiły, otrzymają wezwanie do zawarcia tej umowy. W (...)  »
Zmiana statusu uczestnika PPK a wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 1
Osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK w momencie zawarcia dla niej umowy o prowadzenie PPK i pozostaje uczestnikiem PPK, nawet jeśli przestaje dokonywać wpłat do (...)  »
Ustalanie statusu mikroprzedsiębiorcy dla celów PPK
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 1
Polski Fundusz Rozwoju w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mojeppk.pl wskazał, że przedsiębiorca może czasowo, bez utraty statusu mikroprzedsiębiorcy, zatrudniać więcej niż 10 pracowników pod (...)  »
PPK w nowo powstałym przedsiębiorstwie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 21
Zasadniczo każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zobowiązany jest do utworzenia PPK i odprowadzania wpłat na rachunki osób zatrudnionych. Jak (...)  »
Dwie umowy o pracę i dopłata roczna PPK
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 18
Pracownik świadczy pracę u dwóch pracodawców. Z tytułu obu umów o pracę odprowadza wpłaty do PPK. Czy w takiej sytuacji otrzyma dopłatę roczną do każdego (...)  »
Nowa forma wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 1
Z dniem 15 października 2021 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób (...)  »
PPK w przypadku pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 18
W firmie wdrożone są pracownicze plany kapitałowe. Na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej skierowani zostali do nas trzej pracownicy. Czy w odniesieniu do nich (...)  »
Automatyczne wznowienie przynależności do PPK
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 18
W naszej firmie wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Teraz nowo zatrudniony pracownik również złożył taką deklarację. Jak długo ważne są (...)  »
Zwolnienie z obowiązku zawierania umowy o zarządzanie PPK
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 18
Jako mikroprzedsiębiorca nie wdrożyłem PPK, bowiem wszyscy zatrudnieni złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Teraz zatrudniłem kolejnych pracowników i stan zatrudnienia przekroczył 10 (...)  »
Wpłata do PPK z tytułu wypłaty ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 18
Zamierzamy zwolnić pracownika. Wypłacimy mu ekwiwalent za zaległy urlop. Czy od wypłaconej kwoty należy odprowadzić wpłatę do PPK? TAK. Wpłaty do PPK nalicza, pobiera i (...)  »
Rozliczenie wpłaty do PPK w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 12
Jednostka, która oblicza kwoty wpłat do PPK (wpłaty pokrywanej przez pracodawcę i pracownika), pobiera od uczestnika PPK finansowane przez niego części wpłaty i przekazuje te (...)  »
Deklaracja o rezygnacji z PPK w przypadku ponownego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 1
Podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie 3. miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie (...)  »
Wpłata do PPK w ZUS RCA sporządzonym za byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 21
W naszym zakładzie realizujemy pracowniczy plan kapitałowy. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. Pracownik pełnoetatowy jest zatrudniony do końca sierpnia 2021 r. Sierpniową wypłatę otrzyma 10 (...)  »
Śmierć pracownika a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 18
W firmie wdrożone zostały pracownicze plany kapitałowe. W połowie tego miesiąca zmarł jeden z pracowników, który był uczestnikiem PPK. Czy od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone (...)  »
Pracodawca może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej do PPK
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 18
W firmie wdrożyłem PPK. Zadeklarowałem dokonywanie wpłaty dodatkowej. Niestety w związku z trudną sytuacją gospodarczą powodowaną pandemią koronawirusa zastanawiam się nad zmniejszeniem wysokości tej wpłaty. (...)  »
Pracownik 55+ może przystąpić do oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych w każdym momencie
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 18
W firmie wdrożono PPK. Jeden z pracowników w wieku powyżej 55 lat nie przystąpił do programu. Teraz jednak chciałby zacząć odprowadzać wpłaty do PPK. Czy (...)  »
Odprowadzanie wpłat do PPK w przypadku studenta
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 18
W połowie czerwca br. zatrudniliśmy studenta. Czy po przepracowaniu 3 miesięcy stanie się on uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych i trzeba będzie odprowadzać za niego wpłaty (...)  »
Dofinansowanie wypoczynku a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 1
W okresie wakacyjnym część pracodawców wypłaca swoim pracownikom dofinansowanie wypoczynku. W związku z tym pojawiają się wątpliwości czy od wartości tego świadczenia należy naliczać, pobierać (...)  »
Moment ujęcia wpłaty do PPK w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 22
Pracodawca podpisał umowę o prowadzenie PPK na początku maja 2021 r. Pracownicze wynagrodzenia za dany miesiąc wypłaca do 10. dnia następnego miesiąca. W ten sposób (...)  »
Wykazanie w ZUS RCA składki do PPK
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 8
Mamy w naszym zakładzie wdrożony pracowniczy plan kapitałowy. Pierwszą składkę do PPK naliczyliśmy i pobraliśmy od wynagrodzenia należnego za kwiecień 2021 r. Wynagrodzenie to zostało (...)  »
Rezygnacja pracownika z oszczędzania w PPK wygaśnie w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 18
W 2020 r. wdrożyliśmy PPK. Czy pracownik, który zrezygnował z odprowadzania wpłat, powinien taką rezygnację składać co roku? NIE. Rezygnacji nie trzeba składać corocznie. Jednakże (...)  »
Skierowanie więźnia do pracy a PPK
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 18
W firmie wdrożono PPK. Czy osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności podlegają zapisowi do PPK? NIE. (...)  »
Zgłoszenie do PPK nowo zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 22
W firmie wdrożone zostały pracownicze plany kapitałowe. Zatrudniliśmy pracownika na umowę o pracę. W jakim czasie powinniśmy zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK? (pytanie (...)  »
Wypłacanie premii kwartalnej a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 22
W firmie wdrożyliśmy pracownicze plany kapitałowe. Co kwartał wypłacana jest premia, której wartość uzależniona jest od uzyskanego przez pracodawcę obrotu. Czy od tej premii należy (...)  »
Możliwość finansowania przez pracodawcę wpłaty dodatkowej do PPK
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 20
W jednostce sektora finansów publicznych wdrożono pracownicze plany kapitałowe. Pracodawca na etapie podpisywania umowy o zarządzanie PPK nie zdecydował się na odprowadzanie wpłat dodatkowych dla (...)  »
Ewidencja księgowa wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 12
Jednostki obowiązane do dokonywania wpłat do PPK księgują te wpłaty w miesiącu, którego one dotyczą. Wpłatę w części finansowanej przez pracodawcę ujmuje się w kosztach (...)  »
Składka do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 21
Nasza firma w kwietniu 2021 r. zawarła umowę o prowadzenie PPK. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. W maju 2021 r. przekazaliśmy do instytucji finansowej pierwszą (...)  »
Pierwsza wpłata po zawarciu umowy o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 18
W maju br. zawarto dla pracowników umowę o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. W jakim terminie należy odprowadzić pierwsze wpłaty do PPK? Zgodnie z przepisami ustawy (...)  »
PPK przy delegowaniu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 3
Dwóch pracowników zostanie oddelegowanych do Niemiec do pracy. Czy od wypłaconych im wynagrodzeń należy odprowadzić wpłaty do PPK? TAK. Fakt oddelegowania pracownika do świadczenia pracy (...)  »
Obniżenie wpłaty finansowanej przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 18
Przedsiębiorcy z tzw. czwartego i zarazem ostatniego etapu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych przystąpili już do programu. To oznacza, że duża część z nich po raz (...)  »
Moment ustalenia wieku osoby zatrudnionej na potrzeby zapisu do PPK
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 18
Będę zawierać umowę o prowadzenie PPK. Na jaki dzień powinienem ustalić wiek pracowników przy automatycznym zapisie, jeżeli nie złożyli oni deklaracji o rezygnacji? Czy po (...)  »
Czas zawrzeć umowę o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 2
W dniu 10 maja br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, przez podmioty zatrudniające z ostatniego, (...)  »
Dokonywanie wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 18
Niedługo mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla czwartej grupy przedsiębiorców. Tym samym podmioty zatrudniające zobowiązane będą do odprowadzenia pierwszych wpłat do PPK. (...)  »
Zawarcie umów o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 18
Podmioty zatrudniające z ostatniego, czwartego etapu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych mają obowiązek do dnia 10 maja 2021 r. zawrzeć w imieniu i na rzecz osób (...)  »
Wniosek o przystąpienie do PPK w przypadku osób po 55. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 21
Wdrażamy pracownicze plany kapitałowe. Zatrudniam kilku pracowników w wieku powyżej 55 lat. Czy oni muszą składać jakieś dokumenty, jeśli zamierzają przystąpić bądź zrezygnować z uczestnictwa (...)  »
Zwolnienie z obowiązku wdrożenia PPK przez mikroprzedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 18
Spełniamy kryteria dla uznania za mikroprzedsiębiorstwo. Pracownicy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK. Czy w takiej sytuacji musimy zawrzeć umowę z instytucją finansową? Czy zwolnienie z (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.