Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 16 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2021 r., godz. 13:55 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 106.579 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 18.10.2021 r.
 • Korekta sposobem na błąd w rozliczeniu podatkowym
 • Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
czwartek - 21.10.2021 r.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania w podatku VAT
poniedziałek - 25.10.2021 r.
 • Lokale i budynki firmowe w podatku dochodowym
 • Obowiązki przedsiębiorcy związane z ochroną środowiska
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
15.10.2021 r. (piątek) mija termin:
wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (...)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości (...)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości (...)
wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
Pracownicze Plany Kapitałowe
PPK w nowo powstałym przedsiębiorstwie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 21
Zasadniczo każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zobowiązany jest do utworzenia PPK i odprowadzania wpłat na rachunki osób zatrudnionych. Jak (...)  »
Dwie umowy o pracę i dopłata roczna PPK
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 18
Pracownik świadczy pracę u dwóch pracodawców. Z tytułu obu umów o pracę odprowadza wpłaty do PPK. Czy w takiej sytuacji otrzyma dopłatę roczną do każdego (...)  »
Nowa forma wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 1
Z dniem 15 października 2021 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób (...)  »
PPK w przypadku pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 18
W firmie wdrożone są pracownicze plany kapitałowe. Na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej skierowani zostali do nas trzej pracownicy. Czy w odniesieniu do nich (...)  »
Automatyczne wznowienie przynależności do PPK
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 18
W naszej firmie wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Teraz nowo zatrudniony pracownik również złożył taką deklarację. Jak długo ważne są (...)  »
Zwolnienie z obowiązku zawierania umowy o zarządzanie PPK
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 18
Jako mikroprzedsiębiorca nie wdrożyłem PPK, bowiem wszyscy zatrudnieni złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Teraz zatrudniłem kolejnych pracowników i stan zatrudnienia przekroczył 10 (...)  »
Wpłata do PPK z tytułu wypłaty ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 18
Zamierzamy zwolnić pracownika. Wypłacimy mu ekwiwalent za zaległy urlop. Czy od wypłaconej kwoty należy odprowadzić wpłatę do PPK? TAK. Wpłaty do PPK nalicza, pobiera i (...)  »
Rozliczenie wpłaty do PPK w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 12
Jednostka, która oblicza kwoty wpłat do PPK (wpłaty pokrywanej przez pracodawcę i pracownika), pobiera od uczestnika PPK finansowane przez niego części wpłaty i przekazuje te (...)  »
Deklaracja o rezygnacji z PPK w przypadku ponownego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 1
Podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie 3. miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie (...)  »
Wpłata do PPK w ZUS RCA sporządzonym za byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 21
W naszym zakładzie realizujemy pracowniczy plan kapitałowy. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. Pracownik pełnoetatowy jest zatrudniony do końca sierpnia 2021 r. Sierpniową wypłatę otrzyma 10 (...)  »
Śmierć pracownika a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 18
W firmie wdrożone zostały pracownicze plany kapitałowe. W połowie tego miesiąca zmarł jeden z pracowników, który był uczestnikiem PPK. Czy od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone (...)  »
Pracodawca może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej do PPK
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 18
W firmie wdrożyłem PPK. Zadeklarowałem dokonywanie wpłaty dodatkowej. Niestety w związku z trudną sytuacją gospodarczą powodowaną pandemią koronawirusa zastanawiam się nad zmniejszeniem wysokości tej wpłaty. (...)  »
Pracownik 55+ może przystąpić do oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych w każdym momencie
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 18
W firmie wdrożono PPK. Jeden z pracowników w wieku powyżej 55 lat nie przystąpił do programu. Teraz jednak chciałby zacząć odprowadzać wpłaty do PPK. Czy (...)  »
Odprowadzanie wpłat do PPK w przypadku studenta
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 18
W połowie czerwca br. zatrudniliśmy studenta. Czy po przepracowaniu 3 miesięcy stanie się on uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych i trzeba będzie odprowadzać za niego wpłaty (...)  »
Dofinansowanie wypoczynku a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 1
W okresie wakacyjnym część pracodawców wypłaca swoim pracownikom dofinansowanie wypoczynku. W związku z tym pojawiają się wątpliwości czy od wartości tego świadczenia należy naliczać, pobierać (...)  »
Moment ujęcia wpłaty do PPK w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 22
Pracodawca podpisał umowę o prowadzenie PPK na początku maja 2021 r. Pracownicze wynagrodzenia za dany miesiąc wypłaca do 10. dnia następnego miesiąca. W ten sposób (...)  »
Wykazanie w ZUS RCA składki do PPK
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 8
Mamy w naszym zakładzie wdrożony pracowniczy plan kapitałowy. Pierwszą składkę do PPK naliczyliśmy i pobraliśmy od wynagrodzenia należnego za kwiecień 2021 r. Wynagrodzenie to zostało (...)  »
Rezygnacja pracownika z oszczędzania w PPK wygaśnie w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 18
W 2020 r. wdrożyliśmy PPK. Czy pracownik, który zrezygnował z odprowadzania wpłat, powinien taką rezygnację składać co roku? NIE. Rezygnacji nie trzeba składać corocznie. Jednakże (...)  »
Skierowanie więźnia do pracy a PPK
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 18
W firmie wdrożono PPK. Czy osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności podlegają zapisowi do PPK? NIE. (...)  »
Zgłoszenie do PPK nowo zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 22
W firmie wdrożone zostały pracownicze plany kapitałowe. Zatrudniliśmy pracownika na umowę o pracę. W jakim czasie powinniśmy zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK? (pytanie (...)  »
Wypłacanie premii kwartalnej a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 22
W firmie wdrożyliśmy pracownicze plany kapitałowe. Co kwartał wypłacana jest premia, której wartość uzależniona jest od uzyskanego przez pracodawcę obrotu. Czy od tej premii należy (...)  »
Możliwość finansowania przez pracodawcę wpłaty dodatkowej do PPK
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 20
W jednostce sektora finansów publicznych wdrożono pracownicze plany kapitałowe. Pracodawca na etapie podpisywania umowy o zarządzanie PPK nie zdecydował się na odprowadzanie wpłat dodatkowych dla (...)  »
Ewidencja księgowa wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 12
Jednostki obowiązane do dokonywania wpłat do PPK księgują te wpłaty w miesiącu, którego one dotyczą. Wpłatę w części finansowanej przez pracodawcę ujmuje się w kosztach (...)  »
Składka do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 21
Nasza firma w kwietniu 2021 r. zawarła umowę o prowadzenie PPK. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. W maju 2021 r. przekazaliśmy do instytucji finansowej pierwszą (...)  »
Pierwsza wpłata po zawarciu umowy o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 18
W maju br. zawarto dla pracowników umowę o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. W jakim terminie należy odprowadzić pierwsze wpłaty do PPK? Zgodnie z przepisami ustawy (...)  »
PPK przy delegowaniu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 3
Dwóch pracowników zostanie oddelegowanych do Niemiec do pracy. Czy od wypłaconych im wynagrodzeń należy odprowadzić wpłaty do PPK? TAK. Fakt oddelegowania pracownika do świadczenia pracy (...)  »
Obniżenie wpłaty finansowanej przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 18
Przedsiębiorcy z tzw. czwartego i zarazem ostatniego etapu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych przystąpili już do programu. To oznacza, że duża część z nich po raz (...)  »
Moment ustalenia wieku osoby zatrudnionej na potrzeby zapisu do PPK
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 18
Będę zawierać umowę o prowadzenie PPK. Na jaki dzień powinienem ustalić wiek pracowników przy automatycznym zapisie, jeżeli nie złożyli oni deklaracji o rezygnacji? Czy po (...)  »
Czas zawrzeć umowę o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 2
W dniu 10 maja br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, przez podmioty zatrudniające z ostatniego, (...)  »
Dokonywanie wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 18
Niedługo mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla czwartej grupy przedsiębiorców. Tym samym podmioty zatrudniające zobowiązane będą do odprowadzenia pierwszych wpłat do PPK. (...)  »
Zawarcie umów o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 18
Podmioty zatrudniające z ostatniego, czwartego etapu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych mają obowiązek do dnia 10 maja 2021 r. zawrzeć w imieniu i na rzecz osób (...)  »
Wniosek o przystąpienie do PPK w przypadku osób po 55. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 21
Wdrażamy pracownicze plany kapitałowe. Zatrudniam kilku pracowników w wieku powyżej 55 lat. Czy oni muszą składać jakieś dokumenty, jeśli zamierzają przystąpić bądź zrezygnować z uczestnictwa (...)  »
Zwolnienie z obowiązku wdrożenia PPK przez mikroprzedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 18
Spełniamy kryteria dla uznania za mikroprzedsiębiorstwo. Pracownicy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK. Czy w takiej sytuacji musimy zawrzeć umowę z instytucją finansową? Czy zwolnienie z (...)  »
Zapisowi do PPK podlegają osoby pełnoletnie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 18
Wdrażamy pracownicze plany kapitałowe (PPK). Czy do programu powinniśmy zapisać pracowników młodocianych? NIE. Zapisowi do PPK podlegają osoby zatrudnione w rozumieniu art. 2 ust. 1 (...)  »
Wdrożenie PPK dla osób zatrudnionych w zagranicznych podmiotach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 1
Pracownicze plany kapitałowe są obowiązkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę zatrudnioną w rozumieniu przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Z dniem 1 (...)  »
Przekazywanie danych uczestnika PPK
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 18
W firmie wdrażamy pracownicze plany kapitałowe. Obecnie jesteśmy na etapie zawierania umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. Jakie dane dotyczące osób zatrudnionych musimy przekazać instytucji (...)  »
Przystąpienie do PPK po wcześniejszej rezygnacji
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 18
W 2020 r. wdrożono PPK. Dwóch pracowników, którzy początkowo zrezygnowali z PPK, chciałoby przystąpić do programu. Czy mogą tego dokonać? Jeśli tak, to w jakim (...)  »
PFR wyjaśnia Pracownicy podlegający zapisowi do PPK
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 1
W dniu 10 kwietnia br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach (...)  »
Kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu statusu mikroprzedsiębiorstwa przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 22
Chciałbym ustalić status przedsiębiorstwa. Skoro przepisy w zakresie pracowniczych planów kapitałowych objęły moją firmę od dnia 1 stycznia 2021 r., to dane z jakich lat (...)  »
Rezygnacja osób zatrudnionych z uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2021 r. moja firma objęta została regulacjami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Przedsiębiorstwo nie spełnia kryteriów dla uznania go za mikroprzedsiębiorstwo. (...)  »
PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 3
Firma spełnia kryteria dla uznania jej za mikroprzedsiębiorcę. Czy mogę zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jeśli wszyscy pracownicy złożą mi deklarację o rezygnacji z PPK? (...)  »
Obowiązek wdrożenia PPK przez mikroprzedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 20
Prowadzę firmę, w której zatrudniam 8 pracowników na umowę o pracę i 2 zleceniobiorców. Kilkoro z nich myśli o przystąpieniu do pracowniczych planów kapitałowych. 1) (...)  »
Wybór instytucji finansowej a przepisy Prawa zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 18
Jednostka samorządu terytorialnego wdraża PPK. Wyboru dokonuje w trybie zamówień publicznych. Niestety, reprezentacja pracowników nie doszła do porozumienia. Jakimi kryteriami należy kierować się przy dokonywaniu (...)  »
Przedstawienie pracownikom informacji o PPK
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 21
Moja firma jest na etapie wyboru instytucji finansowej PPK. Czy powinienem przedstawić pracownikom jakąś informację na temat tego programu i zasad uczestnictwa w nim? W (...)  »
Terminy zawarcia umów w ramach pracowniczych planów kapitałowych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 18
W firmie w najbliższych dniach zawarte zostanie z pracownikami porozumienie co do wyboru instytucji PPK. Na jakie kryteria pracownicy powinni zwrócić szczególną uwagę dokonując wyboru? (...)  »
Moment zatrudnienia pracownika a przynależność do PPK
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 18
W firmie wdrażamy PPK. Obowiązkami w tym zakresie zostaliśmy objęci z dniem 1 stycznia 2021 r. Czy umowy o prowadzenie PPK mamy zawrzeć dla pracowników (...)  »
Wdrażanie PPK w biurze poselskim
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 18
W moim biurze poselskim zatrudniam 3 pracowników. Są oni zainteresowani uczestnictwem w programie pracowniczych planów kapitałowych. Czy zobowiązany jestem wdrożyć dla nich PPK? TAK. Zarówno (...)  »
Koszty uzyskania przychodów od wpłat do PPK menedżera
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 5
Firma zatrudnia osobę fizyczną na podstawie kontraktu menedżerskiego, której finansuje składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Czy do tych składek należy zastosować 20% koszty uzyskania (...)  »
PPK u najmniejszych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 18
Z początkiem 2021 r. obowiązek w zakresie wdrożenia PPK objął m.in. ostatnią grupę przedsiębiorców, którzy dotychczas nie przystąpili do programu. Ustawa o PPK nakłada na (...)  »
Udział zakładowej organizacji związkowej przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 18
Jednostka z sektora finansów publicznych będzie wdrażać PPK. Czy w jej przypadku wyboru instytucji finansowej należy dokonać z udziałem związków zawodowych? TAK. Co do zasady, (...)  »
Sumowanie okresów zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 4
W firmie wdrożone zostały Pracownicze Plany Kapitałowe. Jedna z pracownic przez miesiąc wykonywała swoje czynności na podstawie umowy zlecenia, od którego odprowadzane były obowiązkowe składki (...)  »
Ustalanie statusu mikroprzedsiębiorcy na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 4
Od 2021 r. moja firma została objęta obowiązkiem wdrożenia PPK. Czy muszę wdrożyć PPK, jeśli pracownicy nie chcą przystąpić do programu? Słyszałem, że mikroprzedsiębiorcy nie (...)  »
Wysokość wpłaty na PPK przy dodatkowym ubezpieczeniu dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 4
W firmie wdrożyliśmy PPK. Od marca br. planujemy finansować naszym pracownikom część dodatkowego ubezpieczenia na życie. Od kwoty tej odprowadzane będą składki ZUS i zaliczka (...)  »
Osoby zatrudnione na umowę zlecenia a obowiązek wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 4
W ramach jednoosobowej działalności, prowadzonej na podstawie wpisu w CEIDG, zatrudniam 4 osoby. Zawarte z nimi zostały umowy zlecenia. Czy dla tych pracowników muszę wdrożyć (...)  »
Wpłaty do PPK w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 22
Firma będąca pracodawcą wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia za listopad 2020 r. zostały wypłacone 10 grudnia 2020 r. W (...)  »
Wybór instytucji zarządzającej PPK przez jednostki publiczne
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 18
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały jednostki publiczne, niezależnie od stanu zatrudnienia w nich osiąganego. W przypadku (...)  »
Rozliczanie wpłat do PPK w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 5
Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) mają wpływ na rozliczenia podmiotów je dokonujących jako płatników pdof. Do utworzenia PPK zobowiązani są wszyscy pracodawcy zatrudniający co (...)  »
Wpłaty na PPK a 50% koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 5
Jedna z wyższych uczelni medycznych będzie finansować swoim pracownikom składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Do wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników naukowych od lat stosowane (...)  »
Wykazanie składki do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 22
Wdrożyliśmy w zakładzie PPK. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. W jaki sposób powinniśmy wykazywać opłacaną pracownikom składkę w raportach ZUS? (pytanie nr 1319738) Finansowane przez (...)  »
Dwie wypłaty dla pracownika a wpłaty na rachunek PPK
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 18
Wdrożyliśmy w firmie pracownicze plany kapitałowe. W grudniu 2020 r. pracownicy poza miesięcznym wynagrodzeniem otrzymali nagrody świąteczne. Czy od wartości tych nagród należy odprowadzić wpłaty (...)  »
Wpłata do PPK po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do programu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 18
Pracownik zrezygnował w październiku br. z oszczędzania w ramach PPK. W połowie grudnia br. złożył wniosek o przystąpienie do PPK. W jaki sposób powinienem odprowadzić (...)  »
Uczestnictwo obcokrajowca w PPK
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 4
W firmie zatrudniamy kilku cudzoziemców. W 2021 r. przystąpimy do PPK i będziemy podpisywać umowy o prowadzenie. Czy do systemu oszczędzania mogą przystąpić cudzoziemcy? TAK. (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe w szkole publicznej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 22
W jakim terminie regulacjami w zakresie pracowniczych planów kapitałowych objęte zostaną szkoły publiczne? Czy stan zatrudnienia wykazywany w danej placówce będzie miał w tym przypadku (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.