Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.810 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
wtorek - 11.04.2023 r.
 • Odsetki, kary i egzekucja, czyli konsekwencje niepłacenia podatków
 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2022 r.
przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
Pracownicze Plany Kapitałowe
pokaż fragmenty artykułów
Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK za pracowników podlegających autozapisowi
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 18
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych co 4 lata każdy podmiot zatrudniający zobowiązany jest ponowić zapis w odniesieniu do zatrudnianych osób. Pierwszy ponowny (...)  »
Termin na złożenie rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez nowo zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 22
W firmie z początkiem kwietnia br. zostanie zatrudniony nowy pracownik. Mamy wdrożone pracownicze plany kapitałowe. W jakim terminie nowo zatrudniona osoba powinna złożyć ewentualną deklarację (...)  »
Dwie umowy a wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 22
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest uczestnikiem PPK. W kwietniu br. zostanie z nim zawarta umowa zlecenia (podlegająca obowiązkowym składkom ZUS). Czy wpłaty (...)  »
Pracownicy mogą składać rezygnacje z PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 1
Z początkiem marca 2023 r. ruszył autozapis do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wszystkie osoby nim objęte, które nie chcą przystąpić do programu, mogą od 1 (...)  »
Złożenie deklaracji o rezygnacji z PPK z powodu autozapisu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 21
W związku z autozapisem do PPK kilku pracowników musi w marcu br. podjąć decyzję o uczestnictwie w PPK. Większość z nich poinformowała mnie, że nadal (...)  »
Wpłata do PPK od karty podarunkowej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 18
W związku z Dniem Kobiet pracownicom przekazane zostaną karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach. Czy od ich wartości należy naliczyć i odprowadzić wpłaty do PPK? (...)  »
Autozapis dotyczy też firm, które nie wdrożyły PPK
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 18
Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo. Na etapie wdrażania PPK wszyscy pracownicy złożyli deklarację w zakresie rezygnacji z uczestnictwa w programie. Zatem nie zawarto umowy o zarządzanie PPK. Czy (...)  »
Pracownik powyżej 55 lat nie podlega autozapisowi
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 18
Jeden z zatrudnionych pracowników, w wieku 58 lat, w 2021 r. (na etapie wdrażania do PPK) nie przystąpił do programu. Czy osoba ta podlega autozapisowi (...)  »
Wszystko o autozapisie do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 15
W 2023 r. będzie miał miejsce po raz pierwszy od wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych tzw. ponowny autozapis do PPK. Na czym polega ten mechanizm? Czy (...)  »
Termin złożenia rezygnacji z PPK w związku z autozapisem
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 18
Przedstawiłem pracownikom informacje o autozapisie do PPK mającym mieć miejsce z początkiem marca br. Kilku z nich w tym samym dniu złożyło deklarację o rezygnacji. (...)  »
Zakończenie stosunku pracy a autozapis PPK
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 1
Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dniem 28 lutego 2023 r. wygasną wszystkie złożone dotychczas deklaracje o rezygnacji z PPK. Może się (...)  »
Dwa dni wolnego dla dawcy krwi na stałe
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 1
Pracownicy, którzy są zasłużonymi lub honorowymi dawcami krwi, mogą korzystać z pewnych przywilejów. Jednym z nich jest prawo do zwolnienia od pracy w związku z (...)  »
Pracodawca do końca miesiąca musi poinformować o autozapisie do PPK
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 1
W 2023 r. po raz pierwszy od wdrożenia PPK mamy do czynienia z tzw. ponownym autozapisem do PPK. Autozapis odbywa się co 4 lata, aby (...)  »
Pracownica na urlopie macierzyńskim objęta jest autozapisem do PPK
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 18
W zakładzie wdrożono PPK. Kilku pracowników zrezygnowało z odprowadzania wpłat. Wiem, że w marcu br. nastąpi autozapis. Czy obejmie on również pracownicę, która przebywa na (...)  »
Termin dokonania pierwszego potrącenia wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 18
Pracownik (42 lata) chce złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Kiedy powinienem odprowadzić dla niego pierwszą wpłatę? Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK może (...)  »
Informacja przedstawiana w związku z autozapisem do PPK
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 21
W zakładzie mamy wdrożone PPK. Kilku pracowników zrezygnowało z odprowadzania wpłat. Wiem, że w 2023 r. będzie miał miejsce autozapis tych osób, jeżeli ponownie nie (...)  »
Zasady obniżania wpłat do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 18
W przepisach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych ustalono procentowe wartości wpłat do PPK. Ustawa przewiduje również możliwość obniżenia wpłaty finansowanej przez pracownika, jeżeli jego dochody (...)  »
Ważność deklaracji o rezygnacji z PPK złożonej w grudniu 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 18
Jeden z nowo zatrudnionych pracowników na koniec grudnia 2022 r. złożył deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Czy w jego przypadku autozapis będzie miał (...)  »
Kwota umożliwiająca obniżenie wpłaty do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 1
Podstawowa wpłata na rachunek PPK finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o pracowniczych planach (...)  »
Autozapis w PPK
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 18
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każdy podmiot zatrudniający zobowiązany jest co 4 lata ponowić zapis w odniesieniu do zatrudnianych osób. Pierwszy ponowny (...)  »
Wypłata premii a moment przystąpienia do PPK
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 18
Pracownik przystąpił do PPK. Zostanie mu wypłacona premia kwartalna należna za okres, kiedy jeszcze nie był zapisany do PPK. Czy od tej kwoty trzeba odprowadzić (...)  »
PFR sprawdzi podmioty, które nie wdrożyły PPK
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 1
Polski Fundusz Rozwoju w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mojeppk.pl poinformował, że na podstawie przepisów ustawy o PPK zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszystkie podmioty (...)  »
Zawarcie umowy o praktyki absolwenckie nie powoduje konieczności zapisu do PPK
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 18
W zakładzie przyjęta ma zostać osoba do odbycia praktyk absolwenckich. Planujemy wypłacać jej wynagrodzenie. Czy osoba taka będzie podlegać zapisowi do PPK? NIE. Zasady organizowania (...)  »
Wzrost zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwie a obowiązek wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022, strona 22
Dotychczas firma jako mikroprzedsiębiorstwo korzystała ze zwolnienia z obowiązku wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Obecnie zatrudnienie wzrosło i przekroczyło 10 osób. Czy w związku z tym (...)  »
Ponowne zatrudnienie a rezygnacja z PPK
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 22
W listopadzie br. zatrudnienie w firmie rozpocznie osoba, która pracowała już u nas w I półroczu br. Wówczas złożyła ona rezygnację z uczestnictwa w PPK. (...)  »
PPK w przypadku pracowników młodocianych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 18
W zakładzie odprowadzane są wpłaty do PPK. Przyjęto do pracy pracownika młodocianego. Czy jego też należy zapisać do PPK? NIE. W myśl przepisów Kodeksu pracy (...)  »
Rezygnacja z PPK
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022, strona 3
Rozpocząłem pracę. Nie chcę przystępować do PPK. W jakiej formie powinienem poinformować o tym pracodawcę? W tym celu Czytelnik musi przedłożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji (...)  »
Obowiązki w PPK w związku z zatrudnieniem nowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022, strona 15
Obecnie pracodawca, przyjmując do pracy nową osobę, musi pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności dotyczących pracowniczych planów kapitałowych. Chodzi tu nie tylko o kwestię zapisania jej (...)  »
Zapis do PPK pracownika ponownie zatrudnionego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022, strona 22
W zakładzie zatrudniony zostanie pracownik. Osoba ta już w okresie od stycznia do czerwca br. była pracownikiem zakładu (na podstawie umowy o pracę). Chce on (...)  »
Autozapis dotyczy pracowników niebędących uczestnikami PPK
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022, strona 1
Autozapis nie dotyczy wyłącznie uczestników PPK, którzy - składając deklarację o rezygnacji - zaprzestali finansowania wpłat do PPK. Osoba zatrudniona, która złożyła deklarację o rezygnacji (...)  »
Podstawa naliczania wpłat odprowadzanych na rachunki uczestników PPK
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022, strona 18
Uruchomiłem własną działalność gospodarczą. Zatrudniłem 3 osoby na umowę o pracę. Dwie z nich wyraziły chęć uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych. W związku z tym (...)  »
Pracodawca dowie się, od kiedy nie musi naliczać wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022, strona 1
Rozpoczęcie przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności z programu, po osiągnięciu 60. roku życia, oznacza, że kończy on tym samym oszczędzanie w PPK. Zatem nie mogą (...)  »
Uczestnictwo w PPK osoby, która wcześniej złożyła rezygnację
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022, strona 4
Jedna z osób, która na etapie wdrażania PPK złożyła deklarację o rezygnacji z udziału w programie, teraz chciałaby do niego przystąpić. Czy jest to możliwe? (...)  »
Rezygnacja z PPK pracownika ponownie zatrudnianego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022, strona 4
Z początkiem października 2022 r. w ramach umowy o pracę zatrudnimy palacza. Osoba ta była już pracownikiem urzędu w okresie od stycznia do maja br. (...)  »
Możliwość dokonywania wpłaty dodatkowej przez podmiot zatrudniający
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022, strona 4
W urzędzie gminy wdrożone zostały Pracownicze Plany Kapitałowe. Kilku pracowników zdecydowało się na finansowanie sobie wpłat dodatkowych. Dopytywali się również o możliwość dodatkowych wpłat finansowanych (...)  »
Zmiana instytucji finansowej PPK w przypadku jednostki organizacyjnej gminy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022, strona 4
Jesteśmy jednostką organizacyjną gminy, która została objęta przez wójta wspólnym wyborem instytucji finansowej PPK. Zakładowa organizacja związkowa zaakceptowała ten wybór. Jednak teraz mamy wątpliwości, czy (...)  »
Utworzenie PPE w podmiocie odprowadzającym wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022, strona 18
W zakładzie od dłuższego czasu odprowadzamy wpłaty do PPK. Obecnie, w związku z wieloma sygnałami od pracowników, zamierzamy zarejestrować pracowniczy program emerytalny. Czy w sytuacji, (...)  »
Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 08.08.2022, strona 18
W zakładzie wdrożono PPK. Czy od wynagrodzenia zwolnionego pracownika, które wypłacone zostanie mu już po ustaniu zatrudnienia, pracodawca będzie musiał odprowadzić wpłaty do PPK? W (...)  »
Zapis do PPK nowo zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 04.08.2022, strona 22
W połowie sierpnia br. zatrudnię w ramach umowy o pracę nowego pracownika. Czy na mocy nowych przepisów muszę zgłosić go do PPK w ciągu 14 (...)  »
Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022, strona 21
W zakładzie wdrożone zostały pracownicze plany kapitałowe. Z początkiem czerwca br. zatrudniłem trzech nowych pracowników (na umowę o pracę na część etatu). Wiem, że osoby (...)  »
Nowy termin na zgłoszenie pracownika do PPK
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022, strona 18
W połowie lipca br. przyjmiemy do pracy dwie osoby. Słyszałam, że zaszły zmiany w zakresie zgłaszania do PPK i odprowadzania wpłat. W jakim terminie powinniśmy (...)  »
Zmiany w ustawie o PPK
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022, strona 18
Na mocy ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 znowelizowane zostały przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Nowe regulacje (...)  »
Przepisy sankcyjne a sytuacja uczestników PPK
Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 09.06.2022, strona 2
W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie, Unia Europejska zdecydowała się na nałożenie sankcji na obywateli Rosji i Białorusi. W dniu 25 lutego 2022 (...)  »
Wpłaty na PPK w przypadku pracownicy przebywającej na macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022, strona 18
W firmie odprowadzane są wpłaty na pracownicze plany kapitałowe. Z początkiem czerwca br. jedna z pracownic przejdzie na urlop macierzyński. Jest ona uczestniczką PPK. Czy (...)  »
Pierwszy pracownik w firmie a obowiązek wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 22
Od kilku lat prowadzę firmę. Dotychczas nie zatrudniałam pracowników. W czerwcu 2022 r. przyjmę do pracy w ramach umowy zlecenia obywatela Ukrainy. Czy zobowiązana będę (...)  »
PPK w przypadku obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 4
W firmie od półtora roku wdrożone są pracownicze plany kapitałowe. Na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy zarejestrowanego na nowych zasadach zatrudniłem obywatela Ukrainy w wieku (...)  »
Ustalanie okresu zatrudnienia na potrzeby przystąpienia do PPK
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 18
Jeden z pracowników przez miesiąc świadczył pracę na podstawie umowy zlecenia, od której odprowadzane były obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Teraz zawarto z (...)  »
Podatek dochodowy od wpłat pracodawcy do PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 5
Wynagrodzenia wypłacane są różnym grupom pracowników w różnych terminach w miesiącu następującym po miesiącu przepracowanym, najpóźniej do 10. dnia tego miesiąca. W późniejszym okresie wypłacane (...)  »
PPK w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 13
Wynagrodzenia pracowników za dany miesiąc wypłacamy 10. dnia następnego miesiąca. W marcu 2022 r. zapłaciliśmy PPK za styczeń 2022 r. W jakim miesiącu i w (...)  »
Gospodarstwo rolne a zwolnienie z obowiązku wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 18
Prowadzę gospodarstwo rolne. Zatrudniłem dwie osoby do pracy. Czy w tym przypadku znajdują do mnie zastosowanie przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku wdrażania PPK przez mikroprzedsiębiorców? (...)  »
PIP będzie kontrolowała wdrożenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 1
Państwowa Inspekcji Pracy posiada uprawnienia do przeprowadzania kontroli podmiotów zatrudniających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, (...)  »
Spółka w restrukturyzacji a prawo do zwolnienia z obowiązku wnoszenia wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 18
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot zatrudniający odprowadza wpłaty do PPK za swoich pracowników. Przeprowadzony zostanie proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Czy w tym okresie spółce przysługuje (...)  »
Możliwość obniżenia wpłaty na rachunek PPK w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 18
Wpłaty na rachunek uczestnika PPK finansowane są z trzech źródeł: przez samego pracownika, przez pracodawcę i przez państwo. Pracownicy, którzy uzyskują niskie dochody, mają możliwość (...)  »
Na potrzeby PPK mikroprzedsiębiorcy powinni sprawdzić, czy nadal posiadają status
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 1
Co do zasady, obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK spoczywa na każdym podmiocie zatrudniającym, który zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w rozumieniu ustawy o (...)  »
Odprowadzanie wpłat do PPK z tytułu dwóch umów zawartych z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 18
Z pracownikiem, który świadczy pracę na podstawie umowy o pracę i jest uczestnikiem PPK, zawarta zostanie umowa zlecenia. Zlecenie będzie oskładkowane. Czy od tej umowy (...)  »
PPK od świadczenia niepieniężnego, gdy brak wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022, strona 18
W danym miesiącu pracownica otrzymała świadczenie niepieniężne, które podlega oskładkowaniu składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym okresie rozliczeniowym nie otrzymała żadnego wynagrodzenia. Czy (...)  »
Odzyskanie wpłaconych środków przy rezygnacji z PPK
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 18
Jeden z pracowników poinformował mnie, że planuje w najbliższym czasie zrezygnować z uczestnictwa PPK. W związku z tym zastanawia się, czy ma możliwość odzyskać odprowadzone (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za urlop a odprowadzenie wpłaty na rachunek PPK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 22
Z pracownikiem rozwiązana zostanie umowa o pracę. Jest on uczestnikiem PPK. Wypłacony mu zostanie ekwiwalent za urlop. Czy od tej wypłaty środków trzeba będzie odprowadzić (...)  »
Ustanie zatrudnienia a obowiązki wobec PPK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 18
Na koniec miesiąca zwolniony zostanie jeden z pracowników. Jest on uczestnikiem PPK i na jego rachunek odprowadzane są wpłaty. Czy jako pracodawca muszę to zgłosić (...)  »
W okresie przestoju ekonomicznego bez wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 4
Odprowadzamy wpłaty na rachunki PPK pracowników. W firmie wprowadzono przestój ekonomiczny na okres jednego miesiąca. Czy w takiej sytuacji musimy wnosić składki do PPK? NIE. (...)  »
Zmiana rodzaju umowy zawartej z pracownikiem a PPK
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 4
Jeden z naszych pracowników, z którym mamy zawartą umowę o pracę, od lutego br. będzie świadczył pracę na podstawie umowy zlecenia. Jest on uczestnikiem PPK. (...)  »
Możliwość dokonania korekty w przypadku wniesienia błędnej wpłaty na rachunek uczestnika PPK
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 4
W firmie zatrudniono nowego pracownika, który zdecydował, że chce być uczestnikiem PPK. Niestety kadrowa błędnie podała datę jego zatrudnienia i księgowa odprowadziła wpłaty do PPK, (...)  »
PPK w przypadku studenta na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 4
W firmie wdrożyłem PPK. Na początku miesiąca zawarłem umowę zlecenia ze studentem. Czy podlega on zapisowi do PPK? W przypadku studentów kwestia uczestnictwa w PPK (...)  »
Rachunek uczestnika PPK
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 18
Wdrożyliśmy pracownicze plany kapitałowe. Pracownicy chcieliby móc sprawdzać informacje o gromadzonych środkach i o wysokości wpłat z budżetu państwa. Czy jest to możliwe? TAK. Każda (...)  »
Termin odprowadzania wpłat na rachunki uczestników PPK
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 20
Pracuję w nowo powstałej firmie. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Będę odpowiedzialna za odprowadzanie tych wpłat. 1) W jakim terminie należy odprowadzać (...)  »
Wykazanie składki do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 11
Firma zatrudniła od 1 października 2021 r. pracownika. Wynagrodzenie za październik 2021 r. - zgodnie z obowiązującym w firmie terminem wypłat wynagrodzeń - otrzymał on (...)  »
Moment rezygnacji z uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 22
W firmie wdrożono pracownicze plany kapitałowe. Jeden z pracowników właśnie złożył deklarację o rezygnacji z odprowadzania wpłat na rachunek PPK. Od kiedy powinienem zaprzestać odprowadzania (...)  »
Przystąpienie do PPK pracownika, który wcześniej złożył rezygnację
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 21
Część pracowników jednostki na etapie wdrażania PPK złożyła deklarację o rezygnacji z odprowadzania wpłat. Teraz jeden z nich poinformował mnie, że chciałby zacząć odprowadzać wpłaty (...)  »
Naliczanie wpłat do PPK w sektorze publicznym
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 18
Program pracowniczych planów kapitałowych obejmuje również pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, którzy zostali wymienieni w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Są to m.in. (...)  »
PPK
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 3
Zatrudniliśmy nowego pracownika na umowę o pracę. Podlega on automatycznemu zapisowi do PPK. W jakim terminie należy zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK? Umowę (...)  »
Gdy termin w PPK wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 2
Jeżeli koniec terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK albo umowy o prowadzenie PPK wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, czyli niedzielę (...)  »
Utrata statusu mikroprzedsiębiorcy a obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 22
Od czerwca 2020 r. prowadzę działalność gospodarczą. Dotychczas zatrudniałem 5 pracowników. Wszyscy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK, zatem nie zawarłem umowy z żadną z instytucji (...)  »
Przedsiębiorcy otrzymają wezwania do zawarcia umów PPK
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 2
W najbliższym czasie podmioty zatrudniające, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, ale tego nie zrobiły, otrzymają wezwanie do zawarcia tej umowy. W (...)  »
Zmiana statusu uczestnika PPK a wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 1
Osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK w momencie zawarcia dla niej umowy o prowadzenie PPK i pozostaje uczestnikiem PPK, nawet jeśli przestaje dokonywać wpłat do (...)  »
Ustalanie statusu mikroprzedsiębiorcy dla celów PPK
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 1
Polski Fundusz Rozwoju w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mojeppk.pl wskazał, że przedsiębiorca może czasowo, bez utraty statusu mikroprzedsiębiorcy, zatrudniać więcej niż 10 pracowników pod (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.