Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 27 lutego 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 r., godz. 11:11 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.337 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 29.02.2024 r.
 • Kontrola w firmie - podatkowa, ZUS, Sanepid, Inspekcja Handlowa
poniedziałek - 04.03.2024 r.
 • Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
 • Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści?
czwartek - 07.03.2024 r.
 • Przegląd najnowszych interpretacji w podatku dochodowym
poniedziałek - 11.03.2024 r.
 • Zasady sporządzania i korekty świadectwa pracy
 • Przekształcenia, podziały i łączenia spółek po nowelizacji K.s.h.
28.02.2024 r. (środa) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania Rb-23PL za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu (...)
przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
Pracownicze Plany Kapitałowe
pokaż fragmenty artykułów
Zmiana dyspozycji w sprawie dodatkowej wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 21
W 2023 r. jeden z pracowników zadeklarował chęć odprowadzania wpłaty dodatkowej na rachunek PPK. Teraz w związku z sytuacją finansową zastanawia się nad wstrzymaniem odprowadzania (...)  »
Utrata statusu mikroprzedsiębiorcy a PPK
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 22
Firma jako mikroprzedsiębiorca nie wdrożyła PPK, bowiem wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Na koniec 2023 r. zatrudnienie w firmie przekroczyło (...)  »
Zmniejszenie partycypacji w PPE rodzi obowiązek wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 20
W firmie nie wdrożono pracowniczych planów kapitałowych z uwagi na fakt, że odprowadzaliśmy składki na pracownicze programy emerytalne. Niestety ze sporządzonej w styczniu br. informacji (...)  »
Ryczałt za używanie samochodu prywatnego a naliczanie wpłaty na rachunek uczestnika PPK
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 22
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Dodatkowo będzie mu wypłacany ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, który stanowi podstawę wymiaru składek (...)  »
Obniżenie wpłaty przez pracownika a kontrola wysokości jego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 18
W firmie odprowadzamy wpłaty do PPK. Jeden z pracowników poinformował, że chciałby obniżyć wysokość swojej wpłaty. Kto w takiej sytuacji powinien kontrolować wysokość jego wynagrodzenia (...)  »
Fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ma obowiązek wdrożyć PPK
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 18
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Na podstawie umowy o pracę zatrudniła dwóch pracowników - jedna umowa została zawarta na cały etat, druga na 1/2 etatu. (...)  »
Sankcje za niedopełnienie obowiązków w PPK
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 18
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której (...)  »
Dwie umowy jednego pracownika a naliczanie wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 18
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest uczestnikiem PPK. W styczniu br. została z nim zawarta umowa zlecenia. Od umowy tej odprowadzane będą dobrowolne składki (...)  »
Limit uprawniający do obniżenia wpłaty pracownika do PPK w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 3
Wpłaty na rachunek PPK finansowane są przez pracownika i podmiot zatrudniający. Podstawowa wpłata finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika w rozumieniu art. 2 ust. (...)  »
Świąteczne upominki a wpłata na rachunek uczestnika PPK
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 1
Od wartości upominków dla uczestników PPK podmiot zatrudniający ma obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych, a następnie przekazać je do instytucji finansowej, (...)  »
Wykazanie w ZUS RCA wpłaty do PPK za byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 8
Pracownik był zatrudniony do 30 listopada 2023 r. Wynagrodzenie za listopad otrzymał - zgodnie z regulaminem pracy - 5 grudnia 2023 r., czyli już po (...)  »
Niezawarcie umowy o prowadzenie PPK podlega karze grzywny
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023, strona 1
Za niezawarcie w terminie umowy o prowadzenie PPK grozi kara grzywny. Ściganie tych wykroczeń należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Tak czytamy w komunikacie Polskiego (...)  »
Pracownik tymczasowy a PPK
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 18
Na podstawie umowy zawartej z agencją pracy skierowany został do nas pracownik tymczasowy. Czy powinniśmy zapisać go do PPK? NIE. Podmiot zatrudniający umowę o prowadzenie (...)  »
Limit tzw. 30-krotności nie zwalnia z wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023, strona 1
W sytuacji gdy wynagrodzenie uczestnika PPK przekroczy limit tzw. 30-krotności, pracodawca, pomimo że nie będzie już odprowadzał za tę osobę składek na ubezpieczenia emerytalne i (...)  »
Niezapisanie pracownika do PPK w terminie i brak wpłat z tego tytułu
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 18
W firmie został zatrudniony pracownik. Podlega on wpisowi do PPK. Niestety przez niedopatrzenie pracownicy odpowiedzialnej za PPK nie został on zapisany do programu i nie (...)  »
PPK
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 3
W firmie wdrożono PPK. Zastanawiamy się nad zawarciem nowej umowy o zarządzanie PPK. Czy wymaga to uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej? TAK. Wprawdzie obowiązek taki (...)  »
30 dni na zawarcie umowy o zarządzanie PPK
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 3
Podmioty zatrudniające, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, ale tego nie zrobiły, otrzymały z PFR wezwanie do podpisania umowy albo do przekazania (...)  »
Wpłata powitalna PPK
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 3
W nowo powstałej firmie wdrożyliśmy PPK. Kiedy pracownicy, którzy przystąpili do PPK, otrzymają wpłaty powitalne? Wpłata powitalna PPK wynosi 250 zł. Do wpłaty powitalnej uprawniony (...)  »
PPK w przypadku finansowania posiłków pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023, strona 1
Wynagrodzeniem uczestnika PPK jest - co do zasady - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli dana kwota jest wyłączona z tej podstawy (...)  »
Obowiązki pracodawcy w PPK w związku z ustaniem zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023, strona 22
W listopadzie 2023 r. dojdzie do rozwiązania umowy o pracę z osobą, która jest uczestnikiem PPK. Czy o fakcie zakończenia zatrudnienia musimy powiadomić instytucję zarządzającą (...)  »
Postępowanie w przypadku nieodprowadzenia w terminie wpłaty na rachunek PPK
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023, strona 4
W firmie wdrożono PPK. Osoba zastępująca księgową zapomniała w terminie odprowadzić wpłaty na rachunki uczestników PPK. Czy dokonując wpłaty po terminie, należy doliczyć odsetki? Podmiot (...)  »
Zawarcie umowy na okres próbny a przynależność do PPK
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023, strona 18
Z pracownikiem została zawarta umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny. Czy osoba taka podlega zapisowi do PPK? Czy zapis trzeba będzie zrobić dopiero po (...)  »
Wpłata do PPK z tytułu wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023, strona 22
Z pracownikiem zostanie rozwiązana umowa o pracę. Zostanie mu wypłacony ekwiwalent za urlop. Czy od tej wypłaty należy naliczyć i odprowadzić wpłaty do PPK? (pytanie (...)  »
Postępowanie w przypadku błędnie naliczonych i odprowadzonych wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023, strona 18
Znaczna część pracowników zdecydowała się na odprowadzanie wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK). W związku z tym podmioty zatrudniające co miesiąc są zobowiązane do naliczenia, (...)  »
Wypłata nagrody jubileuszowej a wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023, strona 22
Pracownik jest uczestnikiem PPK. W przyszłym miesiącu uzyska prawo do 10-letniej nagrody jubileuszowej. Zostanie ona wypłacona w terminie przelewu pensji. Czy od tej nagrody należy (...)  »
Z PPK można wypłacić środki w przypadku poważnej choroby
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023, strona 20
Oszczędzam w PPK. Słyszałem, że zgromadzone środki można wypłacić w przypadku zachorowania. 1) Czy jest to możliwe w przypadku każdej choroby? Zasadniczo osoba oszczędzająca w (...)  »
PPK w przypadku pracodawcy zagranicznego
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 2
Podmiot zatrudniający, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski, ale zatrudnia w Polsce osoby uprawnione do uczestnictwa w PPK, ma obowiązek zapewnić (...)  »
Wspólny rachunek PPK dla małżonków
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023, strona 1
Polski Fundusz Rozwoju w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.moje.ppk.pl wskazał, że istnieje możliwość otwarcia wspólnego rachunku PPK dla małżonków, którzy posiadają swoje indywidualne rachunki (...)  »
Pracownik może zdecydować o obniżeniu wpłaty do PPK finansowanej ze swojej pensji
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023, strona 20
W związku ze wzrostem zatrudnienia firma przestała spełniać kryteria dla uznania jej za mikroprzedsiębiorcę. Poza tym nowi pracownicy wyrazili chęć uczestnictwa w PPK. Z początkiem (...)  »
Ustalanie statusu firmy na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023, strona 18
Dotychczas w firmie zatrudnionych było 7 pracowników. Żaden z nich nie chciał uczestniczyć w PPK, w związku z tym nie wdrożono PPK. Teraz przyjmiemy do (...)  »
PPK w przypadku pracowników zatrudnionych na okres wakacji
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023, strona 1
Polski Fundusz Rozwoju, w wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie www.mojeppk.pl, wskazał, że pracownik zatrudniony w okresie wakacyjnym może zostać uczestnikiem pracowniczych planów kapitałowych już 15. dnia (...)  »
Raport ZUS RCA z wykazaną składką do PPK za byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023, strona 8
Pracownik pełnoetatowy był zatrudniony do 30 czerwca 2023 r. Czerwcowe wynagrodzenie otrzymał - zgodnie z regulaminem pracy - 10 lipca 2023 r., czyli już po (...)  »
Pracodawcy muszą sprawdzić partycypację w PPE
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023, strona 1
Polski Fundusz Rozwoju w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mojeppk.pl przypomina, że: "Podmioty, które nie wdrożyły PPK z uwagi na prowadzenie PPE, co pół roku (...)  »
Kwota umożliwiająca obniżenie wpłaty do PPK w II półroczu 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023, strona 1
Podstawowa wpłata na rachunek PPK finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Pracownik może też zdecydować o odprowadzaniu wpłaty dodatkowej, a także o obniżeniu wpłaty (...)  »
Wypłata dofinansowania wypoczynku pracownika a naliczanie wpłaty na rachunek PPK
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023, strona 18
Rozpoczął się sezon letni. W związku z tym część pracodawców wypłaca swoim pracownikom dofinansowanie ich wypoczynku. Świadczenie takie może być finansowane z różnych źródeł, np. (...)  »
Rachunek PPK i zgromadzone na nim środki przy zmianie pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023, strona 1
Zmiana pracodawcy przez pracownika może wiązać się ze zmianą instytucji finansowej, w której pracownik będzie oszczędzał w ramach PPK. Do zmiany instytucji finansowej nie dojdzie (...)  »
Termin zastosowania niższej wpłaty dodatkowej pracownika
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 03.07.2023, strona 18
Pracownik, będący uczestnikiem PPK, złożył informację w zakresie obniżenia wpłaty dodatkowej finansowanej ze swojego wynagrodzenia. Od kiedy należy naliczać wpłaty w obniżonej wysokości? Zasadniczo osoba (...)  »
Limit wpłat uprawniający do dopłaty rocznej PPK za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 03.07.2023, strona 1
Dopłata roczna dla uczestnika PPK wynosi 240 zł. Prawo do jej uzyskania przysługuje tym osobom, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez (...)  »
Wniosek o zmianę wysokości wpłaty dodatkowej do PPK
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023, strona 21
Pracownik odprowadza wpłatę dodatkową na rachunek PPK w wysokości 2%. Poinformował mnie, że chciałby tę wpłatę obniżyć do 1%. W jakiej formie powinien złożyć wniosek (...)  »
Sposób wyboru instytucji finansowej PPK w mikroprzedsiębiorstwie
Gazeta Podatkowa nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023, strona 21
Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo. Nowo zatrudniony pracownik poinformował, że chce przystąpić do PPK. Dotychczas w firmie nie dokonano wyboru instytucji finansowej PPK, bowiem żaden z pracowników nie (...)  »
Zasady dokonywania wypłaty środków zgromadzonych na PPK
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 01.06.2023, strona 15
Od kilku lat wielu pracowników odkłada część pensji na swoje rachunki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK to organizowany przez pracodawcę, ale współfinansowany przez pracownika, (...)  »
Zaległe wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023, strona 18
W firmie odprowadzamy wpłaty do PPK. Niestety w ubiegłym miesiącu przebywałam w szpitalu, a koleżanka zastępująca mnie nie pobrała i nie odprowadziła składek do instytucji (...)  »
Wdrożenie PPK przez spółkę komandytową
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023, strona 22
Rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej. Czy w tym przypadku trzeba będzie wdrażać PPK dla zatrudnionych pracowników, którzy będą świadczyć pracę na podstawie (...)  »
Gdy uczestnik PPK kończy 55 lat
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023, strona 22
Jeden z naszych pracowników, który jest uczestnikiem PPK, ukończy 55 lat. Czy w związku z tym powinien złożyć wniosek, jeśli nadal chce odprowadzać wpłaty? (pytanie (...)  »
Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK za pracowników podlegających autozapisowi
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 18
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych co 4 lata każdy podmiot zatrudniający zobowiązany jest ponowić zapis w odniesieniu do zatrudnianych osób. Pierwszy ponowny (...)  »
Termin na złożenie rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez nowo zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 22
W firmie z początkiem kwietnia br. zostanie zatrudniony nowy pracownik. Mamy wdrożone pracownicze plany kapitałowe. W jakim terminie nowo zatrudniona osoba powinna złożyć ewentualną deklarację (...)  »
Dwie umowy a wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 22
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest uczestnikiem PPK. W kwietniu br. zostanie z nim zawarta umowa zlecenia (podlegająca obowiązkowym składkom ZUS). Czy wpłaty (...)  »
Pracownicy mogą składać rezygnacje z PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 1
Z początkiem marca 2023 r. ruszył autozapis do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wszystkie osoby nim objęte, które nie chcą przystąpić do programu, mogą od 1 (...)  »
Złożenie deklaracji o rezygnacji z PPK z powodu autozapisu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 21
W związku z autozapisem do PPK kilku pracowników musi w marcu br. podjąć decyzję o uczestnictwie w PPK. Większość z nich poinformowała mnie, że nadal (...)  »
Wpłata do PPK od karty podarunkowej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 18
W związku z Dniem Kobiet pracownicom przekazane zostaną karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach. Czy od ich wartości należy naliczyć i odprowadzić wpłaty do PPK? (...)  »
Autozapis dotyczy też firm, które nie wdrożyły PPK
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 18
Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo. Na etapie wdrażania PPK wszyscy pracownicy złożyli deklarację w zakresie rezygnacji z uczestnictwa w programie. Zatem nie zawarto umowy o zarządzanie PPK. Czy (...)  »
Pracownik powyżej 55 lat nie podlega autozapisowi
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 18
Jeden z zatrudnionych pracowników, w wieku 58 lat, w 2021 r. (na etapie wdrażania do PPK) nie przystąpił do programu. Czy osoba ta podlega autozapisowi (...)  »
Wszystko o autozapisie do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 15
W 2023 r. będzie miał miejsce po raz pierwszy od wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych tzw. ponowny autozapis do PPK. Na czym polega ten mechanizm? Czy (...)  »
Termin złożenia rezygnacji z PPK w związku z autozapisem
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 18
Przedstawiłem pracownikom informacje o autozapisie do PPK mającym mieć miejsce z początkiem marca br. Kilku z nich w tym samym dniu złożyło deklarację o rezygnacji. (...)  »
Zakończenie stosunku pracy a autozapis PPK
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 1
Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dniem 28 lutego 2023 r. wygasną wszystkie złożone dotychczas deklaracje o rezygnacji z PPK. Może się (...)  »
Dwa dni wolnego dla dawcy krwi na stałe
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 1
Pracownicy, którzy są zasłużonymi lub honorowymi dawcami krwi, mogą korzystać z pewnych przywilejów. Jednym z nich jest prawo do zwolnienia od pracy w związku z (...)  »
Pracodawca do końca miesiąca musi poinformować o autozapisie do PPK
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 1
W 2023 r. po raz pierwszy od wdrożenia PPK mamy do czynienia z tzw. ponownym autozapisem do PPK. Autozapis odbywa się co 4 lata, aby (...)  »
Pracownica na urlopie macierzyńskim objęta jest autozapisem do PPK
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 18
W zakładzie wdrożono PPK. Kilku pracowników zrezygnowało z odprowadzania wpłat. Wiem, że w marcu br. nastąpi autozapis. Czy obejmie on również pracownicę, która przebywa na (...)  »
Termin dokonania pierwszego potrącenia wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 18
Pracownik (42 lata) chce złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Kiedy powinienem odprowadzić dla niego pierwszą wpłatę? Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK może (...)  »
Informacja przedstawiana w związku z autozapisem do PPK
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 21
W zakładzie mamy wdrożone PPK. Kilku pracowników zrezygnowało z odprowadzania wpłat. Wiem, że w 2023 r. będzie miał miejsce autozapis tych osób, jeżeli ponownie nie (...)  »
Zasady obniżania wpłat do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 18
W przepisach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych ustalono procentowe wartości wpłat do PPK. Ustawa przewiduje również możliwość obniżenia wpłaty finansowanej przez pracownika, jeżeli jego dochody (...)  »
Ważność deklaracji o rezygnacji z PPK złożonej w grudniu 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 18
Jeden z nowo zatrudnionych pracowników na koniec grudnia 2022 r. złożył deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Czy w jego przypadku autozapis będzie miał (...)  »
Kwota umożliwiająca obniżenie wpłaty do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 1
Podstawowa wpłata na rachunek PPK finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o pracowniczych planach (...)  »
Autozapis w PPK
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 18
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każdy podmiot zatrudniający zobowiązany jest co 4 lata ponowić zapis w odniesieniu do zatrudnianych osób. Pierwszy ponowny (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.