Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 16 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2021 r., godz. 13:55 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 106.579 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 18.10.2021 r.
 • Korekta sposobem na błąd w rozliczeniu podatkowym
 • Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
czwartek - 21.10.2021 r.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania w podatku VAT
poniedziałek - 25.10.2021 r.
 • Lokale i budynki firmowe w podatku dochodowym
 • Obowiązki przedsiębiorcy związane z ochroną środowiska
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
15.10.2021 r. (piątek) mija termin:
wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (...)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości (...)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości (...)
wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
Postępowanie przed fiskusem
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Termin złożenia pokontrolnej korekty rozliczeń
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 10
Kontrola podatkowa przeprowadzona przez urząd skarbowy w naszej firmie wykazała nieprawidłowości w zakresie rozliczenia podatku VAT. Chcemy sporządzić korekty błędnych deklaracji. W jakim terminie należy (...)  »
Śmierć podatnika przed spłatą podatku rozłożonego na raty
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 10
Mój ojciec uzyskał decyzję o rozłożeniu na raty spłaty zaległości z tytułu PIT. Zmarł jednak przed uregulowaniem całej kwoty objętej ulgą. Terminy płatności rat już (...)  »
Przechowywanie protokołów kontroli podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 10
Działalność gospodarczą prowadzę od kilku lat. W tym czasie miałem jedną kontrolę podatkową. Nie wykazała ona żadnych nieprawidłowości. Jak długo muszę przechowywać protokół sporządzony z (...)  »
Podmioty zobligowane do raportowania schematów podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 10
Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową. Czy i w jakim zakresie mamy obowiązek raportowania schematów podatkowych? Obowiązek zgłaszania schematów podatkowych obejmuje - w określonym ustawowo zakresie - promotorów, (...)  »
Upływa termin zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego!
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 10
Firmy, uczelnie czy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które w 2020 r. osiągnęły przychód o równowartości co najmniej 3 mln euro, a rozliczają się w (...)  »
Zaliczenie wpłaty na koszty upomnienia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 10
Otrzymałem upomnienie z urzędu skarbowego wzywające do zapłaty podatku z PIT-36 za 2020 r. Uregulowałem zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę, ale nie doliczyłem (...)  »
Interpretacja w sprawie zapowiedzianej kontroli podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 10
Spółka z o.o. otrzymała zawiadomienie z urzędu skarbowego o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie VAT. Czy mimo to można złożyć wniosek o wydanie indywidualnej (...)  »
Tłumaczenie dokumentów objętych kontrolą podatkową
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 10
Urząd skarbowy prowadzi w naszej firmie kontrolę podatkową w zakresie VAT. Zostaliśmy zobligowani do przedłożenia tłumaczeń dokumentów dotyczących rozliczenia tego podatku sporządzonych w języku czeskim. (...)  »
Mikrorachunek dla działalności gospodarczej i prywatnego najmu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 10
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Planuję wynająć poza działalnością gospodarczą prywatne mieszkanie, a uzyskiwane z tego tytułu dochody opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym. Czy na (...)  »
Opłata za wspólną interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 10
Wspólnicy spółki cywilnej chcą złożyć wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej ORD-WS w zakresie PIT. Czy każdy z nich uiszcza na konto KIS swoją część (...)  »
Dane autoryzacyjne JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 10
Muszę przesłać pierwszy JPK_V7M (za wrzesień 2021 r.). Czy podpisując go danymi autoryzującymi, mam podać kwotę przychodu za 2019 r., czy za 2020 r.? Pliki (...)  »
Termin wniesienia skargi na decyzję podatkową
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 10
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję urzędu skarbowego w zakresie wysokości zobowiązania z tytułu VAT. Nie zgadzam się z tym rozstrzygnięciem i chciałbym (...)  »
Jak powołać pełnomocnika do podpisywania deklaracji?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 10
Deklaracje, zeznania czy informacje przekazywane administracji skarbowej może podpisać w imieniu podatnika pełnomocnik. Podstawą jego działania jest UPL-1 lub UPL-1P. Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności majątkowej (...)  »
Obniżone odsetki po korekcie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 10
Muszę złożyć korektę pliku JPK_V7M za kwiecień 2021 r. Korekta nie ma związku z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową czy celno-skarbową. Czy od zaległości podatkowej ujawnionej (...)  »
Termin nałożenia kary porządkowej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 10
Urząd skarbowy ukarał mnie karą porządkową za niezłożenie w wyznaczonym terminie w toku postępowania podatkowego dokumentów potrzebnych do określenia wysokości zobowiązania z tytułu PIT. Postanowienie (...)  »
Zapłata podatku z nieostatecznej decyzji
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 10
Odwołałem się od decyzji urzędu skarbowego określającej wysokość podatku dochodowego, z której wynika, że mam zaległość podatkową w wysokości ponad 3.000 zł. Decyzja nie została (...)  »
Termin uzupełnienia niepodpisanej skargi
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 10
Wniosłem do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na decyzję dyrektora izby administracji skarbowej utrzymującą w mocy decyzję urzędu skarbowego określającą wysokość zobowiązania z tytułu PIT. Otrzymałem (...)  »
Przesłanki złożenia skutecznego "czynnego żalu"
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 10
Urząd skarbowy przysłał mi wezwanie do złożenia PIT-28 za 2020 r. (rozliczenie prywatnego najmu). Czy uniknę kary za nieprzekazanie zeznania podatkowego w terminie, jeżeli złożę (...)  »
Wynagrodzenie płatnika za pobór podatku
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 10
Firma zatrudnia kilku pracowników, w związku z czym odprowadza do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od ich pensji. Czy może potrącać wynagrodzenie za terminową (...)  »
Skutki nienaliczenia odsetek za zwłokę
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 10
Podatek VAT za lipiec 2021 r. wpłaciłem po terminie. Nie doliczyłem odsetek za zwłokę. Jak urząd skarbowy potraktuje taką wpłatę? Wpłata zostanie zaliczona proporcjonalnie na (...)  »
Termin (nie)wszczęcia postępowania po kontroli
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 10
Urząd skarbowy ma zasadniczo pół roku na wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli zakończonej stwierdzeniem nieprawidłowości. Termin ten przestaje być wiążący, gdy podatnik złoży anty-korekty nieuwzględniające (...)  »
Kontrola celno-skarbowa u podatnika
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 10
Urząd celno-skarbowy wszczął w naszej firmie kontrolę, która dotyczy prawidłowości rozliczania VAT w latach 2018-2019. Jak długo może ona trwać? Czas trwania kontroli celno-skarbowej nie (...)  »
Zakres działania pełnomocnika podatnika
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 10
Przedsiębiorca udzielił mi pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) do reprezentowania w toku kontroli podatkowej dotyczącej PIT za 2017 r. Weryfikacja wykazała nieprawidłowości. Czy na podstawie pełnomocnictwa szczególnego (...)  »
Zwolnienie z zapłaty odsetek podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 10
Zalegam z zapłatą VAT za lipiec 2021 r. Wyliczyłem, że odsetki za zwłokę należne na dzień uiszczenia podatku wyniosą kilka złotych. Jaka kwota odsetek podatkowych (...)  »
Kolejny mikrorachunek podatnika
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 10
Mikrorachunek wygenerowałem w ubiegłym roku na podstawie numeru PESEL. Od niedawna prowadzę jednak działalność gospodarczą i posługuję się NIP. Czy w związku z tym muszę (...)  »
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 10
Spółka z o.o. otrzymała zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu wynagrodzenia za pracę jednego z pracowników. Pensja tego pracownika jest już od dwóch miesięcy zajęta (...)  »
Skutki nieuiszczenia opłaty skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 10
Ustanowiłem pełnomocnika szczególnego do reprezentowania mnie w postępowaniu podatkowym dotyczącym określenia zobowiązania w podatku PIT. Pełnomocnictwo zostało złożone w urzędzie skarbowym. W jakim terminie należy (...)  »
Zapłata podatku za spadkodawcę
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 10
Mój zmarły ojciec miał zaległości z tytułu PIT. Jestem jego jedynym spadkobiercą. W jakim terminie muszę uregulować zaległości podatkowe ojca? Termin płatności zobowiązań podatkowych spadkodawcy (...)  »
Urzędnicy mogą wielokrotnie przedłużać termin zwrotu VAT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 10
Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku powinno być doręczone podatnikowi przed upływem poprzednio obowiązującego terminu. Przedłużenie musi mieć charakter ciągły. Postanowienie o przedłużeniu terminu (...)  »
Przedawnienie sprawdzanego podatku
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 10
Urząd skarbowy przysłał mi wezwanie do złożenia w trybie czynności sprawdzających korekty PIT-36 za 2019 r. Czy wszczęcie czynności sprawdzających wydłużyło termin przedawnienia podatku dochodowego (...)  »
Miejsce złożenia NIP-8
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 10
Spółka z o.o. zmieniła bankowy rachunek rozliczeniowy. Czy zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8 należy złożyć tylko w urzędzie skarbowym, czy także w ZUS? NIP-8 składa się tylko (...)  »
Odsetki od cudzej zaległości podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 10
Urząd skarbowy wszczął wobec mnie i innych wspólników postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki cywilnej z tytułu VAT. Czy będziemy musieli pokryć (...)  »
Data zapłaty wpisu sądowego przelewem
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 10
Zaskarżyłem do wojewódzkiego sądu administracyjnego decyzję dotyczącą wymiaru PIT. Otrzymałem wezwanie do uiszczenia wpisu. Mam tydzień na dokonanie wpłaty. Wpis chciałbym uregulować przelewem. Czy w (...)  »
Kara za niewysłanie informacji VAT-UE
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 10
Nasza firma dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych - jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE. Nie złożyliśmy w terminie informacji podsumowującej VAT-UE za lipiec 2021 r. Jaka i (...)  »
Pełnomocnictwo do podpisania NIP-2
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 10
Spółka cywilna (wspólnicy) zmieniła rachunek bankowy. Posiadam pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu spółki deklaracji składanych w formie elektronicznej (UPL-1). Czy na jego podstawie mogę podpisać (...)  »
Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 10
Muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Czy termin (...)  »
Kiedy urzędnicy skarbowi mogą żądać przekazania JPK?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 10
Organy podatkowe - niezależnie od istnienia wymogu składania przez podatników JPK_V7M lub JPK_V7K - mogą w związku z rozpatrywaną sprawą żądać udostępnienia w formie JPK (...)  »
Umorzenie nieskutecznej egzekucji administracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 10
Urząd skarbowy wszczął w czerwcu br. postępowanie egzekucyjne w związku z moimi zaległościami podatkowymi. Obecnie nie uzyskuję dochodów. Nie mam również majątku podlegającego zajęciu. Czy (...)  »
Druk wniosku o prawo pomocy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 10
Wniosłem do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na decyzję dotyczącą wymiaru podatku VAT. Zawarłem w niej również wniosek o zwolnienie od obowiązku zapłaty wpisu. Nie wiedziałem, (...)  »
Skutki wniesienia odwołania do niewłaściwego organu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 10
Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego dotyczącej wymiaru podatku PIT za 2018 r. wysłałem do dyrektora izby administracji skarbowej. Powinienem natomiast złożyć je w urzędzie skarbowym. (...)  »
Ponowna korekta zeznania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 10
Skorygowałem PIT-37 za 2019 r. To druga korekta tego zeznania podatkowego. W wyniku jej dokonania muszę dopłacić podatek. Czy mogę naliczyć obniżone odsetki za zwłokę? (...)  »
Skarga bez numeru PESEL skarżącego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej nie uwzględnił mojego odwołania i utrzymał w mocy decyzję naczelnika urzędu skarbowego określającą wysokość zobowiązania z tytułu PIT. Wniosłem więc skargę (...)  »
Kara za niezłożenie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 10
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Zapomniałem przesłać JPK_V7M za lipiec 2021 r. Jaka grozi za to kara? Karą za niezłożenie w terminie JPK_V7M jest grzywna do (...)  »
Wskazanie pełnomocnika we wniosku o jego wyznaczenie
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 10
Zamierzam złożyć wniosek o wyznaczenie zastępcy procesowego, który miałby reprezentować mnie w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym zaskarżenia decyzji określającej wysokość podatku VAT. We wniosku chciałbym wskazać (...)  »
Wniosek o prawo pomocy a termin złożenia skargi
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy niekorzystną dla mnie decyzję urzędu skarbowego dotyczącą określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku VAT. Zamierzam zaskarżyć rozstrzygnięcia organów (...)  »
Zaświadczenie przed dokonaniem zaliczenia zwrotu VAT
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 10
Spółka z o.o. złożyła wniosek o zaliczenie zwrotu VAT, wykazanego w JPK_V7M za czerwiec 2021 r., na zaległość z tytułu CIT. Urząd skarbowy wszczął (i (...)  »
Odwołanie pełnomocnika szczególnego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 10
Ustanowiłem pełnomocnika szczególnego do reprezentowania mnie w postępowaniu dotyczącym udzielenia ulgi w spłacie zaległego podatku PIT za 2020 r. Chciałbym go odwołać i powołać nowego (...)  »
Odsetki w trakcie postępowania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję określającą wysokość PIT za 2017 r. Wynika z niej, że muszę zapłacić podatek w wysokości ponad 3.500 zł. Odwołałem się od (...)  »
Zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 10
W naszej firmie urząd skarbowy przeprowadził kontrolę w zakresie VAT. Nie zgadzamy się ze wszystkimi ustaleniami, ale nie wnieśliśmy w terminie zastrzeżeń do protokołu kontroli. (...)  »
Jak uniknąć kary za błędy w rozliczeniach podatkowych?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 10
Podatnik, podając w deklaracji lub zeznaniu podatkowym nieprawdę skutkującą uszczupleniem podatku, naraża się na odpowiedzialność karną skarbową. Sposobem na uniknięcie kary jest złożenie korekty rozliczenia. (...)  »
Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spadkodawcy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 10
Mój ojciec prowadził działalność gospodarczą. Kiedy zmarł, wystąpiłem do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o jego zaległościach podatkowych. Okazało się, że zalegał z zapłatą VAT. (...)  »
Przesłanki wielokrotnego przedłużenia terminu zwrotu VAT
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 10
Spółka z o.o. wystąpiła o zwrot podatku VAT. Urząd skarbowy prowadzi czynności sprawdzające w zakresie zasadności dokonania zwrotu i już kolejny raz przysłał postanowienie o (...)  »
Spółka cywilna a wyspecjalizowany urząd skarbowy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 10
Spółka cywilna miała w 2020 r. roczny obrót w wysokości 16 mln zł. Czy w związku z tym od 2022 r. będzie rozliczać się w (...)  »
Przesłanki złożenia informacji MDR-3
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 10
Przedsiębiorca zawarł umowę leasingu w 2020 r. Firma leasingowa zgłosiła ją jako krajowy schemat podatkowy. Przedsiębiorca nie spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego. Czy musi złożyć informację (...)  »
Korekta rozliczeń podatkowych po kontroli celno-skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 10
Nasza firma miała kontrolę celno-skarbową. Kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości w zakresie rozliczenia VAT za niektóre miesiące 2019 r. Mamy dwa tygodnie na złożenie korekt deklaracji VAT. (...)  »
Zaświadczenie o posiadanym NIP
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 10
Zamierzam złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o wystawienie zaświadczenia o nadanym mi NIP. Czy za wydanie takiego zaświadczenia trzeba uiścić opłatę skarbową? TAK. Za wydanie (...)  »
Urząd skarbowy właściwy w zakresie ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 10
Muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za transakcję o wartości 16.000 zł na rachunek kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Do którego urzędu skarbowego (...)  »
COVID-19 jako przyczyna niezłożenia odwołania od decyzji
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 10
Podatnik ma dwa tygodnie na wniesienie odwołania od decyzji urzędu skarbowego. Niedotrzymanie tego terminu oznacza w zasadzie utratę szansy na weryfikację niekorzystnego rozstrzygnięcia - chyba (...)  »
Skarga podmiotu zagranicznego na interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 10
Przedsiębiorca niemający miejsca zamieszkania w Polsce (mieszka w Czechach) wystąpił do Dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Otrzymał wyjaśnienia, z którymi się nie zgadza, (...)  »
Odpowiedź na zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 10
Nasza firma otrzymała protokół kontroli podatkowej przeprowadzonej przez urząd skarbowy. Stwierdzono w nim uchybienia w weryfikowanych rozliczeniach VAT. Złożyliśmy zastrzeżenia. W jakim terminie powinniśmy otrzymać (...)  »
Wpis w sprawie sądowoadministracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 10
Wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargę na decyzję o przeniesieniu na mnie, jako wspólnika, odpowiedzialności za zaległości podatkowe rozwiązanej spółki cywilnej. Zamierzam wnieść od tego wyroku (...)  »
Miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 10
Biuro rachunkowe przechowuje tylko dokumenty księgowe dotyczące bieżących rozliczeń swoich klientów. Dokumentacja jest po zamknięciu roku podatkowego przekazywana klientom. Jaki adres przechowywania dokumentacji rachunkowej należy (...)  »
Brak wymogu zgłoszenia rachunku VAT
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 10
Zarejestrowałem działalność gospodarczą w CEIDG. Założyłem na potrzeby prowadzenia firmy bankowy rachunek rozliczeniowy. Zgłosiłem go urzędowi skarbowemu za pośrednictwem CEIDG. Bank utworzył dla tego konta (...)  »
Pokontrolna korekta deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 10
Urząd skarbowy przeprowadził w naszej firmie kontrolę w zakresie VAT za poszczególne miesiące 2019 r. Zgodziliśmy się tylko z niektórymi ustaleniami kontrolnymi i w konsekwencji (...)  »
Usunięcie uchybień formalnych odwołania
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 10
Odwołałem się od decyzji urzędu skarbowego określającej zobowiązanie z tytułu podatku PIT za 2017 r. Odwołanie złożyłem na piśmie, ale zapomniałem o jego podpisaniu. Czy (...)  »
Jak podważyć zablokowanie konta w ramach STIR?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 10
KAS ma prawo blokować rachunki bankowe podmiotów podejrzewanych o wyłudzenia skarbowe. Dostęp do środków zgromadzonych na koncie można stracić na okres do 72 godzin, z (...)  »
Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia podatku
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 10
Urząd skarbowy prowadzi postępowanie w sprawie wymiaru podatku VAT za poszczególne miesiące 2016 r. Otrzymałem zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia podatku ze względu na (...)  »
UPL-1 dla członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 10
Jestem przedsiębiorcą. Firmowe dokumenty podatkowe przesyłane przez internet dotychczas sam podpisywałem (danymi autoryzującymi albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Chcę jednak udzielić pracującemu u mnie synowi pełnomocnictwa (...)  »
Urząd właściwy w sprawie korekty zeznania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 10
Muszę skorygować PIT-36 za 2019 r. Nie podlegam już jednak pod urząd skarbowy, w którym złożyłem to zeznanie podatkowe. Na początku 2021 r. zmieniłem bowiem (...)  »
Zakres pełnomocnictwa szczególnego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 10
Ustanowiłem pełnomocnika szczególnego do reprezentowania mnie w postępowaniu podatkowym dotyczącym określenia wysokości zobowiązania w podatku VAT. Pełnomocnictwo zostało złożone w urzędzie skarbowym. Czy obowiązuje ono (...)  »
Inicjatywa dowodowa strony postępowania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 10
W urzędzie skarbowym toczy się wobec mnie postępowanie podatkowe w sprawie wymiaru podatku PIT za 2017 r. Czy mogę złożyć wnioski o przeprowadzenie własnych dowodów? (...)  »
Intercyza z małżonkiem będącym przedsiębiorcą
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 10
Mój przyszły mąż prowadzi działalność gospodarczą. Przed ślubem planujemy podpisać intercyzę. Czy mimo to mogę odpowiadać za ewentualne zaległości podatkowe męża? Intercyza nie chroni przed (...)  »
(Nie)zapowiedziana kontrola podatkowa
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 10
Nasza firma złożyła korekty deklaracji VAT za poszczególne miesiące 2019 r. Spodziewamy się kontroli podatkowej. Czy urząd skarbowy uprzedzi nas o zamiarze jej przeprowadzenia? Kontrola (...)  »
Jaki podawać identyfikator podatkowy: NIP czy PESEL?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 10
Identyfikatorem podatkowym obowiązującym w kontaktach z administracją skarbową jest PESEL albo NIP. Wpisuje się go na deklaracjach podatkowych, zamieszcza we wnoszonych pismach, podaje przy generowaniu (...)  »
Zapłata podatku z nieostatecznej decyzji
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję określającą zobowiązanie z tytułu PIT za 2018 r., z której wynika, że muszę zapłacić podatek w wysokości prawie 3.000 zł. Decyzja (...)  »
Korekta części deklaracyjnej w JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 10
Spółka z o.o. musi złożyć korektę części deklaracyjnej w JPK_V7M za maj 2021 r. Korekta nie ma wpływu na część ewidencyjną. Czy trzeba złożyć wyjaśnienie (...)  »
Sposób rozliczenia kwoty wpłaconej na zaległe podatki
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 10
Miałem zaległości z tytułu VAT za kwieceń, maj i czerwiec 2021 r. Wpłaciłem na mikrorachunek kwotę pokrywającą podatek za czerwiec 2021 r. W przelewie wskazałem (...)  »
Odwołanie od decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 10
Otrzymałem decyzję wydaną przez urząd skarbowy o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe nieuregulowane przez mojego zmarłego ojca. Jestem jego jedynym spadkobiercą. Chciałbym odwołać się od tej (...)  »
Skutki nieuiszczenia opłaty za interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 10
Wysłałem do Krajowej Informacji Skarbowej wniosek ORD-IN o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie PIT. Zapomniałem jednak o uiszczeniu opłaty. Od wysłania wniosku upłynęły (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.