Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 26 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.532 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.03.2023 r.
 • Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
28.03.2023 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
Postępowanie przed fiskusem
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Obniżone odsetki od zaległości podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 10
Muszę złożyć korektę PIT-36 za 2021 r. To już druga korekta tego zeznania podatkowego. Korekta wykazała zaległość podatkową w wysokości ponad 2.000 zł. Czy mogę (...) »
Pokontrolne postępowanie podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 10
Miałem kontrolę podatkową w zakresie PIT. Urząd skarbowy stwierdził nieprawidłowości. Nie złożyłem korekty zeznania podatkowego. W jakim czasie urząd skarbowy może wszcząć postępowanie podatkowe? Urząd (...) »
Zajęcie nadpłaty podatku przez komornika sądowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 10
Mam długi egzekwowane przez komornika sądowego. W PIT-36 za 2022 r. wykazałem nadpłatę podatku dochodowego w wysokości prawie 1.200 zł. Czy komornik sądowy może zająć (...) »
Czas trwania kontroli celno-skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 10
Urząd celno-skarbowy wszczął w naszej firmie kontrolę. Dotyczy ona prawidłowości rozliczenia VAT. Jak długo może trwać kontrola celno-skarbowa? Kontrola celno-skarbowa nie powinna zasadniczo trwać dłużej (...) »
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy decyzję urzędu skarbowego dotyczącą wymiaru podatku PIT. Zamierzam zaskarżyć te rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego. Czy w skardze mogę (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Korekta części ewidencyjnej w JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 10
Podałem błędne dane w części ewidencyjnej JPK_V7M za wrzesień 2022 r. Muszę złożyć korektę pliku. Czy grozi mi kara za przesłanie nierzetelnej ewidencji? Dokonanie przez (...)  »
Umorzenie z urzędu kilkuzłotowego podatku
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 10
Mąż i ja złożyliśmy wspólny PIT-37 za 2022 r. Wykazaliśmy w nim podatek do zapłaty w wysokości 8 zł. Czy trzeba uiścić taką kwotę, czy (...)  »
Termin przedłożenia dowodów w sprawie podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 10
Urząd skarbowy wszczął wobec mnie postępowanie podatkowe w zakresie PIT. Otrzymałem wezwanie do przedłożenia w ciągu 5 dni podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie (...)  »
Zaliczenie nadpłaty podatku dochodowego na poczet VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 10
W PIT-36L za 2022 r. wykazałem nadpłatę podatku dochodowego. Zależy mi na zaliczeniu jej na poczet VAT. Co muszę zrobić, aby urząd skarbowy dokonał takiego (...)  »
Zaświadczenie w czasie postępowania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 10
W urzędzie skarbowym toczy się wobec mnie postępowanie podatkowe dotyczące ustalenia zobowiązania w VAT. Muszę tymczasem uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Czy urząd skarbowy (...)  »
Co może być dowodem w postępowaniu podatkowym?
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 10
Obowiązek zebrania materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym spoczywa zasadniczo na urzędzie skarbowym. Dowodem może być praktycznie wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem: księgi podatkowe, (...)  »
Zaliczenie zawyżonej nadpłaty na zaległość podatkową
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 10
W PIT-36 za 2021 r. wykazałam nadpłatę podatku dochodowego. Została ona w całości zaliczona na poczet zaległości w VAT. Muszę złożyć korektę zeznania podatkowego, w (...)  »
Złożenie ZAW-NR przy kolejnej wpłacie na zgłoszone konto
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 10
Nasza firma zapłaciła kilka miesięcy temu za fakturę przelewem na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Zostało wówczas złożone zawiadomienie ZAW-NR. Ten sam (...)  »
Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania w PIT. Wynika z niej zaległość podatkowa. Czy możliwe jest umorzenie naliczonych od niej do tej pory odsetek (...)  »
Zajęcie wspólnej nadpłaty podatku na długi jednego małżonka
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 10
Mój mąż ma długi stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, egzekwowane przez komornika sądowego. Chcielibyśmy rozliczyć się wspólnie (na PIT-36) z tytułu podatku dochodowego za 2022 r. (...)  »
Identyfikator podatnika w zeznaniu podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo. Dodatkowo uzyskuję dochody z tytułu prywatnego najmu mieszkania opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jaki identyfikator podatkowy mam podać w PIT-28 za 2022 (...)  »
Termin zgłoszenia nowego konta bankowego
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 10
Spółka z o.o. ma nowy rachunek rozliczeniowy. Musi w związku z tym złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8. W jakim terminie należy to zrobić? Zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8 (...)  »
Zwrot nadpłaty podatku z zeznania złożonego przez Twój e-PIT
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 10
PIT-37 za 2022 r. złożyłam w ramach usługi Twój e-PIT. W zeznaniu podatkowym wykazałam nadpłatę podatku dochodowego. W jakim terminie zostanie ona zwrócona? Nadpłata podatku (...)  »
Kiedy trzeba przekazać dane księgowe w formie JPK?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 10
Organy podatkowe - niezależnie od istnienia wymogu składania przez podatników JPK_V7M/JPK_V7K - mogą żądać udostępnienia w formie JPK ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programu komputerowego. (...)  »
Konto do zwrotu nadpłaty w zeznaniu korygującym
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 10
W PIT-37 za 2022 r., który już złożyłem, wykazałem nadpłatę podatku dochodowego. Chciałbym otrzymać ją na rachunek bankowy. Zapomniałem jednak podać numer nowego konta w (...)  »
Opłata skarbowa za zaświadczenie
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 10
Muszę uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego o nadanym mi NIP. Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 21 zł. Czy mogę ją wpłacić (...)  »
Miejsca prowadzenia działalności w NIP-8
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 10
Spółka z o.o. posiada od niedawna kilka magazynów. Czy należy je traktować jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podlegające zgłoszeniu w NIP-8? TAK. Magazyn uznaje się (...)  »
Termin wniesienia skargi do sądu administracyjnego
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 10
Urząd skarbowy wydał niekorzystną dla mnie decyzję w sprawie wymiaru podatku PIT. Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał ją w mocy. Zamierzam wnieść skargę do wojewódzkiego (...)  »
Rachunek bankowy do zwrotu nadpłaty PIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 10
Jestem emerytką. Nie posiadam rachunku bankowego. W PIT-37 za 2022 r. mam nadpłatę podatku w wysokości 75 zł. Czy mogę podać do jej zwrotu rachunek (...)  »
Urząd skarbowy właściwy po zmianie miejsca zamieszkania
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 10
W połowie 2022 r. zamknąłem działalność gospodarczą i przeprowadziłem się do innego województwa. W nowym miejscu zamieszkania podjąłem pracę na podstawie umowy o pracę. W (...)  »
Wnioski dowodowe w postępowaniu podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 10
Urząd skarbowy wszczął wobec mnie postępowanie podatkowe dotyczące określenia wysokości zobowiązania w VAT. Chciałbym przedstawić w tej sprawie swoje dowody. W jakim terminie należy złożyć (...)  »
"Czynny żal" nie zawsze chroni sprawcę przed karą
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 10
"Czynny żal" pozwala uniknąć kary za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Musi być jednak dokonany z zachowaniem ustawowych wymogów co do treści, formy i (...)  »
Zapłata w ratach wpisu od skargi
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy niekorzystną dla mnie decyzję urzędu skarbowego określającą wysokość zobowiązania z tytułu PIT. Rozstrzygnięcia organów podatkowych zaskarżyłem do wojewódzkiego (...)  »
Opis sprawy we wniosku o interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 10
Spółka z o.o. ma zamiar wystąpić do Dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie VAT. Czy do wniosku można dołączyć dokumenty dotyczące (...)  »
Ulgi dla osoby spłacającej podatki spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 10
Zasiadałem w zarządzie spółki z o.o., która stała się niewypłacalna, a w konsekwencji nie regulowała podatków. Urząd skarbowy wydał decyzję o odpowiedzialności członków zarządu za (...)  »
Termin wydania interpretacji podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 10
Nasza firma zamierza złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie CIT. Czy interpretację podatkową powinniśmy otrzymać w ciągu 3 czy 6 miesięcy? W (...)  »
Urząd skarbowy właściwy w sprawie ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 10
Przedsiębiorca opłacił fakturę przelewem na rachunek bankowy kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Musi złożyć zawiadomienie ZAW-NR. Przedsiębiorca i kontrahent podlegają pod różne urzędy (...)  »
Identyfikator podatnika w PIT-38 za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 10
Kilka miesięcy temu zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej. W rozliczeniach podatkowych posługuję się jednak NIP. Bank przysłał mi tymczasem PIT-8C za 2022 r., w którym jako (...)  »
Sposób podpisania zgłoszenia NIP-8
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 10
Spółka z o.o. musi złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8. Czy zgłoszenie to może przesłać przez internet jeden z członków zarządu z użyciem profilu zaufanego? NIE. NIP-8 (...)  »
Terminy i sposoby zwrotu nadpłaty PIT za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 10
Nadpłata podatku dochodowego wykazana w zeznaniu podatkowym przesłanym przez internet zostanie zwrócona w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia, a określona w rozliczeniu sporządzonym (...)  »
Skutki ustanowienia zastawu skarbowego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 10
Na samochodzie, który zamierzam kupić, jest ustanowiony zastaw skarbowy. Stanowi on zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych obecnego właściciela. Czy urząd skarbowy może ode mnie dochodzić zapłaty (...)  »
Pełnomocnictwo do podpisania małżeńskiego zeznania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 10
Zamierzamy złożyć z żoną wspólny PIT-36 za 2022 r. Sporządzenie zeznania podatkowego chcemy zlecić doradcy podatkowemu. Wiemy, że konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa. Czy oboje musimy (...)  »
Zwrot VAT sposobem na uregulowanie podatków
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 10
Zadeklarowany przez podatnika zwrot VAT może być przeznaczony na pokrycie jego zobowiązań w VAT, PIT czy CIT. Zarachowanie na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe następuje (...)  »
Wspólny podatek dochodowy małżonków
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 10
Rozliczam się wspólnie z żoną z tytułu podatku dochodowego za 2022 r. (na PIT-36). Z wyliczeń wychodzi nam podatek do zapłaty. Czy musimy go wpłacić (...)  »
Zapłata podatku po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 10
Odwołałem się od decyzji urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zobowiązania w VAT. Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał tę decyzję w mocy. Rozstrzygnięcia organów podatkowych zaskarżyłem (...)  »
Wyspecjalizowany urząd skarbowy po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 10
Spółka cywilna (osób fizycznych) została przekształcona w spółkę z o.o. Przekształcenie nastąpiło 3 stycznia 2022 r. Rok obrotowy (podatkowy) spółki z o.o. zakończył się 31 (...)  »
Zgłoszenie rachunku VAT
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. Po zarejestrowaniu założyłem rachunek rozliczeniowy. Bank utworzył dla tego konta rachunek VAT. Czy numer tego rachunku muszę (...)  »
Wpis od skargi na decyzję kasatoryjną
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 10
Odwołałem się od decyzji naczelnika urzędu skarbowego dotyczącej określenia zobowiązania w VAT. Dyrektor izby administracji skarbowej uchylił decyzję i zwrócił sprawę urzędowi skarbowemu do ponownego (...)  »
Skutki złożenia błędnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 10
Podatnik, rozpoczynając działalność gospodarczą, złożył oświadczenie o wyborze jako formy opodatkowania ryczałtu ewidencjonowanego. Mimo to rozliczał się z pdof na zasadach ogólnych według skali podatkowej (...)  »
Termin zapłaty zaległego podatku po otrzymaniu upomnienia
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 10
Nie zapłaciłem w terminie podatku VAT za grudzień 2022 r. Urząd skarbowy przysłał mi upomnienie. Na uregulowanie zaległości podatkowej mam 7 dni. Czy przy obliczaniu (...)  »
Kiedy podatek może być wpłacony przez wyręczyciela?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 10
Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na podatniku. Dozwolone jest jednak uiszczenie podatku przez nabywcę przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, członka rodziny oraz osobę trzecią, ale (...)  »
Termin złożenia zgłoszenia ZAP-3
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 10
Zmieniłem adres zamieszkania. Nowy adres muszę zgłosić w urzędzie skarbowym. W jakim terminie należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3? ZAP-3 powinien być złożony przed pierwszym dokumentem (...)  »
Mikrorachunki wspólników i spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 10
Dwóch wspólników (osoby fizyczne) założyło spółkę cywilną. Dotychczas prowadzili odrębne indywidualne działalności gospodarcze. Każdy z nich ma swój mikrorachunek. Czy można na nie wpłacać podatki (...)  »
Dzień zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 10
Podatek VAT za grudzień 2022 r. wpłaciłem przelewem z mojego konta bankowego 25 stycznia 2023 r. Urząd skarbowy otrzymał pieniądze już po tym terminie. Czy (...)  »
Rozliczenie PIT za 2022 r. po śmierci podatnika
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 10
Mój mąż prowadził jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Zmarł w ubiegłym roku. Działalność została wyrejestrowana. Czy powinnam złożyć za męża PIT-28 za 2022 r. (...)  »
Postanowienie w sprawie rozliczenia wpłaty
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 10
Mam zaległości z tytułu VAT. Wynikają one z ostatecznej decyzji. Urząd skarbowy zaliczył na ich poczet kwotę, którą wpłaciłem w styczniu 2023 r. z przeznaczeniem (...)  »
Odwołanie pełnomocnictwa UPL-1
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 10
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Zrezygnowałem z usług biura rachunkowego. Dotychczas jego właściciel podpisywał moje rozliczenia podatkowe. Posiadał pełnomocnictwo UPL-1. Od teraz sam będę podpisywał deklaracje, (...)  »
Wycofanie skargi z wojewódzkiego sądu administracyjnego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy decyzję urzędu skarbowego w sprawie obciążenia mnie, jako byłego członka zarządu, odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki z o.o. (...)  »
Jaki mandat grozi za wykroczenie skarbowe?
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 10
Uchybienia w wykonywaniu obowiązków podatkowych, klasyfikowane jako wykroczenia skarbowe, mogą być karane w trybie mandatowym. To najszybszy sposób zamknięcia takich spraw, ale wymagana jest zgoda (...)  »
Niewłaściwy identyfikator podatnika w PIT-11
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 10
Pracodawca podał w informacji PIT-11 za 2022 r. jako mój identyfikator podatkowy NIP. Działalność gospodarczą zamknąłem w 2021 r. Zgłosiłem to w zakładzie pracy. Czy (...)  »
E-wysyłka zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 10
Spółka cywilna, w której jestem wspólnikiem, musi złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2. Posiadam profil zaufany. Czy mogę nim podpisać zgłoszenie składane przez internet? NIE. NIP-2 przesyłany (...)  »
Dane autoryzujące w przypadku korekty rozliczenia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 10
Muszę złożyć korektę PIT-28 za 2021 r. Czy podpisując zeznanie korygujące danymi autoryzującymi, powinnam podać kwotę przychodu z PIT-28 za 2020 r. (tak jak przy (...)  »
Pokontrolna korekta rozliczeń podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 10
Otrzymałem protokół kontroli podatkowej przeprowadzonej przez urząd skarbowy w zakresie VAT. Urzędnicy stwierdzili nieprawidłowości skutkujące zaniżeniem podatku VAT za kilka miesięcy 2021 r. Upłynął prawie (...)  »
Adres zamieszkania podatnika w PIT-11 i w PIT-37
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 10
W 2022 r. przeprowadziłem się. Nowy adres zamieszkania podałem pracodawcy i z takim adresem został wystawiony mój PIT-11 za 2022 r. Zmiany adresu nie zgłosiłem (...)  »
Wpłata podatku po zawieszeniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 10
Na początku 2023 r. zawiesiłem wykonywanie działalności gospodarczej (prowadzonej na podstawie wpisu w CEIDG). W PIT-36 za 2022 r. wykazałem podatek do zapłaty. Czy w (...)  »
Pełnomocnictwo UPL-1 do podpisania NIP-8
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 10
Spółka z o.o. musi złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8. Mam pełnomocnictwo UPL-1 do podpisywania w jej imieniu e-deklaracji. Czy na jego podstawie mogę podpisać NIP-8? TAK. (...)  »
W którym urzędzie skarbowym złożyć zeznanie PIT za 2022 r.?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 10
Zeznanie podatkowe PIT za 2022 r. należy, co do zasady, przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania podatkowego. Reguła (...)  »
UPL-1 do wysyłki PIT-11 i PIT-4R
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 10
Pracuję w firmie w dziale księgowości. Posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny. Czy to wystarczy do przesłania do urzędu skarbowego informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R za 2022 (...)  »
Przesłanki uzyskania zwolnienia z zapłaty wpisu od skargi
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 10
Zaskarżyłem do wojewódzkiego sądu administracyjnego decyzję urzędu skarbowego w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz utrzymującą w mocy to rozstrzygnięcie decyzję dyrektora (...)  »
Kolejna korekta tego samego pliku JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 10
Muszę złożyć drugą korektę JPK_V7M za październik 2022 r. Czy stosuje się numerację korekt, tzn. czy należy wskazać, że jest to kolejna korekta tego samego (...)  »
Zapłata zobowiązania z decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 10
Mój zmarły ojciec miał zaległości z tytułu PIT. Urząd skarbowy wydał decyzję obarczającą mnie, jako spadkobiercę, odpowiedzialnością za te zaległości podatkowe. Mam dwa tygodnie na (...)  »
Kontrola podatkowa w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 10
Planuję zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej (prowadzonej na podstawie wpisu w CEIDG). Czy w okresie zawieszenia urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę podatkową? TAK. Urząd skarbowy może (...)  »
Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 10
Zamierzam złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej rozliczenia podatku PIT. Czy do wniosku mogę dołączyć dokumenty, np. projekt umowy, związane ze zdarzeniem będącym (...)  »
Mikrorachunek podatkowy po otwarciu firmy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 10
Zarejestrowałem działalność gospodarczą w CEIDG. Mam mikrorachunek wygenerowany na podstawie numeru PESEL. Czy mogę na niego wpłacać VAT i zaliczki PIT, czy jednak muszę mieć (...)  »
Termin zgłoszenia konta przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. Mam nowy bankowy rachunek rozliczeniowy. W jakim terminie muszę go zgłosić w urzędzie skarbowym? Zgłoszenie aktualizacyjne należy (...)  »
Pełnomocnik strony postępowania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 10
Otrzymałem postanowienie z urzędu skarbowego o wszczęciu postępowania podatkowego w zakresie prawidłowości rozliczenia PIT za 2018 r. Nie mam wiedzy prawniczej, a nie stać mnie (...)  »
Urząd skarbowy właściwy w zakresie złożenia ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 10
Kontrahent wystawił mi fakturę na ponad 15.000 zł. Opłaciłem ją na podany rachunek bankowy, ale w dniu dokonania przelewu konto to nie figurowało w Wykazie (...)  »
Identyfikator podatkowy pracownika z własną firmą
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 10
Pracuję na pełny etat na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo od 2022 r. prowadzę własną działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG. Czy na potrzeby wystawienia przez (...)  »
Wezwanie do zapłaty wpisu od skargi
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 10
Zaskarżyłem do wojewódzkiego sądu administracyjnego decyzję dotyczącą określenia mojego zobowiązania w podatku PIT. Otrzymałem wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi. Na dokonanie wpłaty mam 7 (...)  »
Kto (nie) musi wystąpić o nadanie NIP?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 10
Każdy podatnik lub płatnik - z wyjątkiem osób nieprowadzących działalności gospodarczej i niezarejestrowanych jako podatnicy VAT - musi mieć NIP. Jest on nadawany na podstawie (...)  »
Zabezpieczenie zapłaty podatku w toku postępowania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 10
Urząd skarbowy prowadzi wobec mnie postępowanie podatkowe dotyczące VAT. W jego toku wydał decyzję o ustanowieniu na moim majątku zabezpieczenia spłaty nieokreślonego jeszcze zobowiązania podatkowego. (...)  »
Zaokrąglenie odsetek podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 10
Muszę uiścić zaległość podatkową wynikającą z korekty PIT-37 za 2021 r. Odsetki za zwłokę naliczam za okres, w którym obowiązywały różne stawki. W jaki sposób (...)  »
JPK_V7M po zmianie urzędu skarbowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 10
Spółka z o.o. rozliczała się do końca 2022 r. w zwykłym urzędzie skarbowym. W 2021 r. uzyskała przychód przekraczający równowartość w złotych 3 mln euro (...)  »
Zaliczenie zwrotu VAT na sporny podatek PIT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 10
W JPK_V7M za grudzień 2022 r. wykazałem nadwyżkę podatku VAT do zwrotu na rachunek bankowy. Czy urząd skarbowy może zaliczyć ją na poczet zaległości wynikającej (...)  »
Wniosek o interpretację podatkową w trakcie kontroli
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 10
Urząd skarbowy prowadzi w mojej firmie kontrolę podatkową w zakresie VAT. Mam kilka wątpliwości co do poprawności sprawdzanych rozliczeń. Czy mogę złożyć wniosek o wydanie (...)  »
Powołanie biegłego na wniosek podatnika
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 10
Od kilku tygodni urząd skarbowy prowadzi postępowanie podatkowe dotyczące określenia wysokości mojego zobowiązania w VAT. Chciałbym, aby w sprawie wypowiedział się biegły. Czy mogę złożyć (...)  »
Zażalenie na postanowienie wydane przez urząd skarbowy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 10
Muszę przedłożyć w banku zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Złożyłem wniosek o jego wydanie. Urząd skarbowy odmówił wystawienia zaświadczenia. Chciałbym złożyć zażalenie na wydane w (...)  »
Zajęcie konta przez urząd skarbowy nie uniemożliwia pobrania środków
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 10
Zajęcie rachunku bankowego przez urząd skarbowy w toku postępowania egzekucyjnego nie oznacza blokady wszystkich znajdujących się na nim środków. Można pobrać je na pensje dla (...)  »
Odsetki za zwłokę po czynnościach sprawdzających
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 10
Urząd skarbowy przeprowadził czynności sprawdzające, w wyniku których muszę skorygować PIT-36 za 2021 r. i uiścić zaległość podatkową w wysokości prawie 7.000 zł. Jakie odsetki (...)  »
Skutki niezapłacenia kary porządkowej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 10
Otrzymałem w toku postępowania podatkowego prowadzonego przez urząd skarbowy karę porządkową za nieprzedłożenie w terminie wymaganych dokumentów. Postanowienie jest ostateczne. Czy urząd skarbowy może dochodzić (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.