Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Postępowanie przed fiskusem
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
NIP dla oddziału zagranicznej firmy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 10
Przedsiębiorca zagraniczny zamierza otworzyć oddział w Polsce. Przedsiębiorca ten jest podatnikiem VAT oraz CIT i ma nadany NIP. Polski oddział będzie płatnikiem podatku dochodowego od (...)  »
Decyzja o odpowiedzialności rozwiedzionego małżonka
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 10
Jestem z mężem po rozwodzie. W czasie trwania małżeństwa mieliśmy wspólność majątkową. Były mąż prowadzi działalność gospodarczą i posiada zaległości podatkowe. Niektóre z nich powstały (...)  »
Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 10
Urząd skarbowy wszczął postępowanie egzekucyjne wobec spółki z o.o. posiadającej zaległości z tytułu VAT. Doszło do zajęcia jej rachunku rozliczeniowego. Czy spółce z o.o. przysługuje (...)  »
Pełnomocnictwo szczególne dla członka rodziny podatnika
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 10
Mój ojciec złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Mam je za niego odebrać w urzędzie skarbowym. Ojciec wystawił mi pełnomocnictwo szczególne do (...)  »
Przedawnienie odsetek od zaległości podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 10
Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. przedawnił się z upływem 2020 r. Czy przedawniły się również odsetki za zwłokę należne od tej zaległości (...)  »
Odpowiedzialność za długi podatkowe powstałe przed ślubem
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 10
Mąż i ja mamy od dnia zawarcia związku małżeńskiego wspólność majątkową. Okazało się, że mąż ma zaległości podatkowe, które powstały jeszcze przed ślubem. Czy urząd (...)  »
Rachunek osobisty w Wykazie podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 10
Działalność gospodarczą prowadzę na podstawie wpisu w CEIDG. Posługuję się w niej rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Czy muszę go zgłosić na potrzeby Wykazu podatników VAT? Rachunek osobisty (...)  »
Odsetki od podatku wynikającego z nieostatecznej decyzji
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję określającą mi zobowiązanie z tytułu podatku PIT za 2017 r. Odwołałem się od niej. Decyzja nie została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. (...)  »
Skarga na wspólną interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 10
Wspólnicy spółki cywilnej wystąpili ze wspólnym wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie PIT. Nie zgadzają się z otrzymanymi wyjaśnieniami. Chcą wnieść skargę na interpretację (...)  »
Termin uiszczenia wpisu sądowego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 10
Otrzymałem z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję dotyczącą wymiaru VAT. Mam tydzień na dokonanie wpłaty. Jak oblicza się ten (...)  »
Jak długo może trwać kontrola podatkowa przedsiębiorcy?
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 10
Urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę podatkową przedsiębiorcy w każdym czasie do upływu terminu przedawnienia podatku. Urzędnicy muszą jednak respektować dopuszczalne roczne limity czasu trwania weryfikacji (...)  »
Wniosek o zwolnienie z zapłaty wpisu
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 10
Otrzymałem z sądu wojewódzkiego wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi wniesionej na decyzję określającą wysokość podatku PIT. Chcę złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. (...)  »
Sporny podatek w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania z tytułu VAT, z której wynika, że mam zaległość podatkową w wysokości ponad 8.000 zł. Odwołałem się od (...)  »
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej straty podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 10
W PIT-36 za 2014 r. wykazałem stratę. Odliczyłem ją od dochodu za 2015 r. i 2016 r. Czy dokumenty dotyczące straty muszę przechowywać do czasu (...)  »
Korekta nowego JPK_VAT w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 10
Muszę złożyć korektę JPK_V7M za listopad 2020 r. Pierwotny plik, przesłany w grudniu 2020 r., podpisałem, podając przychód za 2018 r. Jakim przychodem mam się (...)  »
Opłata za wspólny wniosek o wydanie interpretacji
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 10
Małżonkowie chcą złożyć wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem VAT. Czy każdy z nich odrębnie uiszcza swoją część opłaty (...)  »
NIP-2 w formie dokumentu elektronicznego
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 10
Wspólnicy spółki cywilnej muszą zgłosić nowy wspólny rachunek bankowy. Trzeba w związku z tym złożyć NIP-2. Jestem księgową w spółce i mam pełnomocnictwo do podpisywania (...)  »
Obowiązek złożenia przez przedsiębiorcę ORD-W1
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 10
Nasza firma zatrudnia cudzoziemców. Czy w związku z tym mamy obowiązek składać w urzędzie skarbowym informacje ORD-W1? Wymóg złożenia ORD-W1 występuje w przypadku korzystania z (...)  »
Jak przesłać przez internet PIT-11 za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 10
Pracodawcy mają do 1 lutego 2021 r. czas na przekazanie do urzędu skarbowego informacji PIT-11 za 2020 r. Trzeba je przesłać przez internet. Należy pamiętać (...)  »
Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 10
Właściciel firmy, w której jestem księgową, zamierza wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie PIT. Chce udzielić mi pełnomocnictwa szczególnego do złożenia wniosku. Gdzie (...)  »
Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 10
Urząd skarbowy wszczął postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o. na członków zarządu - w tym na mnie. Długi powstały w (...)  »
Zapłata podatku zabezpieczonego zastawem skarbowym
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 10
Na moim samochodzie urząd skarbowy ustanowił zastaw skarbowy w celu zabezpieczenia spłaty zaległości z tytułu PIT za 2018 r. Podatek ten uiściłem. Czy mogę złożyć (...)  »
Sporządzenie przez urząd skarbowy skanów akt sprawy
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 10
Urząd skarbowy prowadzi wobec mnie postępowanie podatkowe dotyczące wymiaru podatku VAT. Zależy mi na przejrzeniu akt sprawy, ale nie chcę tego robić w urzędzie skarbowym (...)  »
Opis sprawy we wniosku o interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 10
Przygotowuję wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku PIT. Czy mogę dołączyć do niego umowę zawartą z kontrahentem dotyczącą opisywanej przeze mnie sytuacji? (...)  »
Skutki wniesienia odwołania od decyzji
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 10
Otrzymałem decyzję z urzędu skarbowego określającą wysokość zobowiązania z tytułu PIT za 2017 r. Wynika z niej zaległość podatkowa w wysokości ponad 8.000 zł. Odwołałem (...)  »
Termin wszczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 10
Kilka miesięcy temu zakończyła się kontrola podatkowa prowadzona w naszej firmie przez urząd skarbowy w zakresie VAT. Nie złożyliśmy korekt deklaracji uznanych za błędne. Czy (...)  »
Fiskus ma 5 lat na wydanie decyzji o odpowiedzialności za cudze podatki
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 10
Podatnik powinien sam regulować swoje zobowiązania podatkowe, ale jeżeli staje się niewypłacalny, spłatą mogą być obarczone osoby trzecie. Przeniesienie odpowiedzialności podatkowej musi być sfinalizowane w (...)  »
UPL-1 po zmianie urzędu skarbowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 10
Księgowa ma bezterminowe pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu spółki z o.o. deklaracji składanych przez internet (UPL-1). Spółka z o.o. będzie zmieniała siedzibę, w wyniku czego (...)  »
Sposób naliczania odsetek za zwłokę po zajęciu pensji
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 10
Nasza firma otrzymała zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu wynagrodzenia jednego z pracowników na poczet jego zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę od tej zaległości zostały (...)  »
E-podpis przyporządkowany jest do jednej osoby
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 10
Pracownica, która w firmie zajmuje się rozliczeniami podatkowymi, jest na zwolnieniu lekarskim w związku z COVID-19. Czy podczas jej nieobecności inny pracownik może przesyłać dokumenty (...)  »
Termin wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie zwrotu VAT
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 10
Otrzymałem postanowienie z urzędu skarbowego o przedłużeniu do czasu zakończenia czynności sprawdzających terminu zwrotu VAT. Zamierzam złożyć na nie zażalenie. Czy do terminu wniesienia zażalenia (...)  »
Zwrot opłaty po wycofaniu wniosku o wydanie interpretacji podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 10
Kilka tygodni temu złożyłem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie VAT. Chciałbym jednak go wycofać. Czy odzyskam opłatę uiszczoną przy wniesieniu wniosku? TAK. (...)  »
Skutki przesłania e-mailem skargi do sądu administracyjnego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy decyzję urzędu skarbowego dotyczącą określenia wysokości mojego zobowiązania w podatku dochodowym za 2017 r. Sporządziłem skargę na to (...)  »
Egzekucyjne zajęcie konta walutowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 10
Mam zaległości podatkowe. Urząd skarbowy wszczął w związku z tym postępowanie egzekucyjne i zajął mój bankowy rachunek walutowy (w euro). Czy środki przekazane urzędowi skarbowemu (...)  »
KAS prowadzi kontrole podatkowe i celno-skarbowe
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 10
Epidemia COVID-19 ograniczyła, ale nie wyeliminowała kontroli podatkowych i celno-skarbowych prowadzonych przez KAS. Możliwość wdrożenia tych procedur powinny brać pod uwagę m.in. firmy będące beneficjentami (...)  »
Zaświadczenie po rozwiązaniu spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 10
Spółka cywilna, której byłem wspólnikiem, została rozwiązana. Miała ona zaległości podatkowe z tytułu VAT. Czy urząd skarbowy wystawi na mój wniosek zaświadczenie o ich wysokości? (...)  »
Kara za niezłożenie w terminie nowego JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 10
Nie złożyłem JPK_V7M za październik 2020 r. Najpierw miałem problemy techniczne z wysyłką, a potem o nim zapomniałem. Jaka kara grozi za przekazanie pliku po (...)  »
Jak usunąć braki skutkujące odrzuceniem skargi?
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 10
Skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego na działania organów podatkowych musi spełniać określone wymogi formalne i być opłacona. W przeciwnym razie zostanie odrzucona. Zanim to (...)  »
Korekta nowego JPK_VAT a czynny żal
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 10
Muszę skorygować część ewidencyjną w JPK_V7M za październik 2020 r. Czy trzeba złożyć "czynny żal", aby uniknąć ewentualnej grzywny za przekazanie pierwotnego pliku z błędami? (...)  »
Pełnomocnictwo do podpisania NIP-8
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 10
Spółka z o.o. ma nowy bankowy rachunek rozliczeniowy. Trzeba w związku z tym złożyć NIP-8. Posiadam pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu spółki deklaracji składanych w (...)  »
Ponowna korekta rozliczeń po kontroli celno-skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 10
Nasza firma miała w 2019 r. kontrolę celno-skarbową. Obejmowała ona rozliczenia VAT. Zostały wówczas złożone korekty deklaracji uznanych przez kontrolujących za błędne. Czy można jeszcze (...)  »
Wpłata zaniżonych odsetek za zwłokę
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 10
Podatek wykazany w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2020 r. uiściłem po terminie. Pomyliłem się jednak przy obliczaniu odsetek za zwłokę i wpłaciłem ich zaniżoną kwotę. (...)  »
Skutki niezapłacenia podatku w odroczonym terminie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą. Urząd skarbowy, uwzględniając złożony przeze mnie wniosek motywowany trudną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, odroczył termin płatności mojego podatku PIT za 2019 r. (...)  »
Korekta VAT-7 bez "czynnego żalu"
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 10
Muszę dokonać korekty deklaracji VAT-7 za sierpień 2020 r. Czy do zeznania korygującego należy dołączyć "czynny żal"? Chcę uniknąć grzywny za złożenie nierzetelnego rozliczenia. Podatnik, (...)  »
Forma zgłoszenia pełnomocnictwa PPO-1
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 10
Chciałbym udzielić księgowej pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania mnie przed organami podatkowymi. Nie posiadam jednak konta na Portalu Podatkowym. Czy pełnomocnictwo można złożyć w urzędzie skarbowym (...)  »
Jak w czasie epidemii załatwiać sprawy podatkowe?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 10
Wiele spraw podatkowych można załatwić przez internet: złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, przekazać zawiadomienie ZAW-NR, przesłać dane w formie JPK. Wystarczy mieć kwalifikowany podpis elektroniczny (...)  »
Spadkobiercy podatnika odpowiadają na podstawie decyzji
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 10
Zwróciłem się do urzędu skarbowego z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia o zaległościach podatkowych mojego zmarłego ojca. Okazało się, że zalegał z zapłatą VAT. Czy ja (...)  »
Skarga na decyzję kasacyjną organu odwoławczego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej uchylił decyzję urzędu skarbowego dotyczącą określenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i zwrócił mu sprawę do ponownego rozpatrzenia. Czy mogę tę (...)  »
Wpłata kilkuzłotowej zaległości podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 10
Sporządziłem korektę deklaracji VAT-7 za wrzesień 2020 r. Wynika z niej zaległość podatkowa w wysokości 8 zł. Czy muszę wpłacić tak niewielką kwotę? TAK. Zaległość (...)  »
Kolejny pełnomocnik do podpisywania e-deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 10
Osoba, która ma pełnomocnictwo do podpisywania firmowych deklaracji składanych przez internet (UPL-1), przebywa na izolacji w związku z zakażeniem COVID-19. Czy na czas jej nieobecności (...)  »
Odsetki od zaległości w PIT za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 10
Musiałem skorygować PIT-36 za 2019 r. złożony 1 czerwca 2020 r. Korektę przesłałem przez internet 1 grudnia 2020 r. Czy od zaległości podatkowej ujawnionej w (...)  »
Kara za niewykonanie zajęcia egzekucyjnego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 10
Jestem księgową w spółce z o.o. Otrzymaliśmy zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu wynagrodzenia jednego z pracowników. Zapomniałam zrealizować to zajęcie. Na kogo urząd skarbowy (...)  »
Zgłoszenie zmiany adresu zamieszkania
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 10
Zmieniłem adres zamieszkania. W jakim terminie powinienem poinformować o tym urząd skarbowy? Nie prowadzę działalności gospodarczej. Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej może poinformować urząd skarbowy o (...)  »
Grzywny za uchybienia skarbowe popełnione w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 10
Wymiar grzywien za uchybienia podatkowe powiązany jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe popełnione w 2021 r. wyniesie 56.000 zł, (...)  »
Korekta zeznania na wezwanie urzędu skarbowego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 10
Urząd skarbowy wezwał mnie w ramach czynności sprawdzających do złożenia korekty PIT-36 za 2019 r. Czy do zeznania korygującego należy dołączyć wyjaśnienie jego sporządzenia? NIE. (...)  »
Osoba uprawniona do odbioru korespondencji
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 10
Korespondencję przychodzącą do naszej spółki z o.o. odbiera wyznaczona do tego pracownica sekretariatu. Przyjęcie każdego pisma potwierdza swoim podpisem i przystawia firmową pieczątkę. Czy pracownica (...)  »
Kiedy trzeba złożyć zawiadomienie ZAW-NR?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 10
Zapłata za transakcję przekraczającą 15.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta niefigurujący w Wykazie podatników VAT może skutkować niezaliczeniem wydatku do kosztów uzyskania przychodów w PIT (...)  »
Nowy JPK_VAT z danymi autoryzującymi
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 10
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. JPK_V7M za październik 2020 r. podpisałem danymi autoryzującymi (podając przychód za 2018 r.). Czy ewentualną korektę tego pliku także mogę w (...)  »
E-wniosek o interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 10
Jestem przedsiębiorcą. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mam wątpliwości w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zamierzam wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. (...)  »
Spółka cywilna nie rozlicza się w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 10
Spółka cywilna, będąca podatnikiem VAT, miała w 2019 r. obrót przekraczający równowartość w złotych 5 mln euro. Czy w związku z tym od 1 stycznia (...)  »
Odsetki od kilku zaległości podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 10
Zalegam z zapłatą VAT za sierpień i wrzesień 2020 r. Odsetki za zwłokę wyliczone od zaległego podatku za każdy miesiąc oddzielnie nie przekraczają 8,70 zł, (...)  »
Skutki przesłania skargi do niewłaściwego organu podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy decyzję urzędu skarbowego dotyczącą określenia wysokości zobowiązania z tytułu VAT. Sporządziłem skargę na to rozstrzygnięcie, ale wysłałem ją (...)  »
Niepodpisane odwołanie od decyzji
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję o odmowie umorzenia moich zaległości podatkowych. Wniosłem od niej odwołanie. Zapomniałem jednak je podpisać. Czy odwołanie to zostanie rozpatrzone? Organ podatkowy (...)  »
Opłata skarbowa za złożenie UPL-1
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 10
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Chcę udzielić pracownikowi pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przesyłanych przez internet (UPL-1). Czy za złożenie tego pełnomocnictwa trzeba uiścić opłatę skarbową? NIE. (...)  »
Przedawnienie podatku zabezpieczonego zastawem
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 10
Formalnie zobowiązanie podatkowe, którego spłata została zabezpieczona poprzez ustanowienie zastawu skarbowego na ruchomościach należących do podatnika, nie przedawnia się. Przepis to sankcjonujący znajduje się w (...)  »
Kontrola podatkowa u przedsiębiorcy z zawieszoną działalnością
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 10
Jestem indywidualnym przedsiębiorcą. Kilka tygodni temu zawiesiłem wykonywanie działalności gospodarczej. Dokonałem odpowiedniego wpisu w CEIDG. Czy urząd skarbowy może w okresie zawieszenia prowadzić u mnie (...)  »
Adres zamieszkania przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 10
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. Zmieniłem adres zamieszkania. Czy nowy adres powinienem zgłosić administracji skarbowej poprzez złożenie wniosku CEIDG-1? TAK. Przedsiębiorca (...)  »
"Czynny żal" przez telefon
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 10
Nie złożyłem deklaracji VAT-7 za wrzesień 2020 r. Chciałbym złożyć "czynny żal" i uniknąć kary za to uchybienie. Czy w obecnej sytuacji epidemicznej "czynny żal" (...)  »
Kara za korektę JPK_VAT sprzed 1 października 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 10
Muszę skorygować JPK_VAT za sierpień 2020 r. Czy za błędy urząd skarbowy może wymierzyć mi karę w wysokości 500 zł? NIE. Kara 500 zł za (...)  »
Termin zapłaty wpisu w sprawie sądowoadministracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 10
Otrzymałem pismo z wojewódzkiego sądu administracyjnego wzywające do uregulowania wpisu od skargi wniesionej na decyzję dotyczącą wymiaru zobowiązania z tytułu VAT. Mam 7 dni na (...)  »
Decyzja o odpowiedzialności wspólników
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 10
Wspólnicy zlikwidowali spółkę cywilną. Spółka miała zaległości podatkowe w VAT. W jakim terminie powinna być wydana decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności za te zaległości na wspólników? (...)  »
Cofnięcie wniesionej skargi kasacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 10
Zaskarżyłem decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w PIT. Wojewódzki sąd administracyjny oddalił moją skargę. Wniosłem więc skargę kasacyjną do NSA. Chciałbym ją wycofać. Czy potrzebuję (...)  »
Obowiązki i wynagrodzenie płatników podatków
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 10
Płatnik, np. podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, ma obowiązek terminowo odprowadzać do urzędu skarbowego pobrane podatki. Przysługuje mu za to zryczałtowane wynagrodzenie. Można je potrącić (...)  »
UPL-1 nie uprawnia do złożenia ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 10
Firma musi złożyć zawiadomienie ZAW-NR o dokonaniu zapłaty faktury na rachunek kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Posiadam pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu firmy (...)  »
Prawidłowe oznaczenie celu złożenia nowego JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 10
Jestem podatnikiem VAT. Składam pliki JPK_VAT. Pierwszy nowy JPK_VAT oznaczyłem w polu "Cel złożenia" jako "1". Czy każdą korektę tego pliku - niezależnie od tego, (...)  »
Czas trwania postępowania odwoławczego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję, z której wynika, że mam zaległość z tytułu podatku PIT za 2016 r. na kwotę ponad 6.000 zł. Złożyłem odwołanie od (...)  »
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa szczególnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 10
Mój stryj otrzymał postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w zakresie PIT za 2017 r. Chce udzielić mi pełnomocnictwa do reprezentowania go w tym postępowaniu. Czy (...)  »
Korekta deklaracji VAT-7 po 1 października 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 10
Znalazłam błąd rachunkowy w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2020 r. Muszę skorygować to rozliczenie. Czy korektę należy złożyć z wykorzystaniem nowego pliku JPK_VAT (tj. poprzez (...)  »
PESEL strony jako obowiązkowy element skargi
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 10
Zaskarżyłem do wojewódzkiego sądu administracyjnego decyzję dotyczącą określenia wysokości zobowiązania z tytułu VAT. W skardze nie podałem swojego numeru PESEL. Otrzymałem wezwanie do uzupełnienia tego (...)  »
Archiwizacja ksiąg po korekcie rozliczenia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 10
Jestem indywidualnym przedsiębiorcą. Urząd skarbowy przeprowadził u mnie kontrolę podatkową w zakresie rozliczenia PIT za 2017 r. Po jej zakończeniu złożyłem korektę PIT-36 za 2017 (...)  »
Jak podpisać i wysłać nowy plik JPK_VAT?
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 10
Pierwszy nowy JPK_VAT trzeba złożyć za październik 2020 r. do 25 listopada 2020 r. Można go przesłać za pomocą komercyjnej aplikacji lub narzędzi udostępnionych przez (...)  »
Wartość transakcji a przesłanki złożenia zawiadomienia ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 10
Firma otrzymała fakturę na kwotę 14.000 zł. Należność została przelana na konto podane przez kontrahenta niewidniejące w Wykazie podatników VAT. Firma być może zawrze z (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.