Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 r., godz. 14:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Postępowanie przed fiskusem
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Zapłata podatku dochodowego za narzeczoną
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 10
Narzeczona wykazała w PIT-37 za 2021 r. podatek do zapłaty w wysokości ponad 1.200 zł. Uiściłem go ze swojego rachunku bankowego. Urząd skarbowy przysłał wezwanie (...)  »
Termin wpłaty podatku z automatycznie zaakceptowanego PIT-37
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 10
Mój PIT-37 za 2021 r. został automatycznie zaakceptowany w ramach usługi Twój e-PIT. Otrzymałem z urzędu skarbowego informację, że z tego zeznania podatkowego wynika podatek (...)  »
Dostęp do e-akt sprawy sądowoadministracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 10
Zaskarżyłem decyzję dyrektora izby administracji skarbowej utrzymującą w mocy decyzję urzędu skarbowego w sprawie wysokości zobowiązania z tytułu VAT. Sprawa toczy się obecnie przed wojewódzkim (...)  »
Kwota wolna od zajęcia na koncie przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. Mam zaległości z tytułu VAT. Urząd skarbowy zajął w ramach postępowania egzekucyjnego mój firmowy rachunek rozliczeniowy. Czy (...)  »
Pełnomocnictwo do podpisania ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 10
Przedsiębiorca musi złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za transakcję na konto kontrahenta niefigurujące w Wykazie podatników VAT. Posiadam pełnomocnictwa do podpisywania składanych przez przedsiębiorcę deklaracji: (...)  »
Kiedy stosować podstawowe, obniżone i podwyższone odsetki podatkowe?
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 10
Podatnik, który nieterminowo reguluje podatki, musi liczyć się z obciążeniami odsetkowymi. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności powstania i ujawnienia zaległości (...)  »
Urząd skarbowy właściwy w zakresie korekty rozliczenia
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 10
Muszę skorygować część deklaracyjną w JPK_V7M za wrzesień 2021 r. Nie rozliczam się już jednak w urzędzie skarbowym, do którego przesłałem pierwotny plik. Na początku (...)  »
Zapłata wspólnego podatku po śmierci małżonka
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 10
Złożyłam z mężem wspólny PIT-37 za 2021 r. Wykazaliśmy w nim kwotę podatku dochodowego do zapłaty. Miał ją uregulować mąż, ale zmarł przed dokonaniem płatności. (...)  »
Korekta automatycznie zaakceptowanego PIT-37 za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 10
Rozliczenia PIT-37 za 2021 r. nie złożyłem samodzielnie. Moje zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT. Czy mogę złożyć jego korektę? TAK. Podatnik (...)  »
Konto do wpłaty opłaty skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 10
Muszę uzyskać zaświadczenie o nadanym mi NIP. Czy opłatę skarbową za wydanie przez urząd skarbowy takiego zaświadczenia należy uiścić na mikrorachunek? NIE. Opłatę skarbową należy (...)  »
Zwrot nadpłaty z zeznania podatkowego złożonego po terminie
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 10
PIT-36 za 2021 r. przesłałem przez internet po 2 maja 2022 r. W zeznaniu podatkowym wykazałem nadpłatę podatku dochodowego. W jakim terminie otrzymam jej zwrot? (...)  »
Pełnomocnictwo do złożenia "czynnego żalu"
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 10
Nie złożyłem PIT-28 za 2021 r. Czy "czynny żal", mający chronić przed grzywną za przekazanie zeznania podatkowego po terminie, może w moim imieniu podpisać i (...)  »
Forma przekazania zgłoszenia NIP-8
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 10
Spółka z o.o. ma nowy rachunek bankowy. Musi w związku z tym złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8. Czy to zgłoszenie można przesłać do urzędu skarbowego pocztą, (...)  »
Urząd skarbowy właściwy w zakresie UPL-1
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 10
Nowo utworzona firma chce udzielić pracownikowi pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji (UPL-1). W którym urzędzie skarbowym należy złożyć to pełnomocnictwo? UPL-1 sporządzone w formie papierowej składa (...)  »
Wpis od skargi na decyzję podatkową
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy decyzję urzędu skarbowego o orzeczeniu odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o. z tytułu VAT. Zamierzam (...)  »
Okres przechowywania dokumentów dotyczących straty
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 10
W zeznaniu PIT-36 za 2021 r. wykazałem stratę podatkową. Jak długo muszę przechowywać dokumenty dotyczące rozliczenia podatku dochodowego za 2021 r.? Dokumentację dotyczącą rozliczenia podatku (...)  »
Twój e-PIT a rozliczenie złożone przez podatnika 2 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 10
PIT-37 za 2021 r. złożyłem przez internet 2 maja 2022 r. Czy przesłane przeze mnie rozliczenie ma pierwszeństwo przed zeznaniem podatkowym udostępnionym w usłudze Twój (...)  »
Wezwanie do uzupełnienia zeznania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 10
Otrzymałam wezwanie z urzędu skarbowego do uzupełnienia PIT-28 za 2021 r. Mam na to 7 dni. Czy w wyliczeniu tego terminu uwzględnia się dzień otrzymania (...)  »
Organy podatkowe mogą dyscyplinować karą porządkową
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 10
Kara porządkowa to sposób na dyscyplinowanie osób utrudniających prowadzenie sprawy podatkowej. Warunkiem jej wymierzenia jest zignorowanie wezwania organu podatkowego. Aby można było ukarać osobę reprezentującą (...)  »
PIT po zmianie miejsca zamieszkania
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 10
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Od 1 marca 2022 r. mam nowy adres zamieszkania, czego konsekwencją była zmiana urzędu skarbowego. W którym urzędzie skarbowym powinienem złożyć (...)  »
MDR a wewnętrzna procedura w firmie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 10
Spółka z o.o. prowadzi działalność produkcyjną. Nie stosuje schematów podatkowych zgłoszonych w ramach MDR. Czy musi wdrożyć wewnętrzną procedurę w zakresie raportowania schematów podatkowych? Obowiązek (...)  »
Druk wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 10
Zaskarżyłem do wojewódzkiego sądu administracyjnego ostateczną decyzję dotyczącą określenia zobowiązania z tytułu PIT za 2018 r. W skardze zawarłem również wniosek o zwolnienie od wpisu. (...)  »
Skarga na wycenę zajętej ruchomości
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 10
Urząd skarbowy prowadzi postępowanie egzekucyjne mające na celu ściągnięcie moich zaległości podatkowych. Doszło do zajęcia samochodu. Nie zgadzam się z jego wyceną podaną w protokole (...)  »
Zapłata podatku z nieostatecznej decyzji
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 10
Otrzymałem wydaną przez urząd skarbowy decyzję określającą wysokość zobowiązania w VAT, z której wynika, że mam zaległość podatkową w wysokości ponad 18.000 zł. Odwołałem się (...)  »
Konto podatnika w zeznaniu korygującym
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 10
W PIT-37 za 2021 r., który już złożyłam, wykazałam nadpłatę podatku dochodowego. Chcę otrzymać ją na rachunek bankowy. Zapomniałam jednak podać jego numer w zeznaniu (...)  »
Zapłata podatku z automatycznie zaakceptowanego zeznania PIT
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 10
Nie złożyłem PIT-37 za 2021 r. Moje zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane w ramach usługi Twój e-PIT. Czy zostanę poinformowany o ewentualnym podatku do zapłaty? (...)  »
Urzędy skarbowe mogą weryfikować rozliczenia PIT
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 10
Urzędy skarbowe weryfikują zeznania podatkowe przede wszystkim w trybie czynności sprawdzających. Badają terminowość złożenia rozliczenia, poprawność wyliczeń, zasadność korzystania z ulg podatkowych. Trzeba jednak liczyć (...)  »
Wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 10
Zamierzam kupić używane maszyny. Przed ich nabyciem chcę uzyskać wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych. Gdzie należy w tej sprawie złożyć wniosek? Wniosek o wypis z (...)  »
Zarachowanie nadpłaty podatku na daninę solidarnościową
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 10
W 2022 r. muszę uiścić daninę solidarnościową. W PIT-36 za 2021 r. wykazałem nadpłatę podatku dochodowego. Czy ta nadpłata może być zaliczona na poczet daniny (...)  »
Zwrot kilkuzłotowej nadpłaty z PIT za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 10
W PIT-37 za 2021 r. wykazałam nadpłatę podatku dochodowego w wysokości 5 zł. Czy urząd skarbowy zwróci mi tę kwotę, czy automatycznie zaliczy ją na (...)  »
Identyfikator podatkowy po zawieszeniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 10
W lutym 2022 r. zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej, ale muszę złożyć PIT-36 za 2021 r. i uiścić wykazany w nim podatek dochodowy. Czy w zeznaniu (...)  »
Zwolnienie z naliczania odsetek podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 10
Zalegam z zapłatą podatku VAT za luty 2022 r. Na dzień, w którym zamierzam uregulować tę zaległość podatkową, odsetki za zwłokę wyniosą niecałe 10 zł. (...)  »
Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 10
Mam zaległości podatkowe z tytułu PIT. Złożyłem wniosek o ich umorzenie. Urząd skarbowy rozpatrzył go negatywnie. Od decyzji odmawiającej przyznania wnioskowanej ulgi wniosłem odwołanie do (...)  »
Skarga na interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 10
Otrzymałem indywidualną interpretację podatkową wydaną przez Dyrektora KIS w zakresie VAT. Zamierzam zaskarżyć ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czy przy obliczaniu terminu złożenia skargi uwzględnia (...)  »
Kto może być ukarany za firmowe uchybienia skarbowe?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 10
Sankcje karne skarbowe mogą być wymierzone konkretnej osobie. Nie oznacza to, że nikt nie odpowiada za nadużycia podatkowe popełnione przez firmę, np. oszustwa, nieodprowadzenie podatków, (...)  »
"Czynny żal" przy korekcie części ewidencyjnej JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 10
Muszę przesłać korektę JPK_V7M za lipiec 2021 r. Korekta obejmuje również część ewidencyjną. Czy w związku tym, że dotyczy ona pliku przekazanego w ubiegłym roku, (...)  »
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję, z której wynika zaległość podatkowa z tytułu PIT za 2019 r. Spłata tej zaległości została rozłożona na raty. Wymagane do tej (...)  »
Pełnomocnictwo do podpisania małżeńskiego rozliczenia
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 10
Zamierzam rozliczyć się wspólnie z żoną z tytułu podatku dochodowego za 2021 r. Sporządzenie zeznania podatkowego chcemy powierzyć doradcy podatkowemu. Czy oboje musimy udzielić mu (...)  »
Wpis od skargi na interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 10
Nie zgadzam się z wydaną przez KIS indywidualną interpretacją podatkową w zakresie VAT. Zamierzam zaskarżyć ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ile w takiej sprawie wynosi (...)  »
Śmierć podatnika przed złożeniem zeznania PIT
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 10
Mój ojciec zmarł przed złożeniem rozliczenia PIT za 2021 r. Jestem jego jedynym spadkobiercą. Czy muszę za niego złożyć zeznanie podatkowe i ewentualnie uregulować wynikający (...)  »
Odsetki podatkowe naliczone według różnych stawek
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 10
Dokonałem korekty JPK_V7M za listopad 2021 r. Muszę uiścić wykazaną zaległość podatkową. Naliczam obniżone odsetki za zwłokę. Korekta nie jest bowiem efektem czynności sprawdzających czy (...)  »
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej PIT za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 10
W PIT-37 za 2021 r. wykazałam nadpłatę podatku związaną ze skorzystaniem z ulgi rehabilitacyjnej. Otrzymałam już zwrot tej nadpłaty. Czy muszę jeszcze przechowywać dokumenty, np. (...)  »
Kto reprezentuje podatnika przed sądem administracyjnym?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 10
Podatnicy mają prawo zaskarżyć do sądu administracyjnego wydawane przez organy podatkowe decyzje, postanowienia czy indywidualne interpretacje podatkowe. W postępowaniu sądowoadministracyjnym mogą korzystać z pomocy pełnomocników. (...)  »
Zwrot podatku na wniosek o stwierdzenie nadpłaty
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 10
W PIT-37 za 2020 r. wykazałem nadpłatę podatku w kwocie 1.000 zł. Urząd skarbowy zwrócił mi tę kwotę w ustawowym terminie. Przeglądałem jednak ostatnio dokumenty (...)  »
Forma złożenia "czynnego żalu"
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 10
Muszę sporządzić "czynny żal" w związku z niezłożeniem w terminie PIT-28 za 2021 r. Czy to zawiadomienie mogę przesłać do urzędu skarbowego przez internet? TAK. (...)  »
Forma złożenia zeznania PIT-36 za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 10
Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. sporządzam na formularzu PIT-36. Czy to zeznanie podatkowe mogę złożyć w formie papierowej, czy musi być (...)  »
Skarga w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy niekorzystną dla mnie decyzję urzędu skarbowego określającą wysokość podatku VAT. Chcę zaskarżyć te rozstrzygnięcia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. (...)  »
Skutki niezapłacenia podatku rozłożonego na raty
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 10
Podatek VAT za wrzesień 2021 r. miałem uregulować, zgodnie z decyzją urzędu skarbowego, w 4 ratach. Nie uiściłem jednak żadnej raty. Decyzja przyznająca ulgę wygasła, (...)  »
Odejście pracownika po zajęciu pensji przez urząd skarbowy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 10
Pracownik rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron. Kilka miesięcy wcześniej do zakładu pracy wpłynęło zawiadomienie z urzędu skarbowego o egzekucyjnym zajęciu jego pensji. Egzekwowana (...)  »
Nowe nazwisko przedsiębiorcy a NIP
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. Niedługo wychodzę za mąż. Po ślubie przybiorę nazwisko męża. Czy w związku z tym powinnam wystąpić o (...)  »
Urząd skarbowy może odroczyć termin złożenia PIT za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 10
Niespełna miesiąc pozostał na złożenie rozliczenia PIT za 2021 r. Podatnicy, także reprezentowani przez pełnomocników, mogą ubiegać się o odroczenie terminu wywiązania się z tego (...)  »
Zwrot nadpłaty podatku na konto małżonka
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 10
W PIT-37 za 2021 r. wykazałem nadpłatę podatku dochodowego. Czy może być ona zwrócona na rachunek bankowy mojej żony, jeżeli mam z nią rozdzielność majątkową? (...)  »
Wycofanie wniosku o interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 10
Miesiąc temu złożyłem wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie VAT. Chciałbym go jednak wycofać. Czy odzyskam opłatę uiszczoną w związku z wniesieniem wniosku? TAK. (...)  »
Kiedy trzeba przekazać organowi podatkowemu pliki JPK?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 10
Organy podatkowe mogą w związku z rozpatrywaną sprawą żądać od podatnika udostępnienia ksiąg podatkowych, które są prowadzone przy użyciu programu komputerowego, w postaci JPK. Odmowa (...)  »
Zapłata podatku z nieostatecznej decyzji
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję określającą wysokość podatku VAT, z której wynika, że mam zaległość podatkową w wysokości ponad 15.000 zł. Zamierzam odwołać się od tej (...)  »
Numer rachunku bankowego w PIT-37
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 10
Nadpłatę podatku wykazaną w PIT-37 za 2021 r. chciałbym otrzymać przelewem na rachunek bankowy. Konto, które zgłosiłem w ubiegłym roku, jest nieaktualne. Czy wystarczy, że (...)  »
Sposób podpisania e-zgłoszenia NIP-8
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 10
Nasza spółka z o.o. ma nowy bankowy rachunek rozliczeniowy i musi złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8. Czy to zgłoszenie można przesłać przez internet z użyciem profilu (...)  »
Adres zamieszkania podatnika w PIT za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 10
Ponad pół roku temu przeprowadziłem się, w wyniku czego podlegam pod inny niż wcześniej urząd skarbowy. Do tej pory nie zgłosiłem w urzędzie skarbowym zmiany (...)  »
Zeznanie podatkowe małżonków w usłudze Twój e-PIT
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 10
Rozliczyłam się z tytułu podatku dochodowego za 2021 r. wspólnie z mężem za pomocą jego PIT-37 udostępnionego w usłudze Twój e-PIT. Zeznanie podatkowe zostało przesłane (...)  »
Podatek z nieostatecznej decyzji w zaświadczeniu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 10
Spółka z o.o. otrzymała decyzję wydaną przez urząd skarbowy w sprawie wymiaru CIT. Wynika z niej zaległość podatkowa w wysokości ponad 58.000 zł. Zostało złożone (...)  »
Wynagrodzenie dla płatnika podatku
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 10
Zatrudniam kilku pracowników. Odprowadzam do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od ich wynagrodzeń. Ile obecnie wynosi wynagrodzenie dla płatnika za terminową wpłatę zaliczek? Płatnikowi, (...)  »
Złożenie skargi bezpośrednio w sądzie administracyjnym
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 10
Sporządziłem skargę na decyzję dyrektora izby administracji skarbowej utrzymującą w mocy niekorzystną dla mnie decyzję urzędu skarbowego określającą wysokość podatku VAT. Skargę wysłałem przez internet (...)  »
Egzekucyjne zajęcie konta walutowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 10
Posiadam zaległości z tytułu podatku dochodowego. Urząd skarbowy wszczął w związku z tym postępowanie egzekucyjne i zajął mój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w euro. Czy mógł (...)  »
Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 10
Spółka z o.o., w której zasiadałem w zarządzie, ma zaległości podatkowe z tytułu VAT. Urząd skarbowy wszczął postępowanie zmierzające do obarczenia odpowiedzialnością za nie członków (...)  »
Wpłata zaległości podatkowej po ponownej korekcie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 10
Nasza firma składa drugą korektę JPK_V7M za październik 2021 r. Pierwsza była dokonana w styczniu 2022 r. Wykazana wówczas zaległość podatkowa została uiszczona wraz z (...)  »
Zwrot nadpłaty z papierowego zeznania
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 10
PIT-36 za 2021 r. złożyłam w urzędzie skarbowym w formie papierowej. W zeznaniu podatkowym wykazałam nadpłatę podatku dochodowego. W jakim terminie zostanie mi ona zwrócona? (...)  »
Upływa termin złożenia informacji ORD-U za 2021 r.!
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 10
Firmy i indywidualni przedsiębiorcy muszą pamiętać o wymogu złożenia po zakończeniu roku podatkowego informacji o umowach zawartych z nierezydentami. Dla większości z nich termin przekazania (...)  »
Urząd skarbowy właściwy w sprawie PIT
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 10
Bank wystawił PIT-8C za 2021 r. z moim adresem zameldowania, który nie pokrywa się z adresem zamieszkania. Czy PIT-38 za 2021 r. mam złożyć w (...)  »
Korekta JPK_V7M za okres sprzed 1 stycznia 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 10
Muszę złożyć korektę JPK_V7M za październik 2021 r. Czy należy ją sporządzić według nowego schematu (tj. JPK_V7M (2) ), czy obowiązującego w 2021 r. (tj. (...)  »
Kontrola i postępowanie podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 10
Urząd skarbowy przeprowadził w naszej firmie kontrolę podatkową w zakresie VAT. Rozliczenia uznane za błędne nie zostały skorygowane. Spodziewamy się wszczęcia postępowania podatkowego. Jak długo (...)  »
Zwrot nadpłaty z PIT złożonego przed 15 lutego 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 10
PIT-36 za 2021 r. złożyłem na początku lutego 2022 r. Zeznanie przesłałem przez internet. Wykazałem w nim nadpłatę podatku dochodowego. W jakim terminie urząd skarbowy (...)  »
ZAW-NR w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 10
Zapłaciłem za transakcję na konto kontrahenta nieznajdujące się w Wykazie podatników VAT. Muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR. Czy jest możliwe przesłanie go przez internet, jeżeli nie (...)  »
(Nie)zaliczenie zwrotu VAT na podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 10
W JPK_V7M za luty 2022 r. wykażę nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w VAT. Czy mogę złożyć wniosek o zaliczenie tej nadwyżki (zadeklarowanej jako zwrot (...)  »
Identyfikator podatnika w zeznaniu PIT
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą. Posługuję się więc NIP. Bank przysłał mi natomiast PIT-8C za 2021 r., w którym podał jako mój identyfikator podatkowy numer PESEL. Czy (...)  »
Terminy i sposoby otrzymania nadpłaty podatku z PIT za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 10
Nadpłata podatku dochodowego wykazana w zeznaniu podatkowym przesłanym przez internet zostanie zwrócona w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia. Na kwotę wynikającą z rozliczenia (...)  »
Wpis w sprawie sądowoadministracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy decyzję urzędu skarbowego w sprawie mojej odpowiedzialności, jako byłego wspólnika, za zaległości podatkowe spółki cywilnej. Zamierzam wnieść na (...)  »
Zapłata daniny solidarnościowej z konta VAT
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 10
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2022 r. jestem zobligowany do zapłaty daniny solidarnościowej. Czy bank może nią obciążyć rachunek VAT (na który (...)  »
Sposoby złożenia e-zeznania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 10
Zeznania PIT-37 za 2021 r. nie mogę uzupełnić i złożyć w ramach usługi Twój e-PIT. Nie posiadam żadnego z wymaganych podpisów elektronicznych. Nie mogę również (...)  »
Pełnomocnik w postępowaniu przed sądem administracyjnym
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 10
Naczelnik urzędu skarbowego wydał niekorzystną dla mnie decyzję określającą wysokość podatku VAT. Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał ją w mocy. Chciałbym zaskarżyć te rozstrzygnięcia do (...)  »
Opis sprawy we wniosku o interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 10
Zamierzam wystąpić do Dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie rozliczenia podatku PIT za 2022 r. Czy do wniosku mogę dołączyć dokumenty, (...)  »
Obniżone odsetki podatkowe po korekcie pliku JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 10
Muszę złożyć korektę JPK_V7M za grudzień 2021 r. Nie ma ona związku z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową czy celno-skarbową. W wyniku korekty powstała zaległość podatkowa. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.