Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 23 maja 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2024 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 61.941 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.05.2024 r.
 • Ustalanie stażu pracy dla potrzeb różnych świadczeń pracowniczych
 • Kiedy zgłoszenie do CRBR musi być zaktualizowane?
środa - 29.05.2024 r.
 • Podatkowe skutki działań marketingowych
poniedziałek - 03.06.2024 r.
 • Wyjaśnienie problemów płatników składek w interpretacjach ZUS
 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego i wypłata ekwiwalentu za urlop
czwartek - 06.06.2024 r.
 • Podatek VAT w eksporcie i imporcie
 • Potwierdzanie niezdolności do pracy i ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
23.05.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
27.05.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
Postępowanie przed fiskusem
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Skutki zajęcia pustego konta bankowego
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 10
Mam zaległości podatkowe w VAT. Urząd skarbowy wszczął postępowanie egzekucyjne i zajął mój rachunek bankowy. Na koncie nie mam żadnych środków. Czy zajęcie jest skuteczne (...)  »
Zwrot nadpłaty podatku dochodowego po śmierci jednego małżonka
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 10
Rozliczyłam się wspólnie z mężem z tytułu podatku PIT za 2023 r. - złożyliśmy PIT-37. W zeznaniu podatkowym wykazaliśmy nadpłatę podatku dochodowego. Mój mąż zmarł (...)  »
Zmiana siedziby firmy po kontroli podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 10
Kontrola podatkowa przeprowadzona przez urząd skarbowy w spółce z o.o. wykazała nieprawidłowości w rozliczeniu VAT za kilka miesięcy 2022 r. Spółka nie zgodziła się z (...)  »
Umorzenie zaległości podatkowej bez opłaty prolongacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję, z której wynika, że mam zaległość w podatku PIT za 2021 r. Nie odwołałem się od tego rozstrzygnięcia i stało się (...)  »
Wezwanie do zapłaty opłaty za interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 10
Złożyłem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie PIT. Zapomniałem jednak o uiszczeniu opłaty, a termin płatności już upłynął. Czy otrzymam wezwanie do uregulowania (...)  »
Skarga w sprawach podatkowych (nie zawsze) podlega wpisowi
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 10
Podatnicy mają prawo zaskarżyć do sądu administracyjnego wydawane przez organy podatkowe decyzje, postanowienia, indywidualne interpretacje podatkowe, a także opieszałe prowadzenie spraw podatkowych. Skarga podlega wpisowi (...)  »
Postępowanie podatkowe po kontroli celno-skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 10
Urząd celno-skarbowy przeprowadził w naszej firmie kontrolę w zakresie VAT. Wykazała ona nieprawidłowości. Nie zgadzamy się z tymi ustaleniami i nie złożyliśmy korekt JPK_V7M. Otrzymaliśmy (...)  »
Decyzja o odpowiedzialności zarządu spółki
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 10
Spółka z o.o., w której zarządzie zasiadałem, ma zaległości podatkowe. Ile czasu urząd skarbowy ma na wydanie decyzji o odpowiedzialności członków zarządu za takie zaległości? (...)  »
Przywrócenie terminu do złożenia zeznania PIT
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 10
Nie złożyłem PIT-36 za 2023 r. Myślałem, że nie muszę go sam składać, ponieważ zostanie on automatycznie zaakceptowany w ramach usługi Twój e-PIT. Czy mogę (...)  »
Uzyskanie NIP za pośrednictwem CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 10
Zakładam własną działalność gospodarczą podlegającą rejestracji w CEIDG. Złożyłem wniosek o wpis do CEIDG. W jakim terminie uzyskam NIP? NIP zostanie nadany automatycznie po otrzymaniu (...)  »
Przesunięcie terminu wniesienia skargi na decyzję
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy niekorzystną dla mnie decyzję urzędu skarbowego w sprawie wymiaru podatku VAT. Zamierzam wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. (...)  »
Decyzja kończąca postępowanie odwoławcze
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 10
Rozważam wniesienie odwołania od decyzji naczelnika urzędu skarbowego dotyczącej określenia wysokości podatku PIT za 2021 r. Wynika z niej zaległość podatkowa w wysokości prawie 10.000 (...)  »
Kontrola realizacji zajęcia wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 10
Nasza firma otrzymała zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu na poczet zaległości podatkowych jednego z kontrahentów płatności za wystawioną przez niego fakturę. Zajęcie to nie (...)  »
Kontrola podatkowa (nie) musi być zapowiedziana
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 10
Urząd skarbowy powinien uprzedzić przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W wielu przypadkach jest jednak zwolniony z tego wymogu. Wyjątkowo (...)  »
Skutki niezapłacenia w terminie raty zaległości podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 10
Mam zaległości w VAT. Urząd skarbowy zgodził się na rozłożenie ich spłaty na raty. Nie dotrzymałem jednak terminu płatności pierwszej raty (wyznaczonego na koniec kwietnia (...)  »
Wycena ruchomości zajętej przez urząd skarbowy
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 10
Posiadam zaległości podatkowe. Urząd skarbowy wszczął w związku z tym postępowanie egzekucyjne. Został zajęty mój samochód. Urzędnik dokonujący zajęcia nie podał w protokole wartości samochodu. (...)  »
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 10
Wspólnik spółki jawnej płacił w 2023 r. uproszczone zaliczki na podatek PIT. W PIT-36L za 2023 r. wykazał nadpłatę podatku dochodowego. Czy może zaliczyć ją (...)  »
Uzasadnienie korekty zeznania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 10
Błędnie sporządziłem PIT-37 za 2023 r. Muszę złożyć korektę zeznania podatkowego oraz wpłacić wynikającą z niej zaległość podatkową. Czy do zeznania korygującego należy dołączyć uzasadnienie (...)  »
Korekta VAT po wszczęciu kontroli celno-skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 10
Nasza firma otrzymała upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Kontrola dotyczy prawidłowości rozliczenia VAT za poszczególne miesiące 2021 r. Firma chce skorygować pliki JPK_V7M za kilka (...)  »
Uzupełnienie skargi na decyzję podatkową
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 10
Otrzymałem wezwanie do uzupełnienia skargi wniesionej do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję dyrektora izby administracji skarbowej utrzymującą w mocy decyzję urzędu skarbowego dotyczącą wymiaru podatku (...)  »
Kilkuzłotowa zaległość a zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą. W PIT-36 za 2023 r. wykazałem podatek do zapłaty w wysokości 4 zł. Nie uiściłem go. Czy w tej sytuacji urząd skarbowy (...)  »
Skarga pauliańska sposobem na dłużników podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 10
Organy podatkowe mogą w postępowaniu cywilnym - w trybie skargi pauliańskiej - podważać czynności prawne, w wyniku których podatnik wyzbył się majątku, aby udaremnić dochodzenie (...)  »
Skutki wniesienia żądania wyłączenia rzeczy spod egzekucji
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 10
Mój brat ma zaległości podatkowe. Urząd skarbowy w toku prowadzonego wobec niego postępowania egzekucyjnego zajął należący do mnie aparat fotograficzny. Złożyłem już wniosek o wyłączenie (...)  »
Pokontrolne postępowanie podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 10
Urząd skarbowy przeprowadził w naszej firmie kontrolę podatkową dotyczącą prawidłowości rozliczenia VAT za poszczególne miesiące 2022 r. Wykazała ona nieprawidłowości, ale nie zostały złożone korekty (...)  »
Termin wydania interpretacji przepisów podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 10
Prowadzę własną firmę. Mam wątpliwości co do rozliczania przeze mnie podatku VAT. Zamierzam złożyć wniosek o wydanie w tej sprawie indywidualnej interpretacji podatkowej. Czy termin (...)  »
Decyzja wymiarowa po kontroli celno-skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 10
Spółka z o.o. miała kontrolę celno-skarbową w zakresie prawidłowości rozliczenia VAT za poszczególne miesiące 2022 r. Kontrola wykazała nieprawidłowości. Spółka z o.o. nie zgadza się (...)  »
Zajęcie przez urząd skarbowy konta walutowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 10
Posiadam zaległości podatkowe. Urząd skarbowy wszczął w związku z tym postępowanie egzekucyjne. Czy może zająć mój rachunek bankowy prowadzony w euro? TAK. Urząd skarbowy, prowadząc (...)  »
Oprocentowanie nadpłaty podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 10
PIT-37 za 2023 r. złożyłem przez internet pod koniec lutego 2024 r. W rozliczeniu wykazałem nadpłatę podatku dochodowego, a do jej zwrotu wskazałem rachunek bankowy. (...)  »
Dostęp on-line do akt sprawy sądowoadministracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy decyzję urzędu skarbowego dotyczącą wysokości zobowiązania w VAT. Zaskarżyłem te rozstrzygnięcia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wniosłem w (...)  »
Korekta rozliczenia przed kontrolą podatkową
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 10
Otrzymałem z urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku PIT za 2021 r. Zamierzam przed jej wszczęciem złożyć korektę zeznania PIT-36 (...)  »
Żądanie wyłączenia zajętej rzeczy spod egzekucji
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 10
Mój ojciec ma zaległości podatkowe. Urząd skarbowy prowadzi postępowanie egzekucyjne. W jego toku doszło do zajęcia należącego do mnie komputera. Muszę wystąpić o jego zwrot. (...)  »
Zwrot opłaty po wycofaniu wniosku o interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 10
Mam własną firmę. Wysłałem do Dyrektora KIS wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie PIT. Uregulowałem również wymaganą opłatę. Chciałbym jednak wycofać swój wniosek. Czy (...)  »
NIP po przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 10
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. Zamierzam przekształcić swoją firmę w jednoosobową spółkę z o.o. Czy spółka z o.o. będzie posługiwać się (...)  »
Wniesienie skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy niekorzystną dla mnie decyzję urzędu skarbowego określającą wysokość podatku VAT. Sporządziłem skargę na te rozstrzygnięcia i wysłałem przez (...)  »
Urzędy skarbowe mogą sprawdzić rozliczenia PIT za 2023 r.  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 10
Urzędy skarbowe weryfikują roczne rozliczenia podatku dochodowego głównie w trybie czynności sprawdzających. Procedura ta umożliwia nie tylko zbadanie formalnej i rachunkowej poprawności zeznania podatkowego, ale (...)  »
UPL-1 dla prezesa zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 10
Prezes zarządu spółki z o.o. posiada kwalifikowany podpis elektroniczny. Będzie podpisywał firmowe rozliczenia podatkowe składane przez internet. Czy musi posiadać pełnomocnictwo UPL-1? TAK. Jeżeli prezes (...)  »
Identyfikator podatnika w rozliczeniach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 10
W marcu 2024 r. zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej (dokonałem odpowiedniego wpisu w CEIDG), ale muszę złożyć PIT-28 za 2023 r. i zapłacić wykazany w nim (...)  »
Sposób przekazania danych w formie plików JPK
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 10
Otrzymałem z urzędu skarbowego prowadzącego wobec mnie postępowanie podatkowe w sprawie rozliczenia podatku PIT wezwanie do przedłożenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie JPK. (...)  »
Zaświadczenie w czasie postępowania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 10
Muszę uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. W urzędzie skarbowym toczy się obecnie wobec mnie postępowanie dotyczące ustalenia zobowiązania VAT. Czy z powodu tego postępowania (...)  »
Termin płatności kary porządkowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 10
Urząd skarbowy prowadzi wobec mnie postępowanie podatkowe dotyczące wymiaru podatku VAT. Nie przedłożyłem na jego wezwanie dokumentów i została za to na mnie nałożona kara (...)  »
Śmierć małżonka przed zapłatą wspólnego podatku PIT
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 10
Rozliczyłam się wspólnie z mężem z tytułu podatku dochodowego za 2023 r. Złożyliśmy PIT-37. Wykazaliśmy w nim podatek do zapłaty. Mój mąż zmarł przed dokonaniem (...)  »
Zaliczenie nadpłaty podatku dochodowego na podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 10
Sporządziłem PIT-37 za 2023 r. Wykazałem w nim nadpłatę podatku dochodowego. Czy mogę złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o zaliczenie jej na poczet zaległych lub (...)  »
Jak zbierane są dowody w postępowaniu podatkowym?
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 10
Obowiązek zgromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym spoczywa na urzędzie skarbowym. Organ odwoławczy może we własnym zakresie jedynie uzupełnić ten materiał. Dowodem może być praktycznie (...)  »
Urząd skarbowy właściwy w zakresie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 10
Zamierzam kupić używany samochód o wartości ponad 40.000 zł. Przed jego nabyciem chcę uzyskać wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych. W którym urzędzie skarbowym powinienem złożyć (...)  »
Anulowanie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. PIT-36 za 2023 r. sporządziłem samodzielnie i złożyłem przez internet. Czy muszę odrzucić zeznanie podatkowe przygotowane dla (...)  »
Okres przechowywania ksiąg za rok zamknięty stratą
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą. W PIT-36 za 2023 r. wykazałem stratę podatkową. Jak długo muszę w związku z tym przechowywać podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz (...)  »
Termin usunięcia braków formalnych skargi
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 10
Nie podałem swojego numeru PESEL w skardze wniesionej do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję dyrektora izby administracji skarbowej utrzymującą w mocy decyzję naczelnika urzędu skarbowego (...)  »
Wycofanie przez podatnika odwołania od decyzji
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku VAT. Reprezentujący mnie pełnomocnik wniósł odwołanie od tej decyzji. Zapoznałem się z odpowiedzią urzędu skarbowego na (...)  »
Lokata terminowa spółki z o.o. w zgłoszeniu NIP-8
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 10
Spółka z o.o. zamierza założyć bankową lokatę terminową. Okres jej trwania będzie wynosił 3 miesiące. Czy taką lokatę trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym poprzez złożenie (...)  »
Błędny rachunek bankowy w zeznaniu PIT-37 za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 10
W PIT-37 za 2023 r., który już złożyłam, wykazałam nadpłatę podatku dochodowego. Podałam jednak błędny rachunek bankowy do jej zwrotu. W jaki sposób mogę zgłosić (...)  »
Odroczenie, raty i umorzenie, czyli ulgi w spłacie podatków
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 10
Pomoc urzędu skarbowego w spłacie zobowiązań podatkowych może polegać na przesunięciu terminu ich zapłaty, objęciu układem ratalnym lub umorzeniu. Warunkiem uzyskania ulgi jest istnienie ważnego (...)  »
Zapłata podatku wynikającego z ostatecznej decyzji
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy decyzję urzędu skarbowego w sprawie wymiaru podatku VAT. Wniosłem skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czy muszę uiścić zaległość (...)  »
Informacje o rozliczeniach podatkowych w e-Urzędzie Skarbowym
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałbym dowiedzieć się, czy posiadam zaległości podatkowe lub nadpłaty podatków w VAT i PIT. Czy urząd skarbowy prześle mi takie informacje? Przedsiębiorca (...)  »
Ponowny wniosek po odmowie przyznania prawa pomocy
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 10
Wniosłem do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na ostateczną decyzję dotyczącą VAT. Otrzymałem wezwanie do uiszczenia wpisu. Przed upływem wyznaczonego terminu zapłaty złożyłem wniosek o zwolnienie (...)  »
Termin przedłożenia na żądanie urzędu plików JPK
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 10
Urząd skarbowy prowadzi wobec mnie postępowanie podatkowe. Otrzymałem wezwanie do przedłożenia w ciągu 7 dni podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie JPK. Czy do (...)  »
Zapłata podatków z rachunku VAT
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 10
Prowadzę od niedawna indywidualną działalność gospodarczą. Założyłem konto rozliczeniowe, do którego bank utworzył rachunek VAT. Czy ze środków zgromadzonych na rachunku VAT mogę opłacać zaliczki (...)  »
Podnajęty lokal jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 10
Spółka z o.o. wynajmuje lokal użytkowy, który zamierza udostępnić innemu przedsiębiorcy na zasadach podnajmu. Przedsiębiorca ma tam prowadzić własną działalność usługową. Będzie płacił czynsz oraz (...)  »
Zajęcie przez komornika wspólnej nadpłaty podatku małżonków
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 10
Mój mąż ma długi egzekwowane przez komornika sądowego. Chcielibyśmy złożyć wspólny PIT-36 za 2023 r. Wykazalibyśmy wówczas nadpłatę podatku dochodowego. Czy komornik sądowy mógłby ją (...)  »
Kara porządkowa sposobem na dyscyplinowanie (nie tylko) podatników
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 10
Kara porządkowa to sankcja finansowa nakładana na osoby, które poprzez uchylanie się od wypełnienia obowiązków procesowych dezorganizują czynności sprawdzające, postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową lub celno-skarbową. (...)  »
Korekta rozliczeń objętych kontrolą celno-skarbową
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 10
Spółka z o.o., w której pracuję jako księgowa, otrzymała upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Kontrola dotyczy prawidłowości rozliczenia VAT za poszczególne miesiące 2021 r. i (...)  »
Zgłoszenie nowego adresu zamieszkania
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 10
Zmieniłem adres zamieszkania. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Poinformowałem o tym swojego pracodawcę. Czy zgłosi on w urzędzie skarbowym mój nowy adres zamieszkania, czy ja muszę (...)  »
Identyfikatory podatkowe małżonków
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 10
W 2023 r. uzyskałam dochody z umowy o pracę, a mąż miał przez cały ubiegły rok zawieszoną działalność gospodarczą (opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym). Składam z mężem (...)  »
Kolejna wpłata na konto spoza Wykazu podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 10
Kilka tygodni temu złożyłem zawiadomienie ZAW-NR w związku z zapłatą za fakturę przelewem na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Otrzymałem od tego (...)  »
Przesunięcie terminu zapłaty wpisu od skargi
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 10
Nie zgadzam się z indywidualną interpretacją przepisów podatkowych wydaną przez Dyrektora KIS w zakresie VAT. Zaskarżyłem ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Otrzymałem wezwanie do uiszczenia (...)  »
Urząd skarbowy właściwy w zakresie rocznego rozliczenia PIT
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 10
W ubiegłym roku pracowałem w dwóch zakładach mieszczących się w różnych miejscowościach. Każdy z nich wysłał informację PIT-11 za 2023 r. do innego urzędu skarbowego. (...)  »
Raport podatnika w e-Urzędzie Skarbowym
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą. Dotychczas korzystałem z usług biura rachunkowego. Obecnie sam się rozliczam. Chciałbym sprawdzić, jakie informacje o mnie posiada administracja skarbowa, np. jakie zgłoszono (...)  »
Jak i kiedy zapłacić podatek PIT za 2023 r.?  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 10
Podatek wykazany do zapłaty w zeznaniu PIT za 2023 r. trzeba uiścić do 30 kwietnia 2024 r. Więcej czasu jest na uregulowanie - bez narażania (...)  »
Zakres zwolnienia od kosztów sądowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania VAT. Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał ją w mocy. Wniosłem skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Otrzymałem wezwanie do (...)  »
Sposoby złożenia zeznania podatkowego przez internet
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Muszę złożyć PIT-28 za 2023 r. Czy zeznanie podatkowe mogę przesłać do swojego urzędu skarbowego w formie załącznika do (...)  »
Zapłata podatku wspólnika z konta spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 10
Wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne. Opłacają oni co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy. Ich kwoty przekraczają 1.000 zł. Czy zaliczki na podatek mogą (...)  »
Zwrot nadpłaty z zeznania podatkowego złożonego przez Twój e-PIT
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 10
PIT-37 za 2023 r. złożyłam wspólnie z mężem w ramach usługi Twój e-PIT. W zeznaniu podatkowym wykazaliśmy nadpłatę podatku dochodowego do zwrotu na nasz rachunek (...)  »
Skarga na indywidualną interpretację podatkową
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 10
Otrzymałem z KIS indywidualną interpretację podatkową wydaną w zakresie VAT. Nie zgadzam się z zawartym w niej stanowiskiem KIS. Zamierzam zaskarżyć interpretację podatkową do wojewódzkiego (...)  »
Wniosek o dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 10
Nasza firma (spółka z o.o.) chce założyć konto w e-Urzędzie Skarbowym. Został już wyznaczony użytkownik konta. Czy wniosek o przyznanie tej osobie dostępu do konta (...)  »
Umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 10
Dostałem decyzję urzędu skarbowego określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 r. Wynika z niej zaległość podatkowa. Czy możliwe jest umorzenie (...)  »
Co grozi podatnikowi za błędy w JPK_V7M lub JPK_V7K?
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 10
Pliki JPK_V7M/JPK_V7K łączą w jednym dokumencie ewidencję VAT oraz deklarację VAT. Za każdy błąd w części ewidencyjnej uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji grozi podatnikowi kara (...)  »
Ulga w spłacie zaległości podatkowych spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 10
Zasiadam w zarządzie spółki z o.o., która posiada zaległości podatkowe. Urząd skarbowy wydał decyzję o odpowiedzialności za nie członków zarządu. Czy mogę ubiegać się o (...)  »
Wpłata podatku od dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 10
Spółka z o.o. pobrała 19% podatek od wypłaconej podatnikowi CIT dywidendy. Zgodnie z przepisami podatek powinna uiścić na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika. (...)  »
Wstrzymanie wykonania decyzji po wniesieniu skargi
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy decyzję urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zobowiązania w VAT. Zaskarżyłem te rozstrzygnięcia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zostało jednak (...)  »
Wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na PIT
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 10
Zatrudniam kilku pracowników. Odprowadzam do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od ich wynagrodzeń. Ile wynosi wynagrodzenie przysługujące mi jako płatnikowi za terminowe wpłacenie zaliczek (...)  »
Zapłata kilkuzłotowego podatku PIT
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 10
Sporządziłem PIT-37 za 2023 r. W zeznaniu podatkowym wykazałem podatek do zapłaty w wysokości 8 zł. Czy muszę go uiścić, czy taka niewielka kwota podlega (...)  »
Pokontrolne postępowanie podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 10
Urząd skarbowy przeprowadził w naszej firmie kontrolę podatkową w zakresie VAT. Wykazała ona nieprawidłowości. Złożyliśmy korekty rozliczeń uznanych za zawierające błędy (tzn. korekty kilku plików (...)  »
Zwrot nadpłaty podatku dochodowego na konto małżonka
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 10
W PIT-37 za 2023 r. będę miał nadpłatę podatku dochodowego. Czy może być ona zwrócona na rachunek bankowy mojej żony (nie jestem współposiadaczem tego konta), (...)  »
Nadpłata PIT sposobem na uregulowanie (nie tylko) podatków
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 10
Podatnik nie zawsze otrzyma nadpłatę wynikającą z rozliczenia podatku PIT za 2023 r. Podlega ona z urzędu - niezależnie od woli urzędu skarbowego i podatnika (...)  »
Zeznanie małżonków w usłudze Twój e-PIT
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 10
Rozliczyłam się wspólnie z mężem z tytułu podatku dochodowego za 2023 r. za pomocą jego PIT-37 udostępnionego w usłudze Twój e-PIT. Czy muszę anulować zeznanie (...)  »
Zasady ustanowienia zastawu skarbowego
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 10
Urząd skarbowy ustanowił na moim samochodzie zastaw skarbowy w celu zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych. Czy mógł to zrobić bez mojej zgody? TAK. Obciążenie ruchomości zastawem (...)  »
Adres zamieszkania podatnika w PIT-37 za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 10
Pod koniec ubiegłego roku zmieniłem miejsce zamieszkania. Pracodawca wystawił informację PIT-11 za 2023 r. z moim nowym adresem, ale zmiany nie zgłosiłem do tej pory (...)  »
Termin zgłoszenia rachunku bankowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 10
Otworzyłem własną firmę (jednoosobową działalność gospodarczą). Po zarejestrowaniu działalności w CEIDG i uzyskaniu NIP założyłem bankowy rachunek rozliczeniowy. W jakim terminie muszę go zgłosić w (...)  »
Powierzchnie ekspozycyjne jako miejsca prowadzenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 10
Spółka z o.o. wynajmuje niewielkie powierzchnie od podmiotów prowadzących sklepy i punkty gastronomiczne w celu ustawienia ekspozycji materiałów marketingowych promujących produkowane przez nią produkty (np. (...)  »
Wpis od skargi kasacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 10
Zaskarżyłem do wojewódzkiego sądu administracyjnego indywidualną interpretację podatkową wydaną przez Dyrektora KIS w zakresie podatku VAT. Wojewódzki sąd administracyjny oddalił moją skargę. Zamierzam wnieść skargę (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.