Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Postępowanie przed fiskusem
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Jak zaskarżyć niekorzystną decyzję podatkową?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 10
Decyzję podatkową - po wykorzystaniu trybu odwoławczego przysługującego w postępowaniu podatkowym - można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę składa się w formie papierowej lub (...)  »
Pełnomocnictwo bez opłaty skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 10
Urząd skarbowy wszczął wobec mojej babci postępowanie podatkowe w zakresie określenia wysokości podatku PIT za 2016 r. Mam reprezentować ją w tym postępowaniu. Czy za (...)  »
Konto spółki cywilnej w NIP-2
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 10
Utworzyłem z braćmi spółkę cywilną. Założyliśmy wspólny rachunek bankowy. Czy należy go zgłosić urzędowi skarbowemu jako konto spółki cywilnej? TAK. Wspólnicy, zakładając wspólny rachunek bankowy (...)  »
Dane autoryzujące w przypadku korekty JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 10
Pliki JPK_V7M podpisuję danymi autoryzującymi. Muszę przesłać korektę JPK_V7M za listopad 2020 r. Czy podpisując ją danymi autoryzującymi, mam podać kwotę przychodu za 2018 r. (...)  »
Przedawnienie podatku z odroczonym terminem zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 10
Urząd skarbowy zakwestionował moje zeznanie podatkowe za 2018 r. i wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania z tytułu PIT. Muszę uregulować podatek w wysokości ponad 5.000 (...)  »
Przywrócenie terminu do złożenia PIT za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 10
Nie złożyłem PIT-28 za 2020 r. Myślałem, że nie muszę nic robić, gdyż nastąpi automatyczna akceptacja zeznania podatkowego przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT. Czy (...)  »
Zaświadczenie dla byłego wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 10
Spółka cywilna, w której byłem wspólnikiem, została rozwiązana. Trzeba jednak uregulować zaległości z tytułu VAT. Czy urząd skarbowy wystawi zaświadczenie o ich wysokości, mimo rozwiązania (...)  »
Małżonek podatnika jako pełnomocnik w sprawie podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 10
Otrzymałem postanowienie o wszczęciu przez urząd skarbowy postępowania podatkowego w zakresie VAT. Czy moja żona może reprezentować mnie w tym postępowaniu? TAK. Małżonek może reprezentować (...)  »
Jak sprawdzić informacje o zastawie skarbowym?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 10
Urząd skarbowy może ustanowić zastaw skarbowy na ruchomości lub zbywalnym prawie majątkowym podatnika w celu zabezpieczenia spłaty podatków. Rejestr Zastawów Skarbowych jest udostępniany bezpłatnie on-line (...)  »
Wniosek o dostęp do Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 10
Urząd gminy, jako organ działający w imieniu wierzyciela (burmistrza) w egzekucyjnym postępowaniu egzekucyjnym, musi uzyskać dostęp do Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych. Czy wniosek można złożyć (...)  »
Obniżone odsetki za zwłokę nieprzekraczające 8,70 zł
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 10
Sporządziłem korektę PIT-37 za 2021 r. W jej wyniku muszę zapłacić podatek. Wyliczyłem, że obniżone odsetki za zwłokę wyniosą 8,60 zł na dzień, w którym (...)  »
Jak aktualizować dane w urzędzie skarbowym?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 10
Podatnicy przekazują administracji skarbowej wiele danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych: adresy, rachunki bankowe, dane biura rachunkowego zajmującego się ich rozliczeniami podatkowymi. Niektóre należy podać obligatoryjnie, inne (...)  »
Okres przechowywania protokołów kontroli
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą. Miałem dotychczas dwie kontrole podatkowe z urzędu skarbowego. Nie wykazały one żadnych uchybień. Jak długo trzeba przechowywać protokoły z tych kontroli? Protokół (...)  »
Skutki sporządzenia skargi kasacyjnej przez nieuprawnioną osobę
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 10
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił moją skargę na decyzję dotyczącą wymiaru podatku VAT. Napisałem i wniosłem skargę kasacyjną do NSA. Została ona odrzucona jako sporządzona przez (...)  »
UPL-1 po zmianie prezesa spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 10
Spółka z o.o. powołała nowego prezesa. Poprzedni posiada bezterminowe pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji (UPL-1). Czy trzeba je odwołać, czy wystarczy wystawić pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji (...)  »
Odsetki za zwłokę po korekcie zeznania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 10
Otrzymałam wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia korekty zeznania PIT-36 za 2020 r. Zaniżyłam podatek i muszę go dopłacić. Czy mogę naliczyć obniżone odsetki za (...)  »
PESEL dla obcokrajowca
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 10
Zatrudniliśmy obcokrajowca (obywatela Ukrainy). Nie ma on zameldowania w Polsce. Jakim identyfikatorem podatkowym powinien się posługiwać? Identyfikatorem podatkowym obcokrajowca nieprowadzącego działalności gospodarczej jest numer PESEL. (...)  »
Umorzenie należności płatnika podatku PIT
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 10
Nasza firma ma zaległości z tytułu nieodprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Czy można ubiegać się o umorzenie tych zaległości (...)  »
Termin nadania NIP przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 10
Zakładam firmę - jednoosobową działalność gospodarczą. Złożyłem wniosek w CEIDG. Kiedy zostanie mi nadany NIP? NIP zostanie nadany automatycznie po otrzymaniu przez urząd skarbowy poprawnego (...)  »
Przedawnienie uchybień skarbowych w okresie epidemii COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 10
Karalność wykroczeń skarbowych ustaje po roku. Przestępstwa skarbowe przedawniają się - w zależności od grożących za nie sankcji - po 5 albo 10 latach. Weszły (...)  »
Skutki wypowiedzenia pełnomocnictwa
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 10
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił moją skargę na decyzję dotyczącą wymiaru podatku VAT. Po otrzymaniu wyroku wypowiedziałem pełnomocnictwo reprezentującemu mnie w tej sprawie doradcy podatkowemu. Czy (...)  »
Zaświadczenie a sporny podatek
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 10
Urząd skarbowy prowadzi wobec mnie postępowanie podatkowe w zakresie PIT. Czy z tego powodu może odmówić wystawienia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach? NIE. Toczące się (...)  »
Jak uzyskać interpretację podatkową w indywidualnej sprawie?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 10
Indywidualna interpretacja podatkowa to sposób na uzyskanie urzędowych wyjaśnień w zakresie sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jednostkowej sprawie. Wniosek o jej wydanie musi zawierać (...)  »
Ustanowienie pełnomocnika po wyroku WSA
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 10
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił moją skargę na decyzję dotyczącą PIT. Skargę kasacyjną do NSA musi sporządzić prawnik. Czy na tym etapie mogę złożyć wniosek o (...)  »
Termin poboru wynagrodzenia płatnika
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 10
Firma nie potrąciła wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w styczniu 2021 r. Czy można o to wynagrodzenie (...)  »
Zwrot nadpłaty po wniosku o jej stwierdzenie
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 10
W PIT-37 za 2020 r. wykazałem podatek do zapłaty i uiściłem go. Dokonałem jednak korekty zeznania podatkowego, w wyniku której okazało się, że podatek został (...)  »
Termin wniesienia zażalenia na postanowienie
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 10
Nasza firma odwołała się od decyzji urzędu skarbowego w sprawie wymiaru podatku VAT. Otrzymaliśmy jednak postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Czy przy obliczaniu (...)  »
Zajęcie przez komornika wspólnej nadpłaty małżonków z tytułu PIT
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 10
Złożyliśmy z mężem wspólny PIT-36 za 2020 r. Wykazaliśmy nadpłatę podatku dochodowego. Urząd skarbowy przekazał ją w całości komornikowi sądowemu na pokrycie długu męża. Czy (...)  »
NIP po przekształceniu przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 10
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. Zamierzam przekształcić ją w jednoosobową spółkę z o.o. Czy spółka z o.o. przejmie mój NIP? NIE. (...)  »
Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o zaświadczenie
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 10
Właściciel firmy chce uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach. Mam złożyć wniosek w jego imieniu. Jakie potrzebuję do tego pełnomocnictwo? Wniosek o (...)  »
Które podatki należy wpłacać na mikrorachunek?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 10
Mikrorachunek służył początkowo do wpłaty VAT, PIT i CIT. Obecnie lista obejmuje także inne należności, m.in. daninę solidarnościową i podatek cukrowy. Numer mikrorachunku można wygenerować (...)  »
Dostęp on-line do akt sprawy sądowoadministracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję dotyczącą wymiaru podatku PIT. Została ona podtrzymana przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Sprawa toczy się obecnie przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Czy (...)  »
Ponad 5 lat na korektę zeznania PIT
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 10
Chciałabym skorygować PIT-37 za 2015 r. Czy dozwolone jest jeszcze złożenie korekty tego zeznania podatkowego? TAK. Korekty rozliczenia można dokonać do czasu upływu terminu przedawnienia (...)  »
Zakres odpowiedzialności byłego członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 10
Urząd skarbowy wszczął postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o. na członków zarządu. Nie jestem w zarządzie już od dwóch lat. (...)  »
Termin przedłożenia dowodu organowi podatkowemu
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 10
W urzędzie skarbowym toczy się postępowanie w sprawie wymiaru podatku dochodowego po zmarłym podatniku. Spadkobierca ma w ciągu 5 dni przedłożyć posiadane dowody mogące mieć (...)  »
Raty w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 10
Na podstawie decyzji urzędu skarbowego zaległości z tytułu VAT spłacam w ratach. Wymagane do tej pory raty uiściłem terminowo. Czy w takiej sytuacji uzyskam zaświadczenie (...)  »
Urząd skarbowy właściwy w zakresie UPL-1
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 10
Zamierzam udzielić pracownikowi pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji (UPL-1). PIT i VAT rozliczam w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Działalność prowadzę w miejscowości znajdującej się (...)  »
Pełnomocnicy podatnika
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 10
Spółka jawna otrzymała postanowienie z urzędu skarbowego o wszczęciu postępowania podatkowego dotyczącego określenia wysokości zobowiązania podatkowego w VAT. Spółka ma pełnomocnika ogólnego, ale zależy jej (...)  »
Jaki mandat grozi za wykroczenia skarbowe?  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 10
Urzędy skarbowe i celno-skarbowe mogą od 1 maja 2021 r. wystawiać za wykroczenia skarbowe mandaty na kwotę do 14.000 zł. Grzywna powinna być jednak adekwatna (...)  »
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w PIT
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 10
W PIT-37 za 2019 r. zawyżyłem wysokość podatku. Wpłaciłem go w 2020 r. na mikrorachunek. W jaki sposób mogę odzyskać nienależnie uiszczoną kwotę? Kwotę nadpłaconego (...)  »
Kontrola podatkowa po zakończeniu działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 10
W maju 2021 r. zamknąłem firmę. Prowadziłem ją w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu w CEIDG. Czy urząd skarbowy może kontrolować rozliczenia podatkowe (...)  »
Wniesienie skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 10
Skargę na indywidualną interpretację podatkową wysłałem bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a nie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Czy zostanie ona rozpatrzona? Skierowanie skargi bezpośrednio (...)  »
Przesłanki unieważnienia decyzji podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 10
Urząd skarbowy w 2020 r. wydał decyzję określającą wysokość mojego podatku PIT za 2017 r. Nie odwołałem się od tego rozstrzygnięcia, ale obecnie uważam, że (...)  »
Zwrot wspólnej nadpłaty podatku po śmierci jednego małżonka
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 10
Moi rodzice złożyli (w formie papierowej) wspólny PIT-37 za 2020 r. W zeznaniu wykazali nadpłatę podatku dochodowego. Ojciec zmarł, zanim urząd skarbowy ją zwrócił. Czy (...)  »
Zapłata spornego podatku
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 10
Otrzymałem decyzję urzędu skarbowego określającą zobowiązanie podatkowe w VAT, z której wynika, że muszę zapłacić podatek w wysokości ponad 10.000 zł. Zamierzam odwołać się od (...)  »
Ponowna korekta zeznania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 10
Muszę złożyć korektę PIT-36 za 2020 r. To już druga korekta tego zeznania podatkowego. W jej wyniku trzeba dopłacić podatek. Czy mogę naliczyć obniżone odsetki (...)  »
Zaświadczenie na wniosek małżonka podatnika
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 10
Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą. Mamy wspólność majątkową. Chciałabym uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku lub o wysokości jego zaległości podatkowych. Czy urząd skarbowy (...)  »
Odsetki za zwłokę po korekcie deklaracji VAT
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 10
W deklaracji VAT-7 za lipiec 2020 r. zawyżyłem kwotę zwrotu VAT. Urząd skarbowy przelał ją na mój rachunek bankowy. Muszę skorygować deklarację i zwrócić część (...)  »
Kontrola celno-skarbowa po kontroli podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 10
Urząd skarbowy przeprowadził 2 lata temu w naszej firmie kontrolę podatkową w zakresie VAT za poszczególne miesiące 2017 r. Kontrola ta nie wykazała żadnych uchybień. (...)  »
Umorzenie odsetek podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 10
Mam zaległości z tytułu PIT za 2018 r. Wynikają one z decyzji urzędu skarbowego. Czy możliwe jest umorzenie odsetek za zwłokę należnych od tej zaległości (...)  »
Pełnomocnictwo dla członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 10
Zalegam z zapłatą VAT za miesiące od stycznia do kwietnia 2021 r. Zależy mi na rozłożeniu tej spłaty na raty. Czy brat może w moim (...)  »
Kiedy składać "czynny żal" w związku z korektą JPK_VAT?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 10
"Czynny żal" pozwala uniknąć grzywny za przekazanie nierzetelnie lub wadliwie sporządzonej ewidencji w JPK_VAT. Takie zawiadomienie składa podatnik lub osoba zajmująca się jego sprawami finansowymi. (...)  »
Zgłoszenie subkonta przez podatnika
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 10
Spółka z o.o. założyła konta techniczne do głównego rachunku rozliczeniowego przeznaczone do obsługi kart kredytowych pracowników. Rachunek rozliczeniowy został zgłoszony w urzędzie skarbowym na NIP-8. (...)  »
Sposoby podpisania ZAP-3
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 10
Zmieniłem adres zamieszkania. ZAP-3 z nowym adresem chciałbym złożyć przez internet. Czy zgłoszenie można podpisać danymi autoryzującymi? NIE. ZAP-3 składany przez internet nie może być (...)  »
E-korespondencja w sprawach sądowoadministracyjnych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 10
Pisma w postępowaniach przed sądami administracyjnymi można przekazywać i odbierać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Sądy administracyjne jako ostatnia grupa podmiotów publicznych będzie (...)  »
Korekta zeznania bez "czynnego żalu"
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 10
Muszę złożyć korektę PIT-36L za 2020 r. W wyniku korekty konieczna jest dopłata podatku. Czy do zeznania korygującego należy dołączyć "czynny żal"? NIE. Podatnik, dokonując (...)  »
Egzekucja podatku na podstawie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 10
Nie uregulowałem podatku VAT wykazanego w JPK_V7M za luty 2021 r. Otrzymałem upomnienie z urzędu skarbowego z wezwaniem do jego zapłaty. Jeżeli nie uiszczę go (...)  »
Wynagrodzenie dla płatnika podatku PIT
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 10
Nasza firma odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Zaliczki od wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2021 r. uregulowano 15 lutego 2021 r. Została jednak (...)  »
Przechowywanie dokumentów dotyczących straty
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 10
W PIT-36 za 2020 r. wykazałem stratę podatkową. Jak długo muszę przechowywać księgi podatkowe i faktury dotyczące tego rozliczenia? Czy okres przechowywania wydłuży się, jeżeli (...)  »
(Nie)przywrócenie terminu do złożenia JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 10
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zapomniałem przesłać JPK_V7M za kwiecień 2021 r. Czy mogę złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia tego pliku? NIE. Termin złożenia (...)  »
Kwota wolna od zajęcia na koncie firmowym
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 10
Jestem przedsiębiorcą. Mam zaległości z tytułu VAT. Urząd skarbowy wszczął postępowanie egzekucyjne i zajął mój rachunek rozliczeniowy (firmowy). Czy przysługuje mi prawo do wypłaty z (...)  »
Uzasadnienie złożenia korekty zeznania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 10
Muszę złożyć korektę PIT-37 za 2020 r. Czy do zeznania korygującego trzeba dołączyć wyjaśnienie przyczyn naniesienia poprawek? Nie ma obowiązku złożenia wyjaśnienia przyczyn dokonania korekty (...)  »
Wniosek o interpretację po wszczęciu postępowania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 10
Nasza firma otrzymała postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie VAT. Wcześniej w tym zakresie została przeprowadzona kontrola podatkowa. Mamy kilka wątpliwości co do poprawności (...)  »
Wpłata podatku z automatycznie zaakceptowanego PIT-37
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 10
Mój PIT-37 za 2020 r. został automatycznie zaakceptowany w usłudze Twój e-PIT. Muszę jednak zapłacić podatek. Otrzymałem z urzędu skarbowego informację, że jeżeli wpłaty dokonam (...)  »
Kilkuzłotowa zaległość podatkowa
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 10
Sporządziłem korektę PIT-28 za 2020 r. Wynika z niej, że muszę dopłacić podatek w wysokości 7 zł. Czy trzeba wpłacić taką kwotę, czy może kilkuzłotowa (...)  »
Egzekucyjne zajęcie wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 10
Spółka z o.o. otrzymała zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu na poczet zaległości podatkowych jednego z kontrahentów płatności za wystawioną przez niego fakturę. Pracownik zajmujący (...)  »
Zmiana urzędu skarbowego a UPL-1
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 10
Prezes posiada bezterminowe pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu spółki z o.o. deklaracji i zgłoszeń składanych przez internet (UPL-1). Spółka z o.o. zmieniła siedzibę, w wyniku (...)  »
Jak sporządzić wniosek o przesunięcie terminu instalacji kasy on-line?
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 10
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od 1 maja (...)  »
Wniosek o wyznaczenie zastępcy procesowego
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 10
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy niekorzystną dla mnie decyzję określającą wysokość podatku VAT. Chciałbym wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy mogę ubiegać (...)  »
"Milcząca" interpretacja podatkowa
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 10
Prawie 4 miesiące temu złożyłem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie VAT. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. Czy mogę uznać, że została (...)  »
"Czynny żal" w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 10
Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej. Nie przesłałem w terminie JPK_V7M za kwiecień 2021 r. Kto w takiej sytuacji powinien złożyć "czynny żal": ja czy spółka (...)  »
Jak uzyskać opinię zabezpieczającą przed GAAR?
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 10
GAAR, czyli klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, pozwala organom podatkowym podważać czynności, które nie są uzasadnione ekonomicznie, a skutkują optymalizacją podatkową. Sposobem na zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania (...)  »
Rachunek bankowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 10
Spółka jawna zmieniła bankowy rachunek rozliczeniowy. Czy numer nowego konta należy podać poprzez złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-8? TAK. Spółka jawna zgłasza rachunki (...)  »
Wartość transakcji w ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 10
Nasza firma opłaciła fakturę na rachunek kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Złożyła zawiadomienie ZAW-NR. Okazało się jednak, że nastąpiła pomyłka w obliczeniu wartości transakcji (...)  »
Korekta deklaracji po kontroli podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 10
Spółka z o.o. miała kontrolę podatkową w zakresie VAT za poszczególne miesiące 2019 r. Po jej zakończeniu firma zmieniła siedzibę, w wyniku czego przeszła do (...)  »
ZAW-NR w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 11
Muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za fakturę na rachunek bankowy sprzedawcy niezamieszczony w Wykazie podatników VAT. Chciałbym przesłać je przez internet. Jak mogę to (...)  »
Wezwanie do złożenia wyjaśnień
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 10
Otrzymałem wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia wyjaśnień w sprawie PIT-36 za 2020 r. Mam je przesłać na piśmie w ciągu 7 dni. Czy do (...)  »
Autoryzacja zeznania korygującego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 10
Muszę skorygować PIT-36 za 2019 r. Korektę chciałem przesłać przez internet z użyciem danych autoryzujących. Nie mogłem jednak tego zrobić, kiedy podawałem kwotę przychodu uwierzytelniającą (...)  »
Odpowiedzialność podatkowa wspólników spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 10
Wspólnicy zlikwidowali spółkę cywilną. Spółka miała jednak zaległości podatkowe w VAT. Czy urząd skarbowy może domagać się zapłaty tych zaległości od wspólników? TAK. Wspólnicy odpowiadają (...)  »
Jak uzyskać interpretację podatkową w zakresie MDR?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 10
Obowiązki związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych są zawieszone z powodu epidemii COVID-19. Jeżeli jednak kwestie dotyczące ich wypełniania budzą wątpliwości, można zawczasu wystąpić o (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.