Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Aktualności i sygnały
BIEŻĄCY NUMER
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty: podatku VAT za grudzień 2020 r. podatku akcyzowego za grudzień 2020 r. oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego złożenia (...) »
Wyjaśnienie MF w sprawie inwentaryzacji ciągłej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl/web/finanse) w dziale pytań i odpowiedzi dotyczących rachunkowości finansowej ukazało się stanowisko w sprawie inwentaryzacji składników aktywów, których spis z (...) »
Zgłoszenia INTRASTAT do 20. każdego miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
INTRASTAT to system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych niebędących przedmiotem zgłoszenia (...) »
Rok 2021 bez opłaty targowej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. Takie zwolnienie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o (...) »
Emeryci/renciści muszą pamiętać o przekazaniu do ZUS informacji o osiągniętych przychodach
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
Emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a następnie, tj. po upływie roku (...) »
Ciąg cyfr w PIT-11 za 2020 r. zamiast NIP lub numeru PESEL podatnika
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
Płatnik, składając PIT-11, ma obowiązek podać PESEL albo NIP podatnika. Nadal jednak są akceptowane formularze, w których zamiast tego numeru zostanie wpisany ciąg cyfr "1111111111" (...) »
Formularze dotyczące estońskiego CIT
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
W Dzienniku Ustaw z 2021 r., pod poz. 29, opublikowano rozporządzenie MF, FiPR z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze (...) »
Odpis na ZFŚS w 2021 r. bez zmian
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
W 2021 r. nie zmieniła się kwota odpisu za jednego pracownika na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). W bieżącym roku jest on naliczany w oparciu (...) »
Akcyza na paliwa silnikowe w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w obwieszczeniu (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1126) określił wysokości stawek akcyzy na paliwa silnikowe w 2021 r. (...) »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 24
OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA E-SKIEROWAŃ Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie podało, że z dniem 8 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania skierowań w (...) »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 30 grudnia 2020 r. Pozycja 2418 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...) »
Koszty dojazdu do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 3
Kilka dni temu mój lekarz prowadzący wystawił mi kolejne już 30-dniowe zwolnienie lekarskie, a wczoraj otrzymałem z ZUS wezwanie na badania przez lekarza orzecznika ZUS. (...) »
Złożenie zgłoszenia VAT-R
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 3
Planuję rozpocząć działalność gospodarczą. Chciałbym korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na niewielką wartość sprzedaży. Czy w tej sytuacji powinienem złożyć zgłoszenie VAT-R? (...) »
Zasady prowadzenia działalności nieewidencjonowanej w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 3
W myśl obecnie obowiązujących przepisów Prawa przedsiębiorców osoba fizyczna ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności dokonywania jej rejestracji w CEIDG. Z takiej możliwości skorzystać (...) »
Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej w 2021 r. a zawiadomienia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 3
Podmioty, które od 2021 r. rozpoczęły prowadzenie ksiąg rachunkowych, nie składają w urzędzie skarbowym odrębnego zawiadomienia w tej sprawie. Dotyczy to zarówno jednostek, które ze (...) »
Firmowa strata za 2020 r. w rozliczeniu za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 3
Przedsiębiorcy, którzy zostali w 2020 r. poszkodowani przez COVID-19, zakończyli ten rok stratą podatkową oraz spełniają ustawowe kryteria, mogą już stratę za ten rok podatkowy (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 2
20.01.2021 r. (środa) mija termin: wpłaty za grudzień 2020 r.: pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy z wyjątkiem płatników objętych działaniem rozporządzenia w sprawie (...)  »
Obostrzenia po 17 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 2
Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.gov.pl/web/premier poinformowano, że rząd przedłużył etap odpowiedzialności do 31 stycznia 2021 r. Ograniczenia, które obowiązywały od 28 grudnia 2020 (...)  »
Wsparcie dla gmin położnych na terenach górskich
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu (...)  »
Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu (...)  »
Subwencja PFR i przedłużony termin dostarczania dokumentów do banku
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 2
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z subwencji finansowej w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla małych i średnich firm, pierwotnie do 31 grudnia 2020 r. (...)  »
Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy zleceniobiorcy mogą być zwolnieni ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 2
Od 1 stycznia 2021 r. niektóre osoby wykonujące umowę zlecenia (patrz ramka) mogą wnioskować w ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania (...)  »
Informacja z ZUS dla płatników o stanie ich rozliczeń za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 2
W dniu 7 stycznia 2021 r. ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) podał, że rozpoczyna informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2020 r. (...)  »
Kwota bazowa
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 3
Od 8 stycznia 2021 r. nabyłem prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. ZUS przyznał mi rentę po zaprzestaniu pobierania zasiłku chorobowego. Ustalając (...)  »
Składki na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 3
Zatrudniłem na niepełny etat 58-letnią kobietę mającą ustalone prawo do emerytury. Czy będę zwolniony z opłacania za nią składek na FP i FS? TAK. Z (...)  »
Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień z kas rejestrujących
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 3
Od 1 stycznia 2021 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień (...)  »
Mimo uprawnień pracodawcy do wypłaty zasiłków w 2021 r., ZUS kontynuuje wypłatę rozpoczętą w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 3
Z dniem 1 stycznia 2021 r. uprawnienia do wypłaty zasiłków zachowują lub też je nabyli płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy z założenia na dzień (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 2
15.01.2021 r. (piątek) mija termin: wpłaty: składek ZUS za grudzień 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (...)  »
Próg podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 2
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć granicy, która odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (...)  »
Nowe rozporządzenie w sprawie druków i kodów ubezpieczeniowych w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 2
Za sprawą nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19, która weszła w życie 31 marca 2020 r., dokonano zmian m.in. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, poprzez (...)  »
Wyjaśnienia MF dotyczące zasad dokumentowania WDT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów VAT. Dotyczą one zasad dokumentowania WDT (...)  »
Wzrost świadczeń chorobowych po podwyżce minimalnego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 2
Ustalając wysokość świadczeń chorobowych dla pracowników, pracodawcy powinni pamiętać m.in. o zasadach dotyczących obliczania podstawy ich wymiaru, w tym o jej gwarantowanej wysokości. Choć z (...)  »
Podwyżka najniższych emerytur i rent, gdy wskaźnik waloryzacji przekroczy 104,16%
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 2
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą zmieniającą, który wpłynął już (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 24
13 MLD ZŁ Z TARCZY FINANSOWEJ 2.0 PFR DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2021 r. przyjęła (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 24 grudnia 2020 r. Pozycja 2351 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Pożyczka a VAT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 3
Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT udzieliła odpłatnej pożyczki przedsiębiorcy (czynny podatnik VAT). Czy czynność udzielenia pożyczki jest zwolniona z VAT? Odpowiedzi na pytanie (...)  »
Odprawa emerytalna
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 3
Pracownik kilka lat temu osiągnął wiek emerytalny, jednak z tego tytułu nie rozwiązał umowy o pracę i nadal pracował. Czy jeżeli obecnie złoży wniosek o (...)  »
Ograniczony zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 3
W 2020 r. stałem się niezdolny do pracy jeszcze w czasie trwania zatrudnienia. Po jego ustaniu w grudniu 2020 r. nadal choruję. ZUS, podejmując wypłatę (...)  »
Składki ZUS za osoby na wychowawczym w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 3
Pracodawca składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym nalicza od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego jemu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających (...)  »
Możliwość wnioskowania o przeliczenie świadczeń emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 3
Zakończenie kwartału kalendarzowego i roku kalendarzowego jest dla aktywnych zawodowo emerytów i rencistów kolejną szansą na złożenie wniosku o przeliczenie pobieranych świadczeń. Mowa tu o (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 2
11.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty składek ZUS za grudzień 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie złożenia zgłoszenia INTRASTAT za grudzień (...)  »
Nowy wzór ewidencji przychodów
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 2
Od 1 stycznia 2021 r. w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego zmianie uległ wzór ewidencji przychodów, co wynika z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów (...)  »
Kolejne zmiany w deklaracjach i informacjach płatników pdof
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 2
Resort finansów wprowadził modyfikacje do wzorów czterech formularzy obowiązujących na gruncie pdof, tj. do PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz IFT-1/IFT-1R. Od 18 listopada 2020 r. obowiązuje (...)  »
Elektronizacja postępowania przed KRS, a także PSA od 1 lipca 2021 r. - wyjaśnienie MS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 2
Z początkiem marca 2021 r. miała nastąpić elektronizacja postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów z rejestru przedsiębiorców. W tym dniu miała pojawić się także możliwość zakładania (...)  »
Wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 2
Minister Finansów wydłużył do 31 grudnia 2021 r. upływający z końcem 2020 r. termin na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe uzyskanego w 2018 r. przychodu (...)  »
Przekazanie płatności zasiłków do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 2
O uprawnieniach do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego, zwanych dalej zasiłkami, w głównej mierze (...)  »
Struktura JPK_EWP w nowej wersji
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl poinformowało, że na stronie KAS została opublikowana nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotycząca Jednolitego (...)  »
Odliczenie VAT od paliwa
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 3
Na fakturze zakupu paliwa nie ma numeru rejestracyjnego pojazdu. Czy mogę odliczyć VAT wynikający z tej faktury? Wśród obowiązkowych danych, jakie powinna zawierać faktura, określonych (...)  »
Koszt wykreślenia z KRS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 3
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Wraz z pozostałymi wspólnikami podjęliśmy uchwałę o jej rozwiązaniu. Uzgodniliśmy inny niż likwidacja sposób zakończenia jej działalności. Teraz będziemy składać papierowy (...)  »
Limit dobrowolnej składki chorobowej w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 3
Od 1 stycznia 2021 r. wzrosła kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wynosi ona 5.259 zł. Podwyżka tego wynagrodzenia niesie za sobą szereg konsekwencji w składkach (...)  »
Ekwiwalenty przy pracy zdalnej a przychody pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 3
Wypłacone przez pracodawcę kwoty tytułem ekwiwalentu za zużycie internetu i energii elektrycznej przez pracowników wykonujących pracę zdalną nie stanowią dla tych ostatnich przychodu ze stosunku (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także za dni przypadające na okres ferii zimowych
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 3
Ostatnim rozporządzeniem wydanym w dniu 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 2
7.01.2021 r. (czwartek) mija termin wpłaty: zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. (...)  »
Z prac KSR
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 2
Z informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse wynika, że w dniach 1 i 15 grudnia 2020 r. odbyły się posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości (...)  »
Upływa termin na złożenie wniosku o emeryturę powszechną dla rocznika 1953
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 2
Z dniem 11 stycznia 2021 r. upływa termin zgłoszenia wniosku o emeryturę powszechną, gwarantujący korzystny sposób naliczenia tego świadczenia dla ubezpieczonych urodzonych w 1953 r., (...)  »
Sprawozdawczość spółki komandytowej - nowego podatnika CIT
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 2
Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) opublikowano odpowiedź na pytanie zadane przez ten podmiot Ministerstwu Finansów w sprawie m.in. konsekwencji sprawozdawczych związanych z (...)  »
Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 2
1 stycznia 2021 r. UPRAWNIENIA KONSUMENCKIE PRZEDSIĘBIORCÓW Niektóre przepisy dotyczące jedynie konsumentów, czyli osób fizycznych nabywających towar na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, od 1 (...)  »
Będą kary i zawieszenie pomocy dla hoteli działających wbrew zakazom
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 2
Od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. obwiązują dalsze ograniczenia dla przedsiębiorców i obywateli w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jednym z (...)  »
Zmiana warunków technicznych dla budynków
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 2
W dniu 25 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 24
ZMIANY WE WNIOSKACH NA PUE ZUS OD 30 GRUDNIA 2020 R. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS to podstawowy, a w niektórych sytuacjach, w szczególności w (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 22 grudnia 2021 r. Pozycja 2320 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która z pewnymi wyjątkami wejdzie w (...)  »
Zasiłek opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 3
Pracowałam w pełnym wymiarze godzin w ramach umowy o pracę do 31 grudnia 2020 r. W trakcie zatrudnienia korzystałam z zasiłku opiekuńczego (syn często chorował) (...)  »
Zajęcia komornicze
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 3
Pracownikowi niedługo skończy się umowa o pracę, która nie zostanie przedłużona. Ma on zajęte wynagrodzenie przez kilku komorników, ale egzekucję prowadzi tylko jeden, od potrąceń (...)  »
Brak odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 3
Spółka prowadzi działalność zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT i opodatkowaną VAT. Czy jeżeli spółka dokonała zakupów wyłącznie do działalności zwolnionej, (...)  »
Zamknięcie ksiąg spółek komandytowych - nowych podatników CIT
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 3
Spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2021 r. lub staną się tymi podatnikami z dniem 1 maja (...)  »
Wyjaśnienie MRiPS Szczepionka na grypę bez podatku dochodowego, ale ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 3
Sfinansowanie przez pracodawcę świadczeń z tytułu obowiązkowych badań lekarskich (których zapewnienie ciąży na pracodawcy) na gruncie pdof nie powoduje powstania u pracownika przychodu ze stosunku (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 2
5.01.2021 r. (wtorek) mija termin: wpłaty składek ZUS za grudzień 2020 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach (...)  »
Niedziele nieobjęte zakazem handlu w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 2
W 2021 r. handel dozwolony będzie w ostatnią niedzielę miesiąca tylko w styczniu, marcu, kwietniu, czerwcu oraz w sierpniu. Ponadto prowadzenie handlu będzie dopuszczalne także (...)  »
Ograniczenia, nakazy i zakazy z wyłączeniem osób zaszczepionych przeciwko COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 2
Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (...)  »
Ściąga na rok 2021
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 2
Podatek dochodowy od osób fizycznych Skala podatku dochodowego Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi ponad do 85.528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek 85.528 zł 14.539,76 (...)  »
Mały ZUS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 3
Jaki jest limit przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r., aby móc korzystać z małego ZUS w 2021 r.? Z małego ZUS mogą (...)  »
Emerytura powszechna
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 3
Urodziłem się w 1953 r., ale nadal pobieram emeryturę wcześniejszą przyznaną na wniosek sprzed 2013 r. Chcę złożyć wniosek o emeryturę powszechną. Czy jest jakiś (...)  »
Rok 2021 z dotychczasową skalą i kosztami
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 3
W 2021 r., w przeciwieństwie do roku ubiegłego, ustawodawca nie wprowadził zmian w zakresie obowiązującej skali podatkowej, regułach stosowania i wysokości tzw. zryczałtowanych kosztów pracowniczych (...)  »
I kwartał 2021 r. bez waloryzacji podstawy zasiłku dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 3
Jeżeli ubezpieczony, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego (tj. z założenia pełnego okresu zasiłkowego wynoszącego odpowiednio 182 lub 270 dni), jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 2
31.12.2020 r. (czwartek) mija termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych/informacji o cenach transferowych - w przypadku gdy termin ten upływał w okresie (...)  »
Szczepionki przeciwko COVID-19 z 0% VAT
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 2
Do 31 grudnia 2022 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się na dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import szczepionek przeciwko COVID-19. Rozporządzenie dotyczy również (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 2
Ubezpieczenie społeczne rolników Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w I kwartale 2021 r. wyniesie 42 zł. (Mon. Pol. z (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 17 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 2
Rada Ministrów w dniu 23 grudnia 2020 r., korzystając z upoważnienia nadanego art. 4 ust. 3 specustawy w sprawie COVID-19, wydała kolejne rozporządzenie w sprawie (...)  »
Kolejne zmiany dotyczące zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 2
W pierwszej fazie zapobiegania negatywnym skutkom COVID-19 ustawodawca wprowadził świadczenie postojowe, następnie dodatkowe świadczenie postojowe. Obecnie na mocy przepisów tzw. tarczy branżowej 6.0 dodatkowe świadczenie (...)  »
Wyższe ceny za energię elektryczną w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 2
Od 1 stycznia 2021 r. Enea, PGE Obrót oraz Tauron zaczną stosować nowe stawki na sprzedaż energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych. W wyniku zatwierdzonych (...)  »
Finansowanie z ZFRON kosztu zakupu maseczek ochronnych
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 2
W dniu 14 grudnia 2020 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych udostępniło naszej Redakcji wyjaśnienie w zakresie finansowania zakupu maseczek ochronnych środkami pochodzącymi z (...)  »
Wstrzymanie poboru tantiem i opłat abonamentowych
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 2
W związku z przedłużającym się stanem epidemii ustawodawca na mocy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 24
WARUNKI WYMIANY HANDLOWEJ Z WIELKĄ BRYTANIĄ OD 1 STYCZNIA 2021 R. Od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii przestanie obowiązywać unijne prawo celne i (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 24
Dziennik Ustaw z 17 grudnia 2020 r. Pozycja 2275 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane (...)  »
Emerytura dla ur. w 1953 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 3
Mimo ukończenia 60 lat pobieram emeryturę wcześniejszą (na wniosek sprzed 2013 r.). Nie składałam wniosku o emeryturę powszechną, bo ZUS niekorzystnie ustalał jej wysokość dla (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.