Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Aktualności i sygnały
BIEŻĄCY NUMER
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 2
2.08.2021 r. (poniedziałek) mija termin przekazania sprawozdania finansowego za 2020 r. do Szefa KAS przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (termin przesunięty z 30 (...) »
Projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 2
Do konsultacji społecznych trafił rządowy projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, która określa warunki nabywania prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego, zasady jego przyznawania i wypłacania. (...) »
Wyższe zwroty akcyzy za paliwo rolnicze
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 2
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przewiduje zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na (...) »
Wydruk e-ZLA dopiero po wysłaniu podpisanych dokumentów do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 2
Wystawiający zaświadczenie lekarskie (tzw. e-ZLA) przekazuje ubezpieczonemu wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego (tzw. wydruk e-ZLA) odpowiednio: na żądanie ubezpieczonego oraz w przypadku gdy (...) »
Nieprawidłowości na sezonowych wyprzedażach
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 2
Trwa sezon wyprzedaży. W związku z tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że towar kupiony w atrakcyjnej cenie także można reklamować. Nie ma znaczenia, (...) »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 24
AKCYZA OD PŁYNU DO E-PAPIEROSÓW Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse przypomina, że: "Każdy roztwór, którego charakter, skład i właściwości wskazują na to, że jest przeznaczony (...) »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 19 lipca 2021 r. Pozycja 1316 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania (...) »
Wchodzą w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 24
31 lipca 2021 r. Katalog instytucji obowiązanych ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz (...) »
II próg podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 3
Jestem zatrudniony na umowę o pracę i jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą. Podatek z działalności opłacam według skali podatkowej. Z moich obliczeń wynika, że łączny dochód (...) »
Emerytura a stały zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 3
Pobieram stały zasiłek, który wypłaca mi ośrodek pomocy społecznej. Niedługo będę składał wniosek o emeryturę. Słyszałem, że po przyznaniu emerytury będę musiał oddać cały pobrany (...) »
"Zerowy" VAT-UE
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 3
Podatnik w lipcu br. nie dokonał żadnych transakcji wewnątrzwspólnotowych. Czy w tej sytuacji musi złożyć "zerową" informację podsumowującą VAT-UE? Czynny podatnik VAT zarejestrowany do dostaw (...) »
Doradztwo w ramach usług audytu a VAT
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 3
Podatnik w związku ze świadczeniem usług doradczych nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 16 (...) »
Nowe zasady wnoszenia opłat od wniosków do KRS
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 3
Wnioski o wpis czy o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS, co do zasady, podlegają opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie wpisu do KRS w (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 2
26.07.2021 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty podatku VAT za czerwiec 2021 r. oraz za II kwartał 2021 r. wpłaty podatku akcyzowego za czerwiec 2021 r. (...)  »
Egzaminy na doradcę podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 2
Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego wyznaczył terminy części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego na: 23-26 sierpnia 2021 r. »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 2
Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2021 r. w stosunku do I kwartału 2021 r. wyniósł 101,4 (wzrost (...)  »
Restrukturyzacja górnictwa
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych (...)  »
Ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań finansowych - projekt ustawy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 2
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazała się nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (z dnia 28 czerwca (...)  »
Istotny termin dla najemców powierzchni handlowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 2
W dniu 23 lipca br. weszła w życie kolejna nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1192). Jej regulacje obejmują między (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 2
Z informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl/web/finanse) wynika, że w dniu 6 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości X kadencji. (...)  »
Zmiana taryfy za gaz dla gospodarstw domowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 2
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 16 lipca 2021 r. zatwierdził zmianę taryfy na sprzedaż gazu spółce PGNiG Obrót Detaliczny. Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny obejmuje wyłącznie odbiorców (...)  »
Ulga termomodernizacyjna
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 3
W 2020 r. zakupiłem fotowoltaikę, którą rozliczyłem w zeznaniu rocznym w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W 2021 r. wymieniłem okna. Czy wydatki na wymianę okien mogę (...)  »
Termin odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 3
Faktura zakupu towarów handlowych do firmy wpłynęła w dniu 31 maja br. (data wystawienia faktury 25 maja br.). Kiedy mogę odliczyć wynikający z niej VAT, (...)  »
Przychód dla celów uprawnień do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 3
Dla celów uzyskania prawa do niektórych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia alimentacyjnego trzeba spełnić m.in. kryterium dochodowe. Świadczenia te przysługują, o ile dochód rodziny w przeliczeniu (...)  »
Auta z automatyczną skrzynią biegów nie rozlicza się w uldze rehabilitacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 3
Wydatek poniesiony przez osobę niepełnosprawną na zakup samochodu osobowego z automatyczną skrzynią biegów nie jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych. W (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 2
26.07.2021 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty: podatku VAT za czerwiec 2021 r. oraz za II kwartał 2021 r. podatku akcyzowego za czerwiec 2021 r. oraz (...)  »
Nowa umowa podatkowa z Gruzją
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 2
W dniu 7 lipca 2021 r. w Tbilisi została podpisana nowa umowa między Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od (...)  »
Preferencje podatkowe dla społecznych agencji najmu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 2
W Dz. U. z 2021 r., pod poz. 1243, opublikowano ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa (...)  »
Zasiłek pogrzebowy dla nowej grupy uprawnionych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 2
Sejm rozpoczął prace nad senackim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych (druk sejmowy nr (...)  »
Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 2
1 lipca 2021 r. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA Z dniem 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 (...)  »
Informacja o stanie konta ubezpieczonego na PUE ZUS
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 2
Organ rentowy w komunikacie z dnia 16 lipca 2021 r., zawartym na stronie www.zus.pl, podał, iż udostępnił informacje o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU). ZUS, tak (...)  »
Minister Rodziny o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 2
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, który przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi. W informacji zawartej (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 24
JPK_VAT Z DEKLARACJĄ PO ZMIANACH W WYJAŚNIENIACH MF Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse zamieściło wyjaśnienia dotyczące najważniejszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 1 lipca 2021 r. Pozycja 1191 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki (...)  »
Wchodzą w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 24
23 lipca 2021 r. Zmiany w udzielaniu pomocy antykryzysowej ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, (...)  »
Podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 3
Osoba fizyczna na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiła lokal handlowy, który wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Po dokonaniu zgłoszenia zakupu w urzędzie miasta otrzymała decyzję (...)  »
Polski Bon Turystyczny
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 3
Uaktywniłem na PUE ZUS bon turystyczny na dwoje swoich dzieci. Nie wiem jednak czy i ewentualnie kiedy go wykorzystam. Czy wartość tego bonu mogłaby być (...)  »
Możliwość zwiększenia emerytur i rent po przepracowanym kwartale
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 3
Zakończył się II kwartał kalendarzowy 2021 r. Dla aktywnych zawodowo emerytów, którzy są uprawnieni do emerytury obliczonej na starych zasadach i rencistów jest to kolejna (...)  »
Podstawa opodatkowania VAT aportu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 3
Podstawą opodatkowania VAT z tytułu wniesienia do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości jest wartość nominalna objętych udziałów spółki w zamian za wniesiony (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 2
20.07.2021 r. (wtorek) mija termin: wpłaty za czerwiec 2021 r.: miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych pobranych zaliczek od (...)  »
Wsparcie dla samorządów
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 2
Do 30 lipca 2021 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program ma na celu dofinansowanie (...)  »
Ważne zmiany dla kierowców
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2021 r. przyjęła m.in. kierunki zmian w zakresie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych (...)  »
Zwolnienie z kas w związku z pakietem VAT e-commerce
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 2
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 lipca 2021 r., pod poz. 1256, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Propozycja zmian w zakresie przyznawania świadczenia 500+
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 2
Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzono do polskiego systemu prawnego nowe świadczenie, tj. świadczenie wychowawcze, zwane świadczeniem (...)  »
Nowe wzory znaków akcyzy na wyroby winiarskie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na portalu podatki.gov.pl poinformowało, że na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów (...)  »
Zwrot składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 3
Przedsiębiorca w lipcu 2021 r. w wyniku złożonych korekt deklaracji ZUS otrzymał na konto bankowe zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy (FP). Korekty dotyczyły deklaracji (...)  »
Koszenie traw a VAT
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 3
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonałem usługę polegającą na skoszeniu poboczy dróg gminnych. Według mnie usługi te zaliczane są do usług związanych z zagospodarowaniem terenów (...)  »
Właściwość ZUS
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 3
Od dwóch miesięcy przebywam u córki, która mieszka w innym województwie niż ja. We właściwym dla niej Oddziale ZUS złożyła ona wniosek dla mnie o (...)  »
Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 3
Minęło zaledwie kilka miesięcy od tegorocznej waloryzacji emerytur i rent, a już zapadają decyzje istotne dla przyszłorocznego zwiększenia świadczeń emerytalno-rentowych. Emerytury i renty podlegają bowiem (...)  »
Ulga na złe długi w VAT, gdy dłużnik zmarł
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 3
Podatnik VAT (spółka) w związku z niezrealizowaniem płatności przez dłużnika i jego śmiercią jest uprawniony do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT, tj. (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 2
15.07.2021 r. (czwartek) mija termin: wpłaty: składek ZUS za czerwiec 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (...)  »
Stopy procentowe NBP bez zmian
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 2
W dniu 8 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (w skali rocznej), tj.: (...)  »
Pracownicy PIP otrzymają dodatkowy urlop
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 2
Sejm na posiedzeniu w dniach 7-8 lipca 2021 r. uchwalił m.in. ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Celem ustawy jest przyznanie niektórym pracownikom (...)  »
Zmiany w opłatach sądowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 2
Z dniem 1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. (...)  »
ZUS podaje, gdzie są informacje o wniosku o świadczenie dobry start i jak go poprawić
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 2
Z dniem 1 lipca 2021 r. można już składać wniosek o świadczenie dobry start. Płatnikiem tego świadczenia począwszy od roku szkolnego 2021/2022 jest organ rentowy. (...)  »
Szykuje się rewolucja w prawach konsumentów
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 2
Rozpoczęły się prace nad zmianami w ustawie o prawach konsumenta i innych ustawach podyktowane koniecznością wdrożenia do naszego porządku prawnego postanowień unijnej dyrektywy zwanej dyrektywą (...)  »
Bezrobocie w czerwcu br.
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 2
Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca br. wyniosła 6,0%, w porównaniu do maja br. spadła o 0,1 pkt (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 24
INFORMACJE O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH W INTERNECIE Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na stronie www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia poinformowało o uruchomionym przez resort portalu turystyka.gov.pl pod nazwą System Rejestrów (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 30 czerwca 2021 r. Pozycja 1173 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków (...)  »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 24
13 lipca 2021 r. ZMIANY W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (...)  »
Sprzedaż wysyłkowa
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 3
Prowadzę sklep internetowy korzystając z portalu internetowego. Klient po wybraniu opcji "kup teraz" dokonuje płatności poprzez system. Nie oferuję możliwości zapłaty za pobraniem. Fakturę do (...)  »
Pełnomocnik w CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 3
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy pełnomocnik może załatwiać moje sprawy w CEIDG? TAK. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG może wyznaczyć pełnomocnika (...)  »
Przedawnienie zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 3
Pięć miesięcy temu przez dwa tygodnie sprawowałam opiekę nad chorą córką. Myślałam, że do wypłaty zasiłku opiekuńczego wystarczy samo zwolnienie lekarskie, które mój zleceniodawca otrzymał (...)  »
SN o zasiłku chorobowym po ustaniu ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 3
Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. ZUS zawiadamia ubezpieczonego o terminie badania przez lekarza orzecznika (...)  »
Brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 3
Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu), podatnik może zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej. (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 2
12.07.2021 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty składek ZUS za czerwiec 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie złożenia zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec (...)  »
Wydłużenie czasu na rejestrację samochodu
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 2
W okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wydłużono do 60 dni termin (...)  »
Mniej papierowej dokumentacji w urzędach
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy (...)  »
Nowe zasady zwiększania limitu dochodów dla celów świadczeń alimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 2
Osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, w przypadku gdy egzekucja tych alimentów okazała się bezskuteczna, mogą (...)  »
Zmiany w sporządzaniu JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszonym na swojej stronie internetowej (www.gov.pl/web/finanse) poinformowało, że dla rozliczeń podatku VAT za okresy lipiec - grudzień 2021 r. obowiązują aktualne (...)  »
Problemy ze składaniem wniosków o ustalenie prawa do bonu turystycznego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 2
Aby skorzystać ze świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, nie trzeba składać wniosku o to świadczenie. W tym celu wystarczy: mieć profil na Platformie Usług (...)  »
Koszty noclegu
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 3
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą o charakterze szkoleniowym. Jestem podatnikiem VAT i rozliczam się na zasadach ogólnych. Szkolenia prowadzę na terenie całego kraju, w związku z (...)  »
Renta lub emerytura
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 3
Pobieram emeryturę. Niedawno zmarła moja żona, której świadczenie z ZUS było dużo wyższe od mojego. Czy przeszkodą w przyznaniu renty po niej może być moja (...)  »
Straż bez odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 3
Ochotnicza straż pożarna niebędąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT planuje zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i innego wyposażenia swoich jednostek. Czy z faktur ich zakupu będzie jej przysługiwało (...)  »
Zgłoszenie umowy o dzieło przez jednostkę samorządu terytorialnego - wyjaśnienie ZUS
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 3
Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy są zobowiązani informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Wynika to z art. 36 ust. 17 ustawy o systemie (...)  »
Przychód ze sprzedaży abonamentów a podatek handlowy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 3
Przychód osiągany przez spółkę ze sprzedaży abonamentów (uprawniających do dalszego nabywania towarów czy usług po promocyjnych cenach) nie stanowi sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy o (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 2
12.07.2021 r. (poniedziałek) mija termin wpłaty składek ZUS za czerwiec 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie złożenia zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec (...)  »
Nie będzie podatku od nagród w loterii szczepionkowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 2
Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, dzięki któremu nagrody uzyskane przez osoby fizyczne w tzw. loterii szczepionkowej, czyli loterii promocyjnej pod nazwą "Loteria Narodowa Programu Szczepień" (...)  »
Ważne informacje o programie "Dobry start"
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 2
Z dniem 1 lipca 2021 r. ponownie ruszył program "Dobry start". Zasady naboru wniosków i wypłaty świadczenia dobry start uległy jednak zmianom z tym dniem. (...)  »
TK o obniżeniu wysokości renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 2
Uznając za konieczne ograniczenie dotychczasowych przywilejów emerytalnych i rentowych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL, ustawodawca postanowił przeprowadzić postępowanie zmierzające do ustalenia na nowo (...)  »
Propozycja zmian przepisów w zakresie pokazów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 2
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu wyeliminowanie z rynku (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 24
AKTUALIZACJA DRUKÓW STOSOWANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O ŚWIADCZENIA DLA RODZIN Minister właściwy do spraw rodziny, z nadanego mu przez ustawodawcę upoważnienia, określił wzory wniosków oraz (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 24 czerwca 2021 r. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Pozycja 1128 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (...)  »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 24
3 lipca 2021 r. Procedura cywilna ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)  »
Błędna wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 3
W wyniku przekazanych nam informacji od pracownika przez ostatnie dwa miesiące odprowadzaliśmy za niego wpłaty do PPK w obniżonej kwocie. Okazało się, że nie przysługiwało (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.