Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
23.04.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. - Prezes ZUS
Aktualności i sygnały
BIEŻĄCY NUMER
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty za marzec 2021 r.: podatku VAT podatku akcyzowego oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego złożenia za marzec 2021 r.: (...) »
Aktualne wzory elektronicznych informacji o cenach transferowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały aktualne wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) (...) »
Pakiet akcyzowy już od maja br.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl przypomina, że w maju br. wejdzie w życie ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o (...) »
Wzrosną rachunki za gaz dla gospodarstw domowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 15 kwietnia 2021 r. - na wniosek PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - zatwierdził zmianę taryfy tej spółki odnośnie obrotu gazem (...) »
Termin złożenia sprawozdania z realizacji APA przesunięty
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów poinformowało, że termin złożenia sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C) ulega zmianie z uwagi na wydłużenie terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego CIT-8. Zgodnie (...) »
Sprawdzenie statusu zwrotu podatku
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów uruchomiło nową usługę umożliwiającą podatnikom dostęp do informacji o dokonanych zwrotach z podatków PIT i VAT. Użytkownik może samodzielnie uzyskać informację o dacie (...) »
Zmiany dotyczące kierowców zawodowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Ministerstwo Infrastruktury na stronie internetowej www.gov.pl/web/infrastruktura zamieściło informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającym zmiany w uzyskiwaniu (...) »
Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej przez ePUAP
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na swojej stronie internetowej www.krus.gov.pl poinformowała, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej. Ułatwi to zgłaszanie wypadku (...) »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 24
PRZEDŁUŻENIE POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TARCZY BRANŻOWEJ Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na stronie www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia zamieściło komunikat dotyczący pomocy dla przedsiębiorców z tarczy branżowej. "(…) (...) »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 9 kwietnia 2021 r. Pozycja 665 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w (...) »
Przychód dorosłego dziecka
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 3
Samotnie wychowuję dwudziestoletnią studiującą córkę, która w 2020 r. pracowała na umowę zlecenia. Córka w 2020 r. osiągnęła z tego tytułu przychód opodatkowany według skali (...) »
Zawieszenie działalności
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 3
W związku z brakiem zleceń zamierzam zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą. Czy składając w CEIDG wniosek o dokonanie tej czynności, muszę wskazać powód? NIE. Przedsiębiorca może (...) »
Wysokość zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 3
Mąż rozchorował się i wymaga opieki. Wiem, że mogłabym ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad nim. Czy z racji tego, że opieki (...) »
Jedna kara w przypadku braku wykresówek za kilka dni
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 3
Kierowcy pojazdów ciężarowych, autokarów i autobusów, którzy podczas kontroli nie przedstawiają wykresówek tachografu dotyczących dnia kontroli i 28 poprzednich dni, podlegają jednej karze niezależnie od (...) »
Spółka zatrudniająca lekarzy nie musi wymieniać kas rejestrujących na kasy on-line
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 3
Spółka jako podmiot zatrudniający lekarzy ma prawo prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii i nie będzie zobowiązana do (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 2
20.04.2021 r. (wtorek) mija termin: wpłaty za marzec 2021 r.: miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych pobranych zaliczek od (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 2
Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2021 r. w stosunku do IV kwartału 2020 r. wyniósł 100,6 (wzrost (...)  »
Przedłużenie pomocy dla wytwórców energii z OZE
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. (...)  »
Podatek cukrowy i od "małpek" w gestii resortu finansów
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 2
Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 8 kwietnia 2021 r. nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (stan na dzień oddania GP do (...)  »
Od 1 maja br. obowiązek banderolowania wyrobów akcyzowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse poinformowało, że 30 kwietnia 2021 r. kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do (...)  »
Kolejna decyzja w sprawie obostrzeń
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 2
Rząd zdecydował, że ze względu na duże obłożenie służby zdrowia i troskę o życie obywateli, przedłuża większość obostrzeń do 25 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem (...)  »
Wyjaśnienia MRiPS w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego po otwarciu żłobków i przedszkoli
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 2
Za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 655), obecnie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego można korzystać w okresie od (...)  »
MF ostrzega przed fałszywymi SMS-ami
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse ostrzega przed fałszywymi SMS-ami na temat mandatu karnego, którego nadawcą miałby być resort finansów. Odbiorcy są wzywani do zapłacenia (...)  »
Usługi spedycji w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 3
Firma świadczy usługi spedycji, które obejmują m.in. odprawę celną, transport drogowy, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 52.2 "Usługi wspomagające transport". Czy takie usługi w JPK_V7M należy (...)  »
Renta rodzinna do podziału
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 3
Niedawno w wyniku wypadku samochodowego zmarł mój mąż. Zamierzam ubiegać się m.in. o rentę rodzinną dla mnie i dla małoletniej córki. Czy każda z nas (...)  »
Rozliczenie przychodów z umowy o dzieło zawartej przed uruchomieniem firmy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 3
Jeżeli umowa o dzieło nie została zawarta w ramach działalności gospodarczej podatnika, tylko przed jej uruchomieniem, to przychody osiągane na jej podstawie będą mogły być (...)  »
Kasy rejestrujące u prawników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 3
Planowane jest utrzymanie dotychczasowych przepisów dotyczących ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących usług prawniczych. Nie jest rozważane wprowadzanie zmian w tym zakresie. Tak poinformował Podsekretarz Stanu (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 2
15.04.2021 r. (czwartek) mija termin: wpłaty: składek ZUS za marzec 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (...)  »
Uszczelnienie VAT w e-handlu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. przyjęła m.in. projekty ustaw o zmianie ustawy o: podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)  »
Zmiany w ustawie o płatnościach bezpośrednich
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. przyjęła m.in. projekty ustaw o zmianie ustawy o: podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)  »
Kolejne dwa tygodnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 2
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 1-1d specustawy w sprawie COVID-19, a więc m.in. ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania (...)  »
Wniosek o świadczenie dobry start tylko on-line, a jego wypłata wyłącznie na konto
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 2
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, udostępnionym na stronie internetowej archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form, ukazała się informacja dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków (...)  »
UOKiK o sankcjach za złamanie przepisów
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 2
Prezes UOKiK poinformował, że wydał zaktualizowane wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach dotyczących niedozwolonych porozumień oraz nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców. Obecna (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 24
POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W CELU ŁAGODZENIA SKUTKÓW EPIDEMII Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie www.pfron.org.pl zamieścił komunikat, że wznawia realizację Modułu IV programu "Pomoc (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 1 kwietnia 2021 r. Pozycja 615 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i (...)  »
Zarząd sukcesyjny
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 3
Zmarł przedsiębiorca, który prowadził firmę na podstawie wpisu w CEIDG. Nie ustanowił on zarządcy sukcesyjnego. W jakim terminie mogą to zrobić jego spadkobiercy? Ustawa o (...)  »
Test na kwarantannie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 3
Otrzymałem skierowanie na test na koronawirusa i jednocześnie zostałem poinformowany, iż automatycznie jestem objęty obowiązkową kwarantanną. Jak w takim razie mogę udać się na wykonanie (...)  »
Zapomogi dla pielęgniarek chorujących na COVID-19 bez podatku
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 3
Jednorazowe zapomogi wypłacane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, na podstawie funkcjonującego w tej instytucji regulaminu świadczeń socjalno-bytowych, w związku z zarażeniem się SARS-CoV-2 lub (...)  »
Usługa dietetyka w siłowni nie jest zwolniona z VAT
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 3
Generalnie usługa coachingu żywieniowego świadczona przez wykwalifikowanego i uprawnionego profesjonalistę w placówkach sportowych - i ewentualnie w ramach programów obejmujących również usługi związane z utrzymaniem (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 2
12.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty składek ZUS za marzec 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie złożenia zgłoszenia INTRASTAT za marzec (...)  »
15 kwietnia br. mija termin rozliczenia zakupu komputera
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 2
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 15 kwietnia 2021 r. mija termin rozliczenia zakupu komputera z dofinansowaniem ARiMR. Wnioski o przyznanie pomocy na zakup (...)  »
Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 2
Na stronie internetowej www.gov.pl/web/koronawirus poinformowano, że ze względu na małą rezerwę łóżek covidowych i respiratorów w szpitalach obowiązujące obostrzenia zostają przedłużone do 18 kwietnia 2021 (...)  »
Procedura call-off stock w związku z brexitem
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 2
Na stronie internetowej www.podatki.gov.pl Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w przypadku gdy towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock z terytorium kraju na terytorium (...)  »
Bezrobocie w marcu br.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 2
Według szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia) stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2021 r. wyniosła 6,4%. W porównaniu do lutego br. spadła o 0,1 (...)  »
Stopy procentowe NBP bez zmian
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 2
W dniu 7 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (w skali rocznej), tj.: (...)  »
Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące korekty cen transferowych oraz dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Objaśnienia odnoszą się do przepisów, które weszły (...)  »
ZUS podsumowuje wykorzystanie Polskiego Bonu Turystycznego
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 2
Na stronie internetowej www.zus.pl zamieszczono komunikat dotyczący liczby związanej z dokonaniem płatności Polskim Bonem Turystycznym oraz wynikającą z tego kwotą. Polacy ponad 425 tys. razy (...)  »
Użyczone auto a kup
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 3
Prowadzę działalność gospodarczą (zasady ogólne), w której na podstawie umowy użyczenia wykorzystuję nieodpłatnie samochód osobowy będący własnością mojego taty. Czy w związku z zawartą umową (...)  »
Dotacja branżowa
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 3
Zamierzam wystąpić do powiatowego urzędu pracy o przyznanie dotacji branżowej. Czy fakt, że pomimo wprowadzonych ograniczeń prowadziłem działalność przez kilka dni, będzie miał wpływ na (...)  »
Skutki zatrzymania zysku w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 3
Spółka komandytowa wypłacając (bądź zachowując) zysk wspólnikowi (np. za 2020 r., gdy nie stała się jeszcze podatnikiem CIT) nie będzie zobowiązana do potrącenia podatku dochodowego. (...)  »
VAT przy wykonywaniu czynności pomiędzy centralą a oddziałem
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 3
Artykuł 9 ust. 1 i art. 11 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że do celów podatku VAT zakład główny spółki znajdujący się w (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 2
12.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty składek ZUS za marzec 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie złożenia zgłoszenia INTRASTAT za marzec (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 2
Dochód do ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1.919 zł . (Mon. Pol. (...)  »
Zasady składania CIT-15J
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 2
W związku ze zmianą przepisów, jaka nastąpiła z dniem 1 stycznia 2021 r., niektóre spółki jawne mogą uzyskać status podatnika CIT. Spółka jawna z mieszanym (...)  »
Elektroniczny dziennik budowy coraz bliżej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 2
Trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Planowane zmiany w przepisach dotyczą możliwości prowadzenia elektronicznego dziennika (...)  »
Nowa wersja formularza VAT-REF
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 2
Ministerstwo finansów na stronie www.podatki.gov.pl poinformowało o udostępnieniu nowego formularza VAT-REF (4) . W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (BREXIT) oraz w (...)  »
JPK_VAT z deklaracją a czynny żal
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl przypomina, że: "W przypadku nieprzekazania w terminie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do właściwego urzędu skarbowego JPK_VAT z deklaracją, (...)  »
Wnioski o dopłaty bezpośrednie 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 2
Od 15 marca br. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja Restrukturyzacji i (...)  »
Kary za brak OC w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 2
W 2021 r. właścicieli pojazdów, którzy nie wykupią polisy OC, czekają wyższe sankcje. Wysokość opłat za brak tego ubezpieczenia ustalana jest na dany rok kalendarzowy (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 24
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 R. Od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny. Przeprowadzany jest w formie samospisu internetowego (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 26 marca 2021 r. Pozycja 556 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien (...)  »
Zatarcie kary po roku
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 3
Po upływie jednego roku pracy kara z odpowiedzialności porządkowej ulega zatarciu. W związku z tą okolicznością zawiadomienie o nałożeniu kary na pracownika należy usunąć z (...)  »
Wydruk e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 3
Lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie jednocześnie wydał mi jego wydruk. Czy otrzymany dokument powinienem dostarczyć do swojego pracodawcy? Wydruk zaświadczenia lekarskiego (tzw. e-ZLA) jest wydawany przez (...)  »
Okres zawieszenia
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 3
Prowadzę firmę na podstawie wpisu w CEIDG. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Nie zatrudniam pracowników. Chciałbym zawiesić jej prowadzenie. Czy we wniosku muszę zadeklarować, na (...)  »
Podstawa opodatkowania w VAT
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 3
Kwota opłaty od środków spożywczych wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem VAT, w konsekwencji będzie ona opodatkowana na takich samych zasadach jak określony środek spożywczy. Tak (...)  »
Korzystanie przez psychologa z małego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 3
Jeśli osoba wykonuje wolny zawód psychologa wyłącznie na podstawie wpisu do CEIDG i w poprzednim roku kalendarzowym uzyskała z tej działalności przychód nieprzekraczający kwoty 120.000 (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 2
6.04.2021 r. (wtorek) mija termin: wpłaty składek ZUS za marzec 2021 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 2
Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2020 r. w stosunku do czterech kwartałów 2019 r. wyniósł 101,2 (wzrost cen o (...)  »
Bez bramek na państwowych autostradach
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 30 marca 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz (...)  »
Elektroniczne tytuły wykonawcze
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 2
Od 30 kwietnia 2021 r. wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Tak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i (...)  »
Kary za wypalanie traw
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 2
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronie internetowej www.gov.pl/web/rolnictwo przypomina, że wypalanie traw jest zabronione. Od wielu lat MRiRW, ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje (...)  »
Termin na CIT-8 wydłużony do 30 czerwca br.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 2
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2021 r. pod poz. 571 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na mocy którego do (...)  »
Fundacje rodzinne od 1 stycznia 2022 r. jako sposób na sukcesję firmy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 2
Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o fundacji rodzinnej (nr w RCL: UD172). Regulacje te mają rozwiązać problem sukcesji firm rodzinnych. Według uzasadnienia do projektu (...)  »
Zostały wyznaczone terminy egzaminów na doradcę podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 2
Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego wyznaczył terminy: części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego na: 17-18 maja 2021 r. 21 maja 2021 r. (...)  »
VAT od zakupu kasy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 3
Kupiłem kasę rejestrującą on-line. Skorzystałem z ulgi na jej zakup. Czy mam prawo odliczyć VAT naliczony wynikający z faktury zakupu kasy? Podatnicy po spełnieniu warunków (...)  »
Renta socjalna dla 18-latka
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 3
Mój syn w wyniku wypadku komunikacyjnego stał się niepełnosprawny. Cały czas jest poddawany rehabilitacji, jednak (jak podkreślają lekarze) wszystko wskazuje na to, że będzie całkowicie (...)  »
Nowe tablice średniego dalszego trwania życia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 3
Przy ustalaniu wysokości emerytury według nowych zasad oprócz wartości zwaloryzowanych składek emerytalnych dużą rolę odgrywa dana statystyczna wyznaczająca wartość trwania życia po skończeniu określonego wieku, (...)  »
Rekompensata za pracę zdalną bez podatku
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 3
Zryczałtowane świadczenie pieniężne przyznane przez pracodawcę pracownikom wykonującym pracę zdalnie, mające zrekompensować im zwiększone wydatki z tytułu zużycia prądu i wody oraz koszty organizacyjne, tj. (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 2
6.04.2021 r. (wtorek) mija termin wpłaty składek ZUS za marzec 2021 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach (...)  »
Europejski system wymiany informacji o pojazdach
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 2
Senat na posiedzeniu w dniach 24-25 marca 2021 r. przyjął bez poprawek m.in. ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Wprowadza ona europejski system wymiany (...)  »
Wielkanocne ograniczenia i zakazy w ruchu
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 2
W związku ze świętami Wielkanocnymi na polskich drogach w określonych dniach i godzinach będą obowiązywały ograniczenia i zakazy ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej (...)  »
Pracodawcy wystawiają zaświadczenia dla zatrudnionych emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 2
Świadczenia emerytalno-rentowe cyklicznie podlegają przeliczeniu. Jedną z okoliczności dających taką możliwość jest aktywność zawodowa świadczeniobiorcy po przyznaniu świadczenia. Przy czym w zależności od rodzaju pobieranej (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 2
W związku z sytuacją epidemiczną i obowiązującymi obostrzeniami, Rada Ministrów na mocy rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. U. poz. 559) zdecydowała o (...)  »
Rusza program "Grunt za mieszkanie"
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 2
Z dniem 1 kwietnia 2021 r. weszła w życie ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. (...)  »
Ważne zmiany dla pieszych i kierowców
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 2
Z dniem 1 czerwca 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 24
KOLEJNE ZMIANY WNIOSKÓW NA PUE ZUS Począwszy od 27 marca 2021 r., w związku z kolejnymi zmianami we wnioskach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.