Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 26 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.532 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.03.2023 r.
 • Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
28.03.2023 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
Aktualności i sygnały
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 2
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty za luty 2023 r.: podatku VAT podatku akcyzowego oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego złożenia za luty 2023 r.: (...) »
Zbliża się koniec programu Polski Bon Turystyczny
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 2
Już tylko kilka dni zostało osobom uprawnionym do Polskiego Bonu Turystycznego, które jeszcze go nie zrealizowały (w ogóle lub w całości), na dokonanie płatności tym (...) »
Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 2
Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) za 2023 r. Jest to pierwszy nabór (...) »
Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 2
1 stycznia 2023 r. WERYFIKOWANIE OPINII W INTERNECIE Od 2023 r. każdy przedsiębiorca, który udostępnia opinie na swojej stronie internetowej, musi informować, jak weryfikuje ich (...) »
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 2
W dniu 16 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. (...) »
Blokowanie numeru PESEL
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 2
Kradzież tożsamości to problem, z którym mamy styczność coraz częściej. Osoby o nieuczciwych zamiarach w przebiegły sposób starają się wyłudzić dane osobowe, czego skutkiem może (...) »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 24
STAWKA VAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW W TRANSPORCIE PASAŻERSKIM Generalną zasadą jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która w 2023 r. wynosi 23%. Dla pewnych (...) »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 24
Dziennik Ustaw z 8 marca 2023 r. Pozycja 438 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (...) »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 24
21 marca 2023 r. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. (...) »
Zdrowotne w PIT-36L
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 3
Osoba fizyczna w 2022 r. w spółce jawnej korzystała z podatku liniowego i opłaciła w tej działalności składki zdrowotne w kwocie 8.000 zł. Ponadto jako (...) »
Ubezpieczenie zdrowotne
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 3
Pracownik wystąpił z wnioskiem o zgłoszenie niepracującej żony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Wskazał, że jest ona zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, (...) »
Wsparcie z KFS
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 3
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Zamierzam wziąć udział w szkoleniu. Czy mogę uzyskać jakieś dofinansowanie na ten cel? Tak. Istnieje taka możliwość, (...) »
Przeróbki w samochodzie osobowym bez akcyzy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 3
Jeśli dokonana przebudowa samochodu nie doprowadziła do zmiany rodzaju tego pojazdu na samochód osobowy, bowiem samochód zarówno przed, jak i po dokonanych zmianach jest samochodem (...) »
Podział środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 3
ZUS prowadzi dla ubezpieczonego konto, na którym są ewidencjonowane m.in. informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu do ofe (...) »
Problemy z ujmowaniem w kosztach pracowniczego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 3
Od 1 stycznia 2023 r. zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych warunkiem ujęcia składek na ubezpieczenia (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 2
20.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty za luty 2023 r.: składek ZUS - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 2
Ubezpieczenie społeczne rolników Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w II kwartale 2023 r. wyniesie 60 zł. (Mon. Pol. z (...)  »
Kredyt mieszkaniowy 2% oraz specjalne konto mieszkaniowe
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 marca 2023 r. przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Na program "Pierwsze Mieszkanie" (...)  »
Na PUE ZUS tegoroczni 60/65-latkowie mogą wyliczyć należną emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 2
Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można samodzielnie wykonać symulację wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego, przyznawanego na nowych zasadach. Przy czym, jak podaje organ rentowy na (...)  »
Cena sprzedaży papierosów i tytoniu
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 2
Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 27 lutego 2023 r. (Mon. Pol. poz. 250), ogłosił, że od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. średnia (...)  »
Przepis dotyczący ważności orzeczeń o niepełnosprawności nie będzie uchylony
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 2
W dniu 9 marca br. Sejm przyjął senacką poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, dzięki której (...)  »
Konsultacje w sprawie wdrożenia instytucji składu VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 2
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Podmioty zainteresowane (...)  »
Opłata za egzamin na doradcę podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 2
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego (Dz. U. poz. 416) określa wysokość opłaty, (...)  »
Kara umowna w walucie
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 3
Ze względu na opóźnienie w wykonaniu usługi otrzymaliśmy od zagranicznego kontrahenta notę obciążeniową z tytułu kary umownej, której kwota wyrażona jest w euro. Na jakim (...)  »
Renta do podziału
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 3
Wraz z siostrą złożyłyśmy wniosek o rentę rodzinną po zmarłym tacie, który był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy w minimalnej wysokości. Wysokość (...)  »
Dostęp do platformy językowej w pracowniczych przychodach
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 3
Sfinansowanie pracownikom przez ich pracodawcę dostępu do platformy umożliwiającej naukę języków obcych stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 (...)  »
Ze środków ZFRON nie można sfinansować zakupu tabletu dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 3
W ramach indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) mogą zostać sfinansowane koszty mające na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności pracownika objętego programem. (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 2
20.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty za luty 2023 r.: składek ZUS - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 2
Odsetki od składek OFE W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego (...)  »
Kolejne zmiany w Kodeksie pracy
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 2
Sejm na posiedzeniu w dniu 9 marca 2023 r. przyjął m.in. ustawy o zmianie ustawy: Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, a także o inwestycjach (...)  »
Ustawa o elektrowniach wiatrowych
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 2
Sejm na posiedzeniu w dniu 9 marca 2023 r. przyjął m.in. ustawy o zmianie ustawy: Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, a także o inwestycjach (...)  »
Wyższa kwota uprawniająca do świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 2
Osoby, które uzyskały status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, pobierające emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo (...)  »
Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 2
1 stycznia 2023 r. DOSTĘP DO E-ZLA Obecnie zwolnienia lekarskie, uprawniające do wynagrodzenia i/lub zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, co do zasady, są wystawiane w (...)  »
Wyjaśnienia Poczty Polskiej w sprawie kontroli ponoszenia abonamentu RTV
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 2
Abonament z tytułu użytkowania odbiorników radiowych i telewizyjnych to opłata pobierana w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 (...)  »
Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 2
Minister Edukacji i Nauki rozporządzeniem z dnia 24 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 352) określił nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Weszło ono w życie (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 24
NOWA USŁUGA W E-URZĘDZIE SKARBOWYM Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse poinformowało o uruchomieniu nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) polegającej na możliwości przeglądania, pobierania i (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 24
Dziennik Ustaw z 2 marca 2023 r. Pozycja 399 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie (...)  »
Wejdą w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 24
21 marca 2023 r. ZMIANA TERMINU NA ZŁOŻENIE ORD-U rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz. (...)  »
Nieodpłatne świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 3
Spółka jawna nieodpłatnie wykorzystuje lokal należący do wspólnika będącego spółką z o.o. Jak ująć w księgach rachunkowych spółki jawnej przychód z tego tytułu? W księgach (...)  »
Zaświadczenie z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 3
Byłem uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Obecnie potrzebuję zaświadczenia potwierdzającego okres pobierania tej renty. Czy ZUS wyda mi takie zaświadczenie? Na (...)  »
Miejsce opodatkowania VAT usług ochroniarskich
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 3
Usługi ochrony fizycznej obiektu położonego w Polsce oraz mienia tam zgromadzonego na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej należy zakwalifikować jako usługi związane z nieruchomością (położoną (...)  »
Brak zysku z działalności gminy a opodatkowanie jej nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 3
O zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia będący celem samym w sobie. O zarobkowości działalności decyduje przede wszystkim (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 2
15.03.2023 r. (środa) mija termin: wpłaty: składek ZUS za luty 2023 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną podatku od nieruchomości i podatku leśnego za (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 2
Wskaźnik waloryzacji składek Wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2022 r. (...)  »
Ujednolicenie procedury planowania przestrzennego w gminach
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 7 marca 2023 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych (...)  »
Zmiany dotyczące emerytur rolniczych
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 2
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 337) zawiera zmiany w trzech obszarach. Ustawa nowelizująca zmienia definicję emerytury (...)  »
Stopy procentowe NBP bez zmian
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 2
W dniach 7-8 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (w skali rocznej): stopa (...)  »
Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 2
1 stycznia 2023 r. mLEGITYMACJA EMERYTA-RENCISTY Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (Dz. U. poz. (...)  »
Możliwość zwrotu podatku transportowego
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 2
Do 31 marca 2023 r. podatnicy podatku transportowego wykorzystujący: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do (...)  »
Rozszerzenie aplikacji mZUS
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 2
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. Nowa wersja została rozszerzona o wnioski dotyczące: dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub (...)  »
Bezrobocie w lutym br.
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 2
Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2023 r. wyniosła 5,5% i nie zmieniła się w porównaniu do stycznia br. (...)  »
Prawo do urlopu
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 3
Pracownik zawnioskował o urlop bezpłatny na cały marzec 2023 r. W dniu 10 marca br. złożył wniosek o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron z (...)  »
Ulgi podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 3
Przedsiębiorca złoży wniosek o wydanie decyzji o wsparciu dla skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w związku z nową inwestycją. Czy może zakupić robota w (...)  »
Składka zdrowotna
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 3
Prowadzę działalność gospodarczą, przy której pomaga mi żona. Zgłosiłem ją od 1 marca 2023 r. z tego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Od jakiej (...)  »
Wynajem lokali z instalacją fotowoltaiczną bez akcyzy
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 3
Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i obciążanie kosztami zużytej energii z odnawialnych źródeł energii najemców lokali usługowych nie powinno być rozpatrywane w kategoriach (...)  »
Waloryzacyjny wzrost kwot wolnych od potrąceń
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 3
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a więc zarówno krótkoterminowe (np. zasiłek chorobowy), jak i długoterminowe (np. emerytura, renta), podlegają potrąceniom i egzekucji. Przy dokonywaniu potrąceń z (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 2
10.03.2023 r. (piątek) mija termin: złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2023 r. 15.03.2023 r. (środa) mija termin: wpłaty: składek ZUS za luty 2023 r. - (...)  »
Nowe stanowisko MF w sprawie spóźnionych faktur
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 2
"(...) dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie może być zaksięgowany (ujęty) (...)  »
Resort zdrowia chce uporządkować rynek suplementów diety
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 2
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (nr UD 433 z wykazu RCL). Zawiera on uregulowania mające na celu (...)  »
Dzień przesądzający o uprawnieniach do 13. emerytury
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 2
W tym roku po raz kolejny będą wypłacane tzw. 13. emerytury. Na to dodatkowe świadczenie w wysokości odpowiadającej kwocie najniższej emerytury, a więc w wysokości (...)  »
Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 2
21 lutego 2023 r. BADANIE TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW Nowelizacja Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) wprowadziła regulacje umożliwiające pracodawcy przeprowadzanie prewencyjnej kontroli trzeźwości (...)  »
Przedłużony nabór wniosków na nawadnianie i fotowoltaikę
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 2
Do 15 marca br. został przedłużony termin na składanie wniosków na inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii w ramach działania "Modernizacja gospodarstw (...)  »
Maksymalne ceny dostaw ciepła
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 2
Od 1 marca do 31 grudnia br. obowiązują nowe maksymalne ceny dostaw ciepła. Prezes URE, działając na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 24
RODZINY NADAL MOGĄ KORZYSTAĆ Z ULGI NA DZIECI Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl opublikowało komunikat dotyczący korzystania z ulgi na dzieci uregulowanej w art. (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 24
Dziennik Ustaw z 28 lutego 2023 r. Pozycja 370 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego, które weszło (...)  »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 24
1 marca 2023 r. ŚWIADCZENIE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za (...)  »
Zerowy VAT-UE
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 3
Spółka jest podatnikiem VAT zarejestrowanym także do VAT-UE. W lutym 2023 r. w spółce nie wystąpiły żadne transakcje podlegające wykazaniu w informacji podsumowującej VAT-UE. Czy (...)  »
ZUS od ekwiwalentu
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 3
Wypłaciliśmy pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wypłaty tej dokonaliśmy na początku marca 2023 r., natomiast umowę o pracę rozwiązaliśmy z nim 28 lutego 2023 (...)  »
Nowe nazwisko a NIP
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 3
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. Wkrótce wychodzę za mąż, a po ślubie będę posługiwać się nazwiskiem męża. Czy będę musiała wystąpić o (...)  »
Usługi świadczone przez małżonka a koszty firmowe żony
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 3
Jeżeli małżonkowie będą prowadzić odrębne działalności gospodarcze, a mąż w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej będzie świadczył usługi na rzecz firmy żony, to nie ma (...)  »
Wyższe dopuszczalne kwoty dla rencistów socjalnych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 3
Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 2
6.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty składek ZUS za luty 2023 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach (...)  »
Więcej usług w aplikacji mObywatel
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 lutego br. przyjęła projekt ustawy o aplikacji mObywatel. Projekt wprowadza do aplikacji mObywatel ponad 20 nowych usług. Dokumenty (...)  »
Trwają prace nad uregulowaniem działalności lombardowej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 2
W ostatnich latach lombardy zdobywają coraz większe zainteresowanie. Korzysta z ich usług coraz więcej dorosłych obywateli, a same punkty lombardowe są dziś łatwo dostępne i (...)  »
Jak przekazać 1,5% na OPP w zeznaniu?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 2
Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz (...)  »
30.000 zł kary od PUODO za zagubienie nośników danych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 2
Wdrożenie przez administratora środków technicznych i organizacyjnych nie jest działaniem jednorazowym, ale powinno ono przybrać postać ciągłego procesu, w ramach którego administrator dokonuje przeglądu i (...)  »
Wyższy próg przy 500+ dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 2
Wśród świadczeń wypłacanych przez ZUS znajduje się świadczenie uzupełniające dla osób, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona stosownym orzeczeniem. (...)  »
Napłata w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 3
W 2022 r. jeden z kontrahentów dwa razy zapłacił za tę samą fakturę dotyczącą sprzedanych towarów. Nadpłata została mu zwrócona w 2023 r. Jak wykazać (...)  »
Kara za brak informacji
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 3
W połowie 2022 r. nasza firma zawarła umowę o dzieło z osobą fizyczną niebędącą naszym pracownikiem i nieprowadzącą działalności gospodarczej. Czy możemy zostać ukarani za (...)  »
Wyłączenie z opodatkowania VAT przekazania ZCP
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 3
Przekazanie całości lub części majątku nie podlega VAT, bez względu na to, czy odbiorca był następcą prawnym przekazującego. Pojęcie "przekazania całości lub części majątku" obejmuje (...)  »
Nowe limity zarobków dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 3
Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 2
6.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty składek ZUS za luty 2023 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 2
Świadczenie rehabilitacyjne Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2023 r. wynosi 109,4% . (Mon. Pol. z 2023 (...)  »
Zmiany w K.p.c. w sprawach małżeńskich
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 2
Senat na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2023 r. przyjął bez poprawek m.in. ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. (...)  »
Wzrost świadczenia wyrównawczego przy wcześniejszej emeryturze
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 2
Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie uprawnionej do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów rozporządzenia RM w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.