Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 r., godz. 14:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Aktualności i sygnały
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 2
20.05.2022 r. (piątek) mija termin wpłaty za kwiecień 2022 r.: składek ZUS - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz (...) »
Wzrost diety w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 2
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu (...) »
14. emerytura w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 2
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad ustawą o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. (...) »
Rejestr podmiotów odbierających wyroby z alkoholem etylowym
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 2
Ministerstwo Finansów w serwisie podatki.gov.pl poinformowało, że po odwołaniu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zacznie obowiązywać nowe brzmienie art. 138t ustawy o (...) »
Z Polskiego Ładu w Niskie Podatki (cz. I)  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 2
Na posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pdof wprowadzającą szereg zmian w obowiązujących od 1 stycznia br. uregulowaniach tzw. (...) »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 24
PRZESYŁANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO KAS W serwisie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl poinformowano o nowym rozporządzeniu dotyczącym sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (...) »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 24
Dziennik Ustaw z 9 maja 2022 r. Pozycja 971 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku (...) »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 24
16 maja 2022 r . NOWE WZORY DOWODÓW REJESTRACYJNYCH rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania (...) »
Wybór stawki amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 3
W maju br. wykupiłem z leasingu operacyjnego samochód ciężarowy. Umowa leasingu była podpisana na fabrycznie nowy pojazd. Czy, ustalając odpisy amortyzacyjne od tego pojazdu, mogę (...) »
Wykreślenie spółki z KRS
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 3
Wspólnicy spółki jawnej planują podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki i uzgodnieniu innego niż likwidacja sposobu zakończenia jej działalności. Następnie złożą wniosek o wykreślenie spółki z (...) »
ZUS przedsiębiorcy pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 3
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i jednocześnie pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z działalności. Tak wskazał Oddział ZUS w Lublinie w interpretacji indywidualnej (...) »
Obowiązki związane z wytwarzaniem i zużyciem energii elektrycznej z OZE dotyczące akcyzy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 3
Spółka, która zużywa na własne potrzeby prąd wyprodukowany z instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, ma obowiązek składania deklaracji kwartalnych AKC-KZ oraz prowadzenia (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 2
16.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin wpłaty: składek ZUS za kwiecień 2022 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną podatku od nieruchomości i podatku leśnego za (...)  »
Spadek bezrobocia w kwietniu br.
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 2
Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w kwietniu 2022 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,3%. To o 0,1 pkt proc. mniej (...)  »
System informatyczny do kontaktów obywateli Ukrainy z polskimi pracodawcami
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 10 maja 2022 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (...)  »
Zwolnienie z VAT przy wynajmie mieszkań na rzecz JST
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 2
W dniu 10 maja 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku (...)  »
Więcej czasu na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 2
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużył do 31 maja 2022 r. termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego. Dotyczy to: działania (...)  »
Stan epidemii przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 2
Od 16 maja br. ma obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Tak wynika z projektu z dnia 6 maja 2022 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia (...)  »
Nowe obowiązki wieczystoksięgowe notariuszy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 2
Rada Ministrów pracuje nad nowelizacją przepisów ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, której celem jest odciążenie sądów w czynnościach o charakterze bezspornym (...)  »
Bezpieczeństwo użytkowania miejsc rekreacji
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 2
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (www.gunb.gov.pl) przypomina właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze (...)  »
Podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 3
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (zasady ogólne). W marcu 2022 r. otrzymałem z urzędu decyzję w sprawie wysokości podatku od nieruchomości dotyczącą lokalu firmowego. Zapłaty dokonałem (...)  »
Brak NIP na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 3
Otrzymałem fakturę zakupu towaru, na której sprzedawca nie wpisał mojego NIP. Pozostałe dane na fakturze są prawidłowe. Czy mam prawo do odliczenia VAT z tej (...)  »
Spółka jawna a KRS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 3
Spółka jawna osób fizycznych nie prowadzi ksiąg rachunkowych. Do kiedy ma poinformować KRS o braku obowiązków sprawozdawczych? Każda spółka jawna osób fizycznych i spółka partnerska, (...)  »
Informacja o przychodach uzyskanych przez osoby na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 3
Zbliża się koniec maja 2022 r., a tym samym i termin na przesłanie do ZUS informacji o dodatkowych przychodach uzyskanych przez aktywne zawodowo osoby uprawnione (...)  »
VAT w czasie zawieszenia działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 3
Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z kontynuacją zobowiązań powstałych przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 2
16.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin wpłaty: składek ZUS za kwiecień 2022 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną podatku od nieruchomości i podatku leśnego za (...)  »
Wyższe stopy procentowe NBP
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 2
W dniu 5 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt proc. do poziomu (w (...)  »
Odsetki podatkowe znowu wzrosły
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 2
RPP po raz kolejny w ciągu kilku ostatnich miesięcy podniosła stopy procentowe. W wyniku podwyższenia stopy lombardowej wzrosły również stawki odsetek za zwłokę od zaległości (...)  »
Nowe dowody rejestracyjne
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 2
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (...)  »
Dłuższe terminy na złożenie informacji TPR w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 2
Ministerstwo Finansów na stronie www.podatki.gov.pl poinformowało o przedłużeniu terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych w 2022 r. (...)  »
Strefa czystego transportu dla pojazdów z nalepką
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 2
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadziła do polskiego systemu prawnego pojęcie strefy czystego transportu. Może być ona tworzona przez gminy, w celu zapobieżenia negatywnemu (...)  »
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 2
Zastąpienie studium uwarunkowań planem ogólnym gminy, uproszczenie procedur planistycznych, doprecyzowanie zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego - to główne założenia nowelizacji ustawy (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 24
FAŁSZYWE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym w serwisie podatki.gov.pl ostrzega przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi do podatników dotyczących zwrotu podatku. Informuje w (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 24
Dziennik Ustaw z 28 kwietnia 2022 r. Pozycja 918 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, (...)  »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 24
6 maja 2022 r. OZNACZANIE WYROBÓW ZNAKAMI AKCYZY rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami (...)  »
Kwiaty dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 3
Jeden z pracowników po wielu latach pracy w naszej firmie przeszedł na emeryturę. W związku z tym zorganizowaliśmy mu pożegnanie. Czy wydatek na zakup kwiatów (...)  »
Odszkodowanie z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 3
Pracownik dwa miesiące temu uległ wypadkowi w drodze do pracy. Czy po zakończonym leczeniu powinnam skompletować dokumentację w celu uzyskania przez niego jednorazowego odszkodowania z (...)  »
Faktura przed zaliczką
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 3
Na poczet dostawy towarów przyjmuję zaliczki, następnie wystawiam fakturę potwierdzającą ten fakt. Czy istnieje możliwość wystawienia faktury zaliczkowej przed faktycznym otrzymaniem pieniędzy (zaliczki)? TAK. Podatnik (...)  »
Dane na fakturze wystawianej przez i dla spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 3
Nazwa przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę cywilną powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich jej wspólników. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 20 kwietnia (...)  »
Dodatkowe odszkodowanie dla odchodzącego pracownika bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 3
Przychody uzyskane przez pracownika w związku z wypłatą m.in. odpraw, odszkodowań, rekompensat wypłacanych z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy są wyłączone z podstawy wymiaru (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 2
9.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty: podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2022 r. zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2022 r. od (...)  »
Nowe procedury dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 4 maja 2022 r. przyjęła m.in. projekty ustaw o zmianie ustawy: Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, o krajowym (...)  »
Możliwość składania elektronicznych wniosków do ARiMR przez rolników
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 4 maja 2022 r. przyjęła m.in. projekty ustaw o zmianie ustawy: Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, o krajowym (...)  »
ZUS wysyła decyzje w sprawie tegorocznej waloryzacji oraz przyznania 13. emerytury
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 2
Z dniem 1 marca 2022 r. została przeprowadzona waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Natomiast w kwietniu 2022 r. (z nielicznymi wyjątkami przewidzianymi na maj 2022 r.) nastąpiła (...)  »
Wyższe średnie wynagrodzenie nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 2
W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się o 4,4%. Tak wynika z nowelizacji Karty Nauczyciela (Dz. U. (...)  »
Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 2
Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 930) wydłuża okres, za (...)  »
Trwa nabór wniosków o dopłaty do nawozów
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 2
Do 16 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające (...)  »
Odsetki za zwłokę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 3
Mam nieopłacone składki ubezpieczeniowe za 2020 r. Nie mam zawartego z ZUS układu ratalnego. Chciałabym zapłacić część tej zaległości w maju br., a resztę w (...)  »
Zaliczka w pdof
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 3
W ramach działalności gospodarczej (zasady ogólne) wykonuję banery reklamowe dla firm. W kwietniu br. market budowlany zamówił 2 banery świetlne o łącznej wartości 24.000 zł. (...)  »
Preferencje w pdof dla pracującego seniora
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 3
Tzw. ulga dla seniorów znajduje zastosowanie do przychodów uzyskanych ze wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o pdof źródeł przez wymienione w (...)  »
Jak rozumieć stałe miejsce prowadzenia działalności?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 3
Artykuł 44 dyrektywy Rady 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że spółka mająca siedzibę w jednym państwie UE nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 2
5.05.2022 r. (czwartek) mija termin: wpłaty składek ZUS za kwiecień 2022 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach (...)  »
W niektórych miejscach maseczki pozostają
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 2
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (...)  »
Wydłużenie wypłaty świadczenia pieniężnego dla zapewniających pomoc Ukraińcom
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 2
Senat na posiedzeniu w dniach 27-28 kwietnia 2022 r. przyjął m.in. ustawy o zmianie ustawy: o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na (...)  »
Ochrona przed przejęciem kontroli nad spółką
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 2
Senat na posiedzeniu w dniach 27-28 kwietnia 2022 r. przyjął m.in. ustawy o zmianie ustawy: o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na (...)  »
Wyniki kontroli jakości paliw w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 2
Inspekcja Handlowa w 2021 r. przeprowadziła coroczną kontrolę paliw ciekłych dostępnych na rynku. Należą do nich: olej napędowy, benzyna, gaz LPG oraz biopaliwa. Zakwestionowała 1,72% (...)  »
Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 2
Od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Można (...)  »
Pomoc dla rodzin w spłacie kredytów hipotecznych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 2
W związku ze wzrostem cen i stóp procentowych, a co za tym idzie zwiększeniem rat kredytów, rząd zamierza zapewnić wsparcie dla rodzin posiadających kredyty hipoteczne (...)  »
Zmiany w PPE, IKE i IKZE
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 2
Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 904) wprowadza (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 24
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na swojej stronie internetowej www.gunb.gov.pl zamieścił interpretację przepisów Prawa budowlanego dotyczącą załączników do projektu budowlanego. GUNB wyjaśnia, (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 24
Dziennik Ustaw z 22 kwietnia 2022 r. Pozycja 872 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (...)  »
Wchodzą w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 24
6 maja 2022 r. ZNAKI AKCYZY rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. (...)  »
Zwrot na rachunek VAT
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 3
W rozliczeniu VAT mam nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Wykażę ją do zwrotu na rachunek VAT. Czy prawdą jest, że środkami zgromadzonymi na rachunku VAT (...)  »
Żłobkowe nie dla każdego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 3
Mój niespełna 3-letni syn, którym do tej pory sama się zajmowałam, od 1 czerwca 2022 r. pójdzie do przedszkola. Czy będzie mi na niego przysługiwało (...)  »
Sprzedaż ekspektatywy do lokalu mieszkalnego a ulga mieszkaniowa
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 3
Sprzedaż przez podatnika ekspektatywy do lokalu mieszkalnego nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o (...)  »
Nielegalny przewóz towarów podlega akcyzie i VAT
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 3
Dług celny wygasa w sytuacji, w której towary zostają zajęte, a następnie ulegają przepadkowi, już po ich nielegalnym wprowadzeniu na obszar celny UE. Wygaśnięcie długu (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 2
2.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin: złożenia: przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) (...)  »
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 2
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 21 kwietnia 2022 r. ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2022 r.: włącznie z wypłatami z (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 2
Roczny limit podatku dla rolników Roczna kwota graniczna dla rolników z firmą za 2022 r. wynosi 3.723 zł. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 424) »
Dłuższy okres świadczenia pieniężnego dla zapewniających pomoc Ukraińcom
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2022 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem (...)  »
Można ubiegać się o kolejne świadczenie na dzieci z Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 2
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał kolejne świadczenie (oprócz świadczenia 500+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 (...)  »
Propozycja nowych e-usług dla obywateli
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 2
W aktualnym systemie prawnym obowiązują nadal przepisy prawa i procedury, które nie przewidują elektronicznego postępowania organów administracji publicznej. Sprawy realizowane przez administrację publiczną wymagają niejednokrotnie (...)  »
Kontrola usług gastronomicznych
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 2
Inspekcja Handlowa w 2021 r. w rejonach turystycznych przeprowadziła kontrole lokali gastronomicznych, zwracając szczególną uwagę na rzetelność obsługi konsumentów oraz prawidłowość uwidaczniania cen towarów, potraw (...)  »
OSP nie odliczy VAT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 3
Ochotnicza straż pożarna jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Planuje zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, który będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających VAT (działalność statutowa). Czy istnieje możliwość odliczenia (...)  »
Student bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 3
Zawarłam umowę zlecenia z 23-letnim studentem. Czy od wypłacanego mu wynagrodzenia mam potrącać składkę zdrowotną? NIE. Uregulowania dotyczące obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS (...)  »
Zaświadczenie o rencie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 3
Pobieram z ZUS rentę z tytułu niezdolności do pracy. Od dłuższego czasu przebywam poza miejscem stałego zamieszkania. Potrzebuję z ZUS zaświadczenie o wysokości renty. W (...)  »
VAT przy usługach wykonywanych poza krajem
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 3
Ustawodawca w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT wskazał, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, (...)  »
ZUS od umowy zlecenia zawartej z małżonkiem przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 3
Gdy przedsiębiorca podpisze umowę zlecenia ze współmałżonkiem, to dla celów ubezpieczeniowych w ZUS nie powinien on być traktowany jako osoba współpracująca, tylko jako zleceniobiorca. Podkreślił (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 2
2.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin: złożenia: przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 2
Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartału 2021 r. wyniósł 102,5 (wzrost (...)  »
Kolejna nowelizacja ustawy o pdof
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2022 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych (...)  »
Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 2
Ustawa o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.) ma na celu złagodzenie rosnących cen energii, gazu i żywności. Dodatek przysługuje (...)  »
Dodatek energetyczny
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 2
Minister Klimatu i Środowiska w obwieszczeniu z dnia 11 kwietnia 2022 r. (Mon. Pol. poz. 419) ogłosił wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od 1 maja 2022 (...)  »
Świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 2
Świadczenie wychowawcze, zwane świadczeniem 500+, przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Należne jest ono obywatelom Polski, a (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.