Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Aktualności i sygnały
BIEŻĄCY NUMER
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 2
2.11.2021 r. (wtorek) mija termin: przekazania (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r. (...) »
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 2
W dzienniku Ustaw z dnia 22 października 2021 r. pod poz. 1917 została opublikowana ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o (...) »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 2
Z informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl/web/finanse) wynika, że w dniach 31 sierpnia 2021 r., 21 września 2021 r., 5 października 2021 r. (...) »
Komisja Europejska wyznaczyła zamiennik dla LIBOR CHF
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 2
Europejska, aby zapewnić możliwość wykonywania umów kredytowych. Od 1 stycznia 2022 r. we wszystkich umowach kredytowych, w których stosowane są wskaźniki z grupy LIBOR CHF, (...) »
Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 2
1 stycznia 2022 r. ŚWIADCZENIE CHOROBOWE Począwszy od 1 stycznia 2022 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, a także duchowni, nie (...) »
ZUS rozpoczyna wypłatę 14. emerytur
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 2
W tym roku, oprócz 13. emerytury, wypłaconej z założenia w kwietniu 2021 r., emeryci i renciści mogą otrzymać także 14. emeryturę, o ile: w dniu (...) »
Kara porządkowa oraz zastaw skarbowy w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 2
Kara porządkowa może być nałożona w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego w przypadkach określonych w art. 262 Ordynacji podatkowej, np. za nieprzedstawienie (...) »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 24
EUREKA TO INFORMACJE PODATKOWE I CELNE Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse zamieściło komunikat o ułatwieniach w dostępie do informacji podatkowych i celnych, jakie daje system (...) »
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 24
Rozliczanie importu towarów Ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. poz. 1626) od 7 września 2021 r. wprowadziła przepisy (...) »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 15 października 2021 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie: Pozycja 1869 stawek płatności (...) »
VAT z faktury za gaz
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 3
W dniu 12 października br. otrzymałem fakturę z dnia 1 października br. za gaz z datą sprzedaży od 1 września do 30 września br. Kiedy (...) »
Warunki chronione
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 3
Pracownik dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności, w którym widnieje zapis o świadczeniu pracy w warunkach chronionych. Ja nie prowadzę ZPChr. Czy nadal mogę go zatrudniać? TAK. (...) »
Choroba po wypłacie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 3
Po wypłacie wynagrodzenia za październik 2021 r. pracownik otrzymał zwolnienie na okres od 29 października do 30 listopada 2021 r. Za 14 pierwszych dni zwolnienia (...) »
Wypłata odszkodowania byłemu pracownikowi podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 3
Ugoda sądowa zawarta pomiędzy byłym pracownikiem a pracodawcą dotycząca zamiany sposobu rozwiązania umowy o pracę z trybu dyscyplinarnego na porozumienie stron oraz wypłacone na jej (...) »
Moment dokonania korekty kosztów amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 3
W przypadku otrzymania refundacji kosztów zakupu środka trwałego już po wprowadzeniu go do właściwej ewidencji i rozpoczęciu jego amortyzacji podatnik nie ma obowiązku dokonania korekty (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 2
25.10.2021 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty: podatku VAT za wrzesień 2021 r. oraz za III kwartał 2021 r. podatku akcyzowego za wrzesień 2021 r. oraz (...)  »
Ułatwienia w budowie domów
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 2
Sejm na posiedzeniu w dniach 13-14 października 2021 r. ostatecznie przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (...)  »
Zmiana zasad ubiegania się o świadczenie 500+ ostatecznie przyjęta przez Sejm
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 2
Sejm na posiedzeniu w dniach 13-14 października 2021 r. ostatecznie przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (...)  »
Minister Sprawiedliwości przygotowuje się do elektronizacji postępowań dla dłużników
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 2
Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniach opublikowanych w pierwszej połowie października 2021 r. określił tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych, a także sposób wnoszenia (...)  »
Nowe druki rocznych PIT-ów za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 2
Na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie pdof (wykaz prac legislacyjnych nr 437). Przewiduje on modyfikację druków (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 24
NOWE PROGRAMY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Dzięki nowelizacji ustawy okołobudżetowej w latach 2022-2024 na działania w ramach pakietu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" (S-A-M!) dotyczące (...)  »
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 24
ZUS z większym dostępem do informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń W celu ustalenia prawa do zasiłków i wypłaty tych świadczeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 8 października 2021 r. Pozycja 1833 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha (...)  »
Zakup kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 3
Rozpoczynając działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych (zasady ogólne, bez VAT), nabyłam kasę fiskalną. Wydatek wynikający z faktury zakupu kasy fiskalnej o wartości 3.000 zł (...)  »
Świadczenie dobry start
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 3
Nie złożyłam jeszcze wniosku o 300+ na 8-letnią córkę, mimo że rok szkolny już się rozpoczął. Czy mam jeszcze szansę na to świadczenie? TAK. Aby (...)  »
Stomatolog nie odliczy VAT
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 3
Świadczę usługi stomatologiczne zwolnione przedmiotowo z VAT. Na potrzeby świadczonych usług zakupiłem wyposażenie do walki z COVID-19, m.in. oczyszczacz powietrza. Czy przysługuje mi prawo do (...)  »
ZUS potrąci ze świadczeń nieopłacone składki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 3
Świadczenia wypłacane przez ZUS podlegają egzekucji. Zasady jej przeprowadzania nie są jednak dowolne. Ustawodawca sprecyzował, jakie należności można potrącić, a ponadto określił, że w zależności (...)  »
Zakres wydatków realizowanych w ramach ulgi mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 3
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał ogólną interpretację nr DD2.8202.4.2020 dotyczącą wydatków mieszczących się w tzw. uldze mieszkaniowej. Została ona opublikowana w jego Dzienniku (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 2
20.10.2021 r. (środa) mija termin: wpłaty za wrzesień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych pobranych zaliczek od (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 2
Wynagrodzenie minimalne w 2022 r. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3.010 zł, a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł. (Dz. U. z 2021 (...)  »
Zmiany w Polskim Ładzie w pdof zatwierdzone przez Sejm (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 2
Poza omówionymi w GP nr 82 z 2021 r. zmianami w Polskim Ładzie, w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, Sejm zmodyfikował również zakres (...)  »
Nowy wzór formularza VAT-26
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 2
Z dniem 1 października 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wzoru (...)  »
Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 2
1 stycznia 2022 r. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienią się przepisy w zakresie ustalania wysokości świadczenia chorobowego, podobnie jak zasada (...)  »
Projekt nowych formularzy rozliczeń rocznych dla ryczałtowców
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 2
Na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego (nr 436 z wykazu prac legislacyjnych). Przewiduje (...)  »
Spadek bezrobocia we wrześniu br.
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 2
Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2021 r. wyniosła 5,6%. W żadnym województwie bezrobocie nie przekroczyło 9%. Według wstępnych (...)  »
Różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 3
Podjąłem współpracę z kontrahentem z Niemiec, dla którego faktury będę wystawiał w euro. Terminy płatności za wykonane usługi będą inne niż daty wystawienia faktur i (...)  »
Opłata za WIS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 3
Planuję wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej w zakresie stawki VAT dla świadczonych przeze mnie usług. Czy wiąże się z tym jakaś opłata? (...)  »
Renta szkoleniowa
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 3
Lekarz, kierując mnie na rentę, zastrzegł, iż orzecznik ZUS może stwierdzić celowość mojego przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Wówczas, (...)  »
Nieoprocentowana pożyczka w pdof
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 3
Jeżeli strony umowy pożyczki ustaliły, że zostanie ona udzielona bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla pożyczkodawcy za udostępnienie pożyczkobiorcy kapitału, to w takich okolicznościach ma ona charakter (...)  »
VAT przy sprzedaży działek
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 3
Artykuł 392 dyrektywy VAT pozwala na stosowanie systemu VAT marża do transakcji dostawy terenów budowlanych zarówno wtedy, gdy ich nabycie podlegało VAT, przy czym podatnik, (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 2
15.10.2021 r. (piątek) mija termin: wpłaty: składek ZUS za wrzesień 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 2
Dochód rolników Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. wyniósł 3.819 zł. »
Zmiany w Polskim Ładzie w pdof zatwierdzone przez Sejm (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 2
Sejm na posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, nazywaną Polskim Ładem. W stosunku do rządowego projektu tej nowelizacji, w uchwalonej (...)  »
Polski Ład w wersji uchwalonej przez Sejm a organizacja pracy księgowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 2
W dniu 1 października 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, zwaną Polskim Ładem. Jak sygnalizowaliśmy w artykule w GP nr 71 z 2021 r., (...)  »
Wysokość składek społecznych przedsiębiorcy w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 2
W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. wskazano, że od 1 stycznia 2022 r. prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść (...)  »
UOKiK skontroluje influencerów
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 2
Wiele reklam publikowanych w mediach społecznościowych przez aktorów, blogerki czy instagramerki nie jest oznaczanych jako treści sponsorowane. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział przeprowadzenie postępowania (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 24
NOWA WERSJA SERWISU E-BUDOWNICTWO W dniu 1 października br. została uruchomiona nowa wersja serwisu e-Budownictwo, czyli oficjalnej rządowej aplikacji służącej do składania wniosków w procesie (...)  »
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 24
Możliwość samodzielnego generowania poświadczeń z PUE ZUS Płatnicy składek, ubezpieczeni, a także świadczeniobiorcy ZUS, posiadający swoje konto na PUE ZUS, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia, (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 4 października 2021 r. Pozycja 1803 Ustawa z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na (...)  »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 24
11 października 2021 r. ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666) Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych określa zasady (...)  »
Odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 3
Firma prowadzi działalność opodatkowaną VAT. Wynajęła salę na spotkanie pracowników działu sprzedaży, na którym omawiano strategię sprzedaży na kolejne kwartały. Czy przysługuje jej prawo do (...)  »
Zlecenie a zerowy PIT
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 3
Spółka zawarła umowę zlecenia z 25 letnim studentem, który w ramach zawartej umowy ma uporządkować dokumenty archiwalne spółki. Wynagrodzenie przewidziane w tej umowie nie przekroczy (...)  »
Płatnicy zasiłków będą mieli więcej czasu na ich wypłatę
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 3
Prawo do zasiłków określonych w ustawie zasiłkowej i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego (...)  »
Błędna stawka na fakturze a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 3
Zastosowanie błędnej (zawyżonej) stawki VAT przez wystawców faktur (dostawców) nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki uniemożliwiającej odliczenie (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 2
11.10.2021 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty składek ZUS za wrzesień 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie złożenia zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień (...)  »
Wsparcie elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 5 października 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych (...)  »
Rekompensaty w związku z wprowadzonym stanem wyjątkowym
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 2
Z dniem 4 października 2021 r. weszła w życie ustawa o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części (...)  »
RPP podwyższyła stopy procentowe NBP
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 2
Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 października 2021 r. podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. Jednocześnie (...)  »
Powiązanie kasy on-line z terminalem
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 2
W dniu 1 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)  »
Emeryci i renciści mogą składać wnioski o doliczenie przepracowanego kwartału
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 2
Koniec danego kwartału kalendarzowego dla aktywnych zawodowo emerytów i rencistów to kolejna możliwość do przeliczenia pobieranych świadczeń z tytułu doliczenia dotychczas nieuwzględnionego okresu składkowego i (...)  »
Z liniowego na skalę
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 3
Od 2020 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczam się na zasadach ogólnych w formie podatku liniowego. Z przychodów uzyskanych od stycznia do września 2021 r. (...)  »
Zarządca sukcesyjny
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 3
W firmie prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Czy w trakcie jego prowadzenia przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego? TAK. Postępowanie restrukturyzacyjne nie stanowi przeszkody dla powołania przez (...)  »
Staż wymagany do renty
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 3
Z uwagi na stan zdrowia nie mogę podjąć żadnej pracy. Dlatego też zamierzam ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Podobno z (...)  »
Stawka VAT na sprzęt medyczny
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 3
Jeżeli dany produkt (np. część do wyrobu medycznego) uznany jest za wyrób medyczny (spełnia definicję takiego wyrobu), korzysta z obniżonej stawki VAT w wysokości 8%. (...)  »
Dwa limity podatkowe dla leasingowanej osobówki
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 3
Ponieważ wykup przedmiotu leasingu operacyjnego jest podatkowo transakcją odrębną od samego leasingu, w związku z tym limit 150.000 zł dotyczący kosztów podatkowych odnoszących się do (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 2
7.10.2021 r. (czwartek) mija termin: wpłaty: podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2021 r. zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2021 r. od (...)  »
Polski Ład z nowym pakietem rozwiązań
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 2
Sejm na posiedzeniu w dniach 29-30 września i 1 października 2021 r. przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy (...)  »
Sejm przyjął ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 2
Sejm na posiedzeniu w dniach 29-30 września i 1 października 2021 r. przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy (...)  »
Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 2
Pracodawca nalicza wpłaty do PPK także od wynagrodzenia wypłacanego uczestnikowi PPK już po ustaniu zatrudnienia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy uczestnik PPK złożył deklarację o (...)  »
Stawki dopłat bezpośrednich za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 2
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że 30 września 2021 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2021 (...)  »
Limity dla małych podatników przy rozliczaniu VAT w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 2
Status małego podatnika przysługuje podatnikom podatku VAT, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty (...)  »
Dostarczenie zaświadczenia z uczelni dla celów renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 2
Renta rodzinna jako świadczenie, którego celem jest dostarczenie środków utrzymania członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego (rencisty/emeryta), przysługuje m.in. dzieciom takiego zmarłego. Bezwarunkowo mogą z niej korzystać (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 24
ROZLICZANIE VAT W PROCEDURZE UNIJNEJ/NIEUNIJNEJ ORAZ IMPORTU Ministerstwo Finansów w serwisie podatki.gov.pl zamieściło informację dotyczącą warunków rozliczania VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej i (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 24
Dziennik Ustaw z 28 września 2021 r. Pozycja 1753 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie kryteriów i (...)  »
Zarządca sukcesyjny
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 3
Po śmierci przedsiębiorcy powołano zarząd sukcesyjny. Czy zarządcy sukcesyjnemu należy wypłacać wynagrodzenie? TAK. Zarządcy sukcesyjnemu z tytułu wykonywanych przez niego czynności może być wypłacane wynagrodzenie. (...)  »
Zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 3
Po dwóch tygodniach od podjęcia we wrześniu 2021 r. zatrudnienia uległem wypadkowi i lekarz wystawił mi e-ZLA na tydzień. Pracodawca twierdzi, że nie przysługuje mi (...)  »
Formy wypłaty emerytur i rent
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 3
Świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca się za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczeń. Wypłaca się je osobom uprawnionym za pośrednictwem (...)  »
Zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej a VAT
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 3
W zakresie czynności podejmowanych w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej w wykonaniu umów cywilnoprawnych zawartych z mieszkańcami gmina działa jako podatnik VAT, a wyłączenie z (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 2
5.10.2021 r. (wtorek) mija termin: wpłaty składek ZUS za wrzesień 2021 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach (...)  »
Rząd przyjął budżet na 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 września 2021 r. przyjęła m.in. projekty ustaw: budżetowej na rok 2022, a także o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji (...)  »
Wyższe odpisy na ZFŚS w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 września 2021 r. przyjęła m.in. projekty ustaw: budżetowej na rok 2022, a także o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji (...)  »
E-paragony z kas on-line
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 2
W dniu 28 września 2021 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl/web/finanse) poinformowało, że będzie możliwość wystawiania e-paragonów na kasach on-line. Przy czym, od (...)  »
Fotowoltaika z dofinansowaniem dla rolników
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 2
Z dniem 1 października 2021 r. ruszył nabór w pierwszej części programu Agroenergia, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych (...)  »
ZUS ostrzega przed oszustami w sprawie 14. emerytury
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 2
14. emerytura to dodatkowe roczne świadczenie, na które w 2021 r. mogą liczyć emeryci i renciści, a także osoby pobierające inne określone przez ustawodawcę świadczenia (...)  »
Od 8 listopada br. dowody osobiste z odciskiem palców
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 2
Dowody osobiste z odciskami palców i podpisem właściciela miały być wydawane w Polsce od 2 sierpnia 2021 r. Termin ten został jednak przesunięty z uwagi (...)  »
Egzaminy na doradcę podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 2
Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego wyznaczył terminy części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego na: 18-22 października 2021 r. 26-27 października 2021 r. »
Płatność gotówką
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 3
Na potrzeby działalności gospodarczej zakupiłem od osoby prywatnej na podstawie umowy sprzedaży samochód osobowy o wartości 30.000 zł. Płatności dokonałem w dniu zakupu, przekazując sprzedającemu (...)  »
Limit zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 3
Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży. Czy limit 200.000 zł uprawniający do zwolnienia z VAT stanowi (...)  »
Zwrot świadczenia po nieprawidłowym wykorzystywaniu zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 3
Ubezpieczony, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, co zostanie (...)  »
Dokument potwierdzający eksport
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 3
Dokumenty, jakimi podatnik posłuży się dla wykazania dokonania eksportu, powinny potwierdzać tę okoliczność jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości. Podmiot powinien posiadać w swojej dokumentacji (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 2
30.09.2021 r. (czwartek) mija termin: przekazania (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w okresie od 1 (...)  »
Wzrost od 2022 r. najniższej płacy a wysokość świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 2
Świadczenia chorobowe należne pracownikowi ustalane są w oparciu o podstawę wymiaru zasiłku, którą - w zależności od momentu powstania niezdolności do pracy lub prawa do (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.