Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 27 lutego 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 r., godz. 11:11 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.337 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 29.02.2024 r.
 • Kontrola w firmie - podatkowa, ZUS, Sanepid, Inspekcja Handlowa
poniedziałek - 04.03.2024 r.
 • Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
 • Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści?
czwartek - 07.03.2024 r.
 • Przegląd najnowszych interpretacji w podatku dochodowym
poniedziałek - 11.03.2024 r.
 • Zasady sporządzania i korekty świadectwa pracy
 • Przekształcenia, podziały i łączenia spółek po nowelizacji K.s.h.
28.02.2024 r. (środa) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania Rb-23PL za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu (...)
przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
Aktualności i sygnały
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 2
26.02.2024 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty za styczeń 2024 r.: podatku VAT podatku akcyzowego oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego złożenia za styczeń 2024 r.: (...) »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 2
Wynagrodzenie w gospodarce narodowej Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2023 r. (...) »
Zmiany w działalności nieewidencjonowanej
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 2
Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk nr SH-020-65/24). Zakłada on wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do każdego etapu istnienia (...) »
Zeznania PIT funkcjonariuszy służb specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 2
Funkcjonariusze służb specjalnych mogą składać zeznania podatkowe PIT-36 i PIT-37 za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego w wewnętrznych systemach informatycznych tych służb. Umożliwia to rozporządzenie MF (...) »
Egzamin pisemny na doradcę podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 2
Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w informacji z dnia 19 lutego 2024 r. wyznaczył terminy egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego na: 5 (...) »
Raport o składkach za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 2
Do 28 lutego 2024 r. płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonym informacje o składkach, które naliczył im do ZUS w poprzednim roku kalendarzowym (tj. 2023 (...) »
Przedsiębiorco pamiętaj o opłacie rocznej do BDO!
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 2
W dniu 29 lutego 2024 r. upływa termin uiszczenia opłaty rocznej za wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). (...) »
Znacząca podwyżka kwoty bazowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 2
Obliczanie świadczeń emerytalno-rentowych odbywa się na kilka sposobów. Jeden z algorytmów związanych z ustalaniem ich wysokości wykorzystuje wartość kwoty bazowej, która: wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia (...) »
Jednorazowa amortyzacja
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 3
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną w 2022 r. zamortyzował jednorazowo w ramach limitu 50.000 euro system fotowoltaiczny. Nie złożył on jednak w urzędzie skarbowym wniosku o (...) »
Jednostka mała
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 3
Nasza spółka z o.o. spełnia warunki do uznania jej za jednostkę małą, więc chcemy sprawozdanie finansowe za 2023 r. sporządzić według załącznika nr 5 do (...) »
VAT z fałszywych faktur wystawionych przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 3
W sytuacji gdy pracownik podatnika VAT wystawił fałszywą fakturę wykazującą VAT, posługując się tożsamością pracodawcy jako podatnika bez jego wiedzy i zgody, pracownika tego należy (...) »
Ograniczenie podstawy świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 3
Jednym z głównych świadczeń chorobowych jest zasiłek chorobowy. Może on przysługiwać zarówno w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i po jego ustaniu, co dotyczy jeszcze (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 2
26.02.2024 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty za styczeń 2024 r.: podatku VAT podatku akcyzowego oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego złożenia za styczeń 2024 r.: (...)  »
Bieżące zawsze pod ręką
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 2
Inflacja Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał, że według wstępnych danych w styczniu 2024 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,9% w porównaniu ze (...)  »
Pracodawca nie zawsze z obowiązkiem złożenia PIT-4R
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 2
Na koniec stycznia danego roku podatkowego przypada ustawowy termin wywiązania się przez podmioty będące płatnikami pdof z obowiązku sporządzenia i przekazania fiskusowi tzw. rocznych informacji (...)  »
Nowe sprawozdanie o podatku dochodowym w ustawie o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 2
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (legislacja.rcl.gov.pl) pojawił się projekt z dnia 25 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych (...)  »
Planowane zmiany w opodatkowaniu nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 2
Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Celem projektowanych zmian jest poprawa środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie (...)  »
Waloryzacyjny wzrost renty socjalnej a wysokość świadczenia wspierającego
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 2
Wysokość renty socjalnej, przewidzianej dla osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia albo w (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 24
WSPARCIE DLA PRODUCENTÓW WYTWARZAJĄCYCH ŻYWNOŚĆ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że do 18 marca 2024 r. można ubiegać się o dofinansowanie działań promocyjno-informacyjno-marketingowych dotyczących (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 24
Dziennik Ustaw z 9 lutego 2024 r. Pozycja 171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży (...)  »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 24
17 lutego 2024 r. PILOTOWANIE POJAZDÓW rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 2487) Rozporządzenie (...)  »
Brak odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 3
Czynny podatnik VAT świadczy usługi opodatkowane VAT oraz usługi podlegające zwolnieniu z VAT. Na cele działalności zwolnionej z VAT zakupił urządzenia i aparaturę medyczną. Czy (...)  »
ZUS ucznia-zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 3
Zawarłem umowę zlecenia z uczniem mającym ukończone 21 lat. Czy od kwoty wypłacanego mu wynagrodzenia z racji świadczonych usług powinienem za niego odprowadzać jakieś składki (...)  »
Wysokość "żłobkowego"
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 3
Niespełna rok temu urodziłam pierwsze dziecko. Ponieważ niedługo wyczerpie mi się okres należnego zasiłku macierzyńskiego, rozważam kwestię oddania syna do żłobka, co pozwoli mi wrócić (...)  »
Zmiana kwot istotnych dla osób na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 3
Osoby, które przed ukończeniem wieku emerytalnego straciły źródło utrzymania, np. w związku z likwidacją zakładu pracy po spełnieniu określonych warunków mogą uzyskać prawo do świadczenia (...)  »
Usługi na terenie UE a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 3
W praktyce zdarza się, że podatnicy korzystający z podmiotowego zwolnienia z VAT prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych prowadzą ja zarówno w kraju, jak (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 2
20.02.2024 r. (wtorek) mija termin wpłaty za styczeń 2024 r.: składek ZUS - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz (...)  »
Składka zdrowotna za rolnika od 1 kwietnia 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 2
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale (...)  »
Zwiększenie limitów w ustawie o rachunkowości i inne planowane zmiany
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 2
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (gov.pl/web/premier/wplip-rm) w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o przygotowywanym projekcie ustawy o zmianie ustawy (...)  »
Inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 2
Do 23 lutego 2024 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. O wsparcie (...)  »
Plan kontroli sektorowych UODO na 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 r. Z kontrolą muszą liczyć się przetwarzający dane przy użyciu internetowych (webowych) aplikacji, (...)  »
Ostateczna wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 2
Prezes GUS w dniu 9 lutego 2024 r. ogłosił, iż realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 1,1% (Mon. (...)  »
Decyzja w sprawie 800+
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 3
Dwa tygodnie po urodzeniu syna złożyłam przez PUE ZUS wniosek o przyznanie na niego świadczenia wychowawczego. Czy decyzję o jego przyznaniu otrzymam na adres domowy? (...)  »
VAT naliczony w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 3
W księgach na dzień 31 grudnia 2023 r. na koncie przeznaczonym do ewidencji VAT naliczonego figuruje wartość VAT, która zostanie odliczona w styczniu 2024 r. (...)  »
Sposób odliczania VAT naliczonego
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 3
Podatnik zobowiązany jest w pierwszej kolejności do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty (...)  »
Nowe kwoty najniższych emeryt i rent obowiązujące od 1 marca 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 3
Ustawodawca, określając zasady ustalania wysokości emerytur i rent, jednocześnie w art. 85 ust. 1 i ust. 2 ustawy emerytalnej przewidział najniższą wysokość tych świadczeń, choć (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 2
15.02.2024 r. (czwartek) mija termin: wpłaty: składek ZUS za styczeń 2024 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną podatku od nieruchomości i podatku leśnego za (...)  »
Z komunikatów GUS
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 2
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikatach z dnia 9 lutego 2024 r. ogłosił, że: przeciętne wynagrodzenie: w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7.155.48 zł, (...)  »
Nabór wniosków o wsparcie na poprawę bhp w firmach
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 2
ZUS po raz kolejny ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy". Celem konkursu (...)  »
Lepszy dostęp do danych w UE
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 2
W dniu 11 stycznia 2024 r. wszedł w życie unijny akt w sprawie danych, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 13 grudnia (...)  »
Czy będą zmiany w tzw. podatku Belki?
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 2
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na jeden z wielu nierozwiązanych problemów w obszarze podatków - opodatkowania zysków kapitałowych. Obywatele skarżą się, że tzw. podatek Belki (...)  »
Klauzule inflacyjne w umowach z konsumentami
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 2
Do UOKiK wpłynęły liczne skargi klientów związane z praktykami jednego operatora komórkowego, odkąd wprowadził on do umów z konsumentami klauzule upoważniające do zmian wysokości opłat (...)  »
Świadczenie kompensacyjne w przypadku śmierci pacjenta
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 2
Wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta będzie ustalana przez Rzecznika Praw Pacjenta, jako organu (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 24
MINIMALNY PODATEK DOCHODOWY Ministerstwo Finansów w informacji wydanej 30 stycznia 2024 r. na zapytanie dziennikarza (ID informacji 577047) odniosło się do kalkulacji rentowności na potrzeby (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 24
Dziennik Ustaw z 2 lutego 2024 r. Pozycja 135 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (...)  »
Nowe materiały informacyjne dotyczące c-KOB i EDB
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 24
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na stronie www.gunb.gov.pl, w zakładce cyfryzacja, udostępnił nowe foldery i przewodniki poświęcone cyfrowej Książce Obiektu Budowlanego (c-KOB) i Elektronicznemu Dziennikowi Budowy (...)  »
Fałszywe wiadomości w sprawie programu Rodzina 800+
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 24
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega przed nieuczciwymi praktykami polegającymi na wykorzystaniu świadczenia 800+ do wyłudzania pieniędzy. Fałszywe wiadomości są wysyłane na numery telefonów (...)  »
Termin wydania WIS
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 3
Złożyłem do Dyrektora KIS wniosek o wydanie WIS dotyczącej zastosowania stawki VAT. W jakim terminie zostanie wydana decyzja? Termin wydania wiążącej informacji stawkowej został określony (...)  »
Emerytura mieszana
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 3
Pracownica pobiera emeryturę mieszaną. Czy świadczenie takie może również zostać przeliczone jak emerytura obliczona w całości według nowych zasad? TAK. Do ponownego ustalenia wysokości emerytury, (...)  »
Przyczepa kempingowa w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 3
Wydatki na nabycie przyczepy kempingowej mogą podlegać - poprzez odpisy amortyzacyjne - zaliczeniu do firmowych kosztów uzyskania przychodów. Walor kosztu podatkowego mają również wydatki eksploatacyjne (...)  »
Skutki w VAT wniesienia aportu przez JST
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 3
Czynność wniesienia aportu do spółki, zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz regulacjami dyrektywy VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Zasadniczo wniesienie aportu (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 2
12.02.2024 r. (poniedziałek) mija termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2024 r. 15.02.2024 r. (czwartek) mija termin: wpłaty: składek ZUS za styczeń 2024 r. - (...)  »
Stopy procentowe NBP bez zmian
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 2
W dniach 6-7 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (w skali rocznej), tj.: (...)  »
ZUS przyjmuje już wnioski o świadczenie 800+ na nowy okres
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 2
Świadczenie wychowawcze, zwane obecnie (tj. od 1 stycznia 2024 r. - od swojej wysokości wynoszącej 800 zł miesięcznie na dziecko) świadczeniem 800+, przysługuje na każde (...)  »
Legalny pobyt obywateli Ukrainy zostanie wydłużony do końca czerwca br.
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 2
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy (...)  »
Wyniki kontroli zwolnień lekarskich w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 2
ZUS podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych w IV kwartale 2023 r. oraz w 2023 r. W IV kwartale 2023 r. ZUS przeprowadził 124,3 tys. (...)  »
Wszystkie wyroby tytoniowe zostaną objęte systemem Track&Trace
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 2
Obecnie unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) są objęte papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse poinformowało, (...)  »
Pozbawienie prawa jazdy w jednym kraju Unii będzie ważne w całej UE
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 2
Parlament Europejski chce położyć kres bezkarności za niebezpieczną jazdę. Tak wynika z komunikatu prasowego zamieszczonego na stronie Parlamentu Europejskiego www.europal.europa.eu. Proponuje się, by poważne wykroczenia (...)  »
Wsparcie dla producentów żywności na promocję
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 2
Do 18 marca 2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie działań promocyjno-informacyjno-marketingowych dotyczących żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości. Środki na ten cel pochodzą z (...)  »
Dwukrotna zapłata a bilans
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 3
Przez pomyłkę kontrahent dwukrotnie zapłacił za tę samą fakturę dokumentującą zakup wyrobów gotowych. Jak w bilansie na dzień 31 grudnia 2023 r. zaprezentować nadpłaconą kwotę, (...)  »
Pomoc na nowe inwestycje
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 3
Przedsiębiorca planuje przeprowadzić nową inwestycję na terenie województwa pomorskiego. Na jaki okres może być wydana decyzja o wsparciu uprawniająca do zwolnienia z podatku dochodowego? W (...)  »
Krótka umowa a chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 3
Po długiej niezdolności do pracy i przerwie związanej z problemami ze znalezieniem nowej pracy udało mi się ponownie podjąć zatrudnienie w ramach etatu. Umowę mam (...)  »
Ustalenie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 3
Przy określaniu powierzchni użytkowej na potrzeby podatku VAT, z uwagi na brak definicji pojęcia "powierzchnia użytkowa" w ustawie o VAT, można posłużyć się każdą normatywnie (...)  »
Składki ze zlecenia należne dopiero od następnego dnia po utracie statusu studenta
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 3
Jeśli studiujący zleceniobiorca utracił status studenta w trakcie miesiąca, to od wypłaty należnej za taki miesiąc, ale dokonanej już po utracie statusu studenta, zleceniodawca powinien (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 2
12.02.2024 r. (poniedziałek) mija termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2024 r. 15.02.2024 r. (czwartek) mija termin: wpłaty: składek ZUS za styczeń 2024 r. - (...)  »
Pomoc dla przedsiębiorców związana z cenami energii i gazu
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 2
Do 15 lutego 2024 r. potrwa nabór wniosków w ramach programu rządowego Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w (...)  »
"Aktywny samorząd" w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 2
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Aktywny samorząd" w 2024 r. Program składa się (...)  »
Kolejne ułatwienia w prowadzeniu ksiąg wieczystych
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 2
Wpisy lub adnotacje w księdze wieczystej będą dokonywane wielkimi literami w pisowni opartej na alfabecie łacińskim. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie (...)  »
KRUS rozliczy podatek dochodowy za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 2
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w komunikacie zamieszczonym na stronie www.gov.pl/web/krus poinformowała, że w związku z zakończeniem roku podatkowego 2023 obliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 24
PROFIL ZAUFANY MOŻE ZAŁOŻYĆ NASTOLATEK Profil zaufany może założyć osoba od 13. roku życia. Warunkiem założenia profilu przez nastolatka jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 24
Dziennik Ustaw z 29 stycznia 2024 r. Pozycja 106 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku (...)  »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 24
1 lutego 2024 r. NOWE WZORY PPO-1 i OPO-1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru (...)  »
ZFŚS w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 3
Sporządzamy sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W jakiej wartości i w jakiej pozycji powinniśmy wykazać ZFŚS w bilansie sporządzanym na (...)  »
Nowy okres dla 800+
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 3
We wrześniu 2023 r. urodziłam dziecko, na które zostało mi przyznane świadczenie wychowawcze, od stycznia 2024 r. podwyższone do kwoty 800 zł miesięcznie. Czy to (...)  »
Zakup zegarka a prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 3
Czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia zegarka, w sytuacji gdy przedmiotowy zegarek będzie wykorzystywany w (...)  »
Czas na rozliczenie zarobkujących emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 3
Emeryci i renciści, którzy w 2023 r. osiągnęli dodatkowe przychody, przykładowo z racji świadczonej pracy w ramach umowy o pracę, powinni pamiętać o konieczności przedłożenia (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 2
5.02.2024 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty składek ZUS za styczeń 2024 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach (...)  »
Propozycja wzrostu renty socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 2
W dniu 25 stycznia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 30). Projekt (...)  »
Co dalej z zawodem księgowego?
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 2
Ministerstwo Finansów opublikowało raport z prowadzonych w 2022 r. prekonsultacji dotyczących zawodu księgowego. MF deklaruje, że obecnie nie podejmuje działań legislacyjnych zmierzających do regulacji zawodu (...)  »
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 2
Rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, musi złożyć do 29 lutego 2024 r. w urzędzie (...)  »
Składki w ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 3
Wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy (styczeń 2024 r.) i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaciliśmy pracownikowi po rozwiązaniu z nim umowy o pracę w lutym (...)  »
VAT od paliwa
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 3
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi budowlane. Na potrzeby tej działalności zakupiłem agregat. Czy z faktur za zakup paliwa do agregatu mogę odliczyć (...)  »
Miejsce świadczenia przy udzieleniu pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 3
W przypadku świadczenia usług, gdy jedna ze stron posiada siedzibę poza terytorium kraju, istotne dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. (...)  »
Świadczenie wyrównawcze przy wcześniejszej emeryturze może wzrosnąć
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 3
Z dniem 1 stycznia 2024 r. zmianie uległa miesięczna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Stało się tak za sprawą ustawowej waloryzacji tej należności. Okoliczność ta, a w (...)  »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 2
5.02.2024 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty składek ZUS za styczeń 2024 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe złożenia deklaracji VAT-14 o należnych kwotach (...)  »
Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji akcyzowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 2
Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i (...)  »
Wniosek o dowód osobisty za pomocą e-usługi
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 2
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 (...)  »
Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 2
1 stycznia 2024 r. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE Do świadczeń opiekuńczych, określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, oprócz zasiłku pielęgnacyjnego przewidzianego dla osób wymagających opieki, zaliczają się (...)  »
Jednomiesięczne wakacje od składek ZUS dla niektórych prowadzących firmę
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 2
Być może już niedługo określona grupa osób prowadzących działalność będzie mogła korzystać z tzw. wakacji składkowych. Takie założenia zawiera przedstawiony przez Ministra Rozwoju i Technologii (...)  »
Przekazanie w darowiźnie sprzętu Ukrainie przez jednostkę budżetową
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 2
W związku z toczącą się inwazją Rosji na Ukrainę jednostki budżetowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy dokonują zakupów inwestycyjnych w postaci m.in. niezbędnego sprzętu i (...)  »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 24
PRAWIDŁOWE PODAWANIE DANYCH W FORMULARZACH PODATKOWYCH Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na stronie www.gov.pl/web/finanse przypomina o wpisaniu prawidłowych danych rejestracyjnych (NIP, PESEL, adres zamieszkania podatnika) (...)  »
Kronika legislacyjna
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 24
Dziennik Ustaw z 19 stycznia 2024 r. Pozycja 61 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (...)  »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 24
26 stycznia 2024 r. PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 (...)  »
ZUS od wypłat na święta
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 3
W grudniu 2023 r. wypłaciliśmy pracownikom (ze środków ZFŚS) premie świąteczne. Otrzymali je wszyscy zatrudnieni w równej kwocie. Od tego świadczenia potrąciliśmy składki ZUS. Czy (...)  »
Zasiłek za każdy dzień
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 3
Choruję nieprzerwanie od 1 listopada 2023 r. Za grudzień otrzymałem jednak wyższy zasiłek chorobowy niż za listopad. Czy to oznacza, że mój zleceniodawca popełnił błąd (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.