Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Składki ZUS
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Zmniejszanie u przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 8
Przedsiębiorca może naliczyć za siebie za dany miesiąc składki społeczne od niższej kwoty niż obowiązujące go minimum, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jeśli jednak (...)  »
Wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu studiów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 8
Mój syn w czerwcu 2021 r. zakończył studia medyczne. W tym samym miesiącu otrzymał zaświadczenie z uczelni o zakończeniu studiów na wydziale lekarskim i uzyskaniu (...)  »
Raporty ZUS za pracownicę z umową przedłużoną do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 8
Pracownica miała przedłużoną umowę o pracę do dnia porodu. Urodziła dziecko 19 października 2021 r. Przed porodem pracodawca wypłacał jej zasiłek chorobowy. Na koniec października (...)  »
Składki na FP i FS za członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 8
Członek rady nadzorczej spółki jest zatrudniony na etacie w innym podmiocie. Czy od wypłacanego mu wynagrodzenia za posiedzenia rady nadzorczej spółka powinna opłacać za niego (...)  »
Wzrost płacy minimalnej w 2022 r. to wyższe składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 8
W 2022 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jej wzrost automatycznie zwiększy wysokość zobowiązań składkowych wobec ZUS za niektórych ubezpieczonych. Na jej podstawie ustala (...)  »
Nieobecność pracownika w pracy wykazana w druku ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 8
Pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy. W okresie od 8 do 11 października 2021 r. nie stawił się w (...)  »
Ulgi w ZUS nie dla studiującego wspólnika spółki partnerskiej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 8
Mąż i żona prowadzą spółkę partnerską w zakresie usług projektowych. Zdecydowali, że od listopada 2021 r. przyjmą do spółki - jako trzeciego wspólnika - swoją (...)  »
Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 8
Ustawa nowelizująca przepisy o ubezpieczeniach społecznych, która weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) 18 września 2021 r., ma na celu uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, ujednolicenie (...)  »
Zawieszenie prowadzenia firmy a późniejsze korzystanie z preferencyjnych składek
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 8
Przedsiębiorca rozpoczął w połowie lipca 2021 r. prowadzenie działalności gospodarczej. Korzysta obecnie z ulgi na start i w związku z tym nie opłaca za siebie (...)  »
Rozliczenie w ZUS osoby współpracującej w firmie po uzyskaniu prawa do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 8
Moja żona jest zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS jako osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Od 1 września 2021 r. ZUS przyznał jej prawo do (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 8
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, w tym m.in. prowadząca pozarolniczą działalność. Przedsiębiorca opłaca ją także za dni, w których nie prowadził (...)  »
Działalność nierejestrowa a obowiązek związany z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 8
Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności nierejestrowej. Czy zakładając taką działalność mam zgłosić się z tego tytułu do ZUS, jeśli jestem zatrudniony dodatkowo na etacie? Prowadzenie działalności (...)  »
Wypłata wynagrodzenia zleceniobiorcy po ustaniu ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 8
Wyrejestrowaliśmy zleceniobiorcę z ubezpieczeń w ZUS od 1 września 2021 r. Umowę zlecenia miał on bowiem zawartą do 31 sierpnia 2021 r. Wynagrodzenie za wrzesień (...)  »
FEP za pracownika-emeryta kierowcę pojazdu uprzywilejowanego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 8
Zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę osobę mającą ustalone prawo do emerytury (rocznik 1956), na stanowisko kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Czy mamy opłacać za niego składkę (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS małżonka wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 8
Żona chce w swojej firmie zatrudnić męża na podstawie umowy zlecenia, z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 2.800 zł. Mąż nie ma innego źródła przychodu. Czy (...)  »
Raporty ZUS za pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 8
We wrześniu 2021 r. nasz pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego. Wynagrodzenie za wrzesień wypłacimy mu w październiku br. Składki ubezpieczeniowe naliczone od tej wypłaty wykażemy (...)  »
Nieodpłatne pełnienie funkcji członka rady nadzorczej a ubezpieczenie zdrowotne
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 8
W spółce z o.o. na członka rady nadzorczej została powołana osoba, która pełni tę funkcję nieodpłatnie. Czy taką osobę należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego? Osoba (...)  »
Preferencje w składkach społecznych nie dla wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 8
Zaproponowano mi przystąpienie do spółki jawnej. Nigdy nie prowadziłem jakiejkolwiek pozarolniczej działalności. Czy mógłbym skorzystać z ulgi na start, a po jej zakończeniu - z (...)  »
Rozliczenia z ZUS w razie zawieszenia firmy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 8
Chcę od 1 listopada 2021 r. zawiesić w CEIDG prowadzoną firmę. Zatrudniam pracownicę, która przebywa na urlopie macierzyńskim, a po jego zakończeniu przejdzie na urlop (...)  »
Składki na FP i FS za pracownika, który jest strażakiem
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 8
Zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę na 1/4 etatu osobę, która jest strażakiem PSP. Jej miesięczne wynagrodzenie ze stosunku pracy wynosi 1.400 zł. Czy powinniśmy (...)  »
Składki za zatrudnionych studentów
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 8
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zleceniodawca nie zgłasza m.in. studentów, w określonym wieku, do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Nie jest tak (...)  »
Raporty ZUS za pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 8
We wrześniu 2021 r. pracownik wykorzystał 2-tygodniowy urlop ojcowski. Zasiłek macierzyński z tego tytułu przysługiwał mu z ZUS, ponieważ pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty (...)  »
Opłacanie przez przedsiębiorcę preferencyjnych składek ZUS a FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 8
Po zakończeniu ulgi na start zgłosiłem się od 1 października 2021 r. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w ZUS jako przedsiębiorca opłacający składki na preferencyjnych warunkach (...)  »
Zwolnienie ze składek pakietu świadczeń medycznych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 8
Firma chce wykupić dla pracowników pakiety świadczeń medycznych, wprowadzając jednocześnie do regulaminu wynagradzania zapis, że pracownicy będą ponosili za nie częściową odpłatność. Czy pozostała część (...)  »
Ubezpieczenie zleceniobiorcy będącego rolnikiem
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 8
Osoba, która rozpoczyna wykonywanie umowy zlecenia, generalnie powinna być zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS jako zleceniobiorca. Zasada ta dotyczy również zleceniobiorców, którzy są rolnikami ubezpieczonymi (...)  »
Składki w czasie urlopu wychowawczego po wznowieniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 8
Nasza pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i ma naliczane z tego tytułu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składkę zdrowotną. Obecnie ma zawieszoną działalność (...)  »
Składki ZUS od jednodniowego zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 8
Z osobą, która w innej firmie pracuje na pełny etat, chcę zawrzeć jednodniową umowę zlecenia. Wynagrodzenie ze zlecenia będzie wynosiło 150 zł. Czy od wypłaty (...)  »
Data wyrejestrowania przedsiębiorcy z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 8
Z dniem 30 sierpnia 2021 r. zlikwidowałem prowadzoną działalność gospodarczą (był to ostatni dzień prowadzenia firmy). Z jaką datą powinienem wyrejestrować się z ZUS? Po (...)  »
Prawo do małego ZUS po ustaniu zatrudnienia za granicą
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 8
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2021 r. jestem zatrudniony w Niemczech na podstawie umowy o pracę. Podlegam niemieckiemu ustawodawstwu w (...)  »
FP za pracownika na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 8
Pracownik zatrudniony na niepełnym etacie jednocześnie w innej firmie wykonuje umowę zlecenia (nie na rzecz własnego pracodawcy). Łącznie z obu tych umów uzyskiwane przez niego (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy po uldze na start
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 8
Na koniec września 2021 r. skończy mi się okres 6-miesięcznej ulgi na start. Po niej przez 24 miesiące chcę opłacać składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od (...)  »
Ubezpieczenie chorobowe dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 8
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (pracuje on w innej firmie na pełnym etacie). Osoba ta chce, abyśmy zgłosili ją (...)  »
Sprawy wątpliwe w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 8
Płatnicy mający wątpliwości w zakresie stosowania przepisów ubezpieczeniowych mogą wystąpić do ZUS o wydanie interpretacji, czyli o zajęcie stanowiska w nurtującej ich sprawie. Otrzymają wtedy (...)  »
Ustalenie podstawy wymiaru składek, gdy przed urlopem wychowawczym pracownica nie wykonywała pracy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 8
Od 12 września 2021 r. pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przeszła na urlop wychowawczy. W ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego urlopu nie (...)  »
Pobieranie przez pracownika renty rodzinnej a opłacanie za niego składek na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 8
Zatrudniłam pracownika na 1/2 etatu z miesięczną pensją w stałej kwocie 1.800 zł. Pracownik poinformował mnie, że pobiera też rentę rodzinną w wysokości 1.430 zł. (...)  »
Zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 8
ZUS przeprowadził w mojej firmie kontrolę. Nie zgadzam się z niektórymi ustaleniami zawartymi w protokole pokontrolnym. Czy mogę się od niego odwołać? NIE. Płatnik składek (...)  »
Ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP za osoby bezrobotne
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 8
Obowiązek opłacania składek na FP, FS i FGŚP dotyczy m.in. pracodawców. Po spełnieniu przez pracowników określonych warunków pracodawcy mogą być zwolnieni z opłacania składek na (...)  »
Data wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 8
Z dniem 10 września 2021 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę (zawartą na czas nieokreślony). Z uwagi na to, że w naszym zakładzie sobota (...)  »
Nadanie numeru PESEL pracownikom a zmiana danych w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 8
Od kilku lat przy prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniam pracowników z Białorusi. Do ubezpieczeń w ZUS zostali oni zgłoszeni z serią i numerem paszportu. Niedawno osoby (...)  »
Składki ZUS od jednodniowej umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 8
Zamierzam zawrzeć z mężczyzną (61 lat), który nie jest nigdzie zatrudniony, jednodniową, odpłatną umowę zlecenia. Osoba ta nie jest emerytem ani rencistą, nie jest zarejestrowana (...)  »
Składki ZUS wspólnika zatrudnionego w spółce na etacie
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 8
Wspólnik spółki osobowej może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę w swojej spółce na określonych warunkach. W tej kwestii Kodeks pracy nie zawiera żadnego (...)  »
Dokumenty zgłoszeniowe do ZUS po wznowieniu działalności firmy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 8
Zamierzam od października br. wznowić prowadzenie działalności gospodarczej. W czasie zawieszenia upłynął mi 24-miesięczny okres opłacania składek społecznych od preferencyjnej podstawy wymiaru. Czy w takiej (...)  »
Raporty ZUS za pracownika
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 8
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. pracownikowi skończyła się umowa o pracę zawarta na czas określony. Wynagrodzenie sierpniowe otrzymał na początku września 2021 r. Kilka (...)  »
Informacja do ZUS o zmianie rachunku bankowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 8
Zmieniłam niedawno rachunek bankowy. Informację o tej zmianie przekazałam do CEIDG. Czy powinnam też poinformować ZUS o zmianie rachunku bankowego? TAK. Czytelniczka ma obowiązek powiadomić (...)  »
Opłacanie składki na FEP za okres pracy szczególnej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 8
Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacamy pracownikom 10. dnia następnego miesiąca. Od 1 września 2021 r. pracownik został przeniesiony na stanowisko, na którym obecnie wykonuje pracę (...)  »
FP, FS i FGŚP od zlecenia z rencistką
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 8
Zatrudniam kilku pracowników. Z kobietą mającą ustalone prawo do renty zawarłam umowę zlecenia. Zgłosiłam ją z tego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Czy (...)  »
Ubezpieczenia ze zlecenia przy jednoczesnym prowadzeniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 8
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która prowadzi własną firmę (składki społeczne z działalności opłaca od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Umowa zlecenia nie będzie wykonywana (...)  »
Składki ZUS od odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 8
Przeprowadziliśmy niedawno w naszym zakładzie reorganizację, w wyniku której rozwiązaliśmy umowy o pracę z dwoma pracownikami. Jednemu z nich (który miał umowę o pracę zawartą (...)  »
ZUS od kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 8
Pracodawca wypłaca pracownikom (którzy przystąpili do programu), po przepracowaniu 5 lat w jego firmie, jednorazowe świadczenie pieniężne. Zostało ono wprowadzone dobrowolnie z inicjatywy pracodawcy w (...)  »
Dokumenty rozliczeniowe do ZUS po zatrudnieniu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 8
Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru (tj. od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Od 1 września (...)  »
Raporty ZUS w przypadku urodzenia kolejnego dziecka na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 8
W przypadku gdy pracownica zdecyduje się na urlop wychowawczy po wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwem, to - jeśli będzie spełniała określone warunki - zostanie objęta (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony a kod w ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 8
Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę zawartą na czas określony. Co po jej rozwiązaniu powinniśmy wpisać w ZUS ZWUA w polu, w którym podaje (...)  »
Składki ZUS ze zlecenia przy zakończeniu pracy na etacie i przejściu na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 8
Zatrudniamy zleceniobiorcę, który do 4 września 2021 r. był jednocześnie zatrudniony w innym podmiocie na pełny etat. Zgłosiliśmy go więc tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Od (...)  »
Rozliczenie przez płatnika określonych wypłat w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 8
Co do zasady, od wypłaconych pracownikom świadczeń pracodawca powinien naliczyć składki ubezpieczeniowe do ZUS i następnie rozliczyć je w drukach rozliczeniowych. Nie zawsze jednak daną (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne osoby wykonującej zlecenie i jej dziecka
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 8
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która jest studentką studiów licencjackich. Nie zgłosiliśmy jej do ubezpieczeń w ZUS i nie opłacamy za nią żadnych składek, ponieważ (...)  »
Przedsiębiorca po macierzyńskim a składki na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 8
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Obecnie pobieram z ZUS roczny zasiłek macierzyński. Czy po zakończeniu jego pobierania będę mogła korzystać przez okres 36 miesięcy (...)  »
Po rozwiązaniu spółki cywilnej nadal można opłacać ulgowe składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 8
Prowadzę ze wspólniczką spółkę cywilna. Jako przedsiębiorca opłacam za siebie składki społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ współpraca nam się (...)  »
Przejście z wynagrodzenia na zasiłek a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 8
Osobie zatrudnionej na etacie w razie choroby przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. W przypadku gdy pracownik przedłoży w zakładzie pracy zwolnienie lekarskie, na podstawie (...)  »
Składki ZUS za osobę współpracującą, która podjęła pracę na etacie
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 8
Żona pomaga mi przy prowadzeniu firmy i jest zgłoszona w ZUS jako osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (...)  »
Ubezpieczenie po ukończeniu studiów
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 8
Mam 23 lata. W dniu 19 lipca 2021 r. miałem obronę pracy licencjackiej. Ponieważ moi rodzice nie żyją, przez cały okres studiów uczelnia opłacała za (...)  »
Informacja do ZUS o zmianie kodu zawodu
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 8
Zakład pracy zmienił pracownikowi stanowisko pracy. Czy należy o tej zmianie powiadomić ZUS? Jeśli tak, to w jaki sposób należy to zrobić? Jeśli pracownikowi został (...)  »
Termin opłacania składek ZUS przez podmiot zatrudniający tylko zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 8
Od 1 sierpnia 2021 r. zatrudniłem zleceniobiorcę. Wcześniej samodzielnie prowadziłem firmę. Zgłosiłem zleceniobiorcę do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Czy od sierpnia (...)  »
FP od kwoty wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi z umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 8
Nasz pracownik (w wieku 50 lat) zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy od września br. będzie wykonywał w innym podmiocie umowę zlecenia (pracy na jej (...)  »
Naliczenie składki chorobowej za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 8
Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. z osobą, która podlega z tego tytułu (...)  »
Zlecenie z absolwentem technikum a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 8
Zawarłem w lipcu 2021 r. półroczną umowę zlecenia z 20-letnią osobą, która w kwietniu 2021 r. ukończyła technikum gastronomiczne, a w maju br. zdawała maturę. (...)  »
Druk wyrejestrowania płatnika składek
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 8
W spółce z o.o. zostanie zwolniony ostatni z zatrudnionych w niej pracowników. Mimo tego spółka nadal będzie prowadzić działalność, a jej wspólnicy będą płatnikami składek (...)  »
Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 8
Prowadzę własną firmę i z tego tytułu podlegam w ZUS m.in. ubezpieczeniu zdrowotnemu. Mam zgłoszoną do tego ubezpieczenia żonę, która nigdzie nie pracuje. W dniu (...)  »
Zmiana statusu ubezpieczeniowego w ZUS pracownicy po ślubie z pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 8
Generalnie każda osoba zatrudniona na umowę o pracę powinna być zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS jako pracownik. Nie dotyczy to pracownika, który zawarł związek małżeński (...)  »
Kiedy dopłata pracodawcy do polisy bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 8
Nasz zakład pracy nie tworzy ZFŚS. Zamierzamy ze środków obrotowych częściowo sfinansować pracownikom polisy grupowego ubezpieczenia na życie. Czy wartość tych świadczeń w części sfinansowanej (...)  »
Mały ZUS po okresie ulgowych składek
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 8
Jestem przedsiębiorcą opłacającym obecnie składki społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 30 września 2021 r. skończy mi się 24-miesięczny okres ulgowych składek. Czy od października (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS zleceniobiorcy po obronie licencjata
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 8
Zatrudniam na umowę zlecenia studenta, który nie ma ukończonych 26 lat. Nie zgłosiłam go do ubezpieczeń w ZUS. W dniu 13 lipca 2021 r. osoba (...)  »
Składki ZUS od zaliczki na poczet przyszłej wypłaty
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 8
Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownikowi pensja należy się przynajmniej raz w miesiącu. Wypłata wynagrodzenia powinna następować w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeśli (...)  »
Możliwość korzystania z ulgi na start po założeniu kolejnej firmy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 8
Kilka lat temu zawiesiłem prowadzoną działalność gospodarczą, a w 2017 r. ostatecznie ją zlikwidowałem. Wkrótce planuję założyć nową firmę. Czy będę mógł skorzystać z ulgi (...)  »
Raporty ZUS za osobę współpracującą pobierającą zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 8
Przy prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej pomaga mi żona. Jest z tego tytułu zgłoszona w ZUS do ubezpieczeń społecznych (w tym dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) oraz (...)  »
Działalność nierejestrowa a ubezpieczenie zdrowotne
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 8
Od niedawna prowadzę działalność nierejestrową (produkcja biżuterii oraz ozdobnych torebek damskich). Czy prowadząc taką działalność, mogę korzystać ze świadczeń zdrowotnych gwarantowanych przez NFZ? NIE. Prowadzenie (...)  »
Rozliczenie w ZUS zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 8
Dla celów ubezpieczeń w ZUS za pracownika uważa się nie tylko osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, ale również tę, która ma zawartą umowę (...)  »
Pobieranie z etatu świadczenia chorobowego a składki ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 8
Mamy zawartą umowę zlecenia z osobą, która pracuje jednocześnie w szpitalu na pełny etat, z pensją miesięczną wyższą niż minimalne wynagrodzenie. Ponieważ nie wnioskowała o (...)  »
Informacja do ZUS o niepełnosprawności pracownika
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 8
W połowie lipca 2021 r. pracownik przekazał do zakładu pracy orzeczenie o niepełnosprawności (otrzymał je w czerwcu br.). W jaki sposób przekazać do ZUS informację (...)  »
Zleceniobiorca w liczbie ubezpieczonych na ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 8
Zawarłam umowę zlecenia z osobą, która w innej firmie pracuje na pełny etat. Ponieważ nie wnioskowała ona o dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe ze zlecenia, zgłosiłam ją (...)  »
Urlop wychowawczy po zasiłku macierzyńskim a rozliczenia z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 8
Jeśli pracownica, która przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, ma wypłacany z tego tytułu zasiłek macierzyński przez ZUS, pracodawca nie rozlicza wtedy za nią składek (...)  »
Składka zdrowotna członka rady nadzorczej, którego przychody przekroczyły roczny limit
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 8
W lipcu 2021 r. przychody członka rady nadzorczej przekroczyły roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od wynagrodzenia za część lipca 2021 (...)  »
Sporządzenie raportu ZUS RSA po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 8
Pracownik przebywa od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. Okres zasiłkowy (182 dni) skończy mu się 17 sierpnia 2021 r., natomiast pracownik ma zwolnienie lekarskie do (...)  »
Świadczenia zdrowotne dla członków rodziny
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 8
Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik może jeszcze przez 30 dni korzystać ze świadczeń zdrowotnych gwarantowanych przez NFZ. Czy przez ten czas mogą z nich (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.