Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 23 maja 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2024 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 61.941 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.05.2024 r.
 • Ustalanie stażu pracy dla potrzeb różnych świadczeń pracowniczych
 • Kiedy zgłoszenie do CRBR musi być zaktualizowane?
środa - 29.05.2024 r.
 • Podatkowe skutki działań marketingowych
poniedziałek - 03.06.2024 r.
 • Wyjaśnienie problemów płatników składek w interpretacjach ZUS
 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego i wypłata ekwiwalentu za urlop
czwartek - 06.06.2024 r.
 • Podatek VAT w eksporcie i imporcie
 • Potwierdzanie niezdolności do pracy i ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
23.05.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
27.05.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
Składki ZUS
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Naliczanie zleceniobiorcy składki chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 8
Ubezpieczenie chorobowe ma dla zleceniobiorców charakter dobrowolny. Osoba wykonująca zlecenie może więc być objęta tym ubezpieczeniem tylko, gdy zgłosi chęć przystąpienia do niego. Ale to (...)  »
Kontynuowanie zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po ukończeniu przez pracownika 30 lat
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 8
Na początku 2024 r. zatrudniliśmy na umowę o pracę osobę, która została skierowana do nas z urzędu pracy. W momencie podjęcia pracy nie miała ona (...)  »
Członek RN z prawem do emerytury a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 8
Osoba pełniąca w naszej spółce odpłatnie funkcję członka rady nadzorczej jest zgłoszona z tego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (także do ubezpieczenia zdrowotnego). (...)  »
Termin uiszczenia niedopłaty składki zdrowotnej za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 8
Z rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za 2023 r. wynika, że mam niedopłatę tej składki. W jakim terminie powinienem ją uregulować i czy należy naliczyć odsetki (...)  »
Służbowe przejazdy prywatnym autem a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 8
Jeśli do celów służbowych pracownik wykorzystuje swoje prywatne auto, a pracodawca zwraca mu poniesione z tego tytułu koszty, to u pracownika powstaje przychód ze stosunku (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej przy wypłacie pensji i zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 8
Na koniec maja 2024 r. pracownica otrzyma wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Od kwoty wynagrodzenia chorobowego program kadrowo-płacowy nalicza składkę zdrowotną w kwocie 0 zł (...)  »
Od przychodu członka RN nie ma zwolnienia ze składek w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 8
Po zakończonym urlopie rodzicielskim w połowie lutego 2024 r. pracownica powróciła do pracy. Od marca 2024 r. korzystamy z 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania za nią (...)  »
NN-ka pracownika w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 8
Pracownik był w kwietniu 2024 r. nieobecny w pracy przez prawie dwa tygodnie. Nieobecności tej nie usprawiedliwił. Dla pracownika sobota i niedziela są dniami wolnymi (...)  »
Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 8
Zleceniobiorca zwrócił się do nas z wnioskiem o zgłoszenie go do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Do tej pory opłacaliśmy za niego tylko składki na obowiązkowe ubezpieczenia (...)  »
Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 8
Od 6 maja 2024 r. zakład zatrudnił na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy osobę, która jest dodatkowo zatrudniona w dwóch innych (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 8
Mąż pracownicy, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, przeszedł na emeryturę. Był zgłoszony przez pracownicę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Czy uzyskanie prawa do (...)  »
Składki przedsiębiorcy opłacającego dwuletni preferencyjny ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 8
W czerwcu 2024 r. rozpocznę prowadzenie pierwszej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Przez 2 lata będę opłacał składki społeczne od 30% kwoty minimalnego (...)  »
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby pobierającej rentę socjalną
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 8
Zleceniobiorca (22 lata) pobiera rentę socjalną. Czy fakt pobierania wskazanej renty powoduje, że z tytułu umowy zlecenia wykonywanej od 10 maja 2024 r. obowiązkowe będzie (...)  »
Zasady zwolnienia ekwiwalentów pracowniczych ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 8
Przychód ze stosunku pracy uzyskany przez pracownika stanowi dla niego podstawę wymiaru składek ZUS. Za przychód z tego źródła uważa się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, (...)  »
Działalność nierejestrowa bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 8
Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności na własny rachunek (na razie jednoosobowo). Czy spełnienie warunków wymaganych dla prowadzenia działalności bez jej rejestrowania w CEIDG zwolni mnie z (...)  »
Zalegający płatnik składek i możliwość otrzymania zaświadczenia z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 8
Zaległości składkowe spłacam w ramach zawartego z ZUS układu ratalnego. Bank, w którym staram się o kredyt, wymaga ode mnie przedłożenia zaświadczenia o niezaleganiu w (...)  »
Preferencje w opłacaniu składki zdrowotnej przez niepełnosprawnego przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 8
Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc podlegania temu ubezpieczeniu. Jednak niektórzy przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg (...)  »
Składki ZUS po wznowieniu prowadzenia firmy i podjęciu pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 8
Przez trzy miesiące miałem zawieszoną działalność gospodarczą. Wznowiłem jej prowadzenie od 1 maja 2024 r. Od 2 maja 2024 r. podjąłem zatrudnienie na pełny etat (...)  »
Rozliczenie składek ZUS ze zlecenia po ukończeniu przez studenta określonego wieku
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 8
Mamy zawartą umowę zlecenia z osobą, która jest studentem. Zleceniobiorca w połowie maja br. ukończy 26 lat. Od kiedy będziemy musieli zgłosić go do obowiązkowych (...)  »
Składki ZUS od dodatków wypłaconych za okres choroby
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 8
Przychodem pracowniczym podlegającym oskładkowaniu są m.in. wszelkie dodatki do pensji, premie czy nieodpłatne świadczenia. Do tego przychodu zalicza się je także wtedy, gdy pracownik uzyska (...)  »
Składki na FP i FS po zakończeniu wykonywania zlecenia i podjęciu pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 8
Mieliśmy zawartą ze zleceniobiorcą umowę zlecenia od 2 do 4 kwietnia 2024 r. W tym czasie nie miał on innego źródła przychodu, dlatego zgłosiliśmy go (...)  »
Wyrejestrowanie z ZUS spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 8
Prowadzę z bratem spółkę cywilną, w której do 30 kwietnia 2024 r. zatrudnialiśmy tylko jednego pracownika. Od maja 2024 r. spółka nadal prowadzi działalność, ale (...)  »
Termin zgłoszenia do małego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 8
Do 27 maja 2024 r. pobieram z ZUS zasiłek macierzyński i do tego dnia podlegam z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 28 (...)  »
Wykazanie w drukach ZUS wypłaconych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 8
Pracodawca nalicza za zatrudnione osoby składki ZUS od wypłaconych im świadczeń. Wypłaty te wykazuje w raportach ZUS. W drukach tych należy stosować właściwe kody tytułu (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny po utracie pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 8
Mój mąż był zatrudniony na etacie do końca lutego 2024 r. Od 1 marca br. jest na zwolnieniu lekarskim i pobiera z ZUS zasiłek chorobowy. (...)  »
Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 r. w razie zawieszenia firmy
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 8
Od 1 czerwca 2023 r. mam zawieszoną działalność gospodarczą. Przed zawieszeniem uzyskiwane z niej przychody rozliczałem zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Czy mimo zawieszenia firmy powinienem dokonać (...)  »
Prawidłowa data zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 8
Zawarliśmy ze zleceniobiorcą umowę zlecenia 26 kwietnia 2024 r. Zgodnie z zapisem zawartym w umowie zleceniobiorca ma ją wykonać w okresie od 6 do 29 (...)  »
Składki ZUS zleceniobiorcy pracującego za granicą
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 8
Jeśli zleceniobiorca oddelegowany do pracy za granicą podlega w tym czasie polskim przepisom ubezpieczeniowym, to część jego wynagrodzenia zleceniodawca może mu wyłączyć z oskładkowania. Tak (...)  »
ZUS od umowy zlecenia zawartej z osobą bezrobotną
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 8
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która była zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Czy mamy obowiązek ubezpieczyć ją w ZUS? Jeśli tak, to czy (...)  »
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przez liniowca
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 8
Dochody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowuję podatkiem liniowym. W taki też sposób były opodatkowane moje firmowe dochody za 2023 r. Czy ustalając dochód (...)  »
Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 8
Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą oraz jestem wspólnikiem w spółce cywilnej. Od dochodów z obu tych działalności opłacam podatek dochodowy według skali podatkowej. W marcu 2024 (...)  »
Korekta błędnej daty wyrejestrowania pracownika z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 8
Pracownik po osiągnięciu wieku emerytalnego rozwiązał umowę o pracę. Niestety, wyrejestrowując go z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, podałam jako datę wyrejestrowania późniejszą niż faktyczna (...)  »
FP i FS za członka rady nadzorczej prowadzącego firmę
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 8
Osoba, która w naszej spółce pełni funkcję członka rady nadzorczej, prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Jako przedsiębiorca opłaca za siebie składki (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek za zatrudnioną osobę bezrobotną
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 8
Zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę osobę, która nie ma ukończonych 30 lat i przed podjęciem pracy była zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy po zakończeniu pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 8
Jeśli przedsiębiorca pracuje jednocześnie na etacie i jego miesięczna pensja wynosi co najmniej tyle, co minimalna płaca, to wtedy nie musi opłacać za siebie składek (...)  »
ZUS od kwoty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 8
Zwolniony pracownik został wyrokiem sądu przywrócony do pracy, którą podjął od kwietnia 2024 r. Na jego rzecz, zgodnie z postanowieniem sądu, zostało zasądzone wynagrodzenie za (...)  »
Rozliczenie w ZUS opóźnionej wypłaty
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 8
Zatrudniamy kilka osób na umowę o pracę i kilka na zlecenie. Zgłosiliśmy je do wszystkich ubezpieczeń w ZUS. Na koniec każdego miesiąca wypłacamy im wynagrodzenie (...)  »
Urlop bezpłatny pracownika a ubezpieczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 8
Prawo do urlopu bezpłatnego to jedno z uprawnień przysługujących pracownikowi w ramach nawiązanego stosunku pracy. Może z niego skorzystać tylko za zgodą pracodawcy. Udzielenie urlopu (...)  »
Okres niepłatnej choroby w ZUS RSA nowo zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 8
Zatrudniliśmy nowego pracownika od 1 marca 2024 r. Po tygodniu pracy przedłożył w zakładzie zwolnienie lekarskie (do końca tego miesiąca). Obowiązuje go jednak tzw. okres (...)  »
Prawo do świadczeń z NFZ dla przedsiębiorcy i jego rodziny w czasie zawieszenia firmy
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 8
Osoba prowadząca działalność gospodarczą zawiesiła prowadzenie firmy na cały miesiąc. Czy w okresie zawieszenia ona i dzieci zgłoszone przed zawieszeniem firmy do ubezpieczenia zdrowotnego jako (...)  »
Zmiana danych w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 8
Spółka z o.o. od 1 kwietnia 2024 r. jest w likwidacji. Czy trzeba zgłosić w ZUS zmianę nazwy skróconej? Czy od kwietniowych dokumentów rozliczeniowych jako (...)  »
Składka na FP i FS osoby na małym ZUS zależnym od dochodu
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 8
Od maja 2024 r. będę spełniała warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS, tj. zależnego od dochodu. Ustaliłam, że w 2024 (...)  »
Przekazane pracownikowi świadczenie ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 8
Na podstawie decyzji kierownika jednostki wypłacimy pracownikowi na koniec kwietnia 2024 r. nagrodę pieniężną za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków (tj. za przygotowanie wyjątkowej reklamy produktów (...)  »
Wynagrodzenie uczącego się zleceniobiorcy w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 8
Od maja 2024 r. pracę w ramach umowy zlecenia będzie u nas świadczyć 25-letnia studentka. W umowie ustaliliśmy jej miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu w (...)  »
Urlopu okolicznościowego nie wykazuje się w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 8
W kwietniu 2024 r. pracownik wykorzystał dwa dni urlopu z tytułu urodzenia się dziecka. Z jakim kodem przerwy okres takiej nieobecności należy wykazać w druku (...)  »
Okres ubezpieczeń w ZUS pracownicy z umową przedłużoną do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 8
Przedłużyliśmy pracownicy umowę o pracę do dnia porodu, który zgodnie z planem ma nastąpić w dniu 30 kwietnia 2024 r. Czy w takiej sytuacji pracownica (...)  »
Naliczanie składek na FP i FS za osoby pracujące na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 8
Płatnicy składek są zobowiązani naliczać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za zatrudnione osoby, w tym m.in. wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia. Są (...)  »
Zmiana ubezpieczeń dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 8
Osoba, która świadczy w naszym zakładzie usługi w ramach umowy zlecenia, od 1 maja 2024 r. podejmie zatrudnienie w innej firmie na umowę o pracę (...)  »
Wykazanie okresu urlopu ojcowskiego w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 8
Przez 14 dni w kwietniu br. pracownik będzie korzystał z urlopu ojcowskiego. Wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu dokona mu ZUS. W jaki sposób (...)  »
Raporty ZUS za pracownicę, która urodziła dziecko
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 8
Po urodzeniu przez pracownicę dziecka i nabyciu z tego tytułu prawa do zasiłku macierzyńskiego, pracodawca przestaje rozliczać za nią składki z tytułu pracowniczego ubezpieczenia. Wówczas (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy po przejściu z KRUS do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 8
Przedsiębiorca prowadzi firmę transportową od marca 2021 r. i jest opodatkowany na zasadach ogólnych. Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (...)  »
Składki na FP i FS za zleceniobiorcę prowadzącego własną firmę
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 8
Zatrudniamy zleceniobiorcę, który jednocześnie prowadzi własną firmę i opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Umowy zlecenia nie (...)  »
Zasady obniżania podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 8
Osoba fizyczna z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca za siebie m.in. składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS w określonej w przepisach wysokości. Istnieją przypadki pozwalające (...)  »
Sposób rozumienia "przepisów o wynagradzaniu" na gruncie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 8
1) Jak należy rozumieć pojęcie "przepisy o wynagradzaniu" użyte w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego? Czy obejmuje ono regulacje przyjęte przez pracodawcę (...)  »
Informacje dla zgłaszających członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 8
Aby można było zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Dotyczą one nie tylko osoby, która zgłasza rodzinę do tego ubezpieczenia, (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS, FGŚP po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 8
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 5 lutego 2024 r., a od 6 do 29 lutego 2024 r. - na urlopie wypoczynkowym. Do pracy wróciła (...)  »
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przy opodatkowaniu ryczałtem
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 8
Od przychodów z prowadzonej od 1 marca 2024 r. działalności gospodarczej opłacam zryczałtowany podatek dochodowy. Przychód uzyskany z tego tytułu w marcu 2023 r. nie (...)  »
Termin przekazania rocznej informacji o składkach byłemu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 8
Z dniem 29 lutego 2024 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Były pracownik zażądał, aby wraz ze świadectwem pracy wydać mu roczną informację o (...)  »
Kiedy przedsiębiorca ma prawo do ulg w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 8
Określona grupa przedsiębiorców może korzystać z ulg zwalniających z opłacania składek społecznych oraz opłacać je do ZUS w niższej niż powszechnie obowiązująca kwocie. Dla możliwości (...)  »
Oskładkowanie wartości świątecznej karty przedpłaconej
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 8
Przed świętami Wielkiej Nocy chcemy przekazać wszystkim pracownikom karty przedpłacone, każda o wartości 400 zł. Sfinansujemy je ze środków obrotowych zakładu. Czy takie świadczenie będzie (...)  »
Prawidłowa data zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 8
Chcemy zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę w ostatnim tygodniu marca 2024 r., ale zgodnie z umową pracownik zacznie ją wykonywać dopiero od kwietnia 2024 (...)  »
Nagrody za pozyskanie pracowników a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 8
Firma zamierza przyznawać nagrody obecnym pracownikom za sprowadzenie do firmy nowej osoby, która przepracuje co najmniej pół roku. Czy takie nagrody firma będzie musiała oskładkować? (...)  »
Kilka niepełnych etatów a składki ZUS z prowadzonej firmy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 8
Osoba prowadząca własną firmę, która jest jednocześnie zatrudniona na etacie, może opłacać jako przedsiębiorca tylko obowiązkową składkę zdrowotną, jeżeli ze stosunku pracy uzyskuje przychód w (...)  »
Rezygnacja z ulgi na start i preferencyjnych składek
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 8
Chcę rozpocząć działalność gospodarczą. Nie chcę jednak korzystać z ulgi na start ani 24-miesięcznego opłacania składek społecznych od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, mimo że spełniam (...)  »
Stawka godzinowa a składki na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 8
Zatrudniam zleceniobiorcę wynagradzanego według stawki godzinowej (60 zł/godz. pracy). Podlega on ze zlecenia obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Nie ma innego źródła przychodu. Czy powinienem (...)  »
Składka zdrowotna od kilku firm
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 8
Zasadą jest, że składkę zdrowotną należy opłacać od każdej prowadzonej firmy. Jeśli przedsiębiorca stosuje różne formy opodatkowania, to składkę tę oblicza wtedy od podstawy wymiaru (...)  »
Warunki kontynuowania zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 8
Pracownik w wieku poniżej 30 lat był zatrudniony na podstawie skierowania z urzędu pracy w okresie od 10 września 2023 r. do 15 lutego 2024 (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne jako członek rodziny nie dla konkubenta
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 8
Pracownica złożyła wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny swojego niepracującego partnera, z którym wspólnie mieszka (osoba ta nie jest jej mężem). Czy (...)  »
Świadczenie rodzicielskie nie zwalnia zleceniobiorcy z ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 8
Chcemy zawrzeć umowę zlecenia z osobą, która po urodzeniu dziecka pobiera świadczenie rodzicielskie. Czy taką osobę powinniśmy zgłosić w ZUS z tytułu wykonywanej przez nią (...)  »
Jakie przychody wykazać w raporcie ZUS RPA?
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 8
Imienny raport ZUS RPA płatnik składa m.in. za zatrudnionych pracowników. Przy czym nie składa go za każdy miesiąc kalendarzowy, a jedynie za taki miesiąc, w (...)  »
Współpraca z byłym zleceniodawcą a prawo do ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 8
Po zakończonym stażu zakład, w którym go odbywałem, zawarł ze mną umowę zlecenia na czas określony. Na koniec marca 2024 r. upłynie czas, na jaki (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS studenta po ukończeniu 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 8
Student wykonujący w naszym zakładzie umowę zlecenia dnia 8 marca 2024 r. ukończył 26 lat. Fakt ukończenia tego wieku będzie nas obligował do zgłoszenia go (...)  »
Okres przechowywania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 8
Dokumenty zgłoszeniowe, tj. druki ZUS ZUA, przechowujemy w naszym zakładzie pracy przez okres 5 lat. Taki obowiązek nakładają na nas odpowiednie przepisy. Czy ten sam (...)  »
Bonusy do pensji pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 8
Pracownik ma naliczane składki ubezpieczeniowe do ZUS od przychodu w rozumieniu przepisów o pdof uzyskiwanego ze stosunku pracy. Niektóre przychody pracownicze mogą korzystać ze zwolnienia (...)  »
Wpływ wysokości firmowego przychodu na składkę zdrowotną przedsiębiorcy na ryczałcie
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 8
Prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Jako formę opodatkowania firmowych przychodów w 2024 r. wybrałem ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czy jeśli mój przychód z (...)  »
ZUS od odszkodowania dla zwalnianego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 8
Podpisaliśmy z pracownikiem porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę. Nie ma w nim podanej przyczyny ani informacji z czyjej dokładnie inicjatywy nastąpiło rozwiązanie stosunku (...)  »
Koniec ulgi na start a prawo do kolejnej preferencji w składkach
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 8
Przez pierwszych 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności (...)  »
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe ze zlecenia czy z działalności?
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 8
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Z prowadzonej działalności gospodarczej opłaca on za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od 60% (...)  »
Rozliczenie w drukach ZUS wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 8
Od 1 marca 2024 r. wyrejestrujemy zleceniobiorcę z ubezpieczeń w ZUS. Wynagrodzenie należne za luty br. wypłacimy mu na początku marca 2024 r. Na jakim (...)  »
Opłacanie składek na FP i FS w razie prowadzenia firmy i zatrudnienia na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 8
Zatrudniliśmy pracownika (w wieku 32 lat) na część etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie niższej niż minimalna płaca. Osoba ta prowadzi jednocześnie własną działalność gospodarczą, (...)  »
Karta podarunkowa dla pracownicy na urlopie macierzyńskim a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 8
Nasza firma planuje przekazać pracownicom z okazji Dnia Kobiet karty podarunkowe (dla wszystkich o jednakowej wartości wynoszącej 500 zł). Karty te zostaną sfinansowane ze środków (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy na skali za pierwszy miesiąc prowadzenia firmy
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 8
Od 1 lutego 2024 r. prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i od tego dnia jestem zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS jako (...)  »
O zawarciu ze studentem umowy o dzieło trzeba poinformować ZUS
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 8
Jesteśmy spółką z o.o. Zawarliśmy umowę o dzieło z osobą, która nie jest u nas zatrudniona na etacie. Wykonawca dzieła nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy (...)  »
Zwolnienie składkowe tylko dla określonych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 8
Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu przepisów o pdof osiągany ze stosunku pracy. Niektóre przychody pracownicze mogą być zwolnione ze składek (...)  »
Składki ZUS za osobę pracującą za granicą przez niepełny miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 8
Pracownik został oddelegowany do pracy za granicą w trakcie miesiąca. Wynagrodzenie za okres przepracowany w czasie oddelegowania jest niższe niż kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne dziecka niezamieszkującego z rodzicem
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 8
Pracuję na pełny etat. Z tego tytułu jestem objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i mam opłacaną składkę zdrowotną. Niedawno urodziło mi się dziecko. Czy mogę je zgłosić (...)  »
Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po utracie statusu studenta
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 8
Zleceniodawca zatrudniający na podstawie umowy zlecenia studenta, który nie ukończył 26 lat, nie musi zgłaszać go do ubezpieczeń w ZUS ani rozliczać za niego składek. (...)  »
Ubezpieczenie przedsiębiorcy w trakcie pobierania z etatu zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 8
Prowadzę własną firmę i jednocześnie jestem zatrudniona na etacie z pensją w kwocie wyższej niż minimalna płaca. Jako przedsiębiorca obecnie opłacam tylko składkę zdrowotną. Jestem (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.