Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Składki ZUS
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Korzystanie z małego ZUS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 8
W ramach tzw. małego ZUS w 2021 r. składki społeczne mogą opłacać przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. nie (...)  »
Świadczenia z NFZ w razie braku składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 8
Od 4 stycznia 2021 r. zatrudniłem na podstawie umowy zlecenia osobę, która zawnioskowała o zgłoszenie swojego niepełnoletniego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Od tego dnia zleceniobiorca (...)  »
Przerwa w zatrudnieniu przedsiębiorcy a rozliczenie jego składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 8
Przedsiębiorca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy do końca grudnia 2020 r. Z tytułu prowadzonej od kilku lat działalności (...)  »
Zgłoszenie w ZUS po zakończeniu ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 8
Od połowy lipca 2020 r. prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG i korzystam z ulgi na start. Od kiedy powinienem zgłosić się do ubezpieczeń (...)  »
Jak w 2021 r. naliczać składki na FP i FS?
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 8
Zasadniczo oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne płatnicy są zobligowani opłacać do ZUS za zatrudnione osoby, jak i za siebie również składki na (...)  »
Ubezpieczenia zleceniobiorcy prowadzącego własną firmę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 8
W lutym 2021 r. chcemy zawrzeć kilkumiesięczną umowę zlecenia z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą i jako przedsiębiorca opłaca za siebie tzw. duży ZUS (składki (...)  »
Wykazanie okresu choroby pracownika w raporcie ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 8
Przez cały grudzień 2020 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, z tym że na okres choroby miał wystawione dwa zaświadczenia lekarskie, za które na koniec (...)  »
Zwolnienie zleceniobiorcy ze składek ZUS a prawo do świadczeń z NFZ
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 8
W styczniu 2021 r. zawarłam umowę zlecenia na świadczenie usług w zakresie architektury wnętrz. Chciałabym skorzystać ze zwolnienia z obowiązku naliczania składek od wynagrodzenia z (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS niektórych zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 8
Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła zwolnienie z obowiązku naliczania składek ZUS z umowy zlecenia. Aby zleceniobiorca mógł skorzystać z tego zwolnienia, powinien spełnić kilka warunków oraz (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r. mimo dokonanej wpłaty
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (zajmuję się działalnością fizjoterapeutyczną). Chciałbym skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r. w (...)  »
Wypłaty dokonane po śmierci pracownika a rozliczenie składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 8
W styczniu 2021 r. zmarł nasz pracownik. Wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawę pośmiertną wypłacimy rodzinie zmarłego pracownika. W jaki sposób rozliczyć (...)  »
Nie zgłasza się w ZUS umowy o dzieło wykonywanej przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 8
Nasza firma zawarła w styczniu 2021 r. umowę o dzieło z tłumaczem przysięgłym. Wykonawca ma świadczyć tę umowę w okresie od 11 do 31 stycznia (...)  »
Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 8
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje przepis, który zobowiązuje do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło. Informację taką trzeba przekazać na specjalnym (...)  »
Okres korzystania przez przedsiębiorcę z małego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 8
Od połowy kwietnia 2017 r. prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Do końca kwietnia 2019 r. opłacałem składki społeczne od podstawy wynoszącej 30% kwoty (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS przedsiębiorcy sprawującego opiekę nad małym dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 8
Do 22 stycznia 2021 r. pobieram z ZUS zasiłek macierzyński. Po zakończeniu jego pobierania nie będę jednak w stanie pogodzić prowadzenia firmy z opieką nad (...)  »
Podstawa wymiaru składek ZUS w 2021 r. po wzroście minimalnej płacy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 8
W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł. W oparciu o wysokość tego wynagrodzenia ustala się m.in. najniższą podstawę wymiaru składek określonej grupie (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS syna wspólnika spółki zatrudnionego w niej na etacie
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 8
W spółce cywilnej został zatrudniony syn jednego z jej wspólników. Została z nim zawarta umowa o pracę. Zgłosiliśmy go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w (...)  »
ZUS od wypłaty ekwiwalentu za urlop po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 8
Z dniem 29 stycznia 2021 r. rozwiążemy z pracownikiem (za porozumieniem stron) umowę o pracę. Wynagrodzenie należne za styczeń br. wypłacimy mu (zgodnie z zasadami (...)  »
Jak w 2021 r. naliczać składki ZUS oddelegowanym za granicę?
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 8
W zakresie rozliczania składek ZUS za pracowników zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę, lecz oddelegowanych do pracy za granicą i podlegających polskim przepisom (...)  »
Ubezpieczenie i składki ZUS osoby wykonującej więcej niż jedno zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 8
Osoba, z którą chcemy od 1 stycznia 2021 r. zawrzeć umowę zlecenia, jest zatrudniona w innej firmie również na podstawie umowy zlecenia, z której uzyskuje (...)  »
Wartość zakwaterowania pracowników w 2021 r. także oskładkowana
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 8
Nasza firma często przenosi pracowników do pracy w innej miejscowości. Zapewniamy im wówczas nieodpłatnie zakwaterowanie w miejscu pracy. Czy od 1 stycznia 2021 r. nadal (...)  »
Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 8
Od 1 stycznia 2021 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych wyniesie 5.259 zł. Kwota tego wynagrodzenia zwiększy (...)  »
Postępowanie w razie niesłusznie opłaconej składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 8
W połowie lipca 2020 r. urodziłam dziecko. Od dnia porodu pobieram z ZUS zasiłek macierzyński w wysokości podwyższonej do kwoty świadczenia rodzicielskiego, tj. do 1.000 (...)  »
Wykazanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 8
Umowę o zarządzanie PPK zawarliśmy w październiku 2020 r., natomiast w listopadzie br. - umowę o prowadzenie PPK. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. Wynagrodzenia za (...)  »
Składka zdrowotna w raporcie ZUS RZA
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 8
Od 1 grudnia 2020 r. zgłosiłem żonę do ubezpieczenia zdrowotnego jako osobę współpracującą przy prowadzeniu firmy (jest jednocześnie zatrudniona na pełny etat). Czy składkę zdrowotną (...)  »
Raporty ZUS za osobę z umową przedłużoną do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 8
W przypadku gdy umowa o pracę zawarta na czas określony z pracownicą będącą w ciąży rozwiązałaby się po upływie 3. miesiąca ciąży, umowa ta podlega (...)  »
Przekroczenie limitu podstawy wymiaru składek u nowego płatnika
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 8
Osoba, którą zatrudniliśmy od 1 grudnia 2020 r., pracowała do 30 listopada br. na etacie w innej firmie. Poinformowała nas, że w październiku br. jej (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS członków rady nadzorczej po rezygnacji z wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 8
Członkowie rady nadzorczej spółki z o.o. mający miejsce zamieszkania w Polsce pobierają co miesiąc wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji i są zgłoszeni w ZUS do (...)  »
Zbyt wczesna rezygnacja z ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 8
Od 20 lipca 2020 r. prowadzę działalność gospodarczą. Od tego dnia zgłosiłem się w ZUS jako przedsiębiorca korzystający z ulgi na start. Po 4 miesiącach (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 8
Rozpoczęłam prowadzenie własnej działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG). Dodatkowo jestem zatrudniona na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuję z (...)  »
Składka na FEP za okres powierzenia wykonywania pracownikom innej pracy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 8
Za pracowników zatrudnionych w naszym wydziale komunikacji (tj. kierowców autobusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym) opłacamy składkę na FEP. Z uwagi na rozpoczynający się (...)  »
Czy konkubinę można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 8
Pracownik wystąpił z wnioskiem o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny niepracującej partnerki (matki jego dziecka). Czy możemy dokonać takiego zgłoszenia? NIE. Osoby, które (...)  »
Renta wyrównawcza bez składek
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 8
W wyniku zawartej z pracownikiem ugody począwszy od stycznia 2021 r. będziemy mu wypłacać miesięcznie rentę wyrównawczą (na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego). (...)  »
Wyrejestrowanie pracownicy z ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 8
Od stycznia 2021 r. zmienimy pracownicy stanowisko pracy. Nastąpi to albo na podstawie zawarcia z nią porozumienia o zmianie warunków umowy o pracę, albo rozwiązania (...)  »
Zlecenie z osobą mającą ustalone prawo do renty a składki na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 8
Zgłosiłam zleceniobiorcę (rencistę) do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Z tytułu wykonywanego zlecenia będę mu wypłacać miesięcznie kwotę 2.820 zł (takie też wynagrodzenie otrzymują (...)  »
Zlecenie po urlopie macierzyńskim a opłacanie składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 8
Za osoby zatrudnione na etacie pracodawca zasadniczo ma obowiązek opłacać m.in. składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz FGŚP. Przez określony czas może być zwolniony (...)  »
Rozliczenie składek ZUS w przypadku wypłaty zleceniobiorcy zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 8
Od 1 grudnia 2020 r. zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia osobę, która podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie zlecenia (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne przy nieodpłatnym pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 8
Na członka rady nadzorczej w spółce z o.o. została powołana osoba, która jest jednocześnie zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę. Swoją funkcję (...)  »
Data utraty uprawnień do ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 8
Kilka miesięcy temu pracownik zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego żonę jako członka rodziny. Teraz poinformował nas, że od 10 grudnia br. żona podjęła pracę na etacie (...)  »
ZUS od rocznych nagród wypłacanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 8
Firmy zazwyczaj w grudniu przekazują pracownikom dodatkowe wynagrodzenie, na którego wysokość ma wpływ podsumowanie ich rocznej pracy w zakładzie. Często gratyfikację taką pracodawca wypłaca też (...)  »
Składka zdrowotna osoby prowadzącej działalność i współpracującej przy działalności
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam za siebie wszystkie składki do ZUS. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacam na ogólnych zasadach (czyli od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS wspólnika spółki jawnej po przyznaniu prawa do renty
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 8
Osoba prowadząca działalność jako wspólnik spółki jawnej podlega z tego tytułu w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Złożyła w ZUS wniosek o przyznanie (...)  »
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 8
Zgłosiłam zleceniobiorcę do wszystkich ubezpieczeń w ZUS. Zwrócił się on (z wnioskiem) o zgłoszenie jego 8-letniego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Czy przysługuje (...)  »
Składki z prowadzonej firmy po ukończeniu przez przedsiębiorcę 65 lat
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 8
W połowie listopada 2020 r. ukończyłem 65 lat. Na początku grudnia br. złożyłem w ZUS wniosek o ustalenie prawa do emerytury. Skoro osiągnąłem już wiek (...)  »
Urlop bezpłatny z etatu a składki ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 8
Osoba, która jest u nas zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, pracuje w innej firmie na pełny etat (zlecenia nie wykonuje na rzecz pracodawcy). Ze zlecenia (...)  »
ZUS zleceniobiorcy prowadzącego firmę
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 8
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która - jako przedsiębiorca - opłaca składki społeczne od preferencyjnej podstawy (tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Umowa (...)  »
Renta nie zwalnia ze składek z etatu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 8
Za niespełna miesiąc z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przejdę na emeryturę. Pracodawca za ostatnich kilka miesięcy nie opłacił za mnie składek do ZUS. Czy (...)  »
Nienależnie opłacone składki na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 8
Z tytułu wykonywanej umowy zlecenia zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Jest wynagradzany stawką godzinową. Jego wynagrodzenie miesięczne nigdy jednak nie osiąga kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu. (...)  »
Jak naliczać składkę chorobową zleceniobiorcy?
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 8
Ubezpieczenie chorobowe dla osoby wykonującej umowę zlecenia ma charakter dobrowolny. Zleceniobiorca może jednak przystąpić do tego ubezpieczenia tylko wtedy, gdy z racji wykonywanego zlecenia podlega (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy po zakończeniu pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 8
Do 30 listopada 2020 r. byłem zatrudniony na pełny etat, więc z tytułu powadzonej działalności gospodarczej opłacałem za siebie tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne (jestem (...)  »
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 8
Pracownik złożył wniosek o zgłoszenie jego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. We wniosku zaznaczył, że nie pozostaje z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym. (...)  »
Wykonywanie usług na rzecz firmy współmałżonka a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 8
Chciałbym korzystać z usług żony, która prowadzi działalność gospodarczą, polegających na administracyjnej obsłudze biura mojej firmy. Usługi te będą świadczone na podstawie podpisanej umowy pomiędzy (...)  »
Preferencje w opłacie składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 8
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, po spełnieniu określonych warunków, mogą być zwolnione z opłacania składki zdrowotnej. Prawo do takiej preferencji przysługuje zarówno osobie już taką działalność (...)  »
Zasady rozliczania składek ZUS za nianię
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą i jestem z tego tytułu zgłoszona w ZUS. Wychowuję samotnie 2-letnie dziecko. Do opieki nad nim chciałabym zatrudnić nianię na podstawie umowy (...)  »
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 8
Pracownica skończyła urlop rodzicielski 3 listopada 2020 br. Od 4 listopada br. do końca 2020 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym. Od 1 grudnia 2020 r. (...)  »
ZUS w razie wykonywania zlecenia u męża
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 8
Przedsiębiorca zamierza zawrzeć umowę zlecenia z żoną. Otrzymywałaby ona miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.500 zł. Czy przedsiębiorca powinien zgłosić ją w ZUS jako osobę współpracującą (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy z prawem do renty
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 8
Osoby, które posiadają prawo do renty, mogą prowadzić pozarolniczą działalność. Nie ma bowiem żadnych przepisów zakazujących rencistom tego rodzaju aktywności zawodowej. Generalnie prowadzenie pozarolniczej działalności (...)  »
Rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej a opłacanie składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (salon kosmetyczny). W listopadzie br. rozszerzyłam działalność o sprzedaż kosmetyków. Czy w związku z tym powinnam od (...)  »
Jakie składki ZUS za prokurenta wykonującego równolegle w spółce umowę zlecenia?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 8
Zarząd spółki z o.o. powołał (na podstawie uchwały) osobę do pełnienia funkcji prokurenta. Dodatkowo osoba ta ma zawartą ze spółką umowę zlecenia. W ramach prokury (...)  »
Zgłoszenie studenta do dobrowolnych ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 8
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która nie ma ukończonych 26 lat i jest studentem. Złożyła ona wniosek o zgłoszenie jej do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych wraz (...)  »
Prywatne jazdy służbowym autem a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 8
Zatrudniamy pracownika, któremu od połowy listopada 2020 r. udzieliliśmy zgody na korzystanie nieodpłatnie do celów prywatnych z firmowego samochodu osobowego (o pojemności silnika 1.499 cm (...)  »
Pobieranie niskiego zasiłku macierzyńskiego a zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą. W połowie października br. urodziłam dziecko i obecnie otrzymuję z ZUS zasiłek macierzyński w wysokości podwyższonej do kwoty świadczenia rodzicielskiego (tj. do (...)  »
Sposób opłacania składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 8
Ponad 5 lat temu zlikwidowałem jednoosobową działalność gospodarczą. Od listopada 2020 r. ponownie rozpocząłem wykonywanie tej działalności. Zatrudniłem też kilku pracowników i zleceniobiorców. Czy obecnie (...)  »
Rozliczenie składki zdrowotnej zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 8
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorcę wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Podjęte przez niego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu (...)  »
Informacja do ZUS o zmianie wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 8
Pracownica, będąc uprawniona do urlopu wychowawczego, złożyła wniosek o zmniejszenie wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na 7/8 etatu. Zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła od (...)  »
Błąd w zgłoszeniu członka rodziny do zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 8
Pracownica zawnioskowała o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jej niepracującego męża. Zgłaszając go do tego ubezpieczenia na druku ZUS ZCNA, pracodawca podał w nim dane pracownika, (...)  »
FP i FGŚP za żonę wspólnika zatrudnioną w spółce na podstawie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 8
Od grudnia br. zatrudnienie w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę podejmie żona prezesa tej spółki. Czy od kwoty wypłacanego jej wynagrodzenia ze (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS ze zlecenia przy jednoczesnym prowadzeniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 8
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która prowadzi własną działalności gospodarczą. Jak oświadczył nam zleceniobiorca, składki na ubezpieczenia społeczne z działalności opłaca na ogólnych zasadach, tj. (...)  »
Prawo do emerytury a kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 8
Rozwiązaliśmy z pracownikiem na jego wniosek (w trybie porozumienia stron) umowę o pracę w związku z jego przejściem na wcześniejszą emeryturę. Wyrejestrowaliśmy go z ubezpieczeń (...)  »
Zwolnienie ze składek w ramach tarczy 5.0
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 8
Spółka prowadzi działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (oznaczoną kodem PKD 82.30.Z). Chciałaby skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ubezpieczeniowych za lipiec, sierpień (...)  »
Jak zgłosić w ZUS spółkę cywilną oraz jej wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 8
W razie podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej należy liczyć się z wieloma obowiązkami polegającymi m.in. na przekazaniu konkretnych zgłoszeń do różnych urzędów czy (...)  »
Rozliczenie składek po zakończeniu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 8
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. Ma naliczane z tego tytułu składki emerytalno-rentowe (od kwoty 2.662 zł) oraz zdrowotną (od kwoty 620 zł). Umowę o pracę (...)  »
Niższy spadek przychodów w kolejnym miesiącu a ulga w tarczy 5.0
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 8
Spółka z o.o. prowadzi działalność w branży rozrywkowej (oznaczoną kodem PKD 93.29.Z) i od 3 lat jest zgłoszona w ZUS jako płatnik składek. Chciałaby skorzystać (...)  »
Postępowanie w razie uznania przez ZUS umowy o pracę za fikcyjną
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 8
Kontrola ZUS stwierdziła, że umowa o pracę zawarta z pracownicą w 2017 r. była fikcyjna. Organ rentowy wyłączył tę osobę z ubezpieczeń społecznych, wydając w (...)  »
Zasady sporządzania druku ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 8
Raport ZUS RPA płatnik składa w ściśle określonych sytuacjach i tylko za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub wykonujące umowę agencyjną albo umowę (...)  »
Ubezpieczenie zleceniobiorcy, który pełni funkcję członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 8
Od 2 listopada 2020 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która jest w innej firmie członkiem rady nadzorczej. Poinformowała nas, że z tytułu pełnienia tej (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 8
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 31 października 2020 r. Od kiedy przysługuje nam zwolnienie z opłacania za nią składek na FP, FS i FGŚP? (...)  »
Skrócenie przez płatnika okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 8
Nasz zakład chciałby skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych od 31 grudnia 1998 r. do 1 stycznia 2019 r. Jaki jest termin złożenia w (...)  »
Wątpliwości w przepisach wyjaśnione przez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 8
Płatnik mający problemy związane ze stosowaniem ulg w opłacaniu składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, może zwrócić się do ZUS o wyjaśnienie swoich wątpliwości. Organ rentowy (...)  »
Prawo do świadczeń zdrowotnych dla pracownika w okresie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 8
Przebywam na urlopie bezpłatnym, na co zgodę wyraził mi pracodawca. Czy w czasie trwania tego urlopu mam prawo do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych? Jeżeli okres udzielonego (...)  »
Zgłoszenie w ZUS osoby wykonującej pracę na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 8
Zawarłam umowę zlecenia z osobą zatrudnioną w innej firmie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy ze zlecenia powinnam ją zgłosić (...)  »
ZUS przedsiębiorcy z niskim zasiłkiem macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 8
W przypadku gdy przedsiębiorca nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego, wtedy przez cały okres pobierania tego świadczenia nie musi opłacać za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.