Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Składki ZUS
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Współpraca z pracodawcą a ulgi w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 8
Niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przez określony czas być zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne albo regulować te składki od niższej kwoty. Uprawnienie (...)  »
Opłacanie wyższych składek w razie korzystania z preferencyjnego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Jako przedsiębiorca opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, wynoszącej 30% kwoty minimalnego (...)  »
Dokumenty ubezpieczeniowe po zawarciu kolejnej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 8
Zawarta z pracownikiem umowa na okres próbny trwała do 30 czerwca 2021 r. W tym samym dniu firma zawarła z nim umowę na czas określony. (...)  »
O zakończeniu umowy o dzieło nie informuje się ZUS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 8
Spółka z o.o. zawarła umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Zamówione dzieło miało zostać wykonane w okresie od 1 kwietnia do 31 (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 8
Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy umożliwiające zakładanie prostej spółki akcyjnej (PSA). Od tego też dnia akcjonariusz takiej spółki, wnoszący do spółki (...)  »
Informacja do ZUS o zwolnieniu z opłacania składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 8
Mój ojciec prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Opłaca podatek dochodowy z tej działalności w formie karty podatkowej. Od 1 lipca 2021 r. (...)  »
Składki ZUS od służbowego zagranicznego wyjazdu zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 8
Zawarta ze zleceniobiorcą umowa zlecenia przewiduje konieczność odbycia zagranicznego wyjazdu w czasie wykonywania zlecenia. Wydatki związane z wykonywaniem pracy za granicą (m.in. koszty przejazdu, noclegu), (...)  »
Składki ZUS po rozwiązaniu umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 8
Zleceniobiorca ma zawartą umowę zlecenia do końca lipca 2021 r. Podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wynagrodzenie ze zlecenia należne za (...)  »
ZUS od wsparcia pracodawcy do półkolonii dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 8
Od 26 do 30 lipca 2021 r. dzieci naszych pracowników będą uczęszczały na półkolonię zorganizowaną im samodzielnie przez rodziców. Każdemu pracownikowi, którego dziecko weźmie w (...)  »
Składki na FP i FS dla przedsiębiorcy na małym ZUS
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 8
Opłacam za siebie z działalności gospodarczej składki społeczne w ramach tzw. małego ZUS. Do podstawy ich wymiaru deklaruję kwotę 1.680,20 zł. Z uwagi na to, (...)  »
Kiedy współpraca z byłym pracodawcą nie pozbawi prawa do ulgi?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 8
Z działalności prowadzonej od listopada 2020 r. opłacam składki społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lutego do 31 maja 2021 r. byłem zatrudniony (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą poniżej 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 8
Zawarłam umowę zlecenia z osobą w wieku 25 lat (niebędącą studentem), która jest zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę i ma wypłacane (...)  »
Wyrejestrowanie płatnika składek z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 8
Ostatni z zatrudnionych w spółce cywilnej pracowników zostanie zwolniony 31 lipca 2021 r. Mimo to spółka nadal będzie prowadzić działalność. Wspólnicy spółki w dalszym ciągu (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy po zakończeniu pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 8
Jeżeli osoba, która prowadzi własny biznes, jest jednocześnie zatrudniona na etacie z pensją miesięczną w kwocie co najmniej minimalnej płacy, wtedy jako przedsiębiorca nie musi (...)  »
Raporty i składki ZUS w przypadku NN-ki pracownika
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 8
W czerwcu 2021 r. pracownik miał dwa dni nieusprawiedliwionej nieobecności. Wynagrodzenie za czerwiec otrzymał w lipcu 2021 r. Składki ubezpieczeniowe naliczone od tej wypłaty wykażemy (...)  »
Informacja do ZUS o prawie pracownika do renty
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 8
Chcemy zatrudnić pracownika, który ma przyznaną przez ZUS rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy w kodzie tytułu ubezpieczenia podawanym w zgłoszeniu takiej osoby (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne dorosłego dziecka
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 8
Nowo zatrudniony pracownik złożył wniosek o zgłoszenie pełnoletniego syna do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Syn nie pracuje, nie uczy się ani nie jest zarejestrowany (...)  »
Składki na FP, FS i FGŚP po powrocie do pracy po urodzeniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 8
Pracodawca za zatrudnione osoby opłaca m.in. składki na Fundusz Pracy (w tym na Fundusz Solidarnościowy) i FGŚP. Nalicza je od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek (...)  »
Informacja do ZUS o przedłużeniu urlopu wychowawczego pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 8
Pracownica wykorzystała 12 miesięcy urlopu wychowawczego i złożyła wniosek o udzielenie jej kolejnych 12 miesięcy tego urlopu. Pracodawca wyraził pracownicy zgodę na przedłużenie urlopu wychowawczego. (...)  »
Oskładkowanie zaliczki wypłaconej zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 8
Od czerwca 2021 r. zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia osobę, która podlega z tego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. W dniu 5 lipca br. zleceniobiorca otrzymał (...)  »
Wykazanie w ZUS RCA składki do PPK
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 8
Mamy w naszym zakładzie wdrożony pracowniczy plan kapitałowy. Pierwszą składkę do PPK naliczyliśmy i pobraliśmy od wynagrodzenia należnego za kwiecień 2021 r. Wynagrodzenie to zostało (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy po osiągnięciu wieku emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 8
Mając prawo do emerytury, przedsiębiorca z tytułu prowadzonej firmy nie musi opłacać za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie składkę zdrowotną. Może wtedy opłacać (...)  »
Zwolnienie ze składki zdrowotnej przedsiębiorcy pobierającego niski zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 8
Od dwóch lat prowadzę firmę (jestem zgłoszona w ZUS z kodem 05 70 0 0). W czerwcu 2021 r. urodziłam dziecko i od dnia porodu (...)  »
Oskładkowanie nagrody rzeczowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 8
Pracownik otrzymał od pracodawcy nagrodę rzeczową o wartości 1.200 zł. Czy od tej nagrody pracodawca powinien naliczyć mu składki na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną oraz (...)  »
Opłata składek społecznych przez różnych płatników
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 8
O dokładnym kontrolowaniu wysokości podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych powinien pamiętać ubezpieczony (np. pracownik), za którego składki na te ubezpieczenia są opłacane przez więcej niż jednego (...)  »
Zgłoszenie partnerki do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 8
Pracownik zatrudniony miesiąc temu wystąpił do nas z wnioskiem o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny niepracującej partnerki (matki jego dwójki dzieci). Czy taka (...)  »
ZUS prokurenta wykonującego równolegle w spółce zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 8
Osoba została powołana przez zarząd spółki z o.o. (na podstawie uchwały) do pełnienia funkcji prokurenta. Jednocześnie ma ona zawartą ze spółką umowę zlecenia. W ramach (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy będącego osobą współpracującą w firmie córki
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 8
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG) opłacam za siebie wszystkie składki do ZUS na ogólnych zasadach, tj. składki na ubezpieczenia społeczne (...)  »
Jak skorzystać z ulgi na start?
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 8
Ulga na start jest adresowana do nowych przedsiębiorców oraz tych, którzy zakładają kolejną firmę po dłuższej przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej. W czasie jej trwania (...)  »
Korekta błędnej daty wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 8
Spółka rozwiązała ze zleceniobiorcą umowę zlecenia i w następstwie tego wyrejestrowała go z ubezpieczeń w ZUS. Osoba, która zajmuje się w firmie sprawami kadrowymi, zauważyła (...)  »
Rolnik-przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS nie opłaca składki zdrowotnej od firmy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 8
Jako rolnik opłacam składki ubezpieczeniowe w KRUS. Planuję też rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Spełniam wymagane warunki i chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS. Czy (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS z równoczesnego prowadzenia dwóch firm
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 8
Z tytułu działalności prowadzonej na podstawie wpisu do CEIDG opłacam składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną (na ogólnych zasadach). Od lipca br. będę też prowadzić (...)  »
Składki ZUS od wypłaconego pracownikowi ekwiwalentu za urlop po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 8
Z dniem 30 czerwca 2021 r. rozwiążemy z pracownikiem (za porozumieniem stron) umowę o pracę. Wypłatę pensji należnej za czerwiec br. otrzyma on (zgodnie z (...)  »
Pensja pracownika w kwocie niższej niż minimalna nie zwalnia ze składki na FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 8
Z tytułu umowy o pracę zawartej w czerwcu br. (w niepełnym wymiarze czasu pracy) zgłosiłam pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. W (...)  »
Dofinansowanie pracodawcy do zielonej szkoły dzieci pracowników a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 8
Od 5 do 12 czerwca 2021 r. dzieci (z klas 1-7) naszych pracowników wyjechały na tzw. zieloną szkołę zorganizowaną im przez szkołę, w której się (...)  »
Składki ZUS zleceniobiorcy po ukończeniu studiów
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 8
Umowy zlecenia wykonywane przez studentów w wieku do 26. roku życia są atrakcyjne dla zleceniodawców, ponieważ osoby je wykonujące nie podlegają żadnym ubezpieczeniom w ZUS. (...)  »
Ubezpieczenie i składki ZUS przedsiębiorcy będącego żołnierzem zawodowym
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 8
Osoba będąca żołnierzem zawodowym zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG). Uzyskała na tę okoliczność zgodę dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni (...)  »
Naliczanie składek ZUS za osobę współpracującą w firmie
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 8
Właściciel firmy prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Od 1 czerwca 2021 r. zatrudnił w firmie córkę na podstawie umowy o pracę z (...)  »
Zgłoszenie do małego ZUS po wznowieniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, ale od 1 stycznia 2021 r. zawiesiłem jej wykonywanie. Przychód z tytułu prowadzenia firmy w 2020 r. (...)  »
Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po zatrudnieniu go na etacie
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 8
Jeżeli osoba, która wykonuje umowę zlecenia, zawrze ze zleceniodawcą dodatkowo umowę o pracę, wtedy dla celów ubezpieczeniowych w ZUS jest ona traktowana jak pracownik. W (...)  »
Ustalenie składek ZUS za zleceniobiorców pracujących za granicą
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 8
Nasza spółka prowadzi działalność w Polsce. Niedawno zawarliśmy kontrakt z firmą belgijską. Do jego wykonywania w czerwcu 2021 r. zostało oddelegowanych do pracy w Belgii (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy wykluczonego z KRUS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 8
Prowadzę gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą od 5 lat. Do końca maja 2021 r. byłem ubezpieczony w KRUS jako rolnik. Od 1 czerwca 2021 r. (...)  »
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 8
Ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie podlega m.in. osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Przedsiębiorca zgłoszenia do tego ubezpieczenia dokonuje na druku ZUS ZUA. W celu zachowania ciągłości podlegania temu (...)  »
Przekazanie druków zgłoszeniowych do ZUS po wznowieniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 8
Do końca czerwca 2021 r. mam zawieszoną działalność gospodarczą. W trakcie zawieszenia ZUS przyznał mi emeryturę. Czy po wznowieniu działalności od 1 lipca br. powinienem (...)  »
Zapomoga dla pracownika po COVID-19 a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 8
Pracownik naszej firmy bardzo ciężko przechodził COVID-19. Od kilku miesięcy nie pracuje, ponieważ - ze względu na poważne powikłania - przebywa na zwolnieniu lekarskim. Obecnie (...)  »
Kod zawodu zleceniobiorcy w druku ZUS ZZA
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 8
Od 16 maja 2021 r. należy w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA podawać kod zawodu. Kilka dni temu zawarłem (...)  »
ZUS od wypłaty z tytułu zakazu konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 8
Aby mieć pewność, że zatrudniona osoba nie wykorzysta wiedzy i doświadczenia pracodawcy, narażając go tym samym na szkodę, pracodawca może się przed tym zabezpieczyć. Skuteczną (...)  »
Data przejścia z preferencyjnego na duży ZUS
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 8
Od połowy czerwca 2019 r. prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Od tego też dnia opłacam za siebie z tego tytułu składki na (...)  »
Składka zdrowotna wspólnika dwóch jednoosobowych spółek z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 8
Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. opłaca z tego tytułu składki społeczne oraz składkę zdrowotną. Od lipca 2021 r. będzie prowadził kolejną taką spółkę. Czy będzie (...)  »
Korekta ZUS RSA w związku ze zmianą wypłacanego świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 8
Pracownik pobiera od marca 2021 r. świadczenie rehabilitacyjne. Wypłaca mu je ZUS, ponieważ pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Otrzymaliśmy niedawno (...)  »
Rozliczanie składek w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 8
Płatnik składek sporządza, a następnie przekazuje do ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy odpowiednie druki rozliczeniowe. Są w nich wykazywane składki od kwoty wypłaconego zatrudnionym osobom (...)  »
Kod zawodu w ZUS ZUA
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 8
Od 4 maja 2021 r. zatrudniłem pracownika. Na druku zgłoszeniowym ZUS ZUA, który przekazałem do ZUS w tym samym dniu, nie podałem kodu wykonywanego przez (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za kwiecień 2021 r. mimo posiadanej nadpłaty
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 8
Prowadzę działalność na podstawie wpisu do CEIDG, oznaczoną kodem PKD 96.02.Z (zakład fryzjerski). Chcę skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ubezpieczeniowych należnych za kwiecień 2021 (...)  »
ZUS nie odpowiada na przesłaną informację RUD
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 8
W maju 2021 r. zawarliśmy umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Umowa ma być wykonana w okresie od 24 maja do 31 (...)  »
Składki ZUS za pracownicę, która urodziła dziecko
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 8
Urodzenie przez pracownicę dziecka oznacza, że pracodawca przestaje rozliczać za nią składki z tytułu pracowniczego ubezpieczenia. Pracodawca powinien wówczas co miesiąc informować o tym ZUS. (...)  »
Korekta błędnego raportu ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 8
W raporcie ZUS RSA sporządzonym za marzec 2021 r. pracodawca wykazał, że pracownik przebywał w tym miesiącu na zasiłku opiekuńczym, płatnym przez ZUS. Okazało się, (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS z tarczy branżowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (jestem fotografem). Moje przychody od początku 2021 r. znacznie spadły. Chciałbym złożyć w ZUS wniosek o zwolnienie (...)  »
Informacja w ZUS RSA o niepłatnej kwarantannie
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 8
Pracownik został w maju 2021 r. objęty 14-dniową kwarantanną. Ze względu jednak na to, że nie miał wymaganego okresu ubezpieczenia ani tzw. okresu wyczekiwania, nie (...)  »
Prawo do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 8
O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych. Ma to miejsce wtedy, gdy dana osoba (...)  »
Prawo do ulgi na start dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 8
Pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę z dniem 31 maja br. Za kilka dni rozpocznę po raz pierwszy prowadzenie własnej firmy (na razie jednoosobowo). (...)  »
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorcy chorującego cały miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 8
Z prowadzonej działalności gospodarczej opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną do ZUS na ogólnych zasadach. Nie korzystam z żadnych ulg w (...)  »
Powrót pracownika z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 8
Powrót pracownika z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca wpływa na wysokość podstawy wymiaru, od której ma on naliczane składki emerytalno-rentowe. Nie zmienia natomiast kwoty stanowiącej (...)  »
Składki na FP i FS przy wynagrodzeniu godzinowym ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 8
Od 4 maja 2021 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą (w wieku 28 lat), dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń w ZUS. Zleceniobiorca (...)  »
ZUS z działalności w czasie urlopu bezpłatnego z etatu
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 8
Pracuję na podstawie umowy o pracę na pełny etat, ale aktualnie przebywam na urlopie wychowawczym. Prowadzę jednocześnie działalność gospodarczą, z której obecnie opłacam do ZUS (...)  »
Data zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 8
W dniu 28 maja 2021 r. zawarliśmy kilkumiesięczną umowę zlecenia z osobą, dla której jest to jedyne zatrudnienie (jest to jednocześnie data, od kiedy zleceniobiorca (...)  »
Składki uczącego się wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 8
Małżonkowie prowadzą spółkę jawną (mają udziały po 50%). Wspólnicy zdecydowali się przyjąć do spółki - jako trzeciego wspólnika - swojego 24-letniego studiującego syna. Czy składki (...)  »
Termin płatności składek dla płatnika zatrudniającego wyłącznie zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 8
Do końca maja br. samodzielnie prowadzę działalność gospodarczą. Z tego tytułu opłacam za siebie wszystkie składki do ZUS. Od czerwca 2021 r. zleceniobiorca będzie pomagał (...)  »
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w druku ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 8
Pod koniec maja br. wypłacimy pracownikom dodatkowe wynagrodzenie za wypracowaną w tym miesiącu pracę w godzinach nadliczbowych. Czy jego kwotę mamy wykazać w raporcie ZUS (...)  »
ZUS prokurenta wykonującego równolegle w spółce umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 8
Zarząd spółki z o.o. powołał (mocą uchwały) osobę do pełnienia funkcji prokurenta. Osoba ta dodatkowo ma zawartą ze spółką umowę zlecenia. Przy czym w ramach (...)  »
Błąd w dacie wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 8
Po wygaśnięciu umowy zlecenia wyrejestrowaliśmy zleceniobiorcę z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. W druku ZUS ZWUA popełniliśmy jednak błąd, wpisując w nim złą (...)  »
Zgłoszenie w ZUS po wyłączeniu z ubezpieczenia w KRUS
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 8
Osoba, która prowadzi działalność w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, podlega (...)  »
Mały ZUS dla ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 8
Do końca maja 2021 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru wynoszącej 30% kwoty minimalnego (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy po przyznaniu prawa do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam z tego tytułu do ZUS składki społeczne oraz składkę zdrowotną. Od maja br. mam przyznaną przez ZUS rentę rodzinną po (...)  »
Składki ze zlecenia zawartego z własnym pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 8
Zleceniodawca od kwoty wynagrodzenia wypłacanego osobie wykonującej umowę zlecenia opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną do ZUS. Są one też opłacane od wynagrodzenia wypłacanego (...)  »
Okazjonalna pomoc w firmie a ubezpieczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 8
Żona szefa jest zatrudniona na pełny etat i podlega ubezpieczeniom jako pracownik. Zdarza się, że czasami pomaga mężowi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Małżonkowie prowadzą wspólnie (...)  »
Sporządzenie raportów ZUS w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 8
Pracownica łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił jej tego urlopu. Pracuje w wymiarze 1/2 etatu, uzyskując wynagrodzenie w kwocie (...)  »
Przekazanie do ZUS informacji o niepełnosprawności pracownika
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 8
Zgłaszając pracownika w ZUS pracodawca przekazuje w formularzu zgłoszeniowym m.in. informację o posiadanym przez niego (lub nie) stopniu niepełnosprawności. Jeśli pracownik uzyska lub utraci niepełnosprawność (...)  »
Obowiązkowe ubezpieczenie w ZUS członka zarządu posiadającego prawo do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 8
W 2020 r. spółka zawarła z członkiem zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. Od wynagrodzenia wypłaconego na podstawie tej umowy spółka (...)  »
Prawo zleceniobiorcy do świadczeń z NFZ
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 8
Zleceniobiorca wykonuje umowę zlecenia od 12 kwietnia 2021 r. tylko przez kilka godzin w miesiącu, za co otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie około 300 zł. (...)  »
Informacja do ZUS o zmianie rachunku bankowego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 8
Prowadzę działalność na podstawie wpisu do CEIDG. Zmieniłem numer rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy wystarczy, że zgłoszę to w CEIDG, czy dodatkowo (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.