Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 26 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.532 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.03.2023 r.
 • Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
28.03.2023 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
Składki ZUS
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniami w trakcie umowy
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 8
W przypadku wykonywania umowy zlecenia oraz jednoczesnej pracy na etacie w innej firmie i uzyskiwania ze stosunku pracy odpowiednio wysokiej pensji zleceniobiorca jest obowiązkowo obejmowany (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 8
Nowo zatrudniony pracownik złożył u pracodawcy wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny swojej konkubiny oraz ich 2-letniego dziecka. Osoby te wspólnie mieszkają. (...)  »
Raporty ZUS za osobę pracującą na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 8
Od 1 lutego 2023 r. pracownica korzysta z urlopu wychowawczego. Jednocześnie została zatrudniona w naszej firmie na część etatu. Jakie powinniśmy w takim przypadku sporządzać (...)  »
Informacja do ZUS o zwolnieniu z opłacania składek na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 8
Osoba prowadząca działalność gospodarczą ukończy w kwietniu br. wiek zwalniający ją z obowiązku opłacania za siebie składek na FP i FS. Czy powinna w związku (...)  »
Wyższa dieta za podróż służbową a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 8
Za odbyte krajowe podróże służbowe firma wypłaca pracownikom diety w kwocie 60 zł. Taką stawkę wprowadziliśmy od 1 marca 2023 r. Czy diety w takiej (...)  »
Druki ZUS za byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 8
Pracownik był zatrudniony do 28 lutego 2023 r. W lutym br. miał 2 tygodnie zwolnienia lekarskiego i za okres choroby przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe. Należne (...)  »
Wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego po skreśleniu z listy studentów
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 8
Mój 23-letni syn został skreślony z listy studentów z dniem 28 lutego 2023 r. Czy powinnam go wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny od (...)  »
Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek u członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 8
Spółka otrzymała pismo z ZUS o przekroczeniu rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za grudzień 2022 r. u członka rady nadzorczej. W raporcie (...)  »
Korzystanie przez przedsiębiorcę ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 8
W połowie lutego 2023 r. urodziłam dziecko. Od dnia porodu pobieram z ZUS zasiłek macierzyński (w kwocie podwyższonej do wysokości świadczenia rodzicielskiego) i - jako (...)  »
Składki na FP i FS za członka RN
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 8
Członek rady nadzorczej spółki pracuje jednocześnie na etacie w innej firmie. Czy od wypłacanego mu wynagrodzenia (niższego niż minimalna płaca) spółka powinna opłacać za niego (...)  »
Zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego a korzystanie z małego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 8
Do 17 marca 2023 r. pobieram z ZUS zasiłek macierzyński i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegam tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 18 marca 2023 r. (...)  »
ZUS pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 8
Obowiązkiem pracodawcy, który zatrudni osobę na podstawie umowy o pracę, jest zgłoszenie jej do ubezpieczeń w ZUS. Oprócz tego za każdy miesiąc kalendarzowy powinien rozliczać (...)  »
Składka zdrowotna za pierwszy miesiąc w nowym roku składkowym  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 8
W 2022 r. podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacałem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. W 2023 r. zdecydowałem się na tę samą (...)  »
Ubiegłoroczna premia w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 8
Na początku marca 2023 r. wypłaciliśmy pracownikom premię roczną za 2022 r., natomiast na koniec marca br. wypłacimy im wynagrodzenie za ten miesiąc. Jak rozliczyć (...)  »
Opłacanie składek na FP i FS za zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 8
Aby płatnik będący zleceniodawcą opłacał składki na FP i FS za osoby wykonujące umowę zlecenia, powinien posiadać status pracodawcy. Dodatkowo na obowiązek ich zapłaty za (...)  »
Jak ubezpieczyć w ZUS zleceniobiorcę będącego rolnikiem opłacającym składki w KRUS?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 8
Chcę zatrudnić w firmie osobę na podstawie umowy zlecenia. Osoba, którą jestem zainteresowany, jest rolnikiem podlegającym ubezpieczeniu w KRUS. Ze zlecenia miałaby otrzymywać miesięczne wynagrodzenie (...)  »
Oskładkowanie zwracanych pracownikom kosztów dojazdu do pracy oraz z pracy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 8
Pracownicy spółki dojeżdżają do pracy kilkadziesiąt kilometrów. Spółka postanowiła zwracać im koszty dojazdu do i z pracy w formie ryczałtu w wysokości 380 zł miesięcznie. (...)  »
Składki ZUS od świątecznych kart przedpłaconych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 8
Przed świętami wielkanocnymi zamierzamy przekazać wszystkim pracownikom karty przedpłacone (każda o wartości 400 zł), które zostaną sfinansowane ze środków obrotowych firmy. Czy od takiego świadczenia (...)  »
Ulgi w składkach przy zatrudnianiu bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 8
Płatnik za zatrudnione osoby w firmie opłaca nie tylko składki społeczne i zdrowotną, ale także na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. (...)  »
Wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. bez ubezpieczeń i zgłoszenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 8
Rozpoczęłam z siostrą prowadzenie spółki z o.o. Każda z nas ma po 50% udziałów w spółce. Czy właściwym dla nas - jako przedsiębiorców - kodem (...)  »
Umowa zlecenia w okresie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 8
Za zatrudnionego zleceniobiorcę opłacamy wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie od 1 do 31 marca 2023 r. pracodawca udzielił mu urlopu bezpłatnego. Czy to (...)  »
Jednoczesne wykonywanie kilku zleceń a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 8
Jeśli wykonywana umowa zlecenia jest dla zleceniobiorcy jedynym źródłem przychodu, to podlega on z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz (...)  »
Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym a druki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 8
Za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym naliczamy z tego tytułu składki emerytalno-rentowe oraz składkę zdrowotną, ponieważ złożyła nam oświadczenie, że nie ma innych tytułów do (...)  »
Okres zwolnienia pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 8
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 9 stycznia 2023 r., a od 10 stycznia 2023 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym i bezpośrednio po jego zakończeniu (...)  »
Ubezpieczenie chorobowe ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 8
Osoba wykonująca umowę zlecenia może być objęta ubezpieczeniem chorobowym, ale tylko, jeśli zgłosi chęć przystąpienia do tego ubezpieczenia, ponieważ dla zleceniobiorców ma ono charakter dobrowolny. (...)  »
Jak naliczyć składkę zdrowotną pracownikowi młodocianemu?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 8
W trakcie roku pracownik młodociany (w pierwszym roku nauki) zmienił pracodawcę. Ma wynagrodzenie minimalne ustalone dla danego roku nauki. Korzysta z tzw. ulgi dla młodych, (...)  »
ZUS wspólnika spółki jawnej po przyznaniu prawa do renty
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 8
Wspólnik spółki jawnej z tytułu pełnienia tej funkcji podlega w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Złożył w ZUS wniosek o przyznanie renty z (...)  »
Nowy rok w składce zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 8
Dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest przewidziany rok składkowy obowiązujący od 1 lutego danego roku do 31 stycznia następnego roku. Opłacają oni składkę zdrowotną (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS przedsiębiorcy po zmniejszeniu wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 8
Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Oprócz tego prowadzę własną firmę na podstawie wpisu do CEIDG, z której obecnie (...)  »
Składki na FP i FS od wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 8
Zatrudniliśmy na podstawie umowy zlecenia 25-letnią osobę, dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń w ZUS. Zgłosiliśmy ją więc do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i (...)  »
Ponowne korzystanie z małego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 8
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą (usługi geodezyjne) na podstawie wpisu do CEIDG. Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. korzystał z tzw. małego (...)  »
Ulgi dla przedsiębiorcy w opłacaniu składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 8
Zasadniczo posiadanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego wiąże się z obowiązkiem opłacania składki zdrowotnej. Niektóre osoby prowadzące działalność mogą być zwolnione z tego obowiązku. Prawo takie (...)  »
Ubezpieczenia ze zlecenia w okresie urlopu bezpłatnego z etatu
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 8
Opłacamy za zleceniobiorcę, który pracuje w innej firmie na etacie, tylko składkę zdrowotną. Zleceniobiorca oświadczył, że przez cały marzec 2023 r. będzie przebywał na urlopie (...)  »
Zmiana w ZUS kodu tytułu ubezpieczenia po uzyskaniu stopnia niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 8
Zakład pracy otrzymał 17 lutego 2023 r. od pracownika orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Z jaką datą pracodawca powinien zmienić pracownikowi kod tytułu ubezpieczenia? W (...)  »
Zakwaterowania pracowników w 2023 r. a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 8
Nasza spółka przenosi niekiedy pracowników do pracy w innej miejscowości. Wówczas spółka zapewnia im nieodpłatnie zakwaterowanie w miejscu pracy. Czy od 1 stycznia 2023 r. (...)  »
Sporządzenie dla ubezpieczonego rocznego raportu o składkach
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 8
Naliczając ubezpieczonemu składki do ZUS w danym roku kalendarzowym, płatnik powinien go o tym poinformować. Oprócz tego należy też przekazać ubezpieczonemu informację o wszelkich przerwach (...)  »
Wysokość minimalnej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 8
Przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy według skali podatkowej. W grudniu 2022 r. poniósł znaczną stratę podatkową. Ustalił, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2023 r. (...)  »
Zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS po zakończeniu ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 8
Z końcem lutego 2023 r. kończy mi się 6-miesięczny okres ulgi na start. W jaki sposób mam poinformować o tym ZUS oraz jak powinnam zgłosić (...)  »
Składka zdrowotna po zmianie formy opodatkowania  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 8
W 2022 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacałem zryczałtowany podatek dochodowy. Od 1 stycznia 2023 r. zmieniłem formę opodatkowania na podatek liniowy. W jaki (...)  »
ZUS od wsparcia pracodawcy do zimowiska dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 8
Zorganizowaliśmy dzieciom naszych pracowników wyjazd w góry w czasie ferii zimowych. Każdemu pracownikowi, którego dziecko uczestniczyło w tym zimowisku, na koniec lutego 2023 r. wypłacimy (...)  »
Pracownik z prawem do emerytury podlega ubezpieczeniom
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 8
Od marca 2023 r. zatrudnimy na podstawie umowy o pracę 56-letniego mężczyznę, który pobiera emeryturę górniczą. W zawartej umowie określimy temu pracownikowi miesięczne wynagrodzenie w (...)  »
Składki ZUS od nagrody uznaniowej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 8
Pracodawca przyznał niektórym pracownikom jednorazową nagrodę uznaniową w wysokości 350 zł. Czy jest ona zwolniona ze składek ZUS? NIE. Od przyznanego pracownikom świadczenia pracodawca ma (...)  »
Druk wyrejestrowania zleceniobiorcy z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 8
Z dniem 28 lutego 2023 r. wygaśnie zawarta ze zleceniobiorcą umowa zlecenia. Osoba ta od 1 marca 2023 r. podejmie zatrudnienie w ramach stosunku pracy (...)  »
Prowadzenie działalności bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 8
Pracuję na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Od marca 2023 r. chcę rozpocząć dodatkowo prowadzenie drobnej działalności. Jakie warunki muszę spełnić, (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 8
Wśród tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS wymienia się zarówno wykonywanie odpłatnej umowy zlecenia, jak i prowadzenie pozarolniczej działalności. Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko z (...)  »
Pomoc żony w firmie męża a ubezpieczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 8
Prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Moja żona jest zatrudniona w innej firmie na etacie z pensją w kwocie 5.000 zł. Razem mieszkamy, ale (...)  »
Objęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniem chorobowym po zgłoszeniu do małego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 8
Do 31 grudnia 2022 r. opłacałem składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych zasadach (nie korzystałem z żadnych ulg w ich opłacaniu). Ponieważ mój przychód z (...)  »
Składki na FP i FS przy kilku tytułach do ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 8
Za zatrudnione osoby, w tym m.in. pracowników, zleceniobiorców, płatnicy opłacają składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. O obowiązku ich zapłaty za te osoby decyduje (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 8
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Z równocześnie prowadzonej działalności gospodarczej (jak wynika z oświadczenia zleceniobiorcy) opłaca on składki społeczne (...)  »
Podstawa wymiaru składek chorującego przedsiębiorcy na małym ZUS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 8
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W 2022 r. opłacałem składki na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS. Do podstawy ich wymiaru (...)  »
Współpraca z pracodawcą a ulgi w składkach z firmy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 8
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą przez określony czas być zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Co więcej, mogą też regulować je w obniżonej wysokości. (...)  »
Opłacanie składek ZUS po przystąpieniu zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 8
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, dla której ubezpieczenia społeczne ze zlecenia są dobrowolne (jest pracownikiem w innym podmiocie, w którym otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż (...)  »
Odprawa wypłacona pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej w podstawie wymiaru składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 8
Pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej wypłaciliśmy odprawę. Kwotę odprawy wliczyliśmy do podstawy wymiaru składek ZUS. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Odprawa wypłacona pracownikowi powołanemu do terytorialnej (...)  »
Składka zdrowotna ryczałtowców w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 8
Wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców uzależniona jest od stosowanej przez nich formy opodatkowania. Dla niektórych przedsiębiorców na jej wysokość ma również wpływ określone (...)  »
Wsparcie od pracodawcy na operację pracownika bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 8
W czasie urlopu pracownik miał wypadek na stoku. Z uwagi na poważne obrażenia, jakie odniósł, będzie operowany za granicą. Chcąc wspomóc go finansowo, wypłacimy mu (...)  »
Ukończenie wieku a ulgi w składkach
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 8
Od października 2022 r. do końca stycznia 2023 r. zatrudnienie na etacie wykonuje 29-letnia osoba (skierowana do nas z urzędu pracy). W czasie tej pracy (...)  »
Wynagrodzenie pracownika ze zlecenia podlega składce na FEP
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 8
Pracownik wykonuje tzw. pracę szczególną. Z tego względu opłacamy za niego składkę na FEP. Dodatkowo zawarliśmy z nim umowę zlecenia. Czy od kwoty wynagrodzenia uzyskiwanego (...)  »
Kiedy nie płaci się odsetek za zwłokę do ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 8
Jeśli płatnik nie dotrzyma ustawowego terminu opłacenia składek ubezpieczeniowych, to wówczas do wpłacanej kwoty powinien doliczyć odsetki za zwłokę. Jeśli jednak wyliczone odsetki z tytułu (...)  »
Korekta daty w ZUS ZCNA
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 8
Pracownica zgłosiła nam konieczność wyrejestrowania jej 24-letniego studiującego syna z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Problem w tym, że w wyniku pomyłki pracownicy wyrejestrowaliśmy go (...)  »
Liczba ubezpieczonych w ZUS IWA w razie nieobecności pracownika
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 8
W okresie od 1 do 20 grudnia 2022 r. pracownik był na zwolnieniu lekarskim i za ten czas otrzymał zasiłek chorobowy, a od 21 grudnia (...)  »
Termin pierwszej wypłaty ze stosunku pracy a składki ZUS przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą, z której opłacam za siebie składki społeczne, zdrowotną oraz na FP i FS. Od 1 stycznia 2023 r. podjęłam pracę w pełnym (...)  »
Ustalenie podstawy wymiaru składek na małym ZUS w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 8
Powszechnie obowiązującą przedsiębiorców podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2023 r. podstawa ta wynosi 4.161 zł. Jednak przedsiębiorcy, (...)  »
Postępowanie po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 8
ZUS poinformował nas, że w grudniu 2022 r. pracownik przekroczył roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i jednocześnie wskazał prawidłową wysokość podstawy wymiaru (...)  »
Grudniowa pensja wypłacona w styczniu a składki z prowadzonej firmy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą, z której podlegam tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ jestem jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS kosztu dokształcania pracowników
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 8
Kilku zatrudnionych w naszej firmie pracowników przenieśliśmy do innego działu. Konsekwencją tego była częściowa zmiana dotychczasowego zakresu ich obowiązków. Powierzono im zadania, które wymagały posiadania (...)  »
Wypłacone pracownikowi wyrównanie wynagrodzenia w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 8
Jeden z naszych pracowników na koniec stycznia 2023 r. otrzyma wraz z wynagrodzeniem styczniowym wyrównanie wynagrodzenia za listopad i grudzień 2022 r. Czy w związku (...)  »
FP i FGŚP zleceniobiorcy mającego ustalone prawo do renty
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 8
Zawarłam umowę zlecenia z osobą mającą ustalone prawo do renty. Z tego tytułu zgłosiłam zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Ze (...)  »
Ulgowy ZUS dla przedsiębiorcy świadczącego usługi na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 8
Z tytułu prowadzonej działalności opłacam składki społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Czy przez cały okres korzystania z tej ulgi nie mogę świadczyć usług na (...)  »
Zgłoszenie w ZUS spółki komandytowo-akcyjnej oraz jej komplementariusza  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 8
Przepisy Polskiego Ładu 2.0 spowodowały, że od 1 stycznia 2023 r. osoby fizyczne, które są komplementariuszami w spółce komandytowo-akcyjnej, uznawane są za osoby prowadzące działalność (...)  »
Mały ZUS w razie pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 8
Od 1 stycznia do 31 października 2023 r. jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, więc z tytułu prowadzonej działalności (...)  »
Ubezpieczenie zleceniobiorcy pełniącego funkcję członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 8
Spółka zawarła umowę zlecenia z osobą, która w innej firmie jest członkiem rady nadzorczej. Z tytułu pełnionej funkcji uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie wyższej niż (...)  »
Określone przychody zwolnione ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 8
Pracownik ma naliczane składki ubezpieczeniowe do ZUS od przychodu w rozumieniu przepisów o pdof uzyskiwanego ze stosunku pracy. Niektóre przychody pracownicze mogą korzystać ze zwolnienia (...)  »
Raport ZUS RSA za pracownika z dwoma e-zwolnieniami
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 8
Przez cały grudzień 2022 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby. Na ten okres miał wystawione dwa e-zwolnienia lekarskie. Czy sporządzając za niego (...)  »
Ulga na start bez ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 8
Od 2 stycznia 2023 r. prowadzę własną firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Ponieważ spełniam wymagane warunki, zgłosiłem się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego jako przedsiębiorca (...)  »
Kto może opłacać w 2023 r. mały ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 8
Mały ZUS jest ulgą, która funkcjonuje w składkach na ubezpieczenia społeczne i jest adresowana do osób prowadzących firmę na niewielką skalę. Dzięki niej przedsiębiorca może (...)  »
Zasiłek z etatu a składki ZUS ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 8
Osoba, z którą mamy zawartą umowę zlecenia, jest jednocześnie zatrudniona w innym zakładzie na pełny etat. Ponieważ jej miesięczne wynagrodzenie ze stosunku pracy jest wyższe (...)  »
Składka na FGŚP za osobę wykonującą zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 8
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń w ZUS. Zgodnie z umową za wykonywanie zlecenia otrzymuje ona miesięczne wynagrodzenie (...)  »
Podstawa do naliczenia składek pracownicy na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 8
Pracownica zatrudniona na pełny etat od 1 grudnia 2022 r. przeszła na urlop wychowawczy (do 31 grudnia 2023 r.). Złożyła pracodawcy oświadczenie, że nie ma (...)  »
Miesięczny limit dobrowolnej składki chorobowej w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 8
Z uwagi na wzrost od 1 stycznia 2023 r. wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, podwyższona została automatycznie w tym roku kwota miesięcznego limitu przewidzianego dla (...)  »
ZUS zleceniobiorcy zatrudnionego w innej firmie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 8
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą zatrudnioną w innej firmie na etacie. Jej pracodawca zakupuje u nas części do samochodów i niekiedy korzysta z usług naszych (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.