Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2022 r., godz. 06:30 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Składki ZUS
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Ulga na start po zakończeniu pracowniczego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 8
Pracuję na etacie w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo od 1 marca 2022 r. prowadzę działalność gospodarczą. Jako przedsiębiorca opłacam za siebie z tego tytułu (...) »
Data wyrejestrowania z ZUS wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 8
Wspólnik spółki komandytowej sprzedał swoje udziały 15 kwietnia 2022 r., natomiast w KRS dokonano zmiany dopiero 18 maja 2022 r. Spółka nadal prowadzi działalność. Od (...) »
Druki zgłoszeniowe do ZUS po wznowieniu działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 8
Od 1 grudnia 2021 r. do końca maja 2022 r. mam zawieszoną działalność gospodarczą. Przed zawieszeniem opłacałem za siebie składki społeczne oraz składkę zdrowotną na (...) »
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 8
Zatrudniony w naszym zakładzie pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym do 31 lipca 2022 r. W trakcie jego trwania zakończyła się umowa o pracę zawarta z (...) »
Ustalenie dochodu dla celów składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 8
Od dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacam podatek dochodowy według skali podatkowej. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej ustalam od dochodu obliczonego jako różnica między przychodami (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Wyjaśnienie wątpliwości płatników w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 8
Płatnik mający wątpliwości w zakresie stosowania przepisów dotyczących ubezpieczeń i składek może wystąpić do organu rentowego o wyjaśnienie swoich wątpliwości. ZUS za pomocą wydanej przez (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne studiującego dziecka wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 8
Córka ma 23 lata i jest studentką. Jest zgłoszona przeze mnie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Od 4 maja 2022 r. wykonuje pracę na (...)  »
Od kiedy zgłosić w ZUS jedynego wspólnika spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 8
Założona przeze mnie spółka z o.o. została wpisana do KRS 29 kwietnia 2022 r. Będę jej jedynym udziałowcem. Przez pierwsze miesiące funkcjonowania spółka nie będzie (...)  »
Prawo do świadczeń NFZ przedsiębiorcy i jego rodziny w czasie zawieszenia firmy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 8
Przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej. Czy w okresie zawieszenia on i członkowie jego rodziny (niepracująca żona oraz niepełnoletnie dzieci), których zgłosił przed zawieszeniem firmy do (...)  »
Jak naliczać składkę zdrowotną osobom pełniącym funkcję na podstawie powołania?
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 8
Do końca 2021 r. osoby pełniące funkcję na podstawie powołania nie podlegały z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom w ZUS. Tym samym na podmiocie, w którym (...)  »
Składka wypadkowa od marcowych wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 8
Zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem pracy wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane zatrudnionym osobom 10. dnia następnego miesiąca. Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje (...)  »
Informacja o numerze składkowym dla celów opłacania składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 8
Od 1 kwietnia 2022r. prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonałem poprzez CEIDG. Na jaki numer (...)  »
ZUS przedsiębiorcy po zakończeniu ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 8
W przypadku gdy osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej spełnia określone warunki, może przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy nie opłacać za siebie składek na ubezpieczenia (...)  »
Składki na FP, FS i FGŚP za pracownika w wieku 50+
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 8
Firma zatrudniła od 1 kwietnia 2022 r. z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie minimalnej płacy pracownika, który ma 59 lat. Przed podjęciem zatrudnienia był on zarejestrowany (...)  »
Rozliczenie składek ZUS od prywatnych jazd służbowym autem
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 8
Od połowy kwietnia 2022 r. firma udzieliła pracownikowi zgody na korzystanie przez niego nieodpłatnie do celów prywatnych z firmowego samochodu (o mocy silnika 45 kW). (...)  »
Podpis na formularzu ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 8
Rozwiązałam z pracownikiem umowę o pracę. Muszę go więc wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS. Obecnie jednak nie mam z nim kontaktu. Czy zgłoszenie wyrejestrowania z (...)  »
ZUS wykonujących pracę zarobkową na urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 8
Mimo że w okresie udzielonego pracownikowi urlopu bezpłatnego nie następuje rozwiązanie stosunku pracy, to jednak w czasie jego trwania osoba ta nie podlega pracowniczym ubezpieczeniom (...)  »
Składka zdrowotna od wynagrodzenia chorobowego wypłaconego za pierwszy dzień miesiąca będący ostatnim dniem zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 8
Pracownik zatrudniony na czas określony do 1 kwietnia 2022 r., od tego dnia był niezdolny do pracy, co potwierdza zaświadczenie lekarskie dostępne na PUE ZUS. (...)  »
Prawo do renty a objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniami w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 8
Zawarłam umowę zlecenia z 30-letnią kobietą, która pobiera rentę socjalną. Czy prawo do takiej renty zwalnia mnie z obowiązku zgłoszenia jej do ubezpieczeń społecznych i (...)  »
Składki na FP, FS i FGŚP za zleceniobiorcę zatrudnionego też na etacie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 8
Z osobą, która w innej firmie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy), zawarliśmy umowę zlecenia. Umowy tej nie wykonuje (...)  »
Jednorazowe świadczenie pieniężne ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 8
Pracownikom, którzy przepracowali w firmie co najmniej 5 lat, pracodawca (pozabudżetowy) wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne. Celem jego wypłaty jest zmotywowanie pracowników do pozostawania w zatrudnieniu. (...)  »
Zapomoga dla chorującego pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 8
Nasz wieloletni pracownik zachorował. Po wyjściu ze szpitala korzysta z rehabilitacji w prywatnej klinice rehabilitacyjnej. Pracodawca, chcąc wspomóc go finansowo w tym leczeniu, wypłacił mu (...)  »
Data objęcia przedsiębiorcy ubezpieczeniem chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 8
Z dniem 31 marca 2022 r., jako osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, zakończyłam 6-miesięczny okres ulgi na start. Od 1 kwietnia 2022 r. przeszłam na (...)  »
Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego dzieci kończących naukę
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 8
Członek rodziny może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego tylko wtedy, gdy spełnia określone warunki. Zasada ta dotyczy również dzieci. Gdy dziecko przestaje spełniać warunki wymagane (...)  »
Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 8
Nasze biuro podatkowe rozlicza wielu przedsiębiorców, którzy od dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych (według skali podatkowej, liniowy). Dla (...)  »
Ubezpieczenie z umowy zlecenia wykonywanej w czasie urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 8
Nasza pracownica przebywa obecnie na urlopie wychowawczym. W okresie korzystania z urlopu wychowawczego naliczamy pracownicy składki emerytalno-rentowe oraz składkę zdrowotną. Ostatnio pojawiła się potrzeba zatrudnienia (...)  »
ZUS od wypłaconych ekwiwalentów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 8
Generalnie uzyskany przez pracownika przychód ze stosunku pracy stanowi dla niego podstawę wymiaru składek ZUS. Za przychód z tego źródła uważa się nie tylko wynagrodzenie (...)  »
Zasady opłacania za zleceniobiorcę składki na FP
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 8
Firma zatrudnia tylko jednego zleceniobiorcę, który z umowy zlecenia jest zgłoszony w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Za wykonywanie zlecenia otrzymuje on (...)  »
Okres zwolnienia przedsiębiorcy z opłacania składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 8
Prowadzę własną firmę. Na początku kwietnia br. urodziłam dziecko. Od dnia porodu pobieram z ZUS zasiłek macierzyński (w kwocie podwyższonej do wysokości świadczenia rodzicielskiego) i (...)  »
Usługi na rzecz byłego pracodawcy a prawo do ulgi w składkach
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 8
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Czy przez cały okres korzystania z tej ulgi (...)  »
Opłacenie składki na FP za emeryta zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 8
Zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę mężczyznę (55 lat) posiadającego ustalone prawo do emerytury (wojskowej). Ustaliliśmy mu miesięczne wynagrodzenie w kwocie minimalnej, tj. 3.010 zł. (...)  »
Składki ze zlecenia wykonywanego przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 8
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorcę tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Oświadczył nam bowiem, że z prowadzonej działalności gospodarczej opłaca składki na ubezpieczenia społeczne (...)  »
ZUS od premii świątecznej dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 8
W kwietniu 2022 r. pracodawca wypłacił pracownikom (ze środków ZFŚS) premie na Święta Wielkanocne. Otrzymali je wszyscy zatrudnieni pracownicy w równej wysokości. Czy od kwoty (...)  »
Dojazdy do pracy na koszt pracodawcy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 8
Zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów do i z pracy powoduje, że po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy. Wartość takiego świadczenia (...)  »
Dokumenty rozliczeniowe do ZUS za pracownika w przypadku zawieszenia firmy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 8
Od 1 maja 2022 r. zamierzam zawiesić w CEIDG prowadzoną firmę. Zatrudniam jednak pracownicę, która obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim, za okres którego pobiera z (...)  »
Świadczenia NFZ przy braku składki
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 8
Od 11 kwietnia br. zatrudniłem pracownika i od tego dnia zgłosiłem go do ubezpieczeń w ZUS (m.in. zdrowotnego). Na jego wniosek zgłosiłem też od tego (...)  »
Zgłoszenie cudzoziemca w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 8
Nasza firma zawarła 14 kwietnia 2022 r. umowę o pracę z obywatelką Ukrainy. W jakim terminie oraz z jakimi danymi powinniśmy zgłosić ją do ubezpieczeń (...)  »
ZUS wykonujących więcej niż jedną umowę cywilnoprawną
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 8
Zasadniczo zawarcie umowy zlecenia powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Nie w każdym przypadku taka umowa stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Niekiedy (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS żony wspólnika spółki cywilnej zatrudnionej w spółce
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 8
Wraz z bratem prowadzimy spółkę cywilną. W ramach zawartej umowy o pracę żona brata od maja 2022 r. będzie nam pomagać w prowadzeniu spółki na (...)  »
Składki ZUS nowego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 8
Od 15 marca 2022 r. rozpoczęłam prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zgłosiłam się z tego tytułu do wszystkich ubezpieczeń w ZUS (nie spełniam warunków do korzystania (...)  »
Rozliczenie składek za pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 8
Zatrudnienie pracownika na etacie wiąże się z szeregiem obowiązków, m.in. wobec ZUS. Pełniąc bowiem rolę płatnika składek, pracodawca powinien w pierwszej kolejności zgłosić w ZUS (...)  »
Ustalenie firmowego dochodu dla celów obliczenia składki zdrowotnej  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Nikogo nie zatrudniam. Podatek dochodowy opłacam według skali podatkowej. Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne (...)  »
Stopa procentowa składki wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 8
Przedsiębiorca zatrudnia w firmie pracowników. Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje go nowa stopa procentowa składki wypadkowej. Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłaca zatrudnionym osobom 10. (...)  »
Wątpliwości płatników opłacających za zatrudnione osoby składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 8
Płatnicy za zatrudnione osoby (np. pracowników) zobowiązani są rozliczać składki ubezpieczeniowe do ZUS. Niekiedy występujące sytuacje powodują, że mają wątpliwości, w jaki sposób sporządzać za (...)  »
Składki emerytalno-rentowe w razie korzystania z kolejnej części urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 8
Pracownica przebywała przez 6 miesięcy na urlopie wychowawczym. W tym czasie naliczaliśmy jej składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składkę zdrowotną. W połowie marca (...)  »
Korekta imienia członka rodziny w ZUS ZCNA
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 8
W zgłoszeniu syna pracownicy do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZCNA podałam błędnie jego imię (zamiast Michał wpisałam imię pracownicy - Renata). Jak należy obecnie (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy prowadzącego też spółkę z o.o.  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 8
Z tytułu działalności gospodarczej (prowadzonej na podstawie wpisu do CEIDG) opłacam zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Opłacam z tego tytułu zarówno składki na ubezpieczenia (...)  »
Dokumenty ZUS przy zawieszeniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. W kwietniu 2022 r. zamierzam ją zawiesić. Czy powinienem przekazać na tę okoliczność do ZUS jakieś dokumenty, (...)  »
Objęcie zleceniobiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 8
Od 1 marca 2022 r. zawarłam ze zleceniobiorcą umowę zlecenia. Od tego dnia zgłosiłam go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Teraz zleceniobiorca zawnioskował (...)  »
Zawarcie kontraktu menedżerskiego w ramach prowadzonej działalności a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 8
Nasze biuro rachunkowe obsługuje osobę, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i jest zgłoszona z tego tytułu w ZUS do ubezpieczeń społecznych (...)  »
Termin zapłaty składek ZUS  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 8
Do końca lutego 2022 r. prowadziłem działalność gospodarczą samodzielnie. Od 1 marca 2022 r. zatrudniłem w firmie pracownika na część etatu. W jakim terminie powinienem (...)  »
Wykazanie określonych wypłat w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 8
Generalnie od wypłaconych ubezpieczonym (np. pracownikom) świadczeń płatnik składek jest zobowiązany naliczyć składki ubezpieczeniowe do ZUS i następnie dokonane wypłaty rozliczyć odpowiednio w drukach rozliczeniowych (...)  »
Składki emerytalno-rentowe u dwóch pracodawców
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 8
Jestem zatrudniona w dwóch firmach, w każdej na podstawie umowy o pracę (w jednej na pełny etat, a w drugiej na część etatu). Czy każdy (...)  »
Ustalenie składek ZUS ze zlecenia w razie wypłaty zasiłku z umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 8
W naszej firmie wykonuje umowę zlecenia osoba, która pracuje jednocześnie w innym zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy. Ze stosunku pracy otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w (...)  »
Prawo do ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 8
Od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2021 r. byłem wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Podlegałem z tego tytułu w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (...)  »
Przychody ze zlecenia a zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 8
Po zakończeniu urlopu rodzicielskiego pracownica wróciła do pracy w połowie listopada 2021 r. W okresie od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2024 r. (...)  »
Składki ZUS od wynagrodzenia otrzymanego przez mediatora
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 8
Okręgowa izba radców prawnych prowadzi ośrodek mediacji gospodarczych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, jeśli postępowanie (...)  »
Ustalenie ostatniego miesiąca uprawniającego do ulgi w składkach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 8
Rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej od 1 maja 2020 r. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacam od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (korzystam z 2-letniej ulgi w ich (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę rodzinną
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Jednocześnie pobieram rentę rodzinną (w kwocie 600 zł). Czy osoba pobierająca wskazaną rentę faktycznie nie podlega obowiązkowym (...)  »
Zwolnienie emeryta z opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej firmy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 8
Od niedawna pobieram z ZUS świadczenie emerytalne. Jego wysokość jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Prowadzę jednocześnie drobną działalność gospodarczą. Są miesiące, w których mój (...)  »
Ulgi w ZUS dla zatrudniających młodych bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 8
Po zawarciu umowy o pracę pracodawca generalnie opłaca za pracownika składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Jeśli pracownik przed podjęciem zatrudnienia posiadał (...)  »
Przyznanie renty osobie współpracującej ma wpływ na jej ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą. Zatrudniłem w firmie żonę na podstawie umowy o pracę, ale zgłosiłem ją w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako osobę (...)  »
Przejście członka RN na emeryturę a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 8
Członek rady nadzorczej pełni swą funkcję odpłatnie, więc jest zgłoszony z tego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (także do ubezpieczenia zdrowotnego). Od 1 (...)  »
Mały ZUS po zasiłku macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 7
W kwietniu 2022 r. skończy mi się okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. W 2021 r. mój firmowy przychód nie przekroczył kwoty 120.000 zł, więc chciałabym w (...)  »
Finansowanie pracownikom posiłków a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 8
Jeżeli pracodawca finansuje pracownikom posiłki, to wartość takiego świadczenia stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy, który należy uwzględnić im w podstawie wymiaru składek ZUS. (...)  »
Składka na FGŚP za osobę współpracującą z przedsiębiorcą
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 8
W prowadzeniu działalności gospodarczej od niedawna pomaga mi żona. Nie mam z nią zawartej żadnej umowy (tj. o pracę ani zlecenia). Ponieważ jednak prowadzimy wspólnie (...)  »
Zgłoszenie z datą wsteczną członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 8
Żona pracownika była zatrudniona na podstawie umowy o pracę do 10 lutego 2022 r. Po rozwiązaniu stosunku pracy nie zarejestrowała się w urzędzie pracy jako (...)  »
Dane identyfikacyjne zleceniobiorcy do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 8
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która prowadzi własną działalność gospodarczą, ale obecnie ma ją zawieszoną. Czy w takim przypadku, zgłaszając ją do ubezpieczeń w ZUS, (...)  »
Firmowy podatek na zasadach ogólnych a składka zdrowotna przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 8
Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej lub liniowy (ewentualnie IP Box) powinni począwszy od składki zdrowotnej należnej za luty 2022 r. podstawę jej wymiaru (...)  »
ZUS przy okazjonalnej pomocy w firmie męża
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 8
Mąż prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (niewielki bar). Czy jeśli żona okazjonalnie pomoże mężowi i np. czasami odbierze dostarczony towar, to mąż (...)  »
Składki ZUS rencisty z dwóch umów zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 8
Rencista pracuje w jednej firmie na podstawie umowy zlecenia, z której uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.500 zł. Z umowy tej ma naliczane składki społeczne (...)  »
Ulgowy ZUS nie dla przedsiębiorcy świadczącego usługi na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 8
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (rozpoczętej w 2022 r.) opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Czy przez cały okres (...)  »
Termin zapłaty składek ZUS za pracowników  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 8
Dwie osoby prowadzą spółkę cywilną. Składki na własne ubezpieczenia rozliczają pod swoimi danymi identyfikacyjnymi i od tego roku regulują je za siebie za dany miesiąc (...)  »
Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika - członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 8
Z osobą powołaną do pełnienia funkcji członka zarządu spółka zawarła dodatkowo umowę o pracę (w niepełnym wymiarze czasu pracy). Z tego tytułu będzie wypłacać pracownikowi (...)  »
Umowa zlecenia z uczniem bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 8
Chcę zawrzeć umowę zlecenia (na wykonywanie drobnych prac w firmie) z uczniem w wieku 17 lat. Słyszałem, że takiej osobie ustala się wynagrodzenie miesięczne w (...)  »
Od 2022 r. rozliczenie składki zdrowotnej tylko w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam kilku pracowników. Z uwagi na to, że od lutego br. podjąłem zatrudnienie na etacie, z racji prowadzonej firmy będę opłacać (...)  »
Składka na FEP należna tylko za określonych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 8
W przypadku gdy pracodawca zatrudni pracownika, który urodził się w odpowiednim czasie i wykonuje tzw. pracę szczególną, powinien opłacać za niego składkę na Fundusz Emerytur (...)  »
Składki na FP, FS i FGŚP po powrocie pracownicy z urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 8
Pracownica w połowie lutego 2022 r. wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Od kiedy mamy liczyć okres 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania za nią (...)  »
ZUS DRA za studenta wykonującego umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 8
Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia z osobą, która jest studentem i nie ma ukończonych 26 lat. Czy musi składać za nią druk ZUS DRA? (...)  »
Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 8
Jeżeli pracownik jest wynagradzany w niskiej kwocie, to najprawdopodobniej obliczona od jego pensji składka zdrowotna będzie wyższa od wyliczonej zaliczki na pdof. Wtedy obliczoną za (...)  »
Urlop ojcowski przedsiębiorcy a jego ubezpieczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą. W firmie nikogo nie zatrudniam. Obecnie przebywam przez 2 tygodnie na urlopie ojcowskim, za okres którego przysługuje mi z ZUS zasiłek macierzyński. (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne prezesa-rolnika
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 8
Osoba, która na mocy aktu powołania od 1 marca 2022 r. pełni w stowarzyszeniu odpłatnie funkcję prezesa zarządu, jest jednocześnie ubezpieczona jako rolnik w KRUS. (...)  »
Dokumenty zgłoszeniowe do ZUS po zakończeniu ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 8
W połowie sierpnia 2021 r. założyłam firmę (prowadzę ją na podstawie wpisu do CEIDG) i od tego czasu korzystam z ulgi na start. Od kiedy (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.