Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
23.04.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. - Prezes ZUS
Składki ZUS
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Zwolnienie przedsiębiorcy ze składania rozliczeń do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 8
Osoba prowadząca działalność gospodarczą (będąca osobą fizyczną) rozlicza składki ZUS za siebie i zatrudnione w firmie osoby na odpowiednich formularzach. Dokumenty te przekazuje za każdy (...)  »
Od kiedy pracodawcy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FP, FS, FGŚP po urlopie rodzicielskim i wychowawczym?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 8
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 1 listopada 2019 r. Od 4 listopada 2019 r. (2 i 3 listopada przypadały w 2019 r. odpowiednio w (...)  »
Składki ZUS za przedsiębiorcę na kwarantannie
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Nikogo nie zatrudniam. W kwietniu 2021 r. zostałem objęty obowiązkową 10-dniową kwarantanną. W tym czasie nie prowadziłem (...)  »
Kiedy wypłacane ekwiwalenty są zwolnione ze składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 8
Na uposażenie pracownika składa się nie tylko pensja zasadnicza, ale również ewentualne dodatkowe świadczenia mające charakter typowo wynagrodzeniowy. Zaliczają się do niego także różnego rodzaju (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne dziecka po skreśleniu z listy studentów
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 8
Moja 24-letnia córka została skreślona z listy studentów z dniem 31 marca 2021 r. Słyszałam, że jeszcze przez 4 miesiące ma prawo korzystać z ubezpieczenia (...)  »
Zwolnienie ze składek na FP, FS i FGŚP po ukończeniu określonego wieku
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 8
Spółka z o.o. zatrudnia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy mężczyznę, który w kwietniu 2021 r. ukończył 60 lat. Już po (...)  »
Rezygnacja z ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 8
Od 1 marca 2021 r. prowadzę działalność gospodarczą. Od tego dnia zgłosiłem się w ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0, czyli jako (...)  »
Naliczanie za zatrudnione osoby składki na FEP
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 8
Składkę na FEP w wysokości 1,5% opłacają pracodawcy (z własnych środków) za pracowników, którzy urodzili się w określonym czasie oraz wykonują odpowiedni rodzaj prac. Jest (...)  »
Tytuł do ubezpieczeń w ZUS dla żony pomagającej w firmie męża
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 8
Od maja 2021 r. żona w ramach zawartej umowy o pracę (w wymiarze 1/2 etatu) będzie pomagać mi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Mamy ustaloną rozdzielność (...)  »
Zerowy raport ZUS RZA za zleceniobiorcę bez wpływu na podleganie ubezpieczeniu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 8
Zleceniobiorca został zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. W kwietniu 2021 r. nie osiągnie przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wynagrodzenie należne za ten (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej w razie wypłaty zasiłku i niskiej pensji
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 8
Gdy pracownik jest wynagradzany w niskiej kwocie, to zazwyczaj obliczona od jego pensji składka zdrowotna przewyższa kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Obliczoną za dany miesiąc (...)  »
Korekta raportów ZUS po przekroczeniu rocznego limitu podstawy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 8
ZUS przysłał nam pismo informujące o przekroczeniu przez pracownika rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zobowiązał nas też do przekazania korekty (...)  »
Opłacanie przez przedsiębiorcę składek ZUS od podstawy wyższej niż minimalna
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą, z której opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Począwszy od składek należnych za kwiecień 2021 (...)  »
Opłacenie składek na FP i FS od wynagrodzenia zwolnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 8
Składki na FP i FS opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Ustala się je od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy po zatrudnieniu na etacie
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (jestem zgłoszona w ZUS z (...)  »
Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego z datą wsteczną z winy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 8
Pracownica w dniu zatrudnienia (1 maja 2020 r.) nie wyraziła chęci zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny, ponieważ stwierdziła, że są one zgłoszone (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS przy wykonywaniu kilku zleceń
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 8
Osoba, która wykonuje umowę zlecenia, podlega z tego tytułu w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wszystkie te ubezpieczenia są dla niej obowiązkowe niezależnie (...)  »
Zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego a mały ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 8
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. W połowie kwietnia 2021 r. kończy mi się okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. W 2020 r. mój firmowy przychód nie (...)  »
Wypłata zasiłku żonie zmarłego pracownika i rozliczenie go w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 8
W dniu 15 marca 2021 r. zmarł nasz pracownik, który od 1 do 15 marca br. miał zwolnienie lekarskie. Za ten okres przysługiwał mu zasiłek (...)  »
Ubezpieczenie emeryta współpracującego w firmie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 8
Chciałabym, aby mąż pomagał mi przy prowadzeniu firmy. Ma on prawo do emerytury. Wysokość pobieranego przez niego z ZUS świadczenia emerytalnego przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia. (...)  »
Kiedy świąteczne prezenty dla pracowników bez ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 8
Okres zbliżających się Świąt Wielkanocnych to czas, kiedy pracodawcy decydują się przekazać zatrudnionym w firmie osobom (bądź członkom ich rodzin) różnego rodzaju świadczenia pieniężne lub (...)  »
Składki od zlecenia z córką prowadzącą firmę i pracującą na etacie
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 8
Córka od 1 kwietnia 2021 r. w ramach zawartej umowy zlecenia będzie pomagać mi w prowadzeniu firmy. Jest ona zatrudniona w innym zakładzie na pełny (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FS wspólnika spółki po ukończeniu 55 lub 60 lat
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 8
Z tytułu prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej opłacam za siebie wszystkie składki ubezpieczeniowe do ZUS (w tym również składki na FP i FS). Nie (...)  »
Korekta w ZUS adresu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 8
W wyniku pomyłki pracownica naszej firmy została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (na druku ZUS ZUA) z błędnym adresem zameldowania. W jaki sposób (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 8
Osoba prowadząca działalność gospodarczą zaczęła pobierać z ZUS zasiłek macierzyński. Jakie składki powinna opłacać za siebie do ZUS z racji prowadzonej firmy w czasie pobierania (...)  »
Zgłoszenie w ZUS zlecenia z własnym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 8
Firma zawarła z własnym pracownikiem umowę zlecenia na okres 12 miesięcy. W jaki sposób powinna zgłosić go do ubezpieczeń w ZUS z tytułu wykonywanego przez (...)  »
Składki emerytalno-rentowe niepełnoetatowej pracownicy na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 8
Pracownica zatrudniona na 1/4 etatu przeszła w marcu 2021 r. na urlop wychowawczy. Złożyła pracodawcy oświadczenie, że nie ma prawa do emerytury ani renty oraz (...)  »
Ustanie zatrudnienia a składki na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 8
Pracownica zakończyła urlop rodzicielski 3 marca 2021 r. i po urlopie wypoczynkowym wróciła do pracy 16 marca br. Z dniem 19 marca br. nastąpiło natomiast (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 8
Zatrudniliśmy na etacie osobę, która nie ma ukończonych 30 lat i została skierowana do tej pracy przez powiatowy urząd pracy. Umowę o pracę zawarto 26 (...)  »
Zlecenie ze studentem z Ukrainy bez ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 8
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierzam zatrudnić na podstawie umowy zlecenia osobę będącą obywatelem Ukrainy, która jest studentem i nie ma ukończonych 26 lat. Czy (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS przedsiębiorcy wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 8
Wykonywanie odpłatnej umowy zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej to dwa różne tytuły do ubezpieczeń w ZUS. To, z którego z nich dana osoba powinna (...)  »
Składki ZUS w razie dwóch umów zlecenia z tą samą osobą
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 8
W marcu br. z tą samą osobą zawarliśmy jednocześnie dwie umowy zlecenia. Z jednej umowy zleceniobiorca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł, a (...)  »
Zgłoszenie w ZUS jednodniowego zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 8
Chcę zawrzeć jednodniową umowę zlecenia (na wykonanie usług fotograficznych) z osobą, która w innej firmie pracuje na pełny etat. Wynagrodzenie ze zlecenia będzie wynosiło 200 (...)  »
Abonamenty medyczne dla partnerów na umowach B2B a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 8
Spółka ma wykupione dla pracowników i zleceniobiorców abonamenty medyczne. Ich wartość wlicza pracownikom i zleceniobiorcom do podstawy wymiaru składek ZUS. Od przyszłego miesiąca spółka zamierza (...)  »
Brak podzielności podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 8
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną z prowadzonej działalności opłaca za siebie m.in. składkę zdrowotną. Z uwagi na to, że jest ona miesięczna i niepodzielna, z obowiązku (...)  »
Korekta raportów ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 8
Pracownik miał w styczniu 2021 r. wypadek w pracy. Zanim jednak sporządzono dokumenty powypadkowe, zakład pracy wypłacił mu wynagrodzenie chorobowe (w wysokości 80% podstawy wymiaru). (...)  »
Oskładkowanie kosztów przejazdów zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 8
Zleceniobiorca, który wykonuje w naszej firmie zlecenie, ma zagwarantowany w umowie zwrot kosztów dojazdu do i z pracy. Czy od kwoty zwrotu powinniśmy (tak jak (...)  »
Składka na FP za osobę zatrudnioną na etacie i wykonującą umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 8
Osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę (w niepełnym wymiarze czasu pracy). Jednocześnie w innej firmie wykonuje umowę zlecenia (nie na rzecz własnego pracodawcy). (...)  »
Ubezpieczenie słuchacza szkoły policealnej na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 8
Firma zatrudniła na podstawie umowy zlecenia osobę, która nie ma ukończonych 26 lat. Osoba ta przedłożyła w firmie zaświadczenie, że jest słuchaczem szkoły policealnej (posiadającej (...)  »
Data założenia firmy a uzyskanie ponownego świadczenia postojowego
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 8
Od 30 lipca 2020 r. prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG w branży, która ma prawo ubiegać się w ZUS o świadczenie postojowe wynikające (...)  »
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS z datą wsteczną
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 8
Prawie miesiąc temu zawarłam z osobą (40 lat) umowę zlecenia. Zapomniałam ją zgłosić do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Czy obecnie mogę ją do (...)  »
Warunki zwolnienia z opłacenia składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 8
Spółka z o.o. prowadzi od kilku lat działalność oznaczoną kodem PKD 55.10.Z. Chce skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za grudzień 2020 r. oraz (...)  »
Przesłanki uznania zatrudnionych w firmie krewnych za współpracowników
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 8
Dość często w prowadzeniu działalności gospodarczej pomagają przedsiębiorcy członkowie jego rodziny. Uznaje się ich (z pewnymi wyjątkami) za osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Osoba (...)  »
Pracownica na urlopie macierzyńskim w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 8
Pracownica urodziła dziecko 1 lutego 2021 r. Od tego dnia przebywa na urlopie macierzyńskim. Zasiłek macierzyński pobiera z ZUS, ponieważ nasza firma nie jest uprawniona (...)  »
Ukończenie przez dziecko 26 lat a data wyrejestrowania go z ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 8
Pracownik zgłosił syna do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Pod koniec lutego 2021 r. syn skończył 26 lat, ale nadal studiuje. Jaką datę wyrejestrowania dziecka (...)  »
Kod rozwiązania umowy o pracę w ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 8
W związku z likwidacją stanowiska pracy z dniem 10 marca br. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem, na podstawie art. 30 § 1 (...)  »
Opłacanie składki na FP, FS i FGŚP za osoby spokrewnione z pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 8
Od 1 marca 2021 r. syn (32 lata), w ramach zawartej ze mną umowy o pracę, pomaga mi przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Zgłosiłem go z (...)  »
Preferencyjna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorcy współpracującego z byłym pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 8
Od kilku miesięcy jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Zamierzam rozpocząć (po raz pierwszy) prowadzenie działalności gospodarczej. Chcę sprzedawać towar, który będę kupował (...)  »
Składka zdrowotna osoby prowadzącej indywidualną działalność oraz w dwóch spółkach
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 8
Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG) oraz w formie dwóch spółek komandytowych. Przedmiot działalności prowadzonej w formie indywidualnej oraz jednej ze spółek (...)  »
Kiedy konieczne wyrejestrowanie z ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 8
Od kwietnia 2021 r. zamierzamy zmienić pracownicy stanowisko pracy na podstawie porozumienia o zmianie warunków umowy o pracę bądź rozwiązania umowy i zawarcia kolejnej. Zakres (...)  »
Komu przysługuje ponowne świadczenie postojowe?
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 8
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o określonych kodach PKD mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Wniosek o to świadczenie mogą złożyć jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie. Tylko (...)  »
Świadczenia z NFZ po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 8
Miałam przedłużoną umowę o pracę do dnia porodu. Po rozwiązaniu stosunku pracy pracodawca wyrejestrował mnie z ubezpieczeń, m.in. ze zdrowotnego. Zasiłek macierzyński wypłaca mi ZUS. (...)  »
Składki na FP i FS w razie rozwiązania umowy o pracę w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 8
Miałam zawartą z pracownikiem (w wieku 28 lat) umowę o pracę do 17 lutego 2021 r. Był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z pensją (...)  »
Dokumenty ZUS przedsiębiorcy, który rozwiązał umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 8
Do 1 lutego 2021 r. przedsiębiorca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Ponieważ jego wynagrodzenie ze stosunku pracy było wyższe niż minimalna płaca, z (...)  »
Możliwość skorzystania z małego ZUS po wznowieniu działalności firmy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 8
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Od 1 stycznia 2021 r. zawiesiłem jej wykonywanie. Przychód z tytułu prowadzenia firmy w (...)  »
Kontrakt menedżerski i działalność a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 8
Biuro rachunkowe obsługuje osobę prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, która opłaca za siebie składki społeczne od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (...)  »
Uzupełnienie brakującego raportu ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 8
Wynagrodzenie należne za grudzień 2020 r. zostało wypłacone pracownikom w styczniu 2021 r. Składki naliczone od tej wypłaty wykazano w raporcie ZUS RCA sporządzonym za (...)  »
FP i FS przy kilkudniowym zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 8
W lutym 2021 r. zawarliśmy kilkudniową umowę zlecenia z osobą, która nie posiadała innych tytułów do ubezpieczeń w ZUS. Zgłosiliśmy ją więc na czas trwania (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy chorującego cały miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 8
Opłacam za siebie z działalności wszystkie składki do ZUS na ogólnych zasadach (nie przysługuje mi prawo do ulg w ich opłacie ani prawo zwolnień w (...)  »
Wykazanie w drukach ZUS nieobecności pracownicy w pracy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 8
W lutym 2021 r. zmarła mama pracownicy. Udzieliliśmy jej (na wniosek) dwóch dni urlopu okolicznościowego. W jaki sposób okres jej nieobecności w pracy należy wykazać (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy uprawnionego do renty socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 8
Od 1 marca 2021 r. pracę w ramach zawartej umowy zlecenia podjęła u mnie 27-letnia kobieta (jest to jej jedyne zatrudnienie). Czy pobieranie przez nią (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS zapomogi przekazanej pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 8
Pracownik naszej firmy w listopadzie 2020 r. miał udar i w związku z tym przebywa na długim zwolnieniu lekarskim. Jego stan zdrowia wymaga kilkumiesięcznej rehabilitacji. (...)  »
Błąd w dacie wyrejestrowania pracownika
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 8
Umowa o pracę została przez nas rozwiązana z pracownikiem w styczniu 2021 r. W wyniku pomyłki został on wyrejestrowany z ZUS z datą lutową. Jak (...)  »
Jak uzyskać kolejne zwolnienie z opłacenia składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 8
Od 1 lutego 2021 r. obowiązują przepisy, na podstawie których niektórzy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie z opłacenia składek ZUS należnych za kolejne miesiące. Prawo do (...)  »
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego w trakcie trwania umowy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 8
Zawierając umowę zlecenia, zleceniobiorca nie wnioskował o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, więc zgłosiliśmy go w ZUS tylko do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Teraz wystąpił (...)  »
Składka zdrowotna wspólnika dwóch spółek jawnych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 8
Jestem wspólnikiem w spółce jawnej. Opłacam z tego tytułu zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i składkę zdrowotną. Wkrótce mam przystąpić do kolejnej spółki jawnej. (...)  »
Wpływ zawieszenia firmy na ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 8
Ubezpieczenie chorobowe ma dla przedsiębiorcy dobrowolny charakter. Aby miał on prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia, powinien posiadać m.in. odpowiednio długi okres podlegania temu ubezpieczeniu. (...)  »
Wykonywanie umowy zlecenia przez rolnika ubezpieczonego w KRUS a opłacanie składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 8
Prowadzę gospodarstwo rolne i jestem ubezpieczony w KRUS jako rolnik. Otrzymałem propozycję wykonywania umowy zlecenia. Z umowy tej będę otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w kwocie niższej (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy będącego strażakiem
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 8
Osoba będąca funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG). Czy z tytułu prowadzenia tej działalności będzie musiała opłacać (...)  »
Uzupełnienie brakującego raportu ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 8
W grudniu 2020 r. pracownik był przez tydzień na urlopie bezpłatnym. Sporządzając dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2020 r., rozliczyłam go wprawdzie w raporcie składkowym ZUS (...)  »
Nieprawidłowości płatników w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 8
Jednym z obowiązków płatnika składek jest przekazywanie do ZUS prawidłowo wypełnionych dokumentów ubezpieczeniowych, tj. m.in. zgłoszeniowych. Gdy zostaną podane w nich błędne informacje, płatnik zobowiązany (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS w razie wspólnego zamieszkiwania z pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 8
Przedsiębiorca zatrudnia na etacie pracownicę, która zamieszkała razem z nim. Wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, ale nie są małżeństwem. Czy taka osoba powinna być zgłoszona do (...)  »
Okres preferencyjnych składek ZUS po rezygnacji z ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 8
Od 2020 r. prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Przez miesiąc korzystałam z ulgi na start i nie opłacałam wtedy za siebie składek społecznych. (...)  »
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 8
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 12 grudnia 2020 r. W okresie od 13 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. przebywała na urlopie (...)  »
Nie każda umowa zlecenia bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 8
Zatrudniam na podstawie umowy zlecenia osobę fizyczną, która wykonuje prace blacharsko-lakiernicze. Czy może ona na podstawie tarczy 6.0 wnioskować w ZUS o nienaliczanie jej składek (...)  »
Informacja dla ubezpieczonych o składkach za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 8
Do obowiązków płatnika składek należy m.in. poinformowanie zatrudnionej osoby o naliczonych jej składkach w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto należy jej też przekazać informację o wszelkich (...)  »
Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 8
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy i wynagradzana w kwocie minimalnej płacy przebywa od kwietnia 2020 r. na urlopie wychowawczym. Składki emerytalno-rentowe miała naliczane (...)  »
Gratyfikacja dla firmy przekazana pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 8
Firma, z którą współpracuje nasza spółka, przekazała nam bon podarunkowy. Kierownictwo spółki postanowiło, że przekaże go pracownikowi, który najbardziej przyczynił się do sprzedaży produktów współpracującej (...)  »
Składki na FP, FS i FGŚP za zwalnianą pracownicę
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 8
Po zakończonym w dniu 7 stycznia 2021 r. urlopie rodzicielskim pracownica przebywała do 25 stycznia 2021 r. na urlopie wypoczynkowym. W tym dniu nastąpiło rozwiązanie (...)  »
Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 8
Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła od 1 stycznia 2021 r. zwolnienie z obciążeń składkowych przychodów niektórych osób wykonujących umowę zlecenia. Osoby uprawnione do tej ulgi mogą (...)  »
ZUS emeryta wykonującego w jednej firmie dwa zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 8
Za emeryta wykonującego w mojej firmie umowę zlecenia opłacam wszystkie składki ubezpieczeniowe do ZUS. Od marca br. zawrę z nim kolejną umowę zlecenia (na inny (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy, który zakończył pobieranie zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 8
Od kilku lat prowadzę własną firmę. Do 4 lutego 2021 r. pobierałam z ZUS zasiłek macierzyński. W czasie pobierania tego zasiłku opłacałam za siebie tylko (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.