Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Emerytury, renty, zasiłki
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Nowe zasady przyznawania świadczenia dobry start
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 9
Już po raz czwarty dla uczniów rozpoczynających rok szkolny przewidziane zostało wsparcie w postaci świadczenia dobry start. Ma ono jednorazowy charakter. Osoby do niego uprawnione (...)  »
Odmowa przyjęcia pracy a prawo do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 9
Firma, w której przepracowałem prawie 41 lat, z końcem lipca 2021 r. ulega likwidacji. Mając niespełna 61 lat, nie otrzymam jeszcze emerytury. Słyszałem, że w (...)  »
Okres studiów przy ustalaniu prawa do renty
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 9
Zamierzam ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przed rozpoczęciem aktywności zawodowej ukończyłem 5-letnie studia wyższe. Czy okres ten w całości będzie uwzględniony (...)  »
Wypłata wynagrodzenia za kolejne miesiące a ustalenie nowej podstawy wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 9
Pracownik, który został zatrudniony w połowie miesiąca, jeszcze w tym samym miesiącu sprawował opiekę nad chorą żoną. Podstawę wymiaru należnego mu zasiłku opiekuńczego ustaliłam więc (...)  »
Chorobowe za dni pobytu w szpitalu włącznie z niedzielą
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 9
Jedna z pracownic przebywała w szpitalu od 4 do 15 lipca 2021 r. Za cały okres, tj. łącznie za 12 dni należne jest jej wynagrodzenie (...)  »
Przedawnienie prawa do zasiłku za okres po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 9
Z końcem stycznia 2021 r. zwolniłam się z pracy (po 25 latach zatrudnienia), gdyż miałam zamiar wyjechać do córki na 2-3 lata za granicę. Niestety (...)  »
Emerytura po rozwiązaniu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 9
We wrześniu 2021 r. osiągnę powszechny wiek emerytalny i chcę wystąpić z wnioskiem o emeryturę. Chciałabym jednak pracować jeszcze do końca tego roku. Czy jeśli (...)  »
Wakacje szansą na wykorzystanie Polskiego Bonu Turystycznego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 9
Świadczenie w postaci Polskiego Bonu Turystycznego zostało wprowadzone w lipcu 2020 r. Mimo upływu rocznego okresu umożliwiającego korzystanie z tego świadczenia nie wszyscy uprawnieni zdążyli (...)  »
Wniosek o emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 9
Niedługo ukończę 60 lat, a ponieważ od kilku lat nie mogę znaleźć pracy (jestem na utrzymaniu męża i dzieci), chciałabym przejść na należną mi emeryturę. (...)  »
Wakacyjna praca a prawo do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 9
Renta rodzinna przysługuje m.in. uczącym się dzieciom zmarłego do ukończenia 25. roku życia. Zdarza się, że dla poprawy sytuacji finansowej w okresie wakacji podejmują one (...)  »
Emerytura z ZUS z częścią rolną
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 9
W sierpniu 2021 r. osiągnę powszechny wiek emerytalny i złożę w ZUS wniosek o emeryturę. Na przestrzeni swojej kariery zawodowej przez okres 10 lat opłacałam (...)  »
Macierzyński dla ojca, gdy matka nie pracuje
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 9
Pracownikowi w maju 2021 r. urodziło się dziecko. Jego żona od wielu lat jest osobą bezrobotną. Czy w takiej sytuacji będzie on miał prawo do (...)  »
Gdy pracownik na e-ZLA wyjeżdża na wakacje
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 9
Niezdolność do pracy potwierdzana jest odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Ubezpieczony legitymujący się takim dokumentem może ubiegać się o świadczenie chorobowe będące swego rodzaju rekompensatą braku możliwości (...)  »
Becikowe z tytułu urodzenia żywego dziecka
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 9
Moja żona na początku marca 2021 r. urodziła syna, który kilka dni później zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Nie ubiegaliśmy się o becikowe, gdyż byliśmy (...)  »
Kto wypłaca świadczenia należne pracownikom?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 9
Pracownicy w razie choroby, macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem bądź innym chorym członkiem rodziny mają prawo do stosownych świadczeń chorobowych. To, kto jest (...)  »
Dobrowolne ubezpieczenie przedsiębiorcy a przeliczenie emerytury
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 9
Właściciel firmy po przejściu na emeryturę powszechną chce opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Czy okoliczność ta pozwoli mu na przeliczenie przyznanej mu emerytury? TAK. (...)  »
Ustalanie okresu wyczekiwania na zasiłek dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 9
Zleceniobiorca pracował w mojej firmie przez 4 lata do dnia 25 maja 2021 r. Do nawiązania kolejnej umowy zlecenia z tym ubezpieczonym doszło w dniu (...)  »
Składniki wynagrodzenia włączane/wyłączane do/z podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 9
W podstawie wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego uwzględniane jest wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający miesiąc powstania niezdolności do pracy/prawa do świadczenia. I choć podstawa (...)  »
Podstawa naliczenia renty
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 9
Staram się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Okres zasiłkowy kończy mi się w lipcu 2021 r. Mam informację z ZUS z końca 2018 (...)  »
Kolejna korzystna roczna waloryzacja składek emerytalnych
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 9
Składki na ubezpieczenie emerytalne naliczane z racji osiąganego przychodu w czasie trwania aktywności zawodowej są sukcesywnie ewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz na jego subkoncie (...)  »
Negatywny test na COVID-19 kończy okres kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 9
Pracownica, zatrudniona w mojej firmie od ponad dwóch lat, została skierowana na test w kierunku SARS-CoV-2. Następnego dnia otrzymała negatywny wynik tego testu. W efekcie (...)  »
Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego a kontynuacja zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 9
Byłam zatrudniona na umowę zlecenia na czas określony. Pod koniec tej umowy, w związku z zagrożeniem poronienia, poszłam na zwolnienie lekarskie. Do tej pory otrzymuję (...)  »
Ustalanie podstawy zasiłku ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 9
Świadczenia chorobowe należne są przede wszystkim w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, a więc m.in. zleceniobiorcom podlegającym takiemu ubezpieczeniu. W ich przypadku ma ono bowiem dobrowolny (...)  »
Minimalny okres zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 9
Pracownica miesiąc temu urodziła dziecko, które decyzją sądu zostało umieszczone w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Czy w tej sytuacji pracownica może już wrócić do pracy, czy też (...)  »
Przerwy w korzystaniu z zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 9
Po przyjściu dziecka na świat jego ubezpieczeni rodzice mają prawo do skorzystania z zasiłku macierzyńskiego. Może być on pobierany nie tylko w ciągłości, ale i (...)  »
Wycofanie wniosku o emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 9
Pod koniec maja 2021 r. złożyłam wniosek o emeryturę. Wiek emerytalny osiągnęłam już w styczniu 2021 r. Teraz doszłam do przekonania, że mogłam jeszcze poczekać (...)  »
Utworzenie profilu na PUE przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 9
Obecnie jako przedsiębiorca zatrudniam dwóch pracowników, ale zamierzam zwiększyć zatrudnienie. Pracownicy korzystający ze zwolnień lekarskich informują mnie o swoich niedyspozycjach, przynosząc wydruki zwolnień lekarskich. Słyszałem, (...)  »
Przyznawanie, rezygnacja i ustawowe przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 9
Świadczenie rehabilitacyjne z uwagi na sposób finansowania zaliczane jest do świadczeń krótkoterminowych. Prawo do niego można nabyć na okres 12 miesięcy, który jest okresem podzielnym. (...)  »
Dodatek stażowy wypłacany za dni nieobecności w pracy a podstawa zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 9
W naszej firmie pracownicy, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, otrzymują również dodatek stażowy. Dodatek ten, zgodnie z regulaminem wynagradzania, wypłacany jest co miesiąc w pełnej wysokości, nawet (...)  »
Jak ZUS rozlicza przychody na świadczeniu przedemerytalnym?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 9
Z końcem maja 2021 r. upłynął termin powiadomienia ZUS o dodatkowych przychodach uzyskanych przez osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego w minionym okresie rozliczeniowym. Na jego (...)  »
Wysokość macierzyńskiego dla uczennicy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 9
Jedna z uczennic będąca pracownikiem młodocianym niedawno urodziła dziecko. Przez dość długi okres przypadający na ciążę przebywała na zwolnieniu lekarskim, a więc wypłacałam jej zasiłek (...)  »
Dokumentowanie zatrudnienia do renty
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 9
Będę ubiegała się o rentę tytułu niezdolności do pracy. Dokumenty, jakie posiadam z przebiegu ubezpieczenia, to umowy o pracę, świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu (...)  »
Świadczenia z ZUS przyznawane w szczególnym trybie
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 9
Osoby, które stały się niezdolne do pracy lub ukończyły określony wiek, z reguły liczą na przyznanie im stosownego świadczenia, zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast dzieci (...)  »
Wypłata zasiłku opiekuńczego pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 9
Jestem zatrudniona w małym zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy. Razem ze mną pracuje 9 osób. Wczoraj korzystałam z teleporady ze względu na chorą córkę. (...)  »
Emerytura dla rencisty na wniosek albo z urzędu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 9
Pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną mi przez ZUS na stałe. W lipcu 2021 r. osiągnę powszechny wiek emerytalny. Czy ZUS sam przyzna (...)  »
Gdy kwarantanna, e-ZLA i praca pokrywają się
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 9
W dobie panującej epidemii obok niezdolności do pracy pojawiły się nowe sytuacje, po zaistnieniu których ubezpieczeni nie mogą świadczyć pracy. Niektóre z nich ustawodawca potraktował (...)  »
Świadczenie przedemerytalne dla byłego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 9
W związku z sytuacją kryzysową wywołaną stanem epidemii popadłem w kłopoty finansowe i zmuszony byłem zlikwidować swoją działalność pozarolniczą, którą prowadziłem od przeszło 30 lat, (...)  »
Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 9
Jedna z moich pracownic niedługo urodzi swoje pierwsze dziecko. Na razie nie jest pewna, czy będzie wykorzystywała pełny okres należnego jej z tego tytułu zasiłku (...)  »
Urlop wychowawczy lub bezpłatny a podstawa zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 9
Przy ustalaniu podstawy wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego z założenia brane jest pod uwagę wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności (...)  »
Rekompensata za pracę szczególną nie zawsze przysługuje
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 9
W naszej miejskiej bibliotece publicznej zatrudniamy pracownicę, która uprawniona jest do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Za miesiąc pracownica ta osiągnie powszechny wiek emerytalny, w związku z (...)  »
Dokumentowanie prowadzenia działalności do celów emerytalnych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 9
Pracownik przez wiele lat, przed zatrudnieniem w ramach umowy o pracę, prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą. Niedługo osiągnie powszechny wiek emerytalny, w związku z czym chce (...)  »
Zmiany w ZUS dla działacza opozycji antykomunistycznej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 9
Ustawodawca wobec działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych postanowił dokonać poprawy sytuacji materialnej, m.in. poprzez zmianę przepisów emerytalno-rentowych. Do katalogu okresów składkowych (...)  »
Jednorazowa nagroda uznaniowa za jakość wykonanej pracy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 9
Pracownik we wrześniu 2020 r. otrzymał jednorazową nagrodę uznaniową za jakość wykonanej pracy. W regulaminie wynagradzania nie ma zapisu, który określałby zasady jej przyznawania i (...)  »
Świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po udowodnieniu okresu wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 9
Pracownik został zatrudniony od połowy maja 2021 r. Po kilku dniach pracy skierowano go na kwarantannę, z uwagi na kontakt z innym pracownikiem, u którego (...)  »
Nie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku o emeryturę przed czerwcem
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 9
Z zasad dotyczących ustalania wysokości emerytury według zdefiniowanej składki wynika (chociaż nie wprost), że nabycie do niej prawa w czerwcu może być mniej lub bardziej (...)  »
Chorobowe po ustaniu zatrudnienia w czasie trwania drugiej umowy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 9
Do 31 maja 2021 r. jestem zatrudniony równocześnie u dwóch pracodawców, otrzymując od nich zasiłek chorobowy z racji niezdolności do pracy trwającej od 15 marca (...)  »
Zasiłek dla przedsiębiorcy z powodu izolacji
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 9
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą od wielu lat. Płacę wszystkie składki łącznie ze składką chorobową. Po wykonanym teście potwierdzono u mnie zachorowanie na COVID-19. Nie mam (...)  »
Uprawnienia do kilku świadczeń a ich pobieranie
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 9
Katalog świadczeń emerytalno-rentowych jest bardzo bogaty. Spełniając kryteria do kilku świadczeń, nie zawsze można oczekiwać, że będą przysługiwały jednocześnie wszystkie, w dodatku w pełnej wysokości. (...)  »
Minimalna kwota renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 9
Gdy rok temu mój mąż przeszedł na powszechną emeryturę, jego świadczenie wyniosło niewiele ponad 500 zł. Z racji tego, że przez większość swojego życia pracował (...)  »
Nabycie i utrata prawa do świadczenia 500+
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 9
Z dniem 1 czerwca 2021 r. rozpocznie się nowy okres, na jaki przyznawane jest świadczenie wychowawcze, zwane świadczeniem 500+. Osoby, które do tej pory korzystały (...)  »
Wątpliwy adres ubezpieczonego na e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 9
Otrzymałam na swój profil płatnika składek zwolnienie lekarskie wystawione mojemu pracownikowi na okres 30 dni. Widnieje na nim inny adres pracownika niż podany wcześniej przez (...)  »
Okres zasiłkowy przy częstej absencji chorobowej, w tym w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 9
Ubezpieczeni mogą korzystać z zasiłku chorobowego nie tylko w razie choroby lub pobytu w szpitalu, ale także w razie zaistnienia okoliczności zrównanych z niezdolnością do (...)  »
Badanie przez lekarza orzecznika ZUS a decyzja w sprawie renty
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 9
Pod koniec okresu zasiłkowego złożyłem wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. ZUS wyznaczył termin badania przez lekarza orzecznika. Czy po tym badaniu otrzymam (...)  »
Na pracodawcy ciążą konkretne obowiązki po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 9
Nasz pracownik, który od niedawna był jednocześnie rencistą, zmarł w trakcie pobierania zasiłku chorobowego. Po trzech miesiącach od jego śmierci przypadkowo dowiedziałam się, że oprócz (...)  »
Premia kwartalna w podstawie świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 9
W podstawie wymiaru świadczenia chorobowego należnego pracownikowi, oprócz wypłaconej mu pensji zasadniczej, uwzględnia się także (choć z pewnym zastrzeżeniem) inne składniki wynagrodzenia, w tym premie (...)  »
Wystawianie zaświadczenia ERP-7 to obowiązek pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 9
Od lat prowadzę małą firmę w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej zatrudniając pracowników. Jeden z byłych pracowników miał umowę o pracę w 2001 r. Posiada oryginał (...)  »
Dla urodzonych po 1948 r. raczej nowa emerytura
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 9
W lipcu 2021 r. ukończę 60 lat, a więc będzie mi przysługiwała emerytura powszechna. Czy ZUS ustali mi ją na starych, czy na nowych zasadach? (...)  »
Minimalna renta a staż
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 9
Ubiegam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie pracowałem zbyt długo, a moje zarobki nie przekraczały minimalnej płacy przewidzianej dla pracownika. Mojemu tacie (...)  »
Pracownik nie zawsze ma prawo do wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 9
Pracownik, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, z założenia przez pierwsze dni tej niezdolności w danym roku kalendarzowym zachowuje prawo do wynagrodzenia (...)  »
Wczasy zagraniczne a Polski Bon Turystyczny
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 9
Wybieramy się z całą rodziną na wczasy zagraniczne. Na troje moich dzieci pobieram świadczenie 500+. Czy część wydatków w związku z wypoczynkiem zagranicznym mogę pokryć (...)  »
Limit zasiłku opiekuńczego na dwoje rodziców
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 9
Pracuję na umowę o pracę. Rodzice za parę dni wychodzą ze szpitala. Wiem, że należy mi się 14 dni opieki na chorego członka rodziny. Nie (...)  »
Możliwość ubiegania się o niezrealizowane świadczenie
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 9
Niezrealizowane przez ZUS świadczenia emerytalno-rentowe to niewypłacone świadczenia, ale należne do dnia śmieci osoby, zarówno uprawnionej do nich, jak i ubiegającej się o takie należności. (...)  »
Świadczenia należne pracownicy w ciąży po likwidacji zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 9
Firma, w której od ponad 5 lat jestem zatrudniona na umowę o pracę, z końcem bieżącego miesiąca ulega likwidacji. Nie mam obecnie szans na podjęcie (...)  »
Sposoby wykorzystania środków z subkonta
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 9
Każdy ubezpieczony posiada w ZUS indywidualne konto ubezpieczonego. Dodatkowo m.in. dla osób, które są członkami ofe, w ramach takiego konta ZUS prowadzi subkonto. Trafia na (...)  »
Wysokość jednorazowego odszkodowania wypłacanego przez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 9
Po wypadku przy pracy przez 5 miesięcy byłem niezdolny do pracy. Zakończyłem już leczenie i rehabilitację, a po dwóch tygodniach urlopu wypoczynkowego zamierzam wrócić do (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne na pierwszy wniosek po zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 9
Jestem zatrudniony na etacie, ale od kilku miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim. Ponieważ niedługo zakończy się okres, w którym mogę korzystać z zasiłku chorobowego, zamierzam (...)  »
Renta wypadkowa wyższa niż z ubezpieczenia rentowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 9
Gdy ubezpieczony stanie się niezdolny do pracy w wyniku wypadku przy pracy, może korzystać ze stosownych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Zalicza się do nich m.in. (...)  »
Izolacja w czasie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 9
Niedawno zaczęłam korzystać z zasiłku macierzyńskiego należnego mi zgodnie z moim wnioskiem, zarówno za okres urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego. W związku z zachorowaniem (...)  »
Czas na rozliczenie świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 9
Niedawno upłynął termin na przekazanie informacji o osiągniętych przychodach przez zarobkujących emerytów i rencistów. Wraz z jego upływem zakończył się rok rozliczeniowy dla aktywnych zawodowo (...)  »
Ubezpieczony sam wskazuje sposób wypłaty renty
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 9
Od kilku lat mam problemy zdrowotne, a od prawie pół roku nieprzerwanie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Ponieważ nie odzyskuję zdolności do pracy, zgodnie z sugestią (...)  »
Praca zdalna na kwarantannie a prawo do chorobówki
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 9
Od dwóch miesięcy pracuję zdalnie. Mój mąż, który od kilku dni źle się czuje, dostał skierowanie na test w kierunku koronawirusa. Wiem, że jego wynik (...)  »
Świadczenie 500+ za miesiąc ukończenia przez dziecko 18. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 9
Pobieram świadczenie 500+ na swoje dzieci od początku jego wprowadzenia. Do lutego br. włącznie na troje dzieci otrzymywałam łącznie 1.500 zł, a za marzec br. (...)  »
Przeliczenie świadczenia z możliwością wypłaty wyrównania za okres wsteczny
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 9
Jestem uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, ale nadal pracuję. Do tej pory po zakończeniu każdego kwartału systematycznie występowałam o przeliczenie świadczenia z (...)  »
Zasiłek opiekuńczy od momentu przystąpienia do chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 9
Podjęłam pracę w ramach umowy zlecenia od 15 marca 2021 r. Byłam wówczas przekonana, że nie chcę podlegać ubezpieczeniu chorobowemu i tak zaznaczyłam w oświadczeniu. (...)  »
Przeliczenie świadczenia z tytułu stażu pracy możliwe po raz drugi w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 9
Zakończył się I kwartał 2021 r. Dla pobierających z ZUS emeryturę, ale obliczoną według starych zasad, lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i podlegających (...)  »
Częstotliwość wypłaty przez ZUS zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 9
Pod koniec grudnia 2020 r. urodziłam dziecko. Ponieważ prowadzę własną działalność pozarolniczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, wystąpiłam (...)  »
13. emerytura do podziału między uprawnionych do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 9
Pod koniec 2020 r. ZUS przyznał mi i mojej pełnoletniej, ale nadal uczącej się córce, prawo do renty rodzinnej po moim zmarłym mężu. Od marca (...)  »
Podstawa zasiłku dla pracownika ze stałą pensją
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 9
Przy ustalaniu podstawy wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego brane jest pod uwagę wypłacone mu wynagrodzenie, z założenia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności (...)  »
Dochód z najmu a świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 9
Pobieram świadczenie przedemerytalne. Od pewnego czasu wynajmuję lokal, którego jestem właścicielem. Czy dochody z najmu tego lokalu mogą wpłynąć na zmniejszenie albo zawieszenie pobieranego przeze (...)  »
Nie każda pobrana emerytura pomniejsza emeryturę powszechną
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 9
Mój kolega był uprawniony do emerytury pomostowej, ja natomiast do emerytury wcześniejszej z racji pracy szczególnej. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego mam obniżoną emeryturę o (...)  »
Od czego zależy wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 9
Osoba podlegająca ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, która stała się częściowo lub całkowicie niezdolna do pracy, może - po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków - uzyskać prawo do (...)  »
Konsekwencje niezłożenia oświadczenia Z-10
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 9
Pracodawca nie przedłużył ze mną umowy o pracę. Niespełna tydzień przed jej zakończeniem stałem się niezdolny do pracy. Ponadto lekarz wystawił mi zwolnienie lekarskie, potwierdzając (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.