Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Emerytury, renty, zasiłki
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Formy wypłaty przez ZUS świadczeń krótko- i długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 9
Jednym z głównych zadań ZUS jest ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłata. Ustawodawca wskazał możliwe formy wypłaty takich świadczeń, uwzględniając przy (...)  »
Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 9
Po wielu latach pracy przy przysłowiowej tablicy, chciałabym już zrezygnować z nauczania w szkole, tym bardziej, że spełniam warunki do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Czy (...)  »
Sposób ubiegania się o zasiłek opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 9
Jednym ze świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego jest zasiłek opiekuńczy. W celu uzyskania do niego prawa konieczne jest wystąpienie do płatnika składek lub ZUS ze (...)  »
Wniosek pracownika-emeryta o doliczenie przepracowanego kwartału
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 9
Wśród zatrudnionych pracowników są dwie osoby urodzone w 1948 r., które są uprawnione do emerytury obliczonej według starych zasad. Co kwartał składają one w ZUS (...)  »
ZUS wyegzekwuje od płatnika składek całe wypłacone nienależne świadczenia  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 9
W sferze dotyczącej ubezpieczeń społecznych możemy mieć do czynienia ze świadczeniem nienależnym. Jeśli dojdzie do jego wypłaty i winnym takiego stanu rzeczy nie będzie organ (...)  »
Wysokość hipotetycznej emerytury dostępna na PUE ZUS
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 9
Ukończyłam już 50 lat i powoli zaczynam myśleć o przyszłej emeryturze. Słyszałam, że informacje o stanie konta ubezpieczonych dostępne są na PUE ZUS. Ja jednak (...)  »
Wypłata zasiłku przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 9
Do tej pory pracowałam wyłącznie na własny rachunek i w razie choroby zasiłek wypłacał mi ZUS. Z reguły na należne mi świadczenia musiałam czekać około (...)  »
Ważne terminy dla zachowania uprawnień do świadczeń na dzieci
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 9
Trwa już okres, na jaki przyznawane jest świadczenie wychowawcze 500+. Obecnie można je uzyskać tylko na bieżąco, z założenia od miesiąca wystąpienia z wnioskiem o (...)  »
Emerytura dla kobiety a OFE
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 9
Moja mama w październiku 2021 r. osiągnie 60 lat. Wiem, że ustawa, na podstawie której środki z ofe miały być przekazane do ZUS lub IKE, (...)  »
Wszyscy płatnicy składek będą mieli dostęp do e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 9
Świadczenia chorobowe, które przysługują z racji niezdolności do pracy albo konieczności opieki nad chorym członkiem rodziny, należne są m.in. pod warunkiem udokumentowania takiego stanu rzeczy (...)  »
Emerytura po rozwiązaniu kontynuowanego stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 9
Pracownica nabyła prawo do emerytury w dniu 22 maja 2021 r., tj. z dniem ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Jeszcze w maju 2021 r. złożyła do (...)  »
Wypłata świadczenia dobry start w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 9
Wniosek o świadczenie dobry start na dwoje swoich dzieci złożyłam przez PUE ZUS w połowie września 2021 r. Kiedy mogę się spodziewać wypłaty tego świadczenia (...)  »
Dzień decydujący o uprawnieniach do 14. emerytury
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 9
W 2021 r., emeryci i renciści, a także inni wskazani przez ustawodawcę świadczeniobiorcy, po raz pierwszy mogą liczyć na wypłatę tzw. 14. emerytury. Podstawowym warunkiem (...)  »
Ulga na start a wystawione e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 9
Prowadzę pozarolniczą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystam z ulgi na start. Swoją pracę w 100% wykonuję zdalnie. Podczas weekendu zdarzył mi się wypadek, po zaistnieniu (...)  »
Nie każda przerwa w niezdolności pozwala na otwarcie nowego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 9
Zatrudniam emerytkę, która w ostatnim czasie korzystała z długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Z dniem 24 sierpnia 2021 r. zakończył się jej 182-dniowy okres zasiłkowy. Po niedługim (...)  »
Poród po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku macierzyńskiego  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 9
Pracownica, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia, choćby w ostatnim jego dniu, gdy jej umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu, spełnia podstawowy warunek (...)  »
Chorobowe z tytułu kwarantanny nie tylko za dni pracujące
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 9
Na PUE ZUS pojawiła się informacja o kwarantannie jednego z moich pracowników. Jest wskazany konkretny okres, który obejmuje również sobotę i niedzielę. Pracownicy w mojej (...)  »
Przeliczanie emerytur i rent według nowych reguł
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 9
Pracujący emeryci i renciści, oprócz korzyści w postaci dodatkowego przychodu, mogą liczyć na zwiększenie wysokości pobieranego świadczenia. Ma to miejsce, gdy przychód osiągany jest z (...)  »
Renta dla ubezpieczonego niezdolnego do pracy w wyniku wypadku w drodze do pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 9
Po zakończeniu nauki przez wiele lat nie podejmowałem żadnej pracy, pozostając na utrzymaniu rodziców. Zatrudniłem się dopiero 1 stycznia 2021 r., w wieku 28 lat, (...)  »
300+ nadal nie na dzieci w zerówce
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 9
Mam dwoje dzieci, z których starsze rozpoczyna naukę w szkole, a młodsze idzie do zerówki. W zeszłym roku nie przysługiwało mi świadczenie dobry start. Słyszałam, (...)  »
Świadczenia chorobowe dla emerytów i rencistów  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 9
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom, które podlegają lub podlegały temu ubezpieczeniu - obowiązkowo albo na zasadzie dobrowolności. Istnieje jednak pewna grupa ubezpieczonych, która mimo (...)  »
Gdy emeryt osiąga przychód za granicą
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 9
Pobieram emeryturę pomostową. Zamierzam podjąć pracę w Norwegii. Czy osiągany przeze mnie przychód za granicą może mieć wpływ na prawo do mojej emerytury? TAK. Prawo (...)  »
Łatwiej przy ubieganiu się o Mama 4+  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 9
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane Mama 4+, przysługuje m.in. matce. Świadczenie wprowadzone zostało 1 marca 2019 r. Jego celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które (...)  »
Wniosek o 300+ nie tylko przez PUE ZUS
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 9
Zamierzam ubiegać się o świadczenie dobry start na dwoje swoich dzieci. Wiem, że obecnie wnioski o to świadczenie składa się do ZUS i to wyłącznie (...)  »
Emerytura dla zatrudnionej w trzech firmach
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 9
Pod koniec września 2021 r. ukończę powszechny wiek emerytalny, w związku z czym zamierzam ubiegać się o przyznanie prawa do emerytury. Obecnie jestem zatrudniona w (...)  »
Nadgodziny w podstawie zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 9
Jestem zatrudniony na etacie ze stawką miesięczną w stałej wysokości. Nie otrzymuję żadnych premii i nagród, ale praktycznie co miesiąc pracuję w godzinach nadliczbowych. Obecnie (...)  »
Nowe zasady rozliczania zarobkujących rencistów socjalnych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 9
Zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych co jakiś czas jest przedmiotem dyskusji, a czasem prac zmierzających do zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów. Tak też stało się z (...)  »
Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy bez uwzględniania kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 9
Mam coraz większe problemy ze zdrowiem, a wiek emerytalny ukończę dopiero za 7 lat. Dlatego też zamierzam ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności (...)  »
Opieka nad siostrą uprawnia do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 9
Moja 30-letnia siostra po wypadku trafiła do szpitala. Po wypisie do domu będzie przez jakiś czas wymagała opieki. Ponieważ mieszka sama, zamierzam przenieść się do (...)  »
Świadczenia chorobowe przy zaległościach składkowych  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 9
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Część ubezpieczonych, w tym osoby prowadzące własną działalność pozarolniczą, podlegają temu ubezpieczeniu na zasadzie dobrowolności. (...)  »
Przeliczenie emerytury a tablice trwania życia
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 9
Pobieram emeryturę z ZUS przyznaną mi od maja 2007 r. po ukończeniu 60 lat. Moja znajoma 60 lat ukończyła w maju 2021 r. i tak (...)  »
Chorobowe po rozwiązaniu umowy zlecenia w związku z likwidacją firmy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 9
Od marca 2021 r. wykonuję pracę w oparciu o umowę zlecenia zawartą na okres dwóch lat. Na początku sierpnia 2021 r. uległem wypadkowi w domu. (...)  »
Zmiany w zakresie ustalania wysokości świadczeń chorobowych  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 9
Wysokość zasiłku chorobowego należnego ubezpieczonemu stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku, ustalanej w oparciu o wynagrodzenie lub przychód ubezpieczonego za okres poprzedzający powstanie niezdolności do (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne a wiek emerytalny
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 9
Zatrudniam pracownicę, która przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ponadto złożyła wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Wypełniła swoją część wniosku i przekazała mi jako pracodawcy do uzupełnienia (...)  »
Zwiększenie zatrudnienia nie zawsze powoduje przejęcie wypłaty zasiłków przez płatnika składek
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 9
Od stycznia 2022 r. najprawdopodobniej nabędę uprawnienia do wypłaty zasiłków swoim pracownikom. Już w maju 2021 r. zwiększyłam zatrudnienie, a prawdopodobnie będę musiała jeszcze zatrudnić (...)  »
Renta dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 9
Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy istotne jest zakwalifikowanie osoby ubiegającej się o to świadczenie do jednego ze stopni takiej niezdolności. (...)  »
Dwukrotna kontrola w trakcie jednego e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 9
Zachorowałem pod koniec okresu zatrudnienia. Pracodawca nie przedłużył mi umowy o pracę na dalszy okres. Co więcej, w ostatnim dniu trwającego stosunku pracy sprawdził, czy (...)  »
Świadczenia na dzieci rozpoczynające naukę
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 9
Rozpoczął się nowy rok szkolny, co dla rodziców i opiekunów uczących się dzieci oznacza spore wydatki. Część z nich można pokryć ze świadczeń finansowanych z (...)  »
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika wykonującego zlecenie u własnego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 9
(…) Z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę zawieraliśmy od 1 czerwca do 31 sierpnia br. umowy zlecenia (od pierwszego do ostatniego dnia danego (...)  »
Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny w razie wykonywania pracy zdalnej, z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 9
Pracownik przez 10 dni sierpnia 2021 r. przebywał na kwarantannie. W tym czasie pracował zdalnie. Ponieważ jest on zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do (...)  »
Gdy niezdolność do pracy zostanie spowodowana nadużyciem alkoholu
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 9
Niezdolność do pracy ubezpieczonego z założenia uprawnia go do skorzystania ze stosownego świadczenia chorobowego. Jeśli jednak została ona spowodowana nadużyciem alkoholu, może to mieć wpływ (...)  »
ZUS sam przeliczy emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 9
W czerwcu 2021 r. nabyłam prawo do emerytury powszechnej. Słyszałam, że moja emerytura może zostać ustalona w korzystniejszy sposób. Czy to prawda? Jeśli tak, to (...)  »
Zmiany w przeliczaniu podstawy wymiaru renty/emerytury
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 9
Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytury, do której prawo zostało ustalone według starych zasad, obliczana jest w oparciu o te same parametry, (...)  »
Świadczenie chorobowe dla pracownika, który wcześniej chorował na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 9
Pracownik był niezdolny do pracy przez kilka dni sierpnia 2021 r. Ostatnio chorował na przełomie roku (od 15 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 (...)  »
Podstawa nie każdego zasiłku ulega obniżeniu za okres po ustaniu ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 9
Pracodawca przedłużył mi do dnia porodu umowę o pracę zawartą na czas określony. Będę więc korzystała z zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia. Dwa lata temu, (...)  »
Świadczenie wyrównawcze również przy rencie rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 9
Emeryci i renciści posiadający status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, których wysokość świadczenia nie przekracza odpowiedniej kwoty, mogą liczyć na świadczenie (...)  »
Renta rodzinna dla męża zmarłej pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 9
Zmarła jedna z moich pracownic, osierocając troje małoletnich dzieci (w wieku 5, 7 i 12 lat). Czy to prawda, że prawo do renty rodzinnej mogą (...)  »
Wysokość zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 9
Otrzymałem 14-dniowe zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorą żoną i wystąpiłem z wnioskiem do swojego pracodawcy o przyznanie zasiłku opiekuńczego. Czy po dostarczeniu zaświadczenia, (...)  »
Wypadek na urlopie a prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 9
Urlop wypoczynkowy przeważnie kojarzy się z miłymi wspomnieniami. Pozwala osobom aktywnym zawodowo odzyskać energię i siły do dalszej pracy. Niestety zdarza się, że w tym (...)  »
Studentka na zleceniu bez zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 9
Wzorem roku ubiegłego podczas wakacji studenckich podjęłam pracę w ramach umowy zlecenia. Tym razem jednak rozchorowałam się i chciałam skorzystać z zasiłku chorobowego. Okazało się, (...)  »
Wpływ niezdolności spowodowanej gruźlicą na okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 9
Pracownik choruje nieprzerwanie. Do upływu 179 dni jego niezdolności do pracy na e-ZLA nie było kodu "D". Kod ten pojawił się od 180. dnia niezdolności (...)  »
Ustalanie okresu wykorzystanego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 9
Ubezpieczony, który musi zaopiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, może, w określonych przez ustawodawcę przypadkach, skorzystać z zasiłku opiekuńczego już od pierwszego dnia (...)  »
Podstawa chorobowego dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 9
Zleceniobiorca został zatrudniony z dniem 1 grudnia 2020 r. Przychód za dany miesiąc jest mu wypłacany w miesiącu następnym. Od pierwszego dnia zlecenia podlega on (...)  »
Kierownik na chorobowym z podstawą zasiłku z wynagrodzenia sprzed awansu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 9
Z dniem 1 lipca 2021 r., po 5 latach zatrudnienia, awansowałam na stanowisko kierownicze. Wiązało się to ze znaczną podwyżką pensji zasadniczej. Jeszcze w tym (...)  »
Uwzględnianie średniego trwania życia przy naliczaniu emerytury
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 9
Na początku 2021 r. osiągnęłam powszechny wiek emerytalny. Z przejściem na emeryturę chciałam poczekać jeszcze rok. Tak się jednak nie stanie. Wniosek zamierzam złożyć we (...)  »
Wartość bonu turystycznego niekiedy mniejsza o połowę
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 9
Planuję wyjazd na urlop. Razem ze swoją 7-letnią córką chcę spędzić kilka dni na Mazurach. Za nasz pobyt w ośrodku wypoczynkowym zamierzam zapłacić z wykorzystaniem (...)  »
Gwarantowana kwota renty
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 9
Tydzień temu zmarł mój mąż, który był już na emeryturze. Emerytura męża była bardzo niska, jednak u uwagi na zbyt krótki staż pracy ZUS nie (...)  »
II i III kwartał 2021 r. z waloryzacją podstawy do świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 9
Jednym ze świadczeń z tytułu choroby jest świadczenie rehabilitacyjne. Aby móc je pobierać, ubezpieczony korzysta najpierw w ramach okresu zasiłkowego z zasiłku chorobowego. Świadczenie rehabilitacyjne (...)  »
Bon turystyczny na nowo narodzone dzieci
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 9
W lipcu 2021 r. urodziłam bliźnięta. W zeszłym roku wykorzystałam już bon turystyczny na starszego (7-letniego) syna. Czy taki bon mogę otrzymać również na młodsze (...)  »
Wysokość zasiłku macierzyńskiego i ewentualne jej wyrównanie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 9
Po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie jego ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie, spełniający określone przez ustawodawcę warunki, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wysokość tego świadczenia (...)  »
Termin wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 9
ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne od wyczerpania zasiłku chorobowego, tj. od 15 czerwca 2021 r. na okres 8 miesięcy. Decyzję w tym zakresie ZUS doręczył (...)  »
Wypadek przy pracy a późniejsza niezdolność do pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 9
Dwa tygodnie temu pracownik (zatrudniony od trzech lat) uległ wypadkowi przy pracy. Sporządziłem niezbędną w tym zakresie dokumentację. Od dnia wypadku korzystał on ze zwolnienia (...)  »
Niezrefundowana przez ZUS część zasiłku stałego a zgon emeryta
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 9
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, (...)  »
Renta socjalna dla osoby nieubezpieczonej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 9
Mój 19-letni syn na okres wakacji podjął pracę w ramach umowy zlecenia. Po miesiącu jej wykonywania uległ wypadkowi. Dodatkowo w trakcie pobytu w szpitalu stwierdzono (...)  »
Niezdolność do pracy pracownika wynagradzanego stawką godzinową
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 9
Na mój profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie wystawione pracownikowi na okres 4 dni (od piątku do poniedziałku), z czego tylko przez dwa dni miał (...)  »
Kiedy wakacyjna praca uprawnia do świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 9
W okresie wakacji część młodzieży decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej. Często jest to praca doraźna, zawierana na krótki okres, w ramach umowy zlecenia, która (...)  »
Przeliczenie emerytury
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 9
Pobieram emeryturę obliczoną według starych zasad. Dodatkowo zarabiam bez ograniczeń. Kwoty uzyskiwane z tytułu zatrudnienia nie są małe. Do tej pory przeliczałem emeryturę tylko z (...)  »
Nowe zasady przyznawania świadczenia dobry start
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 9
Już po raz czwarty dla uczniów rozpoczynających rok szkolny przewidziane zostało wsparcie w postaci świadczenia dobry start. Ma ono jednorazowy charakter. Osoby do niego uprawnione (...)  »
Odmowa przyjęcia pracy a prawo do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 9
Firma, w której przepracowałem prawie 41 lat, z końcem lipca 2021 r. ulega likwidacji. Mając niespełna 61 lat, nie otrzymam jeszcze emerytury. Słyszałem, że w (...)  »
Okres studiów przy ustalaniu prawa do renty
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 9
Zamierzam ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przed rozpoczęciem aktywności zawodowej ukończyłem 5-letnie studia wyższe. Czy okres ten w całości będzie uwzględniony (...)  »
Wypłata wynagrodzenia za kolejne miesiące a ustalenie nowej podstawy wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 9
Pracownik, który został zatrudniony w połowie miesiąca, jeszcze w tym samym miesiącu sprawował opiekę nad chorą żoną. Podstawę wymiaru należnego mu zasiłku opiekuńczego ustaliłam więc (...)  »
Chorobowe za dni pobytu w szpitalu włącznie z niedzielą
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 9
Jedna z pracownic przebywała w szpitalu od 4 do 15 lipca 2021 r. Za cały okres, tj. łącznie za 12 dni należne jest jej wynagrodzenie (...)  »
Przedawnienie prawa do zasiłku za okres po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 9
Z końcem stycznia 2021 r. zwolniłam się z pracy (po 25 latach zatrudnienia), gdyż miałam zamiar wyjechać do córki na 2-3 lata za granicę. Niestety (...)  »
Emerytura po rozwiązaniu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 9
We wrześniu 2021 r. osiągnę powszechny wiek emerytalny i chcę wystąpić z wnioskiem o emeryturę. Chciałabym jednak pracować jeszcze do końca tego roku. Czy jeśli (...)  »
Wakacje szansą na wykorzystanie Polskiego Bonu Turystycznego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 9
Świadczenie w postaci Polskiego Bonu Turystycznego zostało wprowadzone w lipcu 2020 r. Mimo upływu rocznego okresu umożliwiającego korzystanie z tego świadczenia nie wszyscy uprawnieni zdążyli (...)  »
Wniosek o emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 9
Niedługo ukończę 60 lat, a ponieważ od kilku lat nie mogę znaleźć pracy (jestem na utrzymaniu męża i dzieci), chciałabym przejść na należną mi emeryturę. (...)  »
Wakacyjna praca a prawo do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 9
Renta rodzinna przysługuje m.in. uczącym się dzieciom zmarłego do ukończenia 25. roku życia. Zdarza się, że dla poprawy sytuacji finansowej w okresie wakacji podejmują one (...)  »
Emerytura z ZUS z częścią rolną
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 9
W sierpniu 2021 r. osiągnę powszechny wiek emerytalny i złożę w ZUS wniosek o emeryturę. Na przestrzeni swojej kariery zawodowej przez okres 10 lat opłacałam (...)  »
Macierzyński dla ojca, gdy matka nie pracuje
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 9
Pracownikowi w maju 2021 r. urodziło się dziecko. Jego żona od wielu lat jest osobą bezrobotną. Czy w takiej sytuacji będzie on miał prawo do (...)  »
Gdy pracownik na e-ZLA wyjeżdża na wakacje
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 9
Niezdolność do pracy potwierdzana jest odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Ubezpieczony legitymujący się takim dokumentem może ubiegać się o świadczenie chorobowe będące swego rodzaju rekompensatą braku możliwości (...)  »
Becikowe z tytułu urodzenia żywego dziecka
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 9
Moja żona na początku marca 2021 r. urodziła syna, który kilka dni później zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Nie ubiegaliśmy się o becikowe, gdyż byliśmy (...)  »
Kto wypłaca świadczenia należne pracownikom?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 9
Pracownicy w razie choroby, macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem bądź innym chorym członkiem rodziny mają prawo do stosownych świadczeń chorobowych. To, kto jest (...)  »
Dobrowolne ubezpieczenie przedsiębiorcy a przeliczenie emerytury
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 9
Właściciel firmy po przejściu na emeryturę powszechną chce opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Czy okoliczność ta pozwoli mu na przeliczenie przyznanej mu emerytury? TAK. (...)  »
Ustalanie okresu wyczekiwania na zasiłek dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 9
Zleceniobiorca pracował w mojej firmie przez 4 lata do dnia 25 maja 2021 r. Do nawiązania kolejnej umowy zlecenia z tym ubezpieczonym doszło w dniu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.