Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 26 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.532 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.03.2023 r.
 • Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
28.03.2023 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
Emerytury, renty, zasiłki
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Uprawnienia do 13. emerytury w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 9
Zbliża się, wpisany już na stałe do kalendarza, termin wypłaty 13. emerytury. Na to dodatkowe świadczenie w wysokości odpowiadającej kwocie najniższej emerytury, co do zasady, (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w trakcie przerwanego macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 9
Pracownica pobiera zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego. Z uwagi na chorobę dziecka i jego pobyt w szpitalu zmuszona jest przerwać ten urlop. Zamiast z (...)  »
Kiedy może dojść do wstrzymania zasiłku?
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 9
Świadczenia chorobowe zaliczane są do kategorii krótkoterminowych. Mimo iż okres, za który one przysługują, a tym samym muszą zostać wypłacone, może nie być długi, to (...)  »
Waloryzacja zawieszonej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 9
W lipcu 2022 r. uzyskałem prawo do wcześniejszej emerytury. Ponieważ jednak miesiąc później podjąłem zatrudnienie, a uzyskiwany z tego tytułu przychód znacznie przekracza górny limit (...)  »
Zmiana progów zarobkowych dla świadczeniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 9
Nabywający prawo do świadczeń emerytalno-rentowych nie muszą rezygnować z aktywności zawodowej. Decydując się na osiąganie dodatkowych przychodów, powinni jednak zapoznać się ze swoimi prawami w (...)  »
Wnioskowanie o zasiłek po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 9
Moja umowa zawarta na czas określony dobiegła końca 28 lutego 2023 r. Od 16 stycznia 2023 r. jestem nieprzerwanie niezdolny do pracy. Obecne e-ZLA mam (...)  »
Druk wniosku o zasiłek na dziecko
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 9
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i podlegam ubezpieczeniu chorobowemu. Nie mam wobec ZUS zaległości składkowych. Muszę skorzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem (...)  »
Świadczenia po śmiertelnym wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 9
Ubezpieczony, który w wyniku wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy, może liczyć na stosowne świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Zdarzają się jednak wypadki przy (...)  »
Emerytura z wyrównaniem
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 9
Dowiedziałem się, że emeryt pracujący, a niepobierający emerytury, od daty możliwości przejścia na to świadczenie, a więc ukończenia wieku, może ubiegać się o jej wyrównanie (...)  »
Zasiłek dla pracownika przy zaległościach pracodawcy wobec ZUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 9
Pracownik po wypłacie przez pracodawcę wynagrodzenia chorobowego jest nadal niezdolny do pracy. Zasiłek chorobowy powinien wypłacać mu ZUS. Czy organ może wstrzymać wypłatę zasiłku dla (...)  »
Waloryzacyjna podwyżka dodatków do emerytur i rent
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 9
Emeryci i renciści, po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków, wraz z emeryturą i rentą mogą pobierać stosowne dodatki lub świadczenia. Ich miesięczna wysokość, tak jak (...)  »
Prawo do becikowego mimo śmierci dziecka
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 9
Moja żona pod koniec stycznia 2023 r. urodziła synka, który kilka dni później zmarł. Czy to prawda, że śmierć dziecka nie jest przeszkodą w uzyskaniu (...)  »
Znaczny wzrost progu dochodowego dla celów uzyskania świadczenia alimentacyjnego, ale dopiero od nowego okresu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 9
Świadczenie alimentacyjne jest jednym ze świadczeń, do których prawo jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Aby je otrzymać, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie (...)  »
Przeliczenie trzynastki w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy przed wliczeniem jej do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 9
Pracownik do 26 września 2022 r. wykonywał pracę na 7/8 etatu, a od 27 września 2022 r. pracuje na pełny etat. W grudniu 2022 r. (...)  »
Zasiłek za czas opieki sprawowanej w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 9
(...) Pracownica ostatnie 6 tygodni urlopu rodzicielskiego oraz jego wydłużenie łączy z pracą na 1/4 etatu (do 14 marca 2023 r.). Na PUE ZUS wpłynęło (...)  »
Kwota bazowa ciągle wpływa na wysokość emerytur i rent
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 9
Przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalno-rentowych ważnych jest wiele parametrów. Jednym z nich jest kwota bazowa, której wysokość ma znaczenie przy obliczaniu rent z tytułu niezdolności (...)  »
Wycofanie wniosku o 500+
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 9
Złożyłem wniosek o 500+ na nowy okres świadczeniowy na dwoje małoletnich dzieci. Kilka dni temu okazało się jednak, że z uwagi na swoje obowiązki służbowe (...)  »
RKO nie na pierwsze dziecko
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 9
Niedawno urodziłam swoje pierwsze dziecko i z tego tytułu otrzymuję zasiłek macierzyński przyznany mi za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Czy to prawda, że po (...)  »
Wystawianie zaświadczeń o przychodach emerytów/rencistów
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 9
Płatnik składek zatrudniający osobę uprawnioną do świadczeń emerytalno-rentowych powinien pamiętać m.in. o konieczności poinformowania organu rentowego o wysokości osiągniętego przychodu przez takiego świadczeniobiorcę. Termin przekazania (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne także po 91 dniach zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 9
Zachorowałem pod koniec okresu, na jaki miałem zawartą umowę o pracę. Mój pracodawca poinformował mnie, że wypłaci mi wynagrodzenie chorobowe za okres przypadający do ostatniego (...)  »
Nowa podstawa zasiłku mimo krótkiej przerwy między świadczeniami
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 9
Wróciłam do pracy w połowie grudnia 2022 r. po prawie 1,5-rocznym okresie przebywania na zasiłku, najpierw chorobowym, a po porodzie - macierzyńskim. Z dniem 1 (...)  »
Wszyscy płatnicy składek z dostępem do e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 9
Obecnie zwolnienia lekarskie, uprawniające do wynagrodzenia i/lub zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, co do zasady, są wystawiane w formie elektronicznej. Niejako automatycznie przekazywane na elektroniczną (...)  »
Skutki niestawiennictwa u lekarza w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 9
Mam wystawione e-ZLA na okres 30 dni. Jeśli ZUS będzie chciał skontrolować to zwolnienie, a ja nie będę mogła stawić się na badanie (czekam na (...)  »
Nie zawsze ubezpieczony decyduje, czy wnosi o świadczenie rehabilitacyjne czy rentę
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 9
W razie niezdolności do pracy ubezpieczony może nabyć prawo do zasiłku chorobowego. Gdy okres, przez który może on pobierać tę należność, okaże się zbyt krótki (...)  »
Zbieg uprawnień do emerytury i renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 9
Na początku stycznia 2023 r. zmarł mój mąż, który od wielu lat przebywał na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jego renta była dużo (...)  »
Warunek przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 9
Od ponad 30 lat pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel wychowania fizycznego. W przyszłym miesiącu ukończę 60 lat, a tym samym będę mógł ubiegać się (...)  »
Nowa forma legitymacji emeryta-rencisty
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 9
Emeryci i renciści mogą korzystać z różnego rodzaju ulg i zniżek (np. w komunikacji miejskiej). Swoje uprawnienia do świadczenia muszą jednak odpowiednio udokumentować, najlepiej legitymacją (...)  »
Świadczenie przedemerytalne a przyczyna rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 9
Pracodawca w styczniu 2023 r. wręczył mi 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę. Mój łączny staż pracy (w ramach umów o pracę) wynosi ponad 40 lat, (...)  »
Można już ubiegać się o świadczenie 500+ na nowy okres
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 9
Mimo że do końca okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie wychowawcze, zwane potocznie świadczeniem 500+, pozostało jeszcze kilka miesięcy, można już ubiegać się o przyznanie (...)  »
Jednorazowe odszkodowanie a pogorszenie stanu zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 9
Dwa lata temu uległem wypadkowi przy pracy. Przebywałem wówczas na zwolnieniu lekarskim prawie pół roku, a po jego zakończeniu otrzymałem z ZUS jednorazowe odszkodowanie. Od (...)  »
Termin wypłaty zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 9
W styczniu 2023 r. opiekowałem się chorą córką. Lekarz wystawił mi odpowiednie zaświadczenie lekarskie, ja natomiast złożyłem pracodawcy (jako płatnikowi zasiłków) wymagane dokumenty do ustalenia (...)  »
Rentę uczniowską można zamienić na rentę socjalną
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 9
W katalogu świadczeń wypłacanych przez ZUS nadal figuruje renta uczniowska. Prawo do tego świadczenia nabywane było na podstawie nieobowiązującej już ustawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. (...)  »
Ile powinna trwać rehabilitacja z ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 9
Pracownik, który ostatnio często choruje, wystąpił do ZUS z wnioskiem o skierowanie go na rehabilitację. Czy rehabilitacja ta trwa 10 dni roboczych (tyle czasu trwały (...)  »
Uprawnienia do świadczenia "Za życiem"
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 9
W razie urodzenia lub objęcia opieką dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub (...)  »
Podstawa chorobowego przy następujących po sobie umowach
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 9
Pracownik był zatrudniony w ramach rocznej umowy o pracę, która kończyła się w połowie lipca 2022 r. Jeszcze w lipcu 2022 r. zawarłam z nim (...)  »
Zawieszenie działalności a emerytura
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 9
Pod koniec marca 2023 r. ukończę 65 lat. Chciałbym nadal prowadzić swoją pozarolniczą działalność gospodarczą i pobierać emeryturę. Czy dla celów przyznania mi przez ZUS (...)  »
Obowiązki płatnika składek związane z zatrudnianiem emerytów/rencistów
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 9
Nabycie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych nie pozbawia osób do nich uprawnionych możliwości podejmowania aktywności zawodowej. Sposobność taka istnieje we wszelkich dopuszczalnych jej formach. Świadczeniobiorcy, decydując (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 9
Pracownica, zatrudniona od 1 lipca 2022 r., w styczniu 2023 r. przez kilka dni sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem. Czy podstawę wymiaru należnego jej zasiłku (...)  »
Świadczenie wypadkowe dla przedsiębiorcy poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy wykonywanej na etacie
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 9
Prowadząc własną firmę, jednocześnie zatrudniłem się na okres 6 miesięcy na pełny etat w innym zakładzie pracy. Umowa o pracę zakończyła się z dniem 31 (...)  »
Progi zarobkowe na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 9
W listopadzie 2021 r. uzyskałem prawo do świadczenia przedemerytalnego, a od września 2022 r. podjąłem zatrudnienie na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. (...)  »
Zasiłek po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 9
Po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej zamierzałem podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie doszło jednak do tego, lecz nie z mojej winy. Na przejściu dla pieszych (...)  »
Zgłoszenie faktu nabycia uprawnień płatnika zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 9
Na dzień 30 listopada 2022 r. jako pracodawca zgłosiłem więcej niż 20 ubezpieczonych do ubezpieczenia chorobowego. Spowodowało to, że od 1 stycznia 2023 r. nabyłem (...)  »
Uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 9
Osoba, która urodziła albo objęła opieką dziecko, ale nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu (...)  »
Wynagrodzenie albo zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 9
Pracownica od 19 grudnia 2022 r. przebywała w szpitalu. Była to jej pierwsza niezdolność w 2022 r. Z zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, które wpłynęło na PUE (...)  »
Nowy rok nie uprawnia do nowego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 9
Potwierdzona stosownym dokumentem niezdolność do pracy to jedna z przesłanek uprawniająca osobę ubezpieczoną do zasiłku chorobowego, a w przypadku pracownika do wynagrodzenia chorobowego. Świadczenie o (...)  »
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie dla emeryta wojskowego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 9
Po uzyskaniu prawa do emerytury wojskowej zatrudniłem się w ramach umowy o pracę. Pod koniec rocznego okresu, na jaki została ona zawarta (z możliwością przedłużenia (...)  »
I kwartał 2023 r. tym razem z waloryzacją podstawy obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 9
Osoby, którym ZUS przyznał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, mają ustalaną wysokość tego świadczenia w oparciu o podstawę wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego, która w dogodnych (...)  »
Niezdolność do pracy po rozwiązaniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 9
Pracownik w dniu 13 stycznia 2023 r. złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 13 stycznia 2023 r. W kolejnym (...)  »
Który płatnik składek i jakie świadczenia może wypłacać swoim ubezpieczonym w 2023 r.?
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 9
Rozpoczął się 2023 r. Przed niektórymi płatnikami składek nowe zadania związane z nabyciem uprawnień do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. O których płatników tu chodzi? Czy (...)  »
Nakładające się dni na e-ZLA z kodem B i bez kodu
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 9
Pracownica od dwóch miesięcy jest niezdolna do pracy. Ostatnie jej zwolnienia lekarskie zazębiały się o jeden dzień. Na pierwszym e-ZLA potwierdzającym jej niezdolność do pracy (...)  »
Pracujący renciści/emeryci mogą przeliczyć świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 9
Osoby uprawnione do świadczeń długoterminowych, a więc do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, często po przyznaniu świadczenia są aktywne zawodowo. Zazwyczaj ich (...)  »
Gdy zdarzenie, będące przyczyną niezdolności do pracy przedsiębiorcy, nie zostanie uznane za wypadek przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 9
Podczas prowadzenia własnej działalności pozarolniczej uległem wypadkowi, w wyniku którego stałem się niezdolny do pracy (lekarz wystawił mi na razie 30-dniowe zwolnienie lekarskie). O całym (...)  »
Kto ma obowiązek przekazania do ZUS wniosku pracownika o emeryturę?
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 9
Pracownica z chwilą ukończenia 60 lat (nastąpi to w lutym br.) zamierza przejść na emeryturę. Twierdzi, że to ja, jako jej pracodawca, powinienem przekazać do (...)  »
Zasady doręczania korespondencji z i do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 9
ZUS jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną zajmuje się m.in. stwierdzaniem i ustalaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz uprawnień do świadczeń z tych ubezpieczeń. Należyte (...)  »
Chorobowe za pobyt w sanatorium
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 9
Pracownik od 20 grudnia 2022 r. jest w sanatorium. Zwolnienie lekarskie ma mieć wystawione dopiero w ostatnim dniu pobytu, planowanym na 12 stycznia 2023 r. (...)  »
Nie wszystkie świadczenia dla rodzin z dziećmi wypłaca ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 9
Kilka dni temu urodziłam pierwsze dziecko. Nigdzie nie pracuję, a tym samym nie mam prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zamierzam jednak ubiegać się o świadczenie 500+ (...)  »
Podstawa zasiłku z nową gwarantowaną wysokością
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 9
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa kwota minimalnego wynagrodzenia, co przekłada się odpowiednio na wysokość gwarantowanej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikom. Ma ona (...)  »
Dokumentowanie niezdolności do pracy przy zasiłku wypadkowym
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 9
W dniu 15 grudnia 2022 r. (zaraz po rozpoczęciu pracy) jeden z wieloletnich pracowników uległ wypadkowi. Nie było wątpliwości, że był to wypadek przy pracy. (...)  »
E-ZLA przed podjęciem zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 9
Pracownik został zatrudniony z dniem 1 listopada 2022 r. Wcześniej długo nie pracował. W ramach powierzonych mu zadań wykonywał swoje obowiązki do 15 listopada 2022 (...)  »
Uprawnienia do zasiłku opiekuńczego na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 9
Jeśli członek rodziny ubezpieczonego wymaga opieki, a nie ma innego domownika, który mógłby się nim zaopiekować (z pewnym określonym przez ustawodawcę wyjątkiem), ubezpieczony ten może (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe przy części etatu i innym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 9
Pracownik jest zatrudniony od 3 lat na 1/4 etatu w mojej firmie i jeszcze na część etatu w innych firmach. Do tej pory w mojej (...)  »
Kod C na e-ZLA a pobyt w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 9
Pracownik otrzymał e-ZLA od 3 do 11 grudnia 2022 r., w tym okresie od 3 do 9 grudnia 2022 r. przebywał w szpitalu. Jest to (...)  »
Nie tylko e-ZLA uprawnia do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 9
Prawo do każdego ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego należy odpowiednio udokumentować. Jeśli chodzi o świadczenie chorobowe związane z niezdolnością do pracy ubezpieczonego, to podstawowym dokumentem (...)  »
Świadczenia z różnymi limitami dochodu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 9
W jednym czasie złożyłam do MOPS-u wnioski o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na swoją niepełnoletnią córkę. Otrzymałam już decyzję odmawiającą mi prawa do zasiłku rodzinnego (...)  »
Data wypłaty przychodu renciście w aspekcie informacji dla ZUS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 9
Przygotowuję dane do wystawienia zaświadczenia o osiągniętych przychodach przez rencistę zatrudnionego w naszej firmie od 2022 r. Jest on uprawniony do renty z tytułu częściowej (...)  »
Świadczenie przedemerytalne po wymaganym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 9
Z dniem 31 grudnia 2022 r. stracę pracę w związku z likwidacją zakładu pracy, w którym jestem zatrudniona od ponad 30 lat. Mieszkam w rejonie (...)  »
Zarobki z najbardziej korzystnych 10 lat a wysokość powszechnej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 9
Niedługo ukończę 60 lat i będę ubiegała się o przyznanie emerytury. Czy do ustalenia jej wysokości powinnam wskazać zarobki z 10 najbardziej korzystnych dla mnie (...)  »
Od 2023 r. każdy płatnik składek z dostępem do e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 9
Jedną z form potwierdzania niezdolności do pracy ubezpieczonego jest zaświadczenie lekarskie wystawione mu w formie elektronicznej. Jest ono udostępniane m.in. pracodawcy i zleceniodawcy na jego (...)  »
Zakończone świadczenie rehabilitacyjne a ubieganie się o rentę
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 9
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Z uwagi na zły stan zdrowia korzystałam z zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, które zakończyło się na początku października 2022 r. (...)  »
Termin przekazania zaświadczenia płatnika składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 9
Zatrudniam w ramach umowy zlecenia kilku zleceniobiorców. Wszyscy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Jeden z nich nabył prawo do zasiłku chorobowego jeszcze w listopadzie 2022 r. Jego (...)  »
Jedno e-ZLA a dwóch płatników świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 9
Świadczenie chorobowe, jakie ustawodawca zagwarantował na wypadek niezdolności do pracy, to zasiłek chorobowy. W przypadku pracowników jego wypłata jest poprzedzona wynagrodzeniem chorobowym. W każdym jednak (...)  »
Wysokość emerytury nie wpływa na kwotę należnego zasiłku pogrzebowego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 9
Po śmierci mamy, w kwietniu 2022 r., otrzymałam z ZUS zasiłek pogrzebowy w wysokości 4.000 zł. Teraz zmarł mój tata. Oboje byli uprawnieni do emerytury, (...)  »
Świadczenie alimentacyjne w dochodzie branym pod uwagę przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 9
Kilka dni temu urodziłam drugie dziecko. Oprócz wynagrodzenia i zasiłków ze stosunku pracy zawartego w niepełnym wymiarze czasu pracy, od dwóch lat otrzymuję na starszą (...)  »
Uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 9
Przyjęcie dziecka na wychowanie niewątpliwie wiąże się z nowymi obowiązkami i wymaga sporo czasu, który należy poświęcić dziecku. Co prawda jego ubezpieczeni opiekunowie mogą liczyć (...)  »
Choroba w okresie wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 9
Pracownik został zatrudniony od 2 listopada 2022 r. na umowę o pracę. Z dokumentacji wynika, że nie posiada on 10-letniego stażu pracy i przez ostatnie (...)  »
Doliczenie stażu do emerytury żołnierza zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 9
Powszechny system emerytalny to nie jedyny istniejący w naszym kraju. Innym odrębnie funkcjonującym, obok powszechnego systemu, jest zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Podstawowym (...)  »
Emerytura na wniosek zainteresowanego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 9
W październiku 2022 r. ukończyłam 60 lat i zwolniłam się z pracy. Mimo to nie otrzymałam jeszcze emerytury. Gdy zapytałam w ZUS, kiedy mogę spodziewać (...)  »
Gdy lekarz prowadzący leczenie wnioskuje o rehabilitację z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 9
Po wypadku przy pracy, do którego doszło trzy miesiące temu, przebywam na zwolnienie lekarskim. W okresie tym przeszedłem kilka operacji. Aby jednak odzyskać zdolność do (...)  »
Urlop wychowawczy a prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 9
Pracownik, jako osoba obowiązkowo podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, w razie zaistnienia określonego ryzyka, po spełnieniu wymaganych warunków, nabywa prawo do stosownego świadczenia chorobowego. Zdarza się jednak, (...)  »
Emerytura za część miesiąca kalendarzowego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 9
Za kilka dni skończę 60 lat. W ZUS złożyłam już wniosek o emeryturę i wszystkie niezbędne dokumenty, oprócz świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy. Z (...)  »
Zasiłek opiekuńczy za dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 9
Pracownik jest zatrudniony na pół etatu. Pracuje w konkretne dni wg harmonogramu. Na moim profilu na PUE ZUS pojawiło się e-ZLA tego pracownika dokumentujące sprawowanie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.