Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Emerytury, renty, zasiłki
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Podwyżka świadczeń chorobowych dla pracowników z minimalnym wynagrodzeniem
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 9
Pracownicy, do których mają zastosowanie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, otrzymujący tę gwarantowaną kwotę, od 1 stycznia 2021 r. powinni otrzymać ustawową podwyżkę pensji. (...)  »
Dodatek pielęgnacyjny a data urodzenia
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 9
Pobieram emeryturę. W połowie lutego 2021 r. ukończę 75 lat. Czy ZUS przyznając mi dodatek pielęgnacyjny za luty 2021 r. ustali jego wysokość proporcjonalnie za (...)  »
Limit 182 dni okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 9
Na 31 grudnia 2020 r. pobrałem zasiłek chorobowy łącznie za 130 dni. Od 1 stycznia 2021 r. nadal jestem niezdolny do pracy. Czy od 1 (...)  »
Dokumentowanie kwarantanny dziecka do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 9
Kwarantanna i izolacja - pojęcia te goszczą już prawie rok w życiu codziennym, odgrywając stosowną rolę również w sferze ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeni zmuszeni do takiego (...)  »
Wcześniejsza emerytura za pracę szczególną świadczoną przed 1999 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 9
Przez prawie 16 lat świadczyłem pracę, która (zgodnie z zapisem w świadectwie pracy) potraktowana została jako praca w szczególnych warunkach. Z tego tytułu chciałbym uzyskać (...)  »
Obowiązek związany z rozliczeniem pracujących emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 9
Zakończył się 2020 r., co dla aktywnych zawodowo emerytów i rencistów oraz zatrudniających ich podmiotów oznacza konieczność przekazania do ZUS stosownych informacji. Umożliwią one ostateczne (...)  »
Dublujące się dni na e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 9
Pracownik pobiera zasiłek chorobowy już od zeszłego roku. Na obecnych zwolnieniach lekarskich dublują się dni jego niezdolności do pracy. Jedno zwolnienie ma wystawione do 5 (...)  »
Pierwszy miesiąc w podstawie zasiłku chorobowego zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 9
Pierwszą umowę zlecenia zleceniobiorca miał zawartą do 31 grudnia 2019 r. Na podstawie następnej umowy wykonywał zlecenie w okresie od 17 kwietnia do 30 czerwca (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracownika, który ukończył 50 lat
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 9
Pracownik w razie zaistnienia określonego ryzyka może skorzystać ze stosownego świadczenia chorobowego. Przy ustalaniu prawa do zasiłku wiek pracownika nie ma znaczenia, jednak po ukończeniu (...)  »
Emerytura bez jednego zaświadczenia ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 9
Złożyłem wniosek o emeryturę powszechną. Ponieważ nie mam naliczonego kapitału, załączyłem też wszystkie dokumenty sprzed 1999 r. Nie udało mi się jednak zdobyć jednego zaświadczenia (...)  »
Gdy ZUS wypłaca chorobowe za okres kwarantanny/izolacji
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 9
Jednym ze świadczeń chorobowych jest zasiłek chorobowy, który swym charakterem odpowiada wynagrodzeniu chorobowemu przysługującemu pracownikowi. Oba te świadczenia rekompensują ubezpieczonym przychód utracony w związku z (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne wypadkowe także w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 9
Po wypadku, któremu uległem podczas wykonywania swojej pracy, mój pracodawca wypłaca mi zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Ponieważ, mimo leczenia i rehabilitacji, (...)  »
Kiedy złożyć wniosek o rentę socjalną?
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 9
Mój syn, z uwagi na swoją niepełnosprawność, nie jest w stanie wykonywać jakiejkolwiek pracy. Dlatego też, zgodnie z sugestią swojego rehabilitanta, będzie ubiegał się o (...)  »
W nowy rok z nowym limitem zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 9
Kończy się 2020 r., specyficzny z uwagi na COVID-19, a zatem również w zakresie uprawnień do świadczeń należnych ubezpieczonym sprawującym opiekę nad wymagającym jej dzieckiem (...)  »
Renta z tytułu wypadku w drodze do pracy
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 9
Pracownik po roku od rozpoczęcia pracy uległ wypadkowi w drodze do pracy. Pobierał z tego tytułu zasiłek chorobowy, następnie świadczenie rehabilitacyjne, a teraz chce ubiegać (...)  »
Wydanie decyzji po ustaleniu emerytury zaliczkowej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 9
W lutym 2020 r. skończyłam 60 lat. W wyniku złożonego przeze mnie wniosku ZUS przyznał mi emeryturę zaliczkową od lipca 2020 r. i wypłaca ją (...)  »
Utrata prawa do renty rodzinnej przez jedną z osób do niej uprawnionych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 9
Gdy zmarł mój mąż, ZUS przyznał prawo do renty rodzinnej dla mnie i trojga małoletnich wówczas dzieci. Najstarszy syn, mając obecnie niespełna 18 lat, właśnie (...)  »
Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 9
Obliczam pracownikowi podstawę zasiłku chorobowego. Do jej ustalenia przyjmuję wynagrodzenie z okresu od grudnia 2019 r. do listopada 2020 r. W listopadzie 2019 r. pracownik (...)  »
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na dalszy okres
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 9
O przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego ubiegałem się, kiedy byłem jeszcze zatrudniony. Wniosek wypełniał m.in. mój pracodawca. Świadczenie to zostało jednak mi przyznane tylko na okres 3 (...)  »
Wpływ liczby lat pracy na nową emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 9
Będę ubiegała się o emeryturę powszechną, bo niedługo ukończę 60 lat. Wiem, że kiedyś do jej naliczenia miała znaczenie długość lat pracy. Czy w moim (...)  »
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po przekroczeniu podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 9
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi ustalana jest w oparciu o wypłacone mu wynagrodzenie, rozumiane jako jego przychód po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne (...)  »
Uczniowie w liczbie ubezpieczonych decydującej o byciu płatnikiem zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 9
Od paru lat prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której zatrudniam pracowników i zleceniobiorców, ale nigdy nie nabyłem uprawnień płatnika zasiłku. Od niedawna zatrudniam ponadto uczniów. (...)  »
Izolacja jak kwarantanna zrównana z niezdolnością do pracy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 9
Poddanie się obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych jako podstawowe formy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, udokumentowane w odpowiedni (...)  »
Świadczenia dla żony po śmierci męża w wyniku wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 9
Mój mąż kilka dni temu zginął na miejscu, po zawaleniu się hali magazynowej, w której pracował. Uznano, iż zmarł w wyniku wypadku przy pracy. Czy (...)  »
Chorobowe pracownika, który wcześniej był zatrudniony w innej firmie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 9
Niezdolność do pracy z powodu choroby, a obecnie także często objęcie obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych uprawnia pracownika do skorzystania z wynagrodzenia i/lub (...)  »
Ubieganie się o jednorazowe odszkodowanie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 9
Pracownik uległ wypadkowi w pracy. Czy należy mu się jednorazowe odszkodowanie z ZUS? Jeżeli tak, to jakie dokumenty są potrzebne? Samo zaistnienie wypadku przy pracy (...)  »
Długość przerwy w niezdolności do pracy ubezpieczonego a nowy okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 9
Stan niezdolności do pracy ubezpieczonego stanowi podstawę do ustalenia prawa do wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego. Świadczenia te w łącznym wymiarze mogą być wypłacane zazwyczaj (...)  »
Termin na aktywację bonu turystycznego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 9
W tym roku moja rodzina nigdzie nie wybrała się na wakacje. Spędziliśmy je w domu. Nie widziałam więc potrzeby aktywowania Polskiego Bonu Turystycznego na dwójkę (...)  »
Prawo do jednorazowej zapomogi w razie śmierci dziecka
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 9
Moja córka zmarła nagle, niespełna 2 tygodnie po porodzie. Mąż zamierzał wystąpić o becikowe, ale nie zdążył tego zrobić za życia dziecka. Czy to oznacza, (...)  »
Wpływ podwyżki najniższej płacy na wysokość świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 9
Z dniem 1 stycznia 2021 r., jak co roku, ulegnie zwiększeniu minimalne wynagrodzenie za pracę przewidziane dla pracowników. Przełoży się to odpowiednio m.in. na wzrost (...)  »
Nieprzekazanie do ZUS informacji o osiągniętym przychodzie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 9
ZUS przyznał mi świadczenie przedemerytalne od kwietnia 2019 r. Po miesiącu jego pobierania podjęłam zatrudnienie na część etatu. Mimo osiągania przychodu w wysokości 1.000 zł (...)  »
Emerytura z tytułu pracy szczególnej wykonywanej w ramach etatu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 9
Wystąpiłem o przyznanie wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Pracę taką świadczyłem na przemian, tj. w ramach umowy o pracę, następnie w ramach (...)  »
Wstępna ocena wpływu osiągniętych przychodów na prawo do świadczeń emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 9
Dla rencistów i niektórych emerytów osiąganie przychodów jest dopuszczalne, ale jednocześnie podlega rozliczeniu. Bez ograniczeń mogą zarobkować osoby uprawnione do emerytury powszechnej. Rozliczenie polega na (...)  »
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 9
Prowadzę własną działalność pozarolniczą, ale od kilku miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim. Należny mi zasiłek chorobowy wypłaca ZUS w wysokości 80% podstawy jego wymiaru. Ponieważ (...)  »
O czym powinien wiedzieć ubezpieczony, gdy otrzyma e-ZLA?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 9
Zaświadczenie lekarskie, potocznie zwane e-ZLA, dokumentuje m.in. czasową niezdolność do pracy ubezpieczonego. Zawiera ono w swej treści odpowiednie dane pozwalające płatnikowi zasiłków ustalić uprawnienia ubezpieczonego (...)  »
Świadczenie przedemerytalne dopiero po półrocznym bezrobociu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 9
Z końcem 2020 r. zostanie zlikwidowana firma, w której jestem zatrudniona od ponad 20 lat. Mój pracodawca twierdzi, że z racji wieku (mam ukończone 56 (...)  »
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 9
Moja żona kilka dni temu urodziła syna. Chciałbym skorzystać z dwóch tygodni należnego mi urlopu ojcowskiego. Czy, biorąc pod uwagę, iż pracuję od poniedziałku do (...)  »
Ustalanie okresu zasiłkowego przy niezdolności do pracy wykraczającej poza okres zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 9
W lipcu 2020 r. poważnie zachorowałam i od tamtej pory nieprzerwanie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Ponieważ długo jeszcze nie będę mogła wrócić do pracy, mój (...)  »
Waloryzacja podstawy na potrzeby świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 9
Pracownik był niezdolny do pracy i z tego tytułu przez maksymalny okres 182 dni pobierał zasiłek chorobowy. Ponieważ wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne tuż przed końcem (...)  »
Uwzględnienie okresu ulgi w opłacaniu składek przy ustalaniu stażu do renty
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 9
Ubiegam się w ZUS o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W ostatnim okresie przed złożeniem tego wniosku prowadziłem pozarolniczą działalność gospodarczą, w trakcie której (...)  »
COVID-19 a wysokość zasiłku pogrzebowego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 9
Mój mąż zmarł niespełna miesiąc po przejściu na powszechną emeryturę. Czy w związku z tym, iż (jak stwierdzono) jego śmierć nastąpiła w wyniku zakażenia koronawirusem, (...)  »
Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 9
Należne ubezpieczonym świadczenia chorobowe z założenia mają niejako rekompensować utracone przez nich zarobki/przychody za okres absencji chorobowej lub związanej z macierzyństwem/rodzicielstwem albo opieką nad członkiem (...)  »
Praca w gospodarstwie rolnym a kapitał początkowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 9
Przed podjęciem pracy na etacie pomagałem rodzicom w ich gospodarstwie rolnym. Czy okres pracy w gospodarstwie rodziców zostanie uwzględniony przez ZUS przy ustalaniu kapitału początkowego? (...)  »
Świadczenie przedemerytalne po rencie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 9
ZUS wypłacał mi rentę z tytułu niezdolności do pracy - ostatnio w kwocie 2.450,56 zł. Kiedy utraciłem prawo do renty dowiedziałem się, że po 6 (...)  »
Pracownik na kwarantannie (nie zawsze) z prawem do świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 9
Odosobnienie pracownika narażonego na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, jest jedną z okoliczności uniemożliwiających świadczenie pracy traktowanych na (...)  »
Dokumenty do emerytury dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 9
Przez większość okresu swojej pracy zawodowej prowadziłem pozarolniczą (jednoosobową) działalność gospodarczą. W grudniu 2020 r. osiągnę powszechny wiek emerytalny, więc mogę starać się o emeryturę. (...)  »
Choroba po utracie pierwszej pracy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 9
Niedawno udało mi się znaleźć pracę. Była to moja pierwsza praca po skończeniu w ubiegłym roku szkoły. Po niespełna 3 tygodniach zostałam jednak zwolniona. W (...)  »
Pracodawcy mogą nabyć lub utracić prawo do wypłaty chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 9
Początek 2021 r. to ważny moment dla postępowania w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasad ich wypłaty. Z początkiem bowiem nowego roku kalendarzowego niektórzy (...)  »
E-ZLA osobno dla każdego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 9
Jestem zatrudniony w dwóch firmach. Gdy lekarz wystawiał mi zwolnienie lekarskie, otrzymałem jego wydruk, z danymi jednego z pracodawców. Czy kserokopię tego wydruku powinienem dostarczyć (...)  »
Potwierdzanie kwarantanny lub izolacji dla celów zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 9
Obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w związku z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem uprawnia osoby ubezpieczone, które w tym czasie nie mogą świadczyć pracy, do skorzystania ze (...)  »
Limit przychodu dla rencisty
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 9
Zatrudniamy rencistę, który bardzo dobrze zarabia (wynagrodzenie plus premie). Osiągnięty przez niego przychód w 2019 r. spowodował przekroczenie dopuszczalnego pułapu, w związku z czym na (...)  »
Zwrot nienależnego dodatku solidarnościowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 9
W ramach działań antykryzysowych z dniem 21 czerwca 2020 r. zostało wprowadzone świadczenie w postaci dodatku solidarnościowego. Mogły z niego korzystać osoby, które przede wszystkim (...)  »
Wysokość renty socjalnej dla osoby, która nigdy nie pracowała
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 9
Mój niepełnosprawny syn niedługo skończy 18 lat i będzie ubiegał się o przyznanie renty socjalnej. W jaki sposób zostanie ustalona wysokość tego świadczenia, skoro syn (...)  »
Okres należnego świadczenia po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 9
Zachorowałam w okresie wypowiedzenia (tj. 2 czerwca 2020 r.) i nadal przebywam na zwolnieniu lekarskim. Za okres choroby przypadający jeszcze w trakcie zatrudnienia pracodawca wypłacił (...)  »
Nadal można ubiegać się o świadczenie Mama 4+
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 9
Połączenie wychowywania dzieci z pracą zawodową nigdy nie było łatwe, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. Bywało, że rodzic (z reguły matka) musiał zrezygnować z tej pracy, (...)  »
Podstawa chorobowego przy zmianie etatu w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 9
Pracownik był zatrudniony do 31 maja 2020 r. w pełnym wymiarze godzin. Następnie od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. (w związku z COVID-19) (...)  »
Urlop wychowawczy a świadczenia chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 9
Pracownica korzysta z urlopu wychowawczego. Teraz dowiedzieliśmy się, że jest w ciąży. Chciałaby korzystać z zasiłku chorobowego, a następnie z macierzyńskiego. Czy takie świadczenia przysługują (...)  »
Na co zwrócić uwagę przy obliczaniu okresu zasiłkowego?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 9
Niezdolność do pracy ubezpieczonego potwierdzona odpowiednim dokumentem stanowi podstawę do ustalenia prawa do świadczenia chorobowego. Mowa tu o zasiłku chorobowym, a w przypadku pracownika dodatkowo (...)  »
Mąż na kwarantannie a zasiłek opiekuńczy na chore dziecko
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 9
Pracownica sprawuje opiekę nad chorym 5-letnim dzieckiem. We wniosku o zasiłek opiekuńczy (Z-15A) ubezpieczona ta wskazała, iż jej mąż obecnie nigdzie nie pracuje, jednak na (...)  »
Ostatni miesiąc na wniosek o świadczenie dobry start
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 9
Świadczenie dobry start przewidziane zostało dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Ma ono jednorazowy charakter. W odróżnieniu od innych świadczeń będących wsparciem dla rodzin z dziećmi, (...)  »
Czy premię tzw. konkursową należy wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 9
Pracodawca wprowadził stały konkurs związany z efektywną pracą osób zatrudnionych. W trakcie trwania konkursu pracownicy mają podgląd do swoich wyników. Po ich ogłoszeniu, co następuje (...)  »
Zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad wnukiem
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 9
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku za kilka dni sprawowania osobistej opieki nad chorym wnukiem w wieku 4 lat. W uwagach wniosku Z-15A wskazała, (...)  »
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy dla byłego pracownika uprawnionego do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 9
Zatrudniłam na umowę o pracę 67-letniego emeryta. Niespełna miesiąc później uległ on poważnemu wypadkowi przy pracy. Z tego tytułu stał się niezdolny do pracy i (...)  »
Okres służby wojskowej przy ustalaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 9
Firma z końcem 2020 r. ulegnie likwidacji, co wiąże się m.in. ze zwolnieniem kilku pracowników zatrudnionych u mnie od wielu lat. Jeden z nich, po (...)  »
Podstawa zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 9
Pracodawca zatrudnił mnie z dniem 14 sierpnia 2020 r. na umowę o pracę. Mimo że była ona zawarta na okres 3 miesięcy, uległa rozwiązaniu z (...)  »
Renta rodzinna nie tylko po matce
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 9
Moja mama ponownie wyszła za mąż (mój biologiczny ojciec zostawił nas). Miesiąc temu ojczym wraz z matką zginęli w wypadku samochodowym. Jedynym żywicielem rodziny był (...)  »
Zasady ustalania daty początkowej wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 9
Spełnienie ustawowych warunków do uzyskania prawa do emerytury lub renty nie zawsze jest jednoznaczne z wypłatą tego świadczenia. Świadczenie to musi być bowiem najpierw przyznane (...)  »
Emerytura pomostowa lub renta z tytułu niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 9
Mąż od stycznia 2020 r. uprawniony jest do emerytury pomostowej. Nabył do niej prawo po ukończeniu 60 lat i przepracowaniu w bardzo trudnych uciążliwych warunkach (...)  »
Uprawnieni do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 9
Świadczenie przedemerytalne skierowane jest przede wszystkim do pracowników legitymujących się długim okresem ubezpieczenia, którzy stracili pracę m.in. z powodu likwidacji pracodawcy albo z przyczyn dotyczących (...)  »
Okoliczności uzasadniające prawo do 100% zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 9
Jestem zatrudniona w ramach umowy zlecenia. Gdy zachorowałam (przewlekła angina), mój zleceniodawca wypłacił mi zasiłek chorobowy, jednak jego wysokość bardzo mnie rozczarowała. Ponoć stanowi tylko (...)  »
Świadczenia alimentacyjne także dla uprawnionych przekraczających kryterium dochodowe
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 9
Mój mąż od lat nie płaci alimentów zasądzonych na naszą, obecnie 10-letnią córkę. Z uwagi na (choć tylko nieznaczne) przekroczenie kryterium dochodowego, ani razu nie (...)  »
Zaświadczenia, które wystawia pracodawca
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 9
Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych m.in. z wystawianiem dokumentów dla pracowników przechodzących na świadczenia emerytalno-rentowe albo posiadających już takie (...)  »
E-ZLA bez kodu "B" a prawo do 100% świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 9
Na mój profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie, potwierdzające 14-dniową niezdolność do pracy jednej z pracownic. Nie zawiera ono kodu "B", mimo że pracownica jest (...)  »
Zleceniobiorca (nie zawsze) z prawem do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 9
Osoby ubezpieczone, w razie niezdolności do pracy z powodu choroby, konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny albo macierzyństwa, mogą korzystać z (...)  »
Polski Bon Turystyczny po wakacjach
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 9
W czasie wakacji tego roku ani ja, ani moja rodzina (mąż i dwójka dzieci) nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Na dzieci pobieram świadczenie 500+. Czy w związku (...)  »
Emerytura za pierwszy niepełny miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 9
Wiek emerytalny (65 lat) osiągnę 15 listopada 2020 r. Stosunek pracy rozwiążę 25 listopada 2020 r., a wniosek o emeryturę złożę 30 listopada 2020 r. (...)  »
Zaniechanie wypłaty premii a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 9
Podstawę wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi z założenia ustala się w oparciu o wypłacone mu wynagrodzenie, od którego zostały opłacone składki na ubezpieczenie chorobowe. Uwzględnieniu (...)  »
Renta socjalna i rodzinna w zbiegu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 9
Pobieram rentę socjalną, do której prawo nabyłem od osiągnięcia 18. roku życia, i jednocześnie studiuję. W ubiegłym miesiącu zmarła moja mama, która była uprawniona do (...)  »
Kiedy nauczyciel może uzyskać świadczenie kompensacyjne?
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020, strona 9
Jeśli nauczyciel nie osiągnął jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, a chciałby już zakończyć swoją aktywność zawodową w szkole, może po rozwiązaniu stosunku pracy ubiegać się o (...)  »
Świadczenie pieniężne tylko dla żyjących Sybiraków
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020, strona 9
W sierpniu 2020 r. otrzymałam z IPN potwierdzenie, że mój dziadek był w latach 1944-1946 deportowany do ZSRR. Informacje o tym zostały wpisane w elektronicznej (...)  »
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020, strona 9
ZUS przyznał jednemu z naszych pracowników świadczenie rehabilitacyjne od 2 października 2020 r. Decyzję w tym zakresie wydał 30 września 2020 r. Czy dla celów (...)  »
Świadczenia przy niezdolności do pracy przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 9
Niezdolność do pracy może mieć czasowy charakter albo może być rozumiana w aspekcie rentowym. W zależności od jej rodzaju, świadczenia, o które może ubiegać się (...)  »
Brak uprawnień do emerytury a Mama 4+ dla matki piątki dzieci
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 9
Moja siostra nigdy nie pracowała zawodowo. Najpierw poświęciła się wychowywaniu piątki swoich dzieci, a później wnuków. Teraz, gdy wszystkie są już dorosłe i mogłaby podjąć (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.