Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
23.04.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. - Prezes ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Podstawa zasiłku dla pracownika ze stałą pensją
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 9
Przy ustalaniu podstawy wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego brane jest pod uwagę wypłacone mu wynagrodzenie, z założenia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności (...)  »
Dochód z najmu a świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 9
Pobieram świadczenie przedemerytalne. Od pewnego czasu wynajmuję lokal, którego jestem właścicielem. Czy dochody z najmu tego lokalu mogą wpłynąć na zmniejszenie albo zawieszenie pobieranego przeze (...)  »
Nie każda pobrana emerytura pomniejsza emeryturę powszechną
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 9
Mój kolega był uprawniony do emerytury pomostowej, ja natomiast do emerytury wcześniejszej z racji pracy szczególnej. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego mam obniżoną emeryturę o (...)  »
Od czego zależy wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 9
Osoba podlegająca ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, która stała się częściowo lub całkowicie niezdolna do pracy, może - po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków - uzyskać prawo do (...)  »
Konsekwencje niezłożenia oświadczenia Z-10
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 9
Pracodawca nie przedłużył ze mną umowy o pracę. Niespełna tydzień przed jej zakończeniem stałem się niezdolny do pracy. Ponadto lekarz wystawił mi zwolnienie lekarskie, potwierdzając (...)  »
Emerytura bez gwarancji najniższej kwoty
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 9
Urodziłem się w 1947 r. Po osiągnięciu 65 lat nabyłem prawo do emerytury w wysokości niższej od najniższego takiego świadczenia. Prawdą jest, że nie miałem (...)  »
Świadczenie przedemerytalne i jego gwarantowana kwota
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 9
Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest ściśle określonemu gronu osób. Prawo do niego przysługuje po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych i spełnieniu szeregu (...)  »
Warunek uzyskania 13. emerytury
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 9
Z dniem 5 kwietnia 2021 r. ukończyłem 65 lat, a tym samym spełniłem warunek uzyskania prawa do emerytury, o którą wystąpiłem pod koniec marca 2021 (...)  »
Premia roczna w podstawie wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 9
Jeśli pracownik, oprócz pensji zasadniczej, otrzymuje także inne składniki wynagrodzenia, od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowe), z reguły oczekuje, że (...)  »
Pracodawca może wnioskować o skontrolowanie e-ZLA pracownika
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 9
Pracownik od dłuższego czasu przedkłada zwolnienia lekarskie. Mam pewne podejrzenia co do dokumentowanej przez niego niezdolności do pracy. Czy można złożyć w ZUS wniosek, aby (...)  »
Dodatkowe świadczenia w 2021 r. dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 9
Emeryci i renciści, oprócz waloryzacyjnej podwyżki swoich świadczeń, mogą obecnie otrzymywać dodatkowe świadczenia roczne, tj. tzw. 13., a w 2021 r. także 14. emeryturę. Oba (...)  »
Dokumentowanie do emerytury stażu przebytego po 1998 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 9
Będę ubiegać się o emeryturę powszechną. Mam już ustalony kapitał początkowy. Czy okresy zatrudnienia po 1998 r. muszę dokumentować świadectwami pracy, skoro informacje te są (...)  »
Renta rodzinna i okresowa emerytura kapitałowa
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 9
Pobieram rentę rodzinną po mężu i za miesiąc osiągnę powszechny wiek emerytalny. Ponieważ mój mąż zarabiał więcej ode mnie, to jestem przekonana, że moja emerytura (...)  »
Prawo do świadczenia wyrównawczego po waloryzacji
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 9
Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych mają możliwość ubiegania się o świadczenie wyrównawcze. Zostało ono wprowadzone do obiegu prawnego z dniem 15 (...)  »
Obowiązkowa kwarantanna a wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 9
Po stwierdzeniu u mojej żony zakażenia koronawirusem zostałem (jako osoba prowadząca z nią wspólne gospodarstwo domowe) objęty obowiązkową kwarantanną. Ponieważ mój stan zdrowia zaczął się (...)  »
Świadczenie przedemerytalne dla byłego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 9
Po 30 latach pracy na etacie, kilka lat temu, założyłem własną działalność pozarolniczą. Od początku jednak nie radziłem sobie z biznesem, a od jakiegoś czasu (...)  »
Zmiana wysokości jednorazowych odszkodowań z ubezpieczenia wypadkowego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 9
Jeśli ubezpieczony w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał obrażeń skutkujących powstaniem niezdolności do pracy i/lub uszczerbku na zdrowiu, może liczyć na różnego (...)  »
Emerytura powszechna w zbiegu z rentą
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 9
Jako uprawniona do emerytury powszechnej po śmierci męża wystąpiłam do ZUS o przyznanie renty rodzinnej po nim. Jego świadczenie było wyższe. Po przyznaniu tej renty, (...)  »
Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do świadczeń emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 9
Wachlarz świadczeń emerytalno-rentowych jest bardzo bogaty. Niektóre z nich są w zasadzie powszechnie dostępne, a niektóre przewidziane zostały tylko dla określonej grupy zawodowej, o czym (...)  »
Polski Bon Turystyczny na dziecko, które kończy 18 lat
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 9
Po wprowadzeniu Polskiego Bonu Turystycznego aktywowałam go na swoim profilu PUE ZUS na dwóch swoich synów, z których jeden na początku przyszłego miesiąca ukończy 18 (...)  »
Odzyskane świadectwa pracy zmarłego ubezpieczonego podstawą przeliczenia renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 9
Moja mama od kilku lat jest uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Ponieważ nie mogliśmy zdobyć pełnej dokumentacji z przebiegu jego ubezpieczenia, renta wypłacana (...)  »
Wpływ opóźnień w wypłacie wynagrodzenia na wysokość świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 9
Zdarza się, że wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych jest wypłacane w firmie z pewnym opóźnieniem. Czy po takiej opóźnionej wypłacie należy dokonać przeliczenia świadczeń (...)  »
Renta zamiast świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 9
Pracownik będzie zgłaszał wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Nie jest on jednak pewny, czy nie powinien ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy (...)  »
Świadczenie opiekuńcze z tytułu opieki nad rodzicami
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 9
Moi rodzice ukończyli już 80 lat. Ich stan zdrowia powoduje, że wymagają 24-godzinnej opieki. Jestem jedynaczką i jeszcze pracuję. Aby zapewnić im opiekę, musiałabym zwolnić (...)  »
Prawo do świadczenia uzupełniającego 500+ po podwyżce emerytur i rent
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 9
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą, począwszy od 1 października 2019 r., pobierać dodatkowe wsparcie dochodowe w postaci świadczenia uzupełniającego. To tzw. świadczenie uzupełniające 500+ (...)  »
Wykazywanie przychodu rencisty do zawieszalności
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 9
Zatrudniony pracownik jest jednocześnie rencistą. Wystawiłam mu zaświadczenie dla ZUS o osiągniętym przychodzie w 2020 r. wskazując w nim kwoty wynagrodzenia, jakie były mu wypłacone (...)  »
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika ubiegającego się o świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 9
Świadczenie rehabilitacyjne należne jest po wykorzystaniu okresu zasiłkowego, co do zasady, pełnego. Prawo do niego związane jest ściśle z niezdolnością do pracy. Dlatego też pod (...)  »
Prowadzenie własnej działalności w trakcie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 9
Jestem w piątym miesiącu ciąży i właśnie lekarz wysłał mnie na 30-dniowe zwolnienie lekarskie. Ponieważ z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej podlegam ubezpieczeniom społecznym, w tym (...)  »
Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego a zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 9
Jednym z warunków uprawniających do nabycia prawa do zasiłku chorobowego jest powstanie niezdolności do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. W okresie wykonywania pracy zdarzają (...)  »
Emerytura dla 60-latki na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 9
W kwietniu 2021 r. pracownica ukończy 60 lat i z tego tytułu będzie ubiegała się o przyznanie emerytury. Wcześniej swą aktywność zawodową w zasadzie zakończyła (...)  »
Zasiłek macierzyński dla ubezpieczonej prowadzącej własną działalność pozarolniczą
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 9
Po porodzie wystąpiłam do ZUS z wnioskiem o przyznanie mi prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Świadczenie to będę pobierała do (...)  »
Dodatki do emerytur i rent i ich waloryzacyjny wzrost od 1 marca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 9
Osoby uprawnione do emerytury lub renty, oprócz tego podstawowego świadczenia, mogą również, po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków, otrzymywać inne świadczenia lub dodatki. Ich wysokość (...)  »
Macierzyński tylko dla ubezpieczonej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 9
W trakcie 3-miesięcznej umowy na okres próbny zaszłam w ciążę. Już wiem, że umowa nie będzie przedłużona do dnia porodu. Czy jeśli będę korzystała z (...)  »
Ustalanie wysokości emerytury powszechnej po wcześniejszej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 9
Urodziłam się w marcu 1950 r. W kwietniu 2005 r. przeszłam na wcześniejszą emeryturę po uprzednim rozwiązaniu umowy o pracę. Od lutego 2006 r. podjęłam (...)  »
Zmiana progów dochodowych dla wszystkich świadczeniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 9
Emerytura i renta z tytułu niezdolności do pracy, świadczenie przedemerytalne i renta socjalna podlegają odpowiednio zawieszeniu albo zmniejszeniu z racji osiągania przychodów przez osoby uprawnione (...)  »
NN a podstawa wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 9
Pracownik, którego zatrudniłam pół roku temu, chorował przez kilka dni lutego 2021 r. Czy fakt, iż w miesiącu tym był on również przez dwa dni (...)  »
Świadczenie chorobowe dla zleceniobiorcy korzystającego ze zwolnienia z opłacenia składek
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 9
Ustawodawca, wprowadzając tarczą branżową 6.0 kolejne rozwiązania w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, umożliwił spełniającym określone warunki zleceniobiorcom zwolnienie z obowiązku naliczania i opłacenia składek (...)  »
Nagroda roczna uwzględniana w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 9
Pracownikowi zatrudnionemu na cały etat, od 1 stycznia br., na jego wniosek, obniżyliśmy wymiar czasu pracy do 3/4 etatu. W lutym 2021 r. pracownik zachorował. (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z ustawy zasiłkowej czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze specustawy?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 9
Dziecko pracownicy w wieku 1,5 roku, uczęszczające na co dzień do żłobka, zostało objęte kilkudniową kwarantanną z powodu kontaktu z opiekunką, u której wykryto koronawirusa. (...)  »
Przełożenie wzrostu kwoty bazowej na wysokość świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 9
W oparciu o kwotę bazową obliczana jest tzw. część socjalna świadczeń emerytalno-rentowych. Z uwagi na zmianę sposobu ustalania wysokości emerytury kwota bazowa wykorzystywana jest przede (...)  »
Próg dochodowy dla celów uzyskania zasiłku rodzinnego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 9
Za kilka dni przypada planowany termin porodu mojego pierwszego dziecka. Wiem, że na pewno będę mogła skorzystać ze świadczenia 500+. Dla becikowego oraz zasiłku rodzinnego (...)  »
Wysokość zasiłku dla przedsiębiorcy za okres pobytu w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 9
Do tej pory nigdy jeszcze nie korzystałem ze świadczeń chorobowych, mimo że z tytułu prowadzenia swojej działalności pozarolniczej podlegam od ponad 10 lat ubezpieczeniom społecznym, (...)  »
Niezrealizowane świadczenie po zmarłym emerycie lub renciście
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 9
Gdy umiera emeryt lub rencista, należne mu do dnia śmierci świadczenie może być wypłacone wskazanym przez ustawodawcę członkom jego rodziny, na ich wniosek złożony przed (...)  »
Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 9
Pracownik przebywa z chorym 6-letnim dzieckiem w domu. W tym samym czasie niepracująca żona pracownika, stale opiekująca się dziećmi, przebywa z drugim, młodszym dzieckiem w (...)  »
Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionego emeryta lub rencisty
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 9
Na pracodawcach ciąży wiele obowiązków, w tym związanych z zatrudnieniem emerytów i rencistów. Jedna z tych czynności, którą pracodawca jest zobowiązany wykonać po zatrudnieniu osoby (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne na kolejny okres
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 9
Gdy zakończył mi się pełny okres zasiłkowy, ZUS przyznał mi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy, do 22 grudnia 2020 r. włącznie. O (...)  »
Jak data złożenia wniosku o emeryturę wpływa na wysokość świadczenia?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 9
Emerytura na tzw. nowych zasadach, przyznawana z założenia ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., ustalana jest przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze (...)  »
Kapitał początkowy tylko dla ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 9
W maju 1995 r. urodziłam pierwsze dziecko, natomiast pracę rozpoczęłam w lutym 2000 r. i pracuję do chwili obecnej. Nie mam jeszcze ustalonego kapitału początkowego. (...)  »
Dwuinstancyjne postępowanie o świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 9
Po złożeniu wniosku o świadczenie rehabilitacyjne byłem badany przez lekarza orzecznika, który uznał, że kwalifikuję się do 6-miesięcznego świadczenia rehabilitacyjnego. Po kilku dniach od badania (...)  »
Kończy się rok rozliczeniowy dla zarobkujących na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 9
Pobierający świadczenie przedemerytalne, podobnie jak emeryci lub renciści, mogą osiągać dodatkowe przychody, a tym samym muszą pamiętać o ich rozliczeniu przed organem rentowym. O ile (...)  »
Egzekucja komornicza z emerytury
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 9
Jestem uprawniony do emerytury wypłacanej mi co miesiąc w wysokości 1.586 zł netto. Ile komornik może z tego świadczenia pobrać z tytułu długu (nie są (...)  »
Dochód rodziny dla celów becikowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 9
Moja żona kilka dni temu urodziła syna. Jeszcze w lutym br. zamierzamy wystąpić o jednorazową zapomogę (becikowe). Czy dla ustalenia spełniania kryterium dochodowego, będzie brany (...)  »
Zasady tegorocznej waloryzacji emerytur i rent
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 9
Z dniem 1 marca 2021 r., jak co roku, zostanie przeprowadzona waloryzacja emerytur i rent, skutkująca zwiększeniem wysokości tych świadczeń. Z założenia powinna ona polegać (...)  »
Zasiłek chorobowy z przełomu lat 2017 i 2018
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 9
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. W 2017 r. chorowałam. Miałam wystawione zwolnienia lekarskie (jeszcze na druku ZLA), które zanosiłam do ZUS. Potem byłam w sanatorium, a (...)  »
Kwarantanna rodziców a opieka nad dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 9
Od lat jestem zatrudniony na etacie. Do 10 stycznia 2021 r. miałem przebywać na kwarantannie. W związku ze stwierdzeniem u mnie i mojej żony koronawirusa (...)  »
Wpływ zwolnienia ze składek na świadczenia zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 9
Z tytułu wykonywania umowy zlecenia za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. zleceniobiorcy mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z (...)  »
Gdy emeryt zamieszka za granicą
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 9
Po śmierci mojego męża, syn, który wiele lat temu wyprowadził się za granicę, zaproponował, abym zamieszkała z nim i jego rodziną. Ja jednak obawiam się, (...)  »
Choroba w okresie ciąży a wyrównanie zasiłku za poprzedni okres
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 9
Od kilku miesięcy zleceniobiorczyni jest niezdolna do pracy. Najpierw przebywała na kwarantannie, później w izolacji domowej, po czym trafiła do szpitala, w którym spędziła prawie (...)  »
Podstawa zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 9
Zmiana pracownikowi wymiaru czasu pracy przed lub w miesiącu powstania jego niezdolności do pracy/prawa do świadczenia z założenia wymusza konieczność ustalenia podstawy wymiaru zasiłku w (...)  »
ZAS-12 czy Z-3 przy dodatkowym zasiłku opiekuńczym?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 9
Pracownica korzystała z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Czy jeśli świadczenie to przysługiwało jej za okres od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., a (...)  »
Gdy po porodzie brak prawa do zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 9
Rodzice małych dzieci, w tym tych nowo narodzonych, mają obecnie w naszym kraju możliwość skorzystania z różnego rodzaju świadczeń. Zalicza się do nich m.in. zasiłek (...)  »
Świadczenie wyrównawcze za październik 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 9
Pobieram emeryturę i spełniam warunki do świadczenia wyrównawczego. Z wnioskiem do ZUS zwróciłam się w październiku 2020 r. ZUS przyznał mi to świadczenie. Kwota tej (...)  »
Gdy pracownik pracował w czasie kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 9
Na platformie PUE ZUS otrzymałam informację, że pracownik przebywał na kwarantannie od 13 do 22 stycznia 2021 r. (łącznie 10 dni). On twierdzi jednak, że (...)  »
Przeliczenie emerytur i rent aktywnych świadczeniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 9
Wysokość świadczeń emerytalno-rentowych uzależniona jest m.in. od długości aktywności zawodowej ubezpieczonego. Stara emerytura oraz renta z tytułu niezdolności do pracy obliczana jest w oparciu o (...)  »
Warunki uzyskania prawa do renty socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 9
Mój 19-letni syn, wracając ze szkoły, został potrącony przez samochód. W wyniku odniesionych obrażeń (jak stwierdzili lekarze) będzie niepełnosprawny do końca życia. Nie jest w (...)  »
Urzędowa podwyżka podstawy zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 9
Choruję już od kilku miesięcy. Początkowo świadczenie chorobowe wypłacał mi pracodawca, a po 33 dniach niezdolności do pracy, płatność zasiłku chorobowego przejął ZUS. Ponieważ otrzymywałem (...)  »
Przy objęciu rodziny kwarantanną rodzic decyduje, o jakie świadczenie wystąpić
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 9
Zasiłek chorobowy i opiekuńczy przysługują odpowiednio z racji niezdolności do pracy albo konieczności zapewnienia opieki członkom rodziny wskazanym przez ustawodawcę w okolicznościach ściśle określonych. Ponieważ (...)  »
Gdy emeryt przed śmiercią zdążył pobrać świadczenie za cały miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 9
Na początku stycznia 2021 r. zmarł mój mąż, który był uprawniony do emerytury. Świadczenie to było mu zawsze wypłacane do 5. dnia każdego miesiąca, dlatego (...)  »
Podwyżka świadczeń chorobowych dla pracowników z minimalnym wynagrodzeniem
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 9
Pracownicy, do których mają zastosowanie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, otrzymujący tę gwarantowaną kwotę, od 1 stycznia 2021 r. powinni otrzymać ustawową podwyżkę pensji. (...)  »
Dodatek pielęgnacyjny a data urodzenia
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 9
Pobieram emeryturę. W połowie lutego 2021 r. ukończę 75 lat. Czy ZUS przyznając mi dodatek pielęgnacyjny za luty 2021 r. ustali jego wysokość proporcjonalnie za (...)  »
Limit 182 dni okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 9
Na 31 grudnia 2020 r. pobrałem zasiłek chorobowy łącznie za 130 dni. Od 1 stycznia 2021 r. nadal jestem niezdolny do pracy. Czy od 1 (...)  »
Dokumentowanie kwarantanny dziecka do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 9
Kwarantanna i izolacja - pojęcia te goszczą już prawie rok w życiu codziennym, odgrywając stosowną rolę również w sferze ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeni zmuszeni do takiego (...)  »
Wcześniejsza emerytura za pracę szczególną świadczoną przed 1999 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 9
Przez prawie 16 lat świadczyłem pracę, która (zgodnie z zapisem w świadectwie pracy) potraktowana została jako praca w szczególnych warunkach. Z tego tytułu chciałbym uzyskać (...)  »
Obowiązek związany z rozliczeniem pracujących emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 9
Zakończył się 2020 r., co dla aktywnych zawodowo emerytów i rencistów oraz zatrudniających ich podmiotów oznacza konieczność przekazania do ZUS stosownych informacji. Umożliwią one ostateczne (...)  »
Dublujące się dni na e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 9
Pracownik pobiera zasiłek chorobowy już od zeszłego roku. Na obecnych zwolnieniach lekarskich dublują się dni jego niezdolności do pracy. Jedno zwolnienie ma wystawione do 5 (...)  »
Pierwszy miesiąc w podstawie zasiłku chorobowego zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 9
Pierwszą umowę zlecenia zleceniobiorca miał zawartą do 31 grudnia 2019 r. Na podstawie następnej umowy wykonywał zlecenie w okresie od 17 kwietnia do 30 czerwca (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracownika, który ukończył 50 lat
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 9
Pracownik w razie zaistnienia określonego ryzyka może skorzystać ze stosownego świadczenia chorobowego. Przy ustalaniu prawa do zasiłku wiek pracownika nie ma znaczenia, jednak po ukończeniu (...)  »
Emerytura bez jednego zaświadczenia ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 9
Złożyłem wniosek o emeryturę powszechną. Ponieważ nie mam naliczonego kapitału, załączyłem też wszystkie dokumenty sprzed 1999 r. Nie udało mi się jednak zdobyć jednego zaświadczenia (...)  »
Gdy ZUS wypłaca chorobowe za okres kwarantanny/izolacji
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 9
Jednym ze świadczeń chorobowych jest zasiłek chorobowy, który swym charakterem odpowiada wynagrodzeniu chorobowemu przysługującemu pracownikowi. Oba te świadczenia rekompensują ubezpieczonym przychód utracony w związku z (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne wypadkowe także w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 9
Po wypadku, któremu uległem podczas wykonywania swojej pracy, mój pracodawca wypłaca mi zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Ponieważ, mimo leczenia i rehabilitacji, (...)  »
Kiedy złożyć wniosek o rentę socjalną?
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 9
Mój syn, z uwagi na swoją niepełnosprawność, nie jest w stanie wykonywać jakiejkolwiek pracy. Dlatego też, zgodnie z sugestią swojego rehabilitanta, będzie ubiegał się o (...)  »
W nowy rok z nowym limitem zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 9
Kończy się 2020 r., specyficzny z uwagi na COVID-19, a zatem również w zakresie uprawnień do świadczeń należnych ubezpieczonym sprawującym opiekę nad wymagającym jej dzieckiem (...)  »
Renta z tytułu wypadku w drodze do pracy
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 9
Pracownik po roku od rozpoczęcia pracy uległ wypadkowi w drodze do pracy. Pobierał z tego tytułu zasiłek chorobowy, następnie świadczenie rehabilitacyjne, a teraz chce ubiegać (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.