Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 23 maja 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2024 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 61.941 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.05.2024 r.
 • Ustalanie stażu pracy dla potrzeb różnych świadczeń pracowniczych
 • Kiedy zgłoszenie do CRBR musi być zaktualizowane?
środa - 29.05.2024 r.
 • Podatkowe skutki działań marketingowych
poniedziałek - 03.06.2024 r.
 • Wyjaśnienie problemów płatników składek w interpretacjach ZUS
 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego i wypłata ekwiwalentu za urlop
czwartek - 06.06.2024 r.
 • Podatek VAT w eksporcie i imporcie
 • Potwierdzanie niezdolności do pracy i ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
23.05.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
27.05.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
Emerytury, renty, zasiłki
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Świadczenia, które można uzyskać w związku z pracą szczególną
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 9
Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych dzielą pracę szczególną na wykonywaną w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Pracownikom, którzy świadczą taką pracę przez określony okres (...)  »
Termin na złożenie wniosku o becikowe
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 9
Urodziłam syna pod koniec maja 2023 r. Pobieram na niego świadczenie wychowawcze, ale dopiero kilka dni temu dowiedziałam się, że nadal funkcjonuje tzw. becikowe. Czy (...)  »
Mały ZUS a wysokość jednorazowego odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 9
Uległem wypadkowi przy prowadzeniu własnej działalności pozarolniczej i z tego tytułu przez prawie 6 miesięcy korzystałem z zasiłku chorobowego wypłacanego mi przez ZUS z ubezpieczenia (...)  »
Wnioskowanie o 800+ na nowy okres świadczeniowy
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 9
Z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpiła zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z dotychczasowych 500 zł na 800 zł. Podwyżka świadczenia nie wpłynęła w żaden sposób (...)  »
Tryb rehabilitacji z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 9
Po wypadku, mimo upływającego okresu zasiłkowego, nadal poruszam się o kulach. Lekarz prowadzący moje leczenie, wystawiając mi podczas ostatniej wizyty kolejne zwolnienie lekarskie, wysłał drogą (...)  »
Premia kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 9
Świadczenia chorobowe należne pracownikowi mają w znacznym stopniu rekompensować utracone w absencji chorobowej zarobki. Dlatego też w podstawie ich wymiaru uwzględnia się nie tylko wynagrodzenie (...)  »
Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego ograniczony czasowo
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 9
Dziecko pracownika urodziło się 30 maja 2023 r. Czy dla celów wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego wystarczy, aby pracownik rozpoczął korzystanie z takiego (...)  »
Zwrot renty z odsetkami
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 9
Pobierałem z ZUS rentę rodzinną. Za 3 miesiące świadczenie było nienależne. Wiem, że będę musiał zwrócić pobraną rentę. Czy ZUS nalicza odsetki? TAK. Osoba, która (...)  »
Świadczenia należne ciężarnej ubezpieczonej
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 9
Osoba ubezpieczona niezdolna do pracy z powodu choroby może - po spełnieniu określonych warunków - korzystać ze stosownych świadczeń chorobowych. Dotyczy to także ubezpieczonych spodziewających (...)  »
Traktowanie nowego pracownika do celów zasiłkowych jako absolwenta
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 9
Pracownik został zatrudniony od 18 kwietnia 2024 r. Od 2 do 5 maja 2024 r. był niezdolny do pracy. Jest to jego pierwsza praca po (...)  »
Podobieństwa i różnice między 13. a 14. emeryturą
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 9
Oprócz świadczeń wypłacanych co miesiąc, a więc cyklicznie, portfele emerytów i rencistów mogą być zasilane dodatkowo 13. i/lub 14. emeryturą. O ile bowiem 13. emerytura (...)  »
Poród za granicą a prawo do macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 9
Prowadzę własną działalność pozarolniczą, ale obecnie jestem w ciąży i przebywam na zwolnieniu lekarskim. Ponieważ podlegam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ZUS wypłaca mi należny zasiłek chorobowy. (...)  »
Renta czy świadczenie rehabilitacyjne?
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 9
Osoba ubezpieczona, która stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby, po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków może korzystać z zasiłku chorobowego, ale nie dłużej (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w razie zaprzestania wypłaty składnika wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 9
Z uwagi na problemy finansowe spółki z o.o. od 1 kwietnia 2024 r. na rok zaprzestano wypłaty pracownikom dodatku stażowego (co zostało uwzględnione w regulaminie (...)  »
Podstawa zasiłku dla pracownika z wysoką pensją
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 9
Przy ustalaniu podstawy wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego brane jest pod uwagę wynagrodzenie w rozumieniu ustawy zasiłkowej, a więc pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne (...)  »
13. emerytury ZUS nie wypłaci w formie spadku
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 9
Mój ojciec był uprawniony do emerytury, którą ZUS wypłacał mu 15. dnia każdego miesiąca. W dniu 17 marca 2024 r. ojciec zmarł. O ile zdążył (...)  »
Wymiar czasu pracy nie przesądza o zawieszeniu emerytury
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 9
Chcę zatrudnić przy tzw. pracy szczególnej osobę mającą ustalone prawo do emerytury. Czy podjęcie takiej pracy będzie miało wpływ na utratę przez tego emeryta prawa (...)  »
Wzrost świadczenia z tytułu bycia sołtysem
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 9
Świadczenia emerytalno-rentowe są wypłacane z różnego rodzaju dodatkami. Jedne z nich są bardziej, drugie mniej popularne. Każde jednak jest związane z posiadaniem danego rodzaju uprawnień. (...)  »
Optymalny termin na złożenie wniosku o żłobkowe
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 9
Pod koniec maja 2024 r. zakończy mi się roczny okres należnego zasiłku macierzyńskiego. Ponieważ sama wychowuję swojego syna, chcąc wrócić do pracy, jestem zmuszona oddać (...)  »
Obowiązki płatników składek zatrudniających osoby na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 9
Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego, niezależnie od tego, po zaistnieniu jakich okoliczności nabyły do niego prawo, mogą podejmować pracę zarobkową. Ponieważ jednak ustawodawca, podobnie jak (...)  »
Przeliczenie emerytury powszechnej z urzędu
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 9
Jestem uprawniona do emerytury powszechnej i kapitałowej. Niedługo skończę 65 lat. Co trzeba zrobić, by otrzymać wyższą emeryturę z tytułu osiągnięcia tego wieku? Czy trzeba (...)  »
Przerwa w niezdolności do pracy a nowy okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 9
Pracownik korzystał z zasiłku chorobowego przez maksymalny okres 182 dni. Wrócił do pracy i ponownie stał się niezdolny do pracy. Przerwa między poprzednią a obecną (...)  »
Waloryzacja podstawy chorobówki dla celów świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 9
Po ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego następuje obliczenie jego wysokości. W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego, będącego kontynuacją tego zasiłku, podstawa jego wymiaru nie jest ustalana na (...)  »
Przyznanie dodatku pielęgnacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 9
Trzy lata temu ukończyłam 60 lat i przeszłam na emeryturę. Kilka miesięcy później poważnie zachorowałam, a od ponad roku wymagam stałej opieki. Wniosek o dodatek (...)  »
W jaki sposób ZUS rozlicza świadczenia aktywnych zawodowo emerytów i rencistów?
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 9
Jeśli emeryt, który nie ukończył jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, lub rencista jest aktywny zawodowo, musi się liczyć z tym, iż te dodatkowe przychody, w zależności (...)  »
Niestawiennictwo na badaniu w ZUS a nowe e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 9
Od ponad 70 dni przebywam na e-ZLA. W trakcie ostatniego zwolnienia byłem wzywany do lekarza orzecznika. Nie stawiłem się na badaniu w ZUS w wyznaczonym (...)  »
Wycofanie wniosku o emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 9
W listopadzie 2023 r. ukończyłem 65 lat, a pod koniec marca 2024 r. złożyłem wniosek o emeryturę. Teraz okazało się, że po nabyciu prawa do (...)  »
Ograniczona podstawa zasiłków po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 9
Świadczenia chorobowe są zaliczane do świadczeń krótkoterminowych. Mają one na celu rekompensować utracony przez ubezpieczonego przychód, którego nie może on osiągać przykładowo z racji niezdolności (...)  »
Zasiłek rodzinny i renta rodzinna po zawarciu związku małżeńskiego
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 9
Po śmierci rodziców uzyskałam prawo do renty rodzinnej wraz z czworgiem swojego młodszego rodzeństwa. Obecnie mam już 21 lat, jednak z racji tego, że nadal (...)  »
Emerytury i renty nie tylko z dodatkiem pielęgnacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 9
Osoby uprawnione do emerytur i rent mogą także otrzymywać różnego rodzaju dodatki do tych świadczeń. I nie chodzi tu tylko o najbardziej popularny dodatek pielęgnacyjny. (...)  »
Wnioskowanie o emeryturę a udział pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 9
Niedługo ukończę 60 lat. Chciałabym skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę. Czy wniosek o emeryturę oraz formularz ERP-6 musi wypełnić i podpisać pracodawca? NIE. Pracodawca (...)  »
Moment wystąpienia o zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 9
Do 30 marca 2024 r. byłem zatrudniony na etacie, a od 26 lutego 2024 r. jestem niezdolny do pracy. Ostatnie moje e-ZLA potwierdza moją niezdolność (...)  »
Wypłata zaległego wynagrodzenia a konieczność przeliczenia podstawy wymiaru świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 9
Pracownik jest nieprzerwanie niezdolny do pracy od 5 stycznia 2024 r. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia wysokości wynagrodzenia chorobowego, a następnie (...)  »
Dokumenty do przyznania zasiłku macierzyńskiego przed porodem
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 9
Jestem w ósmym miesiącu ciąży i nadal chodzę do pracy. Czuję się dobrze i nie zamierzam korzystać z chorobówki, ale na dwa tygodnie przed terminem (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne również na wniosek o rentę
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 9
Jeden z pracowników pobiera zasiłek chorobowy. Ostatnie zwolnienie lekarskie ma wystawione do 12 kwietnia 2024 r., co spowoduje, że zasiłek chorobowy będzie miał wypłacony łącznie (...)  »
Wpływ wzrostu minimalnej emerytury na rodzicielskie świadczenie uzupełniające
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 9
Od 1 marca 2024 r. nastąpił coroczny waloryzacyjny wzrost świadczeń emerytalno-rentowych. Podwyższeniu uległa również kwota m.in. najniższej emerytury, która ma znaczenie przy ustalaniu wysokości rodzicielskiego (...)  »
Rozliczenie świadczenia aktywnego zawodowo rencisty szansą na uzyskanie 14. emerytury za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 9
W kwietniu 2023 r. uzyskałem prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednak z uwagi na podjęcie w lipcu 2023 r. pracy na etacie (...)  »
Zasiłek pogrzebowy po (nie)ubezpieczonym
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 9
Zmarła moja mama, która miała 55 lat, ale od dawna już nie pracowała. Nie miała również uprawnień do żadnych świadczeń. Była najpierw na taty, a (...)  »
Sposób ustalania podstawy zasiłku dla pracownika z częstymi absencjami chorobowymi
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 9
Pracownik chorował przez kilka dni marca 2024 r. Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru należnego mu świadczenia chorobowego, biorąc pod uwagę fakt, iż w 2023 r. (...)  »
Czy na potrącenia komornicze ma wpływ rodzaj zasiłku?
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 9
Pracownik ma zajęcie komornicze, które oprócz wynagrodzenia obejmuje także świadczenia należne mu z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom (...)  »
Zasiłek opiekuńczy za dni wolne od pracy a inny domownik
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 9
Zatrudniona od lat w ramach umowy o pracę pracownica wnioskuje o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem do lat 14 za okres od (...)  »
Wzrost świadczenia dla stulatka
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 9
Moja mama - emerytka 1 kwietnia 2024 r. ukończy 100 lat. Naszej znajomej, która pod koniec zeszłego roku ukończyła ten wiek, zostało przyznane przez ZUS (...)  »
Prawo do świadczenia w dniu 31 marca 2024 r. a 13. emerytura
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 9
Już niebawem świadczeniobiorcy uprawnieni do szeregu świadczeń będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci tzw. 13. emerytury. Warunki nabywania prawa do tego dodatkowego rocznego świadczenia (...)  »
Zasiłek macierzyński w razie wznowienia działalności
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 9
Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w dniu 2 października 2023 r. stałam się niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży. Ze względu (...)  »
Renta rodzinna dla rodzica zmarłego ubezpieczonego
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 9
Mój 40-letni syn zginął w wypadku samochodowym. Był on bezdzietnym kawalerem. Mimo że nie mieszkał ze mną, to jednak cały czas pomagał mi finansowo (np. (...)  »
Podwyżka progów uprawniających do świadczeń wyrównawczych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 9
Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych od pewnego czasu mogą otrzymać świadczenie wyrównawcze. Świadczenie o takiej samej nazwie przysługuje również uprawnionym do (...)  »
Zmiana wysokości zasiłku rodzinnego
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 9
Moja córka w maju 2024 r. skończy 5 lat. Słyszałam, że wówczas zmieni się wysokość należnego mi na nią zasiłku rodzinnego. Czy będzie to podwyżka, (...)  »
Wpływ zmiany wysokości renty socjalnej na kwotę należnego świadczenia wspierającego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 9
Od 1 stycznia 2024 r. do koszyka świadczeń należnych osobom niepełnosprawnym zostało dodane świadczenie wspierające, choć zapewne w większości potencjalnie uprawnieni oczekują jeszcze na wydanie (...)  »
Potwierdzanie leczenia szpitalnego po wyjściu ze szpitala
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 9
W lutym 2024 r. przez 20 dni przebywałem w szpitalu. W dniu wypisania mnie ze szpitala zrezygnowałem z wystawiania mi zaświadczenia lekarskiego sądząc, że nie (...)  »
Wzrost progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 9
Już prawie 5 lat w obrocie prawnym funkcjonuje świadczenie uzupełniające. Jego celem jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawodawca, określając krąg osób (...)  »
Początek okresu należnego świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 9
Gdy zachorowałem, wydawało mi się, że 182-dniowy okres zasiłkowy wystarczy na odzyskanie zdolności do pracy. Niestety lekarz medycyny pracy nie podpisał mi zdolności do pracy, (...)  »
Zmiana kwot ważnych dla osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 9
Nagła utrata pracy lub niemożność jej wykonywania może być w określonych przypadkach okolicznością uzasadniającą przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Z założenia świadczenie to wypłacane jest w kwocie (...)  »
Zasiłek opiekuńczy na dziecko kończące 14 lat
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 9
Lekarz wystawił mi zaświadczenie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem od 1 do 29 marca 2024 r. Syn, nad którym sprawuję opiekę, urodził (...)  »
Renta rodzinna w zbiegu z emeryturą
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 9
Jestem uprawniona do emerytury powszechnej, a ponadto w związku ze śmiercią męża wystąpiłam o rentę rodzinną. Czy będę mogła nadal pobierać wypracowaną emeryturę oraz dodatkowo (...)  »
Waloryzacyjny wzrost kwot wolnych od potrąceń
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 9
Corocznie z dniem 1 marca następuje urzędowa podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych związana z ich waloryzacją. Wraz ze wzrostem tych świadczeń podwyżce podlegają również tzw. kwoty wolne (...)  »
Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego zleceniobiorcy bez okresu wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 9
Z dniem 1 stycznia 2024 r. zatrudniliśmy na umowę zlecenia mężczyznę, którego zgłosiliśmy do ubezpieczeń społecznych, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ponieważ nie posiada (...)  »
O ile od 1 marca 2024 r. wzrosną emerytury i renty?
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 9
Marzec każdego roku jest tym miesiącem, w którym osoby uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych z urzędu mają je podwyższane za sprawą corocznej waloryzacji, która obejmuje także (...)  »
Zasiłek chorobowy ze zlecenia poprzedzonego również zleceniem
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 9
Do końca 2023 r. pracowałem na umowę zlecenia. Ponowną umowę mam zawartą od 1 stycznia 2024 r. z innym zleceniodawcą. Z tytułu tej umowy zostałem (...)  »
Przejście rencisty na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 9
W połowie kwietnia 2024 r. skończę 65 lat i w związku z osiągnięciem tego wieku chciałbym przejść na emeryturę powszechną. Od stycznia 2018 r. nabyłem (...)  »
Coroczny wzrost kwoty bazowej
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 9
Przy obliczaniu świadczeń emerytalno-rentowych jedną z wartości mających wpływ na ich wysokość jest kwota bazowa. Ustawodawca, wprowadzając ją, określił, przy obliczaniu których świadczeń jest ona (...)  »
Wysokość zasiłku macierzyńskiego rozpoczętego jeszcze przed porodem
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 9
Pracownica, która w okresie ciąży nie korzystała ze zwolnienia lekarskiego, na dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu, tj. pod koniec stycznia 2024 r., wystąpiła o (...)  »
Czas na rozliczenie świadczeń przedemerytalnych
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 9
Ustawodawca, określając zasady przyznawania poszczególnych świadczeń wypłacanych przez ZUS, oprócz tych kryteriów uwzględnił aspekt wykonywania dodatkowej pracy w czasie nabytych uprawnień do danego świadczenia i (...)  »
Świadczenie należne po wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 9
Pracownik w wyniku wypadku przy pracy stracił prawą stopę. Nadal przebywa w szpitalu, ale na mój profil płatnika składek wpłynęło już pierwsze wystawione mu na (...)  »
Data nabycia uprawnień do świadczenia emerytalno-rentowego decyduje o jego ewentualnej waloryzacji
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 9
Wysokość emerytury lub renty jest ustalana na dzień nabycia uprawnień do tego świadczenia i jeżeli nie zachodzi żadna z okoliczności uzasadniających przeliczenie danego świadczenia, nie (...)  »
Płatnik informuje ZUS o przychodzie pracownika uprawnionego do emerytury pomostowej
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 9
W ubiegłym roku zatrudniłem w ramach umowy o pracę emeryta, który pobiera emeryturę pomostową. Czy mimo iż pracownik nie wykonuje pracy w szczególnych warunkach, to (...)  »
Gdy przedsiębiorca był ubezpieczony w KRUS
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 9
Rozpocząłem prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wcześniej przed jej rozpoczęciem podlegałem ubezpieczeniu w KRUS. Czy w przypadku zachorowania będzie to miało znaczenie przy ustalaniu okresu wyczekiwania? (...)  »
Renta socjalna nie dla osoby częściowo niezdolnej do pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 9
W wieku 15 lat w wyniku wypadku na skuterze doznałem uszkodzenia kręgosłupa. Po wielu miesiącach leczenia i rehabilitacji odzyskałem (jak mi się wówczas wydawało) pełną (...)  »
Waloryzacja przyznanej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 9
W dniu 15 marca 2024 r. ukończę 65 lat, ale z wnioskiem o przyznanie emerytury wystąpiłem w połowie lutego 2024 r. Czy przyznana mi powszechna (...)  »
Zatrudnienie emeryta a informowanie ZUS o jego przychodzie
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 9
W marcu 2023 r. nasz pracownik osiągnął wiek emerytalny (65 lat), rozwiązał umowę o pracę i odszedł na emeryturę. W kwietniu 2023 r. zawarliśmy z (...)  »
Wątpliwe prawo do zasiłku przy zaległościach przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 9
Jestem przedsiębiorcą. Mam zaległość w ZUS. Dostałem e-ZLA od lekarza. Czy mam szansę na otrzymanie teraz zasiłku, czy dopiero jak spłacę swoje zobowiązanie wobec ZUS? (...)  »
Wypłata premii za miniony rok a podstawa zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 9
Do składników wynagrodzenia uwzględnianych przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należnego pracownikowi zaliczają się m.in. premie i nagrody za okresy roczne, o ile nie są (...)  »
Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 9
Jako przedsiębiorca prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. W styczniu 2024 r. przebywałem 3 dni w szpitalu z 14-miesięcznym dzieckiem. Otrzymałem zwolnienie lekarskie na czas od 16 (...)  »
Data złożenia wniosku o emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 9
Pracownica już w ubiegłym roku ukończyła 60 lat. Wniosek o emeryturę chciałaby jednak złożyć dopiero w marcu lub październiku 2024 r. Słyszała, że wysokość emerytury (...)  »
Gdy pracownik już na początku roku wykorzysta należne mu wynagrodzenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 9
Pracownik, z mocy prawa podlegający ubezpieczeniu chorobowemu, w razie niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn traktowanych na równi z (...)  »
Przechowywanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 9
Od wielu lat zatrudniam osoby na podstawie umowy o pracę, a czasem także na podstawie umowy zlecenia. Ich liczba jest bardzo różna, na co mają (...)  »
Kontrola, czy pracownik w sposób (nie)prawidłowy korzysta z e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 9
Zaświadczenie lekarskie, potocznie nazywane e-ZLA, może potwierdzić niezdolność do pracy ubezpieczonego, jak również konieczność sprawowania osobistej opieki przez ubezpieczonego nad chorym członkiem rodziny. W obu (...)  »
Etapy ubiegania się o świadczenie wspierające
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 9
Moja mama jako osoba niepełnosprawna zamierza ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego. Czy wraz z wnioskiem o to świadczenie powinna złożyć wniosek o ustalenie poziomu (...)  »
Zamknięcie szkoły lub przedszkola w okresie ferii a prawo do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 9
Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu nie tylko w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Jeśli dziecko ubezpieczonego (...)  »
Zasiłek również dla żołnierza zwolnionego ze służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 9
Po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, zanim jeszcze zdążyłem podjąć zatrudnienie, zmuszony byłem poddać się zabiegowi operacyjnemu. Obecnie zatem przez dłuższy czas nie ma mowy (...)  »
O czym warto wiedzieć, wystawiając zaświadczenie ERP-7?
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 9
Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego są bardzo różnorodne. Przesłanki, w oparciu o które są one naliczane, określa ustawodawca i to w zasadzie one decydują, jakie dokumenty (...)  »
Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 9
Od kilku lat pracuję u tego samego pracodawcy, z tym że do 31 października 2023 r. w ramach umowy o pracę, a od 1 listopada (...)  »
Tylko dwa tygodnie urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 9
Gdy w kwietniu 2023 r. moja żona urodziła syna, jeszcze w tym samym miesiącu skorzystałem z 2 tygodni urlopu ojcowskiego, za który pracodawca wypłacił mi (...)  »
Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 9
Byłam zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, jednak mój stosunek pracy ustał nagle na początku stycznia 2024 r. w związku ze śmiercią mojego (...)  »
Praca na rencie rodzinnej a wysokość świadczenia dla pozostałych uprawnionych
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 9
Jestem 23-letnim studentem z uprawnieniami do renty rodzinnej po zmarłej mamie. Rentą tą dzielę się z moim 20-letnim, także studiującym bratem. Dostałem propozycję dobrze płatnej (...)  »
Gdy wynagrodzenie chorobowe (nie) przysługiwało 31 grudnia
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 9
Pracownik był niezdolny do pracy do 30 grudnia 2023 r. Kolejna jego niezdolność została udokumentowana od 1 stycznia 2024 r. W dniu 31 grudnia 2023 (...)  »
Świadczenia opiekuńcze już na nowych zasadach  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 9
Do świadczeń opiekuńczych, określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, oprócz zasiłku pielęgnacyjnego przewidzianego dla osób wymagających opieki, zaliczają się także świadczenia należne ich opiekunom. Choć (...)  »
Zaświadczenie płatnika składek Z-3b nie zawsze konieczne
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 9
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacam wszystkie składki łącznie z chorobową i nie zalegam z ich płatnością. Moja 5-letnia córka rozchorowała się i muszę się nią (...)  »
Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 9
Moja żona jest uprawniona do renty z ZUS, która jest wypłacana wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym. Opiekuję się nią od paru lat, ale nie nabyłem prawa (...)  »
Wyrok TK w sprawie czerwcowych emerytur
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 9
Emerytura według nowych zasad, a więc według tzw. zdefiniowanej składki, generalnie przyznawana jest ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. Formuła jej naliczania polega przede (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.