Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 30 maja 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2024 r., godz. 13:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 62.849 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 03.06.2024 r.
 • Wyjaśnienie problemów płatników składek w interpretacjach ZUS
 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego i wypłata ekwiwalentu za urlop
czwartek - 06.06.2024 r.
 • Podatek VAT w eksporcie i imporcie
 • Potwierdzanie niezdolności do pracy i ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
poniedziałek - 10.06.2024 r.
 • RODO i cyberbezpieczeństwo w firmach
31.05.2024 r. (piątek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez organy wykonujące funkcje organu założycielskiego do Ministerstwa Finansów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
pokaż fragmenty artykułów
Ewidencja skutków kradzieży towarów
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014, strona 11
Podczas włamania do sklepu skradziono towary handlowe. Otrzymaliśmy odszkodowanie od ubezpieczyciela. Jak to ująć w księdze podatkowej? Wartość towarów została ujęta w kosztach uzyskania przychodów w księdze podatkowej (...)  »
Ewidencja strat w towarach - artykułach spożywczych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014, strona 11
Prowadzę działalność handlową. Jak ująć w księdze podatkowej stratę spowodowaną zepsuciem się warzyw (pomidorów) oraz owoców (winogron)? Do ewidencji towarów handlowych służy kolumna 10 "Zakup towarów (...)  »
Ewidencja kosztów usługi wykonanej w grudniu 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014, strona 11
Podatnik otrzymał fakturę wystawioną 7 stycznia 2014 r. za usługę remontową wykonaną w grudniu 2013 r. Pod jaką datą zaksięgować tę fakturę w księdze podatkowej, tzn. w styczniu 2014 r., czy (...)  »
Koszty rozliczane w czasie po zmianie metody ewidencji kosztów
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014, strona 11
W 2013 r. prowadziłem księgę podatkową metodą memoriałową. Od 2014 r. stosuję metodę kasową. W 2013 r. poniosłem koszty ubezpieczenia majątkowego dotyczące lat 2013 i 2014. Opłaciłem całą polisę, lecz w kosztach (...)  »
Czy na 2014 r. trzeba zakupić nową księgę?
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014, strona 11
W 2013 r. zakupiłem księgę podatkową (broszurę) w formie papierowej i prowadziłem ją do końca tamtego roku. W 2013 r. wystąpiło u mnie niewiele zdarzeń gospodarczych, w związku z tym zostało mi dużo wolnych (...)  »
Kredyt obrotowy a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014, strona 11
Firma otrzymała kredyt obrotowy. Z harmonogramu spłaty kredytu wynika, że kwota transakcji to 223,91 tys. zł, z czego kapitał 191,42 tys. zł, a odsetki 32,49 tys. zł - płatne w miesięcznych ratach. Które pozycje z harmonogramu (...)  »
Czy z kwotą 5.059.560 zł należy porównać przychody w kwocie brutto, czy netto?
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 09.01.2014, strona 11
W 2013 r. prowadziłem księgę podatkową. Ile wynosi limit przychodów, którego osiągnięcie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.? Czy przychody uwzględniane w limicie liczy się z VAT, czy bez? (...)  »
Wprowadzenie prywatnego komputera do działalności
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 07.01.2014, strona 11
W 2014 r. założyłam działalność gospodarczą i zaprowadziłam księgę podatkową. Chciałam przekazać na cele działalności prywatny komputer, zakupiony jakiś czas temu. Czy mogę wprowadzić go do ewidencji środków (...)  »
Prowadzenie księgi w Excelu
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 02.01.2014, strona 11
Do tej pory prowadziłem księgę podatkową w formie papierowej. Czy od nowego roku mogę stworzyć sobie identyczną tabelkę w Excelu i w ten sposób prowadzić (...)  »
W księdze nie ujmuje się różnic kursowych "per saldo"
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013, strona 11
Księgę podatkową prowadzę metodą uproszczoną. Jak powinno się księgować w niej różnice kursowe: czy różnice kursowe z każdej transakcji należy wpisywać oddzielnie, czy można na koniec miesiąca (...)  »
Handel używanym sprzętem RTV i AGD
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013, strona 11
Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na kupnie od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej używanego sprzętu AGD i RTV w celu jego dalszej sprzedaży. Osoby te nie wystawiają (...)  »
Ewidencja środków trwałych zakupionych z pomocy otrzymanej z urzędu pracy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013, strona 11
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zakupiłem środki trwałe z pomocy otrzymanej z urzędu pracy (projekt systemowy realizowany w ramach poddziałania 6.1.3). Czy faktury za zakupione środki (...)  »
Ewidencja podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013, strona 11
Otrzymałam decyzję na podatek od nieruchomości na 2013 r. Czy ten podatek należy zaksięgować w księdze podatkowej w momencie zapłaty podatku, czy w terminach określonych w decyzji? Należy zaznaczyć, że (...)  »
Księgowanie sprzedaży z ewidencji VAT
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Czy zaksięgowanie sprzedaży za cały miesiąc w księdze na podstawie ewidencji sprzedaży VAT będzie prawidłowe? TAK, przy uwzględnieniu § 21 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie (...)  »
Ustalenie różnic kursowych od przychodu
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013, strona 11
Wystawiam faktury w euro i wyceniam je według kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Płatność otrzymuję na rachunek walutowy. Według jakiego kursu obliczyć różnice kursowe w celu ujęcia (...)  »
W jakiej wartości przyjąć środek trwały?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013, strona 11
Kupiłam komputer na wyposażenie firmy za kwotę 4.364 zł netto. Jestem podatnikiem VAT, prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy przyjęcie środka trwałego i późniejsza amortyzacja powinny następować (...)  »
Niedopłata wynagrodzenia w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013, strona 11
Wynagrodzenie należne pracownikowi za listopad 2013 r. zostało ustalone w nieprawidłowej wysokości (błąd ujawniono już po dokonaniu wypłaty za listopad br.). Czy brakującą kwotę (50 zł brutto) można (...)  »
Kiedy ZUS właściciela podlega ujęciu w księdze?
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 09.12.2013, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą, nie zatrudniam pracowników. W księdze podatkowej nie wpisuję zapłaconych składek ZUS na własne ubezpieczenia społeczne. Natomiast program, w którym prowadzę księgę podatkową, uwzględnia te (...)  »
Przewalutowanie z euro na złotówki
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 05.12.2013, strona 11
Z rachunku walutowego podatnik przelał kwotę w euro na rachunek złotówkowy. Po jakim kursie przeliczyć tę operację i jakie zapisy w księdze podatkowej ona spowoduje? Podatnicy prowadzący księgę podatkową (...)  »
Przeliczenie limitu przychodów
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 02.12.2013, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Według jakiego kursu ustalić limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2014 r.: z 30 września 2013 r. czy 30 września 2012 r.? Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (...)  »
Faktura zakupu nieujęta w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013, strona 11
W księdze podatkowej nie została ujęta faktura zakupu towarów (podatek VAT z tej faktury został odliczony). Czy trzeba skorygować zapisy w księdze podatkowej, czy też można nie dokonywać (...)  »
Udokumentowanie zakupu owoców od rolników ryczałtowych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013, strona 11
Dokonuję skupu owoców od rolników i wówczas wystawiam im fakturę VAT RR, a jeśli są podatnikami VAT, to oni wystawiają mi faktury. Gdy rolnik ryczałtowy nie chce, (...)  »
Ewidencja odszkodowania za zniszczone towary
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013, strona 11
Prowadzę sklep odzieżowy. Na skutek awarii instalacji centralnego ogrzewania uległy zniszczeniu znajdujące się w nim ubrania. Sklep był ubezpieczony i ubezpieczyciel wypłacił mi odszkodowanie. Czy zniszczony towar (...)  »
Obowiązki związane z korektą kosztów, gdy księgi prowadzi biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013, strona 11
Biuro rachunkowe prowadzi podatnikom podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Czy może ono dokonywać korekt kosztów wynikających z nieterminowego regulowania zobowiązań? Biuro rachunkowe, rozumiane jako przedsiębiorca uprawniony na (...)  »
Ewidencja różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013, strona 11
Wyliczyłam ujemne różnice kursowe dotyczące wpływu należności za sprzedane usługi. W jakiej kolumnie księgi podatkowej je zaksięgować - 13 "Pozostałe wydatki" czy 7 "Wartość sprzedanych towarów (...)  »
Ujęcie kosztów sądowych i egzekucyjnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Wierzyciel podał mnie do sądu, ponieważ nie zapłaciłam faktur z 2012 r. Sprawa trafiła do komornika. Czy koszty sądowe i komornicze mogę wpisać do księgi (...)  »
Sprzedaż środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013, strona 11
W październiku 2013 r. firma sprzedała środek trwały (koparkę). Czy do księgi podatkowej należy wpisać odpis amortyzacyjny za październik? Czy można ująć w niej także nieumorzoną wartość początkową (...)  »
Różnice kursowe od raty leasingowej płaconej w walucie
Gazeta Podatkowa nr 90 (1027) z dnia 12.11.2013, strona 11
Spółka jawna prowadząca księgę podatkową metodą uproszczoną założyła konto walutowe w euro, z którego zamierza uiszczać raty leasingowe za samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu (...)  »
Naprawa powypadkowa auta bez AC
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 07.11.2013, strona 11
Miałam wypadek firmowym autem (nieobjętym AC), nie ze swojej winy. Dostałam od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowanie na naprawę. Auto naprawiłam za mniejszą kwotę. Czy odszkodowanie w całej (...)  »
Przychód z użyczenia lokalu
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 07.11.2013, strona 11
Zawarłem z obcą osobą umowę użyczenia lokalu na cele działalności. Czy muszę wyliczyć wartość rynkową czynszu i kwotę tę wykazać w księdze podatkowej jako pozostały przychód? TAK. Podatnik, (...)  »
Data listy płac nie wyznacza momentu ujęcia kosztów wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 04.11.2013, strona 11
Pracodawca w informacji o warunkach zatrudnienia podaje, że wynagrodzenie za dany miesiąc jest wypłacane do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. Za wrzesień br. sporządził listę płac w dniu (...)  »
Ujęcie w księdze dowodu wewnętrznego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013, strona 11
Wystawiam dowody wewnętrzne dla udokumentowania niektórych operacji w księdze podatkowej. Jakie dane wykazać w kolumnie 4 i 5 księgi dokonując wpisu na podstawie takiego dowodu? Dowody wewnętrzne mogą (...)  »
Z limitem 5.059.560 zł porównuje się łączne przychody za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013, strona 11
Firma prowadzi księgę podatkową. Od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. osiągnęła przychody netto w kwocie 4.235.555,36 zł. Czy oznacza to, że (...)  »
Raty leasingu operacyjnego wyrażone w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013, strona 11
Spółka jawna prowadząca księgę podatkową metodą uproszczoną wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy. Raty leasingowe będą uiszczane na podstawie faktury wystawionej w walucie obcej (w euro), a tylko podatek (...)  »
Ewidencja prowizji dla firmy windykacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013, strona 11
Rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Windykację wierzytelności niezapłaconej przez dłużnika zleciłem specjalistycznej firmie, która odzyskała ją w całości. Czy do księgi podatkowej należy (...)  »
Moment zaksięgowania zakupu towaru w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013, strona 11
Towar dostarczono do firmy 1 października 2013 r., a faktura została wystawiona i wpłynęła 2 października 2013 r. Czy towar handlowy musi być ujęty w (...)  »
Nie tylko umowa kupna-sprzedaży dokumentuje zakupy od osób fizycznych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013, strona 11
Dokonuję zakupów towarów handlowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie mogę dla ich dokumentowania wystawiać dowodów wewnętrznych. Wystawiam więc dowód "Kasa wypłaci". Czy muszę (...)  »
Koszty wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013, strona 11
Pracownik zatrudniony od 13 września 2013 r. otrzymał wypłatę 30 września 2013 r. Kiedy mam ująć w księdze podatkowej jego wynagrodzenie: we wrześniu czy dopiero w październiku (za wrzesień (...)  »
Data wpisywania przychodów i kosztów do księgi
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013, strona 11
W kolumnie 2 księgi podatkowej "Data zdarzenia gospodarczego" należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub (...)  »
Zakup owoców od rolnika
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013, strona 11
Podatnik prowadzi działalność handlową i rozlicza się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Na giełdzie owocowej dokonał zakupu owoców od rolnika, lecz nie posiada żadnego dowodu (...)  »
Ewidencja polisy ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 07.10.2013, strona 11
Przedsiębiorca zawarł umowę ubezpieczenia. Warunkiem otrzymania polisy było dokonanie wpłaty składki. Polisa została wystawiona dzień po dokonaniu przez przedsiębiorcę zapłaty. Czy kwotę składki należy wpisać (...)  »
Umowa kupna-sprzedaży jako podstawa zapisu w księdze
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 03.10.2013, strona 11
Dokonuję zakupów towarów handlowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zakupy te nie znajdują się w katalogu wydatków dokumentowanych dowodami wewnętrznymi. Czy mogę dokumentować je (...)  »
Bilans spółki prowadzącej księgę podatkową
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013, strona 11
Na podstawie księgi podatkowej spółki osobowej mam wyliczyć bilans. Jak wykazać w nim środki trwałe (w wartości początkowej czy pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne?), środki pieniężne (to, co było (...)  »
Zakup kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Jak prawidłowo rozliczyć zakup kasy fiskalnej, jeśli korzystamy z ulgi na jej zakup? Jak zaewidencjonować tę ulgę? Ujęcie zakupu kasy rejestrującej w księdze podatkowej (...)  »
Zakup materiałów budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013, strona 11
W celu wykonania usługi budowlanej podatnik prowadzący księgę podatkową dokonał zakupu takich materiałów jak farby, cement, gwoździe. W której kolumnie księgi należy wpisać koszt ich zakupu? Wymienione (...)  »
Koszty transportu części zamiennych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013, strona 11
Podatnik dokonał zakupu części zamiennych do remontowanych środków trwałych. Poniósł też koszty ich transportu. Czy koszty transportu w tym przypadku należy wpisać do księgi podatkowej w kolumnie (...)  »
Limit 3.500 zł dla niskocennych składników majątku
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013, strona 11
Prowadzę księgę podatkową. Zakupiłam środek trwały za niewielką kwotę. Chciałabym skorzystać z uproszczenia w jego ewidencji przewidzianego w przepisach ustawy o pdof. Czy kwota dotycząca niskocennych środków trwałych podana (...)  »
Wadliwość księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013, strona 11
Prowadzę księgę podatkową w wersji papierowej. Czy kolumna 15 "Razem wydatki" to suma kosztów reprezentacji, wynagrodzeń i pozostałych wydatków? Z pytania wynika, że Czytelniczka prowadzi księgę według nieaktualnego (...)  »
Data zapłaty faktury za media bez wpływu na moment ujęcia kosztu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013, strona 11
Jestem VAT-owcem, prowadzę księgę podatkową. Mam fakturę za energię z 10 lipca br., data płatności to 2 sierpień br. Zapłaciłam ją 29 lipca br. Kiedy mam (...)  »
Raporty fiskalne dokumentujące przychód
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 09.09.2013, strona 11
Do tej pory wpisywałam do księgi przychody z kasy fiskalnej na podstawie miesięcznych zestawień raportów dobowych. Czy po nowelizacji przepisów w tym zakresie nadal powinnam tak robić? (...)  »
Walutowa faktura kosztowa
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 05.09.2013, strona 11
Podatnik prowadzący księgę podatkową dokonał zakupu towarów od kontrahenta z terenu UE. Faktura dokumentująca ten zakup została wystawiona w euro 1 lipca 2013 r. Należność za zakupione towary (...)  »
Akcyza kosztem uzyskania przychodu
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 02.09.2013, strona 11
Przedmiotem działalności jest handel używanymi samochodami, które są nabywane na terenie Unii Europejskiej. Od takiego nabycia płacimy akcyzę. Czy zapłacona akcyza podlega ujęciu w kolumnie 11 (...)  »
Dowód zwiększenia kosztów po uprzedniej ich korekcie
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013, strona 11
W zeszłym miesiącu dokonałam korekty kosztów dotyczącej faktury za zakup usług. Obecnie zobowiązanie zapłaciłam i chcę "odwrócić" korektę. Na podstawie jakiego dowodu tego dokonać? W przypadku zaliczenia do (...)  »
Przychód z tytułu umowy użyczenia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013, strona 11
Podatnik zawarł z osobą obcą umowę użyczenia lokalu użytkowego. Na podstawie jakiego dokumentu i w jakim terminie należy ujmować w księdze podatkowej przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Podatnik, który prowadzi (...)  »
Koszty kredytu w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013, strona 11
Spółka jawna otrzymała z banku kredyt obrotowy. Za udzielenie tego kredytu bank pobrał prowizję w wysokości 2.000 zł. Czy ten wydatek spółka może wpisać do księgi podatkowej prowadzonej (...)  »
Ewidencja operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013, strona 11
Od czasu do czasu środki z rachunku walutowego firmy przelewane są na rachunek prywatny właściciela w celu utworzenia lokaty. Potem środki wracają na konto firmowe. Czy powstaną (...)  »
Jak ustalić kwotę korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013, strona 11
Rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Czy przy korekcie kosztów z tytułu niezapłaconych faktur do księgi podatkowej powinienem wpisać kwotę netto, czy brutto? Z przepisów (...)  »
Dowód wewnętrzny wystawia się w ściśle określonych przypadkach
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013, strona 11
Kupuję i sprzedaję towary handlowe na giełdach staroci i targowiskach. Transakcje zawieram najczęściej z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Ze względu na specyfikę miejsc nabywania towarów nie zawsze (...)  »
Zakup kosy spalinowej w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013, strona 11
W lipcu 2013 r. przedsiębiorca dokonał zakupu kosy spalinowej o wartości 2.519 zł netto na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Jak zakup ten ująć w księdze podatkowej? Czy kosę spalinową należy (...)  »
Jak wyznaczyć datę ujęcia w księdze faktury za telefon?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 08.08.2013, strona 11
Otrzymałem fakturę za usługi telekomunikacyjne wystawioną w lipcu 2013 r., z terminem płatności 24 lipca 2013 r. Zapłaciłem ją w sierpniu. Kiedy powinna być ujęta w księdze podatkowej - w terminie płatności, (...)  »
Wycena operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 05.08.2013, strona 11
Na firmowym koncie walutowym są ujmowane wpływy z tytułu zapłaty należności za sprzedane towary i wypływy z tytułu zapłaty zobowiązań wobec dostawców oraz pobrania prowizji przez bank. Jak (...)  »
Data zaksięgowania faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 61 (998) z dnia 01.08.2013, strona 11
W lipcu 2013 r. otrzymałam fakturę korygującą zakup towaru, który miał miejsce w czerwcu 2013 r. W jakim miesiącu oraz jakich zapisów należy dokonać w księdze podatkowej, prowadzonej metodą uproszczoną, w związku (...)  »
Zakup używanych książek
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013, strona 11
Podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie skupu i sprzedaży książek używanych. Jest zwolniony z VAT. Jak należy ująć w księdze zakup używanych książek od osoby prywatnej? Czy wystawia (...)  »
Zakup paliwa na podstawie faktur bez numeru rejestracyjnego
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013, strona 11
Rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Do ewidencji środków trwałych zostały wprowadzone cztery samochody osobowe. Czy mogę wpisać do księgi podatkowej koszt zakupu (...)  »
Rozliczenie sprzedaży samochodu ciężarowego
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013, strona 11
Samochód ciężarowy był w firmie zaliczony do środków trwałych i amortyzowany. W dniu 4 lipca 2013 r. samochód ten został sprzedany (nie był całkowicie zamortyzowany). Czy za lipiec 2013 r. (...)  »
Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013, strona 11
W trakcie wykonywania zlecenia doszło do wypadku losowego, tj. silny wiatr przewrócił materiał, w wyniku czego doszło do uszkodzenia samochodu. Osobie poszkodowanej zostanie wypłacona kwota, która zrekompensuje (...)  »
Ewidencja faktury zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013, strona 11
Prowadzę księgę podatkową metodą memoriałową. Często zdarza się, że otrzymuję towar razem z fakturą na początku miesiąca (np. 3 lipca 2013 r.), a faktura wystawiona jest w poprzednim miesiącu (...)  »
Wypłata waluty na cele prywatne
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013, strona 11
Podatnik prowadzący księgę podatkową pobrał z firmowego konta walutowego gotówkę na cele prywatne. Czy spowoduje to powstanie różnic kursowych, które podlegają ewidencji w księdze podatkowej? NIE. Różnice (...)  »
Brak poprawnego udokumentowania zakupu towarów przez internet
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013, strona 11
Dokonuję zakupów towarów handlowych przez internet od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na potwierdzenie mam jedynie wydruk z portalu internetowego, na którym dokonałem zakupu, oraz wyciąg (...)  »
Koszty najmu pomieszczeń za granicą
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 08.07.2013, strona 11
Prowadzimy roboty budowlane na terenie Niemiec. W związku z tym ponosimy koszt czynszu najmu pomieszczeń socjalnych i magazynowych oraz koszt zużytej energii elektrycznej. Jak prawidłowo rozliczyć takie koszty (...)  »
Co ujmować w księdze rolnika?
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 04.07.2013, strona 11
Obecnie prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Rozliczam się z niej na podstawie księgi podatkowej. Chciałbym rozpocząć także działalność rolniczą (uprawę i sprzedaż owoców). (...)  »
Zakup towarów poprzedzony wpłatą zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 01.07.2013, strona 11
Podatnik wpłacił w maju 2013 r. zaliczkę na zakup towarów. Wpłata ta została potwierdzona fakturą zaliczkową. Towar razem z fakturą końcową podatnik otrzymał w czerwcu 2013 r. Czy zaliczkę w kwocie (...)  »
Zakup składnika majątku o wartości niższej niż 3.500 zł
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013, strona 11
Zakupiłem laptop dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Cena jego nabycia wynosi 3.000 zł netto. Czy mogę wpisać jego wartość bezpośrednio do księgi podatkowej? TAK. Zakładając, że (...)  »
Wstępna opłata leasingowa
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013, strona 11
Użytkujemy samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Ponieśliśmy koszt opłaty wstępnej. Jak ująć go w księdze podatkowej prowadzonej metodą kasową? Czy rozliczać go w czasie na (...)  »
Które przychody wyznaczają obowiązek prowadzenia ksiąg przy dwóch formach działalności?
Gazeta Podatkowa nr 49 (986) z dnia 20.06.2013, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą (usługową), którą rozliczam na podstawie księgi podatkowej. Jednocześnie jestem wspólnikiem w spółce cywilnej. Działalność moja w 2012 r. nie przyniosła przychodów przekraczających limit wyznaczający obowiązek (...)  »
Koszty i przychody w warsztacie samochodowym
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013, strona 11
Korzystam (za darmo) z części warsztatu samochodowego ojca, w którym prowadzę działalność gospodarczą. 1) Jak wpisać do księgi podatkowej fakturę za energię dotyczącą tej części warsztatu, wystawioną (...)  »
Odpis na ZFŚS w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013, strona 11
Przedsiębiorca obowiązany do tworzenia ZFŚS w lutym 2013 r. obliczył roczny odpis na ten Fundusz, lecz dopiero w maju br. przekazał na rachunek bankowy Funduszu całą kwotę odpisu (...)  »
Ujęcie zapłaty zaległych składek w księdze
Gazeta Podatkowa nr 46 (983) z dnia 10.06.2013, strona 11
W maju 2013 r. zapłaciłem zaległe składki ZUS za sierpień i wrzesień 2012 r. za pracowników. Czy składki te są kosztem podatkowym w maju br.? Jeżeli tak, to na podstawie (...)  »
Uproszczona forma opłacania zaliczek nie zwalnia z obowiązku ewidencji korekty kosztów
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 06.06.2013, strona 11
Opłacam zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie. Czy w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów muszę ewidencjonować korektę kosztów co miesiąc? Podatnicy (...)  »
Towary wniesione aportem wraz z przedsiębiorstwem wspólnika do spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 03.06.2013, strona 11
Spółka cywilna osób fizycznych została utworzona w grudniu 2012 r. przez dwóch wspólników. Jeden ze wspólników (osoba fizyczna rozliczająca się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej) wniósł (...)  »
Odszkodowanie za naprawę samochodu
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013, strona 11
Otrzymałem odszkodowanie od ubezpieczyciela z AC za naprawę powypadkową samochodu będącego środkiem trwałym w prowadzonej przeze mnie jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy odszkodowanie to stanowi przychód z działalności gospodarczej (...)  »
Różnice kursowe powstałe na rachunku walutowym w wyniku wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013, strona 11
Czy od różnic kursowych powstałych na rachunku walutowym w wyniku wyceny bilansowej tworzymy odroczony podatek dochodowy? (…) Posiadane przez jednostkę składniki aktywów (w tym środki pieniężne zgromadzone (...)  »
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w księgach urzędu gminy
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013, strona 11
Jak ująć w księgach urzędu jednostki samorządu terytorialnego (gminy) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? (…) ewidencja opłat za gospodarowanie (...)  »
Różnice kursowe powstałe po zapłacie za fakturę
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013, strona 11
Prowadzimy księgę podatkową. Wystawiliśmy fakturę dla klienta z UE na 1.000 euro. Stanowiło to ok. 4.150 zł. Klient wpłacił 1.000 euro na nasze konto złotówkowe. Bank przewalutował je, skutkiem (...)  »
Ewidencja raportów z kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013, strona 11
Rozpoczynam prowadzenie księgi podatkowej. Dla celów VAT ewidencjonuję przychód w kasie fiskalnej. Czy mogę wpisywać go do księgi na podstawie raportów miesięcznych? Podatnicy, prowadząc ewidencję w kasie (...)  »
Rozporządzenie w sprawie księgi znowelizowane!
Gazeta Podatkowa nr 41 (978) z dnia 23.05.2013, strona 11
Z dniem 11 maja 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Uwzględnia ona m.in. nowe regulacje wprowadzone od 1 stycznia (...)  »
Ewidencja faktury "procedura marży - towary używane"
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013, strona 11
Zamierzam kupić używany samochód dostawczy bus. Otrzymam fakturę VAT marża. Jak ująć taką fakturę w księdze podatkowej? Samochód, który spełnia warunki określone dla środków trwałych, należy (...)  »
Duplikat faktury za zakup towarów z 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013, strona 11
Otrzymaliśmy duplikat faktury za zakup towarów dokonany w listopadzie 2012 r. (oryginał nie wpłynął do nas). Czy można wpisać do księgi podatkowej za 2013 r. wynikający z niego koszt (...)  »
Zakup samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013, strona 11
Zakupiłem samochód osobowy o wartości brutto 56.580 zł (w tym VAT 10.580 zł). Jak zakup ten ująć w księdze podatkowej? Zakładając, że samochód będzie przez podatnika wykorzystywany w działalności gospodarczej dłużej (...)  »
Czy paragon może dokumentować zakup towarów?
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 09.05.2013, strona 11
Dokonuję czasem zakupów towarów "na paragon" - nie otrzymuję faktury. Czy mogę sporządzić dowód wewnętrzny w oparciu o paragon i na tej podstawie wpisać do księgi podatkowej zakup (...)  »
Koszty ubezpieczenia majątkowego i ich korekta
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 06.05.2013, strona 11
Wykupiłem roczną polisę ubezpieczeniową za samochód ciężarowy. Została ona wystawiona w kwietniu br., a płatna jest w dwóch równych ratach: w kwietniu i w październiku br. Jak ująć koszt ubezpieczenia w księdze (...)  »
Podatek od środków transportowych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 02.05.2013, strona 11
Deklarację na podatek od środków transportowych za 2013 r. przedsiębiorca złożył do 15 lutego. Tego dnia minął też termin zapłaty pierwszej raty, która jednak nie została (...)  »
Przychody nieudokumentowane
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013, strona 11
Rozliczam się z podatku na podstawie księgi podatkowej. Nie jestem podatnikiem VAT i nie posiadam kasy fiskalnej. W jaki sposób powinienem wykazywać przychód z tytułu drobnych usług biurowych wykonanych (...)  »
Remanent a korekta kosztów
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013, strona 11
Jeśli faktury za zakup składników majątku nie zostały zapłacone w odpowiednich terminach, podatnik powinien skorygować koszty ich zakupu. Następnie jednak powinien wykazać je w remanencie. Czy to (...)  »
Przeterminowane towary spożywcze
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013, strona 11
Prowadzę sklep spożywczy. Towary mają kilkudniowy termin ważności. Czy te, którym minie termin przydatności do spożycia, muszę gdzieś spisywać w księdze podatkowej? Towary, którym minął termin (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.