Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Rozliczamy podatek dochodowy
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Wyższa stawka ryczałtu ewidencjonowanego przy najmie prywatnym małżonków
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 5
Każdy z małżonków wynajmuje w ramach tzw. prywatnego najmu lokal mieszkalny należący do jego majątku odrębnego. Obydwoje od uzyskanych z tego tytułu przychodów opłacają ryczałt (...)  »
Podróż podwykonawcy w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 5
Firma produkcyjna osoby fizycznej oferuje nabywcom swoich wyrobów usługi serwisowe. W tym celu zawiera z przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi umowy o podwykonawstwo, na podstawie których (...)  »
Zaliczka przychodem w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 5
W jednoosobowej działalności gospodarczej korzystam z podatku liniowego, świadcząc usługi zwolnione z VAT. Od stycznia 2022 r. zamierzam zainstalować kasę fiskalną. W kasie będą rejestrowane (...)  »
Rozliczenie pdof przy ograniczeniu zakresu działalności
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 5
Do końca 2020 r. prowadziłem wyłącznie działalność gastronomiczną (skala podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów). W związku z pandemią i kolejnymi lockdownami 2020 r. zamknął (...)  »
Roczne koszty wieloetatowca
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 5
Mój pracodawca w związku z pandemią dokonał z początkiem 2021 r. redukcji zatrudnienia. W wyniku wprowadzonych zmian od stycznia br. jestem przez niego zatrudniony na (...)  »
Podatki lokalne w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 5
Podatki lokalne to daniny publicznoprawne, które pobierane są bezpośrednio przez samorządy terytorialne. Obowiązek ich uiszczania nakładają m.in. przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy (...)  »
Faktura korygująca przychód podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 5
Podatnik wystawił na rzecz kontrahenta zagranicznego fakturę w euro dokumentującą świadczenie usług marketingowych za lipiec i sierpień 2021 r. We wrześniu 2021 r. osoby te (...)  »
VAT od zakupów niestanowiących kosztów podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 5
Ponoszę wydatki (przykładowo) na zakup usług gastronomicznych, które są wykluczone z kosztów uzyskania przychodu. Czy to wykluczenie dotyczy również VAT naliczonego od tych wydatków, który (...)  »
Zbywanie majątku po likwidacji firmy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 5
Podejmując decyzję o likwidacji działalności gospodarczej, przedsiębiorca będący osobą fizyczną stara się wyzbyć składników, które służyły mu w prowadzeniu firmy. Z różnych względów może się (...)  »
Stosowanie przez płatnika obniżonej stawki pdof dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 5
Dochód pracownika zatrudnionego w naszej firmie na stanowisku kierownika produkcji w październiku br. przekroczy pierwszy próg podatkowy. Jakich formalności powinien on dopełnić, aby pracodawca stosował (...)  »
Prace wykończeniowe w kosztach i przychodach
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 5
Od kilku lat można zaobserwować zjawisko nadmiernej podaży powierzchni użytkowych. Właściciele obiektów o charakterze handlowo-usługowym starają się więc przyciągnąć najemców proponując różnorodne benefity. Jedną z (...)  »
Rozliczenie w kosztach robót związanych z montażem urządzenia
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 5
Zakład produkcyjny zostanie wyposażony w nową linię technologiczną, która będzie stanowić odrębny środek trwały. Dla ułatwienia montażu oraz obsługi tego urządzenia w dwóch pomieszczeniach zakładu (...)  »
Podatkowe rozliczenie wspólników spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 5
W składzie spółki komandytowej jest dwóch komplementariuszy będących spółkami z o.o. (po 2% udziałów) oraz dwóch komandytariuszy będących osobami fizycznymi (po 48% udziałów). Przewidywany zysk (...)  »
Rozliczanie pozapłacowych świadczeń zleceniobiorcy w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 5
Spośród umów cywilnoprawnych najczęściej występującą w praktyce jest umowa zlecenia. Oprócz podstawowego wynagrodzenia za jej realizację zleceniobiorcy wykonujący takie umowy często otrzymują szereg innych świadczeń (...)  »
Budynek niemieszkalny jako firmowy środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 5
Osoba fizyczna postanowiła kupić na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej budynek niemieszkalny, który przez 34 lata był używany przez poprzedniego właściciela. Po przeprowadzeniu rozbudowy we wrześniu (...)  »
Koszty obsługi kredytu po sprzedaży środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 5
Osoba fizyczna na potrzeby swojej firmy kupiła składnik majątku i zaliczyła go do środków trwałych. Zakup ten został sfinansowany kredytem. Czy sprzedając obecnie ten składnik (...)  »
Rozliczenie kosztów wymiany bram wjazdowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 5
Firma będąca właścicielem budynku magazynowego (środek trwały) zamierza wymienić w nim dwie stare drewniane bramy wjazdowe na nowoczesne bramy uruchamiane za pomocą pilota. W jaki (...)  »
Kara umowna w świetle interpretacji podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 5
Kara umowna to praktykowany w obrocie gospodarczym sposób zabezpieczenia się przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów przez kontrahenta. Ale jej funkcję dyscyplinującą wykorzystują też uczestnicy (...)  »
Amortyzacja relokowanej wiaty
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 5
W miejscu dotychczasowej wiaty magazynowej, będącej w trakcie amortyzacji, powstanie budynek. Czy koszty likwidacji fundamentu pod wiatą oraz koszty przeniesienia wiaty podwyższą wartość budynku, czy (...)  »
Opodatkowanie sprzedaży prywatnych nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 5
Gdy osoba fizyczna zbywa odpłatnie nieruchomości i określone prawa majątkowe poza działalnością gospodarczą, to - w okolicznościach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób (...)  »
Prowadzenie odrębnych działalności przez małżonków
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 5
Firma męża prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zajmuje się handlem hurtowym oraz posiada sklepy detaliczne. Mąż postanowił zatrudnić w niej żonę na umowę o pracę. 1) (...)  »
Koszty uzyskania przychodu u menedżera
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 5
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jest w spółce z o.o. zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego. Jej wynagrodzenie podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Czy dokonując wypłaty (...)  »
Zakup składników na potrzeby firmowego najmu
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 5
Pod koniec sierpnia br. rozpocząłem działalność gospodarczą w zakresie najmu urządzeń i naczyń kuchennych oraz zastawy stołowej na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych. Przychody z tej (...)  »
Wydatki na dodatkowe gratyfikacje pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 5
Spółka jawna zatrudnia od 6 do 8 pracowników. W celu zmniejszenia rotacji zatrudnienia i zwiększenia motywacji pracowników postanowiła, że od października br. pracownicy będą otrzymywali (...)  »
Sprzedaż środka trwałego a okres jego używania
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 5
W styczniu 2021 r. zakupiłem maszynę, którą wprowadziłem do ewidencji środków trwałych i zamortyzowałem jednorazowo. Po kilku miesiącach jej używania zdecydowałem się jednak ją sprzedać. (...)  »
Zobowiązanie podatkowe za pierwszy miesiąc działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 5
Jestem nauczycielem zawodu. Moim głównym źródłem utrzymania jest umowa o pracę. We wrześniu br. rozpocząłem prowadzenie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie usług ślusarskich. W (...)  »
Amortyzacja majątku wspólnego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 5
Wraz ze swoim ojcem jestem właścicielem samochodu osobowego o wartości 60.000 zł. Zamierzam wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i amortyzować w mojej jednoosobowej działalności (...)  »
Zasady opodatkowania wynagrodzenia prokurenta
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 5
Prokura jest szczególnego rodzaju pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do CEIDG albo KRS. Obejmuje ona swoim zakresem umocowanie innej osoby do czynności sądowych (...)  »
PCC od wkładu do spółki cywilnej jako koszt
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 5
Wspólnicy spółki cywilnej postanowili podwyższyć wkłady do tej spółki. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczony z tego tytułu można uznać za koszt podatkowy? TAK, nakład (...)  »
Dzieło sztuki środkiem trwałym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 5
Spółka z o.o. zakupiła na aukcji obraz olejny nieznanego bliżej twórcy. Obraz ten będzie wyeksponowany w biurze firmy. Koszt zakupu wynosił 20.000 zł. Czy nabytek (...)  »
Działalność firmy w Polsce i za granicą
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 5
Swoboda przemieszczania się i przepływu kapitału zachęca również drobnych przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą do równoległej aktywności biznesowej w dwóch i więcej państwach. Podatkowe rozliczenie (...)  »
Rabat pracowniczy a przychód w pdof
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 5
Prowadzę działalność handlową. Chciałbym swoim pracownikom, którzy nabywają towary z mojej oferty na własne potrzeby, okresowo udzielać rabatów przy zakupie. Czy wartość uzyskanego przez pracownika (...)  »
Opodatkowanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 5
Przedsiębiorcy i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, którym ze względu na trudną sytuację materialną brakuje środków na opłacenie prawnika, często korzystają z nieodpłatnej pomocy prawnej. (...)  »
Prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 5
Spółka akcyjna (czynny podatnik VAT) uzyskuje wyłącznie dochody z działalności gospodarczej (nie uzyskuje przychodów z zysków kapitałowych). Spółka zamierza dodatkowo rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej. Jak (...)  »
Skutki przekroczenia limitu przychodów uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 5
Spółka z o.o., będąca w 2021 r. małym podatnikiem dla celów CIT, opłaca miesięczne zaliczki na podatek dochodowy według 9% stawki CIT. Spółka przewiduje, że (...)  »
Skutki podatkowe umowy powiernictwa
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 5
Umowa powiernictwa to typowy tzw. kontrakt nienazwany, w którym strony ustalają treść łączącego ich stosunku prawnego kierując się zasadą swobody umów. Celem tego kontraktu jest (...)  »
Limit płatności gotówkowych a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 5
Zawarliśmy umowę na usługi telekomunikacyjne na rok. W jej ramach otrzymaliśmy fakturę gotówkową za zakupione telefony na kwotę 4 zł netto. Wartość umowy przekroczy 15.000 (...)  »
Związek kosztu podatkowego z działalnością
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 5
Firma z Danii wystawiła fakturę za usługę opracowania dokumentów dotyczących zwrotu VAT z UE. Czy wartość tej faktury stanowi koszt podatkowy, skoro podatek VAT nie (...)  »
Wnioski i oświadczenia pracowników w pdof
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 5
Na zakładach pracy, jako płatnikach pdof, ciąży szereg ustawowych obowiązków. Jednak ustawodawca przewidział korektę sposobu realizacji tych powinności, dając pracownikom możliwość składania przewidzianych w ustawie (...)  »
Moment pobrania zaliczki na pdof od zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 5
Rachunek wystawiony przez zleceniobiorcę za zrealizowane w sierpniu br. zlecenie datowany został na 23 sierpnia 2021 r. W rachunku zostało wskazane, że zapłata powinna nastąpić (...)  »
Dofinansowanie okularów w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 5
Pracodawca zatrudnia osoby pracujące na stanowiskach z monitorami ekranowymi. Osobom tym dofinansowuje zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Czy wartość takiego dofinansowania korzysta ze (...)  »
Skutki podatkowe likwidacji środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 5
Wprowadzając do firmy środek trwały przedsiębiorca zazwyczaj zakłada wykorzystywanie tego składnika w działalności przynajmniej do momentu zrównania jego wartości z sumą odpisów amortyzacyjnych. Bywa, że (...)  »
Koszty pobytu zagranicznego kontrahenta w celu skontrolowania procesu produkcyjnego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 5
Z umowy zawartej między spółką a zagranicznym kontrahentem (głównym odbiorcą produkowanych wyrobów) wynika, że raz w roku będzie on przyjeżdżał do spółki w celu skontrolowania (...)  »
Wpływ terminu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych na obowiązki płatnika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 5
Dotychczas nie zatrudniałem osób na umowę o pracę. Obecnie zamierzam zatrudnić 2 osoby. Wynagrodzenia za dany miesiąc będę im wypłacał 10. dnia następnego miesiąca. Czy (...)  »
Rozliczanie wydatków szkoleniowych w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 5
Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków zawodowych coraz częściej wymaga nie tylko poszerzania już nabytej wiedzy, ale również zdobywania nowych umiejętności. W tym celu zarówno osoby (...)  »
Podatek od świadczenia emeryta
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 5
Jeden z naszych pracowników przeszedł na emeryturę w połowie sierpnia 2021 r., a we wrześniu br. ponownie został zatrudniony na umowę o pracę. W październiku (...)  »
Ogólne zasady dokonywania korekt w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 5
Przyczyn dokonywania w obrocie gospodarczym korekt może być wiele. Niezależnie jednak od okoliczności, w których do nich dochodzi, powinny zostać prawidłowo rozliczone w rachunku podatkowym (...)  »
Rozliczenie ujawnionego urządzenia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 5
W połowie 2020 r. wykupiłem z leasingu operacyjnego dwa urządzenia i nadal użytkowałem w prowadzeniu działalności. Z uwagi na zdalną pracę księgowej w czasie pandemii (...)  »
Zaliczka na pdof przy zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 5
Działalność gospodarczą prowadzę od kilku miesięcy. Pod koniec sierpnia br. zawarłam z osobą fizyczną, która nie jest moim pracownikiem, umowę zlecenia, od której będę musiała (...)  »
Zaliczka u pracownika z niską pensją
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 5
W ramach działalności gospodarczej świadczę usługi jako rehabilitant. Z uwagi na bezpłatny, 3-miesięczny urlop zatrudnionej przeze mnie pracownicy, pracującej w charakterze rehabilitantki, ale również rejestratorki, (...)  »
Koszty finansowania pracowniczych posiłków
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 5
Firma produkcyjna do tej pory zapewniała pracownikom wydawane na terenie zakładu w godzinach pracy bezpłatne posiłki. W sierpniu przeprowadziła wśród pracowników anonimową ankietę, z której (...)  »
Likwidacja budynku w firmowych kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 5
Spółka jawna dwa lata temu kupiła okazyjnie na potrzeby działalności gospodarczej budynek. Ponieważ był on w złym stanie technicznym i wymagał poniesienia nakładów inwestycyjnych, spółka (...)  »
Sprzedaż środka trwałego przed upływem roku
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 5
W lutym br. przedsiębiorca będący osobą fizyczną kupił na potrzeby firmowe urządzenie o wartości 13.200 zł, które zaliczył do środków trwałych i amortyzuje na zasadach (...)  »
Opodatkowanie parkowania przy domu
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 5
Firma udostępniła czterem pracownikom wyłącznie na potrzeby firmowe samochody służbowe. W związku z koniecznością pozostawania przez nich w pełnej dyspozycyjności, wyznaczyła miejsce parkowania powierzonych pracownikom (...)  »
Exit tax w interpretacjach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 5
Od ponad dwóch i pół roku obowiązują przepisy regulujące opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax lub podatek od wyjścia). Danina ta ma na (...)  »
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne uregulowane w drodze egzekucji
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 5
Jestem przedsiębiorcą (podatek liniowy, podatkowa księga). Na początku sierpnia br. ZUS pobrał mi z konta bankowego w drodze egzekucji administracyjnej nieopłacone przeze mnie zaległe składki (...)  »
Amortyzacja metodą uproszczoną
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 5
Prowadzę działalność gospodarczą, a ponadto rozliczam na zasadach ogólnych przychody z najmu prywatnego. Wynajmowana nieruchomość amortyzowana jest metodą uproszczoną. Czy w przypadku wprowadzenia tej nieruchomości (...)  »
Podatek dochodowy w firmach małżonków
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 5
Równie często spotykanym zjawiskiem jak prowadzenie tzw. firm rodzinnych jest wykonywanie przez małżonków działalności w ramach odrębnych firm. Do czynników mających wpływ na rozliczenia dokonywane (...)  »
Dodatkowe świadczenie zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 5
Spółka jawna zatrudniła na umowę zlecenia osobę w wieku powyżej 26 lat w dziale marketingu jako grafika komputerowego. Osoba ta zaocznie studiuje na kierunku grafika (...)  »
Rezygnacja z odsetek przez kontrahenta a przychód
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 5
Możliwość naliczania odsetek za opóźnienia w płatnościach stanowi istotne narzędzie dyscyplinujące dłużników. O jego zastosowaniu decyduje zazwyczaj wierzyciel, choć w obrocie gospodarczym występują także odsetki (...)  »
Odliczenie składek ZUS u wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 5
Osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki komandytowej oraz prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Z racji uczestnictwa w spółce komandytowej opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. (...)  »
Pracownicza zaliczka na podatek przy przekroczeniu progu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 5
Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych jest obliczanie, pobór oraz wpłata do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od należności wypłacanych (...)  »
PCC w kosztach działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 5
Na potrzeby prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej kupiłem z przeznaczeniem na wyposażenie recepcji antyczne meble gabinetowe od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Z uwagi (...)  »
Gratyfikacja dla byłych wspólników a koszt podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 5
Trzy osoby fizyczne w ramach spółki cywilnej świadczyły usługi programistyczne dla podmiotów z branży hotelarsko-gastronomicznej. Po rozwiązaniu spółki jeden ze wspólników w ramach jednoosobowej firmy (...)  »
Doposażenie stanowiska pracy w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 5
Firmy, które decydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla tej (...)  »
Koszty związane z samochodem czasowo wycofanym z ruchu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 5
Osoba fizyczna wykonuje kilka rodzajów działalności, w tym w zakresie usług transportowych. Jednak kilka miesięcy temu zawiesiła czasowo ich wykonywanie, w związku z tym samochody, (...)  »
Sposób opodatkowania należności prokurenta
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 5
Zarząd spółki uchwałą powołał prokurenta, przyznając mu miesięczne wynagrodzenie. Została nim osoba, która nie jest związana ze spółką żadną umową i nie posiada w niej (...)  »
Wartość rynkowa pożyczki dla celów podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 5
Najchętniej wybieraną formą dofinansowania spółek kapitałowych i osobowych jest pożyczka zaciągnięta u wspólników tych spółek. W sytuacji gdy zawierają ją wspólnik i spółka dochodzi do (...)  »
Stawka amortyzacyjna dla budynku wybudowanego na cudzym gruncie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 5
Przedsiębiorca postanowił wybudować budynek przeznaczony tylko na potrzeby prowadzonej przez niego działalności. Powstanie on na działce budowlanej jego ojca. W tym celu zawarł z ojcem (...)  »
Faktury dokumentujące koszt otrzymane z opóźnieniem
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 5
Spółka z o.o. handluje częściami zamiennymi do samochodów. Zdarza się, że faktura za zakup części dociera do niej z opóźnieniem, w następnym miesiącu lub jeszcze (...)  »
Prezenty, odzież i aranżacja wnętrz a firmowe koszty
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 5
W czasach gospodarki rynkowej, opartej na konkurencji, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie i rozwój firmy bez odpowiedniej dbałości o własny wizerunek w oczach klientów i kontrahentów. (...)  »
Przychód z zamiany nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 5
Zamierzam zamienić dom w niewielkiej miejscowości na dwupokojowe mieszkanie w Warszawie. Obie nieruchomości zostały wycenione na tę samą wartość. Dom zakupiłem trzy lata temu. Czy (...)  »
Należności zmarłego pracownika w rozliczeniach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 5
W wyniku śmierci pracownika wygasa stosunek pracy. Zazwyczaj jednak na ten dzień pozostają przysługujące zmarłemu pracownikowi prawa majątkowe z tego tytułu, do których zalicza się (...)  »
Koszty wyżywienia i noclegów pracowników mobilnych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 5
Spółka jawna świadczy usługi budowlane. Na potrzeby ich realizacji zatrudnia pracowników budowlanych, którzy jako miejsce wykonywania pracy mają w umowie określony teren całego kraju. Dla (...)  »
Brak świadczenia pracy a stosowanie kosztów pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 5
Pracownik w maju br. nie przepracował ani jednego dnia - była to nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna. 19 maja 2021 r. z pracownikiem tym została rozwiązana umowa (...)  »
Rozliczenie kosztów utrzymania miejsc postojowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 5
Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności kupiła lokale niemieszkalne z miejscami postojowymi. W miejscach tych parkowane są samochody osobowe stanowiące jej własność wykorzystywane do (...)  »
Biała lista przy zapłacie należności faktorowi
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 5
W związku z przeniesieniem przez sprzedawcę praw do wierzytelności na rzecz faktora, nabywca towarów i usług płaci należność faktorowi. Czy w takiej sytuacji nabywca jest (...)  »
Abonament za media w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 5
W ramach pakietu zakupiliśmy usługi dostępu do internetu, telewizji i telefonu. W działalności nie korzystamy z telewizji, ale cena za internet i telefon była niższa (...)  »
Praca zdalna w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 5
Od lat mieszkam w Wielkiej Brytanii (mam tamtejszy certyfikat rezydencji), planuję jednak powrót do Polski. Pracę będę nadal wykonywał dla brytyjskiego pracodawcy, który nie posiada (...)  »
Zaliczki ponad zysk a przychód
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 5
Spółka jawna wypłaciła w 2020 r. zaliczki tytułem zysku w kwocie wyższej niż zysk wypracowany. W lutym 2021 r. powstał zysk, który tę różnicę pokrywa. (...)  »
Praca na etacie a forma opodatkowania działalności
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 5
Popularną formą łączenia aktywności zarobkowej osób fizycznych jest równoczesne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. W celu opodatkowania przychodów (...)  »
Rozliczenie auta osobowego w firmach jego współwłaścicieli
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 5
Dwie osoby fizyczne będące rodzeństwem prowadzą indywidualne działalności gospodarcze, korzystając ze wspólnego lokalu biurowego. Ponieważ obie od niedawna wykonują część swoich usług bezpośrednio u klientów, (...)  »
Podatkowe skutki otrzymania dotacji w ramach tarczy antykryzysowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 5
Przedsiębiorca otrzymał dotację z Funduszu Pracy na podstawie art. 15zze 4 specustawy w sprawie COVID-19. Pozyskanymi w ten sposób środkami pokrył bieżące koszty działalności gospodarczej. (...)  »
Skutki strat wywołanych zdarzeniami losowymi
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 5
Straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar czy kradzież, mogą być trudne do powetowania i położyć się cieniem na dalszym funkcjonowaniu biznesu. W (...)  »
Opodatkowanie renty cywilnej otrzymywanej od dzieci
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 5
Małżeństwo przeniosło własność nieruchomości na dzieci. W zamian dzieci zobowiązały się do dożywotnich świadczeń pieniężnych na rzecz rodziców. Czy rodzice powinni opodatkowywać comiesięczne świadczenia otrzymywane (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.