Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
23.04.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. - Prezes ZUS
Rozliczamy podatek dochodowy
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Dotacja na środek trwały w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 5
Dokonanie inwestycji w działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów, których wartość często przekracza bieżące możliwości finansowe firmy. Dlatego w celu wytwarzania lub nabywania (...)  »
Zawieszenie działalności gospodarczej a najem środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 5
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzi działalność handlową w budynku będącym w jego firmie środkiem trwałym. W związku ze stratami, jakie przynosił sklep, działalność tę zawiesił. Ponieważ (...)  »
Rozliczenia związane z kontraktem menedżerskim
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 5
Usługi zarządzania firmą, świadczone przez osoby fizyczne w ramach realizacji kontraktu menedżerskiego, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczane są w ramach działalności wykonywanej (...)  »
Firmowa darowizna
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 5
Spółka jawna prowadzi działalność hotelarską. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi z powodu pandemii pozostała z łatwo psującymi się zapasami produktów spożywczych, które w normalnych warunkach (...)  »
Sponsoring jako forma wykonywania usług reklamowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 5
Sponsoring to kontrakt nienazwany, którego istotą jest odpłatne przysporzenie majątkowe (w pieniądzach, rzeczach lub usługach), dokonywane przez podmiot gospodarczy na rzecz wybranej osoby fizycznej, prawnej (...)  »
Opodatkowanie obrotu kryptowalutą
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 5
Trzy lata temu zakupiłem kryptowalutę. Wcześniej nie składałem rozliczeń podatkowych z tytułu dokonywania nią obrotu (przy zakupie nie była to znacząca kwota około 3.000 zł). (...)  »
Niezapłacone faktury w razie likwidacji firmy dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 5
Firma, która nie zapłaciła kilku faktur, zaprzestała działalności. Posiadam nakaz zapłaty, ale nie mogę skorzystać z ulgi na złe długi. Czy jest jakaś inna możliwość (...)  »
Skutki podatkowe kapitalizacji odsetek
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 5
Kapitalizacja to operacja finansowa polegająca na doliczeniu do wartości kapitału udzielonej pożyczki (kredytu) kwoty naliczonych odsetek. Przeprowadzenie tej czynności zależne jest od woli stron. "Dopisanie" (...)  »
Wydatki na zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 5
Spółka z o.o. poniosła wydatki na zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla księgowej. Czy tego rodzaju wydatki może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów? Wydatki na zakup (...)  »
Czy kwotę zmniejszającą podatek można zacząć stosować w trakcie roku?
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 5
Pracownik od zeszłego roku jest zatrudniony w naszym zakładzie pracy. Do tej pory nie stosowaliśmy mu kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ uwzględniał ją ZUS przy poborze (...)  »
Różnice kursowe w ryczałcie ewidencjonowanym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 5
W przypadku przedsiębiorców będących podatnikami pdof różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe. Różnice te (...)  »
Zaliczka na pdof u uprawnionego do ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 5
W marcu br. pracownik w wieku 24 lat, uprawniony do korzystania z tzw. zerowego PIT, zwrócił się do pracodawcy z prośbą, aby ten potrącał mu (...)  »
Zlecenie w PIT-4R
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 5
Świadczę usługi krawieckie. W marcu 2021 r. zawarłem na ich wykonywanie umowy zlecenia z osobami niebędącymi moimi pracownikami. Wynagrodzenie z tych umów nie przekroczyło 200 (...)  »
Zawieszenie funkcjonowania firmy a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 5
Dla przedsiębiorców, którzy stanęli w obliczu trudności, zwłaszcza o charakterze ekonomicznym, zawieszenie działalności stanowi alternatywę wobec jej całkowitej likwidacji. Obecnie wiele decyzji o czasowym wstrzymaniu (...)  »
Strata na sprzedaży wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 5
Spółka z o.o. prowadzi działalność polegającą na udzielaniu pożyczek klientom indywidualnym. W momencie zawierania umów pożyczki pobierane są prowizje stanowiące przychód podatkowy. Obecnie spółka zamierza (...)  »
Wartość początkowa składnika nabytego za granicą
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 5
Spółka jawna w grudniu 2020 r. kupiła za granicą specjalistyczne urządzenie, które będzie użytkowała w prowadzonej działalności dłużej niż rok. Z uwagi na jego wartość (...)  »
Zapłata powyżej 15.000 zł w systemie pay-by-link a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 5
Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej często dokonuje zakupów przez internet. Zdarza się, że wartość transakcji przekracza 15.000 zł, pomimo dokonywania za nią kilku płatności. (...)  »
Skutki użyczenia pracownikowi firmowego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 5
Firma w celu usprawnienia pracy kilku pracownikom terenowym, używającym do celów służbowych firmowe samochody osobowe, udostępnia je nieodpłatnie również na ich potrzeby prywatne. W związku (...)  »
Kara za zwłokę w wykonaniu usługi w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 5
W lutym 2021 r. kontrahent przysłał mi notę obciążeniową dotyczącą kary za zwłokę w usunięciu wady wykonanej przeze mnie usługi. Czy to prawda, że w (...)  »
Zasady opodatkowania udzielania korepetycji
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 5
Udzielanie korepetycji to popularny sposób zarobkowania studentów, a także czynnych i emerytowanych nauczycieli. Pandemia i związana z nią konieczność zachowania dystansu społecznego wzmogły zainteresowanie nauczaniem (...)  »
Moment powstania przychodu z tytułu usług hotelowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 5
Spółka z o.o. prowadzi hotel. Klienci uiszczają opłatę rezerwacyjną za pośrednictwem platformy internetowej lub bezpośrednio w hotelu. Spółka rozlicza przychód w momencie zakończenia pobytu. Czy (...)  »
Usługi kurierskie w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 5
W celu dostarczenia przesyłek do klientów spółka z o.o. zakupuje usługi kurierskie. Jeżeli klienci zgłoszą, że przesyłki nie dotarły lub zostały uszkodzone, spółka zgłasza reklamację (...)  »
Firmowe rozliczenia związane z zakwaterowaniem
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 5
Pomimo panującej pandemii i związanych z nią ograniczeń, w wielu firmach wykonywanie zadań umożliwiających ich funkcjonowanie wymaga od osób je wykonujących mobilności. To z kolei (...)  »
Użyczenie mieszkania a przychód
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 5
Odziedziczyłam po babci kawalerkę we Wrocławiu. Od lutego br. użyczam ją kuzynowi mojej przyjaciółki, który jest niezarobkującym studentem. Z umowy użyczenia wynika, że będzie on (...)  »
Obciążanie kosztów firmowych odsetkami od prywatnego kredytu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 5
Prowadzę gabinet kosmetyczny w wynajmowanym lokalu. Z powodu pandemii od wielu miesięcy moje przychody są znacznie obniżone, w związku z czym rozważam przeniesienie działalności do (...)  »
Rozliczenie wynagrodzenia przy uldze dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 5
Firma zatrudniła na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu osobę, która nie ukończyła 26 lat. Wynagrodzenie podstawowe to 1.400 zł brutto. Osoba ta zamieszkuje (...)  »
Moment rozpoznania przychodu z tytułu nieoprocentowanej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 5
Dnia 1 września 2020 r. wspólnik spółki z o.o. udzielił tej spółce nieoprocentowanych pożyczek. Termin spłaty pierwszej z nich przypadał 15 grudnia 2020 r., a (...)  »
Ryczałt ewidencjonowany dla wykonujących instalacje wraz z projektami
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 5
Prowadzę jednoosobową działalność, której głównym przedmiotem jest wykonywanie instalacji sanitarnych (PKD 43.22.Z). W ramach firmy, na zamówienie podmiotu publicznego, realizuję roboty budowlane w systemie "zaprojektuj (...)  »
Konwersja wierzytelności na kapitał
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 5
Gmina ustanowiła odpłatnie na rzecz spółki, której jest właścicielem, służebność przesyłu. Z faktury dokumentującej tę czynność spółka opłaciła jedynie VAT, gdyż gmina wniosła do spółki (...)  »
Zasady stosowania ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 5
Osoby do ukończenia 26. roku życia, w odniesieniu do wartości ściśle określonych świadczeń generujących przychody w pdof, mają prawo do korzystania ze zwolnienia od tego (...)  »
Przychód z udostępnienia ogrodzenia pod billboard
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 5
Jestem właścicielem domu jednorodzinnego usytuowanego przy skrzyżowaniu przed wjazdem na drogę szybkiego ruchu. Jedna z sieci dyskontowych zaproponowała mi zawarcie umowy na udostępnienie powierzchni na (...)  »
Zmiana proporcji udziałów w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 5
Modyfikacje w strukturze udziałów spółki cywilnej są dokonywane wtedy, gdy do spółki wstępują nowi wspólnicy lub ze spółki ustępują obecni albo wówczas, gdy skład osobowy (...)  »
Opodatkowanie wyrównania wypłaty
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 5
Pracodawca w styczniu 2021 r. rozwiązał umowy o pracę z trzema pracownikami. Pod koniec marca br. będzie im wypłacał wyrównania wynagrodzenia. Czy były zakład pracy, (...)  »
Dropshipping, czyli sklep internetowy bez magazynu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 5
Pandemia i związane z nią ograniczenia w kontaktach bezpośrednich spowodowały wzrost zainteresowania handlem internetowym. Walcząc o przetrwanie, przedsiębiorcy szukają prostych rozwiązań, które jednocześnie nie będą (...)  »
Przekazanie firmy członkom rodziny
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 5
Niewielkie jednoosobowe firmy są często zapleczem materialnym dla całej rodziny. Przychodzi jednak moment, gdy przedsiębiorca, czy to z racji wieku, chorób, czy innych czynników losowych, (...)  »
Zwolnienie od podatku części przychodu podatników pracujących za granicą
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 5
Podatnik mający rezydencję podatkową w Polsce w ubiegłym roku uzyskał dochody z pracy wykonywanej w Austrii. Wykonywał tam pracę w związku z dwiema umowami o (...)  »
Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 5
W grudniu 2020 r. spółka wypłaciła dywidendę osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Polsce. Z tego tytułu pobrała zryczałtowany podatek dochodowy i w styczniu 2021 (...)  »
Przekroczenie progu, wspólne rozliczenie i kwota zmniejszająca
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 5
Dochody pracownika w 2021 r. przekroczą pierwszy próg podatkowy. W związku z tym już teraz złożył on oświadczenie o wspólnym rozliczeniu za ten rok w (...)  »
Darowany grunt jako środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 5
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W darowiźnie od rodziców otrzymałem działkę gruntową, na której będę budował halę produkcyjną. Czy grunt ten powinienem uznać za środek trwały, (...)  »
Korekta kosztów z tytułu covidowego zwolnienia z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 5
Firma opłaciła w terminie składki ZUS za pracowników za listopad 2020 r. i rozliczyła je w kosztach. Jednocześnie korzystając z tarczy 6.0 złożyła wniosek o (...)  »
Rozliczenie dotacji z FP w ramach tarczy 6.0 w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 5
Firma na mocy specustawy w sprawie COVID-19 pozyskała dotację w kwocie 5.000 zł z Funduszu Pracy w ramach tarczy 6.0. Czy wydatki sfinansowane tą dotacją (...)  »
Termin wyboru podatku liniowego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 5
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, którą rozpocząłem w sierpniu 2020 r. i w ubiegłym roku korzystałem w niej z opodatkowania według skali podatkowej. Na 2021 r. (...)  »
Sprzedaż środków trwałych po przejściu z liniowego na ryczałt
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 5
Do końca 2020 r. w działalności gospodarczej korzystałem z opodatkowania podatkiem liniowym, ale na 2021 r. wybrałem ryczałt ewidencjonowany. Na stanie środków trwałych posiadam kilka (...)  »
Zaliczki na kasie fiskalnej jako przychód w pdof
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 5
Powadzę jednoosobową działalność gospodarczą (skala podatkowa), świadcząc usługi zwolnione z VAT, a od stycznia 2021 r. ewidencjonując uzyskiwane z tego tytułu przychody za pomocą kasy (...)  »
Koszty uzyskania przychodów od wpłat do PPK menedżera
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 5
Firma zatrudnia osobę fizyczną na podstawie kontraktu menedżerskiego, której finansuje składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Czy do tych składek należy zastosować 20% koszty uzyskania (...)  »
Wydatki związane z wysyłką prezentów dla kontrahentów
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 5
Spółka z o.o. prowadzi międzynarodową działalność handlową. Z okazji świąt Bożego Narodzenia swoim kontrahentom spoza UE za pośrednictwem firmy kurierskiej wysłała prezenty okolicznościowe. W związku (...)  »
Rozliczanie w pdof pożyczek pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 5
Możliwość uzyskania pożyczki w zakładzie pracy stanowi rodzaj benefitu mającego za zadanie ściślejsze powiązanie pracownika z pracodawcą. Tego rodzaju pożyczki są na ogół oprocentowane w (...)  »
Opodatkowanie umowy zlecenia zawartej z cudzoziemcem
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 5
Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia obywatela Ukrainy. Kiedy do opodatkowania jego wynagrodzenia zastosować ryczałt, a kiedy zasady ogólne? Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy (...)  »
Pracowniczy program motywacyjny w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 5
Firmy, licząc na lojalność oraz efektywność, decydują się na wdrożenie programów motywacyjnych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Zazwyczaj beneficjentami najbardziej lukratywnych (...)  »
Przejście z zasad ogólnych na ryczałt ewidencjonowany w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 5
Wspólnie z mężem prowadzimy działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Świadczymy usługi budowlane. Spółka jest podatnikiem VAT, a z podatku dochodowego do końca 2020 r. (...)  »
Składki ZUS od wynagrodzeń na przełomie lat a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 5
Wynagrodzenia za grudzień 2020 r. wypłaciliśmy - zgodnie z regulaminem wynagrodzeń - w dniu 8 stycznia 2021 r. Składki ZUS od tych wynagrodzeń zapłaciliśmy 5 (...)  »
Przedsiębiorstwo i jego zorganizowana część w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 5
Podmioty gospodarcze, niezależnie od wielkości i branży, często wyodrębniają część majątku z przeznaczeniem na realizację zadań biznesowych. Majątek ten, powiązana z nim struktura organizacyjna oraz (...)  »
Premia pieniężna a stawka ryczałtu
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 5
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu instalacji sanitarnych. Uzyskiwane przychody opodatkowuję 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W celu wykonania usług zakupuję materiały u (...)  »
Wpłata na rachunek spoza białej listy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 5
Spółka nabyła towary od czynnego podatnika VAT. Wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Konta, na które przelano pieniądze, nie było jeszcze na białej liście (choć kontrahent (...)  »
Preferencje w regulowaniu zaliczek na pdof
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 5
Podstawową regułą funkcjonującą na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, a odnoszącą się do przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, jest wywiązywanie się przez nich w (...)  »
Prawo do jednorazowej amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 5
W 2021 r. na gruncie pdof przysługuje mi status małego podatnika. W październiku 2020 r. okazyjnie kupiłem używany samochód dostawczy niebędący osobowym, a w listopadzie (...)  »
Miesięcznie lub kwartalnie, czyli o zapłacie ryczałtu ewidencjonowanego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 5
Przedsiębiorcy, którzy w prowadzeniu działalności gospodarczej decydują się na formę opodatkowania jaką jest ryczałt ewidencjonowany, należny podatek dochodowy od uzyskiwanych z tego źródła przychodów powinni (...)  »
Moment rozliczenia w kosztach wartości wyposażenia
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 5
Prowadzę kawiarnię (podatkowa księga przychodów i rozchodów, skala podatkowa) w lokalu stanowiącym moją własność. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi dla branży gastronomicznej, związanymi z pandemią (...)  »
Koszty pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 5
Pracownik został zatrudniony na 1/5 etatu 30 grudnia 2020 r. To spowodowało, że za ten miesiąc jego przychód ze stosunku pracy był niższy niż przysługujące (...)  »
Podatkowe skutki rezygnacji z uczestnictwa w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 5
Zmiana reguł opodatkowania przychodów osiąganych w ramach spółki komandytowej spowoduje niechybny odwrót od tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli wspólnicy chcą wycofać się ze spółki (...)  »
Spółka jawna osób fizycznych nie może być podatnikiem CIT
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 5
Wspólnikami spółki jawnej są dwaj wspólnicy (osoby fizyczne), którzy rozliczają dochody z prowadzonej działalności na podstawie przepisów ustawy o PIT. Czy spółka musiała złożyć do (...)  »
Odliczenie straty poniesionej w 2020 r. z powodu epidemii COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 5
W 2020 r. spółka poniosła stratę przekraczającą 5.000.000 zł. Stratę można odliczyć w wyniku korekty zeznania za 2019 r. Spółka nie osiągnęła jednak dochodu w (...)  »
Wpływ rocznej korekty VAT na podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 5
Niektórzy przedsiębiorcy będący podatnikami VAT prowadzą tzw. działalność mieszaną - czyli jednocześnie opodatkowaną oraz zwolnioną z VAT. Tacy przedsiębiorcy zobowiązani są do corocznego dokonywania korekty (...)  »
Obowiązki płatnika pdof wobec pracownika z własną firmą
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 5
Spółka jawna zatrudnia pracownika, który od września 2020 r. prowadzi własną jednoosobową działalność. Jednak o tym fakcie poinformował pracodawcę dopiero 1 lutego 2021 r., już (...)  »
Rozliczanie wpłat do PPK w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 5
Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) mają wpływ na rozliczenia podmiotów je dokonujących jako płatników pdof. Do utworzenia PPK zobowiązani są wszyscy pracodawcy zatrudniający co (...)  »
Klasyfikacja wydatków do kosztu wytworzenia
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 5
Firma buduje w miejscowości, w której posiada oddział, garaż wielostanowiskowy przeznaczony dla floty posiadanych samochodów dostawczych. Dla osób, które bezpośrednio nadzorują tę budowę, wynajęła w (...)  »
Zaliczka na pdof od odprawy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 5
Pracownicy, którzy zostaną zwolnieni przez naszą firmę w lutym br. w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, otrzymają odprawy pieniężne. Podstawą ich (...)  »
Skutki podatkowe umowy komisu
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 5
Kodeks cywilny w art. 765 wskazuje, że przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna (...)  »
Koszty wydziałowe a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 5
Spółka świadczy usługi budowlane. Każdy kontrakt posiada osobne konto - koszty wydziałowe, które są rozdzielane według kluczy rozliczeniowych na konta poszczególnych budów. Kiedy koszty wydziałowe (...)  »
Rozliczenie sprzedaży ciepła
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 5
Spółka z o.o. posiada własną kotłownię na biomasę. Wytwarzane ciepło w pierwszej kolejności wykorzystuje na własne potrzeby. Nadwyżka sprzedawana jest dwóm stałym odbiorcom. Niewielka moc (...)  »
Opodatkowanie przychodów członków zarządu i rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 5
Zarząd i rada nadzorcza to odpowiednio organ wykonawczy oraz kontrolny spółki kapitałowej lub spółdzielni. Kwoty otrzymywane tytułem wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz członków obu (...)  »
Wpłaty na PPK a 50% koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 5
Jedna z wyższych uczelni medycznych będzie finansować swoim pracownikom składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Do wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników naukowych od lat stosowane (...)  »
Koszty podatkowe przy dostawie w formule DDP
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 5
Spółka z o.o. zakupiła towar handlowy (stal) od dostawcy z Bahrajnu z warunkami dostawy DDP. Towar został wprowadzony na obszar UE (Holandia). Dostawca dokonał odprawy (...)  »
Grudniowa zaliczka na pdof
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 5
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy w prowadzeniu działalności gospodarczej opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zaliczkę na ten podatek za grudzień lub ostatni kwartał roku (...)  »
Rozliczenie darowizny środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 5
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gastronomiczną zmuszony został do ograniczenia tej działalności wynikającego z obostrzeń branżowych związanych z epidemią COVID-19. Ponieważ nie ma szans (...)  »
Koszty pracownicze przy niskim wynagrodzeniu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 5
Pod koniec stycznia br. w swojej jednoosobowej firmie zamierzam zatrudnić nową pracownicę. Ponieważ zostanie ona zatrudniona na 1/3 etatu, to może się zdarzyć tak, że (...)  »
Najważniejsze zmiany w pdof na 2021 rok
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 5
Nowelizacją wszystkich ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123), poza omówionymi w GP nr 3 zmianami w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego, z (...)  »
Darowizna firmowa a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 5
Spółka jawna niebędąca podatnikiem pdop prowadzi trzy sklepy spożywcze w górskiej miejscowości turystycznej. W związku z obostrzeniami dotyczącymi wypoczynku feryjnego, wprowadzonymi tzw. lockdownem narodowym, utraciła (...)  »
Kwartalne zaliczki przy ponownym uruchomieniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 5
Przez szereg lat oprócz wykonywania pracy na etacie prowadziłem również działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, którą zlikwidowałem z końcem 2019 r. W listopadzie 2020 r. (...)  »
Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 5
Nowy rok w podatku dochodowym przyniósł szereg zmian m.in. w zakresie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Zwiększeniu uległy bowiem dwa niezmieniane od wielu lat limity: warunkujący korzystanie (...)  »
Opodatkowanie świadczenia za pranie odzieży
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 5
Firma wypłaca pracownikom należności za pranie odzieży w wysokości 3 zł za pełny przepracowany tydzień. Jeśli pracownik jest w pracy nieobecny, to świadczenia tego nie (...)  »
Różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 5
Przedsiębiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Czy wypłacając na potrzeby prywatne środki z firmowego rachunku walutowego powinien ustalać różnice kursowe? NIE. W sytuacji opisanej w pytaniu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.