Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 r., godz. 14:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Rozliczamy podatek dochodowy
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Skutki podatkowe sprzedaży rzeczy prywatnych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 5
Handel rzeczami używanymi prowadzony poza działalnością gospodarczą, dzięki dedykowanym takiej aktywności internetowym platformom i aplikacjom, które sprzyjają łatwości i transparentności zawieranych w tym celu transakcji, (...)  »
Najem długoterminowy leasingowanego auta a ograniczenia kosztów
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 5
Firma zawarła umowę leasingu operacyjnego nieelektrycznego samochodu osobowego, który następnie oddała do używania innemu podmiotowi na podstawie umowy najmu długoterminowego. Czy w tej sytuacji opłaty (...)  »
Działalność influencerów a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 5
W świecie mediów społecznościowych szczególną rolę odgrywają tzw. influencerzy, którzy dzięki relacjom z innymi użytkownikami tychże mediów istotnie wpływają m.in. na ich wybory konsumenckie. Zjawisko (...)  »
Przychody wspólnika z tytułu prowadzenia spraw spółki
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 5
Osoba fizyczna, będąca jednym z komplementariuszy w spółce komandytowej, zamierza zajmować się prowadzeniem spraw spółki. Za wykonywane czynności, niezależnie od udziału w zysku, otrzyma stałe (...)  »
Opodatkowanie świadczeń chorobowych osób do 26. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 5
Pracownik w wieku 24 lat uległ wypadkowi i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Z uwagi na liczne obrażenia lekarz przewiduje długi okres rekonwalescencji. Przychody pracownika korzystają (...)  »
Korzyści ze sponsorowania sportu, kultury i edukacji
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 5
Współczesny biznes chętnie angażuje się w działalność społecznie pożyteczną, dostrzegając w tym znakomity sposób na zaprezentowanie się potencjalnym klientom lub ugruntowanie renomy własnej firmy. Sponsoring, (...)  »
Stawka amortyzacyjna na poziomie 0%
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 5
W 2022 r. podatnik kupi samochód ciężarowy i wprowadzi go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stawka amortyzacyjna z Wykazu wynosi w (...)  »
Spłata wspólnika po przejęciu majątku zlikwidowanej spółki
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 5
Po rozwiązaniu spółki cywilnej podatnik przejął w całości jej majątek i wykorzystuje go w nowej działalności gospodarczej, którą prowadzi samodzielnie. Podatnik musiał spłacić udział, który (...)  »
Gdy firma i mieszkanie mają wspólną lokalizację
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 5
Od pewnego czasu czynnikiem sprzyjającym przenoszeniu jednoosobowych firm z wynajmowanych lokali do budynków lub lokali stanowiących miejsca zamieszkania przedsiębiorców była pandemia skutkująca w wielu biznesach (...)  »
Prywatny samochód w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 5
Jednoosobową działalność gospodarczą prowadzę od połowy lutego 2022 r. Na jej potrzeby użytkuję swój prywatny samochód, którego nie wprowadziłem do firmy i za który opłacam (...)  »
Zapłata w ratach a przychód z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 5
Firma podpisała z osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą umowę o dzieło na wykonanie dekoracji pomieszczeń na obchody 20-lecia jej istnienia. Wykonawca dzieła otrzymał już pierwszą ratę (...)  »
Opodatkowanie zaliczek na dywidendę
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 5
Dywidenda to świadczenie wypłacane wspólnikom spółek kapitałowych tytułem wynagrodzenia za udzielenie kapitału. Prawo do dywidendy realizowane jest po zakończeniu przez spółkę roku obrotowego z dodatnim (...)  »
Austriacka spółka-córka a obowiązki podatkowe w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 5
Spółka z o.o. utworzyła spółkę-córkę na terytorium Austrii, która jest tam podatnikiem. Czy spółka macierzysta ma obowiązek opodatkowania w Polsce jakichkolwiek dochodów albo należności spółki-córki? (...)  »
Karta podarunkowa a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 5
Pracodawca postanowił przyznawać pracownikom nagrody za frekwencję oraz wydajność, finansując je ze środków obrotowych. Będą one miały formę kart podarunkowych (tzw. karty prepaid). Czy wartość (...)  »
Przychód z budowlanki rozliczanej etapami
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 5
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną świadczy usługi budowlano-montażowe. Dla jednego z klientów wykonuje je w okresie od marca do maja 2022 r. i rozlicza co miesiąc (...)  »
Zaliczka od wypłaty dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 5
Pracodawca na początku kwietnia 2022 r. rozwiązał umowę o pracę z jednym z pracowników. Obecnie będzie mu wypłacał wynagrodzenie za nadgodziny. Czy w tej sytuacji (...)  »
Ulga dla młodych przy zleceniu dla studenta z Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 5
Firma zatrudniła na umowę zlecenia 17-letniego studenta z Ukrainy, który przebywa w Polsce, studiując zdalnie w swoim kraju. Czy w stosunku do wypłacanych mu wynagrodzeń (...)  »
Wynagrodzenie kierowcy w transporcie międzynarodowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 5
Dnia 2 lutego 2022 r. weszła w życie część przepisów ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych (...)  »
PIT-0 dla pracujących seniorów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 5
Jestem uprawniony do korzystania z tzw. ulgi dla seniorów. Czy na wysokość zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach tej ulgi składa się (...)  »
Odsetki od udziału w spółce jawnej jako przychód
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 5
Wspólnik spółki jawnej zażądał od tej spółki wypłaty odsetek od wartości wniesionego wkładu. Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć tę wypłatę? Źródło przychodów dla wypłaconych (...)  »
Rozliczanie wydatków na uruchomienie firmy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 5
Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga poniesienia wielu różnorodnych nakładów. Osoba, która się na to zdecyduje, musi swoją firmę zarejestrować i dokonać różnych zgłoszeń w odpowiednich urzędach (...)  »
Zbycie osobówki używanej w celach mieszanych w pdof
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 5
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W kwietniu 2021 r. wykupiłem z leasingu operacyjnego za kwotę netto 8.050 zł samochód osobowy. Założyłem, że będę go używał jednocześnie (...)  »
Wniosek o niepobieranie zaliczek na pdof
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 5
Członek rady nadzorczej spółki z o.o. pełni swoją funkcję na podstawie aktu powołania, ale jednocześnie pobiera emeryturę z ZUS. Czy może on skutecznie złożyć spółce (...)  »
Polski przedsiębiorca wykonujący działalność za granicą
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 5
Zagraniczne rynki oferują polskim firmom z wielu branż intratne zlecenia. Przyjmując je, mikro- i mali przedsiębiorcy, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajdują się w Polsce, (...)  »
Moment zapłaty minimalnego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 5
Czy minimalny podatek dochodowy płacony jest w trakcie roku, czy dopiero po jego zakończeniu? Z dniem 1 stycznia 2022 r., w związku z nowelizacją przepisów (...)  »
Limit przychodów na potrzeby statusu małego podatnika CIT a umorzenie subwencji z PFR
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 5
Czy w limicie przychodów branych pod uwagę przy ustalaniu w 2022 r. statusu małego podatnika dla celów CIT bierze się pod uwagę przychód z tytułu (...)  »
Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 5
Pandemia poważnie nadszarpnęła kondycję ekonomiczną wielu polskich firm, dlatego znakiem czasu stało się podatkowe premiowanie ekspansji biznesowej. Wśród katalogu preferencji sprzyjających przedsiębiorczości, ustanowionych w ramach (...)  »
Składka AC w kosztach uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 5
Spółka z o.o. posiada samochód osobowy o wartości przekraczającej 150.000 zł Samochód jest objęty m.in. ubezpieczeniem AC. Czy ustalając wysokość składek ubezpieczeniowych zaliczanych do kosztów (...)  »
Wykorzystywanie przez pracowników służbowych samochodów do celów prywatnych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 5
W 2021 r. pracownik nieodpłatnie wykorzystywał na potrzeby prywatne służbowy samochód. Wobec tego miał ustalany przychód w oparciu o pojemność silnika. W 2022 r. przychód (...)  »
Opodatkowanie pracowniczych ryczałtów samochodowych  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 5
Korzystanie przez pracowników z firmowych aut od wielu lat wpisuje się w firmową codzienność. Częstą praktyką jest również udostępnianie pracownikom takich samochodów do celów prywatnych. (...)  »
Pozapłacowe świadczenia dla uprawnionych do zerowego PIT
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 5
Spółka jawna powstała w październiku 2021 r. Jako pracodawca nie ma obowiązku tworzenia ZFŚS i będzie swoim pracownikom wypłacała świadczenia urlopowe. Czy u pracowników w (...)  »
Skutki podatkowe wypłaty franszyzy redukcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 5
Franszyza redukcyjna to rodzaj klauzuli w umowach ubezpieczeniowych, na mocy której następuje ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałą szkodę. Stosowana jest na ogół w ubezpieczeniach typu (...)  »
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży własnoręcznie malowanych obrazów
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 5
Realizując swoje hobby, maluję obrazy. Jak powinienem rozliczyć przychody z ich sprzedaży w sytuacji, gdy prowadzę jednocześnie działalność gospodarczą w innym zakresie? Kwoty uzyskane ze (...)  »
Pracownicze składki ZUS w kosztach jednoosobowej firmy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 5
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli zatrudniają pracowników, mają obowiązek z własnych środków finansować część składek na ubezpieczenia społeczne tych osób. Z dniem 1 stycznia (...)  »
Opodatkowanie zapomogi dla pracownika z Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 5
Nasza firma zatrudnia pracowników z Ukrainy. Tym, którzy sprowadzili na początku marca br. do Polski swoje rodziny, chcielibyśmy wypłacić zapomogi pozwalające zorganizować życie krewnym, którzy (...)  »
Umorzenie w pdof pożyczki zmarłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 5
W lutym 2020 r. firma udzieliła pracownikowi ze środków ZFŚS pożyczki. Pracownik ten zmarł w grudniu 2021 r. Obecnie firma rozważa umorzenie kwoty pożyczki, która (...)  »
Rozliczenie rabatu potransakcyjnego w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 5
Firma handlowa (osoba fizyczna - podatek liniowy) w styczniu 2022 r. udzieliła swoim kontrahentom rabatów za 2021 r., wystawiając w tym samym miesiącu faktury korygujące, (...)  »
Dodatkowe gratyfikacje w przychodach zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 5
Spółka jawna prowadząca działalność transportową zatrudniła na podstawie umowy zlecenia (pobór zaliczek na pdof) osobę w wieku powyżej 26 lat, która w systemie wieczorowym studiuje (...)  »
Koszty podatkowe w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 5
W ramach działalności gospodarczej prowadzę gabinet okulistyczny (skala podatkowa, księga podatkowa). W związku z problemami zdrowotnymi powodującymi konieczność ograniczenia działalności jestem zmuszony rozwiązać przed terminem (...)  »
Paczka świąteczna a zerowy PIT dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 5
W spółce z o.o. na umowy o pracę i umowy zlecenia zatrudnionych jest w sumie 16 osób, które nie mają ukończonych 26 lat. Te, które (...)  »
Produkty spożywcze i gastronomia w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 5
Różnego rodzaju poczęstunki od lat wpisują się w codzienne funkcjonowanie firm. W wielu z nich zagościł katering ogólnie dostępny w godzinach urzędowania, pojawia się on (...)  »
Rozliczenie sprzedaży poniżej kosztu wytworzenia w pdof
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 5
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w związku z planowanym jej zakończeniem zamierza przed likwidacją firmy zorganizować wyprzedaż wyprodukowanych przez siebie wyrobów, na które nie ma (...)  »
Profity z reklam internetowych a źródła przychodów
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 5
Świat wirtualny przyciąga coraz to większe rzesze entuzjastów, z których duża część chciałaby zarobić na swojej obecności w internecie. Posiadacze stron www i kont na (...)  »
Wsparcie dla przewoźnika w przychodach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 5
W grudniu 2021 r. otrzymałem tzw. covidową pomoc finansową dla przewoźników wykonujących przewozy autobusowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego. (...)  »
Zwolnienie z podatku dochodowego dla rodzin 4+  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 5
Polski Ład pośród szeregu nowych uregulowań, jakie w wyniku jego wejścia w życie zaczęły funkcjonować na gruncie pdof 1 stycznia 2022 r., wprowadził nową preferencję (...)  »
Amortyzacja po przekroczeniu limitu amortyzacji jednorazowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 5
W sierpniu 2021 r. spółka cywilna będąca tzw. małym podatnikiem zakupiła samochód ciężarowy o wartości 440.000 zł, który zaliczyła do środków trwałych. W tym samym (...)  »
Moment obciążenia kosztów firmowych wynagrodzeniem menedżera
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 5
Spółka z o.o. zatrudnia członka zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego. Czy wynagrodzenie menedżera podlega rozliczeniu w firmowych kosztach podatkowych w miesiącu, którego dotyczy, czy też (...)  »
Podatek dochodowy od wpłat pracodawcy do PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 5
Wynagrodzenia wypłacane są różnym grupom pracowników w różnych terminach w miesiącu następującym po miesiącu przepracowanym, najpóźniej do 10. dnia tego miesiąca. W późniejszym okresie wypłacane (...)  »
Odszkodowanie za mobbing jako opodatkowany przychód ze stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 5
W lutym 2022 r. odeszłam z pracy z powodu uporczywego nękania ze strony współpracowników, które odcisnęło piętno na moim zdrowiu. Umowa o pracę została rozwiązana (...)  »
Zatrzymany zysk w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 5
Komandytariusz spółki komandytowej, będący osobą fizyczną, zamierza wypracowany przez tę spółkę za 2021 r. zysk pozostawić w spółce, celem zapewnienia płynności finansowej. Czy wspólnik od (...)  »
Rozliczenie dofinansowania kosztów szkoleń
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 5
Spółka otrzymała z urzędu pracy dofinansowanie w wysokości 80% kosztów szkolenia pracowników. Jak powinno zostać rozliczone podatkowo to dofinansowanie? Czy wydatki na szkolenia stanowią koszt (...)  »
Rozliczenie house flippingu na gruncie podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 5
House flipping to sposób zarobkowania polegający na okazyjnym zakupie nieruchomości, na ogół lokali mieszkalnych, w celu ich szybkiej odsprzedaży z zyskiem, po uprzednim remoncie i (...)  »
Faktura wystawiona na pracownika a podatek u źródła
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 5
Firma reklamuje się w zagranicznym serwisie społecznościowym, jednak faktura została wystawiona na pracownika zamiast na firmę. Czy na podstawie raportu serwisu społecznościowego, w którym znalazły (...)  »
Nowa preferencja podatkowa dla seniorów  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 5
Wprowadzona Polskim Ładem do ustawy o pdof tzw. ulga dla seniorów stworzona została dla osób w wieku emerytalnym. Polega ona na zwolnieniu z pdof dochodów (...)  »
Koszty wynajmu pomieszczeń na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 5
Spółka z o.o. w grudniu 2021 r. otrzymała fakturę za wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby firmy. Czynsz wynikający z faktury dotyczy najmu pomieszczeń w styczniu (...)  »
Nowy limit transakcji gotówkowych ma obowiązywać od 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 5
Czy przepisy ustawy o CIT wyłączają z kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowe przekraczające 8.000 zł czy 15.000 zł? Do końca 2022 r. zarówno przepisy ustawy (...)  »
Odszkodowanie za środek trwały w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 5
Aby ograniczyć skutki strat ponoszonych w prowadzeniu działalności gospodarczej, firmy inwestują w nabycie ochrony ubezpieczeniowej, w tym dotyczącej firmowego majątku. Ma ona go zabezpieczyć najczęściej (...)  »
Zagraniczna podróż pracownika w rozliczeniach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 5
W wielu firmach współpraca z zagranicznymi kontrahentami jest codzienną praktyką. Trwająca pandemia wymusiła czasową rezygnację z kontaktów bezpośrednich pomiędzy ich przedstawicielami. Na horyzoncie widać już (...)  »
Koszty stosowane do wynagrodzenia członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 5
Osoba fizyczna uzyskuje w spółce z o.o. wynagrodzenie z tytułu powołania na członka jej zarządu, które podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Czy w celu obliczenia (...)  »
Danina solidarnościowa w interpretacjach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 5
Już wkrótce osoby fizyczne, które uzyskały znaczne dochody, będą zobowiązane uiścić daninę solidarnościową. Podatek ten pojawił się w 2019 r. i w zamyśle ustawodawcy służy (...)  »
Opodatkowanie należności za pranie odzieży pracowników i zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 5
W naszej firmie podjęto decyzję o wypłacaniu pracownikom oraz zleceniobiorcom ekwiwalentów za pranie odzieży. Zostały one oszacowane w oparciu o koszty energii, wody i ścieków, (...)  »
Pracowniczy przychód z zakwaterowania
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 5
Dwóch pracowników firmy zostało oddelegowanych do nadzoru nad robotami montażowymi wykonywanymi w siedzibie kontrahenta znajdującej się w innym województwie. Na czas ich wykonywania firma wynajęła (...)  »
Skutki zatrudnienia na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 5
Prowadzę działalność w zakresie usług transportu drogowego. Dwóch moich pracowników-kierowców z powodu COVID-19 znalazło się w szpitalu i nie wiadomo, kiedy wrócą do pracy. W (...)  »
Skutki podatkowe crowdfundingu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 5
W dobie wszechobecnego internetu, finansowanie społecznościowe (crowdfunding) jest cieszącym się wielkim zainteresowaniem sposobem na zdobycie funduszy umożliwiających realizację rozmaitych przedsięwzięć. Ta alternatywna wobec klasycznych instrumentów (...)  »
Zapłata za fakturę dokonana przez inny podmiot a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 5
W ramach umowy trójstronnej firma budowlana (A) wykona dla inwestora (B) usługę ułożenia cegieł klinkierowych. Materiały do wykonania usługi dostarczy hurtownia budowlana (C) i ona (...)  »
Zwolnienia dla odszkodowań i zadośćuczynień  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 5
Od 2022 r. rozszerzył się katalog świadczeń odszkodowawczych objętych zwolnieniem z pdof. Stało się to za sprawą tzw. Polskiego Ładu nowelizującego szereg aktów prawnych, a (...)  »
Koszty wysyłki
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 5
Prowadzę sprzedaż na portalu internetowym . Klienci, którzy wykupili stosowny pakiet, przekazują na moje konto tylko kwotę za zakupiony towar. Koszty przesyłki w kwocie 11 (...)  »
Limit kosztów twórcy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 5
Instytut badawczy zatrudnia na stanowiskach naukowych pracowników, wobec których stosuje 50% koszty autorskie. Część z nich w trakcie roku przekracza limit. Czy wówczas należą się (...)  »
Rozliczanie przychodów z ryczałtów samochodowych  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 5
Firma udostępnia pracownikom samochody użytkowane na podstawie umów leasingu oraz stanowiące jej własne środki trwałe w celu realizacji powierzonych im obowiązków służbowych, umożliwiając im jednocześnie (...)  »
Wycofywanie wniosków złożonych płatnikowi  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 5
Pracownik złożył pracodawcy w styczniu 2022 r. dwa wnioski: o nieprzedłużanie terminów do poboru zaliczki na pdof na podstawie § 5 rozporządzenia z dnia 7 (...)  »
Likwidacja nakładów na cudzy lokal
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 5
W związku z problemami finansowymi spowodowanymi pandemią zmuszony byłem ograniczyć swoją działalność gospodarczą (podatek liniowy, VAT), co wiązało się z rezygnacją z jej prowadzenia w (...)  »
Rezygnacja z kosztów pracowniczych  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 5
Jesteśmy dla jednego z naszych pracowników drugim zakładem pracy (u nas pracuje tylko na 1/3 etatu). W obydwu zakładach pracy ma stosowane podstawowe koszty uzyskania (...)  »
Sposoby regulowania zaliczek na podatek przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 5
Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, w trakcie roku w podatku dochodowym zasadniczo regulują zobowiązania wobec fiskusa poprzez dokonywanie wpłat miesięcznych zaliczek na (...)  »
Prawo do jednorazowej amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 5
Osoba fizyczna w 2021 r. prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów. Z uwagi na wysokość uzyskanych przychodów zobowiązana jest prowadzić księgi handlowe. Czy to oznacza, (...)  »
Podatek liniowy w firmie etatowca
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 5
Osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą. Na 2022 r. wybrała podatek liniowy jako formę opodatkowania przychodów firmowych. W czerwcu br. (...)  »
Sposoby na pozyskanie nowych podatników  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 5
Jednym z założeń programu Polski Ład było stworzenie warunków dla repatriacji kapitału. Regulacją sprzyjającą powrotowi rezydentów podatkowych, którzy w minionych latach opuścili Polskę, a obecnie (...)  »
Sprzedaż firmowego budynku
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 5
Do końca 2021 r. podatnik był opodatkowany na zasadach ogólnych. Przedmiotem działalności był m.in. najem pomieszczeń biurowych w budynku stanowiącym środek trwały. Od 1 stycznia (...)  »
Zasady opłacania ryczałtu ewidencjonowanego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 5
Osoby fizyczne, które jako formę opodatkowania w działalności gospodarczej wybierają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, należny podatek dochodowy od przychodów firmowych zobowiązane są obliczać samodzielnie i (...)  »
Samochód osobowy nabyty do majątku prywatnego, następnie wprowadzony do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 5
Podatnik w 2022 r. zamierza wprowadzić samochód, zakupiony w 2017 r. do celów prywatnych, do środków trwałych nowo powstającej działalności gospodarczej. Dysponuje fakturą zakupu tego (...)  »
Właściwość organu podatkowego do złożenia PIT-11
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 5
Firma zamierza zatrudnić osobę na podstawie umowy o pracę. Okazuje się, że osoba ta nie jest zameldowana. Mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. Jak wobec tego firma (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.