Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Rozliczamy podatek dochodowy
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Biała lista przy zapłacie należności faktorowi
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 5
W związku z przeniesieniem przez sprzedawcę praw do wierzytelności na rzecz faktora, nabywca towarów i usług płaci należność faktorowi. Czy w takiej sytuacji nabywca jest (...)  »
Abonament za media w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 5
W ramach pakietu zakupiliśmy usługi dostępu do internetu, telewizji i telefonu. W działalności nie korzystamy z telewizji, ale cena za internet i telefon była niższa (...)  »
Praca zdalna w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 5
Od lat mieszkam w Wielkiej Brytanii (mam tamtejszy certyfikat rezydencji), planuję jednak powrót do Polski. Pracę będę nadal wykonywał dla brytyjskiego pracodawcy, który nie posiada (...)  »
Zaliczki ponad zysk a przychód
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 5
Spółka jawna wypłaciła w 2020 r. zaliczki tytułem zysku w kwocie wyższej niż zysk wypracowany. W lutym 2021 r. powstał zysk, który tę różnicę pokrywa. (...)  »
Praca na etacie a forma opodatkowania działalności
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 5
Popularną formą łączenia aktywności zarobkowej osób fizycznych jest równoczesne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. W celu opodatkowania przychodów (...)  »
Rozliczenie auta osobowego w firmach jego współwłaścicieli
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 5
Dwie osoby fizyczne będące rodzeństwem prowadzą indywidualne działalności gospodarcze, korzystając ze wspólnego lokalu biurowego. Ponieważ obie od niedawna wykonują część swoich usług bezpośrednio u klientów, (...)  »
Podatkowe skutki otrzymania dotacji w ramach tarczy antykryzysowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 5
Przedsiębiorca otrzymał dotację z Funduszu Pracy na podstawie art. 15zze 4 specustawy w sprawie COVID-19. Pozyskanymi w ten sposób środkami pokrył bieżące koszty działalności gospodarczej. (...)  »
Skutki strat wywołanych zdarzeniami losowymi
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 5
Straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar czy kradzież, mogą być trudne do powetowania i położyć się cieniem na dalszym funkcjonowaniu biznesu. W (...)  »
Opodatkowanie renty cywilnej otrzymywanej od dzieci
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 5
Małżeństwo przeniosło własność nieruchomości na dzieci. W zamian dzieci zobowiązały się do dożywotnich świadczeń pieniężnych na rzecz rodziców. Czy rodzice powinni opodatkowywać comiesięczne świadczenia otrzymywane (...)  »
Zniesienie służebności mieszkania a przychód
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 5
Ponad 8 lat temu rodzice darowali córce dom, ustanawiając jednocześnie służebność mieszkania na rzecz syna. Obecnie córka zamierza sprzedać dom, a służebność zostanie zniesiona za (...)  »
Opłaty i kary za przedwczesne rozwiązanie umów a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 5
W stosunkach biznesowych często zdarza się, że zawarty kontrakt ze względów ekonomicznych trzeba zakończyć przed ustalonym czasem. Strona zrywająca umowę jest zazwyczaj zobowiązana do zapłaty (...)  »
Wygrane w wesołym miasteczku
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 5
Firma prowadzi wesołe miasteczko. W ramach tej działalności organizuje gry zręcznościowe (np. rzut do puszek, rzutki). Uczestnicy kupują bilet uprawniający do udziału w grze i (...)  »
Koszty podatkowe przy użyczeniu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 5
W swojej działalności gospodarczej wykorzystuję samochody ciężarowe będące przedmiotem leasingu operacyjnego. Jeden z nich sporadycznie użyczam żonie prowadzącej odrębną firmę. Czy żona może zaliczać do (...)  »
Zasady podatkowego rozliczania know-how
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 5
Know-how to zespół wiadomości, zdolności, umiejętności oraz doświadczeń, które pozwalają na uzyskanie określonego rezultatu lub prowadzenie jakiejś działalności. Tego typu prawa własności intelektualnej mają zazwyczaj (...)  »
Opodatkowanie i oskładkowanie zasiłku chorobowego wypłaconego zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 5
Zatrudniony przeze mnie zleceniobiorca dostarczył mi zwolnienie lekarskie. Będę więc zobowiązany wypłacić mu zasiłek chorobowy. Czy wypłacony zleceniobiorcy zasiłek chorobowy podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu? Od (...)  »
Samochód z napędem hybrydowym - limit kosztów
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 5
Spółka z o.o. kupiła samochód osobowy hybrydowy o wartości powyżej 150.000 zł. Ma wątpliwość, jaka część jego amortyzacji i składek na ubezpieczenie może zostać zaliczona (...)  »
Sezonowe zatrudnienie w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 5
W związku z wyhamowaniem pandemii, a co za tym idzie znoszeniem obostrzeń dotyczących działalności hotelarskiej i gastronomicznej, większość osób pozostających w zatrudnieniu będzie z pewnością (...)  »
Darowizna towarów handlowych a pdof
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 5
Przedsiębiorca (osoba fizyczna, zasady ogólne) przekazał na rzecz fundacji prowadzącej żłobek i przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, organizującej dla nich festyn z okazji Dnia Dziecka, (...)  »
Wpływ zapłaty zaliczki gotówkowej na koszty
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 5
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Coraz częściej gdy zamawiam towar o wartości powyżej 25.000 zł, kontrahenci żądają ode mnie wpłaty zaliczki - (...)  »
Prywatne rzeczy wykorzystywane w firmie
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 5
Od wielu lat interesuję się hobbistycznie metaloplastyką. Ponieważ wśród znajomych i nie tylko jest duże zainteresowanie wykonywanymi przeze mnie wyrobami, postanowiłem jako dodatkowe zajęcie do (...)  »
Koszty dozoru wstrzymanej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 5
Dwa lata temu firma zakupiła grunt w sąsiedniej miejscowości i rozpoczęła budowę budynku administracyjnego przeznaczonego na nową siedzibę. W związku z problemami finansowymi firmy spowodowanymi (...)  »
Stawka zaliczki na pdof u pracownika po przekroczeniu progu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 5
Firma zatrudnia kilku pracowników, którzy od 2020 r. "wpadają" w drugi próg podatkowy już w lipcu lub sierpniu roku podatkowego. Wszyscy w 2020 r. złożyli (...)  »
Opodatkowanie świadczenia od związku zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 5
W firmie działa związek zawodowy. Pracownikom firmy będącym jego członkami związek postanowił w bieżącym roku przyznać po raz pierwszy z okazji branżowego święta świadczenia pieniężne. (...)  »
Wartość początkowa składnika wykupionego z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 5
Przedsiębiorca prowadzący prywatną praktykę stomatologiczną wykupił w maju 2021 r. z leasingu operacyjnego sprzęt medyczny (KŚT 80) za kwotę netto 2.700 zł plus VAT 621 (...)  »
Zobowiązania składkowe wspólników a koszty podatkowe spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 5
Wspólnicy spółki jawnej opłacają składki na ubezpieczenia społeczne, a dwóch z nich również składki na Fundusz Pracy. Czy ich wartość można zakwalifikować jako koszty spółki? (...)  »
Odsetki za zwłokę od transakcji z lat poprzednich w firmowych kosztach
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 5
W 2020 r. w związku z problemami finansowymi spowodowanymi pandemią zdarzało mi się płacić jednemu z głównych kontrahentów ze sporym opóźnieniem. W czerwcu br. kontrahent (...)  »
Podatkowe rozliczanie firmowych świadczeń medycznych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 5
Rodzaje świadczeń medycznych, które przedsiębiorcy nabywają w ramach prowadzonej działalności, są różnorodne. Jeżeli są one adresowane do pracowników, to zazwyczaj nie pozostają dla nich obojętne (...)  »
Podatek od świadczenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 5
Nowo powstała spółka jawna nie ma obowiązku tworzenia ZFŚS i z prawa tego korzysta. Ma jednak zamiar wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Czy świadczenia te, z (...)  »
Ulepszenie składnika zamortyzowanego jednorazowo
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 5
Niezależnie od metody dokonywania amortyzacji każdy ze składników zaliczonych do firmowych środków trwałych może zostać poddany ulepszeniu. Zasadniczo nakłady ulepszeniowe spełniające kryteria określone w ustawach (...)  »
Koszty podwyższone u zdalnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 5
W dobie pandemii pracownicy pionu administracyjnego oraz działu informatycznego spółki z o.o. wykonywali swoją pracę zdalnie z miejsca zamieszkania. Tym, którzy dotychczas mieli stosowane podwyższone (...)  »
Gdy zaliczka na podatek nie przekracza wartości 1.000 zł
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 5
Jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej prowadzę od połowy marca br. Przez pierwsze 3 miesiące nie uzyskiwałem żadnych dochodów - pierwszy osiągnąłem dopiero w (...)  »
Skutki podatkowe umorzenia udziałów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 5
Udziały własne spółki mogą być umarzane za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) albo automatycznie w (...)  »
Opodatkowanie rekompensaty za utratę pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 5
Pracownik stracił pracę w ramach zwolnień grupowych. Z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron otrzymał dodatkowe odszkodowanie, określone w regulaminie zwolnień grupowych. (...)  »
Opłata planistyczna jako koszt
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 5
Spółka z o.o. jest właścicielem działki, którą wystawiła na sprzedaż. Kilka lat temu w planie zagospodarowania przestrzennego działka ta przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową. Wtedy (...)  »
Zagranicznego podatku od wartości dodanej nie rozliczymy już w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 5
Firma transportowa zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce wykonuje usługi na terenie Unii Europejskiej. Na paragonach dokumentujących zakup paliwa w innych krajach UE jest doliczany (...)  »
Obciążanie kosztów pracodawcy świadczeniem urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 5
W swojej jednoosobowej działalności zatrudniam 6 pracowników. Wszystkie dokumenty podatkowo-kadrowe prowadzę samodzielnie. Ponieważ w związku z pandemią miałem więcej obowiązków związanych z rozliczaniem świadczeń z (...)  »
Refundacja z urzędu pracy a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 5
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawarł z urzędem pracy umowę, na mocy której otrzyma refundację utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. W jaki sposób będzie on zobowiązany (...)  »
Wydatki na dostosowanie przedmiotu leasingu w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 5
Firma prowadzi działalność produkcyjną, w której część maszyn użytkuje na podstawie umów leasingu operacyjnego. W niektórych z nich dokonuje za zgodą leasingodawcy zmian w celu (...)  »
Faktura w walucie obcej zapłacona w złotówkach
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 5
Stały kontrahent otrzymał od firmy fakturę sprzedaży wyrażoną w funtach szterlingach (GBP). Jednak regulując zobowiązanie z niej wynikające, dokonał trzech przelewów w złotych na rachunek (...)  »
Opodatkowanie nagród w konkursach
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 5
Udział w konkursach może stanowić miłe, ekscytujące doświadczenie, zwłaszcza dla tych uczestników, którzy stali się ich laureatami, wchodząc w posiadanie cennych nagród. Niestety, jest też (...)  »
Transakcja objęta obowiązkowym MPP a kompensata - skutki w CIT/PIT
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 5
Spółka (czynny podatnik VAT) nabywa towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, objęte obowiązkowym MPP. Wartość faktury dokumentującej zakup towarów przekracza 15.000 (...)  »
Wypłata zaliczki dla zleceniobiorcy a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 5
W czerwcu br. spółka (zleceniodawca) wypłaciła zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia określonego w umowie zlecenia. Zgodnie z tą umową, wynagrodzenie należne za wykonanie zlecenia będzie (...)  »
Skutki odwołania pracownika z urlopu w rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 5
Okoliczności, w jakich pracodawca ma prawo odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego, ustawodawca określił w Kodeksie pracy. Konsekwencją odwołania jest m.in. ciążący na pracodawcy obowiązek zwrotu (...)  »
Amortyzacja używanego samochodu ciężarowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 5
Właściciel piekarni na potrzeby swojej indywidualnej działalności gospodarczej kupił używany samochód ciężarowy, który w jego firmie będzie stanowił środek trwały. W jaki sposób należy dokonać (...)  »
Dieta w kosztach przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 5
W ramach jednoosobowej działalności zawarłem pod koniec maja br. umowę z kontrahentem z miasta oddalonego od mojego miejsca zamieszkania o 290 km. W oparciu o (...)  »
Skutki podatkowe rekompensaty za wypadek przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 5
Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uszczerbek na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć pracownika. Odpowiedzialność za to zdarzenie spada (...)  »
Wydatki na organizację szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 5
Na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia ukazały się wytyczne na temat zasad przeprowadzenia w zakładach pracy szczepień przeciwko COVID-19. Program skierowany jest nie (...)  »
Najem sezonowy w pdof
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 5
Chociaż wiele osób, z uwagi na znoszenie przez kolejne kraje obostrzeń pandemicznych, zaplanowało już tegoroczne urlopy za granicą, nadal znaczna część czas letniego wypoczynku spędzi (...)  »
Gdy składnik firmowy staje się prywatnym
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 5
Niecałe dwa lata temu na potrzeby firmowe kupiłem ekspres ciśnieniowy do kawy za kwotę 3.100 zł. Jego wartością obciążyłem koszty firmowe w dacie przyjęcia do (...)  »
Wpływ rabatu na przychody i koszty
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 5
Według najprostszej definicji rabat to obniżenie ustalonej ceny jakiegoś towaru lub usługi. W praktyce rynkowej jest klasycznym instrumentem służącym do pozyskania klientów i skłonienia nabywców (...)  »
Zbycie nieruchomości nabytej częściowo w drodze działu spadku
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 5
Po śmierci ojca majątek w częściach równych odziedziczyły dzieci: syn i córka. W skład masy spadkowej wchodził dom jednorodzinny oraz odrębny lokal mieszkalny. W 2021 (...)  »
Rozliczenia związane ze zniszczonym urządzeniem
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 5
Spółka jawna w ramach wykonywania działalności gospodarczej prowadzi stację diagnostyki samochodowej. W kwietniu br. w wyniku przepięć w instalacji elektrycznej jedno ze specjalistycznych urządzeń będących (...)  »
Amortyzacja składnika zabezpieczonego umową przewłaszczenia
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 5
Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą na potrzeby prowadzonej działalności zakupiła samochód, co zostało udokumentowane wystawioną na nią fakturą. Zakup ten sfinansowała kredytem bankowym zabezpieczonym umową przewłaszczenia. (...)  »
Opodatkowanie wartości szkolenia pracownika uprawnionego do ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 5
Firma zatrudnia 4 pracowników w wieku poniżej 26 lat. Dwóm z nich postanowiła sfinansować 4-miesieczne szkolenie związane z powierzonymi obowiązkami służbowymi. Szkolenie to będzie się (...)  »
Koszty podatkowe pracodawcy związane ze świadczeniami dokonanymi za pracowników
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 5
Jednostka prowadząca trzy apteki zatrudnia w nich farmaceutów na umowy o pracę. Pracownicy ci opłacają składki na samorząd zawodowy (izba aptekarska) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (...)  »
Skutki podatkowe bezumownego korzystania z nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 5
Bezumowne korzystanie z nieruchomości występuje wówczas, gdy osoba, która faktycznie nią włada, nie posiada do tego prawnego umocowania. W zależności od zakresu tego korzystania, właścicielowi (...)  »
Zbycie lokalu na podstawie umowy dożywocia
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 5
Dwa lata temu podatniczka nabyła własność lokalu, w którym zamieszkuje. Obecnie zamierza przenieść ten lokal na inną osobę, zawierając z nią umowę dożywocia. Czy spowoduje (...)  »
Inwestycja po zakupie budynku
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 5
Trzy lata temu zmodernizowałem wynajęty dla potrzeb firmowych budynek niemieszkalny. Obecnie zamierzam go kupić. Czy po nabyciu będę mógł nadal amortyzować dokonaną w nim inwestycję? (...)  »
Zmiana sposobu opodatkowania w trakcie roku podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 5
Dochody swojej jednoosobowej firmy opodatkowuję według skali podatkowej. Ponieważ wbrew moim wcześniejszym oczekiwaniom w bieżącym roku najprawdopodobniej już w połowie czerwca przekroczą one pierwszy próg (...)  »
Koszty paliwa zakupionego za granicą
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 5
Jesteśmy firmą transportową zarejestrowaną jako podatnik VAT w Polsce. Wykonujemy usługi transportowe na terenie Unii Europejskiej. Zdarza się, że kupujemy paliwo na podstawie paragonów z (...)  »
Rozliczenie spółki komandytowej za rok ubiegły
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 5
Spółka z o.o. spółka komandytowa w 2020 r. osiągnęła przychód 19.256.000 zł (dochód 2.228.000 zł). Wspólnikami jest spółka z o.o. z 1% udziałem oraz osoba (...)  »
Obliczenie dochodów do daniny solidarnościowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 5
Osoba fizyczna jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Dodatkowo prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Czy do daniny solidarnościowej sumujemy dochód na koniec roku z wszystkich działalności, czy (...)  »
Premia pracownicza w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 5
Pomimo dającej się zaobserwować ewolucji pracowniczych systemów motywacyjnych, jednym z najpopularniejszych i najbardziej pożądanych przez samych zainteresowanych świadczeń motywacyjnych pozostają nadal premie pieniężne. Kryteria przyznawania (...)  »
Budynek magazynowy wybudowany na cudzym gruncie
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 5
W działalności gospodarczej korzystam z opodatkowania podatkiem liniowym. Mój brat, który nie jest przedsiębiorcą, posiada niezabudowaną działkę przylegającą do tej, na której prowadzę swoją działalność. (...)  »
Podatkowe rozliczenie samochodu zastępczego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 5
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną w czerwcu 2020 r. kupił w salonie u dealera fabrycznie nowy samochód osobowy i uznał go za środek trwały. Samochód ten (...)  »
Podatek dochodowy w spółce cichej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 5
Spółka cicha może stanowić lukratywną i wygodną formę inwestowania w cudze przedsiębiorstwo. Umowa tego typu nie stwarza konieczności rejestracji w jakiejkolwiek urzędowej ewidencji. Anonimowość wspólnika (...)  »
Wydatek na prezent dla kontrahenta jako koszt reprezentacji
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 5
Zakupiliśmy kompleksową usługę kurierską, tj. obejmującą zakup, zapakowanie i dostarczenie prezentu naszemu klientowi. Z tego tytułu otrzymaliśmy od firmy kurierskiej fakturę. Czy wartość tej faktury (...)  »
Moment skorygowania przychodów podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 5
Spółka z o.o. jest właścicielem galerii handlowej. Wynajmuje powierzchnię handlową. Faktury za najem wystawia z góry. Tak też zostały wystawione faktury za listopad 2020 r. (...)  »
Rozliczenie niedokończonej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 5
W prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy ponoszą szereg różnych kosztów. Są to nie tylko wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy, ale również nakłady dokonywane na realizację (...)  »
Zawieszenie działalności gospodarczej a uzyskiwanie dochodów z innego źródła
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 5
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w formie agencji eventowej (podatkowa księga, skala podatkowa). Nie zatrudniam w niej pracowników - przy organizacji wydarzeń korzystam wyłącznie z podwykonawców (...)  »
Prywatne auto w rozliczeniu podatkowym zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 5
Jako osoba fizyczna do niedawna prowadziłem własną cukiernię. Korzystałem przy tym tylko z nieodpłatnej pomocy rodziców, którzy są emerytami. Pandemia wymusiła na mnie zmianę modelu (...)  »
Zasady opodatkowania działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 5
Uregulowania Prawa przedsiębiorców umożliwiają osobom zamierzającym prowadzić działalność w niewielkim rozmiarze wykonywanie jej w ramach tzw. działalności nierejestrowej. Prowadzenie takiej działalności w pdof należy rozliczać (...)  »
Jak opodatkować wypłatę zysku w spółce komandytowej?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 5
Spółka A jest komandytariuszem w spółce komandytowej B. Obie spółki od 1 maja 2021 r. stały się podatnikami pdop. Jak będzie wyglądało opodatkowanie wypłaty zysku (...)  »
Opodatkowanie zaliczek na poczet zysku
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 5
Jesteśmy spółką komandytową, która od 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem pdop. Do tej pory wspólnicy otrzymywali co miesiąc zaliczki na poczet zysku. Czy (...)  »
Wydatki covidowe w rozliczeniach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 5
Pandemia COVID-19 z uwagi na reżim sanitarny, obowiązujące obostrzenia oraz okresowe lockdowny wymusiła przedefiniowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania wielu firm na różnych płaszczyznach. Dostosowanie się do (...)  »
Zaliczka od wypłaty po dniu 26. urodzin
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 5
Pracownik w dniu 18 maja br. skończy 26 lat. Obecnie do należności uzyskiwanych przez niego ze stosunku pracy pracodawca stosował mu zwolnienie podatkowe wynikające z (...)  »
Koszty związane z leasingowaną osobówką
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 5
Osoba fizyczna na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (zasady ogólne, czynny podatnik VAT) zawarła umowę leasingu operacyjnego nieelektrycznego samochodu osobowego o wartości brutto 229.900 zł (tj. (...)  »
Opodatkowanie składników majątku należących do likwidowanej spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 5
Spółka jawna działająca w branży gastronomicznej (organizacja imprez okolicznościowych) była prowadzona przez trzech wspólników. Wszyscy trzej korzystali w niej z opodatkowania podatkiem liniowym, w spółce (...)  »
Najem lokalu przez holenderskiego rezydenta
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 5
7 lat temu wraz z mężem i trójką dzieci przeprowadziłam się na stałe do Holandii. W Polsce została moja mama, po której w lutym br. (...)  »
Amortyzacja w najmie prywatnym
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 5
Na licytacji komorniczej kupiłem dwupokojowe mieszkanie, które po wyremontowaniu będę wynajmował w ramach najmu prywatnego. Dotychczas nie uzyskiwałem przychodów z tego źródła. Czy zarówno mieszkanie, (...)  »
Zasady opodatkowania przychodów z agroturystyki
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 5
W ustawowo określonych okolicznościach osoby fizyczne, wykonując działalność agroturystyczną, nie muszą z tego tytułu opłacać podatku dochodowego. Jednak ci, którzy nie spełniają warunków do zastosowania (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.