Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Rozliczamy podatek dochodowy
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Grudniowa zaliczka na pdof
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 5
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy w prowadzeniu działalności gospodarczej opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zaliczkę na ten podatek za grudzień lub ostatni kwartał roku (...)  »
Rozliczenie darowizny środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 5
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gastronomiczną zmuszony został do ograniczenia tej działalności wynikającego z obostrzeń branżowych związanych z epidemią COVID-19. Ponieważ nie ma szans (...)  »
Koszty pracownicze przy niskim wynagrodzeniu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 5
Pod koniec stycznia br. w swojej jednoosobowej firmie zamierzam zatrudnić nową pracownicę. Ponieważ zostanie ona zatrudniona na 1/3 etatu, to może się zdarzyć tak, że (...)  »
Najważniejsze zmiany w pdof na 2021 rok
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 5
Nowelizacją wszystkich ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123), poza omówionymi w GP nr 3 zmianami w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego, z (...)  »
Darowizna firmowa a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 5
Spółka jawna niebędąca podatnikiem pdop prowadzi trzy sklepy spożywcze w górskiej miejscowości turystycznej. W związku z obostrzeniami dotyczącymi wypoczynku feryjnego, wprowadzonymi tzw. lockdownem narodowym, utraciła (...)  »
Kwartalne zaliczki przy ponownym uruchomieniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 5
Przez szereg lat oprócz wykonywania pracy na etacie prowadziłem również działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, którą zlikwidowałem z końcem 2019 r. W listopadzie 2020 r. (...)  »
Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 5
Nowy rok w podatku dochodowym przyniósł szereg zmian m.in. w zakresie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Zwiększeniu uległy bowiem dwa niezmieniane od wielu lat limity: warunkujący korzystanie (...)  »
Opodatkowanie świadczenia za pranie odzieży
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 5
Firma wypłaca pracownikom należności za pranie odzieży w wysokości 3 zł za pełny przepracowany tydzień. Jeśli pracownik jest w pracy nieobecny, to świadczenia tego nie (...)  »
Różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 5
Przedsiębiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Czy wypłacając na potrzeby prywatne środki z firmowego rachunku walutowego powinien ustalać różnice kursowe? NIE. W sytuacji opisanej w pytaniu (...)  »
Zasady opodatkowania dywidend
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 5
Prawo do dywidendy, przysługujące udziałowcom i akcjonariuszom, jest pochodną kapitału wniesionego przez nich do spółki. Aby wspólnicy mogli je zrealizować, konieczne jest osiągnięcie przez spółkę (...)  »
Amortyzacja w spółkach komandytowych i jawnych opodatkowanych CIT
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 5
Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT spółki komandytowe stały się podatnikami CIT ( art. 1 ust. 3 pkt 1 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 (...)  »
Koszty posiłków dla pracujących po godzinach
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 5
Pracownikom spółki z o.o. pracującym po godzinach podczas inwentaryzacji były dostarczane posiłki, mimo braku ustawowego obowiązku w tym zakresie. Czy wydatki na zakup takich posiłków (...)  »
Zasady opłacania daniny solidarnościowej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 5
W 2019 r. do systemu podatkowego weszła danina solidarnościowa, nazywana niekiedy III progiem podatkowym. Również za 2020 r. osoby fizyczne, cieszące się wysokimi dochodami, będą (...)  »
Rozliczenie działalności prowadzonej w różnych formach prawnych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 5
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w zakresie najmu lokali, która w 2020 r. przyniosła mi straty. Oprócz tego uzyskuję dochody w ramach spółki cywilnej świadczącej usługi (...)  »
Zakres opodatkowania alimentów
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 5
Alimenty to wynikające z obowiązku dostarczania środków utrzymania regularne i obligatoryjne świadczenia, głównie o charakterze pieniężnym, na rzecz osób fizycznych, wynikające z pokrewieństw, powinowactwa lub (...)  »
Jednorazowa amortyzacja instalacji fotowoltaicznej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 5
Podmiot leczniczy (osoba fizyczna) wykonał instalację fotowoltaiczną na części budynku, w którym znajduje się lokal przystosowany do udzielania świadczeń medycznych. Lokal amortyzowany jest metodą uproszczoną. (...)  »
Leasing jako koszt bezpośredni
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 5
Wykonawca robót budowlanych leasinguje maszynę, która będzie wykorzystywana tylko na jednej z prowadzonych budów. Czy raty leasingowe mają charakter kosztu bezpośredniego? TAK. Opłaty leasingowe dotyczące (...)  »
Rozliczenie samochodu poleasingowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 5
Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego korzystający jest uprawniony do wykupienia przedmiotu umowy za ustaloną uprzednio kwotę. Realizując to prawo - często z myślą o szybkim (...)  »
Polisa ubezpieczeniowa jako koszt bezpośredni
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 5
Zawarcie umowy o roboty budowlane uzależnione jest od wykupienia przez wykonawcę polisy ubezpieczeniowej danego kontraktu oraz udzielenia gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia ewentualnych wad (...)  »
Kod PKD a stawka ryczałtu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 5
Firma zajmująca się produkcją i sprzedażą wysyłkową wyrobów drewnianych (PKD przeważające 47.78.Z) chce rozszerzyć działalność o produkcję paneli ściennych z własnych materiałów. Czy powinna zmienić (...)  »
Koszty wynagrodzeń na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 5
Zarówno świadczenia pracownicze, jak i należne zleceniobiorcom, oraz naliczane od nich składki ubezpieczeniowe obciążają firmowe koszty podatkowe. Wpływ na moment ich ujęcia w rachunku kosztowym (...)  »
Wydatki poniesione w związku z uruchomieniem spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 5
Trzy osoby fizyczne zdecydowały się utworzyć spółkę z o.o. Realizując ten zamiar, w pierwszej kolejności poniosły opłaty za sporządzenie aktu notarialnego i jego wypisów, podatek (...)  »
Amortyzacja używanego budynku
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 5
Spółka z o.o. zakupiła w listopadzie br. budynek niemieszkalny. Jego poprzedni właściciel (osoba fizyczna), który zbył go w związku z likwidacją działalności i przejściem na (...)  »
Samochód służbowy w prywatnym użytkowaniu a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 5
Firma udostępnia pracownikowi nieodpłatnie do wykorzystania w celach prywatnych samochód służbowy. Z tego tytułu w oparciu o art. 12 ust. 2a ustawy o pdof nalicza (...)  »
Towary wydawane nieodpłatnie w rachunku kosztowym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 5
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami w funkcjonowaniu sklepów stacjonarnych w październiku i listopadzie br. firma została z dużą partią niesprzedanych towarów (w ramach prowadzonej działalności (...)  »
Zakończenie bytu spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 5
Razem z mężem prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej. Oprócz tego mąż ma działalność jednoosobową. Na koniec roku planuję wystąpić ze spółki i przekazać swoje (...)  »
Składki ubezpieczeniowe w działalności ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 5
Przychody z prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowuję ryczałtem ewidencjonowanym. Do tej pory korzystałem w niej z nieodpłatnej pomocy rodziców, którzy są emerytami i odpowiednio od przychodu (...)  »
Opodatkowanie spółek komandytowych w 2021 roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 5
Wśród zmian przewidzianych w podatku dochodowym na rok 2021 bodaj największe kontrowersje wywołuje modyfikacja sposobu opodatkowania spółek komandytowych i ich wspólników. Od 1 stycznia lub (...)  »
Niewielka kwota należności a ulga na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 5
23 stycznia br. została wystawiona faktura sprzedaży towaru o wartości 85,02 zł brutto, z terminem płatności 6 lutego 2020 r. Zapłata nie wpłynęła do dzisiaj. (...)  »
Świąteczne rozliczenia w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 5
Rok 2020 dla większości firm z racji pandemii był rokiem trudnym. Pomimo konieczności dokonania już w grudniu pewnych podsumowań, których wynik raczej nie będzie dla (...)  »
Sporządzenie spisu z natury w trakcie roku a zaliczka na podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 5
Pod koniec ubiegłego roku zakupiliśmy dużą ilość materiałów produkcyjnych. Zostały one ujęte w spisie z natury sporządzonym na koniec 2019 r. (w PKPiR). (…) W (...)  »
Czynsz najmu płacony na prywatny rachunek ROR osoby fizycznej a koszty podatkowe najemcy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 5
Spółka z o.o. użytkuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lokal biurowy, najmowany od osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, będącej jednak czynnym podatnikiem VAT (tzw. najem (...)  »
Chorujący pracownik i zaliczka na pdof
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 5
Gdy pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby, co w dobie pandemii jest zjawiskiem coraz powszechniejszym, może za czas tej nieobecności uzyskiwać różne świadczenia. (...)  »
Składnik majątku firmowego przekazany na cele prywatne
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 5
Od kilkunastu miesięcy użytkowałem w działalności gospodarczej odkurzacz akumulatorowy. Cena jego zakupu wynosiła 2.760 zł, więc został on uznany za wyposażenie oraz rozliczony w kosztach (...)  »
Rodzina z nieodpłatnym zleceniem
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 5
W związku z pandemią i problemami ze znalezieniem zleceniobiorców postanowiłem skorzystać w prowadzeniu firmy z pomocy mojej mamy. Na tę okoliczność zawrę z nią umowę (...)  »
Nierozliczona inwestycja w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 5
Prowadzenie działalności gospodarczej z użyciem środków trwałych stanowiących cudzą własność to praktyka powszechna. Nierzadko też zdarza się, że przedmioty te dla pełnej użyteczności wymagają dodatkowych (...)  »
Zaprzestanie amortyzacji w okresie zawieszenia działalności w związku z epidemią koronawirusa
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 5
Od połowy października 2020 r. nie prowadzimy działalności gospodarczej polegającej na najmie pokoi gościnnych. Czy w tym okresie powinniśmy zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych? Naliczania odpisów (...)  »
Premia w kosztach miesiąca, za który jest należna
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 5
Spółka z o.o. zamierza wprowadzić w firmie program motywacyjny polegający na nagradzaniu pracowników za wnoszenie pomysłów usprawniających ich pracę. Za zgłaszane pomysły pracodawca będzie przyznawał (...)  »
Koszty przy przychodach z działalności wykonywanej osobiście
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 5
Katalog należności klasyfikowanych na gruncie pdof jako przychody z działalności wykonywanej osobiście obejmuje szerokie spektrum świadczeń. Gdy ich wartość podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, ustalając (...)  »
Sprzedaż majątku firmowego po likwidacji firmy na ryczałcie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 5
W związku z ograniczeniami pandemicznymi dla prowadzących działalność gospodarczą i ponoszeniem coraz większych strat z końcem listopada br. zlikwidowałem działalność, w której korzystałem z opodatkowania (...)  »
Przyjęcie do środków trwałych składnika nabytego za granicą
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 5
Przedsiębiorca - osoba fizyczna - kupił za granicą urządzenie, które w jego jednoosobowej firmie na gruncie podatku dochodowego będzie podlegającym amortyzacji środkiem trwałym. Faktura zakupu (...)  »
Przychód ze sprzedaży rzeczy prywatnych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 5
Osoba fizyczna w 2020 r. zakupiła prywatnie i po kilku miesiącach sprzedała za pośrednictwem platformy internetowej fotel gamingowy. Czy z tego tytułu powstał u niej (...)  »
Opodatkowanie dwóch zleceń z niewielkimi kwotami
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 5
Spółka z o.o. w listopadzie br. zawarła dwie umowy zlecenia z osobą w wieku powyżej 26 lat niebędącą jej pracownikiem - jedną z wynagrodzeniem 180 (...)  »
Preferencyjna amortyzacja fabrycznie nowych składników
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 5
Przyspieszenie amortyzacji może nastąpić w różnych formach. Przedsiębiorca może korzystać m.in. z podwyższonych oraz indywidualnych stawek amortyzacyjnych, a także amortyzacji dokonywanej metodą degresywną. Coraz popularniejsza (...)  »
Badania właściciela w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 5
W ramach działalności gospodarczej prowadzę firmę przewozową. W związku z pandemią i spowodowaną nią częstą absencją pracowników, po kilku latach przerwy zmuszony byłem wrócić do (...)  »
Obciążanie kosztów pracowniczym roszczeniem
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 5
Firma dokonała nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę i w efekcie zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania na rzecz zwolnionego pracownika. Czy jego wartość będzie firmowym kosztem? (...)  »
Data powstania przychodu przy szkoleniach on-line
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 5
Prowadzę działalność w zakresie doradztwa personalnego. Z uwagi na drugą falę pandemii zmuszony jestem zrezygnować z wykonywania jej stacjonarnie dla indywidualnych klientów. Zamierzam jednak organizować (...)  »
Sprzedaż nieruchomości bez podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 5
Dom lub lokal mieszkalny to zwykle istotny składnik mienia. Nieruchomość taka pozwala nie tylko zaspokoić potrzeby własnego lokum, ale stanowi też formę akumulacji środków finansowych. (...)  »
Wartość przychodu u agenta
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 5
Osoba fizyczna prowadzi działalność jako ajent sklepu spożywczego należącego do dużej sieci detalicznej. Sieć gwarantuje ajentowi comiesięczny przychód w kwocie 16.000 zł (rozliczany w postaci (...)  »
Zasady stosowania kosztów autorskich
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 5
W długo oczekiwanej wydanej we wrześniu 2020 r., interpretacji ogólnej nr DD3.8201.1.2018 Minister Finansów sformułował kryteria, których spełnienie jest niezbędne dla zastosowania tzw. kosztów autorskich. (...)  »
Odsetki od podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 5
Prowadzę działalność produkcyjną opodatkowaną na zasadach ogólnych. Opłacam w niej podatek od nieruchomości położonych w dwóch różnych miejscowościach. We wrześniu 2020 roku okazało się, że (...)  »
Rozliczenia związane z firmowym mieszkaniem
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 5
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną kupił na rynku wtórnym lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. W mieszkaniu tym w ramach prowadzonej działalności będzie świadczył usługi tzw. najmu (...)  »
Opodatkowanie stypendiów krajowych i zagranicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 5
W trakcie nauki wielu studentów oraz uczniów korzysta ze stypendiów mających charakter bądź to gratyfikacji za wyniki, bądź wsparcia materialnego umożliwiającego kształcenie. Programy stypendialne prowadzone (...)  »
Podatek od dofinansowania pracowniczych dojazdów szkoleniowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 5
Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o dofinansowanie studiów podyplomowych zgodnych z charakterem pracy wykonywanej na zajmowanym przez niego stanowisku. Pracodawca rozpatrzył pozytywnie wniosek (...)  »
Sposób opodatkowania brytyjskich dochodów z pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 5
W związku z wejściem w życie Konwencji wielostronnej MLI dokonywana jest zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania w niektórych umowach zawartych przez Polskę. Chodzi tu o (...)  »
Modernizacja środka trwałego niestanowiąca ulepszenia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 5
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (podatek liniowy, VAT). Pod koniec października br. dokonałem modernizacji jednej z wykorzystywanych w niej maszyn, która stanowi firmowy środek trwały. W (...)  »
Posiłki od pracodawcy w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 5
Pracodawca postanowił w okresie jesienno-zimowym finansować obiady pracownikom, którzy wykonują swoje obowiązki częściowo na otwartej przestrzeni. Z obiadów tych korzystają wyłącznie pracownicy, którzy w danym (...)  »
Firmowy najem w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 5
Najem w firmie może być przedmiotem jej podstawowej działalności lub też stanowić działalność uboczną. Bez względu na rodzaj składnika firmowego majątku, który jest przedmiotem najmu (...)  »
Prawo etatowca do ryczałtu ewidencjonowanego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 5
Jestem osobą zatrudnioną na etacie na umowę o pracę. Czy jeśli założę i będę równolegle wykonywać działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, to świadczenie usług dla (...)  »
Rozliczenia związane z cenami transferowymi
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 5
Zgodnie z wytycznymi OECD za ceny transferowe uważa się takie ceny, po których podmioty powiązane świadczą sobie usługi lub przekazują towary i dobra niematerialne. Występują (...)  »
Wysokość kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji auta częściowo sfinansowanego dotacją
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 5
Spółka z o.o. nabyła samochód osobowy (nieelektryczny) o wartości przekraczającej 150.000 zł, którego zakup został częściowo finansowany z dotacji. Jak ustalić wartość odpisów amortyzacyjnych stanowiących (...)  »
Wybór ryczałtu po wznowieniu zawieszonej działalności
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 5
W trakcie 2020 r. upływa dwuletni okres, na który zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej. Czy podejmując działalność w tym roku, mogę wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów (...)  »
Rozliczenie podatkowe umowy franczyzy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 5
Franczyza należy do umów nienazwanych, czyli takich, które nie są bezpośrednio uregulowane w przepisach prawa cywilnego. Jest to kontrakt cieszący się obecnie ogromną popularnością. Możliwość (...)  »
Sprzedaż środka trwałego a koszty jego ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 5
Firma użytkowała w prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy będący środkiem trwałym. Z dniem 24 sierpnia 2020 r. zawarła polisę ubezpieczenia OC na kolejne 12 miesięcy (...)  »
Doposażenie stanowiska pracy w rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 5
Jestem przedsiębiorcą (zasady ogólne - skala podatkowa, czynny podatnik VAT). Otrzymałem z urzędu pracy dotację na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w kwocie 22.000 (...)  »
Podatek od wynagrodzenia prokurenta
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 5
Spółka z o.o. powstała w czerwcu 2020 r. W połowie października br. zarząd spółki uchwałą powołał na prokurenta spółki osobę, która nie jest z nią (...)  »
Rozliczenie nakładów na wynajmowany lokal
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 5
Firma prowadzi działalność w wynajmowanym lokalu, w którym, w celu przystosowania go do swoich potrzeb, dokonała inwestycji w obcym środku trwałym. Obecnie rozważa dokonać w (...)  »
Wyścigi gokartów jako wydatek integracyjny
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 5
Dla zatrudnionych pracowników pracodawca zamierza zorganizować spotkanie integracyjne w formie wyścigów na torze gokartowym. Czy związane z tym wydatki może uznać za firmowy koszt podatkowy, (...)  »
Opodatkowanie umów o praktykę absolwencką
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 5
W systemie prawnym już od wielu lat funkcjonuje ustawa o praktykach absolwenckich. Stwarza ona młodym ludziom szansę na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego i skonfrontowania swoich (...)  »
Napiwki dla personelu a obowiązki płatnika
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 5
Prowadzę pizzerię, w której na podstawie umowy o pracę lub zlecenia zatrudniam m.in. kelnerów. Osoby te otrzymują od klientów napiwki. Czy jestem zobowiązany do pobierania (...)  »
Wpływ zmiany przeznaczenia budynku na stawkę amortyzacyjną
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 5
Spółka jawna nabyła budynek, w którym w chwili zakupu ponad połowa powierzchni użytkowej przeznaczona była na mieszkania. Został on więc zaewidencjonowany jako mieszkalny i rozpoczęto (...)  »
Firmowe ubezpieczenia komunikacyjne w pdof
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 5
Samochód to składnik majątku powszechnie wykorzystywany w działalności gospodarczej osób fizycznych. Większość takich firm użytkuje samochody zarówno osobowe, jak i tzw. ciężarowe. Są to auta (...)  »
Kosztowe rozliczenie wyposażenia wynajmowanego budynku
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 5
Firma buduje kilka domków, które zamierza zaliczyć do środków trwałych i po ich ukończeniu wynajmować. Obecnie jest na etapie ich wykańczania. Nabywa do nich oświetlenie (...)  »
Rozliczenie gratisu ze sprzedaży premiowej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 5
Od kilku miesięcy prowadzę indywidualną działalność gospodarczą (podatek liniowy, PKPiR). Od swojego głównego kontrahenta w ramach sprzedaży premiowej otrzymałem w październiku br. 3 bony o (...)  »
Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 5
Przepisy prawa pracy nakazują pracodawcom, w sytuacji gdy nie są oni w stanie zapewnić określonego świadczenia w naturze, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego. Należności te stanowią, co (...)  »
Niewykorzystany voucher a przychód
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 5
Podatnik prowadzi sieć salonów kosmetycznych. W swojej ofercie ma m.in. sprzedaż kart upominkowych na okaziciela, uprawniających do skorzystania, w przeciągu roku, z usług kosmetycznych. Przypuszczalnie (...)  »
Amortyzacja obiektów pomocniczych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 5
Firma nabyła budynek biurowo-magazynowy wraz z podjazdem oraz dużym parkingiem. Czy można wyodrębnić jako środki trwałe i osobno amortyzować podjazd i parking? NIE. W sytuacji (...)  »
Firmowe koszty sporu sądowego
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 5
Prowadzenie sporów sądowych i dochodzenie zasądzonych w nich roszczeń na drodze postępowania egzekucyjnego to elementy rzeczywistości biznesowej. Generowane przez nie wydatki na ogół można rozliczyć (...)  »
Opodatkowanie odszkodowania z polisy OC biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 5
Biuro rachunkowe, rozliczając klienta będącego przedsiębiorcą, popełniło błąd skutkujący powstaniem szkody. Jej naprawienie nastąpiło z polisy OC biura. Czy pieniądze, które trafiły do klienta, są (...)  »
Nieodpłatna pomoc doradcy podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 5
Doradca podatkowy, w ramach promocji swojej kancelarii, udziela nieodpłatnych porad drobnym przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii. Czy otrzymana przez nich pomoc objęta jest zwolnieniem od podatku? (...)  »
Podatkowe skutki udzielania poręczeń
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 5
Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. W zależności od woli stron, umowa poręczenia może (...)  »
Wymiana środka trwałego w ramach gwarancji
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 5
Maszyna produkcyjna stanowiąca środek trwały ulega częstym awariom. Rosnące koszty napraw spowodowały, że producent - w ramach udzielonej gwarancji - zamierza wymienić ją na nową. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.