Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 16 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2021 r., godz. 13:55 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 106.579 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 18.10.2021 r.
 • Korekta sposobem na błąd w rozliczeniu podatkowym
 • Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
czwartek - 21.10.2021 r.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania w podatku VAT
poniedziałek - 25.10.2021 r.
 • Lokale i budynki firmowe w podatku dochodowym
 • Obowiązki przedsiębiorcy związane z ochroną środowiska
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
15.10.2021 r. (piątek) mija termin:
wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (...)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości (...)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości (...)
wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
Jednolity Plik Kontrolny
Sprzedaż opon w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 11
Zajmuję się działalnością handlową w zakresie sprzedaży opon. Jestem podatnikiem VAT. Czy sprzedaż ta w ewidencji powinna być oznaczona kodem GTU_07? Sposób wypełniania JPK_VAT wskazano (...)  »
Ewidencjonowanie importu towarów w księgach oraz JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 20
Dokonaliśmy importu drewna do produkcji mebli. Otrzymaliśmy dokument celny (SAD). 1) W jaki sposób powinniśmy ująć w księgach rachunkowych fakturę dokumentującą import tych materiałów oraz (...)  »
Dane autoryzacyjne JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 10
Muszę przesłać pierwszy JPK_V7M (za wrzesień 2021 r.). Czy podpisując go danymi autoryzującymi, mam podać kwotę przychodu za 2019 r., czy za 2020 r.? Pliki (...)  »
Brak obowiązku stosowania przez nabywcę oznaczeń MPP w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 11
Na fakturach mam obowiązek stosowania oznaczenia mechanizm podzielonej płatności (MPP). Czy faktura wystawiona w lipcu 2021 r., ale z datą sprzedaży 28 czerwca 2021 r., (...)  »
Oznaczanie w JPK_VAT dostawy poszczególnych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 11
Spółka akcyjna zbyła na rzecz swoich pracowników pojedyncze składniki stanowiące środki trwałe. Transakcje udokumentowane zostały fakturami. Wśród sprzedawanych przedmiotów znalazły się używane zestawy komputerowe, komputery, (...)  »
Obniżone odsetki po korekcie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 10
Muszę złożyć korektę pliku JPK_V7M za kwiecień 2021 r. Korekta nie ma związku z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową czy celno-skarbową. Czy od zaległości podatkowej ujawnionej (...)  »
Wykazywanie faktur do paragonów w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 6
W przypadku dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej udokumentowanej fakturą w tym samym okresie rozliczeniowym, sprzedaż taka powinna być wykazana w JPK_VAT na podstawie dokumentu (...)  »
Przesyłanie JPK_VAT wraz z deklaracją, gdy zawieszono działalność
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 22
Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT z dniem 31 sierpnia 2021 r. zawiesiła działalność gospodarczą. Czy w tej sytuacji musi składać zerowe JPK_VAT wraz (...)  »
Kiedy urzędnicy skarbowi mogą żądać przekazania JPK?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 10
Organy podatkowe - niezależnie od istnienia wymogu składania przez podatników JPK_V7M lub JPK_V7K - mogą w związku z rozpatrywaną sprawą żądać udostępnienia w formie JPK (...)  »
Wykazanie w JPK_VAT faktury sporządzonej do paragonu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 21
Podatnik sprzedaż ewidencjonuje w kasie fiskalnej. W rozliczeniu VAT w części ewidencyjnej JPK_V7M wykazuje wartość sprzedaży zbiorczej - oznaczonej kodem RO, na podstawie sporządzanego raportu (...)  »
Kara za niezłożenie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 10
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Zapomniałem przesłać JPK_V7M za lipiec 2021 r. Jaka grozi za to kara? Karą za niezłożenie w terminie JPK_V7M jest grzywna do (...)  »
Oznaczenia w JPK_VAT przy sprzedaży samochodu na złom
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 6
Zamierzam sprzedać na złom firmowy samochód. Czy taka transakcja podlega jakimś szczególnym oznaczeniom w JPK_VAT? Dane, jakie powinny zostać uwzględnione w JPK_VAT, określone zostały w (...)  »
Oznaczenie GTU przy transporcie towarów
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 4
Pracownicy naszej spółki, w ramach umowy ze spółką turystyczną, za pomocą wózków ciągnionych ręcznie dostarczają do działu gastronomii tej spółki produkty (żywność, pamiątki). Czy faktury (...)  »
Stosowanie oznaczenia GTU_12
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 4
Jestem podatnikiem VAT. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie szkoleń pracowników dotyczących szkoleń bhp oraz nadzoru i obsługi w zakresie bhp. Czy usługi te podlegają oznaczeniu (...)  »
Zaświadczenie przed dokonaniem zaliczenia zwrotu VAT
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 10
Spółka z o.o. złożyła wniosek o zaliczenie zwrotu VAT, wykazanego w JPK_V7M za czerwiec 2021 r., na zaległość z tytułu CIT. Urząd skarbowy wszczął (i (...)  »
Stosowanie oznaczenia TP w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 6
W pliku JPK_VAT w części ewidencyjnej w zakresie podatku należnego trzeba podawać oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i usług. W przypadku istniejących powiązań między nabywcą (...)  »
Sprzedaż komputera a oznaczenie GTU
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 22
Podatnik VAT sprzedał innemu przedsiębiorcy (podatnikowi VAT) środek trwały - komputer stacjonarny. Czy taką transakcję w JPK_VAT wraz z deklaracją powinien oznaczyć symbolem GTU_06? (pytanie (...)  »
Oznaczenia w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 3
W prowadzonej działalności gospodarczej wystawiam m.in. faktury z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności". Czy prawdą jest, że od 1 lipca br. nie muszę takich transakcji w (...)  »
Usługi przechowywania opon a oznaczenie GTU
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 4
Prowadzę indywidualnie działalność - zakład wulkanizacyjny. W ramach tej działalności świadczę m.in. usługi naprawy ogumienia, a także usługi sezonowej wymiany ogumienia. Dodatkowo oferuję usługę przechowywania (...)  »
Plik JPK_VAT a ulga na kasę on-line
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 21
W lipcu br. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Także w lipcu zakupiłem kasę fiskalną on-line. Jak wykazać ulgę na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT? Faktura (...)  »
Wskazywanie na fakturach oznaczenia GTU
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 22
Do prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) dokonuję różnych zakupów towarów i usług udokumentowanych fakturami. Czy na fakturach zakupu powinny się znaleźć oznaczenia GTU albo CN? (...)  »
Korekta części deklaracyjnej w JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 10
Spółka z o.o. musi złożyć korektę części deklaracyjnej w JPK_V7M za maj 2021 r. Korekta nie ma wpływu na część ewidencyjną. Czy trzeba złożyć wyjaśnienie (...)  »
Zmiany w zakresie danych wykazywanych w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 14
Z dniem 1 lipca 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w (...)  »
Jeśli gmina nie stosowała oznaczenia "TP", musi skorygować JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 1
Zasady wykazywania transakcji w pliku JPK_VAT reguluje rozporządzenie w sprawie JPK_VAT z deklaracją. Z treści § 10 ust. 4 pkt 3 tego rozporządzenia wynika, że (...)  »
Zawieszenie działalności a obowiązek przesyłania JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 22
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym podatek za okresy miesięczne. Zawiesiłem działalność gospodarczą od dnia 21 czerwca do 31 sierpnia br. Za czerwiec br. przesłałem JPK_VAT (...)  »
Dane autoryzujące w przypadku korekty JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 10
Pliki JPK_V7M podpisuję danymi autoryzującymi. Muszę przesłać korektę JPK_V7M za listopad 2020 r. Czy podpisując ją danymi autoryzującymi, mam podać kwotę przychodu za 2018 r. (...)  »
Zawieszenie działalności a przesyłanie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 22
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W marcu br. zawiesiłem działalność gospodarczą. Otrzymałem wezwanie z urzędu skarbowego o przesłanie JPK_V7M za miesiące od chwili zawieszenia działalności. Czy (...)  »
Zmiany w zakresie danych wykazywanych w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 6
Od 1 lipca 2021 r. zaczęło (w większej części) obowiązywać rozporządzenie MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w (...)  »
Wniosek o zaliczenie zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 21
Jestem podatnikiem VAT rozliczającym VAT za okresy miesięczne. W JPK_V7M za czerwiec 2021 r. wystąpi u mnie nadwyżka podatku VAT. Czy mogę złożyć wniosek o (...)  »
Korekty w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 6
W praktyce może zdarzyć, że plik JPK_VAT przekazany do urzędu skarbowego zawiera błędy. W takim wypadku podatnik ma obowiązek jego skorygowania. Z uwagi na to, (...)  »
Ewidencjonowanie w pliku JPK_VAT faktur wystawionych dla osób prywatnych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 4
Prowadzę sklep internetowy. Na rzecz osób fizycznych wystawiam faktury płatne tylko przelewem. Z uwagi na to sprzedaży tej nie ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Czy w (...)  »
Usługi napełniania klimatyzacji w samochodach a GTU
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 6
Prowadzę warsztat samochodowy, w którym świadczę m.in. usługę napełniania instalacji klimatyzacji w samochodach. Do wykonania usługi zużywam gaz. Czy w nowym pliku JPK_VAT towar ten (...)  »
Import usług w ewidencji JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 21
Otrzymałem fakturę dotyczącą importu usług. Faktura dotyczyła okresu rozliczeniowego za maj 2021 r. i została wystawiona w czerwcu 2021 r. Jak w tej sytuacji taką (...)  »
Brak transakcji a składanie JPK_VAT z deklaracją
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 4
Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu VAT rozliczam się za okresy miesięczne. W czerwcu br. nie dokonałem żadnych zakupów towarów (...)  »
Oznaczenie SW w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 4
Sprzedaję towary przez internet. Sprzedaż dla osób fizycznych z krajów UE nieprowadzących działalności dokumentuję fakturami. Czy w pliku JPK_VAT każdą sprzedaż muszę wprowadzić do rejestru (...)  »
Jak w pliku JPK_VAT wykazać marżę ujemną?
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 21
Podatnik 6 lat temu zakupił na potrzeby działalności samochód osobowy od osoby prywatnej za kwotę 15.000 zł. Obecnie samochód ten chce sprzedać i zastosować procedurę (...)  »
Kiedy składać "czynny żal" w związku z korektą JPK_VAT?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 10
"Czynny żal" pozwala uniknąć grzywny za przekazanie nierzetelnie lub wadliwie sporządzonej ewidencji w JPK_VAT. Takie zawiadomienie składa podatnik lub osoba zajmująca się jego sprawami finansowymi. (...)  »
Kary za błędy w nowym JPK_VAT z deklaracją
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 11
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się z tytułu tego podatku za okresy miesięczne. Czy w przypadku popełnienia błędu np. w prawidłowym oznaczeniu kodu GTU w (...)  »
Egzekucja podatku na podstawie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 10
Nie uregulowałem podatku VAT wykazanego w JPK_V7M za luty 2021 r. Otrzymałem upomnienie z urzędu skarbowego z wezwaniem do jego zapłaty. Jeżeli nie uiszczę go (...)  »
(Nie)przywrócenie terminu do złożenia JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 10
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zapomniałem przesłać JPK_V7M za kwiecień 2021 r. Czy mogę złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia tego pliku? NIE. Termin złożenia (...)  »
Symbol GTU w przypadku wynajmu powierzchni pod reklamę
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 21
Rozpocząłem prowadzenie działalności. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Podstawowy zakres działalności firmy (PKD 68.20) to wynajem własnych nieruchomości, m.in. lokali użytkowych, biur, hal produkcyjnych. Firma wynajmuje (...)  »
Korekty deklaracji VAT i JPK_VAT z 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 10
Nasza firma musi złożyć korekty: deklaracji VAT-7 i JPK_VAT za miesiące od lutego do września 2020 r. oraz JPK_V7M za październik 2020 r. Czy korekty (...)  »
Rozliczenie usługi naprawy samochodu wykonanej dla podatnika z UE
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 6
W moim warsztacie samochodowym wykonałem usługę naprawy samochodu podatnikowi ze Szwecji (podał NIP). Jak powinienem opodatkować tę usługę? W jakich pozycjach należy ją wykazać w (...)  »
JPK_VAT po zmianie urzędu skarbowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 10
Przedsiębiorca (wykonujący jednoosobową działalność gospodarczą) zmienił na początku kwietnia 2021 r. miejsce zamieszkania. Skutkowało to przejściem do nowego urzędu skarbowego. Do którego urzędu skarbowego powinien (...)  »
Będą zmiany dotyczące oznaczeń GTU w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 6
Od rozliczenia za październik 2020 r. czynni podatnicy VAT sporządzają i przesyłają nowy plik JPK_VAT. W określonych przypadkach w pliku tym mają oni obowiązek stosowania (...)  »
Obniżone odsetki podatkowe po korekcie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 10
Nasza firma musi złożyć korektę JPK_V7M za styczeń 2021 r. Korekta nie ma związku z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową czy celno-skarbową. W wyniku naniesionych w (...)  »
"Czynny żal" w związku ze złożeniem po terminie JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 10
Nie złożyłem w terminie JPK_V7M za luty 2021 r. Zapomniałem o tym z powodu nieplanowanego wyjazdu. Zamierzam złożyć "czynny żal", aby uniknąć kary. Do kogo (...)  »
Faktura oznaczona wyrazami "metoda kasowa" w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 6
Od przedsiębiorcy będącego małym podatnikiem, rozliczającym VAT metodą kasową w marcu br. otrzymałem fakturę z adnotacją "metoda kasowa". Za fakturę należność uregulowałem w kwietniu br. (...)  »
Korekta JPK_VAT po zmianie urzędu skarbowego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 10
Nasza firma przeszła z dniem 1 stycznia 2021 r. ze zwykłego do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego w związku z uzyskaniem w 2019 r. przychodu netto w (...)  »
Korekta części deklaracyjnej w JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 22
W JPK_V7M za luty 2021 r. wykazałam nadwyżkę podatku VAT. Chciałabym złożyć korektę tego pliku - części deklaracyjnej i zawrzeć w niej prośbę o zwrot (...)  »
Oznaczenie GTU_12 usług reklamowych w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 11
Nowym klientem biura rachunkowego jest firma zajmująca się drukowaniem wizytówek, etykiet reklamowych, banerów firmowych, przygotowaniem reklamy z oklejeniem na samochodzie, drukowaniem nadruków reklamowych na kopertach, (...)  »
Korekta JPK_V7M w czasie czynności sprawdzających
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 10
Urząd skarbowy prowadzi czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku VAT wykazanego przeze mnie w rozliczeniu za styczeń 2021 r. Czy mimo to mogę złożyć (...)  »
Będą zmiany w oznaczeniach GTU
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 2
Czynni podatnicy VAT sporządzają i przesyłają nowy plik JPK_VAT. W określonych przypadkach w pliku tym mają oni obowiązek oznaczania pewnych towarów czy usług kodami GTU (...)  »
Transakcje objęte MPP w nowym JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 22
Otrzymałem fakturę za usługę naprawy maszyny na wartość 18.000 zł. Na fakturze zawarta jest adnotacja "mechanizm podzielonej płatności" i tak też za nią zapłaciłem. Usługa (...)  »
Oznaczenie dla celów VAT sprzedaży telefonu
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 22
Firma jednoosobowa świadcząca usługi informatyczne sprzedała innemu podatnikowi VAT za 2.000 zł telefon komórkowy, który był na jej wyposażeniu. Czy taką transakcję w nowym JPK_VAT (...)  »
Oznaczanie SW w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 11
Prowadzę sklep internetowy. Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności dokumentuję fakturami. Czy w pliku JPK_VAT każdą sprzedaż muszę wprowadzić do rejestru VAT osobno i oznaczyć (...)  »
Oznaczenie GTU_13
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 11
Jestem podatnikiem VAT. Sprzedaję wyroby gotowe swoim kontrahentom, które im dostarczam. Nie jest to transport zorganizowany we własnym zakresie, tylko korzystam z usług spedytorów, przewoźników, (...)  »
Oznaczenie kolejnej korekty JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 10
Muszę złożyć drugą korektę JPK_V7M za grudzień 2020 r. Jest to więc już trzecia wersja tego pliku. W polu, w którym wskazuje się cel złożenia (...)  »
Zasady składania JPK_V7K
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 10
Od 2021 r. rozliczam się kwartalnie z tytułu VAT. Czy JPK_V7K składa się po zakończeniu kwartału, czy należy go przesyłać co miesiąc? Podatnicy rozliczający się (...)  »
"Czynny żal" a nierzetelna ewidencja w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 10
Muszę złożyć korektę JPK_V7M za grudzień 2020 r. Korekta obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną pliku, ale nie wpłynie na zapłatę VAT. Czy w związku z (...)  »
Kogo dotyczy obowiązek stosowania symbolu TP w pliku JPK_VAT?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 22
Bracia prowadzą indywidualne działalności gospodarcze i są zarejestrowani dla celów VAT. Dokonują transakcji między sobą, dokumentując je fakturami. Czy takie faktury powinny być oznaczone w (...)  »
Zwrot VAT w JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 10
W JPK_V7M za styczeń 2021 r. wykażę w części deklaracyjnej nadwyżkę podatku VAT. Czy mogę złożyć wniosek o zaliczenie tej kwoty na poczet przyszłych zobowiązań (...)  »
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych a JPK
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 11
Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży e-booków. Sprzedaży tej nie ewidencjonuje w kasie fiskalnej z uwagi na to, że jest ona w całości dokumentowana (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.