Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
BIEŻĄCY NUMER
Potwierdzanie kwarantanny informacją na PUE ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 22
Na PUE ZUS mam informację o przebywaniu ubezpieczonego na kwarantannie. Czy do celów wypłaty świadczeń chorobowych osoba taka musi mieć dodatkowo zwolnienie lekarskie? (pytanie nr (...) »
Urlop bezpłatny wpływa na ustalenie okresu wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 22
Zatrudniony od niedawna pracownik rozchorował się. Nie dysponuję jego żadnymi świadectwami pracy, a więc okres wyczekiwania ustalam na podstawie zatrudnienia w mojej firmie. Czy dni (...) »
Stawka amortyzacji dla inwestycji w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 22
Firma wynajęła lokal niemieszkalny, w którym zainstalowała nabytą przez siebie pompę ciepła. Poniesione na ten cel nakłady na gruncie podatku dochodowego zobowiązana była zakwalifikować jako (...) »
Ewidencjonowanie zakupu od podatników zwolnionych z VAT
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 22
Zdarza się, iż dokonuję zakupu towaru bądź usług od podatników zwolnionych z VAT ze względu na wartość sprzedaży. Na fakturach nie ma kwoty VAT. Czy (...) »
Wystawienie faktury przed dostawą towaru
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 22
W dniu 22 grudnia 2020 r. wystawiłem fakturę sprzedaży towaru (mebli) wskazując jako datę dostawy dzień 4 stycznia 2021 r. Czy możliwe jest wystawienie faktury (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Zatrudnianie pracownika a obowiązki względem PIP i Sanepidu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 22
Nowo powstała firma planuje zatrudnić pracownika. Czy obowiązujące przepisy wymagają dokonania zgłoszenia pracownika do Sanepidu lub Państwowej Inspekcji Pracy? (pytanie nr 1323414) Obecnie nie ma (...)  »
Ubieganie się o świadczenie po zmarłym mężu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 22
Pobieram emeryturę przyznaną mi z racji wychowywania czwórki dzieci, a więc tzw. emeryturę 4+. Mój mąż zmarł. Był on uprawniony do emerytury, ale obliczonej na (...)  »
Premie wykazywane w zaświadczeniu Z-3
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 22
Wypełniam pracownicy zaświadczenie płatnika składek (Z-3) do celów przyznania jej przez ZUS zasiłku opiekuńczego. Czy premię, która nie jest pomniejszana za czas choroby, powinnam wpisać (...)  »
Zwolnienie z VAT dla indywidualnej działalności wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 22
Spółka cywilna (w skład której wchodzi dwóch wspólników) jest czynnym podatnikiem VAT. Jeden z jej wspólników założył jednoosobową działalność gospodarczą. Czy może on korzystać ze (...)  »
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz stowarzyszenia
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 22
Sprzedaż ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zakupu artykułów spożywczych dokonała u mnie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, co udokumentowałem paragonem. Osoba ta po pewnym czasie (...)  »
Składki ZUS osoby prowadzącej dwie pozarolnicze działalności
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 22
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG). Opłacam z tego tytułu składki społeczne i zdrowotną na ogólnych zasadach. Dodatkowo zamierzam rozpocząć prowadzenie jednoosobowej (...)  »
Koszty związane z samochodem wynajmowanym na minuty
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 22
Pracownicy firmy do celów wykonania zadań służbowych korzystają coraz częściej z samochodów wynajmowanych na minuty w ramach tzw. car-sharingu. W fakturze za tę usługę zawarta (...)  »
Usługi żony w kosztach działalności męża
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 22
Każdy z małżonków prowadzi swoją indywidualną działalność gospodarczą: mąż kursy języków obcych, a żona jest nauczycielem języka. Żona planuje świadczyć swoje usługi na rzecz firmy (...)  »
PCC-3 i podatek od pożyczki otrzymanej przez spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 22
Spółka z o.o. otrzymała pożyczkę od spółki komandytowej. Według jakiej stawki ma rozliczyć PCC? Czy ma być to 0,5%? (pytanie nr 1322001) Umowa pożyczki pieniędzy (...)  »
Maseczki dla przedsiębiorcy a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 22
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, nie zatrudniając w niej pracowników. W związku z pandemią i koniecznością realizacji wprowadzonych w czasie jej trwania (...)  »
Wysokość odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodem
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 22
Zakupiliśmy tabliczkę z numerem rejestracyjnym samochodu w celu wyznaczenia miejsca parkingowego dla samochodu służbowego nowego dyrektora firmy. W jakiej wysokości możemy odliczyć VAT z faktury (...)  »
Paragon z NIP jako faktura uproszczona
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 22
Mam zakup udokumentowany paragonem do kwoty 450 zł, tzw. fakturę uproszczoną. Który numer widniejący na paragonie powinienem uznać za numer faktury uproszczonej, wpisując zakup w (...)  »
Dane do Z-3 o wyłączanym wynagrodzeniu z powodu nieprzepracowania pełnego miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 22
Pracownik pobierał dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponad 3 miesiące w okresie od marca do czerwca 2020 r. W grudniu 2020 r. ponownie zawnioskował o ten zasiłek. (...)  »
Zasady opodatkowania przy firmie indywidualnej i w spółce
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 22
Przedsiębiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowuje według skali podatkowej. Obecnie zamierza przystąpić do spółki cywilnej, w której wszyscy wspólnicy opłacają podatek liniowy. (...)  »
Okoliczności, w jakich możliwe jest anulowanie faktury
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 22
Podatnik VAT przez pomyłkę wystawił fakturę dokumentującą czynność, która w rzeczywistości nie miała miejsca. Jest w posiadaniu obu egzemplarzy faktury. Czy w tej sytuacji może (...)  »
Stawka VAT do usług budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 22
Firma budowlana wykonała remont mieszkania (do 150 m 2 ) na rzecz przedsiębiorcy, który zajmuje się obrotem mieszkań. Czy do świadczonych usług należy zastosować 8% (...)  »
Podstawa zasiłku należnego z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 22
Zatrudniamy na umowę zlecenia osobę, która z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Osoba ta jest naszym zleceniobiorcą już (...)  »
Zwolnienie z pdof dla osób do 26 lat a umowa o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 22
Osoba fizyczna w wieku do 26 lat realizuje od grudnia 2020 r. umowę o dzieło. Czy przychody uzyskane przez nią z tego tytułu są zwolnione (...)  »
Koszty podatkowe przy płatności gotówką powyżej 15.000 zł
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 22
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) zakupił od innej firmy używaną naczepę samochodową, za którą płatność uregulował gotówką. Cena netto tego zakupu wynikająca z faktury to 16.000 zł. (...)  »
Rozliczanie wsparcia antykryzysowego przyznanego z urzędu pracy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 22
Korzystamy ze wsparcia antykryzysowego udzielanego przez powiatowy urząd pracy w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Przyznane je mamy na okres 3 miesięcy. Czy (...)  »
Wykazanie składki do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 22
Wdrożyliśmy w zakładzie PPK. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. W jaki sposób powinniśmy wykazywać opłacaną pracownikom składkę w raportach ZUS? (pytanie nr 1319738) Finansowane przez (...)  »
Nieodliczony VAT w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 22
Księgowa otrzymała w listopadzie br. od przedsiębiorcy fakturę z lipca br. za paliwo do firmowego samochodu osobowego, który jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych. Ponieważ (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy po zatrudnieniu na etacie
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 22
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Od 1 grudnia 2020 r. dodatkowo podjęłam zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z pensją miesięczną w kwocie wyższej (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne żony pracownika pobierającej zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 22
Żona pracownika pobiera z ZUS zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia. Pracownik złożył wniosek o zgłoszenie jej do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Czy możemy dokonać (...)  »
Czynny żal podpisuje sprawca czynu zabronionego
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 22
Prowadzę biuro rachunkowe. Muszę złożyć korektę części ewidencyjnej w nowym JPK_VAT jednego z moich klientów. "Czynny żal" związany z tą korektą chciałbym wysłać przez internet. (...)  »
Zawieszenie działalności a mikropożyczka
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 22
Od 2017 r. prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. W ostatnich miesiącach firma była zawieszona. Jej działalność została wznowiona z początkiem listopada br. (...)  »
Poprzednie zatrudnienie a wyczekiwanie na świadczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 22
Moja poprzednia umowa o pracę była zawarta do 13 listopada 2020 r. Kolejne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podjęłam od 7 grudnia 2020 r. (...)  »
Dokumenty do ZUS przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie firmy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 22
Działalność gospodarczą założyłem 25 czerwca 2020 r. Od tego dnia jestem zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 40 0 0 (jako osoba korzystająca z (...)  »
Skutki zastosowania zaniżonej stawki VAT na paragonie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 22
Podczas księgowania raportu miesięcznego z listopada 2020 r. zauważyłam, że jeden z towarów został wprowadzony w kasie rejestrującej z błędną stawką VAT 5%, zamiast 8% (...)  »
Odliczenie VAT z faktury na dwóch nabywców
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 22
Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT zakupił ciągnik rolniczy na cele prowadzonej przez siebie działalności. Faktura zakupu ciągnika została wystawiona na jego dane. Dodatkowo na (...)  »
NIP byłego pracodawcy na e-ZLA byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 22
Pracownik, który został zwolniony w kwietniu 2020 r., nadal ma wystawiane zaświadczenia lekarskie, na których widnieje NIP mojej firmy. Miał kontynuację zwolnienia od rozwiązania umowy (...)  »
Jedna wpłata na zaległe i bieżące podatki
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 22
Zalegam z zapłatą VAT za październik 2020 r. Zaległość wynosi 40 zł. Chciałabym uregulować tę kwotę razem z podatkiem za listopad 2020 r. Czy urząd (...)  »
Skutki w VAT pominięcia faktury sprzedaży w rozliczeniu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 22
W wyniku przeglądania dokumentów dotyczących VAT znalazłem jedną fakturę sprzedaży wystawioną w dniu 7 września 2020 r. z datą sprzedaży 14 sierpnia 2020 r. Faktura (...)  »
Błąd w stawce a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 22
Otrzymałem fakturę zakupu towaru, w której zastosowano stawkę 0% zamiast 5%. Pozostałe towary wyszczególnione na fakturze są opodatkowane właściwą stawką VAT. Czy mogę odliczyć VAT (...)  »
Zasady dotyczące ustalania zwrotu renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 22
ZUS wypłacał mi rentę rodzinną jako wdowie sprawującej opiekę nad małoletnim dzieckiem. Do renty byłam uprawniona ja i dziecko (nie ukończyło jeszcze 18 lat), które (...)  »
Składki na FP i FGŚP za zatrudnionych w firmie zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 22
Prowadzę działalność gospodarczą, w której do pomocy zatrudniam wyłącznie osoby wykonujące umowę zlecenia. Nie zatrudniam ani jednego pracownika. Z tego względu nie opłacam za zleceniobiorców (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe w szkole publicznej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 22
W jakim terminie regulacjami w zakresie pracowniczych planów kapitałowych objęte zostaną szkoły publiczne? Czy stan zatrudnienia wykazywany w danej placówce będzie miał w tym przypadku (...)  »
Opłata skarbowa za zaświadczenie z urzędu skarbowego
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 22
Wystąpiłem do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Czy opłatę skarbową za wystawienie tego zaświadczenia należy wpłacić na mikrorachunek? (pytanie nr 1313347) (...)  »
Przychód pracownika z zapewnienia całodziennego wyżywienia w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 22
Pracownik odbył podróż służbową. Z rozliczenia tej podróży wynika, że trwała ona nieprzerwanie 18 dni i 5 godzin. W związku z tym pracownikowi przysługują za (...)  »
Warunki ubiegania się przedsiębiorcy w ZUS o kolejne świadczenie postojowe
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 22
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. W ubiegłym miesiącu złożyłem w ZUS wniosek o pierwsze świadczenie postojowe. Czy w tym (...)  »
Oznaczenie MPP na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 22
Zajmujemy się produkcją ławek i koszy parkowych. Wystawiliśmy fakturę na ponad 20.000 zł dokumentującą sprzedaż tych towarów. Kontrahent upiera się, że na fakturze powinien zostać (...)  »
Odliczenie VAT na podstawie paragonu z NIP nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 22
Dokonałem zakupu towaru na cele działalności opodatkowanej VAT. Fakt ten został udokumentowany paragonem zawierającym mój NIP. Czy zakup do kwoty 450 zł udokumentowany takim paragonem (...)  »
Koszty zakupu odzieży motocyklowej
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 22
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zakupił ochronną odzież motocyklową. Czy wydatek na jej nabycie może stanowić firmowy koszt podatkowy? (pytanie nr 1315288) W sytuacji przedstawionej (...)  »
Zmiana etatu w trakcie urlopu macierzyńskiego a podstawa wymiaru należnego po nim świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 22
Pracownica do 4 sierpnia 2020 r przebywała na rocznym zasiłku macierzyńskim. Od stycznia 2020 r. został jej zmieniony wymiar czasu pracy z połowy na pełny (...)  »
Wpłata kaucji przez najemcę a VAT
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 22
Z zawartej umowy najmu lokalu użytkowego wynika, że przed rozpoczęciem najmu najemca zapłaci mi kaucję. Czy kaucja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? (pytanie nr 1309727) Opodatkowaniu (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 22
W związku z zamknięciem szkoły w wyniku zagrożenia COVID-19 pracownica w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. opiekowała się 7-letnim dzieckiem. Ponieważ opieka (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy nieterminowo opłacającego składki
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 22
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Opłacam z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Za lipiec i sierpień 2020 r. należności składkowe (...)  »
Informacja dodatkowa dla zatrudnionego na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 22
Zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Czy w informacji dodatkowej do umowy o pracę w punkcie dotyczącym urlopu wypoczynkowego można - (...)  »
Ulga na złe długi u dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 22
Nie zapłaciłem za jedną fakturę zakupu towaru. Termin 90 dni minął w dniu 20 listopada br. Czy w tej sytuacji muszę zrobić korektę VAT za (...)  »
Opodatkowanie VAT montażu instalacji fotowoltaicznej
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 22
Firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii wykonała instalację fotowoltaiczną na budynku gospodarczym należącym do rolnika (czynnego podatnika VAT). Jaką stawkę VAT należy zastosować do (...)  »
Oddanie ksiąg do biura rachunkowego a zapisy w polityce rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 22
Księgi rachunkowe jednostki zostały powierzone do prowadzenia biuru rachunkowemu. Czy informacja o tym powinna być zawarta w zasadach (polityce) rachunkowości tej jednostki? (pytanie nr 1311916) (...)  »
Zwrot VAT w terminie 25 dni
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 22
Jestem podatnikiem VAT od dnia 5 listopada 2019 r. Czy przyspieszony zwrot VAT, na mój rachunek bankowy, w terminie 25 dni przysługuje mi od rozliczenia (...)  »
Opłacanie składek na FP i FS przy etacie i prowadzeniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 22
Przedsiębiorca jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na część etatu. Z umowy o pracę uzyskuje przychód w kwocie niższej niż minimalne wynagrodzenie, więc (...)  »
Czy można odliczyć VAT na podstawie duplikatu faktury?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 22
W listopadzie 2020 r. otrzymałem duplikat faktury z sierpnia br. Pierwotna faktura zaginęła, o czym dowiedziałem się w momencie otrzymania wezwania do uregulowania należności z (...)  »
Wniosek o zasiłek po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 22
Jestem niezdolny do pracy i chciałbym korzystać z przysługującego mi zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia. W listopadzie 2020 r. wysłałem przez PUE ZUS (...)  »
Korekta deklaracji VAT-7 i JPK_VAT za wrzesień 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 22
Muszę skorygować deklarację VAT-7 oraz informację JPK_VAT za wrzesień 2020 r. Czy korekty dokonuję na "starych zasadach" (tj. oddzielnie), czy w ramach JPK_V7M? (pytanie nr (...)  »
Moment złożenia oświadczenia o rezygnacji z oszczędzania w PPK
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 22
Zatrudniam 7 osób. Żadna z nich nie chce odprowadzać składek do PPK. Czy w związku z tym nie muszę wdrażać PPK? W jakim terminie pracownicy (...)  »
Dopłata do emerytury w związku z wychowywaniem czwórki dzieci
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 22
ZUS przyznał mi emeryturę niższą od 1.200 zł. Jakie dokumenty powinnam złożyć, aby należne mi świadczenie zostało podniesione do tej najniższej gwarantowanej wysokości, w związku (...)  »
Zgłoszenie konta na subwencję PFR
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 22
Spółka z o.o. otrzymała subwencję PFR. Subwencja została przelana na subkonto specjalnie przeznaczone do jej rozliczania. Czy trzeba je zgłosić urzędowi skarbowemu? (pytanie nr 1317841) (...)  »
Sporządzanie remanentu przez ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 22
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W działalności tej korzystam z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy na koniec roku podatkowego zobowiązany jestem sporządzać spis z natury? (...)  »
Obowiązek podatkowy w WNT
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 22
Dokonałem zakupu towaru handlowego w Czechach. W grudniu 2020 r. otrzymam towar, natomiast fakturę dostawca wystawił w listopadzie 2020 r. Kiedy w tej sytuacji powstał (...)  »
Zwrot towaru na podstawie paragonu
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 22
Konsument kupił towar w październiku br. Towar ten zwrócił jednak sprzedawcy w listopadzie br. wraz z paragonem. Sprzedawca zwróci mu pieniądze przelewem w grudniu br. (...)  »
Przejście na mały ZUS po okresie ulgowych składek
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 22
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Na koniec listopada 2020 (...)  »
Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 22
Na mój profil płatnika składek wpłynęło zwolnienie lekarskie pracownicy, potwierdzające opiekę nad 4-letnim dzieckiem przebywającym w szpitalu w okresie od 7 do 21 listopada 2020 (...)  »
Faktura VAT RR opłacona po terminie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 22
Dokonałem zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego i wystawiłem fakturę VAT RR. Czy mam prawo do odliczenia VAT z tej faktury, jeśli została ona opłacona (...)  »
Wystawienie faktury przez podatnika zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 22
Prowadzę szkołę nauki języków obcych. Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Jakie dane powinna zawierać faktura wystawiona przeze mnie na żądanie kursanta? (pytanie nr 1313408) Usługi (...)  »
Koszty kontroli Sanepidu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 22
Z racji rodzaju prowadzonej działalności firma podlega kontrolom prowadzonym przez stację sanitarno-epidemiologiczną. W toku jednej z nich stwierdzono drobne uchybienia. W związku z tym zostaliśmy (...)  »
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 22
Przedsiębiorca po zakończeniu umowy leasingu w czerwcu 2020 r. wykupił samochód osobowy będący jej przedmiotem na cele prywatne. Samochód ten zamierza sprzedać po upływie 6 (...)  »
Stawka VAT na prace remontowe w szkole
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 22
Firma budowlana ma wykonać usługę polegającą na remoncie schodów w budynku szkoły podstawowej. Czy wystawiając fakturę dokumentującą wykonanie usługi, powinna zastosować 23% stawkę VAT? (pytanie (...)  »
Zawieszenie działalności a przesyłanie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 22
Ze względu na sytuację związaną z pandemią jestem zmuszony zawiesić działalność gospodarczą (opodatkowaną VAT). Czy w okresie zawieszenia działalności mam obowiązek przesyłania plików JPK_V7M? (pytanie (...)  »
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy będącego emerytem
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 22
Prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Zatrudniam w niej jednego pracownika. Jako przedsiębiorca opłacam za siebie do ZUS tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ (...)  »
Zewnętrzna produkcja wyrobów gotowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 22
Nasza firma produkcyjna przekazuje materiały do przerobu firmie zewnętrznej. Po przerobie przyjmuje je do magazynu jako wyroby gotowe. Jakich zapisów powinniśmy dokonać w księgach w (...)  »
PCC a wartość początkowa samochodu
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 22
Na potrzeby firmowe kupiłem auto osobowe na podstawie umowy kupna-sprzedaży o wartości 10.000 zł. Z tytułu zawarcia tej umowy zapłaciłem podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszący (...)  »
Chorobowe w związku z kwarantanną również za dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 22
Pracownik (45 lat) przedłożył oświadczenie o odbytej kwarantannie w okresie od 10 do 15 października 2020 r. Sobota i niedziela (10 i 11 października 2020 (...)  »
E-ZLA na profilu płatnika składek po miesięcznej przerwie w niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 22
Pracownik był zatrudniony do 31 sierpnia 2020 r., a od 28 sierpnia 2020 r. był niezdolny do pracy. Dla celów wypłaty zasiłku chorobowego za okres (...)  »
Umowa o pracę z emerytem wojskowym a ubezpieczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 22
Chcę zatrudnić w mojej firmie na podstawie umowy o pracę osobę w wieku 53 lat, która pobiera emeryturę wojskową. Będzie to dla niej jedyne zatrudnienie. (...)  »
Odliczenie VAT nie zawsze jest możliwe
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 22
W dniu 24 lutego 2020 r. lekarz założył działalność gospodarczą, która przedmiotowo jest zwolniona z VAT. W lokalu, w którym świadczy swoje usługi, prowadzony jest (...)  »
Powoływanie na fakturze symbolu CN
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 22
W swojej dokumentacji posiadam faktury zakupu, na których widnieje symbol PKWiU bądź kody CN. Czy istnieje obowiązek umieszczania na fakturze tych oznaczeń? (pytanie nr 1311890) (...)  »
Stawka podatku po przekroczeniu limitu ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 22
Osoba uprawniona do tzw. ulgi dla młodych w listopadzie 2020 r. wejdzie w drugi próg podatkowy. Według jakiej stawki (17% czy 32%) i od kiedy (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.