Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 r., godz. 14:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Orzeczenie orzecznika ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 22
Pracownik ubiegający się o świadczenie rehabilitacyjne, otrzymał orzeczenie lekarza orzecznika o przyznaniu mu tego świadczenia na okres 6 miesięcy. Czy pracodawca również powinien otrzymać taki (...)  »
Niezapłacone faktury dokumentujące WNT a ulga na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 22
Nie zapłaciłem kontrahentom za kilka faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Czy w tej sytuacji muszę sporządzić korektę podatku naliczonego (ulga na złe długi)? (pytanie nr (...)  »
VAT na montaż instalacji fotowoltaicznej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 22
Wykonałem usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku jednorodzinnym (poniżej 300 m 2 ) jako podwykonawca dla innego przedsiębiorcy. Czy na wystawianej fakturze za wykonanie tej (...)  »
Limit zwolnienia z pdof dla zapomogi wypłacanej emerytowi
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 22
Firma zamierza wypłacić zapomogę byłemu pracownikowi będącemu emerytem. Zapomoga zostanie wypłacona w związku z chorobą nowotworową, a źródłem jej finansowania będzie ZFŚS. Jaki w takim (...)  »
Dodatkowe informacje na fakturach
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 22
Świadczę usługi budowlane sklasyfikowane w PKWiU 41.00.4 "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)". (...)  »
Korekta JPK przy braku oznaczenia GTU
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 22
Sprzedałem samochód osobowy będący środkiem trwałym w firmie. W ewidencji dla celów VAT nie podałem oznaczenia GTU_07. Jak powinienem uzupełnić ten brak? (pytanie nr 1394461) (...)  »
Choroba po trzech dniach pracy a prawo do chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 22
Po likwidacji zakładu pracy, w którym przepracowałem na etacie 35 lat, przez rok byłem na zasiłku dla bezrobotnych. Gdy w końcu znów znalazłem pracę, po (...)  »
Limit kosztowy dla ubezpieczenia samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 22
Firma w działalności gospodarczej użytkuje własny samochód osobowy, który jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych. Wartość tego auta wynikająca z polisy AC nie przekracza kwoty (...)  »
Kiedy ma zastosowanie proporcja w VAT?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 22
W ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej mam sprzedaż zwolnioną z VAT (sprzedaż ubezpieczeń) i opodatkowaną 23% stawką VAT (sprzedaż samochodów). Jestem w stanie wyodrębnić, które (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 22
Od kilku miesięcy prowadzę własną działalność gospodarczą. Do 23 kwietnia 2022 r. podlegałem jedynie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalno-rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od (...)  »
Termin na uwzględnienie PIT-2  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 22
Jeden z naszych pracowników zgodnie z nowymi przepisami złożył oświadczenie PIT-2 4 kwietnia 2022 r., a wypłatę za marzec br. otrzymał 8 kwietnia. Czy w (...)  »
Wycofanie złożonego wniosku o emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 22
W dniu 14 marca 2022 r. osiągnąłem 65 lat. Wniosek o emeryturę powszechną złożyłem 29 marca 2022 r. Czy mogę wycofać ten wniosek, chociażby z (...)  »
Opodatkowanie VAT usług tłumaczenia
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 22
Wykonałem usługę tłumaczenia dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ze Szwecji. Czy usługę powinienem opodatkować 23% stawką VAT? (pytanie nr 1387767) Za miejsce świadczenia usług (...)  »
Możliwość odliczenia VAT od podmiotu wykreślonego z rejestru
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 22
W lutym 2022 r. zakupiłem usługi informatyczne i odliczyłem VAT wynikający z faktury zakupu. W dniu wysłania JPK_V7M, tj. 24 marca 2022 r., sprawdziłem, że (...)  »
Pierwszy pracownik w firmie a obowiązek wdrożenia PPK
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 22
Od kilku lat prowadzę firmę. Dotychczas nie zatrudniałam pracowników. W czerwcu 2022 r. przyjmę do pracy w ramach umowy zlecenia obywatela Ukrainy. Czy zobowiązana będę (...)  »
Ustalenie podstawy zasiłku, gdy trzynastka za miniony rok wynosi 0 zł
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 22
Pracownica, która przebywała na urlopie wychowawczym do początku stycznia 2022 r., zachorowała w marcu 2022 r. Podstawę wymiaru należnego jej świadczenia chorobowego ustalam w oparciu (...)  »
Termin i sposób zgłoszenia zmiany formy opodatkowania
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 22
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w styczniu 2022 r. nie uzyskał żadnego przychodu, w związku z czym zmianę formy opodatkowania z liniowego na ryczałt zgłosił (...)  »
Dysponowanie nadwyżką VAT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 22
Fryzjer będący czynnym podatnikiem VAT dokonuje sprzedaży usług ze stawką 8%, a towary do wykonywanych usług kupuje ze stawką 23%. Co miesiąc w rozliczeniu VAT (...)  »
Ujęcie w kasie sprzedaży na rzecz agencji ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 22
Prowadzę stację paliw. Zakupu paliwa na stacji dokonała agencja ubezpieczeniowa, która nie jest czynnym podatnikiem VAT (nie figuruje na białej liście podatników). Czy sprzedaż paliwa (...)  »
Dopisanie nowego użytkownika do BDO
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 22
Firma zarejestrowana jest w BDO. Jestem osobą zgłoszoną i uprawnioną do sporządzania m.in. sprawozdań jako tzw. podmiot główny. Chciałabym zgłosić jeszcze jedną osobę i nadać (...)  »
Ustalenie stażu urlopowego nowo zatrudnionych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 22
Zatrudniliśmy pracownika, który urodził się w 1992 r. W kwestionariuszu osobowym wskazał, że posiada średnie wykształcenie, a ukończył liceum ogólnokształcące, które trwało 3 lata. Czy (...)  »
Konsekwencje niestawienia się na kontrolę do lekarza orzecznika ZUS
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 22
Pracownik w dniu 15 marca 2022 r. otrzymał informację, że w dniu 18 marca 2022 r. ma obowiązek stawić się do ZUS do lekarza orzecznika (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS obywatelki Ukrainy wykonującej zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 22
Prowadzę działalność gospodarczą. Zamierzam zatrudnić na umowę zlecenia obywatelkę Ukrainy. W jaki sposób nalicza się składki ubezpieczeniowe za cudzoziemca spoza UE wykonującego w Polsce tego (...)  »
Żądanie wystawienia faktury a ujęcie sprzedaży w kasie rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 22
Sprzedaż towarów w prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Czy jeżeli klient (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) od razu przy zakupie zgłosi, że (...)  »
Oznaczenie GTU i MPP przy sprzedaży wózka widłowego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 22
Sprzedałem wózek widłowy, którego wartość przekracza 15.000 zł brutto. Czy faktura dokumentująca transakcję powinna być oznaczona wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"? Czy taką sprzedaż powinienem w (...)  »
Zwrot ulgi na kasę w przypadku likwidacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 22
W maju 2022 r. zlikwiduję działalność gospodarczą opodatkowaną VAT, po dwóch latach od jej uruchomienia (VAT rozliczam miesięcznie). Sprzedaż w prowadzonej działalności ewidencjonuję przy zastosowaniu (...)  »
Kontrakt B2B a koszty autorskie
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 22
Jestem dziennikarzem działającym w ramach własnej jednoosobowej działalności gospodarczej. Zamawiane teksty dziennikarskie, które piszę i opracowuję, sprzedaję w ramach umów B2B. Czy w tej sytuacji (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku dla ciężarnej prowadzącej własną działalność
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 22
Od kilku lat prowadzę własną działalność pozarolniczą i z tego tytułu opłacam składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne chorobowe od najniższej podstawy wymiaru składek. (...)  »
Czy emeryt podejmujący zatrudnienie musi zawiesić świadczenie?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 22
Emerytka, która ukończyła już powszechny wiek emerytalny (obecnie ma 63 lata), chce podjąć zatrudnienie. Jej wynagrodzenie będzie wynosiło 8.000 zł brutto miesięcznie. Czy w tej (...)  »
Limit kosztów w zeznaniu rocznym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 22
Osoba fizyczna za 2021 r. otrzymała dwie informacje PIT-11. W informacji, w której rozliczone są jej dochody z pracy, ma wykazane tzw. podwyższone koszty uzyskania (...)  »
Ubezpieczenie zleceniobiorcy po obronie pracy dyplomowej i zatrudnieniu na etacie
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 22
Mamy zawartą umowę zlecenia z osobą, która nie ma ukończonych 26 lat. Do tej pory nie podlegała żadnym ubezpieczeniom w ZUS z tytułu wykonywanej umowy (...)  »
Termin zwrotu nadwyżki VAT
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 22
Podatnik w rozliczeniu za marzec 2022 r. wykazał wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną według 0% stawki VAT oraz zakup towarów i usług. Czy jeżeli w końcowym (...)  »
Odliczenie VAT z faktury "metoda kasowa"
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 22
W lutym 2022 r. otrzymałem fakturę zakupu z lutego 2022 r. (za usługi doradcze) z adnotacją "metoda kasowa". Za fakturę należność uregulowałem w dniu 31 (...)  »
Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego przy podjęciu pierwszej pracy zawodowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 22
Pracownica podjęła swoją pierwszą pracę w życiu zawodowym w wymiarze pełnego etatu z dniem 16 marca 2022 r. Umowa o pracę została zawarta na okres (...)  »
PIT-37 po zmianie nazwiska i adresu zamieszkania
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 22
Podatniczka dwa tygodnie temu wyszła za mąż. Zmieniła nazwisko i adres zamieszkania. Jakie nazwisko powinna wpisać w PIT-37 za 2021 r.: panieńskie czy przybrane po (...)  »
Warunki powrotu do zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 22
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT, w ramach której świadczę usługi budowlane. Nie wykonuję usług dla firm tylko dla osób fizycznych (...)  »
Brak sprzedaży a zwrot na rachunek VAT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 22
Czynny podatnik VAT w rozliczeniu za marzec 2022 r. nie wykazał podatku należnego (nie było sprzedaży), wykazał natomiast podatek naliczony (był zakup towarów i usług). (...)  »
Termin zwrotu nadwyżki VAT
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 22
W rozliczeniu za marzec 2022 r. mam sprzedaż wyłącznie według 0% stawki VAT wcześniej opodatkowaną 5% (obniżka VAT na żywność) oraz znaczny podatek naliczony. Czy (...)  »
Zakup w JPK_VAT, od którego nie przysługuje odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 22
Planuję przekazać do spółki z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Z uwagi na problemy dotyczące tej transakcji zwróciłem się do prawnika o analizę zagadnienia i wskazanie (...)  »
Podstawa chorobówki dla pracownika świadczącego jednocześnie pracę na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 22
Pracownik chorował przez kilka dni kwietnia 2022 r. Poza wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę otrzymał on w grudniu 2021 r. także sporą kwotę z (...)  »
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego kosztów wymiany nawierzchni placu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 22
Firma użytkuje w prowadzonej działalności plac, który stanowi odrębny, podlegający amortyzacji środek trwały. Dotychczas nawierzchnia placu była betonowa, jednak z uwagi na to, że w (...)  »
Emeryt na zleceniu a prawo do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 22
Zatrudniam w ramach umowy zlecenia emeryta, który z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym (na swój wniosek) dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Czy w razie gdy (...)  »
Korekta po przekroczeniu limitu podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 22
Dostaliśmy pismo z ZUS, z którego wynika, że w grudniu 2021 r. pracownik przekroczył roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. ZUS wskazał też (...)  »
Limit dochodów przy uldze na jedno dziecko
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 22
Małżonkowie w 2021 r. wychowywali jedno wspólne małoletnie dziecko. Łącznie ich dochody za ten rok obliczone na potrzeby tzw. ulgi prorodzinnej wyniosły 222.336 zł. Czy (...)  »
Kosztowe rozliczenie AC leasingowanej osobówki
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 22
Dwa lata temu przedsiębiorca podpisał umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy (nieelektryczny), dla którego wartość wynikająca z polisy ubezpieczenia AC wynosiła 168.000 zł. To spowodowało, (...)  »
Umożliwienie klientom dokonywania płatności bezgotówkowo
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 22
Sprzedaż w prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonuję w kasie rejestrującej z papierowym zapisem kopii. Czy dotyczy mnie obowiązek przyjmowania należności przy użyciu instrumentu płatniczego? (pytanie nr (...)  »
Zaokrąglanie wskaźnika proporcji
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 22
W prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży opodatkowanej VAT i zwolnionej od tego podatku. Wyliczona proporcja wyniosła 59,61%. Czy prawidłowo zaokrągliłem proporcję przyjmując, że w moim (...)  »
Zakup komputerów i oprogramowania za dotację na uruchomienie firmy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 22
Jestem osobą bezrobotną. Planuję otworzyć własną działalność gospodarczą. W związku z tym zamierzam wystąpić o przyznanie dotacji z urzędu pracy na ten cel. Czy środki (...)  »
Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 22
Podatnik w prowadzeniu działalności gospodarczej korzysta z ryczałtu ewidencjonowanego. W najbliższym czasie będzie miał możliwość dokonania sprzedaży, w wyniku której uzyska przychód wyłączony z opodatkowania (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 22
Pracownik sprawuje opiekę nad zdrowym dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18 z uwagi na to, że matka (żona pracownika) przebywa w szpitalu. Zamiast jednak zaświadczenia od (...)  »
Składki ZUS za wspólnika zlikwidowanej jednoosobowej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 22
Z dniem 5 kwietnia 2022 r. chcę zlikwidować jednoosobową spółkę z o.o., z której opłacam za siebie składki społeczne oraz zdrowotną. Czy za kwiecień 2022 (...)  »
Wystawienie faktury na żądanie kupującego
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 22
Klient (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) w dniu 14 marca 2022 r. wpłacił zaliczkę na poczet wykonania usługi montażu okien. Ile czasu ma konsument na (...)  »
Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 22
W lutym 2022 r. dokonałem zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Transakcję udokumentowałem fakturą VAT RR z 7% VAT. Za fakturę zapłaciłem w marcu br. (...)  »
Tryb rozwiązania umowy przedłużonej do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 22
Zatrudnialiśmy pracownicę na podstawie umowy o pracę na czas określony. W trakcie jej obowiązywania okazało się, że jest ona w ciąży. Ze względu na stan (...)  »
Wpisywanie na fakturach NIP z przedrostkiem PL
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 22
Jestem czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiadam NIP z przedrostkiem PL. Na fakturach, które dotyczą transakcji wewnątrzwspólnotowych, podaję NIP z tym przedrostkiem, (...)  »
Opodatkowanie ryczałtem a usługa dla byłego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 22
Obecnie jestem zatrudniony na umowę o pracę na etacie jako serwisant maszyn przemysłowych. Zamierzam jednak ją rozwiązać i rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 22
Kobieta prowadząca od kilku lat własną działalność pozarolniczą opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne chorobowe, od maksymalnej dopuszczalnej podstawy wymiaru składki na to (...)  »
Odliczanie darowizn przez liniowca
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 22
Prowadzę działalność gospodarzą, korzystając w niej w 2022 r. z opodatkowania podatkiem liniowym. Czy wybór tej formy opodatkowania całkowicie wyklucza możliwość odliczenia od dochodu przekazanych (...)  »
Ubezpieczenie i składki ZUS zleceniobiorcy pobierającego rentę rodzinną
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 22
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która ma prawo do renty rodzinnej (jej wysokość wynosi 1.400 zł). Czy z tytułu wykonywania tej umowy powinniśmy zgłosić ją (...)  »
Usługi fotograficzne a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 22
Świadczę usługi fotograficzne przede wszystkim dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie mam jeszcze kasy rejestrującej, ponieważ nie przekroczyłem limitu 20.000 zł. Czy jeżeli efekty (...)  »
Oznaczenie GTU przy dostawie towaru wraz z transportem
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 22
Jestem podatnikiem VAT. Sprzedaję części elektryczne. Zdarza się, że zakupione towary dostarczam swoim kontrahentom, korzystając z usług firm transportowych. Wówczas na fakturach wyodrębniam wartość za (...)  »
Zastosowanie 0% stawki VAT w eksporcie towarów
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 22
Podatnik VAT (spółka z o.o.) w lutym 2022 r. sprzedał towar kontrahentowi spoza Unii Europejskiej. Sprzedaż ta została udokumentowana fakturą. Procedura wywozu rozpoczęła się 10 (...)  »
Urlop ojcowski w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 22
Pracownik ma dwoje dzieci, pierwsze urodzone 15 czerwca 2018 r., a drugie 11 lutego 2020 r. Na pierwsze dziecko wykorzystał 14 dni urlopu ojcowskiego, a (...)  »
Zaświadczenie do zasiłku opiekuńczego wystawione przez lekarza na zwykłym druku
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 23
Pracownik przyniósł zaświadczenie ze szpitala, że żona po porodzie jest niezdolna do opieki nad dzieckiem przez 14 dni. Nie jest to zaświadczenie ZLA, tylko zwykłe (...)  »
Obniżenie stawek VAT a WIS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 22
Mam interpretację (WIS) dotyczącą towaru, który został zakwalifikowany do CN dział 11 i dotychczas opodatkowany był 5% VAT. Od 1 lutego 2022 r. towar oznaczony (...)  »
Ulga na złe długi w VAT u wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 22
Prowadzę działalność opodatkowaną VAT. Z VAT rozliczam się za okresy miesięczne. Mam kilka niezapłaconych przez dłużników faktur. W lutym 2022 r. upłynęło 90 dni od (...)  »
Wycena prywatnych składników majątku wprowadzanych do firmy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 22
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną zamierza wprowadzić do firmy jako środek trwały samochód, który zakupił w 2017 r. W jaki sposób powinien ustalić jego wartość początkową? (...)  »
Prawo do renty, gdy niezdolność do pracy istniała jeszcze przed złożeniem wniosku
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 22
Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy złożyłem w ZUS 23 grudnia 2021 r., natomiast 27 stycznia 2022 r. byłem badany przez lekarza orzecznika, (...)  »
Ulga na złe długi w VAT u dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 22
Nie uregulowałem należności za jedną fakturę zakupu towaru. Termin 90 dni minął w dniu 10 lutego 2022 r. Uzyskałem informację, że wierzyciel zlikwidował działalność gospodarczą (...)  »
Stawka VAT na sprzedawane produkty rolne
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 22
Na cele działalności gospodarczej kupiłem od rolnika ryczałtowego ziemniaki. Wystawiłem fakturę VAT RR ze stawką 7%. Czy dalsza sprzedaż ziemniaków podlega opodatkowaniu 0% stawką VAT? (...)  »
Powrót pracownicy z urlopu rodzicielskiego a składki na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 22
Do 4 stycznia 2022 r. pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim, a od 5 stycznia do 17 marca 2022 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym. Bezpośrednio po (...)  »
Czy podatek od nieruchomości można płacić gotówką?
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 22
Prowadzę działalność i mam do zapłacenia podatek od nieruchomości (cztery raty, każda po 10.000 zł). Czy podatek mogę zapłacić gotówką, czy jednak płatność do urzędu (...)  »
VAT z faktury od biura nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 22
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zamierza sprzedać grunty zaliczone do środków trwałych. Sprzedaż będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt (...)  »
Pomoc na zakup terminala płatniczego
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 22
Planuję zakupić terminal płatniczy. Słyszałem, że można uzyskać wsparcie na ten cel. Gdzie należy wystąpić o jego przyznanie? Na jakich zasadach jest ono wypłacane? (pytanie (...)  »
Pełnomocnictwo do podpisania NIP-8
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 22
Spółka musi złożyć zgłoszenie NIP-8. Mam pełnomocnictwo UPL-1 do podpisywania w imieniu spółki e-deklaracji. Czy mogę na jego podstawie podpisać NIP-8? (pytanie nr 1379820) TAK. (...)  »
Podstawa chorobowego bezpośrednio po wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 22
Pracownica została zatrudniona w 2019 r. Jej wynagrodzenie ustalono na poziomie 2.800 zł. Od listopada 2020 r. do 3 lutego 2022 r. pracownica przebywała na (...)  »
Rozliczenie amortyzacji środka trwałego po otrzymaniu dotacji
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 22
Środek trwały o wartości początkowej 66.000 zł został wprowadzony do ewidencji w listopadzie 2021 r. Następnie w lutym 2022 r. firma otrzymała dotację dofinansowującą jego (...)  »
Opodatkowanie VAT sprzedaży towarów przed likwidacją działalności
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 22
Wspólnicy spółki cywilnej (podatnik VAT) podjęli decyzję o jej rozwiązaniu. Na dzień likwidacji w spółce pozostanie wyposażenie zakupione w 2021 r. (biurka, fotele), przy zakupie (...)  »
Obowiązek sprawozdawczy wobec GUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 22
Prowadzę niedużą firmę. Otrzymuję od GUS dużo sprawozdań do wypełnienia na temat pracowników czy produkcji. Część z nich robię rzetelnie, na inne brakuje mi czasu. (...)  »
Zasiłek opiekuńczy dla pracownicy opiekującej się dzieckiem w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 22
Jedna z naszych pracownic przebywa w szpitalu z dzieckiem w wieku 4 lat. Czy będzie jej przysługiwał zasiłek opiekuńczy, jeżeli w domu został mąż uprawniony (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.