Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
BIEŻĄCY NUMER
Składki ZUS ze zlecenia za studenta zagranicznej uczelni
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 22
Osoba będąca obywatelem Ukrainy podjęła u nas na czas wakacji pracę na podstawie umowy zlecenia. Przedstawiła nam zaświadczenie, że jest studentką uniwersytetu ukraińskiego. Czy w (...) »
ZUS przedsiębiorcy chorującego cały miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 22
Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą. Z tego tytułu opłacam składki ZUS na zasadach ogólnych. Nikogo nie zatrudniam. W czerwcu br. cały miesiąc byłem na zwolnieniu (...) »
Zawieszenie działalności a obowiązek przesyłania JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 22
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym podatek za okresy miesięczne. Zawiesiłem działalność gospodarczą od dnia 21 czerwca do 31 sierpnia br. Za czerwiec br. przesłałem JPK_VAT (...) »
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 22
Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zawarłem umowę z kontrahentem dotyczącą przygotowania projektów inwestycyjnych. Zakres umowy obejmuje także doradztwo techniczne. Czy (...) »
Informacja o okresie przechowywania akt
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 22
Pracownik wraz ze świadectwem pracy otrzymuje też informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Czy jeżeli pracownik zażąda wydania tej dokumentacji (w formie papierowej) od razu po (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Sumowanie okresów ubezpieczenia dla celów świadczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 22
Do 30 czerwca 2021 r. zatrudnialiśmy na umowę zlecenia kobietę, która z tego tytułu była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. do dobrowolnego ubezpieczenia (...)  »
Okulary dla przedsiębiorcy a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 22
Osoba fizyczna będąca architektem wykonuje usługi projektowe w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Przy świadczeniu tych usług wykorzystuje okulary korekcyjne przystosowane do pracy z monitorem ekranowym. (...)  »
Odliczenie VAT z faktury wystawionej z opóźnieniem
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 22
Otrzymujemy faktury, zazwyczaj za usługi, które są wystawione później niż 15. dnia po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa (usługa). Czy dla nas, jako dla nabywcy, (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT od usługi budowlanej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 22
W dniu 11 czerwca 2021 r. wystawiłem innemu przedsiębiorcy fakturę za usługę budowlaną świadczoną w okresie od 1 do 31 maja 2021 r. Na poczet (...)  »
Zastosowanie stawki VAT do remontu mieszkania
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 22
Firma wykonuje remont mieszkania o powierzchni do 150 m 2 i do swoich usług stosuje 8% stawkę VAT. Firma ta zwróciła się do mnie, jako (...)  »
Ubezpieczenie i składki ZUS przedsiębiorcy przebywającego na urlopie ojcowskim
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 22
Prowadzący działalność przebywa obecnie przez 2 tygodnie na urlopie ojcowskim (przysługuje mu za ten okres zasiłek macierzyński z ZUS). Składki ubezpieczeniowe opłaca do ZUS tylko (...)  »
Korekta zaświadczenia ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 22
Na wystawionym byłemu pracownikowi zaświadczeniu Rp-7 została błędnie wpisana kwota jego wynagrodzenia. Obecnie zwrócił się on z prośbą o wystawienie korekty Rp-7, ponieważ stara się (...)  »
Opłata administracyjna w leasingu a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 22
Przedsiębiorca korzysta z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Od leasingodawcy otrzymał fakturę dokumentującą opłatę administracyjną za wykonanie dodatkowych czynności polegających na udzieleniu organom (...)  »
Zawieszenie działalności a przesyłanie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 22
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W marcu br. zawiesiłem działalność gospodarczą. Otrzymałem wezwanie z urzędu skarbowego o przesłanie JPK_V7M za miesiące od chwili zawieszenia działalności. Czy (...)  »
Oznaczanie faktur wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 22
Sprzedaję złom z rozbiórki, wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, jednemu kontrahentowi. Wystawiłem trzy faktury na kwotę powyżej 15.000 zł każda. Natomiast (...)  »
Finansowanie składki zdrowotnej przez współpracownika
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 22
Od 1 lipca 2021 r. żona pomaga mi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Z uwagi na to, że spełnia wymagane warunki, zgłosiłem ją z tego tytułu (...)  »
Praca w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 22
Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy i obowiązują go 3-miesięczne okresy rozliczeniowe. Przez cały maj 2021 r. miał zaplanowaną pracę w dniach od (...)  »
Moment ujęcia wpłaty do PPK w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 22
Pracodawca podpisał umowę o prowadzenie PPK na początku maja 2021 r. Pracownicze wynagrodzenia za dany miesiąc wypłaca do 10. dnia następnego miesiąca. W ten sposób (...)  »
Prawo do zasiłku a termin przekazania dokumentów do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 22
Zatrudniłam osobę na podstawie umowy zlecenia od 10 maja 2021 r. Z tym też dniem została ona zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 8 czerwca (...)  »
Termin odliczenia VAT z faktury za leasing
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 22
W czerwcu br. otrzymałam fakturę za ratę leasingu operacyjnego urządzenia, wystawioną w czerwcu br., z datą sprzedaży lipiec br. Czy VAT wynikający z faktury powinnam (...)  »
Podstawa chorobowego, gdy wynagrodzenie wypłacane jest w następnym miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 22
Od stycznia 2021 r. przesunięta została data wypłaty wynagrodzenia za pracę należnego pracownikom. Po zmianie jest ono wypłacane następnego miesiąca kalendarzowego. Jak ustalić podstawę świadczenia (...)  »
Korekta raportów w razie informacji z ZUS o przekroczeniu limitu składek
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 22
Otrzymaliśmy pismo z ZUS, w którym organ rentowy informuje nas, że w grudniu 2020 r. pracownik przekroczył roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. (...)  »
Zwolnienie z VAT przy usługach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 22
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych. W 2020 r. przekroczyłem obrót w wysokości 200.000 zł. Czy miałem obowiązek złożenia formularza (...)  »
Gdy e-ZLA ma status "wsteczne - do wyjaśnienia"
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 22
Pracownik był na zwolnieniu lekarskim, ale zwolnienie nie dotarło do firmy, tj. nie było widoczne na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS. Zostało ono (...)  »
Przyjęcie do pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 22
Zamierzam zatrudnić panią do pracy na część etatu do sprzątania. Posiada ona orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na stałe i wymaga opieki oraz pomocy (...)  »
Formalności rejestracyjne przy usługach budowlanych na terenie Unii
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 22
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, niebędąca podatnikiem VAT, będzie wykonywać usługę budowlaną dla firmy niemieckiej na nieruchomości znajdującej się na terytorium Niemiec. Czy w tej (...)  »
Termin odliczenia VAT u podatnika rozliczającego się kasowo
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 22
Rozliczam się z VAT metodą kasową. Ponieważ jestem podatnikiem VAT od początku 2021 r., VAT rozliczam miesięcznie. Czy posiadając fakturę zakupu i płacąc za nią, (...)  »
ZLA wystawiane na okres, na jaki ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 22
Jeden z naszych pracowników miał długie chorobowe. Dostaliśmy pismo z ZUS, że jego zasiłek chorobowy skończy się z dniem 15 listopada 2020 r. Potem czekaliśmy (...)  »
VAT z faktury od sprzedawcy wykreślonego z rejestru podatników
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 22
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W dniu 2 czerwca 2021 r. kupiłem towar handlowy. Transakcja została udokumentowana fakturą. W lipcu br. przed sporządzeniem rozliczenia VAT za (...)  »
Kosztowe rozliczenie wydatków na utwardzenie gruntu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 22
Osoba fizyczna na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiła niezabudowaną działkę gruntową, wprowadzając ją do ewidencji środków trwałych. Obecnie przedsiębiorca ten postanowił dokonać utwardzenia działki w (...)  »
Jednorazowa amortyzacja przy przekroczeniu limitu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 22
Firma zakupiła w maju br. za kwotę netto 160.000 zł i oddała do używania fabrycznie nowe urządzenie zaliczone do grupy 6 KŚT. W miesiącu nabycia (...)  »
Wynagrodzenie zasadnicze i premia zmienna w podstawie wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 22
Wynagrodzenie pracownika składa się ze stałej pensji zasadniczej oraz premii uznaniowej (zmiennej), zmniejszanej proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności w pracy. W jednym z miesięcy, które (...)  »
Zakup pracowniczych koszulek w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 22
Restauracja zakupiła dla pracowników t-shirty i wydała je im z przeznaczeniem do używania w trakcie wykonywania przez nich pracy. Koszulki te nie zostały jednak oznaczone (...)  »
Wpisywanie na fakturach sprzedaży NIP z przedrostkiem PL
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 22
Niektóre polskie firmy na fakturach sprzedaży krajowej umieszczają swój NIP z przedrostkiem PL. Transakcje są opodatkowane 23% stawką VAT. Czy jest to prawidłowe postępowanie? (pytanie (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży towaru handlowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 22
Firma sprzedaje oleje przemysłowe stanowiące towar handlowy. W dniu 26 maja 2021 r. klient kupił olej i tego samego dnia go otrzymał. Faktura dokumentująca tę (...)  »
Dofinansowanie z PFRON a wsparcie antykryzysowe
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 22
Zatrudniam osoby niepełnosprawne, na które pobieram dofinansowanie z PFRON. Czy korzystając z tej formy pomocy mogę wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń udzielane dla mojej branży przez (...)  »
Dokumenty zgłoszeniowe w ZUS wspólniczki spółki jawnej po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 22
Wspólniczka spółki jawnej pobierała do połowy czerwca 2021 r. zasiłek macierzyński i w tym czasie opłacała za siebie do ZUS tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. (...)  »
Korekta VAT u dłużnika w uldze na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 22
Nie uregulowałem należności za fakturę, której termin płatności był wyznaczony na 3 kwietnia 2021 r. 90 dni od terminu płatności wyznaczonego na fakturze upływa w (...)  »
VAT od zakupów związanych z usługami opodatkowanymi poza Polską
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 22
Firma (czynny podatnik VAT) prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje m.in. świadczenia usług opodatkowanych poza terytorium kraju. W tym celu ponosi koszty utrzymania biura (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 22
Zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłacamy pracownikom nagrody jubileuszowe nie częściej niż co 5 lat. W marcu 2017 r. pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową za 25 lat (...)  »
Zwolnienie z pracy w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 22
Pracownik został zwolniony z pracy w trybie określonym w art. 53 Kodeksu pracy - w trakcie okresu, na jaki przyznano mu świadczenie rehabilitacyjne. Czy w (...)  »
Ustalenie limitu zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 22
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od 2019 r. Nie jestem czynnym podatnikiem VAT. Na chwilę obecną mój obrót wynosi 188.000 zł. W którym momencie nastąpi przekroczenie (...)  »
Dla świadczenia przedemerytalnego ważna jest przyczyna rozwiązania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 22
Pracownica została zwolniona przez zakład pracy w oparciu o art. 53 Kodeksu pracy. Po zwolnieniu zarejestrowała sie w PUP i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych. W (...)  »
Dodatkowe dane na fakturze sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 22
Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W sklepie sportowym dokonałem zakupu roweru na raty. Transakcja została udokumentowana paragonem. Przy czym zażądałem wystawienia faktury (ponieważ paragon (...)  »
Odliczanie firmowej straty za lata poprzednie
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 22
Osoba fizyczna poniosła w 2018 r. stratę w działalności gospodarczej w kwocie 74.656,99 zł. Od dochodu osiągniętego z tej działalności w 2019 r. odliczyła z (...)  »
Usługi dla byłego pracodawcy a prawo do podatku liniowego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 22
Osoba fizyczna rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 1 czerwca 2021 r. W ramach tej działalności będzie świadczyć usługi na rzecz podmiotu, z którym w 2021 (...)  »
Rozliczenie w kosztach faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 22
W czerwcu 2021 r. kontrahent wystawił i dostarczył naszej firmie fakturę korygującą dotyczącą zakupu dokonanego u niego w maju br. Fakturę wystawiono z powodu błędu (...)  »
Kwota zmniejszająca u pracownika z zawieszoną działalnością
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 22
Firma zatrudniła pracownika, który obecnie ma zawieszoną działalność gospodarczą. Czy taka osoba może skutecznie złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-2, a on stosować jej kwotę zmniejszającą podatek? (...)  »
Kasa rejestrująca a spis z natury
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 22
Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż w prowadzonej działalności ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Działalność tę z końcem czerwca 2021 r. (...)  »
Zgłoszenie do PPK nowo zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 22
W firmie wdrożone zostały pracownicze plany kapitałowe. Zatrudniliśmy pracownika na umowę o pracę. W jakim czasie powinniśmy zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK? (pytanie (...)  »
Sama składka zdrowotna nie daje uprawnień do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 22
We wrześniu 2020 r. rozpoczęłam prowadzenie własnej działalności gospodarczej, opłacając tylko składkę zdrowotną. Natomiast z dniem 1 kwietnia 2021 r. zgłosiłam się do ubezpieczeń społecznych, (...)  »
Kasa rejestrująca przy rozpoczęciu sprzedaży w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 22
W dniu 15 stycznia br. dokonałem pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Limit zwolnienia z kas przekroczyłem w kwietniu br. Czy od (...)  »
Amortyzacja środka trwałego kupionego za gotówkę
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 22
Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą zakupiła od innej firmy samochód i zapłaciła za niego gotówką. Cena samochodu przewyższa 15.000 zł, a samochód został wprowadzony do ewidencji (...)  »
Adres płatnika składek na zaświadczeniu ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 22
O wydanie zaświadczenia ERP-7 zwrócił się do mnie były pracownik. W latach, w których on pracował, firma znajdowała się pod innym adresem niż obecnie. Który (...)  »
Wypłacanie premii kwartalnej a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 22
W firmie wdrożyliśmy pracownicze plany kapitałowe. Co kwartał wypłacana jest premia, której wartość uzależniona jest od uzyskanego przez pracodawcę obrotu. Czy od tej premii należy (...)  »
Dofinansowanie z FGŚP w związku z COVID-19 na zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 22
Zamierzam wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z wojewódzkiego urzędu pracy ze środków FGŚP w związku z COVID-19. Czy dofinansowanie to przysługuje tylko w odniesieniu do (...)  »
Kolejne zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy po przerwie
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 22
Pracownik był zatrudniony od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. na czas określony. Następnie zawarliśmy z nim od 1 stycznia 2019 r. umowę na (...)  »
Ustalenie podstawy zasiłku przy korzystaniu z urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 22
Pracownik z wynagrodzeniem minimalnym (wynoszącym w 2020 r. - 2.600 zł i w 2021 r. - 2.800 zł) korzystał z urlopu bezpłatnego przez 2 dni (...)  »
Kierownik budowy a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 22
Rozpoczynam działalność gospodarczą, w ramach której m.in. będę pełnił funkcję kierownika budowy. Czy mogę korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT w zakresie tej działalności, czy (...)  »
Spadek obrotów przy dotacji branżowej
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 22
Zamierzam wystąpić o dotację branżową w kwocie 5.000 zł. Jakie miesiące należy porównać, aby wykazać spadek obrotów? (pytanie nr 1350997) Dotację w kwocie do 5.000 (...)  »
Dokumenty do wypłaty zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 22
Jestem uprawniona do wypłaty zasiłków swoim pracownikom. Na moim profilu płatnika składek pojawiła się informacja o zwolnieniu lekarskim wystawionym pracownicy. Jest na nim zapisane, że (...)  »
Składki ZUS zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą i opłacającego mały ZUS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 22
Osoba, z którą zawarliśmy umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą. Z racji prowadzonej firmy opłaca za siebie tzw. mały ZUS. Zlecenie nie jest wykonywane w ramach (...)  »
Odliczenie VAT z faktury zawierającej oznaczenie "metoda kasowa"
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 22
W dniu 20 maja 2021 r. otrzymałem fakturę zawierającą oznaczenie "metoda kasowa" i tego samego dnia za nią zapłaciłem. Faktura została wystawiona w dniu 30 (...)  »
NZOZ a stosowanie kasy on-line
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 22
Podatnik (spółka) prowadzi niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ). Jest on wpisany na listę podmiotów leczniczych. Posiada kasę fiskalną, ponieważ świadczy usługi dla osób fizycznych nieprowadzących (...)  »
Kasa rejestrująca przy usługach remontowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 22
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi remontowo-budowlane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy jeśli moje obroty przekroczą limit 20.000 zł, to oznacza, (...)  »
Składki ZUS za pracownika będącego jednocześnie członkiem rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 22
Osoba zatrudniona w naszej spółce na podstawie umowy o pracę została jednocześnie powołana na członka rady nadzorczej tej spółki. Za pełnienie tej funkcji będzie otrzymywała (...)  »
Kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu statusu firmy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 22
Zamierzam ubiegać się o dofinansowanie na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu muszę ustalić status firmy. Czy spełniam kryteria dla uznania mnie za mikroprzedsiębiorstwo, (...)  »
Katering na potrzeby przedsiębiorcy a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 22
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykupiła na swoje potrzeby miesięczny abonament w kateringu. Czy wydatki na takie wyżywienie mogą stanowić firmowe koszty podatkowe? (pytanie nr (...)  »
Mechanik samochodowy a powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 22
W dniu 4 czerwca 2019 r. rozpocząłem działalność gospodarczą w zakresie mechaniki pojazdowej (PKD 45.20) i zarejestrowałem się do VAT. Świadczę wyłącznie usługi. Moje obroty (...)  »
Niepełna dokumentacja do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 22
Jestem płatnikiem zasiłków dla swoich ubezpieczonych. Pracownica kilka dni temu urodziła dziecko, ale nadal przebywa z nim w szpitalu. Przez swojego partnera złożyła wniosek o (...)  »
Rozliczenie w pdof pracowniczego ZUS zapłaconego po likwidacji firmy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 22
Z dniem 31 marca 2021 r. zakończyłam prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Już po tej dacie zapłaciłam w obowiązującym (...)  »
Zaliczka od pracowniczego zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 22
Pracownik naszej firmy przez cały maj br. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za ten okres pracodawca wypłaci mu zasiłek chorobowy - nie otrzyma on żadnych innych (...)  »
Koszty u pracownika - członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 22
Osoby zatrudnione na umowę o pracę w spółce z o.o. jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu tej spółki na podstawie aktu powołania. Zarówno z jednego, jak (...)  »
Skutki posługiwania się na fakturach NIP z przedrostkiem PL
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 22
Na fakturach w obrocie krajowym przed NIP podaję przedrostek PL. Czy jeżeli faktura krajowa zawiera ten przedrostek, to w nowym JPK_VAT powinienem podawać NIP kontrahenta (...)  »
Chorobowe bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 22
Firma zatrudnia 17 pracowników. Jednej z pracownic kończy się zasiłek macierzyński płatny przez ZUS. Jest ona w kolejnej ciąży. Czy będzie jej należne wynagrodzenie chorobowe (...)  »
Ryczałt za pranie odzieży roboczej podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 22
Firma wypłaca pracownikom technicznym ryczałt za pranie odzieży roboczej w stałej miesięcznej kwocie 30 zł, jeśli pracownik przepracuje chociaż 1 godzinę w miesiącu. Czy kwota (...)  »
Dokonywanie zmian w CEIDG przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 22
Prowadzę działalność gospodarczą na postawie wpisu w CEIDG. Zamierzam zmienić bank, w którym posiadam firmowy rachunek bankowy. Czy muszę zgłosić do CEIDG zmianę w tym (...)  »
Termin odliczenia VAT od zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 22
W dniu 30 kwietnia 2021 r. wpłynęła do mnie faktura zaliczkowa (na poczet przyszłej dostawy materiałów) wystawiona w dniu 29 kwietnia br. Zaliczkę uregulowałem w (...)  »
Odliczenie VAT na podstawie paragonu za przejazd autostradą
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 22
W prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT ponoszę wydatki za przejazd autostradami, które dokumentowane są paragonami, na których nie ma NIP nabywcy. Czy w tej sytuacji (...)  »
Skutki podatkowe umorzenia mikropożyczki
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 22
Firmie została udzielona z Funduszu Pracy (FP) mikropożyczka w kwocie 5.000 zł, przewidziana w przepisach art. 15zzd specustawy w sprawie COVID-19. Po spełnieniu przez firmę (...)  »
Opodatkowanie sprzedaży znaczków z prywatnej kolekcji
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 22
Jestem właścicielem dużej kolekcji znaczków pocztowych. Uzupełniam ją systematycznie, zdarza mi się również sprzedawać te, które się w mojej kolekcji powtarzają. Czy w związku z (...)  »
Gdy niezdolność do pracy w związku z COVID-19 wykracza poza okres zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 22
Złożyłam wypowiedzenie w pracy, w efekcie którego moje zatrudnienie ustanie z dniem 31 maja 2021 r. W trakcie okresu wypowiedzenia stałam się niezdolna do pracy (...)  »
Rozliczenie sprzedaży niezamortyzowanego auta osobowego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 22
Przedsiębiorca zamierza sprzedać samochód, którego wartość początkowa wynosi 30.000 zł. Samochód jest środkiem trwałym i na dzień sprzedaży nie będzie jeszcze całkowicie zamortyzowany. Czy w (...)  »
Zapłacona składka na ubezpieczenie chorobowe po terminie
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 22
Zapłaciłam składkę m.in. na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po obowiązującym mnie terminie płatności. Czy z tego względu powinnam na nowo wysłać druk ZUS ZUA z przystąpieniem (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.