Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 września 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 r., godz. 12:07 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.539 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.09.2023 r.
 • Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądowym
 • Samochód w firmie - zezwolenia, opłaty i inne koszty dotyczące użytkowania
czwartek - 28.09.2023 r.
 • Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego
poniedziałek - 02.10.2023 r.
 • Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania w VAT?
czwartek - 05.10.2023 r.
 • Działania promocyjne w rachunku podatkowym
 • Fundusze europejskie na rozwój firmy
25.09.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za sierpień 2023 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za sierpień 2023 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
przekazanie sprawozdania Rb-40 za sierpień 2023 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
przekazanie sprawozdania Rb-40 za sierpień 2023 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2023 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Odliczenie VAT z faktury "metoda kasowa"
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023, strona 22
Podatnik rozliczający się z VAT metodą kasową w sierpniu 2023 r. wystawił fakturę pro forma. Na podstawie pro formy dokonałem wpłaty na poczet dostawy towaru. (...)  »
Obowiązki rolnika - podatnika VAT powracającego do zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023, strona 22
Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT planuje powrócić do zwolnienia z VAT. Czy w tej sytuacji musi sporządzić spis z natury? (pytanie nr 1456207) Na (...)  »
Okres należnego zasiłku chorobowego dla prowadzącego własną działalność pozarolniczą
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023, strona 22
Wspólnik spółki przebywa na zasiłku chorobowym już 140 dni. Czy tak jak pracowników obowiązuje go limit 182 dni tego świadczenia i czy później może on (...)  »
Raporty ZUS za pracownicę pobierającą zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023, strona 22
We wrześniu br. pracownica urodziła dziecko i od dnia porodu przebywa na urlopie macierzyńskim. Nasza firma zatrudnia tylko trzech pracowników, więc nie jest uprawniona do (...)  »
Wysokość odliczenia VAT od wydatków dotyczących kampera
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023, strona 22
Jeden ze wspólników spółki cywilnej (czynny podatnik VAT) zakupił pojazd typu kamper. Będzie on wykorzystywany na cele prywatne wspólników spółki cywilnej, a także w działalności (...)  »
Zwrot VAT w terminie 60 dni
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023, strona 22
W rozliczeniu VAT wykazałem sprzedaż opodatkowaną 23% VAT oraz zakup towarów i usług, w wyniku czego powstała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wykażę ją do (...)  »
Czego spodziewać się podczas kontroli Sanepidu?
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023, strona 22
Zakład otrzymał pismo o planowanej kontroli Sanepidu. Działa on w branży spawalniczej, prowadzi też malarnię proszkową. Czego może spodziewać się podczas kontroli? Co kontroluje Sanepid? (...)  »
Ulga termomodernizacyjna po otrzymaniu dotacji
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023, strona 22
Osoba fizyczna w zeznaniu PIT-36 za 2022 r. dokonała odliczenia w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej 100% wydatków poniesionych w tym samym roku na zakup i (...)  »
Wypłata nagrody jubileuszowej a wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023, strona 22
Pracownik jest uczestnikiem PPK. W przyszłym miesiącu uzyska prawo do 10-letniej nagrody jubileuszowej. Zostanie ona wypłacona w terminie przelewu pensji. Czy od tej nagrody należy (...)  »
Ważność orzeczenia, które wygasło w czerwcu 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023, strona 22
Pracownik przedstawił mi orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wygasło z dniem 30 czerwca br. Czy taki dokument jest nadal ważny i mogę go uwzględniać (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023, strona 22
Pracownica zatrudniona na pełny etat do 14 września 2023 r. przebywa na urlopie rodzicielskim, po którym rozpocznie wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego za 2023 r. Po urlopie (...)  »
Czy przy zmianie wspólnika spółki z o.o. składa się NIP-8?
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023, strona 22
W spółce z o.o. doszło do zmiany wspólnika. Czy w takiej sytuacji spółka z o.o. powinna złożyć NIP-8? Czy NIP-8 dotyczy tylko spółek osobowych? (pytanie (...)  »
Ubieganie się przez pracownika o jednorazowe odszkodowanie z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023, strona 22
Pracownik uległ wypadkowi w pracy (poraził go prąd). W dniu wypadku był na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Po wykonaniu badań wrócił do domu. Pracownik nie przebywał (...)  »
Odliczenie VAT na podstawie duplikatu faktury
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023, strona 22
W maju 2023 r. była wystawiona faktura sprzedaży towaru. Ponieważ faktura zaginęła, poprosiłem o wystawienie duplikatu. Kontrahent duplikat wystawił w sierpniu 2023 r. i w (...)  »
Zmiana w ZUS kodu tytułu ubezpieczenia po uzyskaniu stopnia niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023, strona 22
Pracownik dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które zostało mu wydane kilka miesięcy temu. Z jaką datą pracodawca powinien zmienić pracownikowi kod tytułu ubezpieczenia? (pytanie (...)  »
Składki ZUS z urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023, strona 22
Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacamy pracownikom 5. dnia następnego miesiąca. Jedna z pracownic od 1 września 2023 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Złożyła oświadczenie o (...)  »
Termin odliczenia VAT u podatnika likwidującego działalność
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 22
Podjąłem decyzję o likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Nastąpi to z końcem września br. We wrześniu br. nie będę miał sprzedaży. Mam natomiast jedną fakturę (...)  »
Udokumentowanie sprzedaży w działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 22
Prowadzę działalność nierejestrową. Muszę wystawić fakturę bez VAT dokumentującą wykonaną przeze mnie usługę (nabywca tego zażądał). Jakie dane powinna zawierać taka faktura? (pytanie nr 1456067) (...)  »
Informacja do ZUS o urlopie bezpłatnym pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 22
Zatrudniam na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony pracownika z Białorusi (ma wszystkie pozwolenia). Na jego wniosek udzieliłem mu na cały sierpień 2023 r. (...)  »
Co dzieje się ze składkami zebranymi w OFE?
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 22
Pobieram z ZUS emeryturę. Byłem członkiem ofe. Czy w związku z przejściem na emeryturę z ZUS składki odprowadzane do ofe zostały w jakiś sposób uwzględnione (...)  »
Skutki w VAT u wierzyciela spłaty należności przez dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023, strona 22
Kontrahent nie uregulował mi należności za fakturę sprzedaży towaru, w związku z tym skorygowałem podstawę opodatkowania oraz podatek należny w ramach ulgi na złe długi. (...)  »
Termin zapłaty podatku od środków transportowych nabytych w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023, strona 22
Nabyliśmy ciągniki siodłowe 20 czerwca 2023 r. Jaki jest termin zapłaty podatku od środków transportowych? Czy podatek za te pojazdy płacimy od lipca do grudnia (...)  »
Jednomiesięczna umowa zlecenia z uczennicą liceum a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023, strona 22
Chcemy na okres jednego miesiąca wakacji zawrzeć umowę zlecenia z 17-letnią uczennicą liceum. Czy mimo że nie podlega ona z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i (...)  »
Kiedy naliczyć zleceniobiorcy składkę chorobową?
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023, strona 22
Zatrudniamy zleceniobiorcę od 3 sierpnia 2023 r. Z tytułu wykonywanej umowy zlecenia podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dopiero od 1 września 2023 (...)  »
Świadczenie chorobowe może przysługiwać od soboty
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023, strona 22
Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku. W sobotę poszedł na zabieg do szpitala i od tego dnia ma wypisane zwolnienie lekarskie. Czy mimo że sobota (...)  »
Opieka nad rodzicem, gdy współmałżonek ubezpieczonego prowadzi gospodarstwo rolne
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023, strona 22
Pracownik ubiega się o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą matką. Na tę okoliczność na moje PUE ZUS wpłynęło e-ZLA wystawione mu na okres (...)  »
Stawka za godzinę pracy w nocy w sierpniu 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023, strona 22
Pracodawca wyznaczył w sierpniu 2023 r. w firmie dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników na 31 sierpnia 2023 r. Czy w takiej sytuacji (...)  »
Wystawienie faktury do paragonu z NIP na wartość przekraczającą 450 zł
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023, strona 22
Wystawiłem fakturę do paragonu z NIP nabywcy na kwotę powyżej 450 zł. Czy po zakończeniu miesiąca fakturę powinienem ująć w JPK i odjąć wartość faktury (...)  »
Opodatkowanie VAT wynajmu mieszkania dla spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023, strona 22
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wynająłem na rok lokal mieszkalny spółce z o.o., w którym będą mieszkać jej pracownicy. Czy przy świadczeniu usługi wynajmu można zastosować (...)  »
Warunki skorzystania z ulgi na złe długi w VAT przez wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023, strona 22
Mam kilka nieopłaconych faktur. Zamierzam w ramach ulgi na złe długi skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny. Czy istnieje taka możliwość w sytuacji, gdy dłużnik (...)  »
Moment powstania przychodu z tytułu wykonania robót budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023, strona 22
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, opłacający zryczałtowany podatek dochodowy, wykonał roboty budowlane. Protokół odbioru robót został podpisany 14 lipca br., natomiast faktura za ich wykonanie została (...)  »
Wymiar dodatkowego urlopu dla niepełnosprawnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023, strona 22
Pracownik zatrudniony w naszej firmie na pełny etat dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wystawione na początku lipca 2022 r. Po upływie roku od daty (...)  »
Stawka VAT na pszenicę
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 22
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaję m.in. pszenicę. Czy od 1 lipca 2023 r. nadal obowiązuje 0% VAT na pszenicę? (pytanie nr 1454944) Zasadą jest (...)  »
Ulga na zakup drukarki fiskalnej on-line
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 22
Sprzedaż w działalności gospodarczej prowadzę przy zastosowaniu drukarki fiskalnej kupionej 5 lat temu. Skorzystałem z ulgi z tytułu jej zakupu. Czy kupując obecnie kolejną drukarkę (...)  »
Okres należnego zasiłku po rozwiązaniu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 22
Pracownik, któremu roczna umowa o pracę zakończyła się z dniem 30 czerwca 2023 r., zachorował z dniem 10 lipca 2023 r. Na razie ma zwolnienie (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny cudzoziemca
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 22
Pracownik będący obywatelem Białorusi chce, abyśmy zgłosili do ubezpieczenia zdrowotnego członków jego rodziny mieszkających w Polsce, którzy też są obywatelami Białorusi i nie mają żadnego (...)  »
Obowiązkowy przegląd techniczny kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023, strona 22
Sprzedaż w prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy rejestrującej on-line. Czy za nieprzeprowadzenie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy grożą jakieś kary? (pytanie nr 1454928) Podatnicy (...)  »
Czy w firmie informatycznej trzeba powołać inspektora ochrony danych?
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023, strona 22
Spółka świadczy usługi informatyczne. Głównie przetwarza dane swoich klientów. Czy powinna powołać inspektora ochrony danych? (pytanie nr 1456556) Odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa (...)  »
Zmiana etatu a zwolnienie lekarskie i podstawa chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023, strona 22
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł. Od września 2023 r. etat zostanie mu zmniejszony (...)  »
Ulga na złe długi u wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023, strona 22
Kontrahent nie uregulował mi należności za fakturę sprzedaży towaru. Termin 90 dni od wyznaczonego na fakturze terminu płatności upłynął w dniu 10 lipca br. Czy (...)  »
Wysokość odliczenia VAT od zakupu samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023, strona 22
Podatnik VAT prowadzący działalność handlową zakupił na cele tej działalności używany samochód osobowy na wartość netto 15.000 zł, podatek VAT 3.450 zł. Samochód będzie wykorzystywany (...)  »
Wykazanie w raportach ZUS urlopu ojcowskiego płatnego przez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023, strona 22
Pracownik wykorzystał w lipcu 2023 r. przysługujący mu 2-tygodniowy urlop ojcowski. Nie jesteśmy zakładem uprawnionym do wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, więc zasiłek macierzyński za (...)  »
Niepełnosprawność a dodatki do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023, strona 22
Po osiągnięciu 55 lat przeszłam na wcześniejszą emeryturę. Z tytułu niepełnosprawności, która powoduje, że jestem niezdolna do samodzielnej egzystencji, przebywam w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Z emerytury (...)  »
Zakup kwiatów i bylin do obsadzenia siedziby firmy w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023, strona 22
Firma zakupiła kwiaty do donic i byliny na rabaty znajdujące się wokół jej siedziby. Czy wartością poniesionych na ten cel wydatków można obciążyć koszty podatkowe? (...)  »
Zwrot z polisy a rozliczenia międzyokresowe kosztów
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023, strona 22
Zawarliśmy umowę ubezpieczenia samochodu na okres od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r. W lutym br. opłaciliśmy całą składkę i do kosztów odnieśliśmy jej (...)  »
Umowa zlecenia a dostęp do bazy danych pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023, strona 22
Chcemy zatrudnić osobę (studenta) do serwisu na umowę zlecenia. Osoba ta będzie mieć dostęp do bazy klientów, danych firmy itp. Jakie obowiązki w związku z (...)  »
Przekazanie ZUS RSA przy braku wypłaty świadczenia z tytułu choroby
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023, strona 22
Zleceniobiorca przez 7 dni w czerwcu br. przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Z uwagi na okres wyczekiwania ZUS nie wypłacił mu świadczenia z (...)  »
Faktura od podatnika zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023, strona 22
Otrzymałem fakturę za wykonanie usługi transportowej. Kontrahent ma w PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów, a na fakturze wpisał "zwolnienie przedmiotowe". Tymczasem jest on zwolniony (...)  »
Ewidencjonowanie w kasie wynajmu kampera osobie prywatnej
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023, strona 22
W prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży różnych artykułów dekoracyjnych, ewidencjonując ją przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Dodatkowo na cele działalności zakupiłem pojazd typu kamper z przeznaczeniem (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe nie tylko za dni świadczonej pracy
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023, strona 22
Pracownik świadczy pracę od poniedziałku do piątku i w 2023 r. ma prawo do 33 dni wynagrodzenia chorobowego płatnego przez pracodawcę. Czy do tych 33 (...)  »
Należności wypłacone po śmierci pracownika a koszty
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023, strona 22
W dniu 7 czerwca 2023 r. firma wypłaciła po śmierci pracownika należne mu wynagrodzenie za maj 2023 r. wraz z odprawą pośmiertną członkom jego rodziny (...)  »
Kolejne zwolnienie lekarskie po odmowie zasiłku w związku z wyczerpaniem okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 03.08.2023, strona 22
Pracownik zaczął chorować jeszcze w 2022 r. i przebywał na zwolnieniu lekarskim do końca maja 2023 r. W między czasie otrzymałem pismo z ZUS będącego (...)  »
Wynagrodzenie dla osoby odbywającej praktykę absolwencką
Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 03.08.2023, strona 22
W połowie sierpnia br. zawrzemy umowę o odbycie praktyki absolwenckiej z absolwentem uczelni wyższej. Będzie ona trwać dwa i pół miesiąca. W jakiej kwocie powinniśmy (...)  »
Wpisywanie na fakturach NIP z przedrostkiem PL
Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 03.08.2023, strona 22
Na cele prowadzonej działalności gospodarczej kupuję różne towary i usługi od kontrahentów krajowych. Sprzedawcy transakcje dokumentują fakturami, na których jest wyszczególniony m.in. ich NIP. Na (...)  »
Finansowanie kursu prawa jazdy dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 03.08.2023, strona 22
Pracodawca opłacił zatrudnionemu przez siebie pracownikowi kurs prawa jazdy kategorii C. Czy poniesione z tego tytułu wydatki będą stanowić w firmie pracodawcy koszt uzyskania przychodów? (...)  »
Ujęcie w księgach nakładów na obcy środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023, strona 22
Wydzierżawiamy urządzenie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Ponieśliśmy koszty (10.500 zł) na wymianę niektórych części w tym urządzeniu. Czy w księgach wydatki te należy zakwalifikować (...)  »
Aktualizacja zgłoszenia NIP-2
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023, strona 22
Nastąpiła zmiana danych firmy. Trzeba w związku z tym złożyć w urzędzie skarbowym NIP-2. Czy zgłoszenie aktualizacyjne można przesłać przez internet, czy trzeba je złożyć (...)  »
Koszty wyżywienia przedsiębiorcy w zagranicznej podróży
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023, strona 22
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną odbywa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podróże biznesowe. Czy wyjeżdżając w taką podróż za granicę i ponosząc wydatki na wyżywienie, (...)  »
Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023, strona 22
Zamierzam zatrudnić pracownika z zagranicy. W związku z tym muszę wystąpić o wydanie zezwolenia na jego zatrudnienie (typu A). Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? (...)  »
Używanie dwóch osobówek w indywidualnej działalności
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023, strona 22
Przedsiębiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, nie zatrudniając w niej pracowników. Prywatnie posiada zarejestrowane na siebie dwa samochody osobowe. Czy w tej sytuacji może w kosztach (...)  »
Wystawienie faktury z pominięciem kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023, strona 22
Mechanik samochodowy w czerwcu br. wystawił fakturę za wykonanie usługi naprawy pojazdu osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sprzedaży tej nie zaewidencjonował w kasie rejestrującej. Błąd (...)  »
Gdzie sprawdzić hurtownię alkoholu?
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023, strona 22
Zamierzam otworzyć restaurację. Zastanawiam się, gdzie zaopatrywać się w alkohol. Czy jest jakiś rejestr, w którym można sprawdzić, czy mogę kupować alkohol od danego podmiotu? (...)  »
Status ucznia dla celów ZUS
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023, strona 22
W kwietniu br. 19-latek ukończył liceum. Nie zamierza kontynuować nauki na studiach ani w szkole policealnej. Do kiedy może być zgłoszony przez rodziców do ubezpieczenia (...)  »
Podstawa chorobówki przy urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023, strona 22
W jednym z miesięcy, które biorę pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, pracownik z wynagrodzeniem stałym, określonym w umowie o pracę w wysokości 4.000 (...)  »
Data zgłoszenia w ZUS wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023, strona 22
Od 1 kwietnia 2023 r. do istniejącej spółki jawnej przystąpiła wspólniczka. Wysłaliśmy w tej sprawie wniosek o zmianę w KRS. Od kiedy i w jaki (...)  »
Sprzedaż przez rolnika - podatnika VAT a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023, strona 22
Jestem rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Czy sprzedając w miejscu prowadzenia działalności swoje produkty rolne (nie usługi) osobom prywatnym, mam obowiązek posiadania kasy fiskalnej? (...)  »
VAT przy zaliczce na poczet usługi najmu
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023, strona 22
Firma przed wystawieniem faktury za wynajem samochodu (data wystawienia faktury czerwiec 2023 r., okres najmu maj-czerwiec 2023 r.) otrzymała płatność, tj. w kwietniu 2023 r. (...)  »
Przewozy na potrzeby własne tylko z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023, strona 22
Prowadzę firmę budowlaną. Z początkiem września br. zakupię samochód ciężarowy o dmc powyżej 3,5 tony. Będzie on służył do przewozu materiałów budowlanych na budowy, na (...)  »
Obowiązki związane ze wznowieniem działalności
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023, strona 22
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, która od pewnego czasu jest zawieszona. Jakich formalności należy dopełnić celem jej wznowienia? Do jakich organów należy to zgłosić? Czy oddzielnie (...)  »
Rozliczanie kosztów używania użyczonego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023, strona 22
W swojej jednoosobowej działalności wykorzystuję na cele mieszane samochód osobowy użyczony przez ojca. Czy dysponując umową użyczenia, mogę w kosztach firmowych rozliczać wydatki na nabywane (...)  »
Faktura sprzedaży do kwoty 450 zł
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023, strona 22
Prowadzę myjnię samochodową, w której sprzedaż ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zdarza się, że klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i chce, aby - (...)  »
Opodatkowanie VAT usługi gastronomicznej dla włoskiego kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023, strona 22
Prowadzę lokal gastronomiczny (restaurację wraz z barem) w Polsce i jestem zarejestrowany do celów VAT. W moim lokalu usługę gastronomiczną zakupił kontrahent z Włoch (nr (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku ustalana w oparciu o wynagrodzenie z umowy o pracę pomniejszone o wartość 13,71%
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023, strona 22
Pracownik zatrudniony od 7 czerwca 2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem zasadniczym określonym w umowie o pracę w wysokości 4.500 zł miesięcznie, (...)  »
Podmiot niebędący płatnikiem składek nie informuje ZUS o zawartej umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023, strona 22
Nasza spółka z o.o. nie zatrudnia obecnie żadnych osób, wobec czego nie jest zgłoszona w ZUS jako płatnik składek. Zamierzamy jednak zawrzeć umowę o dzieło (...)  »
Zgłoszenie do PUP zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023, strona 22
Z początkiem sierpnia br. przyjmę do pracy dwie obywatelki Ukrainy. Zawarte z nimi zostaną umowy zlecenia. Czy w tym przypadku powinienem dokonać też zgłoszenia do (...)  »
Stopień niepełnosprawności pracownika a ustalenie stanu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023, strona 22
Firma przekroczyła stan zatrudnienia wynoszący 25 osób. W związku z tym musimy wnosić wpłaty na PFRON. Czy ustalając wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, powinniśmy uwzględniać pracowników (...)  »
Odliczenie VAT na podstawie duplikatu faktury
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023, strona 22
W dniu 5 maja 2023 r. otrzymałem fakturę zakupu towaru. Ponieważ faktura ta zaginęła, nie odliczyłem VAT z niej wynikającego. Wystąpiłem o wystawienie duplikatu zaginionej (...)  »
Ulga na złe długi w VAT u dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023, strona 22
Zalegam z zapłatą za fakturę, w której termin płatności wyznaczono na 15 marca 2023 r. Czy ja jako dłużnik mam obowiązek skorygować podatek naliczony w (...)  »
Zatrudnienie cywilnoprawne wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023, strona 22
Pracuję w kadrach spółki z o.o. Czy udziałowiec spółki z o.o. będący osobą fizyczną może zostać zatrudniony w spółce na umowę zlecenie? (pytanie nr 1453156) (...)  »
Czas trwania kontroli w firmie
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023, strona 22
Od 14 kwietnia do 18 maja br. była w firmie przeprowadzana kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Teraz otrzymaliśmy informację o kontroli ZUS. Czy możemy być jeszcze (...)  »
Dokumentowanie usług przez podatnika zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023, strona 22
Firma - podatnik zwolniony z VAT ze względu na wartość sprzedaży nieprzekraczającą 200.000 zł - wykonała usługę budowlaną dla podatnika VAT na kwotę 22.000 zł. (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT od zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023, strona 22
Wystawiłem kontrahentowi fakturę zaliczkową (na poczet dostawy tkanin) w dniu 27 czerwca 2023 r., wskazując na fakturze dzień 3 lipca br. jako termin płatności. Kontrahent (...)  »
Zaliczka na pdof u członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023, strona 22
Członek zarządu spółki z o.o. otrzymuje wynagrodzenie na podstawie aktu powołania w kwotach powodujących obowiązek pobierania przez spółkę jako płatnika pdof miesięcznych zaliczek na podatek. (...)  »
Ile za zmianę danych podmiotu w KRS?
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023, strona 22
Będę składać wniosek do rejestru przedsiębiorców KRS. Jakim opłatom podlega taki wniosek? Czy jest to 250 zł tytułem opłaty sądowej i 100 zł za ogłoszenie (...)  »
Praca w porze nocnej a podstawa wymiaru "chorobówki"
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023, strona 22
Pracownik, zatrudniony z dniem 22 maja 2023 r., chorował w okresie od 26 do 30 czerwca 2023 r. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi brutto 4.000 zł, (...)  »
Rozliczenie w ZUS umowy zlecenia z pracownicą na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023, strona 22
Pracownica przebywa obecnie na urlopie wychowawczym. Rozliczamy jej z tego tytułu składki emerytalno-rentowe i składkę zdrowotną w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 (...)  »
Umowa o świadczenie usług zawarta z osobą prowadzącą działalność nierejestrową
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023, strona 22
Zamierzamy zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie sprzątania z osobą, która nie posiada własnej działalności, ale chce je wykonywać w ramach działalności nieewidencjonowanej (bez (...)  »
Amortyzacja używanego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023, strona 22
Przedsiębiorca zakupił na potrzeby prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej samochód, który przed jego nabyciem był używany przez poprzedniego właściciela. Czy może go amortyzować indywidualną stawką? (pytanie (...)  »
Odstępne za cesję leasingu samochodu osobowego w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023, strona 22
Spółka przejęła w ramach cesji umowę leasingu operacyjnego nieelektrycznego samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł. W związku z tym zapłaciła dotychczasowemu leasingobiorcy odstępne. Czy (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT od usługi wykonanej dla sądu
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 03.07.2023, strona 22
W kwietniu 2023 r. wystawiłem fakturę za usługę dla sądu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem zapłaty za fakturę. Swoje usługi w VAT rozliczam po otrzymaniu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.