Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Automatyczne wydłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności a prawo do dofinansowania z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 22
Pracownik od lipca 2014 r. posiadał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Zostało ono wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Z początkiem miesiąca (...)  »
Ochrona przedemerytalna w czasie zatrudnienia na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 22
Pracodawca zastanawia się nad zatrudnieniem nowego pracownika, który ma obecnie 64 lata. Czy w przypadku zatrudnienia go na podstawie umowy na okres próbny wynoszący 3 (...)  »
Informacje o wypłaconych chorobowych w Z-3 do celów zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 22
Pod koniec września 2021 r. pracownik (zatrudniony od września 2020 r.) korzystał z opieki nad chorym dzieckiem. Należy mu się zasiłek opiekuńczy, a jego płatnikiem (...)  »
Pobieranie przez przedsiębiorcę niskiego zasiłku macierzyńskiego a składka zdrowotna z działalności i druki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 22
Pobieram z ZUS zasiłek macierzyński w wysokości podwyższonej do kwoty świadczenia rodzicielskiego, tj. 1.000 zł. Czy w okresie pobierania tego zasiłku jestem zwolniona z opłacania (...)  »
Wniosek do ZUS o kontrolę zwolnienia lekarskiego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 22
Zatrudniamy powyżej 20 pracowników, w związku z czym jesteśmy płatnikiem zasiłków. Czy w takiej sytuacji możemy wysłać do ZUS wniosek OL-2 o kontrolę wykorzystania zwolnienia (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności i oznaczenie GTU przy sprzedaży komputerów
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 22
Firma (czynny podatnik VAT) wymienia komputery na nowe, a używane chce sprzedać innemu przedsiębiorcy. Czy na fakturze ich sprzedaży musi zawrzeć adnotację "mechanizm podzielonej płatności"? (...)  »
Paragon z NIP jako faktura uproszczona
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 22
W swojej dokumentacji mam paragon fiskalny na 20 zł z moim NIP, ale bez nazwy i adresu mojej firmy. Czy na podstawie takiego dokumentu mogę (...)  »
Inna choroba po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 22
Pracownica w dniu 7 października 2021 r. wykorzystała 182-dniowy okres zasiłkowy (ta sama jednostka chorobowa - kod "A" na poszczególnych zwolnieniach lekarskich), a na okres (...)  »
Odprawa emerytalna niezależna od liczby zatrudnionych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 22
Jesteśmy spółką z o.o. i zatrudniamy 16 pracowników. Czy pracownikowi odchodzącemu na emeryturę jesteśmy zobowiązani wypłacić odprawę emerytalną? (pytanie nr 1365082) TAK. Pracodawca jest zobowiązany (...)  »
Odwołanie pełnomocnictwa do składania dokumentów w PFRON
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 22
Upoważniłem pracownika do składania dokumentów w PFRON. Chciałbym je jednak cofnąć i ustanowić pełnomocnikiem inną osobę? Czy w tym celu wystarczy, że złożę kolejne pełnomocnictwo (...)  »
Limity kosztowe przy leasingowanej osobówce
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 22
Osoba fizyczna (działalność jednoosobowa opodatkowana na zasadach ogólnych według skali podatkowej) wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy (nieelektryczny) o wartości brutto 165.000 zł. Ponieważ będzie (...)  »
Zakup narzędzi a wartość początkowa środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 22
Do przeprowadzenia we własnym zakresie inwestycji firma osoby fizycznej nabywa m.in. drobne narzędzia. Czy ich wartością należy obciążać koszty podatkowe bezpośrednio, czy też będzie ona (...)  »
Możliwość zarobkowania po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przez rencistę
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 22
Zatrudniam pracownicę, która otrzymuje świadczenie z ZUS po zmarłym mężu. W listopadzie 2020 r. pracownica osiągnęła wiek emerytalny (60 lat). Czy dobrze rozumiem, że nie (...)  »
Odliczenie VAT przy zakupie felg do samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 22
Podatnik VAT zakupił felgi aluminiowe do samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Od wydatków na paliwo do tego samochodu odlicza 50% VAT. (...)  »
Załączniki do wniosku o wykreślenie z KRS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 22
Do wniosku o wykreślenie spółki z KRS mam załączyć załączniki elektroniczne. Nie wiem, co to znaczy. Czy np. uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie (w PDF) mam podpisać (...)  »
Ustanie prawa do renty a 14. emerytura
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 22
Pobieram rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta jest okresowa. W orzeczeniu ZUS uznał, że jestem całkowicie niezdolny do pracy do 31 października 2021 (...)  »
Nowy czy stary okres zasiłkowy?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 22
Pracownik chorował od 22 stycznia 2021 r. z przerwami nieprzekraczającymi 60 dni. W czerwcu 2021 r. miał e-ZLA od 2. do 22. dnia tego miesiąca, (...)  »
Możliwość powrotu do zwolnienia podmiotowego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 22
Podatnik w 2020 r. przekroczył limit zwolnienia z VAT i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Przez cały 2021 r. będzie podatnikiem VAT. Czy jeżeli (...)  »
Moment zgłoszenia do CEIDG informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 22
Zamierzam zgłosić do CEIDG zawieszenie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Czy trzeba tego dokonać z wyprzedzeniem? Jaką datę powinienem wskazać, żeby nie trzeba było opłacać (...)  »
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za bezrobotnego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 22
Zatrudniliśmy w naszej firmie na podstawie umowy o pracę osobę w wieku 20 lat skierowaną z urzędu pracy na okres od połowy września 2021 r. (...)  »
Jednorazowa nagroda uznaniowa a koszty płacy do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 22
Zatrudniam pracownika niepełnosprawnego. Pobieram z PFRON dofinansowanie wypłacanego mu wynagrodzenia. Pracownikowi wypłacona została jednorazowa nagroda uznaniowa. Czy jej wartość należy uwzględnić w kosztach płacy zgłaszanych (...)  »
Powrót do statusu rolnika ryczałtowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 22
Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT chciałby powrócić do zwolnienia z VAT. Czy istnieje taka możliwość? (pytanie nr 1362425) Na mocy art. 113 ust. 11 (...)  »
Praca na zleceniu przy emeryturze minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 22
Moja emerytura została wyliczona poniżej minimalnej kwoty. Dowiedziałem się, że o tym, czy zostanie przyznana minimalna emerytura, decydują lata pracy. Czy do tych lat pracy (...)  »
Wniosek o dalsze świadczenie rehabilitacyjne mimo braku 6 tygodni do jego końca
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 22
Moja mama jest uprawniona do świadczenia rehabilitacyjnego. Stan jej zdrowia najpierw wskazywał na polepszenie, co wpłynęło na decyzję o braku konieczności występowania o dalsze świadczenie (...)  »
Kolejne zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 22
Pracownik po wyczerpaniu pełnego okresu zasiłkowego (182 dni) otrzymał na 6 miesięcy świadczenie rehabilitacyjne. Po zakończeniu tego 6-miesięcznego okresu wykonał badania kontrolne i otrzymał zdolność (...)  »
Pracowniczy ZUS w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 22
Wynagrodzenia za sierpień 2021 r. zostały wypłacone zgodnie z regulaminem pracy do 10 września br. Składki ZUS od tych wynagrodzeń zostaną natomiast opłacone do 15 (...)  »
Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 22
Podatnikowi VAT skończyła się pamięć w starej kasie rejestrującej. W tej sytuacji kupił on nową kasę on-line, pomimo iż nie jest objęty obowiązkiem posiadania takiej (...)  »
Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 22
W 2019 r. zatrudniłem pracownika, który wówczas posiadał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. W dniu 20 września 2021 r. dostarczył mi orzeczenie o stopniu umiarkowanym. (...)  »
VAT przy usługach opieki świadczonych w Niemczech
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 22
Prowadzę działalność, w ramach której świadczę usługi opieki dla osób fizycznych na terytorium Niemiec. Czy takie usługi powinny być rozliczane jako świadczenie usług na terytorium (...)  »
Odliczenie VAT z faktury za najem instalacji fotowoltaicznej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 22
Na dachu hal produkcyjnych mamy zamontowaną instalację fotowoltaiczną. Właścicielem instalacji jest firma zewnętrzna, my tylko ją wynajmujemy. Firma ta co miesiąc wystawia nam fakturę za (...)  »
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego a ulga rehabilitacyjna
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 22
Osoba fizyczna posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy, mając faktury z apteki, będzie mogła w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zakresie odliczenia dotyczącego leków odliczać (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS osoby współpracującej po ustaleniu prawa do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 22
Żona (współpracującą ze mną przy prowadzeniu działalności gospodarczej) osiągnęła wiek emerytalny. Tydzień temu otrzymała z organu rentowego informację o ustalonym od 1 sierpnia 2021 r. (...)  »
Opodatkowanie prywatnego najmu wspólnego lokalu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 22
Rodzeństwo (brat z siostrą) zostało w drodze spadku współwłaścicielami mieszkania w równych udziałach. Mieszkanie to obecnie planują wynająć w ramach tzw. najmu prywatnego. W jaki (...)  »
Zaświadczenie ERP-7 do renty, gdy jest ustalony kapitał początkowy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 22
Będę sporządzać zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracownika, który ubiega się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dokumenty tego pracownika, w tym Rp-7 (...)  »
Skutki w VAT darowizny towarów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 22
Nieodpłatnie, w formie darowizny, przekażę towar, od nabycia którego odliczyłem VAT. Przy jego darowiźnie muszę naliczyć VAT należny. Przedmiotem darowizny będzie towar zakupiony kilka lat (...)  »
Usługi budowlane w Unii a zgłoszenie do VAT UE
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 22
Polska firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce (korzysta ze zwolnienia podmiotowego). Wykonuje usługę budowlaną na nieruchomości w Niemczech. Kontrahent niemiecki, (...)  »
Dopełnienie podstawy nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 22
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nabył we wrześniu 2021 r. prawo do nagrody jubileuszowej, którą obliczamy jak ekwiwalent za urlop. Na jego wynagrodzenie (...)  »
Założenie i miejsce przechowywania przez przedsiębiorcę książki kontroli
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 22
Założyłam własną firmę (jednoosobowa działalność gospodarcza). Czy powinnam założyć książkę kontroli? Jeśli tak, to w jakim terminie: od razu w momencie założenia firmy, czy w (...)  »
Obniżone odsetki za zwłokę od zaliczki na podatek PIT
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 22
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Nie wpłaciłem w terminie zaliczki na podatek PIT za lipiec 2021 r. Czy regulując ją, mogę naliczyć obniżone odsetki za zwłokę? (...)  »
Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej a kasa
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 22
Jestem podatnikiem VAT. Sprzedaż w prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy rejestrującej. We wrześniu br. planuję sprzedaż środka trwałego (maszyny do robót ziemnych) osobie (...)  »
Składki ZUS zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 22
Zawieram z osobą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Czy taką osobę (tj. młodocianego) zgłasza się do wszystkich ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego) w ZUS? (...)  »
Usługi świadczone dla samego siebie a VAT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 22
Osoba fizyczna prowadzi indywidualną działalność gospodarczą (opodatkowaną VAT) w zakresie usług elektrycznych. Podatnik planuje wykonać usługę elektryczną w swojej firmie (dla samego siebie). Czy istnieje (...)  »
Ustalanie 5-letniego okresu dla celów renty
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 22
Zamierzam ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wiem, że, aby otrzymać to świadczenie, muszę przed złożeniem wniosku mieć udokumentowany 5 letni staż (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek za bezrobotnego w określonym wieku
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 22
Chcę zatrudnić na podstawie umowy o pracę 35-letnią kobietę, która przez ostatnie dwa miesiące była zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. Czy zatrudnienie osoby będącej (...)  »
Podstawa chorobowego w przypadku zachorowania w trakcie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 22
Pracownik przebywał w sierpniu 2021 r. cały miesiąc na urlopie bezpłatnym. W trakcie urlopu rozchorował się i okres jego niezdolności do pracy przypadał w miesiącu (...)  »
VAT do usług dotyczących zieleni gminnej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 22
Podpisałem umowę na świadczenie usług polegających na dbaniu o tereny zielone wokół budynków gminnych, a także parku przylegającego do tych budynków. Swoje usługi sklasyfikowałem w (...)  »
Przesyłanie JPK_VAT wraz z deklaracją, gdy zawieszono działalność
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 22
Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT z dniem 31 sierpnia 2021 r. zawiesiła działalność gospodarczą. Czy w tej sytuacji musi składać zerowe JPK_VAT wraz (...)  »
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy będącego rencistą
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 22
Jako przedsiębiorca po otrzymaniu renty z tytułu niezdolności do pracy nadal prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Tak jak przed przyznaniem renty, w dalszym ciągu podlegam dobrowolnemu (...)  »
Odliczenie z faktury od podmiotu wykreślonego z rejestru VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 22
W czerwcu br. otrzymałem fakturę zakupu towaru z dnia 4 kwietnia 2021 r. z naliczonym 23% VAT. Z dniem 30 czerwca 2021 r. wystawca faktury (...)  »
Zmiana metody amortyzacji podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 22
Zakupiłem na potrzeby swojej jednoosobowej firmy składnik majątku, który w marcu 2021 r. wprowadziłem do ewidencji środków trwałych i amortyzuję metodą liniową. Obecnie uznałem jednak, (...)  »
Zgłoszenie do CEEB pieca gazowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 22
W naszej firmie zamontowany jest gazowy piec grzewczy. Czy z tego tytułu musimy dokonać zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)? (pytanie nr 1355724) Każdy (...)  »
Wypłata przez ZUS chorobowego po wypadku
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 22
Na początku sierpnia 2021 r. pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Od dnia wypadku jest na zwolnieniu lekarskim, które jeszcze potrwa około miesiąca. Do ZUS zostało (...)  »
Podstawa zasiłku macierzyńskiego dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 22
Kobieta prowadząca od dłuższego czasu własną pozarolniczą działalność, najpierw płaciła składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dobrowolne chorobowe) od minimalnej podstawy, następnie trochę podniosła tę (...)  »
ZUS w razie pracy na niepełny etat, zlecenia i prowadzenia własnej firmy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 22
Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 2.400 zł. W innej firmie wykonuję umowę zlecenia (...)  »
Termin zwrotu VAT przy braku sprzedaży opodatkowanej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 22
Czynny podatnik VAT w rozliczeniu za sierpień 2021 r. uwzględnił faktury zakupu, które zostały w całości opłacone za pośrednictwem rachunku bankowego. Ponadto kwota z przeniesienia (...)  »
Dokumentowanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 22
Pobieram zasiłek rehabilitacyjny z ZUS. Czy wraz z wnioskiem o jego przedłużenie powinnam złożyć na nowo wypełniony przez pracodawcę formularz wywiadu zawodowego (OL-10), czy tylko (...)  »
Anulowanie zgłoszenia do ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 22
Po otrzymaniu danych o zatrudnieniu pracownika od 10 sierpnia 2021 r. zgłosiłam go od tego dnia w ZUS na druku ZUS ZUA do obowiązkowych ubezpieczeń (...)  »
Umowa na próbę poza limitem umów terminowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 22
Zatrudniamy pracowników na podstawie różnych umów o pracę. Są to umowy na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Czy umowy zawarte na (...)  »
Możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 22
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Otrzymuję faktury zakupu w formie papierowej. Czy dokumenty te muszę przechowywać w takiej formie, w jakiej je otrzymałem? Czy mogę (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT przy najmie lokalu
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 22
W dniu 5 sierpnia 2021 r. wystawiłem fakturę za najem lokalu użytkowego za lipiec br. Kiedy w tej sytuacji powstał obowiązek podatkowy w VAT? (pytanie (...)  »
Moment obciążenia kosztów ekwiwalentem za pranie odzieży
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 22
Firma wypłaca wynagrodzenia za pracę za dany miesiąc do 10. dnia kolejnego miesiąca. W firmowym regulaminie bhp znajduje się zapis, zgodnie z którym roczny ekwiwalent (...)  »
GAP od leasingowanej osobówki w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 22
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy (nieelektryczny). Od leasingodawcy otrzymał fakturę na obciążenie składką ubezpieczenia GAP. Czy całą jej wartością (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe wypłacone przez innego pracodawcę w Z-3
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 22
Pracownik u poprzedniego pracodawcy był na zwolnieniu lekarskim przez 14 dni i w 2021 r. pobrał za taki okres wynagrodzenie chorobowe. Od jakiegoś czasu jest (...)  »
Sprzedaż komputera a oznaczenie GTU
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 22
Podatnik VAT sprzedał innemu przedsiębiorcy (podatnikowi VAT) środek trwały - komputer stacjonarny. Czy taką transakcję w JPK_VAT wraz z deklaracją powinien oznaczyć symbolem GTU_06? (pytanie (...)  »
Ustalenie limitu zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 22
Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Świadczę usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usługi sprzątania. W jaki sposób należy liczyć limit zwolnienia podmiotowego z VAT (200.000 zł)? Czy (...)  »
Realizacja ulgi na zakup kasy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 22
W czerwcu 2021 r. zakupiłem kasę rejestrującą, jednak w tym miesiącu nie miałem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy prawdą jest, że (...)  »
Stawka VAT na remont budynku domu pomocy społecznej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 22
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) świadczę usługi remontowo-budowlane. Otrzymałem zlecenie na remont budynku domu pomocy społecznej. Czy do wykonanych usług będzie miała zastosowanie (...)  »
Moment powstania przychodu z pracowniczego benefitu
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 22
Pracownicy firmy, którzy zgłosili taką chęć, korzystają z pakietu tzw. pozapłacowych benefitów dofinansowywanych przez firmę ze środków obrotowych. Pakiety te są aktywne od 1 czerwca (...)  »
E-ZLA pod koniec urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 22
W przyszłym tygodniu kończy mi się urlop wychowawczy. Jednak przed tą datą idę do lekarza i prawdopodobnie dostanę zwolnienie lekarskie, gdyż jestem w ciąży zagrożonej (...)  »
Kasa rejestrująca przy usługach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 22
Dokonuję sporadycznej sprzedaży usług budowlanych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Korzystam ze zwolnienia z kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie (...)  »
Skutki w VAT sprzedaży telefonu z majątku prywatnego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 22
Posiadam aparat telefoniczny wycofany w zeszłym roku do majątku prywatnego z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Czy obecnie transakcję sprzedaży tego telefonu powinienem opodatkować VAT? (...)  »
Koniec świadczenia rehabilitacyjnego a kolejne zwolnienie lekarskie pracownika
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 22
Pracownik z dniem 2 sierpnia 2021 r. zakończył pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego, które było mu przyznane na 12 miesięcy. Od następnego dnia po zakończeniu świadczenia, tj. (...)  »
Najem krótkoterminowy poza działalnością gospodarczą
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 22
Jestem osobą fizyczną. Obecnie w ramach tzw. prywatnego najmu wynajmuję garaże, opodatkowując uzyskane z tego tytułu przychody ryczałtem ewidencjonowanym. Nabyłam również dwa mieszkania, które zamierzam (...)  »
Zerowy PIT u młodego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 22
Jeden z naszych pracowników w wieku poniżej 26 lat zamierza dodatkowo rozpocząć działalność gospodarczą. Czy do jego przychodów uzyskiwanych z tego źródła będzie miało zastosowanie (...)  »
Składki na FP, FS i FGŚP za pracownicę, której jeden z pracodawców korzysta z ulgi w ich opłacaniu
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 22
Zatrudniłem pracownicę na część etatu. Jednocześnie pracuje ona w innej firmie na cały etat. Ponieważ pracownica w 2020 r. wróciła z urlopu rodzicielskiego, firma ta (...)  »
Rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 22
Pracownik w dniu 9 sierpnia 2021 r. złożył miesięczne wypowiedzenie. Umowa zakończy się 30 września 2021 r. Mam wypełnić zaświadczenie, w którym muszę zaznaczyć, czy (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek w trakcie roku u przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 22
W czerwcu br. rozpoczęłam działalność gospodarczą, wybierając jako formę opodatkowania skalę podatkową. W tym samym miesiącu mój dochód wyniósł 3.500 zł. Czy skoro dochód ten (...)  »
Wysokość odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 22
Podatnik prowadzi kantor (działalność zwolniona z VAT). Do tej pory jedyne koszty, jakie ponosił, związane były z zakupem walut. Teraz poszerza on działalność gospodarczą o (...)  »
Termin zwrotu VAT w przypadku braku sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 22
Spółka jawna w rozliczeniu VAT za lipiec 2021 r. ma ponad 70.000 zł podatku naliczonego. W tym samym rozliczeniu nie ma jednak żadnej sprzedaży. Czy (...)  »
Urlop macierzyński przed porodem a wniosek o łączny urlop rodzicielski
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 22
Pracownica przebywała na zasiłku chorobowym do 1 sierpnia 2021 r., a dziecko urodziła 4 sierpnia 2021 r. Kilka dni później złożyła wniosek o urlop macierzyński (...)  »
Wskazywanie na fakturach oznaczenia GTU
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 22
Do prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) dokonuję różnych zakupów towarów i usług udokumentowanych fakturami. Czy na fakturach zakupu powinny się znaleźć oznaczenia GTU albo CN? (...)  »
Odliczenie VAT od raty leasingowej linii produkcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 22
W lipcu 2021 r. otrzymałem fakturę za ratę leasingową dotyczącą linii produkcyjnej. Na fakturze jako datę wystawienia wskazano 17 lipca br., jako datę wykonania usługi (...)  »
Wyjazd do rodziny w góry w trakcie niezdolności do pracy z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 22
Trzy miesiące temu miałam operację i od tamtej pory jestem na zasiłku chorobowym wypłacanym przez ZUS. Chciałabym wyjechać do brata w góry i spędzić u (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.