Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
23.04.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. - Prezes ZUS
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
BIEŻĄCY NUMER
Najem mieszkania na potrzeby firmowe w pdof
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 22
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wraz ze swoim pracownikiem realizuje zawartą z kontrahentem umowę w miejscowości znajdującej się ponad 350 km od siedziby jego firmy. W (...) »
Sposób rozliczenia nadpłaconych składek ZUS przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 22
Przedsiębiorca (zasady ogólne, księga podatkowa) w 2021 r. otrzymał z ZUS zwrot nadpłaconych składek społecznych za lata poprzednie, które odliczał od dochodu. Czy ich wartość (...) »
Student na zleceniu bez ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 22
Firma zawarła umowę zlecenia ze studentem, który nie ma ukończonych 26 lat. Z umowy zlecenia otrzymuje on miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.000 zł. Zleceniobiorca zarzuca (...) »
Sprzedaż samochodu zgłoszonego na druku VAT-26
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 22
Na potrzeby działalności gospodarczej opodatkowanej VAT użytkuję samochód, dla którego prowadzę ewidencję przebiegu pojazdu oraz złożyłem druk VAT-26. Samochód ten planuję sprzedać. Czy w tej (...) »
Zgłoszenie konta w trybie korekty PIT-37
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 22
Sporządziłam i wysłałam PIT-37 za 2020 r. Zapomniałam jednak podać w nim numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty podatku. Czy konto mogę zgłosić poprzez dokonanie (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Zwolnienie lekarskie po 50. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 22
Pracownik, który ma skończone 50 lat, przebywał na zwolnieniu chorobowym od 25 stycznia do 10 kwietnia 2021 r., z czego 6 dni spędził w szpitalu. (...)  »
Ubezpieczenie ze zlecenia wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 22
Osoba, która jest wspólnikiem spółki komandytowej, podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od maja br. będzie wykonywała w pewnej spółce z (...)  »
Ulga termomodernizacyjna u małżonków
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 22
Małżonkowie, między którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej, postanowili założyć na domu jednorodzinnym, stanowiącym ich własność, instalację fotowoltaiczną. W związku z tą inwestycją zamierzają skorzystać z (...)  »
Wysokość odliczenia darowizny covidowej w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 22
Osoba fizyczna przekazała darowiznę na rzecz podmiotu leczniczego świadczącego usługi opieki zdrowotnej. Czy przekazując ją w 2021 r., może ją odliczyć od dochodu w zeznaniu (...)  »
Chorobowe za okres kwarantanny odbywanej po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 22
Pracodawca nie przedłużył ze mną umowy o pracę, ponieważ odbywałem obowiązkową kwarantannę. Umowa zakończyła się z dniem 17 marca 2021 r., a kwarantanna 28 marca (...)  »
Wystawienie faktury w przypadku braku paragonu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 22
Świadczymy usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaż ta jest rejestrowana w kasie fiskalnej. Każdy klient otrzymuje paragon. Zdarzają się sytuacje, że po kilku (...)  »
Brak na fakturze adnotacji "metoda kasowa"
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 22
Od lutego br. podatnik przeszedł na kasową metodę rozliczania VAT. Osoba upoważniona do wystawiania faktur pomyłkowo wystawiała faktury bez oznaczenia "metoda kasowa". Nieprawidłowość ta została (...)  »
Zwolnienie z pdof dla świadczeń z ZFŚS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 22
Pracodawca przyznaje pracownikom świadczenia finansując je z ZFŚS. Czy z powodu pandemii w 2021 r. nadal obowiązują podwyższone limity zwolnienia z pdof dla tych świadczeń, (...)  »
Korekta części deklaracyjnej w JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 22
W JPK_V7M za luty 2021 r. wykazałam nadwyżkę podatku VAT. Chciałabym złożyć korektę tego pliku - części deklaracyjnej i zawrzeć w niej prośbę o zwrot (...)  »
Sprzedaż przez internet bez konieczności zakładania własnej firmy
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 22
Jako osoba fizyczna chciałabym rozpocząć sprzedaż w sieci. Dotychczas nie prowadziłam własnej firmy. Do jakiej kwoty miesięcznie mogę sprzedawać rzeczy bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej? (...)  »
MPP przy sprzedaży więźby dachowej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 22
Zajmujemy się produkcją więźby dachowej. Czy sprzedaż elementów więźby dachowej na wartość powyżej 15.000 zł objęta jest mechanizmem podzielonej płatności? Czy faktury dokumentujące taką dostawę (...)  »
VAT od usługi budowlanej wykonanej dla innego podatnika
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 22
W dniu 10 marca 2021 r. wystawiłem innemu przedsiębiorcy fakturę za wykonaną w dniu 25 lutego 2021 r. usługę budowlaną. W jakiej dacie w tej (...)  »
Aktywne subkonto po przyznaniu emerytury
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 22
Jestem na emeryturze, ale nadal pracuję. Na PUE ZUS zauważyłam, że w zakładce ubezpieczonego mam subkonto, a na nim należne i opłacone jakieś składki. Czy (...)  »
Składka chorobowa w razie wykonywania dwóch umów zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 22
W okresie od 1 do 28 lutego 2021 r. zleceniobiorca miał z nami zawartą umowę zlecenia, z której podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, (...)  »
Niewykonywanie działalności a amortyzacja
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 22
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzi szkołę nauki jazdy. W okresie od marca do maja 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 nie wykonywał swojej działalności, jednak (...)  »
Ważność orzeczenia o niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 22
W kwietniu br. posiadane przeze mnie orzeczenie o niepełnosprawności wygaśnie. Czy ważność orzeczenia automatycznie zostanie przedłużona w związku z sytuacją epidemiczną w kraju? (pytanie nr (...)  »
Kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu statusu mikroprzedsiębiorstwa przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 22
Chciałbym ustalić status przedsiębiorstwa. Skoro przepisy w zakresie pracowniczych planów kapitałowych objęły moją firmę od dnia 1 stycznia 2021 r., to dane z jakich lat (...)  »
Usługi budowlane na terenie UE a zwolnienie podmiotowe z VAT
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 22
Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą w Polsce, ramach której świadczę usługi budowlane. Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży. W 2020 r. wykonałem (...)  »
Obowiązek złożenia zeznania w przypadku korzystania z ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 22
Moja córka w 2020 r uzyskała wyłącznie przychody, które korzystały ze zwolnienia od podatku nazywanego ulgą dla młodych. Czy w tej sytuacji musi składać PIT-37 (...)  »
Ulga internetowa przy wydatkach na łącze stałe oraz internet mobilny
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 22
Osoba fizyczna uzyskująca dochody opodatkowane według skali podatkowej w zeznaniu za 2020 r. po raz pierwszy zamierza skorzystać z ulgi internetowej. Na udokumentowanie poniesionych na (...)  »
Rozliczenie opłaty wstępnej w leasingu samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 22
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) postanowił zawrzeć umowę leasingu operacyjnego nieelektrycznego samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150.000 zł. Czy ten limit ma zastosowanie do rozliczania w kosztach (...)  »
Zawarcie umowy o dzieło przez spółkę niebędącą płatnikiem w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 22
Spółka cywilna prowadzona przez dwóch wspólników nie jest obecnie zgłoszona w ZUS jako płatnik składek, ponieważ nikogo nie zatrudnia. Wspólnicy są płatnikami składek na własne (...)  »
Warunki ubiegania się o zwrot w terminie 60 dni
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 22
Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w rozliczeniu za marzec br. ma nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 10.000 zł (w marcu br. zakupił (...)  »
Czy babcia może skorzystać z zasiłku opiekuńczego na chorego wnuka?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 22
Zatrudniam pracownicę, która chciałaby skorzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym 4-letnim wnukiem. Czy faktycznie świadczenie to może być jej przyznane, jeżeli dziecko (...)  »
Obowiązki w VAT w związku z likwidacją działalności
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 22
Osoba fizyczna z dniem 31 marca 2021 r. zlikwiduje działalność gospodarczą. Spis z natury na dzień likwidacji będzie zerowy. Jakie obowiązki będzie miała w związku (...)  »
Informacja do ZUS o umowie o dzieło zawartej w grudniu 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 22
Zawarłam z osobą umowę o dzieło w grudniu 2020 r. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła wypłaciłam wykonawcy w lutym 2021 r. Czy taka umowa powinna zostać (...)  »
Dofinansowanie z PFRON i wsparcie z tarczy antykryzysowej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 22
Zatrudniam osoby niepełnosprawne, na które pobieram dofinansowanie z PFRON. Zamierzam wystąpić o wsparcie w ramach tarczy branżowej, udzielane w postaci dopłat do wynagrodzenia w kwocie (...)  »
Sprzedaż środka trwałego a ostatni odpis amortyzacyjny w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 22
Dokonaliśmy sprzedaży firmowego samochodu figurującego w ewidencji środków trwałych, który nie został w całości zamortyzowany. Sprzedaż nastąpiła w połowie marca 2021 r. Czy ostatniego odpisu (...)  »
Zgłoszenie dorosłego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 22
Prowadzę działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam za siebie składki ubezpieczeniowe do ZUS. Syn ma 27 lat, obecnie nigdzie nie pracuje, nie uczy się i (...)  »
Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia a podstawa chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 22
Pracownik, z wynagrodzeniem brutto 2.700 zł, od końca września 2020 r. przebywa nieprzerwanie na chorobowym. Czy w związku ze zmianą od 1 stycznia 2021 r. (...)  »
Kontynuacja świadczenia rehabilitacyjnego a waloryzacja jego podstawy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 22
Pracownik otrzymał decyzję ZUS o przedłużeniu świadczenia rehabilitacyjnego o 3 miesiące. Wcześniej miał wydaną decyzję o prawie do tego świadczenia na 6 miesięcy. Jego wysokość (...)  »
Podmiot odprowadzający podatek cukrowy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 22
Prowadzę sklep spożywczy. Od hurtownika nabywam napoje słodzone. Część z nich odsprzedaję innym sklepom. Czy sprzedając je innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, muszę odprowadzać podatek (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu usługi związanej z wyżywieniem
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 22
Podatnik przedłożył mi fakturę za "usługę związaną z wyżywieniem" opodatkowaną 8% stawką VAT. Fakturę opatrzył adnotacją "katering w trakcie spotkania…". Czy przysługuje mu prawo do (...)  »
Zwolnienie pracowników po długiej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 22
Trzech pracowników firmy zatrudnionych na czas nieokreślony i pracujących dłużej niż 3 miesiące przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Jeden jest już 9 miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym, (...)  »
Wykazywanie zasiłku macierzyńskiego w zaświadczeniu ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 22
Wystawiłam pracownikowi Rp-7. Z otrzymanej z ZUS informacji zwrotnej wynika, że organ ten ma dane, na podstawie których przychód pracownika w roku 2012 i 2013 (...)  »
Transakcje objęte MPP w nowym JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 22
Otrzymałem fakturę za usługę naprawy maszyny na wartość 18.000 zł. Na fakturze zawarta jest adnotacja "mechanizm podzielonej płatności" i tak też za nią zapłaciłem. Usługa (...)  »
Opodatkowanie VAT usługi budowlanej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 22
Wykonuję usługę budowlaną dla firmy, ale w domu jednorodzinnym (powierzchnia do 300 m 2 ). Uważam, że usługę tę powinienem opodatkować 8% stawką VAT, ponieważ (...)  »
Stawka VAT w przypadku usług odśnieżania
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 22
Wykonaliśmy usługę odśnieżenia osiedla (odśnieżanie i wywóz śniegu). Czy do tej usługi ma zastosowanie 8% stawka VAT? Czy na fakturze dokumentującej wykonanie tej usługi trzeba (...)  »
Termin odliczenia VAT z faktury z adnotacją "metoda kasowa"
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 22
W lutym 2021 r. otrzymałem fakturę za zakup gazet z adnotacją "metoda kasowa". Czy jeżeli za fakturę zapłaciłem w dniu 26 lutego 2021 r., to (...)  »
Przekazanie do ZUS wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 22
Na koniec miesiąca zamierzam wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który od czterech miesięcy przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym, przyznanym mu na okres 6 miesięcy. Jakie dokumenty (...)  »
Wysokość dochodu a ulga na jedno dziecko
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 22
Przez cały 2020 r. wychowywaliśmy z mężem jedno wspólne małoletnie dziecko (mamy wspólność majątkową). Łącznie nasze dochody za ten rok obliczone na potrzeby tzw. ulgi (...)  »
Warunki uzyskania przez przedsiębiorcę ponownego świadczenia postojowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 22
Na podstawie wpisu do CEIDG prowadzę sklep z odzieżą (działalność gospodarcza oznaczona kodem PKD 47.71.Z). W związku z przestojem związanym z epidemią koronawirusa w 2020 (...)  »
Oznaczenie dla celów VAT sprzedaży telefonu
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 22
Firma jednoosobowa świadcząca usługi informatyczne sprzedała innemu podatnikowi VAT za 2.000 zł telefon komórkowy, który był na jej wyposażeniu. Czy taką transakcję w nowym JPK_VAT (...)  »
Wybór kasowej metody rozliczania VAT
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 22
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT od lipca 2020 r. Czy w przypadku ewentualnego wyboru przez niego kasowej metody rozliczania VAT istnieje możliwość (...)  »
Magazyn jako dodatkowe miejsce prowadzenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 22
Będę wynajmował nieruchomość z przeznaczeniem na magazyn. Czy należy wpisać ją w CEIDG jako dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej? (pytanie nr 1332154) Zasadniczo wszystkie adresy (...)  »
Sprzedaż ubrań a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 22
Mam do sprzedania kilka kupionych jako nowe ubrań, których nigdy nie nosiłam. Przychód z ich sprzedaży nie powinien przekroczyć 1.400 zł. Czy mogę je sprzedać (...)  »
Chorobowe po zawieszeniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 22
W dniu 1 grudnia 2020 r. otrzymałam zwolnienie lekarskie na okres 29 dni, a 2 grudnia 2020 r. zawiesiłam swoją działalność pozarolniczą, z tytułu której (...)  »
Kwota wolna od potrąceń przy zajęciu komorniczym za niespłacony kredyt
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 22
Pracownik jest zatrudniony na 1/8 etatu i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 350 zł miesięcznie. Jego wynagrodzenie zostało zajęte przez komornika na poczet niespłaconego kredytu. Jak (...)  »
Wyrejestrowanie spółki jako płatnika składek
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 22
W spółce jawnej zostanie zwolniony ostatni z zatrudnionych pracowników. Spółka nadal jednak będzie prowadzić działalność, a jej wspólnicy będą płatnikami składek na własne ubezpieczenia. Czy (...)  »
Najem prywatny a ryczałt kwartalny
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 22
Osoba fizyczna wynajmuje prywatne mieszkanie. Czynsz najmu najemca opłaca na jej konto bankowe. Czy przychody z tego tytułu może ona opodatkowywać ryczałtem ewidencjonowanym opłacanym w (...)  »
Darowizna środka trwałego w pdof
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 22
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zamierza darować synowi, który otwiera własną firmę, środek trwały, który nie został całkowicie zamortyzowany w prowadzonej przez niego działalności. W (...)  »
Zamknięcie przedszkola a prawo do zasiłku dla matki dziecka prowadzącej własną działalność
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 22
Prowadzę własną działalność gospodarczą. Moja córka chodzi do przedszkola, które od 3 do 12 lutego 2021 r. było zamknięte ze względu na kwarantannę. W tym (...)  »
Powoływanie klasyfikacji PKWiU na fakturach
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 22
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży m.in. towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, którą dokumentuję fakturami zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej (...)  »
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego taka jak do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 22
Pracownik był na zwolnieniu lekarskim od 20 do 30 grudnia 2020 r. Zasiłek chorobowy płacił mu wówczas ZUS. Teraz od 15 do 23 lutego 2021 (...)  »
Złożenie VAT-Z przez podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 22
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Zawiesiłem prowadzenie tej działalności na rok. Urząd skarbowy wykreślił mnie z rejestru czynnych podatników VAT. Nie będę wznawiał tej (...)  »
Informacja do ZUS o zawartej umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 22
Spółka z o.o. aktualnie nie jest zgłoszona w ZUS jako płatnik składek. W dniu 1 marca 2021 r. zawarła umowę o dzieło z osobą nieprowadzącą (...)  »
Kosztowe rozliczenie przejazdów autostradą
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 22
Przedsiębiorca w prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej wykorzystuje firmowy samochód, który używa do celów mieszanych. Czy jeżeli, załatwiając sprawy firmowe, korzysta z płatnych odcinków autostrad, opłaty (...)  »
Zamówienia publiczne na podstawie przepisów ustawy z 2004 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 22
Zamawiający rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę pod koniec 2020 r. Usługi będące przedmiotem tej umowy będą wykonywane w 2021 r. Jakie przepisy należy stosować: dotychczasowej (...)  »
Skutki w VAT zapłaty należności przez dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 22
Ponieważ nie zapłaciłem za jedną fakturę zakupu towaru, zrobiłem korektę odliczonego podatku VAT w ramach ulgi na złe długi. W dniu 22 lutego 2021 r. (...)  »
Stawka VAT na usługę remontu wykonaną w mieszkaniu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 22
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonałem usługę polegającą na ułożeniu płytek w mieszkaniu o powierzchni 48 m 2 . Jaką stawkę VAT powinienem zastosować do (...)  »
Sposób rozliczenia w kosztach opłaty za rejestrację auta osobowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 22
Przedsiębiorca nabył na potrzeby firmowe nieelektryczny samochód osobowy, który zamierza wykorzystywać do tzw. celów mieszanych. Samochód ten będzie stanowił środek trwały. Czy wydatkami poniesionymi na (...)  »
Ubezpieczenie chorobowe dla osoby wykonującej umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 22
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która jest zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę. Ze stosunku pracy uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie wyższej (...)  »
Brak zwolnienia lekarskiego przed porodem a data rozpoczęcia okresu należnego zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 22
Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą od 11 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2021 r., po czym w dniu 5 stycznia (...)  »
Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 22
W lipcu 2020 r. zainstalowałam na domu jednorodzinnym stanowiącym moją własność panele fotowoltaiczne, ponosząc na ten cel udokumentowane fakturą wydatki w kwocie 23.000 zł. Jednocześnie (...)  »
Składki społeczne przedsiębiorcy po zakończeniu ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 22
Prowadzę działalność gospodarczą. Z dniem 28 lutego 2021 r. kończy mi się 6-miesięczna ulga na start. Od 1 marca 2021 r. powinienem więc zgłosić się (...)  »
Naliczenie składek na FP i FS przy zatrudnieniu w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 22
Zatrudniliśmy w połowie miesiąca pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem w kwocie minimalnej płacy. Pierwsza jego wypłata (za część miesiąca) będzie niższa niż (...)  »
Kasa rejestrująca w przypadku ponownego rozpoczęcia działalności
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 22
W latach 2014-2017 prowadziłem działalność gospodarczą, w której sprzedaż rejestrowałem przy zastosowaniu kasy fiskalnej. W latach 2018-2020 nie miałem sprzedaży detalicznej, ale nie wyrejestrowałem kasy. (...)  »
Wypadek w drodze do pracy a chorobowe zleceniobiorcy w wysokości 100%
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 22
Zleceniobiorca uległ wypadkowi w drodze do pracy. Czy z tytułu tego zdarzenia należy się mu zasiłek chorobowy w wysokości 100%? (pytanie nr 1329107) Zasiłek chorobowy (...)  »
Kogo dotyczy obowiązek stosowania symbolu TP w pliku JPK_VAT?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 22
Bracia prowadzą indywidualne działalności gospodarcze i są zarejestrowani dla celów VAT. Dokonują transakcji między sobą, dokumentując je fakturami. Czy takie faktury powinny być oznaczone w (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT od usługi transportu
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 22
W styczniu 2021 r. wykonałem usługę transportu. Fakturę dokumentującą fakt wykonania usługi wystawiłem w lutym 2021 r. Kiedy w tej sytuacji powinienem rozpoznać obowiązek podatkowy (...)  »
Składniki wynagrodzenia na Z-3 do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 22
Pracownik, którego zatrudniłem od 1 lipca 2020 r., wystąpił z wnioskiem o urlop ojcowski od 28 stycznia 2021 r. Nie jestem uprawniony do wypłaty zasiłków, (...)  »
Stawka podatku przy umowie zlecenia z własnym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 22
Firma oprócz umowy o pracę zawarła z pracownikiem umowę zlecenia podlegającą opodatkowaniu według skali podatkowej. Mniej więcej w połowie roku dochody tego pracownika ze stosunku (...)  »
Rekompensowanie pracy w wolną sobotę
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 22
Jesteśmy zakładem produkcyjnym. W 2020 r. pracownicy przepracowali wiele wolnych sobót, które są do odbioru do końca czerwca 2021 r. Problem jednak w tym, że (...)  »
Odprawa emerytalna w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 22
Firma pracownikowi przechodzącemu na emeryturę wypłaci odprawę emerytalną. Czy jej wartość w kosztach rozlicza się w miesiącu wypłaty, czy w rozliczeniu za miesiąc, za który (...)  »
Opłacanie składek ZUS przez przedsiębiorcę pobierającego świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 22
ZUS przyznał przedsiębiorcy świadczenie rehabilitacyjne. Czy w okresie pobierania tego świadczenia przedsiębiorca może opłacać za siebie do ZUS tylko obowiązkową składkę zdrowotną? (pytanie nr 1329224) (...)  »
Termin odliczenia VAT z faktury z adnotacją "metoda kasowa"
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 22
W dniu 25 stycznia 2021 r. odnotowałem wpływ do firmy faktury zakupu oznaczonej wyrazami "metoda kasowa" wystawionej w dniu 20 stycznia br. Za fakturę zapłaciłem (...)  »
Poprawa błędnej daty sprzedaży na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 22
Data wystawienia faktury to 5 lutego 2021 r. Na fakturze podano błędną datę dostawy, tj. 30 stycznia 2021 r., a powinno być 5 lutego 2021 (...)  »
Termin, w jakim możliwe jest odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 22
W dniu 4 stycznia br. na cele działalności gospodarczej opodatkowanej VAT zakupiłem towar handlowy. Fakturę zakupu otrzymałem w dniu 25 stycznia br. Uzyskałem informację, że (...)  »
Składka na FP przedsiębiorcy na małym ZUS
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 22
Prowadzę firmę i opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. małego ZUS. Wyliczyłam podstawę wymiaru tych składek za styczeń 2021 r. i (...)  »
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7 nawet za 30-letni okres
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 22
Pracownik był zatrudniony od 1992 r. do 2020 r. Obecnie pracuje w innym zakładzie i ubiega się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Chce (...)  »
Zatrudnienie emeryta a informacja o jego przychodach do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 22
Gdy pracownik osiągnął wiek emerytalny, rozwiązałem z nim umowę o pracę. Po przyznaniu mu emerytury ponownie go zatrudniłem. Miało to miejsce w połowie zeszłego roku. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.