Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2023 r., godz. 10:55 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.810 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
wtorek - 11.04.2023 r.
 • Odsetki, kary i egzekucja, czyli konsekwencje niepłacenia podatków
 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2022 r.
przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
Prawnik radzi
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Obliczanie terminów na gruncie prawa cywilnego
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 23
Zarzucono mi nieterminowe uregulowanie płatności, która wynikała z umowy. Chodzi o dużą kwotę i konieczność zapłaty odsetek, kary umownej. Problem dotyczy obliczania terminów. W umowie (...) »
Wypłata odszkodowania na rzecz małżonka w związku z wypadkiem
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 23
Moja żona miała wypadek samochodowy. Doznała poważnego urazu. Winę za zdarzenie ponosi kierowca drugiego pojazdu. Będziemy domagać się wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia za cierpienie, a także (...) »
Odpowiedzialność wykonawcy za szkody na terenie budowy
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 23
Podpisuję wkrótce umowę w sprawie budowy domu. Chciałbym, aby wykonawca ponosił odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą się wydarzyć podczas wykonywania prac. Podobno strony umowy (...) »
Bezpieczne poruszanie się deskorolką elektryczną
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 23
Syn z okazji urodzin poprosił o prezent, którym ma być elektryczna deskorolka. Nigdy z takich urządzeń nie korzystaliśmy. Czy dziecko, które ma 9 lat, będzie (...) »
Warto ujawnić testament w Notarialnym Rejestrze Testamentów
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 23
Planuję spisać testament własnoręczny. Chcę mieć pewność, że testamentu nikt nie zniszczy, nie zagubi się i dziedziczenie nastąpi zgodnie z jego treścią. Dowiedziałem się, że (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Rozliczenie kosztorysowe i ryczałtowe przy umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 23
Wkrótce podpisuję umowę o dzieło w sprawie wykonania prac brukarskich przed moim domem. Mogę wybrać dwa sposoby rozliczenia płatności - kosztorysowe albo ryczałtowe. Czym się (...)  »
Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 23
Bliski krewny poprosił mnie o poręczenie weksla, który zamierza wystawić w związku z zabezpieczeniem umowy. Twierdzi, że nie wiąże się to dla mnie z żadnym (...)  »
Darowizna może być doliczana do wartości spadku
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 23
Kilka lat temu otrzymałam od partnera darowiznę. Chodzi o mieszkanie o dużej wartości. Partner spisał testament, w którym do spadku powołał jedno ze swoich dzieci. (...)  »
Wykreślenie służebności z księgi wieczystej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 23
Nieruchomość, której stałem się właścicielem, jest obciążona służebnością gruntową. Była ona ustanowiona blisko 30 lat temu. Nie jest ona wykonywana od kilkunastu lat z uwagi (...)  »
Rozpatrywanie pozwów o rozwód i separację złożonych w tym samym czasie
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 23
Żona wniosła pozew o rozwód. Ja z kolei kilka dni wcześniej złożyłem pozew o separację. Czy w tej sytuacji sąd będzie prowadził dwa odrębne postępowania? (...)  »
Kolejność spłacania wierzycieli
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 23
Pozwałem dłużnika w związku z niewywiązaniem się z umowy i brakiem płatności w terminie za zakupiony towar. Dysponuję już prawomocnym orzeczeniem sądu. Z uwagi na (...)  »
Obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 23
Jestem właścicielem domu. Gdy realizowałem inwestycję, nie miałem możliwości podłączenia budynku do gminnej sieci kanalizacyjnej. Z tego powodu wybudowałem zbiornik bezodpływowy, do którego oprowadzam ścieki. (...)  »
Pozbawienie rodziców prawa zarządu spadkiem otrzymanym przez małoletnie dziecko
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 23
Ojciec spisał testament. W testamencie na jednego ze spadkobierców wyznaczył moją niepełnoletnią córkę, swoją wnuczkę. W dokumencie znalazł się zapis, że ja oraz żona (rodzice (...)  »
Ochrona dobrego imienia
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 23
Zostałem pomówiony przez znajomego o to, że prowadzę nielegalnie działalność, nie wystawiam faktur. Informacja ta rozeszła się w środowisku, w którym pracuję. Mój autorytet został (...)  »
Terminowe wypłacenie odszkodowania z polisy OC
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 23
Mój samochód został uszkodzony w związku z kolizją drogową. Sprawca przyznał się do winy, spisaliśmy oświadczenie. Złożyłem do ubezpieczyciela wniosek o wypłatę odszkodowania z polisy (...)  »
Uznanie zapisobiercy testamentowego za spadkobiercę
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 23
W testamencie partner uczynił na moją rzecz zapis testamentowy, którego przedmiotem jest mieszkanie. Do spadku powołał dwoje swoich dzieci. Po śmierci okazało się, że poza (...)  »
Czynniki decydujące o wysokości zadośćuczynienia za krzywdę
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 23
Rowerzysta potrącił mnie, przejeżdżając na przejściu dla pieszych. Doznałam poważnego skręcenia kostki. Sprawca przyznał się do winy i został ukarany. Czy to prawda, że mogę (...)  »
Nieodpłatne zniesienie współwłasności
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 23
Razem z siostrą jesteśmy współwłaścicielami mieszkania, które przed laty podarował nam nasz ojciec. Podjęliśmy decyzję o zniesieniu współwłasności w taki sposób, aby to siostra stała (...)  »
Nałożenie na właściciela opłaty adiacenckiej po wybudowaniu drogi
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 23
Od prawie 20 lat jestem właścicielem domu, do którego od samego początku prowadziła droga szutrowa. Gmina, która jest właścicielem drogi, postanowiła ją zmodernizować, m.in. wykonać (...)  »
Notariusz może odmówić sporządzenia aktu notarialnego
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 23
Notariusz, do którego zwróciłem się z prośbą o sporządzenie projektu umowy (aktu notarialnego), poinformował mnie, że porozumienie, które chcę podpisać z kontrahentem, nie jest zgodne (...)  »
Decyzje kończące postępowanie odwoławcze
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 23
Złożyłam wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wójt wydał decyzję odmowną. Zamierzam wnieść odwołanie. Czy organ odwoławczy może sam rozstrzygnąć sprawę (np. przyznać mi wspomniany dodatek), (...)  »
Opodatkowanie prywatnego zakupu zwierzęcia
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 23
Zamierzam kupić rasowego kota za około 2 tys. zł. Umowa będzie zawarta w formie pisemnej pomiędzy osobami fizycznymi, na cele prywatne. Czy prawdą jest, że (...)  »
Odpowiedzialność za zalanie sąsiedniego lokalu
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 23
Na skutek awarii instalacji wodnej w moim mieszkaniu zalałem sąsiedni lokal. Nie posiadam ubezpieczenia, z którego można by pokryć szkodę, podobnie jak poszkodowany sąsiad. Moja (...)  »
Zadłużenie a przymusowa sprzedaż lokalu we wspólnocie mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 23
Jeden z właścicieli lokalu od blisko dwóch lat nie uiszcza na rzecz wspólnoty mieszkaniowej należnych opłat. Koszty, które przypadają na udział tego właściciela, przenoszone są (...)  »
Dział majątku dorobkowego w związku z rozwodem
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 23
W moim małżeństwie od samego początku obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. Czeka mnie sprawa rozwodowa. Z tego co wiem, każdy z małżonków posiada taki sam udział (...)  »
Ustanowienie służebności na wniosek dostawcy mediów
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 23
Otrzymałem propozycję od dostawcy mediów, aby podpisać umowę w sprawie przeprowadzenia wzdłuż granicy mojej nieruchomości przewodów elektrycznych, które są potrzebne do dostarczania energii do sąsiednich (...)  »
Nałożenie opłaty planistycznej na darczyńcę nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 23
Rok temu podpisałem z synem umowę darowizny. Przepisałem na niego własność gruntu pod zabudowę jednorodzinną. Z uwagi na wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia przez (...)  »
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci podlega opodatkowaniu
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 23
Ojciec zlecił w banku wypłacenie mi po jego śmierci kwoty 80 tys. zł. Miesiąc temu zmarł. Nie zostałem powołany w testamencie do spadku. Czy to (...)  »
Podpisywanie dokumentów za inną osobę
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 23
Wspólnie z bratem mieszkamy w jednym lokalu. Poprosiłem brata, aby w razie mojej nieobecności odebrał za mnie dokument i kwitując jego odbiór, podpisał się moim (...)  »
Podwójne zaksięgowanie płatności, czyli jak zareklamować usługę bankową?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 23
Miesiąc temu opłaciłem kartą płatniczą zakup telewizora. Okazało się, że mój rachunek bankowy, do którego przypisana jest karta, został obciążony z tego tytułu dwukrotnie. W (...)  »
Darowizna od biologicznego rodzica
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 23
Chciałbym podarować synowi znaczą kwotę pieniędzy. Przed laty wraz z matką syna wyraziliśmy zgodę na jego adopcję przez inne małżeństwo. Czy syn będzie mógł w (...)  »
Różnice między umową dożywocia a służebnością mieszkania
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 23
Rodzice chcą przekazać mi mieszkanie w zamian za możliwość korzystania z lokalu, zapewnienie im opieki. Poradzono mi, że w takim przypadku można rozważyć dwie opcje (...)  »
Wydanie aktu zgonu na wniosek zapisobiercy spadkowego
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 23
Kilka miesięcy temu zmarł mój wieloletni partner. Przed śmiercią spisał testament, w którym na spadkobierców wyznaczył trójkę swoich dzieci. Na moją rzecz uczynił natomiast zapis (...)  »
Wyłączenie pracownika organu administracji
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 23
Sąsiad wniósł odwołanie od decyzji w sprawie mojego pozwolenia na budowę. Okazało się, że jednym z pracowników organu odwoławczego, który będzie zajmować się tym tematem, (...)  »
Punkty karne za korzystanie przez kierowcę z telefonu podczas jazdy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 23
Zostałem zatrzymany do kontroli drogowej. Policjant nałożył na mnie mandat za korzystanie z telefonu podczas jazdy. Mandat przyjąłem, ale mam wątpliwości, czy słusznie. Nie rozmawiałem (...)  »
Cena sprzedaży a wysokość podatku PCC
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 23
Zamierzam sprzedać siostrze mieszkanie. Z uwagi na jej trudną sytuację finansową i osobistą zaproponowałem jej, że ustalimy cenę znacznie niższą niż wartość rynkowa nieruchomości. Notariusz, (...)  »
Prawa i obowiązki związane z korzystaniem z rodzinnego ogrodu działkowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 23
Moi rodzice mieszkają w mieście w bardzo małym lokalu. Otrzymali od stowarzyszenia ogrodowego ofertę podpisania umowy dotyczącej przyznania im praw do działki położonej na terenie (...)  »
Porozumienie w sprawie zwolnienia z długu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 23
Pożyczyłem bratu pieniądze. Spisaliśmy umowę. Ponieważ brat ma teraz kłopoty finansowe, chciałbym zwolnić go ze spłaty pozostałej części pożyczki. Czy mogę dokonać takiej czynności samodzielnie? (...)  »
Ocena stanu technicznego obiektu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 23
Przed blisko dwudziestoma laty wybudowałem budynek gospodarczy. Dopełniłem wszystkich formalności, obiekt nie stanowi samowoli budowlanej. Sąsiad zarzucił mi, że stan techniczny budynku jest na tyle (...)  »
Termin przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie w umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 23
Podpisałem umowę o dzieło, której przedmiotem było wykonanie mebli kuchennych. Wykonawca meble wykonał, jednak nie dochował terminu (meble dostarczono blisko trzy miesiące po terminie), poza (...)  »
Skarga na przebieg egzaminu na prawo jazdy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 23
Córka już trzeci raz nie zdała egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Wcześniej zgadzała się z decyzją egzaminatora, tym razem jednak uważa, że nie popełniła (...)  »
Pomoc prawnika z urzędu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 23
Spodziewam się, że zostanę pozwany przez wierzyciela. Moja sytuacja finansowa jest trudna. Nie stać mnie na opłacenie prawnika, który miałby mnie reprezentować w sądzie. Podobno (...)  »
Opodatkowanie umowy dożywocia
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 23
Babcia postanowiła przekazać mi swoje niewielkie mieszkanie. W zamian za to mam jej umożliwić zajmowanie w tym lokalu jednego pokoju oraz zapewnić jej opiekę i (...)  »
Trzy sposoby na odwołanie testamentu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 23
Przed rokiem sporządziłem własnoręczny testament. Moja sytuacja osobista i finansowa zmieniła się. Chciałbym testament anulować. W jaki sposób to zrobić? Czy muszę o wspomnianej czynności (...)  »
Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 23
Wraz z rodzeństwem otrzymałem w spadku po ojcu nieruchomość gruntową. Nie przeprowadziliśmy jeszcze sprawy spadkowej. Dowiedzieliśmy się, że miasto planuje wywłaszczyć część naszej nieruchomości. Czy (...)  »
Odśnieżanie drogi dla pieszych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 23
Wzdłuż jednej z granic mojej nieruchomości jest położony chodnik. Przylega on bezpośrednio do posesji. Z kolei z drugiej strony chodnik jest oddzielony od mojej posesji (...)  »
Dochodzenie należności na podstawie ugody sądowej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 23
Wniosłem do sądu sprawę przeciw kontrahentowi, który mimo kilku wezwań nie uregulował należności wynikającej z umowy, którą zawarliśmy. Jego prawnik zaproponował mi zakończenie sporu w (...)  »
Nieterminowe zawiadomienie o nabyciu pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 23
W październiku 2022 r. nabyłem w spadku po tacie samochód. Zgłosiłem to jednak dopiero po trzech miesiącach. Ostatnio otrzymałem decyzję o nałożeniu na mnie wysokiej (...)  »
Zbycie spadku a odpowiedzialność za długi
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 23
Jestem jednym ze spadkobierców po mamie. Spadek, podobnie jak rodzeństwo, przyjąłem z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Nie chcę jednak zajmować się dalszymi formalnościami, zamierzam (...)  »
Kara za nieujawnienie nowego właściciela nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 23
Rok temu wraz z rodzeństwem potwierdziliśmy u notariusza prawo do spadku, który otrzymaliśmy po naszym ojcu. Dysponujemy aktem poświadczenia dziedziczenia. W skład spadku wchodzi nieruchomość. (...)  »
Skutki zastrzeżenia prawa własności
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 23
W projekcie umowy, którą mam zamiar wkrótce podpisać, znajduje się zapis, w myśl którego przedmioty, które kupię, pozostają własnością sprzedającego aż do czasu uiszczenia pełnej (...)  »
Obowiązki kierowcy w związku z kolizją na drodze
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 23
Byłem uczestnikiem stłuczki samochodowej. Winę za zdarzenie ponosił kierowca drugiego pojazdu, który nie ustąpił mi pierwszeństwa. Na szczęście żaden z uczestników nie poniósł obrażeń. Sprawca (...)  »
Wybór sądu w sprawie alimentacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 23
Zmuszona jestem wnieść do sądu sprawę o przyznanie alimentów na dziecko. Były partner, ojciec dziecka, płacił do tej pory alimenty dobrowolnie. Do którego sądu powinnam (...)  »
Nie tylko pełnoletni może trafić do izby wytrzeźwień
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 23
Moja niepełnoletnia córka nie pierwszy już raz została przyłapana na piciu alkoholu w miejscach publicznych. Nasze relacje niestety nie układają się najlepiej i mam z (...)  »
Podpisanie u notariusza przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 23
Zamierzam kupić mieszkanie. Zaproponowałem sprzedającemu podpisanie w pierwszej kolejności umowy przedwstępnej, a następnie po pozyskaniu przeze mnie środków na uiszczenie ceny, umowy docelowej - umowy (...)  »
Osoba nieuprawniona do spadku musi rozliczyć się ze spadkobiercą
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 23
Partnerka mojego ojca przez blisko rok dysponowała majątkiem po moim ojcu. Była bowiem w testamencie powołana do spadku jako jedyny spadkobierca. Okazało się, że testament (...)  »
Uchwała rady gminy w sprawie liczby lokali w budynku jednorodzinnym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 23
Rada gminy podjęła uchwałę o ustaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uchwale znalazł się zapis, w myśl którego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszczono istnienie tylko (...)  »
Kiedy można odmówić przyjęcia częściowej spłaty wierzytelności?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 23
Mój dłużnik zaproponował mi, że spłaci połowę należności, a drugą za około trzy miesiące. Termin płatności minął już w listopadzie 2022 r. Czy mam prawo (...)  »
Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 23
Dwa lata temu otrzymałem w spadku po mamie m.in. mieszkanie. Chciałbym je teraz sprzedać. Podczas przygotowywania projektu aktu notarialnego notariusz poinformował mnie, że umowa będzie (...)  »
Zakup mieszkania za środki z majątku wspólnego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 23
W moim małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa. Mąż kupił mieszkanie. W akcie notarialnym tylko on widnieje jako strona kupująca. Co więcej, wskazał, że środki na zakup (...)  »
Zakłócanie spokoju sąsiadom podczas dnia
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 23
Pracuję w trybie zmianowym, co sprawia, że muszę odpocząć w ciągu dnia. Właściciele sąsiednich mieszkań wynajmują je. Najemcami na chwilę obecną są osoby, które nie (...)  »
Przyczyny nieważności testamentu
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 23
Ojciec na kilka lat przed śmiercią spisał testament własnoręczny, mocą którego podzielił majątek między wszystkie swoje dzieci. Okazało się jednak, że na chwilę przed śmiercią (...)  »
Zajęcie wspólnego rachunku bankowego małżonków
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 23
Razem z żoną posiadamy wspólny rachunek bankowy, pozostajemy w ustroju wspólności majątkowej. Żona ma długi i niewykluczone, że zostanie wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne. Czy (...)  »
Pozwolenie czy zawiadomienie na budowę zbiornika na deszczówkę
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 23
Kończę budowę domu. Chciałbym umieścić na mojej posesji zbiornik na deszczówkę. System odprowadzania wody z dachu jest tak przygotowany, że woda może spływać w jedno (...)  »
Interwencja sądu w sprawach dotyczących wychowania dziecka
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 23
Samotnie wychowuję syna. Z uwagi na jego dojrzewanie mam coraz więcej problemów wychowawczych. W szkole poinformowano mnie, że jeśli nie dojdzie do zmiany postawy dziecka, (...)  »
Umowa w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 23
Moja mama poinformowała mnie, że zamierza podpisać ze swoim ojcem umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia, co spowoduje, że nie otrzyma po nim spadku. Co więcej, (...)  »
Alimenty na rzecz byłego małżonka
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 23
Czeka mnie sprawa rozwodowa. Zamierzam domagać się obarczenia męża winą za rozpad związku. Czy w takiej sytuacji - pomimo tego, że nie mamy wspólnych dzieci (...)  »
Ustalenie ryczałtu za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 23
Radni postanowili podjąć uchwałę o ustanowieniu w mieście strefy płatnego parkowania. W uchwale znalazły się również postanowienia dotyczące wysokości ryczałtowej opłaty za parkowanie w tej (...)  »
Taksa notarialna za dokonanie poświadczeń
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 23
Muszę przedłożyć do urzędu kopię kilku dokumentów poświadczonych przez notariusza. Na czym polega takie poświadczenie i jakie opłaty są z tym związane? Wszystko zależy od (...)  »
Środki z polisy na życie bez podatku
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 23
Pięć lat przed śmiercią ojciec podpisał z firmą ubezpieczeniową umowę dotyczącą polisy na życie. Niedawno zmarł. Mam otrzymać środki z tej polisy z uwagi na (...)  »
Oskarżony może zrzucać winę na osoby trzecie
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 23
Przez kilka lat współpracowałem z moim wieloletnim znajomym, prowadziliśmy wspólne interesy. Znajomemu postawiono zarzuty karne - chodzi o przestępstwa związane z fałszowaniem dokumentów. Z nieoficjalnych (...)  »
Zwrotne roszczenie w sprawie zapłaconych alimentów
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 23
Przez wiele lat pozostawałem w nieformalnym związku. Moja partnerka ma dwoje dzieci. Przez cały związek łożyłem na utrzymanie partnerki i jej dzieci, przekazując środki nie (...)  »
Opłata za wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 23
W połowie roku planuję wziąć ślub. Formalności i uroczystość odbędą się przed urzędnikiem innego państwa (którego obywatelem jest mój narzeczony). Poinformowano mnie, że muszę przedłożyć (...)  »
Zwolnienie SD-Z2 nie dla starych spadków
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 23
Blisko 20 lat temu zmarła moja mama. Dopiero teraz zajęliśmy się formalnościami spadkowymi (złożyliśmy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku). Czy po zakończeniu sprawy spadkowej będziemy (...)  »
Odpowiedzialność małżonków za długi sprzed ślubu
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 23
Pozostaję w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa. Razem z mężem jesteśmy aktywni zawodowo. Niedawno mąż powiedział mi, że ma spore długi, które wynikają (...)  »
Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy ponad udział wynikający ze współwłasności
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 23
Jesteśmy z bratem współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej halą garażową. Mamy równe udziały, ale od jakiegoś czasu z powodu konfliktu nie mogę z niej korzystać. Brat utrudnia (...)  »
Odwrócony kredyt hipoteczny
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 23
Moja babcia jest właścicielem niewielkiego mieszkania. Otrzymała niedawno od banku propozycję podpisania umowy o odwróconej hipotece. W zamian za mieszkanie bank miałby płacić babci co (...)  »
Kara grzywny za niezaszczepienie psa
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 23
W ramach prezentu urodzinowego zamierzam kupić synowi psa. Nigdy sama nie posiadałam żadnego zwierzęcia. Czy to prawda, że pies, który będzie trzymany w zdecydowanej większości (...)  »
Komis odpowiada za wady pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 23
Kupiłem w komisie dla celów prywatnych samochód. Zapewniano mnie, że auto nie ma wad, zostało dokładnie przejrzane przez pracowników firmy. Kilka tygodni później okazało się, (...)  »
Przyznanie renty cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 23
Idąc chodnikiem, zostałem potrącony przez osobę, która jechała elektryczną hulajnogą. Doznałem poważnego złamania prawej kończyny. Już teraz wiem, że mimo rehabilitacji, nie będę w stanie (...)  »
Odpowiedzialność domowników za zapłatę czynszu
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 23
Od dziecka mieszkam z rodzicami w wynajętym lokalu. Stronami umowy najmu są oboje rodzice. Jestem już obecnie osobą pełnoletnią, chodzę do pracy. Kilka tygodni temu (...)  »
Kradzież ruchomości podczas remontu lokalu
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 23
Zleciłem firmie wykonanie prac remontowych w moim mieszkaniu. Przekazałem klucze do lokalu. Podczas jednej z wizyt okazało się, że z mieszkania skradziono ruchomości warte około (...)  »
Okres ważności operatu szacunkowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 23
Ponad rok temu rzeczoznawca sporządził operat szacunkowy dotyczący mojej działki. Miałem wówczas w planach sprzedaż nieruchomości. Dopiero teraz jednak znalazłem osobę, która jest zdecydowana nieruchomość (...)  »
Obciążenie użytkownika i właściciela opłatą za odholowanie pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 23
Użyczyłem znajomemu mój samochód. Po jakimś czasie dostałem informację, że pojazd został odholowany na specjalny parking z uwagi na to, że znajomy zaparkował auto w (...)  »
Termin złożenia zawiadomienia SD-Z2
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 23
Kilka miesięcy temu zmarł mój ojciec. Wraz z rodzeństwem jesteśmy spadkobiercami ustawowymi. Na ten moment nie zajęliśmy się formalnościami spadkowymi, nie wnieśliśmy żadnej sprawy do (...)  »
Niepełnosprawność nie uniemożliwia podpisania aktu notarialnego
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 23
Moja babcia jest osobą mocno schorowaną, słabo widzi, z uwagi na chorobę Parkinsona ma bardzo poważne trudności z pisaniem. Chciałaby podpisać ze mną umowę dożywocia (...)  »
Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 23
Jestem po rozwodzie, a jedynym wspólnym składnikiem majątku jest mieszkanie, które zostało zakupione od gminy w trakcie trwania małżeństwa. Mąż nie przyczynił się w żaden (...)  »
Wynajmowanie mieszkania przez członka wspólnoty mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 23
Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej, właścicielem niewielkiego mieszkania. Lokal kupiłem z zamiarem jego wynajmu. W ostatnim czasie podpisywałem umowy na najem lokalu na krótkie okresy, np. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.