Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
23.04.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. - Prezes ZUS
Prawnik radzi
BIEŻĄCY NUMER
Administracyjny i sądowy tryb ustalenia ojcostwa
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 23
Przez kilka lat pozostawałem w nieformalnym związku. Moja partnerka spodziewa się dziecka. Nasze relacje uległy jednak pogorszeniu. Chciałbym sformalizować swoje ojcostwo. Dowiedziałem się, że mogę (...) »
Majątki i dorobek w rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 23
Przez cały okres mojego małżeństwa obowiązywała wspólność majątkowa. Obecnie mąż postanowił założyć działalność gospodarczą i zaproponował, aby podpisać intercyzę i dotychczasowy ustój majątkowy zastąpić rozdzielnością (...) »
Opodatkowanie spadku położonego poza granicami kraju
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 23
Kilka tygodni temu zmarł mój ojciec. Jestem jego jedynym spadkobiercą. Część majątku ojciec pozostawił poza granicami kraju. Posiadam polskie obywatelstwo i takie obywatelstwo przez całe (...) »
Przesłanki zasądzenia renty cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 23
Mój ojciec został potrącony przez rowerzystę. W wyniku tego zdarzenia doznał poważnego złamania ręki. Sprawca nie miał żadnego ubezpieczenia OC. Ojciec z powodu komplikacji nie (...) »
Zawiadomienie o przestępstwie czasem jest obowiązkowe
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 23
W moim sąsiedztwie dochodziło przez kilka lat do przemocy domowej. Sprawca został już zatrzymany. Czy prawdą jest, że jako sąsiad miałem obowiązek zawiadomienia organów ścigania (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Śmieci w mieszkaniu uprawniają do interwencji Sanepidu
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 23
Lokal, z którym sąsiaduję, jest wynajmowany. Od pewnego czasu dochodzi stamtąd bardzo nieprzyjemny zapach. Przypadkowo zauważyłam, że lokator nie wynosi śmieci, tylko gromadzi je na (...)  »
Dopuszczalność wypowiedzenia terminowej umowy pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 23
Podpisałem ze znajomym pół roku temu umowę prywatnej pożyczki. Pieniądze wraz z odsetkami zgodnie z umową mam oddać do końca tego roku. Niedawno znajomy poprosił (...)  »
Darowizna od siostry i szwagra a zwolnienie podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 23
Moja siostra postanowiła podarować mi mieszkanie. Siostra pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa. Mieszkanie stanowi składnik majątku wspólnego małżonków. Dowiedziałam się, że (...)  »
Kara za oszustwo ubezpieczeniowe
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 23
Ubezpieczyciel, z którym mam zawartą umowę w zakresie ubezpieczenia pojazdu (OC, AC), zawiadomił policję o tym, że miałem dopuścić się przestępstwa. Złożyłem wniosek o wypłatę (...)  »
Istota surogacji w ustroju wspólności majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 23
W moim małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa. Przed zawarciem związku otrzymałem od rodziców sporą darowiznę pieniężną. Czy prawdą jest, że rzeczy, które kupię w zamian za (...)  »
Zobowiązanie rodzeństwa do płacenia alimentów
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 23
Mój brat ma problemy finansowe, nie jest w stanie utrzymać rodziny, spłacać kredytu. Po części sam jest odpowiedzialny za sytuację, w której się znalazł - (...)  »
Skutki zastrzeżenia prawa pierwokupu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 23
Jestem właścicielem nieruchomości. Dowiedziałem się, że jest ona obciążona prawem pierwokupu. Czy oznacza to, że nie mogę jej sprzedać dowolnej osobie za cenę, którą sam (...)  »
Dzielenie spadku nie jest obowiązkowe
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 23
Kilka lat temu zmarła moja mama. Razem z rodzeństwem przyjęliśmy spadek, który przypadł nam na mocy dziedziczenia ustawowego (złożyliśmy oświadczenia przed sądem). Do tej pory (...)  »
Formalności budowlane w związku z remontem elewacji
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 23
Odziedziczyłem dom po ojcu. Jego stan techniczny jest nienajgorszy, jednak chcę wykonać drobne prace remontowe na elewacji oraz docieplić obiekt. Czy wykonanie takich robót wymaga (...)  »
Przesłanki odpowiedzialności wykonawcy za szkodę na budowie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 23
Rozpocząłem budowę domu. Zleciłem firmie wykonanie stanu surowego otwartego. Podpisaliśmy stosowną umowę. Na terenie budowy doszło do szkody - osoba nieupoważniona weszła na budowę, skręciła (...)  »
Kary pieniężne za utrudnianie kontaktów z dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 23
W wyroku rozwodowym sąd dokładnie określił, w jaki sposób mają odbywać się moje kontakty z dzieckiem. Dziecko ma miejsce zamieszkania przy matce. W ostatnim czasie (...)  »
Wygaśnięcie z mocy prawa decyzji w sprawie pozwolenia na budowę
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 23
Przed kilkoma laty otrzymałem decyzję w sprawie pozwolenia na budowę. Z przyczyn ekonomicznych budowy nie udało mi się wtedy rozpocząć. Nigdy nie otrzymałem ze starostwa (...)  »
Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 23
Tydzień temu wziąłem pożyczkę w kwocie 8 tys. zł. Nie prowadzę działalności gospodarczej, a środki potrzebne były mi na remont mieszkania. W międzyczasie dzięki pomocy (...)  »
Sankcje karne za oddalenie się sprawcy z miejsca wypadku
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 23
Jestem sprawcą kolizji drogowej. Z powodu emocji oddaliłam się z miejsca zdarzenia. Gdy ochłonęłam, zdecydowałam się wrócić i udzielić pomocy, a także przekazać swoje dane (...)  »
Środki z polisy na życie bez podatku
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 23
Mój ojciec zawarł przed laty polisę na życie. Niedawno zmarł i dowiedziałam się, że jako beneficjent otrzymam z tego tytułu stosowne świadczenie. Czy mam obowiązek (...)  »
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 23
Wydzierżawiłem od znajomego nieruchomość. W związku z moją działalnością zawodową pojawiła się potrzeba postawienia na nieruchomości niewielkiego budynku gospodarczego. Czy jako osoba niebędąca właścicielem, ale (...)  »
Obowiązek zapłaty zachowku przez obdarowanego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 23
Ojciec na 5 lat przed śmiercią przekazał swojej wieloletniej przyjaciółce w formie darowizny nieruchomość. Jednocześnie do spadku powołał mojego brata, ja zostałam pominięta. Z uwagi (...)  »
Opodatkowanie sprzedaży lub darowizny pojazdu w rodzinie
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 23
Mój brat chce kupić ode mnie samochód. Nie wykluczam, że być może ostatecznie skończy się na umowie darowizny bądź na podpisaniu umowy sprzedaży po niskiej (...)  »
Odszkodowanie dla małżonka w ustroju wspólności majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 23
W związku z wypadkiem, w którym ucierpiałem, wystąpiłem do sprawcy o zapłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienie. Nie wykluczam skierowania sprawy na drogę (...)  »
Kara za nieodpowiednie zachowanie w sądzie
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 23
Niedługo ma odbyć się moja sprawa rozwodowa. Jesteśmy z mężem mocno poróżnieni. Na rozprawę mają być wezwani świadkowie, którzy nie ukrywają, że nie ma między (...)  »
Wydanie niepełnosprawnemu karty parkingowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 23
Moja mama jest osobą niepełnosprawną. Ma poważne problemy z poruszaniem się. Dowiedziałam się, że jest możliwość uzyskania specjalnej karty, dzięki której przewożąc mamę, będę mogła (...)  »
Trzy przeszkody uniemożliwiające orzeczenie rozwodu
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 23
Postanowiłam wnieść pozew rozwodowy. Razem z mężem podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Mamy dwójkę małoletnich dzieci, które wspólnie wychowujemy. Czy pomimo zgodnego porozumienia małżonków co do (...)  »
Dokument potwierdzający zdolność do zawarcia małżeństwa
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 23
W przeciągu roku planuję wziąć ślub. Uroczystość ma odbyć się poza granicami kraju. Muszę przedłożyć dokument z urzędu stanu cywilnego stwierdzający, że mam prawo zawrzeć (...)  »
Dodatkowa tablica do samochodu na bagażnik rowerowy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 23
Kupiłem samochód posiadający hak do holowania. Całą rodziną jeździmy na rowerach. Do tej pory przewoziliśmy rowery na bagażniku dachowym. Z uwagi na to, że nasza (...)  »
Opodatkowanie nabycia przedsiębiorstwa w drodze dziedziczenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 23
Wuj przekazał mi w spadku swoją firmę z uwagi na to, że od lat pomagałem mu w prowadzeniu działalności. Podobno pomimo tego, że nie jestem (...)  »
Korzystanie z parkingu wspólnoty przez właścicieli lokali
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 23
Jestem członkiem dużej wspólnoty mieszkaniowej. Przed budynkiem na terenie wspólnoty znajduje się parking (będący terenem wspólnoty). Wspólnota podjęła kilka dni temu uchwałę, w myśl której (...)  »
Ocena stanu technicznego obiektu
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 23
Przed wieloma laty postawiłem budynek gospodarczy. Wszystko odbyło się zgodnie z wymogami prawa budowlanego, na realizację inwestycji uzyskałem pozwolenie na budowę. Teraz na skutek zgłoszenia (...)  »
Zawiadomienie o zmianie właściciela pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 23
Niedługo zamierzam kupić swój pierwszy samochód. Czy po podpisaniu umowy muszę zawiadomić wydział komunikacji o zakupie, czy wystarczy, że stosowną informację przekaże do urzędu dotychczasowy (...)  »
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 23
Otrzymałem po ojcu gospodarstwo rolne. Posiadam polisę ubezpieczeniową OC dla rolników. Czy oprócz tego ubezpieczenia muszę wykupić jeszcze ubezpieczenie dla budynków znajdujących się na terenie (...)  »
Udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 23
W związku z koniecznością wyjazdu chciałbym upoważnić brata do podpisania w moim imieniu dwóch umów. Jedna z nich dotyczyć będzie sprzedaży nieruchomości. W jaki sposób (...)  »
Odpowiedzialność karna przy opóźnieniu w spłacie kredytu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 23
Popadłam w trudności finansowe z powodu utraty pracy. Mam dwa kredyty. Obawiam się, że niedługo nie będę w stanie spłacać w terminie rat. Czy prawdą (...)  »
Czas trwania umowy dożywocia może zostać skrócony
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 23
Kilka lat temu podpisałem z rodzicami umowę dożywocia. Nasze relacje uległy znacznemu pogorszeniu. Zmuszony byłem przeprowadzić się z uwagi na pracę. Nie wiem, czy nie (...)  »
Odwołanie darowizny a podatek
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 23
Zmuszony jestem odwołać darowiznę, której dokonałem na rzecz mojego bratanka. Bratanek dopuścił się wobec mnie przestępstwa. Choć sprawy formalnie nigdzie nie zgłaszałem, mam dowody potwierdzające (...)  »
Odmowa sporządzenia aktu notarialnego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 23
Udałem się do notariusza celem spisania umowy w formie aktu notarialnego. Przepisy nie wymagają, aby porozumienie było zawarte w tej formie, niemniej moim celem jest (...)  »
Niska rekompensata za utracony zarobek świadka
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 23
Zostałem wezwany na świadka w sprawie rozwodowej mojej znajomej. Zmuszony byłem wziąć wolne w pracy - pracodawca udzielił mi bezpłatnego urlopu na ten dzień. Niewykluczone, (...)  »
Małżeństwo dziecka a obowiązek alimentacyjny rodzica
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 23
Przez wiele lat alimentowałem córkę, również wtedy, gdy podjęła naukę na studiach. Ostatecznie ze studiów zrezygnowała. Ma teraz 20 lat. Zamierza zawrzeć związek małżeński. Czy (...)  »
Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej w księgach wieczystych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 23
Odziedziczyłem w spadku po mamie nieruchomość gruntową. Dowiedziałem się, że muszę złożyć do sądu wniosek o wpisanie do księgi wieczystej nowego właściciela. Moja sytuacja osobista (...)  »
Mała wspólnota mieszkaniowa i czynności zarządu
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 23
Jestem właścicielem lokalu znajdującego się w budynku, w którym są jeszcze dwie niezależne nieruchomości lokalowe. Z tego co się orientuję tworzymy wspólnotę mieszkaniową. Czy mamy (...)  »
Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej przed rozpoczęciem budowy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 23
Jestem właścicielem gruntu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem jest to działka przeznaczona do zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka ma charakter gruntu rolnego, (...)  »
Wykorzystanie majątku małoletniego dziecka na potrzeby rodziny
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 23
Razem z mężem wychowuję dwoje dzieci. Jedno z nich otrzymało w spadku po dziadku spory majątek, m.in. nieruchomość lokalową. Jako przedstawiciele ustawowi zarządzamy tym majątkiem. (...)  »
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy przed kupnem nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 23
Znalazłem ciekawą ofertę sprzedaży działki, na której chciałbym wybudować dom. Nieruchomość nie jest jednak objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie mam zatem pewności czy będę (...)  »
Nieprawidłowe pełnomocnictwo a skuteczność umowy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 23
Podpisałem umowę z pełnomocnikiem, który reprezentował właściciela budynku. Przedmiotem naszego porozumienia miało być wykonanie elewacji w nowo wybudowanym domu. Prac jeszcze nie wykonałem, jednak ułożyłem (...)  »
Dziecko jako pasażer motocykla
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 23
Zamierzam w najbliższym czasie kupić sobie motocykl, dlatego przystąpię niedługo do kursu na prawo jazdy kategorii A. Czy jest możliwe przewożenie na motocyklu małoletnich dzieci? (...)  »
Sytuowanie na posesji pojemników na odpady
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 23
Kończę budowę domu. W projekcie przewidziano miejsce na kubły na śmieci blisko furtki i skrzynki na listy. Chciałbym zmienić ich lokalizację. Czy mogę umieścić kubły (...)  »
Uchylenie się od skutków adopcji
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 23
Dwa lata temu zaadoptowałam dziecko. Moja sytuacja osobista w ostatnim czasie zmieniła się diametralnie. Z uwagi na stan zdrowia nie mam fizycznej możliwości zajmować się (...)  »
Odpowiedzialność za zalanie mieszkania
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 23
Przez awarię instalacji w moim mieszkaniu doszło do zalania lokalu znajdującego się na kondygnacji poniżej. Nie mam żadnego ubezpieczenia na tę okoliczność, podobnie poszkodowany sąsiad. (...)  »
Minimalna odległość sadzenia roślin od granicy posesji
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 23
Wspólnota mieszkaniowa, z którą sąsiaduję, posadziła kilka lat temu rośliny blisko granicy. Po latach, wraz ze wzrostem roślin, pojawiły się problemy. Na moją posesję przechodzą (...)  »
Skutki poręczenia wekslowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 23
Bliski znajomy poprosił mnie o poręczenie weksla, który musi wystawić na zabezpieczenie zobowiązania, które zaciągnął. Zapewnia mnie, że to jedynie formalność, gdyż wykona ciążące na (...)  »
Darowizna w gotówce a zwolnienie od podatku
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 23
Na początku roku przekazałem synowi w darowiźnie dość dużą kwotę (środki przekazałem w gotówce). Chciałem w ten sposób pomóc mu w usamodzielnieniu się. Otrzymane ode (...)  »
Umorzenie grzywny za niewykonanie rozbiórki
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 23
Wybudowałem obiekt gospodarczy, który okazał się samowolą budowlaną. Z uwagi na przepisy szczególne nie mam możliwości doprowadzenia do legalizacji samowoli. Wydano w mojej sprawie decyzję (...)  »
Bezpłatny transport dla niepełnosprawnego do ośrodka poza gminę
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 23
Syn jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Do tej pory korzystał z pomocy w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ośrodku znajdującym się na terenie naszej gminy. Z (...)  »
Problematyczne korzystanie z telefonu podczas jazdy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 23
Zostałem zatrzymany do kontroli drogowej. Funkcjonariusz zarzucił mi, że widział, iż podczas kierowania samochodem chwyciłem telefon komórkowy. Problem w tym, że nie wykonywałem połączenia, nie (...)  »
Nieprawidłowe pozostawienie pojazdu a koszty jego usunięcia
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 23
Mój samochód został odholowany na parking strzeżony. Zarzucono mi, że stał w niedozwolonym miejscu. Czy w takiej sytuacji nie powinno stosować się blokady na koła? (...)  »
Dopuszczalność wyboru sądu w drodze umowy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 23
Zamierzam podpisać prywatną umowę (niezwiązaną z działalnością gospodarczą). Czy mogę w drodze umowy wskazać, który sąd będzie rozstrzygał spory, które mogą ewentualnie wyniknąć w związku (...)  »
Zakres odpowiedzialności członków wspólnoty za jej zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 23
Podpisałem ze wspólnotą mieszkaniową umowę na wykonanie prac remontowych części wspólnych budynku (umowę bezpośrednio zawarłem z zarządem wspólnoty, na prace członkowie wyrazili zgodę w drodze (...)  »
Pokrzywdzenie wierzyciela na skutek zniesienia współwłasności
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 23
Mój dłużnik nie uregulował w stosunku do mnie swojego zobowiązania. Kilkukrotnie prosił mnie o przedłużenie terminu zwrotu pożyczki, na co wyrażałem zgodę. Teraz okazało się, (...)  »
Warunkowe umorzenie sprawy oznacza uznanie za winnego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 23
Dopuściłem się przestępstwa - spowodowałem nieumyślnie wypadek drogowy. Udzieliłem pomocy poszkodowanemu, przeprosiłem za zdarzenie. Z uwagi na to, że nigdy dotąd nie byłem karany, poinformowano (...)  »
Zabezpieczenie umowy poprzez przewłaszczenie
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 23
Zakupiłem samochód, którego nabycie sfinansowałem przede wszystkim kredytem. W celu zabezpieczenia kredytu podpisana została umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie. Z racji tego, że powiększyła mi się (...)  »
Użyczenie lokalu a ponoszenie opłat
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 23
Chciałbym umożliwić siostrze korzystanie z mojej kawalerki. Chcę, aby wszystko odbyło się legalnie, formalnie, ale też nie chcę, aby siostra płaciła mi jakikolwiek czynsz. Czy (...)  »
Szybkie załatwienie sprawy spadkowej u notariusza
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 23
Trzy miesiące temu zmarła moja mama. Do spadku powołane zostały jej dzieci - mama pozostawiła taki testament. Chcemy szybko dopełnić formalności podatkowych. Podobno nie trzeba (...)  »
Rejestracja pojazdu stanowiącego przedmiot współwłasności
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 23
Razem z ojcem kupiłem samochód na współwłasność - dysponuję udziałem 25%, a ojciec 75% (takie też dane znajdują się na umowie). Złożyłem wniosek do wydziału (...)  »
Odległość parkingu przy bloku od okien mieszkania
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 23
Kupiłem mieszkanie w bloku. W niedalekim sąsiedztwie budowany jest nowy obiekt wielolokalowy. Deweloper planuje stworzyć duży parking dla mieszkańców. Problem w tym, że ma się (...)  »
Spłata długu za inną osobę
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 23
Siostra znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Poprosiła mnie o spłatę jednego z jej zobowiązań. Dokonałem przelewu na wskazany rachunek, w tytule przelewu wskazałem, że (...)  »
Odpowiedzialność właściciela komisu za wady pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 23
Sprzedałem swój samochód, korzystając z usług komisu. Niedawno zgłosił się do mnie nowy właściciel pojazdu z roszczeniami o pokrycie kosztów naprawy pojazdu, gdyż jego zdaniem (...)  »
Nieobecność domownika a liczba osób w gospodarstwie domowym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 23
Mój syn podejmie niedługo naukę na studiach, co wiązać się będzie z jego przeprowadzką do innego miasta. Syn będzie wracał na weekendy do domu. Pobieramy (...)  »
Dzień powstania obowiązku podatkowego w przypadku darowizny
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 23
Niecały rok temu przekazałem synowi w ramach prezentu ślubnego kwotę 50 tys. zł - środki przelałem ze swojego rachunku na jego konto. Miesiąc temu sformalizowaliśmy (...)  »
Przy utracie dowodu nie wystarczy zgłosić sprawy do urzędu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 23
Zorientowałem się, że zgubiłem dowód osobisty. Nie jestem pewien, czy dowód mi wypadł przy wyciąganiu karty płatniczej z portfela, czy został mi ukradziony. Co powinienem (...)  »
Wada dzieła i termin przedawnienia roszczeń zamawiającego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 23
Zawarłem ze ślusarzem umowę, której przedmiotem było wykonanie balustrady balkonowej. Zapłaciłem 2 tys. zł tytułem zaliczki. Balustrada została wykonana prawie 4 miesiące po terminie, rozliczyłem (...)  »
Opiekun bez prawa do wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 23
Moja ciocia jest schorowaną, w zaawansowanym wieku osobą. Niedługo ma być wszczęte w stosunku do niej postępowanie o ubezwłasnowolnienie całkowite. Jestem jedyną osobą bliską cioci. (...)  »
Wywłaszczenie nieruchomości pozostawionej w spadku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 23
Odziedziczyłem spadek po ojcu. W skład masy spadkowej wchodzi m.in. nieruchomość. Urząd gminy poinformował mnie, że nieruchomość ma zostać wywłaszczona. Sprawa spadkowa jeszcze się nie (...)  »
Dwójka dzieci z prawem do zachowku w różnej wysokości
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 23
Ojciec spisał testament i przekazał cały spadek swojej żonie. Mi oraz bratu nic nie zostawił - nie powołał nas do spadku ani nie uczynił na (...)  »
Spisanie aktu notarialnego w domu to wyjątek
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 23
Z uwagi na wiek i trudności w poruszaniu się babcia chciałaby, aby notariusz przyjechał do jej domu i spisał testament notarialny w jej miejscu zamieszkania. (...)  »
Wzrost dziecka decyduje o obowiązku przewożenia w foteliku
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 23
Moje dziecko ukończyło 9. rok życia. Jest na tyle duże, że z trudnością mieści się do fotelika samochodowego. Czy duży wzrost bądź waga dziecka zwalniają (...)  »
Cofnięcie oświadczenia o uznaniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 23
Będąc w nieformalnym związku, uznałem przed urzędnikiem ojcostwo dziecka, które urodziła moja ówczesna partnerka. Po roku od rozstania z tą partnerką dowiedziałem się, że nie (...)  »
Zakłócanie spokoju mieszkańca a naruszenie dóbr osobistych
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 23
Moje relacje z sąsiadem uległy drastycznemu pogorszeniu. Już od wielu miesięcy sąsiad zakłóca spokój, nie tylko ciszę nocną. Kilkukrotnie zwracałam mu na to uwagę, wzywałam (...)  »
Odszkodowanie za wywłaszczenie a podatek VAT
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 23
Nieruchomość, której jestem właścicielem, ma zostać wywłaszczona. W drodze rokowań nie udało się nam dojść do porozumienia. Wstępnie dowiedziałam się, że wartość mojej nieruchomości zostanie (...)  »
Czasem lepsza zaliczka, czasem zadatek
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 23
Niedługo będę podpisywała umowę. Z chwilą jej zawarcia muszę wpłacić kwotę 1 tys. zł zaliczki na zabezpieczenie przyszłych zobowiązań. Dano mi również możliwość określenia tej (...)  »
Grzywna za przestępstwo małżonka a zapłata z majątku wspólnego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 23
Mąż został skazany prawomocnym wyrokiem na karę grzywny za popełnienie przestępstwa kradzieży. Z czynem męża nie miałam nic wspólnego. W naszym związku obowiązuje wspólność majątkowa. (...)  »
Zwolnienie z podatku darowizny od rodzica
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 23
Chcę przekazać córce w drodze darowizny mieszkanie. Jestem biologicznym ojcem córki, choć formalnie w przeszłości zgodziłem się na adopcję dziecka przez męża jej matki. Czy (...)  »
Przebaczenie spadkodawcy to oświadczenie wiedzy, a nie woli
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 23
Przez wiele lat byłem poróżniony z mamą. Doszło z mojej strony do wielu niewłaściwych zachowań w stosunku do niej, nie pomogłem jej, gdy znalazła się (...)  »
Rozliczenie partnerów po ustaniu związku nieformalnego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 23
Kilka tygodni temu zakończyłam swój nieformalny związek. Pozostawałam w nim prawie 10 lat. Przez cały okres tworzyliśmy jedno gospodarstwo domowe. Część moich oszczędności przeznaczyłam na (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.