Do obowiązków płatnika naliczającego składki za osoby zgłoszone przez niego do ubezpieczeń w ZUS należy m.in. sporządzenie rocznej informacji o naliczonych składkach za ubiegły rok kalendarzowy i przekazanie jej tym osobom do 28 lutego roku następnego. Do 28 lutego 2023 r. należy więc przekazać ubezpieczonym informację za 2022 r. We wcześniejszym terminie płatnik powinien ją przekazać osobie ubezpieczonej tylko wtedy, (...)