Na gruncie pdof i pdop funkcjonują limity, które ustawodawca wyraził w euro. Konsekwencją takiego zdefiniowania tych parametrów podatkowych jest konieczność corocznego przeliczania ich na złotówki po ustawowo określonym kursie tej waluty. W efekcie ich wysokość rok do roku ulega zmianie. Kursem, jaki znajduje zastosowanie do przeliczania kwot tych limitów na złote, jest średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy (...)