Sejm na posiedzeniu w dniu 9 marca 2023 r. uchwalił ostateczną wersję ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie urlopów z tytułu rodzicielstwa i wielu innych kwestii uregulowanych w tym Kodeksie. Ustawa nowelizująca ma na celu wdrożenie do polskiego prawa pracy m.in. dyrektywy unijnej w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Zakres zmian wprowadzanych nowelizacją jest bardzo (...)