Osoba fizyczna nie będzie miała obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności przejęcia prawa własności ruchomości (towaru sklepowego), a tym samym nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku VAT od tej czynności. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 21 lutego 2023 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.896.2022.4.AK . Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się wspólniczka spółki jawnej. Wyjaśniła, że spółka w (...)