Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Prawo pracy w praktyce
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Odprawa emerytalna dla pracownika ze sfery budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony w gminnym ośrodku pomocy społecznej z końcem grudnia 2020 r. przeszedł na emeryturę. Przysługiwało mu wynagrodzenie minimalne w wysokości 2.600 zł, dodatek stażowy (...)  »
Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 7
Chcemy zatrudnić pracownika, który w 2015 r. był u nas zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny na stanowisku myjkowy. Obecnie ma świadczyć pracę na stanowisku mechanik (...)  »
Okres wypowiedzenia w stażu zakładowym
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 7
Pracownik był zatrudniony w naszej firmie na podstawie umowy na okres próbny od 15 lipca do 14 października 2020 r., a bezpośrednio potem na podstawie (...)  »
Ustalanie wysokości dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 7
W zakładzie obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik jest zatrudniony na III zmiany, od poniedziałku do piątku. Pora nocna wyznaczona jest w godzinach od 22 00 (...)  »
Zasady prostowania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 7
Pracownik, który definitywnie zakończył pracę w danym zakładzie, powinien otrzymać od pracodawcy świadectwo pracy. To jeden z podstawowych dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia, istotny dla (...)  »
Zatrudnienie po stażu z urzędu pracy a urlop
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 7
Z dniem 15 grudnia 2020 r. zatrudniliśmy w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika na okres dwóch lat, który odbył tylko 6-miesięczny staż na podstawie skierowania (...)  »
Kwota wolna od potrąceń przy zatrudnieniu przez część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 7
Pracownik pełnoetatowy z dniem 16 stycznia 2021 r. rozwiąże stosunek pracy. Jego wynagrodzenie zostało zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. Przysługuje mu wynagrodzenie miesięczne (...)  »
Ustalanie wymiaru urlopu w razie zmiany pracodawcy w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 7
Zmiana pracodawcy w trakcie roku powoduje, że uprawnienia urlopowe należy oddzielnie ustalić u dotychczasowego i nowego pracodawcy. W przypadku wykorzystania u dotychczasowego pracodawcy większej liczby (...)  »
Praca ponadwymiarowa niepełnoetatowca a brak zapisu o limicie godzin
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 7
Z dniem 1 stycznia 2021 r. zatrudniliśmy pracownika na 1/4 etatu, na podstawie umowy o pracę na czas określony. Przez przeoczenie zapomnieliśmy ustalić w umowie (...)  »
Wynagrodzenie przy zmianie wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 7
Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy obliguje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia. Zmiana etatu w trakcie miesiąca (obniżenie lub podwyższenie) wymaga przeliczenia wymiaru czasu pracy i (...)  »
Okresy ochronne w przypadku nieobecności chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 7
Dwa tygodnie temu pracownica zakończyła urlop macierzyński i rodzicielski i bezpośrednio po nim poszła na zwolnienie lekarskie. Oświadczyła, że nie zamierza już wrócić do pracy. (...)  »
Badania dopiero po faktycznym powrocie do pracy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 7
Pracownica była na zwolnieniu chorobowym przez 3 miesiące, potem przebywała na urlopie macierzyńskim, a aktualnie kończy urlop rodzicielski. Po jego zakończeniu chce wykorzystać urlop wypoczynkowy. (...)  »
Warunki prowadzenia i kontynuacji dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 7
W wielu przypadkach terminowe umowy o pracę kończą się z ostatnim dniem danego roku kalendarzowego, a w następnym roku są ponownie nawiązywane. Kontynuacja zatrudnienia często (...)  »
Odpoczynki dobowe w przypadku pracy dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 7
(…) Pracownik wykonujący pracę na nocnej zmianie został wezwany do pracy rano w wolną sobotę, przy czym w dniu bezpośrednio poprzedzającym korzystał z wolnego za (...)  »
Rezygnacja pracownika będącego uczestnikiem PPK z dokonywania wpłat
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 7
Pracodawca 10 listopada 2020 r. zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Pierwszych wypłat wynagrodzeń, od których obliczył i pobrał (...)  »
Świadectwo pracy i inne dokumenty dla odchodzącego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 7
Definitywne zakończenie stosunku pracy wiąże się po stronie pracodawcy z obowiązkiem wydania pracownikowi określonych dokumentów. Jednym z najważniejszych jest świadectwo pracy, potwierdzające okres zatrudnienia. Istotna (...)  »
Wypłata zawyżonego wynagrodzenia a jego potrącenie
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 7
Pracodawca źle naliczył wynagrodzenie pracownika i za listopad 2020 r. wypłacił mu za dużo o 97 zł. Czy możliwe jest pomniejszenie wynagrodzenia wypłacanego za grudzień (...)  »
Odprawa emerytalna przy wynagrodzeniu godzinowym
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 7
Pracownik otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie godzinowe. Dzień 31 grudnia 2020 r. jest jego ostatnim dniem pracy, gdyż od 1 stycznia 2021 r. przechodzi na emeryturę. Wypłacamy (...)  »
Rozliczenie czasu pracy na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 7
Przepisy z zakresu prawa pracy pozwalają na wydłużenie okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy. Na koniec takiego okresu pracodawca jest obowiązany rozliczyć przepracowany przez pracowników (...)  »
Nieobecności z tytułu urlopów rodzicielskich i podróży służbowej a prawo do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 7
Pracownica zatrudniona w jednostce samorządowej przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim do połowy sierpnia br. W okresie zatrudnienia przypadającego po zakończeniu urlopu rodzicielskiego odbyła tygodniową (...)  »
Korekta ZFŚS na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 7
Niektórzy pracodawcy mogą zwolnić się z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednakże ci, którzy nie zwolnili się z tej powinności oraz pracodawcy ze sfery budżetowej (...)  »
Czas wolny za nadgodziny po zakończeniu okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 7
W grudniu 2020 r. pracownik wypracował dużo nadgodzin z przekroczenia dobowego. Jest zainteresowany czasem wolnym za te nadgodziny, jednak chciałby go wykorzystać w styczniu 2021 (...)  »
Rekompensata za dyżur w wolną niedzielę
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 7
Na polecenie pracodawcy pracownik przez 9 godzin dyżurował w domu pod telefonem. Dyżur miał miejsce w niedzielę wolną dla pracownika. Za czas dyżuru domaga się (...)  »
Ryczałt za jazdy lokalne za niepełny dzień pracy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 7
Nasz pracownik używa swojego prywatnego samochodu do służbowych jazd lokalnych. Mamy z nim podpisaną umowę cywilnoprawną w tej sprawie. Zwrot kosztów użytkowania pojazdu do celów (...)  »
Nauka i praca w stażu przyjmowanym do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 7
Ukończyłam pierwsze studia licencjackie w 2016 r. (trwały od 2013 r. do 2016 r.), a drugie w 2017 r. (trwały od 2014 r. do 2017 (...)  »
Dodatek stażowy dla pracownika samorządowego przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 7
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Naszym pracownikom przysługuje m.in. dodatek stażowy. Jeden z nich przebywał na zwolnieniu lekarskim przez cały okres zasiłkowy, a po jego zakończeniu (...)  »
Rekompensata za pracę w świąteczną niedzielę
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 7
Pracownicy świadczą pracę w organizacji podstawowej na zmiany. Zgodnie z harmonogramem pracownicy rozpoczęli pracę w dniu 1 listopada 2020 r. (święto i niedziela) od godz. (...)  »
Upływ ważności orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 7
Pełnoetatowemu pracownikowi z dniem 31 grudnia 2020 r. upłynie ważność orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Poinformował on pracodawcę, że złożył już kolejny wniosek o kontynuację (...)  »
Rezygnacja z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego u małego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 7
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie, w miarę posiadanych środków, potrzeb socjalnych pracowników. Działalność socjalna prowadzona przez pracodawców polega najczęściej na tworzeniu zakładowego funduszu (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego w równoległym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 7
Zatrudniliśmy pracownika na pełny etat na okres próbny od 10 lipca 2020 r. do 9 września 2020 r., a od 10 września br. już na (...)  »
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 7
Pracownicy medyczni mają odrębnie uregulowane normy czasu pracy. Wynikają one z ustawy o działalności leczniczej. Ustalając wymiar czasu pracy w 2021 r. dla tej grupy (...)  »
Wniosek o zawarcie porozumienia nie zastępuje wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 7
Zatrudniamy pracownika-emeryta. W dniu 7 grudnia 2020 r. złożył pismo w sprawie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, ze wskazaniem daty ustania zatrudnienia na (...)  »
Błędna data w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 7
Umowa o pracę jednego z pracowników miała zakończyć się 30 kwietnia 2021 r., jednak przez pomyłkę w umowie wpisano jako datę końcową 31 stycznia 2021 (...)  »
Wprowadzanie rocznego okresu rozliczeniowego i układanie grafików
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 7
Pracodawca w ramach przyjętego okresu rozliczeniowego ustala wymiar czasu pracy, planuje rozkład danego pracownika, a po jego zakończeniu rozlicza czas faktycznie przepracowany. Obowiązują różne okresy (...)  »
Zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym z powodu likwidacji firmy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 7
Zatrudniamy pracownicę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Od 6 lat jest na urlopie wychowawczym (na dwoje dzieci). W styczniu 2021 r. firma (...)  »
Kwota wolna od potrąceń a przepracowanie tylko części miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 7
Pracownik świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W okresie od 23 listopada do 6 grudnia 2020 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. W listopadzie 2020 (...)  »
Przedłużenie ważności badań okresowych w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 7
Pracownikowi w grudniu br. skończy się ważność badań okresowych i szkoleń bhp. Czy w okresie epidemii mamy obowiązek skierować go do lekarza medycyny pracy na (...)  »
Informacja o warunkach zatrudnienia z bieżącymi danymi
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 7
Zatrudniliśmy pracownika na czas określony. W trakcie zatrudnienia zmieni mu się okres wypowiedzenia i wymiar urlopu. Czy w informacji o warunkach zatrudnienia można wpisać od (...)  »
Skrócenie urlopu wychowawczego o 1 miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 7
Jedna z naszych pracownic wychowuje samotnie dziecko. Z ojcem dziecka (który posiada pełnię praw rodzicielskich) pozostaje w faktycznej, a nie prawnej separacji. Pracownica chce wykorzystać (...)  »
Zwolnienie z powodu choroby przy krótkim stażu zakładowym
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 7
W sierpniu 2020 r. zatrudniliśmy pracownika, który pod koniec września br. poszedł na chorobowe. W listopadzie na tydzień wrócił do pracy, ale potem znowu zaczął (...)  »
Zasady udzielania odpoczynku dobowego i tygodniowego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 7
W prawidłowo ustalonym rozkładzie czasu pracy pracownika lub grupy pracowników nie może zabraknąć odpoczynków dobowych i tygodniowych. Ich zapewnienie pracownikowi jest podstawową czynnością z zakresu (...)  »
Zasady przyznawania odprawy ekonomicznej przez "małego" pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 7
Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników wręczył dziewięciu z nich wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowisk. Czy może wypłacić im odprawy z tego (...)  »
Postępowanie pracodawcy w razie wysłania świadectwa pracy na nieaktualny adres pracownika
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 7
Zwolnionemu pracownikowi pocztą wysłaliśmy świadectwo pracy na adres zamieszkania, który znajdował się w aktach pracowniczych. Po pewnym czasie otrzymaliśmy tę przesyłkę z adnotacją "adresat nieznany". (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 7
Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę zasadniczo obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej od potrąceń. Tylko należności alimentacyjne potrąca się bez jej stosowania. Podstawę do (...)  »
Odpowiedzialność odszkodowawcza za błędy w pracy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 7
Pracownik odpowiedzialny za rozliczanie faktur przeoczył kilka z nich, co spowodowało, że firma popadła w zaległość z płatnościami i musiała zapłacić karę umowną. Pracownik otrzymał (...)  »
Pierwszy urlop w przypadku dwukrotnego zatrudnienia u danego pracodawcy w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 7
Pracodawca zatrudniał pracownika przy pierwszej pracy w okresie od 10 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. na 1/2 etatu. Ponownie nawiązał z nim (...)  »
Połączenie dwóch zespołów szkół a przejście pracowników do nowego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 7
Dwa zespoły szkół, z których każdy samodzielnie zatrudniał pracowników, zostały połączone od 1 września 2020 r. w jeden zespół szkół i przekazane do prowadzenia nowemu (...)  »
Prowadzenie akt osobowych przy przerwie w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 7
Zatrudnialiśmy w firmie pracownika w okresie od 5 czerwca 2017 r. do 19 listopada 2020 r. Z dniem 26 listopada 2020 r. pracownik został ponownie (...)  »
Odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy przez pracownicę w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 7
W naszej firmie pracownicy mogą odpracować zwolnienia od pracy w celach prywatnych. Odpracowanie rzadko ma miejsce w dzień wykorzystania zwolnienia, zdecydowanie więcej jest przypadków odpracowania (...)  »
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 7
Pracownicy mogą wykonywać pracę w różnych porach dnia, a także w nocy. Ze względu na uciążliwość nocnej pracy ustawodawca przyznał pracownikom dodatek do wynagrodzenia. Na (...)  »
Wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy bez zmiany umowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 7
Zatrudniamy pracownika, który zajmuje się tworzeniem stron internetowych. Wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec niego zadaniowego systemu czasu pracy. W firmie nie mamy regulaminu pracy. (...)  »
Pomoc socjalna dla zleceniobiorcy w zależności od regulaminu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 7
Zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników na etatach i kilkunastu zleceniobiorców. Prowadzimy w firmie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacamy pracownikom zapomogi w związku ze świętami. Pod (...)  »
Obowiązek stosowania kryteriów doboru pracowników do zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 7
Wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony, pracodawca musi wskazać przyczynę wypowiedzenia. Jest to wymóg ustawowy, czasami jednak nie wystarczy poinformować pracownika o powodach rozwiązania (...)  »
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej wypłacanej na mocy Kodeksu pracy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 7
Pełnoetatowy pracownik z dniem 26 listopada 2020 r. rozwiąże umowę o pracę na mocy porozumienia stron z powodu przejścia na emeryturę. Firma należy do sektora (...)  »
Informacja o wygaśnięciu umowy o pracę w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 7
Zmarł pracodawca, który zatrudniał kilku pracowników. Nie zostali oni przejęci przez nowego pracodawcę ani nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy. Umowy tych pracowników (...)  »
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 7
Część osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy ma normy czasu pracy określone w przepisach odrębnych. Do takich pracowników zaliczają się m.in. osoby niepełnosprawne. Ich czas (...)  »
Powierzenie dodatkowej pracy z powodu COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 7
W jednym z wydziałów urzędu gminy kilku pracowników zostało objętych kwarantanną. Obowiązki osób na kwarantannie chcielibyśmy rozdzielić między pozostałych pracowników działu (obowiązki te są tego (...)  »
Wynagrodzenie za czas przepracowany
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 7
Pracownik z dniem 14 listopada 2020 r. rozwiąże umowę o pracę. Jest on zatrudniony w systemie równoważnym w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych. Od 1 do 8 (...)  »
Dodatkowa przerwa na rehabilitację
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 7
Posiadaliśmy status zakładu pracy chronionej. Obecnie nie jesteśmy już takim zakładem, ale nadal zatrudniamy kilku niepełnosprawnych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy tym osobom (...)  »
Potwierdzanie stażu urlopowego na podstawie wglądu w dokumenty
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 7
W naszej firmie staż urlopowy potwierdzaliśmy dotąd na podstawie świadectw pracy, które przechowywaliśmy w aktach osobowych. Czy możemy ustalać okres zatrudnienia dla potrzeb urlopowych bez (...)  »
Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 7
Nasz pracownik 3 dni temu zakończył kwarantannę. Informacja o niej została przekazana przez ZUS na nasz profil informacyjny płatnika składek. Mimo to pracownik dostarczył po (...)  »
Zagrożenie życia lub zdrowia uzasadnia odsunięcie od pracy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 7
Staranne i sumienne wykonywanie pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Za bezzasadną odmowę jej świadczenia pracodawca może zastosować sankcje porządkowe, a nawet dyscyplinarnie zwolnić pracownika z (...)  »
Zmniejszenie etatu a korzystanie z urlopu wypoczynkowego przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 7
Od stycznia 2018 r. zatrudnialiśmy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 1 października 2020 r. wystąpił on z wnioskiem o zmniejszenie etatu do (...)  »
Prawo do odprawy w razie zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 7
Pracodawca zatrudnia w firmie więcej niż 20 pracowników. Jedna z pełnoetatowych pracownic po 2 tygodniach pracy otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy (...)  »
Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 7
Nie wszyscy pracownicy świadczą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wielu z nich jest zatrudnionych na część etatu, co skutkuje niższą liczbą godzin do przepracowania (...)  »
Rozliczenie pracy pozarozkładowej między dobami pracowniczymi
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 7
Zatrudniamy pracownika na pełny etat w organizacji zmianowej. Zgodnie z grafikiem miał on świadczyć pracę od poniedziałku do środy w godzinach od 6 00 do (...)  »
Wypracowanie pełnego wymiaru w miesiącu objęcia kwarantanną
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 7
Pracownik zatrudniony w systemie równoważnym w październiku 2020 r. miał zaplanowane dni robocze w okresie od 1. do 25. dnia tego miesiąca. W tym czasie (...)  »
Przechowywanie danych nadmiarowych w dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 7
W związku z zatrudnieniem pracownika w ramach stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Wymaga to gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika, których (...)  »
Wykorzystanie zwolnienia na dziecko po zmianie wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 7
Pracownik od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. był zatrudniony na 1/2 etatu. Z należnych mu 8 godzin zwolnienia na dziecko wykorzystał w tym (...)  »
Urlop pracownika zatrudnionego na kilka miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 7
Pracodawca zatrudnił pracownika na pełny etat na okres od 5 października do 30 listopada 2020 r. Przedłożył on świadectwo pracy za okres od 1 marca (...)  »
Warunki kontynuacji poprzednich akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 7
Od 1 listopada 2020 r. zatrudnimy pracownika, który w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. już pracował w naszym zakładzie. (...)  »
Organizacja czasu pracy w zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 7
Pracodawca chciałby, aby praca w firmie odbywała się w poniedziałek od godz. 9 00 do 17 00 , a od wtorku do piątku od godz. (...)  »
Praca na urlopie rodzicielskim a nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 7
Nasza pracownica od kilku miesięcy łączy pracę z urlopem rodzicielskim. Pracuje na pół etatu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 00 do 12 (...)  »
Dokumentowanie prawa do zwolnienia okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 7
Zatrudniony w firmie pracownik w dniu 30 października 2020 r. będzie brał ślub. Na tę uroczystość zamierza wykorzystać 2 dni zwolnienia okolicznościowego. Czy do udokumentowania (...)  »
Status pracownika objętego izolacją lub kwarantanną
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 7
W okresie panującej od dłuższego czasu epidemii wirusa SARS-CoV-2 aktualności nabrały takie pojęcia, jak izolacja czy kwarantanna. Przypadki objęcia pracownika tego typu odosobnieniem narastają w (...)  »
Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po upływie 14 tygodni
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 7
Pracownica 10 sierpnia 2020 r. urodziła dziecko. Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, czyli 16 listopada 2020 r., chciałaby wrócić do pracy. Jednak ojciec dziecka (...)  »
Podstawa wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 7
Pracownik otrzymuje co miesiąc stałe wynagrodzenie miesięczne oraz zmienną premię. W październiku 2020 r. korzystał z kilku dni urlopu wypoczynkowego. Czy obliczając wynagrodzenie urlopowe za (...)  »
Korzystanie z urlopu bezpłatnego a wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 7
Przebywanie przez pracownika na urlopie bezpłatnym powoduje, co do zasady, zawieszenie praw i obowiązków pracowniczych, pomimo pozostawania w zatrudnieniu. Urlop ten pomniejsza staż pracy, a (...)  »
Wynagrodzenie młodocianego przy braku promocji do następnej klasy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 7
W dniu 11 września 2020 r. zatrudniliśmy pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. Nie otrzymał on promocji do II klasy szkoły zawodowej, w związku z (...)  »
Uchylenie limitów zatrudnienia terminowego w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 7
Od 22 lutego 2016 r. zatrudnianie na czas określony nie może naruszać określonych limitów. W ich granicach te same strony stosunku pracy mogą zawrzeć nie (...)  »
Potrącenie komornicze z odprawy rentowej i ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 7
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przechodzi na rentę i w związku z tym rozwiązuje umowę o pracę. Oprócz wynagrodzenia zostanie mu wypłacona odprawa (...)  »
Wstępne badania lekarskie i szkolenie bhp nowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 7
Od 26 października 2020 r. zatrudnimy nowego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy (nie są to warunki niebezpieczne). Ma on ważne badania lekarskie z zakładu, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.