Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
23.04.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. - Prezes ZUS
Prawo pracy w praktyce
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Ustalenie wynagrodzenia za czas zwolnienia na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat korzystał z dwóch dni (16 godz.) zwolnienia na dziecko do lat 14. Przysługuje mu stałe miesięczne wynagrodzenie, dodatki za pracę (...)  »
Przechowywanie orzeczenia o niepełnosprawności w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 7
Zatrudniliśmy pracownika, który na etapie rekrutacji w swoim CV podał, że ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy możemy wpiąć do akt osobowych kserokopię orzeczenia w tej (...)  »
Wydanie pracownikowi świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 7
Umowa o pracę pracownika rozwiązała się 15 kwietnia 2021 r. W ostatnim dniu zatrudnienia miał się on stawić do pracy i odebrać świadectwo pracy, jednak (...)  »
Zajęcie komornicze z dopłaty z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 7
Zatrudniliśmy dwóch pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony, od 22 marca do 30 listopada 2021 r. Pracownicy ci mają zajęte wynagrodzenie, jeden (...)  »
Niedozwolone kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 7
Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z uwagi na cel Funduszu, jakim jest wsparcie socjalne pracowników i innych osób uprawnionych, (...)  »
Wysokość nagrody jubileuszowej dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 7
W firmie prywatnej wypłacamy nagrody jubileuszowe co 5 lat, począwszy od osiągnięcia przez pracownika 20 lat pracy w naszym zakładzie. Kilka miesięcy temu zmieniliśmy termin (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę z często chorującym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony był chory w 2019 r. przez 4 miesiące. W 2020 r. chorował przez 5 miesięcy, a w bieżącym chorował już (...)  »
Praca na urlopie wychowawczym albo w obniżonym wymiarze
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 7
Skorzystanie z urlopów z tytułu rodzicielstwa i wychowywania dzieci może skutkować nawet kilkuletnią nieobecnością pracownika w zakładzie pracy, zwłaszcza gdy postanowi on skorzystać z urlopu (...)  »
Zapewnienie odpoczynku dobowego także przy zleceniu nadgodzin
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 7
Pracownikowi zatrudnionemu w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę, pracodawca zlecił w piątek nadgodziny. Po rozkładowej pracy od 7 00 (...)  »
Przejście na emeryturę w dwóch równoległych stosunkach pracy
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 7
Pracownik jest zatrudniony równolegle w dwóch różnych firmach. W podstawowym zatrudnieniu świadczy pracę na pełny etat, a w dodatkowym na 1/2 etatu. Z dniem 26 (...)  »
Zasady dopełniania podstawy ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 7
W razie definitywnego rozwiązania umowy o pracę niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Obliczenia tego ekwiwalentu dokonuje się według (...)  »
Udokumentowanie czynności przeglądu danych osobowych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 7
Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mamy zatem obowiązek dokonywać przeglądu danych osobowych gromadzonych w związku z ZFŚS. Jak powinniśmy udokumentować przeprowadzenie takiego przeglądu dla celów (...)  »
Zajęcie komornicze przy rozwiązaniu umowy w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 7
Pracownik w wieku 25 lat ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Pracował tylko przez 7 dni marca 2021 r. Przysługiwało mu stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.200 (...)  »
Przechowywanie kserokopii książeczki wojskowej w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 7
W części A akt osobowych przechowywana jest kserokopia książeczki wojskowej, z której pracodawca usunął wizerunek pracownika. Nadal jednak ma wątpliwości, czy można przechowywać taką kserokopię (...)  »
Ustalenie wynagrodzenia po obniżeniu norm czasu pracy w związku z niepełnosprawnością
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 7
Dwóch pracowników w drugiej połowie marca 2021 r. przyniosło orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym i znacznym). W związku z tym normy czasu pracy tych pracowników (...)  »
Zwolnienie pracownika a wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 7
Pracownik jest zatrudniony w firmie od 2,5 roku na podstawie umowy na czas nieokreślony na pełny etat. Z uwagi na likwidację jego stanowiska pracy otrzyma (...)  »
Podział urlopu rodzicielskiego między pracownikami - rodzicami
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 7
Do grupy urlopów pracowniczych związanych z opieką nad dziećmi należy m.in. urlop rodzicielski. Może on być dzielony między rodzicami - pracownikami, a nawet między rodzicami, (...)  »
Podejmowanie aktywności podczas zwolnienia lekarskiego jako podstawa rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 7
Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim kilkakrotnie był widziany przez bezpośredniego przełożonego poza miejscem zamieszkania, w tym m.in. podczas robienia zakupów. Czy takie postępowanie może stanowić (...)  »
Przedłużenie na mocy specustawy ważności orzeczeń o niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 7
Zatrudniamy niepełnosprawnych pracowników, którym wkrótce kończy się ważność orzeczeń o niepełnosprawności. Z informacji jakie od nich otrzymujemy wiemy, że niektórzy będą składać wnioski o wydanie (...)  »
Ustalanie diety w krajowej podróży służbowej pracownika
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 7
Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy odbywa podróż służbową, przysługują z tego tytułu należności na pokrycie kosztów związanych z tą podróżą. Zalicza się do nich m.in. (...)  »
Wypowiedzenie umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 7
Pracownik został zatrudniony w naszej firmie najpierw na 3 miesiące (na okres próbny), a następnie na podstawie umowy na czas określony 6 miesięcy. Chcemy wypowiedzieć (...)  »
Zakończenie umowy terminowej w czasie choroby
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 7
Zatrudniam pracownika na czas określony. Obecnie przebywa on na zwolnieniu lekarskim. Prawdopodobnie choroba pracownika będzie trwała przez dłuższy czas. Czy jego umowa o pracę wygaśnie (...)  »
Jak długo można dochodzić roszczeń ze stosunku pracy?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 7
Roszczenia ze stosunku pracy, podobnie jak roszczenia wynikające z innych stosunków prawnych, generalnie ulegają przedawnieniu. Strony stosunku pracy mogą więc dochodzić swoich praw w granicach (...)  »
Wynagrodzenie za pracę dla chorującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 7
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy. Obowiązują go 1-miesięczne okresy rozliczeniowe. Na jego wynagrodzenie składa się stałe miesięczne wynagrodzenie w (...)  »
Nałożenie kary porządkowej na chorującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 7
Pracownica od dwóch miesięcy przebywa na zwolnieniach lekarskich. Jednak nie informuje pracodawcy o tym, że będzie kolejne zwolnienie. Czasami są one wystawiane nawet za okres (...)  »
Urlop pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 7
Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu jest zatrudniony od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. na 3/4 etatu. Od 1 kwietnia do końca grudnia (...)  »
Płaca za część miesiąca przy chorobie bez prawa do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 7
Zatrudniliśmy pracownika, który w pierwszym miesiącu pracy przez kilka dni (od 15 do 19 marca br.) był chory. Ponieważ znajdował się w okresie wyczekiwania na (...)  »
Lista płac dla pracownika do 26. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 7
W kwietniu 2021 r. zatrudnimy pracownika, który ma 24 lata. Będzie pracował na 1/3 etatu, z wynagrodzeniem w kwocie 1.000 zł. Czy dla takiego pracownika (...)  »
Uprawnienia pracownika po przejęciu zakładu przez nowego pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 7
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Przejęcie pracowników przez nowego pracodawcę nie (...)  »
Choroba przez część miesiąca a płaca minimalna
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 7
Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy od lipca 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 2 lat. Przysługuje mu tylko wynagrodzenie w wysokości minimalnej. (...)  »
Wymiar urlopu po ukończeniu studiów i odbyciu stażu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 7
Zatrudniliśmy pracownika, który ukończył studia inżynierskie, a następnie odbył roczny staż na podstawie skierowania z urzędu pracy. Odbycie stażu pozwoliło mu na uzyskanie uprawnień związanych (...)  »
Uwzględnianie świadczeń uznaniowych i jednorazowych w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 7
Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym okresie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia (...)  »
Zwrot kosztów dofinansowania nauki w granicach ustawowych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 7
Nasz pracownik aktualnie jest na drugim roku studiów, dofinansowanych przez zakład pracy. W umowie szkoleniowej zobowiązaliśmy pracownika do odpracowania dofinansowania (przez 3 lata) oraz jego (...)  »
Czas pracy głównego księgowego w ramach norm czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 7
W marcu 2021 r. zatrudniliśmy pracownika na stanowisku głównego księgowego na pełny etat. W informacji o warunkach zatrudnienia podaliśmy obowiązujące go normy czasu pracy, tj. (...)  »
Roczny wymiar urlopu po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r. wykonywał pracę na pełny etat w podstawowej organizacji czasu pracy przez 5 (...)  »
Sprostowanie świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 7
Pracodawca zauważył błąd w świadectwie pracy, które wydał już pracownikowi. Nie wpisał w tym świadectwie okresów zwolnienia lekarskiego. Czy w tej sytuacji powinien wystawić nowe (...)  »
Uzupełnienie akt osobowych o część D
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 7
Prowadzimy teczki osobowe pracowników założone w 2005 r. Obecnie w aktach powinna być część D dotycząca kar porządkowych. Nie mamy możliwości dołożyć tej części do (...)  »
Odprawa dla pracownika powołanego do odbycia służby przygotowawczej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony w naszej firmie sam zgłosił się do wojska w celu odbycia służby przygotowawczej. Czy w takim przypadku pracownikowi przysługuje odprawa dla powołanego do (...)  »
Pomniejszanie dodatku wyrównawczego za dni bez prawa do wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 7
Pracodawca przeniósł pracownika w okresie ochronnym na inne stanowisko pracy. Przysługuje mu dodatek wyrównawczy, który ulega pomniejszeniu za każdy dzień, za który pracownikowi nie przysługuje (...)  »
Udzielanie zaległego urlopu w okresie epidemii COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 7
Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika. W związku z tym powinien on być udzielany na bieżąco, w ramach tego roku kalendarzowego, za który (...)  »
Prawo do trzynastki po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 7
W październiku 2020 r. pracownica wróciła do pracy po rocznym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Jest zatrudniona w urzędzie gminy na podstawie umowy zawartej na czas (...)  »
Zasady obliczania wynagrodzenia przestojowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 7
Przepisy z zakresu prawa pracy zawierają regulacje dotyczące przestoju określone w Kodeksie pracy, a także w czasie występowania pandemii - w specustawie w sprawie COVID-19. (...)  »
Przedłużenie umowy do dnia porodu nie w każdym przypadku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 7
Zatrudnialiśmy pracownicę na podstawie umowy o pracę na czas określony, która rozwiązała się z upływem terminu w dniu 19 lutego 2021 r. Nie zawarliśmy z (...)  »
Podstawą dodatku stażowego tylko płaca zasadnicza
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 7
Jestem zatrudniony w samorządowej sferze budżetowej, na podstawie umowy o pracę. Przysługuje mi ochrona przedemerytalna. Moje wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od wynagrodzenia minimalnego i jest (...)  »
Dwa dni wolnego dla każdego honorowego dawcy krwi
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 7
Zatrudniamy pracownika, który jest honorowym dawcą krwi. Ostatnio poinformował nas, że zamierza oddać krew. Ile dni wolnego (jeden czy dwa) mu przysługuje, jeżeli nie był (...)  »
Czasowa rezygnacja z regulaminowych i umownych składników wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 7
Zakładowe przepisy płacowe mają bezpośredni wpływ na uprawnienia płacowe pracowników. Ich zmiana zazwyczaj pociąga za sobą konieczność zmiany umowy o pracę, zwłaszcza gdy powoduje pogorszenie (...)  »
Przejście na urlop rodzicielski a wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 7
Pracownica zatrudniona na pełny etat w podstawowej organizacji czasu pracy wykorzystała po urlopie macierzyńskim 24 tygodnie urlopu rodzicielskiego. Potem wróciła do pracy, a obecnie złożyła (...)  »
Przerwa śniadaniowa dla zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 7
Od 1 marca 2021 r. zatrudniliśmy pracownika na 3/4 etatu. Świadczy on pracę w zmiennym rozkładzie w następujący sposób: przez trzy dni w tygodniu pracuje (...)  »
Wykonywanie prywatnych usług w czasie pracy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 7
Prowadzę zakład fryzjerski, w którym zatrudniam dwóch pracowników. Po kilku dniach mojej nieobecności przejrzałem monitoring zakładowy, o którym pracownicy zostali poinformowani, i ustaliłem, że kilkakrotnie (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe a składniki zmienne
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 7
Pracownik w lutym 2021 r. przez 6 dni (48 godz.) korzystał z urlopu wypoczynkowego. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego w wysokości minimalnej otrzymuje on też dodatki za (...)  »
Obniżka pensji aneksem poza przepisami ochronnymi
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 7
Zatrudniamy pracownika, który w marcu 2022 r. przejdzie na emeryturę, aktualnie jest więc w okresie ochrony przedemerytalnej. Pracodawca podwyższył mu wynagrodzenie aneksem, ale na czas (...)  »
Wystawienie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 7
Pracownik jest zatrudniony na czas określony do 28 lutego 2021 r. Dzień ten przypada w niedzielę, która jest w zakładzie dniem wolnym od pracy. Czy (...)  »
Wynagrodzenie za pracę w miesiącu korzystania z czasu wolnego za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 7
Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych wymaga zrekompensowania tej pracy poprzez udzielenie czasu wolnego albo wypłatę dodatków do wynagrodzenia. W przypadku odbioru czasu wolnego za nadgodziny (...)  »
Odprawa pośmiertna dla rodziców zmarłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 7
Zmarł nasz pracownik, który nie miał własnej rodziny. Jedynymi bliskimi, jakich pozostawił, są rodzice. Czy przysługuje im prawo do odprawy pośmiertnej po pracowniku? Odprawa pośmiertna, (...)  »
Posiłki dla pracowników zależne od wydatku energetycznego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 7
Zatrudniamy pracowników przy pracach budowlanych na otwartej przestrzeni. Jednak zakres wykonywanych prac jest różny i niektóre z nich mają charakter bardziej logistyczny, a nie fizyczny. (...)  »
Zasady usprawiedliwiania absencji w pracy, w tym z powodu kwarantanny lub izolacji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 7
Nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy jest naruszeniem przez pracownika jego podstawowych obowiązków. Takie zachowanie może być podstawą do wymierzenia kary porządkowej, a także, jeżeli uzasadniają to (...)  »
Odprawa emerytalna niezależna od strony inicjującej rozwiązanie umowy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 7
Z powodu przejścia na emeryturę pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy z dniem 25 lutego 2021 r. Czy przechodzący na emeryturę nabywa prawo do odprawy (...)  »
Świadectwo pracy a powierzenie obowiązków na innym stanowisku
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 7
Pracownikowi zatrudnionemu na jednym stanowisku powierzyliśmy, zgodnie z art. 42 K.p., pracę na innym stanowisku na okres 3 miesięcy. Czy taką czasową zmianę stanowiska pracy (...)  »
Zasady dokonywania potrąceń alimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 7
Potrącenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi potrąceniami i jako jedyne nie zostały ograniczone kwotą wolną. Niezależnie od uzyskiwanego przez pracownika wynagrodzenia na poczet alimentów (...)  »
Ustalanie okresu urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 7
Pracownica dwukrotnie korzystała z urlopu wychowawczego w naszej firmie. Teraz chce wystąpić o pozostałą część tego urlopu. Jak ustalić ile miesięcy urlopu wychowawczego już wykorzystała, (...)  »
Termin wypłaty odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 7
Pracownik na początku lutego 2021 r. osiągnął wiek emerytalny, w związku z czym z dniem 22 lutego br. rozwiąże umowę o pracę na mocy porozumienia (...)  »
Ruchomy czas pracy dla pracownika wychowującego niepełnosprawne dziecko
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 7
Pracownik wychowuje niepełnosprawne dziecko (ma ono orzeczenie o niepełnosprawności). Z tego względu chciałby pracować w ruchomym czasie pracy. Czy jest to dopuszczalne i co powinien (...)  »
Przygotowywanie grafików dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 7
Od 15 lutego 2021 r. zatrudnimy pracownika na 1/2 etatu. Będzie pracował w godzinach od 8 00 do 12 00 , w dniach od poniedziałku (...)  »
Zmiana stanowiska pracy na urlopie wypoczynkowym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 7
Pracownica przebywa na dłuższym urlopie wypoczynkowym. Będzie na nim przez około 2 miesiące, a w naszej firmie w tym czasie przeprowadzona zostanie reorganizacja działu, w (...)  »
Przejście na rentę a prawo do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy w maju 2020 r. przeszedł na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przed uzyskaniem prawa do renty pracownik najpierw pobierał (...)  »
Umowa terminowa po zatrudnieniu na czas nieokreślony
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 7
Planujemy zatrudnić pracownika, który pracował już u nas na podstawie umowy na czas nieokreślony do dnia 30 grudnia 2020 r. W okresie poprzedniego zatrudnienia pierwszą (...)  »
Gromadzenie dokumentów kadrowych w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 7
Obowiązkiem pracodawcy jest założenie, a następnie prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. Realizacja tego obowiązku następuje według zasad określonych w odpowiednim akcie wykonawczym. Nie (...)  »
Wypłata ekwiwalentu a wysokość współczynnika urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 7
Pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop 31 grudnia 2020 r., czyli w dniu, w którym rozwiązała się jego umowa o pracę. Ekwiwalent ten został (...)  »
Interesy pracodawcy pod ochroną zakazu konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy, co przejawia się m.in. w niepodejmowaniu działalności będącej zagrożeniem dla interesów pracodawcy. (...)  »
Uzupełnienie wynagrodzenia do minimalnego za czas efektywnie przepracowany
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 7
Zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.150 zł oraz premia uznaniowa. W okresie od 26 do 30 października (...)  »
Nowa umowa a wystawienie świadectwa pracy za poprzedni okres zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 7
Pracownik był zatrudniony u pracodawcy na okres próbny od 1 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Od 1 lutego 2021 r. został zatrudniony (...)  »
Informacja dodatkowa dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 7
Zawierając z pracownikiem umowę o pracę, pracodawca jest zobowiązany przygotować dla niego informację o warunkach zatrudnienia. Powinny znaleźć się w niej dane dotyczące niektórych uprawnień, (...)  »
Umowa terminowa z młodocianym w celu nauki zawodu nie wpływa na limit 3 i 33
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 7
Pracownik młodociany 31 sierpnia 2020 r. zakończył naukę zawodu i rozwiązał z naszą firmą umowę o pracę na czas określony, która trwała 36 miesięcy. Od (...)  »
Przedłużenie umowy do dnia porodu a podstawa jej rozwiązania
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 7
Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony, która miała się rozwiązać 31 października 2020 r. Jednak ze względu na to, że pracownica jest (...)  »
Różnicowanie zarobków nie zawsze jest dyskryminacją
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 7
Jestem dyrektorem placówki oświatowej, ale nie jestem nauczycielem. Podstawą mojego zatrudnienia jest umowa o pracę na okres kadencji (podlegam ustawie o pracownikach samorządowych). Mój zastępca (...)  »
Przekroczenia normy dobowej a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 7
Pracownik pełnoetatowy według grafiku świadczy pracę w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 14.00. W jednym tygodniu stycznia 2021 r., ze (...)  »
Zakres badań profilaktycznych w zależności od skierowania
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 7
Niedługo będziemy musieli wystawić skierowanie na badanie kontrolne. Czy przepisy związane z COVID-19 zmieniły zakres informacji, jakie trzeba podać w tym skierowaniu, tj. czy nadal (...)  »
Tryb zmiany stanowiska pracy i płacy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 7
Pracownik obecnie jest zatrudniony jako robotnik budowlany. Zamierzamy zmienić mu stanowisko na koordynatora produkcji i zaopatrzenia. Jednocześnie przyznamy mu wyższe wynagrodzenie. Pracownik jest zatrudniony na (...)  »
Praca ponadnormatywna pracowników niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 7
Niektóre grupy pracowników mają ograniczoną możliwość pracy w nadgodzinach. Czasami zakaz pracy nadliczbowej obowiązuje bez żadnych wyjątków (jak w przypadku pracownic w ciąży), a niekiedy (...)  »
Wykorzystanie urlopu na wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 7
W grudniu 2020 r. złożyłem 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę. Upłynie ono 31 marca 2021 r. Czy mogę skorzystać z urlopu za 2021 r. w (...)  »
Badania okresowe pracowników w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 7
W lutym 2021 r. wszystkim 126 pracownikom zatrudnionym w firmie mija termin badań okresowych. Czy w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 należy normalnie skierować pracowników (...)  »
Nagroda jubileuszowa na warunkach ustawowych lub zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 7
Nagroda jubileuszowa jest często spotykaną formą gratyfikacji za długoletni staż pracy. W zakładach pracy należących do sfery budżetowej jest obligatoryjnym świadczeniem płacowym, natomiast w sferze (...)  »
Termin wypłaty ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 7
Pracownik z dniem 31 stycznia 2021 r. rozwiąże umowę o pracę. Ma on niewykorzystanych kilka dni urlopu wypoczynkowego, za który będziemy wypłacali ekwiwalent pieniężny. Jednak (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.