Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 r., godz. 14:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Prawo pracy w praktyce
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Warunki wypłaty dodatku stażowego dla pracowników samorządowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 7
Pracownicy samorządowi mają ustawowo zagwarantowany dodatek za długoletnią pracę. Jednakże, aby nastąpiła jego wypłata, muszą spełnić warunek posiadania odpowiedniego stażu pracy. Wysokość tego dodatku rośnie (...)  »
Limity "33 i 3" w razie przedłużenia umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 7
Zawarliśmy z pracownicą dwie umowy na czas określony, na 5 i 10 miesięcy. Druga umowa została przedłużona do dnia porodu o 6 miesięcy. Chcemy ponownie (...)  »
Świadectwo pracy nie zastąpi rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 7
Pracownik telefonicznie wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Pracodawca się na to zgodził, w związku z czym wysłaliśmy pracownikowi pocztą świadectwo pracy (...)  »
Wykazywanie okresu nieobecności w związku z COVID-19 w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 7
Na skutek trwającej ponad 2 lata pandemii COVID-19 pracodawcy często spotykają się z koniecznością wystawienia świadectwa pracy pracownikowi, który objęty był kwarantanną lub izolacją. Rodzi (...)  »
Wynagrodzenie za czas korzystania ze zwolnienia okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 7
Pracownikowi urodziło się dziecko i z tego względu korzystał w kwietniu 2022 r. z 2 dni zwolnienia okolicznościowego. Przysługuje mu stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Czasami (...)  »
Warunki formalne rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 7
Ze względu na konieczność zakończenia działalności w niedługim czasie będziemy rozwiązywali umowy o pracę ze wszystkimi 11 pracownikami zatrudnionymi w firmie. Mają oni umowy zawarte (...)  »
Skorzystanie z urlopu bezpłatnego przed wypoczynkowym
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 7
Pracownik ma prawo do 26 dni urlopu. Z tej puli wykorzystał w 2022 r. tylko kilka dni, a mimo to złożył wniosek o 2 tygodnie (...)  »
Oryginał karty szkolenia z zakresu bhp w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 7
W aktach osobowych powinno przechowywać się kopie dokumentów uwierzytelnione przez pracodawcę. Czy ta zasada ma zastosowanie do karty odbycia szkolenia wstępnego bhp, która nie jest (...)  »
Krąg osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS musi być zgodny z ustawą
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 7
Z regulaminu ZFŚS chcemy usunąć punkt przyznający prawo do dopłat byłym pracownikom pobierającym świadczenia emerytalno-rentowe. Jak taką zmianę przeprowadzić, żeby nie budziła zastrzeżeń ze strony (...)  »
Staż pracy a prawo do odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 7
Zmarł nasz pracownik zatrudniony na pełny etat. Jego okres zatrudnienia do śmierci wyniósł 15 lat i 2 dni. Zgodnie z Kodeksem pracy po przepracowaniu 15 (...)  »
Uprawnienia pracownika i pracodawcy w związku z wypowiedzeniem umowy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 7
Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Taki tryb może zastosować zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, (...)  »
Podróż służbowa kierowcy - operatora maszyn
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 7
Zatrudniamy pracownika na stanowisku kierowca - operator maszyn budowlanych. Jego stałym miejscem wykonywania pracy, określonym w umowie o pracę, jest siedziba pracodawcy. Zdarza się, że (...)  »
Niezdolność do pracy ustalona przez lekarza orzecznika ZUS a dalsze zatrudnienie
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 7
 »
Tworzenie i uchylanie przepisów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 7
Do najbardziej znanych i najczęściej stosowanych przepisów zakładowych należą regulaminy pracy i wynagradzania. Do zakładowych aktów prawa pracy zalicza się również układy zbiorowe pracy, w (...)  »
Wynagrodzenie za przepracowanie tylko części miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 7
Pracownikowi w kwietniu 2022 r. urodziło się dziecko i z tego tytułu skorzystał z 2 dni zwolnienia okolicznościowego (21 i 22 kwietnia br.). Okres od (...)  »
Jubileuszówka dla samorządowca a korzystanie z urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 7
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w jednostce samorządowej. Według przedłożonych przez niego świadectw pracy niedługo powinien nabyć prawo do nagrody jubileuszowej. Jednak w jednym (...)  »
Wymiar urlopów przy wypowiedzeniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 7
Pracownik był zatrudniony w firmie od 1 listopada 2021 r. na pełny etat, początkowo na 2-miesięczny okres próbny, a następnie na czas określony do końca (...)  »
Wynagrodzenie za czas przerwy w systemie przerywanym
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 7
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat i wykonuje pracę przez 4 godziny rano oraz przez 4 godziny po południu. Pomiędzy tymi okresami pracy ma 3-godzinną (...)  »
Okres przechowywania zgody pracownika na dobrowolne potrącenia
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 7
W związku z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracodawca dysponuje pisemnymi zgodami pracowników na potrącenia dobrowolne. Jak długo przechowywać takie zgody w dokumentacji pracowniczej? (...)  »
Obniżka premii dla pracowników ze szczególną ochroną zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 7
Zatrudniamy kilkunastu pracowników, w tym dwóch ze szczególną ochroną ze względu na wiek przedemerytalny. W najbliższym czasie planujemy zmianę regulaminu wynagradzania (posiadamy go z czasów, (...)  »
Warunki udzielania urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 7
Pracownicy-rodzice mogą w zatrudnieniu skorzystać z kilku rodzajów urlopów związanych z rodzicielstwem, w tym z urlopu rodzicielskiego. Ze wspomnianego urlopu, na warunkach określonych w przepisach (...)  »
Bezskuteczna odmowa przyjęcia wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 7
Dwa tygodnie temu pracodawca usiłował wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownik odmówił przyjęcia pisma i złożenia na kserokopii swojego podpisu potwierdzającego, że otrzymał wypowiedzenie. (...)  »
Czas wolny za nadgodziny a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 7
W naszym zakładzie za nadgodziny dobowe udzielamy zazwyczaj czasu wolnego na wniosek pracownika. Ponieważ mamy 4-miesięczny okres rozliczeniowy, odbieranie czasu wolnego często następuje w innym (...)  »
Wpływ zmiany stopnia niepełnosprawności w trakcie roku na uprawnienia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 7
Pracodawcy często spotykają się z sytuacją, w której w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi zmieniono posiadany przez niego stopień niepełnosprawności. Zmiana taka może skutkować nabyciem lub (...)  »
Odprawa emerytalna dla pobierającego świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 7
Zatrudniony w naszej firmie pracownik pobiera świadczenie przedemerytalne. Uzyskał je po zwolnieniu z poprzedniej firmy. Niedługo osiągnie wiek emerytalny i w związku z tym będzie (...)  »
Wypowiedzenie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 7
Stan zatrudnienia w naszej firmie wynosi 20 osób. Będziemy wypowiadać umowę pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny od 1 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 (...)  »
Indywidualne zwolnienia z przyczyn ekonomicznych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 7
Często spotykanym powodem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę są przyczyny ekonomiczne leżące po stronie zakładu pracy. Zwolnienia z tego powodu mogą mieć charakter jednostkowy. (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego przed odejściem na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat z dniem 30 kwietnia 2022 r. rozwiąże umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Czy w takiej sytuacji (...)  »
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 7
Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić m.in. na podstawie art. 55 Kodeksu pracy. Przywołana regulacja przyznaje pracownikowi prawo do rozwiązania umowy (...)  »
Wyjście z pracy w sprawach osobistych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 7
Zatrudniam tylko dwóch pracowników. Z tego względu w firmie nie funkcjonuje regulamin pracy ani układ zbiorowy pracy. Jeden z pracowników poprosił o 3-godzinne zwolnienie w (...)  »
Ustalenie ekwiwalentu urlopowego w pierwszym roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 7
Z dniem 10 stycznia 2022 r. zatrudniliśmy na 3/4 etatu pracownika na podstawie umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Umowa trwała do 9 kwietnia (...)  »
Podróż służbowa czy delegowanie do pracy za granicą
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 7
Polska firma budowlana jako podwykonawca chce podpisać kontrakt z głównym wykonawcą prac budowlanych na terenie Niemiec. Firma będąca podwykonawcą zatrudni pracowników, którzy przez 3 tygodnie (...)  »
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przy wynagrodzeniu godzinowym
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 7
Pracownik rozwiązuje umowę o pracę. Jest on wynagradzany tylko stawką godzinową i pracuje po 8 godzin w dniach od poniedziałku do piątku. Jak wyliczyć mu (...)  »
Chorobowe a koniec umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 7
Pracodawca zatrudnił pracownika na 3-miesięczny okres próbny od 19 stycznia 2022 r. do 18 kwietnia 2022r. Pracownik od 21 marca br. przebywa na zwolnieniu lekarskim, (...)  »
Skorzystanie z czasu wolnego za nadgodziny w następnym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 7
Pracowników obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Jeden z nich w okresie rozliczeniowym styczeń-marzec 2022 r. złożył wniosek o czas wolny za nadgodziny do odbioru w kwietniu (...)  »
Terminy wypłaty różnych składników wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 7
Przepisy Kodeksu pracy wprost wskazują termin wypłaty wynagrodzenia za pracę. W przypadku innych świadczeń wypłacanych pracownikom, takich jak np. ekwiwalent za urlop czy odprawa emerytalna, (...)  »
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 7
Pracownik po odbyciu badań kontrolnych został dopuszczony do wykonywania pracy, ale z ograniczeniami. Ponieważ nie mieliśmy stanowiska pracy odpowiedniego do zaleceń lekarskich, wypowiedzieliśmy mu umowę (...)  »
Niepełnosprawność a praca w wolną sobotę
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 7
Zatrudniamy pracownika administracyjnego o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy może on na polecenie pracodawcy podjąć pracę w wolną dla niego sobotę, jeżeli nie ma zgody lekarza (...)  »
Przeprowadzanie badań wstępnych i przesłanki zwolnienia z badań
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 7
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Realizacja tego obowiązku następuje m.in. (...)  »
Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca w razie absencji chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 7
Pracownik przez 10 dni lutego chorował. Czy postąpiliśmy prawidłowo wypłacając mu za ten miesiąc 18/30 stawek wynagrodzenia miesięcznego? Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za (...)  »
Składniki za dłuższe okresy w podstawie urlopowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 7
Ustalenie wysokości wynagrodzenia urlopowego bądź ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wymaga uwzględnienia różnych rodzajów składników wynagrodzenia otrzymywanych przez pracownika. Jeżeli chodzi o przyjmowanie składników za (...)  »
Zatrudnienie tego samego pracownika po długim okresie przerwy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 7
Planujemy zatrudnić osobę po 12-letniej przerwie na to samo stanowisko. Czy możemy zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, a po jej upływie umowę na (...)  »
Krajowe podróże służbowe kierowców  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 7
Z dniem 2 lutego 2022 r. nastąpiła zasadnicza zmiana definicji podróży służbowej kierowców. W wyniku nowelizacji krajowych przepisów (co miało związek z wdrożeniem tzw. Pakietu (...)  »
Zwolnienie lekarskie pomijające jeden weekend
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat korzystał ze zwolnienia lekarskiego w okresie od 1 do 11 marca 2022 r., a obecnie przebywa na zwolnieniu obejmującym okres (...)  »
Skrócony okres wypowiedzenia na świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 7
Pracodawca z powodu likwidacji stanowiska pracy zastosował skrócony okres wypowiedzenia. Wypowiedzenia (3-miesięcznego) dokonano w lutym 2022 r. ze skróceniem jego okresu do 1 miesiąca. Jaką (...)  »
Taka sama praca w ramach etatu i zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 7
Na koniec marca 2022 r. chcemy rozwiązać umowę o pracę jednego pracownika (na mocy porozumienia stron), a od następnego dnia podpisać z nim umowę zlecenia. (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 7
Pracownik tymczasowy był zatrudniony w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r. ze stawką godzinową wynoszącą 26 zł. Wynagrodzenie za wykonaną pracę otrzymywał (...)  »
Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 7
Pracownicy młodociani zasadniczo mogą być zatrudniani w celu przygotowania zawodowego. Do umów o pracę zawartych w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy dotyczące (...)  »
Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego bez przejęcia go przez drugiego rodzica
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 7
Pracownica korzysta z urlopu rodzicielskiego, o który zawnioskowała w ciągu 21 dni po porodzie. Chce zrezygnować z tego urlopu (wykorzystała 10 tygodni), ale ojciec dziecka (...)  »
Termin wypłaty odprawy emerytalnej i rentowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 7
W ostatnim okresie dwóch pracowników rozwiązało umowy o pracę. Pierwszy w związku z przejściem na emeryturę, a drugi na rentę. Odprawę emerytalną wypłaciliśmy w ostatnim (...)  »
Prywatne wyjścia z pracy za odpracowaniem
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 7
W wielu zakładach pracodawcy dopuszczają możliwość załatwienia spraw prywatnych przez pracownika w czasie pracy, w ramach udzielonego mu zwolnienia od pracy. Zazwyczaj takie zwolnienia są (...)  »
Zwolnienie chorego pracownika objętego ochroną przedemerytalną
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 7
Pracownik, któremu przysługuje ochrona przedemerytalna, przebywa na zwolnieniu chorobowym. Za dwa tygodnie wyczerpie mu się okres zasiłkowy. Czy po jego upływie (lub po 3 miesiącach (...)  »
Wynagrodzenie za nadgodziny przy stałej stawce miesięcznej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 7
Pracownik został zatrudniony od 14 lutego 2022 r. na pełny etat. Świadczy on pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku po 8 godzin na (...)  »
Zapis o systemie czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 7
Członkowie zarządu i główny księgowy należą do kadry zarządzającej w naszej firmie i są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W firmie planowana jest zmiana (...)  »
Zmiana wymiaru zatrudnienia a urlop
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 7
Od 1 lutego 2022 r. zatrudniliśmy pracownika na 1/2 etatu na czas określony do 31 grudnia 2022 r. Od 1 marca br. aneksem podwyższyliśmy mu (...)  »
Uchylenie szczególnej ochrony pracownika przed zwolnieniem
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 7
Prawo pracy przyznaje niektórym pracownikom zwiększoną ochronę przed zwolnieniem z pracy. W najszerszym zakresie ochrona ta polega na zakazie zwolnienia pracownika zarówno w trybie wypowiedzenia (...)  »
Czwarta umowa na czas określony a limit 33/3
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 7
Z pracownikiem były zawarte umowy o pracę na czas określony na następujące okresy: od 11 kwietnia 2008 r. do 15 kwietnia 2009 r., od 24 (...)  »
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana etatu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 7
Zwiększenie lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy skutkuje z reguły zmianą wynagrodzenia. Pracodawcy nie mają problemu z jego ustaleniem, jeśli taka zmiana następuje z pierwszym dniem (...)  »
Nagroda jubileuszowa dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 7
Pracownik pod koniec marca 2022 r. osiągnie 30-letni staż pracy, a tym samym uzyska prawo do nagrody jubileuszowej. W zakładzie nagrody te są obliczane zgodnie (...)  »
Ponowne zatrudnienie po przerwie u wcześniejszego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 7
Pracownik był zatrudniony u pracodawcy od czerwca 2017 r. do grudnia 2020 r. W tym czasie świadczył pracę najpierw na podstawie umowy na okres próbny, (...)  »
Przedawnienie ekwiwalentu i urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 7
Terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy zostały określone w Kodeksie pracy. Upływ okresu przedawnienia może pozbawić pracownika możliwości dochodzenia świadczenia lub uprawnienia. Dla określenia okresu (...)  »
Wynagrodzenie za miesiąc, przez którego część pracownik objęty był kwarantanną i izolacją
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 7
Pracownik przebywał na kwarantannie, a następnie objęty był izolacją domową. Łącznie jego nieobecność w pracy z tego powodu trwała 17 dni. Jak ustalić wynagrodzenie za (...)  »
Poinformowanie pracownika o zwolnieniu z obowiązku wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 7
Pracodawca zamierza zakończyć działalność gospodarczą i wypowie jedynemu zatrudnionemu pracownikowi umowę o pracę. Chce też zwolnić tę osobę w okresie wypowiedzenia z obowiązku wykonywania pracy. (...)  »
Uzasadnione przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 7
Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinno zawierać w swej treści wskazanie przyczyny wypowiedzenia. Od oceny, czy pracodawca poprawnie dokonał tej (...)  »
Wynagrodzenie prowizyjne w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 7
Od stycznia 2022 r. pracownicy zatrudnieni w firmie otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie oraz prowizję od kwoty wykonanego zlecenia. Wcześniej otrzymywali tylko stałe miesięczne wynagrodzenie. Czy (...)  »
Nadgodziny w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 7
Pracownik wykonuje pracę w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę (od 8 00 do 16 00 ). Obowiązują (...)  »
Uzyskanie stopnia niepełnosprawności przez byłego rencistę a dodatkowe uprawnienia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 7
Pracownikowi nie zostało przedłużone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Po trzech miesiącach dostarczył nam orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. (...)  »
Przeprowadzenie badań wstępnych w razie zmiany pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 7
Zatrudniony w naszej firmie pracownik posiada badania wstępne, które są ważne do 31 maja 2022 r. Jego umowa ulega rozwiązaniu 28 lutego 2022 r. Od (...)  »
Zlecenie dyżuru domowego w porze nocnej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 7
Zatrudniamy pracowników w podstawowym systemie czasu pracy, po 8 godzin od poniedziałku do piątku. Sporadycznie zlecamy im dyżury domowe po godzinach pracy, ale ostatnio wystąpiła (...)  »
Wynagrodzenie dla pracownika w razie rozwiązania umowy w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 7
Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu nie tylko z końcem miesiąca, ale również w jego trakcie. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odpowiednio niższe wynagrodzenie, którego (...)  »
Upływ terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności a normy czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 7
Pracownikowi, który posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z końcem lutego br. upływa termin ważności tego orzeczenia. Złożył on wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia, ale (...)  »
Zawiadomienie o ukaraniu pracownika karą nagany
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 7
Pracownik świadczy pracę w zakładzie od 2005 r. W dniu 17 lutego 2022 r. pracodawca nałożył na niego karę nagany. W której części akt osobowych (...)  »
Wykorzystanie urlopu rodzicielskiego po rezygnacji lub przerwie
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 7
Urlop rodzicielski jest jednym z uprawnień pracowników z tytułu rodzicielstwa. Wykorzystywany jest bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, od razu w pełnym wymiarze lub z podziałem (...)  »
Dodatkowa przerwa dla pracowników niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 7
Firma będąca zakładem pracy chronionej utraciła swój status. Nadal jednak zatrudnia pracowników niepełnosprawnych, o różnych stopniach niepełnosprawności, na pełny etat i na część etatu. Czy (...)  »
Aktualizacja informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 7
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony osiągnął 10-letni staż pracy. Uprawnia on go do urlopu w wymiarze 26 dni rocznie. W informacji o warunkach zatrudnienia tego (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 7
Kodeks pracy umożliwia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem, który jest nieobecny w pracy z powodu choroby. Może to nastąpić po upływie okresów (...)  »
Skrócenie wypowiedzenia i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 7
Pełnoetatowego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony obowiązuje 3-miesięczne wypowiedzenie. Ze względów dotyczących pracodawcy zamierzamy wypowiedzieć mu umowę o pracę. Czy w takich (...)  »
Wysokość odprawy pośmiertnej a okres zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 7
Pracownik zatrudniony w zakładzie od 12 marca 2007 r. zmarł 10 lutego 2022 r. Po zmarłym pozostała żona i dzieci w wieku 20 lat i (...)  »
Obliczanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 7
Przepisy z zakresu prawa pracy nie przewidują odrębnego sposobu obliczania wymiaru czasu pracy w razie wystąpienia skróconego okresu rozliczeniowego. Ma on miejsce, gdy umowa o (...)  »
Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego w trybie dyscyplinarnym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 7
W dniu 31 grudnia 2021 r. zwolniłam dyscyplinarnie pracownika (za nadużycie alkoholu), który pracował w mojej firmie na podstawie umowy na czas nieokreślony przez 10 (...)  »
Uprawnienia pracownicze w razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 7
Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę powoduje zmianę po stronie podmiotu zatrudniającego. Staje się on stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Wstąpienie nowego (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.