Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2023 r., godz. 10:55 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.810 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
wtorek - 11.04.2023 r.
 • Odsetki, kary i egzekucja, czyli konsekwencje niepłacenia podatków
 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2022 r.
przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
Prawo pracy w praktyce
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Praca administracyjno-biurowa w godzinach nocnych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 7
W związku z zawarciem zagranicznego kontraktu wystąpiła potrzeba, aby kilku pracowników z działu informatycznego pracowało w porze nocnej przez dwa miesiące. Chodzi o obsługę tego (...)  »
Profilaktyczne badanie trzeźwości jako fakultatywne rozwiązanie dla pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 7
W regulaminie pracy jest zapis o zakazie spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających oraz o karach za nieprzestrzeganie tych zasad. Czy w związku z tym (...)  »
Zwolnienie ze świadczenia pracy i urlop na wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 7
Pracownica zatrudniona na pełny etat posiada kilka dni zaległego urlopu z 2022 r. Ze względu na posiadany staż pracy przysługuje jej rocznie 26 dni urlopu. (...)  »
Badania wstępne po 2-miesięcznej przerwie w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 7
Zatrudnialiśmy pracownicę na stanowisku robotniczym do dnia 31 stycznia 2023 r. Od 1 kwietnia 2023 r. zamierzamy zatrudnić ją ponownie na to samo stanowisko. Czy (...)  »
Urlopy pracownicze w stażu uprawniającym do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 7
Pracownikom jednostek budżetowych, tak jak i pozostałym, przysługuje szereg różnego rodzaju urlopów. Niektóre z nich powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu stażu uprawniającego do (...)  »
Zgoda pracownika na potrącenie a wysokość kwoty wolnej przy potrąceniach obligatoryjnych
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 7
Pracownik ma zajęte wynagrodzenie za pracę na poczet należności niealimentacyjnych. Zajęcia dokonał komornik. Przy dokonywaniu potrąceń zostawiamy pracownikowi kwotę wolną od potrąceń w wysokości wynagrodzenia (...)  »
Wypłata odprawy emerytalnej po osiągnięciu wieku emerytalnego po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 7
Pracodawca rozwiąże umowę o pracę z pracownikiem, który przebywa na świadczeniu przedemerytalnym od września 2022 r. (bez wypowiedzenia, na podstawie art. 53 K.p.). W maju (...)  »
Dokumentacja dotycząca badania trzeźwości w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 7
Duża część dokumentów odnoszących się do zatrudnienia pracownika jest przechowywana w aktach osobowych. Akta te są podzielone na części dotyczące trzech podstawowych etapów zatrudnienia oraz (...)  »
Zwolnienie dyscyplinarne pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 7
Pracownik zatrudniony jako kierowca jest od kilku dni niezdolny do pracy z powodu choroby. Podczas jego nieobecności okazało się, że zostało mu zatrzymane prawo jazdy (...)  »
Obliczanie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 7
Nasza pracownica bierze ślub i z tego względu złożyła wniosek o 2 dni zwolnienia okolicznościowego na 23 i 24 marca 2023 r., a bezpośrednio po (...)  »
Wykorzystanie tych samych badań przez dwóch pracodawców
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 7
Jesteśmy na etapie zatrudniania pracownika, który posiada ważne badania profilaktyczne (okresowe), ale były one wykonane u przedostatniego pracodawcy. Skierowanie na badanie, które okazał przyszły pracownik, (...)  »
Rekompensata za pracę w dniu wolnym
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 7
Zatrudnieni w firmie pracownicy świadczą pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku, a soboty są dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia (...)  »
Jednostronne udzielenie zaległego urlopu z okresu kilku lat
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 7
Pracownica ma zaległy urlop wypoczynkowy za lata 2020-2022, przy czym za dwa ostatnie lata w ogóle nie wykorzystała urlopu (z powodu m.in. przebywania na urlopach (...)  »
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy przebywającej na urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 7
Pracodawca z końcem kwietnia 2023 r. likwiduje prowadzoną przez siebie działalność (w formie spółki). Zatrudnia trzy osoby, w tym jedną pracownicę, która aktualnie przebywa na (...)  »
Czas pracy i urlopy w zadaniowym systemie czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 7
Zadaniowy system czasu pracy jest jednym z bardziej elastycznych sposobów organizacji pracy. Stosuje się go w razie realizowania zadań służbowych poza zwykłym rytmem zakładu pracy, (...)  »
Ustalenie należnego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 7
Od 1 marca 2023 r. zatrudniliśmy w naszej firmie nowego pracownika, który ma ukończone technikum o 4-letnim okresie nauczania. Z przedłożonych przez niego dokumentów wynika, (...)  »
Ustalenie upływu połowy okresu wypowiedzenia zmieniającego
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 7
W czasie trwającego zatrudnienia może zajść konieczność zmiany pracownikowi warunków wynikających z umowy o pracę. Można to zrobić na dwa sposoby. W przypadku gdy pracownik (...)  »
Nabywanie pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 7
Zatrudniamy pracownicę od 15 stycznia 2022 r. na podstawie umowy o pracę na okres 2 lat, na pełny etat. Było to pierwsze zatrudnienie etatowe w (...)  »
Przeprowadzenie badania trzeźwości bez zakładowych regulacji
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 7
Pracodawca nie planuje przeprowadzać prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Czy w takim przypadku ma obowiązek wprowadzić zmiany do regulaminu pracy dotyczące warunków badania trzeźwości, zgodnie z (...)  »
Rozliczanie krajowych odcinków podróży zagranicznej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 7
Praktycznie każda zagraniczna podróż służbowa składa się z odcinka lub odcinków krajowych oraz odcinka lub odcinków zagranicznych. Rozliczenie części zagranicznej nie sprawia raczej trudności interpretacyjnych, (...)  »
Wymiar urlopu należnego pracownikowi w okresie zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 7
Zatrudniliśmy pracownika na pełny etat na okres od 4 maja 2022 r. do 3 marca 2023 r. Umowa nie zostanie przedłużona. Pracownik ma ponad 10-letni (...)  »
Czy zwolnienie okolicznościowe liczyć w dniach czy godzinach?
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 7
Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu. Wykonuje pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku po 4 godziny na dobę. Ponieważ zmarł rodzic tego pracownika, (...)  »
Szczególna ochrona zatrudnienia w razie wykreślenia firmy z rejestru
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 7
Niektóre grupy pracowników korzystają ze szczególnej ochrony zatrudnienia. W większości przypadków polega ona na wykluczeniu lub ograniczeniu możliwości wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę lub jej (...)  »
Wynagrodzenie za pracę w miesiącu, w którym pracownik chorował i wcześniej rozwiązał umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat przepracował dzień 1 lutego 2023 r. Od 2 do 22 lutego br. przebywał na zwolnieniu lekarskim. W trakcie zwolnienia lekarskiego (...)  »
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnej. W lutym br. przez 2 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym. W listopadzie i grudniu 2022 (...)  »
Udzielanie urlopu niepełnoetatowcowi w systemie zadaniowym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 7
Od miesiąca jeden z pracowników, który jest zatrudniony na pół etatu, pracuje w zadaniowym systemie czasu pracy. Nie ewidencjonujemy jego godzin pracy. Pracownik ten wystąpił (...)  »
Zwolnienie pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 7
Zatrudniamy od kilku lat pracownika, który w 2022 r. stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Po wykorzystaniu całego okresu zasiłkowego uzyskał świadczenie rehabilitacyjne (...)  »
Zalecenie lekarskie o pracy w warunkach chronionych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 7
Od kilku lat zatrudniamy pracownika, który ostatnio dużo chorował. Dostał on rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, ale z zastrzeżeniem, że może pracować w (...)  »
Ekwiwalent na pranie odzieży roboczej a zajęcie komornicze
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje tylko minimalne wynagrodzenie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Otrzymaliśmy zajęcie komornicze niealimentacyjne jego wynagrodzenia. W piśmie od komornika (...)  »
Wykonywanie badań profilaktycznych poza terminem
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 7
Wykonywanie pracy na określonym stanowisku pracy jest możliwe tylko wtedy, gdy pracownik, biorąc pod uwagę jego stan psychofizyczny, jest zdolny do jej świadczenia. Ustaleniu, czy (...)  »
Wolne za nadgodziny a choroba pracownika
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 7
Pracownik wykonywał pracę w nadgodzinach, za które pracodawca udzielił mu czasu wolnego. Czas wolny przypadał na dwa dni robocze dla pracownika, wynikające z jego rozkładu (...)  »
Dyscyplinarka dla pracownika w czasie biegnącego wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymał od pracodawcy 1-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę. Po kilku dniach od otrzymania wypowiedzenia pracownik przestał przychodzić do pracy i (...)  »
Rozliczanie lokalnych przejazdów w celach służbowych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 7
Wykonywanie pracy związane jest niekiedy z przejazdami służbowymi po terenie objętym zakresem stałego miejsca pracy pracownika. Takie lokalne przejazdy służbowe mogą być odbywane pojazdami niebędącymi (...)  »
Wynagrodzenie za pracę, gdy pracownik nie przepracował ani jednego dnia
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 7
Pracownica zatrudniona w spółce w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku, w okresie od 23 stycznia do 10 lutego 2023 r. była chora. Dni 11 (...)  »
Obowiązek ustalenia w umowie niepełnoetatowca limitu godzin
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 7
Pracownik będzie zatrudniony na 1/2 etatu w systemie zadaniowym. Czy w umowie o pracę tego pracownika należy określić liczbę godzin pracy, powyżej której będzie mu (...)  »
Wpływ zmiany wynagrodzenia na odprawy pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 7
Pracodawcy generalnie wiedzą o tym, że w określonych sytuacjach pracownikom lub członkom ich rodzin przysługują stosowne odprawy. Niekiedy jednak problemem jest prawidłowe ustalenie ich wysokości, (...)  »
Urlop rodzicielski a podstawa ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 7
Pracownica po urodzeniu dziecka w styczniu 2022 r. najpierw korzystała z urlopu macierzyńskiego, a następnie rodzicielskiego. Obecnie po zakończeniu tego ostatniego urlopu przebywa na urlopie (...)  »
Zmniejszenie etatu po urlopie rodzicielskim a zmiana warunków umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 7
Pracownica po zakończeniu urlopu rodzicielskiego złożyła wniosek o obniżenie wymiaru etatu do 3/4, w związku z czym przez 12 miesięcy jest chroniona przed zwolnieniem. Przed (...)  »
Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 7
Pracodawca w dniu 3 lutego 2023 r. wręczył pracownikowi 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę, które miałoby upłynąć 31 maja 2023 r. Następnie na mocy porozumienia (...)  »
Zakres zwrotu kosztów kursu odbytego z inicjatywy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 7
Chcemy wysłać pracownika na kurs dla elektryków. W razie gdyby po zakończeniu kursu nastąpiło rozwiązanie z nim umowy o pracę, np. pracodawca albo pracownik wypowiedziałby (...)  »
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na 0,8 etatu
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 7
Pracodawca od 1 stycznia 2023 r. obniżył pracownikowi etat z pełnego do 0,8. Jest on zatrudniony na czas nieokreślony i przysługuje mu urlop w wymiarze (...)  »
Rozliczanie czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 7
Nie zawsze rozwiązanie stosunku pracy ma miejsce w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego bądź miesiąca. Także do nawiązania umowy o pracę może dojść w trakcie okresu (...)  »
Skierowanie pracownika na szkolenie do innej miejscowości a podróż służbowa
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 7
Pracodawca skierował pracownika, za jego zgodą, na szkolenie związane z wykonywaną przez pracownika pracą. Szkolenie miało miejsce w innej miejscowości i trwało 2 dni robocze (...)  »
Określenie wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 7
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę poprzez wskazanie kwoty wynagrodzenia minimalnego. Oprócz tego pracownikowi przysługuje premia regulaminowa wynikająca z regulaminu wynagradzania (zapisu o (...)  »
Przesłanki wystąpienia wypadku przy pracy oraz w drodze do lub z pracy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 7
Pracownik może ulec wypadkowi nie tylko przy pracy, ale również w drodze do lub z pracy. Prawidłowe zakwalifikowanie danego zdarzenia ma istotne znaczenie przy wyborze (...)  »
Udzielenie pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 7
W firmie jest zatrudniony na pełny etat pracownik, którego umowa o pracę rozwiąże się 31 marca 2023 r. Posiada on 20 dni urlopu zaległego z (...)  »
Przejęcie pracowników nie przerywa biegu limitów "33 i 3"
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 7
W połowie lutego 2023 r. nasz zakład przejmie inną firmę razem z pracownikami. Większość z nich jest zatrudniona na podstawie umów na czas określony. Czy (...)  »
Umowa na próbę na przełomie roku a prawo do urlopu
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 7
Od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. zatrudniliśmy w firmie pracownika na podstawie umowy na okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy. (...)  »
Praca w sobotę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 7
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat i wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Obowiązują go jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy. (...)  »
Zaliczenie do stażu jubileuszowego okresu dzierżawienia gospodarstwa rolnego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 7
Pracownik zatrudniony w Spółdzielni Kółek Rolniczych prowadził gospodarstwo rolne, w tym przez pewien czas jako dzierżawca. Czy do stażu pracy, od którego zależy nagroda jubileuszowa, (...)  »
Długość obowiązującego wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 7
Pracownik był zatrudniony w naszej firmie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Następnie został ponownie zatrudniony od 1 listopada 2021 r. (...)  »
Ustalanie wymiaru pierwszego urlopu wypoczynkowego, w tym dodatkowego
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 7
Uzyskanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego następuje w inny sposób niż do urlopu kolejnego. Przysługuje on dopiero po przepracowaniu każdego miesiąca. Także prawo do dodatkowego (...)  »
Podjęcie pracy na dyżurze w wolną sobotę
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 7
Pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00 . Pracodawca polecił mu być pod telefonem w godzinach przedpołudniowych (...)  »
Warunki przeprowadzania badania trzeźwości pracowników
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 7
Stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie go w czasie pracy jest jednym z najcięższych przewinień pracowniczych. Konsekwencje takiego naruszenia obowiązków przez pracownika (...)  »
Dodatek stażowy za czas choroby a podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 7
Pracownicy zatrudnieni w urzędzie gminy otrzymują dodatek stażowy także w okresie choroby. Czy dodatek ten należy uwzględnić przy ustalaniu podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki? (...)  »
Potrącenia niealimentacyjne przy wypłacie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 7
Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Z dniem 27 stycznia 2023 r. odchodzi na emeryturę. Będziemy mu wypłacali odprawę emerytalną. Czy z tej odprawy też należy (...)  »
Czas pracy, odpoczynki i urlopy w razie zatrudnienia na dwóch etatach
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 7
Pracownik może świadczyć pracę na podstawie dwóch lub więcej umów o pracę u tego samego lub innego pracodawcy. W przypadku takiego równoległego zatrudnienia pracownik generalnie (...)  »
Przejście na emeryturę i zawarcie nowej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 7
Od 1 sierpnia 2018 r. zatrudniamy pracownika na pełny etat. Przy czym przez pierwsze 18 miesięcy świadczył on pracę na podstawie jednej umowy na czas (...)  »
Urlop wychowawczy na pierwsze i drugie dziecko
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 7
Pracownica po urodzeniu pierwszego dziecka wykorzystała urlop macierzyński i rodzicielski, a następnie 15 miesięcy urlopu wychowawczego. Obecnie po urodzeniu drugiego dziecka kończy korzystanie z urlopu (...)  »
Wykorzystywanie przez pracownika uprawnień związanych z rodzicielstwem
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 7
W zakładzie praca odbywa się także w porze nocnej. Czy zatrudniając nowego pracownika, który wychowuje dziecko do 4 lat, powinniśmy wręczyć mu do podpisu zgodę (...)  »
Ekwiwalent za urlop dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 7
Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu z dniem 31 stycznia 2023 r. rozwiąże stosunek pracy. Świadczy on pracę po 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. (...)  »
Zakończenie umowy na czas określony a stan ciąży pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 7
Zatrudniamy pracownicę na pełny etat na podstawie umowy na czas określony do 31 stycznia 2023 r. Pracownica w połowie stycznia br. przedłożyła pracodawcy zaświadczenie lekarskie, (...)  »
Wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 7
Pracownicy w dniu 20 stycznia 2023 r. kończy się urlop rodzicielski. Bezpośrednio po nim będzie wykorzystywała zaległy urlop wypoczynkowy za 2022 r. i bieżący z (...)  »
Adopcyjne urlopy z tytułu rodzicielstwa
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 7
Prawo do urlopów z tytułu rodzicielstwa przysługuje nie tylko pracownikom - rodzicom biologicznym, ale również pracownikom, którzy wszczęli procedurę w sprawie przysposobienia dziecka. Zasady udzielania (...)  »
Wpływ korzystania z urlopu bezpłatnego na urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat korzysta z urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 § 1 K.p. w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 (...)  »
Wystawienie i wydanie świadectwa pracy po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 7
Zmarł nasz pracownik. Po jego śmierci wypłaciliśmy rodzinie odprawę pośmiertną. Obecnie żona wystąpiła o świadectwo pracy. Czy w tym świadectwie należy wpisać, że rodzinie została (...)  »
Kodeksowe warunki wykonywania pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 7
Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym praca zdalna może być wykonywana na podstawie specustawy w sprawie COVID-19. Formą wykonywania pracy na odległość, przy użyciu środków (...)  »
Przyznanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności a zmiana umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 7
Pracownik dostarczył orzeczenie o przyznaniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy z uwagi na zmianę norm czasu pracy na niższe należy zmienić temu pracownikowi umowę o pracę? (...)  »
Urlopy: macierzyński, rodzicielski i wychowawczy w stażu do nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 7
Od grudnia 2022 r. w firmie wypłacane są nagrody jubileuszowe. Czy w stażu uprawniającym do jubileuszówki należy uwzględniać okresy pobytu pracownika na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich (...)  »
Termin i sposób przygotowania planu urlopów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 7
Jesteśmy małą firmą, zatrudniającą kilkunastu pracowników. Do tej pory nie tworzyliśmy planu urlopów, ale w tym roku chcielibyśmy przygotować taki dokument. Czy jest wymagany jakiś (...)  »
Ustalanie stażu zakładowego przy 3-miesięcznej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 7
Zatrudnialiśmy pracownika w okresie od 10 lutego do końca czerwca 2022 r. Potem zawarliśmy z nim umowę o pracę od 1 października 2022 r. Od (...)  »
Prewencyjne badanie trzeźwości pracowników i zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 7
Pracodawca prowadzi magazyn, w którym są składowane głównie alkohole. W magazynie pracują pracownicy etatowi i zleceniobiorcy. Czy istnieją przepisy i narzędzia pozwalające pracodawcy na wyrywkową (...)  »
Ustalanie diet z tytułu podróży służbowej po ich podwyższeniu
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 7
Pracownik skierowany w podróż służbową wykonuje w jej trakcie określone zadanie służbowe. Z tego tytułu oraz w związku z poniesieniem zwiększonych wydatków w trakcie podróży (...)  »
W jakim języku powinny być prowadzone szkolenia bhp i dokumentacja pracownicza cudzoziemca?
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 7
Zamierzamy zatrudnić Gruzinów, którzy słabo znają język polski, lecz deklarują znajomość języka rosyjskiego. W jakim języku należy sporządzić dokumentację pracowniczą (w tym umowę o pracę) (...)  »
Zwolnienie od pracy w dni świąteczne dla pracowników przynależących do kościoła innego niż katolicki
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 7
Czy pracownikowi innego wyznania przysługuje zwolnienie od pracy w dniu świątecznym, który w Polsce nie jest ustawowo wolny od pracy? TAK. Zgodnie z art. 42 (...)  »
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej przy kontynuacji zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 7
Obowiązkiem pracodawcy na etapie przyjęcia pracownika do pracy jest założenie, a następnie prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. Zasadniczo taką dokumentację tworzy się każdorazowo (...)  »
Założenie własnej firmy przez etatowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 7
Pracownik zatrudniony w naszym zakładzie na podstawie umowy o pracę poinformował nas, że od przyszłego roku założy własną działalność gospodarczą. Nie jesteśmy z tego zbyt (...)  »
Potrącenie z dofinansowania zimowego wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 7
Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypłacamy pracownikom dofinansowanie kosztów wypoczynku, jeżeli urlop trwał co najmniej 10 dni. Osobna dopłata przysługuje do kosztów zimowego (...)  »
Roczna korekta odpisu odprowadzanego na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 7
Podstawowym źródłem finansowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest odpis odprowadzany na rachunek Funduszu. Pracodawcy tworzący ZFŚS mają w związku z tym określone obowiązki. Polegają one (...)  »
Termin aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 7
Od 1 stycznia 2023 r. zatrudnimy pracownika na czas nieokreślony, któremu w okresie zatrudnienia zmienią się niektóre z uprawnień, których wymiar należy podać w informacji (...)  »
Udzielanie urlopu pracownicy korzystającej z przerwy na karmienie dziecka
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 7
Pracownica zatrudniona na 7/8 etatu od dwóch miesięcy korzysta z przerwy w pracy na karmienie dziecka piersią. Przysługują jej dwie przerwy po pół godziny, ale (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w I półroczu 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 7
Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia pracownika pracodawca jest zobowiązany stosować kwotę wolną od potrąceń, z wyjątkiem należności alimentacyjnych, które tego nie wymagają. Kwoty wolne od (...)  »
Pierwszy dzień zatrudnienia może przypadać w dniu wolnym od pracy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 7
Zatrudniamy pracownika, którego umowa o pracę kończy się 31 grudnia 2022 r. Chcemy, żeby dalej pracował w naszym zakładzie, na podstawie kolejnej umowy o pracę, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.