Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Prawo pracy w praktyce
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej w razie kontynuacji zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 7
W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca, co do zasady, wydaje pracownikowi świadectwo pracy. Zawiera ono szereg danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, nie ma jednak (...)  »
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego u poprzedniego pracodawcy a nowe zatrudnienie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 7
Zatrudniliśmy pracownika na pełny etat od 1 września 2021 r. na czas nieokreślony. W bieżącym roku świadczył on pracę w innej firmie, także na pełny (...)  »
Wystawienie świadectwa pracy po umowie na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 7
Pracownikowi niedługo skończy się umowa na okres próbny. Bezpośrednio po niej chcemy zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony. Czy do umowy na okres próbny (...)  »
Wykazywanie urlopów i dodatkowych uprawnień w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 7
W związku z definitywnym rozwiązaniem umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jest ono rodzajem zaświadczenia zawierającego szereg istotnych informacji o przebiegu (...)  »
Limit umów o pracę na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 7
Pracownik był zatrudniony w naszej firmie w okresie od 1 listopada 2012 r. do 14 października 2014 r. Zostanie on ponownie zatrudniony od 1 listopada (...)  »
Okres nauki w stażu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 7
Zatrudniliśmy do pracy na pełny etat pracownicę, która przedłożyła świadectwo ukończenia liceum ekonomicznego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w tym liceum trwała 3 lata. (...)  »
Wymiar czasu pracy w 2022 r. dla zatrudnionych na pełny etat
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 7
Pracownicy świadczą pracę zgodnie z wymiarem czasu pracy obowiązującym ich w danym okresie rozliczeniowym. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy zostały określone w Kodeksie pracy i (...)  »
Wymiar urlopu wychowawczego po skorzystaniu z pracy w obniżonym wymiarze
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 7
Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, bezpośrednio potem przez okres roku pracowała w obniżonym wymiarze (w okresie, w którym mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego), (...)  »
Wypłata normalnego wynagrodzenia za nadgodziny średniotygodniowe
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 7
W firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Pracodawca wypłaca pracownikom normalne wynagrodzenie za nadgodziny dobowe razem z dodatkiem w terminie bieżącej wypłaty, a wynagrodzenie i dodatek (...)  »
Wynagrodzenie w stałej stawce w razie absencji chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 7
Pracownikom otrzymującym stałe miesięczne wynagrodzenie w razie choroby należy je przeliczyć według określonych zasad. Może też się zdarzyć, że wynagrodzenie za pracę nie będzie im (...)  »
Sprostowanie przez pracodawcę błędu w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 7
W świadectwie pracy wpisano błędne daty zwolnienia lekarskiego. Błąd został zauważony przez pracodawcę dopiero kilka miesięcy po wystawieniu świadectwa. Czy możliwe jest sprostowanie tego świadectwa (...)  »
Urlop wypoczynkowy mimo braku efektywnej pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 7
Pracownica od kwietnia 2020 r. była na zwolnieniu chorobowym w związku z ciążą. Później była na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim do 10 października 2021 r. (...)  »
Przyznanie podwyżki z mocą wsteczną
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 7
Pracodawca we wrześniu 2021 r. podwyższył wynagrodzenia z mocą wsteczną od 1 czerwca br. (w drodze zmiany regulaminu i aneksów do umów o pracę). Czy (...)  »
Świadczenia w razie rozwiązania umowy po urlopach związanych z rodzicielstwem
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 7
Pracownica jest zatrudniona w firmie od 16 listopada 2011 r. na 1/2 etatu jako pomoc kuchenna. W okresie od 16 września 2014 r. była na (...)  »
Aneks do umowy z uwzględnieniem limitów "33 i 3"
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 7
Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony do końca 2021 r. (jest to jego pierwsza umowa). Zwrócił się z wnioskiem o (...)  »
Prowadzenie auta w ramach obowiązków
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 7
Niedługo jeden z pracowników będzie odbywał podróż służbową autem osobowym. Posiada on ważne badania okresowe, ale w orzeczeniu nie ma informacji o możliwości prowadzenia auta (...)  »
Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 7
Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe może liczyć na uprawnienia szkoleniowe przysługujące mu z mocy ustawy oraz na świadczenia dodatkowe. Warunkiem jest jednak podjęcie dokształcania z inicjatywy (...)  »
Dobowy czas pracy i nadgodziny pracownika z niepełnosprawnością
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 7
1) Pracownik przedłożył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy po dostarczeniu zgody na pracę po 8 godzin na dobę może samodzielnie decydować o dobowym czasie (...)  »
Udostępnianie elektronicznej rejestracji czasu pracy w razie kontroli PIP
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 7
Czy inspektor pracy ma prawo żądać udostępnienia danych zarejestrowanych przez elektroniczne czytniki czasu pracy? (...) Ewidencja czasu pracy pełni dwie istotne funkcje, a mianowicie: służy (...)  »
Praca niepełnoetatowca powyżej limitu godzin
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 7
Pracownicy zatrudnieni na część etatu powinni mieć w umowie o pracę określony limit godzin, po przekroczeniu którego przysługują im dodatki jak za pracę nadliczbową. Czasami (...)  »
Wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy i organizacja pracy w tym systemie
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 7
Zastanawiamy się nad wprowadzeniem przerywanego systemu czasu pracy. W jakich branżach można go stosować i jak wygląda w tym systemie rozkład czasu pracy pracowników? Kiedy (...)  »
Zatrudnienie cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pracę podlega limitom "33 i 3"
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 7
Zatrudniamy cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pracę, które za kilka miesięcy straci ważność. Niedługo wyczerpiemy limit czasowy umów na czas określony zawartych z tym cudzoziemcem. Czy (...)  »
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 7
W niektórych sytuacjach dalsze wykonywanie przez pracownika jego obowiązków służbowych napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne - od (...)  »
Odmowa udzielenia urlopu w czasie wypowiedzenia na wniosek pracownika
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 7
Pracownik przebywa na 1-miesięcznym wypowiedzeniu umowy o pracę, dokonanym przez pracodawcę. Posiada niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W związku z tym wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o (...)  »
Możliwość zawarcia umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 7
Pracownik był zatrudniony w naszej firmie od 16 czerwca 2017 r. do 15 lipca 2017 r. na miesięczny okres próbny. Następnie od 16 lipca 2017 (...)  »
Miejsce pracy i jej rodzaj w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 7
Nawiązanie stosunku pracy wymaga od pracodawcy dopełnienia wielu obowiązków formalnych. Jednym z nich jest zawarcie umowy o pracę, chyba że stosunek pracy zostanie nawiązany na (...)  »
Ustalanie wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 7
Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy przewidującym pracę do 12 godzin na dobę. Obowiązują go 3-miesięczne okresy rozliczeniowe i przysługuje mu tylko stałe (...)  »
Termin wypłaty nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 7
Pracownik samorządowy będzie odchodził na emeryturę z dniem 31 grudnia 2021 r., jednak prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy będzie mu przysługiwało dopiero (...)  »
Rozliczenie nadgodzin w systemie podstawowym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 7
Pracownica jest zatrudniona w podstawowym systemie czasu pracy (w godz. od 8 00 do 16 00 , od poniedziałku do piątku). Z powodu przenosin sklepu, (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe po urlopach macierzyńskim i rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 7
Pracownica zatrudniona na pełny etat w dniu 13 września 2021 r. zakończyła korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Następnie od dnia 14 września br. poszła (...)  »
Chorobowa niezdolność do pracy w 2003 r. w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony od 20 lat w firmie chorował przez 14 dni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Niedługo będziemy sporządzać dla (...)  »
Odprawa emerytalna dla pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 7
Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. Jeden z naszych pracowników tymczasowych w listopadzie 2021 r. osiągnie wiek emerytalny. Prawdopodobnie będzie chciał przejść na emeryturę. Czy agencji tymczasowej (...)  »
Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 7
Nie zawsze nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy zbiega się z rozpoczęciem lub zakończeniem okresu rozliczeniowego. Jeżeli tak nie jest, wówczas należy ustalić wymiar czasu pracy (...)  »
Przechowywanie dokumentów rekrutacyjnych, w tym CV, w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 7
Przeglądając akta osobowe pracowników zauważyliśmy, że w niektórych teczkach znajdują się CV składane przez pracowników na etapie rekrutacji. Czy można takie dokumenty przechowywać w aktach (...)  »
Wypowiedzenie z powodu długotrwałych nieobecności związanych z rodzicielstwem
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 7
Pracownica od września 2014 r. do stycznia 2019 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym. Potem wróciła do pracy, ale od marca (...)  »
Zmiana zakładowych warunków płacowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 7
Do podstawowych zakładowych aktów płacowych należy regulamin wynagradzania i układ zbiorowy pracy. Ponieważ akty te mają bezpośredni wpływ na uprawnienia płacowe pracowników, ich zmiana w (...)  »
Przedłożenie pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat w dniu 10 września 2021 r. przedłożył pracodawcy pierwsze orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z datą wydania 16 sierpnia 2021 (...)  »
Upływ terminu na nałożenie kary upomnienia
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 7
Przewinienie pracownika miało miejsce 31 sierpnia 2021 r. i również w tym dniu pracownik został wysłuchany przez pracodawcę. Pracodawca ma 2 tygodnie na nałożenie tej (...)  »
Prawo do dodatku stażowego za okres pracy i choroby
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 7
Dodatek stażowy to świadczenie typowe dla zatrudnienia w sferze budżetowej, zarówno państwowej, jak i samorządowej. Prawo do tego dodatku (i jego wysokość) jest uzależnione od (...)  »
Praca w systemie weekendowym na wniosek pracownika
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony w naszej firmie na część etatu złożył wniosek o stosowanie do niego systemu pracy weekendowej. Pracodawca prowadzi restaurację, więc pracownik mógłby świadczyć pracę (...)  »
Dodatkowe uprawnienia pracownicze z tytułu niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 7
Osoby niepełnosprawne posiadają dodatkowe uprawnienia w zatrudnieniu. Obowiązują je odrębne normy czasu pracy, mają prawo do dodatkowej przerwy w pracy, a także, pod określonymi warunkami, (...)  »
Wysokość dodatku za pracę w nocy przy różnych składnikach wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat w sierpniu 2021 r. pracował w porze nocnej. Otrzymuje on stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości minimalnej oraz wynagrodzenie akordowe. Czy (...)  »
Zatrudnianie nauczycieli na czas określony w szkołach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 7
Nauczyciele szkół publicznych to grupa zawodowa, której stosunek pracy podlega przepisom odrębnym, a podstawowym aktem prawnym ich dotyczącym jest Karta Nauczyciela. Reguluje ona m.in. zasady (...)  »
Stosowanie zasady proporcjonalności w przypadku urlopu dodatkowego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 7
Pracownica do 12 lipca 2021 r. posiadała orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Od dnia 13 lipca br. podwyższono jej stopień niepełnosprawności do umiarkowanego. W trakcie (...)  »
Świadczenie urlopowe dla nauczyciela i pracownika niepedagogicznego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 7
Jeden z nauczycieli szkoły publicznej korzysta aktualnie z urlopu dla poratowania zdrowia. W sierpniu br. wypłaciliśmy mu świadczenie urlopowe. Wniosek o takie świadczenie złożył również (...)  »
Udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 7
Pracowników, bez względu na system czasu pracy, w jakim są zatrudnieni, obowiązuje zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Konsekwencją tej zasady są średnio 2 dni wolne (...)  »
Potrącenie komornicze w razie choroby przez część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 7
Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Od 1 do 10 sierpnia 2021 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, za czas którego przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. Pozostały okres (...)  »
Dodatki za pracę w nocy w ekwiwalencie urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 7
Pracownik od pół roku wykonuje pracę w porze nocnej. W sierpniu 2021 r. złożył 1-miesięczne wypowiedzenie, które upłynie z końcem września br. Na jego wynagrodzenie (...)  »
Dni wolne na poszukiwanie pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 7
Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, przysługuje przy określonej długości wypowiedzenia zwolnienie na poszukiwanie pracy. Zostało ono określone w dniach i ma charakter odpłatny. (...)  »
Samowolna praca ponad normę bez rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 7
Zatrudniamy pracowników biurowych. Na liście obecności dotyczącej lipca br. kilku pracowników wpisało sobie nadgodziny, o których pracodawca nic nie wiedział. Łącznie praca nadliczbowa wystąpiła w (...)  »
Jednostronne udzielenie zaległego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 7
Pracownik ma dużo dni niewykorzystanego urlopu. Pracodawca chce mu go udzielić, ale pracownik nie zgadza się na zaproponowane terminy. Istnieje więc ryzyko, że do końca (...)  »
Regulacje prawa pracy dla zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 7
Wykonywanie pracy zarobkowej może odbywać się w ramach stosunku pracy, umów prawa cywilnego czy w charakterze przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Dominującą formą zatrudnienia jest praca (...)  »
Wysokość odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat przechodzi na emeryturę z końcem sierpnia 2021 r. Obecnie po zwolnieniu lekarskim przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Przysługuje mu tylko wynagrodzenie (...)  »
Czy można wykorzystać urlop u nowego pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 7
Pracownik z dniem 25 sierpnia 2021 r. rozwiąże umowę o pracę. Pozostanie mu niewykorzystanych 8 dni urlopu. Od 26 sierpnia br. zaczyna inną pracę. Nowy (...)  »
Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 7
Pracodawca jest obowiązany prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W skład tej dokumentacji wchodzi m.in. ewidencja czasu pracy, lista (...)  »
Dopuszczalność wypłaty przedawnionego roszczenia ze stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 7
W dniu 6 lipca 2021 r. pracownik udokumentował świadectwami pracy 23 lata zatrudnienia. W związku z tym pracodawca ustalił, że już 1 lipca 2018 r. (...)  »
Urlop wychowawczy na dziecko urodzone w czasie umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 7
W trakcie umowy zlecenia urodziłam dziecko. Po roku od zakończenia umowy zlecenia, tj. od 1 czerwca 2020 r., podjęłam zatrudnienie na umowę o pracę. Dziecko (...)  »
Porzucenie pracy po zawarciu umowy a koszty badań wstępnych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 7
Podjęliśmy decyzję o zatrudnieniu pracownika. W tym samym dniu podpisał umowę o pracę i został przez nas skierowany na badania wstępne. Uzyskał od lekarza medycyny (...)  »
Praca w systemie równoważnym przy lekkiej niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 7
Zatrudniamy pracownika na stanowisku opiekuna w domu pomocy społecznej. Dotychczas świadczył on pracę w systemie równoważnym na dwie zmiany po 12 godzin, w tym jedna (...)  »
Dyżur bez pracy nie daje prawa do rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 7
Pracownik na polecenie pracodawcy dyżurował w sobotę i niedzielę (wolną dla niego od pracy) w domu, pod telefonem. W tych dniach nie było żadnego zgłoszenia (...)  »
Praca nadliczbowa w samorządzie bez dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony w urzędzie miejskim kilkakrotnie pracował w nadgodzinach z przekroczenia dobowego. Urząd zgodnie z przepisami chce mu udzielić za te nadgodziny czasu wolnego, ale (...)  »
Zaliczenie nauki w technikum do stażu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 7
Od kilku lat zatrudniamy w firmie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik ten w czerwcu 2016 r. ukończył technikum o 4-letnim okresie nauczania. W (...)  »
Zakładowe zasady organizacji czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 7
Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie. Czas pracy jest pojęciem bardzo szerokim, w skład którego, w kontekście organizacyjnym, wchodzą (...)  »
Udzielanie urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 7
Zatrudniliśmy od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. pracownika na 3/4 etatu. Jest on uprawniony do 26 dni urlopu rocznie. Będzie korzystał (...)  »
Różne składniki płacowe w podstawie jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 7
W wielu firmach, jako gratyfikację z tytułu długoletniego stażu pracy, wypłaca się nagrody jubileuszowe. Przy czym w sferze budżetowej nagroda ta jest świadczeniem obowiązkowym, uregulowanym (...)  »
Korzystniejsze warunki płacowe od razu po przejęciu pracowników
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 7
W maju 2021 r. przejęliśmy pracowników z innego zakładu, na podstawie art. 23 1 K.p. W umowach o pracę mieli oni przyznane tylko wynagrodzenie zasadnicze. (...)  »
Decyzja o likwidacji firmy nie zastępuje wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 7
Od kilku lat prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą, ale w tym roku zamierzam ją definitywnie zlikwidować (nie będzie sprzedaży firmy w inne ręce). Zatrudniam kilku pracowników (...)  »
Kontynuacja akt osobowych przy ponownym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 7
Chcemy zatrudnić dwóch pracowników, którzy w przeszłości pracowali już w naszej firmie. Jeden był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej od 1 stycznia 2017 (...)  »
Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 6 miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 7
Dotychczas w firmie stosowane były 1-miesięczne okresy rozliczeniowe. Pracodawca ze względu na zmiany w procesie produkcji chciałby wydłużyć okres rozliczeniowy do 6 miesięcy, liczony od (...)  »
Obniżenie etatu bez wpływu na urlop wychowawczy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 7
Pracownica po zakończeniu urlopu rodzicielskiego złożyła wniosek o obniżenie etatu w okresie, w którym mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego. Pracowała w niższym wymiarze przez okres (...)  »
Przypadki wygaśnięcia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 7
Niedawno zmarł pracownik naszej firmy. Tym samym jego umowa o pracę wygasła. Podobnie może być w przypadku śmierci pracodawcy. Czy przepisy Kodeksu pracy przewidują jeszcze (...)  »
Obowiązki z zakresu bhp w sezonie letnim
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 7
Niektóre obowiązki z zakresu bhp aktualizują się w określonych porach roku. W okresie letnim mają one głównie na celu ochronę pracowników przed upałami. Służą temu (...)  »
Godzinowe zwolnienie na dziecko do lat 14 a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 7
Pracownica w lipcu 2021 r. wykorzystała dwa razy po 2 godziny zwolnienia na dziecko do lat 14. Otrzymuje ona stałe miesięczne wynagrodzenie, zmienną premię miesięczną (...)  »
Zwolnienie z pracy w sprawach osobistych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat w małej firmie poprosił pracodawcę o zwolnienie z pracy na 4 godziny w celu załatwienia spraw prywatnych. Uzyskał na to (...)  »
Zwolnienie z powodu utraty zdolności do wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 7
Pracownik, który jest niezdolny do wykonywania powierzonej mu pracy, nie może być dopuszczony do jej świadczenia. Wykonywanie obowiązków służbowych w sytuacji, gdy pracownik nie posiada (...)  »
Praca w niedzielę w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 7
Pracownik wykonuje pracę w systemie równoważnym przewidującym przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin (pilnowanie mienia). Obowiązują go przy tym jednomiesięczne okresy rozliczeniowe. Pracownik (...)  »
Potrącenia niealimentacyjne w miesiącu, w którym pracownik chorował
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 7
Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. W lipcu 2021 r. pracownik przepracował tylko część miesiąca, a przez resztę był niezdolny do (...)  »
Korzystanie z urlopu bezpłatnego a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat wystąpił o urlop bezpłatny na okres od 1 października 2020 r. do 30 lipca 2021 r., którego pracodawca mu udzielił. (...)  »
Określenie miejsca pracy pracownika budowlanego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 7
Zatrudniamy pracowników na stanowisku monterów konstrukcji stalowych. Świadczą oni pracę w miejscu zlecenia otrzymanego przez pracodawcę, na terenie Polski (w tym w miejscowości siedziby firmy) (...)  »
Wykonywanie przez niepełnoetatowca pracy w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 7
Zatrudniliśmy na 1/4 etatu pracownika, który ma zasadniczo świadczyć w tygodniu pracę przez 10 godzin. Jednak chcielibyśmy, aby wykonywał on pracę też w sobotę. Będzie (...)  »
Przechowywanie kopii prawa jazdy w aktach osobowych pracownika
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 7
Zatrudniamy pracowników na stanowiskach przedstawicieli handlowych, serwisantów i administracyjnych. Przedstawiciele handlowi i serwisanci regularnie przemieszczają się autem służbowym, a pracownicy administracyjni raczej sporadycznie. Czy w (...)  »
Wypłacanie świadczeń po zmarłym pracowniku
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 7
Śmierć pracownika skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy. W takim przypadku na pracodawcy spoczywają określone obowiązki związane m.in. z wypłatą świadczeń pieniężnych po zmarłym pracowniku. Dodatkowo może (...)  »
Wypowiedzenie umowy o pracę w związku z założeniem firmy przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 7
Zatrudniamy pracownika w dziale informatycznym na podstawie umowy o pracę. Nie podpisaliśmy z nim umowy o zakazie konkurencji. Uzyskaliśmy nieformalnie informację, że planuje rozpoczęcie działalności (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.