Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Prawo pracy w praktyce
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Korzystanie z urlopu bezpłatnego a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat wystąpił o urlop bezpłatny na okres od 1 października 2020 r. do 30 lipca 2021 r., którego pracodawca mu udzielił. (...)  »
Określenie miejsca pracy pracownika budowlanego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 7
Zatrudniamy pracowników na stanowisku monterów konstrukcji stalowych. Świadczą oni pracę w miejscu zlecenia otrzymanego przez pracodawcę, na terenie Polski (w tym w miejscowości siedziby firmy) (...)  »
Wykonywanie przez niepełnoetatowca pracy w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 7
Zatrudniliśmy na 1/4 etatu pracownika, który ma zasadniczo świadczyć w tygodniu pracę przez 10 godzin. Jednak chcielibyśmy, aby wykonywał on pracę też w sobotę. Będzie (...)  »
Przechowywanie kopii prawa jazdy w aktach osobowych pracownika
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 7
Zatrudniamy pracowników na stanowiskach przedstawicieli handlowych, serwisantów i administracyjnych. Przedstawiciele handlowi i serwisanci regularnie przemieszczają się autem służbowym, a pracownicy administracyjni raczej sporadycznie. Czy w (...)  »
Wypłacanie świadczeń po zmarłym pracowniku
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 7
Śmierć pracownika skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy. W takim przypadku na pracodawcy spoczywają określone obowiązki związane m.in. z wypłatą świadczeń pieniężnych po zmarłym pracowniku. Dodatkowo może (...)  »
Wypowiedzenie umowy o pracę w związku z założeniem firmy przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 7
Zatrudniamy pracownika w dziale informatycznym na podstawie umowy o pracę. Nie podpisaliśmy z nim umowy o zakazie konkurencji. Uzyskaliśmy nieformalnie informację, że planuje rozpoczęcie działalności (...)  »
Zwolnienie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 7
Niedługo będziemy przeprowadzali redukcję zatrudnienia z powodów ekonomicznych leżących po stronie zakładu pracy. Czy możemy wypowiedzieć umowę pracownikom, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, podając jako (...)  »
Wykazywanie okresów nieobecności w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 7
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Ma ono istotne znaczenie dla późniejszego ustalenia stażu pracy danej (...)  »
Rozwiązanie umowy po nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat od 1996 r. po zakończeniu zwolnienia lekarskiego w dniu 9 czerwca 2021 r. nie stawił się bez usprawiedliwienia do pracy (...)  »
Obniżenie etatu pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 7
Pracownica zatrudniona na pełny etat na podstawie umowy bezterminowej po wykorzystaniu na dziecko urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wypoczynkowego chciałaby po powrocie do pracy pracować w (...)  »
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej przy różnych składnikach płacowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 7
Pracownica zatrudniona w spółdzielni mieszkaniowej z dniem 30 czerwca 2021 r. przeszła na emeryturę. Na jej pensję składało się stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, stały miesięczny (...)  »
Uchylenie limitów "33 i 3" a brak zapisu w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 7
Dwa lata temu zatrudnialiśmy pracownicę na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, trwającej 2 lata. Obecnie znowu chcemy zatrudnić tę pracownicę, na podstawie umowy na (...)  »
Pomoc socjalna dla byłych pracowników firmy nieposiadającej ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 7
Były pracodawca (spółdzielnia) wypłaca świąteczne gratyfikacje pracownikom i członkom rady nadzorczej, a pomija emerytów - byłych pracowników zakładu i zarazem członków spółdzielni. Na pismo w (...)  »
Upływ przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 7
Roszczenia ze stosunku pracy w zdecydowanej większości ulegają przedawnieniu. Upływ okresu przedawnienia radykalnie zmniejsza szanse na uzyskanie przez pracodawcę lub pracownika dochodzonego świadczenia lub uprawnienia. (...)  »
Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia przy płacy godzinowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 7
Pracodawca zatrudnił pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 1 czerwca do 30 listopada 2021 r. Przyznał mu wynagrodzenie godzinowe w kwocie (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego a praca w jednym miesiącu u dwóch pracodawców
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 7
Pracownik został zatrudniony w naszej firmie z dniem 9 kwietnia 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie będzie trwało do 31 grudnia 2021 r. (...)  »
Warunki przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 7
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Podjęcie pracy w (...)  »
Urlop wychowawczy a dzień wolny od pracy za święto
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 7
Pracownica do dnia 20 lipca 2021 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Świadczy ona pracę w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 (...)  »
Informacja dodatkowa dla różnych grup zatrudnionych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 7
Pracodawca jest obowiązany sporządzić dla pracownika, oprócz umowy o pracę, informację o warunkach zatrudnienia. Odnosi się ona do istotnych dla pracownika kwestii, których nie zawiera (...)  »
Zapewnienie pracownikowi całodziennego wyżywienia w ramach doby podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu odbył kilkudniową, krajową podróż służbową. Rozpoczął ją późnym popołudniem w poniedziałek, a skończył w godzinach przedpołudniowych w czwartek. We wtorek (...)  »
Wątpliwe skrócenie wypowiedzenia zmieniającego
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 7
Pod koniec ubiegłego miesiąca wręczyliśmy pracownikom wypowiedzenia zmieniające w zakresie wysokości wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń płacowych (była to obniżka). Ponieważ sytuacja finansowa firmy ulega szybkiemu (...)  »
Jednostronne udzielenie lub wykorzystanie urlopowego wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 7
Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub na podstawie uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem. Choć generalną zasadą ustalania terminu urlopu jest osiągnięcie (...)  »
Wypłata świadczenia urlopowego przy braku prawa do 14 dni urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 7
Pracodawca na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wypłaca świadczenia urlopowe pracownikom przebywającym przez 14 kolejnych dni kalendarzowych na urlopie wypoczynkowym. W sierpniu br. (...)  »
Termin sporządzenia protokołu powypadkowego w razie zgłoszenia zdarzenia z opóźnieniem
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 7
Pracownik powiadomił pracodawcę o wypadku przy pracy dopiero po dłuższym czasie od jego zaistnienia. Po dwóch tygodniach od zgłoszenia wystąpił o wydanie protokołu powypadkowego. Czy (...)  »
Usuwanie danych nadmiarowych z akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 7
W aktach osobowych pracowników przechowujemy wiele dokumentów zawierających dane osobowe, których obecnie nie można już pozyskiwać od pracowników, np. imiona i nazwiska ich rodziców czy (...)  »
Zawieszenie składników płacowych bez wypowiedzenia zmieniającego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 7
Jesteśmy firmą pozabudżetową i zatrudniamy około 60 pracowników. Na mocy regulaminu wynagradzania pracownikom przysługuje miesięczna premia oraz nagroda jubileuszowa. Z powodu trudnej sytuacji finansowej chcielibyśmy (...)  »
Korzystanie z urlopu wychowawczego a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 7
Pełnoetatowa pracownica korzysta z urlopu wychowawczego w okresie od 6 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. na dziecko urodzone w 2019 r. Od (...)  »
Godzin pracy w wolne soboty nie można sumować
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 7
Prowadzę firmę odzieżową. W jednym ze sklepów należących do firmy pracownik dwa razy w miesiącu przyszedł do pracy w sobotę, która zgodnie z rozkładem miała (...)  »
Warunki zatrudnienia po powrocie z urlopów z tytułu rodzicielstwa
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 7
Pracownik po skorzystaniu z urlopów związanych z rodzicielstwem ma zagwarantowany powrót na swoje dotychczasowe lub równorzędne stanowisko. Nie oznacza to bezwzględnej stabilizacji zatrudnienia na warunkach (...)  »
Odprawa ekonomiczna a potrącenie komornicze
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 7
Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy. Otrzyma z tego tytułu odprawę ekonomiczną. Zostanie ona wypłacona razem z wynagrodzeniem za pracę. Pracownik ma (...)  »
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 7
Pracownik nie wykorzystał części urlopu wypoczynkowego należnego za 2018 r. Czy bieg przedawnienia prawa do tego urlopu rozpoczął się 30 września 2019 r.? Kiedy urlop (...)  »
Nadgodziny w dłuższych okresach rozliczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 7
Pracodawca może stosować w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy przedłużony maksymalnie do (...)  »
Udzielanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w czasie pracy na urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 7
Jedna z naszych pracownic korzysta z urlopu rodzicielskiego, który od kilku tygodni łączy z pracą w wymiarze połowy etatu (generalnie zatrudniona jest od kilku lat (...)  »
Zakres informacji dodatkowej w małej firmie posiadającej regulamin pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 7
Od kilku lat zatrudniamy poniżej 50 pracowników, ale posiadamy regulamin pracy i wynagradzania. Nasza firma utworzyła te regulaminy, ponieważ początkowo była do tego zobowiązana ze (...)  »
Ustalanie rocznego limitu nadgodzin
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 7
Ostatnio w naszej firmie odbyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Zarzucono nam, że 2 lata temu przekroczyliśmy roczny limit nadgodzin. Pracodawca, ustalając ten limit, nie (...)  »
Wykorzystanie części urlopu wychowawczego po jego wcześniejszym przerwaniu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 7
Pracownica jest zatrudniona na pełny etat. Od 3 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. korzystała z urlopu wychowawczego na dziecko urodzone w 2017 (...)  »
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego tylko na część dnia pracy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat poinformował pracodawcę, że następnego dnia w godzinach rannych ma wizytę u lekarza. W związku z tym chciałby skorzystać z 4 (...)  »
Refundacja okularów korekcyjnych a wymiar pracy przy komputerze
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu po 2 godziny dziennie wystąpił do pracodawcy o refundację okularów korekcyjnych, które zostały mu zalecone przez lekarza medycyny pracy. Pracownik (...)  »
Kodeksowe i odrębne dyżury pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 7
Dyżur można określić jako czas, w którym pracownik, mimo zakończenia swojej dniówki roboczej, pozostaje w dyspozycji pracodawcy, oczekując na ewentualne polecenie podjęcia pracy. Dyżury generalnie (...)  »
Obliczenie wysokości nagrody jubileuszowej po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 7
W firmie nagrody jubileuszowe oblicza się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Od 1 maja 2021 r. zmieniliśmy pracownikowi etat z 1/2 (...)  »
Praca na urlopie rodzicielskim u innego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 7
Jestem zatrudniona na pełny etat u jednego pracodawcy i obecnie korzystam z urlopu rodzicielskiego. Dostałam propozycję zatrudnienia na 1/2 etatu lub na zlecenie w innej (...)  »
Zakładowe przepisy o czasie pracy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 7
Do podstawowych aktów prawa zakładowego należy układ zbiorowy pracy i regulamin pracy. Jednym z głównych tematów normowanych przez wspomniane przepisy są kwestie związane z czasem (...)  »
Pracownik na długim zwolnieniu a okres pracy u danego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 7
Pracownik został zatrudniony na pełny etat od 1 października 2020 r. na czas określony do 31 grudnia 2021 r. Od dnia 15 marca 2021 r. (...)  »
Przeprowadzanie badań profilaktycznych w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 7
Skierowanie pracownika na badania profilaktyczne wymagane przez prawo pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp. Tylko w dwóch przypadkach Kodeks pracy pozwala na (...)  »
Jubileuszówka i odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy z dniem 30 czerwca 2021 r. rozwiąże umowę o pracę i przejdzie na emeryturę. Z tego tytułu wypłacimy mu odprawę (...)  »
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy na wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 7
Pracodawca zamierza wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który ma dostęp do ważnych informacji. W związku z tym chciałby go w tym okresie najpierw wysłać na (...)  »
Okresy wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 7
W ramach stosunku pracy mogą być nawiązane różne rodzaje umów o pracę. W celu sprawdzenia przydatności pracownika do pracy stosuje się umowę na okres próbny. (...)  »
Przekazanie dokumentacji byłemu pracownikowi tylko przy 10-letnim okresie przechowywania
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 7
W związku z zatrudnianiem pracowników jesteśmy zobowiązani prowadzić dokumentację pracowniczą. Jakie dokumenty kadrowe, poza aktami osobowymi, należy przechowywać i przekazać pracownikowi, którego dotyczy 50-letni okres (...)  »
Zmiana terminu ważności badań okresowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 7
Pracownik posiada badania okresowe ważne do 20 grudnia 2021 r. W trakcie roku chorował dłużej niż 40 dni, dlatego po powrocie do pracy skierowano go (...)  »
Zasady przyznawania świadczenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 7
Wypłaty świadczenia urlopowego mogą dokonywać pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Warunki przyznawania i wypłacania tego (...)  »
Podróż służbowa w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 7
Wysłaliśmy pracownika w kilkudniową, krajową podróż służbową. Ostatni dzień podróży przypadł w sobotę, która jest w naszej firmie dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego dnia (...)  »
Niedopuszczenie do pracy z powodu nadużycia alkoholu
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 7
Pracownik przyszedł do pracy pijany, dlatego pracodawca nie dopuścił go do wykonywania pracy i odesłał do domu. Ten dzień uznano pracownikowi za nieusprawiedliwiony. Pracownik nie (...)  »
Ekwiwalent za urlop przy stawce godzinowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 7
Pracownik był zatrudniony na pełny etat na okres próbny wynoszący 1 miesiąc (kwiecień 2021 r.). W trakcie tego miesiąca przepracował 19 dni, a przez 2 (...)  »
Informacja o skróceniu wypowiedzenia w treści świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 7
Wypowiedzieliśmy umowę o pracę jednemu pracownikowi. Jego umowa o pracę rozwiąże się w ostatnim dniu maja 2021 r. Czy w świadectwie pracy powinniśmy wskazać, że (...)  »
Izolacja i dalsze zwolnienie lekarskie a badania kontrolne
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 7
Pracownik od 26 kwietnia do 5 maja 2021 r. przebywał w izolacji z powodu COVID-19. Od następnego dnia do 26 maja br. był na zwolnieniu (...)  »
Prawo do urlopu wypoczynkowego w razie urlopu wychowawczego z przerwami
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 7
Pracownica zatrudniona od 2015 r. na pełny etat przebywała na urlopie wychowawczym w okresach: 1.08-31.12.2018 r., 2.01-31.12.2019 r., 2.01-31.12.2020 r. i obecnie w terminie 2.01-30.06.2021 (...)  »
Porozumienie stron nie wyklucza odprawy ekonomicznej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 7
W dniu 21 maja 2021 r. zakończyła się umowa o pracę rozwiązana na mocy porozumienia stron. Czy pracodawca jest zobowiązany wypłacić odprawę ekonomiczną, jeżeli zatrudnia (...)  »
Forma przechowywania przez pracodawcę jednostkowych dokumentów kadrowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 7
Pracodawca może prowadzić dokumentację pracowniczą w wersji papierowej lub elektronicznej. Przepisy prawa pracy dają mu prawo wyboru jednej z tych form, nie odnoszą się jednak (...)  »
Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu śmierci rodzica
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 7
Zmarł ojciec pracownika. W związku z tą okolicznością pracownik korzystał w dniach 14 i 17 maja 2021 r. ze zwolnienia od pracy. Pracownik świadczy pracę (...)  »
Przeniesienie pracownika na inne stanowisko bez jego zgody
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 7
Pracodawca zamierza tymczasowo przenieść pracownicę z księgowości na produkcję (kiedyś tam pracowała). Powołuje się na problemy z brakiem ludzi na tym stanowisku i trudnościami w (...)  »
Zwolnienie od pracy na udział w szczepieniu, w tym przeciwko COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 7
Prawo pracy przewiduje wiele różnych zwolnień od pracy. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia bądź nie - w zależności od tego, jak stanowi (...)  »
Oddanie krwi w dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 7
Pracownik pracuje w systemie zmianowym. W jednym tygodniu miał zaplanowaną pracę w poniedziałek i czwartek, a pozostałe dni wolne. We wtorek stawił się w punkcie (...)  »
Pierwsze zatrudnienie pracownicze a urlop
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 7
W styczniu 2021 r. zatrudniliśmy na pełny etat pracownicę, która w 2020 r. ukończyła liceum. W 2020 r. świadczyła pracę przez 3 miesiące na podstawie (...)  »
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie łączenia go z pracą
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 7
Urlop rodzicielski należy do kodeksowych uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Pracownik może z niego korzystać bez równolegle świadczonej pracy, ale także może łączyć go z (...)  »
Przyczyny rozwiązania umowy nie podaje się w treści świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 7
Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji etatu. W ostatnim dniu zatrudnienia wydaliśmy mu świadectwo pracy, ale pracownik po tygodniu złożył wniosek o jego (...)  »
Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 7
Pracodawca wyznaczył dzień wolny za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. w różnych terminach (pracownicy administracji mieli wolne w innym dniu niż pracownicy (...)  »
Wprowadzanie zmian w rozkładach czasu pracy, w tym w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 7
Proces wykonywania pracy ujęty jest w ramy określonych zasad związanych z organizacją czasu pracy. Wyznaczają ją m.in. rozkłady czasu pracy stosowane u danego pracodawcy. Prawo (...)  »
Porozumienie tylko za zgodą stron
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 7
Zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Dojeżdża on do pracy z miejscowości oddalonej o kilka kilometrów. Niedawno oznajmił, że otrzymał pracę w miejscowości swojego (...)  »
Dodatek stażowy dla samorządowca
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 7
Pracownik jest zatrudniony w urzędzie gminy od prawie roku. Od początku zatrudnienia przysługiwał mu 5% dodatek stażowy do wynagrodzenia. W dniu 15 maja 2021 r. (...)  »
Kontrola pracownika w zakresie wyznaczonym przez przepisy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 7
Pracodawca chce wprowadzić kontrolę pracowników polegającą na sprawdzaniu wykrywaczem metalu szafek, toreb, plecaków, kieszeni oraz samochodów pracowników stojących na parkingu. W jaki sposób można wdrożyć (...)  »
Osiągnięcie wieku emerytalnego a rozwiązanie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 7
Pracownik jest zatrudniony od kilku lat na podstawie umowy na czas nieokreślony. W dniu 20 maja 2021 r. osiągnie wiek emerytalny, ale nie chce przejść (...)  »
Zmiana terminu wypłat wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 7
W firmie zostanie zmieniony termin wypłaty wynagrodzenia. Obecnie pracownicy otrzymują wypłatę pensji ostatniego roboczego dnia miesiąca. Natomiast planowana zmiana przewiduje wypłatę wynagrodzenia 10. dnia następnego (...)  »
Prawo do urlopu ojcowskiego, gdy dziecko urodziło się przed zatrudnieniem ojca w nowej firmie
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 7
Z dniem 12 kwietnia 2021 r. pracownik podjął zatrudnienie w naszej firmie. Jego dziecko urodziło się w grudniu 2020 r., gdy nie był nigdzie zatrudniony. (...)  »
Udzielanie przerw na karmienie i ustalanie wynagrodzenia za czas przerwy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 7
Do uprawnień związanych z rodzicielstwem zalicza się przerwy na karmienie dziecka piersią. Ich wymiar zależy od liczby karmionych dzieci, a także od dziennej liczby godzin (...)  »
Służba bhp w małym zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 7
Zatrudniam 8 pracowników. Czy przy tak niskim stanie zatrudnienia musi być wyznaczona osoba odpowiedzialna za sprawy bhp w firmie? Jeżeli tak, to czy ja, jako (...)  »
Zaświadczenie o niekaralności tylko na podstawie przepisów
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 7
Jesteśmy spółką. Przy zatrudnianiu pracownika na stanowisku przedstawiciela handlowego zażądaliśmy od niego zaświadczenia o niekaralności, które przechowujemy w aktach osobowych. Czy takie zaświadczenia mają swój (...)  »
Zmiana stanowiska pracy bez nowych akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 7
Od 2018 r. zatrudniamy pracownika na podstawie umowy na czas nieokreślony. W marcu 2019 r. na mocy porozumienia stron zmieniliśmy jego stanowisko pracy. W związku (...)  »
Limitowanie umów terminowych na przestrzeni lat
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 7
Pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony musi brać pod uwagę obowiązujące limity zatrudniania terminowego. Przy ustalaniu, czy nie zostały one (...)  »
Ekwiwalent za urlop dla niepełnosprawnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 7
Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dniem 7 maja 2021 r. rozwiąże stosunek pracy. Pozostały mu 72 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jest on zatrudniony na (...)  »
Okres wypowiedzenia umowy zawartej na pół roku
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 7
Firma zatrudniła pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony na równe 6 miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Przepisy (...)  »
Świadczenia dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 7
W związku z przejściem na emeryturę pracownikowi należy wypłacić określone świadczenia. Zaliczają się do nich odprawa emerytalna, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa ekonomiczna, a także (...)  »
Likwidacja etatu w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 7
Z powodu COVID-19 jesteśmy zmuszeni redukować zatrudnienie (zostanie zlikwidowanych kilka stanowisk pracy). Jaką podstawę prawną zwolnienia powinniśmy wskazać w świadectwie pracy? Czy w świadectwie podaje (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.