Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.810 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
wtorek - 11.04.2023 r.
 • Odsetki, kary i egzekucja, czyli konsekwencje niepłacenia podatków
 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2022 r.
przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
Ochrona danych osobowych
pokaż fragmenty artykułów
Kontrola trzeźwości pracowników w aspekcie ochrony ich danych
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 18
Informacje o obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu stanowią dane dotyczące zdrowia w rozumieniu przepisów RODO. Umożliwienie pracodawcom przeprowadzania prewencyjnych (...)  »
Kontrole Prezesa UODO w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 18
W Polsce organem właściwym do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organ nadzorczy nakłada administracyjne kary pieniężne, (...)  »
30.000 zł kary od PUODO za zagubienie nośników danych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 2
Wdrożenie przez administratora środków technicznych i organizacyjnych nie jest działaniem jednorazowym, ale powinno ono przybrać postać ciągłego procesu, w ramach którego administrator dokonuje przeglądu i (...)  »
Kodeks postępowania zgodnego z RODO w małych placówkach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 18
Prezes UODO zatwierdził pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodnego z RODO dla małych placówek medycznych opracowany przez Federację Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Przystąpienie (...)  »
Analizę, czy powołać inspektora ochrony danych, trzeba powtarzać
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 18
Nasza firma nie powołała inspektora ochrony danych, gdyż uważaliśmy, że taki obowiązek nas nie dotyczy. Teraz wydaje nam się, że przetwarzamy coraz więc danych. Trudno (...)  »
Czy zastępca IOD powinien być wyznaczany na stałe?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 18
Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych. Czy powinna również wyznaczyć dla niego zastępcę? Jeśli tak, to czy taka osoba powinna być wyznaczona na stałe, czy tylko (...)  »
Kto jest administratorem danych w spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 22
Spółka z o.o. przygotowuje dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych. Kto jest administratorem danych osobowych w spółce z o.o.? Czy będzie to jej zarząd? (pytanie nr (...)  »
Spółka jako administrator danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 17
O ile RODO nie obejmuje swoim zakresem danych osób prawnych, szczególnie przedsiębiorstw, to taka ochrona przysługuje wszystkim osobom fizycznym, których dane przetwarzane są w ramach (...)  »
Plan kontroli UODO na 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że przyjął plan kontroli sektorowych na 2023 r. Z kontrolą muszą się liczyć przetwarzający dane przy użyciu internetowych czy mobilnych (...)  »
Za brak współpracy z PUODO sypią się kary
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 18
Jak ważna jest współpraca z organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych, przekonało się już wielu przedsiębiorców. Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że: "Brak współpracy (...)  »
Opłaty za udzielenie informacji przez administratora danych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 18
Do jednostki jako administratora danych wpływają wnioski o udostępnienie danych osób, których dane przetwarzamy. Czy dopuszczalne jest pobieranie od tych osób opłat np. za przygotowanie (...)  »
Usuwanie danych nadmiarowych z dokumentacji ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 18
Pracodawca prowadzi ZFŚS. Dokonał przeglądu dokumentów zawierających dane osobowe w ramach ZFŚS. Znalazł zgody pracowników na przetwarzanie ich danych w ramach Funduszu z lat ubiegłych (...)  »
Wymuszona zgoda na przetwarzanie danych jest nieważna
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 18
Firma, z której usług korzystamy, wymusza zgody marketingowe w momencie zawierania umowy. Automatycznie trzeba zaznaczyć kwadrat zgody, bez tego umowa nie zostaje zawarta. Wydaje nam (...)  »
Pobranie zgód na przeprowadzenie ankiety wśród absolwentów szkoły
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 4
Szkoła (liceum ogólnokształcące) chce przeprowadzić ankietę wśród byłych uczniów (absolwentów szkoły), z którymi ma kontakt, w celu zebrania informacji na temat ich dalszej drogi kształcenia. (...)  »
Możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 4
Spółka będzie przetwarzać dane swoich klientów na podstawie wcześniej uzyskanej zgody. Wiemy, że należy zapewnić im możliwość wycofania zgody. W jaki sposób najprościej to zrobić? (...)  »
Zgoda na różne cele
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 4
Firma planuje pobierać zgody od swoich klientów na różne cele, m.in. na przesyłanie im informacji handlowych, newsletterów, a także na przekazywanie ich danych zaufanym partnerom. (...)  »
Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych w relacjach z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 4
Jako pracodawca przetwarzam dane moich pracowników na różnych etapach zatrudnienia. Czy to prawda, że pracodawcy nie mogą przetwarzać danych osobowych pracowników na podstawie zgody? Czy (...)  »
Wybór podmiotu przetwarzającego przez administratora
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 18
Z ostatnich decyzji wydawanych przez PUODO wynika, iż wybór podmiotu przetwarzającego może mieć poważne konsekwencje dla administratora. Polski organ nadzorczy zwraca szczególną uwagę na obowiązki (...)  »
Dokumentacja dotycząca sygnalistów i jej zgodność z przepisami RODO
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 15
Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, miała czas do 17 grudnia 2021 r. na wprowadzenie do porządku krajowego postanowień unijnej dyrektywy o sygnalistach. Obecnie (...)  »
Odwołanie IOD w likwidowanej spółce
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 18
Spółka z o.o. zostanie zlikwidowana (obecnie trwa procedura likwidacyjna). Był w niej powołany inspektor ochrony danych. Czy należy go odwołać i o tym odwołaniu powiadomić (...)  »
Wspólny inspektor dla podmiotów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022, strona 18
Jednostki należące do sfery publicznej, działające w jednej gminie (działalność muzealna), chcą powołać wspólnego inspektora ochrony danych. Czy jest to możliwe? TAK. Taką możliwość przewiduje (...)  »
Po zakończeniu rekrutacji można dalej przetwarzać dane
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022, strona 16
Administrator może powołać się na przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzając dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji w celu ochrony przed (...)  »
Umowę powierzenia przygotowuje administrator
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022, strona 18
W spółce powołano inspektora ochrony danych. Szykujemy się do zmiany firmy zajmującej się obsługą informatyczną naszej firmy. W związku z tym chcieliśmy, aby inspektor przygotował (...)  »
Przekazanie bazy danych przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022, strona 18
Prowadzę biuro rachunkowe. Zakończyłam współpracę z klientem, który chce, aby przekazać mu bazę danych, ewentualnie udostępnić ją nowemu biuru rachunkowemu. Czy mogę przekazać bazę? Czy (...)  »
Jak przeprowadzić analizę ryzyka zgodnie z RODO?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022, strona 18
Prowadzenie analizy ryzyka w aspekcie ochrony danych osobowych jest jednym z wielu obowiązków administratorów danych. Choć nie jest wprost nazwany w przepisach RODO, to bezpośrednio (...)  »
Konsekwencje utraty, kradzieży i kserowania dowodu osobistego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022, strona 18
Dowód osobisty jest podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Zbyt łatwo przekazujemy nasze dowodowy osobiste do skanowania i kserowania różnym instytucjom, w tym prywatnym. Zdarza się, że (...)  »
Nowe wyzwania w ochronie danych osobowych w szkołach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022, strona 15
Szkoła przetwarza wiele różnych danych osobowych. Dyrektor oraz nauczyciele mają również dostęp do wielu informacji wykraczających poza sferę edukacji. Każdy nowy rok szkolny to nowe (...)  »
Kara dla banku za zagubioną korespondencję z danymi osobowymi
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 01.09.2022, strona 16
Administratorem danych zawartych na dokumentach wewnątrz korespondencji jest podmiot je wysyłający, a nie podmiot świadczący usługi kurierskie, i to on odpowiada za ewentualne zgłoszenie naruszenia (...)  »
Współczesne zagrożenia dla danych osobowych według PUODO
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022, strona 18
Obecnie nośnikami wrażliwych informacji są prawie wszystkie urządzenia elektroniczne, z których korzystamy. W smartfonach mamy dostęp zarówno do bankowości elektronicznej, jak i do naszych dokumentów (...)  »
Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022, strona 18
Polacy bardzo chętnie robią zakupy przez internet, głównie kupując ubrania, obuwie i elektronikę. Nie dziwi więc ilość wciąż powstających sklepów internetowych, triumfy święcą również najpopularniejsze (...)  »
Nowy projekt ustawy o sygnalistach i zmiany dotyczące ochrony ich danych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 04.08.2022, strona 18
Choć termin na wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii minął 17 grudnia 2021 r., to prace nad polskim projektem przepisów nadal (...)  »
Kolejna kara od UODO za dane z ksiąg wieczystych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022, strona 1
W kwietniu 2022 r. przez ponad 48 godzin w serwisie www.geoportal.gov.pl prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju były widoczne numery ksiąg wieczystych. Widniejący numer księgi wieczystej (...)  »
Akt urodzenia dziecka w aktach osobowych pracownika a RODO
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022, strona 18
Jedna z pracownic spółki po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego chce skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Dostarczyła nam akt urodzenia dziecka. Czy na gruncie przepisów RODO możemy kopię (...)  »
Udostępnienie pracownikowi nagrań z monitoringu wizyjnego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022, strona 4
W firmie prowadzony jest monitoring wizyjny. Niedawno zdarzył się wypadek i poszkodowany pracownik poprosił o dostęp do nagrań. Czy powinniśmy mu je udostępnić? TAK. Nagrania (...)  »
Czy monitoring może obejmować szatnię pracowników?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022, strona 4
Po wakacjach planujemy montaż systemu kamer w naszym zakładzie pracy. Będzie on obejmował głównie teren przed budynkiem oraz korytarze. Ze względu na pojawiające się kradzieże (...)  »
Ocena skutków wprowadzenia monitoringu dla ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022, strona 4
Prowadzę własną firmę, w której zatrudniam kilkanaście osób. Chciałbym zainstalować na terenie firmy monitoring. Jeśli chodzi o przepisy dotyczące RODO, chcę się powołać na tzw. (...)  »
Monitoring wizyjny w szkole nie powinien obejmować klas
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022, strona 4
Mamy w szkole duży problem z agresją wśród młodzieży, także względem nauczycieli. W związku z tym chcemy zainstalować monitoring wizyjny. Czy jest możliwość zainstalowania kamer (...)  »
Reklama na dzierżawionym gruncie a podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 07.07.2022, strona 16
Właściciel gruntu i właściciel posadowionej na tym gruncie budowli może być tym samym podmiotem, ale również możliwa jest sytuacja, w której będą to dwa różne (...)  »
Zgłoszenia naruszenia ochrony danych można dokonać elektronicznie lub tradycyjnie
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022, strona 18
Spółka planuje wdrożyć nowe procedury związane z ustalaniem naruszeń ochrony danych. Czy formularz zgłoszenia takiego naruszenia do PUODO wysyła się tylko drogą elektroniczną? NIE. Naruszeniem (...)  »
Archiwizowanie i usuwanie danych nadmiarowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022, strona 4
W związku z zatrudnianiem pracowników przetwarzamy spore ilości danych osobowych. W aktach pracowniczych znajduje się różnego rodzaju dokumentacja, a w niej niekiedy dane osobowe, które (...)  »
Dokumentacja ZFŚS a RODO
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022, strona 4
Pracodawca prowadzi ZFŚS. Planujemy dokonać przeglądu danych przetwarzanych na potrzeby funduszu. Chcemy też zaktualizować dokumentację z tym związaną. Na początku pobieraliśmy zgody na przetwarzanie danych (...)  »
Kto odpowiada za aktualizację dokumentacji RODO?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022, strona 4
Chcemy zaktualizować wewnętrzną politykę ochrony danych osobowych w naszej firmie. Poprzedni dokument przygotowała nam firma zewnętrzna. Teraz powołaliśmy inspektora ochrony danych. Kto powinien opracować taki (...)  »
Przegląd dokumentacji RODO
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022, strona 4
Spółka w ramach prowadzonej działalności przetwarza dane osobowe. Jak często należy dokonywać przeglądu i aktualizacji dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych? Czy taką kontrolę może (...)  »
Czy każda firma powinna prowadzić rejestr czynności przetwarzania?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 09.06.2022, strona 18
Prowadzę własną firmę. W ramach codziennie wykonywanych czynności przetwarzamy dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów (osób fizycznych). Nie jest to jednak przetwarzanie na szeroką skalę, (...)  »
Pracownik nie odpowiada za zabezpieczenie danych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022, strona 16
Ograniczenie się przez administratora tylko do szkolenia dla pracowników, z pominięciem zastosowania zabezpieczeń technicznych, nie może być uznane za wdrożenie odpowiednich środków technicznych czy organizacyjnych. (...)  »
Inspektorów ochrony danych skontroluje UODO
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022, strona 15
Pod koniec marca 2022 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) poinformował na swojej stronie internetowej www.uodo.gov.pl o zamiarze prowadzenia weryfikacji przestrzegania przez administratorów przepisów dotyczących (...)  »
Dane osoby składającej skargę nie mogą być jawne
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022, strona 1
W Newsletterze dla inspektorów ochrony danych 3/2022 opisano sprawę upublicznienia danych osobowych osób, które złożyły skargę na burmistrza do kuratorium. Miało to miejsce podczas sesji (...)  »
RODO dotyczy również obywateli Ukrainy w naszym kraju
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 18
Ukraina jako państwo spoza Unii Europejskiej nie została zobowiązana do wdrożenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W tym zakresie obowiązują ją jej przepisy (...)  »
Obowiązki wynikające z RODO dla realizującego fotoksiążki
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 18
Prowadzę sprzedaż fotoksiążek przez internet. Nie zatrudniam pracowników. Klienci za zakupioną książkę płacą przelewem na moje konto. Na przelewie widzę tylko imię i nazwisko osoby, (...)  »
RPO potwierdza, iż numer księgi wieczystej pozwala pozyskać dane osobowe
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 2
Prezes UODO w decyzji administracyjnej z dnia 24 sierpnia 2020 r. nakazał Głównemu Geodecie Kraju (GGK) zaprzestać udostępniania na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w zakresie (...)  »
Udostępnianie danych osobowych członkom wspólnoty mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie www.uodo.gov.pl w sekcji Zadania inspektora ochrony danych zajął stanowisko odnośnie tego, czy członkom wspólnoty mieszkaniowej można udostępnić dane (...)  »
Rekordowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 18
W lutym 2022 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na administratora danych rekordową karę finansową w wysokości 4,9 mln zł. Co istotne w tej sprawie, (...)  »
UODO będzie pytał administratorów, czy powołali inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy będzie kierował do administratorów i podmiotów przetwarzających, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, pytania dotyczące funkcjonowania w (...)  »
Co zrobić z nadmiarowymi danymi?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 18
Jestem inspektorem ochrony danych w jednostkach administracji publicznej. Zdarza się, że w różnego rodzaju sprawach strony dołączają dokumentację zawierającą dane osobowe, niewymaganą w danym postępowaniu. (...)  »
Jakie uprawnienia przysługują na mocy RODO?
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 18
Mija czwarty rok obowiązywania w całej Unii Europejskiej rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. Większość z nas przyzwyczaiła się do klauzul informacyjnych i zgód (...)  »
Audyt bezpieczeństwa ochrony danych w biurze rachunkowym
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 18
Prowadzę własne biuro rachunkowe. Mam podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z dużą firmą, zatrudniającą ponad 200 osób. Zarząd tej spółki chce zastrzec w umowie, (...)  »
Przechowywanie upoważnień do przetwarzania danych byłych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie www.uodo.gov.pl wypowiedział się na temat kwestii przechowywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami o przeszkoleniu i (...)  »
UODO o udostępnianiu pracownikom planu urlopów
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych w "Newsletterze UODO dla inspektorów ochrony danych" nr 2/2022 wypowiedział się na temat zapoznawania pracowników z planem urlopów. Jak stanowi art. (...)  »
Zgoda osób biorących udział w transmisji sesji rady gminy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 4
Rada gminy transmituje swoje posiedzenia, które następnie są udostępniane na jej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Protokolantem obrad jest zawsze jeden z (...)  »
Przetwarzanie danych przez Centrum Usług Wspólnych (CUW)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 4
Gmina powołuje Centrum Usług Wspólnych (CUW) dla jednostek oświatowych na swoim terenie. Czy można powołać jednego inspektora dla wszystkich obsługiwanych jednostek? Gmina może zapewnić wspólną (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych więźnia świadczącego pracę
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 4
Spółka, w której udział ma gmina, na podstawie umowy zawartej z zakładem karnym zatrudnia odpłatnie do sprzątania osoby odbywające karę w tym zakładzie. Czy spółka (...)  »
Dane IOD na stronie urzędu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 4
Jesteśmy zobowiązani powołać w naszym urzędzie inspektora ochrony danych (IOD). Jednocześnie chcemy powołać jego zastępcę. Czy IOD zobowiązany jest posiadać certyfikat potwierdzający odbycie szkoleń w (...)  »
Administrator musi wspierać IOD w podnoszeniu kwalifikacji
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 18
Nasza spółka zawarła umowę z zewnętrznym inspektorem ochrony danych (prowadzi on własną działalność gospodarczą). Czy jako administrator danych mamy obowiązek zapewnienia mu zasobów niezbędnych do (...)  »
Ochrona danych osobowych wspólników spółek handlowych
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 18
Coraz więcej wątpliwości pojawia się odnośnie jawności numerów PESEL w ogólnodostępnych rejestrach. Uwagę na ten problem zwraca Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Taki problem pojawił (...)  »
Konieczność zawarcia umowy powierzenia z firmą sprzątającą według UODO
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl zajął stanowisko odnośnie tego, czy administrator danych powinien zawierać z firmą sprzątającą umowę powierzenia. UODO ustosunkował się do (...)  »
RODO a zatrudnianie pracowników na początku roku
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022, strona 18
Nowy rok wielu jednostkom czy też przedsiębiorcom prywatnym przynosi zmiany w zatrudnieniu. Etap naboru wiąże się z kolei z koniecznością pozyskiwania danych osobowych dotyczących osoby (...)  »
Zgłoszenie IOD tylko elektronicznie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 18
Spółka powołała inspektora ochrony danych. W jaki sposób należy poinformować o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Czy dostępna jest tylko forma elektroniczna? Czy wniosek (...)  »
RODO a informacje publiczne dostępne w BIP
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 18
Wszystkie podmioty publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do posiadania strony internetowej BIP, która służy powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. (...)  »
Ochrona danych osobowych sygnalistów
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 18
Państwa unijne, w tym Polska, zobowiązane zostały do przyjęcia regulacji prawnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony zgłaszających oraz trybu ich zgłaszania oraz (...)  »
Zakład medycyny pracy nie jest podmiotem przetwarzającym dane
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 18
Pracodawca chce rozwiązać umowę z dotychczasowym ośrodkiem i zawrzeć nową umowę o świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy. Czy oprócz takiej standardowej umowy powinien (...)  »
Rekompensaty za pracę zdalną w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 16
W sytuacji zlecenia zatrudnionym przez pracodawcę pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym na podstawie specustawy w sprawie COVID-19, z której wynika, że obowiązkiem pracodawcy jest (...)  »
Nowe wytyczne UODO dla rodziców, uczniów i nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 18
Szkoły to miejsca, w których dane osobowe nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) przetwarzane są właściwie codziennie. Ochrona danych osobowych jest procesem, który trzeba (...)  »
Inspektor ochrony danych jako punkt kontaktowy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 18
Nasza spółka przetwarza dane osobowe na szeroką skalę. Powołała więc inspektora ochrony danych (IOD). W jaki sposób powinniśmy zorganizować jego pracę, aby stanowił punkt kontaktowy (...)  »
Dane pracownika w zajęciu komorniczym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 18
Pracodawca otrzymał od komornika sądowego pismo z żądaniem podania mu imion rodziców i miejsca urodzenia jednego z pracowników. Czy w świetle przepisów RODO pracodawca powinien (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.