Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Ochrona danych osobowych
Obowiązek informacyjny organów administracji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 15
Jednym z głównych obowiązków wynikających z RODO, obciążających administratorów danych, jest właściwe informowanie osób, których dane mają być przetwarzane. Organy administracji publicznej w toku postępowania (...)  »
Przetwarzanie danych przez biura rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 18
Biura rachunkowe w ramach prowadzonej działalności pracują na zewnętrznych dokumentach, powierzanych im przez klientów, zawierających szereg danych osobowych. Znajdują się one głównie na fakturach, dokumentach (...)  »
Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków zakładowej komisji socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 4
Prowadzę zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy osoby będące członkami zakładowej komisji socjalnej muszą być pisemnie upoważnione do przetwarzania danych osobowych pracowników? TAK. Konieczność wydania takiego (...)  »
Gromadzenie kserokopii dokumentów pracowników w ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 4
W ramach prowadzonego w zakładzie pracy funduszu świadczeń socjalnych część pracowników w celu wykazania np. swojej choroby czy sytuacji finansowej przynosi kserokopie różnych dokumentów. Czy (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin przez ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 4
Jestem inspektorem ochrony danych w liceum ogólnokształcącym. W szkole prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przygotowujemy nowy regulamin ZFŚS. Czy od pracowników i ich rodzin (...)  »
Klauzula informacyjna dla pracowników i ich rodzin dla celów ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 4
W firmie prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy jego członkowie powinni otrzymać klauzulę informacyjną zawierającą informacje określone w art. 13 RODO? Czy taką informację (...)  »
Dokument o braku powołania inspektora
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 18
W naszej spółce ma zostać podjęta decyzja o powołaniu inspektora ochrony danych. Z naszych ustaleń wynika, iż nie mamy obowiązku powołania takiej osoby. Czy w (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych podczas telekonferencji według UODO
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 18
Z możliwości organizowania telekonferencji, zwłaszcza w czasie pandemii i pracy zdalnej, chętnie korzystały zarówno firmy, jak i instytucje publiczne. Telekonferencje to również rozwiązanie dla tych (...)  »
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 18
W obecnych czasach szkoły muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami spowodowanymi pandemią. Powinny być przygotowane na ewentualność prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie hybrydowej lub całkowicie (...)  »
NSA orzeknie, czy i jak można przetwarzać dane biometryczne dzieci
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 1
Rzecznik Praw Dziecka poparł skargę kasacyjną Prezesa UODO skierowaną do NSA dotyczącą wyroku WSA w Warszawie, który dopuścił przetwarzanie danych biometrycznych uczniów przez Szkołę Podstawową (...)  »
Ograniczenia w stosowaniu RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 18
Zamawiający planuje organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. W jaki sposób należy spełnić obowiązki informacyjne wynikające z RODO względem wykonawców przedstawiających swoje (...)  »
Pracodawca nie podpisuje umowy powierzenia z PKZP
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 18
Przy pracodawcy została utworzona pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa. Między pracodawcą a PKZP została zawarta umowa m.in. w sprawie prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej. Czy należy (...)  »
Problemy z definicją danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 18
Choć RODO zawiera definicję danych osobowych oraz katalog takich danych, to nie ma możliwości wskazania z góry zamkniętego katalogu wszystkich informacji o cechach osobowych. To (...)  »
Powołanie inspektora ochrony danych w małej firmie
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 18
Firma handlowa zatrudnia 3 osoby. Posiadamy dane naszych odbiorców, tj. dane kontaktowe, e-maile. Przetwarzamy dane osobowe tylko naszych pracowników. Czy powinniśmy powołać inspektora ochrony danych? (...)  »
Kamery w miejscu pracy w aspekcie ochrony danych osobowych i wizerunku
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 18
Decyzja o zamontowaniu w miejscu pracy monitoringu wizyjnego pociąga za sobą szereg konsekwencji. W momencie nagrywania przez kamery obrazu, na którym utrwalany jest wizerunek pracowników, (...)  »
Można już korzystać ze standardowych klauzul zawierając umowę powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 18
Od 27 czerwca 2021 r. obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej dotycząca standardowych klauzul, jakie można stosować w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych. Klauzule te są zestawem (...)  »
Sam numer telefonu nie stanowi danej osobowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 16
Dysponując wyłącznie zbiorem określonych numerów telefonów nie musi dojść do przetwarzania danych osobowych. Dopiero w zależności od ich powiązania z innym zbiorem informacji o osobach (...)  »
Listy obecności pracowników
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 18
W firmie prowadzona jest lista obecności. Czy mogą być na niej wpisywane informacje o przyczynach nieobecności pracowników, np. urlop, zwolnienie lekarskie, nieobecność nieusprawiedliwiona? Czy jednak (...)  »
Czy można powołać zespół wspierający IOD?
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 18
Spółka rozbudowuje swoją strukturę organizacyjną. Będzie działać na dużo większą skalę, przetwarzać dane osobowe wielu osób fizycznych. Obawia się, iż powołany wcześniej inspektor ochrony danych (...)  »
Okazanie informacji o zaszczepieniu na limitowanych imprezach według UODO
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej www.uodo.gov.pl zajął stanowisko odnośnie możliwości żądania od osób uczestniczących w różnego rodzaju imprezach udostępnienia informacji na temat (...)  »
Kiedy trzeba pobierać zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników, klientów i kontrahentów?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 14
RODO wymaga, aby każde przetwarzanie danych opierało się na ważnej podstawie. Jedną z nich jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Jak wynika z praktyki, zgoda (...)  »
Usuwanie danych nadmiarowych z akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 7
W aktach osobowych pracowników przechowujemy wiele dokumentów zawierających dane osobowe, których obecnie nie można już pozyskiwać od pracowników, np. imiona i nazwiska ich rodziców czy (...)  »
UODO nakłada wysokie kary za brak współpracy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 1
W odstępie zaledwie kilku dni UODO nałożył na dwóch administratorów danych kary pieniężne za brak współpracy z organem nadzorczym oraz niezapewnienie dostępu do informacji niezbędnych (...)  »
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osób wystawiających referencje
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 18
Spółka prowadzi rekrutacje na różne stanowiska. Często zdarza się, iż osoby kandydujące na dane stanowisko przedstawiają jej, z własnej inicjatywy, referencje od poprzednich pracodawców. Na (...)  »
RODO przy organizacji szczepień w zakładach pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 18
Pracodawcy mogą tworzyć punkty szczepień samodzielnie lub wspólnie np. dla pracowników firm sąsiadujących ze sobą w jednym budynku. Warunkiem utworzenia takiego punktu jest zebranie co (...)  »
Biuro rachunkowe musi powiadomić klienta o naruszeniu danych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 18
Prowadzę biuro rachunkowe. Z klientami podpisuję umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ostatnio udało mi się zapobiec błędnemu wysłaniu przez mojego pracownika dokumentów zawierających dane osobowe (...)  »
Czy inspektor ochrony danych może być krewnym kierownika jednostki?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 18
Jednostka chce dokonać zmiany dotychczasowego inspektora ochrony danych. Poprzedni rozwiązał z nami współpracę. Czy stanowisko inspektora ochrony danych można powierzyć osobie, która jest spokrewniona z (...)  »
Czy komornik może żądać od pracodawcy podania numeru konta pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 18
Jako pracodawca otrzymałem od komornika pismo z wezwaniem do udostępnienia informacji na temat jednego z moich pracowników. Wśród nich jest żądanie podania numeru rachunku bankowego (...)  »
Dane biometryczne można przetwarzać tylko wyjątkowo
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych zamieścił na swojej stronie (www.uodo.gov.pl) stanowisko odnośnie możliwości przetwarzania danych biometrycznych. W opinii Urzędu dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w (...)  »
Z kim i kiedy należy zawrzeć umowę powierzenia?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 18
Bardzo często firmy oraz instytucje w swojej działalności korzystają z usług innych zewnętrznych podmiotów, np. biur rachunkowych, informatyków, firm archiwizujących dokumenty, zakładów medycyny pracy, firm (...)  »
Klauzula informacyjna w umowie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 18
Planujemy zawrzeć umowy zlecenia lub o dzieło z osobami fizycznymi niebędącymi naszymi pracownikami. Jakie informacje należy umieścić na takich umowach w aspekcie RODO? Zakres danych, (...)  »
Ochrona danych osobowych klientów biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 13
Prowadzę biuro rachunkowe. Ostatnio pozyskałam nowych klientów i chcę dobrze zadbać o ochronę ich danych osobowych. Co powinna zawierać umowa powierzenia przetwarzania danych? Czy klientom (...)  »
Czy IOD musi mieć pisemne upoważnienie do przetwarzania danych?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 18
W jednostce powołano inspektora ochrony danych. Zawarto z nim umowę o świadczenie usług. Czy dodatkowo administrator powinien nadać mu upoważnienie do przetwarzania danych? RODO w (...)  »
Obowiązek przeprowadzania audytu przez inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 18
Jestem inspektorem ochrony danych w spółce z o.o. Staram się regularnie przeprowadzać kontrole dotyczące ochrony danych. Czy obowiązujące przepisy nakładają na mnie obowiązek przeprowadzenia w (...)  »
Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych dzieci
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 18
Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych przyjął niedawno "Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym". (...)  »
Brak zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 18
Pracodawca umieścił w popularnym serwisie rekrutacyjnym ofertę pracy. W ogłoszeniu zawarł klauzulę informacyjną oraz prośbę o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie (...)  »
Prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 18
Trwająca epidemia i ograniczenia z niej wynikające, jak np. zakaz odwiedzin w szpitalach, uniemożliwiają bezpośredni kontakt z lekarzem prowadzącym, trudno więc uzyskać informacje o stanie (...)  »
Zgoda pełnoletniego ucznia na publikację jego wizerunku
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 18
Prowadzę niepubliczne liceum. W celach promocyjnych prowadzimy profile szkoły w mediach społecznościowych. O osiągnięciach naszych uczniów informujemy również na tablicach umieszczonych na terenie szkoły, często (...)  »
Zawieranie umów powierzenia przez IOD
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 18
Spółka powołała inspektora ochrony danych. Czy jako administrator może upoważnić inspektora ochrony danych do zawierania w jego imieniu umów powierzenia z zewnętrznymi podmiotami? Zadania inspektora (...)  »
Ochrona danych osobowych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 17
Każda spółka z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów czy partnerów handlowych. Wynikające z RODO obowiązki musi również wykonywać w stosunku do osób związanych ze (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 18
Obywatelom przysługuje prawo do informacji publicznej. Informacje te mogą być udostępniane w różny sposób - przede wszystkim w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów (...)  »
Klauzula informacyjna wywieszona w sklepie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 18
Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym, spełniam warunki do uznania mnie za mikroprzedsiębiorcę. Klienci składając zamówienia na dany sprzęt, który sprowadzam bezpośrednio od producenta, podają mi (...)  »
Zgoda i klauzula informacyjna przy fakturze
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 4
Firma wystawia faktury dla swoich klientów. Czy należy wcześniej uzyskać ich zgodę na przetwarzanie danych? Czy do takiej faktury należy dołączyć klauzulę informacyjną? Na przetwarzanie (...)  »
E-dziennik nie wymaga zgody rodziców
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 4
Szkoła w ramach nauczania zdalnego podjęła decyzję o prowadzeniu jedynie dziennika elektronicznego, zrezygnowaliśmy z formy papierowej. Czy na gromadzenie w nim danych osobowych dzieci oraz (...)  »
Firmowe kartki świąteczne zgodne z RODO
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 4
Każdego roku jako właściciel firmy wysyłam kartki świąteczno-noworoczne do moich klientów oraz najważniejszych kontrahentów. Czy wysyłanie ich bez zgody takich osób jest zgodne z prawem? (...)  »
Przetwarzanie danych klientów w sklepach internetowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 4
Prowadzę sklep internetowy, część produktów sprzedaję poprzez platformę aukcyjną. W związku ze stanem epidemii mam sporo zamówień. Czy realizując zamówienie w ramach sprzedaży przez internet (...)  »
W jaki sposób kontrolować pracę inspektora ochrony danych?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 18
Zatrudniamy zewnętrznego inspektora ochrony danych na podstawie umowy zlecenia. Nie jesteśmy jednak zadowoleni z jego pracy. W jaki sposób możemy kontrolować jego działalność? Inspektorzy ochrony (...)  »
Określenie okresu przechowywania danych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 18
Przygotowujemy klauzule informacyjne dla naszych klientów i kontrahentów. W jaki sposób powinniśmy określić termin przechowywania danych, jeżeli taki termin nie wynika np. z przepisów prawa? (...)  »
Inspektor ochrony danych może mieć dwóch zastępców
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 18
Firma planuje powołać inspektora ochrony danych. Chcielibyśmy też od razu powołać zastępców dla takiej osoby. Ile takich osób można powołać i jakich obowiązków należy dopełnić? (...)  »
Badanie temperatury pracowników w czasie pandemii w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 18
Kwestia mierzenia temperatury pracownikom przy wciąż rozwijającej się pandemii koronawirusa jest tematem z punktu widzenia pracodawcy niezwykle istotnym. Wielu z nich, nie zważając na przepisy (...)  »
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 18
Prowadzę niepubliczną szkołę podstawową. W związku z wprowadzonym nauczaniem zdalnym nasi nauczyciele pracują zdalnie z domów. Udało nam się większość z nich wyposażyć w szkolne (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w oświadczeniach majątkowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 18
Jestem inspektorem ochrony danych w jednostce samorządowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe, np. radnych. Jak długo zgodnie z przepisami (...)  »
Przetwarzanie danych niepełnosprawnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 18
Zatrudniając osoby niepełnosprawne pracodawca, oprócz przetwarzania zwykłych danych osobowych, przetwarza dane szczególnych kategorii, np. o stanie zdrowia pracownika zawierające m.in. oznaczenie o niepełnosprawności. W takich (...)  »
Przechowywanie danych nadmiarowych w dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 7
W związku z zatrudnieniem pracownika w ramach stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Wymaga to gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika, których (...)  »
Prezes spółki nie może być IOD
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 22
Spółka jest administratorem danych osobowych swoich klientów i kontrahentów. Zastanawia się nad powołaniem administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Czy na to stanowisko może powołać jednego ze (...)  »
UODO wyjaśnia Dane nadmiarowe mogą zostać w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 1
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Realizacja tego obowiązku wymaga gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika. Podstawowym aktem prawnym, który pozwala pracodawcy na (...)  »
Błędy w zgłoszeniach naruszeń do Prezesa UODO
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, strona 18
Naruszenie ochrony danych może zdarzyć się w każdym podmiocie. Rolą administratora jest wdrożenie takich regulacji, by naruszenia te zdarzały się jak najrzadziej, a dane były (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl przypomina, że zgoda może być podstawą do przetwarzania danych tylko wtedy, gdy nie występują inne przesłanki legalizujące, które (...)  »
"ABC rekrutacji" w wytycznych Prezesa UODO
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, strona 18
Proces rekrutacji niewątpliwie wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy. Pracodawcy w trakcie pozyskiwania nowych pracowników powinni przede (...)  »
Zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dziecko pracownika
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020, strona 18
Prowadzę własną firmę. Czy jako pracodawca mogę przechowywać zaświadczenia o pobieraniu nauki przez dzieci pracowników? Chodzi o sytuacje, w których pracownicy chcą zgłosić do ubezpieczenia (...)  »
Uprzednie konsultacje administratora danych z PUODO
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020, strona 18
Podmiot, który po przeprowadzeniu oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dochodzi do wniosku, iż w wyniku tego przetwarzania może wystąpić wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności (...)  »
Zadania i rola inspektora ochrony danych w firmie i instytucji w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020, strona 14
Czas epidemii zweryfikował działalność wielu firm i instytucji, takich jak urzędy, szkoły czy uczelnie. Duża ich część musiała przewartościować swoje działania i nauczyć się pracować (...)  »
RODO a prawo PIP i ZUS do wglądu w akta osobowe pracowników
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020, strona 1
Pracodawca nie może odmówić kontrolerom Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS udostępnienia żądanych dokumentów zawierających dane osobowe. Takie stanowisko przedstawił Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej (...)  »
PKZP i pracodawca mogą współadministrować danymi pracowników
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020, strona 18
Przy pracodawcy działa pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa. Czy administratorem danych zrzeszonych w niej pracowników jest pracodawca i to jego obciążają obowiązki związane z ochroną danych osobowych (...)  »
Przetwarzanie przez polskiego pracodawcę danych osobowych cudzoziemców
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020, strona 18
Firma planuje zwiększyć zatrudnienie. Zastanawiamy się nad zatrudnieniem obcokrajowców. Będziemy od nich żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających ich prawo do przebywania na terytorium Polski. Na jakiej (...)  »
Niechciane oferty handlowe w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020, strona 18
Prowadzę własną firmę. Otrzymuję mnóstwo ofert handlowych od różnych firm i banków, zarówno w formie elektronicznej, jak i telefonicznie. Nie wiem, w jaki sposób takie (...)  »
Kara od UODO dla prywatnego żłobka
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020, strona 3
Prezes UODO nałożył na przedsiębiorcę prowadzącego niepubliczny żłobek i przedszkole administracyjną karę pieniężną w wysokości 5.000 zł w związku z niezapewnieniem organowi nadzorczemu dostępu do (...)  »
Upoważnienia dla lekarzy pracujących w prywatnej przychodni
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020, strona 18
Prowadzę prywatną przychodnię. Pracują w niej lekarze zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, są też tacy, którzy prowadzą indywidualną praktykę. Czy należy nadać im upoważnienia do (...)  »
Czy z laboratorium diagnostycznym należy zawrzeć umowę powierzenia?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020, strona 18
Prowadzę prywatny gabinet lekarski. Korzystam z usług laboratorium diagnostycznego, do którego kieruję moich pacjentów. Czy powinnam zawrzeć z laboratorium umowę powierzenia? Odpowiadając na pytanie Czytelniczki (...)  »
Ochrona danych osobowych w egzaminach prowadzonych on-line
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020, strona 18
Prywatna uczelnia będzie przeprowadzać zdalne egzaminy dla studentów. Dotychczas egzaminy odbywały się na terenie uczelni, ale w związku ze stanem epidemii chcemy je zorganizować na (...)  »
Czy praktyki studenckie wymagają zawarcia umowy powierzenia?
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020, strona 18
Instytucja planuje w wakacje przyjąć studentów jednej z uczelni na praktyki zawodowe. Czy w takim przypadku powinniśmy zawrzeć z uczelnią umowę powierzenia, czy też w (...)  »
TARCZA Przetwarzanie danych osobowych podczas pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 18
Wybuch światowej pandemii i wprowadzenie w naszym kraju stanu epidemii sprawiły, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą przystosować się do nowych warunków. W wielu (...)  »
Z firmą odkażającą dokumenty należy zawrzeć umowę powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 18
Firma planuje przekazywać wyspecjalizowanej firmie dokumenty do fumigacji. Dokumenty będą znajdować się w opisanych i zamkniętych kartonach. Czy z taką firmą powinniśmy zawrzeć umowę powierzenia? (...)  »
COVID-19 Przetwarzanie danych osobowych w czasie zdalnej nauki
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 18
Wiele szkół do tej pory nie wykorzystywało narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć zdalnych. Wybuch pandemii koronawirusa i zamknięcie szkół w naszym kraju spowodowało, iż placówki oświatowe (...)  »
Usuwanie danych z dokumentacji pracowniczej według UODO
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl, w dziale "Inspektor Ochrony Danych" zajął stanowisko odnośnie usuwania z dokumentacji pracowniczej nadmiarowych danych, które zostały pozyskane jeszcze (...)  »
COVID-19 Czego nie może pracodawca w czasie epidemii?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 18
Europejska Rada Ochrony Danych wydała oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych podczas zwalczania światowej pandemii koronawirusa. W tym czasie dane o stanie zdrowia osób fizycznych (...)  »
Zawiadomienie o odwołaniu IOD w likwidowanym podmiocie
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 18
Jednostka jest w trakcie likwidacji. W 2018 r. został w niej powołany i zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych inspektor ochrony danych. Czy należy zgłosić (...)  »
Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 18
Choć RODO kojarzy się z szeregiem bardzo uciążliwych regulacji, to jego podstawowym zadaniem jest ochrona danych osobowych osób fizycznych. To dlatego unijne rozporządzenie nakłada na (...)  »
Pracując zdalnie również trzeba pamiętać o RODO
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 2
W związku z trwającą w naszym kraju epidemią koronawirusa wielu pracowników przeszło w tryb pracy zdalnej i pracuje w swoim miejscu zamieszkania. UODO na swojej (...)  »
Zgłoszenia powołania IOD może dokonać pełnomocnik wpisany do CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, strona 18
Przedsiębiorca działający na podstawie wpisu do CEIDG planuje powołać inspektora ochrony danych. W jakiś sposób dokonać jego zgłoszenia? Czy takiego zgłoszenia może dokonać pełnomocnik wpisany (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.