Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 23 maja 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2024 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 61.941 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.05.2024 r.
 • Ustalanie stażu pracy dla potrzeb różnych świadczeń pracowniczych
 • Kiedy zgłoszenie do CRBR musi być zaktualizowane?
środa - 29.05.2024 r.
 • Podatkowe skutki działań marketingowych
poniedziałek - 03.06.2024 r.
 • Wyjaśnienie problemów płatników składek w interpretacjach ZUS
 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego i wypłata ekwiwalentu za urlop
czwartek - 06.06.2024 r.
 • Podatek VAT w eksporcie i imporcie
 • Potwierdzanie niezdolności do pracy i ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
23.05.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
27.05.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
Ochrona danych osobowych
pokaż fragmenty artykułów
Czy funkcję IOD może pełnić obcokrajowiec?
Gazeta Podatkowa nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024, strona 18
Firma współpracuje z wieloma zagranicznymi kontrahentami. Chcielibyśmy powołać inspektora ochrony danych. Otrzymaliśmy CV od osoby, która jest obcokrajowcem. Czy są jakieś przeciwwskazania do tego, aby (...)  »
Szkolenie z ochrony danych osobowych przy pracy hybrydowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 21
Jestem w trakcie otwierania własnej firmy (biuro projektowe). Będę zatrudniać dwie osoby. Chciałbym, żeby świadczyły pracę stacjonarnie (3 dni) oraz zdalnie (2 dni). Czy możliwe (...)  »
Przetwarzanie danych o stanie zdrowia tylko z ważną podstawą prawną
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 16
Samo ustne oświadczenie jako forma zgody na przetwarzanie danych, a zwłaszcza tzw. danych wrażliwych - bez podjęcia dodatkowych działań dla celów dowodowych - w zasadzie (...)  »
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej podlega pod RODO
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 18
BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest upowszechnianie informacji publicznej, w postaci witryn WWW. Do jego prowadzenia są zobowiązane m.in. organy władzy publicznej, w (...)  »
RODO w sklepie internetowym
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 4
We własnym sklepie internetowym będę prowadzić sprzedaż akcesoriów ogrodowych i roślin. Czy na realizację zamówień powinienem pobierać zgody klientów czy też mogę korzystać z innych (...)  »
Połączenie funkcji IOD z pełnomocnikiem do spraw informacji niejawnych
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 18
Firma będzie ubiegać się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych. W związku z tym musi powołać pełnomocnika do spraw ochrony takich informacji. (...)  »
IOD w niepublicznym ZOZ
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 18
Prowadzimy niepubliczną przychodnię, w której przyjmuje jeden lekarz rodzinny. Mamy około 200 pacjentów. Czy w takiej sytuacji powinien zostać wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD)? RODO (...)  »
Nowe podejście do przetwarzania danych osobowych po zakończeniu rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 15
Dotychczas sądy administracyjne w kwestii przetwarzania danych osobowych po zakończeniu rekrutacji w celu ochrony roszczeń wyraźnie wskazywały, iż takie "przechowywanie na zapas" jest niedopuszczalne. Prezes (...)  »
Zasady postępowania ze służbowymi kluczami a RODO
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 21
Chcemy uregulować zasady postępowania z kluczami do pomieszczeń, w których nasi pracownicy pracują z danymi osobowymi. Czy zasady postępowania z kluczami do pomieszczeń służbowych powinny (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w ramach BIP podlega RODO
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 1
Naczelny Sąd Administracyjny, w sprawie o sygn. akt II OSK 3839/21, oddalił skargę kasacyjną Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego i tym samym podtrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony (...)  »
Udostępnianie planu urlopów a RODO
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 22
Pracodawca przygotowuje plan urlopów na bieżący rok. Czy plan urlopowy można umieścić w ogólnodostępnym pliku dla wszystkich pracowników, jeśli będą się w nim znajdować tylko (...)  »
Ochrona danych osobowych w nowej wersji ustawy o sygnalistach
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 18
Dyrektywa unijna, która jest podstawą wdrożenia do polskiego porządku prawnego zasad ochrony osób zgłaszających naruszenia, nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia poufności tożsamości zgłaszającego, jako (...)  »
Pokrewieństwo IOD z członkiem zarządu spółki
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 18
Spółka chce powołać inspektora ochrony danych. Czy stanowisko inspektora ochrony danych można powierzyć osobie, która jest spokrewniona z jednym z członków zarządu spółki? Inspektor ochrony (...)  »
Dokumentowanie samotnego rodzicielstwa budzi wątpliwości UODO
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) wskazał na konieczność zmiany przepisów dotyczących rekrutacji dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli. Chodzi o regulacje w zakresie konieczności (...)  »
Ochrona danych osobowych w CUW
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 18
Gmina planuje ustanowienie Centrum Usług Wspólnych. Czy w zakresie ochrony danych osobowych będzie można powołać jednego wspólnego inspektora ochrony danych dla wszystkich obsługiwanych jednostek? Domeną (...)  »
UODO o obowiązku ujawniania majątku małżonków osób sprawujących funkcje publiczne
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 2
Na stronie UODO zostało zaprezentowane stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez (...)  »
Czy klauzula informacyjna powinna być podpisana?
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 18
Spółka przygotowała klauzule informacyjne dla swoich klientów. Czy osoby te powinny poświadczać pisemnie fakt zapoznania się z nimi, czy wystarczy samo umożliwienie zapoznania się z (...)  »
Plan kontroli sektorowych UODO na 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 r. Z kontrolą muszą liczyć się przetwarzający dane przy użyciu internetowych (webowych) aplikacji, (...)  »
Zakres danych na skierowaniu na badania wystawianym przez pracodawcę wg UODO
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 1
Zakres danych, który należy wskazać w treści skierowania nie może obejmować informacji o stanie zdrowia pracownika. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga związana z (...)  »
Użytkowanie prywatnego sprzętu przez pracownika a obowiązki wynikające z RODO
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 18
Nie jest rzadką sytuacją, w której pracownik, wykonując obowiązki służbowe, korzysta z prywatnego sprzętu. Taka praca jest dopuszczalna m.in. w przypadku pracy zdalnej. Oczywiście wymaga (...)  »
Do przetwarzania danych trzeba mieć podstawę prawną
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 18
Wszelkie przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z prawem i rzetelne. Aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem, musi się odbywać na podstawie zgody osoby, (...)  »
Odpowiedzialność inspektora ochrony danych osobowych w spółce
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 18
W spółce z o.o. został ustanowiony inspektor ochrony danych osobowych. Nie jesteśmy zadowoleni z jego pracy, naraził spółkę również na szkodę w związku ze swoim (...)  »
Ponad 103 tys. zł kary za brak zgłoszenia naruszenia do PUODO
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 16
Dokonując oceny pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, od której jest uzależnione m.in. dokonanie zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, należy łącznie uwzględnić (...)  »
Na jakim formularzu zgłasza się naruszenie ochrony danych?
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 18
Spółka chce usprawnić proces zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych. W porozumieniu z inspektorem ochrony danych przygotowuje odpowiednie regulacje. Co powinno zawierać zgłoszenie do PUODO? Czy (...)  »
Sprostowanie danych na przelewie
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 18
Jeden z naszych klientów zauważył, iż na realizowanych do niego przelewach widnieje błędnie zapisane jego imię i zawnioskował o sprostowanie danych w trybie art. 16 (...)  »
Nowe technologie a ochrona danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 15
Rozwój technologii cyfrowych i cyfryzacja różnych dziedzin życia przynoszą wiele korzyści. Dzięki temu można uzyskać szybszy dostęp do informacji, wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z usług (...)  »
Coroczny przegląd danych osobowych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 7
Pracodawca, który posiada zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gromadzi wiele danych osobowych związanych z prowadzeniem działalności socjalnej w ten sposób. W związku z tym ciążą na (...)  »
Powołanie inspektora ochrony danych w klubie dziecięcym
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023, strona 21
Zakładam własną firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Będzie to klub opieki nad dziećmi do 3. roku życia. Będę więc przetwarzać dane osobowe, również wrażliwe, (...)  »
Trzeba przejrzeć bazę danych osobowych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 1
Pracodawca, przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinien kierować się tzw. kryterium socjalnym. Przewiduje je art. 8 ust. 1 ustawy o (...)  »
Przechowywanie orzeczenia o niepełnosprawności pracownika w aspekcie RODO
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023, strona 22
Pracownik powiadomił nasz zakład, iż posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy możemy zrobić kopię tego orzeczenia i włączyć ją do akt tego pracownika? (pytanie (...)  »
Wspólny IOD dla różnych firm
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023, strona 18
Dwie firmy dość blisko ze sobą współpracują, ale nie mają powiązań kapitałowych. W celu ograniczenia kosztów chcą powołać wspólnego inspektora ochrony danych (IOD). Czy takie (...)  »
Jak udokumentować przeprowadzenie przeglądu danych w ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023, strona 21
W zakładzie prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Chcemy dokonać przeglądu przetwarzanych w nim danych. W jaki sposób należy udokumentować przebieg takiego przeglądu? Jak wynika (...)  »
Pracowników należy poinformować o monitoringu
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 18
W zakładzie pracy ma zostać założony monitoring. Kamery będą znajdować się na korytarzach firmy oraz przy wejściu do budynku. Czy pracodawca powinien o tym fakcie (...)  »
Możliwość zastrzegania numeru PESEL
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 1
Od 17 listopada br. można zastrzegać numer PESEL. Taką możliwość wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. (...)  »
Umowy powierzenia zawiera administrator danych
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 4
Firma planuje powołać inspektora ochrony danych. Czy będzie mogła zobowiązać go do zawierania w imieniu administratora danych umów powierzenia z zewnętrznymi podmiotami? Czy zawsze powinien (...)  »
Uprawnienia kontrolne administratora wybierającego firmę archiwizującą dokumenty
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 4
Postanowiliśmy zawrzeć umowę z firmą zajmującą się archiwizowaniem dokumentów. Chcemy mądrze wybrać, również po to, by zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Czy to prawda, że (...)  »
Czy należy zawrzeć umowę powierzenia z firmą sprzątającą?
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 4
Do sprzątania biurowca będącego własnością spółki zatrudniliśmy firmę sprzątającą. Osoby, które sprzątają biura, mogą mieć do czynienia z dokumentacją, np. znajdującą się na biurkach, pozostawioną (...)  »
Ksero aktu ślubu w dokumentach pracownika
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 22
Pracodawca kseruje akty ślubów i zgonów na potrzeby urlopów okolicznościowych pracowników. Jeden z pracowników chce, żeby oddać mu ksero, ponieważ dowiedział się, że takie dokumenty (...)  »
Nadmiarowe dane osobowe w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023, strona 7
W aktach osobowych pracownika są przechowywane świadectwa pracy wystawione w latach 2014-2018. Są w nich wpisane imiona rodziców pracownika. Tych danych osobowych nie można już (...)  »
Urząd jako administrator danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023, strona 18
Określenie, kto jest administratorem danych, ma fundamentalne znaczenie dla przypisania mu obowiązków związanych z zapewnieniem właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych. W strukturach jednostek samorządu terytorialnego (...)  »
Jak nie stracić danych, czyli o tworzeniu kopii zapasowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023, strona 18
Utrata danych zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym może mieć bardzo poważne konsekwencje. O konieczności wykonywania kopii zapasowych przypomnimy sobie właśnie w momencie utraty (...)  »
Aktywność pracownika w serwisach społecznościowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 18
Korzystanie z portali społecznościowych jest obecnie na porządku dziennym. Ich uczestnikami są więc zarówno osoby, które w życiu zawodowym są pracodawcami, jak i ich pracownicy. (...)  »
Sprzeciw i wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023, strona 14
Na mocy przepisów RODO osobom, których dane są przetwarzane zarówno przez publiczne instytucje, jak i przez prywatnych przedsiębiorców, przysługuje szereg uprawnień, o których powinny być (...)  »
Umowa zlecenia a dostęp do bazy danych pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023, strona 22
Chcemy zatrudnić osobę (studenta) do serwisu na umowę zlecenia. Osoba ta będzie mieć dostęp do bazy klientów, danych firmy itp. Jakie obowiązki w związku z (...)  »
Jak reagować na wyciek danych?
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023, strona 18
Niestety ostatnio sporo słyszy się o wyciekach danych. Pod koniec maja do sieci trafił plik z ponad sześcioma milionami wierszy z hasłami, loginami i adresami (...)  »
Informacja o zaległościach najemcy a RODO
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023, strona 18
Właściciel budynku mieszkalnego wynajmuje lokal osobie fizycznej. Zgodnie z ustaleniami opłaty za media, wodę i ścieki pokrywa najemca. Czy zgodnie z RODO firma wodociągowa może (...)  »
Automatyczne zaznaczanie zgód jest niedopuszczalne
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023, strona 18
Przygotowujemy zgody na marketing naszych usług dla obecnych i nowych klientów. Zaproponowano nam takie rozwiązanie, w którym w momencie zawierania umowy automatycznie zaznacza się kwadrat (...)  »
Konieczność zawierania umów powierzeń podczas szkoleń
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023, strona 18
Kwestia zawierania umów powierzeń jest jedną z tych, które budzą największe wątpliwości. Szczególnie kłopotliwa jest kwestia ewentualnego zawierania takich umów z zewnętrznymi firmami szkolącymi. Sprawy (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych beneficjentów przez fundację rodzinną
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023, strona 18
Ustanowienie fundacji rodzinnej wiąże się z wieloma decyzjami, jakie musi podjąć wcześniej jej fundator. Głównym celem fundacji jest realizowanie świadczeń dla swoich beneficjentów, co wiąże (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w CV otrzymanym bez procesu rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023, strona 22
Zdarza się, że do naszego biura przychodzą osoby, które z własnej woli (bez prowadzonej w tym czasie rekrutacji) chcą zostawić swoje CV. W takich dokumentach (...)  »
Rejestr czynności przetwarzania u mikroprzedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023, strona 18
Prowadzę własną firmę jako mikroprzedsiębiorca. Przetwarzam dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów (osób fizycznych). Dotychczas nie prowadziłem rejestru czynności przetwarzania. Spotkałem się jednak z opinią, (...)  »
Czy administrator danych powinien dbać o szkolenia IOD?
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023, strona 18
Spółka chce powołać zewnętrznego inspektora ochrony danych. Czy w związku z tym, że nie będzie to jej pracownik, to wszelkie szkolenia będzie musiał odbywać we (...)  »
Przeprowadzanie ankiet w szkole
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 07.06.2023, strona 18
Szkoła wraz ze wsparciem pedagoga szkolnego chce przeprowadzić ankietę wśród uczniów dotyczącą ich funkcjonowania na terenie szkoły. Czy taka ankieta musi być anonimowa w aspekcie (...)  »
Ochrona danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023, strona 18
Wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe przetwarzają dane swoich lokatorów, członków wspólnoty, kontrahentów, dłużników nie tylko na potrzeby wykonywanych przez nich na rzecz mieszkańców obowiązków. Mogą być (...)  »
Umowa z zewnętrznym inspektorem ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023, strona 18
Spółka chce powołać zewnętrznego administratora danych. Dotychczas funkcję tę pełnił nasz pracownik. Niestety nie pamiętamy, czy został zgłoszony do PUODO. Czy możemy to jakoś sprawdzić? (...)  »
Kara za brak zgłoszenia do UODO naruszenia ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023, strona 16
Utrata poufności numeru PESEL w połączeniu z danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko wiąże się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. (...)  »
Ochrona danych osobowych w KZP
Gazeta Podatkowa nr 34 (2013) z dnia 27.04.2023, strona 18
Przez długi czas działanie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy regulowało rozporządzenie Rady Ministrów. W październiku 2021 r. weszła w życie (...)  »
Czy tablica informacyjna na budowie może zawierać dane osobowe?
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023, strona 18
Planujemy prace budowlane na terenie naszej firmy. Czy na tablicy informacyjnej budowy mogą znajdować się dane osobowe, np. kierownika robót? Czy umieszczenie takich danych nie (...)  »
Kto i jak może skontrolować pracę inspektora ochrony danych?
Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023, strona 18
Jednostka była zobowiązana do powołania inspektora ochrony danych. Jako kierownik wiem, że inspektor musi być niezależny i nie można wydawać mu poleceń. Mam jednak wątpliwości (...)  »
UODO ukarał wspólnotę mieszkaniową
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 03.04.2023, strona 2
Do UODO wpłynęło anonimowe zgłoszenie incydentu polegającego na kradzieży dokumentów, w tym kopii aktu notarialnego, znajdujących się u zarządcy wspólnoty. Taka sytuacja mogła kwalifikować się (...)  »
Czy w przypadku praktyk zawodowych ucznia konieczna jest umowa powierzenia?
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023, strona 18
Praktyki zawodowe przez miesiąc ma u nas odbywać uczeń technikum. Czy w zakresie RODO my jako pracodawca powinniśmy zawrzeć ze szkołą umowę powierzenia przetwarzania danych? (...)  »
Kontrola trzeźwości pracowników w aspekcie ochrony ich danych
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 18
Informacje o obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu stanowią dane dotyczące zdrowia w rozumieniu przepisów RODO. Umożliwienie pracodawcom przeprowadzania prewencyjnych (...)  »
Kontrole Prezesa UODO w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 18
W Polsce organem właściwym do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organ nadzorczy nakłada administracyjne kary pieniężne, (...)  »
30.000 zł kary od PUODO za zagubienie nośników danych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 2
Wdrożenie przez administratora środków technicznych i organizacyjnych nie jest działaniem jednorazowym, ale powinno ono przybrać postać ciągłego procesu, w ramach którego administrator dokonuje przeglądu i (...)  »
Kodeks postępowania zgodnego z RODO w małych placówkach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 18
Prezes UODO zatwierdził pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodnego z RODO dla małych placówek medycznych opracowany przez Federację Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Przystąpienie (...)  »
Analizę, czy powołać inspektora ochrony danych, trzeba powtarzać
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 18
Nasza firma nie powołała inspektora ochrony danych, gdyż uważaliśmy, że taki obowiązek nas nie dotyczy. Teraz wydaje nam się, że przetwarzamy coraz więc danych. Trudno (...)  »
Czy zastępca IOD powinien być wyznaczany na stałe?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 18
Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych. Czy powinna również wyznaczyć dla niego zastępcę? Jeśli tak, to czy taka osoba powinna być wyznaczona na stałe, czy tylko (...)  »
Kto jest administratorem danych w spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 22
Spółka z o.o. przygotowuje dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych. Kto jest administratorem danych osobowych w spółce z o.o.? Czy będzie to jej zarząd? (pytanie nr (...)  »
Spółka jako administrator danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 17
O ile RODO nie obejmuje swoim zakresem danych osób prawnych, szczególnie przedsiębiorstw, to taka ochrona przysługuje wszystkim osobom fizycznym, których dane przetwarzane są w ramach (...)  »
Plan kontroli UODO na 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że przyjął plan kontroli sektorowych na 2023 r. Z kontrolą muszą się liczyć przetwarzający dane przy użyciu internetowych czy mobilnych (...)  »
Za brak współpracy z PUODO sypią się kary
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 18
Jak ważna jest współpraca z organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych, przekonało się już wielu przedsiębiorców. Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że: "Brak współpracy (...)  »
Opłaty za udzielenie informacji przez administratora danych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 18
Do jednostki jako administratora danych wpływają wnioski o udostępnienie danych osób, których dane przetwarzamy. Czy dopuszczalne jest pobieranie od tych osób opłat np. za przygotowanie (...)  »
Usuwanie danych nadmiarowych z dokumentacji ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 18
Pracodawca prowadzi ZFŚS. Dokonał przeglądu dokumentów zawierających dane osobowe w ramach ZFŚS. Znalazł zgody pracowników na przetwarzanie ich danych w ramach Funduszu z lat ubiegłych (...)  »
Wymuszona zgoda na przetwarzanie danych jest nieważna
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 18
Firma, z której usług korzystamy, wymusza zgody marketingowe w momencie zawierania umowy. Automatycznie trzeba zaznaczyć kwadrat zgody, bez tego umowa nie zostaje zawarta. Wydaje nam (...)  »
Pobranie zgód na przeprowadzenie ankiety wśród absolwentów szkoły
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 4
Szkoła (liceum ogólnokształcące) chce przeprowadzić ankietę wśród byłych uczniów (absolwentów szkoły), z którymi ma kontakt, w celu zebrania informacji na temat ich dalszej drogi kształcenia. (...)  »
Możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 4
Spółka będzie przetwarzać dane swoich klientów na podstawie wcześniej uzyskanej zgody. Wiemy, że należy zapewnić im możliwość wycofania zgody. W jaki sposób najprościej to zrobić? (...)  »
Zgoda na różne cele
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 4
Firma planuje pobierać zgody od swoich klientów na różne cele, m.in. na przesyłanie im informacji handlowych, newsletterów, a także na przekazywanie ich danych zaufanym partnerom. (...)  »
Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych w relacjach z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 4
Jako pracodawca przetwarzam dane moich pracowników na różnych etapach zatrudnienia. Czy to prawda, że pracodawcy nie mogą przetwarzać danych osobowych pracowników na podstawie zgody? Czy (...)  »
Wybór podmiotu przetwarzającego przez administratora
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 18
Z ostatnich decyzji wydawanych przez PUODO wynika, iż wybór podmiotu przetwarzającego może mieć poważne konsekwencje dla administratora. Polski organ nadzorczy zwraca szczególną uwagę na obowiązki (...)  »
Dokumentacja dotycząca sygnalistów i jej zgodność z przepisami RODO
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 15
Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, miała czas do 17 grudnia 2021 r. na wprowadzenie do porządku krajowego postanowień unijnej dyrektywy o sygnalistach. Obecnie (...)  »
Odwołanie IOD w likwidowanej spółce
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 18
Spółka z o.o. zostanie zlikwidowana (obecnie trwa procedura likwidacyjna). Był w niej powołany inspektor ochrony danych. Czy należy go odwołać i o tym odwołaniu powiadomić (...)  »
Wspólny inspektor dla podmiotów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022, strona 18
Jednostki należące do sfery publicznej, działające w jednej gminie (działalność muzealna), chcą powołać wspólnego inspektora ochrony danych. Czy jest to możliwe? TAK. Taką możliwość przewiduje (...)  »
Po zakończeniu rekrutacji można dalej przetwarzać dane
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022, strona 16
Administrator może powołać się na przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzając dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji w celu ochrony przed (...)  »
Umowę powierzenia przygotowuje administrator
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022, strona 18
W spółce powołano inspektora ochrony danych. Szykujemy się do zmiany firmy zajmującej się obsługą informatyczną naszej firmy. W związku z tym chcieliśmy, aby inspektor przygotował (...)  »
Przekazanie bazy danych przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022, strona 18
Prowadzę biuro rachunkowe. Zakończyłam współpracę z klientem, który chce, aby przekazać mu bazę danych, ewentualnie udostępnić ją nowemu biuru rachunkowemu. Czy mogę przekazać bazę? Czy (...)  »
Jak przeprowadzić analizę ryzyka zgodnie z RODO?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022, strona 18
Prowadzenie analizy ryzyka w aspekcie ochrony danych osobowych jest jednym z wielu obowiązków administratorów danych. Choć nie jest wprost nazwany w przepisach RODO, to bezpośrednio (...)  »
Konsekwencje utraty, kradzieży i kserowania dowodu osobistego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022, strona 18
Dowód osobisty jest podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Zbyt łatwo przekazujemy nasze dowodowy osobiste do skanowania i kserowania różnym instytucjom, w tym prywatnym. Zdarza się, że (...)  »
Nowe wyzwania w ochronie danych osobowych w szkołach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022, strona 15
Szkoła przetwarza wiele różnych danych osobowych. Dyrektor oraz nauczyciele mają również dostęp do wielu informacji wykraczających poza sferę edukacji. Każdy nowy rok szkolny to nowe (...)  »
Kara dla banku za zagubioną korespondencję z danymi osobowymi
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 01.09.2022, strona 16
Administratorem danych zawartych na dokumentach wewnątrz korespondencji jest podmiot je wysyłający, a nie podmiot świadczący usługi kurierskie, i to on odpowiada za ewentualne zgłoszenie naruszenia (...)  »
Współczesne zagrożenia dla danych osobowych według PUODO
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022, strona 18
Obecnie nośnikami wrażliwych informacji są prawie wszystkie urządzenia elektroniczne, z których korzystamy. W smartfonach mamy dostęp zarówno do bankowości elektronicznej, jak i do naszych dokumentów (...)  »
Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022, strona 18
Polacy bardzo chętnie robią zakupy przez internet, głównie kupując ubrania, obuwie i elektronikę. Nie dziwi więc ilość wciąż powstających sklepów internetowych, triumfy święcą również najpopularniejsze (...)  »
Nowy projekt ustawy o sygnalistach i zmiany dotyczące ochrony ich danych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 04.08.2022, strona 18
Choć termin na wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii minął 17 grudnia 2021 r., to prace nad polskim projektem przepisów nadal (...)  »
Kolejna kara od UODO za dane z ksiąg wieczystych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022, strona 1
W kwietniu 2022 r. przez ponad 48 godzin w serwisie www.geoportal.gov.pl prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju były widoczne numery ksiąg wieczystych. Widniejący numer księgi wieczystej (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.