Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 28 listopada 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2023 r., godz. 12:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.11.2023 r.
 • Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
 • Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
poniedziałek - 04.12.2023 r.
 • Czas pracy w 2024 r.
czwartek - 07.12.2023 r.
 • Warunki korzystania z małego ZUS w 2024 r.
 • Funkcjonowanie jednego okienka w KRS od 10 grudnia 2023 r.
poniedziałek - 11.12.2023 r.
 • Ostrożna wycena na dzień bilansowy
 • Co warto wiedzieć o środkach zgromadzonych na subkoncie w ZUS?
30.11.2023 r. (czwartek) mija termin:
złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za październik 2023 r.
przekazanie (drogą elektroniczną) naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych za 2022 r. (w przypadku podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)Uwaga!Planuje (...)
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2023 r.
złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
28.11.2023 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za październik 2023 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
VAT i akcyza
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Miejsce opodatkowania VAT usług budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 6
Usługi związane z nieruchomościami są opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości. Ważne jest to, że zasada ta dotyczy zarówno usług świadczonych dla podatników, jak i ostatecznych (...)  »
Sprzedaż auta będącego środkiem trwałym a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 6
Spółka cywilna nie posiada kasy rejestrującej, ponieważ dotychczas nie powstał u niej obowiązek jej stosowania. W październiku 2023 r. spółka sprzedała samochód osobowy będący środkiem (...)  »
Skutki opłacenia faktury VAT RR gotówką
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 6
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT (restauracja) rozważam podjęcie współpracy z rolnikiem ryczałtowym. Będę od niego kupował warzywa i owoce. Czy będę miał możliwość (...)  »
Stosowanie MPP przy zaliczkach
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 6
Jeżeli podatnik dokonuje zapłaty zaliczki w wysokości przekraczającej 15.000 zł na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy (...)  »
Usługa transportowa świadczona dla kontrahenta zagranicznego - miejsce opodatkowania i stawka VAT
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 6
Polska firma transportowa wykonała usługę transportu towarów na trasie Polska-Dania na rzecz kontrahenta spoza UE. Czy jest to usługa transportu międzynarodowego opodatkowana według stawki 0%, (...)  »
Działalność nierejestrowa a VAT
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 6
Jestem prawnikiem i zamierzam świadczyć drobne usługi prawnicze. (...) Ze względu na obroty nie mam obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej. Zaznaczam, że nie prowadzę innej działalności (...)  »
Wystawianie faktur przez nabywców, czyli samofakturowanie
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 6
Faktury generalnie są wystawiane przez sprzedawcę towarów lub usług. Jednak zdarza się, że to nabywca wystawia fakturę w imieniu sprzedawcy, mówimy wówczas o samofakturowaniu. Czy (...)  »
Skutki w VAT sprzedaży towarów po cenie niższej od ceny zakupu
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 6
Zajmuję się sprzedażą towarów za pośrednictwem internetu. Zdarza się, że niektóre towary nie sprzedają się, w związku z tym obniżam ich cenę. Niekiedy jest to (...)  »
Udokumentowanie usługi transportu
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 6
Firma zajmująca się świadczeniem usług transportu wystawiła w dniu 29 września 2023 r. fakturę za transport, wskazując na fakturze datę sprzedaży 2 października 2023 r. (...)  »
Skutki w VAT darowizny gruntu nabytego na firmę
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 6
Nieodpłatne przekazanie towaru podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli podatnikowi-darczyńcy przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z (...)  »
Zastosowanie klucza powierzchniowego w przypadku konieczności korekty podatku naliczonego
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 6
Spółka deweloperska buduje budynki mieszkaniowe wielorodzinne (bloki). Planuje wynająć jedno z niesprzedanych mieszkań osobie fizycznej na cele mieszkaniowe (czynność zwolniona z VAT na podstawie art. (...)  »
Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 6
W ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzę m.in. zajęcia taekwondo (na własny rachunek i własną odpowiedzialność). W tym zakresie zawieram umowy z rodzicami uczniów klasy podstawowej (...)  »
Rozliczenie VAT przy przekazaniu samochodu na potrzeby osobiste
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 6
Opodatkowaniu VAT podlega nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. podatnika. Jednak (...)  »
Skutki wystawienia faktury do paragonu bez NIP
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 6
Sprzedaję hurtowo i detalicznie mięso i przetwory z mięsa. W dniu 29 września br. sprzedałem osobie prywatnej towar (mięso) na kwotę brutto 600 zł, dokumentując (...)  »
Zapłata należności poza MPP a odliczenie podatku VAT
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 6
Podatnik VAT przeprowadził remont pomieszczeń socjalnych i biurowych firmy. Od wykonawcy prac otrzymał fakturę na kwotę brutto 65.000 zł zawierającą adnotację "mechanizm podzielonej płatności". Za (...)  »
Zastosowanie procedury VAT marża przy sprzedaży samochodu
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023, strona 6
Przepisy ustawy o VAT przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy, między innymi, towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Przy czym, dla opodatkowania dostawy towarów używanych (...)  »
Rozliczenie VAT przy zakupie naczepy samochodowej
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023, strona 6
Podatnik VAT świadczący usługi transportowe planuje zakupić do jednego z ciągników siodłowych naczepę od przedsiębiorcy niemieckiego. Czy w związku z tym nabyciem będzie zobowiązany wpłacić (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu paliwa, gdy na fakturze brak numeru rejestracyjnego pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023, strona 6
W ewidencji środków trwałych posiadamy samochód ciężarowy oraz samochód osobowy. Na fakturach dokumentujących poniesione wydatki związane z tymi samochodami nie zamieszczono numerów rejestracyjnych tych pojazdów. (...)  »
Sprzedaż środka trwałego a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023, strona 6
Podatnik planuje sprzedać środek trwały osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Transakcja zostanie udokumentowana fakturą z 23% stawką VAT. Czy taką transakcję należy także zaewidencjonować w (...)  »
WSTO rozliczane w procedurze VAT OSS
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023, strona 6
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wysyłce towarów dla osób prywatnych praktycznie do większości krajów unijnych. Została przekroczona wartość sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności z (...)  »
Odsprzedaż usług noclegowych a procedura VAT marża
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023, strona 6
Podatnik, który nabywa samodzielne usługi noclegowe, a następnie odsprzedaje je innym podatnikom prowadzącym działalność, może rozliczać się według procedury szczególnej VAT marża. Tak orzekł TSUE (...)  »
Brak na fakturze oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności"
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023, strona 6
Otrzymałem fakturę za budowę przyłącza kanalizacji na kwotę powyżej 15.000 zł. Na fakturze nie ma oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności". Moim zdaniem takie oznaczenie na fakturze (...)  »
Zakup od rolnika ryczałtowego przez rolnika będącego podatnikiem VAT
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023, strona 6
Jestem rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Czy jeżeli dokonuję zakupu zboża od rolnika ryczałtowego, to wtedy wystawiam fakturę VAT RR, naliczając 7% zryczałtowany podatek (...)  »
Rozliczanie VAT z tytułu nadwyżek energii wyprodukowanej przez prosumentów
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023, strona 6
Zasady dotyczące rozliczenia VAT z tytułu produkcji energii za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii (OZE) mogą dostarczać podatnikom wątpliwości. W pytaniu skierowanym do naszej redakcji jeden (...)  »
Korygowanie VAT przez podatnika w ramach ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023, strona 6
Kontrahent będący podatnikiem VAT nie zapłacił mi za fakturę sprzedaży towaru. Nie odbiera telefonów, nie odpowiada na e-maile. W dniu 25 września br. minęło 90 (...)  »
Wynajem przez małżonków a zwolnienie podmiotowe z VAT
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023, strona 6
Wraz ze współmałżonkiem wynajmujemy lokale stanowiące nasz majątek wspólny. Czy dla celów VAT limit obrotów uprawniających do zwolnienia podmiotowego, tj. 200.000 zł, dotyczy osobno każdego (...)  »
Korygowanie pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023, strona 6
W zależności od okoliczności korekta pliku JPK_VAT może obejmować część ewidencyjną i część deklaracyjną lub wyłącznie część ewidencyjną albo wyłącznie część deklaracyjną. W przypadku korekty (...)  »
Ulga na złe długi gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023, strona 6
Wykonuję usługi m.in. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wystawiając na ich żądanie faktury. Zdarza się, że osoby te nie regulują mi należności za faktury. (...)  »
Rozliczenie VAT przy imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023, strona 6
Usługi, które są świadczone na rzecz podatników, są opodatkowane zasadniczo w miejscu, gdzie usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej. Gdyby jednak miejscem świadczenia tych usług było (...)  »
Zakupy wykazywane w JPK_VAT z deklaracją
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023, strona 6
Na potrzeby działalności gospodarczej opodatkowanej VAT dokonuję zakupu różnych towarów i usług. Na niektórych fakturach w miejscu stawki VAT znajduje się "zw" lub stawka 0%. (...)  »
Ulga na złe długi w razie odroczenia terminu płatności za fakturę
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023, strona 6
Nie zapłaciłem kontrahentowi należności za fakturę zakupu towarów. Przed upływem terminu 90 dni od terminu płatności wyznaczonego na fakturze zawarłem ze sprzedawcą ugodę o odroczeniu (...)  »
Opłaty pobierane od czytelników przez bibliotekę a limit uprawniający do zwolnienia z kas
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023, strona 6
Miejska biblioteka publiczna jako samorządowa jednostka kultury, której organizatorem jest miasto, pobiera od czytelników kary za przetrzymywanie książek, za zniszczenie lub ich zagubienie. Czy opłaty (...)  »
Najem prywatny mieszkania w deklaracji VAT
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023, strona 6
Osoba fizyczna od kilku lat wynajmuje lokal mieszkalny. We wrześniu 2023 r. zarejestrowała się jako czynny podatnik VAT, bowiem w tym miesiącu zakupiła lokal użytkowy (...)  »
Termin odliczenia VAT od zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023, strona 6
W dniu 5 października 2023 r. otrzymałem fakturę zaliczkową wystawioną w dniu 29 września 2023 r., potwierdzającą wpłatę z dnia 8 września br. części należności (...)  »
Zapłata na rachunek spoza białej listy
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023, strona 6
Na tzw. białej liście widnieją dane podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym przywróconych do rejestru oraz podmiotów wykreślonych z rejestru podatników VAT oraz tych, (...)  »
Podmioty obowiązane do wystawiania e-faktur
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023, strona 6
Czy od 1 lipca 2024 r. wszyscy podatnicy podatku VAT będą musieli wystawiać faktury w formie ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF? Od 1 lipca 2024 r. (...)  »
Faktura zakupu w JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023, strona 6
Na początku października 2023 r. otrzymałem fakturę zakupu dokumentującą dostawę towaru. Faktura została wystawiona w dniu 29 września 2023 r., jako datę sprzedaży wskazano 18 (...)  »
Zwrot na rachunek VAT a brak płatności w systemie MPP
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. We wrześniu 2023 r. wykonywałem czynności opodatkowane VAT stawką 23% i 8% oraz (...) nabywałem towary/usługi. Jednakże faktury (...)  »
Przywrócenie do rejestru podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023, strona 6
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może w określonych przypadkach zostać wykreślony z urzędu z rejestru podatników VAT. W sytuacji gdy podatnik dowie się, że został wykreślony (...)  »
Korekta faktury zwiększająca VAT należny u sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023, strona 6
W czerwcu 2023 r. wystawiłem fakturę sprzedaży towaru. We wrześniu br. do faktury sporządziłem fakturę korygującą na plus z uwagi na błędnie zastosowaną cenę. W (...)  »
Zmiana zasad rozliczania VAT przy opakowaniach zwrotnych
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023, strona 6
Ustawą o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie o VAT w zakresie rozliczania VAT od (...)  »
Obowiązek podatkowy przy samofakturowaniu
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023, strona 6
Świadczę usługi marketingowe. Mam podpisaną z kontrahentem umowę dotyczącą samofakturowania. Kontrahent wystawił w dniu 3 października 2023 r. fakturę dokumentującą wykonanie usługi w dniu 25 (...)  »
Pominięcie sprzedaży w kasie rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023, strona 6
Pracownik we wrześniu 2023 r. wystawił fakturę sprzedaży towaru dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ale nie zaewidencjonował tej sprzedaży w kasie rejestrującej. Nieprawidłowość wyszła (...)  »
Weryfikacja kontrahentów na potrzeby VAT
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023, strona 6
Podatnik VAT nawiązując współpracę z nieuczciwym kontrahentem, może narazić się na nieprzyjemne konsekwencje podatkowe. Dlatego każdy przedsiębiorca, aby nie być oskarżonym przez urząd o niezachowanie (...)  »
Odliczenie VAT z faktury za organizację spotkania firmowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023, strona 6
Podatnik VAT zorganizował spotkanie firmowe pracowników. Otrzymał fakturę za "organizację spotkania firmowego". Czy z takiej faktury podatnik ma prawo do odliczenia VAT? Dla realizacji prawa (...)  »
Rozliczenie VAT, gdy kontrahent został wykreślony z rejestru VAT
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023, strona 6
Czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast kwotę podatku (...)  »
Elementy spisu z natury dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023, strona 6
Likwiduję działalność gospodarczą (sklep). Na dzień likwidacji nie będzie żadnych towarów i materiałów, ale zostanie na stanie ekspres do kawy zakupiony dla pracowników (cena zakupu (...)  »
Odliczenie VAT z faktury z adnotacją "wyłącznie do użytku osobistego"
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023, strona 6
Na potrzeby działalności gospodarczej opodatkowanej VAT dokonałem zakupu towaru. Otrzymałem fakturę, na której sprzedawca zamieścił adnotację: "Zakup został dokonany wyłącznie do użytku osobistego". Czy mam (...)  »
Rozliczenie energii z instalacji OZE dla celów akcyzy
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023, strona 6
Energia jest wyrobem akcyzowym. Jakie obowiązki podatkowe w podatku akcyzowym ma podmiot, który zużywa energię elektryczną wyprodukowaną w instalacjach fotowoltaicznych o mocy nieprzekraczającej 1 MW? (...)  »
WNT dokonane przez podatnika nieposiadającego numeru VAT UE
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT, ale nie jestem zarejestrowany na potrzeby VAT UE. W sierpniu br. dokonałem nabycia towaru od kontrahenta z Niemiec. Otrzymałem fakturę z (...)  »
Sprzedaż firmowego komputera pracownikowi a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023, strona 6
Firma (podatnik VAT) planuje sprzedać swojemu pracownikowi używany firmowy komputer. Czy taka sprzedaż podlega ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej, czy jest z niego zwolniona? Ustawodawca na (...)  »
Faktury wystawiane poza KSeF
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023, strona 6
W dniu 16 czerwca 2023 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca od 1 lipca 2024 r. obowiązek wystawiania faktur za pomocą KSeF. Przy (...)  »
Udzielanie oprocentowanych pożyczek a VAT
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023, strona 6
Jednostka będąca czynnym podatnikiem VAT udzieliła innemu podatnikowi oprocentowanej pożyczki. Czy usługa ta podlega opodatkowaniu VAT? Jak należy ją udokumentować? Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne (...)  »
Zwolnienie z VAT sprzedaży kosmetyków
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023, strona 6
Od ponad roku świadczę usługi kosmetyczne. Korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Planuję dodatkowo w salonie sprzedawać preparaty kosmetyczne i toaletowe. Czy w tej sytuacji (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT przy dokonywaniu dostawy towaru w częściach
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023, strona 6
Spółka dokonuje sprzedaży sprzętu medycznego na rzecz szpitali. Placówki te składają zamówienia na konkretny sprzęt łącznie z oprogramowaniem. Spółka kompletuje sprzęt pod wymogi zamawiającego. Firma, (...)  »
Sprzedaż samochodu z majątku prywatnego poza VAT
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023, strona 6
Podatnik VAT w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywał samochód osobowy. Pojazd był użytkowany w sposób mieszany, tj. do celów prywatnych oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, (...)  »
Termin odliczenia VAT z faktury otrzymanej elektronicznie
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023, strona 6
Sprzedawca przesłał nam elektronicznie fakturę dokumentującą zakup towarów w dniu 31 sierpnia 2023 r. Fakturę tę wydrukowaliśmy w dniu 1 września 2023 r. W którym (...)  »
Zasady korzystania z rachunku VAT
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023, strona 6
Rachunek VAT jest wykorzystywany m.in. przy zapłacie za towar lub usługę w mechanizmie podzielonej płatności (MPP). Jest on otwierany przez bank lub SKOK dla każdego (...)  »
Brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023, strona 6
Świadczę usługi na rzecz czynnych podatników VAT. Czy w świetle obowiązujących od 1 września br. nowych regulacji dotyczących faktur zaliczkowych mogę nie wystawić faktury potwierdzającej (...)  »
Umieszczanie kodów GTU na fakturach
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W sierpniu 2023 r. rozszerzyłem działalność gospodarczą o świadczenie usług transportowych, w przypadku których należy w JPK_VAT stosować oznaczenie GTU_13. Czy (...)  »
Handel złomem a rozliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023, strona 6
W sytuacji gdy sprzedawcą złomu jest czynny podatnik VAT, musi on pamiętać o dodatkowych obowiązkach, jakie na nim ciążą w związku z tą sprzedażą. Przy (...)  »
VAT przy działalności prowadzonej w domu
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023, strona 6
Planuję budowę domu jednorodzinnego, w którym jedno z pomieszczeń chciałbym przeznaczyć na biuro - około 30% powierzchni. Czy z faktur zakupu dotyczących budowy będę miał (...)  »
Montaż OZE przez gminę a rozliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023, strona 6
Przepisy o VAT wykluczają możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich (...)  »
Ustalenie kwoty limitu zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023, strona 6
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług związanych z grafiką komputerową. Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT. Ponadto jako osoba fizyczna wynajmuję lokal użytkowy (który (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT w przypadku usług transportu
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023, strona 6
W dniu 6 września 2023 r. wystawiłem fakturę za wykonaną w dniu 31 sierpnia 2023 r. usługę transportu towarów. Kiedy w tej sytuacji powstał obowiązek (...)  »
Prawo do odliczania VAT od wydatków związanych z mieszkaniem używanym w firmie
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 6
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie agencji pośrednictwa pracy zakupiła prywatnie lokal mieszkalny i wykorzystuje go w prowadzonej działalności do zakwaterowania pracowników tymczasowych (...)  »
VAT od usługi gastronomicznej dla kontrahenta ze Szwecji
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 6
Kontrahent ze Szwecji dokonał w prowadzonej przeze mnie restauracji zakupu usługi gastronomicznej. Czy dobrze rozumiem, że w tej sytuacji usługa będzie opodatkowana w miejscu jej (...)  »
Ujęcie w pliku JPK_VAT faktury wystawionej do paragonu
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 6
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Zdarza się, że klient zwraca się z prośbą o wystawienie faktury po dwóch miesiącach od dokonania (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu mieszkania i miejsc parkingowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 6
Podatnik VAT zakupił lokal mieszkalny wraz z dwoma miejscami parkingowymi (przynależnymi do lokalu) z przeznaczeniem na najem krótkoterminowy (PKWiU 55) turystom. Czy z faktury dokumentującej (...)  »
Wykreślenie podatnika z rejestru VAT
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023, strona 6
Podatnik zostaje wykreślony z rejestru podatników VAT w sytuacji, gdy złoży w tym celu stosowne zawiadomienie. Jednak podatnicy muszą pamiętać, że naczelnik urzędu skarbowego może (...)  »
Sprzedaż środka trwałego a limit uprawniający do zwolnienia z kasy
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023, strona 6
Rolnik zarejestrowany jako podatnik VAT niemający kasy rejestrującej (dotychczas nie powstał u niego obowiązek jej stosowania) sprzedał dwa środki trwałe (maszyny rolnicze) rolnikowi ryczałtowemu. Czy (...)  »
Skutki w VAT darowizny firmy dzieciom
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023, strona 6
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Ze względu na wiek planuję dokonać darowizny całego przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą m.in. własność rzeczy, takich jak nieruchomość, (...)  »
Rozliczenie VAT przy transakcji łańcuchowej
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023, strona 6
Polska spółka A (czynny podatnik VAT) sprzedaje towary do spółki B w Niemczech (czynny podatnik VAT), następnie spółka B sprzedaje towary do spółki C w (...)  »
VAT przy darowiźnie towarów na rzecz klubu sportowego
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023, strona 6
Nasza firma zakupiła bramki do gry w piłkę nożną z zamiarem przekazania ich w formie darowizny klubowi sportowemu. Z faktury zakupu tych bramek nie odliczyliśmy (...)  »
Opodatkowanie VAT wynajmu mieszkania dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023, strona 6
Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą opodatkowaną VAT oraz wynajmuję będące moją własnością mieszkanie osobie fizycznej na cele mieszkaniowe. Mieszkanie to po zakończeniu umowy zostanie oddane w (...)  »
Sprzedaż mieszkania stanowiącego towar handlowy a VAT
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023, strona 6
Spółka z o.o. nabyła mieszkanie - jako towar, który po remoncie zamierza sprzedać. Mieszkanie zostało nabyte od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy spółka, sprzedając (...)  »
Ewidencja bezrachunkowa dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023, strona 6
Podatnik zwolniony z VAT nie ewidencjonuje sprzedaży w kasie fiskalnej. Dzienny utarg wprowadza jedną sumą do ewidencji sprzedaży bezrachunkowej na koniec dnia. Czy w takim (...)  »
Odliczenie VAT poprzez korektę pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023, strona 6
Podatek VAT rozliczam za okresy miesięczne. W maju 2023 r. kupiłem towar od firmy polskiej i otrzymałem fakturę. W deklaracji za maj nie odliczyłem jednak (...)  »
Termin odliczenia VAT od zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023, strona 6
W dniu 17 lipca 2023 r. wpłaciłem zaliczkę na poczet dostawy urządzenia. Fakturę dokumentującą wpłaconą przeze mnie zaliczkę otrzymałem w dniu 4 sierpnia 2023 r. (...)  »
Wysokość odliczenia VAT z faktury za parking
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023, strona 6
Otrzymaliśmy fakturę za najem powierzchni parkingowej przy biurze. Czy mamy prawo do odliczenia 100% VAT z takiej faktury, czy 50%, jeżeli samochody firmowe są wykorzystywane (...)  »
Rozliczenie VAT przy transakcjach trójstronnych
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 6
Z transakcją trójstronną mamy do czynienia wtedy, gdy sprzedaż towaru odbywa się pomiędzy trzema różnymi podmiotami zidentyfikowanymi na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w jednym z państw (...)  »
Sprzedaż auta z majątku prywatnego poza VAT
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 6
Jestem podatnikiem VAT. Przed rozpoczęciem działalności wraz z mężem, prywatnie nabyliśmy na zasadach majątkowej wspólności małżeńskiej samochód osobowy. Po rozpoczęciu działalności pojazd ten został wprowadzony (...)  »
Zaliczka na poczet WDT a obowiązek podatkowy w VAT
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 6
Spółka (czynny podatnik VAT) jest producentem konstrukcji stalowych. W ramach prowadzonej działalności dokonuje także WDT. Z uwagi na kosztowny proces produkcyjny towarów spółka zamierza występować (...)  »
Odliczanie VAT w przypadku WNT
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023, strona 6
Regulacje dotyczące zasad odliczania VAT naliczonego zostały określone w art. 86 ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i (...)  »
Samofakturowanie w ramach KSeF
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiam faktury w imieniu kontrahenta w trybie samofakturowania. Czy po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF - w ramach samofakturowania - będę musiał wystawiać (...)  »
MPP w przypadku zakupu towaru od podatnika zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Stosuję mechanizm podzielonej płatności do wszystkich dokonywanych płatności. Zakupiłem towar handlowy od podatnika zwolnionego z VAT. Jak zastosować MPP? (...) Podatnicy, (...)  »
Udokumentowanie sprzedaży firmowego auta na złom
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Będę sprzedawał na złom firmowy samochód (środek trwały). Firma złomująca zapłaci mi 1.000 zł. Jak w tej sytuacji powinienem udokumentować tę (...)  »
Odliczenie 100% VAT, pomimo braku dodatkowego badania samochodu
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023, strona 6
Dla potrzeb prowadzonej działalności w dniu 30 maja 2023 r. zakupiłem samochód ciężarowy, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do (...)  »
Sprzedaż środka trwałego a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023, strona 6
Prowadzę działalność gospodarczą (m.in. z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu) i korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na niewielką wartość (...)  »
Dokumentowanie transportu towarów przy ich wysyłce
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023, strona 6
Podatnicy dokonujący sprzedaży wysyłkowej towarów ponoszą koszty związane z transportem (wysyłką) tych towarów. Najczęściej obciążają nimi nabywcę towarów. Czy w takim przypadku podatnik może koszty (...)  »
Faktura ustrukturyzowana - korygowanie błędnej daty sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT i dobrowolnie wystawiam wyłącznie faktury ustrukturyzowane. W lipcu 2023 r. wystawiłem fakturę w KSeF na rzecz kontrahenta, ale przez pomyłkę wpisałem (...)  »
Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023, strona 6
Czy przy odliczaniu zryczałtowanego zwrotu podatku z faktury VAT RR można stosować ogólne zasady odliczania VAT? Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla czynnego podatnika (...)  »
Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych spoza UE
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023, strona 6
Jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT. Czy świadcząc usługi (konsultacje językowe) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spoza UE (Anglii), mam obowiązek dokonać rejestracji (...)  »
Oznaczenie kodem GTU_13 usług magazynowania
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023, strona 6
Spółka, zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, zajmuje się przechowywaniem towaru i całą jego obsługą (przyjmowanie, oznaczenie, spedycja towarów itp.). Czy faktura za wynajem magazynu powinna (...)  »
Zmiana w nazwie osoby fizycznej a aktualizacja VAT-R
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023, strona 6
Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą oraz jestem czynnym podatnikiem VAT. W nazwie swojej firmy mam dodatkowo zawarte oznaczenie "ZPChr". Planuję zrezygnować ze statusu zakładu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.