Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 22 czerwca 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2021 r., godz. 9:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.088 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 24.06.2021 r.
 • Rachunkowość dla początkujących - wybrane zagadnienia
 • Opodatkowanie spadków i darowizn - porady i wyjaśnienia
poniedziałek - 28.06.2021 r.
 • VAT w orzecznictwie sądowym
 • Wymogi likwidacji działalności prowadzonej w formie spółki
czwartek - 01.07.2021 r.
 • Dofinansowanie socjalne do wypoczynku pracowników
poniedziałek - 05.07.2021 r.
 • Przychody korzystające ze zwolnienia z podatku dochodowego
 • Prowadzenie działalności sezonowej w czasie epidemii
25.06.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za maj 2021 r. - Prezes KRUS
28.06.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za maj 2021 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za maj 2021 r. - dysponent części 87
25.06.2021 r. (piątek) mija termin:
wpłata podatku VAT za maj 2021 r.
VAT i akcyza
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Moment powstania obowiązku podatkowego w usługach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 6
Właściwe ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej jest bardzo istotne, gdyż ma ono wpływ na termin wystawienia faktury oraz moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązek (...)  »
Data zakupu w JPK_VAT z deklaracją
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 6
W dniu 6 maja 2021 r. otrzymałem fakturę od kontrahenta krajowego, dokumentującą dostawę towaru. Faktura została wystawiona w dniu 30 kwietnia 2021 r., jako datę (...)  »
Informacja VAT-26 przy zmianie przeznaczenia użytkowanego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 6
Spółka w 2018 r. zakupiła samochód osobowy, który w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywała do celów mieszanych (czyli zarówno do działalności gospodarczej, jak i prywatnie). W (...)  »
Rozliczenie faktury od niemieckiej firmy za usługi serwisowe
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 6
Rozliczam firmę transportową, która świadczy usługi przewozu towarów dla innych podatników z krajów UE. Firma ta korzysta z karty paliwowej oferowanej przez niemiecką firmę, na (...)  »
Opodatkowanie VAT sprzedaży przedmiotów firmowych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 6
Podatnik VAT kupił 20 kalkulatorów do swojego biura. Z faktury ich zakupu odliczył VAT. Po roku uznał, że nie potrzebuje tych kalkulatorów (używane były przez (...)  »
Sprzedaż komputerów pracownikom a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 6
Sprzedaliśmy pracownikom komputery będące środkami trwałymi w firmie. Za komputery pracownicy zapłacili przelewami i zostały dla nich wystawione faktury. Czy taka sprzedaż jest zwolniona z (...)  »
Sankcje z tytułu nieprawidłowego rozliczania VAT
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 6
Podatnicy VAT są zobowiązani do prawidłowego oraz terminowego rozliczania podatku VAT. Gdy podatnik odliczy nieprawidłową wartość VAT naliczonego, może zostać na niego nałożona sankcja podatkowa. (...)  »
Obowiązkowy przegląd kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 6
Prowadzę działalność handlową, w której sprzedaż ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy mobilnej z papierowym zapisem. Czy powinienem co 2 lata przeprowadzać przegląd techniczny tej kasy? Podatnicy (...)  »
Przekazanie auta z działalności spółki na rzecz dziecka a VAT
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 6
Spółka cywilna (czynny podatnik VAT) na podstawie umowy kupna nabyła w 2017 r. od osoby prywatnej samochód osobowy. Nie miała z tego tytułu prawa do (...)  »
Zastosowanie błędnej stawki VAT
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 6
Zastosowanie błędnej stawki VAT, co do zasady, zobowiązuje podatnika (sprzedawcę) do wystawienia faktury korygującej. Jak wynika bowiem z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy (...)  »
Opodatkowanie VAT usługi pożyczki od kontrahenta zagranicznego
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 6
Polski czynny podatnik VAT otrzymał pożyczkę pieniężną od spółki prawa francuskiego zarejestrowanej dla celów podatkowych we Francji. Czy w tej sytuacji polski podatnik powinienem rozpoznać (...)  »
Zakupy dotyczące bloga a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 6
Spółka z o.o. działa na rynku przesyłek kurierskich. W celu intensyfikacji sprzedaży usług oraz reklamy prowadzonej działalności planuje rozpoczęcie dodatkowej działalności poprzez stworzenie bloga lifestylowego. (...)  »
Zwrot VAT z innego kraju UE
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 6
W maju 2021 r. otrzymałam zwrot podatku VAT ze Słowacji. Czy podatek ten powinnam rozliczyć w ewidencjach (deklaracjach) prowadzonych na potrzeby VAT w Polsce? O (...)  »
Termin odliczenia VAT od zakupu usługi kateringowej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 6
Firma prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT (rozlicza VAT za okresy miesięczne). W maju 2021 r. otrzymała fakturę zakupu usług kateringowych wykonanych w kwietniu 2021 r. (...)  »
Zwolnienie z VAT przy świadczeniu usług przez ratownika medycznego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 6
Jestem ratownikiem medycznym uprawnionym do wykonywania określonych czynności na podstawie ustawy o ratownictwie medycznym. W ramach prowadzonej działalności będę świadczył usługi polegające m.in. na opiece (...)  »
Wywóz towarów w procedurze magazynu call-off stock do innego państwa UE
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 6
Co do zasady, wywóz towarów przez podatnika VAT z terytorium Polski do innego kraju UE na rzecz innego podatnika unijnego jest uznany za WDT. W (...)  »
Usługi coachingu a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 6
Zamierzam świadczyć usługi w zakresie coachingu. Początkowo usługi będą świadczone w ramach tzw. działalności nierejestrowej. Usługi coachingu to proces, który pozwala na rozwój osobisty i (...)  »
Odliczenie VAT od zaliczki na zakup środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 6
W maju br. otrzymałem fakturę dokumentującą wpłatę zaliczki w wysokości 10% wartości zamówionego u krajowego sprzedawcy urządzenia (będzie ono środkiem trwałym w firmie). Czy z (...)  »
Rozliczanie faktur korygujących in plus przez sprzedawcę
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 6
W zależności od przyczyny wystąpienia korekty in plus podatnik jest zobowiązany do korekty podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym ta przyczyna zaistniała. Gdy (...)  »
Odliczenie VAT u podatnika rozliczającego się kasowo
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 6
Rozliczam się z VAT metodą kasową, za okresy miesięczne, z uwagi na to, iż działalność prowadzę od stycznia 2021 r. W lutym br. otrzymałam fakturę (...)  »
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 6
Od 1 maja 2021 r. obowiązuje większość przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmienione przepisy mają na celu (...)  »
Opodatkowanie VAT usług budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 6
Firma (czynny podatnik VAT) świadczy usługi w zakresie wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych, instalowania rynien i rur spustowych. Czy usługi te, wykonywane w budynkach prywatnych (...)  »
Czynności sprawdzające zwrot VAT
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 6
W rozliczeniu za kwiecień 2021 r. wykażę nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Czy w tej sytuacji (...)  »
Rozliczenie VAT przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 6
Podmioty dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi (chodzi tu o powiązania rodzinne lub kapitałowe) muszą pamiętać przede wszystkim o tym, aby cena nie odbiegała od wartości (...)  »
Mechanik samochodowy bez kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 6
Osoba fizyczna na zasadzie samozatrudnienia świadczy usługi związane z naprawą i konserwacją samochodów wyłącznie dla podmiotu, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Czy powinna (...)  »
Poprawa danych nabywcy na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 6
Sprzedawca wystawił fakturę z błędnym NIP nabywcy (NIP jest zupełnie innego podmiotu, pozostałe dane są prawidłowe). Czy w tej sytuacji istnieje możliwość poprawienia tego błędu (...)  »
VAT przy dostawach świadczonych w sposób ciągły
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 6
W sytuacji gdy podatnicy zawierają pomiędzy sobą umowy na dostawę towarów, na którą składa się więcej niż jedna dostawa, określając, że rozliczenie następować będzie w (...)  »
Jak podatnik zwolniony podmiotowo z VAT wystawia faktury?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 6
Spółka korzysta ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Jakie elementy powinny zawierać wystawiane faktury? Czy w rubryce stawka VAT należy podać "ZW", (...)  »
Zwrot towaru w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie a JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuję w kasie rejestrującej. W jaki sposób powinienem wykazać w JPK_VAT korektę sprzedaży paragonowej spowodowaną zwrotem (...)  »
Zasady otwierania rachunku VAT
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 6
Planuję rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Czy muszę złożyć w banku wniosek o otwarcie rachunku VAT? Podatnicy, którzy dokonują dostawy oraz nabyć (...)  »
Procedura uproszczona w imporcie towarów
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 6
Podatnicy stosujący uproszczenia w rozliczaniu VAT w przypadku importu towarów mają możliwość rozliczania podatku należnego poprzez deklarację podatkową, podobnie jak przy WNT. MF planuje zmiany (...)  »
Warunki ubiegania się o zwrot VAT
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 6
Podatnik VAT w rozliczeniu za kwiecień 2021 r. ma niewielką sprzedaż opodatkowaną (w tym opodatkowaną 0% stawką VAT) i dość znaczne zakupy. Czy przy niskiej (...)  »
Planowane zmiany w transakcjach łańcuchowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 6
W przypadku transakcji łańcuchowych tylko jedną dostawę należy uznać za ruchomą, a pozostałe za nieruchome. Dostawie ruchomej należy przyporządkować wysyłkę lub transport. Ministerstwo Finansów planuje (...)  »
Złożenie po kontroli podatkowej korekty JPK_VAT bez dokonania wpłaty
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 6
Spółka nie uregulowała zobowiązania podatkowego wynikającego ze złożonej po zakończonej kontroli podatkowej korekty JPK_VAT uwzględniającej ustalenia kontroli. Czy organ podatkowy może ustalić dodatkowe zobowiązanie w (...)  »
Moment powstania obowiązku podatkowego przy usłudze najmu
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 6
Spółka co miesiąc wystawia faktury za najem. Faktura za marzec została wystawiona dopiero w dniu 26 kwietnia br. W umowie najmu zastrzeżono, iż termin płatności (...)  »
JPK_V7M przy zawieszeniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 6
Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mam obowiązek przesyłania plików JPK_V7M? W prowadzonej działalności zdarza się, że podatnicy podejmują decyzję o czasowym zawieszeniu prowadzenia działalności (...)  »
Planowane zmiany dotyczące wystawiania faktur
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 6
SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku VAT, które Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT. Zaproponowane w nim rozwiązania mają uprościć (...)  »
Usługi zwolnione z VAT a złożenie zgłoszenia rejestracyjnego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 6
Jestem fizjoterapeutą. Rozpoczynam działalność gospodarczą, w ramach której będę świadczył usługi rehabilitacyjne. Czy muszę złożyć VAT-R, jeżeli świadczone przeze mnie usługi są zwolnione z VAT (...)  »
Zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 6
Tzw. pakietem SLIM VAT 2 Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić kolejne zmiany do ustawy o VAT. Mają one dotyczyć m.in. uproszczenia zasad odliczania podatku naliczonego z (...)  »
Termin zwrotu VAT w przypadku braku sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 6
W kwietniu br. dokonałem znacznych zakupów towarów dotyczących założonej w tym samym miesiącu działalności gospodarczej (działalność handlowa). Sprzedaży w kwietniu br. jeszcze nie miałem. Wiem, (...)  »
Rozliczenie usługi naprawy samochodu wykonanej dla podatnika z UE
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 6
W moim warsztacie samochodowym wykonałem usługę naprawy samochodu podatnikowi ze Szwecji (podał NIP). Jak powinienem opodatkować tę usługę? W jakich pozycjach należy ją wykazać w (...)  »
Będą zmiany dotyczące oznaczeń GTU w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 6
Od rozliczenia za październik 2020 r. czynni podatnicy VAT sporządzają i przesyłają nowy plik JPK_VAT. W określonych przypadkach w pliku tym mają oni obowiązek stosowania (...)  »
Wykreślenie z rejestru podatników VAT a obowiązek złożenia VAT-Z
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 6
Podatnik VAT dwa lata temu zawiesił działalność gospodarczą, której nie podjął, i ostatecznie postanowił ją zlikwidować. Jakiś czas temu urząd skarbowy wykreślił go z rejestru (...)  »
Opodatkowanie VAT aportu
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 6
Gmina (czynny podatnik VAT) ma zamiar wnieść do spółki z o.o. (w której posiada 100% udziałów) aport w postaci czterech nieruchomości. Czy czynność ta będzie (...)  »
Wykreślenie i przywrócenie do rejestru podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 6
Podstawową przyczyną wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT jest jego zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności. Jednak przepisy ustawy o VAT powołują wiele innych przypadków, kiedy (...)  »
Zmiana rozliczania VAT z miesięcznego na kwartalne
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem i rozliczam VAT na zasadach ogólnych. Czy mam prawo zrezygnować z miesięcznego rozliczania VAT i stosować rozliczanie kwartalne (bez wyboru metody kasowej)? (...)  »
Usługi budowlane na terenie Unii a zgłoszenie do VAT UE
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 6
Polski przedsiębiorca świadczy usługi budowlane w kraju i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Przedsiębiorca planuje podobne usługi (malowanie, tynkowanie) świadczyć dla kontrahentów z Niemiec (...)  »
Rozliczenie VAT przy transakcji łańcuchowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 6
W transakcjach łańcuchowych uczestniczą co najmniej trzy podmioty, ale towar jest transportowany bezpośrednio między pierwszym a ostatnim podmiotem w łańcuchu. Specyfika transakcji łańcuchowych może powodować, (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu usługi kateringowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 6
Podatnik VAT czynny otrzymał fakturę za zakup usługi kateringowej na 200 zł brutto. Chodzi o zamówienie zrealizowane w związku ze spotkaniem z klientem podatnika w (...)  »
Ustalenie limitu zwolnienia do wprowadzenia kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 6
Prowadzę firmę budowlaną. Usługi częściowo świadczę na terenie Unii Europejskiej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie posiadam jeszcze kasy rejestrującej. Czy do limitu obrotów, (...)  »
Sprzedaż towaru za symboliczną złotówkę a VAT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 6
Podatnicy w celu przyciągnięcia nowych klientów mogą organizować różne akcje marketingowe. Jednym z takich działań jest sprzedaż towaru (usługi) za symboliczną złotówkę, czyli generalnie poniżej (...)  »
Faktura oznaczona wyrazami "metoda kasowa" w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 6
Od przedsiębiorcy będącego małym podatnikiem, rozliczającym VAT metodą kasową w marcu br. otrzymałem fakturę z adnotacją "metoda kasowa". Za fakturę należność uregulowałem w kwietniu br. (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT od zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 6
W dniu 26 marca br. otrzymaliśmy 100% przelew tytułem zaliczki na poczet zamówienia towaru. W dniu 9 kwietnia br. wystawiliśmy fakturę dokumentującą otrzymaną zaliczkę. Czy (...)  »
Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 6
O sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju mówimy w sytuacji, gdy czynny podatnik z jednego kraju UE sprzedaje towary, przewożąc je do innego państwa UE, na (...)  »
Import usług z Wielkiej Brytanii wykonanych w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 6
W grudniu 2020 r. dokonaliśmy od brytyjskiego kontrahenta zakupu usługi, która została wykonana w tym samym miesiącu. Faktura za wykonane świadczenie została wystawiona 1 stycznia (...)  »
Rozpoczęcie działalności gospodarczej a rachunek VAT
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 6
Rozpocząłem działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Czy muszę wnioskować o założenie rachunku VAT w swoim banku? Podatnicy, którzy dokonują dostawy oraz nabyć towarów/usług (...)  »
Jak zaewidencjonować w JPK_VAT import towarów rozliczany w zgłoszeniu celnym?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 6
Dokonaliśmy importu towarów z USA. Nadawcą na dokumencie SAD jest dostawca z USA, zgłaszającym agencja celna, a nasza firma figuruje jako odbiorca towarów. Który podmiot (...)  »
VAT przy darowiźnie firmy członkowi rodziny
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 6
W praktyce często zdarza się, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podejmują decyzję o przekazaniu w darowiźnie swojego przedsiębiorstwa członkowi rodziny. Transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub (...)  »
Wysokość odliczenia VAT od zakupu kampera
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 6
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną VAT (usługi doradcze oraz usługi związane z prowadzeniem social mediów). Na cele tej działalności planuję zakupić kamper. Będzie on także wykorzystywany (...)  »
Opodatkowanie VAT kontraktów drogowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 6
Problem z opodatkowaniem VAT kontraktów drogowych dotyczy kwestii prawidłowego ich zakwalifikowania jako jednej usługi złożonej, opodatkowanej z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla tej usługi, albo (...)  »
Termin odliczenia VAT z faktury z adnotacją "metoda kasowa"
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 6
Po raz pierwszy otrzymałem (w dniu 4 marca 2021 r.) fakturę, na której widnieje napis "metoda kasowa". Faktura została wystawiona w dniu 28 lutego 2021 (...)  »
Zwrot VAT w terminie podstawowym
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 6
Z tytułu VAT rozliczam się za okresy miesięczne. W rozliczeniu za luty 2021 r. wykazałem sprzedaż opodatkowaną 8% i 23% stawką VAT oraz znaczny podatek (...)  »
VAT przy usługach transportu towarów
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 6
Dla potrzeb VAT usługi transportowe można generalnie podzielić na transport krajowy (wykonywany na terytorium Polski), wewnątrzwspólnotowy (wykonywany pomiędzy różnymi krajami UE) oraz międzynarodowy. Prawidłowe więc (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu towaru do wykonanej usługi
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 6
W marcu br. wykonałem usługę (wraz z materiałem) opodatkowaną 23% stawką VAT. Materiał do wykonania usługi pobierałem z magazynu kontrahenta w marcu br. Fakturę za (...)  »
Czy można wystawić fakturę korygującą po okresie przedawnienia?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 6
Czynni podatnicy VAT, co do zasady, wykonywane przez siebie czynności dokumentują fakturami, które muszą być wystawione w ustawowo określonych terminach i zawierać określone dane. Zdarza (...)  »
Kurs waluty przy rozliczaniu VAT
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 6
Wykonuję usługi transportu międzynarodowego. Faktury za wykonane usługi wystawiam w walucie obcej. Zapłata faktury przez kontrahenta następuje na rachunek walutowy po upływie 14, 30 lub (...)  »
Spóźniona wymiana "starej" kasy na kasę on-line
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 6
Dokonuję sprzedaży węgla. Od 1 stycznia 2021 r. miałem obowiązek posiadać kasę on-line. Zakupiłem ją dopiero 27 stycznia br. W styczniu nie miałem żadnej sprzedaży (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu posiłków dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 6
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Przy czym prawo to nie przysługuje od nabytych posiłków dla pracowników (...)  »
VAT przy zakupie maszyny pochodzącej z kradzieży
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 6
W styczniu 2021 r. na cele działalności opodatkowanej VAT zakupiłem maszynę produkcyjną. Przed jej zakupem sprawdziłem kontrahenta w białej liście, a także dokumenty potwierdzające własność (...)  »
Sprzedaż auta osobie fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 6
Spółka cywilna jest właścicielem samochodu będącego środkiem trwałym w firmie. Samochód ten zostanie sprzedany osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy transakcję należy zaewidencjonować w kasie (...)  »
Będzie możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 6
Na stronie RCL został udostępniony projekt zmiany ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który reguluje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), jako jednej z dopuszczanych (...)  »
Ulga na złe długi u dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 6
Nie uregulowałem należności za jedną fakturę zakupu towaru. Termin 90 dni minął w dniu 10 marca br. Czy w tej sytuacji muszę zrobić korektę VAT (...)  »
Zaokrąglanie wskaźnika proporcji
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 6
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży opodatkowanej VAT i zwolnionej od tego podatku. Wyliczona proporcja wyniosła 95,864%. Mam problem z zaokrągleniem proporcji. Czy w (...)  »
Dalsze uproszczenia w VAT, czyli pakiet SLIM VAT 2
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 6
Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące VAT zawarte w tzw. pakiecie SLIM VAT. Natomiast SLIM VAT 2 to kolejny pakiet (...)  »
Dane na fakturze wystawionej przez podatnika zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 6
Podatnik jest zwolniony z VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu sprzedaży (200.000 zł). Czy na fakturach, które wystawia, musi zamieszczać informację "zwolnienie ze względu na (...)  »
Nazwa spółki cywilnej na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 6
Ujęcie imion i nazwisk wspólników w nazwie spółki jest istotne na gruncie prawa cywilnego, bowiem spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. (...)  »
Wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kontrahenci dokonywali płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Na rachunku VAT zgromadziła się znaczna kwota. Czy mogę ją przeznaczyć na zapłatę (...)  »
Ulga na zakup kasy rejestrującej i prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 6
Prowadzę działalność gospodarczą (opodatkowaną VAT). Kupiłem kasę on-line. Zamierzam skorzystać z przysługującej ulgi na jej zakup. Czy mam także prawo do odliczenia VAT wynikającego z (...)  »
Określenie stawki VAT właściwej dla sprzedaży lodów
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 6
Generalnie usługi gastronomiczne opodatkowane są 8% VAT. Jednak do końca czerwca 2020 r. sprzedaż lodów w kawiarniach czy z budek była opodatkowana 5% VAT - (...)  »
Wystawienie faktury dla osoby prywatnej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 6
Sprzedaż w prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wydając kupującemu paragon. Klient - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, na podstawie paragonu, zwróciła się (...)  »
Metoda kasowa w działalności syndyka
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 6
Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT. Jest ona specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, a dokładniej zasad ustalania momentu powstania obowiązku (...)  »
Nabycie i dostawa towarów pomiędzy polskimi firmami realizowana w innym państwie UE
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 6
Polska firma B dokonuje zakupu towarów na terytorium Niemiec od lokalnego dostawcy D. Towary te są następnie odsprzedawane innej polskiej firmie A, która dokonuje ich (...)  »
Oznaczanie usług spedycji w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 6
Świadczę usługi spedycji, które obejmują m.in. transport drogowy. Czy tego rodzaju usługę w JPK_VAT należy oznaczyć symbolem GTU_13? (…). Z przepisów rozporządzenia w sprawie JPK_VAT (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.