Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.506 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 09.02.2023 r.
 • Naliczanie składek na FP, FS, FGŚP i FEP w 2023 r.
 • Działanie organów spółek po zmianie przepisów
poniedziałek - 13.02.2023 r.
 • Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
 • Funkcjonowanie PPK w firmie
czwartek - 16.02.2023 r.
 • Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądowym
poniedziałek - 20.02.2023 r.
 • Kontrole podatkowe i celno-skarbowe w firmie
 • Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
06.02.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
07.02.2023 r. (wtorek) mija termin:
wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r.
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. (...)
VAT i akcyza
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Grupa VAT w jednostce samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 6
Od 1 stycznia 2023 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące zasad funkcjonowania nowego podatnika VAT - grupy VAT. Przepisy te są przeznaczone także dla jednostek samorządu (...)  »
Usługi na nieruchomościach na terenie UE a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 6
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi budowlane na nieruchomościach położonych w Niemczech. Jestem podmiotowo zwolniony z VAT. Wartość sprzedanych usług przekracza 200.000 zł. (...)  »
Stawka VAT do sprzedaży pszenicy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 6
Rolnik będący zarejestrowanym podatnikiem VAT planuje sprzedać innemu rolnikowi, również będącemu podatnikiem VAT, pszenicę. Jaką stawką VAT należy opodatkować taką transakcję? Zasadą jest opodatkowanie towarów (...)  »
Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 6
Możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych została wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. Faktury ustrukturyzowane mogą być wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu (...)  »
Stawka VAT do usług pływalni
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 6
W obiekcie naszej pływalni są świadczone różnorodne usługi sportowe. Klienci mogą korzystać ze wstępu na basen, siłownię, z grupowych zajęć fitness czy też z lekcji (...)  »
Usługa przechowywania opon w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 6
Prowadzę warsztat samochodowy. Zajmuję się m.in. wymianą opon w samochodach. Niektórzy klienci za dodatkową opłatą mają możliwość przechowywania w moim warsztacie opon. W takim przypadku (...)  »
Zmiany w zakresie pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 6
Od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie (...)  »
VAT na wykonanie remontu przedszkola
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 6
Firma będąca podatnikiem VAT wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej elewacje budynków. Otrzymała zlecenie na wykonanie elewacji przedszkola, tj. budynku użyteczności publicznej. Jaką stawką VAT (...)  »
Zakup usługi od ukraińskiej spółki jako import usług
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 6
Nabyłam usługi tłumaczenia od ukraińskiej spółki. Spółka ta wystawiła mi fakturę bez kwoty VAT, posługując się polską nazwą "spółka z o.o." bez żadnych identyfikatorów podatkowych, (...)  »
Czy notą korygującą można zmienić nabywcę?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 6
Prawidłowo wystawiona faktura stanowi podstawę do rozliczenia podatku VAT, w tym odliczenia podatku naliczonego. W sytuacji gdy popełniono błąd na fakturze, należy ją poprawić. Korekty (...)  »
Odliczenie VAT na podstawie paragonu fiskalnego z NIP
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 6
Mam paragon fiskalny z moim NIP na kwotę 64 zł dokumentujący zakup materiałów biurowych w markecie. Czy taki dokument uprawnia mnie do odliczenia wyszczególnionego na (...)  »
Warunki skorzystania z ulgi na złe długi w VAT
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 6
Podatnik VAT czynny ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi. Może tego dokonać w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się (...)  »
Termin powiadomienia o powrocie do zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 6
Działalność gospodarczą prowadzę od 2015 r. W 2022 r. mój obrót ze sprzedaży nie przekroczył 200.000 zł. Chciałbym w 2023 r. powrócić do zwolnienia z (...)  »
Zapłata za towar na podstawie faktury pro forma
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 6
Jesteśmy hurtownią. Osoba fizyczna zamówiła u nas w styczniu 2023 r. kocioł, który dotrze od producenta do hurtowni w lutym 2023 r. Osoba ta dokonała (...)  »
Czy można skorygować plik JPK_VAT po likwidacji firmy?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 6
Zobowiązanie podatkowe przyjmuje się w wysokości wynikającej z deklaracji VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy organ podatkowy określi je w innej wysokości. Podatnik VAT ma, co (...)  »
Zmiana przeznaczenia nabytych towarów - korekta VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 6
Prowadzę działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu mieszkań. Od listopada 2022 r. jedno z mieszkań zostało na rok wynajęte na cele biurowe. Zgodnie z umową (...)  »
Nota korygująca wystawiona w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 6
Otrzymałam fakturę w formie elektronicznej, na której jest błąd w naszym NIP. Czy błąd ten mogę skorygować notą korygującą wystawioną również w formie elektronicznej? Fakturą (...)  »
Rozliczanie VAT przez grupy VAT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 6
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT umożliwiające uzyskanie statusu podatnika VAT i wspólne rozliczanie się przez kilka podmiotów (...)  »
Zmiana decyzji w zakresie terminu zwrotu VAT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 6
Jestem podatnikiem VAT czynnym. Podatek VAT rozliczam za okresy miesięczne. W listopadzie 2022 r. w rozliczeniu VAT wystąpiła nadwyżka VAT i wskazałem ją do zwrotu (...)  »
Sankcje w podatku VAT
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 6
W przypadku gdy podatnik popełni błąd w rozliczaniu VAT skutkujący zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem zwrotu VAT, może narazić się na sankcję, która w zależności (...)  »
Stawka VAT przy refakturowaniu mediów
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 6
Spółka z o.o. zawarła umowę najmu lokalu użytkowego. W umowie jest zapis, że najemca ponosi koszty związane z lokalem. Z tytułu najmu co miesiąc będzie (...)  »
Moment rozliczenia faktury korygującej in plus przez nabywcę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. W październiku 2022 r. otrzymałem fakturę zakupu towaru (z października 2022 r.), na której kontrahent zastosował 8% stawkę (...)  »
Rozliczenie VAT od rekompensaty dla wytwórców ciepła
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 6
Jesteśmy przedsiębiorstwem ciepłowniczym. W oparciu o przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono system (...)  »
Korekta in minus WNT
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 6
W dniu 30 listopada 2022 r. kontrahent niemiecki (podatnik VAT) wystawił fakturę dokumentującą WNT. Fakturę otrzymaliśmy 2 grudnia 2022 r. Na fakturze jednak wystąpił błąd, (...)  »
Odliczenie VAT od rat za leasing kampera
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 6
Wykonuję usługi polegające m.in. na układaniu indywidualnych planów dietetycznych dla swoich klientów. Na cele tej działalności planuję wziąć w leasing pojazd typu kamper o masie (...)  »
Udostępnienie pracownikom służbowych samochodów
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 6
Udostępnienie pracownikowi pojazdu firmowego niekiedy jest traktowane jak odpłatne świadczenie usług - tak jak usługa wynajmu. Jest to zatem czynność opodatkowana VAT i zobowiązuje do (...)  »
Refakturowanie ubezpieczenia a VAT
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 6
Jestem podatnikiem VAT. Wynająłem innemu przedsiębiorcy halę magazynową. Z zawartej umowy najmu wynika, że na najemcę zostanie przeniesiony koszt ubezpieczenia hali (zgodnie z zawartą polisą (...)  »
Odliczenie VAT z faktury "metoda kasowa"
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 6
W dniu 23 listopada 2022 r. otrzymałem fakturę zakupu zawierającą adnotację "metoda kasowa". Czy VAT z tej faktury mogę odliczyć dopiero w rozliczeniu za okres, (...)  »
Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 6
Zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje drobnym przedsiębiorcom z uwagi na określony ustawowo limit obrotów. Limit ten w 2023 r. będzie taki sam jak w 2022 (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT w przypadku usług transportu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 6
Świadczę usługi transportu towarów. Faktura za usługę transportu została wystawiona przed faktycznym wykonaniem usługi. Czy w takiej sytuacji obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dacie (...)  »
Usługa na nieruchomościach w UE a informacja podsumowująca
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym także do VAT UE. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej będę również świadczył m.in. usługi na nieruchomościach na terenie Belgii i (...)  »
Dokumentowanie dla celów VAT działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 6
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Zatrudniamy pracownicę na umowę o pracę na pełny etat na stanowisku sekretarki. Poza godzinami pracy zamierzamy pracownicy tej zlecić prowadzenie warsztatów (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT od pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 6
Spółka z o.o. (podatnik VAT) udzieliła pożyczki innemu przedsiębiorcy (podatnikowi VAT). Spłata pożyczki będzie następowała w kilku ratach. Kiedy w tej sytuacji powstanie obowiązek podatkowy? (...)  »
Termin zwrotu VAT w przypadku złożenia korekty deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 6
Podatnik w dniu 21 października 2022 r. złożył rozliczenie JPK_VAT za wrzesień br. W rozliczeniu tym wykazał zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie (...)  »
Korygowanie deklaracji złożonych w systemie OSS i IOSS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 6
W projekcie nowelizacji w ramach pakietu SLIM VAT 3 proponuje się wprowadzenie nowych regulacji. Mają one pozwolić podatnikom lub w określonych sytuacjach pośrednikom na złożenie (...)  »
Sprzedaż ryb z własnej hodowli a VAT
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 6
Posiadam gospodarstwo rolne powyżej 1 ha. Na własnych stawach hodowlanych hoduję ryby, które następnie sprzedaję w stanie nieprzetworzonym. Czy w tym zakresie mogę korzystać ze (...)  »
Czynności uwzględniane w limicie podmiotowego zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 6
Prowadzę działalność handlową i korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT ze względu na niewielkie obroty. Dotychczas dokonywałem sprzedaży wyłącznie na terenie Polski. Planuję rozpocząć sprzedaż (...)  »
Korekta VAT przy zmianie zasad użytkowania samochodu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 6
Zdarza się, że w trakcie użytkowania samochodu firmowego podatnik dokonuje zmiany sposobu jego wykorzystania. Zmiana ta może spowodować obowiązek lub prawo do dokonania korekty odliczonego (...)  »
Prawo do odliczenia VAT z faktury z zawyżoną stawką VAT
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 6
Firma (czynny podatnik VAT) otrzymała fakturę zakupu ze stawką VAT 23%, pomimo że faktura ta dokumentuje usługi transportowe, dla których spełnione są warunki zastosowania 0% (...)  »
Dokument celny z zestawem danych H7 potwierdzający import towarów
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 6
Dokonałam zakupu towarów reklamowych z Wielkiej Brytanii i otrzymałam z urzędu celnego poświadczone zgłoszenie celne ZC299H7 z wykazaną kwotą podatku VAT. Dotychczas, dokonując zakupu towarów (...)  »
Przeniesienie własności nieruchomości nabytej w wykonaniu umowy zlecenia powierniczego a VAT
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 6
Spółka zamierza zawrzeć umowę powierniczego nabycia nieruchomości na rzecz zlecającego. Transakcja zakupu nieruchomości będzie zwolniona z VAT. Spółka jak i zlecający są podatnikami VAT. Spółka (...)  »
Stawka VAT na remont podłogi w domu
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 6
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną VAT, w ramach której świadczę usługi montażu podłóg (płytek, paneli) w budynkach jednorodzinnych, zazwyczaj o powierzchni do 300 m 2 . (...)  »
Odliczenie VAT z faktury od notariusza
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 6
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT), zajmująca się gospodarką wodno-ściekową w gminie, przejęła aportem kanalizację deszczową w zamian za udziały. Kanalizacja służy spółce do osiągania (...)  »
Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 6
Kasa rejestrująca nie pozwala po wydrukowaniu paragonu na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej, w związku z tym korekta błędnych zapisów powinna być dokonywana za (...)  »
Skutki w VAT nieodpłatnego wydania prezentów o małej wartości
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 6
Spółka cywilna prowadzi stację kontroli pojazdów i stację paliw. Spółka planuje jako element zachęty do ponownego skorzystania z oferowanych przez nią usług, w ramach prowadzonej (...)  »
Limit zwolnienia z VAT dla podatnika rozpoczynającego działalność
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 6
Rozpocząłem działalność gospodarczą w dniu 4 lipca 2022 r. Pierwszej sprzedaży dokonałem w dniu 5 sierpnia 2022 r. Jak powinienem ustalić limit obrotów, do którego (...)  »
Faktura VAT RR wystawiona w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 6
Podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia fakturę VAT RR w dwóch egzemplarzach dokumentującą nabycie tych produktów. Faktura VAT RR może być, (...)  »
Udokumentowanie dla celów VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 6
Prowadzę myjnię samochodową, warsztat samochodowy i sklep z częściami samochodowymi oraz restaurację. Zamierzam sprzedać zorganizowaną część prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa, tj. restaurację wraz z pracownikami, (...)  »
Ulga na złe długi w VAT u wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Mam kilka faktur sprzedaży, których okres 90 dni liczony od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze upłynął w lipcu 2022 (...)  »
Transakcja łańcuchowa z udziałem polskich podatników
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 6
Sprzedałem w listopadzie 2022 r. towar na rzecz innej polskiej firmy, która odsprzedała go niemieckiej firmie. Towar transportowany jest bezpośrednio z mojej firmy do niemieckiego (...)  »
Stawka VAT przy sprzedaży lodów i napojów lodowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 6
Sprzedajemy lody amerykańskie i włoskie, które sami produkujemy w automatach z zakupionych mieszanek. Sprzedaż prowadzona jest przez tzw. okienko w sklepie spożywczym. Prowadzimy również sprzedaż (...)  »
Opodatkowanie VAT napiwku
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 6
Spółka (czynny podatnik VAT) prowadzi restaurację, w której zatrudnia kelnerów. Częstą praktyką jest zostawianie przez klientów kelnerom dobrowolnych napiwków. Funkcjonujący w spółce program pozwala na (...)  »
Zasady rozliczania VAT w przypadku WSTO
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 6
Aby dana dostawa mogła zostać uznana za wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO), muszą być spełnione pewne warunki. Transakcja ta musi być dokonana na rzecz (...)  »
Warunki powrotu do zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 6
Działalność gospodarczą prowadzę od 2006 r. i od tego czasu jestem czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem mojej działalności jest wykonywanie niektórych czynności rzeczoznawcy majątkowego. W ramach (...)  »
Rozliczenie zakupu i sprzedaży używanych wózków widłowych opodatkowanych w systemie marży
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 6
Zajmuję się skupem i sprzedażą m.in. używanych wózków widłowych. Planuję zakupić kilka takich wózków od kontrahenta z Niemiec, który ma identyczny profil działalności jak mój. (...)  »
Rozliczenie VAT przy wycofaniu lokalu z działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 6
W praktyce zdarza się, że podatnicy wycofują lokale będące u nich w firmie środkiem trwałym do majątku prywatnego. Czynność ta rodzi określone konsekwencje w podatku (...)  »
Świadczenie usług budowlanych a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 6
Świadczący usługi budowlane może korzystać ze zwolnienia z kas rejestrujących, jeżeli otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, a (...)  »
Usługi budowlane świadczone w Niemczech dla polskiego podatnika
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 6
Świadczymy usługi budowlane na terenie Niemiec. Nabywcą tych usług jest polski podatnik VAT, który nie jest zarejestrowany dla celów VAT na terenie Niemiec. Kto w (...)  »
Sprzedaż sprzętu przez podatnika zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 6
Podmiot leczniczy (szpital) będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT dokonuje sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej VAT. Na cele działalności wyłącznie zwolnionej z VAT w 2013 r. szpital (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach wywozu nieczystości
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 6
Rozpocząłem działalność gospodarczą, w ramach której będę świadczył usługi wywozu nieczystości płynnych. Usługi będę świadczył zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Kiedy powstaje obowiązek (...)  »
Zwolnienie z VAT wspólnoty mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 6
Towarzystwo budownictwa społecznego spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, a także zarządza i administruje wspólnotami mieszkaniowymi. Czy spółka (...)  »
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 6
MPP polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, zaś zapłata całości (...)  »
VAT marża przy sprzedaży używanego auta firmowego
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 6
Jestem podatnikiem VAT. Kilka lat temu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem samochód osobowy (środek trwały) na podstawie umowy kupna - sprzedaży. Kupując samochód, planowałem (...)  »
Usługa na nieruchomości a informacja VAT_UE
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 6
Z tytułu wykonywanych w kraju usług budowlanych nie przekraczam kwoty limitu zwolnienia podmiotowego z VAT (200.000 zł). Złożyłem VAT-R, zaznaczając, że korzystam ze zwolnienia z (...)  »
Zmiany przy zwrotach VAT dla podatników bezgotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 6
Przepisy dotyczące przyspieszonego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Ich podstawowym założeniem była popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce. (...)  »
Czy myjnia samochodowa będzie musiała stosować kasę rejestrującą on-line?
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi budowlane wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność. Nie ewidencjonuję sprzedaży w kasie rejestrującej. Od grudnia 2022 r. rozszerzę działalność (...)  »
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wystawienie faktury
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Planuję sprzedaż zorganizowanej części prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa. Czy transakcję tę muszę udokumentować fakturą? Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się (...)  »
Limit zwolnienia z VAT w przypadku sprzedaży środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 6
Spółka zwolniona podmiotowo z VAT zamierza sprzedać używany samochód firmowy wprowadzony do środków trwałych. Czy wartość sprzedaży tego samochodu wlicza się do limitu uprawniającego do (...)  »
Stawka VAT na transport poza krajem
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 6
Polska firma transportowa wykonała usługę transportu towarów dla innej polskiej firmy na trasie Wielka Brytania - Norwegia przez Francję. Jaką stawką VAT należy opodatkować ten (...)  »
Udokumentowanie sprzedaży złomu dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 6
Oddałem na złom wrak samochodu (PKWiU 38.11.49.0), za co otrzymałem 1.000 zł. Samochód był wykorzystywany w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej opodatkowanej VAT i uległ (...)  »
Zakup naczepy z UE a VAT-23
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 6
W październiku 2022 r. na potrzeby prowadzonej działalności nabyłem od kontrahenta niemieckiego naczepę samochodową. Czy przy zakupie naczepy z UE należy złożyć VAT-23? W przypadku (...)  »
Kolejne zmiany w VAT związane ze SLIM VAT 3
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 6
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie od 1 stycznia 2023 r. kolejnego pakietu rozwiązań ułatwiającego rozliczanie podatku VAT - tzw. SLIM VAT 3. Proponowane zmiany mają m.in. (...)  »
Wykazanie w JPK_VAT korekty odliczonego VAT w związku ze sprzedażą samochodu
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 6
Spółka z o.o. wykupiła samochód z leasingu do majątku firmowego, który od razu po wykupie przeznaczyła do sprzedaży (stanowi on towar handlowy). Z faktury wykupu (...)  »
Towary otrzymane nieodpłatnie - skutki w VAT
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 6
Pub od dostawcy kawy otrzymał nieodpłatnie filiżanki z logo kawy, a od dostawcy piwa szklanki z logo marki tego piwa. Z tego tytułu pub zobowiązał (...)  »
Zasady dokonywania zwrotu VAT podróżnym
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 6
Reguły dotyczące zwrotu VAT podróżnym stosuje się wyłącznie do osób fizycznych, których miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium UE. Przy czym zwrot ten przysługuje tylko (...)  »
Stawka VAT na wymianę stolarki okiennej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 6
Wykonałem usługę budowlaną polegającą na wymianie stolarki okiennej w budynku biurowym. Jaką stawką VAT opodatkować wykonaną przeze mnie usługę: 8% czy 23%? Obniżoną 8% stawkę (...)  »
Planowane od 2023 r. zmiany dotyczące ustalania prewspółczynnika
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022, strona 6
Podatnicy VAT mogą odliczać VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT. Niemożliwe jest natomiast odliczanie podatku naliczonego od wydatków dotyczących czynności zwolnionych z VAT. (...)  »
Skutki w VAT darowizny firmy członkowi rodziny
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022, strona 6
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną VAT, której przedmiotem jest sprzedaż usług gastronomicznych (restauracja). Ze względu na stan zdrowia planuję dokonać darowizny całej firmy na rzecz (...)  »
Rozliczenie rabatu pośredniego na gruncie VAT
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 6
W sytuacji gdy udzielany jest rabat bezpośredniemu nabywcy towaru, to podatnicy nie mają problemów z rozliczeniem podatku VAT. Komplikacje pojawiają się jednak, gdy sprzedawca udziela (...)  »
Kursy na prawo jazdy a VAT
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 6
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą - szkołę nauki jazdy (PKD 85.53.Z "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu"). Wśród usług szkolenia osób (...)  »
Korekta w ramach ulgi na złe długi w VAT u dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 6
Zalegam z płatnością należności za faktury zakupu towaru. Czy jeżeli przed upływem 90 dni od upływu terminu, określonego w fakturze, zawrę z kontrahentem porozumienie zmieniające (...)  »
Zastosowanie ulgi na złe długi w VAT u wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022, strona 6
Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. (...)  »
Zaliczka na poczet nabycia produktów rolnych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022, strona 6
W ramach prowadzonej działalności kupuję m.in. buraki od rolników ryczałtowych. Rozważam możliwość wpłacania rolnikom zaliczek na poczet takich dostaw. Czy zaliczki te powinny być udokumentowane (...)  »
Sporządzanie faktury zaliczkowej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022, strona 6
Podatnik, który otrzymał zaliczkę, co do zasady, ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową. Należy ją sporządzić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.