Usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym, świadczona przez czynnego podatnika VAT na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje tę nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje ją innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 8 października 2021 r., (...)