Spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, chcąc uniknąć uzyskania statusu podatnika CIT, powinna w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. złożyć pierwszą informację o podatnikach CIT oraz PIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki. Kwestie te reguluje art. (...)