Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek dokonania wyboru na dany rok podatkowy formy opodatkowania dla uzyskiwanych z tej aktywności przychodów (dochodów). Większość z nich, choć nie wszyscy, ma jednocześnie obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o dokonanym wyborze. Są to podatnicy, którzy zdecydują się na podatek liniowy oraz ci, którzy wybiorą zryczałtowane formy opodatkowania, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę (...)