Kwestia opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia części nieruchomości nabytej do majątku jednego z małżonków po ustaniu wspólności małżeńskiej, w odniesieniu do nieruchomości uprzednio objętej wspólnością majątkową, była już przedmiotem interpretacji ogólnej Ministra Finansów. Interpretacja ta odnosiła się jednak wyłącznie do opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia części nieruchomości nabytej w spadku po śmierci małżonka. Przypomnijmy, że przełomową dla rozstrzygnięcia tej kwestii (...)