"Czynny żal" musi złożyć sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Nie może tego w jego imieniu zrobić pełnomocnik. Tak odpowiedziało Ministerstwo Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa. "Czynny żal" to zawiadomienie składane organowi ścigania, np. urzędowi skarbowemu, w celu uniknięcia kary za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, np. za przesłanie nierzetelnej ewidencji w ramach JPK_V7M. Stanowi ono przyznanie się do dokonania (...)