Okolicznością decydującą o możliwości skorzystania ze zwolnienia od pdof, nazywanego popularnie ulgą mieszkaniową, jest wydatkowanie począwszy od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości środków uzyskanych z tej transakcji, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło jej odpłatne zbycie, na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o pdof. W przepisie tym ustawodawca wskazał (...)