W 2021 r. m.in. osoby świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia oraz weterynaryjne zyskały możliwość wykonywania ich w ramach wolnego zawodu również w sytuacji, gdy usługi te świadczyły na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Efektem takich uregulowań był wzrost zainteresowania opodatkowaniem kartą podatkową gospodarczej aktywności tych grup zawodowych. Podstawowym kryterium wyboru na 2021 r. przez medyków (...)