Wsparcie finansowe stanowiące bezzwrotny grant otrzymane ze środków unijnych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na gruncie pdof stanowi przychód korzystający ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o pdof. W konsekwencji wydatki sfinansowane tym przychodem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o pdof. Tak (...)