Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 3.000 zł, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych ma wynieść 19,60 zł. Taką propozycję wysokości tego wynagrodzenia i stawki przyjęła Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. O ile na dalszym etapie prac legislacyjnych nie nastąpią w tym zakresie zmiany, to kwota minimalnego wynagrodzenia (...)