Dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych styczeń jest wyjątkowo gorącym miesiącem. Z jego końcem zobowiązani są oni bowiem wywiązać się ze swoich obowiązków wobec fiskusa w zakresie sporządzania i przekazywania rocznych deklaracji, informacji i rozliczeń podatkowych. Na podmiotach będących płatnikami pdof w styczniu ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania fiskusowi informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-11A oraz PIT-R. Jak już wskazano, zasadniczo (...)