Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.286 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 18.04.2024 r.
 • Wydatki pracownicze w kosztach podatkowych pracodawcy
 • Podatki i opłaty w działalności przedsiębiorcy
poniedziałek - 22.04.2024 r.
 • Elastyczne systemy i rozkłady czasu pracy, w tym dla pracowników-rodziców
 • Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego
czwartek - 25.04.2024 r.
 • Obowiązki w ZUS w razie zatrudnienia pracownika
 • Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w 2024 r.
poniedziałek - 29.04.2024 r.
 • Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w interpretacjach Dyrektora KIS
 • Świadczenia dla niepełnosprawnych wypłacane nie tylko przez ZUS
15.04.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez państwowe instytucje kultury do ministra albo kierownika urzędu centralnego (centralnego organu administracji (...)
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk do Polskiej Akademii Nauk
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ministra właściwego do spraw zdrowia
Spółki i wspólnicy
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Dostęp wspólników do dokumentów finansowych spółki
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 17
Kwestie związane z dostępem wspólników i akcjonariuszy do dokumentów finansowych spółek kapitałowych regulują ustawa o rachunkowości oraz Kodeks spółek handlowych. O ile ustawa o rachunkowości (...)  »
Przeznaczenie zysku zatrzymanego w spółce komandytowej do wypłaty a KRS
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 17
Jesteśmy spółką osobową (Sp. z o.o. Sp.k.), podatnikiem CIT. Na kapitale zapasowym został zatrzymany zysk za 2022 r. Wspólnicy zamierzają na dniach podjąć uchwałę o (...)  »
Gdy wierzyciel rozważa pozwanie członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 17
Jestem wierzycielem spółki z o.o. Komornik poinformował mnie, że w najbliższym czasie umorzy egzekucję przeciwko spółce z o.o. - mojemu dłużnikowi. Rozważam więc pozwanie członków (...)  »
Obowiązki spółki z o.o. związane z poniesieniem straty, w tym kwalifikowanej
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 17
W spółkach z o.o., których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, minął już termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego. Jeśli zgodnie z nim spółka odnotowała (...)  »
Od kogo dochodzić długów spółki komandytowej?
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 17
Jestem kontrahentem spółki komandytowej. Zalega ona mi w płatnościach za kilka faktur. Jej komandytariuszami są ojciec i syn, a komplementariuszem spółka z o.o. Prywatnie wiem, (...)  »
Rozliczenie PCC przy przekształceniu indywidualnej działalności w spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 17
Planuję przekształcić formę prowadzonej indywidualnie działalności w spółkę z o.o. Majątek wnoszony do spółki będzie znaczny. Przy tym kapitał zakładowy zamierzam ustalić na poziomie 100.000 (...)  »
Skrót nazwy spółki w obrocie
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 17
Kodeks spółek handlowych wprost dopuszcza skracanie nazwy (firmy) spółki w części dotyczącej określenia jej rodzaju: sp.j., sp. z o.o. itp. Pomimo tego podmioty w obrocie (...)  »
Planowane przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę a skumulowane zyski
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 17
Jestem indywidualnym przedsiębiorcą. Zamierzam przekształcić formę prowadzonej działalności w spółkę z o.o. Nie wypłacałem całego zysku wypracowanego w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Czy, jeśli nie (...)  »
Niezbędne elementy protokołu z posiedzenia zarządu
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 17
Nasza nowo założona spółka z o.o. liczy trzech członków zarządu. Wkrótce będą oni podejmować uchwały. Posiedzenia zarządu będą się odbywać w siedzibie spółki. Czy każda (...)  »
Upadłość konsumencka członka zarządu szansą dla wierzyciela spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 17
Upadłość konsumencka członka zarządu spółki z o.o. otwiera szansę na dochodzenie przez wierzycieli spółki wobec niego roszczeń z art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Sprawne zgłoszenie (...)  »
Wątpliwości dotyczące wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 17
Zarząd spółki z o.o. rozważa wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w pierwszej połowie 2024 r. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. zostało zatwierdzone i wykazuje (...)  »
Czy członek zarządu zawsze podlega zgłoszeniu do CRBR?
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 17
W spółce z o.o. jest dwóch wspólników. Każdy z nich ma po 50% udziałów w kapitale zakładowym. Wchodzą oni także w skład zarządu. Poza nimi (...)  »
Ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 17
Pomniejszenie grona wspólników handlowej spółki osobowej, m.in. z powodu wystąpienia wspólnika, nie wyklucza dalszego prowadzenia działalności w jej ramach. W takim przypadku spółka powinna rozliczyć (...)  »
Przekształcenie spółki jawnej w komandytową z PCC
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 17
Spółka jawna zamierza dokonać przekształcenia w spółkę komandytową. Wspólnikami spółki są dwie osoby fizyczne i spółka z o.o. W związku z przekształceniem nie jest planowane (...)  »
Warunki wprowadzania zmian w spółce z o.o. w trybie S24
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. założonej w trybie S24. Umowa spółki w zeszłym roku była zmieniona u notariusza. W tym roku zaistniała potrzeba (...)  »
Fałszywe oświadczenia przy zakładaniu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 17
Rejestracja spółki w trybie S24 pozwala uiszczać wkłady na pokrycie kapitału po uzyskaniu wpisu do KRS. W razie tradycyjnej ścieżki zakładania spółki wszystkie wkłady muszą (...)  »
Nieodpłatne wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Chcemy nieodpłatnie wycofać ze spółki zabudowaną nieruchomość do naszych prywatnych majątków stosownie do posiadanych udziałów w zyskach (kapitale spółki). (...)  »
Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 17
Zarząd spółki z o.o. chciałby w przyszłości zwoływać zgromadzenie wspólników poprzez wysyłanie wspólnikom zaproszeń e-mailem. Czy skorzystanie z tej opcji wymaga spełniania warunków wynikających z (...)  »
Weryfikacja danych klienta przez instytucje obowiązane w CRBR i w zagranicznych rejestrach
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 17
Jedna z powinności instytucji obowiązanych (IO) dotyczy konieczności poznania swoich klientów i ustalenia ich beneficjentów rzeczywistych. W przypadku klientów będących spółkami czy innymi osobami prawnymi (...)  »
Przystąpienie osoby prawnej do spółki jawnej a CIT-15J
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 17
Do spółki jawnej osób fizycznych przystąpiła spółka z o.o. Zmiana w składzie wspólników nastąpiła na podstawie aneksu do umowy spółki. Będzie ona zgłoszona do KRS. (...)  »
Nazwa spółki po otwarciu likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 17
Jestem księgową w spółce z o.o. Będzie ona likwidowana. Wkrótce wspólnicy podejmą stosowną uchwałę u notariusza. Następnie zostanie złożony wniosek o wpis do KRS informacji (...)  »
Gdy spółka z o.o. ma być pożyczkodawcą dla swojego udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 17
Spółka z o.o. może być pożyczkodawcą dla swojego wspólnika. Umowa pożyczki pomiędzy nimi co do zasady nie wymaga zachowania szczególnej formy z wyjątkiem sytuacji, gdy (...)  »
Nie ma PCC przy podziale spółki przez wydzielenie
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 17
Zarząd spółki z o.o. podjął uchwałę o wydzieleniu ze spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zostanie ona przejęta przez inną spółkę z o.o., która w tym celu (...)  »
Prawo wspólnika spółki komandytowej do wypłaty zysku
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki komandytowej. Od lat w spółce wspólnicy otrzymują zaliczki na poczet zysku. Za 2022 r. wypracowany zysk był dużo większy niż wypłacone zaliczki. (...)  »
Wpis spółki komunalnej do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 17
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ułatwia identyfikację każdej osoby fizycznej będącej właścicielem podmiotu prawnego lub sprawującej nad nim kontrolę. Rejestr ma służyć realizacji tytułowych celów ustawy (...)  »
Rozliczenie zaliczki pobranej przez udziałowca spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 17
Wspólnik spółki z o.o. otrzymywał zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Czy jest możliwość skompensowania ich z należną mu dywidendą? Nie jest to możliwość, a obowiązek (...)  »
Gdy w spółce jawnej pozostaje jeden wspólnik
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 17
Jestem księgową zatrudnioną w spółce jawnej. Zmarł jeden z dwóch jej wspólników. Sprawdziłam, że w umowie spółki nie ma żadnych postanowień dotyczących wstąpienia do spółki (...)  »
Kary za nieprawidłowe realizowanie bądź brak realizacji obowiązków AML
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 17
Instytucje obowiązane muszą realizować określone obowiązki nałożone na nie ustawą AML. Za ich naruszenie grożą im kary administracyjne. Jedna z powinności dotyczy zapewnienia udziału osób (...)  »
Natychmiastowe odwołanie członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 17
Jestem jednym z trzech wspólników spółki z o.o. W spółce w skład zarządu wchodzi osoba, która nie jest wspólnikiem. Nadużyła ona zaufania wspólników i w (...)  »
Wymogi dotyczące umów z funkcjonariuszami spółki
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 17
Przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają, aby wspólnicy (akcjonariusze) wyrazili zgodę na zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem (...)  »
Zbycie udziału spółkowego w oparciu o przepisy K.s.h. nie podlega PCC, a sprzedaż podlega PCC
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 17
Zamierzam nabyć udział w spółce komandytowej. Zapłacę za niego określoną kwotę na podstawie umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza). Będzie to umowa zawarta (...)  »
Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki cywilnej wspólnikowi
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 17
Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. Wraz z drugim wspólnikiem planujemy zakończyć współpracę w ramach spółki. Czy jest możliwe, abym ja odkupił przedsiębiorstwo spółki w celu (...)  »
Wszystkie adresy spółki
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 17
Siedzibą spółki jest wskazana w umowie miejscowość. W KRS dodatkowo trzeba wskazać adres spółki i adresy członków zarządu, a czasem też wspólników. W REGON można (...)  »
Ogłoszenie w MSiG, gdy w spółce ma być obniżony kapitał zakładowy
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 17
Nasza spółka z o.o. planuje obniżyć kapitał zakładowy. W jego ramach zmniejszona ma zostać wartość nominalna udziałów. Za zgodą wspólników obniżenie zostanie dokonane bez wypłat (...)  »
Czy główna księgowa odpowiada za terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 17
Jestem komplementariuszem w spółce komandytowej. Sytuacja finansowa spółki jest niestabilna. Raz jest lepiej, raz wręcz na granicy wypłacalności. Główna księgowa zatrudniona w spółce informuje wspólników (...)  »
Jak określić wartość rynkową sprzedawanych udziałów?
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 17
W sytuacji gdy umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. nie jest objęta VAT, kupujący musi rozliczyć się z PCC. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa udziałów. (...)  »
Były członek zarządu spółki z o.o. i obrona przed spłacaniem jej długów
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 17
Byłem członkiem zarządu spółki z o.o. Zrezygnowałem z pełnienia funkcji. Zostałem pozwany przez wierzyciela spółki o spłatę jej długu. Powód wszczął postępowanie przeciwko spółce i (...)  »
Forma wypowiedzenia umowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Zamierzam złożyć wypowiedzenie umowy spółki. Spółka jest właścicielem nieruchomości. Czy fakt ten wpływa na wymóg co do formy wypowiedzenia umowy spółki, (...)  »
Pożyczka wspólnika dla spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 17
Wspólnicy spółki jawnej mogą wystąpić w roli pożyczkodawców, udzielając pożyczki swojej własnej spółce. Zawierając umowę, należy zwrócić uwagę na szczególny sposób reprezentacji spółki oraz ustalić (...)  »
Zatrzymanie całego zysku w spółce może krzywdzić mniejszościowych wspólników
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 17
Rok obrotowy w naszej spółce pokrywa się z kalendarzowym. W związku z tym zwyczajne zgromadzenie wspólników będzie przeprowadzone w II kwartale 2024 r. Większościowi wspólnicy, (...)  »
Umowa najmu między spółką a członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 17
Nasza spółka z o.o. ma zawrzeć umowę z członkiem zarządu. Będzie on wynajmował od spółki mieszkanie na zasadach rynkowych. Umowa będzie zawarta w formie pisemnej, (...)  »
Zasady zawieszania członków zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 17
Kodeks spółek handlowych w bardzo ograniczonym zakresie reguluje zasady zawieszenia w czynnościach członka zarządu spółki z o.o. Podjęcie takiej decyzji może nastąpić w interesie członka (...)  »
Przekazanie jednemu ze wspólników przedsiębiorstwa rozwiązywanej spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 17
Spółka jawna prowadzi hurtownię artykułów elektrycznych. Dobrze prosperuje. Spółka ma dwóch wspólników. Jeden z nich ze względu na wiek i stan zdrowia nie chce już (...)  »
Jednoosobowa reprezentacja spółki
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 17
Mam zawrzeć umowę z nowym kontrahentem - spółką z o.o. W KRS jest wpisane, że zarząd ma 3 członków i że każdy z nich jest (...)  »
Ucieczka przed wierzycielami w spółkę
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 17
Gwałtowne pogorszenie sytuacji finansowej i ryzyko upadłości podsuwają przedsiębiorcom myśli o założeniu nowego podmiotu, który faktycznie przejmie dotychczasową działalność bez bagażu zobowiązań. Realizacja takiego pomysłu (...)  »
PCC przy umowie sprzedaży przedsiębiorstwa w razie wystąpienia ujemnej wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 17
Spółka z o.o. zamierza kupić przedsiębiorstwo. Cena nabycia tego przedsiębiorstwa będzie niższa od wartości godziwej przejmowanych aktywów netto, co spowoduje powstanie ujemnej wartości firmy. Czy (...)  »
Czy powołanie kolejnych członków zarządu wymaga zmiany umowy spółki?
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 17
Spółka z o.o. ma aktualnie dwóch członków zarządu: prezesa i wiceprezesa. Wspólnicy chcą powołać dwóch kolejnych członków zarządu. Czy wystarczy, że w tym celu podejmą (...)  »
Warunki wypłaty w spółce z o.o. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 17
Wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i przeznaczonym do podziału (wypłaty) uchwałą wspólników. Taka decyzja jest, co (...)  »
Papierowy dokument jako załącznik do e-wniosku o wpis zmian do KRS
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 17
Wspólnik spółki jawnej zbył ogół praw i obowiązków wspólnika na inną osobę. Uzyskał na to wymaganą, pisemną zgodę wszystkich pozostałych wspólników. Obecnie jest przygotowywany e-wniosek (...)  »
Za zaległości podatkowe spółki odpowiada członek zarządu, a nie prokurent
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 17
Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Jednak w spółce to prokurent samoistny odpowiadał za strategię podatkową spółki, rozliczenia, sprzedaż oraz nabycie towarów i usług. Spółka (...)  »
Kary za naruszenie obowiązków wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 17
Szereg podmiotów musi ujawniać dane swoich beneficjentów rzeczywistych w CRBR. Po realizacji pierwszego zgłoszenia należy pamiętać o konieczności aktualizowania danych podmiotu zgłaszającego i informacji o (...)  »
Do więzienia za wyrządzoną spółce szkodę
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 17
Członkowie zarządu spółki z o.o. decyzją rady nadzorczej będą pociągani do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce. Czy są podstawy do pociągnięcia ich również do odpowiedzialności (...)  »
Syn pełnomocnikiem wspólnika na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 17
Jestem jednym z 20 wspólników spółki z o.o. W ramach tej spółki skupieni są handlowcy, którzy w budynku wybudowanym przez spółkę prowadzą swoje sklepy. Zarząd (...)  »
Sposoby na kłopoty z dziedziczeniem udziałów
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 17
Umowa spółki z o.o. może ograniczać wstąpienie spadkobierców wspólnika do spółki. Wprowadzenie do umowy postanowień tego rodzaju może być zasadne, gdy pozostali wspólnicy nie będą (...)  »
Nie można zgłosić zawieszenia spółki handlowej z datą wsteczną
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 17
Z dniem 1 stycznia 2024 r. zawiesiłam działalność spółki na 24 miesiące. Na jakim druku powinnam wysłać wniosek do KRS, skoro druk KRS-Z62 jest nieaktualny? (...)  »
Kto podpisuje za spółkę umowę pożyczki między nią a jej wspólnikiem?
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 17
Spółka jawna chce udzielić pożyczki swojemu wspólnikowi (osobie fizycznej). Poza nim w spółce jest drugi wspólnik (także osoba fizyczna). Do samodzielnej reprezentacji spółki uprawniony jest (...)  »
Likwidatorzy powinni pamiętać o zabezpieczeniu wierzytelności spornych
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 17
Podstawowe obowiązki likwidatorów spółki z o.o. to zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku. W przypadku znanych spółce wierzycieli, którzy się (...)  »
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 17
Jestem księgową spółki jawnej. Wspólnik tej spółki chce otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki. Czy jest to możliwe? TAK, o ile rozwiązanie takie przewiduje umowa (...)  »
Prokurent może dokonywać za spółkę czynności z zakresu prawa pracy
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 17
Spółka z o.o. zatrudnia ponad 100 pracowników. W spółce ma być powołany prokurent. Czy prokurent będzie mógł jednoosobowo podpisywać dokumenty z zakresu prawa pracy, np. (...)  »
Spółka z o.o. bez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 17
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być spółką jednoosobową. Jedyny wspólnik wykonuje wszystkie czynności właściwe dla zgromadzenia wspólników. Jeśli jedyny wspólnik umiera albo z innych powodów (...)  »
Urlop macierzyński członkini zarządu a odpowiedzialność za zaległe składki spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 17
Byłam członkiem zarządu spółki z o.o. Urodziłam dziecko i rozpoczęłam urlop macierzyński. Jeszcze gdy byłam w ciąży, sytuacja finansowa spółki nie była najlepsza. Wniosek o (...)  »
Przekształcenie spółki bez sukcesji składki wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Planujemy przekształcić ją w spółkę z o.o. Spółka ma blisko 100 pracowników. Czy w przypadku przekształcenia dojdzie do sukcesji (...)  »
Jak zlikwidować prostą spółkę akcyjną?
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 17
Zakończenie działalności prostej spółki (PSA) akcyjnej może być przeprowadzone w ramach procedury likwidacji, a wówczas zastosowanie mają określone przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej. Ważne jest (...)  »
Koszty zgłoszenia do KRS zmiany umowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Wraz z pozostałymi wspólnikami chcemy wprowadzić zmiany do umowy spółki. Umowa była zawarta w formie pisemnej. Jaki jest koszt zgłoszenia takiej (...)  »
Zawarcie kontraktu menedżerskiego z członkiem zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 17
W spółce z o.o. został powołany kolejny członek zarządu. Jest to osoba, która nie jest wspólnikiem spółki. Ma on być wynagradzany na podstawie kontraktu menedżerskiego. (...)  »
Wykonywanie umowy o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 17
Członkowie zarządów spółek kapitałowych mogą być w nich zatrudnieni na podstawie umów o pracę, jeśli rzeczywiście wykonują pracę podporządkowaną właściwą dla stosunku pracy. Z racji (...)  »
Czy udziały spółki z o.o. mogą być oferowane nieznanym nabywcom?
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Szukamy zewnętrznych sposobów dofinansowania spółki. Czy w tym celu możemy w ramach crowdfundingu inwestycyjnego zaoferować udziały utworzone w (...)  »
Nieuchronna odpowiedzialność wspólnika za zaległe podatki spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Ma ona zaległości wobec urzędu skarbowego w zapłacie podatku akcyzowego. Czy US może dochodzić ode mnie spłaty tych zaległości, mimo że (...)  »
Wypłata dla wspólników zysków zatrzymanych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 17
W praktyce zdarza się, że wspólnicy spółki z o.o. chcą otrzymać środki pochodzące z zysku zgromadzone na kapitałach rezerwowych czy zapasowym. Mogą one być im (...)  »
Pierwsze zarządzenie dopłat w spółce z o.o. S24
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 17
Od lutego 2023 r. prowadzimy działalność gospodarczą w ramach spółki z o.o. Umowę spółki zawarliśmy i wniosek o wpis spółki złożyliśmy przez system S24. Chcemy (...)  »
Skutki utraty uprawnień do wykonywania zawodu przez partnera spółki
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki partnerskiej. Poza mną liczy ona jeszcze innych partnerów. Być może wkrótce jeden z partnerów utraci prawo do wykonywania zawodu, gdy ostatecznie ukończone (...)  »
Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę kapitałową
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 17
Indywidualny przedsiębiorca może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z o.o., akcyjną czy prostą spółkę akcyjną. Procedura przekształcenia została uregulowana przepisami (...)  »
Brak winy w niezgłoszeniu wniosku o upadłość spółki
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 17
Byłam członkiem zarządu spółki z o.o. Zostałam zawieszona w sprawowaniu funkcji ze względu na trudną sytuację osobistą, w tym śmierć bliskiej mi osoby, a ostatecznie (...)  »
Zarząd nie może sam zdecydować o zwrocie dopłat
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 17
W 2018 r. wspólnicy spółki z o.o. wnieśli dopłaty. Teraz zarząd jest w stanie dokonać ich zwrotu w związku z dobrą sytuacją finansową spółki. Czy (...)  »
Druga strona reprezentacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 17
Kodeksowe reguły reprezentacji spółki z o.o. mogą być w istotny sposób modyfikowane postanowieniami umowy spółki. Nie dotyczy to jednak zasad tzw. reprezentacji biernej, czyli reguł (...)  »
Naruszenie terminu zwołania zgromadzenia wspólników a ważność uchwał
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Otrzymałem zaproszenie na zgromadzenie wspólników dzień przed planowanym terminem. Wysłane ono zostało kilka dni przed datą tego zgromadzenia, na którym (...)  »
Wycofanie części wkładu ze spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 17
Chciałbym otrzymać zwrot części wkładu wniesionego do spółki komandytowej, w której jestem komandytariuszem. Mimo zwrotu, wartość mojego wkładu pozostanie większa od wysokości sumy komandytowej. Czy (...)  »
Krajowa ocena ryzyka a obowiązki instytucji obowiązanych
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 17
Katalog instytucji obowiązanych (IO) jest bardzo szeroki. Poza podmiotami z rynku finansowego obejmuje on także te świadczące usługi w zakresie wspomagania działalności gospodarczej. Każda instytucja (...)  »
Przed darowizną udziałów niekiedy konieczna jest zgoda spółki
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Umowa spółki sporządzona przez notariusza wymaga zgody spółki na zbycie udziałów. Udziela jej zarząd. Udziały chciałbym darować synowi. Czy w (...)  »
Losy nieruchomości spółki cywilnej po jej rozwiązaniu
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 17
Wraz z kolegą jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej, którą zamierzamy zlikwidować. W trakcie jej funkcjonowania nabyliśmy do majątku spółki (wspólników) nieruchomość. Czy w związku z rozwiązaniem (...)  »
Praca w spółce i samorządzie terytorialnym
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 17
Uczestnictwo w spółce nie zawsze może być połączone z zatrudnieniem lub sprawowaniem funkcji w jednostce samorządu terytorialnego (JST). Szczególnym ograniczeniom podlegają radni i osoby pełniące (...)  »
Ile jest czasu na dochodzenie długu spółki od członka jej zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 17
Moim dłużnikiem jest spółka z o.o. W 2022 r. umorzono postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce prowadzone z mojego wniosku. Nie próbowałem dochodzić jeszcze roszczeń od członków (...)  »
Możliwość zatrudnienia wspólnika w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 17
Wspólnik spółki cywilnej chciałby być zatrudniony w spółce jako kierowca. Pozostali wspólnicy w spółce mają pozycję dominującą i to oni przesądzają o losach spółki. Czy (...)  »
Źle sformułowana uchwała przyczyną nieważności wycofania nieruchomości ze spółki
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 17
Dość często wspólnicy spółki jawnej są zainteresowani wycofaniem składnika z jej majątku i przekazaniem go do swoich prywatnych majątków. Takie czynności są akceptowane przez organy (...)  »
Kiedy zgłosić jedynego spadkobiercę do KRS?
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Zmarł nasz główny udziałowiec. Jego najbliższą rodziną jest jego bratanek. Na mocy testamentu otrzymał on cały spadek, w (...)  »
Uchwały zarządu w protokole
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 17
Jestem nowo wybranym członkiem trzyosobowego zarządu spółki z o.o. Przeglądam dokumenty spółki. Brakuje w nich protokołów posiedzeń zarządu, są spisane najważniejsze uchwały z poprzednich lat. (...)  »
CRBR a spółki handlowe
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 17
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) ma ułatwiać walkę z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. W tym celu gromadzone są w nim informacje o beneficjentach rzeczywistych (...)  »
Likwidacja spółki cywilnej "w spadku"
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 17
Spółkę cywilną prowadziło małżeństwo. Mąż zmarł. Miał on 95% udziałów w zysku, a żona 5% udziałów. Za życia mąż ustanowił swojego syna zarządcą sukcesyjnym. Nie (...)  »
Zmiana umowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Chcemy wprowadzić do umowy spółki postanowienia dotyczące możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika. Umowa naszej spółki była zawarta (...)  »
Przejście na estoński CIT a termin podjęcia uchwały o podziale zysku
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 17
Spółki z o.o., akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe, a także spółki komandytowo-akcyjne spełniające kryteria ustawowe mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, tzw. estoński (...)  »
Skutki uchylenia uchwały wspólników dla nabywcy nieruchomości od spółki
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 17
Nabyłem nieruchomość od spółki z o.o. Na zbycie nieruchomości przez spółkę jej wspólnicy wyrazili zgodę w uchwale. Umowa sprzedaży nieruchomości została sporządzona u notariusza od (...)  »
Wypłata dywidendy, gdy spółka ma udziały własne
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki akcyjnej. Jej kapitał zakładowy dzieli się na 180.000 akcji, z czego 10.000 stanowią akcje własne odkupione przez spółkę od jednego (...)  »
Spór w spółce "pół na pół"
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 17
Spór w spółce z o.o. pomiędzy wspólnikami, którzy są jednocześnie członkami zarządu, może przynosić dla spółki katastrofalne skutki. Działający samowolnie w imieniu spółki członek zarządu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.