Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 26 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.532 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.03.2023 r.
 • Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
28.03.2023 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
Spółki i wspólnicy
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Gdy za spółkę ma działać prokurent bądź pełnomocnik
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 17
Poza członkami zarządu czy wspólnikami, spółkę handlową mogą reprezentować także pełnomocnicy albo prokurenci. Tylko ci ostatni podlegają wpisowi do KRS. Zwykłego pełnomocnika spółki nie sprawdzi (...)  »
Przekazanie przedsiębiorstwa spółki cywilnej małżonkowi będącemu jednocześnie jednym ze wspólników
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 17
Jesteśmy z mężem wspólnikami spółki cywilnej. Zamierzam się wycofać ze spółki. Przed likwidacją chcielibyśmy, aby mąż przejął przedsiębiorstwo i indywidualnie kontynuował działalność. Czy jest to (...)  »
Odpowiedzialność wspólnika bez prawa reprezentacji za zaległości podatkowe spółki
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Ma ona zaległości wobec urzędu skarbowego w zapłacie podatku VAT. Czy US może dochodzić ode mnie spłaty tych zaległości w sytuacji, (...)  »
Wycofanie składnika majątku ze spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 17
Często się zdarza, że wspólnicy chcą wycofać składnik majątku spółki jawnej i przekazać go do swoich prywatnych majątków. Taka czynność jest w pełni dopuszczalna. Może (...)  »
Wymóg niekaralności dotyczy szeregu funkcjonariuszy spółek
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 17
Jestem prokurentem spółki z o.o. Przeciwko mnie wszczęto postępowanie karne. Czy ewentualne skazanie wpłynie na możliwość pełnienia funkcji prokurenta? Kodeks spółek handlowych reguluje wymóg niekaralności (...)  »
Prokurent nie będzie mógł działać za spółkę w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 17
Jestem wspólnikiem i zarazem prokurentem spółki z o.o. Rozważamy wdrożenie likwidacji spółki. Czy po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki dalej będę mógł jako prokurent reprezentować (...)  »
Czy umowa zbycia udziałów jest skuteczna?
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 17
Do zbycia udziałów w spółce z o.o. może być wymagana zgoda spółki albo podmiotu trzeciego. Umowy zbycia mogą mieć charakter warunkowy. Wątpliwości czy doszło do (...)  »
Warunki wystąpienia wspólnika ze spółki przy sprzeciwie pozostałych jej uczestników
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 17
Chcę zrezygnować z udziału w spółce jawnej, której jestem wspólnikiem. Nie mogę dojść z pozostałymi wspólnikami do porozumienia w kwestii warunków rozliczenia mojego udziału w (...)  »
14 dni na zgłoszenie zmian do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 17
Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Jakiś czas temu spółka wyraziła zgodę na nabycie przez jednego ze wspólników udziałów innego wspólnika. Teraz spółka otrzymała zawiadomienie (...)  »
Umowa najmu między udziałowcem a spółką z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 17
Bazę lokalową dla działalności spółki z o.o. może stanowić także nieruchomość będąca własnością udziałowca spółki. Wspólnik może ją oddać spółce do korzystania na podstawie zawartej (...)  »
Zmiany w składzie zarządu są skuteczne od chwili ich zaistnienia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 17
W naszej spółce z o.o. zgromadzenie wspólników wybierze nowego, kolejnego członka zarządu. Jeden z członków zarządu choruje i być może niedługo złoży rezygnację. Od kiedy (...)  »
Gdy spółka jawna chce zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Chcemy zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej przez naszą spółkę. Nie mamy żadnych pracowników. Czy wniosek do KRS trzeba złożyć on-line? (...)  »
Uprawnienia sądu rejestrowego w ramach postępowania przymuszającego
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 17
Kompetencje sądu rejestrowego to nie tylko rozpoznawanie wniosków. Sąd ten może także wdrożyć postępowanie przymuszające, jeśli okaże się, że podmiot z KRS zaniedbał swój obowiązek (...)  »
Brak stanu niewypłacalności spółki a odpowiedzialność członka jej zarządu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 17
Wierzyciel spółki z o.o. skierował do mnie wezwanie do uregulowania jej długu wobec bezskuteczności egzekucji z jej majątku. Byłem członkiem zarządu tej spółki. Zrezygnowałem z (...)  »
Czy od prokurenta trzeba żądać pełnomocnictwa?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 17
Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Naszym kontrahentem ma zostać spółka jawna. Ma ją reprezentować jeden prokurent. Czy sprawdzenie jego danych w KRS wystarczy? Czy (...)  »
Małżonek-wspólnik a zakazy obowiązujące osoby pełniące funkcje publiczne
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 17
Osoby pełniące funkcje publiczne nie mogą posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów. Trybunał Konstytucyjny na kanwie sprawy dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej (...)  »
Przekształcenie spółki cywilnej w z o.o. a jej zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 17
Jestem wierzycielem spółki cywilnej. Wspólnicy nie chcą dobrowolnie uregulować zobowiązania, kwestionują też jego wysokość. Wskazali, że spółka została przekształcona w spółkę z o.o., a oni (...)  »
Podpisanie uchwały o podziale zysku, gdy wcześniej doszło do zmiany wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej osób fizycznych. Spółka prowadzi księgi rachunkowe. Z dniem 1 stycznia 2023 r. doszło do zbycia ogółu praw i obowiązków (...)  »
Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 17
Część udziałów w spółce z o.o. może zostać unicestwiona w drodze procedury umorzenia. Do umorzenia najczęściej dochodzi za zgodą wspólnika dysponującego udziałami. W ramach procedury (...)  »
Aport przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do innej spółki kapitałowej bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 17
Kapitał zakładowy naszej spółki akcyjnej będzie podwyższony. Nowe akcje obejmie inna spółka akcyjna, która na pokrycie akcji wniesie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przyjmujemy, że czynność ta (...)  »
Gdy spółka jawna jest dłużnikiem
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 17
Spółka jawna nie zapłaciła mi za dostarczone towary. Wiem już, że komornik umorzył egzekucję przeciwko tej spółce z wniosku innego wierzyciela z powodu jej bezskuteczności. (...)  »
Obowiązki sprawozdawcze spółek handlowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 17
Każda spółka handlowa prowadząca pełną księgowość musi w szczególności sporządzić sprawozdanie finansowe, ewentualnie także poddać je badaniu przez biegłego rewidenta, a następnie je zatwierdzić i (...)  »
Wejście wierzyciela do grona udziałowców
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 17
Spółka z o.o. zaproponowała wierzycielowi objęcie w spółce nowych udziałów w zamian za częściowe oddłużenie. Czy przeprowadzenie takiej procedury jest możliwe? TAK. Mowa tu o (...)  »
Zmiany w składzie zarządu a obowiązki wobec KRS i CRBR
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 17
W naszej spółce z o.o. jeden z członków zarządu zrezygnował z pełnienia funkcji. Na jego miejsce został wybrany nowy. Czy opłaty za zgłoszenie zmian do (...)  »
Długi spółki cywilnej przy zmianie jej składu
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 17
Wspólnik odchodzący ze spółki cywilnej jest zainteresowany, aby nie ciągnęły się za nim jej zadłużenia. Z kolei wspólnik przystępujący do spółki nie chce zaczynać działalności (...)  »
Błędna nazwa umowy nabycia udziałów w celu umorzenia a PCC
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 17
W trakcie zgromadzenia wspólników spółki z o.o. podjęta została uchwała przewidująca możliwość nabycia przez spółkę udziałów od wspólników w celu ich umorzenia. Jeden ze wspólników (...)  »
Przeniesienie nieruchomości ze spółki cywilnej na wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Drugim wspólnikiem jest moja córka. Mam 99% udziałów, a córka 1%. Każda z nas prowadzi też indywidualną działalność gospodarczą. W ramach (...)  »
Umowa o pracę dla wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 17
Wspólnik spółki z o.o. może być zatrudniony na etacie w swojej spółce, o ile zaistnieją elementy charakterystyczne dla stosunku pracy. Ich brak powoduje, że nie (...)  »
Weryfikacja danych z CRBR przez instytucje obowiązane i zgłaszanie rozbieżności
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 17
Prowadzę biuro rachunkowe. Moim klientem ma zostać spółka komandytowa. Ustalając jej beneficjentów rzeczywistych, okazało się, że w KRS widnieją inne dane niż te, które są (...)  »
Dyrektor podpisuje umowę za prostą spółkę akcyjną
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Naszym kontrahentem ma zostać prosta spółka akcyjna. W KRS jako organ uprawniony do reprezentacji podmiotu widnieje: RADA DYREKTORÓW, a (...)  »
Długi spółki jawnej a majątek małżonka wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 17
Małżonek wspólnika spółki jawnej, który pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, może odczuć negatywne skutki związane z niewykonywaniem zobowiązań przez spółkę. Takiego ryzyka nie musi (...)  »
Główna księgowa zatrudniona w spółce nie może być w radzie nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 17
W naszej spółce z o.o. z wyłącznym udziałem gminy działa rada nadzorcza. Jeden z jej członków będzie składał rezygnację. W to miejsce będzie powołana nowa (...)  »
Zwrot wkładu niepieniężnego dla wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Jeden ze wspólników tytułem wkładu wniósł sprzęt, który nie jest już wykorzystywany w działalności spółki. Czy wspólnicy mogą podjąć (...)  »
Podział zysku i pokrywanie strat w spółkach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 17
Kodeks spółek handlowych został istotnie zmodyfikowany w październiku 2022 r. Zmiany nie dotyczyły jednak zasad wypłaty zysku w spółce jawnej, partnerskiej czy komandytowej. Brak jest (...)  »
Sąd rejestrowy może nałożyć na wspólników grzywnę za brak obsadzonego zarządu
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 17
Jestem wraz z mężem wspólnikiem spółki z o.o. Byłam wcześniej członkiem zarządu. Zrezygnowałam z tej funkcji. Inny członek zarządu też zrezygnował z pełnienia tej funkcji (...)  »
Rozliczenie PCC od dopłat w spółce z o.o. bez udziału publicznego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 17
W spółce z o.o. wspólnicy będący osobami fizycznymi podjęli uchwałę o wniesieniu dopłat. Czy termin na wpłatę PCC do urzędu skarbowego należy liczyć od chwili (...)  »
Spółka jako administrator danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 17
O ile RODO nie obejmuje swoim zakresem danych osób prawnych, szczególnie przedsiębiorstw, to taka ochrona przysługuje wszystkim osobom fizycznym, których dane przetwarzane są w ramach (...)  »
Pożyczka dla spółki komandytowo-akcyjnej od jej wspólnika a PCC
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 17
W spółce komandytowo-akcyjnej wspólnikami są osoby fizyczne. Są oni zarówno komplementariuszami, jak i akcjonariuszami. Jeden ze wspólników będzie udzielał spółce pożyczki na bieżącą działalność. Czy (...)  »
Nie wszystkie informacje o spółce muszą być w KRS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 17
Zostałem członkiem zarządu spółki z o.o. Zgodnie z wydrukiem KRS spółka nie ma ujawnionej strony internetowej w rejestrze przedsiębiorców KRS. Poprzednio byłem związany ze spółką (...)  »
Znaczenie udzielenia absolutorium członkowi organu spółki
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 17
Absolutorium, określane też jako skwitowanie, stanowi ocenę pracy członków organów m.in. spółki z o.o. Wspólnicy, podejmując uchwałę w sprawie absolutorium, określają w ten sposób, czy (...)  »
Dochodzenie należności po wykreśleniu spółki z KRS
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 17
Prowadzimy proces o zapłatę przeciwko spółce z o.o. Niedawno okazało się, że spółka została wykreślona z KRS po przeprowadzeniu likwidacji. Jakie będą losy procesu? Czy (...)  »
Pożyczka od spółki dla spółki a PCC
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 17
Nasza spółka otrzyma na zasadach rynkowych pożyczkę pieniężną od innej spółki. Zarówno nasza spółka, jak i pożyczkodawca jesteśmy czynnymi podatnikami VAT. Czy od takiej pożyczki (...)  »
Dochodzenie należności od spółki z o.o. przez jej udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 17
Podstawowym obowiązkiem wspólnika spółki z o.o. jest troska o jej interesy majątkowe. Jeśli wspólnik ma stać się wierzycielem spółki, powinien liczyć się z tym, że (...)  »
Likwidator wybrany przez wspólników odpowiada za długi spółki
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 17
Jestem pracownikiem spółki z o.o. Zaoferowano mi funkcję likwidatora spółki z o.o. Nie wchodziłem w skład zarządu. Rozważając tę propozycję, chciałbym mieć wiedzę, jak wygląda (...)  »
Darowizna ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 17
Prowadzę działalność w ramach trzyosobowej spółki jawnej. Jest to firma rodzinna - moja i braci. Rozważam, za zgodą pozostałych wspólników, darowanie ogółu praw i obowiązków (...)  »
Instytucje obowiązane muszą aktualizować ocenę ryzyka własnej działalności
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 17
Każda instytucja obowiązana musi mieć opracowaną dokumentację AML, w tym m.in. ocenę ryzyka własnej działalności. Dokument ten może mieć postać papierową lub elektroniczną. Należy pamiętać (...)  »
Od kiedy należy posługiwać się nazwą spółki z dodatkiem "w likwidacji"?
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki komandytowej. Od kiedy trzeba posługiwać się nazwą spółki z dodatkiem "w likwidacji"? Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone spółce komandytowej nie (...)  »
Prokurent nie ma obowiązku złożenia wniosku o upadłość spółki
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 17
Jestem prokurentem spółki z o.o. Spółka już od jakiegoś czasu ma problemy finansowe. Członkowie zarządu zwlekają ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Czy na mnie (...)  »
Rozliczenia ze wspólnikiem występującym ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 17
Wspólnik spółki cywilnej może z niej wystąpić, wypowiadając swój udział. Spółka, w której pozostanie co najmniej dwóch wspólników, może kontynuować działalność. Pojawia się wówczas kwestia (...)  »
Rozwód wspólniczki a obowiązki spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 17
Odbyła się właśnie rozprawa rozwodowa wspólniczki. Sąd orzekł rozwód. Wspólniczka czeka na uprawomocnienie się tego orzeczenia. Mąż wspólniczki nie jest wspólnikiem spółki. Czy w związku (...)  »
Wniosek do KRS przed rozwiązaniem spółki
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 17
Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki z dniem 30 kwietnia 2023 r. Czy już teraz można złożyć wniosek do KRS celem zgłoszenia informacji (...)  »
Jakie kary grożą instytucjom obowiązanym za naruszenie obowiązków AML?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 17
Kara pieniężna czy publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy zaliczają się do katalogu kar administracyjnych. Są one nakładane na instytucje obowiązane (...)  »
Zdalne uczestnictwo udziałowca w zgromadzeniu wspólników
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Nie wchodzę w skład zarządu ani nie pełnię innych funkcji w spółce. Zamierzam wyjechać za granicę. Czy będę mógł domagać (...)  »
Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z o.o. niekiedy bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. W spółce będzie podwyższany kapitał zakładowy. Udziały w podwyższanym kapitale zakładowym obejmie inna spółka z o.o., która na (...)  »
Zasady dokonywania zgłoszeń do CRBR w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 17
Wiele podmiotów musi ujawniać dane swoich beneficjentów rzeczywistych w CRBR. Po realizacji pierwszego zgłoszenia należy pamiętać o konieczności aktualizowania danych podmiotu zgłaszającego i informacji o (...)  »
Konieczność rozliczenia PCC, gdy spółka cywilna przekształca się w jawną
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 17
Spółka cywilna będzie korzystać z uproszczonej procedury przekształcenia w spółkę jawną. Skład spółki pozostanie bez zmian. Wspólnicy nie będą wnosić nowych wkładów. Przyjmujemy, że nie (...)  »
Spółka w likwidacji a prokurent
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 17
W spółce z o.o. wspólnicy podejmą w najbliższym czasie uchwałę o rozwiązaniu spółki. Teraz spółka jest reprezentowana przez członka jednoosobowego zarządu i prokurenta. Członek zarządu (...)  »
O czym pamiętać, podwyższając kapitał zakładowy?
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 17
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. w modelowej postaci wymaga zmiany umowy spółki i wpisania jej do rejestru przedsiębiorców KRS. Modelowe rozwiązanie może się (...)  »
Członek zarządu musi pamiętać o informowaniu KRS o swoim adresie do doręczeń
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 17
Zostałem członkiem zarządu spółki z o.o. Przygotowywany jest wniosek o wpis zmian do KRS. Jednym z załączników do wniosku jest mój adres do doręczeń. W (...)  »
Dodatkowy wkład do spółki komandytowej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 17
Jestem księgową. Jeden z moich klientów prowadzi indywidualną działalność. Jest też wspólnikiem (komplementariuszem) nowo założonej przez niego i żonę spółki komandytowej. Do tej spółki zamierza (...)  »
Fundacja rodzinna coraz bliżej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 17
Ustawa o fundacji rodzinnej jest już uchwalona. Prace legislacyjne powinny się wkrótce zakończyć, a ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej (...)  »
Ogłoszenie w MSiG o obniżeniu kapitału
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Przygotowujemy się do obniżenia kapitału zakładowego. Stosowna uchwała będzie zaprotokołowana przez notariusza. Obniżenie zostanie dokonane bez wypłat dla (...)  »
Spółka z o.o. prowadząca działalność produkcyjną i handlową a procedury AML
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 17
Spółka z o.o. prowadzi działalność produkcyjną i handlową w zakresie obrotu krajowego i międzynarodowego. Spółka prowadzi kasę gotówkową dla obrotu krajowego oraz walutową do rozliczenia (...)  »
Z rady nadzorczej do zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 17
Umowa spółki z o.o. może dawać radzie nadzorczej kompetencje do zawieszenia członków zarządu. Według większościowego poglądu mocą postanowień umowy możliwe jest również przyznanie radzie uprawnienia (...)  »
Zarządzenie dopłat w sytuacji konfliktu między wspólnikami
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 17
Jestem mniejszościowym wspólnikiem spółki z o.o. Moje udziały stanowią 45% kapitału zakładowego, a drugiego wspólnika 55%. Większościowy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu spółki. Między nami (...)  »
Przekształcenie spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną nie podlega PCC
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Planujemy przekształcenie w prostą spółkę akcyjną. Przyjmujemy, że czynność ta nie podlega PCC. Czy prawidłowo? TAK. Umowy spółki (...)  »
Jak składać wnioski do KRS w 2023 r.?
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 17
Zasady składania wniosków i zgłoszeń do KRS w 2023 r. nie powinny ulec większym zmianom. Postępowanie przed KRS dla przedsiębiorców jest już bowiem w pełni (...)  »
Patenty i wzory użytkowe jako wkłady do spółki z o.o. a PCC
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 17
W spółce z o.o. planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego. W ramach tej czynności wspólnik będący spółką z o.o. (czynnym podatnikiem VAT) wniesie aportem określone patenty (...)  »
Gdy umowa spółki nie przewiduje dopłat
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 17
Nasza spółka z o.o. została założona w trybie S24. Wspólnicy planują dofinansować ją dopłatami. Umowa spółki nie przewiduje jednak takiej ewentualności. Czy zmianę umowy spółki (...)  »
Wzajemne długi wspólnika i spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 17
Wspólnik spółki jawnej może być stroną umów zawieranych przez spółkę. W ramach ich wykonywania każda ze stron może stać się dłużnikiem drugiej. Wspólnik jak i (...)  »
Ustawa AML nie przewiduje instytucji "czynnego żalu"
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach fundacji od ponad 10 lat. Notariusz przy okazji zawierania umowy przez fundację zwrócił uwagę, że powinna być ona zgłoszona do CRBR. (...)  »
Przystąpienie do spółki jawnej a odpowiedzialność za jej długi  | WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 17
Rozważam przystąpienie do istniejącej spółki jawnej. Aneks do umowy spółki mam podpisać ja i pozostali wspólnicy. Czy będę odpowiadał za długi spółki jawnej? TAK. Zasadą (...)  »
TSUE uznał, że dostęp do rejestrów beneficjentów rzeczywistych jest zbyt duży
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 17
Trybunał Sprawiedliwości UE uznał za nieważne postanowienia dyrektywy, która bez żadnych ograniczeń przyznaje każdej osobie dostęp do danych beneficjentów rzeczywistych podmiotów prawnych. W Polsce informacje (...)  »
Wprowadzenie innych reguł reprezentacji spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Umowa spółki przewiduje, że wspólnik jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Wraz z drugim wspólnikiem (...)  »
Wkłady pieniężne na kapitał zakładowy i zapasowy spółki z o.o. a PCC
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 17
Spółka z o.o. liczy trzech wspólników. Są to osoby fizyczne. W spółce będzie zwiększany kapitał zakładowy. Wkłady wnoszone przez wspólników będą przewyższać ich wartość nominalną (...)  »
Kolizja interesów członka zarządu i spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 17
Po zmianach obowiązujących od 13 października 2022 r. Kodeks spółek handlowych szczegółowo reguluje zasady funkcjonowania wieloosobowego zarządu spółki z o.o., w tym kwestię zwoływania posiedzeń, (...)  »
Uporczywe zaniedbywanie spraw spółki może skończyć się wyłączeniem wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach trzyosobowej spółki jawnej. Jeden ze wspólników zupełnie przestał się zajmować sprawami spółki. Choć fizycznie przebywa w spółce, to zajmuje się swoimi (...)  »
Dodatnia wartość firmy przy jej sprzedaży nie podlega PCC
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 17
Nasza spółka z o.o. zamierza kupić przedsiębiorstwo spółki komandytowej prowadzącej działalność w e-handlu, która będzie likwidowana. Według jakich zasad taka sprzedaż jest opodatkowana PCC? Umowa (...)  »
Jak prawidłowo prowadzić księgę udziałów w spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 17
Zarząd każdej spółki z o.o. musi prowadzić księgę udziałów. Jest to dokument wewnętrzny wymagający bieżącej aktualizacji. Każda odnotowana w nim zmiana powoduje, że zarząd zobowiązany (...)  »
Podstawa wynagrodzenia likwidatora spółki, której udziałowcem jest spółka komunalna
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 17
W spółce z o.o. wspólnikiem jest inna spółka z o.o., której jedynym udziałowcem jest miasto. Ta spółka komunalna posiada większość udziałów. Pierwsza z wymienionych spółek (...)  »
W zarządzie spółki partnerskiej powinien być partner
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki partnerskiej. Rozważamy ustanowienie zarządu w spółce. Czy mogą w jego skład wchodzić wyłącznie osoby, które nie są partnerami, a znają (...)  »
Likwidacja spółki jawnej przy braku kontaktu ze wspólnikiem
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 17
Więź spółki jest częstokroć trwalsza od innych więzi łączących wspólników. Spółka może istnieć przez wiele lat pomimo braku kontaktu pomiędzy wspólnikami. Dla wspólników zaangażowanych w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.