Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
23.04.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. - Prezes ZUS
Spółki i wspólnicy
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Co z niezarejestrowaną spółką z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 17
Spółka z o.o., której umowa została zawarta u notariusza, powinna zostać zgłoszona do KRS w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy. Jeśli ten termin nie (...)  »
Przekształcenie spółki cywilnej w z o.o. a odpowiedzialność wspólników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 17
Jestem wierzycielem spółki cywilnej. Okazało się, że spółka ta została przekształcona w spółkę z o.o. Czy w takim przypadku mogę dochodzić spłaty długu od wspólników? (...)  »
Zgoda małżonka na zmianę umowy spółki
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 17
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. będzie podejmować uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki w części dotyczącej zasad reprezentacji i umarzania udziałów. Przy zakładaniu spółki jeden (...)  »
Gdy wspólnik chce opuścić spółkę jawną czy komandytową
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 17
Wspólnik spółki jawnej lub komandytowej może ją opuścić, m.in. zbywając swój ogół praw i obowiązków. Poza tym może ze spółki wystąpić. Przepisy K.s.h. regulują zasady (...)  »
Uprawienia wierzyciela, gdy jego dłużnikiem jest wspólnik spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 17
Jestem wierzycielem osoby fizycznej, która jest wspólnikiem spółki jawnej. Okazało się, że spółka bardzo dobrze prosperuje. Czy mogę dochodzić spłaty długu tego wspólnika od spółki? (...)  »
Nie ma PCC od pożyczki dla spółki z o.o. od jej wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Jeden ze wspólników udzieli spółce pożyczki na rynkowych zasadach. Czy to prawda, że od tej czynności nie trzeba (...)  »
Informacje o długach przedsiębiorcy w KRS
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 17
W KRS mogą zostać ujawnione informacje o cywilnoprawnych zobowiązaniach przedsiębiorcy podlegającego wpisowi do rejestru. Ponadto wciąż możliwe jest zgłaszanie w KRS danych o umorzonych z (...)  »
Rezygnacja jedynego członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 17
Jestem jedynym członkiem zarządu spółki z o.o. Spółka ma 5 wspólników. Nie jestem już jej udziałowcem, a teraz zamierzam złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Jak (...)  »
Forma aneksu do umowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 17
Prowadzę z mężem działalność w ramach spółki jawnej. Chcemy, aby do spółki przystąpił nasz pełnoletni syn. Umowa spółki była zawarta w formie pisemnej. Czy taka (...)  »
W 2021 r. pandemia przesunie zwyczajne zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 17
W ubiegłym roku pandemia spowodowała, że terminy na realizację obowiązków sprawozdawczych zostały wydłużone. W 2021 r. jeszcze w połowie marca wydawało się, że terminy te, (...)  »
Wypłata zysku z kapitału zapasowego w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 17
W naszej spółce komandytowej zysk za lata 2016-2018 był dzielony w ten sposób, że część była przeznaczana na wypłatę dla wspólników, a część na kapitał (...)  »
Trzeba rozliczyć PCC od pożyczki od wspólnika dla spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 17
Funkcjonujemy w ramach spółki komandytowej. Jeden ze wspólników będzie udzielał jej pożyczki. Czy w takim przypadku trzeba rozliczyć PCC? TAK. Pożyczka od wspólnika dla spółki (...)  »
Praca w organach spółki z o.o. a minimalne wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 17
Członkowie zarządu czy rady nadzorczej spółki z o.o. mogą być wynagradzani na podstawie umów o pracę bądź umów cywilnoprawnych. Istnieje też możliwość wypłaty wynagrodzenia na (...)  »
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 17
Funkcjonujemy w ramach spółki cywilnej. Chcielibyśmy jednak przekształcić ją w spółkę z o.o. Czy w tym przypadku można skorzystać z uproszczonej procedury polegającej na dostosowaniu (...)  »
Dostęp udziałowców i członków organów spółki z o.o. do tajemnicy przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 17
Członkowie zarządu spółki z o.o. mają pełny dostęp do informacji związanej ze spółką. Taki dostęp mogą mieć również członkowie rady nadzorczej oraz udziałowcy realizujący prawo (...)  »
Przystąpienie spółki z o.o. do spółki jawnej a złożenie CIT-15J
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 17
Jestem księgową spółki jawnej. Obecnie jej wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wkrótce podpiszą one aneks do umowy spółki ze spółką z o.o., na podstawie którego (...)  »
Do wniosku do KRS nie można dołączyć kserokopii dokumentów
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 17
Przygotowuję papierowy wniosek o wpis zmian do KRS. Chodzi o wykreślenie z KRS danych członka zarządu, który złożył rezygnację. Czy na potwierdzenie tej zmiany mogę (...)  »
Uproszczona restrukturyzacja ma zostać na stałe
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 17
Od 24 czerwca 2020 r. dłużnicy mogą wdrażać uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na mocy tarczy 4.0. Głównym celem wprowadzenia tego postępowania jest uniknięcie upadłości przedsiębiorców, którzy (...)  »
Odpłatne zbycie udziału w spółce jawnej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 17
Zamierzam nabyć udział w spółce jawnej. Pozostali wspólnicy zgodzili się na zamianę wspólnika. Księgowa twierdzi, że jeśli zawrzemy umowę o zbycie udziału zamiast umowy sprzedaży, (...)  »
Odpowiedzi MF w sprawie objęcia CIT spółek komandytowych i niektórych jawnych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 17
Z dniem 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT o wszystkie spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może jednak postanowić, że (...)  »
Gdy akcjonariusz nie złożył dokumentów akcji w spółce akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 17
Mam papierowe akcje jednej z polskich spółek akcyjnych. Dopiero zapoznałem się z informacjami dotyczącymi dematerializacji akcji i wygaśnięcia mocy papierowych akcji. Chcę być dopisany do (...)  »
Gdy spółka z o.o. odnotowała tzw. kwalifikowaną stratę
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Mamy podstawy sądzić, że strata spółki przewyższa jej kapitały. Czy jest różnica między stratą bilansową a podatkową dla (...)  »
Krajowy Rejestr Zadłużonych ma ruszyć 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 17
Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) ma stanowić źródło informacji, w szczególności o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. KRZ ma być (...)  »
Do którego sądu wnieść powództwo przeciwko członkowi zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 17
Jestem wierzycielem spółki z o.o. Egzekucja przeciwko niej okazała się bezskuteczna. Zamierzam teraz wystąpić do sądu z powództwem przeciwko jednemu członkowi zarządu. Który sąd jest (...)  »
Reprezentowanie spółki jawnej przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 17
Spółkę jawną może reprezentować każdy z jej wspólników. Sposób reprezentacji spółki ujawniony jest w KRS. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie dają jednak wyraźnej odpowiedzi na (...)  »
Czy możliwa jest wypłata dywidendy dla jednego wspólnika?
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 17
Prowadzę biuro rachunkowe. Jednym z moich klientów jest dwuosobowa spółka z o.o. Jeden z jej wspólników nie jest zainteresowany otrzymaniem teraz dywidendy, choć z niej (...)  »
Stawka PCC przy rozliczeniu sprzedaży udziałów spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Kupiłem kolejne udziały od innego wspólnika. Ani ja, ani zbywca nie prowadzimy działalności gospodarczej. Podpisy pod umową poświadczył notariusz i (...)  »
Co może zrobić druga strona umowy w razie wadliwej reprezentacji spółki?
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 17
Nienależyta reprezentacja spółki z o.o. przy dokonaniu czynności prawnej, a w szczególności przy zawarciu umowy, zawsze skutkuje wadliwością tej czynności. Druga strona umowy posiada jednak (...)  »
Można przeprowadzić stacjonarne zgromadzenie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Otrzymałem zaproszenie na nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Ma się ono odbyć w siedzibie spółki z osobistym udziałem wspólników. Czy zwołanie stacjonarnego (...)  »
Jeśli spółka jawna uzyska status podatnika CIT, to będzie nim już do likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej z udziałem jednej osoby prawnej. Nie złożyliśmy w terminie do końca stycznia br. informacji o podatnikach. Przyjmujemy, że uzyskaliśmy (...)  »
Papierowe akcje zostały zastąpione przez wpisy w elektronicznych rejestrach
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 17
Z dniem 1 marca 2021 r. nastąpiła dematerializacja akcji. W tym dniu akcje papierowe straciły ważność, a o statusie akcjonariusza przesądza obecnie wpis w cyfrowym (...)  »
Przeznaczenie zysku w czasach pandemii
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 17
Spółka z o.o. zanotowała duży spadek obrotów w 2020 r. i niewielki zysk ze sprzedaży podstawowej. Końcowy wynik netto będzie kilkakrotnie wyższy po uwzględnieniu pomocy (...)  »
Zbycie udziału w spółce komandytowej na rzecz innego wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 17
Spółka komandytowa powstała w 2015 r. z przekształcenia spółki cywilnej. Wspólnikami spółki komandytowej są trzy osoby fizyczne mające status komandytariusza i spółka z o.o. będąca (...)  »
Co dalej po wzruszeniu uchwały zgromadzenia wspólników przez sąd?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 17
Wyrok sądu uchylający uchwałę zgromadzenia wspólników albo stwierdzający jej nieważność trwale eliminuje ten akt z obrotu prawnego. Po uprawomocnieniu takiego wyroku zarząd spółki zobowiązany jest (...)  »
Czy były członek zarządu może kwestionować swoje odwołanie?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 17
Wspólnicy spółki z o.o. chcą odwołać jednego z członków zarządu. Nie jest on wspólnikiem. Umowa spółki w tej kwestii przewiduje tylko, że zarząd składa się (...)  »
Jeden podpis wspólnika pod powództwem
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji. Drugi ze wspólników także jest uprawniony do samodzielnego działania za spółkę. Czy zasady te dotyczą także występowania (...)  »
Roczne walne zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 17
Przepisy wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 pozwalają na odroczenie walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali. Skorzystanie z niego może generować w praktyce wiele (...)  »
Samo naruszenie interesów wspólnika nie wystarczy do uchylenia uchwały
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 17
Posiadam udziały w spółce z o.o. Na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników pomimo mojego sprzeciwu podjęto uchwałę naruszającą moje interesy. Czy będę mógł kwestionować uchwałę z tego (...)  »
Wypowiedzenie spółki cywilnej przez jednego z dwóch wspólników
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. Nie chcę już kontynuować dalej działalności w ramach spółki. Czy możemy z drugim wspólnikiem rozwiązać spółkę na podstawie porozumienia? Jeśli (...)  »
Spółka z o.o. i ogłoszenie upadłości konsumenckiej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 17
Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona również wobec udziałowca spółki z o.o. oraz osoby pełniącej funkcję w organach spółki. Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby związanej (...)  »
Komandytariusz może stać się komplementariuszem
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 17
W spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszami są dwie osoby fizyczne. Jedna z nich chce uzyskać w spółce status komplementariusza. Czy jest (...)  »
Wpis do KRS cudzoziemca bez numeru PESEL
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 17
Przygotowuję wniosek o wpis zmian do KRS dla spółki z o.o. Wspólnikiem, którego dane muszę ujawnić w KRS, jest cudzoziemiec, który nie ma nr PESEL. (...)  »
Jak zamieścić ogłoszenie w MSiG?
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 17
Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym regulują różne przepisy, w tym m.in. K.s.h. Zgodnie z nimi powinność ta dotyczy wyłącznie ważniejszych wydarzeń w (...)  »
Nie każde podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. wiąże się z zapłatą PCC
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 17
W naszej spółce z o.o. wspólnicy na pokrycie obejmowanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym wnosić będą wyłącznie akcje spółki akcyjnej. W ramach tego podwyższenia spółka (...)  »
Gdy wspólnicy spółki z o.o. chcą ją zlikwidować
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 17
W spółce z o.o. jest trzech wspólników. Wspólnicy są zgodni, że chcą zlikwidować spółkę. Czy wystarczy, że podejmą w tej kwestii uchwałę? O likwidacji spółki (...)  »
MF zaktualizowało wytyczne w kwestii ustalania beneficjentów w spółkach z udziałem publicznym
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 17
Ustalenie beneficjentów rzeczywistych w spółkach często rodzi sporo wątpliwości. Zwłaszcza, gdy udziały/akcje w spółce posiada Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów na swojej (...)  »
Koszty zgłoszenia do KRS zmiany umowy spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 17
W spółce z o.o. niebawem będzie zmieniana umowa spółki. Dokumenty sporządzi notariusz, a następnie zarząd przygotuje wniosek o wpis zmian do KRS. Czy opłaty przed (...)  »
Wynagrodzenie dla członka zarządu z umowy o pracę i z powołania
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 17
Wypłacanie członkowi zarządu spółki kapitałowej wynagrodzenia na podstawie powołania nie stanowi tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wynagradzanie na podstawie powołania może być połączone (...)  »
Ochrona członka zarządu poprzez ogłoszenie upadłości czy wdrożenie restrukturyzacji?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 17
Spółka z o.o. spodziewa się, że w najbliższych tygodniach stanie się niewypłacalna. Wobec utraty kluczowego kontrahenta może nie być w stanie zaspokajać bieżących zobowiązań. Czy (...)  »
Ustalenie podstawy opodatkowania PCC przy sprzedaży udziałów
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Zamierzam kupić kolejne udziały od innego wspólnika. Ani ja, ani zbywca nie prowadzimy działalności gospodarczej. Cena udziałów określona w umowie (...)  »
Zwoływanie zgromadzeń wspólników w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 17
Uchwały wspólników spółki z o.o. mogą być podjęte podczas zgromadzenia przeprowadzanego tradycyjnie, ewentualnie zdalnie albo w trybie pisemnym. Jeśli w spółce ma się odbyć zgromadzenie (...)  »
Wykreślenie spółki komandytowej z KRS a CRBR
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 17
Wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Gdy sprawy spółki będą zakończone, zostanie złożony wniosek o wykreślenie spółki z KRS. (...)  »
Pełna odpowiedzialność po przystąpieniu do spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 17
Spółka jawna, która jest moim dłużnikiem, nie uregulowała długu. Egzekucja przeciwko niej nie przynosi rezultatów. Będę próbował dochodzić długów spółki od jej wspólników. Skład spółki (...)  »
Kto odpowiada za zaległości i zobowiązania spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 17
Członek zarządu spółki z o.o. po wygaśnięciu mandatu w organie powinien zaprzestać występowania w imieniu spółki. W przypadku dalszej działalności naraża się na poniesienie odpowiedzialności (...)  »
Zakres zwolnienia od PCC przy przekształceniu spółki
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 17
Nasza spółka z o.o. planuje dokonać przekształcenia w spółkę jawną. Ustalamy koszty związane z przekształceniem. Mamy wątpliwości dotyczące PCC. Kapitał zakładowy spółki z o.o. został (...)  »
Wycofanie nieruchomości ze spółki komandytowej dla komandytariusza
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 17
W skład majątku spółki komandytowej wchodzą dwie działki. Nieruchomości te chcą przejąć na własne potrzeby komandytariusze. Zostaną one wycofane ze spółki na podstawie uchwały wszystkich (...)  »
Obowiązki spółki z o.o. ze stratą kwalifikowaną
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 17
Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże tzw. stratę kwalifikowaną, organ ten jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. (...)  »
Połączenie spółki jawnej z komandytową
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 17
Wspólnicy spółki jawnej są też jednocześnie wspólnikami spółki komandytowej. Obecnie zainteresowani są skonsolidowaniem tych działalności poprzez ich połączenie. Czy spółka jawna może przejąć spółkę komandytową? (...)  »
14 dni na zapłatę PCC od dopłat
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Wspólnicy - osoby fizyczne na najbliższym nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników podejmą uchwałę w sprawie wniesienia dopłat do spółki. W (...)  »
Zgłaszanie zmian do CRBR przez spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 17
Spółka z o.o. zobowiązana jest do zgłoszenia do CRBR wymaganych informacji. Chodzi tu o dane identyfikacyjne spółki, jej beneficjenta(-ów) rzeczywistego(-ych) oraz osób uprawnionych do reprezentacji. (...)  »
O otwarciu likwidacji spółki z o.o. trzeba ogłosić w MSiG
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 17
Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o likwidacji spółki. Została ona zaprotokołowana przez notariusza. Otwarcie likwidacji zostało zgłoszone do KRS. Zarząd spółki zna wszystkich jej (...)  »
Odpowiedzialność za zaległe składki ZUS spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 17
Jestem komandytariuszem spółki komandytowej. W spółce są pewne trudności związane z płatnościami, ma ona zaległości wobec ZUS. Gdy spółka była zakładana, informowano mnie, że spółka (...)  »
Odroczenie przez spółki komandytowe statusu podatnika CIT na 1 maja 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 17
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT o wszystkie spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może postanowić, że uzyska status (...)  »
Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę a umowa zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 17
Pracuję na zlecenie u indywidualnego przedsiębiorcy. Będzie on dokonywał przekształcenia w spółkę z o.o. Zostałem poinformowany, że moja umowa nadal będzie obowiązywać z tą różnicą, (...)  »
Gdy udziałowiec domaga się tajnego głosowania
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem kilkuosobowej spółki z o.o. W najbliższych dniach ma się odbyć nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Nie chciałbym, aby pozostali wspólnicy wiedzieli, jak będę głosował. Czy (...)  »
Ze spółki z o.o. w spółkę cywilną
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 17
Choć Kodeks spółek handlowych reguluje możliwość przekształcenia spółki cywilnej w dowolną spółkę handlową, to nie daje podstaw do dokonania odwrotnej transformacji. Spółka z o.o. może (...)  »
Spółka cywilna ani jej wspólnicy nie przekazują sprawozdania finansowego spółki do US
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 17
Jako księgowa posiadająca biuro rachunkowe od 2020 r. prowadziłam księgi rachunkowe dla spółki cywilnej. Za 2020 r. będzie sporządzane sprawozdanie finansowe spółki. Czy spółka albo (...)  »
Wyłączenie indywidualnej kontroli tylko w spółkach z organem nadzoru
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 17
Jestem członkiem zarządu i jednym ze wspólników spółki z o.o. Mniejszościowy wspólnik utrudnia funkcjonowanie spółki m.in. poprzez ciągłe domaganie się dokumentów spółki. Czy możliwe jest (...)  »
Gdy sąd rejestrowy wdroży postępowanie przymuszające
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 17
Jeśli okaże się, że podmiot z KRS zaniedbał swój obowiązek związany ze złożeniem wniosku do KRS lub dokumentu, sąd rejestrowy, co do zasady, wdraża postępowanie (...)  »
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a PCC
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 17
Nasza spółka z o.o. wkrótce sfinalizuje umowę sprzedaży dotyczącą nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od innej spółki. Nie jest ona naszym wspólnikiem. Dyrektor KIS w interpretacji (...)  »
Zdalne posiedzenia zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 17
Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Zarząd jest trzyosobowy i do tej pory nie było potrzeby, aby korzystać ze zdalnych sposobów podejmowania decyzji przez jego (...)  »
Spółkom osobowym trudno uniknąć PCC od dofinansowania ich przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 17
Spółki muszą pamiętać o rozliczeniu PCC od umowy spółki oraz jej zmiany. Inne zasady obowiązują spółki osobowe, a inne spółki kapitałowe. W przypadku tych pierwszych (...)  »
Kiedy spółka z o.o. jest jednoosobowa?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 17
W spółce z o.o. jedyny udziałowiec zamierza sprzedać część udziałów swojemu synowi. Czy po sprzedaży można traktować spółkę jako dwuosobową? W pytaniu nie sprecyzowano, na (...)  »
Ważność umowy, gdy naruszono zasady prowadzenia spraw spółki
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 17
Jestem kontrahentem spółki jawnej. Umowę za spółkę podpisał jeden ze wspólników, który był uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Umowa jest realizowana etapami zgodnie z ustaleniami. (...)  »
Członek zarządu powołany na czas nieoznaczony
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 17
W umowie spółki z o.o. wspólnicy mogą dopuścić powoływanie członków zarządu na czas nieoznaczony. W razie braku tego rodzaju postanowienia umownego, mocą samej uchwały wspólników (...)  »
Obniżenie kapitału zakładowego w celu zasilenia kapitału zapasowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 17
Nasza spółka z o.o. planuje obniżyć kapitał zakładowy. W jego ramach zmniejszona ma zostać wartość nominalna udziałów. Za zgodą wspólników obniżenie zostanie dokonane bez wypłat (...)  »
Zbycie udziału w spółce jawnej bez obowiązku spółki rozliczenia ze wspólnikiem
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 17
W naszej spółce jawnej doszło do zamiany wspólnika z dniem 1 stycznia 2021 r. Stało się to na podstawie umowy zawartej między byłym już wspólnikiem (...)  »
Obowiązki niektórych spółek jawnych, jeśli nie chcą być podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 17
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników podatku dochodowego od osób prawnych o spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może postanowić, (...)  »
Utrata prawa do pełnienia funkcji a umowa o pracę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 17
W naszej spółce z o.o. na stanowisko prezesa zarządu powołana została osoba, która, jak się później okazało, została wcześniej prawomocnie skazana za przestępstwo, które uniemożliwia (...)  »
Wyjazd wspólnika i przeorganizowanie działalności spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 17
Jeden ze wspólników trzyosobowej spółki jawnej wyjeżdża na roczny kontrakt do Australii. W jaki sposób można przeorganizować prace spółki przez czas jego nieobecności, aby możliwe (...)  »
Co z udziałami w spółce z o.o. po ustaniu wspólności małżeńskiej udziałowca?
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 17
Choć udziały w spółce z o.o. może objąć lub nabyć jeden z małżonków, to prawa te wejdą do majątku wspólnego małżonków, gdy wniesiony w zamian (...)  »
Gdy spółka z o.o. nie dokonała zgłoszenia do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 17
Nasza spółka z o.o. została założona pod koniec 2019 r. Niestety umknęło nam, że trzeba się zgłosić do CRBR. Co teraz mamy zrobić? Czy zgłosić (...)  »
Spłata długu spółki cywilnej przez jednego ze wspólników
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Chcę doprowadzić do zakończenia jej działalności, bowiem przynosi ona straty. Drugi ze wspólników jest bierny. Czy, jeśli spłacę wierzycieli, będę mógł (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.