Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
  • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
  • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
  • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
  • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
  • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
  • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
  • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
  • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Spółki i wspólnicy
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Spółka cywilna z nieruchomością
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 17
Wspólnicy spółki cywilnej mogą nabyć do majątku wspólnego prawo własności nieruchomości bądź użytkowania wieczystego. Specyfika funkcjonowania spółki cywilnej przekłada się również na odrębności w zasadach (...)  »
CIT-15J w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w jawną
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki komandytowej. Jednym ze wspólników jest spółka z o.o. Z dniem 1 maja 2021 r. uzyskaliśmy status podatnika CIT. Planujemy przekształcenie (...)  »
Relacje między radą nadzorczą a zarządem w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 17
Mam zostać nowym członkiem zarządu spółki z o.o. W spółce są napięte relacje między zarządem a radą nadzorczą. Czy organ nadzoru w świetle przepisów może (...)  »
Zasady wyliczenia i wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 17
W 2021 r. reguły wypłaty dywidendy w spółce z o.o. nie uległy zmianom. Oznacza to w szczególności, że obowiązują te same zasady przy wyliczaniu maksymalnej (...)  »
Zbycie udziału w spółce jawnej może się odbyć bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 17
Jestem księgową w spółce jawnej. Jeden ze wspólników będzie odpłatnie zbywał swój udział w spółce osobie trzeciej. Nastąpi to w oparciu o umowę odwołującą się (...)  »
Stowarzyszenie zwykłe a CRBR
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 17
Jestem członkiem stowarzyszenia, które nie jest zarejestrowane w KRS. Czy stowarzyszenia zwykłe będą musiały wywiązywać się z obowiązków wobec CRBR? NIE. Od 31 października 2021 (...)  »
Nieformalne zwołanie zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 17
W małych, szczególnie rodzinnych spółkach, formalne zwoływanie zgromadzenia wspólników może razić oficjalnością. Kodeks spółek handlowych pozwala jednak wspólnikom podejmować uchwały bez formalnego zwoływania zgromadzenia, jeśli (...)  »
Ile czasu na rozpoznanie sprawy o nieważność uchwały?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 17
Złożyłem pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Sąd jak dotąd nie podjął żadnych czynności w sprawie. Czy istnieje jakiś urzędowy termin (...)  »
Zbycie nieruchomości spółki z uchwałą wspólników czy bez niej?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 17
Spółka z o.o. jest właścicielem kilku działek. Zarząd spółki z o.o. zamierza zbyć jedną z nich. Czy na tę czynność konieczna jest zgoda wspólników? Odpowiedź (...)  »
Przejęcie przedsiębiorstwa spółki cywilnej przez jednego z małżonków
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 17
Jestem księgową spółki cywilnej prowadzonej przez małżonków. Jedno z nich chce zakończyć działalność. Drugi z małżonków zamierza przejąć przedsiębiorstwo spółki i prowadzić dalej działalność indywidualnie. (...)  »
Jak zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 17
Zasady składania rezygnacji z funkcji w zarządzie są zróżnicowane w zależności od tego, czy mimo jej złożenia w zarządzie pozostanie inny jego członek. Jeśli tak, (...)  »
Kiedy wspólnik może domagać się uchylenia uchwały przez sąd?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Byłem na zgromadzeniu wspólników. Podjęto na nim uchwałę, która ze względów finansowych godzi w interesy spółki. Czy jako wspólnik, który (...)  »
Zmiany w składzie spółki jawnej a obowiązek złożenia CIT-15J
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej osób fizycznych. Do spółki przystąpi kolejna osoba fizyczna. Czy taka zmiana wiąże się z koniecznością złożenia CIT-15J? NIE. Od (...)  »
Reforma postępowań dla dłużników, a także KRZ odłożone do 1 grudnia 2021 r.  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 17
Z dniem 1 lipca 2021 r. miała nastąpić informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także miał być uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zmiany te mają przyczynić (...)  »
Prokurent może być wynagradzany na podstawie uchwały zarządu
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 17
W naszej spółce z o.o. jeden z pracowników, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma zostać prokurentem spółki. Za pełnienie tej funkcji ma (...)  »
Podpis jednego wspólnika pod umową
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 17
Mam podpisać umowę ze spółką jawną. W wydruku z KRS jest informacja, że każdy wspólnik może reprezentować spółkę samodzielnie. Pod umową ma się podpisać jeden (...)  »
Bezpieczny zakup przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 17
Zbycie przedsiębiorstwa nie jest formą doskonałą przeniesienia substratu prowadzonej działalności gospodarczej. Aby zminimalizować ryzyko związane z nabywanym przedsiębiorstwem, należy odpowiednio zbadać jego stan i w (...)  »
Znaki towarowe i domena od wspólnika dla spółki
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 17
Wspólnicy spółki handlowej posiadają prawa do patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych i domen WWW. Czy mogą zawrzeć ze spółką umowę dotyczącą oddania jej tych praw (...)  »
Indywidualna działalność wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Czy poza nią mogę indywidualnie prowadzić swoją dodatkową działalność gospodarczą? TAK. Przepisy nie zakazują prowadzenia kilku rodzajów działalności gospodarczej w ramach (...)  »
Wymogi dla uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Wraz z pozostałymi wspólnikami chcemy ją zlikwidować. Czy uchwała o rozwiązaniu spółki może być sporządzona na piśmie? NIE. O wdrożeniu (...)  »
Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe i składkowe spółki
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 17
Członkowie zarządu spółki z o.o. mogą ponosić odpowiedzialność za zaległości podatkowe i składkowe spółki. Decyzja organu podatkowego albo ZUS o ustaleniu odpowiedzialności powinna dotyczyć wszystkich (...)  »
Dokumentowanie decyzji zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 17
W naszej spółce z o.o. zarząd jest czteroosobowy. Decyzje zarządu najczęściej są podejmowane ustnie. Czy nie powinny mieć formy pisemnej? Czy obowiązuje wymóg spisywania protokołów (...)  »
Zbycie udziałów z prawem do dywidendy w przyszłości
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 17
Jeden ze wspólników spółki z o.o. zamierza niezwłocznie sprzedać wszystkie swoje udziały. Czy w umowie z kupującym może pojawić się zastrzeżenie, zgodnie z którym przypadająca (...)  »
PCC w spółkach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 17
Umowa spółki oraz jej zmiany podlegają PCC. Przy tym jako zmianę umowy ustawa o PCC kwalifikuje różne czynności niekoniecznie powiązane z modyfikacją treści tej umowy. (...)  »
Warunki sprzedaży udziałów spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 17
Planuję kupić udziały spółki z o.o. Sprzedawca twierdzi, że umowę możemy spisać sami, a jedynie podpisy pod nią musi poświadczyć notariusz. Czy spełnienie tych wymogów (...)  »
Termin na zaskarżenie uchwały wspólników
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Głosowałem przeciwko uchwale i zgłosiłem do protokołu swój sprzeciw. W jakim terminie mogę zaskarżyć uchwałę? Kodeks spółek handlowych przewiduje dwie (...)  »
Wystąpienie ze spółdzielni i zwrot udziałów
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 17
Członkowie spółdzielni, w szczególności spółdzielni pracy i spółdzielni osób prawnych, uiszczają na ich rzecz stosunkowo wysokie udziały. W czasie trwania członkostwa, co do zasady, nie (...)  »
Przejęcie majątku spółki jawnej przez jednego ze wspólników
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Między mną a drugim wspólnikiem trwa konflikt. Spółka prowadzi działalność w oparciu o przedsiębiorstwo, które wniosłem do niej aportem. Chciałbym (...)  »
Gdy udziałowcowi zależy na zwołaniu zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 17
Posiadam udziały w spółce z o.o. Zamierzam je sprzedać. Umowa spółki na zbycie udziałów wymaga zezwolenia zgromadzenia wspólników. Czy mogę domagać się od zarządu, aby (...)  »
Nie będzie sukcesji składki wypadkowej przy przekształceniach
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 17
Przepisy K.s.h. zezwalają w szczególności na przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową czy też indywidualnej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową. W takich okolicznościach może (...)  »
SD-Z2 w razie nabycia roszczenia o wypłatę wartości udziału w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 17
W spółce jawnej zmarł jeden z dwóch wspólników. Jego spadkobiercami są żona i córka. Drugi ze wspólników na mocy umowy spółki mógł zdecydować, czy mogą (...)  »
Gdy spółka komandytowa odnotowała sporą stratę
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 17
Spółka komandytowa odnotowała stratę za 2020 r. Wspólnicy planują podjąć uchwałę, z której ma wynikać, że strata ta zostanie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych (...)  »
Skutki śmierci wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 17
W przypadku spółki komandytowej ustawodawca przesądził, że śmierć jej komandytariusza nie stanowi powodu jej rozwiązania. Inaczej jest w przypadku komplementariusza. Niezależnie od tego śmierć wspólnika (...)  »
Podział zysku i wypłata dla wspólników spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 17
Spółka komandytowa otrzymała wpłatę dofinansowania UE na finansowanie kosztów prac B+R. Została ona zaksięgowana i wykazana w sprawozdaniu finansowym jako pozostałe przychody operacyjne. Spółka osiągnęła (...)  »
Zasady zwrotu dopłat wspólnikom spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 17
Wspólnicy spółki z o.o. w 2018 r. wnieśli dopłaty. Teraz chcą, aby zostały one zwrócone. W obecnej sytuacji finansowej spółki jest to dopuszczalne. Czy zwrot (...)  »
Skutki przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 17
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może przekształcić formę prowadzonej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową. Transformacja pozwala w praktyce na kontynuację przez spółkę praw i (...)  »
Większościowego wspólnika spółki z o.o. nie może wiązać ze spółką stosunek pracy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 17
W naszej spółce z o.o. wspólnikami są osoby fizyczne. Jedna ma 96% udziałów, a druga 4%. Czy jest możliwe zatrudnienie większościowego udziałowca w spółce na (...)  »
Prokura samoistna upoważnia do indywidualnego działania za spółkę
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 17
Jestem kontrahentem spółki jawnej. Umowę za spółkę ma podpisać jej prokurent. W KRS wpisanych jest dwóch prokurentów z opisem, że jest to prokura samoistna. Czy (...)  »
Odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza za zobowiązania i zaległości spółki
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 17
Spółka komandytowa posiada pełną zdolność prawną i podatkową. Zaciąga zobowiązania we własnym imieniu. Dodatkową gwarancją wykonania zobowiązań przez spółkę jest możliwość pociągnięcia przez wierzyciela do (...)  »
Dobrowolne poddanie się karze a pełnienie funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 17
Na skutek uchybień przy złożeniu przez komunalną spółkę z o.o. wniosku o zaliczenie mającego podlegać zwrotowi VAT na PIT-4 doszło do nieterminowego odprowadzenia zaliczek za (...)  »
Spółka partnerska z obowiązkami wobec CRBR jeszcze w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki partnerskiej. Aktualnie spółka nie musi realizować obowiązków wobec Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Czy to się zmieni? TAK. Od 31 października 2021 r. (...)  »
Każde biuro rachunkowe instytucją obowiązaną  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 17
Z dniem 15 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy regulującej obowiązki instytucji obowiązanych i funkcjonowanie CRBR. Część zmian na mocy tej nowelizacji wejdzie (...)  »
PCC od dopłat rozlicza spółka z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 17
Wspólnicy spółki z o.o. (osoby fizyczne) podjęli uchwałę w sprawie wniesienia dopłat do spółki. Uchwała ta była podjęta w formie pisemnej. W jakim terminie należy (...)  »
Wypłata zysku wspólnikowi spółki komandytowej z kapitału rezerwowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki komandytowej. Spółka uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. Dotychczasowe zyski wypracowane przez spółkę częściowo były przeznaczane (...)  »
Beneficjent rzeczywisty w spółkach komunalnych  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 17
Ustalenie beneficjentów rzeczywistych w spółkach często rodzi sporo wątpliwości. Zwłaszcza, gdy udziały lub akcje w spółce posiada Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego. Z dniem (...)  »
Skazanie może doprowadzić do utraty funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 17
Przeciwko mnie toczy się postępowanie karne. Moje wątpliwości dotyczą skutków ewentualnego prawomocnego skazania. Czy mimo to będę mógł pełnić jeszcze swoją funkcję w zarządzie spółki (...)  »
Fundacje rodzinne nowym sposobem na sukcesję firm
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 17
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Regulacje te mają rozwiązać problem sukcesji firm rodzinnych. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami prawnymi fundacje te mają (...)  »
Pożyczka od spółki jawnej dla wspólnika a PCC
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 17
Spółka jawna zamierza udzielić pożyczki swojemu wspólnikowi - osobie fizycznej. W KRS spółka w przedmiocie działalności ma ujęte PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów. (...)  »
Przedawnienie roszczenia przeciwko członkowi zarządu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 17
Jestem wierzycielem spółki z o.o. W 2017 r. umorzono postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce prowadzone z mojego wniosku. Nie próbowałem dochodzić jeszcze roszczeń od członków zarządu. (...)  »
Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej przez wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 17
Fundamentem funkcjonowania spółki cywilnej jest majątek wspólny wspólników. Póki spółka trwa, póty wierzyciel osobisty jednego ze wspólników nie może prowadzić egzekucji ze składników tego majątku. (...)  »
Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 17
Zrezygnowałem z pełnienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. W momencie mojej rezygnacji spółka była w dobrej kondycji finansowej. Teraz to się zmieniło i wierzyciele (...)  »
Wynagrodzenie z uchwały dla prezesa jedynego wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 17
W spółce z o.o. jedyny wspólnik jest prezesem zarządu. Czy może on otrzymywać wynagrodzenie na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników? TAK. Jedynemu wspólnikowi spółki z (...)  »
Wypłata zaliczek na poczet zysku w spółce jawnej lub komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 17
Przepisy K.s.h. dotyczące wypłaty zysku w spółce jawnej czy komandytowej nie uległy zmianie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego potwierdzone zostało, że wspólnicy tych spółek mogą otrzymywać (...)  »
Spółce z o.o. trudno o zwolnienie od kosztów postępowania przed WSA
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Ma ona trudną sytuację finansową, ale nie jest w stanie niewypłacalności. Czeka nas postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym. (...)  »
Zbycie udziałów i rezygnacja z funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Pełnię także funkcję członka zarządu. Nie chcę być już udziałowcem ani członkiem zarządu tej spółki. Moje udziały odkupi inny udziałowiec. (...)  »
Zwolnienie od kosztów dla spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 17
Spółka z o.o. w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej może wnosić o zwolnienie od ponoszenia kosztów czy opłat. Przesłanki uzyskania ulgi odmiennie się (...)  »
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitalizacji rezerw
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 17
Spółka z o.o. chce podwyższyć swój kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel zysk zatrzymany na kapitale zapasowym. Umowa spółki była zawarta w formie aktu notarialnego (...)  »
Zbycie udziału w spółce jawnej z wyłączeniem określonej wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 17
W naszej spółce jawnej jeden ze wspólników wkrótce dokona sprzedaży swojego udziału w spółce innej osobie. Pozostali wspólnicy akceptują takie rozwiązanie. Spółka odnotowuje dobre wyniki (...)  »
Zasady zgłaszania zmian do CRBR przez spółki komandytowe
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 17
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych uruchomiony został w IV kwartale 2019 r. Od początku jego działania z obowiązków wobec tego rejestru muszą wywiązywać się m.in. spółki (...)  »
Gdy aport do spółki z o.o. objęty będzie VAT, nie będzie PCC
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 17
Do spółki z o.o., której jestem wspólnikiem, na podwyższenie kapitału zakładowego będzie wnoszony aport. Nie stanowi on przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części. Czynność ta będzie (...)  »
Zapłata za prowadzenie spraw spółki
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. W spółce faktycznie prowadzeniem spraw spółki zajmuje się dwóch wspólników. Chcą oni otrzymywać wynagrodzenie za te czynności. Trzeci wspólnik (...)  »
Zgromadzenie wspólników w dobie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 17
Pomimo licznych ograniczeń obowiązujących w okresie pandemii możliwe jest odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Zgromadzenie może odbywać się w sposób tradycyjny albo przynajmniej (...)  »
Przekształcenie spółki komandytowej w PSA
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki komandytowej. Z dniem 1 maja 2021 r. spółka uzyskała status podatnika CIT. W związku z tym rozważamy jej przekształcenie w (...)  »
Zmiana umowy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 17
Z końcem 2022 r. upłynie wskazany w umowie spółki z o.o. termin do podwyższania kapitału zakładowego bez jej zmiany. Czy możliwe jest wprowadzenie do umowy (...)  »
Podział majątku rozwiązywanej spółki jawnej i dopłata dla wspólnika a PCC
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Wraz z drugim wspólnikiem podjęliśmy decyzję, że spółka zostanie rozwiązana i zlikwidowana w uproszczonym trybie. Umowa spółki milczy w tej (...)  »
Kolejne podmioty już niedługo z obowiązkami wobec CRBR  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 17
Aktualnie z powinności wobec CRBR muszą wywiązać się wszystkie spółki handlowe, z wyjątkiem jedynie spółek partnerskich i akcyjnych publicznych. Katalog tych podmiotów zmieni się za (...)  »
Skutki w PCC przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 17
Funkcjonujemy w ramach spółki z o.o. Planujemy jednak dokonać przekształcenia w spółkę jawną. Obliczamy koszty związane z procedurą transformacji, w tym kwotę PCC, jaką spółka (...)  »
Forma zbycia udziałów spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 17
Jeden ze wspólników spółki z o.o. chce sprzedać wszystkie swoje udziały. Umowa spółki była zawarta w formie aktu notarialnego. Czy w tej samej formie należy (...)  »
Odmienności w funkcjonowaniu spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 17
Otwarcie likwidacji spółki z o.o. powoduje, że istotnie zmieniają się zasady jej działania. O tym muszą pamiętać w szczególności osoby, które pełnią funkcję likwidatora. Co (...)  »
Natychmiastowe wypowiedzenie spółki cywilnej może powodować wątpliwości
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. Moja osobista sytuacja powoduje, że jestem zmuszony zakończyć współpracę w spółce. Chciałbym to zrobić ze skutkiem natychmiastowym. Czy istnieje taka (...)  »
Odwieszenie i zawieszenie spółki z o.o. a obowiązki sprawozdawcze
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 17
Spółka z o.o. miała zawieszoną działalność przez 2 lata do końca września 2020 r. Nastąpiło formalne wznowienie działalności na miesiąc i została ona ponownie zawieszona (...)  »
Zmiany w składzie zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 17
Odwoływanie i powoływanie nowych członków to typowe zdarzenia, które powodują, że zmienia się skład zarządu spółki z o.o. Choć przeprowadzenie tych czynności nie musi nastręczać (...)  »
Porządek w księdze wieczystej rozwiązanej spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 17
Jeden z moich dłużników był wspólnikiem spółki cywilnej. Wspólnicy rozwiązali umowę spółki w drodze aktu notarialnego. Informacja o tym nie trafiła jednak do księgi wieczystej (...)  »
Brak dostępu do informacji o finansach spółki a odpowiedzialność za zaległe podatki
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 17
Byłem członkiem zarządu spółki z o.o. Odpowiadałem za sprawy związane z jej procesem produkcyjnym. Prezes zarządu ukrywał przede mną rzeczywistą sytuację finansową spółki. W czasie (...)  »
Upadłość konsumencka wśród wspólników spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 17
Ogłoszenie upadłości jednego ze wspólników to jedno ze zdarzeń powodujących rozwiązanie spółki cywilnej. Nie ma przy tym znaczenia czy upadłość jest ogłaszana na wniosek wierzyciela, (...)  »
Kto ma wykonywać prawa z udziałów, gdy przypadły kilku spadkobiercom?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 17
Jeden z udziałowców naszej spółki z o.o. zmarł. Jego udziały stanowią 40% kapitału zakładowego. Umowa spółki nie wyłącza wstąpienia spadkobierców do spółki, ani nie reguluje (...)  »
Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 17
Mam wynająć nieruchomość spółce z o.o. w organizacji. Spółka ta ma NIP, nie ma wpisu do KRS. Kto ma za tę spółkę podpisać umowę? Z (...)  »
Spółki jawne i partnerskie a obowiązki sprawozdawcze wobec KRS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 17
Spółki jawne i partnerskie, które nie muszą przestrzegać regulacji wynikających z ustawy o rachunkowości i nie czynią tego dobrowolnie, zobowiązane są poinformować sąd rejestrowy o (...)  »
Możliwość założenia i prowadzenia kolejnej spółki przez te same osoby
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 17
Dwóch przedsiębiorców posiada udziały w spółce z o.o. Chcą oni wspólnie założyć spółkę cywilną. Czy jest to dopuszczalne? Czy spółki te mogą prowadzić działalność gospodarczą (...)  »
Sąd może ustanowić likwidatorem wspólnika spółki z o.o. bez jego zgody
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 17
Mam ponad 50% udziałów w spółce z o.o. Nie prowadzi ona praktycznie już działalności. Wdrożona została likwidacja spółki, ale nie została ukończona. Spółka obecnie nie (...)  »
Ustalenie beneficjenta i zasady zgłaszania zmian do CRBR w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 17
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych funkcjonuje od 13 października 2019 r. Od początku jego działania z obowiązków wobec tego rejestru muszą wywiązywać się m.in. spółki jawne. (...)  »
Zawiadomienie spółki zależnej e-mailem
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 17
Na skutek odkupienia udziałów spółka z o.o. stała się spółką zależną wobec spółki akcyjnej. Czy do zawiadomienia o powstaniu stosunku zależności mogło wystarczyć wysłanie e-maili (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

  • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda

    Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.