Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Spółki i wspólnicy
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Odszkodowania dla wspólników spółek wykreślonych z RHB
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 17
Byli wspólnicy i akcjonariusze spółek, które nie zdążyły przerejestrować się z rejestru handlowego do KRS, wciąż mają czas na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa (...)  »
Gdy umowa spółki z o.o. milczy w kwestii dopłat
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 17
Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę w sprawie pokrycia straty spółki za 2020 r. Przyjęli, że "zostanie ona pokryta dopłatami od wspólników, które zostaną wniesione (...)  »
Rozliczenia wspólników, gdy spółka jawna ma być rozwiązana
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Współpraca między mną a drugim wspólnikiem nie układa się pomyślnie. Chcemy zakończyć działalność. Przy wstępnych wyliczeniach okazało się, że (...)  »
Rozliczenie PCC w spółkach
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 17
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega umowa spółki oraz jej zmiany. Na rozliczenie PCC jest, co do zasady, 14 dni od dnia dokonania czynności cywilnoprawnej. Z (...)  »
Decyzja o sprzedaży nieruchomości bez spadkobierców wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 17
Spółka jawna zamierza sprzedać nieruchomość. Od dwóch lat nie ma kontaktu z potencjalnymi spadkobiercami jednego z trzech wspólników. Czy pozostali dwaj mogą podjąć decyzję o (...)  »
Podmioty z rejestru stowarzyszeń mogą składać papierowe wnioski do KRS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 17
Funkcjonujemy w ramach stowarzyszenia wpisanego do KRS. Nie jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców. Zmienił się skład zarządu stowarzyszenia. Czy zmiany do KRS możemy zgłosić na (...)  »
Zatrudnienie wspólnika w spółce z o.o. nie zawsze jest dopuszczalne
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 17
Wspólnik spółki z o.o. może być zatrudniony na etacie w swojej spółce, o ile spełnione są określone warunki. Aby można było mówić o zatrudnieniu pracowniczym, (...)  »
Uproszczona restrukturyzacja w tarczy 4.0 do końca listopada 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. i członkiem jej zarządu. Z racji tego, że spółka ma trudności finansowe, chcemy wdrożyć uproszczoną restrukturyzację. Czy można jeszcze korzystać (...)  »
Spółka cywilna nie musi dokonywać zgłoszeń do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 17
Funkcjonujemy w ramach spółki cywilnej. Nie prowadzimy działalności na dużą skalę. Nie mamy do czynienia z praniem pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu. Czy mimo to musimy (...)  »
Umowy między spółdzielnią a jej członkami zarządu
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 17
Spółdzielnię na zewnątrz reprezentuje zarząd albo likwidatorzy. W przypadku gdy zachodzi potrzeba zawarcia umowy pomiędzy spółdzielnią a członkiem zarządu bądź likwidatorem, spółdzielnia musi być reprezentowana (...)  »
Termin na złożenie NIP-8 w związku ze zmianą danych spółki jawnej, która wdraża likwidację
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 17
W spółce jawnej podjęto uchwałę o otwarciu likwidacji. W jakim terminie należy zgłosić do urzędu skarbowego aktualizację danych spółki? Czy istotna jest tu data podjęcia (...)  »
Zmiana statusu wspólnika w spółce komandytowej bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 17
Nasza spółka komandytowa z dniem 1 maja 2021 r. uzyskała status podatnika CIT. W spółce tej komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszami dwie osoby (...)  »
Gdy sprawozdanie finansowe nie trafi do KRS
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 17
Na podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i SP ZOZ prowadzących księgi rachunkowe ciąży obowiązek przekazania w ustawowych terminach do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego wraz (...)  »
Reprezentacja spółki komandytowej w umowie pożyczki z komplementariuszem
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 17
W spółce komandytowej wspólnikami są dwie osoby fizyczne. Jedna z nich jest komplementariuszem i tylko ona ma prawo do reprezentacji spółki, a druga komandytariuszem. Komplementariusz (...)  »
Można już przekształcić indywidualną działalność w PSA
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 17
Jestem indywidualnym przedsiębiorcą. Chciałbym przekształcić formę prowadzonej działalności w prostą spółkę akcyjną. Czy można już przeprowadzić takie przekształcenie? Kiedy działalność gospodarcza osoby fizycznej przestanie funkcjonować, (...)  »
Wspólnik (nie) odpowiada za długi spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 17
Spółka z o.o. odpowiada za swoje zobowiązania. Posiłkowo za długi spółki mogą odpowiadać też członkowie zarządu. Ryzyka spłacania długów spółki nie ponoszą natomiast jej udziałowcy. (...)  »
Z rady nadzorczej spółdzielni na likwidatora
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 17
Walne zgromadzenie spółdzielni będzie podejmować uchwałę o przejściu w stan likwidacji. Wśród kandydatów na likwidatora jest jeden z obecnych członków rady nadzorczej. Czy może zostać (...)  »
Zwołanie zgromadzenia wspólników wymaga uchwały zarządu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 17
Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Od niedawna zarząd liczy trzech członków, a wcześniej był jednoosobowy. W spółce trzeba zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Czy wystarczy, (...)  »
CRBR a instytucje obowiązane
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 17
Zgłoszeń do CRBR muszą dokonywać podmioty wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W ustawie tej określone są też podmioty zaliczane do (...)  »
Wspólnik spółki jawnej może spłacać z własnej kieszeni jej zaległości podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Ma ona zaległości w zapłacie VAT. Czy urząd skarbowy może dochodzić ode mnie spłaty podatku nieuregulowanego przez spółkę? Wspólnik spółki jawnej (...)  »
Wycofanie nieruchomości ze spółki a PCC
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 17
Wspólnicy spółki jawnej chcą na własne potrzeby przejąć jej nieruchomość. Nie stanowi ona wkładu do spółki. Zostanie wycofana ze spółki na podstawie uchwały wszystkich wspólników, (...)  »
Utrwalanie posiedzeń i uchwał zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 17
Wieloosobowy zarząd spółki z o.o. podejmuje istotniejsze decyzje na posiedzeniach i utrwala je w postaci uchwał. Granica pomiędzy zwyczajnym spotkaniem członków organu a formalnym posiedzeniem (...)  »
Skutki naruszenia reguł reprezentacji spółki przy umowie z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Od połowy 2013 r. jeden z członków zarządu niebędący wspólnikiem jest wynagradzany na podstawie umowy o pracę. Umowę (...)  »
Gdy spółce kończy się okres zawieszenia jej działalności
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej. Wkrótce kończy się okres 24 miesięcy zawieszenia. Spółka nie ma żadnych pracowników. Czy można przedłużyć zawieszenie? (...)  »
Rozwód wspólnika spółki cywilnej a wartość jego udziału w spółce
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 17
Gdy jeden ze wspólników spółki cywilnej się rozwodzi, to okoliczność ta nie wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie spółki. Rozwód wspólnika nie jest bowiem przyczyną rozwiązania spółki (...)  »
Możliwość przeglądania akt rejestrowych podmiotu z KRS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Mamy problem z odtworzeniem obecnie obowiązującej wersji umowy spółki. Ostatnie zmiany były wprowadzone ponad rok temu. Nie możemy (...)  »
Skutki braku zgody spółki na sprzedaż udziałów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 17
Jestem udziałowcem spółki z o.o. Zamierzam zbyć swoje udziały. Umowa spółki przewiduje, że ich zbycie wymaga zgody wyrażonej przez wspólników w uchwale. Czy umowa zawarta (...)  »
Odszkodowanie za brak wniosku o upadłość
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 17
Osoby, które są zobowiązane złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niezłożenia (...)  »
Bezzwrotna wpłata komandytariusza na kapitał rezerwowy a PCC
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 17
Wspólnicy spółki komandytowej planują podjąć uchwałę dotyczącą utworzenia kapitału rezerwowego w spółce. Na podstawie kolejnej uchwały komandytariusz dokona opłacenia utworzonego kapitału w wysokości określonej uchwałą (...)  »
Tekst jednolity umowy spółki składany do KRS
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Zmieniliśmy umowę spółki u notariusza, który poinformował nas, że składając wniosek do KRS musimy przygotować tekst jednolity umowy spółki, (...)  »
Identyfikacja klienta przez instytucję obowiązaną
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 17
Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji do obowiązków instytucji obowiązanych należy stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa (...)  »
Wypowiedzenie umowy spółki e-mailem
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem czteroosobowej spółki cywilnej. Jeden ze wspólników przesłał pozostałym wspólnikom e-mailem wypowiedzenie udziału w spółce ze skutkiem natychmiastowym z powodu choroby. Żaden z nas (...)  »
Podpis do e-wniosków do KRS
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Nie mamy pełnej księgowości. Spółka była założona w trybie tradycyjnym, a nie S24. Będziemy po raz pierwszy składać elektroniczny (...)  »
Członkowie zarządu spółki z o.o. i ich odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 17
Członkowie zarządu spółki z o.o. mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej przez wierzycieli spółki, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Jedną z okoliczności mogących (...)  »
Wniesienie aportem nieruchomości do spółki cywilnej podlega PCC
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki cywilnej. W drodze zmiany umowy spółki jeden ze wspólników wniesie aportem do spółki nieruchomość. Czy od tej czynności trzeba będzie (...)  »
Wymogi obniżenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 17
W naszej spółce z o.o. planujemy obniżyć kapitał zakładowy. Środki z obniżenia tego kapitału zostaną przekazane na kapitał zapasowy. Obniżenie nie jest związane z trudną (...)  »
PCC w spółce kapitałowej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 17
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega umowa spółki oraz jej zmiany. W spółce kapitałowej jako zmianę umowy spółki traktuje się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub (...)  »
Przekształcenie spółki z o.o. w jawną
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 17
Ze względu na mały rozmiar prowadzonej działalności naszej spółki z o.o. chcemy ją przekształcić w spółkę jawną. Jeśli działalność nie będzie dochodowa, to spółka zostanie (...)  »
Wypłata dywidendy tylko z określonych źródeł
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 17
Od niedawna prowadzę księgowość spółki z o.o. Jej wspólnicy chcieliby otrzymać wypłatę dywidendy. Z jakich środków można ją wypłacić (pożyczki bankowe, kaucje, opłaty rezerwacyjne itp.)? (...)  »
Przekształcenie spółki z o.o. sp.k. w spółkę jawną
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 17
Poszerzenie od początku 2021 r. katalogu podatników CIT o spółki komandytowe postawiło znak zapytania przy sensowności prowadzenia działalności w tej formie. Dotyczy to w szczególności (...)  »
Sposoby wystąpienia ze spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 17
Zamierzam wystąpić ze spółki jawnej. Jakie mam możliwości? Czy możliwe jest natychmiastowe opuszczenie spółki? Wspólnik spółki jawnej może ją opuścić, m.in. zbywając swój ogół praw (...)  »
Gdy członek zarządu choruje, spółkę może reprezentować prokurent
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 17
W naszej spółce z o.o. jest jeden członek zarządu. Od dziś przebywa on na zwolnieniu chorobowym. W spółce jest też prokurent samoistny. Czy może on (...)  »
Stowarzyszenia z obowiązkami wobec CRBR jeszcze w 2021 r.  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 17
Od 31 października 2021 r. rozszerzony zostanie katalog podmiotów, które muszą zgłaszać swoich beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Wśród nich będą również stowarzyszenia podlegające wpisowi do (...)  »
CIT-15J składa spółka jawna, a nie jej wspólnik
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 17
W połowie sierpnia 2021 r. jeden ze wspólników spółki jawnej przeniósł swój udział w spółce na spółkę z o.o. Spółka jawna nie złożyła CIT-15J. Zrobił (...)  »
Odpowiedzialność karna członka zarządu, który nie składa wniosku o upadłość
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 17
Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Balansuje ona na granicy wypłacalności. Czy jeśli nie złożę wniosku o upadłość, gdy ziszczą się przesłanki ustawowe, to poza (...)  »
Gdy wspólnicy spółki z o.o. chcą wnieść dopłaty
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 17
Kodeks spółek handlowych określa warunki wnoszenia dopłat przez wspólników spółki z o.o. Wszystkie one muszą być zachowane, aby sumy wpłacone przez wspólników nie zaliczały się (...)  »
E-wnioski do KRS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 17
Posiadam udziały spółki z o.o. Stanowią one ponad 30% kapitału zakładowego. Skierowałem do zarządu żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Mimo upływu terminu zarząd nie wywiązał (...)  »
PCC w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w jawną
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 17
Nasza spółka komandytowa zostanie przekształcona w spółkę jawną. Skład wspólników, ich udział w zysku nie ulegną zmianie. Wspólnicy nie wniosą dodatkowych wkładów pieniężnych ani niepieniężnych (...)  »
Zasady przekazywania dokumentów finansowych do KRS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 17
Od 1 lipca 2021 r. nastąpiła elektronizacja postępowania przed KRS. Od tego dnia wszyscy przedsiębiorcy z KRS muszą składać wnioski do tego rejestru wyłącznie drogą (...)  »
Spółdzielnia mieszkaniowa instytucją obowiązaną
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 17
Funkcjonujemy w ramach spółdzielni mieszkaniowej. Czy spółdzielnie mieszkaniowe są zobowiązane do wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji zobowiązanej, o której mowa w art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu (...)  »
Czy i kiedy biuro rachunkowe musi raportować transakcje do GIIF?
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 17
Powadzę biuro rachunkowe. Nie mam klientów z księgami rachunkowymi. Natomiast jeden z moich klientów z KPiR w ramach WNT kupuje towary na wartość powyższej 15.000 (...)  »
Wygaśnięcie mandatu w zarządzie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 17
Odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest jednym ze zdarzeń mogących skutkować wygaśnięciem mandatów członków zarządu spółki z o.o. Co może zaskakiwać, to jedna z najczęstszych przyczyn (...)  »
Różne możliwości rozliczenia spółki jawnej z występującym wspólnikiem
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 17
Jeden ze wspólników naszej spółki jawnej złożył wypowiedzenie umowy spółki przed końcem czerwca br. ze skutkiem na koniec tego roku. Trwają ustalenia co do zasad (...)  »
Spółka z o.o. nie musi jeszcze mieć adresu do doręczeń elektronicznych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach rodzinnej spółki z o.o. Czytałam, że spółki muszą mieć jeszcze w tym roku adresy do doręczeń elektronicznych. Do kiedy powinniśmy wywiązać (...)  »
Czy i kiedy spółka jawna ma obowiązek złożyć CIT-15J?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 17
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT m.in. o niektóre spółki jawne. Te z nich, których wspólnikami są tylko osoby fizyczne, nie (...)  »
Wysokość opłat za wpisy do KRS bez zmian mimo elektronizacji
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 17
Będę składać za spółkę jawną wniosek o wpis zmian do KRS. Mam świadomość, że muszę to zrobić drogą elektroniczną. Korzystając z systemu PRS, chcę wnieść (...)  »
Indywidualni przedsiębiorcy nie mają obowiązków wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 17
Prowadzę biuro rachunkowe. Nie mam klientów z księgami rachunkowymi. Rozliczam przede wszystkim klientów z podatkową księgą przychodów i rozchodów. Czy na koniec lipca br. powinnam (...)  »
Zmiany w zasadach wnoszenia opłat od wniosków do KRS
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 17
Wnioski o wpis czy o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS co do zasady podlegają opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie wpisu do KRS w (...)  »
Wynagrodzenie dla spadkobiercy, który nie wstępuje do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 17
Odziedziczyłem na podstawie testamentu spadek po cioci. Jestem jej jedynym spadkobiercą. W skład spadku wchodzą udziały spółki z o.o. W spółce poinformowano mnie, że zgodnie (...)  »
Nie każdy może pełnić funkcję w radzie
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 17
Od niedawna pełnię funkcję w zarządzie spółki z o.o. Jeden z członków rady nadzorczej tej spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Członków rady nadzorczej zgodnie (...)  »
Nielikwidacyjne zakończenie działalności spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 17
Rozwiązanie spółki jawnej następuje w szczególności po powzięciu przez wszystkich wspólników uchwały w tej sprawie. Przed wykreśleniem spółki z KRS wspólnicy powinni zlikwidować majątek spółki, (...)  »
Nie ma już papierowych wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 17
Jestem księgową spółki z o.o. Zmienił się skład zarządu i chcę zgłosić zmianę do KRS. Jeden członek zarządu złożył na piśmie oświadczenie o rezygnacji. Nikt (...)  »
Z uproszczonej restrukturyzacji można skorzystać tylko raz
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 17
Jestem wierzycielem spółki jawnej. Wdrożyła ona uproszczoną restrukturyzację. W efekcie postępowanie egzekucyjne wobec spółki uległo zawieszeniu. Czy wierzyciel jest w jakikolwiek sposób chroniony przed skutkami (...)  »
Obowiązki prostej spółki akcyjnej w CRBR  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 17
Od 1 lipca 2021 r. można zakładać prostą spółkę akcyjną. Jest to handlowa spółka kapitałowa. Jednym z jej obowiązków, które musi zrealizować po uzyskaniu wpisu (...)  »
Można jeszcze wdrażać uproszczoną restrukturyzację
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Mamy trudności finansowe i chcielibyśmy wdrożyć uproszczoną restrukturyzację. Czy można jeszcze korzystać z tego postępowania, czy możliwe to było (...)  »
Dokument "ocena ryzyka" i "wewnętrzna procedura" w instytucji obowiązanej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Planujemy podjąć nową działalność. Otrzymaliśmy ogólną informację, że w związku z tym staniemy się instytucją obowiązaną w świetle (...)  »
Składanie wniosków do KRS według nowych zasad
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 17
Przedsiębiorcy z KRS od 1 lipca 2021 r. muszą składać wszystkie wnioski do tego rejestru drogą elektroniczną przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości. Został on w (...)  »
Uprzywilejowana dywidenda dla wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 17
Jestem księgową w spółce z o.o. Większościowy wspólnik i zarazem członek zarządu chciałby otrzymać wyższą dywidendę niż drugi ze wspólników. Umowa spółki milczy w tej (...)  »
PCC od pożyczki, którą otrzyma wspólnik od swojej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 17
Spółka z o.o. zamierza udzielić pożyczki pieniężnej swojemu wspólnikowi. Pożyczka zostanie udzielona na zasadach rynkowych. Wcześniej spółka nie udzielała pożyczek i nie prowadziła działalności w (...)  »
Wyrok skazujący a zakaz pełnienia funkcji w spółkach
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 17
Kodeks spółek handlowych pozbawia możliwości pełnienia funkcji w spółkach handlowych osób skazanych za niektóre przestępstwa, w tym m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu. Jest to instrument (...)  »
Wypłata dywidendy zaliczkowej w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 17
Spółka z o.o. została założona pod koniec 2020 r. Jej pierwszy rok obrotowy jest wydłużony i zakończy się 31 grudnia 2021 r. W związku z (...)  »
Kupujący udziały spółki z o.o. musi rozliczyć się z PCC
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 17
Zamierzam nabyć udziały w rodzinnej spółce od szwagierki. Umowę sporządzimy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Szwagierka ani ja nie prowadzimy indywidualnie działalności gospodarczej. (...)  »
Od 31 lipca 2021 r. zmiany w katalogu instytucji obowiązanych  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 17
Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ich katalog zostanie zmieniony z dniem 31 lipca 2021 r. Nowe podmioty będą musiały (...)  »
Każdy wspólnik może zdalnie brać udział w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 17
Posiadam udziały w spółce z o.o. W regulaminie szczegółowych zasad udziału w zgromadzeniu zdalnym dopuszczono, aby każdy wspólnik mógł uczestniczyć w zgromadzeniu zdalnie. Czy takie (...)  »
Odpowiedzialność członków rady dyrektorów PSA
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 17
Zastanawiam się nad objęciem funkcji dyrektora wykonawczego w radzie dyrektorów prostej spółki akcyjnej. Czy pełnienie tej funkcji łączy się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za długi (...)  »
Spółka cywilna z nieruchomością
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 17
Wspólnicy spółki cywilnej mogą nabyć do majątku wspólnego prawo własności nieruchomości bądź użytkowania wieczystego. Specyfika funkcjonowania spółki cywilnej przekłada się również na odrębności w zasadach (...)  »
CIT-15J w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w jawną
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki komandytowej. Jednym ze wspólników jest spółka z o.o. Z dniem 1 maja 2021 r. uzyskaliśmy status podatnika CIT. Planujemy przekształcenie (...)  »
Relacje między radą nadzorczą a zarządem w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 17
Mam zostać nowym członkiem zarządu spółki z o.o. W spółce są napięte relacje między zarządem a radą nadzorczą. Czy organ nadzoru w świetle przepisów może (...)  »
Zasady wyliczenia i wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 17
W 2021 r. reguły wypłaty dywidendy w spółce z o.o. nie uległy zmianom. Oznacza to w szczególności, że obowiązują te same zasady przy wyliczaniu maksymalnej (...)  »
Zbycie udziału w spółce jawnej może się odbyć bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 17
Jestem księgową w spółce jawnej. Jeden ze wspólników będzie odpłatnie zbywał swój udział w spółce osobie trzeciej. Nastąpi to w oparciu o umowę odwołującą się (...)  »
Stowarzyszenie zwykłe a CRBR
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 17
Jestem członkiem stowarzyszenia, które nie jest zarejestrowane w KRS. Czy stowarzyszenia zwykłe będą musiały wywiązywać się z obowiązków wobec CRBR? NIE. Od 31 października 2021 (...)  »
Nieformalne zwołanie zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 17
W małych, szczególnie rodzinnych spółkach, formalne zwoływanie zgromadzenia wspólników może razić oficjalnością. Kodeks spółek handlowych pozwala jednak wspólnikom podejmować uchwały bez formalnego zwoływania zgromadzenia, jeśli (...)  »
Ile czasu na rozpoznanie sprawy o nieważność uchwały?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 17
Złożyłem pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Sąd jak dotąd nie podjął żadnych czynności w sprawie. Czy istnieje jakiś urzędowy termin (...)  »
Zbycie nieruchomości spółki z uchwałą wspólników czy bez niej?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 17
Spółka z o.o. jest właścicielem kilku działek. Zarząd spółki z o.o. zamierza zbyć jedną z nich. Czy na tę czynność konieczna jest zgoda wspólników? Odpowiedź (...)  »
Przejęcie przedsiębiorstwa spółki cywilnej przez jednego z małżonków
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 17
Jestem księgową spółki cywilnej prowadzonej przez małżonków. Jedno z nich chce zakończyć działalność. Drugi z małżonków zamierza przejąć przedsiębiorstwo spółki i prowadzić dalej działalność indywidualnie. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.