Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Spółki i wspólnicy
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Członek zarządu powołany na czas nieoznaczony
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 17
W umowie spółki z o.o. wspólnicy mogą dopuścić powoływanie członków zarządu na czas nieoznaczony. W razie braku tego rodzaju postanowienia umownego, mocą samej uchwały wspólników (...)  »
Obniżenie kapitału zakładowego w celu zasilenia kapitału zapasowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 17
Nasza spółka z o.o. planuje obniżyć kapitał zakładowy. W jego ramach zmniejszona ma zostać wartość nominalna udziałów. Za zgodą wspólników obniżenie zostanie dokonane bez wypłat (...)  »
Zbycie udziału w spółce jawnej bez obowiązku spółki rozliczenia ze wspólnikiem
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 17
W naszej spółce jawnej doszło do zamiany wspólnika z dniem 1 stycznia 2021 r. Stało się to na podstawie umowy zawartej między byłym już wspólnikiem (...)  »
Obowiązki niektórych spółek jawnych, jeśli nie chcą być podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 17
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników podatku dochodowego od osób prawnych o spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może postanowić, (...)  »
Utrata prawa do pełnienia funkcji a umowa o pracę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 17
W naszej spółce z o.o. na stanowisko prezesa zarządu powołana została osoba, która, jak się później okazało, została wcześniej prawomocnie skazana za przestępstwo, które uniemożliwia (...)  »
Wyjazd wspólnika i przeorganizowanie działalności spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 17
Jeden ze wspólników trzyosobowej spółki jawnej wyjeżdża na roczny kontrakt do Australii. W jaki sposób można przeorganizować prace spółki przez czas jego nieobecności, aby możliwe (...)  »
Co z udziałami w spółce z o.o. po ustaniu wspólności małżeńskiej udziałowca?
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 17
Choć udziały w spółce z o.o. może objąć lub nabyć jeden z małżonków, to prawa te wejdą do majątku wspólnego małżonków, gdy wniesiony w zamian (...)  »
Gdy spółka z o.o. nie dokonała zgłoszenia do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 17
Nasza spółka z o.o. została założona pod koniec 2019 r. Niestety umknęło nam, że trzeba się zgłosić do CRBR. Co teraz mamy zrobić? Czy zgłosić (...)  »
Spłata długu spółki cywilnej przez jednego ze wspólników
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Chcę doprowadzić do zakończenia jej działalności, bowiem przynosi ona straty. Drugi ze wspólników jest bierny. Czy, jeśli spłacę wierzycieli, będę mógł (...)  »
Przekazanie majątku likwidowanej spółki z o.o. wspólnikom
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 17
Procedura likwidacji spółki z o.o. jest sformalizowana i musi trwać minimum pół roku. W jej trakcie muszą być bowiem wykonane określone czynności, we właściwych odstępach (...)  »
SUDOP jako narzędzie uzyskania informacji o kontrahencie
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 17
Jestem kontrahentem spółki komandytowej. Spółka zapewnia, że jest w dobrej kondycji finansowej, mimo trwającej pandemii. Czy można w szybki sposób sprawdzić, czy spółka ma np. (...)  »
Umowa zbycia "udziału spółkowego" a PCC
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 17
Jestem księgową w spółce jawnej. W spółce tej ma dojść do zamiany wspólników. Za obecnego wspólnika wejdzie zupełnie nowa osoba. Do nabycia udziału spółkowego dojdzie (...)  »
Ochrona danych osobowych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 17
Każda spółka z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów czy partnerów handlowych. Wynikające z RODO obowiązki musi również wykonywać w stosunku do osób związanych ze (...)  »
Planowane zmiany w kwestii protokołowania posiedzeń zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 17
Zostałem wybrany na członka zarządu spółki z o.o. Zarząd jest trzyosobowy. Decyzje zarządu najczęściej są podejmowane ustnie. Czy nie powinny mieć formy pisemnej? Czy obowiązuje (...)  »
Spółka jawna osób fizycznych nie będzie podatnikiem CIT
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Pozostali członkowie spółki to wyłącznie osoby fizyczne. Czy nasza spółka może być objęta CIT? NIE. Zmiany w kręgu podatników CIT wprowadziła (...)  »
Zaskarżanie uchwał wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 17
W K.s.h. uregulowane są dwa powództwa do kwestionowania uchwał wspólników. Pierwsze to powództwo o uchylenie uchwały, a drugie o stwierdzenie jej nieważności. Każde z nich (...)  »
Granice prawa wglądu wspólnika w dokumentację spółki
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. i jednocześnie wchodzę w skład zarządu. W spółce nie ma rady nadzorczej. Pomiędzy wspólnikami toczy się spór. Inny wspólnik, który (...)  »
Niekiedy potrzebne podpisy wszystkich członków zarządu
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 17
W naszej spółce z o.o. zarząd jest trzyosobowy. Do reprezentacji spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Jeden z członków zarządu poważnie choruje. W jakich (...)  »
Trudności wierzycieli w dochodzeniu od członków zarządu długów spółki
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 17
Członkowie zarządu spółki z o.o. mogą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzycieli kierowanej przez nich spółki. Dochodzenie roszczeń przez wierzycieli od członków zarządu może napotykać ogromne (...)  »
Odwołanie likwidatora spółki jawnej przez sąd
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej w likwidacji. Na likwidatora wybrano jednego ze wspólników. Okazuje się jednak, że nie jest on zainteresowany zakończeniem likwidacji spółki. Na podstawie (...)  »
Spółka z o.o. nie musi zgłaszać swojej strony internetowej do KRS
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 17
Od niedawna funkcjonujemy w ramach spółki z o.o. Nasza spółka z o.o. wkrótce będzie mieć swoją stronę internetową. Czy trzeba będzie zgłosić jej adres do (...)  »
Objęcie spółek komandytowych i niektórych jawnych CIT
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 17
Niebawem wejdzie w życie nowelizacja ustaw podatkowych, na mocy której rozszerzony zostanie katalog podatników podatku dochodowego od osób prawnych o spółki komandytowe i niektóre spółki (...)  »
Gdy w zarządzie zostaje 1 członek, a w KRS widnieje łączny sposób reprezentacji
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 17
W naszej rodzinnej spółce z o.o. zarząd był dwuosobowy. W umowie spółki i w KRS widnieje łączny sposób reprezentacji spółki. Wymaga on współdziałania dwóch członków (...)  »
Przygotowanie wniosku do KRS w sprawie zawieszenia działalności spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Nie prowadzi ona praktycznie działalności. Nie ma żadnych pracowników, nie korzystaliśmy ze wsparcia finansowego PFR. Z pozostałymi wspólnikami chcemy ją (...)  »
Rozwiązanie spółki z o.o. na żądanie wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 17
Najczęstszą przyczyną rozwiązania spółki z o.o. jest podjęcie uchwały w tej sprawie przez wspólników. Rozwiązanie spółki może nastąpić również wbrew woli udziałowców, na podstawie wyroku (...)  »
Gdy akcjonariusz nie złoży akcji w spółce przed 1 marca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 17
Jestem akcjonariuszem spółki akcyjnej. Mam papierowe akcje. Zarząd wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. W spółce elektroniczne akcje (...)  »
Umowa z prezesem zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 17
W naszej spółce z o.o. zarząd ma tylko jednego członka. Prezes nie jest wspólnikiem. Aktualnie pobiera wynagrodzenie na podstawie uchwały wspólników. Spółka chce z nim (...)  »
Dobrowolne umorzenie udziałów spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 17
Udziały w spółce z o.o. mogą być umorzone za zgodą wspólnika. Wynagrodzenie za nie może być finansowane z czystego zysku. Aby doszło do umorzenia, umowa (...)  »
Warunkowe wypowiedzenie umowy spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 17
Jeden ze wspólników spółki cywilnej latem złożył wypowiedzenie umowy spółki, zastrzegając, że robi to pod warunkiem, iż wspólnicy dojdą do porozumienia, w którym w ramach (...)  »
Spadkobiercy wspólnika nie zawsze mogą wstąpić do spółki
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 17
Odziedziczyłem na podstawie testamentu spadek po wujku, który poza mną nie miał bliskiej rodziny. W skład spadku wchodzą udziały spółki z o.o. Jeden z członków (...)  »
PCC od zwiększenia kapitału zakładowego w spółce komunalnej
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 17
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej stanowi sposób dofinansowania jej działalności. Zwiększenie wartości tego kapitału, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Jednak zwolnienie od PCC w (...)  »
Wspólnik spółki jawnej bez prawa reprezentacji
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 17
Jesteśmy wraz z żoną wspólnikami spółki jawnej. Chcemy do spółki przyjąć naszą dorosłą córkę. Na początku nie chcielibyśmy, aby była uprawniona do reprezentacji spółki. Czy (...)  »
Skutki wadliwej rezygnacji jedynego członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 17
Jedyny członek zarządu jednoosobowej spółki z o.o. złożył rezygnację. Krótko potem odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, na którym wybrano jego następcę. Sąd wpisał do KRS (...)  »
Spółka z o.o. i sprzedaż udziałów w internecie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 17
Do zbycia udziałów w spółce z o.o. wymagane jest zawarcie umowy co najmniej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W przypadku spółki, której umowa (...)  »
Zwrot wkładu dla komandytariusza
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 17
Prowadzę księgowość spółki komandytowej. Komandytariusz chce otrzymać zwrot części wkładu wniesionego do spółki. Wartość wkładu po wypłacie będzie większa od wysokości sumy komandytowej. Jakie są (...)  »
Rezygnacja z postępowania likwidacyjnego spółki jawnej wymaga jednomyślności
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Wraz z pozostałymi wspólnikami chcemy zakończyć współpracę. Jeden z nich nie chce zastąpić likwidacji innym sposobem zakończenia działalności. Umowa spółki milczy (...)  »
Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 17
Zarządca sukcesyjny może prowadzić przedsiębiorstwo zmarłego przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. Rola zarządcy sukcesyjnego może być szersza, gdy zmarły był wspólnikiem spółki cywilnej. Czynności związane z (...)  »
Żona może wnieść wkład do spółki za męża
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 17
Wspólnikami spółki jawnej zostali m.in. małżonkowie, którzy mają rozdzielność małżeńską. Z rachunku bankowego żony został uiszczony wkład za każdego z małżonków. Czy można przyjąć, że (...)  »
Umowa spółki cichej bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Spółka realizuje dużą inwestycję. W celu jej ukończenia będzie zawierać umowy inwestycyjne (umowy spółki cichej). Na podstawie takiej (...)  »
Rezygnacja z zarządu liczącego 3 członków
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 17
Jestem członkiem trzyosobowego zarządu spółki z o.o. Do reprezentacji spółki wymagane jest działanie 2 członków zarządu, a umowa spółki stanowi, że zarząd liczy od 1 (...)  »
Okazjonalna pożyczka jako podlegająca PCC
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 17
Ustawa o PCC przewiduje, że podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne opodatkowane bądź zwolnione z VAT. Regulacja ta może dotyczyć m.in. pożyczek pieniężnych udzielanych przez (...)  »
Udostępnianie sprawozdań finansowych przez spółkę komunalną
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 17
Jednoosobowa spółka z o.o. z udziałem gminy często otrzymuje wnioski o udostępnienie swoich sprawozdań finansowych w trybie dostępu do informacji publicznej. Czy musi udostępniać sprawozdania, (...)  »
Ograniczenia dłużnika w zarządzaniu majątkiem w czasie uproszczonej restrukturyzacji
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 17
Prowadzimy działalność gospodarczą w ramach spółki jawnej. Rozważamy wszczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Czy w czasie prowadzenia omawianego postępowania spółka może w nieograniczony sposób zarządzać swoim (...)  »
Skutki nieprawidłowej reprezentacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 17
Błędy w reprezentacji spółek zdarzają się, a kontrahenci, wykorzystując je, próbują podważyć umowy z tego tylko powodu, że nie chcą być już nimi związani. Aktualnie (...)  »
Odpowiedzialność wspólnika za zaległe składki spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Ma ona zaległości wobec ZUS w zapłacie składek za pracowników. Czy ZUS może dochodzić ode mnie spłaty zaległych składek nieuregulowanych przez (...)  »
Władza mniejszości w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 17
Udziałowcy w spółce z o.o. decydują o kluczowych sprawach, w tym o obsadzie zarządu. W razie bierności części z nich o sprawach tych rozstrzyga pozostała (...)  »
Wątpliwości co do wielkości kapitału zakładowego po umorzeniu udziałów z czystego zysku
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 17
W spółce z o.o. przeprowadzono dobrowolne umorzenie udziałów z czystego zysku. Zmiany w składzie wspólników zostały zgłoszone do KRS. Jednak teraz suma udziałów nie jest (...)  »
Pożyczka od wspólnika dla spółki komandytowej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki komandytowej. Komandytariusz udzieli spółce pożyczki pieniężnej. Czy analogicznie jak w przypadku spółki z o.o., pożyczka od wspólnika dla spółki korzysta (...)  »
Szczególne uprawnienia dla wspólnika z umowy spółki
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 17
W spółce z o.o. obowiązuje zasada rządów większości nad mniejszością. Wspólnicy mający większość głosów na zgromadzeniu wspólników mogą przesądzać istotne sprawy spółki. Przepisy przyznają jednak (...)  »
Reprezentacja spółki z o.o. z jednoosobowym zarządem
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 17
Mam podpisać umowę ze spółką z o.o. W jej odpisie z KRS widnieje, że ma ona jednego członka zarządu. Natomiast sposób reprezentacji został określony tak, (...)  »
Odpowiedzialność nowego wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 17
Moim dłużnikiem jest spółka jawna. Do spółki w ostatnim czasie przystąpiła nowa osoba. Czy od niej też będę mógł dochodzić spłaty długu, jeśli nie odzyskam (...)  »
Spadkobiercy w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 17
Śmierć wspólnika spółki jawnej jest jedną z przyczyn rozwiązania spółki. Aby zabezpieczyć byt spółki na wypadek śmierci jednego ze wspólników, umowa spółki może przewidywać, że (...)  »
Podpisanie protokołu zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 17
Przedłożono mi do podpisu jako jednemu z czterech udziałowców spółki z o.o. protokół zgromadzenia wspólników. Wynika z niego, że zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwoływania. (...)  »
Rozwiązanie spółki komandytowej bez postępowania likwidacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 17
Prowadzimy działalność w formie spółki komandytowej. Wraz z pozostałymi wspólnikami chcemy jak najszybciej zakończyć współpracę w ramach spółki. Umowa spółki milczy w kwestii rozwiązania spółki. (...)  »
PCC od zmiany umowy spółki kapitałowej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 17
Umowa spółki oraz jej zmiany podlegają PCC. W spółce kapitałowej jako zmianę umowy spółki traktowane są podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki (...)  »
Prokurent i oświadczenie majątkowe
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 17
Główny księgowy spółki z o.o. z wyłącznym udziałem gminy został ustanowiony prokurentem spółki. Czy w związku z tym musi złożyć oświadczenie majątkowe, a następnie będzie (...)  »
Umowa o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 17
Wspólnik spółki z o.o. może być jej pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jeśli ogół okoliczności nie wyłącza przyjęcia wykonywania przez udziałowca pracy podporządkowanej (...)  »
Odroczenie obowiązków sprawozdawczych nie dla spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 17
Rok obrotowy naszej spółki z o.o. pokrywa się z kalendarzowym. W spółce nie doszło do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. do końca września br. (...)  »
Wstąpienie brata wspólnika do spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki cywilnej. Jeden ze wspólników spółki cywilnej chce, aby wprowadzić do umowy spółki postanowienie, że w razie jego śmierci do spółki (...)  »
Nagłe wygaśnięcie mandatu członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 17
Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na wieloletnią kadencję nie oznacza, że funkcja ta musi bezwarunkowo być pełniona do czasu zakończenia kadencji. Mandat takiego członka (...)  »
Sytuacja wspólnika, gdy spółka jawna ma kłopoty finansowe
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 17
Spółka jawna, w której jestem wspólnikiem, ma poważne trudności finansowe. Obawiam się, że wierzyciele będą próbowali dochodzić długu spółki z prywatnych majątków wspólników. Czy jeśli (...)  »
Warunki uchylenia przez sąd uchwały wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Zostałem zaproszony na zgromadzenie wspólników. Sprawa ujęta w porządku obrad budzi moje zastrzeżenia. Pozostali wspólnicy mogą podjąć uchwałę pomimo mojego (...)  »
Trwają prace nad dużą nowelizacją K.s.h.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 17
Kodeks spółek handlowych obowiązuje od blisko 20 lat. W Ministerstwie Aktywów Państwowych przygotowano projekt jego nowelizacji, który w założeniu projektodawców ma odpowiadać zmianom, jakie zaszły (...)  »
Komu trzeba przekazać informacje o zmianie siedziby?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 17
Spółka z o.o. planuje przenieść siedzibę spółki do innego miasta. Czy wymaga to wprowadzenia zmian do umowy spółki? Zmiana siedziby była zawarta w formie aktu (...)  »
PCC od dodatkowego wkładu niepieniężnego w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 17
Wspólnicy spółki jawnej planują wnieść dodatkowe wkłady. Będą to wkłady niepieniężne. Czy w takim przypadku można uniknąć zapłaty PCC, powołując się na prawo UE? NIE. (...)  »
Konwersja pożyczki na dopłaty w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 17
Rozrachunki z udziałowcami w postaci udzielonych spółce z o.o. pożyczek mogą istotnie obciążać bilans. Sposobem na księgową poprawę sytuacji spółki jest zastąpienie bezwzględnie zwrotnych pożyczek (...)  »
W jakiej formie zmienić postanowienia umowy spółki jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Chcemy do umowy spółki wprowadzić postanowienie, zgodnie z którym w razie śmierci wspólnika spółka nie ulegnie rozwiązaniu, a na (...)  »
Obowiązki spółki z o.o. wobec KRS w razie zmiany danych wspólników
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 17
W przypadku zmian w składzie wspólników czy zmodyfikowania danych aktualnych udziałowców, a także ustanowienia zastawu lub użytkowania na udziałach zarząd zobowiązany jest aktualizować księgę udziałów (...)  »
Zasady reprezentacji spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 17
Moim kontrahentem będzie spółka jawna. Wkrótce podpiszemy umowę. Czy wystarczy, że umowę za spółkę podpisze jeden ze wspólników? Odpowiedź na pytanie Czytelnika zależy od sposobu (...)  »
Wykreślenie z KRS bez obowiązków wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 17
Kończy się właśnie likwidacja spółki z o.o. Czy fakt ukończenia likwidacji podlega zgłoszeniu do CRBR? Czy spółka zostanie wykreślona z CRBR po wykreśleniu z KRS? (...)  »
Przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 17
Przygotowaną likwidację reguluje ustawa Prawo upadłościowe. Jej celem jest szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli, a także znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego. Poza tym przygotowana (...)  »
Termin przedawnienia roszczeń przeciwko członkom zarządu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 17
Jestem wierzycielem spółki z o.o. Egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna już jakiś czas temu. Rozważam możliwość dochodzenia zapłaty od członków zarządu spółki, która jest (...)  »
Skutki w PCC przekazania zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Na mocy uchwały wspólników w sprawie podziału zysku jego część zostawiliśmy w spółce na kapitale zapasowym. Od tej czynności (...)  »
Sposób na stare należności wobec spółek handlowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 17
Systematyczne ponawianie egzekucji starych należności może okazywać się nieopłacalne, zwłaszcza, gdy oczywiste jest, że dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie prowadzi działalności. Wierzyciele, w (...)  »
Wątpliwości przy określaniu górnej granicy dopłat
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 17
Rozważam kupno udziałów w spółce z o.o. W umowie spółki jest postanowienie, zgodnie z którym zgromadzenie wspólników może nałożyć na wspólników obowiązek dopłat nie częściej (...)  »
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa w określonych warunkach bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 17
W naszej spółce z o.o. planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego. Na pokrycie udziałów utworzonych w ramach tej procedury do spółki będzie wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa. (...)  »
Umowę sprzedaży udziałów można przygotować samemu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 17
Zasadą wynikającą z prawa cywilnego jest, że udziały mogą być zbywane przez wspólników, w tym w szczególności sprzedane. Przy tym uwzględnić należy ewentualne ograniczenia ustanowione (...)  »
Czy prokurenta należy zgłosić jako beneficjenta rzeczywistego spółki?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 17
Mąż i żona są jedynymi wspólnikami spółki z o.o. Chcą oni, aby w sprawy spółki zaangażował się ich dorosły syn. Na początek zostanie on prokurentem (...)  »
Zwrot wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej spółdzielni
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 17
Członek rady nadzorczej spółdzielni przekazał na ręce zarządu oświadczenie, że zrzeka się roszczenia o wynagrodzenie za 2015 r. i w związku z tym przelał równowartość (...)  »
Przekształcenie w spółkę po otrzymaniu subwencji a obowiązki wobec PFR
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 17
Przedsiębiorca, który otrzymał subwencję finansową z PFR, a planuje dokonać przekształcenia zgodnie z przepisami K.s.h., w świetle wyjaśnień PFR nie musi na taką transformację otrzymać (...)  »
Do kiedy papierowe wnioski do KRS?
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 17
Prowadzę biuro rachunkowe. Moi klienci to w dużej mierze spółki handlowe. Czy spółki te mogą jeszcze składać papierowe wnioski do KRS? TAK. Przedsiębiorcy z KRS (...)  »
Zmiany w zasadach wypłaty dywidendy w spółkach akcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 17
Jestem akcjonariuszem spółki akcyjnej. Spółka opublikowała w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacje o wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Akcje mają (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.