Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 r., godz. 14:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Spółki i wspólnicy
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Zmiany w wymogu niekaralności dla władz spółek  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 17
Kodeks spółek handlowych przewiduje, że nie może być członkiem organu, likwidatorem albo prokurentem spółki kapitałowej, a także członkiem zarządu spółki partnerskiej oraz członkiem rady nadzorczej (...)  »
Umowa spółki jawnej może wspólnikowi przyznawać wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 17
Każdy z czterech wspólników spółki jawnej wniósł równy wkład i ma równy udział w zyskach. Sprawami spółki i jej reprezentacją zajmą się teraz głównie dwaj (...)  »
Zasądzenie dochodzonych kwot dla wspólników spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 17
Wspólnicy spółki cywilnej będą wysyłali pozwy o zapłatę przeciwko swoim dłużnikom. Czy w pozwach powinni domagać się zasądzenia należnych kwot solidarnie czy w częściach równych (...)  »
Jak wyliczyć stratę kwalifikowaną?
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 17
Na zarządzie spółki z o.o. ciążą określone obowiązki, jeżeli bilans wykaże tzw. stratę kwalifikowaną w rozumieniu art. 233 K.s.h. Regulacja ta jest bardzo lakoniczna, dlatego (...)  »
Wkrótce zostanie wprowadzony obowiązek protokołowania uchwał zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 17
W naszej spółce z o.o. zarząd jest trzyosobowy. Decyzje zarządu najczęściej są podejmowane ustnie. Czy powinny mieć jednak formę pisemną? Czy obowiązuje wymóg spisywania protokołów (...)  »
Podział spółki przez wydzielenie bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 17
Zarząd spółki z o.o. podjął uchwałę o wydzieleniu ze spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie przejęta przez inną spółkę z o.o. Obie spółki mają nadal (...)  »
Jubileuszówka niekoniecznie dla głównego księgowego spółki komunalnej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 17
Główny księgowy spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego nie podlega regulacjom wynikającym z obowiązującego w spółce regulaminu wynagradzania. Jeśli umowa o pracę nie stanowi inaczej, (...)  »
Odpłatne zbycie ogółu praw i obowiązków komandytariusza spółki komandytowej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 17
Jestem księgową w spółce komandytowej. Komandytariusz zamierza odpłatnie zbyć swój udział w spółce osobie fizycznej spoza spółki. Podstawą prawną zbycia będzie umowa odwołująca się do (...)  »
Wymogi dotyczące protokołu ze zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 17
W naszej spółce z o.o. wkrótce będzie przeprowadzane zgromadzenie wspólników z możliwością zdalnego uczestnictwa w nim. Z takiej możliwości będzie korzystał wspólnik przebywający poza granicami (...)  »
Weryfikacja danych ujawnionych w CRBR przez instytucje obowiązane
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 17
Instytucje obowiązane, w tym biura rachunkowe, od 31 października 2021 r. mają obowiązek weryfikowania informacji ujawnionych w CRBR. W tym rejestrze podmioty określone ustawą o (...)  »
Zorganizowana część przedsiębiorstwa jako aport a PCC
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 17
Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Kapitał zakładowy naszej spółki będzie podwyższony. Zostaną utworzone nowe udziały, które obejmie niemiecka spółka kapitałowa (GmbH). Na pokrycie obejmowanych (...)  »
Zwrot dopłat wymaga uchwały wspólników
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 17
W 2020 r. wspólnicy spółki z o.o. wnieśli dopłaty. Obecna sytuacja finansowa spółki pozwala na ich zwrot. Czy zwrot dopłat może nastąpić na podstawie uchwały (...)  »
Kłopoty z dochodzeniem roszczeń z art. 299 K.s.h. w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 17
Wraz z przeciągającym się stanem epidemii przedłuża się okres obowiązywania liberalnych zasad ogłaszania upadłości przedsiębiorców. Korzyści z tego mogą czerpać członkowie zarządów spółek z o.o., (...)  »
Nowa działalność spółki a umowa spółki i KRS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 17
Spółka z o.o. posiada wolne pomieszczenia, które zamierza przeznaczyć na wynajem. Czy w związku z tym należy wprowadzić zmiany do umowy spółki i dokonać zmian (...)  »
Spółka jawna musi informować KRS o braku obowiązków sprawozdawczych
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej osób fizycznych. Spółka nie prowadzi ksiąg rachunkowych. W zeszłym roku przekazywaliśmy do KRS drogą elektroniczną informację o braku obowiązku (...)  »
Duża nowelizacja K.s.h. wejdzie w życie jeszcze w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 17
Największa nowelizacja K.s.h. jest już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Główne zmiany w zakresie przepisów K.s.h. dotyczą wprowadzenia regulacji związanych z funkcjonowaniem grup spółek oraz reformy (...)  »
Wątpliwości spółki komunalnej co do konieczności rozliczenia PCC
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 17
Jestem księgową w gminnej spółce z o.o. Prowadzi ona ośrodek sportu i rekreacji. W spółce miało miejsce obniżenie kapitału zakładowego o określoną kwotę, a następnie (...)  »
Zawieszenie członka zarządu a wynagrodzenie z umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 17
Członek zarządu spółki z o.o. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Rada nadzorcza najprawdopodobniej będzie podejmować uchwałę o zawieszeniu członka zarządu w wykonywaniu czynności. (...)  »
Doręczenia dla reprezentantów podmiotów z KRS
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 17
Celem zapewnienia udziału osobie fizycznej w postępowaniu cywilnym obecnie w sposób szczególny uregulowano tzw. pierwsze doręczenie pisma w sprawie. Skutek doręczenia pozwu czy innego pisma (...)  »
Przekazanie spółki z o.o. dzieciom zaangażowanym w jej działanie
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Wspólnikami są rodzice i ich dwoje dzieci. Wspólnicy-rodzice mają jeszcze dwoje dzieci, które nigdy nie interesowały się działalnością (...)  »
Wniesienie nieruchomości gruntowej do spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 17
Dwaj wspólnicy spółki cywilnej nabyli w formie aktu notarialnego nieruchomość gruntową (udział po 50%). Wspólnicy chcą teraz ją wnieść w skład wspólnego majątku wspólników w (...)  »
Wycena darowanego ogółu praw i obowiązków wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 17
Organy podatkowe nie kwestionują możliwości przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na podstawie umowy darowizny. Umowa taka najczęściej zawierana jest pomiędzy najbliższymi zaliczonymi (...)  »
Wpis zawieszenia do KRS bez opłat
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 17
Funkcjonujemy w ramach spółki z o.o. Wspólnicy wraz z członkami zarządu ustalili, że działalność spółki będzie od 1 maja 2022 r. zawieszona. Czy złożenie do (...)  »
Czy prokurent w spółce bez zarządu będzie mógł zaskarżyć decyzję organu podatkowego?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 17
Jestem prokurentem samoistnym spółki z o.o., która otrzymała decyzję dyrektora izby administracji skarbowej w przedmiocie podatku VAT i chce wnieść na nią skargę. Jednak członkowie (...)  »
K.s.h. wymaga zgody wspólników na umowy z funkcjonariuszem spółki
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 17
Przepisy K.s.h. wymagają zgody zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia na zawarcie umowy pomiędzy spółką kapitałową a członkiem jej organów, prokurentem czy likwidatorem, a także na zawarcie (...)  »
Orzekanie o odpowiedzialności komplementariusza za długi spółki
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 17
Komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o. Spółka komandytowa ma zaległości w podatku VAT. Wobec spółki komandytowej wszczęto postępowanie egzekucyjne. Czy organ podatkowy może orzekać (...)  »
Czy w spółce cywilnej może działać zarząd?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 17
Sprawy spółki cywilnej prowadzą jej wspólnicy. Również oni reprezentują ją na zewnątrz. Czy jest zatem możliwe takie ułożenie relacji w spółce cywilnej, aby zarówno prowadzenie (...)  »
Zmiany przepisów dotyczące CRBR a konieczność aktualizacji zgłoszenia
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 17
Spółka z o.o. złożyła w 2020 r. poprawne zgłoszenie do CRBR. Wskazała w nim 2 beneficjentów rzeczywistych (2 wspólników, którzy mają po 50% udziałów) oraz (...)  »
Niezbędne dane na liście wspólników
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 17
Pracuję w sekretariacie spółki z o.o. Jeden ze wspólników zbył wszystkie swoje udziały innemu udziałowcowi i przekazał odpis umowy dla spółki. Mam przygotować zaktualizowaną listę (...)  »
Wspólnicy nie zawsze zdolni do podejmowania uchwał
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 17
W trakcie odbywających się zgromadzeń wspólników spółek z o.o. powracają problemy dotyczące zdolności tych organów do podejmowania uchwał. Kwestie porządku obrad, ustalenia kworum i uzyskania (...)  »
Uprawnienie wspólnika do powołania członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Zamierzam ją dofinansować. W zamian chciałbym mieć wpływ na skład zarządu. Czy jest możliwe, abym jako wspólnik był uprawniony do (...)  »
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 17
Planujemy przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Spółka jawna ma zgromadzone zyski z lat ubiegłych na kapitale zapasowym i rezerwowym. Przed przekształceniem wspólnicy podejmą (...)  »
Przesunięcie terminów na realizację obowiązków sprawozdawczych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 17
W 2022 r. po raz kolejny wydłużone zostały ostateczne terminy na realizację obowiązków sprawozdawczych. M.in. spółki handlowe, z wyjątkiem dotyczącym tych nadzorowanych przez Komisję Nadzoru (...)  »
Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej z ważnych powodów
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 17
Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. Nie jestem w stanie się porozumieć z drugim wspólnikiem. Nie mam już do niego zaufania. Odmawia mi wglądu w dokumenty (...)  »
Podwyższenie kapitału zakładowego a CRBR
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 17
Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. W spółce przeprowadzono procedurę podwyższenia kapitału zakładowego. Wniosek o wpis zmian do KRS nie został jeszcze rozpatrzony. Czy prawidłowo (...)  »
Zakres uprawnień sądu rejestrowego rozpoznającego wniosek o wpis do KRS
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 17
Sąd rejestrowy, rozpatrując wniosek o wpis, jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli merytorycznej. W orzecznictwie przeważa pogląd, że sąd ten może odmówić dokonania wpisu, powołując się (...)  »
Klauzula wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 17
Moim dłużnikiem jest spółka jawna. Nie uregulowała ona dobrowolnie swojego długu, więc uzyskałem przeciwko niej nakaz zapłaty. Postępowanie egzekucyjne prowadzone na jego podstawie zostało umorzone (...)  »
Gdy udziałowiec spółki z o.o. ogłasza upadłość
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 17
Wspólnik spółki z o.o. może ogłosić upadłość konsumencką. Rewolucja w sytuacji prawnej wspólnika może oznaczać też zmiany w funkcjonowaniu samej spółki. Syndyk będzie dążył do (...)  »
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości a odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Ma ona trudności finansowe. Znajduje się na skraju wypłacalności. Czy terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki spowoduje, że nie będę (...)  »
Zgłoszenie do KRS zmiany w składzie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 17
W naszej spółce z o.o. jeden ze wspólników odkupił udziały od innego udziałowca. Umowa została sporządzona na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi. Chcemy zgłosić zmianę (...)  »
Czy prokurent pełni funkcję na podstawie powołania?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 17
Prokurent jest szczególnym pełnomocnikiem przedsiębiorcy z KRS albo z CEIDG. Prokurent w spółce handlowej może być wynagradzany na podstawie umowy o pracę bądź cywilnoprawnej albo (...)  »
Mniejszościowy wspólnik może być pracownikiem spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 17
W spółce z o.o. jest dwóch wspólników. Jeden ma 95% udziałów i jest prokurentem. Drugi ma 5% udziałów i jest jedynym członkiem zarządu. Z tytułu (...)  »
Akt stanu cywilnego dla spółki
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 17
Zmarł jeden z członków rady nadzorczej spółki z o.o. Spółka nie ma kontaktu z bliskimi zmarłego i nie może uzyskać aktu zgonu. Czy może uzyskać (...)  »
Członkowie zarządu spółki z o.o. spłacają zobowiązania spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 17
Spółki komandytowe, których komplementariuszami są spółki z o.o., postrzegane są jako podmioty tworzone celem ograniczenia ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane w związku z prowadzoną (...)  »
Wpływ małżonka na możliwość przekształcenia indywidualnej działalności w spółkę
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 17
Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą. Chciałbym ją przekształcić w spółkę z o.o. Czy na taką zmianę musi wyrazić zgodę moja żona? Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą (...)  »
Zakaz konkurencji obowiązujący wspólników spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 17
Jestem wspólnikiem trzyosobowej spółki jawnej. W ramach spółki prowadzimy zakład lakierniczy. Spółka przynosi zyski, mimo to współpraca między wspólnikami przestała się układać pomyślnie. Właśnie się (...)  »
W zarządzie dłużej niż to wynika z kadencji
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 17
Kadencyjność zarządu w spółce z o.o. może okazywać się problemem dla spółki bądź dla samych członków zarządu. Odpowiednia redakcja postanowień umowy spółki umożliwia powołanie członków (...)  »
Pożyczka od wspólnika dla spółki komandytowej podlega PCC
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki komandytowej. Zamierzam dofinansować swoją spółkę pożyczką. Będzie ona udzielona na zasadach rynkowych. Pieniądze pożyczę spółce w ramach prowadzonej indywidualnie (poza spółką) działalności (...)  »
Zasady rozliczeń związanych z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 17
Jestem księgową w spółce jawnej. Ma ona trzech wspólników. Jeden z nich złożył wypowiedzenie. Zgodnie z umową spółki termin wypowiedzenia to 3 miesiące i upłynie (...)  »
GIIF o ocenie ryzyka w instytucji obowiązanej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 17
Każda instytucja obowiązana musi mieć opracowaną, a następnie aktualizowaną ocenę ryzyka własnej działalności. Poza tym dokumentem instytucja obowiązana ma obowiązek rozpoznania i oceny ryzyka prania (...)  »
Darowizna ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Ze względu na mój stan zdrowia zamierzam przenieść ogół praw i obowiązków na syna na podstawie umowy darowizny. Czy w takim (...)  »
Wpis w KRS nie przesądza o uprawnieniu do pełnienia funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 17
W naszej spółce z o.o. jeden z członków zarządu chce złożyć rezygnację. Z kolei zgromadzenie wspólników wybierze nowego członka zarządu na jego miejsce. W naszej (...)  »
Zgłoszenie do CRBR w spółce z o.o. w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 17
Reguły funkcjonowania CRBR zostały znacząco zmodyfikowane z końcem października 2021 r. Zmienione zostały m.in. zasady aktualizacji danych ujawnionych w CRBR. Przy czym nowe rozwiązania prawne (...)  »
PCC od pożyczki między spółkami
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 17
Jedna spółka handlowa udzieliła drugiej spółce pożyczki. Są to spółki powiązane, które nie są podatnikami VAT. Czy taka pożyczka podlega PCC? Zasadą jest, że umowa (...)  »
Zysk z kapitału zapasowego a dywidenda zaliczkowa
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 17
W naszej spółce z o.o. rozważana jest wypłata dywidendy zaliczkowej. W latach poprzednich spółka odnotowała zysk. Czy przy wyliczeniu dywidendy zaliczkowej można uwzględnić środki spółki (...)  »
COVID-19 sposobem na karę umowną
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 17
Spółka handlowa będąca wykonawcą umowy zawartej na skutek udzielenia zamówienia publicznego może z powołaniem na okoliczności związane z COVID-19 zabiegać o zmianę treści umowy, a (...)  »
Zaliczki na poczet zysku dla komplementariusza
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 17
Funkcjonujemy w ramach spółki komandytowej. Czy komplementariusz może pobierać w ciągu roku zaliczki na poczet zysku? W spółce komandytowej zastosowanie mają kodeksowe reguły partycypowania w (...)  »
Dopłaty mogą być nakładane na wspólników wielokrotnie
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 17
Jestem członkiem zarządu. W spółce mają być nałożone dopłaty. Umowa spółki określa górną granicę dopłat. Milczy natomiast w kwestii tego, w jakich odstępach czasu mogą (...)  »
Wypłata zysku w spółce komandytowej wypracowanego przed 1 stycznia (maja) 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 17
W 2021 r. wszystkie spółki komandytowe uzyskały status podatnika CIT (z dniem 1 stycznia albo 1 maja). Wypłata zysku przez spółkę komandytową w momencie posiadania (...)  »
Pierwsze zgłoszenie spółki jawnej do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Spółka uzyskała właśnie wpis do KRS. Chcę za spółkę zrealizować zgłoszenie do CRBR. Mamy zapis w umowie spółki, zgodnie z którym (...)  »
Umowa o pracę pomiędzy spółką osobową a jej wspólnikiem
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 17
Spółka komandytowa chce zawrzeć umowę o pracę ze wspólnikiem będącym prokurentem w tej spółce. Czy jest to dopuszczalne? W spółce komandytowej występują dwie kategorie wspólników, (...)  »
Umorzenie udziałów zmarłego wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 17
Osobiste relacje pomiędzy wspólnikami spółki z o.o. mogą być na tyle istotne, że w umowie spółki pojawi się postanowienie wyłączające wstąpienie do niej spadkobierców udziałowców. (...)  »
Kiedy należy sporządzić sprawozdanie likwidacyjne?
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 17
Wspólnicy spółki z o.o. w dniu 22 lutego 2021 r. podjęli uchwalę o likwidacji spółki. Jednak ogłoszenie dotyczące otwarcia likwidacji spółki i wezwania wierzycieli do (...)  »
Aneks do umowy spółki z o.o. spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 17
W spółce komandytowej będzie zmieniana umowa spółki w trybie tradycyjnym. Komandytariuszem spółki jest osoba fizyczna będąca jedynym członkiem zarządu spółki z o.o., która z kolei (...)  »
Czy przekształcenie spółki to unikanie opodatkowania?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 17
Przepisy podlegają ciągłym, istotnym zmianom. W 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre jawne zaliczone zostały do kręgu podatników CIT. Szef KAS uznał, że zmiana składu (...)  »
Kto musi uregulować PCC w razie zmiany umowy spółki komandytowej?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 17
W spółce komandytowej będą podwyższane wkłady wspólników. Od tej czynności będzie zapłacony PCC. Czy PCC od podwyższenia wkładów w spółce komandytowej ciąży na wspólnikach, czy (...)  »
Indywidualni przedsiębiorcy bez obowiązków wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 17
Prowadzę biuro rachunkowe. Rozliczam przede wszystkim klientów z podatkową księgą przychodów i rozchodów, w tym w szczególności indywidualnych przedsiębiorców oraz wspólników spółek cywilnych. Czy jako (...)  »
Przekształcenie indywidualnej działalności w PSA
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 17
Indywidualny przedsiębiorca może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, w tym od 1 lipca 2021 r. m.in. w prostą spółkę akcyjną (PSA). Procedura (...)  »
Odpowiedzialność za długi wspólnika, który nabywa udział w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 17
Zamierzam kupić ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej. W jaki sposób będzie kształtowała się moja odpowiedzialność za długi spółki? Czy będę ponosił odpowiedzialność od (...)  »
Czy wspólnik może kupić mieszkanie od swojej spółki?
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 17
Prowadzimy działalność deweloperską w ramach spółki z o.o. Jej jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna. Czy może ona nabyć mieszkanie od spółki? TAK. Jednoosobowa spółka z (...)  »
Co z udziałami w razie śmierci członka spółdzielni?
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 17
Śmierć jest przyczyną skreślenia z rejestru członków spółdzielni. Spółdzielnia jest jednak zobowiązana rozliczyć się ze wskazaną przez członka spółdzielni osobą albo ze spadkobiercami z udziałów, (...)  »
Okres zawieszenia spółki z o.o. jest ograniczony
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 17
Wspólnikami spółki z o.o. i członkami jej zarządu jest małżeństwo schorowanych emerytów. W związku z tym zamierzają zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej przez spółkę. Czy może (...)  »
Odwołanie prokurenta w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Mamy jednego prokurenta. Chcemy go odwołać. Czy konieczna jest w tej kwestii zgoda wszystkich wspólników? Prokura może być w (...)  »
Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za jej zaległości podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 17
Wspólnik spółki jawnej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zaległości podatkowe czy składkowe spółki jako osoba trzecia. Jest to odpowiedzialność solidarna ze spółką i pozostałymi (...)  »
Gdy spółdzielnia nie zgłosiła w terminie beneficjentów rzeczywistych do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 17
Jestem księgową w spółdzielni. Czy wszystkie spółdzielnie podlegają wpisowi do CRBR, w tym rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz spółdzielnie kółek rolniczych? Jeśli tak, to gdzie się (...)  »
Maksymalna dywidenda uprzywilejowana
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 17
W naszej spółce z o.o. jest trzech wspólników. Jeden z nich ma wnieść dodatkowy wkład pieniężny do spółki w celu jej dofinansowania. W zamian domaga (...)  »
Zasady aktualizowania danych w CRBR w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 17
Z końcem października 2021 r. weszły w życie istotne zmiany w funkcjonowaniu CRBR. Wówczas znacząco rozszerzony został katalog podmiotów, które muszą wywiązywać się z powinności (...)  »
Różne zasady opodatkowania PCC aportu i sprzedaży przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 17
Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają nabyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). Rozważane są dwa scenariusze, w tym, że zostanie on kupiony, ewentualnie, że będzie stanowił przedmiot aportu (...)  »
Forma umowy zbycia udziału spółkowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Zamierzam zbyć swój udział w spółce na rzecz osoby trzeciej. Będzie to odpłatna umowa zawarta na podstawie przepisów K.s.h. Spółka posiada (...)  »
Czy można zbyć udziały w spółce cywilnej?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 17
Nie istnieje pojęcie udziałów w spółce cywilnej. Takiego przedmiotu obrotu nie ma. Dopuszczalne jest jednak zawieranie umów z udziałem wszystkich wspólników i osób trzecich, które (...)  »
PCC od pożyczki, gdy w przedmiocie działalności spółki pożyczkodawcy nie figuruje udzielanie pożyczek
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 17
Spółka z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT. Zamierza wkrótce udzielić oprocentowanej pożyczki innej spółce (także będącej czynnym podatnikiem VAT). W KRS oraz w umowie spółki (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.