Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Rachunkowość dla każdego
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Obniżka cen towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 12
Towary należące do jednostki mogą utracić swoją wartość np. ze względu na upływ sezonu, zmianę mody lub uszkodzenia. Można wówczas zdecydować o przecenie tych towarów. (...)  »
Jak ująć w księdze korektę wartości początkowej i amortyzacji środka trwałego na skutek otrzymanego po zakupie rabatu?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 13
Podatnik zakończył budowę hali produkcyjnej i przyjął ją do używania. Po ujęciu hali w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także po (...)  »
Składki ZUS od wynagrodzeń w księdze
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 13
Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacamy 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia za wrzesień 2021 r. wypłaciliśmy 8 października 2021 r., a składki ZUS od tych wynagrodzeń (...)  »
Rozliczanie korekt in minus przy transakcjach WNT po zmianach wprowadzonych 1 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 13
Nabyliśmy towar w ramach WNT. Następnie, po spełnieniu przez nas dodatkowych warunków, kontrahent wystawił fakturę korygującą in minus do tej dostawy z tytułu udzielonego nam (...)  »
Do kiedy jednostka mała może zdecydować o niesporządzaniu wybranych elementów sprawozdania?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 13
Nasza spółka jest jednostką małą. Sprawozdanie finansowe sporządzamy według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie za 2021 r. będzie podlegało badaniu przez firmę (...)  »
Rozliczanie kosztów wydziałowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 12
Koszty pośrednie wytworzenia produktu lub usługi, które nie dają się wprost przyporządkować do danego stanowiska kosztów działalności podstawowej (odnieść na konkretne produkty lub zlecenia), nazywane (...)  »
Wydatki związane z zakupem ekspresu do kawy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 13
Na wyposażeniu firmowych kuchni często znajdują się ekspresy do kawy przeznaczone na użytek pracowników. Nabywając ekspres, jednostki mogą wykupić również przedłużenie gwarancji ubezpieczeniowej. W trakcie (...)  »
Odsetki od kredytu w księdze
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 13
Od października 2021 r. będę spłacał kredyt, który otrzymałem na działalność bieżącą. Czy część odsetkową poszczególnych rat kredytu mogę wpisywać do księgi podatkowej jako koszt? (...)  »
Utrata prawa do uproszczenia dotyczącego leasingu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 12
Jeżeli w trakcie trwania umowy leasingu jednostka utraci prawo do kwalifikowania tej umowy dla celów bilansowych zgodnie z przepisami podatkowymi, może wystąpić obowiązek przekwalifikowania leasingu (...)  »
Ujęcie w księgach przychodu ze sprzedaży na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 13
W dniu 30 września 2021 r. przesłaliśmy kontrahentowi e-mailem fakturę pro forma. W tym samym dniu dokonał on płatności za towary i zostały one wydane (...)  »
Ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2020 r. w MSiG
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 13
Spółka cywilna osób fizycznych od 1 stycznia 2020 r., ze względu na przekroczenie limitu obrotów, prowadzi księgi rachunkowe. Czy jest ona zobowiązana do ogłoszenia sprawozdania (...)  »
Zakup towarów w opakowaniach kaucjowanych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 13
Zakupiłem towary handlowe. Przyjąłem je do magazynu na paletach, które w ciągu miesiąca mam zwrócić sprzedawcy towarów. Za palety zapłaciłem kaucję. Czy jej kwotę powinienem (...)  »
Wybrane zagadnienia dotyczące rachunkowości fundacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 12
Fundacja prowadząca księgi rachunkowe, co do zasady, sporządza sprawozdanie finansowe według wzoru z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Powinna zatem prowadzić księgi w (...)  »
Wartość skradzionych towarów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 13
Prowadzę sklep z akcesoriami do telefonów komórkowych. W październiku br. włamano się do mojego sklepu i część towarów została skradziona. Czy stratę w towarach z (...)  »
Wpisanie do księgi wydatków na roczną prenumeratę czasopisma
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 13
Wykupiłam prenumeratę czasopisma branżowego dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej. Prenumerata obejmuje okres od października 2021 r. do września 2022 r. Zapłaciłam za prenumeratę i otrzymałam fakturę (...)  »
Otrzymanie przez spółkę z o.o. zaliczki na poczet zysku za 2021 r. ze spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 13
Spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o., wypłaciła zaliczkę na poczet zysku za 2021 r. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych spółki (...)  »
Rachunek zysków i strat - zysk bilansowy czy strata podatkowa
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 13
Z ksiąg rachunkowych spółki z o.o. wynika, że osiągnęliśmy zysk bilansowy, natomiast dla celów podatku dochodowego ponieśliśmy stratę. W związku z tym, jaką kwotę należy (...)  »
Cena do ewidencji towarów a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 12
Jednostki handlowe prowadzą obrót towarami, którymi są składniki rzeczowych aktywów obrotowych nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Do towarów zalicza się także własne produkty, (...)  »
Kryteria do ustalenia obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 13
Jednostki, które obowiązek badania sprawozdania finansowego sporządzanego na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalają na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, (...)  »
Paragon fiskalny na zakupy poniżej 450 zł w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 13
Zakupiłam towary handlowe na kwotę niższą niż 450 zł i otrzymałam paragon fiskalny z NIP. Czy taki paragon może być podstawą ujęcia kosztu w księdze (...)  »
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 12
Od 1 lipca 2021 r. można prowadzić działalność gospodarczą w ramach prostej spółki akcyjnej. Celem wprowadzenia tego typu spółki było stworzenie nowej formy prawnej łączącej (...)  »
Opłata za rejestrację samochodu a jego wartość początkowa w księgach
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 13
Spółka z o.o. zakupiła fabrycznie nowy samochód, który zakwalifikuje do środków trwałych. Faktura zakupu została wystawiona we wrześniu 2021 r., a jego rejestracja i odbiór (...)  »
Podatek cukrowy i od tzw. małpek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 13
Spółka z o.o. opłaca podatek cukrowy i od tzw. małpek. Pod jaką datą należy ujmować te podatki w księgach rachunkowych? Czy można je księgować na (...)  »
Wpisanie do księgi kosztów, gdy nie było przychodów
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 13
We wrześniu 2021 r. nie osiągnąłem żadnych przychodów z prowadzonej działalności, z której dochód ustalam w oparciu o księgę podatkową. Koszty w księdze ewidencjonuję metodą (...)  »
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2021 r. i przygotowanie do badania
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 12
Nadchodzący IV kwartał 2021 r. dla większości jednostek będzie kwartałem kończącym rok obrotowy, na ostatni dzień którego trzeba będzie sporządzić sprawozdanie finansowe. Niektóre z nich (...)  »
Ujęcie w księdze prowizji za płatności przez terminal
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 13
Część płatności za zakupy moi klienci regulują kartami płatniczymi. Wówczas na rachunek bankowy wpływa zapłata za towary pomniejszona o pobraną prowizję za transakcje rozliczane za (...)  »
Przekazanie towaru na środek trwały w księdze
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 13
W lipcu 2021 r. zakupiłem po okazyjnej cenie nowy wózek widłowy z zamiarem jego odsprzedaży. Został on ujęty w księdze podatkowej jako towar, czyli jego (...)  »
Wytwarzanie energii elektrycznej we własnym zakresie i jej odsprzedaż najemcom oraz firmie energetycznej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 13
Nasza spółka wynajmuje powierzchnie magazynowe oraz świadczy inne usługi. Po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych będziemy również producentem energii. Wytworzoną energię będziemy częściowo wykorzystywać na potrzeby własne, (...)  »
Jak rozliczyć nakłady poniesione na zainstalowanie i uruchomienie programu komputerowego?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 13
Przed przyjęciem do używania zakupionego programu komputerowego ponieśliśmy koszty jego zainstalowania i uruchomienia. Czy koszty te zwiększą cenę nabycia programu komputerowego? (...) Ustawa o rachunkowości (...)  »
Działalność deweloperska w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 12
Firmy deweloperskie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują przedsięwzięcia deweloperskie polegające na budowie lub przebudowie (ulepszeniu) budynków i ich odprzedaży w całości lub części (np. (...)  »
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe po zmianie składu wspólników?  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 13
Na początku 2021 r. nastąpiła zmiana składu udziałowców spółki z o.o. Czy nowy udziałowiec powinien brać udział w zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r., czy (...)  »
Koszty reprezentacji w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 13
Ponosimy wydatki na reprezentację niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Na jakich kontach ujmować je w księgach rachunkowych? W księgach rachunkowych koszty reprezentacji zalicza się do kosztów (...)  »
Ewidencja w księdze kosztów ułożenia polbruku na placu przy budynku firmy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 13
Plac wokół budynku firmy, stanowiącego środek trwały, wyłożyliśmy kostką brukową (wcześniej był nieutwardzony). Plac obsługuje tylko jeden budynek. Czy koszty z tym związane powinniśmy zaksięgować (...)  »
Księgowania dotyczące leasingu zwrotnego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 12
Jedną z form leasingu, z którego mogą korzystać jednostki, jest leasing zwrotny. Polega on na sprzedaży należącego do danego podmiotu składnika aktywów i jednoczesnym przyjęciu (...)  »
Ujęcie w księgach zobowiązania w walucie obcej uregulowanego z rachunku bieżącego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 13
Nasza jednostka nie posiada rachunku walutowego, dlatego płatność za fakturę zakupu towarów od krajowego kontrahenta wyrażoną w euro (na której jedynie VAT naliczony jest w (...)  »
Przypisanie środka trwałego do właściwego rodzaju KŚT a amortyzacja bilansowa
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 13
Zakupiliśmy i montujemy halę namiotową, która nie jest trwale związana z podłożem. Będzie ona stanowić środek trwały w firmie. Do jakiej grupy KŚT powinniśmy ją (...)  »
Jak ująć w księdze faktury zaliczkową i końcową?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 13
Otrzymałem w sierpniu 2021 r. zaliczkę na 50% wartości usługi. Wystawiłem na tę okoliczność fakturę zaliczkową. Usługę wykonałem we wrześniu 2021 r. i wystawiłem fakturę (...)  »
Organizacja ewidencji pomocniczej środków trwałych w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 12
Jednostka prowadząca księgi rachunkowe powinna także prowadzić ewidencję środków trwałych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w sposób zapewniający zaspokojenie zarówno jej potrzeb zarządczych, sprawozdawczych (...)  »
Rozliczenie księgowe zatrzymanego zadatku
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 13
Zawarliśmy umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży firmowej nieruchomości. Na tej podstawie w czerwcu 2021 r. otrzymaliśmy od kontrahenta zadatek na jej zakup. Do sprzedaży miało dojść (...)  »
Zakup artykułów spożywczych dla pracowników i kontrahentów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 13
Koszty podstawowej działalności operacyjnej w naszej firmie ewidencjonujemy tylko w układzie rodzajowym. Na jakim koncie w zespole 4 powinniśmy ujmować koszty zakupu artykułów spożywczych (np. (...)  »
Korekta zapisu dokonanego w nieodpowiedniej kolumnie księgi
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 13
W kwietniu 2021 r. zakupiłem na potrzeby firmy drukarkę, która ze względu na niską wartość początkową nie została uznana za środek trwały, a jej wartość (...)  »
Operacje na rachunku walutowym w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 12
Jednostki, które dokonują płatności za swoje zobowiązania lub przyjmują zapłatę należności w walucie obcej, zazwyczaj prowadzą rachunki walutowe. Wpływ waluty na taki rachunek oraz jej (...)  »
Ewidencja kosztów i przychodów z najmu lokalu stanowiącego poboczną działalność
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 13
Zakupiliśmy lokal, który będzie przez nas wynajmowany. Najem lokali nie stanowi podstawowej działalności naszej firmy. Chcemy ulokować środki pieniężne i zapewnić sobie dodatkowe wpływy w (...)  »
Dopłaty na pokrycie straty w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 13
Wspólnicy spółki z o.o. (osoby fizyczne) zamierzają wnieść dopłaty do spółki na pokrycie straty za 2020 r. Jak należy rozliczyć taką operację w księgach rachunkowych? (...)  »
Analiza płatności przy prowadzeniu przez biuro księgi podatkowej klienta
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 13
Biuro rachunkowe prowadzi księgę podatkową klienta. Jak może poradzić sobie z ewentualnym rozliczaniem ulgi na złe długi, jeśli przy tym rodzaju ewidencji księgowej nie ma (...)  »
Czy z księgą podatkową prowadzi się ewidencję magazynową?
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 13
Rozpoczynamy prowadzenie działalności handlowej rozliczanej na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy wraz z księgą musimy prowadzić ewidencję magazynową? NIE. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów (...)  »
Skorzystanie z ulgi na złe długi przez wierzyciela a zapisy księgowe
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 12
Przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi wynikają z ustawy o VAT i ustaw o podatku dochodowym. Mają one jednak zupełnie inne brzmienie i w (...)  »
Ewidencja sprzedaży materiałów odniesionych w koszty na dzień zakupu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 13
Nasza jednostka jest niewielkim zakładem produkcyjnym, w którym wartość materiałów odnosimy w koszty podstawowej działalności operacyjnej na dzień ich zakupu. We wrześniu 2021 r. po (...)  »
Ujęcie w księgach kosztów rekrutacji pracowników
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 13
Pracowników produkcyjnych do naszej firmy rekrutowaliśmy, korzystając z usług agencji pracy. Za tę usługę agencja wystawiła nam fakturę. Prowadzimy pełny rachunek kosztów. Czy takie wydatki (...)  »
Opłaty abonamentowe za radio, telewizję i internet w księdze
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 13
Prowadzę salon kosmetyczny, do którego zakupiłam telewizor i radio. Opłacam więc abonament RTV i abonament za telewizję cyfrową oraz internet. Czy takie wydatki mogę ujmować (...)  »
Rozliczenie wpłaty do PPK w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 12
Jednostka, która oblicza kwoty wpłat do PPK (wpłaty pokrywanej przez pracodawcę i pracownika), pobiera od uczestnika PPK finansowane przez niego części wpłaty i przekazuje te (...)  »
Spisanie w księgach niewielkich kwot nierozliczonych rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 13
Przejęliśmy księgi firmy, w której znajdują się nierozliczone kwoty na koncie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń. Są to drobne kwoty nadpłaconych lub niedopłaconych wynagrodzeń (od 1 (...)  »
Ewidencja w księgach przychodów z raportu fiskalnego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 13
Rozpoczynamy ewidencję sprzedaży w kasie rejestrującej. Chcemy księgować miesięczne raporty fiskalne. Jak w praktyce powinny wyglądać zapisy w księgach rachunkowych? Jak postąpić w sytuacji, gdy (...)  »
Opłaty leasingowe dotyczące samochodu osobowego o cenie nieprzekraczającej 150.000 zł w księdze
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 13
We wrześniu 2021 r. zawarłem umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego (nieelektrycznego) o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł. Samochód ten będzie wykorzystywany do celów mieszanych (VAT z (...)  »
Zapisy księgowe dotyczące faktoringu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 12
W celu poprawienia swojej płynności finansowej jednostka może korzystać z różnych form finansowania zewnętrznego. Jedną z nich jest faktoring. Polega on na wykupie przez faktora (...)  »
Polski Ład a organizacja pracy biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 13
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu prac legislacyjnych UD260), zwany Polskim Ładem, przewiduje szereg (...)  »
Data ujęcia kosztu zakupu towarów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 13
Prowadzę księgę podatkową. Pod jaką datą wpisać koszt zakupu towarów do księgi, jeśli towar zakupiono i otrzymano 30 sierpnia 2021 r., a fakturę wystawiono 3 (...)  »
Kto i jakim instytucjom przekazuje sprawozdanie finansowe za 2020 r.?  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 12
Zbliża się ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który przypada na 30 września 2021 r. Trzeba przypomnieć, że z (...)  »
Ewidencja księgowa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 13
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Nie wykorzystał on całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, więc wypłaciliśmy mu ekwiwalent z (...)  »
Montaż monitoringu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 13
W budynku administracyjnym zamontowaliśmy monitoring. Czy wydatki na ten cel należy w księgach rachunkowych potraktować jako odrębny środek trwały, czy uznać za ulepszenie środka trwałego (...)  »
Skutki likwidacji kasy w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 13
Podjęliśmy decyzję o likwidacji kasy w naszej jednostce. Chcielibyśmy zlikwidować ją jak najszybciej i wszystkich płatności dokonywać jedynie za pośrednictwem rachunków bankowych. Czy można zrezygnować (...)  »
Czy spłatę raty subwencji z PFR ujmować w księdze?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 13
Rozpoczęliśmy spłacanie nieumorzonej części subwencji finansowej z PFR, którą otrzymaliśmy w 2020 r. Czy spłacane kolejno raty należy wpisywać do księgi podatkowej? NIE. Spłata kolejnych (...)  »
Dowody księgowe dotyczące środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 12
Kierownik jednostki decyduje o rodzaju dowodów księgowych sporządzanych w celu udokumentowania operacji dotyczących środków trwałych. Ustala ich wzory oraz wyznacza osoby upoważnione do ich sporządzania, (...)  »
Realizacja przelewu wynagrodzenia a data ujęcia kosztów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 13
Pracodawca wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc na konto pracowników przelewem w ostatnim dniu tego miesiąca. Przelewy wynagrodzeń za lipiec 2021 r. zostały jednak zrealizowane 2 (...)  »
Negatywne skutki płatności gotówką ponad 15.000 zł dla zapisów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 13
Kontrahent wystawił fakturę na kwotę 20.000 zł za zakup towarów, którą wpisano do księgi podatkowej. Następnie podatnik opłacił ją gotówką. Jakich zapisów dokonać w księdze (...)  »
Jak ująć w księgach przychód z tytułu umorzonej subwencji, aby ułatwić ustalenie podstawy opodatkowania?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 13
W lipcu 2021 r. otrzymaliśmy dokument informujący o umorzeniu części subwencji finansowej. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych to umorzenie, jeżeli stanowi przychód podatkowy, od którego (...)  »
Niezrealizowana zaliczka na poczet dostawy towarów w księgach sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 13
W lipcu 2020 r. spółka otrzymała zaliczkę na poczet dostawy towarów i wystawiła fakturę zaliczkową sprzedaży. Zaliczkę ujęła na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Jednak (...)  »
Ewidencja sprzedaży internetowej (krajowej)
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 12
Sprzedaż wysyłkowa realizowana przez internet cieszy się wśród klientów coraz większą popularnością. Na jej wzrost niewątpliwie miały wpływ okresowe ograniczenia w handlu stacjonarnym związane z (...)  »
Zaliczka na dywidendę za 2020 r. w księgach 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 13
Wspólnicy spółki z o.o., którymi są dwie krajowe osoby fizyczne, w sierpniu 2021 r. podjęli uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r. (...)  »
Czy przeksięgować nieumorzoną część subwencji z PFR?
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 13
W lipcu 2021 r. umorzono nam część subwencji z PFR przyznanej w 2020 r. Umorzoną kwotę w księgach zaliczyliśmy do pozostałych przychodów operacyjnych. Czy część (...)  »
Zmiana księgi papierowej na komputerową w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 13
Założyłam działalność gospodarczą w maju 2021 r. i dotychczas księgę podatkową prowadziłam w formie papierowej. Chciałabym od września 2021 r. prowadzić ją komputerowo. Czy mogę (...)  »
Kontynuacja i brak kontynuacji działalności w wyjaśnieniach KSR nr 14
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 12
Nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 14 "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności" opracowano w celu wyjaśnienia i uszczegółowienia przepisów ustawy o rachunkowości (...)  »
Czy przeznaczenie środka trwałego do sprzedaży powoduje zapisy w księgach rachunkowych?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 13
W ewidencji środków trwałych naszej firmy znajdują się częściowo zamortyzowane maszyny produkcyjne, które zamierzamy sprzedać. Czy powinniśmy nadal amortyzować środki trwałe przekazane do sprzedaży? Czy (...)  »
Faktura wystawiona do paragonu a zapisy w księdze i ewidencji VAT
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 13
Sprzedaż ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Przychody ze sprzedaży ujmuję w księdze podatkowej na podstawie miesięcznych raportów fiskalnych. W sierpniu 2021 r. na prośbę klienta wystawiłem (...)  »
Bilansowy przychód ze sprzedaży biletów w firmie organizującej koncerty
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 13
Jesteśmy jednostką zajmującą się organizacją koncertów. Czy w przypadku, gdy dokonaliśmy sprzedaży biletów na koncert, który ma się odbyć w późniejszym terminie (znacznie przesuniętym ze (...)  »
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 12
Wprowadzone w bieżącym roku zmiany w prawie podatkowym spowodowały, że spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym, aby (...)  »
W biurach rachunkowych odchodzi się od papierowej dokumentacji
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 13
W naszym biurze rachunkowym "toniemy" w papierach. Na przechowywanie wszystkich dokumentów trudno nam już znaleźć miejsce. Jak poradzić sobie z tym problemem? Biuro rachunkowe kojarzone (...)  »
Dwukrotnie ujęta faktura kosztowa w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 13
Znalazłam błąd polegający na wpisaniu do księgi podatkowej w lutym 2021 r. dwukrotnie tej samej faktury za zakup towarów handlowych. W jaki sposób prawidłowo dokonać (...)  »
Ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego za 2020 r. do KRS
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 13
W sierpniu 2021 r. sprawozdanie finansowe za 2020 r. naszej spółki zostało zatwierdzone (uchwała w tej sprawie została podjęta 10 sierpnia 2021 r.). W jakim (...)  »
Wynagrodzenie zmarłego pracownika i odprawa pośmiertna w księgach
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 13
Jednostka musi wypłacić wynagrodzenie zmarłego pracownika oraz odprawę pośmiertną. W jakie koszty w zespole 4 należy zaksięgować te tytuły? Z dniem śmierci pracownika wygasa stosunek (...)  »
Operacje księgowe na rachunkach bankowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 12
W księgach rachunkowych do ewidencji przychodów, rozchodów i stanów środków pieniężnych w walucie polskiej na rachunku bankowym może służyć konto 13-0 "Rachunek bieżący". Jeśli w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.