Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 27 lutego 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.337 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 29.02.2024 r.
 • Kontrola w firmie - podatkowa, ZUS, Sanepid, Inspekcja Handlowa
poniedziałek - 04.03.2024 r.
 • Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
 • Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści?
czwartek - 07.03.2024 r.
 • Przegląd najnowszych interpretacji w podatku dochodowym
poniedziałek - 11.03.2024 r.
 • Zasady sporządzania i korekty świadectwa pracy
 • Przekształcenia, podziały i łączenia spółek po nowelizacji K.s.h.
28.02.2024 r. (środa) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania Rb-23PL za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu (...)
przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
Rachunkowość dla każdego
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Powiązania w sprawozdaniu finansowym  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 12
Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2023 r., w niektórych pozycjach należy dokonać wyodrębnień dotyczących jednostek powiązanych oraz jednostek, w których posiada się zaangażowanie w kapitale. Wyodrębnienia (...) »
"Strony powiązane" a "jednostki powiązane"  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 12
Sporządzamy informację dodatkową według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W ust. 5 pkt 2 dodatkowych informacji i objaśnień należy ujawnić transakcje ze stronami (...) »
"Podmioty powiązane" dla celów podatku to nie "jednostki powiązane"  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 12
Wykazujemy w sprawozdaniu finansowym nakazane dane dotyczące jednostek powiązanych. Czy transakcje z tymi jednostkami mamy też objąć dokumentacją cen transferowych sporządzaną dla celów podatku dochodowego? (...) »
Sprzedaż waluty w kantorze a ustalenie różnic kursowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 13
Nasza jednostka prowadzi kasę walutową w euro. W lutym 2024 r. właściciel jednostki pobrał z niej 1.000 euro i odsprzedał je w kantorze. W tym (...) »
Rezerwa na koszty likwidacji spółki w bilansie  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 13
Ze względu na decyzję wspólników o likwidacji spółki z o.o., na skutek utraty głównych odbiorców, w 2023 r. w księgach utworzono rezerwę na koszty jej (...) »
Pod jaką datą wpisywać do księgi przychody z najmu?
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 13
W lutym 2024 r. zawarłem na okres 5 lat umowę najmu garaży stanowiących firmowe środki trwałe. Czynsz za garaże będzie rozliczany w okresach miesięcznych. Pod (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Nota podatkowa  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 12
Elementem generalnie nieustrukturyzowanych dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości jest ustrukturyzowana nota podatkowa. Przedstawia się w niej różnicę (...)  »
Odpisy aktualizujące wartość należności w nocie podatkowej  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 12
Spółka z o.o. w księgach 2023 r. utworzyła odpis aktualizujący na należność, który dla celów podatkowych został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów. Spółka posiada też (...)  »
Ujęcie w nocie podatkowej rezerwy na świadczenia pracownicze  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 12
Spółka z o.o. utworzyła na koniec 2023 r. rezerwę na świadczenia pracownicze. Koszty księguje na kontach zespołu 4 i 5. W której pozycji noty podatkowej (...)  »
Wpływ udzielonego na przełomie roku rabatu na notę podatkową  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 12
Nasza spółka ma obowiązek sporządzenia noty podatkowej. W którym miejscu noty podatkowej należy zaprezentować różnice w prawie bilansowym i podatkowym dotyczące ujęcia korekt sprzedaży związanych (...)  »
Wymiana monitora a wartość początkowa zestawu komputerowego
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 13
Wymieniliśmy zepsuty monitor komputerowy na nowy. Stary monitor był elementem zestawu komputerowego, na który składała się jednostka centralna, monitor, klawiatura i myszka. Zestaw ten został (...)  »
OC biura rachunkowego nieprowadzącego ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 13
Od lutego 2024 r. rozpoczęłam prowadzenie biura rachunkowego. Świadczę usługi w zakresie ewidencjonowania przychodów i kosztów w księdze podatkowej oraz rozliczania podatku zryczałtowanego i VAT. (...)  »
Brak potwierdzenia salda należności przed sporządzeniem sprawozdania  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 13
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r. W listopadzie 2023 r. wysłaliśmy do kontrahentów prośby o potwierdzenie sald naszych należności. Od niektórych z nich jak dotąd (...)  »
Ujęcie w księdze faktury zaliczkowej
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 13
W lutym 2024 r. wpłaciłem 100% zaliczki na realizację usługi i otrzymałem fakturę zaliczkową. Opłacona usługa zostanie wykonana w marcu 2024 r. Czy koszty tej (...)  »
Informacja dodatkowa (cz. II)  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 12
Dodatkowe informacje i objaśnienia, będące drugą częścią informacji dodatkowej, stanowią liczbowo-opisowe szczegółowe uzupełnienie danych zaprezentowanych w pozostałych częściach sprawozdania finansowego, tj. w bilansie oraz rachunku (...)  »
Wartość leasingowej maszyny w informacji dodatkowej  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 12
Spółka z o.o. wykorzystuje na potrzeby działalności, w oparciu o umowy stanowiące dla celów bilansowych leasing operacyjny, maszyny produkcyjne. Ich amortyzacji dokonuje leasingodawca. Jakie dane (...)  »
Ujawnienie w informacji dodatkowej propozycji rozliczenia straty  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 12
Spółka z o.o. za 2023 r. poniosła stratę bilansową. Jak ujawnić w dodatkowych informacjach i objaśnieniach według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości propozycję (...)  »
Dane o umowach w informacji dodatkowej  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 12
Sporządzamy informację dodatkową według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Dane o jakiego rodzaju umowach nieuwzględnionych w bilansie należy zaprezentować w dodatkowych informacjach i (...)  »
Wydatek na świadectwo charakterystyki energetycznej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 13
Właściciel przed pierwszym oddaniem lokalu w najem poniósł wydatek na uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Czy wydatek ten zwiększa wartość lokalu (środka trwałego) przeznaczonego na wynajem? (...)  »
Zakup wyposażenia do lokalu nieprzyjętego do używania
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 13
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali. Do jednego z lokali nabyłem wyposażenie, którego wartość nie przekracza 10.000 zł, choć nie został on jeszcze wykończony (...)  »
Księgowanie korekty składek ZUS za lata ubiegłe  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 13
Na mocy wyroków sądowych uznano 12 umów kontraktowych za stosunek pracy, w związku z tym dokonaliśmy korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe i odprowadziliśmy należne (...)  »
Informacja dodatkowa (cz. I)  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 12
Na informację dodatkową, która jest elementem sprawozdania finansowego, składają się dwie części: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Ujawnione w niej informacje (...)  »
Polityka rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 12
Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową w hurtowniach. Jakie informacje dotyczące wyceny aktywów i pasywów powinna zamieścić we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego (załącznik nr 1 (...)  »
Zmiana nazwy spółki w 2024 r. a sprawozdanie finansowe za 2023 r.  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 12
Spółka z o.o. od stycznia 2024 r. zmieniła nazwę. Czy w sprawozdaniu finansowym za 2023 r. należy posługiwać się nową nazwą spółki? W którym miejscu (...)  »
Podatek odroczony w praktyce  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 13
Na dzień bilansowy należy przeanalizować aktywa i pasywa pod kątem powstania podatku odroczonego. Podatek ten trzeba właściwie ująć w księgach i wykazać w sprawozdaniu finansowym. (...)  »
Przechowywanie dowodów zakupu składników ujętych w ewidencji środków trwałych prowadzonej z księgą
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 13
Od wielu lat prowadzę księgę podatkową. Czy w 2024 r. mogę zniszczyć księgę za 2017 r. i dokumenty z nią związane, w tym dotyczące zakupów (...)  »
Przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 12
Wpływy i wydatki związane m.in. z nabywaniem i zbywaniem aktywów trwałych lub pozyskiwaniem kapitałów ujmuje się w rachunku przepływów pieniężnych odpowiednio w działalności inwestycyjnej lub (...)  »
Wypłata dywidendy w 2023 r. w rachunku przepływów pieniężnych  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 12
W czerwcu 2023 r. została podjęta uchwała o przeznaczeniu zysku z 2022 r. w kwocie 280.000 zł na dywidendę. Wypłacono ją częściowo we wrześniu 2023 (...)  »
Przekwalifikowanie leasingu a rachunek przepływów pieniężnych  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 12
W związku ze zmianą polityki rachunkowości w 2023 r. przekwalifikowaliśmy większość leasingów podatkowo operacyjnych na finansowe z bilansowego punktu widzenia. Jaki to będzie mieć wpływ (...)  »
Wpływ dopłat i konwersji pożyczki na kapitał na rachunek przepływów pieniężnych  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 12
W spółce z o.o. w 2023 r. zobowiązanie z tytułu pożyczki długoterminowej wobec wspólnika skonwertowano na kapitał zapasowy. Zobowiązano także wspólników do wniesienia dopłat w (...)  »
Prezentacja w rachunku przepływów pieniężnych wykupu środka trwałego z leasingu  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 12
Jesteśmy stroną umowy leasingu podatkowo operacyjnego, a bilansowo finansowego. Przepływy z tytułu spłaty rat ujęliśmy w rachunku przepływów pieniężnych w segmencie dotyczącym działalności finansowej (osobno (...)  »
Prace rozwojowe w rachunku przepływów pieniężnych  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 12
Prowadzimy prace rozwojowe. Część z nich jest finansowana z dotacji. Gdzie w rachunku przepływów pieniężnych ujmować wydatki z tym związane? Prowadzone prace rozwojowe finalnie, przy (...)  »
Roczna korekta odpisu na ZFŚS w księgach  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 13
Nasza jednostka od 2023 r. jest zobowiązana do tworzenia ZFŚS. Ze względu na to, że zmieniła się planowana przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 r., dokonaliśmy (...)  »
Zaliczka na dywidendę w bilansie  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 13
Spółka z o.o. w 2023 r. otrzymała od jednostki niepowiązanej zaliczkę na poczet dywidendy za 2023 r. Jak zaprezentować tę zaliczkę w bilansie na koniec (...)  »
Ujęcie w księdze podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 13
Przedsiębiorca otrzymał z urzędu gminy decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2024 r. za firmowe nieruchomości (środki trwałe). Czy jeśli podatek ten zamierza (...)  »
Przepływy z działalności operacyjnej  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 12
Czy prowadzona działalność operacyjna generuje środki pieniężne (gotówkę), czy raczej uszczupla ten zasób? Odpowiedź m.in. na to pytanie powinien dać prawidłowo sporządzony rachunek przepływów pieniężnych. (...)  »
Sprzedaż środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 12
W 2022 r. sprzedaliśmy środek trwały, za który należność w kwocie 35.000 zł wpłynęła w styczniu 2023 r. W grudniu 2023 r. sprzedaliśmy środek trwały (...)  »
Odsetki od udzielonej pożyczki w rachunku przepływów  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 12
W inwestycjach krótkoterminowych posiadamy pożyczkę udzieloną w 2023 r. spółce zależnej. Kwota pożyczki to 200.000 zł. Odsetki, które naliczono za 2023 r., to 17.000 zł, (...)  »
Ujęcie w rachunku przepływów dotacji na środek trwały  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 12
W 2023 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 105.000 zł za zakup środka trwałego o wartości 150.000 zł. Dotację w otrzymanej wysokości ujęliśmy na koncie rozliczeń (...)  »
Wpływ aportu zapasów na rachunek przepływów pieniężnych  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 12
Otrzymaliśmy aport w postaci zapasów o wartości 300.000 zł. Kwota 200.000 zł zasiliła kapitał zakładowy, a nadwyżka kapitał zapasowy. Czy powoduje to jakieś skutki dla (...)  »
Ujemne przepływy z działalności operacyjnej  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 12
Sporządziliśmy rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią i wyszło nam, że zostały wygenerowane ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Czy jest to powód do analizy pod (...)  »
Rozliczenie w księgach kosztu podatku od nieruchomości za 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 13
Nasza jednostka w związku z posiadaniem nieruchomości jest zobowiązana do odprowadzenia podatku od nieruchomości do urzędu gminy. Czy podatek ten za cały 2024 r. można (...)  »
Nadgodziny w biurach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 13
Gdy zbliża się 20. dzień każdego miesiąca, w moim biurze rachunkowym zawsze zostajemy po godzinach ze względu na spiętrzenie prac. Pracownicy są tym zmęczeni. Czy (...)  »
Koszty transportu naprawionego towaru w księdze
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 13
Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej ustalam na podstawie księgi podatkowej. W ramach reklamacji dokonaliśmy naprawy sprzedanego produktu, który zwróciliśmy kontrahentowi za pośrednictwem firmy kurierskiej. W (...)  »
Niezakończone prace rozwojowe w bilansie  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 13
W 2023 r. nasza jednostka rozpoczęła prace rozwojowe, których zakończenie jest planowane w drugiej połowie 2024 r. W związku z tym na dzień bilansowy 31 (...)  »
Zestawienie zmian w kapitale własnym  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 12
Celem zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym jest przedstawienie informacji o zmianach, jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach kapitału (funduszu) własnego oraz przyczynach tych zmian. Jak (...)  »
Korekta kapitału własnego na początek okresu w zestawieniu zmian w kapitale własnym  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 12
Sporządzamy zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2023 r. Co należy wykazać w pozycji I.a "Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach"? (...)  »
Zaliczki na poczet dywidendy wypłacone w 2023 r. a zestawienie zmian w kapitale własnym  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 12
W ciągu 2023 r. spółka z o.o. wypłaciła zaliczki na poczet dywidendy. Jak w zestawieniu zmian w kapitale własnym wykazać te wypłaty? W świetle art. (...)  »
Korekta przychodów z lat ubiegłych w księgach  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 13
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej jest zakładem pracy chronionej, w związku z tym co miesiąc otrzymuje z PFRON dofinansowanie z tytułu wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ze względu na (...)  »
Czynsz otrzymany z góry w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 13
Od stycznia 2024 r. jednostka handlowa wynajęła jeden z nieużywanych lokali handlowych innemu podmiotowi. Najemca, zgodnie z warunkami zawartej umowy, w styczniu 2024 r. uregulował (...)  »
Koszty całorocznej prenumeraty w księdze
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 13
Dochód z prowadzonej działalności budowlanej ustalam w oparciu o księgę podatkową. W styczniu 2024 r. zakupiłem prenumeratę branżowego czasopisma na cały 2024 r. Uregulowałem zapłatę (...)  »
Ustalenie wyniku finansowego przy 4 i 5  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 12
Jednostki prowadzące pełny rachunek kosztów mogą ustalać wynik finansowy metodą porównawczą lub kalkulacyjną. Wybór ten determinuje sposób dokonywania przeksięgowań przy ustalaniu wyniku finansowego za dany (...)  »
Zmiana metody ustalania wyniku finansowego a dane porównawcze  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 12
Prowadzimy pełny rachunek kosztów i w poprzednich latach sporządzaliśmy porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Za 2023 r. (...)  »
Koszty obrotów wewnętrznych na ostatni dzień roku  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 12
Spółka z o.o. rozlicza koszty działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5 i sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. W 2023 r. przekazała w (...)  »
Najczęstsze błędy w rachunku zysków i strat  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 13
Rachunek zysków i strat obrazuje osiągany przez jednostkę wynik ze sprzedaży, wynik z działalności operacyjnej, wynik brutto i wynik netto. Poprawne przypisanie poszczególnych przychodów i (...)  »
Koszty likwidacji środka trwałego w RZiS  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 13
Ponieśliśmy koszty likwidacji środka trwałego (demontaż, wywóz, utylizacja). Wiemy, że są to pozostałe koszty operacyjne. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego według załącznika (...)  »
W którym roku ująć wystawiony w 2024 r. duplikat faktury z 2023 r.?
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 13
Otrzymałam duplikat faktury dotyczącej pozostałych wydatków z października 2023 r. Wystawiono go w styczniu 2024 r. W księdze za który rok ująć ten duplikat, jeśli (...)  »
Wynik finansowy przy samych 4  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 12
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że prowadzenie ewidencji kosztów wyłącznie w zespole 4 to duże uproszczenie ewidencyjne. Przy działalności handlowej może to być dobre (...)  »
Zmiana stanu produktów przy ewidencji kosztów tylko w zespole 4  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 12
Koszty działalności operacyjnej ewidencjonujemy wyłącznie w zespole 4. Jakie konta decydują wtedy o powstaniu zmiany stanu produktów? Czy w jednostkach nieprodukcyjnych w ogóle występuje zmiana (...)  »
Koszty podatkowe przy ewidencji kosztów tylko w zespole 4  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 12
Prowadzimy ewidencję kosztów bilansowych wyłącznie w zespole 4 i nie stosujemy konta 70-1 "Koszt wytworzenia produktów". Występuje u nas niewielkich rozmiarów działalność produkcyjna. Jakie koszty (...)  »
Rekrutacja pracowników do biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 13
Jestem właścicielem biura rachunkowego. Potrzebuję nowych pracowników - księgowych. Jak skutecznie przeprowadzić rekrutację, aby znaleźć kompetentne osoby? W biurach rachunkowych usługi świadczone są dla klientów (...)  »
Czy w 2024 r. można prowadzić papierową księgę?
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 13
Dotychczas prowadziłem księgę podatkową w postaci papierowej. Czy od 2024 r. muszę prowadzić ją w formie elektronicznej? W 2024 r. prowadzenie księgi podatkowej elektronicznie nie (...)  »
Bonus roczny dotyczący 2023 r. w księgach nabywcy  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 13
Zgodnie z umową sprzedawca udzielił nam rabatu dotyczącego zakupów towarów handlowych dokonanych w 2023 r. Fakturę korygującą dokumentującą ten bonus wystawiono w styczniu 2024 r. (...)  »
Różnice kursowe z wyceny bilansowej  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 12
Wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa podlegają na dzień bilansowy wycenie według obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty. (...)  »
Odpis aktualizujący należność w walucie obcej  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 12
Na dzień bilansowy w naszych księgach widnieje należność wyrażona w walucie obcej, którą objęliśmy 100% odpisem aktualizującym. Czy powinniśmy ją wycenić na dzień bilansowy? Zgodnie (...)  »
Zaliczek w walucie obcej nie wycenia się na dzień bilansowy  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 12
Na ostatni dzień roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2023 r., w księgach figuruje zaliczka zapłacona w euro na poczet zakupu środka trwałego. Czy na dzień (...)  »
Dostawa w grudniu 2023 r. towarów zafakturowanych w styczniu 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 13
W grudniu 2023 r. kupiliśmy towary handlowe, które zostały dostarczone do firmy w tym samym miesiącu. Jednak faktura dokumentująca zakup tych towarów została wystawiona 5 (...)  »
Faktura za energię wystawiona w styczniu, obejmująca grudzień i styczeń, a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 13
Otrzymaliśmy fakturę za energię wystawioną w styczniu 2024 r. stanowiącą rozliczenie za zakup energii elektrycznej za okres obejmujący grudzień 2023 r. i styczeń 2024 r. (...)  »
Obowiązek badania sprawozdania finansowego prostej spółki akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 13
Sporządzam sprawozdanie finansowe prostej spółki akcyjnej, która powstała z przekształcenia spółki akcyjnej. Spółka nie spełnia kryteriów kwalifikujących sprawozdanie finansowe do badania. Dotychczas spółka akcyjna podlegała (...)  »
Faktoring odwrotny w księgach i rachunku przepływów pieniężnych dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 13
Zawarliśmy z bankiem umowę faktoringu odwrotnego, dotyczącą zobowiązań z tytułu zakupu dostaw towarów i usług. Jak w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią powinniśmy zaprezentować (...)  »
Koszty na przełomie roku  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 12
Należy zadbać o to, by zapewnić wykazanie w księgach rachunkowych i rachunku zysków i strat kompletnych kosztów i przychodów dotyczących tego roku. Taki obowiązek wynika (...)  »
Odprawa pośmiertna na przełomie roku  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 12
Na początku grudnia 2023 r. zmarł nasz pracownik. W grudniu 2023 r. z wnioskiem o wypłatę odprawy pośmiertnej wystąpiła jego żona (jedyny członek rodziny) i (...)  »
Decyzja o darowiźnie pieniężnej w grudniu 2023 r. i jej wypłata w styczniu 2024 r.  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 12
W dniu 27 grudnia 2023 r. kierownik jednostki podjął decyzję o wypłacie darowizny pieniężnej na rzecz pewnej organizacji pożytku publicznego. Przelew został jednak dokonany w (...)  »
Rezerwa na zwroty towarów sprzedanych w 2023 r.  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 12
Jednostka ujmuje w księgach na dzień bilansowy zobowiązanie z tytułu przewidywanych zwrotów sprzedanych towarów (książek) w korespondencji ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży. Czy postępujemy prawidłowo? (...)  »
Refaktura kosztów mediów za grudzień 2023 r. w księgach  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 13
W styczniu 2024 r. wystawiliśmy dla najemcy refakturę dotyczącą opłaty za gaz. Pierwotna faktura została wystawiona w grudniu 2023 r. W którym roku należy ująć (...)  »
Ujęcie w księdze skutków rabatu otrzymanego na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 13
W dniu 2 stycznia 2024 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą uzyskania rabatu (skonta) za wcześniejsze uregulowanie zapłaty za zakup towarów dokonany w grudniu 2023 (...)  »
Przychody z przełomu roku  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 12
W księgach rachunkowych przychód ze sprzedaży zasadniczo przyporządkowuje się do okresu, którego on dotyczy. Dlatego w księgach 2023 r. należy ująć przychody dotyczące tego roku (...)  »
Odszkodowanie otrzymane w 2024 r. za szkodę z 2023 r.  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 12
W grudniu 2023 r. samochód osobowy będący środkiem trwałym brał udział w kolizji. W tym samym miesiącu warsztat wystawił fakturę za jego naprawę. W styczniu (...)  »
Zastaw na dokumentacji księgowej klienta jest niedopuszczalny
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 13
W ramach prowadzonego biura rachunkowego zawieramy z klientami umowy, na podstawie których świadczymy na ich rzecz usługi księgowe, a ponadto zobowiązujemy się do przechowywania dokumentacji (...)  »
Koszty związane z pracą zdalną pracowników w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 13
Część pracowników naszej firmy od stycznia 2024 r. pracuje zdalnie. Zgodnie z regulaminem pracy zdalnej wypłacamy im ryczałtowe kwoty na pokrycie kosztów tej pracy. Czy (...)  »
Odsetki i opłata prolongacyjna od układu ratalnego zawartego z ZUS  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 13
Jednostka w listopadzie 2023 r. zawarła układ ratalny z ZUS, dzięki któremu będzie spłacać zadłużenie wobec ZUS w 12 ratach, obejmujących należność składkową, odsetki za (...)  »
Zaliczka otrzymana w 2023 r. na dostawę zrealizowaną w 2024 r.  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 13
W grudniu 2023 r. otrzymaliśmy zaliczkę na dostawę towarów i wystawiliśmy w związku z tym fakturę zaliczkową. Dostawa towarów została zrealizowana w styczniu 2024 r. (...)  »
Wynik finansowy brutto i netto oraz różniący je podatek  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 12
Różnica między wszystkimi przychodami i wszystkimi kosztami poniesionymi w danym roku przez jednostkę stanowi wynik finansowy brutto za ten rok. Wynik brutto jednostki obciąża jeszcze (...)  »
Odroczony podatek dochodowy dotyczący amortyzacji  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 12
Spółka komandytowa przyjęła do używania środek trwały i amortyzuje go dla celów bilansowych stawką 10%, ustaloną na podstawie okresu ekonomicznej użyteczności. Jednocześnie dla celów podatkowych (...)  »
Odstąpienie od ustalania odroczonego podatku dochodowego  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 12
Spółka z o.o. do końca 2022 r. ustalała aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W 2023 r. spółka może skorzystać z uproszczenia określonego (...)  »
Ujawnienie licencji wskutek rocznej inwentaryzacji  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 13
Przeprowadzona w grudniu 2023 r. roczna inwentaryzacja ujawniła nadwyżkę licencji na graficzny program komputerowy. Okazało się, że program otrzymano w październiku 2023 r. w darowiźnie (...)  »
Okres ekonomicznej użyteczności a amortyzacja budynków
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 13
Budynki są obiektami wieloletnimi, które często istnieją dłużej niż 100 lat. Czy okres użyteczności ekonomicznej budynków i budowli ustalony dla celów bilansowych na 40 lat (...)  »
Udzielony rabat na przełomie roku w księdze
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 13
W grudniu 2023 r. kontrahent zakupił u nas dużą ilość towarów i z tego tytułu przyznaliśmy mu rabat potransakcyjny. Fakturę korygującą dokumentującą ten rabat wystawiliśmy (...)  »
Przychody i koszty finansowe  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 12
Przychody i koszty dotyczące działalności finansowej prezentuje się w rachunku zysków i strat generalnie odrębnie. Wyjątkiem są przychody i koszty związane z rozchodem aktywów finansowych (...)  »
Ujemne przychody finansowe po stornie różnic kursowych z wyceny bilansowej  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 12
Pod datą 1 stycznia 2023 r. wystornowaliśmy różnice kursowe z wyceny bilansowej dokonanej na dzień 31 grudnia 2022 r. Spowodowało to ujemne salda na kontach (...)  »
Odsetki naliczone w 2022 r., zapłacone w 2023 r. a koszty finansowe  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 12
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. naliczyliśmy odsetki od zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które nie zostały zapłacone w tym roku - zapłaciliśmy (...)  »
Zmiana metody ujmowania kosztów w księdze od 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 13
Podatnicy, którzy w 2023 r. prowadzili księgę podatkową i kontynuują działalność gospodarczą, z której dochód w 2024 r. nadal ustalają w oparciu o księgę, mogli (...)  »
Wykorzystanie w kolejnym roku rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 13
W grudniu 2023 r. wypłaciliśmy pracownikom odprawy emerytalne, na które na koniec 2022 r. utworzyliśmy rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W jaki sposób (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.