Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Rachunkowość dla każdego
BIEŻĄCY NUMER
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 12
Jednostki uzyskują przychody w ramach podstawowej działalności operacyjnej przede wszystkim ze sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i usług) oraz towarów. Trzeba odpowiednio zaprezentować ich wartość w (...) »
Ujęcie w księdze otrzymanej faktury prognozującej zużycie mediów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 13
Otrzymałem w styczniu 2021 r. wystawione w tym miesiącu faktury prognozujące zużycie energii elektrycznej w 2021 r. Koszty w księdze ujmuję zgodnie z tzw. metodą (...) »
Podatnicy kontynuujący działalność nie sporządzają podwójnego remanentu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 13
Prowadzę działalność gospodarczą we własnym zakresie i rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Na dzień 31 grudnia 2020 r. sporządziłem remanent i (...) »
Podstawa prawna ujęcia w nocie podatkowej odpisów amortyzacyjnych leasingowanych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 13
Jednostka wykorzystuje w swojej działalności środki trwałe na podstawie umowy leasingu finansowego dla celów bilansowych i operacyjnego dla celów podatkowych. Jaki przepis powinna podać w (...) »
Opłata od środków spożywczych w księgach rachunkowych podmiotu zobowiązanego do jej zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 13
Jesteśmy jednostką zobowiązaną do uiszczania tzw. opłaty cukrowej. Jak powinniśmy ująć w księgach rachunkowych taką opłatę? (…) Do ustawy z dnia 11 września 2015 r. (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 12
Usługi długoterminowe to takie, które są objęte indywidualną umową z zamawiającym, a przewidywany okres ich wykonania jest dłuższy niż 6 miesięcy. Z ustawy o rachunkowości (...)  »
Czy biuro rachunkowe sporządza pliki JPK?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 13
Rozpoczynam prowadzenie biura rachunkowego. Czy do obowiązków pracowników biura należy sporządzanie i przesyłanie plików JPK_VAT i pozostałych plików JPK wymaganych na żądanie organów podatkowych? Jeśli (...)  »
Jak zmienić metodę wyceny rozchodu zapasów?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 13
Od nowego roku obrotowego, tj. 1 stycznia 2021 r., zmieniliśmy metodę wyceny rozchodu zapasów towarów z FIFO na średnią ważoną. Czy w związku z tym (...)  »
Ujęcie w księdze towarów zakupionych przed rozpoczęciem działalności
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 13
W styczniu 2021 r. rozpocząłem działalność gospodarczą. W grudniu 2020 r. zakupiłem towary handlowe do firmy. Czy wydatki poniesione na ich nabycie powinienem wpisać do (...)  »
Przeksięgowanie na wynik finansowy kosztów działalności podstawowej (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 12
Jednostki prowadzące pełny rachunek kosztów mogą wybrać, który wariant rachunku zysków i strat będą stosowały, tj. porównawczy czy kalkulacyjny. Decyzję w tej sprawie trzeba zapisać (...)  »
Wynagrodzenia za grudzień 2020 r. wypłacone nieterminowo w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 13
Wynagrodzenia pracowników za dany miesiąc wypłacamy ostatniego dnia roboczego tego miesiąca. Jednak wynagrodzenia za grudzień 2020 r. nie zostały wypłacone do końca 2020 r. - (...)  »
Chronologiczne zapisy w księdze w danym miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 13
Prowadzę księgę podatkową za pomocą programu komputerowego. Wpisuję do niej dowody księgowe chronologicznie, do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zdarza się, że w (...)  »
Prowadzenie działalności gospodarczej i gospodarstwa rolnego a obowiązek przejścia na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 13
Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz gospodarstwo rolne do limitu decydującego o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych powinna wliczać łączną wartość przychodów uzyskanych w danym (...)  »
Towary nabyte i zwrócone na przełomie lat obrotowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 13
W styczniu 2021 r. dokonaliśmy zwrotu towarów, które zostały nabyte w grudniu 2020 r., lecz okazały się niezgodne z umową. Ponieważ wartość zwracanego towaru jest (...)  »
Przeksięgowanie na wynik finansowy kosztów działalności podstawowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 12
Ewidencja księgowa dotycząca kosztów podstawowej działalności operacyjnej zależy od tego, w jaki sposób jednostka ujmuje te koszty i który wariant rachunku zysków i strat sporządza (...)  »
Inwentaryzacja ciągła środka trwałego nabytego w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 13
Zakupiliśmy w 2020 r. środek trwały, który znajduje się na terenie strzeżonym i spełnia przesłanki do inwentaryzacji w drodze spisu z natury raz na 4 (...)  »
Czy ujmować w ewidencji księgowej faktury wystawione do sprzedaży paragonowej?
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 13
W spółce z o.o. na przestrzeni miesiąca mamy około 700 faktur sprzedażowych, w tym 200 wcześniej ujętych jako sprzedaż paragonowa od osób fizycznych, do których (...)  »
Ujęcie w księdze kosztu najmu lokalu dotyczącego grudnia 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 13
Na początku stycznia 2021 r. otrzymaliśmy fakturę z datą styczniową za najem biura do celów prowadzonej działalności. Faktura dotyczy grudnia 2020 r. Księgę podatkową prowadzimy (...)  »
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 12
Koszty i przychody dotyczące 2020 r. zgodnie z zasadą memoriału generalnie powinny zostać zaksięgowane w tym roku. Na przełomie roku mogą wystąpić problemy z poprawnym (...)  »
Rabat a korekta wartości początkowej środka trwałego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 13
We wrześniu 2020 r. zakupiliśmy maszynę produkcyjną, którą zaliczyliśmy do środków trwałych i w tym samym miesiącu oddaliśmy do używania. W grudniu 2020 r. sprzedawca (...)  »
Spisanie drobnej należności w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 13
Na początku 2020 r., dokonując przelewem zapłaty za dostawę towarów, przez pomyłkę na rachunek bankowy dostawcy przekazano kwotę o 0,80 zł większą niż wartość zobowiązania (...)  »
Potwierdzanie sald należności z osobami fizycznymi prowadzącymi firmy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 13
Część odbiorców naszej spółki z o.o. stanowią przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. W poprzednich latach od niektórych z nich nie otrzymaliśmy odpowiedzi (...)  »
Kiedy paragon bez NIP można ująć w księdze?
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 13
Artykuły biurowe na potrzeby prowadzonej działalności nabyłem w hipermarkecie. Zakup ten został udokumentowany paragonem bez NIP nabywcy. Czy wydatki na zakupione materiały biurowe mogę wpisać (...)  »
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 12
Może się zdarzyć, że na przełomie lat 2020 i 2021 wystąpią koszty i przychody, których przyporządkowanie do właściwego roku, sposób ujęcia w księgach czy wykazanie (...)  »
Rekomendacje KSR dotyczące sprawozdań finansowych w czasie COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 13
Sprawozdania finansowe za 2020 r. ze względu na panującą pandemię będą sporządzane w nietypowych warunkach. W związku z tym Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje, które (...)  »
Szkolenie on-line pracownika a koszty w księdze
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 13
W grudniu 2020 r. pracownik marketingu odbył sfinansowany przez pracodawcę kurs on-line projektowania graficznego. Czy koszty tego kursu należy wpisać do księgi podatkowej w kolumnie (...)  »
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 12
Na koniec roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe dokonują wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych. W podmiotach, w których rok obrotowy jest tożsamy (...)  »
Korekta odpisu na ZFŚS za 2020 r. i ujęcie ZFŚS w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 13
W związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia musimy dokonać korekty zmniejszającej odpis na ZFŚS za 2020 r. Jak ująć tę korektę w księgach? Jak wykazać ZFŚS (...)  »
Przychody brane pod uwagę przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 13
Spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe, po przejściu z księgi podatkowej w dniu 1 stycznia 2020 r. Chcielibyśmy powrócić w 2021 r. do prowadzenia księgi podatkowej, (...)  »
Czy na koniec roku trzeba wydrukować księgę?
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 13
Od 1 stycznia 2020 r. rozpoczęliśmy prowadzenie księgi podatkowej w programie komputerowym. Czy zapisy lub podsumowania z takiej księgi trzeba wydrukować na koniec roku? Jeśli (...)  »
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 12
Zgodnie z zasadą współmierności w księgach rachunkowych ujmuje się rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów. W bilansie podlegają one wykazaniu w różnych pozycjach aktywów lub pasywów (...)  »
Zaliczka na nieruchomość inwestycyjną w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 13
W grudniu 2020 r. spółka z o.o. wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości, która zostanie zaliczona do inwestycji. W jaki sposób wykazać tę zaliczkę w bilansie (...)  »
Przychody w księdze prowadzonej przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 13
Niektórzy klienci naszego biura rachunkowego sprzedaż w ramach działalności gospodarczej dokumentują wyłącznie fakturami. Czy możemy przychody ze sprzedaży dotyczące jednego miesiąca ujmować w księdze podatkowej (...)  »
Ewidencja sprzedaży auta wykupionego z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 13
W grudniu 2020 r. wykupiliśmy samochód ciężarowy z leasingu i od razu dokonaliśmy jego odsprzedaży. Zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych był to leasing (...)  »
Wykazanie zobowiązań długo- i krótkoterminowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 12
Zobowiązania prezentuje się w bilansie w pasywach w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. Na dzień bilansowy należy je zinwentaryzować (zasadniczo dokonuje się tego poprzez potwierdzanie (...)  »
Dobrowolne prowadzenie ewidencji wyposażenia
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 13
W grudniu 2020 r. założyłem firmę, z której podatek dochodowy będę rozliczał w oparciu o księgę podatkową. Wiem, że od 2020 r. nie ma obowiązku (...)  »
Rozwiązanie odpisu aktualizującego w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 13
W 2019 r. utworzyłem odpis aktualizujący należność od kontrahenta postawionego w stan likwidacji, który zalegał z zapłatą za usługę. W grudniu 2020 r. ustaliliśmy, że (...)  »
Plik JPK_KR - kwota operacji w dzienniku dla wyciągów bankowych, raportów kasowych i faktur
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 13
Jak należy rozumieć objaśnienie Ministerstwa Finansów zawarte w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_KR obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. w części dotyczącej pola DziennikKwotaOperacji. Wątpliwość (...)  »
Rozliczenie zaliczki wpłaconej ze środków ZFŚS na imprezę, która nie odbyła się z powodu COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 13
W 2019 r. pracodawca zapłacił ze środków ZFŚS zaliczkę na poczet imprezy rozrywkowej dla pracowników i ich rodzin, która miała się odbyć w 2020 r. (...)  »
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 12
Jednostki tworzą rezerwy na prawdopodobne zobowiązania, odnoszące się do przyszłych świadczeń wynikających z przeszłych zdarzeń. Rezerwy tworzy się na skutek stosowania w rachunkowości zasady ostrożności (...)  »
Rozliczenie zakupu środka trwałego w walucie obcej od kontrahenta krajowego
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 13
Zakupiliśmy od kontrahenta polskiego maszynę za kwotę wyrażoną w euro. Najpierw wpłaciliśmy zaliczkę i otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. Następnie otrzymaliśmy fakturę końcową i dokonaliśmy reszty zapłaty. (...)  »
Ujęcie w bilansie pożyczki udzielonej kontrahentowi
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 13
We wrześniu 2020 r. udzieliliśmy kontrahentowi rocznej pożyczki, którą spłaca co miesiąc wraz z odsetkami. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. wycenimy ją zgodnie (...)  »
Skorzystanie przez wierzyciela z ulgi na złe długi a księga
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 13
Chcę skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym przy ustalaniu zaliczki na podatek, bo dłużnik nie uregulował w ustawowym terminie faktury sprzedaży, którą (...)  »
Kapitały własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 12
Różnica między sumą aktywów jednostki a sumą zobowiązań, tożsama z wartością aktywów netto, stanowi kapitały (fundusze) własne. Są one źródłem finansowania zasobów jednostki. W przypadku (...)  »
Ujęcie w księgach zaliczki na poczet badania sprawozdania finansowego za 2020 r. i jej rozliczenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 13
Podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. i na poczet tej usługi wpłaciliśmy częściową zaliczkę. Jak ująć ją w księgach rachunkowych i rozliczyć (...)  »
Ewidencja księgowa wydatków na kartki świąteczne dla kontrahentów
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 13
Firma zakupiła świąteczne kartki pocztowe w celu wysłania ich do kontrahentów z życzeniami i podziękowaniami za kolejny rok współpracy. Na jakim koncie kosztowym ująć w (...)  »
Przedsiębiorstwo wielozakładowe a spis z natury
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 13
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu. W grudniu 2020 r. otworzyłem dodatkowy (drugi) punkt sprzedaży (sklep). Czy w związku z tym na dzień otwarcia nowego (...)  »
Kto sporządza JPK_PKPIR?
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 13
Działalność gospodarczą rozliczam z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Czy w związku z tym powinienem przekazywać pliki JPK_PKPIR do urzędu skarbowego? W przypadku prowadzenia (...)  »
Należności długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 12
Należności prezentuje się w bilansie w aktywach trwałych, jeśli są długoterminowe, oraz w aktywach obrotowych, jeśli są krótkoterminowe. Na dzień bilansowy należy je zinwentaryzować (zasadniczo (...)  »
Ujawnienie podczas inwentaryzacji dotowanej maszyny
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 13
W listopadzie 2020 r. inwentaryzacja w spółce z o.o. wykazała, że do ewidencji bilansowej nie wprowadzono oddanego do używania w marcu 2020 r. środka trwałego (...)  »
Ewidencja dotycząca otrzymania kaucji
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 13
Od listopada 2020 r. wynajmujemy jeden z lokali w budynku administracyjnym naszej firmy. Zgodnie z podpisaną umową, na poczet ewentualnych szkód w lokalu, pobraliśmy od (...)  »
Sposób przechowywania dowodów ujętych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 13
Dotychczas wszystkie dowody księgowe będące podstawą zapisów w księdze podatkowej układałem chronologicznie w jednym segregatorze. Poszerzyłem swoją działalność, co wiąże się z większą ilością księgowanych (...)  »
Produkty na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 12
Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się oprócz materiałów i towarów także wytworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) przeznaczone do sprzedaży, produkty znajdujące się (...)  »
Ulepszenie parkingu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 13
W ewidencji środków trwałych spółki z o.o. figuruje parking, który obsługuje kilka budynków. Dotychczas parking był utwardzony tłuczniem, ale powstające podczas deszczu kałuże uniemożliwiały korzystanie (...)  »
Zapłata zaliczki na towary na przełomie roku a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 13
W grudniu 2020 r. wpłaciłem zaliczkę na zakup towarów handlowych, które zostaną dostarczone dopiero w styczniu 2021 r. Na tę okoliczność otrzymałem fakturę zaliczkową. Czy (...)  »
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 12
Nabyte w celu zużycia na własne potrzeby materiały, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, (...)  »
Zamknięcie miesiąca a bufor księgowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 13
W naszym programie komputerowym finansowo-księgowym dowody księgowe przed ich ostatecznym przeniesieniem do ksiąg rachunkowych można przechowywać w tzw. buforze, czyli w stanie edycji. Czy mogą (...)  »
Prenumerata czasopism w księdze
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 13
Prowadzę biuro rachunkowe. Korzystam z poradników w zakresie prawa podatkowego i księgowego. Zakupiłam prenumeratę takich czasopism na pierwsze półrocze 2021 r. W jaki sposób ująć (...)  »
Ewidencja rabatu otrzymanego po sprzedaży towarów, których dotyczył
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 13
W październiku 2020 r. zakupiliśmy towary. Ujęliśmy je w księgach rachunkowych na podstawie faktury otrzymanej od kontrahenta w cenie nabycia. Pod koniec tego miesiąca zostały (...)  »
Udziały i akcje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 12
Do aktywów finansowych jednostki kwalifikuje się m.in. udziały i akcje. Mogą one, w zależności od planowanego terminu ich zbycia, zostać zaliczone do inwestycji krótkoterminowych lub (...)  »
Daty zapisów księgowych powinny być w układzie chronologicznym
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 13
Prowadzimy księgi rachunkowe. Księgujemy zdarzenia gospodarcze w miesiącu, którego dotyczą. Czy wszystkie zapisy księgowe dotyczące danego miesiąca można dla uproszczenia wprowadzać pod datą ostatniego dnia (...)  »
Koszty notarialne przy zakupie mieszkania (towaru) w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 13
Kupujemy mieszkanie na odsprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do jakiej kolumny księgi podatkowej wpisać koszty notarialne dotyczące zakupu tego mieszkania - 10 czy 13? (...)  »
Ewidencja różnic między kosztami, przychodami bilansowymi i podatkowymi
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 13
W celu ustalenia podstawy opodatkowania ewidencję kosztów i przychodów niepodatkowych prowadzimy na kontach pozabilansowych zespołu 9. Czy możemy tak postępować, tj. nie ujmować ich w (...)  »
Szkolenie pracowników a wartość początkowa środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 13
Firma zakupiła maszynę produkcyjną, która będzie stanowiła środek trwały. Na fakturze dokumentującej jej zakup została dodatkowo wyszczególniona kwota za szkolenie pracowników z obsługi tej maszyny. (...)  »
Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 12
Jeśli własnością jednostki są nieruchomości, które nie są przez nią użytkowane, lecz posiada je ona w celu osiągnięcia z nich korzyści w postaci np. czynszu, (...)  »
Uproszczenia dotyczące niskocennych składników majątku
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 13
Mamy zapis w zasadach (polityce) rachunkowości, że składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, lecz o wartości początkowej poniżej 10.000 zł, są odpisywane w koszty. Ostatnio (...)  »
Wybór metody wyceny towarów handlowych w spisie z natury na koniec 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 13
W prowadzonej działalności handlowej rozliczam się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Przygotowuję się do remanentu na koniec 2020 r. Czy towary handlowe trzeba (...)  »
Umowa z firmą audytorską na 2 lata a brak ustawowego obowiązku badania
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 13
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 r. podlegało obowiązkowemu badaniu, więc w 2019 r. zawarliśmy z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania za 2019 r. i (...)  »
Czy można wprowadzać wszystkie zapisy księgowe na podstawie PK?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 13
Rozpoczynam prowadzenie ksiąg rachunkowych. Czy mogę wprowadzać wszystkie zapisy na podstawie dowodów PK? Dowód PK - "Polecenie księgowania" to wewnętrzny dowód księgowy. Służy on do (...)  »
Wycena bilansowa środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 12
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na (...)  »
Ewidencja wpłat do PPK w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 13
Nasza jednostka będzie dokonywała wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jak ująć w księgach rachunkowych te wpłaty - część finansowaną przez pracodawcę oraz przez pracownika? Zasady (...)  »
Zakup środka trwałego przed rozpoczęciem działalności
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 13
Założyłam działalność gospodarczą z dniem 2 listopada 2020 r. Maszynę przeznaczoną na cele tej działalności (spełniającą warunki dla środków trwałych) zakupiłam w październiku 2020 r. (...)  »
Sprzedaż nieudokumentowana w księdze
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 13
Nie jestem podatnikiem VAT. Nie mam obowiązku stosowania kasy rejestrującej. Jak w księdze podatkowej powinienem udokumentować sprzedaż usług osobom fizycznym? Jeżeli podatnik nie jest czynnym (...)  »
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 12
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy należy zinwentaryzować. Wycenia się je na ten dzień według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a (...)  »
Wydatki firmowe i prywatne na fakturze a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 13
Dochód z prowadzonej działalności rozliczam w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. W listopadzie 2020 r., kupując paliwo do samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały (...)  »
Udokumentowanie w księdze kosztów mediów w wynajmowanym lokalu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 13
Przedsiębiorca wynajmuje lokal od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dotychczas na rachunek bankowy wynajmującego przekazywał zapłatę za czynsz oraz media (np. gaz, energię elektryczną). Uzgodniono, (...)  »
Moment utworzenia w księgach rachunkowych rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 13
Na dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego posiadaliśmy nieuregulowane zobowiązanie wobec dostawcy towarów. Ze względu na złą jakość towarów nie uregulowaliśmy zobowiązania. Dostawca skierował sprawę na (...)  »
Prezentacja w bilansie rozrachunków z tytułu wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 13
Nasza spółka z o.o. od października 2020 r. wdrożyła PPK. Obliczoną i pobraną składkę księgujemy na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki". Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacamy (...)  »
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 12
Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostki w określonych przypadkach poddają je badaniu przez firmę audytorską. Następnie jest ono zatwierdzane i udostępniane właściwym instytucjom. Czynności tych (...)  »
Skutki ewidencyjne obniżki cen towarów w sklepie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 13
W listopadzie 2020 r. nasza jednostka podjęła decyzję o wyprzedaży towarów w sklepach internetowych. Towary są objęte ewidencją magazynową w cenach sprzedaży netto. Jakie zapisy (...)  »
Spisanie przedawnionej należności
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 13
Posiadamy należność, która uległa już przedawnieniu. Jakim zapisem należy wyksięgować ją z ksiąg rachunkowych? Jeżeli jednostka dokonała wcześniej odpisu aktualizującego wartość należności, na podstawie art. (...)  »
Dane formalne spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 13
Prowadzę księgę podatkową i pierwszy raz będę sporządzać spis z natury na koniec roku. Jakie dane powinien zawierać taki spis? Dane, które zamieszcza się w (...)  »
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 12
Koniec roku to w zdecydowanej większości jednostek prowadzących księgi rachunkowe czas wykonywania czynności związanych z przygotowaniami do zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego. Od dzisiejszego (...)  »
Ewidencja zakupu nieruchomości zabudowanej za łączną wartość
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 13
Zakupiliśmy grunt wraz z budynkiem posadowionym na nim za łączną kwotę. Będą one stanowić środki trwałe w firmie. Z aktu notarialnego nie wynikają odrębne ceny (...)  »
Wymogi dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 13
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku ekonomicznym i od 5 lat pracuję w księgowości. Czy spełniam wymagania na stanowisko głównej księgowej w jednostce sektora finansów publicznych? (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.