Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2022 r., godz. 06:30 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Rachunkowość dla każdego
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Nietypowe wartości niematerialne i prawne
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 12
Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym (...) »
Przekazanie wyrobów do sklepu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 13
Nasza firma prowadzi działalność produkcyjno-handlową, mamy zakład produkcyjny i sklepy firmowe. Produkty ujmujemy w cenach ewidencyjnych na poziomie ich cen sprzedaży netto, a towary w (...) »
Kiedy firma osoby fizycznej może być jednostką mikro?  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 13
Nasza firma należy do osoby fizycznej. Ze względu na przekroczenie limitu przychodów od stycznia 2021 r. prowadzimy księgi rachunkowe. Czy za 2021 r. możemy sporządzić (...) »
Ulga na złe długi a prezentacja w bilansie  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 13
W 2021 r. spółka z o.o. skorzystała z ulgi na złe długi oraz ze względu na nieuregulowanie zobowiązań w ciągu 90 dni po terminie płatności (...) »
W której kolumnie księgi ująć koszty obróbki materiałów?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 13
Otrzymałem fakturę za wykonanie stelaży meblowych z własnych materiałów powierzonych usługodawcy. Stelaże te tapiceruję i sprzedaję jako gotowy produkt. W której kolumnie księgi podatkowej powinienem (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Ujawnienia zdarzeń po dniu bilansowym - wojny w Ukrainie, Polskiego Ładu, inflacji  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 12
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. został przesunięty względem terminu podstawowego, określonego w ustawie o rachunkowości, do 30 czerwca 2022 r. (...)  »
Wykazanie w bilansie VAT naliczonego do odliczenia w następnym roku  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 13
Na koniec roku obrotowego, tj. na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r., na koncie 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie" pozostawało saldo Wn, stanowiące kwotę (...)  »
Jak wpisać do księgi podatkowej karę umowną?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 13
Z tytułu nieterminowego wykonania usługi budowlanej kontrahent zapłacił nam karę umowną. W której kolumnie księgi podatkowej należy ująć przychód z tego tytułu - czy w (...)  »
Koszty rejestracji samochodu osobowego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 13
Spółka z o.o. kupiła samochód osobowy, który zakwalifikowano do środków trwałych. Jak należy ująć w księgach opłatę rejestracyjną tego samochodu - czy jej kwotę odnosi (...)  »
Koszty reklamy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 12
Jednostki, aby zachęcić potencjalnych nabywców do zakupu oferowanych towarów lub usług, ponoszą wydatki na reklamę. W ramach podejmowanych działań reklamowych można m.in. prezentować dany towar (...)  »
Kto za spółkę z o.o. może podpisać umowę z biurem rachunkowym?
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 13
Prowadzę biuro rachunkowe. Dotychczas prowadziłam głównie księgi podatkowe. Rozszerzam ofertę dla klientów z księgami rachunkowymi. Kto może podpisać umowę o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych za (...)  »
Pierwszy rok prowadzenia ksiąg a status jednostki mikro  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 13
Spółka jawna osób fizycznych miała obowiązek przejść w 2021 r. z księgi podatkowej na księgi rachunkowe. W pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych jej przychody były (...)  »
Zapisy w księdze podatkowej w przypadku otrzymania faktury zaliczkowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 13
W kwietniu 2022 r. wpłaciłem zaliczkę (50% ceny) na zakup towarów handlowych, które zostaną dostarczone dopiero w maju 2022 r. Na tę okoliczność otrzymałem fakturę (...)  »
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za 2021 r.  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 12
Spółki komandytowe w 2021 r. stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Nie pozostało to bez wpływu na ich księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe (...)  »
Odliczenie straty podatkowej nie powoduje zapisów w księgach  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 13
Nasza spółka z o.o. za 2021 r. osiągnęła zysk bilansowy i dochód do opodatkowania. Za 2020 r. ponieśliśmy stratę bilansową i podatkową. Na podstawie uchwały (...)  »
Jak wykazać w bilansie saldo konta 30 "Rozliczenie zakupu"?  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 13
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. konto 30 "Rozliczenie zakupu" wykazywało saldo. Po stronie Wn tego konta figurowała m.in. zaliczka wpłacona na poczet wykonania (...)  »
Opis programu komputerowego stosowanego do prowadzenia księgi
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 13
Księgę podatkową prowadzę komputerowo, ale na koniec każdego miesiąca ją drukuję, ponieważ nie wiem jak powinna wyglądać szczegółowa instrukcja obsługi programu, którą muszę mieć, żeby (...)  »
Pożyczki w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 12
Jednostki mogą, w celu finansowania swojej działalności, zaciągać pożyczki lub udzielać ich innym podmiotom oraz swoim pracownikom. W księgach trzeba właściwie zaewidencjonować przekazanie środków pieniężnych, (...)  »
Wydanie bazy danych programu F-K po zakończeniu umowy z klientem
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 13
Biuro rachunkowe rozwiązało z klientem umowę o obsługę księgową. Czy jest obowiązane wydać klientowi, oprócz wydruków, także bazę programu finansowo-księgowego (F-K)? Zgodnie z art. 13 (...)  »
Ujęcie nieodpłatnie otrzymanego vouchera w księgach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 13
Spółka nabyła maszynę, którą przyjęła do ewidencji środków trwałych. Za nabycie maszyny otrzymała voucher na zakup materiałów eksploatacyjnych do niej. Czy voucher powinien być ujęty (...)  »
Pod którą datą wpisać do księgi zakup towarów?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 13
Faktura zakupu towarów handlowych nosiła datę wystawienia 2 maja 2022 r., a datę sprzedaży 29 kwietnia br. Towary otrzymano wraz z fakturą w maju br. (...)  »
Jednostki powiązane i strony powiązane w sprawozdaniu finansowym za 2021 r.  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 12
Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2021 r., w niektórych pozycjach należy zaprezentować odrębnie transakcje dotyczące jednostek powiązanych, jednostek, w których posiada się zaangażowanie w kapitale, lub (...)  »
Jak zaksięgować fakturę przychodową na przełomie miesięcy?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 13
W dniu 28 kwietnia 2022 r. wydaliśmy kontrahentowi towary z magazynu. Fakturę przychodową za tę sprzedaż wystawimy na początku maja 2022 r. Pod jaką datą (...)  »
Likwidacja części składowej środka trwałego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 13
W ewidencji środków trwałych figuruje zespół komputerowy stanowiący zbiorczy, zespolony funkcjonalnie obiekt inwentarzowy. W kwietniu 2022 r. zepsuła się drukarka, która była elementem tego środka (...)  »
Wpisanie do księgi kosztów transportu towarów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 13
Prowadzę działalność handlową, z której dochód do opodatkowania ustalam w oparciu o księgę podatkową. Na otrzymanej od dostawcy fakturze dokumentującej zakup towarów w osobnej pozycji (...)  »
Jakie koszty składają się na koszt wytworzenia środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 12
Dla prawidłowego ujęcia środka trwałego w księgach rachunkowych ważne jest poprawne ustalenie jego wartości początkowej. W przypadku wytwarzania środka trwałego siłami własnymi jego wartością początkową (...)  »
Ujęcie w księdze prowizji za płatności przez terminal
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 13
Zapłata za towary, za które klienci płacą kartą płatniczą, wpływa na rachunek firmowy pomniejszona o prowizję za płatność z wykorzystaniem terminala. Raport zbiorczy sporządzany przez (...)  »
Jak wpisać do księgi koszty obróbki materiałów?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 13
W ramach prowadzonej działalności stawiam drewniane ogrodzenia i lekkie obiekty ogrodowe typu altanki. W tartaku kupuję drewno, które jest już zaimpregnowane. Na fakturze dokumentującej zakup (...)  »
Korekta błędu istotnego wykrytego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 13
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r. zorientowaliśmy się, że nie ujęliśmy w księgach rachunkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych za grudzień 2021 r. Kierownik (...)  »
W jaki sposób ustalić termin przechowywania sprawozdań finansowych?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 13
Jesteśmy spółką prowadzącą od wielu lat księgi rachunkowe. Obecnie sprawozdania finansowe przechowuje się przez okres 5 lat. W jaki sposób należy liczyć ten okres? Czy (...)  »
Rozrachunki w walucie obcej z kontrahentem krajowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 12
Niekiedy podmioty gospodarcze, nabywające towary lub usługi od innych krajowych podmiotów, otrzymują fakturę w walucie obcej. Jak wycenić taką fakturę i rozliczyć różnice kursowe po (...)  »
Wskazanie daty zapisu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 13
Zdarza się, że na otrzymanych przez jednostkę fakturach kosztowych widnieją dwie daty, tj. data wystawienia i data sprzedaży. Dowody księgowe dotyczące danego miesiąca wprowadzamy do (...)  »
Sprzedaż voucherów a ujęcie przychodu w księdze
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 13
Prowadzę gabinet fizjoterapii. W kwietniu 2022 r. sprzedałam vouchery podarunkowe, które mogą być wykorzystane na kilku wizytach. Prowadzę działalność zwolnioną z VAT, sprzedaż ewidencjonuję w (...)  »
Kalkulacja wynagrodzenia za usługi księgowe
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 13
Biuro rachunkowe prowadzi księgę podatkową klienta, ma on kilka faktur w miesiącu i ostatnio zrobił nam wyrzuty, że wynagrodzenie za usługę prowadzenia księgi jest zbyt (...)  »
Skutki zdarzeń losowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 12
Na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń występujących nagle i niezależnie od jednostki, tzw. zdarzeń losowych, może ona ponieść szkody w majątku. Skutki będące następstwem tych (...)  »
Ewidencja w księgach składnika majątku otrzymanego w gratisie
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 13
Spółka nabyła zestaw do telekonferencji za kwotę 3.400 zł. Ujęła go w ewidencji środków trwałych i zamortyzowała jednorazowo w miesiącu oddania do używania. W następnym (...)  »
Odmowa podpisania sprawozdania a odmowa złożenia oświadczenia  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 13
Jesteśmy spółką posiadającą wieloosobowy zarząd. Przy podpisywaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. będziemy korzystać z ułatwień wprowadzonych do ustawy o rachunkowości. Czy jeśli któryś z (...)  »
Jak ująć w księgach ulepszenie leasingowanego samochodu?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 13
Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności na podstawie umowy leasingu wykorzystuje samochód ciężarowy. Umowa ta dla celów bilansowych jest leasingiem finansowym. W samochodzie tym (...)  »
Przekazanie towarów uchodźcom z Ukrainy a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 13
Prowadzę sklep spożywczy. Na początku kwietnia 2022 r. w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy przekazałam urzędowi gminy produkty spożywcze stanowiące moje towary. Czy powinnam ich (...)  »
Przykładowe zapisy w dodatkowych informacjach i objaśnieniach  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 12
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach będących częścią sprawozdania finansowego ujawnia się istotne i uzupełniające dane dotyczące przede wszystkim informacji liczbowych zawartych w bilansie oraz rachunku (...)  »
Zaniechanie poboru podatku od subwencji PFR w nocie podatkowej  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 13
Spółka z o.o. otrzymała umorzenie subwencji z PFR. W której pozycji noty podatkowej ją wykazać? Jaką podać podstawę prawną, jeśli o zaniechaniu poboru podatku od (...)  »
Czy potrzebne są kwalifikacje, żeby zostać księgowym?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 13
Chciałbym zostać księgowym. Czy powinienem ukończyć kurs organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce? Czy jest potrzebny certyfikat z Ministerstwa Finansów? W przepisach ustawy o rachunkowości (...)  »
Przychód z usługi sprzątania
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 13
Wystawiamy faktury za sprzątanie zewnętrznych terenów. Pod jaką datą należy ujmować je w księdze podatkowej? Przychód ze sprzedaży usług powstaje zasadniczo w dniu wykonania usługi (...)  »
Wpływ wojny w Ukrainie na sprawozdanie finansowe za 2021 r. i księgi za 2022 r.  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 12
Rosyjska agresja na Ukrainę może przekładać się na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostek gospodarczych nie tylko w perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych, ale także (...)  »
Zmiana sposobu wyceny rozchodu towarów
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 13
Jesteśmy firmą handlową, której rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W marcu 2022 r. podjęliśmy decyzję o zmianie od stycznia 2022 r. sposobu wyceny (...)  »
Ujęcie w księgach wypłaty dywidendy za 2021 r. z uwzględnieniem zaliczek wypłaconych w 2021 r.  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 13
W trakcie 2021 r. spółka z o.o. wypłaciła dwóm wspólnikom - osobom fizycznym, zaliczki na poczet zysku za 2021 r. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. (...)  »
Koszty dotyczące ZFŚS w księdze
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 13
Od 2022 r. tworzymy ZFŚS. Pod jaką datą ująć odpis na ZFŚS jako koszt w księdze podatkowej? W której kolumnie księgi wpisać opłatę za prowadzenie (...)  »
Problemy księgowe dotyczące amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 12
Jednostki posiadające środki trwałe dokonują od nich odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych, na zasadach wynikających odpowiednio z ustawy o rachunkowości i ustaw o (...)  »
Ujęcie w księdze opłat parkingowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 13
Dochód z firmy ustalam na podstawie księgi podatkowej. Nie jestem podatnikiem VAT. Do tzw. mieszanych celów użytkuję samochód osobowy zakwalifikowany jako firmowy środek trwały. Podczas (...)  »
Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników w biurze rachunkowym?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 13
Prowadzę niewielkie biuro rachunkowe, zatrudniam 6 osób. Jestem przemęczona, czuję, że całość spraw związanych z firmą jest na mojej głowie, pracownicy idą po 8 godzinach (...)  »
Ujęcie w księgach umorzenia udziałów własnych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 12
Spółka z o.o. może sfinansować umorzenie udziałów własnych na dwa sposoby. Po pierwsze, mogą one być umorzone ze środków pozyskanych z obniżenia kapitału zakładowego, po (...)  »
Stosowanie przepisów o ułatwieniach w podpisywaniu sprawozdań (cz. II)  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 13
Zastosowane nowe rozwiązania przy podpisywaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. mogą wpłynąć na termin przekazania zatwierdzonego sprawozdania do KRS. System teleinformatyczny KRS jest przygotowywany do (...)  »
Sprzedaż bezrachunkowa w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 13
Prowadzę działalność gospodarczą na własny rachunek w zakresie sprzedaży usług dla osób fizycznych. Nie stosuję kasy fiskalnej (nie przekroczyłam limitu obrotów). Chciałabym taką sprzedaż dokumentować (...)  »
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 12
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mogą stosować dopuszczone ustawą o rachunkowości uproszczenia. Decyzje w sprawie przyjęcia poszczególnych ułatwień w ewidencji podejmuje zasadniczo kierownik jednostki. Stosowane uproszczenia (...)  »
Stosowanie przepisów o ułatwieniach w podpisywaniu sprawozdań (cz. I)  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 13
Z dniem 1 stycznia 2022 r. do ustawy o rachunkowości wprowadzono możliwość łatwiejszego podpisywania sprawozdań finansowych przez wieloosobowe zarządy. Jednocześnie ustanowiono nowe dokumenty załączane do (...)  »
Czy trzeba numerować dowody księgowe ujęte w księdze?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 13
Rozpocząłem prowadzenie księgi podatkowej. Czy konieczne jest nanoszenie numeru pozycji w księdze na każdy dowód księgowy, który został w niej ujęty? TAK. Każdy dowód księgowy, (...)  »
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2021 r. (cz. II)  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 12
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego kierownik jednostki przekazuje je wraz z wymaganymi dokumentami odpowiednim organom i instytucjom. Konsekwencją wydłużenia terminów na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 (...)  »
Nowoczesne rozwiązania w biurze rachunkowym
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 13
Biura rachunkowe obecnie korzystają z technologii informatycznych przy prowadzeniu działalności. Jakie rozwiązania w tym zakresie warto wdrożyć, by usprawnić pracę biura? W dzisiejszych czasach nowoczesne, (...)  »
Czy tworzyć podatek odroczony na koniec 2021 r., gdy jednostka jest na estońskim CIT?  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 13
Spółka z o.o. od 2021 r. stosuje dla celów pdop ryczałt od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT. Wspólnicy nie wypłacają sobie zysku. Czy zasadne (...)  »
Koszt zakupu roweru w księdze
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 13
Zakupiłem na cele firmowe rower o wartości 8.000 zł, mając na celu m.in. oszczędność na kosztach paliwa i ochronę środowiska. Czy mogę go wpisać do (...)  »
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2021 r. (cz. I)  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 12
Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego podlega ono zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki. Następnie kierownik jednostki ma obowiązek udostępnić je właściwym organom i instytucjom w odpowiednich (...)  »
Czy zawód księgowego doczeka się uregulowania?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 13
Ministerstwo Finansów zaprosiło księgowych do wyrażenia stanowiska w sprawie zdefiniowania i uregulowania zawodu księgowego. Warto skorzystać z tej możliwości i wypowiedzieć się w sprawie własnego (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 13
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy opłacone za siebie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne mogę wpisywać jako koszty uzyskania przychodów do księgi podatkowej? Przedsiębiorca (...)  »
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. II)  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 12
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie może wykazywać w nim skutków zdarzeń po dniu bilansowym, w tym wykrytych błędów, wpływających na (...)  »
Jak ująć w księdze przychód z tytułu waloryzacji cen usług?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 13
Moja firma wykonuje roboty budowlane. Umowy z kontrahentami przewidują roczną waloryzację cen. W związku z tym w lutym 2022 r. wystawiłem faktury korygujące in plus (...)  »
Wpisanie do księgi podatkowej wydatków na reklamę
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 13
Nasza firma poniosła wydatki na kampanię reklamową, która obejmowała przygotowanie materiałów do prezentacji oferty firmy w prasie i radiu. Fakturę za kampanię wystawiono w marcu (...)  »
Rozrachunki w bilansie otwarcia spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego PKPiR
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 13
Na ile szczegółowy powinien być bilans zamknięcia, a tym samym otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.? Co z (...)  »
Wycena na dzień bilansowy zaliczki wpłaconej w walucie obcej na poczet zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 13
Posiadamy rachunek walutowy. W grudniu 2021 r. wpłaciliśmy zagranicznemu kontrahentowi zaliczkę w wysokości 30% zamówienia na towary. Zaliczka została uregulowana w walucie obcej z naszego (...)  »
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. I)  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 12
Zdarzenie, które dostarcza dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy, mające miejsce po dniu bilansowym, należy odpowiednio ująć w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym. (...)  »
Ujęcie w księgach aportu firmy osoby fizycznej do spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 13
Do spółki komandytowej wniesiono aportem przedsiębiorstwo należące do osoby fizycznej, którą ustanowiono komplementariuszem. Jak ująć w księgach spółki różnicę między wartością aportu wskazaną w umowie (...)  »
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe sporządzone w biurze rachunkowym?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 13
Pracownicy biura rachunkowego sporządzają sprawozdania finansowe dla klientów. Kto powinien podpisywać podpisem elektronicznym te sprawozdania, pracownik przygotowujący to sprawozdanie czy właściciel biura? W przypadku sporządzenia (...)  »
Pod jaką datą wpisać do księgi przychód za wynajem lokalu?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 13
Prowadzę przedsiębiorstwo produkcyjne jako osoba fizyczna. Od marca 2022 r. wynająłem jeden z lokali w firmowym budynku zaliczonym do środków trwałych (nie jest to moja (...)  »
Podpisanie sprawozdania finansowego i odpowiedzialność za sprawozdanie  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 12
Zakończenie prac nad rocznym sprawozdaniem finansowym wieńczy jego podpisanie. Podpis pod sprawozdaniem w wersji elektronicznej powinien być złożony elektronicznie przez uprawnione do tego osoby. Potwierdza (...)  »
Umorzenie podatku od nieruchomości za lata ubiegłe w księgach  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 13
W lutym 2022 r. przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2021 r. otrzymaliśmy z urzędu gminy decyzję o umorzeniu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za (...)  »
Jak ująć w księdze różnice kursowe z przełomu roku?
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 13
Spółka jawna osób fizycznych prowadząca księgę podatkową w grudniu 2021 r. przekazała odbiorcy ze Słowacji towary handlowe. W tym samym dniu wystawiono wyrażoną w euro (...)  »
Pozostałe sprawozdania sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 12
Niektóre jednostki wraz ze sprawozdaniem finansowym muszą sporządzić inne sprawozdania, niebędące elementem sprawozdania finansowego. Są to m.in. sprawozdania: z działalności, na temat informacji niefinansowych oraz (...)  »
Wypełnienie noty podatkowej (cz. II)  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 13
W poprzednim numerze GP omówiliśmy zagadnienia dotyczące wypełniania noty podatkowej, czyli rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem CIT a wynikiem finansowym (zyskiem lub stratą) brutto. (...)  »
PPK w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 13
Wynagrodzenia pracowników za dany miesiąc wypłacamy 10. dnia następnego miesiąca. W marcu 2022 r. zapłaciliśmy PPK za styczeń 2022 r. W jakim miesiącu i w (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 12
Sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości sporządzają przede wszystkim jednostki będące organizacjami pozarządowymi. Są to m.in. fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność (...)  »
Wypełnienie noty podatkowej (cz. I)  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 13
Rozbieżności pomiędzy wynikiem finansowym brutto, czyli wynikiem przed potrąceniem bieżącego i odroczonego podatku CIT, a podstawą opodatkowania tym podatkiem mogą być znaczne, włączając w to (...)  »
Jak ująć w księdze przekazanie towarów na cele firmy?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 13
Prowadzę sklep spożywczo-przemysłowy, z którego dochód ustalam na podstawie księgi podatkowej. Do sprzątania sklepu i magazynu używam środków czyszczących, które zostały ujęte w księdze jako (...)  »
Uproszczone sprawozdanie jednostki małej  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 12
Podmiot posiadający status jednostki małej może sporządzać roczne sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, jeśli jego organ zatwierdzający podjął odpowiednią decyzję (...)  »
Błąd dotyczący braku wyceny pożyczki na poprzedni dzień bilansowy  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 13
Udziałowiec (osoba fizyczna) udzielił spółce w 2020 r. pożyczki na bieżącą działalność. Zgodnie z zawartą umową ma ona zostać spłacona wraz z odsetkami po 3 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.