Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 26 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.532 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.03.2023 r.
 • Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
28.03.2023 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
Rachunkowość dla każdego
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Jak przygotować się na badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.?  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 12
Trwa okres sporządzania sprawozdań finansowych. Dla części jednostek trwa również - lub wkrótce się rozpocznie - procedura badania sporządzonego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Kto (...) »
Spóźniona faktura kosztowa w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 13
Prowadzę księgę podatkową metodą uproszczoną. W marcu 2023 r., po zamknięciu księgi za luty 2023 r., otrzymałem fakturę za usługę remontową wystawioną w lutym 2023 (...) »
Ustalenie dochodu za 2022 r. na podstawie księgi po zmianie formy opodatkowania
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 13
W trakcie 2022 r. prowadziłem księgę podatkową i dochód ustalany na jej podstawie opodatkowywałem podatkiem liniowym. Ujmowałem w kosztach zapłacone składki zdrowotne. W zeznaniu za (...) »
Korekta rocznego sprawozdania finansowego w związku z uwagami biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 13
Sprawozdanie finansowe naszej spółki jawnej za 2022 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Jeżeli sporządzimy to sprawozdanie i podpiszemy je do 31 marca 2023 r., (...) »
Kwota wymaganej zapłaty wykazywana w potwierdzeniu salda należności z tytułu udzielonej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 13
Nasza spółka z o.o. w listopadzie 2022 r. udzieliła pożyczki innej spółce z o.o. na okres 4 lat. Pożyczka ma zostać spłacona jednorazowo wraz z (...) »
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać saldo Wn konta 49 "Rozliczenie kosztów"?
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 13
Ewidencję kosztów prowadzimy tylko na kontach zespołu 4, a rachunek zysków i strat sporządzamy w wariancie porównawczym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2022 r.  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 12
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego kończy prace dotyczące jego sporządzenia. Na co zwrócić uwagę, aby ta ostatnia czynność związana z rocznym zamknięciem ksiąg była wykonana poprawnie? (...)  »
Zamknięcie 2022 r. w biurach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 13
Gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca marca danego roku trzeba zamknąć księgi rachunkowe klientów za poprzedni rok i sporządzić na ich (...)  »
Rozliczenie salda konta rozrachunkowego z właścicielem  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 13
Prowadzę księgi rachunkowe w firmie osoby fizycznej. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. na koncie rozrachunkowym z właścicielem pozostaje saldo (należność od właściciela). Czy (...)  »
Ujęcie w księdze wydatków na założenie światłowodu
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 13
Z firmą telekomunikacyjną, która zainstalowała światłowód w mojej firmie, w lutym 2023 r. podpisałem umowę o świadczenie usług internetowych na 24 miesiące. Koszty instalacji łącza (...)  »
Ostatnie sprawdzenia związane z zamknięciem ksiąg za 2022 rok (checklista)  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2022 r. należy sporządzić do 31 marca 2023 r. W kilku poprzednich latach z powodu trudnej sytuacji gospodarczej (...)  »
Ustalenie zmiany stanu produktów  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 13
Jeśli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, ustala zmianę stanu produktów. Wykazuje się ją w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów, ale faktycznie (...)  »
Błędy w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2021 r.  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 13
Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2022 r. okazało się, że w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2021 r. są błędy dotyczące prezentacji danych w bilansie. W (...)  »
Ujęcie w księdze wydatków na dodatkową gwarancję
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 13
Na potrzeby firmy w lutym 2023 r. kupiłem laptopa. Przy zakupie wykupiłem także dodatkową gwarancję na ten sprzęt. Laptop, ze względu na niską wartość początkową, (...)  »
Zdarzenia po dniu bilansowym  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 12
Dzień kończący przyjęty rok obrotowy jest zarazem dniem bilansowym, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki. Jednak pewne sytuacje i zdarzenia, jakie zachodzą pomiędzy (...)  »
Podatek od nieruchomości inwestycyjnych w RZiS  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 13
W grudniu 2021 r. zakupiliśmy nieruchomość na wynajem, którą ujęliśmy jako inwestycję. Wynajem nie jest naszą podstawową działalnością, więc przychody z tego najmu księgujemy do (...)  »
Ujęcie w księdze duplikatu faktury z poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 13
W lutym 2023 r. okazało się, że nie otrzymaliśmy faktury wystawionej przez firmę remontową w grudniu 2022 r. Duplikat faktury został wystawiony w lutym 2023 (...)  »
Podpisanie sprawozdań przez właścicielkę biura w trakcie opieki
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 13
Prowadzę biuro rachunkowe i z tego tytułu podlegam m.in. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Gdy mój 8-letni syn zachorował na grypę, otrzymałam 7-dniowe zwolnienie lekarskie potwierdzające konieczność (...)  »
Sprawozdanie z działalności i inne sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 12
Niektóre jednostki oprócz sprawozdania finansowego sporządzają jeszcze dodatkowe sprawozdania nakazane przepisami ustawy o rachunkowości. Jednym z nich jest sprawozdanie z działalności przygotowywane przez kierownictwo jednostki. (...)  »
Niedobór produktów a porównawczy rachunek zysków i strat  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 13
Przeprowadzony na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. spis z natury produktów ujawnił niedobór jednego z nich, który uznano za niezawiniony. Część tego niedoboru mieściła (...)  »
Odroczony podatek dochodowy a różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 13
Spółka z o.o. zakupiła w 2022 r. maszynę produkcyjną, którą zakwalifikowano do środków trwałych. Korzystając ze statusu małego podatnika, dokonała jej jednorazowej amortyzacji dla celów (...)  »
Czy otwierając drugi sklep, trzeba założyć kolejną księgę?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 13
Prowadzę działalność handlową, z której dochód do opodatkowania ustalam w oparciu o księgę podatkową. W marcu 2023 r. otworzę drugi sklep. Czy w związku z (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostek małych  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 12
Podmioty, które spełniają warunki przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostki małej, mogą znacząco zmniejszyć nakład prac związanych z przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego. Odpowiednie decyzje (...)  »
Darowizna towarów od wspólników dla spółki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 13
Wspólnicy przekazali towary do spółki z o.o. Spółka nie podwyższa z tego tytułu kapitału (nie wzrośnie wartość udziałów wspólników). Jak ująć taką operację w księgach (...)  »
Niewniesione na dzień bilansowy wkłady do prostej spółki akcyjnej  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 13
W KRS została zarejestrowana prosta spółka akcyjna. Zgodnie z umową wszystkie akcje spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi. Umowa spółki stanowi też, że akcjonariusze wnieśli wkłady. (...)  »
Wydatki poniesione w trakcie zawieszenia działalności sklepu internetowego a księga
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 13
W ramach działalności gospodarczej prowadzę sklep internetowy, jednak obecnie zawiesiłem ją ze względu na trudności finansowe. W okresie zawieszenia poniosłem koszty przedłużenia licencji platformy sklepu (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 12
Jednostki mikro mogą sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Mogą też skorzystać z możliwości przedstawienia tylko wybranych części sprawozdania finansowego (...)  »
Zmiana ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 13
Wyroby gotowe ujmujemy w stałych cenach ewidencyjnych. Z powodu znaczącego wzrostu cen materiałów i energii chcemy podwyższyć te ceny. Czy możemy tego dokonać od 1 (...)  »
Faktoring właściwy w rachunku zysków i strat  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 13
Na podstawie umowy zawartej z bankiem korzystamy z faktoringu pełnego (właściwego). W księgach sprzedaną należność zaliczamy do kosztów finansowych, a kwotę należną od banku do (...)  »
Jak wpisać do księgi koszty usług doradcy podatkowego?
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 13
Ze względu na skomplikowane obliczenia dotyczące wyboru korzystniejszej formy opodatkowania za 2022 r. skorzystałem z usług doradcy podatkowego. Za tę usługę otrzymałem fakturę. Czy koszt (...)  »
Nota podatkowa  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 12
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości należy przedstawić rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (...)  »
Rozliczenie w księgach dotacji otrzymanej na przełomie roku  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 13
Na nasz rachunek bieżący w lutym 2023 r. wpłynęła dotacja przyznana na koszty bieżącej działalności (remont maszyny produkcyjnej), które zostały poniesione w 2022 r. W (...)  »
Niesłusznie pobrana w poprzednim roku prowizja a księgi  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 13
W grudniu 2022 r. bank niesłusznie pobrał od nas prowizję za usługę, z której nie korzystaliśmy. Złożyliśmy reklamację, która została uznana, i w lutym 2023 (...)  »
Ujęcie w księdze kosztów transportu reklamowanego towaru
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 13
W styczniu 2023 r. nasz kontrahent zareklamował zakupione od nas urządzenie. Uznaliśmy reklamację i po usunięciu usterki zwróciliśmy sprawne urządzenie kontrahentowi. Aby zwrócić ten towar, (...)  »
Dodatkowe informacje i objaśnienia w praktyce (cz. II)  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 12
Dodatkowe informacje i objaśnienia mają służyć szczegółowemu omówieniu, przybliżeniu i wyjaśnieniu danych przedstawionych w innych elementach sprawozdania finansowego. Ujawnieniu podlegają informacje istotne, które mogą znacząco (...)  »
Odpisy amortyzacyjne leasingowanej maszyny w księdze
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 13
Na podstawie umowy leasingu, który zakwalifikowaliśmy jako leasing finansowy, użytkujemy maszynę produkcyjną z grupy 5 KŚT. Umowa została zawarta na 5 lat. Czy maszynę tę (...)  »
W której kolumnie księgi podatkowej ujmować przychody z najmu nieruchomości?
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 13
Prowadzę działalność handlową. W ramach działalności wynajmuję część powierzchni magazynowych innym firmom. Czy przychody, które uzyskuję z najmu magazynów, powinienem ujmować w księdze w kolumnie (...)  »
Wpływ wypłaty zaliczek na poczet dywidendy na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 13
Za 2021 r. nasza spółka z o.o. wypracowała zysk. Część tego zysku wypłaciliśmy w trakcie 2021 r. w formie zaliczek. Czy sporządzając zestawienie zmian w (...)  »
Prowizja od niewykorzystanej na dzień kończący rok obrotowy kwoty kredytu w rachunku bieżącym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 13
Posiadamy kredyt w rachunku bieżącym. Zgodnie z umową od kwoty niewykorzystanej, która występuje w ostatnim dniu roboczym każdego roku kalendarzowego (dzień naliczenia), w którym obowiązuje (...)  »
Korekta błędu nieistotnego, wykrytego w roku bieżącym, a popełnionego w roku poprzednim
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 13
W 2022 r. jednostka w zawyżonej kwocie naliczyła wpłatę na PFRON i zaksięgowała ją na koncie zespołu 4. W 2023 r. zauważyła popełniony błąd. Czy (...)  »
Dodatkowe informacje i objaśnienia w praktyce (cz. I)  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 12
Dane zawarte w bilansie, rachunku zysków i strat, a także - jeśli jednostka je sporządza - w zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów (...)  »
Korekta w księgach kosztów wynagrodzeń dotyczących poprzedniego roku  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 13
Od grudnia 2022 r. prowadzę księgi spółki z o.o. i będę sporządzała jej sprawozdanie finansowe. Okazało się, że poprzednia księgowa ujmowała koszty wynagrodzeń oraz składki (...)  »
Wyposażenie używane dłużej niż rok a uproszczenia w rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 13
Zakupiliśmy wózek paletowy spełniający warunki do zaliczenia go do środków trwałych, którego wartość netto wyniosła 8.600 zł. W ramach uproszczeń chcielibyśmy zakwalifikować go do wyposażenia (...)  »
Dofinansowanie szkoleń pracowników w księdze
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 13
Otrzymałem z urzędu pracy ze środków KFS częściowe (80%) dofinansowanie szkoleń dla pracowników mojej firmy. W której kolumnie księgi należy ująć uzyskane dofinansowanie i wydatki (...)  »
Rachunek przepływów pieniężnych (cz. II)  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 12
W poprzednim numerze GP zostały omówione ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz przepływy z działalności operacyjnej w metodzie pośredniej. W niniejszym numerze skupimy się (...)  »
Usamodzielnianie pracowników biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 13
Prowadzę biuro rachunkowe. Moi pracownicy, zostawiając mi rozliczenia firm do sprawdzenia, oznaczają faktury, których nie wiedzą, jak zaksięgować. Spędzam przez to bardzo dużo czasu na (...)  »
Prezentacja w bilansie zaliczki na leasing operacyjny samochodu  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 13
W grudniu 2022 r. przekazaliśmy firmie leasingowej zaliczkę na leasing operacyjny samochodu ciężarowego i otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. Zgodnie z zawartą umową samochód otrzymamy w lutym (...)  »
Podatek od nieruchomości opłacany w ratach w księdze
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 13
Otrzymałem w lutym 2023 r. wystawioną w lutym br. decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2023 r., który dotyczy firmowych środków trwałych. Zamierzam (...)  »
Rachunek przepływów pieniężnych (cz. I)  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 12
Większe jednostki zobowiązane są do zamieszczenia w rocznym sprawozdaniu finansowym rachunku przepływów pieniężnych. Ten element sprawozdania, jeśli został prawidłowo sporządzony, pokazuje kierunki wpływu i wypływu (...)  »
Zalecenia z rekomendacji KSR dotyczących sprawozdań za 2022 r.  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 13
W sprawozdaniach sporządzanych na 31 grudnia 2021 r. trzeba było uwzględnić skutki pandemii COVID-19 oraz zdarzeń po dacie bilansu będących następstwem wybuchu wojny w Ukrainie. (...)  »
Przejście z ryczałtu na księgę podatkową
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 13
Prowadzę działalność gospodarczą i w 2022 r. stosowałem opodatkowanie ryczałtem. Podjąłem decyzję o wstecznej zmianie sposobu rozliczenia podatku dochodowego za 2022 r., tj. zamierzam rozliczyć (...)  »
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 12
Jednostki, które są ustawowo zobligowane do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez firmę audytorską, mają obowiązek sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Przy czym (...)  »
Prowadzenie przez biuro rachunkowe rozrachunków klienta na PKPiR
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 13
Biuro rachunkowe prowadzi podatkowe księgi przychodów i rozchodów kilku klientom. Jakie rozwiązania można przyjąć w zakresie prowadzenia ewidencji rozrachunków takim podatnikom? W podmiotach prowadzących podatkową (...)  »
Koszty przyszłych okresów dotyczące utrzymania produkcji
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 13
Zawarliśmy umowę z dostawcą zapewniającą dostawy komponentów do naszej produkcji do 2040 r. Jej wartość wynosi 4 mln złotych. Jest to dla nas koszt istotny. (...)  »
Zapłata w euro należności wyrażonej w zł
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 13
Posiadamy należność od kontrahenta wyrażoną w złotych. Zwrócił się on do nas z pytaniem, czy może ją zapłacić w euro na nasz rachunek walutowy. Zgodziliśmy (...)  »
Przychód z usługi budowlanej na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 13
Wystawiłam fakturę za usługę budowlaną z datą sprzedaży 31 grudnia 2022 r., przy czym data wystawienia tej faktury i protokołu odbioru robót budowlanych to 9 (...)  »
Ustalenie wyniku finansowego przy ewidencji kosztów w zespole 4 i 5  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 12
Jednostki prowadzące pełny rachunek kosztów mogą wybrać wariant rachunku zysków i strat, tj. porównawczy lub kalkulacyjny, który będą sporządzały w ramach rocznego sprawozdania finansowego. Każdy (...)  »
Saldo konta 30 "Rozliczenie zakupu" w bilansie  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 13
Na koncie 30 "Rozliczenie zakupu" na dzień bilansowy mamy dwa salda - Wn i Ma. Czy mogę w bilansie wykazać je po skompensowaniu? Konto 30 (...)  »
Spisanie kosztów ulepszenia o nieistotnej wartości
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 13
Dokonywaliśmy prac ulepszeniowych w budynku będącym środkiem trwałym i ujmowaliśmy je na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Część z nich ujęliśmy na tym koncie (...)  »
Wydatki na studia przedsiębiorcy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 13
Prowadzę działalność gospodarczą rozliczaną na podstawie księgi podatkowej. Wybieram się na studia z zakresu zarządzania, które przydadzą mi się w prowadzeniu działalności. Będą one trwały (...)  »
Ustalenie wyniku finansowego przy ewidencji kosztów tylko w zespole 4  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 12
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają możliwość wyboru uproszczonej ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Jeśli w ramach stosowanych uproszczeń ewidencyjnych koszty te są ujmowane tylko na (...)  »
Forma opodatkowania biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 13
Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z dokonaniem wyboru formy opodatkowania dochodów/przychodów z niej osiąganych. Na określoną formę opodatkowania musi również zdecydować się przedsiębiorca (osoba (...)  »
Metoda uproszczona w księdze
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 13
Rozpocząłem działalność gospodarczą rozliczaną na podstawie księgi podatkowej prowadzonej metodą uproszczoną. Czy przy tej metodzie prowadzenia księgi przychody wpisuje się do niej dopiero w momencie (...)  »
Bieżący i odroczony podatek dochodowy w rachunku zysków i strat  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 12
Podmioty opodatkowane CIT mają określone obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie. Odnoszą się one m.in. do odpowiedniej prezentacji i kompletności ujawnień związanych z tym podatkiem w (...)  »
Ewidencja w księgach rezygnacji z egzekwowania odsetek  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 13
W listopadzie 2022 r. wystawiliśmy naszemu kontrahentowi notę obciążeniową z tytułu odsetek za zaleganie z płatnością za usługę. W styczniu 2023 r. należność główna została (...)  »
Czy można wpisać do księgi koszty, gdy nie było przychodów?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 13
Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności usługowej w styczniu 2023 r. nie uzyskałem żadnych przychodów. Otrzymałem jednak wystawioną w styczniu 2023 r. fakturę za energię (...)  »
Na jakim koncie ująć koszty rekrutacji pracowników produkcyjnych?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 13
Otrzymaliśmy z agencji pracy fakturę za rekrutację pracowników produkcyjnych. Na jakim koncie w zespole 5 powinniśmy ująć koszty tej usługi - czy zaliczyć je do (...)  »
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 12
W księgach za dany rok obrotowy należy zapewnić kompletność kosztów i przychodów. Oznacza to, że wszystkie koszty i przychody dotyczące danego roku muszą zostać zaksięgowane (...)  »
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia przy przejściu z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 13
Ze względu na spadek przychodów nasza firma należąca do osoby fizycznej od 1 stycznia 2023 r. nie musi już prowadzić pełnej księgowości i przeszła z (...)  »
Prywatne wydatki na fakturze kosztowej a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 13
Spółka jawna prowadzi księgę podatkową. Jeden z jej wspólników, dokonując zakupów materiałów biurowych na potrzeby spółki, kupił także rzeczy na prywatny użytek. Na fakturze dokumentującej (...)  »
Rozliczenie nadwyżki inwentaryzacyjnej paliwa, mieszczącej się w przyjętych przez jednostkę normach
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 13
W wyniku inwentaryzacji stwierdzono nadwyżkę paliwa w zbiorniku. Nadwyżka paliwa w zbiorniku wynika m.in. z temperatury odmiennej od referencyjnej i jest to czynnik naturalny, niezawiniony. (...)  »
Zasady wyceny niezakończonych na dzień bilansowy usług objętych umową krótkoterminową
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 13
Ustawa o rachunkowości w art. 34a określa zasady ustalania przychodów z wykonania niezakończonej usługi objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy. Czy przepisy (...)  »
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 12
W sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy należy zaprezentować wszystkie zdarzenia dotyczące tego roku. Szczególne znaczenie ma to w odniesieniu do właściwego przyporządkowania kosztów i (...)  »
Obowiązek elektronicznego przesyłania ksiąg najwcześniej od 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 13
W pierwotnych zamierzeniach wynikających z Polskiego Ładu obowiązki w zakresie elektronicznego prowadzenia i przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg miały zostać wprowadzone od 1 stycznia 2023 (...)  »
Faktura korygująca koszty w księdze
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 13
Otrzymałem w dniu 3 stycznia 2023 r. fakturę korygującą (zmniejszającą cenę) do faktury zakupu z dnia 28 grudnia 2022 r. Przyczyną korekty był błąd w (...)  »
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 12
Przychody i koszty dotyczące operacji finansowych odnosi się w księgach rachunkowych do przychodów i kosztów finansowych. Uzyskane w ciągu roku obrotowego przychody finansowe oraz poniesione (...)  »
Stornowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 13
Różnice kursowe, które powstały na skutek wyceny bilansowej, podlegają rozliczeniu w kolejnych okresach sprawozdawczych. Jednostki do ich rozliczenia mogą przyjąć jeden z trzech sposobów. Wyboru (...)  »
Czy biuro rachunkowe powinno informować klienta o limitach?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 13
Prowadzimy biuro rachunkowe. Czy mamy obowiązek pilnować i informować klienta o limitach, które przekroczył lub wkrótce przekroczy? Biura rachunkowe zazwyczaj informują klientów o przekroczeniu danego (...)  »
Pominięte w 2022 r. odpisy amortyzacyjne
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 13
Odpisy amortyzacyjne ujmuję w księdze podatkowej za każdy miesiąc pod datą ostatniego dnia danego miesiąca. Przez pomyłkę nie ująłem w księdze odpisów za maj i (...)  »
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat (cz. II)  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 12
W drugiej części artykułu dotyczącego wykazania w rachunku zysków i strat pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych opisano jak zaprezentować w nim dotacje, zaktualizowaną wartość aktywów (...)  »
Możliwość zatrudnienia w biurze rachunkowym pracownicy na zasiłku macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 13
Chciałabym zatrudnić w swoim biurze rachunkowym w niepełnym wymiarze czasu pracy pracownicę, która z tytułu zatrudnienia w innej firmie korzysta z rocznego zasiłku macierzyńskiego. Czy (...)  »
Waloryzacja ceny usługi spowodowana inflacją a przychód w księgach rachunkowych  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 13
W związku z dużym wzrostem cen zawarliśmy w styczniu 2023 r. ugody z kontrahentami dotyczące usług zrealizowanych w 2022 r., przewidujące podwyższenie naszego wynagrodzenia za (...)  »
Faktura za media wystawiona w styczniu 2023 r. za grudzień 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 13
Otrzymaliśmy fakturę za media wystawioną w styczniu 2023 r. stanowiącą rozliczenie za okres obejmujący grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r. W księdze podatkowej za (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.