Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Rachunkowość dla każdego
BIEŻĄCY NUMER
Droga do zawodu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 12
Praca w księgowości niesłusznie jest kojarzona z nudą i rutyną. Tymczasem księgowym w codziennej pracy nie brakuje emocji, choćby ze względu na niestabilność przepisów, różnorodność (...) »
Kompensata należności i zobowiązania a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 13
Prowadzę firmę remontowo-budowlaną. Przeprowadziłem remont magazynu u jednego z kontrahentów, od którego kupuję materiały budowlane. Z tytułu wykonania usługi wystawiłem fakturę. Ustaliliśmy, że rozliczenie naszych (...) »
Ujęcie w księdze rabatu dotyczącego towarów zakupionych w poprzednich miesiącach
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 13
Sprzedawca udzielił nam rabatu dotyczącego towarów handlowych, które kupiliśmy w maju 2021 r. Faktura korygująca dokumentująca przyznany rabat została wystawiona 30 czerwca 2021 r., a (...) »
Ustalenie ceny nabycia poszczególnych towarów zakupionych w pakiecie
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 13
Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową. W tym celu nabywa towary m.in. w formie pakietów zawierających 2 lub 3 różne produkty. Cena zakupu na fakturze (...) »
Czy spółka, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, może później sporządzić sprawozdanie finansowe?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 13
W naszej spółce rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy i obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Czy w odniesieniu (...) »
Osoby uprawnione do podpisania sprawozdania spółki z o.o. po zmianie w składzie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 13
Wspólnicy spółki z o.o. przekazali aktem notarialnym w listopadzie 2020 r. udziały w spółce swoim małżonkom. W 2021 r. dokonano odpowiedniego wpisu do KRS. Kto (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Kto i po co ewidencjonuje obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 12
Konta 79-0 "Obroty wewnętrzne" i 79-1 "Koszt obrotów wewnętrznych" prowadzi się w celu kontroli bezwynikowych przeksięgowań kosztów działalności jednostki. Stosują je jednostki, które sporządzają porównawczy (...)  »
Rozliczenie w księgach faktoringu mieszanego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 13
Zawarliśmy z bankiem umowę faktoringu mieszanego, zgodnie z którą bank wykupuje całą wierzytelność, przejmując ryzyko niewypłacalności dłużnika do 75% całej kwoty należności od kontrahenta. W (...)  »
Do kiedy osoby fizyczne muszą złożyć do KAS sprawozdanie finansowe za 2020 r.?  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 13
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zobowiązany jestem do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do kiedy powinienem przekazać sprawozdanie finansowe za 2020 r. do KAS? Ostateczny termin na (...)  »
Ujęcie w księdze jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 13
Zakupiliśmy urządzenie specjalistyczne, którego wartość początkowa wynosi 9.800 zł. Zakwalifikowaliśmy je do środków trwałych i ze względu na jego wartość początkową dokonaliśmy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. (...)  »
Organizacja ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 12
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mogą zaprowadzić ewidencję pozabilansową w formie wyodrębnionych kont pozabilansowych. Decyzję w tej kwestii podejmuje kierownik jednostki. Reguły dotyczące funkcjonowania takiej ewidencji (...)  »
Każde biuro rachunkowe będzie musiało przeciwdziałać praniu pieniędzy od 31 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 13
Z dniem 31 lipca 2021 r. rozszerzony zostanie katalog instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy m.in. o małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo (...)  »
Ulga na zakup kasy on-line nie powoduje zapisów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 13
Zakupiłem kasę fiskalną on-line. Z urzędu skarbowego otrzymałem zwrot w kwocie 700 zł z tytułu ulgi na zakup kasy. W której kolumnie księgi podatkowej powinienem (...)  »
Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 12
Pracownik może zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie z ZFŚS wczasów zakupionych przez niego i członków jego rodziny. Przy uwzględnieniu zasad wynikających z regulaminu ZFŚS (...)  »
Skanowanie faktur kosztowych w aspekcie księgowym i podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 13
Otrzymujemy faktury kosztowe w formie papierowej, a następnie skanujemy je i dokonujemy zapisów księgowych na podstawie skanów. Przechowujemy je także w tej formie (skanów). Czy (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS dotyczące 2020 r. rozliczane w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 13
Na mocy przepisów tzw. tarczy antykryzysowej otrzymaliśmy w 2021 r. decyzję o zwolnieniu z opłacania składek ZUS za 2020 r. Składki te jednak zostały przez (...)  »
Zmiana sposobu księgowania sprzedaży w księdze
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 13
Od początku 2021 r. ujmuję w księdze podatkowej każdą fakturę oddzielnie. Chciałabym to zmienić i od sierpnia 2021 r. księgować sprzedaż jedną pozycją na koniec (...)  »
Dowody magazynowe stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 12
W ustawie o rachunkowości nie uregulowano kwestii dokumentowania obrotu magazynowego. Dlatego dowody księgowe dotyczące gospodarki magazynowej oraz sposób postępowania z nimi jednostka ustala we własnym (...)  »
Przychód ze sprzedaży środka trwałego w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 13
Sprzedałem maszynę produkcyjną, która stanowiła środek trwały w mojej firmie. W dniu sprzedaży nie była ona w pełni zamortyzowana. Jak należy ująć w księdze przychód (...)  »
Jak ująć w księdze koszty prowadzenia firmy w mieszkaniu?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 13
Zrezygnowałem z wynajmowania biura od zewnętrznego podmiotu i na potrzeby prowadzenia mojej firmy przeznaczyłem jeden pokój w swoim mieszkaniu. W jaki sposób powinienem ustalać kwotę (...)  »
Zakup i wydanie pracownikom napojów chłodzących
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 13
W okresie letnim zakupujemy dla naszych pracowników wodę mineralną. W jaki sposób należy ujmować w księgach rachunkowych jej zakup oraz wydanie dla pracowników? Czy ponoszone (...)  »
Przychód w spółce z o.o. z tytułu należnej dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 13
Spółka z o.o. jest udziałowcem w innej spółce z o.o., w związku z czym ma otrzymać dywidendę za 2020 r. (…) Jak ująć taką operację (...)  »
Nota odsetkowa otrzymana od kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 13
Kontrahent przekazał nam notę odsetkową w związku z przekroczeniem terminów płatności jego faktur. Czy taki dokument powinniśmy ująć w księgach rachunkowych na bieżąco, czy dopiero (...)  »
Ocena kondycji jednostki na podstawie analizy sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 12
Sprawozdanie finansowe dostarcza szeregu liczbowych i opisowych danych, będących podstawą do wykonania analizy, obrazującej szeroko pojętą sytuację majątkową i finansową jednostki. Analiza wskaźnikowa może dać (...)  »
Ujęcie w księgach aktywów trwałych wykorzystywanych na potrzeby firmy krócej niż rok
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 13
Zakupiliśmy specjalistyczną drukarkę, którą zamierzamy wykorzystywać na potrzeby realizacji usług świadczonych przez naszą firmę przez 10 miesięcy. Jej wartość w cenie nabycia wyniosła ponad 40.000 (...)  »
Z jaką datą podpisać poprawione sprawozdanie finansowe?  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 13
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. zostało sporządzone i podpisane w dniu 31 maja 2021 r. Na początku lipca 2021 r., przed zatwierdzeniem tego sprawozdania, wykryliśmy (...)  »
Umorzenie odsetek od należności w księgach
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 13
W grudniu 2020 r. wystawiliśmy naszemu kontrahentowi, który zalegał z zapłatą należności, notę odsetkową. Nie utworzyliśmy na tę należność oraz odsetki odpisu aktualizującego. W czerwcu (...)  »
Data ujęcia w księdze wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 13
Prowadzę działalność gastronomiczną. W sezonie letnim zatrudniam osoby, które pracują u mnie na umowę zlecenia. W której kolumnie i pod jaką datą powinienem wpisywać do (...)  »
Co księgowy powinien wiedzieć o badaniu sprawozdania finansowego?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 12
W wielu jednostkach trwa lub wkrótce rozpocznie się proces badania sprawozdań finansowych za 2020 r. przez biegłych rewidentów. Co warto wiedzieć o istocie takiego badania, (...)  »
Jak ująć w księgach niewypłacone terminowo wynagrodzenia?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 13
Ze względu na problemy z płynnością finansową wynagrodzenia pracowników, które powinny być wypłacone w ostatnim dniu miesiąca, za który są należne, nie zostały wypłacone w (...)  »
Wydłużony rok obrotowy spółki komandytowej a termin sporządzenia sprawozdania finansowego  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 13
Spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT od 1 maja 2021 r. Zdecydowano o wydłużeniu jej roku obrotowego rozpoczętego 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia (...)  »
Czy pracownik biura może sporządzać dowody wewnętrzne w imieniu klienta?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 13
Zdarza się, że na podstawie dokumentu otrzymanego od klienta biura rachunkowego trzeba sporządzić dowód wewnętrzny w celu ujęcia kosztu w księdze podatkowej. Czy pracownik tego (...)  »
Data ujęcia w księdze podatkowej przychodów z najmu
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 13
Od lipca 2021 r. wynajmuję garaż, który stanowi środek trwały w mojej firmie. Umowę najmu zawarłem na okres 5 lat. Zgodnie z jej zapisami czynsz (...)  »
Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 12
Po przyjęciu do używania własnego środka trwałego jednostka może ponosić koszty związane z jego wykorzystywaniem w prowadzonej działalności. Ich ujęcie księgowe zależy od tego, czy (...)  »
Ewidencja dotycząca likwidacji uszkodzonych towarów
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 13
Jednostka prowadząca sprzedaż hurtową zutylizowała uszkodzone towary, które nie nadawały się do dalszej odsprzedaży. Ewidencja towarów prowadzona jest w cenach sprzedaży netto. Jakich zapisów należy (...)  »
Zapłata za usługę z użyciem bonu turystycznego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 13
Spółka z o.o. prowadzi pensjonat, w którym klienci zapłatę za świadczone usługi turystyczne mogą uregulować bonem turystycznym. W jaki sposób ujmować w księgach rozliczenie takiej (...)  »
Ujęcie w księdze kosztów szkoleń pracowników
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 13
W czerwcu 2021 r. otrzymałem, wystawioną w tym samym miesiącu, fakturę za szkolenie on-line pracowników, które odbędzie się w lipcu 2021 r. W którym miesiącu (...)  »
Krajowe standardy i stanowiska dotyczące rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 12
Komitet Standardów Rachunkowości działający przy Ministerstwie Finansów opracowuje krajowe standardy i stanowiska dotyczące rachunkowości. Ich celem jest wyjaśnienie skomplikowanych przepisów i zagadnień z zakresu rachunkowości. (...)  »
Zmiana sposobu ewidencji materiałów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 13
Dotychczas prowadziliśmy ewidencję magazynową materiałów. Obecnie chcemy zrezygnować z tego i odpisywać je w koszty w momencie zakupu. Czy możemy taką zmianę wprowadzić w trakcie (...)  »
Koszty remontu lokalu w księgach wynajmującego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 13
Wynajęliśmy lokal na parterze naszego budynku administracyjnego - najem nie stanowi podstawowej działalności naszej firmy. Uzgodniliśmy, że najemca przeprowadzi remont tego pomieszczenia i wystawi nam (...)  »
Udokumentowanie w księdze zakupu owoców i warzyw na targu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 13
Na potrzeby prowadzonej działalności gastronomicznej kupuję na targowisku warzywa i owoce. Sprzedawcy często nie chcą podawać swoich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT RR. Wówczas (...)  »
Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 13
Jesteśmy spółką cywilną osób fizycznych, która ze względu na przekroczenie limitu przychodów od 1 stycznia 2020 r. prowadzi księgi rachunkowe. Po raz pierwszy sporządzaliśmy sprawozdanie (...)  »
Grunty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 12
Grunty są powszechnie używane przez jednostki na potrzeby prowadzonej działalności. Mogą one być własnością jednostki lub nie należeć do niej, wtedy mogą być wykorzystywane np. (...)  »
Zakup zwierząt do minizoo a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 13
Prowadzę działalność gospodarczą usługową i gastronomiczną. W celu zachęcenia rodzin z dziećmi do skorzystania z moich usług chcę zorganizować minizoo. Zakupiłem zwierzęta, które będą wykorzystywane (...)  »
Czy ujmować w księdze powierzony materiał do wykonania usługi?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 13
Rozpocząłem działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług na materiale powierzonym mi przez klientów. W czerwcu 2021 r. zawarłem z klientem pisemną umowę, z której wynika, (...)  »
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 13
Bank pobrał z naszego rachunku bankowego opłatę za wysokie saldo na rachunku. Czy opłatę tę należy traktować jako dodatkową opłatę za prowadzenie rachunku, odnoszoną w (...)  »
Czy nieopłaconą fakturę za towary, których do końca roku nie otrzymano, należy ująć w księgach?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 13
W grudniu 2020 r. jednostka otrzymała fakturę dotyczącą zakupu towarów. Jednak dostawa towarów i zapłata za te towary miały miejsce w 2021 r. Czy otrzymaną (...)  »
Efekty produkcji zleconej firmie zewnętrznej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 13
Jesteśmy firmą produkcyjną. Chcemy zlecić produkcję jednego z naszych wyrobów firmie zewnętrznej. W tym celu przekażemy zleceniobiorcy recepturę, a wszystkie koszty poniesie zleceniobiorca. Wystawiona przez (...)  »
Obrót gotówkowy w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 12
Jednostki, które prowadzą obrót gotówkowy, powinny ustalić zasady jego dokonywania, w tym określić tworzone dowody i ich obieg oraz zasady funkcjonowania kasy. Trzeba przy tym (...)  »
Księgowania dotyczące rezygnacji z budowy magazynu i jego sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 13
W 2020 r. jednostka handlowa rozpoczęła budowę nowego magazynu. Jednak w ostatnim czasie znaczna część sprzedawanych towarów była przekazywana bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy i (...)  »
Ujęcie w księdze umorzenia podatku od nieruchomości za ubiegły rok
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 13
Kwotę podatku od nieruchomości za 2020 r. wpisałem jako koszt do księgi podatkowej w 2020 r. Podatku tego jednak nie uregulowałem. Zwróciłem się z prośbą (...)  »
Zmiana planu kont nowych klientów biura
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 13
Zdarza się, że nasze biuro rachunkowe przejmuje księgi rachunkowe jednostek w trakcie ich roku obrotowego. Czy możemy dokonać zmian w planach kont tych jednostek w (...)  »
Dywidendy w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 12
Udziałowcy spółki z o.o. mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i przeznaczonym do podziału (wypłaty) uchwałą wspólników. Decyzja o przekazaniu zysku (...)  »
Data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 13
Jednostki przygotowujące sprawozdanie finansowe w postaci ustrukturyzowanej muszą wpisać w formularzu tego sprawozdania datę jego sporządzenia. Jaka powinna to być data, aby była zgodna z (...)  »
Zakup skutera a koszty w księdze
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 13
Zakupiłem skuter na cele firmowe - dla pracowników dokonujących dostawy zamówień. Cena jego zakupu była niższa niż 10.000 zł. Czy mogę wpisać go do księgi (...)  »
Wypełnienie noty podatkowej  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 12
Nota podatkowa jest to ustrukturyzowana postać określonych danych wymaganych do ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z (...)  »
Ewidencja wydatków na części zamienne
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 13
Prowadzimy działalność produkcyjną. Ostatnio do maszyn produkcyjnych zaliczonych do środków trwałych zakupiliśmy części, które na skutek ich zużywania trzeba co jakiś czas wymieniać. W jaki (...)  »
Ujęcie w księgach kosztów odnowienia podpisów kwalifikowanych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 13
Ponieśliśmy wydatki na odnowienie certyfikatu elektronicznego podpisu kwalifikowanego dla głównej księgowej. Został on odnowiony na okres 2 lat (od lipca 2021 r. do czerwca 2023 (...)  »
Przychody ze sprzedaży towarów wydawanych partiami w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 13
W ciągu miesiąca wydaję klientom towary w oparciu o dowody "WZ - Wydanie na zewnątrz". Za towary te odbiorcy płacą gotówką lub kartą. Na początku (...)  »
Ewidencja wykupu składnika majątku z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 12
Jednostki na potrzeby działalności operacyjnej powszechnie wykorzystują przedmioty należące do innych podmiotów na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu obowiązywania takiej umowy leasingobiorca może wykupić przedmiot (...)  »
Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania składać do KRS?  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 13
Spółka z o.o. nie miała obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości, by poddać sprawozdanie finansowe za 2020 r. badaniu przez firmę audytorską, ale zostało ono (...)  »
Wznowienie działalności po zawieszeniu a spis z natury
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 13
Z powodu pandemii COVID-19 zawiesiliśmy na dłuższy czas działalność gospodarczą. Obecnie od czerwca 2021 r. wznowiliśmy działalność. Czy na dzień wznowienia działalności po zawieszeniu powinniśmy (...)  »
"Podatkowe zamknięcie ksiąg" spółki komandytowej, która stała się podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 13
Spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknęła księgi rachunkowe i sporządziła sprawozdanie finansowe. Na (...)  »
Programy komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 12
Nie wszystkie programy komputerowe, które są wykorzystywane przez jednostkę na własne potrzeby, stanowią wartości niematerialne i prawne. Aby prawidłowo zakwalifikować takie oprogramowanie, trzeba przeanalizować, czy (...)  »
Szybkie płatności on-line w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 13
W ramach prowadzonej działalności założyliśmy sklep internetowy. Sprzedaży nie rejestrujemy w kasie fiskalnej. Niektóre zapłaty za towary są regulowane za pośrednictwem systemu natychmiastowych płatności internetowych. (...)  »
Otrzymane w ramach tarczy dofinansowanie wynagrodzeń w sprawozdaniu finansowym  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 13
Nasza spółka z o.o. w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 otrzymała z FGŚP dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS finansowanych przez pracodawcę. Czy (...)  »
Co z łatwiejszym podpisywaniem sprawozdań finansowych?  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 13
Sporządziłam sprawozdanie finansowej spółki z o.o. za 2020 r. i podpisałam je kwalifikowanym podpisem elektronicznym jako osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg. Czy jako kierownik jednostki (...)  »
Koszty opakowań posiłków "na wynos" w księdze
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 13
Prowadzę działalność gastronomiczną. Posiłki, które klienci kupują "na wynos", wydajemy w opakowaniach, za które nie pobieramy opłaty od klientów. W której kolumnie księgi podatkowej należy (...)  »
Ewidencja księgowa wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 12
Jednostki obowiązane do dokonywania wpłat do PPK księgują te wpłaty w miesiącu, którego one dotyczą. Wpłatę w części finansowanej przez pracodawcę ujmuje się w kosztach (...)  »
Ewidencja w księgach faktur prognoz
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 13
Na początku czerwca 2021 r. otrzymaliśmy sześć faktur prognozujących zużycie energii elektrycznej w okresie od lipca do grudnia 2021 r. Data wystawienia wszystkich faktur jest (...)  »
Koszty dotyczące samochodów zaliczonych do towarów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 13
Moja firma zajmuje się sprzedażą używanych samochodów. Ponoszę koszty związane z ich przygotowaniem do sprzedaży. Są to przede wszystkim wydatki na drobne naprawy, myjnię, ubezpieczenia (...)  »
Rozliczanie odchyleń od stałych cen ewidencyjnych towarów
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 12
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mogą ujmować towary w stałych cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie innym niż ceny ich zakupu lub nabycia. Wiąże się to z (...)  »
Ewidencja przekazania towarów na ekspozycję
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 13
Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową. Zamierza przeznaczyć część towarów na ekspozycję w punktach sprzedaży w celach reklamowych. Jak należy ująć to w księgach rachunkowych? (...)  »
Błędy dotyczące prezentacji w zatwierdzonym sprawozdaniu  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 13
W zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2019 r. wykryto błędy w prezentacji. W księgach zapisy są poprawne, a pomyłki popełniono, sporządzając sprawozdanie. W jaki sposób je (...)  »
Dotacja na zakup środka trwałego a odpisy amortyzacyjne w księdze
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 13
W lutym 2021 r. podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zakupił i przyjął do używania maszynę (środek trwały). Od marca 2021 r. rozpoczął jej (...)  »
Rozliczenie wyniku finansowego za 2020 r.  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 12
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. można dokonać do 30 września 2021 r. W dacie tego zatwierdzenia następuje przeksięgowanie wyniku finansowego za 2020 r. (zysku (...)  »
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po zmianie formy prawnej jednostki  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 13
W trakcie 2020 r. spółka jawna, która spełniała warunki za 2019 r. do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego za 2020 r., została przekształcona w spółkę z (...)  »
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 13
Z końcem maja 2021 r. z jednym z pracowników rozwiązaliśmy umowę o pracę. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop zostanie mu wypłacony w czerwcu 2021 r. wraz (...)  »
Ujęcie w księdze wydatków na założenie sklepu internetowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 13
Firma informatyczna utworzyła stronę internetową naszego e-sklepu. Zgodnie z umową przeniesiono na nas wszelkie autorskie prawa majątkowe. Wynagrodzenie netto za utworzenie sklepu internetowego, zgodnie z (...)  »
Ewidencja związana z refakturowaniem usług
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 12
Z refakturowaniem mamy do czynienia, gdy zgodnie z zawartymi umowami jednostka przenosi koszty nabywanych usług na podmiot, który faktycznie z nich korzysta. W księgach rachunkowych (...)  »
Likwidacja wyposażenia
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 13
W 2019 r. zakupiłam laptop i ujęłam jako wyposażenie bezpośrednio w kolumnie 13 księgi podatkowej "Pozostałe wydatki" oraz wpisałam do prowadzonej ewidencji wyposażenia. Obecnie jednak (...)  »
Różnice kursowe po zapłacie zobowiązania z rachunku walutowego
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 13
Zakupiliśmy towary od kontrahenta zagranicznego. Fakturę zakupu wystawioną w walucie obcej otrzymaliśmy w kwietniu br. Opłaciliśmy ją w maju br. z rachunku walutowego. Jak prawidłowo (...)  »
Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 13
W lutym 2021 r. spółka z o.o. wykupiła samochód osobowy z leasingu operacyjnego - podatkowo, a finansowego - bilansowo. Samochód był amortyzowany jako środek trwały (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.