Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.286 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 18.04.2024 r.
 • Wydatki pracownicze w kosztach podatkowych pracodawcy
 • Podatki i opłaty w działalności przedsiębiorcy
poniedziałek - 22.04.2024 r.
 • Elastyczne systemy i rozkłady czasu pracy, w tym dla pracowników-rodziców
 • Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego
czwartek - 25.04.2024 r.
 • Obowiązki w ZUS w razie zatrudnienia pracownika
 • Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w 2024 r.
poniedziałek - 29.04.2024 r.
 • Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w interpretacjach Dyrektora KIS
 • Świadczenia dla niepełnosprawnych wypłacane nie tylko przez ZUS
15.04.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez państwowe instytucje kultury do ministra albo kierownika urzędu centralnego (centralnego organu administracji (...)
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk do Polskiej Akademii Nauk
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ministra właściwego do spraw zdrowia
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Do 30 kwietnia 2024 r. przekazanie sprawozdania za 2023 r. do KAS
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 1
Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe, są zobligowani do przekazania sprawozdania finansowego za 2023 r., za pomocą środków komunikacji (...) »
Czy podatkowy jednorazowy odpis amortyzacyjny w kwocie 100.000 zł może zostać ujęty w księgach?
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 20
Podatnik skorzystał z możliwości dokonania podatkowego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego w wysokości 100.000 zł. Czy taki odpis dokonany dla celów podatkowych można także (...) »
Pierwsze rozliczenie wpłat na FOR
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 1
Na mocy ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wprowadzono nowy obowiązek dla podmiotów prowadzących skup, przechowywanie i obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych. Mowa tu o konieczności (...) »
Rozliczenie sprzedaży nieruchomości w zeznaniu rocznym
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 4
W 2020 r. kupiłem działkę rekreacyjną na obrzeżach miejscowości turystycznej, na której był wybudowany dom całoroczny. Korzystałem z niej sam oraz podnajmowałem okazyjnie znajomym i (...) »
Wykazanie w JPK_VAT importu usług spoza UE
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 21
Jestem podatnikiem VAT. Firma reklamowa ze Szwajcarii wykonała dla mnie usługę reklamową i wystawiła na nią fakturę. W której pozycji JPK_VAT należy wykazać import usług? (...) »
Obowiązek złożenia sprawozdania o terminach zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 19
Strony transakcji handlowych nie wywiązują się z terminów płatności. W konsekwencji u przedsiębiorcy dochodzi do zatorów płatniczych. Kto powinien złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w (...) »
Dane na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 1
Podatnik może ujmować dostawy energii elektrycznej oraz usługę związaną z przeniesieniem praw do gwarancji pochodzenia na jednej fakturze, ale jako dwie odrębne pozycje. Tak wyjaśnił (...) »
Nadgodziny i odpracowanie wyjść prywatnych przez pracownika niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 7
Zasadniczo czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. W niektórych przypadkach (...) »
Urlop bezpłatny pracownika a ubezpieczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 8
Prawo do urlopu bezpłatnego to jedno z uprawnień przysługujących pracownikowi w ramach nawiązanego stosunku pracy. Może z niego skorzystać tylko za zgodą pracodawcy. Udzielenie urlopu (...) »
Praca w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 5
Firma zagraniczna, która w Polsce nie ma oddziału ani przedstawicielstwa, zatrudniła do pracy zdalnej polskiego rezydenta podatkowego. Wynagrodzenie będzie wypłacane w euro na konto bankowe. (...) »
Składki ZUS za zleceniobiorcę będącego studentem studiów zaocznych
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 22
Zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia z 21-letnim studentem studiów zaocznych. Jego jedynym przychodem będzie wynagrodzenie uzyskane z tej umowy. Czy od jego wypłaty będziemy zobowiązani opłacać (...) »
Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 23
Podpisałem z firmą umowę o dzieło, której przedmiotem było wykonanie balustrady. Balustrada nie została wykonana poprawnie, zgodnie z umową. Wady nie zostały poprawione. Zapłaciłem 70% (...) »
Odpisy na ZFŚS w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 24
Odpis obligatoryjny na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,5% 2.417,14 zł na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym (...) »
W jaki sposób ZUS rozlicza świadczenia aktywnych zawodowo emerytów i rencistów?
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 9
Jeśli emeryt, który nie ukończył jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, lub rencista jest aktywny zawodowo, musi się liczyć z tym, iż te dodatkowe przychody, w zależności (...) »
Składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 24
Miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych od 1.01.-30.06.2024 r. dla przedsiębiorców opłacających je od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia wynosi 1.272,60 zł (tj. 30% z kwoty 4.242 (...) »
Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 24
od stycznia 2017 r. 15.000 zł»
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 24
Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne obowiązująca w I kwartale 2024 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 699,11 zł . Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie (...) »
Wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 24
Minimalne wynagrodzenie za pracę • od 1.01.2024 r. 4.242 zł • od 1.07.2024 r. 4.300 zł Minimalna stawka godzinowa • od 1.01.2024 r. 27,70 zł (...) »
Planowane zmiany w "podatku Belki"
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 2
Minister Finansów w odpowiedzi z dnia 27 marca 2024 r. na interpelację poselską nr 2031 zaprezentował plany resortu dotyczące zmian w opodatkowaniu oszczędności osób fizycznych, (...) »
Ustalenie stopy procentowej składki wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 14
W ubezpieczeniu wypadkowym obowiązuje rok składkowy, na okres którego każdy płatnik ma ustaloną stopę procentową składki wypadkowej w określonej wysokości. Rok składkowy trwa od 1 (...) »
Odsetki
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 24
Ustawowe od 7.09.2023 r. od 5.10.2023 r. za opóźnienie 11,50% 11,25% kapitałowe 9,50% 9,25% Maksymalne od 7.09.2023 r. od 5.10.2023 r. za opóźnienie 23% 22,5% (...) »
Gdy emeryt wojskowy rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 20
Od marca 2024 r. przeszedłem na emeryturę wojskową. Planuję rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług wykonywania tatuażu. 1) Czy obowiązkowe będzie dla mnie z (...) »
Jak zbierane są dowody w postępowaniu podatkowym?
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 10
Obowiązek zgromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym spoczywa na urzędzie skarbowym. Organ odwoławczy może we własnym zakresie jedynie uzupełnić ten materiał. Dowodem może być praktycznie (...) »
Tabela kursów średnich NBP
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 24
Nazwa waluty Kod waluty Tabela nr 67/ A/2024 z dnia 4.04.2024 Tabela nr 68/ A/2024 z dnia 5.04.2024 Tabela nr 69/ A/2024 z dnia 8.04.2024 (...) »
Zmiany konstrukcyjne w samochodzie a podatek akcyzowy
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 6
Przepisy o podatku akcyzowym zobowiązują do zapłaty akcyzy w sytuacji dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających (...) »
Ceny towarów i usług
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 24
w lutym 2024 r. (wzrost cen o 0,3%) 100,3 w IV kwartale 2023 r. (spadek cen o 0,5%) 100,5 w 2023 r. (wzrost cen o (...) »
Wpłaty na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 24
podstawa 7.540,36 zł za marzec, kwiecień i maj 2024 r. Kwotę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w IV kwartale 2023 r.»
Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 24
Prezes GUS w obwieszczeniu z dnia 4 kwietnia 2024 r. ogłosił wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w IV kwartale 2023 r. z podziałem na (...) »
Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony a sporządzenie druku ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 21
Zatrudniamy pracownika na umowę o pracę zawartą na czas określony. Od następnego dnia po jej rozwiązaniu będziemy musieli go wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS. Co (...) »
Odpisy amortyzacyjne
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 3
Prowadzę księgę podatkową. Czy podstawą ujęcia w księdze odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych powinny być dowody wewnętrzne sporządzone w oparciu o ewidencję środków trwałych oraz (...) »
OFE czy ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 3
Część moich składek przekazywana jest do ofe. Zamierzam jednak to zmienić. Obecnie chcę, aby całość moich składek pozostawała w dyspozycji ZUS. Słyszałam, że teraz jest (...) »
Stałe miesięczne wynagrodzenie a korzystanie ze świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 11
Pracownik zatrudniony na pełny etat w okresie od 1 listopada 2023 r. do 28 lutego 2024 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. W dniu 29 lutego (...) »
Przymusowa sprzedaż lokalu członka wspólnoty mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 23
Jestem członkiem dużej wspólnoty mieszkaniowej. Jeden z właścicieli od dłuższego czasu nie uiszcza opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej (środków m.in. na pokrycie kosztów zarządu zgodnie (...) »
Na jakie świadczenia będzie mógł liczyć "Aktywny rodzic"?
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 r. przyjęła projekty ustaw: o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka "Aktywny (...) »
Dodatek osłonowy
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 2
Do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności dla mniej (...) »
Osoba z niepełnosprawnością a dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 23
Mój ojciec jest po udarze. Jest starszą osobą, wymaga rehabilitacji. Jego renta nie pozwala mu na skorzystanie z usług fizjoterapeuty. Ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. (...) »
Zeznanie właściwe do rozliczenia działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 4
Jestem absolwentką ASP. W 2023 r. uzyskiwałam dochody z umów zlecenia opodatkowanych według skali podatkowej, a dodatkowo podjęłam tzw. działalność nierejestrową, w ramach której wykonywałam (...) »
Wystawianie faktur w walucie obcej w obrocie krajowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 6
Wystawiłem kontrahentowi krajowemu faktury w walucie EUR. Czy wystawiając je mogłem wykazać kwotę VAT w walucie obcej czy powinienem w PLN? W obowiązujących przepisach dotyczących (...) »
Wniosek o rentę w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 21
Ponad rok temu uległem wypadkowi przy pracy, w wyniku którego doznałem poważnych obrażeń. Moja niezdolność do pracy wykraczała poza pełny okres zasiłkowy. Ponieważ jednak rokowania (...) »
Anulowanie decyzji o odrzuceniu spadku z powodu błędu
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 23
Rok temu zmarł mój ojciec. Spadek po nim przypadł mi i moim braciom. Zdecydowałem się jednak spadek odrzucić, sądziłem że ojciec był zadłużony. Okazało się (...) »
Odliczenie z tytułu ulgi internetowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 4
W sierpniu 2023 r. skończyłem 26 lat, w związku z czym utraciłem prawo do tzw. ulgi dla młodych (uzyskuję wyłącznie dochody z pracy). Ponieważ część (...) »
Usługi budowlane świadczone na rzecz innego podatnika VAT
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 6
Czynny podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. W dniu 25 marca 2024 r. wykonał usługę na rzecz innego podatnika VAT (w (...) »
Skutki kolizji firmowego samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 13
Firmowy samochód wykorzystywany do celów mieszanych, objęty ubezpieczeniem dobrowolnym AC, uległ wypadkowi. Warsztat wystawił nam fakturę, lecz została ona opłacona przez ubezpieczyciela w wartości obejmującej (...) »
Korzystanie z mieszkania należącego do jednego z małżonków
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 23
Mieszkam z żoną i naszymi dziećmi w lokalu, który stanowi składnik majątku osobistego żony. W naszym małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. Nasze relacje nie układają (...) »
Raportowanie dochodów z platform cyfrowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 r. przyjęła projekty ustaw: o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka "Aktywny (...) »
Wycofanie wniosku o emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 9
W listopadzie 2023 r. ukończyłem 65 lat, a pod koniec marca 2024 r. złożyłem wniosek o emeryturę. Teraz okazało się, że po nabyciu prawa do (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Obowiązek elektronicznego przesyłania ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 1
Wprowadzenie obowiązku elektronicznego przesyłania ksiąg i ewidencji księgowych do urzędu skarbowego początkowo planowane było na 1 stycznia 2023 r. Na mocy przepisów nowelizujących termin ten (...)  »
31 marca 2024 r. upływa termin na wstępne zamknięcie ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 1
Jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, na przygotowanie sprawozdania finansowego za 2023 r. mają czas do 31 marca 2024 r. Roczne sprawozdanie (...)  »
Stopa procentowa składki wypadkowej na nowy rok składkowy
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 1
Z dniem 1 kwietnia 2024 r. rozpoczął się nowy rok składkowy w ubezpieczeniu wypadkowym. Będzie on trwał do 31 marca 2025 r. Na ten okres (...)  »
Od 1 kwietnia 2024 r. 8% VAT na usługi kosmetyczne
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 2
Z dniem 1 kwietnia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. (...)  »
Zmiana formy opodatkowania na 2024 r. a składka zdrowotna za grudzień 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 22
Jako przedsiębiorca w 2023 r. korzystałem w prowadzeniu działalności gospodarczej z opodatkowania według skali podatkowej. Na 2024 r. wybrałem ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W styczniu (...)  »
Zmiana danych nabywcy na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 6
Jednymi z podstawowych danych, które muszą się znaleźć na fakturze, są dane sprzedawcy oraz nabywcy, tj. ich imiona i nazwiska lub nazwy wraz z adresami, (...)  »
Sankcje finansowe za utrudnianie kontaktów z dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 23
Jestem ojcem dwojga dzieci. Na mocy wyroku rozwodowego miejsce zamieszkania dzieci zostało ustalone przy byłej żonie, matce dzieci. Nie zostałem pozbawiony władzy rodzicielskiej ani prawa (...)  »
Zatwierdzenie i złożenie do KAS sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 12
Podpisane roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Następnie sprawozdania finansowe osób fizycznych prowadzących działalność oraz podatników pdop, którzy nie figurują w KRS, należy (...)  »
Zwolnienie z obowiązku stosowania kas
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 1
Ustawodawca w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy (...)  »
Rozliczanie sprzedaży prywatnych nieruchomości w pdof
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 5
Odpłatne zbycie przez osobę fizyczną poza działalnością gospodarczą nieruchomości i określonych praw majątkowych w warunkach zdefiniowanych w ustawie o pdof skutkuje obowiązkiem rozliczenia takiej transakcji (...)  »
Skutki w VAT darowizny pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 1
W praktyce zdarza się, że małżonkowie przekazują sobie w darowiźnie auta wykorzystywane wcześniej w prowadzonej działalności gospodarczej. Ich wątpliwości budzą skutki w VAT z tym (...)  »
Na co zwrócić uwagę, prowadząc firmę w mieszkaniu?
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 21
Często wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu czy domu. Jest to oczywiście dopuszczalne. Jednak decydując się na takie rozwiązanie, należy zwrócić (...)  »
Co grozi podatnikowi za błędy w JPK_V7M lub JPK_V7K?
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 10
Pliki JPK_V7M/JPK_V7K łączą w jednym dokumencie ewidencję VAT oraz deklarację VAT. Za każdy błąd w części ewidencyjnej uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji grozi podatnikowi kara (...)  »
Ulgi w spłacie podatków od 25 marca 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 1
Decyzja o rozłożeniu zapłaty zobowiązania podatkowego na raty wygaśnie w razie niedotrzymania terminu płatności trzech - niekoniecznie kolejnych - rat. Poszerzy się krąg podmiotów, do (...)  »
Choroba pracownika trwająca 30 dni a skierowanie na badania kontrolne i podstawa zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 20
Od 5 lat zatrudniamy w firmie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, który wykonuje pracę w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po (...)  »
Zmiany w egzekucji administracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 1
Urzędom skarbowym łatwiej będzie dochodzić zapłaty zaległości podatkowych. Mają to zapewnić zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które weszły w życie 25 marca (...)  »
Zagraniczne dochody i różne metody opodatkowania
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 4
Gdy miejscem zamieszkania danej osoby jest Polska, to jest ona objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. To z kolei oznacza, że ze swoich zagranicznych dochodów rozlicza się (...)  »
Przeliczanie kwot w walucie obcej dla potrzeb VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 6
Co do zasady, w przypadku gdy podstawa opodatkowania jest wyrażona w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego (...)  »
Korekta zaniżonej stawki VAT na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 22
W grudniu 2023 r. wystawiłem fakturę sprzedaży, wskazując na niej NP zamiast 23% stawki VAT. Błąd zauważyłem w marcu 2024 r. i sporządziłem korektę. Kiedy (...)  »
Badania lekarskie oraz odzież i obuwie robocze dla zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 7
W związku ze wzrostem zamówień planuję zatrudnić kilku zleceniobiorców na okres około pół roku. Czy będę musiał skierować ich na badania lekarskie oraz zapewnić im (...)  »
Ustalenie dochodu za 2023 r. na podstawie księgi
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 21
Podatnicy prowadzący księgę podatkową roczny dochód do opodatkowania ustalają na podstawie dokonanych w niej zapisów. Ze względu na to, że zeznanie podatkowe za 2023 r. (...)  »
Korekty po zatwierdzeniu sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 12
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przerywa możliwość dokonywania w tym sprawozdaniu jakichkolwiek zmian i poprawek. Korekta błędnych zapisów dokonanych w księgach za rok, za który sprawozdanie (...)  »
Badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. i opinia po badaniu
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 12
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie kończy procedur związanych z szeroko rozumianym zamknięciem roku obrotowego. Część jednostek będzie miała obowiązek przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych przed (...)  »
Dbałość o dobrostan załogi w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 5
W wielu branżach nadal dominuje tzw. rynek pracownika. To powoduje, że pracodawcy, aby być konkurencyjnymi na rynku, starają się przyciągać nowych i dbać o lojalność (...)  »
Koordynator ds. usług cyfrowych i egzekwowanie nowych przepisów
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 19
Dostawca usług pośrednich w internecie (hosting) wdroży mechanizm umożliwiający zgłaszanie nielegalnych treści w usłudze zgodnie z aktem o usługach cyfrowych. Czy za brak wdrożenia tego (...)  »
Udokumentowanie w księdze zakupów towarów na aukcjach internetowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 1
W sytuacji gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą zakupuje towary handlowe od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na aukcjach internetowych, w tym zagranicznych, a więc zakup (...)  »
Sankcje w przypadku błędnego rozliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 6
W sytuacji gdy podatnik przy rozliczaniu VAT popełni błąd, w wyniku którego zostanie zaniżone zobowiązanie podatkowe czy zawyżona kwota do zwrotu albo zawyżona kwota do (...)  »
Złożenie formularza ZUS IWA przy zawieszonej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 22
Prowadzę działalność gospodarczą, która w ubiegłym roku przez kilka miesięcy była zawieszona. W okresie tego zawieszenia nie zgłaszałem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego żadnych (...)  »
Kara za brak OC pojazdu w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 23
Polisa OC samochodu, który kupiłem, wygasła i nie została automatycznie przedłużona. Dopiero po dwóch dniach zorientowałem się, że auto nie jest ubezpieczone. Wykupiłem polisę na (...)  »
Od kwietnia br. wyższy VAT na produkty spożywcze
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 1
Zasadą jest opodatkowanie towarów i usług 23% stawką VAT. Zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych (...)  »
Przekazanie sprawozdania finansowego do KRS i MSiG
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe z odpowiednimi dokumentami przekazują do KRS podmioty prowadzące księgi rachunkowe, które figurują w tym rejestrze. Do ogłoszenia w MSiG składane są podlegające (...)  »
Marcowe zmiany w procedurze cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 19
Pierwszy kwartał 2024 r. przynosi istotne zmiany przepisów regulujących postępowanie cywilne. Ich celem jest zachowanie wprowadzonych w związku z pandemią i do tej pory chętnie (...)  »
Nowe stanowisko KSR w sprawie ustalania wartości godziwej
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 1
Łączenie się spółek handlowych rozlicza się i ujmuje na dzień połączenia w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek (spółki przejmującej) albo (...)  »
Dzień ukończenia 55 lub 60 lat ma znaczenie dla ulgi w składkach
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 11
Pracownica w połowie kwietnia 2024 r. ukończy 55 lat. Czy zwolnienie z opłacania za nią składek na FP, FS i FGŚP będzie nam przysługiwało już (...)  »
Saldo konta 30 "Rozliczenie zakupu" w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 4
Konto 30 "Rozliczenie zakupu" na dzień kończący rok obrotowy, tj. 31 grudnia 2023 r., wykazywało saldo po stronie Wn (m.in. zaliczki wpłacone na poczet remontu (...)  »
Składka zdrowotna od kilku firm
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 8
Zasadą jest, że składkę zdrowotną należy opłacać od każdej prowadzonej firmy. Jeśli przedsiębiorca stosuje różne formy opodatkowania, to składkę tę oblicza wtedy od podstawy wymiaru (...)  »
Zapłata faktury za wykup samochodu w MPP
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 22
Planuję wykupić z leasingu samochód osobowy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Transakcja będzie przekraczała 15.000 zł brutto. Czy w tej sytuacji będę miał (...)  »
Podatki w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 24
Skala podatku dochodowego od osób fizycznych Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi ponad do 120.000 zł 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł 120.000 zł 10.800 (...)  »
Modyfikacje bieżące i wsteczne, czyli co trzeba wiedzieć o korekcie w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 5
Korekty, do dokonywania których zobowiązani są obowiązującymi przepisami uczestnicy obrotu gospodarczego, mogą być spowodowane różnymi okolicznościami. Niezależnie jednak od przyczyn, które je wywołują, ich rozliczenie (...)  »
Aktualizacja polityki rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 12
Celem sporządzenia polityki rachunkowości jest zapewnienie jednolitych zasad grupowania, wyceny i prezentacji operacji gospodarczych. Jednak w kolejnych latach mogą wystąpić zmiany, które skutkują koniecznością jej (...)  »
Błędy wyłącznie w prezentacji danych w zatwierdzonym sprawozdaniu za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 12
W zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2023 r. wykryto błędy w prezentacji. W księgach zapisy są poprawne, a pomyłki popełniono, sporządzając sprawozdanie. W jaki sposób je (...)  »
Opodatkowanie mieszkań objętych najmem krótkotrwałym
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 1
Powtarzający się (w założeniu czasem krótkotrwały) odpłatny najem lokali mieszkalnych (na dobę lub kilka dni), niezwiązany z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych podatnika i jego rodziny lub (...)  »
Odliczenie VAT od zakupów sprzed rejestracji
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 1
Realizacja prawa do odliczenia VAT następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia, jednakże, aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, (...)  »
Sprzedaż rzeczy używanych w PIT
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 4
Głównym źródłem moich dochodów jest umowa o pracę - nie prowadzę działalności gospodarczej. Od marca 2023 r. na internetowej platformie sprzedażowej wystawiam i zbywam używane (...)  »
Rozliczenie pożyczki od komandytariusza dla jego spółki
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 21
Spółka komandytowa potrzebuje wsparcia finansowego. W związku z tym komandytariusz ma udzielić jej pożyczki w ramach prowadzonej odrębnie od spółki swojej działalności gospodarczej. Czy mimo (...)  »
Prawidłowe obliczanie trwania okresu wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 22
Pracownik rozpoczął pracę 8 marca 2024 r., a stał się niezdolny do pracy 22 marca 2024 r. i niezdolność ta trwa do 12 kwietnia 2024 (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopów z tytułu rodzicielstwa
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 7
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi korzystającemu z urlopów z tytułu rodzicielstwa bywa niekiedy problematyczne. Trudności pracodawców w tym zakresie potęguje fakt, że w zależności (...)  »
Limity płatności gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 6
Jestem przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Jako czynny podatnik VAT świadczę usługi zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), (...)  »
Składka zdrowotna za 2023 r. opłacona w 2024 r. a koszty w księdze
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 13
Prowadzę księgę podatkową, opłacam podatek liniowy i księguję w kosztach składkę zdrowotną. Czy składkę za grudzień 2023 r. opłaconą w marcu 2024 r. mogę wpisać (...)  »
Rezygnacja ze zwolnienia z VAT a VAT-R
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 21
Rolnik ryczałtowy prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą. Chce zrezygnować ze zwolnienia z VAT z tytułu działalności gospodarczej i nadal pozostać rolnikiem ryczałtowym. Jak powinien wypełnić VAT-R? (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.