Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021 r., godz. 12:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
22.04.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
BIEŻĄCY NUMER
Więcej danin wpłaca się na mikrorachunek
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 1
Podatnicy i płatnicy posługują się mikrorachunkiem od 1 stycznia 2020 r. Dotychczas służył do regulowania VAT, PIT i CIT. Od 15 kwietnia 2021 r. lista (...) »
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 12
W zasadach (polityce) rachunkowości jednostka powinna zawrzeć informacje dotyczące stosowanych rozwiązań w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jej prawo wyboru, oraz przyjętych uproszczeń (...) »
Amortyzacja po przekroczeniu limitu 100.000 zł
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 5
W dniu 3 marca 2021 r. spółka z o.o. kupiła fabrycznie nową maszynę sklasyfikowaną według KŚT w grupie 5, której wartość początkowa wyniosła 293.400 zł. (...) »
Zawarcie umów o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 18
Podmioty zatrudniające z ostatniego, czwartego etapu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych mają obowiązek do dnia 10 maja 2021 r. zawrzeć w imieniu i na rzecz osób (...) »
Obowiązki płatnika pdof z tytułu zapłaty ZUS za byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 1
Sfinansowanie przez firmę składek na ubezpieczenia społeczne, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny być opłacone ze środków ubezpieczonego, powoduje powstanie u tego podatnika przychodu na (...) »
"Czynny żal" w związku ze złożeniem po terminie JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 10
Nie złożyłem w terminie JPK_V7M za luty 2021 r. Zapomniałem o tym z powodu nieplanowanego wyjazdu. Zamierzam złożyć "czynny żal", aby uniknąć kary. Do kogo (...) »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 17
Rok obrotowy naszej spółki z o.o. pokrywa się z kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. zostanie przygotowane w wydłużonym terminie. Czy tak jak w zeszłym (...) »
Informacja o urlopach w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 7
W czasie zatrudnienia pracownik może korzystać z różnych urlopów, w tym wypoczynkowego, bezpłatnego, a także związanych z rodzicielstwem. Zasadniczo skorzystanie z tych urlopów musi znaleźć (...) »
Odliczenie VAT od zakupu usługi kateringowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 6
Podatnik VAT czynny otrzymał fakturę za zakup usługi kateringowej na 200 zł brutto. Chodzi o zamówienie zrealizowane w związku ze spotkaniem z klientem podatnika w (...) »
Tylko definitywne rozstrzygnięcie blokuje pomoc publiczną COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 1
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opracowało na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objaśnienia prawne w temacie konsekwencji naruszenia przez przedsiębiorców zakazów, nakazów, ograniczeń związanych (...) »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres świąteczny
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 11
W oświadczeniu do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego pracownik wskazał, że sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. W okresie (...) »
Sposób potwierdzenia transakcji sprzedaży auta osobie fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 21
W maju br. dojdzie do sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym w firmie osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy transakcję tę powinienem zaewidencjonować w kasie rejestrującej, (...) »
Preferencje dla płatnika opłacającego składki na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 14
Za osoby zatrudnione w firmie płatnik (np. pracodawca) opłaca m.in. składki na Fundusz Pracy (w tym na Fundusz Solidarnościowy) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nalicza (...) »
Rozwiązanie umowy o pracę po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 20
Pracownikowi (emerytowi) zatrudnionemu na czas nieokreślony właśnie kończy się okres zasiłkowy. Ostatni dzień tego okresu upływa dzisiaj, tj. w czwartek. Pracodawca chce zwolnić tego pracownika (...) »
Zgłoszenie konta w trybie korekty PIT-37
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 22
Sporządziłam i wysłałam PIT-37 za 2020 r. Zapomniałam jednak podać w nim numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty podatku. Czy konto mogę zgłosić poprzez dokonanie (...) »
Zakończenie przez przedsiębiorcę ulgi na start a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 8
W tym miesiącu kończy mi się ulga na start. Czy wobec tego po wyrejestrowaniu się z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 0 0 mogę zgłosić (...) »
Wzrosną rachunki za gaz dla gospodarstw domowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 15 kwietnia 2021 r. - na wniosek PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - zatwierdził zmianę taryfy tej spółki odnośnie obrotu gazem (...) »
Zmiany dotyczące kierowców zawodowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Ministerstwo Infrastruktury na stronie internetowej www.gov.pl/web/infrastruktura zamieściło informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającym zmiany w uzyskiwaniu (...) »
Częstotliwość wypłaty przez ZUS zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 9
Pod koniec grudnia 2020 r. urodziłam dziecko. Ponieważ prowadzę własną działalność pozarolniczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, wystąpiłam (...) »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 24
PRZEDŁUŻENIE POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TARCZY BRANŻOWEJ Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na stronie www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia zamieściło komunikat dotyczący pomocy dla przedsiębiorców z tarczy branżowej. "(…) (...) »
Sprawdzenie statusu zwrotu podatku
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów uruchomiło nową usługę umożliwiającą podatnikom dostęp do informacji o dokonanych zwrotach z podatków PIT i VAT. Użytkownik może samodzielnie uzyskać informację o dacie (...) »
Rozliczenie VAT przy transakcji łańcuchowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 6
W transakcjach łańcuchowych uczestniczą co najmniej trzy podmioty, ale towar jest transportowany bezpośrednio między pierwszym a ostatnim podmiotem w łańcuchu. Specyfika transakcji łańcuchowych może powodować, (...) »
Odliczenie VAT przez miasto na podstawie prewspółczynnika - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 16
Jeżeli chodzi o wynikający z art. 86 ust. 2a zdanie ostatnie ustawy o VAT wymóg, aby sposób określenia proporcji najbardziej odpowiadał specyfice wykonywanej przez podatnika (...) »
Przesłanki zasądzenia renty cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 23
Mój ojciec został potrącony przez rowerzystę. W wyniku tego zdarzenia doznał poważnego złamania ręki. Sprawca nie miał żadnego ubezpieczenia OC. Ojciec z powodu komplikacji nie (...) »
Aktualne wzory elektronicznych informacji o cenach transferowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały aktualne wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) (...) »
Spółka zatrudniająca lekarzy nie musi wymieniać kas rejestrujących na kasy on-line
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 3
Spółka jako podmiot zatrudniający lekarzy ma prawo prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii i nie będzie zobowiązana do (...) »
Termin złożenia sprawozdania z realizacji APA przesunięty
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów poinformowało, że termin złożenia sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C) ulega zmianie z uwagi na wydłużenie terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego CIT-8. Zgodnie (...) »
Motocykl zakupiony z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 5
Spółka z o.o. zakupiła motocykl o wartości przewyższającej 15.000 zł i zapłaciła za niego z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (taka adnotacja była na fakturze). Jakie (...) »
Pakiet akcyzowy już od maja br.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl przypomina, że w maju br. wejdzie w życie ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o (...) »
Zakup dla pracowników odzieży z logo firmy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 5
Firma kupiła dla swoich pracowników ubrania z umieszczonym na nich logo firmy i zobowiązała ich do noszenia tej odzieży w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Konieczność (...) »
Wynagrodzenia personelu projektu EFS rozliczane w okresie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 4
Podmiot otrzymał środki EFS na realizację projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Czy można kwalifikować wydatki związane z personelem merytorycznym (...) »
Ważność badań sanitarno-epidemiologicznych w okresie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 7
Zamierzamy zatrudnić kilka osób do prac w kontakcie z żywnością (na podstawie umowy o pracę). Mają one zrobione badania sanepidowskie, ale niedługo upłynie ich ważność. (...) »
Czy można wybrać tylko niektóre uproszczenia dla jednostki mikro?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 13
Spółka z o.o. spełnia warunki określone w ustawie o rachunkowości dla jednostki mikro, więc mogłaby sporządzić sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do tej ustawy. (...) »
Prowadzenie działalności gospodarczej obok zatrudnienia etatowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony w naszej firmie na podstawie umowy o pracę poinformował nas, że zamierza otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie jest to dla nas korzystne, ponieważ (...) »
Sprzedaż samochodu a zwolnienie podmiotowe z VAT
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 21
Podatnik, który jest zwolniony z VAT ze względu na wartość sprzedaży, planuje w maju br. sprzedaż samochodu ciężarowego będącego środkiem trwałym w firmie. Czy wartość (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Komunikat MF Sprawozdania finansowe sektora prywatnego za 2020 r. jednak do 30 czerwca 2021 r.!
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 1
Ostateczny termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. m.in. jednostek gospodarczych zostanie wydłużony. Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują, że należy je sporządzić do 31 (...)  »
Rozliczenie opłaty wstępnej w leasingu samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 22
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) postanowił zawrzeć umowę leasingu operacyjnego nieelektrycznego samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150.000 zł. Czy ten limit ma zastosowanie do rozliczania w kosztach (...)  »
Nowe terminy dotyczące sprawozdań za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 1
Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2020 r. zostały przesunięte. Stało się to na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie (...)  »
Skanowanie faktur a odliczenie VAT i ujęcie w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 20
Od kontrahentów otrzymuję faktury w wersji papierowej. W celu zmniejszenia kosztów archiwizacji faktur zamierzam faktury te skanować i po zapisaniu skanu przechowywać w wersji elektronicznej. (...)  »
Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 1
Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy zasady rozliczania faktur korygujących "in minus" zarówno przez sprzedawców, jak i przez nabywców. Trudności w tym zakresie dostrzegł (...)  »
Czas na złożenie ORD-U za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 1
Wielu przedsiębiorców musi do 31 marca 2021 r. złożyć w urzędzie skarbowym informacje ORD-U o umowach zawartych z nierezydentami w 2020 r. Nie wszystkie transakcje (...)  »
Korygowanie WNT po upływie 3 miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 1
Artykuły 167 i 178 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do (...)  »
Wyjaśnienie MF Odrębne limity dla najmu prywatnego i firmowego na ryczałcie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, m.in. przychodów uzyskiwanych z najmu. W efekcie ich (...)  »
PFR wyjaśnia Pracownicy podlegający zapisowi do PPK
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 1
W dniu 10 kwietnia br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach (...)  »
Uproszczone sprawozdania za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 1
Podstawowy wzór sprawozdania finansowego określa załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jednostki, które chcą skorzystać z uproszczonych wzorów sprawozdań finansowych, tj. wzoru z załącznika (...)  »
Od 1 kwietnia br. nowy rok dla składki wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 1
Od 1 kwietnia 2021 r. tzw. mali płatnicy będą płacili składkę na ubezpieczenie wypadkowe według tej samej stopy procentowej co obecnie. Tak wynika z rozporządzenia (...)  »
Obowiązki w VAT w związku z likwidacją działalności
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 22
Osoba fizyczna z dniem 31 marca 2021 r. zlikwiduje działalność gospodarczą. Spis z natury na dzień likwidacji będzie zerowy. Jakie obowiązki będzie miała w związku (...)  »
Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 12
Ministerstwo Finansów postanowiło przesunąć ostateczne terminy m.in. na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. Początkowo regulacje dotyczące wydłużenia tych terminów miały dotyczyć tylko (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu posiłków dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 6
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Przy czym prawo to nie przysługuje od nabytych posiłków dla pracowników (...)  »
Od 1 maja br. trzeba wyrejestrować niektóre dzieci z ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 1
Dzieci po uzyskaniu pełnoletności mogą być nadal zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny do ukończenia 26 lat. Jednak jest to możliwe tylko, gdy uczą (...)  »
Przedsiębiorcy muszą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisami w zakresie obowiązku wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały pozostałe podmioty zatrudniające (które dotychczas nie przystąpiły do PPK). (...)  »
Nadchodzą zmiany w funkcjonowaniu CRBR
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 14
CRBR działa od 13 października 2019 r. Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadzi wiele istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem tego rejestru. Jedną z nich stanowi rozszerzenie (...)  »
Czego kierownictwo jednostki może dowiedzieć się z bilansu?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe to raport będący efektem pracy księgowych, służący przedstawieniu całorocznej działalności jednostki. Raport ten służy do komunikacji firmy z otoczeniem, umożliwia rozliczenie kierownictwa (...)  »
Zakup smartwatcha w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 1
Wydatek poniesiony w związku zakupem zegarka typu smartwatch, o ile służy on celom działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika, a nie wyłącznie jego celom osobistym, podlega (...)  »
Jak dekretować dowody elektroniczne?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 13
Obecnie w księgowości mamy wiele dowodów w postaci elektronicznej. Czy powinniśmy je drukować, by dokonać na nich dekretacji (byłoby to uciążliwe)? Jak prawidłowo dokonywać dekretacji (...)  »
Podatkowe rozliczenie pandemicznego grantu
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 1
Wsparcie finansowe stanowiące bezzwrotny grant otrzymane ze środków unijnych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na gruncie pdof stanowi przychód korzystający ze zwolnienia od opodatkowania (...)  »
VAT przy usługach transportu towarów
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 6
Dla potrzeb VAT usługi transportowe można generalnie podzielić na transport krajowy (wykonywany na terytorium Polski), wewnątrzwspólnotowy (wykonywany pomiędzy różnymi krajami UE) oraz międzynarodowy. Prawidłowe więc (...)  »
Zasady opodatkowania udzielania korepetycji
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 5
Udzielanie korepetycji to popularny sposób zarobkowania studentów, a także czynnych i emerytowanych nauczycieli. Pandemia i związana z nią konieczność zachowania dystansu społecznego wzmogły zainteresowanie nauczaniem (...)  »
Podatnik ma prawo do korekty VAT
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 1
Artykuł 203 dyrektywy VAT oraz zasady proporcjonalności i neutralności podatku VAT należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które w konsekwencji (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę z często chorującym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony był chory w 2019 r. przez 4 miesiące. W 2020 r. chorował przez 5 miesięcy, a w bieżącym chorował już (...)  »
Zwolnienie z obowiązku wdrożenia PPK przez mikroprzedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 18
Spełniamy kryteria dla uznania za mikroprzedsiębiorstwo. Pracownicy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK. Czy w takiej sytuacji musimy zawrzeć umowę z instytucją finansową? Czy zwolnienie z (...)  »
Rezygnacja osób zatrudnionych z uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2021 r. moja firma objęta została regulacjami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Przedsiębiorstwo nie spełnia kryteriów dla uznania go za mikroprzedsiębiorstwo. (...)  »
Sprzedaż auta osobie fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 6
Spółka cywilna jest właścicielem samochodu będącego środkiem trwałym w firmie. Samochód ten zostanie sprzedany osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy transakcję należy zaewidencjonować w kasie (...)  »
Opodatkowanie najmu ryczałtem ewidencjonowanym
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 20
Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Pod koniec ubiegłego roku odziedziczyłem dom w zabudowie szeregowej. Do tej pory pozostaje on w moim prywatnym majątku (...)  »
Zapłata podatku po złożeniu PIT-37
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 10
W PIT-37 za 2020 r. wykażę podatek do zapłaty. Czy muszę go uregulować w tym samym dniu, w którym złożę zeznanie podatkowe, czy wpłaty mogę (...)  »
Wysokość zasiłku chorobowego za okres odbytej izolacji domowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 21
Prowadzę sieć pizzerii. Jeden z moich zleceniobiorców, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem, odbywał izolację domową w okresie od 11 do 21 lutego 2021 r. Po (...)  »
Kurs waluty przy rozliczaniu VAT
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 6
Wykonuję usługi transportu międzynarodowego. Faktury za wykonane usługi wystawiam w walucie obcej. Zapłata faktury przez kontrahenta następuje na rachunek walutowy po upływie 14, 30 lub (...)  »
Jak długo można dochodzić roszczeń ze stosunku pracy?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 7
Roszczenia ze stosunku pracy, podobnie jak roszczenia wynikające z innych stosunków prawnych, generalnie ulegają przedawnieniu. Strony stosunku pracy mogą więc dochodzić swoich praw w granicach (...)  »
Skutki pominięcia sprzedaży w kasie rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 11
Sprzedaż w prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W marcu 2021 r. dokonałem sprzedaży towaru na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sprzedaży (...)  »
Korekta sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 13
W 2021 r. zakończyła się kontrola skarbowa w naszej spółce z o.o. Wykazała ona zaniżenie podatku dochodowego za 2019 r. W momencie otrzymania decyzji sprawozdanie (...)  »
Odpowiedzi MF w sprawie objęcia CIT spółek komandytowych i niektórych jawnych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 17
Z dniem 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT o wszystkie spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może jednak postanowić, że (...)  »
Odliczenie firmowej składki zdrowotnej od podatku z etatu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 4
W 2020 r. byłem zatrudniony na umowę o pracę. Oprócz tego prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą, korzystając z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W PIT-28 za (...)  »
Będą zmiany w oznaczeniach GTU
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 2
Czynni podatnicy VAT sporządzają i przesyłają nowy plik JPK_VAT. W określonych przypadkach w pliku tym mają oni obowiązek oznaczania pewnych towarów czy usług kodami GTU (...)  »
Obowiązek regulowania opłat środowiskowych przez lekarza
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 4
Prowadzę własną praktykę lekarską. W ramach świadczonych usług medycznych wykorzystuję samochód osobowy. Czy mam obowiązek dokonywania rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska? Do (...)  »
Ministerstwo Finansów wyjaśnia Czy karnet na siłownię to bon?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 1
Podatnicy świadczący usługi sportowe (usługi wstępu na basen, siłownię itp.) sprzedają klientom karnety wstępu. Karnet umożliwia korzystanie z obiektu sportowego w określonym czasie, upoważnia do (...)  »
Przekazanie towarów z firmy męża do firmy żony a pdof
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 1
W sytuacji, w której dochodzi do przekazania towarów handlowych z działalności męża do działalności żony, jeżeli między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa, to po stronie (...)  »
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 12
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, są zobowiązane do opracowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Tworzy się ją biorąc pod (...)  »
Nie wystawia się faktury do paragonu do kwoty 450 zł
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 21
Spółka rozpoczęła działalność polegającą na sprzedaży detalicznej paliw. Zdarza się, że transakcje nie przekraczają kwoty 450 zł brutto i są dokumentowane paragonami zawierającymi NIP nabywcy. (...)  »
Dodatkowe świadczenia w 2021 r. dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 9
Emeryci i renciści, oprócz waloryzacyjnej podwyżki swoich świadczeń, mogą obecnie otrzymywać dodatkowe świadczenia roczne, tj. tzw. 13., a w 2021 r. także 14. emeryturę. Oba (...)  »
Będzie możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 6
Na stronie RCL został udostępniony projekt zmiany ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który reguluje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), jako jednej z dopuszczanych (...)  »
Zakończenie umowy terminowej w czasie choroby
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 7
Zatrudniam pracownika na czas określony. Obecnie przebywa on na zwolnieniu lekarskim. Prawdopodobnie choroba pracownika będzie trwała przez dłuższy czas. Czy jego umowa o pracę wygaśnie (...)  »
Praca zdalna bez dodatkowych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 11
Od kilku miesięcy część pracowników naszej firmy pracuje zdalnie. Wobec nasilenia się epidemii chcemy rozszerzyć pracę zdalną na kolejnych pracowników. Niektórzy z nich nie chcą (...)  »
Mała wspólnota mieszkaniowa i czynności zarządu
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 23
Jestem właścicielem lokalu znajdującego się w budynku, w którym są jeszcze dwie niezależne nieruchomości lokalowe. Z tego co się orientuję tworzymy wspólnotę mieszkaniową. Czy mamy (...)  »
Ulga na złe długi u dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 6
Nie uregulowałem należności za jedną fakturę zakupu towaru. Termin 90 dni minął w dniu 10 marca br. Czy w tej sytuacji muszę zrobić korektę VAT (...)  »
Faktura oznaczona wyrazami "metoda kasowa" w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 6
Od przedsiębiorcy będącego małym podatnikiem, rozliczającym VAT metodą kasową w marcu br. otrzymałem fakturę z adnotacją "metoda kasowa". Za fakturę należność uregulowałem w kwietniu br. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.