Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
BIEŻĄCY NUMER
MF wyjaśnia "Czynny żal" można przesłać na adres e-mail urzędu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 1
E-zawiadomienie o popełnieniu deliktu skarbowego - zwane potocznie "czynnym żalem" - nie musi być przesłane przez ePUAP. Można je przekazać na adres e-mail urzędu skarbowego (...) »
Styczniowe obowiązki płatnicze
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 1
Dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych styczeń jest wyjątkowo gorącym miesiącem. Z jego końcem zobowiązani są oni bowiem wywiązać się ze swoich obowiązków wobec (...) »
Zwrot pieniędzy na skutek błędnego przelewu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 23
Pod koniec ubiegłego roku musiałam zrobić wiele przelewów. Z roztargnienia jeden z nich został wykonany na niewłaściwe konto, które miałam zdefiniowane w swojej liście odbiorców. (...) »
Termin na rezygnację z ZFŚS dla mniejszych pracodawców
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 1
W sferze pozabudżetowej obowiązek tworzenia ZFŚS uzależniony jest od stanu zatrudnienia. Jeżeli na dzień 1 stycznia danego roku wynosi on poniżej 50 pracowników w przeliczeniu (...) »
Ujęcie księgowe i rozliczenie dla celów VAT zwrotu w styczniu 2021 r. towaru sprzedanego w grudniu 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 20
W styczniu 2021 r. w wyniku reklamacji otrzymałem zwrot sprzedanego towaru. Jego sprzedaży dokonano w grudniu 2020 r. na rzecz innej firmy, co udokumentowałem fakturą. (...) »
Termin wypłaty ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 7
Pracownik z dniem 31 stycznia 2021 r. rozwiąże umowę o pracę. Ma on niewykorzystanych kilka dni urlopu wypoczynkowego, za który będziemy wypłacali ekwiwalent pieniężny. Jednak (...) »
Roczna korekta podatku VAT odliczanego proporcjonalnie w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 14
Podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, którzy w 2020 r. odliczali podatek VAT proporcjonalnie, po zakończeniu roku mają obowiązek obliczenia rzeczywistej (...) »
Ujęcie w księdze otrzymanej faktury prognozującej zużycie mediów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 13
Otrzymałem w styczniu 2021 r. wystawione w tym miesiącu faktury prognozujące zużycie energii elektrycznej w 2021 r. Koszty w księdze ujmuję zgodnie z tzw. metodą (...) »
Pora złożyć deklarację na podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 18
Koniec stycznia to dla wielu przedsiębiorców czas na złożenie corocznej deklaracji na podatek od nieruchomości. W związku ze stanem epidemii, gminy, tak jak w poprzednim (...) »
Jak skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 8
Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła możliwość skorzystania przez niektórych przedsiębiorców m.in. ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r. Aby skorzystać z tej (...) »
Potwierdzanie kwarantanny informacją na PUE ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 22
Na PUE ZUS mam informację o przebywaniu ubezpieczonego na kwarantannie. Czy do celów wypłaty świadczeń chorobowych osoba taka musi mieć dodatkowo zwolnienie lekarskie? (pytanie nr (...) »
Określenie obowiązku podatkowego w VAT
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 6
Firma S ubiega się o dofinansowanie. W tym celu musi złożyć wniosek. Dokumentację wraz z wnioskiem przygotowuje dla niej inna firma X, specjalizująca się w (...) »
Obniżone odsetki podatkowe po korekcie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 10
Muszę złożyć korektę JPK_V7M za październik 2020 r. i dopłacić podatek w wysokości ponad 4.000 zł. Czy od tej zaległości podatkowej mogę naliczyć obniżone odsetki (...) »
Ciąg cyfr w PIT-11 za 2020 r. zamiast NIP lub numeru PESEL podatnika
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
Płatnik, składając PIT-11, ma obowiązek podać PESEL albo NIP podatnika. Nadal jednak są akceptowane formularze, w których zamiast tego numeru zostanie wpisany ciąg cyfr "1111111111" (...) »
Wpłaty na PPK a 50% koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 5
Jedna z wyższych uczelni medycznych będzie finansować swoim pracownikom składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Do wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników naukowych od lat stosowane (...) »
Przy objęciu rodziny kwarantanną rodzic decyduje, o jakie świadczenie wystąpić
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 9
Zasiłek chorobowy i opiekuńczy przysługują odpowiednio z racji niezdolności do pracy albo konieczności zapewnienia opieki członkom rodziny wskazanym przez ustawodawcę w okolicznościach ściśle określonych. Ponieważ (...) »
Emeryci/renciści muszą pamiętać o przekazaniu do ZUS informacji o osiągniętych przychodach
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
Emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a następnie, tj. po upływie roku (...) »
Odpis na ZFŚS w 2021 r. bez zmian
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
W 2021 r. nie zmieniła się kwota odpisu za jednego pracownika na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). W bieżącym roku jest on naliczany w oparciu (...) »
Firmowa strata za 2020 r. w rozliczeniu za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 3
Przedsiębiorcy, którzy zostali w 2020 r. poszkodowani przez COVID-19, zakończyli ten rok stratą podatkową oraz spełniają ustawowe kryteria, mogą już stratę za ten rok podatkowy (...) »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 24
OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA E-SKIEROWAŃ Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie podało, że z dniem 8 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania skierowań w (...) »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty: podatku VAT za grudzień 2020 r. podatku akcyzowego za grudzień 2020 r. oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego złożenia (...) »
Zgłoszenia INTRASTAT do 20. każdego miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
INTRASTAT to system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych niebędących przedmiotem zgłoszenia (...) »
Bezzwrotna subwencja PFR dla mikroprzedsiębiorcy w nowym rozdaniu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 19
Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo w branży, która szczególnie została dotknięta pandemią COVID-19 i otrzymałem wsparcie finansowe z Tarczy Finansowej PFR 1.0. Jaki spadek przychodu muszę odnotować, by (...) »
Zasady prowadzenia działalności nieewidencjonowanej w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 3
W myśl obecnie obowiązujących przepisów Prawa przedsiębiorców osoba fizyczna ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności dokonywania jej rejestracji w CEIDG. Z takiej możliwości skorzystać (...) »
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 12
Jednostki uzyskują przychody w ramach podstawowej działalności operacyjnej przede wszystkim ze sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i usług) oraz towarów. Trzeba odpowiednio zaprezentować ich wartość w (...) »
Opodatkowanie przychodów członków zarządu i rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 5
Zarząd i rada nadzorcza to odpowiednio organ wykonawczy oraz kontrolny spółki kapitałowej lub spółdzielni. Kwoty otrzymywane tytułem wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz członków obu (...) »
Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej w 2021 r. a zawiadomienia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 3
Podmioty, które od 2021 r. rozpoczęły prowadzenie ksiąg rachunkowych, nie składają w urzędzie skarbowym odrębnego zawiadomienia w tej sprawie. Dotyczy to zarówno jednostek, które ze (...) »
Wydatki na niepełnosprawne dziecko a ulga rehabilitacyjna - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 16
Wykonywanie przez określony podmiot usługi, którą można zaklasyfikować jako rodzaj świadczenia zdrowotnego, w tym usługi w zakresie rehabilitacji, nie oznacza, że posiada on status "zakładu (...) »
Zapewnienie odpowiednich warunków bhp w okresie zimowym
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 21
Niektóre obowiązki pracodawcy z zakresu bhp mają charakter sezonowy, tj. stają się aktualne w określonych porach (sezonach) roku. W porze zimowej pracodawca musi dopełnić stosownych (...) »
Wyjaśnienie MF w sprawie inwentaryzacji ciągłej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl/web/finanse) w dziale pytań i odpowiedzi dotyczących rachunkowości finansowej ukazało się stanowisko w sprawie inwentaryzacji składników aktywów, których spis z (...) »
Formularze dotyczące estońskiego CIT
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 2
W Dzienniku Ustaw z 2021 r., pod poz. 29, opublikowano rozporządzenie MF, FiPR z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze (...) »
Wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 6
Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie VAT możliwe jest wystawienie faktury zaliczkowej na maksymalnie 30 dni przed otrzymaniem płatności. Kiedy w takiej sytuacji powstaje obowiązek (...) »
Ważność umowy, gdy naruszono zasady prowadzenia spraw spółki
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 17
Jestem kontrahentem spółki jawnej. Umowę za spółkę podpisał jeden ze wspólników, który był uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Umowa jest realizowana etapami zgodnie z ustaleniami. (...) »
Gdy emeryt przed śmiercią zdążył pobrać świadczenie za cały miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 9
Na początku stycznia 2021 r. zmarł mój mąż, który był uprawniony do emerytury. Świadczenie to było mu zawsze wypłacane do 5. dnia każdego miesiąca, dlatego (...) »
Koszty zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 4
Zostałem pozwany o zapłatę za roboty budowlane, które w mojej opinii zostały wykonane nienależycie. Zamierzam zlecić prowadzenie sprawy radcy prawnemu albo adwokatowi. Czy istnieją ustawowo (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
VAT 2021 Zmiany w VAT wprowadzone pakietem SLIM VAT
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 1
Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie (w większej części) przepisy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o VAT oraz (...)  »
Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 6
Od 1 stycznia 2021 r. dostawca towaru lub usługi nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus przez nabywcę. Jednak podatnik musi udowodnić prawo (...)  »
Termin na zgłoszenie przedsiębiorcy do małego ZUS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 1
Przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł, mogą od 1 stycznia 2021 r. opłacać za (...)  »
Obowiązkowa informacja do ZUS o zawartej umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 1
Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie przepis zobowiązujący do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło, mimo że osoba ją wykonująca (...)  »
Nowości w zeznaniach PIT za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 4
Z nowym rokiem rozpoczynamy kolejną już akcję PIT, w ramach której na łamach GP będziemy w każdy poniedziałek publikowali porady i artykuły pomocne w sporządzaniu (...)  »
Ściąga na rok 2021
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 2
Podatek dochodowy od osób fizycznych Skala podatku dochodowego Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi ponad do 85.528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek 85.528 zł 14.539,76 (...)  »
Najważniejsze zmiany w pdof na 2021 rok
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 5
Nowelizacją wszystkich ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123), poza omówionymi w GP nr 3 zmianami w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego, z (...)  »
Grudniowa zaliczka na pdof
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 5
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy w prowadzeniu działalności gospodarczej opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zaliczkę na ten podatek za grudzień lub ostatni kwartał roku (...)  »
Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 5
Nowy rok w podatku dochodowym przyniósł szereg zmian m.in. w zakresie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Zwiększeniu uległy bowiem dwa niezmieniane od wielu lat limity: warunkujący korzystanie (...)  »
Wybór formy opodatkowania w pdof
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 1
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek dokonania wyboru na dany rok podatkowy formy opodatkowania dla uzyskiwanych z tej aktywności przychodów (dochodów). Większość z nich, (...)  »
Zasady opodatkowania najmu w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 14
Osoby fizyczne kwoty uzyskiwane z tytułu najmu składników majątkowych, i to zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych, zasadniczo mogą rozliczać w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, (...)  »
PIT-28, czyli zeznanie z najkrótszym terminem do złożenia
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 4
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w której korzystają z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, składają roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28 w terminie od 15 lutego do (...)  »
Od nowego roku najmniejsi przedsiębiorcy objęci przepisami PPK
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 1
Pracownicze plany kapitałowe muszą zostać utworzone przez każdego pracodawcę zatrudniającego co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS. Z (...)  »
Regulowanie grudniowej zaliczki przez podatników pdof i pdop
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 1
Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w której opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej lub 19% podatek liniowy, ostatnią za dany rok podatkowy zaliczkę na (...)  »
Od 1 stycznia 2021 r. kolejna branża z kasami on-line
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 1
Generalnie ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Przepisy ustawy o VAT dopuszczają jednak stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży (...)  »
Nie wszystkie dokumenty sprzed 5 lat można zniszczyć 1 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 1
Podatnicy odliczają dni do 1 stycznia 2021 r., aby móc zniszczyć dokumentację dotyczącą podatków, których termin płatności upłynął w 2015 r. Wiele czynników może jednak (...)  »
Ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisami w zakresie obowiązku wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały pozostałe podmioty zatrudniające (które dotychczas nie przystąpiły do PPK) (...)  »
Zmiana w 2021 r. metody ujmowania kosztów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 1
Przedsiębiorcy, którzy w 2020 r. ustalali dochód w oparciu o księgę podatkową, mogą od 1 stycznia 2021 r. zmienić sposób ewidencjonowania w niej kosztów. Jeśli (...)  »
Szerszy krąg uprawnionych do ryczałtu w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 1
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) wprowadziła szereg zmian w tzw. ryczałcie ewidencjonowanym. Poza tymi dotyczącymi limitów przychodów, o (...)  »
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 12
Może się zdarzyć, że na przełomie lat 2020 i 2021 wystąpią koszty i przychody, których przyporządkowanie do właściwego roku, sposób ujęcia w księgach czy wykazanie (...)  »
Opodatkowanie świadczenia za pranie odzieży
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 5
Firma wypłaca pracownikom należności za pranie odzieży w wysokości 3 zł za pełny przepracowany tydzień. Jeśli pracownik jest w pracy nieobecny, to świadczenia tego nie (...)  »
Bez PIT-2 pracodawca nie może uwzględnić kwoty zmniejszającej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 1
Pracodawca przy wyliczaniu zaliczki na pdof od pracowniczych należności uprawniony jest do zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b (...)  »
Objęcie spółek komandytowych i niektórych jawnych CIT
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 17
Niebawem wejdzie w życie nowelizacja ustaw podatkowych, na mocy której rozszerzony zostanie katalog podatników podatku dochodowego od osób prawnych o spółki komandytowe i niektóre spółki (...)  »
Kod GTU_12 w przypadku usług marketingowych
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 4
Jestem podatnikiem VAT. Wystawiłem fakturę sprzedaży za usługę marketingową - ekspozycja paletowa. Czy faktura ta powinna być oznaczona w pliku JPK_VAT kodem GTU_12? Z przepisów (...)  »
Faktury uproszczone poza JPK
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 1
Pierwotnie resort finansów planował, że tylko do końca 2020 r. ewidencje VAT miały nie zawierać informacji o fakturach uproszczonych, które wystawiane są przy użyciu kasy (...)  »
Zakup wiązanki okolicznościowej a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 6
Spółka prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną VAT zakupiła wieniec pogrzebowy dla zmarłego pracownika. Czy przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z faktury jego zakupu? W celu (...)  »
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 12
Koszty i przychody dotyczące 2020 r. zgodnie z zasadą memoriału generalnie powinny zostać zaksięgowane w tym roku. Na przełomie roku mogą wystąpić problemy z poprawnym (...)  »
Podstawa wymiaru składek ZUS w 2021 r. po wzroście minimalnej płacy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 8
W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł. W oparciu o wysokość tego wynagrodzenia ustala się m.in. najniższą podstawę wymiaru składek określonej grupie (...)  »
Rozliczanie VAT przez małych podatników w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 6
Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT. Metoda ta jest specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, jak i podatku naliczonego. W tym (...)  »
Zmiany w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych od 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 1
Obsługą podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym zajmuje się tak jak dotychczas 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Zmienił się jednak model ich działania. Pierwszy Mazowiecki (...)  »
Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 8
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje przepis, który zobowiązuje do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło. Informację taką trzeba przekazać na specjalnym (...)  »
Do 1 lutego br. trzeba przekazać ZUS IWA za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 1
W terminie do 31 stycznia danego roku płatnicy składek mają obowiązek przekazać do ZUS informację o danych do ustalenia stopy procentowej składki wypadkowej za poprzedni (...)  »
Dodatkowe świadczenie postojowe dla kolejnych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 1
Przepisy tarczy branżowej 6.0 znowelizowały specustawę w sprawie COVID-19, rozszerzając grupę przedsiębiorców mogących wystąpić o dodatkowe świadczenie postojowe. O świadczenie to mogą ubiegać się (od (...)  »
Jak przesłać przez internet PIT-11 za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 10
Pracodawcy mają do 1 lutego 2021 r. czas na przekazanie do urzędu skarbowego informacji PIT-11 za 2020 r. Trzeba je przesłać przez internet. Należy pamiętać (...)  »
Oświadczenie małżonków na potrzeby prywatnego najmu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 1
Podstawową regułą jest rozliczanie przez małżonków po połowie przychodów (dochodów) z tzw. prywatnego najmu przedmiotów objętych wspólnością majątkową małżeńską. Ustawodawca dopuścił jednak opodatkowanie całego dochodu (...)  »
Mały ZUS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 3
Jaki jest limit przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r., aby móc korzystać z małego ZUS w 2021 r.? Z małego ZUS mogą (...)  »
Wykazanie składki do PPK w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 22
Wdrożyliśmy w zakładzie PPK. Finansujemy pracownikom tylko wpłatę podstawową. W jaki sposób powinniśmy wykazywać opłacaną pracownikom składkę w raportach ZUS? (pytanie nr 1319738) Finansowane przez (...)  »
Zasady opodatkowania dywidend
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 5
Prawo do dywidendy, przysługujące udziałowcom i akcjonariuszom, jest pochodną kapitału wniesionego przez nich do spółki. Aby wspólnicy mogli je zrealizować, konieczne jest osiągnięcie przez spółkę (...)  »
Nie zgłasza się w ZUS umowy o dzieło wykonywanej przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 8
Nasza firma zawarła w styczniu 2021 r. umowę o dzieło z tłumaczem przysięgłym. Wykonawca ma świadczyć tę umowę w okresie od 11 do 31 stycznia (...)  »
Przeksięgowanie na wynik finansowy kosztów działalności podstawowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 12
Ewidencja księgowa dotycząca kosztów podstawowej działalności operacyjnej zależy od tego, w jaki sposób jednostka ujmuje te koszty i który wariant rachunku zysków i strat sporządza (...)  »
Zestawienia zwrotów do paragonów w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 4
Zwroty do paragonów wystawionych dla osób fizycznych ewidencjonuję w pliku JPK_VAT jednym zbiorczym zestawieniem z danego miesiąca na podstawie ewidencji zwrotów (nie koryguję raportu fiskalnego (...)  »
Jak sporządzić informację ZUS IWA za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 14
Na płatnikach, którzy spełniają określone warunki, ciąży obowiązek przekazania do ZUS informacji o danych do ustalenia składki wypadkowej za poprzedni rok kalendarzowy. Sporządza się ją (...)  »
Skutki podatkowe umorzenia mikropożyczki
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 21
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników kilka miesięcy temu otrzymał z Funduszu Pracy mikropożyczkę w kwocie 5.000 zł, o której mowa w art. 15zzd specustawy (...)  »
Podatkowe rozliczanie zakupu paliwa do aut osobowych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 20
Działalność gospodarczą rozpocząłem w sierpniu 2020 r. Przychody z niej zarówno w ubiegłym roku, jak i roku bieżącym opodatkowuję podatkiem liniowym. Od 1 stycznia br. (...)  »
Rekomendacje KSR dotyczące sprawozdań finansowych w czasie COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 13
Sprawozdania finansowe za 2020 r. ze względu na panującą pandemię będą sporządzane w nietypowych warunkach. W związku z tym Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje, które (...)  »
Obowiązek związany z rozliczeniem pracujących emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 9
Zakończył się 2020 r., co dla aktywnych zawodowo emerytów i rencistów oraz zatrudniających ich podmiotów oznacza konieczność przekazania do ZUS stosownych informacji. Umożliwią one ostateczne (...)  »
Chcąc skorzystać z odliczeń, trzeba zadbać o dowody
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 4
W podatku dochodowym od osób fizycznych funkcjonują preferencje, z których uprawnieni podatnicy korzystają w formie odliczeń odpowiednio od dochodu (przychodu), dzięki czemu mogą obniżyć podstawę (...)  »
Będzie więcej czasu na zrobienie badań profilaktycznych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 1
W dniu 16 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy modyfikujące zasady przeprowadzania badań profilaktycznych w okresie epidemii. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 9 grudnia (...)  »
Zasady opłacania daniny solidarnościowej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 5
W 2019 r. do systemu podatkowego weszła danina solidarnościowa, nazywana niekiedy III progiem podatkowym. Również za 2020 r. osoby fizyczne, cieszące się wysokimi dochodami, będą (...)  »
Pozew o zachowek
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 23
Moja siostra, która odziedziczyła spadek po ojcu, nie wypłaciła mi należnego zachowku. Zamierzam wnieść sprawę do sądu. Jakie pismo powinienem złożyć do sądu? W omawianej (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.