Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 16 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2021 r., godz. 13:55 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 106.579 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 18.10.2021 r.
 • Korekta sposobem na błąd w rozliczeniu podatkowym
 • Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
czwartek - 21.10.2021 r.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania w podatku VAT
poniedziałek - 25.10.2021 r.
 • Lokale i budynki firmowe w podatku dochodowym
 • Obowiązki przedsiębiorcy związane z ochroną środowiska
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
20.10.2021 r. (środa) mija termin:
wpłata za wrzesień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
wpłata za wrzesień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
wpłata za wrzesień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
wpłata za wrzesień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
wpłata za wrzesień 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek (...)
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
BIEŻĄCY NUMER
Zmiany w Polskim Ładzie w pdof zatwierdzone przez Sejm (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 2
Sejm na posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, nazywaną Polskim Ładem. W stosunku do rządowego projektu tej nowelizacji, w uchwalonej (...) »
Polski Ład w wersji uchwalonej przez Sejm a organizacja pracy księgowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 2
W dniu 1 października 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, zwaną Polskim Ładem. Jak sygnalizowaliśmy w artykule w GP nr 71 z 2021 r., (...) »
Nowe zasady rozliczania ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 6
Zasady rozliczania VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały zmienione od 1 października 2021 r. Zmiany polegają m.in. na uchyleniu obowiązku posiadania przez dłużnika statusu (...) »
Wymiar czasu pracy w 2022 r. dla zatrudnionych na pełny etat
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 7
Pracownicy świadczą pracę zgodnie z wymiarem czasu pracy obowiązującym ich w danym okresie rozliczeniowym. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy zostały określone w Kodeksie pracy i (...) »
Poszerzony zakres ochrony sygnalisty
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 1
Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów dotyczących walki z praniem pieniędzy są zobowiązane do wdrożenia wewnętrznych procedur anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania (...) »
Jak złożyć "czynny żal" w sprawach podatkowych?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 10
"Czynny żal" - złożony z zachowaniem ustawowych wymogów - pozwala uniknąć kary za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Epidemia COVID-19 "wymusiła" wprowadzenie możliwości przekazania (...) »
Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 8
Ustawa nowelizująca przepisy o ubezpieczeniach społecznych, która weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) 18 września 2021 r., ma na celu uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, ujednolicenie (...) »
Limity kosztowe przy leasingowanej osobówce
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 22
Osoba fizyczna (działalność jednoosobowa opodatkowana na zasadach ogólnych według skali podatkowej) wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy (nieelektryczny) o wartości brutto 165.000 zł. Ponieważ będzie (...) »
Wysokość składek społecznych przedsiębiorcy w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 2
W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. wskazano, że od 1 stycznia 2022 r. prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść (...) »
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 24
Możliwość samodzielnego generowania poświadczeń z PUE ZUS Płatnicy składek, ubezpieczeni, a także świadczeniobiorcy ZUS, posiadający swoje konto na PUE ZUS, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia, (...) »
Odwołanie pełnomocnictwa do składania dokumentów w PFRON
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 22
Upoważniłem pracownika do składania dokumentów w PFRON. Chciałbym je jednak cofnąć i ustanowić pełnomocnikiem inną osobę? Czy w tym celu wystarczy, że złożę kolejne pełnomocnictwo (...) »
Stosowanie przez płatnika obniżonej stawki pdof dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 5
Dochód pracownika zatrudnionego w naszej firmie na stanowisku kierownika produkcji w październiku br. przekroczy pierwszy próg podatkowy. Jakich formalności powinien on dopełnić, aby pracodawca stosował (...) »
Zmiana kwoty, o której ZUS zawiadomi płatnika jako o nadpłacie składek
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 1
Zasadniczo składki, które płatnik opłacił niesłusznie, ZUS automatycznie zalicza na poczet zaległych albo bieżących składek. Dopiero gdy organ rentowy stwierdzi, że płatnik nie posiada żadnych (...) »
Gdy klient biura chce ująć w kosztach podatkowych prywatne wydatki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 4
Klienci biura rachunkowego często chcą uwzględnić w kosztach podatkowych wydatki, których ujęcie w tych kosztach może zostać zakwestionowane przez urząd skarbowy, jako że wydają się (...) »
ZUS wyegzekwuje od płatnika składek całe wypłacone nienależne świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 9
W sferze dotyczącej ubezpieczeń społecznych możemy mieć do czynienia ze świadczeniem nienależnym. Jeśli dojdzie do jego wypłaty i winnym takiego stanu rzeczy nie będzie organ (...) »
Ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2020 r. w MSiG
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 13
Spółka cywilna osób fizycznych od 1 stycznia 2020 r., ze względu na przekroczenie limitu obrotów, prowadzi księgi rachunkowe. Czy jest ona zobowiązana do ogłoszenia sprawozdania (...) »
Choroba pracownika - ojca dziecka bez wpływu na urlop ojcowski
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 1
Pracownik - ojciec dziecka może skorzystać z urlopu ojcowskiego. Warunki jego udzielenia uregulowano w art. 182 3 § 1 K.p., zgodnie z którym granicznym terminem (...) »
Okoliczności wskazujące na ryzyko prania pieniędzy przez klienta biura
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 4
Prowadzimy biuro rachunkowe i obowiązuje nas ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jakie okoliczności mogą wskazywać, że klient biura dokonuje prania pieniędzy? Objęcie (...) »
Odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 3
Firma prowadzi działalność opodatkowaną VAT. Wynajęła salę na spotkanie pracowników działu sprzedaży, na którym omawiano strategię sprzedaży na kolejne kwartały. Czy przysługuje jej prawo do (...) »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 24
11 października 2021 r. ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666) Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych określa zasady (...) »
Zakup odzieży specjalistycznej w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 16
Zasadniczo wydatki na zakup odzieży klasyfikowane są jako ponoszone na potrzeby osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością. Zatem nie będzie uznany za koszt podatkowy taki wydatek (...) »
Udostępnienie pracownikowi kwalifikowanego podpisu elektronicznego właściciela biura
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 4
Właściciel biura rachunkowego ma kwalifikowany podpis elektroniczny. Czy w sytuacji, gdy jest potrzeba użycia takiego podpisu przez pracownika biura, który nie ma własnego podpisu elektronicznego, (...) »
Płatnicy zasiłków będą mieli więcej czasu na ich wypłatę
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 3
Prawo do zasiłków określonych w ustawie zasiłkowej i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego (...) »
Obowiązek podatkowy w WNT
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 11
Zakupiłem towar handlowy w Czechach. Faktura została wystawiona w dniu 30 września 2021 r. (i w tym samym dniu odebrana). Dostawa dotarła do nas w (...) »
Błędna stawka na fakturze a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 3
Zastosowanie błędnej (zawyżonej) stawki VAT przez wystawców faktur (dostawców) nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki uniemożliwiającej odliczenie (...) »
Nie można prowadzić biura rachunkowego bez rejestracji działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 4
Planuję rozpocząć świadczenie usług z zakresu rachunkowości. Na razie nie mam wielu klientów, więc na początek mój dochód nie będzie wielki. Czy mogę przez pierwsze (...) »
Przetwarzanie danych przez biura rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 18
Biura rachunkowe w ramach prowadzonej działalności pracują na zewnętrznych dokumentach, powierzanych im przez klientów, zawierających szereg danych osobowych. Znajdują się one głównie na fakturach, dokumentach (...) »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 24
NOWA WERSJA SERWISU E-BUDOWNICTWO W dniu 1 października br. została uruchomiona nowa wersja serwisu e-Budownictwo, czyli oficjalnej rządowej aplikacji służącej do składania wniosków w procesie (...) »
Zbywanie majątku po likwidacji firmy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 5
Podejmując decyzję o likwidacji działalności gospodarczej, przedsiębiorca będący osobą fizyczną stara się wyzbyć składników, które służyły mu w prowadzeniu firmy. Z różnych względów może się (...) »
Wysokość hipotetycznej emerytury dostępna na PUE ZUS
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 9
Ukończyłam już 50 lat i powoli zaczynam myśleć o przyszłej emeryturze. Słyszałam, że informacje o stanie konta ubezpieczonych dostępne są na PUE ZUS. Ja jednak (...) »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 2
15.10.2021 r. (piątek) mija termin: wpłaty: składek ZUS za wrzesień 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (...) »
Odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy kategorii B
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 23
Kolejny raz nie zdałem egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Na poprzednich egzaminach faktycznie popełniłem błędy, więc nie wnosiłem żadnych zastrzeżeń. Tym razem uważam, że (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Zmiany w VAT, które wejdą w życie z dniem 1 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 14
Od 1 października 2021 r. zaczną obowiązywać (w znacznej części) przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)  »
Jednorazowa nagroda uznaniowa a koszty płacy do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 22
Zatrudniam pracownika niepełnosprawnego. Pobieram z PFRON dofinansowanie wypłacanego mu wynagrodzenia. Pracownikowi wypłacona została jednorazowa nagroda uznaniowa. Czy jej wartość należy uwzględnić w kosztach płacy zgłaszanych (...)  »
Czas na zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego!
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 1
Firmy, uczelnie czy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które w 2020 r. osiągnęły przychód z działalności gospodarczej o równowartości w złotych co najmniej 3 mln (...)  »
Informacja o okresie przechowywania akt nie zawsze potrzebna
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 1
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Zasadniczo powinno to nastąpić w ostatnim dniu zatrudnienia, chyba że (...)  »
Wykazywanie faktur do paragonów w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 6
W przypadku dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej udokumentowanej fakturą w tym samym okresie rozliczeniowym, sprzedaż taka powinna być wykazana w JPK_VAT na podstawie dokumentu (...)  »
Refakturowanie mediów w podatku dochodowym i VAT
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 20
Firma produkcyjno-usługowa posiadająca na stanie środków trwałych budynek biurowy, w związku z ograniczeniem swojej działalności, postanowiła wynająć w nim całe piętro innej firmie. Z umowy (...)  »
Jak sprawnie realizować obowiązki dotyczące AML w biurze rachunkowym?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 14
Obecnie każde biuro rachunkowe jest instytucją obowiązaną (IO) w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Oznacza to, że musi posiadać niezbędną dokumentację (...)  »
Wyższa kwota minimalnej płacy w 2022 r. to wyższe składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 1
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia (...)  »
Obowiązkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 1
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe w danym roku obrotowym muszą prowadzić m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób (...)  »
Odliczenie VAT przy WNT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 6
Od 7 września br. nastąpiły zmiany dotyczące odliczenia VAT w przypadku WNT. Obecnie prawo do odliczenia VAT w przypadku WNT powstaje w rozliczeniu za okres, (...)  »
Limity w podatku dochodowym na 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 1
Limity, które w ustawach o podatku dochodowym wyrażone są w euro, przelicza się co roku po ustawowo określonym kursie tej waluty. To powoduje, że ich (...)  »
Wzrost świadczeń w 2022 r. po podwyżce płacy minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 1
Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika będzie wynosiło 3.010 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł. Stawki te wynikają z rozporządzenia (...)  »
Przeliczanie emerytur i rent według nowych reguł
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 9
Pracujący emeryci i renciści, oprócz korzyści w postaci dodatkowego przychodu, mogą liczyć na zwiększenie wysokości pobieranego świadczenia. Ma to miejsce, gdy przychód osiągany jest z (...)  »
Obowiązek sprawozdawczy do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 1
Przedsiębiorca o wielkości innej niż mikro- lub mały, ubiegający się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zobowiązany jest do dnia 15 października 2021 r. przedstawić do (...)  »
Od 2022 r. istotne zmiany w ustawie zasiłkowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 11
Jestem płatnikiem zasiłków dla swoich pracowników. Słyszałam, że zmieniły się przepisy dotyczące ustalania okresu zasiłkowego i podstawy wymiaru zasiłku. Czy już teraz powinnam zliczać do (...)  »
Zmiany przy rozliczaniu importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 6
Od 7 września 2021 r. zaczęły obowiązywać niektóre przepisy ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy - Prawo bankowe, tzw. pakiet Slim VAT 2. (...)  »
Powrót do statusu rolnika ryczałtowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 22
Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT chciałby powrócić do zwolnienia z VAT. Czy istnieje taka możliwość? (pytanie nr 1362425) Na mocy art. 113 ust. 11 (...)  »
Podatkowo-księgowe problemy z rozliczaniem umorzenia pomocy covidowej z PFR
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 14
W podatku dochodowym umorzenie zobowiązania jest dla podmiotu gospodarczego zdarzeniem generującym powstanie opodatkowanego przychodu. Nie inaczej jest w przypadku umorzenia zobowiązań z tytułu subwencji finansowej (...)  »
Świadczenia chorobowe dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 9
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom, które podlegają lub podlegały temu ubezpieczeniu - obowiązkowo albo na zasadzie dobrowolności. Istnieje jednak pewna grupa ubezpieczonych, która mimo (...)  »
Zmiany dla instytucji obowiązanych i w funkcjonowaniu CRBR
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 1
Instytucje obowiązane (IO) muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Są nimi np. biura rachunkowe. Jeden z obowiązków IO dotyczy konieczności stosowania wobec (...)  »
VAT z paragonu za przejazd autostradą
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 6
Na paragonie za przejazd autostradą nie ma mojego NIP. Czy w tej sytuacji mogę odliczyć wyszczególniony na nim VAT? Nadmieniam, że wydatek ten związany jest (...)  »
Jak uzyskać informację o wysokości przyszłej emerytury?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 4
Mam 52 lata i powoli zaczynam myśleć o przyszłej emeryturze. Słyszałam, że ZUS powinien co roku wysyłać do ubezpieczonych informację o stanie konta i wysokości (...)  »
Polski Ład z nowym pakietem rozwiązań
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 2
Sejm na posiedzeniu w dniach 29-30 września i 1 października 2021 r. przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy (...)  »
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 11
Sprzedaję towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. W sytuacji gdy wartość faktury przekracza 15.000 zł, na fakturze zamieszczam adnotację "mechanizm podzielonej płatności". (...)  »
Moment odliczenia VAT od zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 6
W sierpniu br. wpłaciłem zaliczkę na poczet dostawy towaru. Kontrahent fakturę zaliczkową wystawił we wrześniu br. i w tym samym miesiącu ją otrzymałem. Czy dobrze (...)  »
Za błędy w ewidencji BDO kara do 1 mln zł zamiast grzywny
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 1
W dniu 23 września 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe po urlopach macierzyńskim i rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 7
Pracownica zatrudniona na pełny etat w dniu 13 września 2021 r. zakończyła korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Następnie od dnia 14 września br. poszła (...)  »
Kara umowna w świetle interpretacji podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 5
Kara umowna to praktykowany w obrocie gospodarczym sposób zabezpieczenia się przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów przez kontrahenta. Ale jej funkcję dyscyplinującą wykorzystują też uczestnicy (...)  »
Obowiązki właściciela w związku ze sprzątaniem chodnika
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 23
Kupiłem dom położony blisko drogi. Do mojej nieruchomości przylega chodnik. Czy moim obowiązkiem jest sprzątanie chodnika, usuwanie nieczystości - liści, śniegu itd.? Czy mam prawo (...)  »
Wartość współczynnika do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 1
Współczynnik urlopowy jest stosowany do obliczania ekwiwalentu urlopowego. Mają do niego prawo pracownicy, którzy w dniu definitywnego rozwiązania stosunku pracy posiadają niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wraz (...)  »
Urlop wypoczynkowy mimo braku efektywnej pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 7
Pracownica od kwietnia 2020 r. była na zwolnieniu chorobowym w związku z ciążą. Później była na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim do 10 października 2021 r. (...)  »
Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 22
W 2019 r. zatrudniłem pracownika, który wówczas posiadał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. W dniu 20 września 2021 r. dostarczył mi orzeczenie o stopniu umiarkowanym. (...)  »
Jak ująć w księdze faktury zaliczkową i końcową?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 13
Otrzymałem w sierpniu 2021 r. zaliczkę na 50% wartości usługi. Wystawiłem na tę okoliczność fakturę zaliczkową. Usługę wykonałem we wrześniu 2021 r. i wystawiłem fakturę (...)  »
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 7
W niektórych sytuacjach dalsze wykonywanie przez pracownika jego obowiązków służbowych napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne - od (...)  »
Umowa dożywocia czy darowizny?
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 23
Moi rodzice zaawansowani wiekiem postanowili przekazać mi niewielki dom, w którym mieszkamy. W zamian za to chcieliby mieć prawnie zapewnioną opiekę z mojej strony, utrzymanie (...)  »
Sprawy wątpliwe w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 8
Płatnicy mający wątpliwości w zakresie stosowania przepisów ubezpieczeniowych mogą wystąpić do ZUS o wydanie interpretacji, czyli o zajęcie stanowiska w nurtującej ich sprawie. Otrzymają wtedy (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 8
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, w tym m.in. prowadząca pozarolniczą działalność. Przedsiębiorca opłaca ją także za dni, w których nie prowadził (...)  »
Przesłanki złożenia skutecznego "czynnego żalu"
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 10
Urząd skarbowy przysłał mi wezwanie do złożenia PIT-28 za 2020 r. (rozliczenie prywatnego najmu). Czy uniknę kary za nieprzekazanie zeznania podatkowego w terminie, jeżeli złożę (...)  »
Kosztowe rozliczenia związane z leasingowanym samochodem
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 16
Zawarcie umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy, skutkuje tym, że przedsiębiorca do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć tę część opłat leasingowych (w części (...)  »
Faktury wprowadzonej do obiegu nie można anulować
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 3
Jeżeli błędnie wystawiona przez podatnika faktura została wprowadzona do obiegu, podatnik nie może jej anulować. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 16 (...)  »
Data wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 8
Z dniem 10 września 2021 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę (zawartą na czas nieokreślony). Z uwagi na to, że w naszym zakładzie sobota (...)  »
Krajowe odcinki zagranicznej podróży służbowej liczone oddzielnie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 1
Zagraniczna podróż służbowa zazwyczaj łączy się z przejazdem (do granicy i od granicy) na terenie kraju. Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki (...)  »
Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 20
Długoletni pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. W trakcie zatrudnienia wielokrotnie, czasami nawet kilka razy w roku, był niezdolny do pracy i za okres tej (...)  »
Skutki w VAT zmiany przeznaczenia inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 1
Zmiana przeznaczenia realizowanej inwestycji z prowadzenia działalności opodatkowanej VAT na prowadzenie działalności leczniczej zwolnionej od podatku VAT obliguje podatnika do dokonania korekty odliczonego VAT. Tak (...)  »
Stosowanie oznaczenia "TP"
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 6
Kilku rolników założyło Spółdzielnię Producentów Trzody Chlewnej. Członek spółdzielni - gospodarstwo rolne (podatnik VAT) sprzedaje trzodę dla tej spółdzielni. Sprzedaż tę dokumentuje fakturą. Czy sprzedaż (...)  »
Emerytura dla kobiety a OFE
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 9
Moja mama w październiku 2021 r. osiągnie 60 lat. Wiem, że ustawa, na podstawie której środki z ofe miały być przekazane do ZUS lub IKE, (...)  »
Ulga na zakup kas rejestrujących w świetle objaśnień MF
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 6
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ulgi na zakup kas rejestrujących mających postać oprogramowania i obowiązku prowadzenia ewidencji (...)  »
Kolejny mikrorachunek podatnika
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 10
Mikrorachunek wygenerowałem w ubiegłym roku na podstawie numeru PESEL. Od niedawna prowadzę jednak działalność gospodarczą i posługuję się NIP. Czy w związku z tym muszę (...)  »
Ewidencjonowanie importu towarów w księgach oraz JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 20
Dokonaliśmy importu drewna do produkcji mebli. Otrzymaliśmy dokument celny (SAD). 1) W jaki sposób powinniśmy ująć w księgach rachunkowych fakturę dokumentującą import tych materiałów oraz (...)  »
Automatyczne wznowienie przynależności do PPK
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 18
W naszej firmie wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Teraz nowo zatrudniony pracownik również złożył taką deklarację. Jak długo ważne są (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.