Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2022 r., godz. 06:30 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Z końcem maja wygasną niektóre covidowe preferencje podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 1
Od 16 maja br. na obszarze Polski nie obowiązuje już stan epidemii - zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego. Tymczasem na okres trwania epidemii ustawodawca wprowadził (...) »
Ryczałt ewidencjonowany w firmie i prywatnym najmie
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 22
Osoba fizyczna, korzystająca w prowadzeniu działalności gospodarczej z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym według 8,5% stawki, zamierza poza tą działalnością wynająć osobie niespokrewnionej swój prywatny samochód. Uzyskiwane (...) »
Skutki w VAT sprzedaży działki
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 1
Dla czynnego podatnika VAT sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowi czynność opodatkowaną VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 9 maja 2022 r., nr (...) »
Z Polskiego Ładu w Niskie Podatki (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 2
Na posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pdof wprowadzającą szereg zmian w obowiązujących od 1 stycznia br. uregulowaniach tzw. (...) »
Jak korygować pliki JPK_V7M i JPK_V7K?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 10
Korekta to sposób na wyeliminowanie błędów w złożonych JPK_V7M i JPK_V7K. Nowy plik trzeba sporządzić według odpowiedniego schematu. Bez względu na to, czy poprawki obejmują (...) »
Wypłata pensji na ręce współmałżonka
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 23
Mój mąż popadł w długi, ma również inne problemy osobiste. Od lat to on głównie utrzymuje naszą rodzinę, ja zajmuję się domem, dziećmi. Niestety coraz (...) »
Do końca maja br. trzeba skontrolować obiekty wielkopowierzchniowe
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 1
Na właścicielach i zarządcach tzw. obiektów wielkopowierzchniowych spoczywa obowiązek przeprowadzenia do 31 maja br. kontroli okresowej - jednej z co najmniej dwóch dokonywanych w roku (...) »
Rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 7
Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony i obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia. W dniu 25 maja 2022 r. chcę złożyć pracodawcy wypowiedzenie. (...) »
Sprzedaż dla unijnego konsumenta
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 6
Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych, mają, co do zasady, obowiązek rejestrowania tej sprzedaży w kasie (...) »
Wzrost diety w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 2
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu (...) »
Okres zasiłkowy przy zachorowaniu w okresie wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 9
Pracownik zatrudniony z dniem 1 lutego 2022 r. choruje nieprzerwanie od 7 lutego 2022 r. Z uwagi na obowiązujący go 30-dniowy okres wyczekiwania wynagrodzenie chorobowe (...) »
Amortyzacja składnika będącego współwłasnością
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 5
Składniki stanowiące w firmie środki trwałe są w świadomości wielu osób wyłączną własnością tego podmiotu. Nie jest to jednak prawdą. Do środków trwałych może bowiem (...) »
Podpisy członków zarządu pod przelewami i sprawozdaniem finansowym w czasie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 20
Zarząd wspólnoty leśnej składa się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Członkowie zarządu zajmują się bieżącymi sprawami wspólnoty, dokonując sprzedaży drewna należącego do wspólnoty, zlecając firmom (...) »
Ulga na złe długi a prezentacja w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 13
W 2021 r. spółka z o.o. skorzystała z ulgi na złe długi oraz ze względu na nieuregulowanie zobowiązań w ciągu 90 dni po terminie płatności (...) »
Zaliczka i płatność za usługę budowlaną a limity płatności gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 18
Przedsiębiorca wykonuje usługę budowlaną dla innej firmy na kwotę 18.000 zł. Przed wykonaniem usługi firma wpłaci zaliczkę w wysokości 5.000 zł, a po wykonaniu usługi (...) »
Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny średniotygodniowe
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 11
W firmie obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Pod koniec kwietnia 2022 r. kilku pracowników przepracowało 8 godzin w wolną dla nich sobotę. Z uwagi na końcówkę (...) »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 24
PRZESYŁANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO KAS W serwisie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl poinformowano o nowym rozporządzeniu dotyczącym sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (...) »
Kadencja liczona w latach obrotowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 17
Nadchodząca nowelizacja Kodeksu spółek handlowych m.in. precyzuje zasady wyliczania kadencji członków organów spółek kapitałowych. Nowe zasady będą się odnosić również do kadencji trwających w dniu (...) »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 24
16 maja 2022 r . NOWE WZORY DOWODÓW REJESTRACYJNYCH rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania (...) »
14. emerytura w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 2
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad ustawą o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. (...) »
Ustalenie dochodu dla celów składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 8
Od dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacam podatek dochodowy według skali podatkowej. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej ustalam od dochodu obliczonego jako różnica między przychodami (...) »
Konsekwencje nierozliczenia się podatnika z tytułu PIT za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 14
Upłynęły już terminy rozliczenia podatku PIT za 2021 r. Osoby, które nie złożyły zeznania podatkowego, mogą być ukarane grzywną, chyba że ich PIT-37 lub PIT-38 (...) »
Zwrot na rachunek VAT
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 22
W rozliczeniu VAT mam nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Chciałbym wykazać ją do zwrotu na rachunek VAT. Czy w przypadku zwrotu na rachunek VAT w (...) »
Druki zgłoszeniowe do ZUS po wznowieniu działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 8
Od 1 grudnia 2021 r. do końca maja 2022 r. mam zawieszoną działalność gospodarczą. Przed zawieszeniem opłacałem za siebie składki społeczne oraz składkę zdrowotną na (...) »
Nietypowe wartości niematerialne i prawne
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 12
Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym (...) »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 2
20.05.2022 r. (piątek) mija termin wpłaty za kwiecień 2022 r.: składek ZUS - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz (...) »
Brak ubezpieczenia chorobowego w czasie korzystania z ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 21
Od 1 kwietnia 2022 r. prowadzę własną firmę (na podstawie wpisu do CEIDG). Ponieważ spełniam wymagane warunki, zgłosiłem się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego jako przedsiębiorca (...) »
Wspólna nieruchomość spółki i osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 4
Nasza spółka jest współwłaścicielem nieruchomości gruntowej. Drugim współwłaścicielem jest osoba fizyczna (siostra jednego ze wspólników). Czy powinniśmy opłacać podatek od nieruchomości na zasadach właściwych dla (...) »
Obciążenie kosztów zaliczką wpłaconą na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 5
Od połowy 2021 r. prowadzę niewielką firmę, korzystając z opodatkowania według skali podatkowej. Na początku maja 2022 r. wpłaciłem zaliczkę na zakup urządzenia, które zamierzam (...) »
Zajęcie komornicze a rozwiązanie umowy w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat rozwiązuje z dniem 20 maja 2022 r. umowę o pracę w trybie porozumienia stron. Jego wynagrodzenie jest zajęte przez komornika (...) »
Wybór stawki amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 3
W maju br. wykupiłem z leasingu operacyjnego samochód ciężarowy. Umowa leasingu była podpisana na fabrycznie nowy pojazd. Czy, ustalając odpisy amortyzacyjne od tego pojazdu, mogę (...) »
Zapewnienie warunków bhp dla zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 7
Osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych generalnie nie podlegają przepisom prawa pracy. Od podmiotu zatrudniającego takie osoby wymaga się jednak, aby zapewnił im bezpieczne i (...) »
Data wpływu pieniędzy na konto a data podpisania umowy darowizny
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 23
Mama podarowała mi sporą sumę pieniędzy - przelała środki ze swojego rachunku bankowego na moje konto. Umowę darowizny na tę okoliczność podpisaliśmy w formie aktu (...) »
Paliwo nie jest kosztem w zawieszonej firmie
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 5
Od ponad czterech lat jestem właścicielem jednoosobowej firmy. W 2022 r. przeszedłem ze skali podatkowej na podatek liniowy, nie zatrudniam pracowników. Obecnie chciałbym jednak zawiesić (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Kolejne zmiany w składce zdrowotnej przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 1
Od 13 kwietnia 2022 r. weszły w życie niektóre przepisy ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z (...)  »
Zwrot ulgi na kasę w przypadku likwidacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 22
W maju 2022 r. zlikwiduję działalność gospodarczą opodatkowaną VAT, po dwóch latach od jej uruchomienia (VAT rozliczam miesięcznie). Sprzedaż w prowadzonej działalności ewidencjonuję przy zastosowaniu (...)  »
Zmiana przepisów urlopowych na mocy ustawy o obronie Ojczyzny
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 1
Ustawa o obronie Ojczyzny, która w zdecydowanej większości weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., dokonała zmian w szeregu ustaw, w tym w Kodeksie pracy. (...)  »
Elektroniczne prowadzenie i przesyłanie ksiąg do fiskusa najwcześniej w 2024 r.?
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 1
Polski Ład wprowadził regulacje zobowiązujące podatników do prowadzenia od 1 stycznia 2023 r. ksiąg podatkowych (ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji (...)  »
Skuteczność "czynnego żalu" ma być ograniczona
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 1
Rozpoczęcie czynności służbowej zmierzającej do ujawnienia przewinienia skarbowego przez jakikolwiek organ ma uniemożliwić złożenie "czynnego żalu". Zakłada to przygotowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu karnego (...)  »
Roczny PIT a sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 1
Ostateczny termin na sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. został przesunięty o 3 miesiące i mija 30 czerwca 2022 r. Nie wydłużono (...)  »
Wynagrodzenie kierowcy w transporcie międzynarodowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 5
Dnia 2 lutego 2022 r. weszła w życie część przepisów ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych (...)  »
Spółka nie może "wyręczyć" wspólnika w zapłacie podatku
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 1
Spółka jawna nie może uregulować ze swojego konta podatku dochodowego wspólnika, jeżeli kwota tego podatku przekracza 1.000 zł. Wykluczone jest działanie przez nią w charakterze (...)  »
Wykazywanie okresu nieobecności w związku z COVID-19 w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 7
Na skutek trwającej ponad 2 lata pandemii COVID-19 pracodawcy często spotykają się z koniecznością wystawienia świadectwa pracy pracownikowi, który objęty był kwarantanną lub izolacją. Rodzi (...)  »
Wskazanie daty zapisu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 13
Zdarza się, że na otrzymanych przez jednostkę fakturach kosztowych widnieją dwie daty, tj. data wystawienia i data sprzedaży. Dowody księgowe dotyczące danego miesiąca wprowadzamy do (...)  »
Skorzystanie z urlopu bezpłatnego przed wypoczynkowym
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 7
Pracownik ma prawo do 26 dni urlopu. Z tej puli wykorzystał w 2022 r. tylko kilka dni, a mimo to złożył wniosek o 2 tygodnie (...)  »
Ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w razie wystąpienia straty podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 20
Jestem przedsiębiorcą opodatkowanym podatkiem liniowym. W styczniu 2022 r. mój firmowy przychód wyniósł 10.000 zł, a koszty uzyskania przychodu 20.000 zł, w lutym br. przychód (...)  »
Gdy firma i mieszkanie mają wspólną lokalizację
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 5
Od pewnego czasu czynnikiem sprzyjającym przenoszeniu jednoosobowych firm z wynajmowanych lokali do budynków lub lokali stanowiących miejsca zamieszkania przedsiębiorców była pandemia skutkująca w wielu biznesach (...)  »
Sankcje za błędne rozliczenie podatku VAT
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 6
Podatnicy VAT mają obowiązek prawidłowego rozliczania podatku VAT. W sytuacji gdy podatnik popełni błędy skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego czy zawyżeniem nadwyżki VAT, może narazić się (...)  »
Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego dzieci kończących naukę
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 8
Członek rodziny może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego tylko wtedy, gdy spełnia określone warunki. Zasada ta dotyczy również dzieci. Gdy dziecko przestaje spełniać warunki wymagane (...)  »
ZUS od wypłaconych ekwiwalentów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 8
Generalnie uzyskany przez pracownika przychód ze stosunku pracy stanowi dla niego podstawę wymiaru składek ZUS. Za przychód z tego źródła uważa się nie tylko wynagrodzenie (...)  »
Zwrot kilkuzłotowej nadpłaty z PIT za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 10
W PIT-37 za 2021 r. wykazałam nadpłatę podatku dochodowego w wysokości 5 zł. Czy urząd skarbowy zwróci mi tę kwotę, czy automatycznie zaliczy ją na (...)  »
Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 8
Nasze biuro podatkowe rozlicza wielu przedsiębiorców, którzy od dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych (według skali podatkowej, liniowy). Dla (...)  »
Nowy termin składania do PFRON wniosku Wn-U-G
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 1
W Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 839 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Wypowiedzenie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 7
Stan zatrudnienia w naszej firmie wynosi 20 osób. Będziemy wypowiadać umowę pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny od 1 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 (...)  »
VAT od darowizny auta wykupionego z leasingu do majątku prywatnego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 6
W prowadzonej działalności opodatkowanej VAT wykorzystywałem samochód osobowy na podstawie umowy leasingu. W 2021 r. auto wykupiłem do majątku prywatnego i nie odliczyłem VAT z (...)  »
Czas wolny za nadgodziny a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 7
W naszym zakładzie za nadgodziny dobowe udzielamy zazwyczaj czasu wolnego na wniosek pracownika. Ponieważ mamy 4-miesięczny okres rozliczeniowy, odbieranie czasu wolnego często następuje w innym (...)  »
Płatności gotówkowe i bezgotówkowe między przedsiębiorcami
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 18
Zamieszanie z początku roku związane z planowanym obniżeniem limitu transakcji bezgotówkowych między przedsiębiorcami spowodowało, iż wielu przedsiębiorców wciąż nie wie, do jakiej wysokości może regulować (...)  »
Kolejna nowelizacja ustawy o pdof
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2022 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych (...)  »
Czy zawyżony VAT na paragonie można skorygować?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 6
W sytuacji gdy sprzedawca ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym fakt jej dokonania na rzecz osób prywatnych jest paragon fiskalny. W (...)  »
Ulga na złe długi po terminie
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 1
Organ podatkowy nie może powołać się na upływ terminu w sytuacji, gdy zachowanie organu w połączeniu z istnieniem instytucji prekluzji doprowadziło do pozbawienia podatnika możliwości (...)  »
Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy przez polskich pracodawców
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 14
Od momentu rozpoczęcia w Ukrainie konfliktu zbrojnego do Polski przybyło prawie 3 miliony obywateli tego kraju. Aby ułatwić im podjęcie zatrudnienia, polski ustawodawca zdecydował się (...)  »
Wydanie bazy danych programu F-K po zakończeniu umowy z klientem
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 13
Biuro rachunkowe rozwiązało z klientem umowę o obsługę księgową. Czy jest obowiązane wydać klientowi, oprócz wydruków, także bazę programu finansowo-księgowego (F-K)? Zgodnie z art. 13 (...)  »
Znów korzystne tablice średniego dalszego trwania życia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 9
Na emerytury przyznawane z nowego systemu znaczący wpływ ma nie tylko wysokość zewidencjonowanych w ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne, ale również dane statystyczne dotyczące wartości (...)  »
Przejście w trakcie roku na estoński CIT a sprawozdania finansowe
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 1
Możliwość przejścia na CIT estoński w trakcie roku przewiduje art. 28j ust. 5 ustawy o pdop. W takiej sytuacji, w myśl tego przepisu, na ostatni (...)  »
PIT i VAT w rozliczeniach związanych z autem poleasingowym
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 20
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą korzystając z opodatkowania podatkiem liniowym, jestem czynnym podatnikiem VAT. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego skorzystałem z opcji wykupu samochodu osobowego. W (...)  »
Zakaz wykonywania eksmisji z mieszkań został wycofany
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 1
Obowiązujący od dwóch lat przepis zakazujący wykonywania przez komorników eksmisji z lokali mieszkalnych został uchylony. Sejm w dniu 8 kwietnia 2022 r. uchwalił ustawę o (...)  »
Spokój w porze dziennej w relacjach sąsiedzkich
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 23
Niecałe pół roku temu kupiłem z żoną mieszkanie. Urodziło się nam dziecko. Niestety okazało się, że w lokalach sąsiednich mieszkają osoby, które nie chcą uszanować (...)  »
Podatkowo-składkowe rozliczenie ponownie zatrudnionego emeryta
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 20
Jedna z pracownic naszej firmy osiągnie wiek emerytalny (60 lat) z dniem 16 maja 2022 r. i z tym dniem zostanie z nią rozwiązana umowa (...)  »
Nakłady na obce nieruchomości mieszkalne
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 1
Polski Ład z dniem 1 stycznia 2022 r. wyłączył z kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od nieruchomości i praw o charakterze mieszkalnym ( art. 22b ust. (...)  »
VAT przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 6
W praktyce zdarza się, że czynni podatnicy VAT dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi. Przy tych transakcjach należy pamiętać, że ustalona cena za towar czy usługę (...)  »
Jak zaksięgować fakturę przychodową na przełomie miesięcy?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 13
W dniu 28 kwietnia 2022 r. wydaliśmy kontrahentowi towary z magazynu. Fakturę przychodową za tę sprzedaż wystawimy na początku maja 2022 r. Pod jaką datą (...)  »
Karta podarunkowa a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 5
Pracodawca postanowił przyznawać pracownikom nagrody za frekwencję oraz wydajność, finansując je ze środków obrotowych. Będą one miały formę kart podarunkowych (tzw. karty prepaid). Czy wartość (...)  »
Prawo do ulgi przy termomodernizacji w lokalu mieszkalnym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 4
W przedwojennym jednopiętrowym domu, w którym mieszkam, znajdują się wyodrębnione trzy lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy (garaż), z czego lokale mieszkalne na piętrze oraz na (...)  »
Prywatny samochód w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 5
Jednoosobową działalność gospodarczą prowadzę od połowy lutego 2022 r. Na jej potrzeby użytkuję swój prywatny samochód, którego nie wprowadziłem do firmy i za który opłacam (...)  »
Koszty reklamy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 12
Jednostki, aby zachęcić potencjalnych nabywców do zakupu oferowanych towarów lub usług, ponoszą wydatki na reklamę. W ramach podejmowanych działań reklamowych można m.in. prezentować dany towar (...)  »
PIT i VAT przy prywatnym najmie przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 20
W prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej korzystam z opodatkowania według skali podatkowej, jestem czynnym podatnikiem VAT. Posiadam także na własność mieszkanie niezwiązane z tą działalnością, które (...)  »
Jakie koszty składają się na koszt wytworzenia środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 12
Dla prawidłowego ujęcia środka trwałego w księgach rachunkowych ważne jest poprawne ustalenie jego wartości początkowej. W przypadku wytwarzania środka trwałego siłami własnymi jego wartością początkową (...)  »
Jeszcze warto pytać ZUS o ustalenie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 9
Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu i spełniająca warunki do uzyskania zasiłku chorobowego, z założenia może korzystać z tego świadczenia przez (...)  »
Konto bankowe wykorzystywane na potrzeby działalności
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 18
Zamierzam zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG. Czy na potrzeby prowadzenia firmy będę musiał zarejestrować konto firmowe? Czy będę mógł dokonywać płatności z posiadanego konta prywatnego? (...)  »
Skutki podatkowe sprzedaży rzeczy prywatnych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 5
Handel rzeczami używanymi prowadzony poza działalnością gospodarczą, dzięki dedykowanym takiej aktywności internetowym platformom i aplikacjom, które sprzyjają łatwości i transparentności zawieranych w tym celu transakcji, (...)  »
Limit kosztów w zeznaniu rocznym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 22
Osoba fizyczna za 2021 r. otrzymała dwie informacje PIT-11. W informacji, w której rozliczone są jej dochody z pracy, ma wykazane tzw. podwyższone koszty uzyskania (...)  »
Opodatkowanie zaliczek na dywidendę
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 5
Dywidenda to świadczenie wypłacane wspólnikom spółek kapitałowych tytułem wynagrodzenia za udzielenie kapitału. Prawo do dywidendy realizowane jest po zakończeniu przez spółkę roku obrotowego z dodatnim (...)  »
Limit kosztowy dla ubezpieczenia samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 22
Firma w działalności gospodarczej użytkuje własny samochód osobowy, który jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych. Wartość tego auta wynikająca z polisy AC nie przekracza kwoty (...)  »
Zakup samochodu
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 3
Zakupiłem samochód osobowy, który zamierzam wykorzystywać zarówno do celów firmowych, jak i osobistych. Czy używając go na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, muszę uznać ten (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.