Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
BIEŻĄCY NUMER
Zapewnienie pracownikom odpoczynku tygodniowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 1
Przepisy Kodeksu pracy nakazują zapewnienie pracownikom dwóch rodzajów odpoczynku: dobowego i tygodniowego. Jeżeli chodzi o odpoczynek tygodniowy, to art. 133 § 1 K.p. przewiduje, że (...) »
Rozpoczęcie działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 1
Działalność nierejestrową może prowadzić osoba, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Za niewykonywanie działalności gospodarczej należy przy tym uznać jej zawieszenie, (...) »
Skutki wystawienia faktury do paragonu bez NIP
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 21
W lipcu 2021 r. rozpocząłem prowadzenie działalności. Zatrudniony w firmie pracownik w dniu 20 lipca 2021 r. dokonał sprzedaży towaru dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności (...) »
Ujęcie w księdze rabatu dotyczącego towarów zakupionych w poprzednich miesiącach
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 13
Sprzedawca udzielił nam rabatu dotyczącego towarów handlowych, które kupiliśmy w maju 2021 r. Faktura korygująca dokumentująca przyznany rabat została wystawiona 30 czerwca 2021 r., a (...) »
Składanie deklaracji VAT w OSS w procedurze unijnej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 6
Od 1 lipca 2021 r. procedura MOSS została rozszerzona i stała się punktem kompleksowej obsługi (OSS). Podatnik, który chce skorzystać z procedury unijnej, powinien zarejestrować (...) »
Brak świadczenia pracy a stosowanie kosztów pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 5
Pracownik w maju br. nie przepracował ani jednego dnia - była to nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna. 19 maja 2021 r. z pracownikiem tym została rozwiązana umowa (...) »
Hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 20
Wynik finansowy spółki z o.o. za 2020 r. zakończył się zyskiem. Zgodnie z uchwałą wspólników podjętą w 2021 r. mamy go przekazać na kapitał zapasowy. (...) »
Ekwiwalenty i ryczałty pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 14
Wynagrodzenie za pracę ustalane jest zazwyczaj w stałej stawce miesięcznej lub godzinowej. Cechą charakterystyczną tej formy wynagradzania jest wyraźne określenie kwoty płacy przysługującej pracownikowi. Prawo (...) »
Wydruk e-ZLA dopiero po wysłaniu podpisanych dokumentów do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 2
Wystawiający zaświadczenie lekarskie (tzw. e-ZLA) przekazuje ubezpieczonemu wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego (tzw. wydruk e-ZLA) odpowiednio: na żądanie ubezpieczonego oraz w przypadku gdy (...) »
Wchodzą w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 24
31 lipca 2021 r. Katalog instytucji obowiązanych ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz (...) »
Dotacje na inwestycje z Funduszu Polski Ład
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 4
Na realizację zadań inwestycyjnych jednostka samorządu terytorialnego chce pozyskać wsparcie z rządowych pieniędzy w ramach Polskiego Ładu. Jakie inwestycje podlegają wsparciu? Czy trzeba mieć wkład (...) »
II próg podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 3
Jestem zatrudniony na umowę o pracę i jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą. Podatek z działalności opłacam według skali podatkowej. Z moich obliczeń wynika, że łączny dochód (...) »
"Zerowy" VAT-UE
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 3
Podatnik w lipcu br. nie dokonał żadnych transakcji wewnątrzwspólnotowych. Czy w tej sytuacji musi złożyć "zerową" informację podsumowującą VAT-UE? Czynny podatnik VAT zarejestrowany do dostaw (...) »
Zwolnienie z powodu utraty zdolności do wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 7
Pracownik, który jest niezdolny do wykonywania powierzonej mu pracy, nie może być dopuszczony do jej świadczenia. Wykonywanie obowiązków służbowych w sytuacji, gdy pracownik nie posiada (...) »
Projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 2
Do konsultacji społecznych trafił rządowy projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, która określa warunki nabywania prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego, zasady jego przyznawania i wypłacania. (...) »
VAT od przekazania na cele osobiste auta wykupionego z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 6
Na cele działalności gospodarczej planuję wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy. Z uwagi na to, iż samochód będzie wykorzystywany do celów mieszanych, z faktur za (...) »
Raporty ZUS za pracownicę na urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 8
Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim od 29 lipca 2021 r. Nasz zakład pracy nie jest uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, więc zasiłek macierzyński (...) »
ZUS przedsiębiorcy chorującego cały miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 22
Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą. Z tego tytułu opłacam składki ZUS na zasadach ogólnych. Nikogo nie zatrudniam. W czerwcu br. cały miesiąc byłem na zwolnieniu (...) »
Droga do zawodu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 12
Praca w księgowości niesłusznie jest kojarzona z nudą i rutyną. Tymczasem księgowym w codziennej pracy nie brakuje emocji, choćby ze względu na niestabilność przepisów, różnorodność (...) »
Od 31 lipca 2021 r. zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 17
Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ich katalog zostanie zmieniony z dniem 31 lipca 2021 r. Nowe podmioty będą musiały (...) »
VAT od dotacji dla producenta owoców
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 1
Za wadliwe należy uznać utożsamianie pomocy, której istota sprowadza się do pokrycia kosztów nieodpłatnego przekazania towarów (owoców) na rzecz uprawnionych jednostek z wynagrodzeniem, za podlegającą (...) »
Wyższe zwroty akcyzy za paliwo rolnicze
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 2
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przewiduje zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na (...) »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 24
AKCYZA OD PŁYNU DO E-PAPIEROSÓW Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse przypomina, że: "Każdy roztwór, którego charakter, skład i właściwości wskazują na to, że jest przeznaczony (...) »
Nowe zasady wnoszenia opłat od wniosków do KRS
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 3
Wnioski o wpis czy o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS, co do zasady, podlegają opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie wpisu do KRS w (...) »
Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej przy dotacji z urzędu pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 19
Złagodzono warunki ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy. Zniesiono warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających (...) »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 2
2.08.2021 r. (poniedziałek) mija termin przekazania sprawozdania finansowego za 2020 r. do Szefa KAS przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (termin przesunięty z 30 (...) »
Nieprawidłowości na sezonowych wyprzedażach
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 2
Trwa sezon wyprzedaży. W związku z tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że towar kupiony w atrakcyjnej cenie także można reklamować. Nie ma znaczenia, (...) »
Podstawa zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 11
Pracownik I część urlopu ojcowskiego (7 dni) na jego dziecko urodzone w lipcu 2020 r. wykorzystał w styczniu 2021 r. Następnie w czerwcu 2021 r. (...) »
Kiedy wakacyjna praca uprawnia do świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 9
W okresie wakacji część młodzieży decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej. Często jest to praca doraźna, zawierana na krótki okres, w ramach umowy zlecenia, która (...) »
Doradztwo w ramach usług audytu a VAT
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 3
Podatnik w związku ze świadczeniem usług doradczych nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 16 (...) »
Zapłata podatku po otrzymaniu upomnienia
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 10
Otrzymałem z urzędu skarbowego upomnienie do zapłaty podatku wykazanego w PIT-36 za 2020 r. Na uregulowanie zaległości podatkowej mam 7 dni. Czy przy obliczaniu tego (...) »
Informacja o okresie przechowywania akt
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 22
Pracownik wraz ze świadectwem pracy otrzymuje też informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Czy jeżeli pracownik zażąda wydania tej dokumentacji (w formie papierowej) od razu po (...) »
Zarządca sądowy dla nieruchomości wspólnej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 23
Jestem współwłaścicielem nieruchomości lokalowej. Z lokalu korzysta drugi współwłaściciel. Chciałbym, aby lokal został wynajęty, a czynsz z tego tytułu był rozdzielony między współwłaścicieli. Niestety, nie (...) »
Emerytura a stały zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 3
Pobieram stały zasiłek, który wypłaca mi ośrodek pomocy społecznej. Niedługo będę składał wniosek o emeryturę. Słyszałem, że po przyznaniu emerytury będę musiał oddać cały pobrany (...) »
Kiedy dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 16
W przypadku zbycia przedsiębiorstwa za niewystarczające uznać należy proste porównanie katalogu składników należących do zbywcy prowadzącego przedsiębiorstwo z listą składników przekazanych nabywcy. Chodzi przede wszystkim (...) »
Rozliczenie dochodu przy działalności w Polsce i Niemczech
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 21
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech. W Niemczech posiada sklep z polskimi towarami i tam się rozlicza. Czy sprzedaż na terytorium Niemiec (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Podatkowe rozliczenie umorzenia subwencji z PFR
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 1
Na gruncie podatku dochodowego powstanie przychodu do opodatkowania powiązane jest ze zdarzeniem, jakim jest umorzenie danego zobowiązania. W konsekwencji, o ile sam fakt otrzymania w (...)  »
Kolejne podmioty będą musiały przeciwdziałać praniu pieniędzy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 1
Z dniem 31 lipca 2021 r. rozszerzony zostanie katalog instytucji obowiązanych (IO). Muszą one wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obecnie do IO (...)  »
Zawieszenie działalności a przesyłanie JPK_V7M
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 22
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W marcu br. zawiesiłem działalność gospodarczą. Otrzymałem wezwanie z urzędu skarbowego o przesłanie JPK_V7M za miesiące od chwili zawieszenia działalności. Czy (...)  »
Zmiany w zakresie danych wykazywanych w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 6
Od 1 lipca 2021 r. zaczęło (w większej części) obowiązywać rozporządzenie MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w (...)  »
Umorzoną subwencję z PFR księguje się w przychody 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 1
Otrzymana w 2020 r. subwencja finansowa z PFR na dzień jej otrzymania powinna była zostać ujęta w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec PFR. Wykorzystać do (...)  »
Udzielanie dni wolnych na szczepienie przeciwko COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 1
Zasady udzielania zwolnień od pracy wynikają z różnych aktów prawnych. Część z nich uregulowana jest w Kodeksie pracy, inne zaś w ustawach odrębnych lub w (...)  »
Ewidencjonowanie w pliku JPK_VAT faktur wystawionych dla osób prywatnych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 4
Prowadzę sklep internetowy. Na rzecz osób fizycznych wystawiam faktury płatne tylko przelewem. Z uwagi na to sprzedaży tej nie ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Czy w (...)  »
Kolejne zmiany w pomocy antykryzysowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 1
Z dniem 23 lipca br. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, (...)  »
Od 1 lipca 2021 r. działa elektroniczny e-KRS
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 1
Przedsiębiorcy z KRS od 1 lipca 2021 r. muszą składać wszystkie wnioski do KRS drogą elektroniczną przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości. Został on w tym (...)  »
Zmiany w podatku VAT wprowadzane pakietem SLIM VAT 2
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 14
Pakiet SLIM VAT 2 ma na celu wprowadzenie przepisów, które mają uprościć rozliczanie VAT. Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet SLIM VAT, zaczął obowiązywać (...)  »
Każde biuro rachunkowe będzie musiało przeciwdziałać praniu pieniędzy od 31 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 13
Z dniem 31 lipca 2021 r. rozszerzony zostanie katalog instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy m.in. o małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo (...)  »
Korekty w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 6
W praktyce może zdarzyć, że plik JPK_VAT przekazany do urzędu skarbowego zawiera błędy. W takim wypadku podatnik ma obowiązek jego skorygowania. Z uwagi na to, (...)  »
Wykazywanie okresów nieobecności w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 7
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Ma ono istotne znaczenie dla późniejszego ustalenia stażu pracy danej (...)  »
Rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku od pomocy covidowej z PFR
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 1
W Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 1316 opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji (...)  »
Przeliczanie faktury w walucie obcej dokumentującej import usług
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 6
Otrzymałem od zagranicznej firmy fakturę dokumentującą import usług. Faktura wystawiona jest w euro i w złotówkach, według kursu ustalonego przez sprzedawcę. Według jakiego kursu przeliczyć (...)  »
Można już korzystać z gotowych klauzul w umowach powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 1
Bardzo często firmy oraz instytucje w ramach swojej działalności korzystają z usług innych zewnętrznych podmiotów, np. biur rachunkowych, informatyków, firm archiwizujących dokumenty, firm szkoleniowych itp. (...)  »
Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 14
Z początkiem lipca 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Na ich podstawie pojawił się kolejny typ spółki kapitałowej. Jest to prosta (...)  »
Planowane zmiany przepisów dotyczących MPP
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 14
W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT oraz ustawy Prawo bankowe, tzw. pakiet SLIM VAT 2, który ma na celu (...)  »
Podatkowe ulgi w programie Podatnik Bezgotówkowy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 1
W Ministerstwie Finansów trwają prace nad programem Podatnik Bezgotówkowy, o czym resort poinformował na swojej stronie internetowej (www.gov.pl). Jest on skierowany do tych firm, które (...)  »
Zmiany w sporządzaniu JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 2
Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszonym na swojej stronie internetowej (www.gov.pl/web/finanse) poinformowało, że dla rozliczeń podatku VAT za okresy lipiec - grudzień 2021 r. obowiązują aktualne (...)  »
Skanowanie faktur kosztowych w aspekcie księgowym i podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 13
Otrzymujemy faktury kosztowe w formie papierowej, a następnie skanujemy je i dokonujemy zapisów księgowych na podstawie skanów. Przechowujemy je także w tej formie (skanów). Czy (...)  »
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 3
W stosunku do czynności wykonywanych przez podatnika, polegających na świadczeniu usług obróbki i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, (...)  »
Listy obecności pracowników
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 18
W firmie prowadzona jest lista obecności. Czy mogą być na niej wpisywane informacje o przyczynach nieobecności pracowników, np. urlop, zwolnienie lekarskie, nieobecność nieusprawiedliwiona? Czy jednak (...)  »
Podmiot niebędący lekarzem a konieczność wymiany kas rejestrujących
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 1
Podatnicy świadczący m.in. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów od dnia 1 lipca 2021 r. muszą obowiązkowo ewidencjonować sprzedaż na (...)  »
Moment odliczenia VAT od zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 6
W dniu 25 maja 2021 r. dokonałem wpłaty zaliczki (na towar) w wysokości 800 zł. Tego samego dnia (tj. 25 maja br.) otrzymałem fakturę zaliczkową. (...)  »
Zasady podatkowego rozliczania know-how
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 5
Know-how to zespół wiadomości, zdolności, umiejętności oraz doświadczeń, które pozwalają na uzyskanie określonego rezultatu lub prowadzenie jakiejś działalności. Tego typu prawa własności intelektualnej mają zazwyczaj (...)  »
Oznaczenie "MPP" przy sprzedaży pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 11
Spółka z o.o. planuje sprzedaż samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, którego wartość przekracza 15.000 zł. Czy na fakturze dokumentującej tę transakcję trzeba (...)  »
Co księgowy powinien wiedzieć o badaniu sprawozdania finansowego?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 12
W wielu jednostkach trwa lub wkrótce rozpocznie się proces badania sprawozdań finansowych za 2020 r. przez biegłych rewidentów. Co warto wiedzieć o istocie takiego badania, (...)  »
Zasiłek z FUS za okres urlopu rodzinnego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 1
Do Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1321). Projektowane zmiany dotyczą wprowadzenia możliwości: (...)  »
Informacja dodatkowa dla różnych grup zatrudnionych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 7
Pracodawca jest obowiązany sporządzić dla pracownika, oprócz umowy o pracę, informację o warunkach zatrudnienia. Odnosi się ona do istotnych dla pracownika kwestii, których nie zawiera (...)  »
Wysłanie sprawozdania finansowego za 2020 r. do KAS przez osoby fizyczne
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 1
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. powinni przekazać to sprawozdanie, za pomocą środków komunikacji (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. i przekazanie go do KRS
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 14
W związku z utrudnieniami, które są konsekwencją pandemii koronawirusa, przesunięte zostały terminy realizacji obowiązków sprawozdawczych. W przypadku jednostek sektora prywatnego, których rok obrotowy jest tożsamy (...)  »
Zakup roweru elektrycznego w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 4
Zamierzam do mojej firmy (podatek liniowy, czynny podatnik VAT) kupić rower elektryczny, którym będę przez większą część roku dojeżdżał do biura oraz do klientów na (...)  »
WSTO od 1 lipca br.
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 6
Nowelizacja ustawy o VAT, której przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2021 r., uchyliła pojęcia "sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju" oraz regulacje odnoszące (...)  »
Procedura szczególna OSS
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 6
Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzyły funkcjonującą do końca czerwca 2021 r. procedurę MOSS o procedurę One Stop Shop (OSS). (...)  »
VAT z faktury od sprzedawcy wykreślonego z rejestru podatników
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 22
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W dniu 2 czerwca 2021 r. kupiłem towar handlowy. Transakcja została udokumentowana fakturą. W lipcu br. przed sporządzeniem rozliczenia VAT za (...)  »
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw w budynkach
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 20
Zarządzamy kompleksem nieruchomości. Podobno od lipca br. weszły w życie nowe regulacje nakładające obowiązek wpisu do rejestru dotyczącego źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach. (...)  »
Opłata administracyjna w leasingu a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 22
Przedsiębiorca korzysta z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Od leasingodawcy otrzymał fakturę dokumentującą opłatę administracyjną za wykonanie dodatkowych czynności polegających na udzieleniu organom (...)  »
Odpowiedzialność rodzica za szkodę wyrządzoną przez dziecko
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 23
Mój syn podczas zabawy z kolegami na skutek kopnięcia piłki uszkodził drzwi w samochodzie sąsiada. Zrobił to przypadkowo. Koszty naprawy okazały się zaskakująco wysokie. Ciężko (...)  »
Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 21
Zamierzamy zmienić pracownikowi miejsce pracy (inny magazyn w tym samym mieście), wprowadzić nieco niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego i dodać premię regulaminową. Raczej trudno będzie uzgodnić (...)  »
Zmiany w Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 2
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla (...)  »
Strata kwalifikowana w spółce z o.o. oznacza określone obowiązki dla jej władz
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 20
Funkcjonujemy w ramach spółki z o.o. Czy kapitał z aktualizacji wyceny uwzględnia się przy wyliczeniu straty kwalifikowanej w rozumieniu przepisów K.s.h.? Czy w tej kwestii (...)  »
Praca na etacie a forma opodatkowania działalności
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 5
Popularną formą łączenia aktywności zarobkowej osób fizycznych jest równoczesne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. W celu opodatkowania przychodów (...)  »
Sezonowe zatrudnienie w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 5
W związku z wyhamowaniem pandemii, a co za tym idzie znoszeniem obostrzeń dotyczących działalności hotelarskiej i gastronomicznej, większość osób pozostających w zatrudnieniu będzie z pewnością (...)  »
Termin odliczenia VAT z faktury za leasing
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 22
W czerwcu br. otrzymałam fakturę za ratę leasingu operacyjnego urządzenia, wystawioną w czerwcu br., z datą sprzedaży lipiec br. Czy VAT wynikający z faktury powinnam (...)  »
Wykazanie w ZUS RCA składki do PPK
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 8
Mamy w naszym zakładzie wdrożony pracowniczy plan kapitałowy. Pierwszą składkę do PPK naliczyliśmy i pobraliśmy od wynagrodzenia należnego za kwiecień 2021 r. Wynagrodzenie to zostało (...)  »
Zakres ulgi termomodernizacynej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 1
Zasady i warunki korzystania w pdof z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, polegającej na odliczaniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, (...)  »
Poprawa pomyłki w sprzedaży ujętej w kasie rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 6
W dniu 12 czerwca 2021 r. zarejestrowałam w kasie fiskalnej sprzedaż w wysokości 700.000 zł zamiast 700 zł. Błąd zauważyłam dopiero przy analizie raportu miesięcznego. (...)  »
Kto wypłaca świadczenia należne pracownikom?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 9
Pracownicy w razie choroby, macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem bądź innym chorym członkiem rodziny mają prawo do stosownych świadczeń chorobowych. To, kto jest (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości do końca roku
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 1
Rady gmin nadal mogą wprowadzać na swoim terenie zwolnienia z podatku od nieruchomości lub przedłużać termin ich płatności niektórym przedsiębiorcom oraz organizacjom pożytku publicznego. Dalsze (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.