Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 27 lutego 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 r., godz. 11:11 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.337 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 29.02.2024 r.
 • Kontrola w firmie - podatkowa, ZUS, Sanepid, Inspekcja Handlowa
poniedziałek - 04.03.2024 r.
 • Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
 • Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści?
czwartek - 07.03.2024 r.
 • Przegląd najnowszych interpretacji w podatku dochodowym
poniedziałek - 11.03.2024 r.
 • Zasady sporządzania i korekty świadectwa pracy
 • Przekształcenia, podziały i łączenia spółek po nowelizacji K.s.h.
28.02.2024 r. (środa) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania Rb-23PL za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu (...)
przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Wymagany jest tytuł prawny do nieruchomości, w której ma być firma
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 4
Planuję rozpocząć prowadzenie własnej firmy. Będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza (na podstawie zgłoszenia do CEIDG). Chciałbym zarejestrować ją w mieszkaniu, które wynajmuje mój znajomy. Czy (...)  »
Brak adresu działalności przy świadczeniu usług mobilnych
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 4
Chcę zarejestrować firmę, w ramach której będę świadczyła usługi masażu. Masaże będę wykonywać w miejscu wskazanym przez zmawiającego. Czy podczas rejestracji w CEIDG muszę obowiązkowo (...)  »
Lokal na aptekę ogólnodostępną
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 4
Jestem farmaceutą. Zamierzam otworzyć własną aptekę. Czy lokal, w którym będzie ona zlokalizowana, musi być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych? Czy przepisy regulują minimalną wielkość (...)  »
Sklep w lokalu mieszkalnym a zezwolenie na alkohol
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 4
Zamierzam wystąpić o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Jestem dopiero na etapie otwierania sklepu. Będzie on zlokalizowany w budynku mieszkalnym. Czy może to stanowić problem w (...)  »
Wpływ wysokości dochodów na odliczenia w PIT-ach  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 4
Większość osób uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, czyli m.in. z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz emerytur i rent, samodzielnie rozlicza się z (...)  »
Koszty pracownicze w zeznaniu rocznym  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 4
1) Przez cały 2023 r. pracowałem równolegle w dwóch zakładach. Jeden jest w miejscowości mojego zamieszkania i ten pracodawca stosował mi przy obliczaniu zaliczek na (...)  »
Ulga prorodzinna przy jednym dziecku  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 4
Od kilku lat jesteśmy małżeństwem. Przez cały 2023 r. wychowywaliśmy jedno wspólne 5-letnie dziecko (mamy wspólność majątkową). Łącznie nasze dochody za ten rok obliczone na (...)  »
Uznanie długu musi być pisemne
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 4
Przedsiębiorca skierował do swojego dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty zaległej faktury. W odpowiedzi dłużnik przesłał do swego wierzyciela wiadomość e-mail, w której przeprosił za nieuregulowanie (...)  »
Pozwanemu przysługuje środek zaskarżenia
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 4
Sąd doręczył mi nakaz zapłaty wydany na rzecz mojego kontrahenta. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że wykonał na moją rzecz usługę i wystawił fakturę na (...)  »
Zabezpieczenie w postępowaniu nakazowym
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 4
Spółce przysługuje wierzytelność w wysokości 80.000 zł z tytułu transakcji handlowych. Kontrahent spóźnia się z zapłatą już niemal 60 dni. Dowodem na istnienie należności jest (...)  »
Wydatki na samochód w uldze rehabilitacyjnej  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 4
Korzystanie w rocznym PIT z ulgi rehabilitacyjnej sprowadza się do obniżania podstawy opodatkowania o ustawowo określone wydatki. Osobami uprawnionymi do stosowania tej preferencji zasadniczo są (...)  »
Raty podatku od środków transportowych
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 4
Posiadam jeden samochód o dmc 5,5 tony. Czy wypełniając deklarację na podatek od środków transportowych, sam obliczam podatek i wpisuję jego wysokość w podziale na (...)  »
Deklaracja na podatek od środków transportowych w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 4
Wraz z dwoma kolegami założyliśmy spółkę cywilną. Do spółki wnieśliśmy ciągnik siodłowy z naczepą, od którego trzeba opłacać podatek od środków transportowych. Czy każdy z (...)  »
Czy komornik i syndyk składają deklaracje na podatek od środków transportowych?
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 4
Spółka z o.o. znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Obecnie posiada dwa samochody ciężarowe, dla których należy składać deklaracje podatkowe i regulować podatek. Jeden z (...)  »
Dokumenty zawierające informacje o pojeździe
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 4
Jako właściciel samochodu o dmc powyżej 3,5 tony pierwszy raz będę składać deklarację na podatek od środków transportowych (samochód kupiłem na początku stycznia 2024 r.). (...)  »
Wpływ zerowego PIT dla seniora na koszty w rocznym zeznaniu  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 4
Obydwoje z mężem jesteśmy wieku emerytalnym (62 lata i 66 lat), jednak nie pobieramy z tego tytułu żadnych świadczeń. Mąż prowadzi własną firmę (skala podatkowa), (...)  »
Koszty pracownicze w PIT przy chorobowym w trakcie roku  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 4
W 2023 r. uzyskiwałam przychody z umowy o pracę nie korzystając przy tym z żadnego zwolnienia od pdof. Jednak przez pierwsze 3 miesiące przebywałam na (...)  »
Składka zdrowotna w PIT ryczałtowca  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 4
1) W indywidualnej działalności gospodarczej od 2020 r. korzystam z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. W 2022 r. opłacałem składki zdrowotne według tzw. uproszczonej podstawy w wysokości (...)  »
Zeznanie liniowca z zawieszoną działalnością  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 4
Jestem liniowcem. Przez cały 2023 r. miałem zawieszoną działalność gospodarczą z uwagi na problemy rodzinne. Jednak zgodnie z umową najmu lokalu firmowego do upływu okresu (...)  »
Skutki bilansowe odstąpienia od dochodzenia odsetek od należności  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 4
Jednostka w październiku 2023 r. naliczyła kontrahentowi odsetki za zaleganie z zapłatą za sprzedane mu towary i wystawiła notę obciążeniową. W styczniu 2024 r. ustalono (...)  »
Ustanie powiązania w trakcie 2023 r. a sprawozdanie finansowe za ten rok  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 4
Spółka z o.o. w sierpniu 2023 r. sprzedała wszystkie udziały w innej spółce z o.o., która dla celów bilansowych była dla niej jednostką powiązaną. Czy (...)  »
Ujęcie w bilansie zobowiązania, które przedawniło się 1 stycznia 2024 r.  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 4
W księgach rachunkowych spółki z o.o. na dzień 31 grudnia 2023 r. figurowało zobowiązanie z tytułu zakupu. Od dnia 1 stycznia 2024 r. jest ono (...)  »
Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rocznym zeznaniu PIT?  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 4
Z roku na rok wzrasta zainteresowanie tzw. termomodernizacją. Popularności przedsięwzięć w tym zakresie sprzyjają przede wszystkim programy termomodernizacyjne oferujące różnorodne dofinansowania. Ponadto w podatku dochodowym (...)  »
Rozwój infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 4
Uczelnia publiczna planuje utworzyć infrastrukturę badawczą, która będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (komercyjnej). Jakie są możliwości pozyskania dofinansowania z Krajowego Planu Obudowy i Zwiększania (...)  »
Małe przetwórstwo z nowym terminem naboru
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 4
Prowadzę rolniczy handel detaliczny. Czy mogę wystąpić o wsparcie na rozwój tej działalności (fotowoltaika, pompa ciepła) z Krajowego Planu Odbudowy? Jaki jest poziom dofinansowania na (...)  »
Branżowe centrum umiejętności i maksymalne dofinansowanie
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 4
Podmiot jest zainteresowany pozyskaniem środków na utworzenie i funkcjonowanie branżowego centrum umiejętności. Czy przedsięwzięcie, które ma być dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy musi być (...)  »
Końcowa data poniesienia kosztów kwalifikowalnych
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 4
Wystąpię o wsparcie na realizację przedsięwzięcia związanego z małym przetwórstwem (inwestycja A1.4.1 KPO) dotyczącego rozpoczęcia prowadzenia sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Jaka jest końcowa (...)  »
Kiedy i w jaki sposób trzeba udowodnić prawo do odliczenia w PIT?  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 4
Wiele osób będących podatnikami pdof w sporządzanych rocznych zeznaniach podatkowych PIT może skorzystać z różnych preferencji. Taka premia podatkowa może mieć postać odliczenia od dochodu (...)  »
Wpływ terminu wypłaty na prawo do dofinansowania z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 4
Zatrudniamy pracownika niepełnoprawnego, na którego pobieramy z PFRON dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Pensje są wypłacane z przesunięciem terminu do 10. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc (...)  »
Wpłaty na PFRON a nowe orzeczenie pracownika
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 4
Firma wnosi wpłaty na PFRON z tytułu zbyt niskiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W dniu 15 grudnia 2023 r. pracownik dostarczył orzeczenie o przyznaniu mu (...)  »
Orzeczenie o niepełnosprawności pracownika wydane w innym kraju
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 4
Z tytułu zbyt niskiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wnosimy wpłaty na PFRON. W firmie zostanie zatrudniony pracownik z Ukrainy. Okazało się, że posiada on stopień (...)  »
Wystawianie informacji o obniżeniu wpłaty
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 4
Zajmujemy się sprzedażą odzieży roboczej, którą sami produkujemy. Do listopada 2023 r. byliśmy uprawnieni do wystawiania nabywcom informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON z (...)  »
Ulga na terminal  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 4
W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, korzystając z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej, prowadzę dwa zakłady usług fryzjersko-barberskich. Dla wygody klientów zdecydowałem się w (...)  »
Wpłaty na IKZE we wspólnym PIT-36  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 4
Prowadzę działalność gospodarczą, korzystając w niej z opodatkowania według skali i rozliczam się wspólnie w rocznym PIT z żoną pracującą na etacie. W PIT-36 za (...)  »
Rozliczenie roczne małoletniego dziecka  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 4
W 2023 r. nasz 16-letni syn roznosił gazetki promocyjne na podstawie umowy zlecenia. Już na początku stycznia br. jego zleceniodawca wystawił mu PIT-11. W informacji (...)  »
Obowiązek zapłaty odsetek
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 4
Spółka prowadzi serwis samochodowy. Najczęściej zapłata za usługi następuje w chwili odbioru samochodu z warsztatu, jednak niektórym kontrahentom są wystawiane faktury z odroczonym terminem zapłaty. (...)  »
Wierzyciel może naliczać wyższe odsetki
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 4
W ramach prowadzonej działalności świadczę usługi remontowo-budowlane. Umowy zawieram zarówno z przedsiębiorcami, jak i osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Wynagrodzenie zwykle płatne jest w częściach na (...)  »
Odsetki zgłaszane w przypadku upadłości
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 4
W toku wszczętego przez spółkę postępowania sądowego o zapłatę, pozwany (dłużnik) będący konsumentem ogłosił upadłość. Sąd zawiesił postępowanie, a spółka powinna zgłosić swoją wierzytelność wraz (...)  »
Realizacja szlachetnego celu w rocznym PIT  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 4
Tak jak to miało miejsce w latach poprzednich, również sporządzając roczne zeznania PIT za 2023 r., podatnicy pdof mogą przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku (...)  »
Forma prowadzenia i kod dla biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 4
W lutym br. chcę założyć firmę - biuro rachunkowe. Czy mogę je prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, na podstawie wpisu do CEIDG? Jakie PKD (...)  »
PKD dla usług informatycznych
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 4
Chcę świadczyć szeroko pojęte usługi informatyczne (obsługa serwerów, baz danych, naprawa komputerów, instalacja oprogramowania, doradztwo w zakresie związanym z infrastrukturą firmy). Jakie PKD powinienem wybrać (...)  »
Incydentalna zmiana działalności
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 4
Jesteśmy firmą, która prowadzi działalność handlowo-usługową (sprzedaż armatury sanitarnej). Chcemy dokonać zakupu samochodu osobowego, który następnie odsprzedamy kontrahentowi. Czy dla tej jednej transakcji powinniśmy dopisać (...)  »
Przeważające i poboczne PKD w działalności firmy
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 4
Otwieram własną działalność - firmę szkoleniową i konsultingową. Chciałabym jednak, żeby profil mojej firmy był szeroki. Jak w takim przypadku określić przeważający rodzaj działalności, a (...)  »
Nowości w rocznych zeznaniach PIT za 2023 r.  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 4
Tradycyjnie już z nowym rokiem rozpoczynamy publikację porad oraz artykułów związanych z dokonywaniem rozliczeń rocznych w zakresie pdof, czyli zeznań rocznych PIT. Będą się one (...)  »
Zeznanie do rozliczenia przychodów z odsetek  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 4
W swojej jednoosobowej działalności gospodarczej korzystam z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W listopadzie 2021 r. udzieliłam prywatnie kuzynce nieprowadzącej działalności gospodarczej pożyczki (...)  »
Roczny PIT a kwota zmniejszająca  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 4
W 2023 r., po kilku latach wychowywania dzieci, wróciłam do pracy zawodowej. Jednak w tym roku byłam zatrudniona jedynie przez 8 miesięcy - od maja (...)  »
Rozliczenie w VAT usług budowlanych wykonanych na terenie Niemiec
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 4
Podatnik A (firma budowlana niezarejestrowana do podatku VAT w Polsce ani w Niemczech) wykonuje usługi budowlane na nieruchomościach w Niemczech jako podwykonawca dla polskiej firmy (...)  »
Faktura za najem a MPP
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 4
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem fakturę za czynsz dzierżawny na kwotę 24.000 zł brutto. Na fakturze nie ma oznaczenia mechanizm podzielonej płatności. Czy w tej (...)  »
Odliczenie VAT z faktury VAT RR
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 4
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT (bar) dokonałem zakupu warzyw od rolnika ryczałtowego. Transakcję udokumentowałem fakturą VAT RR. Za fakturę zapłaciłem przelewem, ale w (...)  »
Obowiązek podatkowy w WDT
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 4
Podatnik VAT w dniu 4 grudnia 2023 r. wystawił fakturę dokumentującą WDT. Sama dostawa nastąpi w styczniu 2024 r. Czy w tej sytuacji obowiązek podatkowy (...)  »
Prezentacja w bilansie ulgi na złe długi  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 4
W trakcie 2023 r. jako wierzyciel niezapłaconych w określonym w ustawie o VAT terminie należności jednostka skorzystała z tzw. ulgi na złe długi, korygując VAT (...)  »
Czy podatnicy na estońskim CIT wykazują w bilansie podatek odroczony?  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 4
Spółka od 2023 r. rozlicza się na podstawie tzw. estońskiego CIT. Wspólnicy rozważają wypłatę zysku w 2024 r. Czy zasadne jest utworzenie rezerwy na podatek (...)  »
Ujęcie w bilansie sald na rachunku bieżącym dotyczących kredytu i środków VAT  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 4
Jednostka ma kredyt odnawialny w rachunku bieżącym. Umowa z bankiem dotycząca tego kredytu obowiązuje do połowy 2025 r. z możliwością jej przedłużenia. Na dzień bilansowy (...)  »
Gospodarowanie gruntami z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023, strona 4
Prowadzę działalność agroturystyczną. W celu zwiększenia atrakcyjności mojej oferty chciałbym nabyć kolejne nieruchomości, które graniczą z moim gruntem. Są to nieruchomości rolne. Dowiedziałem się, że (...)  »
KOWR nie ma obowiązku rozłożenia ceny na raty
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023, strona 4
Planuję przystąpić do przetargu nieruchomości rolnej organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Czy w przypadku zaoferowania najwyższej ceny konieczne jest jej uregulowanie jednorazowo? Stosownie do (...)  »
Zmiana wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023, strona 4
Otrzymałem zawiadomienie od Dyrektora Generalnego KOWR o zmianie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość nowej opłaty przewyższa ponad dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej (...)  »
Ustalenie wielkości pracodawcy we wniosku Wn-D
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 4
Zatrudniliśmy pracownika niepełnosprawnego. Spełniony jest efekt zachęty, w związku z tym będziemy wnioskować o dofinansowanie z PFRON do jego wynagrodzenia. W pozycji nr 9 wniosku (...)  »
Moment przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności przez nowo zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 4
W dniu 20 listopada 2023 r. zatrudniliśmy pracownika. W momencie zawierania umowy o pracę poinformował nas, że posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Potwierdzone to (...)  »
Każde nieprawidłowe wydatkowanie z ZFRON podlega dodatkowej wpłacie do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 4
Prowadzę zakład pracy chronionej i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kilka razy zdarzyło się, że korzystałem ze środków ZFRON, aby ratować płynność finansową zakładu. W (...)  »
Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka ustalana w oparciu o jego zarobki
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023, strona 4
Żona pracownika w maju 2023 r. urodziła dziecko. Ponieważ od razu wystąpiła do swojego pracodawcy z wnioskiem o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu (...)  »
Mimo ustalonej niezdolności do pracy renta może nie przysługiwać
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023, strona 4
Złożyłem wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Badał mnie już lekarz orzecznik ZUS i konsultant ZUS. Kiedy jest weryfikowany okres składkowy i nieskładkowy (...)  »
Gdy ujawnione e-ZLA na PUE ZUS ma status "wsteczne - do wyjaśnienia"
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023, strona 4
Pracownikowi zostało wystawione e-ZLA. Wraz z ujawnieniem tego dokumentu na platformie PUE ZUS naszego zakładu pracy pojawiła się informacja, że ma ono status "wsteczne - (...)  »
Renta rodzinna po kilku latach od śmierci męża
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023, strona 4
Gdy zmarł mój mąż będący na rencie z tytułu niezdolności do pracy, nie mogłam uzyskać prawa do renty rodzinnej, gdyż miałam wówczas niespełna 46 lat. (...)  »
Czy udział we wstępnych konsultacjach rynkowych wyklucza firmę z postępowania?
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 4
Zamawiający ogłosił, iż zamierza przeprowadzić wstępne konsultacje. Czy jeżeli my jako firma weźmiemy w nich udział, to później nie będziemy mogli brać udziału w postępowaniu (...)  »
Kiedy zamawiający musi sporządzić plan postępowań?
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 4
Jako zamawiający chcemy przygotować się do organizacji zamówień w nowym roku. Nie jesteśmy zobowiązani do przygotowania planu postępowań, jednak chcielibyśmy przygotować go fakultatywnie. Czy jest (...)  »
Podwykonawstwo w SWZ
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 4
Zamawiający przygotowuje się do rozpisania na początku nowego roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W specyfikacji warunków zamówienia chce zawrzeć zapisy o możliwości powierzenia zamówienia (...)  »
Konieczność przeprowadzenia analizy potrzeb w zamówieniach unijnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 4
Jednostka zobowiązana do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych będzie organizować przetarg nieograniczony na utylizację odpadów medycznych o wartości powyżej progów unijnych. Czy dla takich zamówień (...)  »
Ujęcie w księgach kompensaty różnic inwentaryzacyjnych  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023, strona 4
Firma handlowa przeprowadziła na dzień 30 listopada 2023 r. spis z natury towarów znajdujących się w magazynie. Ustalono, że wystąpiły nadwyżki i niedobory towarów o (...)  »
Możliwość rozwiązania umowy z firmą audytorską  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023, strona 4
Nasze sprawozdanie finansowe za 2023 r. podlega badaniu przez firmę audytorską. Umowę z taką firmą podpisaliśmy rok temu na 2 lata. Nie jesteśmy jednak zadowoleni (...)  »
Faktura za ratę leasingową na przełomie roku  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023, strona 4
W grudniu 2023 r. otrzymaliśmy i zapłaciliśmy fakturę za ratę leasingową dotyczącą stycznia 2024 r. Jest to leasing finansowy dla celów bilansowych i operacyjny dla (...)  »
Przejęcie wypłaty zasiłku przez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023, strona 4
Pracodawca na koniec listopada 2023 r. miał mniej niż 20 pracowników, w związku z tym zasiłki dla pracowników w 2024 r. będzie wypłacał ZUS. Kto (...)  »
Praca w szczególnych warunkach do 2008 r. a emerytura pomostowa
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023, strona 4
Mam skończone 62 lata. Udokumentowany przeze mnie staż pracy ogółem wynosi 47 lat, a pracy w szczególnych warunkach, przypadającej od 1 września 1979 r. do (...)  »
Zasiłek związany z rodzicielstwem dla ojca prowadzącego własną działalność
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023, strona 4
Prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu płacę składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Moja żona kilka dni temu urodziła syna, (...)  »
Kradzież środka trwałego a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 4
W biurach naszej firmy wykorzystywane były trzy profesjonalne kopiarki stanowiące podlegające amortyzacji środki trwałe. W związku z remontem pomieszczeń biurowych jedna z nich była przechowywana (...)  »
Wydatki na raty w kosztach podatkowych w przypadku utraty przedmiotu leasingu
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 4
Od marca 2022. r. przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykorzystywał w firmie ciągnik siodłowy z naczepą na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W sierpniu 2023 r. ciągnik (...)  »
Zlecenie ze studentem w pdof
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 4
Dwuosobowa spółka jawna, którą tworzy małżeństwo, zamierza zawrzeć umowę zlecenia ze swoim synem, który ma 21 lat i jest studentem. W imieniu spółki będzie ją (...)  »
Informacja PIT-11 dla osoby współpracującej
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 4
Mąż od kilkunastu lat prowadzi swoją jednoosobową działalność (w 2023 r. - skala podatkowa). W związku z dużą rotacją pracowników postanowiliśmy, że od sierpnia br. (...)  »
Dofinansowanie systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 4
Gmina przeprowadzi projekt przyczyniający się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia. Na jakie projekty infrastrukturalne może pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich z nowego (...)  »
Kwalifikowalność VAT i budowy przyłączy wodociągowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 4
Projekt gminy dotyczy budowy sieci wodociągowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (działanie 2.5). Czy VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny? Czy (...)  »
Monopol naturalny a pomoc publiczna
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 4
W spółce z o.o. 100% udziałów posiada gmina, która odpowiada za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne). Podmiot wystąpi o dofinansowanie (...)  »
Kryterium obligatoryjne oceniane zero-jedynkowo
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 4
Rozbudowa systemów wodociągowych - nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia to projekt, na który gmina pozyska wsparcie. Czy na etapie oceny wniosku o dofinansowanie (działanie (...)  »
Okres brany pod uwagę przy ustalaniu przychodu w działalności nieewidencjonowanej
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 4
Planuję prowadzić sprzedaż ozdób i stroików świątecznych. Chciałabym tego dokonywać w okresie od 27 listopada do 24 grudnia br. Planuję to robić w ramach działalności (...)  »
Na zabawkach oferowanych do sprzedaży musi znajdować się oznaczenie CE
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 4
Prowadzę sprzedaż towarów sprowadzanych z Chin. W okresie przedświątecznym będę miał w ofercie zabawki. Okazało się jednak, że nie posiadają one oznaczenia CE, tylko symbol (...)  »
Personalizowane zamówienia nie podlegają zwrotowi
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 4
Zajmuję się rękodzielnictwem. Otwieram sklep on-line, w którym będę sprzedawać swoje wyroby. W okresie przedświątecznym chciałabym sprzedawać ręcznie malowane bombki, w tym bombki personalizowane, robione (...)  »
Warunki w zakresie prowadzenia przedświątecznej sprzedaży żywego karpia
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 4
Posiadam stawy hodowlane. W grudniu 2023 r. chciałbym prowadzić na targowisku sprzedaż żywych ryb, głównie karpia. Jakich obowiązków należy w takim przypadku dopełnić? Czy dopuszczalne (...)  »
VAT od imprezy integracyjnej dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 4
Spółka z o.o. z okazji jubileuszu zorganizowała imprezę integracyjną ze środków obrotowych dla pracowników oraz ich rodzin. W ramach programu przewidziano gry integracyjne i konkursy. (...)  »
Sprzedaż nieruchomości w okresie korekty
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 4
W 2019 r. na potrzeby działalności opodatkowanej VAT nabyłem budynek (magazyn). Z tytułu tego zakupu odliczyłem VAT naliczony. Od 2019 r. nie ponosiłem żadnych nakładów (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu sprzętu przez rolnika
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 4
Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, zajmujący się uprawą zbóż i hodowlą zwierząt, zakupił glebogryzarkę ogrodową. Czy może odliczyć VAT wynikający z faktury zakupu? Jak (...)  »
Usługa budowlana w Polsce dla podmiotu z Anglii
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 4
Polska firma (podatnik VAT) wykonała usługę budowlaną polegającą na utwardzeniu dojazdu do działki kontrahenta z Anglii. Działka znajduje się w Polsce. Czy w tej sytuacji (...)  »
Czy należy zawrzeć umowę powierzenia z firmą sprzątającą?
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 4
Do sprzątania biurowca będącego własnością spółki zatrudniliśmy firmę sprzątającą. Osoby, które sprzątają biura, mogą mieć do czynienia z dokumentacją, np. znajdującą się na biurkach, pozostawioną (...)  »
Uprawnienia kontrolne administratora wybierającego firmę archiwizującą dokumenty
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 4
Postanowiliśmy zawrzeć umowę z firmą zajmującą się archiwizowaniem dokumentów. Chcemy mądrze wybrać, również po to, by zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Czy to prawda, że (...)  »
Umowy powierzenia zawiera administrator danych
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 4
Firma planuje powołać inspektora ochrony danych. Czy będzie mogła zobowiązać go do zawierania w imieniu administratora danych umów powierzenia z zewnętrznymi podmiotami? Czy zawsze powinien (...)  »
Zgłaszanie incydentów naruszenia danych przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 4
Chcemy zawrzeć umowę powierzenia z biurem rachunkowym. Jak uregulować w umowie powierzenia przetwarzania danych kwestię obowiązku zgłaszania przez biuro rachunkowe incydentów w zakresie ochrony danych? (...)  »
Przedsądowa szansa dla dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 4
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której projektuję i aranżuję wnętrza. W ostatnim czasie dwóch moich kontrahentów nie uregulowało wobec mnie ostatniej części należnego wynagrodzenia, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.