Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 grudnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 6.12.2021 r., godz. 12:42 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 114.157 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 09.12.2021 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT w interpretacjach podatkowych
 • Uprawnienia i obowiązki płatników składek w zakresie świadczeń z FUS
poniedziałek - 13.12.2021 r.
 • Co warto wiedzieć przed złożeniem PIT za 2021 rok?
czwartek - 16.12.2021 r.
 • Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
 • Ważne zmiany w przepisach emerytalno-rentowych
poniedziałek - 20.12.2021 r.
 • Formy opodatkowania w działalności gospodarczej w 2022 r.
 • Ulga podatkowa na nowe inwestycje objęta pomocą publiczną
06.12.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2021 r.
07.12.2021 r. (wtorek) mija termin:
wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2021 r.
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. (...)
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. (...)
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Zmiana przeznaczenia gruntu
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 4
Nabyłem prawo użytkowania wieczystego gruntu, który zamierzam przeznaczyć na działalność turystyczną. Zbywca wykorzystywał nieruchomość pod inną działalność i w związku z tym obowiązywała go stawka (...)  »
Zmienność opłaty rocznej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 4
Spółka zamierza zbyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkami usługowo-magazynowymi. Opłata roczna obciążająca obecnego użytkownika wynosi niemal 23.000 zł. Inny podmiot rozważa zawarcie ze spółką (...)  »
Użytkownik nie jest bezbronny wobec podwyżek
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 4
Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Opłatę roczną z tego tytułu uiszcza na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W ostatnim czasie spółka (...)  »
Proporcjonalność przy ustalaniu podstawy tylko w kapitale początkowym
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 4
Do kapitału początkowego miałam uwzględniony okres wychowywania dzieci jako nieskładkowy. Ponieważ niedługo ukończę powszechny wiek emerytalny, mimo iż nie musiałam, to złożyłam w ZUS wniosek (...)  »
Świadczenia emerytalno-rentowe nadal może przynosić listonosz
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 4
Od lat pobieram emeryturę, którą przynosi mi listonosz. Sąsiadka, która jeszcze nie pobiera świadczenia z ZUS, mówiła mi, że od stycznia 2022 r. będę musiała (...)  »
Gdy dziecko pracownika przebywa na kwarantannie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 4
W szkole u córki jednej z pracownic stwierdzono u nauczyciela COVID-19, tym samym uczniów klas, których uczył, skierowano na kwarantannę, w tym 8-letnią córkę pracownicy. (...)  »
Ekwiwalent za urlop przy wypłacie wynagrodzenia w następnym miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 4
Pracownik pełnoetatowy rozwiąże umowę o pracę z dniem 30 listopada 2021 r. Posiada on 6 dni niewykorzystanego urlopu. Przysługuje mu stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości (...)  »
Zajęcie wynagrodzenia po rozwiązaniu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 4
W dniu 29 października 2021 r. rozwiązała się umowa o pracę jednego z pracowników. Pracodawca wydał mu świadectwo pracy, a kilka dni później do firmy (...)  »
Rozliczenie pracy podjętej w czasie dyżuru domowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 4
Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym, od poniedziałku do piątku po 8 godzin. W sobotę na polecenie pracodawcy pracownik pozostawał w domu, w gotowości do (...)  »
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia gotówką
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 4
Pracownik, który dotychczas otrzymywał wynagrodzenie przelewem na konto bankowe, obecnie chce odbierać wynagrodzenie w gotówce. W tym celu złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk (...)  »
Kontrola może być prowadzona w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 4
Inspekcja Sanitarna zapowiedziała kontrolę w mojej firmie. Działa ona tylko w 3 dni w tygodniu, tj. w czwartki, piątki i soboty. Czy w takiej sytuacji (...)  »
Opłaty za czynności kontrolne przeprowadzane przez inspektorów z Inspekcji Sanitarnej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 4
Prowadzę hurtownię artykułów rolniczych i spożywczych. W zeszłym tygodniu przeprowadzona została w niej kontrola z Sanepidu. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenie wymagań (...)  »
Wypadek prezesa nie wstrzymuje kontroli
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 4
Z Państwowej Inspekcji Pracy otrzymaliśmy zawiadomienie o planowanej kontroli. W ubiegłym tygodniu prezes spółki uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Obecnie przebywa w domu na zwolnieniu lekarskim. Czy (...)  »
Powtórna kontrola tego samego organu
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 4
W tym roku w firmie już kilkukrotnie prowadzone były kontrole i wyczerpany został ich limit na ten rok. Właśnie otrzymałem zawiadomienie o kontroli z Inspekcji (...)  »
Renta rodzinna po osobie uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 4
Zmarł mój mąż, który kilka miesięcy temu uzyskał prawo do świadczenia przedemerytalnego. Ja mam 55 lat i nigdzie nie pracuję. Do tej pory oboje utrzymywaliśmy (...)  »
Niezdolność do pracy po ustaniu jednego, a przed podjęciem kolejnego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 4
Dostałem propozycję nowej, bardzo atrakcyjnej dla mnie finansowo pracy. Dlatego też z końcem miesiąca za porozumieniem stron rozwiązałem swoje dotychczasowe zatrudnienie. Dwa dni później byłem (...)  »
Wniosek o zasiłek macierzyński bez odpisu aktu urodzenia dziecka
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 4
Urodziłam syna dwa miesiące przed terminem wyznaczonym przez lekarza. Jako osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, podlegająca ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, zamierzam ubiegać (...)  »
Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłoszeń
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego zaczyna tworzyć własne procedury chroniące sygnalistów. Czy ma obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłoszeń naruszeń prawa? Podmioty prawne w sektorze prywatnym i publicznym (...)  »
Wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 4
Podmiot publiczny jest zobowiązany do opracowania i do wdrożenia procedur związanych ze zgłaszaniem naruszenia prawa. Czy wewnętrzne ścieżki do dokonywania zgłoszeń powinny być dostępne tylko (...)  »
Regulamin zgłoszeń wewnętrznych i działania następcze
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 4
Zakład zatrudnia powyżej 50 pracowników, w związku z tym zobowiązany jest opracować regulamin zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa. Czy taki regulamin wymaga konsultacji z pracownikami (...)  »
Zakres i definicja naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 4
Gmina przygotowuje się do opracowania i wdrożenia procedur dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa. Czy zakres zgłoszeń dotyczy tylko prawa unijnego, czy również krajowego? Na potrzeby dyrektywy (...)  »
Trzystopniowy system zgłoszeń naruszeń
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 4
Pracodawca przygotował projekt regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określający wewnętrzną procedurę zgłoszenia naruszeń prawa i podejmowania działań naprawczych. Czy pracownik, który zamierza zgłosić nieprawidłowość pracodawcy, musi najpierw (...)  »
Przymus radcowsko-adwokacki
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 4
Prezydent miasta decyzją orzekł o zakazie prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców i skreśleniu mojego ośrodka z ewidencji. Na wskazane rozstrzygnięcie (...)  »
Prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 4
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wojewódzki sąd administracyjny oddalił moją skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego. Nie zgadzam się z tym (...)  »
Podstawy wyłączenia sędziego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 4
Spółka wniosła skargę kasacyjną od niekorzystnego wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego. Z informacji uzyskanych w NSA wynika, że sprawa kasacyjna trafiła do składu orzekającego NSA, w (...)  »
Rozpoczęcie legalizacji starej samowoli budowlanej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 4
Firma wiele lat temu wybudowała budynek gospodarczy bez uzyskania wcześniejszego pozwolenia na budowę. Zastanawiamy się nad możliwością jego legalizacji. W jaki sposób przeprowadza się uproszczone (...)  »
Dokumenty wymagane przy zwykłej legalizacji
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 4
Chcemy rozpocząć postępowanie legalizacyjne budynku wybudowanego bez pozwolenia na budowę. Jakie dokumenty trzeba będzie dostarczyć organowi nadzoru budowlanego? Kiedy organ może odmówić zalegalizowania nam budowli? (...)  »
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 4
Spółka chce zgłosić do legalizacji samowolę budowlaną w procedurze uproszczonej. W załączanej dokumentacji należy wykazać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jak powinien wyglądać (...)  »
Wysokość opłaty legalizacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 4
Spółka posiada budynek gospodarczy wybudowany bez zgłoszenia i bez pozwolenia na budowę. Jakie są koszty postępowania legalizacyjnego? Czy istnieje ewentualnie możliwość rozłożenia opłaty legalizacyjnej na (...)  »
Ewidencja montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku firmowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 4
Zakupiliśmy system paneli fotowoltaicznych, który będzie zamontowany na dachu budynku firmowego. Czy wydatki związane z jego nabyciem i montażem, w tym odpowiedniego przygotowania dachu, należy (...)  »
Przeznaczenie kapitału zapasowego i rezerwowego w spółce z o.o. a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 4
Spółka z o.o. tworzy kapitał zapasowy i rezerwowy. Na co można przeznaczyć te kapitały? Czy można pokryć z nich zakup środka trwałego? Jeśli tak, to (...)  »
Potrącenie komornicze z wynagrodzenia w księgach
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 4
Do naszej firmy wpłynęło zawiadomienie od komornika o zajęciu wynagrodzenia jednego z pracowników na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Czy potrącenie z wynagrodzenia pracownika należy ująć w (...)  »
Rozliczenia związane ze środkiem trwałym sfinansowanym dotacją
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 4
Firma zakupiła środki trwałe, które zostały sfinansowane w całości dotacją z urzędu pracy na doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. To oznacza, że dokonywane od (...)  »
Umowa zlecenia między osobami prywatnymi
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 4
Osoba fizyczna wynajmująca lokal mieszkalny w ramach tzw. prywatnego najmu na jego remont po ostatnim lokatorze zamierza zawrzeć umowę zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej (...)  »
Sprzedaż po promocyjnej cenie w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 4
Mając problemy ze spadkiem poziomu sprzedaży wywołanym przedłużającą się pandemią, firma postanowiła poprawić swoje wyniki organizując w październiku br. akcję promocyjną w formie tzw. sprzedaży (...)  »
Zakup robota kuchennego a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 4
Firma działająca w branży reklamowo-marketingowej zatrudniająca 10 pracowników zamierza kupić kuchenne urządzenie wielofunkcyjne, które będzie służyło do przygotowywania przez nich posiłków. Z uwagi na jego (...)  »
Ustawowa odpowiedzialność długoterminowych dłużników
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 4
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jestem członkiem zarządu, w okresie ostatnich 2 miesięcy nie reguluje swoich bieżących zobowiązań, a kwota wymagalnych należności wynosi już niemal (...)  »
Ustalanie wysokości kary pieniężnej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 4
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął wobec spółki postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Niestety z zebranych dokumentów wynika, (...)  »
Uniknięcie sankcji finansowej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 4
W badanej przez Prezesa UOKiK sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ustalono, że w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych (...)  »
ZUS nie przeliczy z urzędu starej emerytury na nową
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 4
Od czerwca 2003 r., po ukończeniu 55 lat, nabyłam prawo do emerytury wcześniejszej ustalonej według starych zasad. Następnie od 2008 r. po osiągnięciu 60 lat (...)  »
500+ za pierwszy miesiąc należnego świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 4
Zamierzam ubiegać się o świadczenie 500+ na córkę, którą urodziłam w połowie sierpnia 2021 r. Czy mam szansę otrzymać to świadczenie począwszy od sierpnia 2021 (...)  »
Macierzyński w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 4
Po porodzie wykorzystałam pełny (roczny) okres należnego mi zasiłku macierzyńskiego, a następnie przeszłam na urlop wychowawczy. Obecnie jestem w drugiej ciąży. Czy fakt, iż urodzę (...)  »
Nieprzerejestrowanie pojazdu a obowiązek podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 4
W 2019 r. zakupiłem od ojca samochód dostawczy. Z uwagi na niską wartość transakcji zakup ten zwolniony był z podatku od czynności cywilnoprawnych. Praktycznie pojazd (...)  »
Składanie deklaracji podatkowej w przypadku pojazdu należącego do współmałżonka
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 4
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję samochód dostawczy, który jest zarejestrowany na moją żonę. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć deklarację na podatek od środków (...)  »
Czasowe wyrejestrowanie pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 4
Do opodatkowania podatkiem od środków transportowych zgłoszone zostały 4 samochody dostawcze. Jeden z nich w listopadzie 2021 r. zostanie czasowo wycofany z ruchu. Czy w (...)  »
Właściwość organu podatkowego w razie zmiany miejsca zamieszkania
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 4
Na podstawie wpisu do CEIDG prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której wykorzystuję 3 samochody dostawcze, za które opłacam podatek transportowy. We wrześniu 2021 r. zmieniłem (...)  »
Określanie limitu godzin dla pracownika niepełnoetatowego w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 4
Od 1 listopada br. zatrudnię kilku pracowników na część etatu. To będą pierwsi pracownicy przyjęci w mojej firmie na niepełny etat, dlatego nie mam doświadczenia (...)  »
Informacja dodatkowa dla pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 4
Planujemy zatrudnić do działu produkcyjnego w naszym zakładzie kilku nowych pracowników (od 1 listopada br.). Będą pracowali w systemie równoważnym, przy przedłużonym wymiarze dobowym do (...)  »
Ekwiwalent urlopowy dla niepełnosprawnego pracownika w pierwszym roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 4
Zatrudnialiśmy w firmie pracownicę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na okres próbny od 16 lipca do 15 października 2021 r. na 1/2 etatu. Świadczyła ona pracę (...)  »
Wynagrodzenie minimalne po powrocie do pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 4
Pracownica zatrudniona od 4 lat na czas nieokreślony, od 2019 r. korzystała najpierw ze zwolnienia lekarskiego, następnie po urodzeniu dziecka z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (...)  »
Nie można prowadzić biura rachunkowego bez rejestracji działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 4
Planuję rozpocząć świadczenie usług z zakresu rachunkowości. Na razie nie mam wielu klientów, więc na początek mój dochód nie będzie wielki. Czy mogę przez pierwsze (...)  »
Udostępnienie pracownikowi kwalifikowanego podpisu elektronicznego właściciela biura
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 4
Właściciel biura rachunkowego ma kwalifikowany podpis elektroniczny. Czy w sytuacji, gdy jest potrzeba użycia takiego podpisu przez pracownika biura, który nie ma własnego podpisu elektronicznego, (...)  »
Gdy klient biura chce ująć w kosztach podatkowych prywatne wydatki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 4
Klienci biura rachunkowego często chcą uwzględnić w kosztach podatkowych wydatki, których ujęcie w tych kosztach może zostać zakwestionowane przez urząd skarbowy, jako że wydają się (...)  »
Okoliczności wskazujące na ryzyko prania pieniędzy przez klienta biura
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 4
Prowadzimy biuro rachunkowe i obowiązuje nas ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jakie okoliczności mogą wskazywać, że klient biura dokonuje prania pieniędzy? Objęcie (...)  »
Klauzula informacyjna dla pracowników i ich rodzin dla celów ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 4
W firmie prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy jego członkowie powinni otrzymać klauzulę informacyjną zawierającą informacje określone w art. 13 RODO? Czy taką informację (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin przez ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 4
Jestem inspektorem ochrony danych w liceum ogólnokształcącym. W szkole prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przygotowujemy nowy regulamin ZFŚS. Czy od pracowników i ich rodzin (...)  »
Gromadzenie kserokopii dokumentów pracowników w ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 4
W ramach prowadzonego w zakładzie pracy funduszu świadczeń socjalnych część pracowników w celu wykazania np. swojej choroby czy sytuacji finansowej przynosi kserokopie różnych dokumentów. Czy (...)  »
Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków zakładowej komisji socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 4
Prowadzę zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy osoby będące członkami zakładowej komisji socjalnej muszą być pisemnie upoważnione do przetwarzania danych osobowych pracowników? TAK. Konieczność wydania takiego (...)  »
Sprzedaż firmowego mieszkania w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 4
Wykonuję działalność gospodarczą w zakresie usług ubezpieczeniowych. Biuro mojej firmy znajduje się w należącym do mnie lokalu mieszkalnym (odrębna własność), wprowadzonym do ewidencji środków trwałych (...)  »
Karnety sportowe dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 4
Ośrodek sportu i rekreacji postanowił przekazać pracownikom karnety do własnego obiektu sportowego (pływalni). Jakie skutki w podatku dochodowym wywoła to przekazanie zarówno po stronie pracowników, (...)  »
Dokonywanie korekty przychodów w ryczałcie ewidencjonowanym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 4
Osoba fizyczna korzystająca w prowadzeniu działalności gospodarczej z ryczałtu ewidencjonowanego zawiesiła tę działalność 1 października 2021 r. Przed zawieszeniem w dniu 30 września br. wystawiła (...)  »
Rozliczenie wydania bonów obniżających cenę kolejnych zakupów
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 4
Firma handlowa rozważa wdrożenie programu lojalnościowego, w ramach którego za zakup towarów w jej sklepach klienci otrzymywaliby bony o różnych nominałach, niewymienialne na pieniądze uprawniające (...)  »
Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 4
Szkoła jest uprawniona do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu edukacyjnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa, nie ma jednak osobowości prawnej. Czy może (...)  »
Wnioski z diagnozy jako element projektu edukacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 4
Jednostka oświatowa wystąpi o dofinansowanie projektu edukacyjnego ukierunkowanego na kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz wyposażenie szkolnych pracowni. Czy na potrzeby (...)  »
Dzienny opiekun nad dziećmi do lat 3 finansowany w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego chce ubiegać się o środki EFS na realizację projektu ukierunkowanego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (województwo (...)  »
Opóźnienie w złożeniu wniosku o dofinansowanie w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 4
Ze względu na pandemię jednostka oświatowa ma opóźnienie w przygotowaniu projektu edukacyjnego, który ma być dofinansowany ze środków EFS z rpo dla województwa. Czy nieterminowe (...)  »
Dofinansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 4
Szkoła podstawowa chce zorganizować dla dzieci dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz doposażyć bazę dydaktyczną. Projekt zostanie skierowany do uczniów z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Jakie projekty edukacyjne (...)  »
Zapomoga dla pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 4
W wyniku wypadku komunikacyjnego pracownik ma połamane kończyny dolne. Jak wynika z rozmowy z jego żoną, czeka go operacja i długa rehabilitacja. Aby wspomóc go (...)  »
Praca dekarza nie obliguje do opłacania składki na FEP
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 4
Zatrudniamy pracownika na stanowisku dekarza. W ramach swoich obowiązków pracownik pracuje przy pokrywaniu i naprawianiu dachów. Czy świadczona przez niego praca zalicza się do tzw. (...)  »
Zobowiązanie do zatrudnienia stażysty a zwolnienie z opłacania składek
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 4
Zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę osobę, która nie ma ukończonych 30 lat i bezpośrednio przed nawiązaniem stosunku pracy odbywała u nas 5-miesięczny staż (jako (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS studentki zatrudnionej jako niania
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 4
Niedługo kończy mi się urlop rodzicielski i będę musiała wrócić do pracy. Do opieki nad dzieckiem chcemy z mężem zatrudnić na podstawie umowy uaktywniającej 21-letnią (...)  »
Opłacanie składki na FGŚP za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 4
Zatrudniłam w firmie na kilka miesięcy osobę na podstawie umowy zlecenia. Czy powinnam opłacać za nią składkę na FGŚP? Składkę na FGŚP generalnie opłaca się (...)  »
Zwolnienie pracowników celem zawieszenia firmy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 4
W firmie zatrudniam 2 pracowników. Jeden z nich ma umowę o pracę na 1/2 etatu, drugi na 1/4. W związku z brakiem zleceń muszę dokonać (...)  »
Pracownica na macierzyńskim a wstrzymanie działalności
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 4
Na podstawie wpisu w CEIDG prowadzę zakład fryzjerski. Zatrudniam jedną pracownicę, która obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Sama mam problemy zdrowotne, zatem chciałabym na kilka (...)  »
Podatek od nieruchomości przy zawieszeniu działalności sezonowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 4
Prowadzę sklepik z pamiątkami w nadmorskiej miejscowości. Na okres jesienno-zimowy zamierzam zawiesić działalność. Czy w takiej sytuacji za lokal, w którym go prowadzę, będę musiał (...)  »
Okres, na jaki można zawiesić firmę w CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 4
Zamierzam dokonać zgłoszenia w zakresie zawieszenia prowadzonej działalności. Chciałbym wznowić ją z początkiem 2022 r., jednak nie wiem, czy w związku z sytuacją epidemiczną i (...)  »
Obowiązki znalazcy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 4
W siedzibie firmy został znaleziony smartfon o znacznej wartości. Po uruchomieniu telefonu stwierdzono, że nie ma w nim żadnych danych. Wywiesiliśmy ogłoszenie, ale od kilku (...)  »
Samoistne posiadanie cudzej nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 4
Przed kilku laty nabyłem zabudowaną nieruchomość gruntową usytuowaną nad jeziorem. W chwili zawarcia umowy sprzedaży nieruchomość była ogrodzona i wykorzystywano ją pod pole namiotowe. Po (...)  »
Zasiedzenie udziału we współwłasności
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 4
W wyniku spadkobrania stałem się współwłaścicielem przedwojennej kamienicy. Od niemal 30 lat pozostali współwłaściciele nie interesowali się nieruchomością. Ponosiłem koszty jej utrzymania oraz bieżących remontów. (...)  »
Jak uzyskać informację o wysokości przyszłej emerytury?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 4
Mam 52 lata i powoli zaczynam myśleć o przyszłej emeryturze. Słyszałam, że ZUS powinien co roku wysyłać do ubezpieczonych informację o stanie konta i wysokości (...)  »
Renta rodzinna a nowy związek małżeński
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 4
Jestem uprawniona do renty rodzinnej po mężu. ZUS przyznał mi rentę na stałe. Zamierzam ponownie wyjść za mąż. Czy muszę o tym informować ZUS i (...)  »
Zasiłek przy przerwie między różnymi umowami
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 4
Pracowałem na etacie przez wiele lat. Zatrudnienie ustało z dniem 30 kwietnia 2021 r. Od 5 maja 2021 r. podjąłem pracę w ramach umowy zlecenia. (...)  »
Wyznaczenie pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 4
Spółka z o.o. będzie składać odwołanie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym. Chce w tej sprawie ustanowić pełnomocnika. Czy wystarczy, że będzie to jej pracownik (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.