Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.810 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
wtorek - 11.04.2023 r.
 • Odsetki, kary i egzekucja, czyli konsekwencje niepłacenia podatków
 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2022 r.
przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Obowiązek złożenia wniosku upadłościowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 4
Od kilkunastu lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Pod koniec 2022 r. zacząłem mieć problemy finansowe, a w bieżącym miesiącu nie będę w stanie uregulować swoich (...)  »
Przedmioty nienależące do dłużnika w masie upadłości
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 4
Wierzyciel wniósł o ogłoszenie mojej upadłości. Wniosek został uwzględniony, a syndyk do masy upadłości zaliczył sprzęt specjalistyczny niestanowiący mojej własności. Przechowywałem go jedynie w siedzibie (...)  »
Losy najmu po ogłoszeniu upadłości
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 4
Rozważam złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mam zawartych kilka umów najmu nieruchomości na czas oznaczony, których nie mogę rozwiązać (...)  »
Rozliczenie wydatków na leki w uldze rehabilitacyjnej  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 4
Mam 33 lata i jestem osobą z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym (tzw. I grupa inwalidzka). Moja niepełnosprawność, oprócz ponoszenia wydatków na systematyczne zabiegi rehabilitacyjne, (...)  »
Zagraniczne składki ubezpieczeniowe w PIT za 2022 r.  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 4
Jestem pielęgniarzem. W okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. pracowałem na umowę o pracę za granicą w domach opieki dla osób starszych, a od (...)  »
PIT roczny podatnika z ulgą dla młodych  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 4
Mam 24 lata i w 2022 r. byłem od czerwca (tj. od miesiąca po obronie magisterki) do końca roku zatrudniony na umowę o pracę. Uzyskane (...)  »
Faktoring niewłaściwy w bilansie  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 4
Jednostka korzysta z faktoringu niewłaściwego, dzięki czemu utrzymuje płynność finansową. Jak należy wykazać w bilansie kwotę niespłaconej wierzytelności i zobowiązania dotyczące faktoringu niewłaściwego? Przy faktoringu (...)  »
Niewymagalne na dzień bilansowy wpłaty do PPK  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 4
W naszej jednostce wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane 10. dnia następnego miesiąca. W księgach do kosztów grudnia 2022 r. zaliczyliśmy wraz z wynagrodzeniami za (...)  »
NKUP, PNP i strata podatkowa a rachunek zysków i strat  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 4
W księgach rachunkowych zostały ujęte koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (NKUP) oraz przychody niepodatkowe (PNP). Czy należy je uwzględnić w rachunku zysków i (...)  »
Rezerwa na świadczenia pracownicze w pierwszym i kolejnych latach tworzenia  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 4
Pierwszy raz tworzymy rezerwę na świadczenia pracownicze na koniec 2022 r. Jak ująć jej wartość w księgach rachunkowych i bilansie sporządzanym według podstawowego wzoru? Jak (...)  »
Dodatkowy zwrot ulgi na dzieci w zeznaniu żony przedsiębiorcy-liniowca  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 4
Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w której korzysta z opodatkowania podatkiem liniowym. Jego żona uzyskuje wyłącznie dochody z pracy. Dochody żony za 2022 r. są (...)  »
Nadpłacona składka zdrowotna a PIT-28 za 2022 r.  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 4
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą, korzystając w niej od lat z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. W 2022 r. na potrzeby opłacania składek zdrowotnych przyjąłem tzw. uproszczoną podstawę (...)  »
Wspólny PIT małżonków, gdy jeden jest rolnikiem  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 4
W 2022 r. uzyskałam wyłącznie dochody ze stosunku pracy. Mój mąż natomiast jest rolnikiem i nie uzyskał w 2022 r. żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym. (...)  »
Podmioty uprawnione do składania wniosków na utworzenie branżowego centrum umiejętności
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 4
Organ prowadzący szkołę zawodową zamierza utworzyć branżowe centrum umiejętności. Czy dla pozyskania wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy wymagane jest, by przedsięwzięcie było realizowane przez co (...)  »
Dofinansowanie funkcjonowania BCU jako nowej placówki
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego (lider przedsięwzięcia) oraz szkoła zawodowa planuje utworzyć branżowe centrum umiejętności. Jakie działania w ramach utworzonego BCU będzie zobowiązany realizować ostateczny odbiorca wsparcia? (...)  »
Alokacja na konkurs dla 65 branż
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 4
Podmiot jest zainteresowany pozyskaniem środków na utworzenie i funkcjonowanie branżowego centrum umiejętności. Czy środki z Krajowego Planu Odbudowy są nadal dostępne dla 120 branż? Czy (...)  »
Utworzenie branżowego centrum umiejętności
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 4
Organizacja pracodawców oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe utworzy branżowe centrum umiejętności. Jakie działania z tym związane podlegają dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy, skoro (...)  »
Koszty wykazywane w PIT u korzystających z ulgi dla rodzin 4+  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 4
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, natomiast mąż uzyskuje dochody ze stosunku pracy. Jako rodzice 4 dzieci w trakcie roku korzystaliśmy z tzw. ulgi (...)  »
Dwa samochody w ramach jednej ulgi rehabilitacyjnej  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 4
Od lutego 2022 r. posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Wraz z mężem jestem współwłaścicielką dwóch samochodów osobowych - drugi został nabyty w kwietniu (...)  »
Ulga na studenta, który obronił magisterkę  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 4
Obydwoje z mężem pracujemy wyłącznie na etacie. Mamy dwoje dzieci - syna, który w 2022 r. ukończył 24 lata i małoletnią córkę. Syn w lipcu (...)  »
PIT-36 przy zawieszonej działalności  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 4
W okresie od 1 stycznia 2022 r. do chwili obecnej mam zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej. W okresie jej zawieszenia uzyskuję dochody (...)  »
Nieruchomości przeznaczone na działalność wśród dzieci i młodzieży
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 4
Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania oraz nauki i techniki. W wykorzystywanym w tym celu lokalu będzie prowadzona dodatkowo (...)  »
Zwolnienie nie może wskazywać podmiotu uprawnionego do skorzystania z niego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 4
Gmina uchwaliła zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości. Na podstawie zapisów możliwe jest jednoznaczne wskazanie podmiotów, które mogą z tej preferencji skorzystać. Czy takie uregulowania (...)  »
Modernizacja zabytkowego budynku celem późniejszej odsprzedaży znajdujących się w nim lokali
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 4
Firma nabyła kompleks budynków, który decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obecnie, na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę, przystąpiono do przebudowy (...)  »
Zwolnienie z opodatkowania budynków w posiadaniu zakładu pracy chronionej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 4
Firma wystąpiła o nadanie statusu zakładu pracy chronionej. Czy wszystkie nieruchomości będące w jej posiadaniu automatycznie zostaną zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości? Zwolnienie w (...)  »
Lokal na zakwaterowanie uchodźców
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 4
Uczelnia użyczyła jeden ze swoich budynków na cele zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. W związku z tym przekazano go spółce, która przygotowała go na przyjęcie przybyszów. (...)  »
Kto może rozliczyć swój PIT w sposób preferencyjny?  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 4
Podstawową regułą dokonywania rocznych rozliczeń z fiskusem na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest składanie przez podatników tego podatku korzystających ze skali podatkowej indywidualnych (...)  »
Czy anonimowy wniosek należy rozpatrzyć?
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 4
Jednostka dostała anonimowy wniosek o dostęp do informacji publicznej. Wnioskodawca podpisał się "anonimowy mieszkaniec". Adres internetowy, z którego został wysłany wniosek, również nie zawiera żadnych (...)  »
Przedłużenie terminu do udostępnienia informacji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 4
Organ otrzymał wniosek o dostęp do informacji publicznej. Sprawa jest dość skomplikowana. Czy od razu możemy przedłużyć termin na odpowiedź do dwóch miesięcy? Czy musimy (...)  »
Dostęp do informacji w siedzibie organu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 4
Do urzędu wpłynęła prośba o udostępnienie informacji publicznej w związku z naborem na wolne stanowiska w drodze konkursu. Wnioskodawca chciał otrzymać wgląd m.in. do protokołu (...)  »
Tryb informowania wnioskodawcy o błędnym skierowaniu wniosku
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 4
Organ nie jest właściwym adresatem do udzielenia informacji publicznej, o jaką ubiega się wnioskodawca. W jakim trybie należy go o tym powiadomić? Czy należy wydać (...)  »
Sposób rozliczenia straty firmowej w rocznym PIT  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 4
Przedsiębiorca w jednoosobowej działalności gospodarczej (zasady ogólne) poniósł straty podatkowe: w 2019 r - w wysokości 50.000 zł oraz w 2021 r. w wysokości 100.000 (...)  »
Uwzględnianie zwolnień z pdof w rocznym rozliczeniu  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 4
Osoba fizyczna, zatrudniona na tzw. etacie i prowadząca własną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, uprawniona jest zarówno do tzw. ulgi dla młodych, jak i do (...)  »
Likwidacja działalności a składka zdrowotna w PIT-28  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 4
W 2022 r. prowadziłem indywidualną działalność gospodarczą, korzystając z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Działalność tę zlikwidowałem z końcem czerwca 2022 r. W czasie, kiedy w 2022 (...)  »
Odsetki od prywatnej pożyczki udzielonej przez przedsiębiorcę  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 4
Jestem przedsiębiorcą (podatek liniowy). W 2021 r. prywatnie udzieliłem przyjacielowi niebędącemu przedsiębiorcą pożyczki w kwocie 35.000 zł. Pożyczka została mi zwrócona w grudniu 2022 r. (...)  »
Upadłość byłego przedsiębiorcy na wniosek wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 4
Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne przeciwko mojemu dłużnikowi z uwagi na brak składników majątku, z których możliwa byłaby egzekucja. Pod koniec postępowania dłużnik zamknął prowadzoną działalność (...)  »
Wpływ zgłoszenia wierzytelności na bieg przedawnienia
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 4
Kontrahent zalega z uregulowaniem kilku faktur wystawionych mu tytułem świadczonych usług. Najstarsza z nich stała się wymagalna niemal 2 lata temu. Wobec nieudanych rozmów ugodowych (...)  »
Potrącenie wierzytelności po ogłoszeniu upadłości
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 4
Jeden z naszych kontrahentów zaopatrujący się stale w naszej hurtowni często świadczył na naszą rzecz usługi naprawcze i remontowe. Za każdym razem wystawiał nam z (...)  »
Wydatki samochodowe i ulga rehabilitacyjna  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 4
Ulga rehabilitacyjna realizowana jest poprzez odliczanie od dochodu (bądź przychodu) w rocznym zeznaniu PIT ustawowo określonych wydatków. Jej beneficjentami są osoby posiadające status niepełnosprawnych w (...)  »
Uprawnieni do refundacji VAT w przypadku korekt w CEEB
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 4
Lokal, w którym mieszka wnioskodawca, jest ogrzewany gazem i kotłem węglowym. Czy gmina może przyznać dodatek do gazu w formie refundacji VAT, jeśli wnioskodawca w (...)  »
Kryterium dochodowe dla dodatku gazowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 4
Beneficjent spełnia kryterium dochodowe dla przyznania dodatku gazowego w formie refundacji VAT, bez uwzględnienia dodatku kombatanckiego. Jak oblicza się dochód przy ustaleniu prawa do dodatku (...)  »
Termin rozpatrzenia wniosku i czas na jego uzupełnienie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 4
Wniosek o refundację VAT został nieprawidłowo wypełniony. Czy gmina wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w trybie ustawy o świadczeniach rodzinnych? Ile czasu ma gmina na (...)  »
Wniosek o wypłatę refundacji VAT od gazu
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 4
Odbiorca paliw gazowych jest uprawniony do refundacji VAT od gazu. Gdzie i w jakim terminie może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia? Odbiorcy paliw gazowych w (...)  »
Beneficjenci dodatku gazowego nie zapłacą PIT
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 4
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje dodatki gazowe (refundacja VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.). Czy uzyskane przez beneficjenta dodatki stanowią przychód podatkowy? TAK. (...)  »
Decyzja tylko w przypadku odmowy dodatku
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 4
Gmina przyznaje refundację VAT dla odbiorców paliw gazowych. Czy odmowa przyznania zwrotu wymaga wydania decyzji administracyjnej? TAK. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta refundacji (...)  »
Rozliczenie w zeznaniu PIT przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 4
W 2022 r. w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dociepliłem fundamenty budynku jednorodzinnego, którego jestem współwłaścicielem wraz z żoną. Ponieważ jest to stary, przedwojenny budynek, wymieniłem na (...)  »
Realizacja ulgi dla rodzin 4+ w rocznym PIT  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 4
W działalności gospodarczej w 2022 r. korzystałem z opodatkowania podatkiem liniowym. Za ten rok jestem uprawniony do tzw. ulgi dla rodzin 4+, ale skorzystam z (...)  »
Wpłata na IKZE a PIT-36L  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 4
Od 2012 r. dokonuję wpłat na IKZE. Do końca 2021 r. byłem zatrudniony na etacie i rozliczałem je w PIT-37. Od lutego 2022 r. prowadzę (...)  »
Forma zawarcia umowy o pracę z obcokrajowcem
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 4
Zamierzam zatrudnić cudzoziemca. W związku z tym będę musiał dopełnić formalności związanych z uzyskaniem dla niego zezwolenia na pracę. W jakiej formie należy zawrzeć umowę (...)  »
Minimalny wymiar czasu pracy i wynagrodzenia dla cudzoziemca
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 4
Chciałbym wystąpić do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Czy przepisy regulują kwestię minimalnego wymiaru czasu pracy, jaki należy wskazać we wniosku? W (...)  »
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na przeszkolenie pracownika z zagranicy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 4
W firmie zatrudniłem cudzoziemca. Osoba ta bardzo dobrze wykonuje powierzone jej obowiązki. W związku z tym chciałbym ją awansować i skierować na szkolenie, które pozwoli (...)  »
Zmiana warunków pracy a konieczność uzyskania nowego zezwolenia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 4
Na podstawie zezwolenia na pracę zatrudniam cudzoziemca. Chciałbym trochę zmodyfikować warunki jego pracy i zakres świadczonych obowiązków. Czy muszę to zgłosić do urzędu, czy wystarczy (...)  »
Wsparcie OPP w PIT za 2022 r.  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 4
Sporządzając rozliczenia PIT za 2022 r., podatnicy pdof jak co roku mogą wskazać wybrane przez siebie organizacje pożytku publicznego (OPP) w celu przekazania im części (...)  »
Zaległy podatek od środków transportowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 4
Zakupiłem samochód dostawczy dla swojej firmy. Okazało się, że jego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, a nie zgłosiłam go do opodatkowania podatkiem od środków (...)  »
Rejestracja samochodu i dopuszczenie go do ruchu
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 4
Planujemy w spółce zakup samochodu dostawczego. Chcemy sprowadzić go z Niemiec. Na jakich zasadach powinniśmy dokonać jego rejestracji w Polsce? Czy dokumenty pojazdu powinny być (...)  »
Zawiadomienie o przeniesieniu własności pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 4
Nasza firma zakupiła nowy pojazd na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie w maju 2022 r. sprzedaliśmy poprzedni samochód użytkowany w firmie. Zapomnieliśmy jednak powiadomić starostę (...)  »
Użyczenie pojazdu nie zwalnia z obowiązku podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 4
Posiadam samochód o dmc powyżej 3,5 tony, od którego płacę podatek od środków transportowych. Chcę użyczyć ten samochód na kilka miesięcy mojemu znajomemu, który prowadzi (...)  »
Dokumentowanie niektórych ulg i odliczeń ujmowanych w rocznych zeznaniach PIT  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 4
Sporządzając roczne zeznania PIT, podatnicy pdof mogą dokonywać szeregu odliczeń zarówno od dochodu (przychodu), jak i od podatku, mogą także korzystać ze zwolnień od pdof. (...)  »
Termin na zgłoszenie wady
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 4
Prowadzę sprzedaż mebli biurowych. Niespełna rok po sprzedaży mebli osobie prowadzącej biuro rachunkowe, kupujący zażądał wymiany biurka i regału na nowe, ponieważ ich konstrukcja nie (...)  »
Domniemanie istnienia wady
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 4
Jestem właścicielem sklepu obuwniczego. Ostatnio otrzymałem reklamację obuwia sportowego, w którym po 10 miesiącach od momentu zakupu doszło do pęknięcia podeszwy. Kupująca żądała zwrotu zapłaconej (...)  »
Sprzedawca nie uniknie kosztów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 4
Niedawno otworzyłem sklep internetowy z zabawkami. Jeden z klientów w połowie grudnia 2022 r., 10 dni od daty doręczenia mu towaru, przesłał mi oświadczenie o (...)  »
Ujęcie straty w zeznaniu ryczałtowca  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 4
Jednoosobową działalność gospodarczą prowadzę od 2017 r. Do końca 2021 r. korzystałem w niej z opodatkowania na zasadach ogólnych - zarówno według skali podatkowej, jak (...)  »
Liniowiec z dochodami na skali  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 4
Prowadzę samodzielnie swoją firmę handlową korzystając z opodatkowania podatkiem liniowym. W 2022 r. poza dochodami z działalności gospodarczej uzyskiwałem opodatkowane według skali podatkowej dochody z (...)  »
Roczny PIT przy uldze dla seniora  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 4
Jestem wdową w wieku emerytalnym, jednak nie pobieram emerytury - zawiesiłam ją i uzyskuję dochody z pracy na etacie archiwistki. W trakcie 2022 r. nie (...)  »
Kwota zmniejszająca w zeznaniu  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 4
W 2022 r. po ukończeniu studiów podjęłam pracę na etacie w firmie, w której nadal pracuję. Jednak w 2022 r. byłam zatrudniona w sumie tylko (...)  »
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia niepełnosprawnej osoby współpracującej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 4
Z początkiem miesiąca zatrudnię pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. W ZUS będzie on traktowany jako osoba współpracująca. Czy będę mógł ubiegać się o dofinansowanie do (...)  »
Wnioskowanie o przywrócenie terminu w PFRON
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 4
W firmie zajmuję się rozliczeniami z PFRON, w tym m.in. składaniem wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Niestety firma stała się celem ataków hakerskich (...)  »
Prawo do dofinansowania w przypadku opóźnienia w opłaceniu składek
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 4
Korzystamy z dofinansowania z PFRON. Niestety zdarzyło się, że opłaciliśmy składki ZUS z 12-dniowym opóźnieniem. PFRON zwrócił się do nas o zwrot nienależnie pobranego dofinansowania, (...)  »
Koszty płacy a potrącenia komornicze
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 4
Zatrudniam trzech pracowników niepełnosprawnych i korzystam z comiesięcznego dofinansowania do ich wynagrodzeń wypłacanego z PFRON. Czy w przypadku dokonywania potrąceń komorniczych z pensji jednego z (...)  »
Prawo do złożenia wspólnego zeznania przez małżonków  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 4
Małżeństwem jesteśmy od kwietnia 2018 r. Obydwoje mieszkamy w Polsce i tutaj pracujemy na tzw. etatach. Żona w trakcie małżeństwa do października 2021 r. uzyskiwała (...)  »
PIT-39 przy sprzedaży działki ze stratą  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 4
W 2019 r. odkupiłem prywatnie od znajomego, który na stałe wyjeżdżał za granicę, działkę rekreacyjną nad jeziorem zabudowaną niewielkim domkiem. Domek ten wynajmowałem regularnie poza (...)  »
Umorzenie pożyczki w rocznym PIT  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 4
W sierpniu 2022 r. firma, w której pracował mąż, została zlikwidowana. Od tego czasu jest on osobą bezrobotną. W listopadzie 2022 r. wnioskowałam o umorzenie (...)  »
Wydatki osoby niepełnosprawnej a ulga rehabilitacyjna  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 4
Moja mama jest osobą na emeryturze z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu średnim (tzw. II grupa inwalidzka). Stan jej zdrowia w 2022 r. uległ znacznemu pogorszeniu (...)  »
Regionalna pomoc inwestycyjna na przygotowanie terenów inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki (inwestycja A1.2.2 Krajowego Planu Odbudowy). Czy (...)  »
Miliony na demonstracyjne projekty inwestycyjne OZE
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 4
W ramach projektu ma być opracowany model biznesowy na potrzeby uruchomienia społeczności energetycznej oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii (inwestycja B2.2.2 KPO). (...)  »
Środki na uzbrojenie terenu pod inwestycje
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 4
Gmina jako właściciel działek chce je uzbroić, wybudować hale produkcyjne i magazynowe, a następnie udostępnić je odpłatnie innym przedsiębiorcom, którzy będą realizowali nowe inwestycje. Czy (...)  »
Dotacje na wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 4
Urząd gminy jest zobowiązany do wdrożenia nowych przepisów w zakresie planowania przestrzennego, w tym przygotowania dokumentów strategicznych (np. strategii rozwoju). Czy można pozyskać dofinansowanie z (...)  »
Rozliczenia PIT za 2022 r. na start!  | PIT 2022
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 4
Po raz kolejny spotykamy się z naszymi Czytelnikami w ramach cyklu dotyczącego rocznych rozliczeń PIT. Porady i artykuły prezentowane w tym cyklu tradycyjnie już będą (...)  »
Zarzuty od nakazu zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 4
Doręczono mi nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zgodnie z jego treścią jestem zobowiązany do zapłaty 7.380 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach (...)  »
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 4
Prowadzę hurtownię z artykułami biurowymi. Większość klientów za zakupiony towar płaci od razu. Jedynie stałym kontrahentom wystawiam faktury z odroczonym terminem płatności. Ostatnio jeden z (...)  »
Postępowanie upominawcze nie zabezpieczy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 4
Wniosłem do sądu pozew o zapłatę przeciwko mojemu kontrahentowi, załączając do niego faktury podpisane przez pozwanego. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a nie (...)  »
Praca w wolną sobotę i niedzielę niezrekompensowana innym dniem wolnym od pracy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 4
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w podstawowej organizacji czasu pracy (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 00 -16 00 ). W grudniu br. (...)  »
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę w czasie choroby
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 4
Kilku pracowników firmy przebywa obecnie na zwolnieniu chorobowym. W przypadku jednego pracownika pracodawca dokonał wypowiedzenia umowy o pracę, ale pracownik poszedł do lekarza i następnego (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.