Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 r., godz. 14:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Udzielenie grantu na telepracę
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 4
Chciałbym przyjąć do pracy bezrobotną znajomą. Miałaby ona świadczyć pracę w formie telepracy. Czy mogę uzyskać dofinansowanie w tym zakresie? Jeśli tak, to na co (...)  »
Zatrudnienie pracownika po zakończeniu prac interwencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 4
Zamierzam wystąpić do urzędu pracy o skierowanie do firmy osoby bezrobotnej celem wykonywania prac interwencyjnych. Czy po zakończeniu ich trwania konieczne jest zatrudnienie takiej osoby? (...)  »
Środki z KFS na kształcenie pracowników-cudzoziemców
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 4
Zatrudniam w firmie pracownika z zagranicy. Chciałbym wysłać go na specjalistyczny kurs. Czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia na ten cel? TAK. Jest to możliwe. Wsparcie (...)  »
Liczba stażystów kierowanych do firmy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 4
Prowadzę biuro projektowe. Zatrudniam czterech pracowników (na umowę o pracę i w ramach zlecenia). Po zakończeniu roku akademickiego chciałbym przyjąć na staż kilku absolwentów uczelni (...)  »
Transakcja łańcuchowa, w której uczestniczą cztery podmioty
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 4
W transakcji uczestniczą cztery podmioty: Włoch (IT), Polak (PL1), Polak (PL2) i Holender (NL). Towar będzie bezpośrednio transportowany z Włoch do Holandii. Za transport towaru (...)  »
Ewidencjonowanie w kasie sprzedaży komputera dla osoby prywatnej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 4
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję sprzęt elektroniczny przedsiębiorcom. Nie posiadam kasy rejestrującej. Planuję sprzedać komputer osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy w tej sytuacji muszę (...)  »
Sprzedaż towaru do kraju trzeciego a VAT
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 4
Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT będzie sprzedawać towary z wysyłką do USA na rzecz osób prywatnych. Czy w tej sytuacji będzie zobowiązany do rejestracji jako (...)  »
Import usług związanych z samochodem
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 4
Zakupiłem od kontrahenta z Niemiec pakiet usług internetowych do auta wykorzystywanego do celów mieszanych. Jest to import usług. W jaki sposób powinienem rozliczyć VAT naliczony? (...)  »
Środki na termomodernizację z instrumentu REACT-EU
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 4
Gmina chce skorzystać ze środków z instrumentu finansowego REACT-EU na realizację projektu związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola). Co może obejmować projekt przy (...)  »
Procedury zakupowe w projekcie EFRR
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 4
Samorządowa jednostka jest podmiotowo zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie, którego przedmiotem jest usługa nadzoru inwestycyjnego w projekcie termomodernizacyjnym współfinansowanym z EFRR, (...)  »
Dochód w projekcie i metoda luki w finansowaniu
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 4
Projekt z zakresu efektywności energetycznej (termomodernizacja budynku m.in. wymiana okien, ocieplenie stropów, modernizacja systemów grzewczych) ma być dofinansowany ze środków EFRR w ramach regionalnego programu (...)  »
Roboty i materiały budowlane jako koszty kwalifikowalne
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o dofinansowanie projektu termomodernizacyjnego ze środków EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. Czy projekt musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego? (...)  »
Przedsiębiorca chory cały miesiąc opłaca składkę zdrowotną w pełnej wysokości
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 4
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG opodatkowaną podatkiem liniowym. Opłacam za siebie z tego tytułu do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne (na ogólnych (...)  »
Ćwiczenia wojskowe a składki ZUS przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 4
Jako przedsiębiorca wpisany do CEIDG opłacam do ZUS obowiązkowe składki społeczne oraz zdrowotną. Zostałem powołany na miesiąc do odbycia ćwiczeń wojskowych. Czy za ten okres (...)  »
Składki ZUS ze zlecenia wykonywanego przez studiującego syna
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 4
Prowadzimy z żoną działalność gospodarczą (drobne usługi ogrodnicze). Studiujący syn od czerwca 2022 r. będzie nam pomagał w prowadzeniu tej działalności. Zawrzemy z nim w (...)  »
Możliwość skorzystania z ulgi na start w razie wcześniejszego prowadzenia spółki
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 4
Od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2021 r. byłem wspólnikiem spółki komandytowej. Ponieważ w tym czasie pracowałem jednocześnie na podstawie umowy o pracę (...)  »
Sporządzenie raportu ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 4
Pracownik miał w kwietniu 2022 r. pięć godzin nieobecności usprawiedliwionych, za które jednak nie otrzymał wynagrodzenia. W jaki sposób pracodawca powinien wykazać te nieobecności w (...)  »
Zmiana indywidualnych zeznań podatkowych na wspólne  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 4
Za 2021 r. uzyskałem dochód wyłącznie z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, w wysokości przekraczającej II próg podatkowy. W marcu 2022 r. wysłałem do (...)  »
Obowiązek rozliczenia rocznego mimo braku PIT-11
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 4
Do końca marca 2021 r. pracowałem jako magazynier. Od kwietnia 2021 r. zmieniłem zakład pracy. Były pracodawca nie przekazał mi informacji o dochodach (PIT-11) za (...)  »
Odliczenie w PIT-37 składek niezapłaconych przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 4
W lutym br. otrzymałem od pracodawcy PIT-11, na podstawie którego w marcu br. sporządziłem rozliczenie roczne za 2021 r. Jednak niedawno dowiedziałem się, że pracodawca (...)  »
Alimenty jako przychód w zeznaniu podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 4
Od sierpnia 2021 r. jestem rozwiedziona. Mój były mąż wyrokiem sądu został zobowiązany do płacenia alimentów na naszą 4-letnią córkę w kwocie 500 zł miesięcznie (...)  »
Finansowe obciążenia przy sądowym dochodzeniu należności
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 4
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi geodezyjne. Kontrahent zalega z płatnością kilku faktur wystawionych mu tytułem świadczonych przeze mnie usług. Zamierzam skierować (...)  »
Wydatki związane z prowadzeniem mediacji
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 4
Wytoczyłem przeciwko mojemu dłużnikowi powództwo o zapłatę 50.000 zł. W odpowiedzi na pozew podniesiono zarzut potrącenia kwoty 30.000 zł i zawarto wniosek o skierowanie sprawy (...)  »
Powództwo przeciwegzekucyjne
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 4
Kancelaria obsługująca naszą spółkę skierowała wniosek o wszczęcie egzekucji kwoty 45.000 zł przeciwko naszemu dłużnikowi. Przed złożeniem wniosku do komornika dłużnik złożył nam oświadczenie o (...)  »
Rozliczenie straty ze zlecenia za rok poprzedni z dochodem za 2021 r.  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 4
Od kilku lat jestem na emeryturze, która jest głównym źródłem moich dochodów. Ponadto osiągam przychody z umów o pracę, zlecenia i o dzieło. W 2020 (...)  »
Prawo do ulgi przy termomodernizacji w lokalu mieszkalnym  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 4
W przedwojennym jednopiętrowym domu, w którym mieszkam, znajdują się wyodrębnione trzy lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy (garaż), z czego lokale mieszkalne na piętrze oraz na (...)  »
Ulga rodziców pełnoletnich dzieci  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 4
Jesteśmy małżeństwem i rodzicami dwójki pełnoletnich studentów w wieku 22 i 24 lata. Obydwoje w czasie wakacji pracowali. Córka pracowała w wypoczynkowej miejscowości jako kelnerka (...)  »
Firmowa składka zdrowotna a dochód osiągnięty z etatu  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 4
W 2021 r. prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, którą z uwagi na ponoszone straty zakończyłem we wrześniu ubiegłego roku. Jednocześnie w tym samym roku (...)  »
Zgłoszenie wynajmu prywatnych kwater
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 4
Mieszkamy w nadmorskiej miejscowości. Mamy duży dom. W sezonie wiosenno-letnim chcemy wynajmować kilka pokoi turystom. Czy musimy zgłosić ten fakt w urzędzie miasta? TAK. Taka (...)  »
Dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 4
W tym sezonie będziemy prowadzić pensjonat. Klika pokoi chcemy przystosować dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jakie wymagania trzeba w tym zakresie spełnić? Obiekty hotelarskie powinny (...)  »
Wysokość podatku od nieruchomości w agroturystyce
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 4
Od początku 2022 r. prowadzę gospodarstwo agroturystyczne. Wynajmuję pokoje turystom, przyrządzam posiłki, organizuję wycieczki. Czy w związku z tym, że część pomieszczeń służy działalności agroturystycznej, (...)  »
Działalność agroturystyczna nie musi być rejestrowana w CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 4
Razem z mężem prowadzimy gospodarstwo rolne. Chcemy otworzyć w nim agroturystykę. Czy oprócz wpisu do ewidencji wójta musimy rejestrować działalność gospodarczą np. w CEIDG? Działalność (...)  »
Zapłata za sanatorium w uldze rehabilitacyjnej  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 4
Z dniem 1 stycznia 2021 r. przeszedłem na emeryturę, posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (tzw. II grupa). W 2021 r. przebywałem na turnusie rehabilitacyjnym (...)  »
Odliczenia od podatku we wspólnym zeznaniu  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 4
Obydwoje z żoną uzyskujemy wyłącznie dochody opodatkowane według skali podatkowej: ja z działalności gospodarczej oraz z praw autorskich, a żona z umów o pracę oraz (...)  »
Faktyczne koszty w zeznaniu  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 4
Do swojego zakładu pracy dojeżdżam z sąsiedniej miejscowości. Od stycznia do września 2021 r. dojeżdżałam autobusem, a potem własnym samochodem. Łącznie na zakup imiennych biletów (...)  »
Rozliczenie działalności gospodarczej w zeznaniu rocznym  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 4
W 2021 r. prowadziłem indywidualną działalność gospodarczą oraz miałem 34% udziałów w spółce cywilnej. W obu firmach korzystałem z opodatkowania według skali podatkowej. Spółka z (...)  »
Opodatkowanie umowy pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 4
Jestem prezesem zarządu polskiej spółki kapitałowej, która jest częścią międzynarodowej grupy działającej w branży odnawialnych źródeł energii. Spółka zamierza zawrzeć odpłatną umowę pożyczki z powiązanym (...)  »
Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 4
Spółka będąca przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym zawarła umowę o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej od przedsiębiorcy, który na własnej działce wybudował na swoje potrzeby urządzenie wodociągowe zgodnie z (...)  »
Wyłączenie spod opodatkowania sprzedaży użytkowania wieczystego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 4
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma zamiar zbyć na podstawie umowy sprzedaży osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Obie strony umowy (...)  »
Odliczanie w rocznym rozliczeniu zagranicznych składek  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 4
Przez kilka miesięcy 2021 r. pracowałam w Polsce na umowę o pracę, a przez pozostałą część roku za granicą. Czy, rozliczając swoje dochody w rocznym (...)  »
Dochody małoletniego dziecka w rocznym PIT  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 4
W 2021 r. w okresie wakacyjnym nasza 16-letnia córka na podstawie umowy zlecenia była hostessą w centrum handlowym. W styczniu 2022 r. zleceniodawca wystawił jej (...)  »
PIT za 2021 r. w przypadku wdowy  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 4
Moja znajoma poprosiła mnie o pomoc w sporządzeniu rocznego zeznania podatkowego. Przez wiele lat była mężatką posiadającą z mężem wspólność majątkową i co roku składała (...)  »
Koszty pracownicze w zeznaniu  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 4
W 2021 r. uzyskiwałam wyłącznie dochody z pracy. Jednak w połowie września 2021 r. przeprowadziłam się do innej miejscowości i zmieniłam zakład pracy. Przy wypłacie (...)  »
Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 4
Organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe zamierza pozyskać środki EFS na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Zajęcia mają być przeprowadzane w trybie on-line przez nauczycieli spoza szkoły (...)  »
Środki EFRR na infrastrukturę edukacyjną
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 4
Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną ma być zlokalizowana na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego. Na jakie projekty inwestycyjne może pozyskać wsparcie organ prowadzący szkoły ogólnokształcące? Jaki wkład własny (...)  »
Formy wniesienia wkładu własnego w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 4
Wnioskodawca jest zobowiązany wnieść do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wkład własny. W jakiej formie może być wniesiony ten wkład? Czy mogą to (...)  »
Rozliczenie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 4
W projekcie współfinansowanym ze środków EFS uzasadniono zakup środków trwałych, które są bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu. Czy wydatki na zakup środków trwałych powyżej kwoty (...)  »
Przekazanie 1% podatku na rzecz OPP  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 4
W ramach działalności gospodarczej od niedawna zajmuję się usługowym przygotowywaniem zeznań podatkowych. Klienci bardzo często pytają o możliwość przekazania 1% podatku. Według jakich zasad podatnicy (...)  »
Rozliczenie ulgi na leki  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 4
W 2021 r. uzyskiwałam dochody wyłącznie z emerytury. Od września 2021 r. posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W związku ze stanem mojego zdrowia wymagane (...)  »
Termomodernizacja w domku letniskowym  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 4
Jestem jedynym właścicielem domu letniskowego spełniającego wymogi domu całorocznego, który wybudowałem na działce rekreacyjnej. W 2021 r. zainstalowałem w nim panele fotowoltaiczne o wartości 24.000 (...)  »
Firmowa składka zdrowotna w PIT-37  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 4
Od kilku lat pracuję na umowę o pracę. Dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą (podatek liniowy). Za 2021 r. w działalności odnotowałem stratę. Ponieważ w PIT-36L za (...)  »
Zawieszenie firmy z datą przyszłą bez profilu zaufanego
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 4
Planuję zawiesić firmę prowadzoną na podstawie wpisu do CEIDG. Czy mogę złożyć wniosek o zawieszenie firmy już po zawieszeniu, czy należy to zrobić z wyprzedzeniem? (...)  »
Kilka zmian na jednym formularzu CEIDG-1
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 4
Chcę zgłosić kilka zmian w CEIDG, tj. zmianę adresu zamieszkania i adresu do doręczeń, a także zmianę mojego nazwiska. Po rozwodzie wróciłam do nazwiska rodowego. (...)  »
Zgłoszenie w CEIDG powrotu do wspólności majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 4
Razem z mężem mieliśmy ustanowioną rozdzielność majątkową. Teraz chcemy powrócić do wspólności majątkowej. Czy fakt ten należy zgłosić do CEIDG? Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje (...)  »
Termin zgłoszenia zarządcy sukcesyjnego
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 4
Planuję powołać zarządcę sukcesyjnego dla mojej firmy wpisanej do CEIDG. W jakim terminie należy zgłosić zarządcę sukcesyjnego w CEIDG? Przedsiębiorca może ustanowić zarządcę sukcesyjnego albo (...)  »
Wybrane problemy w zakresie ulgi na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2021 r.  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 4
Do najczęściej uwzględnianych odliczeń w rocznych PIT-ach należy ulga prorodzinna, nazywana również ulgą na dzieci. W praktyce polega ona na dokonaniu odliczenia ustawowo dopuszczalnych kwot (...)  »
Wsparcie na doposażenie stanowiska pracy dla uchodźcy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 4
Prowadzę agencję reklamową. Chciałbym zatrudnić obywatelkę Ukrainy, która przybyła tu w związku z wojną toczącą się w jej kraju i posiada status uchodźcy. Czy w (...)  »
Wnioski o rejestrację oświadczenia złożone przed 29 stycznia 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 4
W połowie grudnia 2021 r. złożyłem do powiatowego urzędu pracy wniosek o rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy. Oświadczenie zostało zarejestrowane na okres 6 miesięcy. Czy (...)  »
PPK w przypadku obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 4
W firmie od półtora roku wdrożone są pracownicze plany kapitałowe. Na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy zarejestrowanego na nowych zasadach zatrudniłem obywatela Ukrainy w wieku (...)  »
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 4
Jeden z zatrudnionych w mojej firmie obywateli Ukrainy powiadomił mnie, że zamierza wyruszyć do swojego kraju z pomocą humanitarną. Przewiduje on również możliwość pozostania w (...)  »
Legalność pobytu na terytorium Polski
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 4
Zamierzam zatrudnić obywatela Ukrainy. Czy w obecnej sytuacji osoba taka musi posiadać (przedstawić mi) dokument potwierdzający jej prawo do legalnego przebywania w Polsce? Aby cudzoziemiec (...)  »
Wydatki samochodowe i ulga rehabilitacyjna  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 4
Z tzw. ulgi rehabilitacyjnej polegającej na odliczaniu od dochodu (bądź przychodu) w rocznym zeznaniu określonych wydatków korzystać mogą osoby posiadające status niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów (...)  »
Częste korzystanie ze zwolnień lekarskich a prawo do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 4
Pracownica niedługo ukończy 60 lat. W czasie zatrudnienia często korzystała ze zwolnień lekarskich. Czy będzie to miało wpływ przy ustalaniu dla niej prawa do emerytury? (...)  »
Wniosek o zasiłek czy dodatek pielęgnacyjny
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 4
Moja mama, mająca obecnie 65 lat, ze względu na swój stan zdrowia, który w ostatnim czasie uległ pogorszeniu, w lutym 2022 r. uzyskała orzeczenie o (...)  »
Chorobowe za pobyt w szpitalu za granicą
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 4
Zleceniobiorca uległ wypadkowi w pracy za granicą. Otrzymał stamtąd zaświadczenie o pobycie w szpitalu. Nie wziął od lekarza zwolnienia lekarskiego. Czy zaświadczenie, które posiada, wystarczy, (...)  »
Wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 4
Mój młodszy syn niedawno skończył rok życia. Słyszałam, że przysługuje mi na niego rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 12.000 zł. Nie złożyłam jednak jeszcze wniosku (...)  »
Darowizna przekazana na rzecz fundacji  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 4
Powadzę jednoosobową działalność gospodarczą, uzyskane dochody opodatkowuję według skali podatkowej. W 2021 r. przekazałem darowiznę pieniężną na rzecz fundacji pomagającej osobom chorym na stwardnienie rozsiane, (...)  »
Sprzedaż nagrody konkursowej w PIT  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 4
Uzyskuję wyłącznie dochody z pracy na etacie. W czerwcu 2021 r. w konkursie zorganizowanym przez lokalną telewizję wygrałem nagrodę w postaci roweru o wartości 3.500 (...)  »
Wydatki na pobyt opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 4
Wraz z mężem wychowujemy 12-letniego syna, który jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym (posiada orzeczenie o niepełnosprawności). Mąż pracuje na etacie, ja natomiast wykonuję drobne (...)  »
Rozliczenie dochodów emeryta będącego liniowcem  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 4
Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w której korzystam z opodatkowania podatkiem liniowym. Jednocześnie od września 2021 r. pobieram emeryturę i od tego momentu (...)  »
Dofinansowanie na projekty dotyczące rozwoju usług elektronicznych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 4
Gmina chce skorzystać ze środków z instrumentu finansowego REACT-EU na realizację projektu związanego z rozwojem usług elektronicznych w administracji. Co może obejmować projekt przy założeniu, (...)  »
Punkt selektywnego zbierania odpadów z dofinansowaniem z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 4
J.s.t. wystąpi o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z regionalnego programu operacyjnego. PSZOK będzie zlokalizowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy (...)  »
Dostęp do dofinansowania uzależniony od liczby mieszkańców
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 4
Projekt z regionalnego programu operacyjnego dla województwa dotyczy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Czy liczba obsługiwanych mieszkańców do 20 tys. dotyczy całego projektu, czy poszczególnych (...)  »
Podmiot publiczny i standardy dla platformy internetowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 4
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczy usług cyfrowych w administracji (platforma internetowa). Do jakich wymagań ma być dostosowana platforma? Podmiot publiczny (np. gmina) (...)  »
Pomoc de minimis na punkt napraw
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 4
Spółka komunalna wystąpi o dofinansowanie modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (utworzenie punktu napraw) z regionalnego programu operacyjnego. Otrzymała pomoc de minimis w latach 2020-2022 (...)  »
Ulga termomodernizacyjna w zeznaniu małżonków  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 4
Razem z mężem jesteśmy właścicielami domu jednorodzinnego, na dachu którego w 2021 r. zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną. W związku z tym we wspólnym zeznaniu PIT-37 za (...)  »
Wpłaty na IKZE u przedsiębiorcy  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 4
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą, w której w 2021 r. korzystałem z opodatkowania na zasadach ogólnych. W 2021 r. po raz pierwszy dokonywałem co miesiąc wpłat (...)  »
Obowiązek złożenia PIT-39  | PIT 2021
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 4
W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzę działalność gastronomiczną. W 2019 r. nabyłem z przeznaczeniem na potrzeby prywatnego najmu mieszkanie w stanie wymagającym kapitalnego remontu. Z (...)  »
Wydanie wtórników skradzionych tablic rejestracyjnych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 4
Skradziono mi tablice rejestracyjne z firmowego samochodu. Czy w takiej sytuacji muszę wystąpić o wydanie tablic z nowymi numerami, czy mogę otrzymać tablice z dotychczasowymi (...)  »
Wycofanie pojazdu z ruchu po złożeniu deklaracji na podatek transportowy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 4
W lutym 2022 r. złożyliśmy deklarację na podatek transportowy, uwzględniając w niej 4 pojazdy objęte obowiązkiem podatkowym. W chwili obecnej jeden z pojazdów został czasowo (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.