Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 września 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 93.501 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 23.09.2021 r.
 • Jak wypełniać dokumenty rozliczeniowe do ZUS?
poniedziałek - 27.09.2021 r.
 • Rozliczenia w podatku dochodowym w związku z podróżami firmowymi
czwartek - 30.09.2021 r.
 • Zmiany w VAT od 1 października 2021 r.
 • Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców
poniedziałek - 04.10.2021 r.
 • Umowy cywilnoprawne w aspekcie ubezpieczeń w ZUS
20.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2021 r. - dysponenci części budżetowych
21.09.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za sierpień 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
27.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2021 r. - Prezes KRUS
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Wyznaczenie pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 4
Spółka z o.o. będzie składać odwołanie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym. Chce w tej sprawie ustanowić pełnomocnika. Czy wystarczy, że będzie to jej pracownik (...)  »
Możliwość wycofania odwołania
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 4
Jako wykonawca wnieśliśmy odwołanie od decyzji zamawiającego o odrzuceniu naszej oferty. Obecnie zastanawiamy się nad wycofaniem odwołania. Do kiedy można cofnąć odwołanie i w jakiej (...)  »
Braki formalne odwołania
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 4
Jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność brałem udział w postępowaniu na dostawę oprogramowania. Chcę złożyć odwołanie od decyzji zamawiającego. Jak powinno wyglądać odwołanie? Czy zostanie przez (...)  »
Forma wniesienia odwołania przez wykonawcę
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 4
Bierzemy udział w przetargu na przygotowywanie posiłków dla osób przebywających w miejskim ośrodku pomocy rodzinie. Chcemy wnieść odwołanie od niekorzystnej dla nas decyzji zamawiającego. Czy (...)  »
Rozliczenie w księgach umorzonej subwencji z PFR przeznaczonej na zakup środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 4
W 2020 r. otrzymaliśmy subwencję finansową z PFR, którą przeznaczyliśmy m.in. na zakup środka trwałego. W 2021 r. uzyskaliśmy informację o umorzeniu 75% tej subwencji. (...)  »
Wybór roku obrotowego jednostki
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 4
Jednostka rozpoczynająca działalność gospodarczą musi ustalić rok obrotowy. Czy wybór roku obrotowego innego niż kalendarzowy jest przewidziany wyłącznie dla spółek kapitałowych? Czy spółka cywilna lub (...)  »
Smartfon zakupiony na raty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 4
Na potrzeby firmy zakupiłem smartfona, za który zobowiązanie w kwocie 2.800 zł zostanie uregulowane w ratach. W jaki sposób należy ująć ten wydatek w księgach (...)  »
Nowości przy zleceniu lub powierzaniu zadań przez podmioty publiczne
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 4
Gmina zleci realizację zadania publicznego finansowanego ze środków publicznych organizacji pozarządowej. Czy zlecenie zadania wymaga określenia w umowie warunków służących zapewnieniu dostępności architektonicznej osobom ze (...)  »
Koordynator dostępności w jednostkach organizacyjnych gminy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 4
Burmistrz gminy wyznaczył osobę do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Czy koordynator jest odpowiedzialny za dostępność tylko w urzędzie (...)  »
Przedsiębiorstwo będące własnością gminy i obowiązek zapewnienia tłumacza migowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 4
Przedsiębiorstwo w 100% stanowi własność gminy. Czy podlega zastosowaniu podmiotowemu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności zapewnienia swoim klientom tłumacza migowego? (...)  »
Kto określa warunki służące zapewnieniu dostępności cyfrowej?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 4
Udzielając zamówień publicznych, urząd gminy jest zobowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kto odpowiada za określenie wymagań (...)  »
Częściowo umarzalna pożyczka z Funduszu Dostępności na instalację windy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 4
W urzędzie ma być zainstalowana winda dla dostosowania budynku użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Jaka jest intensywność wsparcia z Funduszu Dostępności na (...)  »
Usługi montażowe a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 4
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której montuję m.in. zadaszenia tarasowe i pergole. Usługi świadczę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy jeżeli za wszystkie usługi (...)  »
Stosowanie oznaczenia GTU_12
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 4
Jestem podatnikiem VAT. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie szkoleń pracowników dotyczących szkoleń bhp oraz nadzoru i obsługi w zakresie bhp. Czy usługi te podlegają oznaczeniu (...)  »
Oznaczenie GTU przy transporcie towarów
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 4
Pracownicy naszej spółki, w ramach umowy ze spółką turystyczną, za pomocą wózków ciągnionych ręcznie dostarczają do działu gastronomii tej spółki produkty (żywność, pamiątki). Czy faktury (...)  »
Obowiązek podatkowy przy usługach krótkotrwałego zakwaterowania
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 4
Nabyłem apartamenty w miejscowości nadmorskiej, które będę wynajmował turystom. Kiedy w takim przypadku powstanie obowiązek podatkowy oraz jaką stawkę VAT powinienem stosować do tych usług? (...)  »
Wydatki związane z poszukiwaniem nieruchomości a firmowe koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 4
Spółka z o.o. w jednym z województw, z którego pochodzi najwięcej jej klientów, poszukuje budynku na uruchomienie swojego oddziału, korzystając przy tym z lokalnej agencji (...)  »
Obciążenie firmowych kosztów zaliczką na pracownicze wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 4
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudniam w niej 12 pracowników. Pracownicy otrzymują wynagrodzenia zgodnie z regulaminem pracy w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Ponieważ moi klienci w (...)  »
Sprzedaż za złotówkę w przychodach firmy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 4
Nasza firma działa w branży handlowej. W celu poprawy wyników sprzedaży rozważa dokonywanie sprzedaży określonych towarów za symboliczną złotówkę. Czy jednak taka sprzedaż nie zostanie (...)  »
Ulga rodzica pełnoletniego dziecka z zerowym PIT
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 4
Nasza pełnoletnia córka będąca studentką (21 lat) pracowała w czasie wakacji jako wychowawca kolonijny na podstawie umowy zlecenia, korzystając z tzw. zerowego PIT dla młodych, (...)  »
Ogrzewanie gazowe w lokalu znajdującym się w budynku wielorodzinnym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 4
Posiadam spółdzielcze prawo do lokalu, który znajduje się w budynku wielorodzinnym. W budynku w ubiegłym roku zamontowałem dwufunkcyjny piec gazowy służący do podgrzewania wody i (...)  »
Zgłoszenie do CEEB budynku, w którym działa kilka źródeł ciepła
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 4
W budynku jednorodzinnym zamontowane jest więcej niż jedno źródło ogrzewania. Czy w tym przypadku powinienem dla każdego z nich złożyć osobno deklaracje? NIE. Właściciel bądź (...)  »
Można uniknąć sankcji za niezłożenie w terminie deklaracji do CEEB
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 4
Z początkiem lipca br. zakończyliśmy budowę budynku biurowego. W tym samym czasie nastąpiło uruchomienie kotła gazowego służącego do podgrzewania wody. Właśnie dowiedzieliśmy się, że powinniśmy (...)  »
Budynek mieszkalny częściowo wykorzystywany na potrzeby firmy a CEEB
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 4
Posiadam budynek jednorodzinny, w którym zamieszkuję wraz z rodziną. W budynku tym zlokalizowany jest mały sklep spożywczy. Zarówno ten sklep, jak i pozostała część mieszkalna (...)  »
Zasady współpracy na podstawie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 4
Jestem właścicielem salonu sprzedaży i zatrudniam pracowników na podstawie umowy o pracę. Chciałbym również nawiązać współpracę na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności (...)  »
Ograniczona swoboda regulowania zasad wypowiedzenia zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 4
Rozpoczynam działalność w zakresie doradztwa finansowego. Chcę przygotować wzorcowe warunki umowy zlecenia na czas określony, na podstawie których chciałbym współpracować z przyszłymi kontrahentami. Czy mogę (...)  »
Success fee jako wynagrodzenie uzależnione od wyniku
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 4
Mam zamiar zawrzeć umowę zlecenia, przedmiotem której będzie pośrednictwo w wynajęciu powierzchni usługowo-handlowej, z przeznaczeniem na prowadzenie salonów optycznych w centrach handlowych na terenie kilku (...)  »
Ewidencjonowanie faktury zakupowej bez VAT
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 4
Spółka z o.o. zakupiła nieruchomość w dniu 17 czerwca 2021 r. (data sporządzenia aktu notarialnego i przeniesienia własności). Dostawa ta była zwolniona z VAT. Nieruchomość (...)  »
Czy kaucja podlega opodatkowaniu VAT?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 4
Spółka jest producentem betonu towarowego. Zawiera ona m.in. umowy, na podstawie których wytwarza i/lub dostarcza na rzecz polskich odbiorców beton towarowy. Celem zabezpieczenia roszczeń spółki (...)  »
Skutki w VAT przekazania dziecku zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 4
Podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych w zakładzie. Do działalności wykorzystuje środki transportu, urządzenia techniczne i maszyny. Podatnik planuje rozszerzenie (...)  »
Usługi przechowywania opon a oznaczenie GTU
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 4
Prowadzę indywidualnie działalność - zakład wulkanizacyjny. W ramach tej działalności świadczę m.in. usługi naprawy ogumienia, a także usługi sezonowej wymiany ogumienia. Dodatkowo oferuję usługę przechowywania (...)  »
Wynagrodzenie uwzględniane przy ustalaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 4
Zamierzam ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Biorąc pod uwagę cały okres mojej aktywności zawodowej, bywały lata, że zarabiałem bardzo dobrze, (...)  »
Zasiłek opiekuńczy przy planowanej przerwie placówki
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 4
Od 16 sierpnia 2021 r. w żłobku, do którego uczęszcza mój syn, rozpoczęła się planowana przerwa wakacyjna. Ze względu na COVID-19 żadna placówka zastępcza nie (...)  »
Emerytura od osiągnięcia wieku
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 4
Czekam na przyznanie przez ZUS emerytury. Wniosek w tej sprawie złożyłem pod koniec lipca 2021 r. Czy organ rentowy emeryturę za lipiec br. przyzna od (...)  »
Początek okresu niezdolności do pracy na e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 4
Pracownica, świadcząca pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, zemdlała w domu w piątek po południu, po powrocie z pracy. Lekarz (...)  »
Liczba ubezpieczonych w ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 4
Od 1 do 31 lipca 2021 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym (na co wyraziliśmy mu zgodę). W połowie lipca br. wypłaciliśmy mu premię za (...)  »
Zmniejszenie etatu i pensji a składki ZUS ze zlecenia w innej firmie
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 4
Obecnie jestem zatrudniona na pełny etat i jednocześnie w innej firmie wykonuję umowę zlecenia. Od wynagrodzenia ze zlecenia zleceniodawca potrąca mi jedynie składkę zdrowotną. Pracodawca (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS syna zatrudnionego na etacie w firmie matki
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 4
Prowadzę własną działalność gospodarczą. Chcę zatrudnić w firmie na podstawie umowy o pracę swojego 25-letniego syna, z którym nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego. Mamy ten (...)  »
Wypłaconej pracownikowi odprawy nie wykazuje się w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 4
W ostatnim dniu sierpnia 2021 r. rozwiążemy z pracownikiem umowę o pracę w związku z jego przejściem na emeryturę. W tym dniu wypłacimy mu odprawę (...)  »
Czy pościel i perfumy można zwrócić w ciągu 14 dni?
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 4
Prowadzimy tzw. sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa. Sprzedajemy artykuły gospodarstwa domowego na różnego rodzaju pokazach. Są to garnki, sztućce, pościele, perfumy. Klienci na miejscu mogą zakupić (...)  »
Koszty zwrotu zakupionej rzeczy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 4
Sprzedaję sprzęt turystyczny w prowadzonym przez siebie sklepie internetowym. Często są to duże rzeczy, jak np. namioty czy kuchenki turystyczne. Kto ponosi koszty zwrotu takiego (...)  »
Jak liczyć 14-dniowy termin na odesłanie towaru?
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 4
Prowadzę sprzedaż internetową obuwia dziecięcego. Zdarza się, że konsumenci odstępują od umowy w ciągu 14 dni. Nie zawsze jednak jednocześnie odsyłają towar. W jakim terminie (...)  »
Odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 4
Mam własny sklep internetowy, w którym sprzedaję winylowe figurki dla fanów filmów i seriali. Czy klient może odstąpić od umowy tylko dlatego, że produkt mu (...)  »
Odliczenie VAT od wydatków związanych z wynajmowanym lokalem
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 4
Podatnik VAT prowadzi działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami. W swojej działalności użytkuje on budynek, w którym znajduje się 10 lokali: 7 mieszkalnych i (...)  »
Opodatkowanie VAT usług świadczonych na rzecz placówki medycznej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 4
Spółka prowadzi działalność usługową, w ramach której świadczy m.in. usługi sterylizacji i prania oraz dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej dla podmiotów leczniczych. Czy usługi prania, (...)  »
Weryfikacja podatnika VAT
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 4
Sprawdzam w Wykazie podatników VAT dwóch moich kontrahentów. Pierwszy wykonuje czynności zwolnione przedmiotowo z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT i ma status (...)  »
Metoda kasowa a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 4
Jestem małym podatnikiem rozliczającym VAT metodą kasową. W sierpniu 2021 r. zakupiłem towar od innego podatnika VAT. W umowie termin płatności wyznaczono na 11 października (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR w księgach
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 4
W 2020 r. spółka z o.o. uzyskała subwencję z PFR w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. W czerwcu 2021 r. otrzymała informację o umorzeniu 75% (...)  »
Badanie sprawozdania finansowego spółki komandytowej, która wydłużyła rok obrotowy 2020
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 4
Rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu. W związku z przyjęciem statusu podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. spółka skorzystała z możliwości wydłużenia (...)  »
Jak często należy drukować zestawienia obrotów i sald?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 4
Księgi rachunkowe naszej jednostki prowadzimy komputerowo. Jak często należy drukować zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej? Czy wydruki te trzeba sporządzać co miesiąc, czy (...)  »
Zakres uprawnień leasingobiorcy w przypadku wad rzeczy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 4
Prowadzę firmę transportową. W celu zwiększenia floty zawarłem umowę leasingu, na podstawie której otrzymałem od finansującego do korzystania nowy samochód ciężarowy. Zbywcą pojazdu był autoryzowany (...)  »
Rozliczenie umowy leasingu po jej wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 4
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarłem umowę leasingu na samochód osobowy. Wobec utraty płynności finansowej nie byłem w stanie regulować rat leasingu, co było przyczyną (...)  »
Uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z AC
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 4
Spółka zawarła umowę leasingu samochodu ciężarowego, który był wykorzystywany w prowadzonej działalności budowlanej. Zgodnie z umową spółka ponosiła koszt ubezpieczenia autocasco, jednak ubezpieczającym był leasingodawca. (...)  »
Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 4
Zawarłem umowę leasingu, na mocy której finansujący oddał mi do korzystania dwa ciągniki rolnicze. Finansujący nie wydał mi dokumentów dotyczących zawartej ze zbywcą ciągników umowy (...)  »
Promesa wystawiona przez BGK podstawą uruchomienia postępowania zakupowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 4
Podmiot zamierza skorzystać z dofinansowania na inwestycję mającą na celu przeciwdziałanie COVID-19 z programu Polski Ład. Kto jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie z (...)  »
Tryb i sposób składania wniosków o dotację
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 4
Gmina jest zainteresowana ubieganiem się o dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. W jakich terminach może złożyć wniosek o dofinansowanie? Wnioski o (...)  »
Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia innowacji
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego planuje wdrożyć u siebie innowacje poprzez wykorzystanie nowych technologii. Jakie wsparcie może pozyskać z funduszy europejskich, nie przygotowując wniosku o dofinansowanie realizacji (...)  »
Dotacje na inwestycje z Funduszu Polski Ład
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 4
Na realizację zadań inwestycyjnych jednostka samorządu terytorialnego chce pozyskać wsparcie z rządowych pieniędzy w ramach Polskiego Ładu. Jakie inwestycje podlegają wsparciu? Czy trzeba mieć wkład (...)  »
ZUS syna wspólnika spółki zatrudnionego w niej jako pracownik
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 4
Od ponad roku prowadzę z bratem działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Podjęliśmy decyzję, że od 1 sierpnia 2021 r. zostanie w niej zatrudniony na (...)  »
Prawidłowa data zgłoszenia studenta w ZUS z umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 4
Student, który jest u nas zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, w czasie wakacji lub we wrześniu 2021 r. będzie miał obronę pracy magisterskiej (nie ma (...)  »
Oskładkowanie zlecenia wykonywanego w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 4
Pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim. Zaproponowaliśmy jej, aby w czasie tego urlopu wykonywała u nas umowę zlecenia. Czy od wynagrodzenia wypłacanego pracownicy z umowy zlecenia (...)  »
Brak opłaconej składki chorobowej za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 4
Od kwietnia do czerwca 2021 r. opłacaliśmy za zleceniobiorców składki do ZUS po terminie. Czy z uwagi na wyłączenie tych osób przez ZUS z dobrowolnego (...)  »
Podatek od nieruchomości za grunt poddzierżawiony innemu podmiotowi
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 4
Firma dzierżawi grunt bezpośrednio od gminy. Opłacamy od niego podatek od nieruchomości. Chcemy poddzierżawić grunt innej firmie, umowa nam tego nie zakazuje. Kto w takim (...)  »
Regulowanie podatku przy współwłasności gruntu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 4
Jestem właścicielem nieruchomości gruntowej, na której prowadzę własną działalność gospodarczą i rolniczą. Nieruchomość stanowi współwłasność moją i mojego brata, brat użycza mi swoją część na (...)  »
Wysokość podatku za nieruchomość nieużywaną od lat przez firmę
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 4
Nieruchomość (budynek wraz z gruntem) stanowi własność przedsiębiorcy (spółdzielni). Od ponad kilkunastu lat nie jest ona wykorzystywana w prowadzonej działalności. Nie ma związku z osiąganym (...)  »
Zakup gruntów rolnych i ich opodatkowanie przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 4
Spółka planuje zakup gruntów rolnych zabudowanych z symbolem Br i Bi. W przyszłości chcemy wybudować na nich budynki gospodarcze, które będą wykorzystywane do prowadzenia naszej (...)  »
Zasiłek pielęgnacyjny zamiast dodatku
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 4
Moja żona nigdy nie pracowała, a tym samym nie ma prawa do emerytury. Czy jednak po 75. urodzinach nie powinna otrzymać dodatku pielęgnacyjnego? ZUS taki (...)  »
Prawo do świadczenia przedemerytalnego przy utracie pracy tuż przed ukończeniem wieku emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 4
Firma, w której przepracowałam ponad 35 lat, ulega likwidacji z końcem lipca 2021 r. W efekcie utracę pracę na 5 miesięcy przed ukończeniem powszechnego wieku (...)  »
Potrącenia z emerytury a dodatkowe roczne świadczenie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 4
W kwietniu 2021 r. wraz z emeryturą kwietniową otrzymałem 13. emeryturę. Liczyłem, że w listopadzie 2021 r. otrzymam 14. emeryturę. Dowiedziałem się jednak, że dla (...)  »
Składka na FGŚP w niskiej kwocie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 4
Naliczyliśmy za pracownika składkę na FGŚP. Z uwagi na to, że jest on zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy i jego wynagrodzenie jest odpowiednio pomniejszone (...)  »
ZUS ZWUA w okresie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 4
Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu na okres jednego miesiąca urlopu bezpłatnego (z powodu wyjazdu). Wyraziliśmy na niego zgodę. W okresie przebywania na nim (...)  »
Status ucznia i wiek zwalniają uczącą się osobę z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 4
Od kwietnia do czerwca 2019 r. i następnie od kwietnia do czerwca 2020 r. pracowałem na umowę zlecenia. Zleceniodawca nie opłacał za mnie za ten (...)  »
Wyrejestrowanie pracownika z ZUS z błędną datą
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 4
Z tytułu rozwiązanej w maju br. z pracownikiem umowy o pracę został on wyrejestrowany z ubezpieczeń. Okazało się, że kadrowa dokonała tego z niewłaściwą datą. (...)  »
Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniami
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 4
Kilkanaście dni temu zawarłam z osobą umowę zlecenia. Przez nieuwagę nie zgłosiłam zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS. Czy mogę to zrobić teraz z datą wsteczną? (...)  »
Potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych dla prowadzenia ZPChr
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 4
Z początkiem 2021 r. uzyskaliśmy status zakładu pracy chronionej. Wiem, że musimy raportować w kwestii spełniania warunków dla jego utrzymania. W jaki sposób należy tego (...)  »
Status ZPChr a opodatkowanie nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 4
Wystąpiliśmy o nadanie statusu zakładu pracy chronionej. Z tego tytułu będzie nam przysługiwało m.in. zwolnienie z obowiązku odprowadzania podatku od nieruchomości. Czy zwolnienie to obejmie (...)  »
Wystawienie informacji o obniżeniu wpłat na PFRON przy umowie faktoringu
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 4
Nasza spółka z o.o. posiada status zakładu pracy chronionej. Jesteśmy uprawnieni do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Planujemy zawrzeć umowę faktoringu niepełnego (...)  »
Dofinansowanie od starosty działalności prowadzonej bez zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 4
Prowadzę jednoosobowo działalność usługową (doradztwo zawodowe, coaching) opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2020 r. w związku z licznymi obostrzeniami i kolejnymi lockdownami spowodowanymi pandemią poziom (...)  »
Samochód kupiony w trakcie zawieszenia działalności a jego amortyzacja
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 4
W styczniu 2021 r. zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej. Na początku lipca br. kupiłem na jej potrzeby używany samochód osobowy. Czy powinienem go wprowadzić do firmy (...)  »
Zakup roweru elektrycznego w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 4
Zamierzam do mojej firmy (podatek liniowy, czynny podatnik VAT) kupić rower elektryczny, którym będę przez większą część roku dojeżdżał do biura oraz do klientów na (...)  »
Zaliczka na pdof w firmie emeryta
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 4
Jestem emerytowaną pielęgniarką. W najbliższych miesiącach zamierzam rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług opiekuńczych, korzystając z opodatkowania według skali podatkowej. Kwotę zmniejszającą podatek uwzględnia (...)  »
Ewidencjonowanie w pliku JPK_VAT faktur wystawionych dla osób prywatnych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 4
Prowadzę sklep internetowy. Na rzecz osób fizycznych wystawiam faktury płatne tylko przelewem. Z uwagi na to sprzedaży tej nie ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Czy w (...)  »
Obowiązek podatkowy przy usługach projektowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 4
Nasza firma zajmuje się wykonywaniem projektów instalacji elektrycznych. W czerwcu br. został podpisany protokół odbioru dokumentacji projektowej, natomiast jego zatwierdzenie przez odbiorcę usługi nastąpiło w (...)  »
Czy import usług wykazuje się w informacji podsumowującej?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 4
W czerwcu br. na potrzeby działalności opodatkowanej VAT zakupiłem usługę od kontrahenta z Francji. Czy taką transakcję należy wykazać w informacji podsumowującej? Zakup usług od (...)  »
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy refakturowaniu mediów
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 4
Podpisałem umowę z innym przedsiębiorcą na wynajem lokalu użytkowego. Z umowy tej wynika m.in., że koszty mediów będę na niego refakturował. Kiedy w tej sytuacji (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.