Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 r., godz. 14:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
pokaż fragmenty artykułów
W której kolumnie księgi ująć koszty obróbki materiałów?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 13
Otrzymałem fakturę za wykonanie stelaży meblowych z własnych materiałów powierzonych usługodawcy. Stelaże te tapiceruję i sprzedaję jako gotowy produkt. W której kolumnie księgi podatkowej powinienem (...)  »
Jak wpisać do księgi podatkowej karę umowną?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 13
Z tytułu nieterminowego wykonania usługi budowlanej kontrahent zapłacił nam karę umowną. W której kolumnie księgi podatkowej należy ująć przychód z tego tytułu - czy w (...)  »
Opis programu komputerowego stosowanego do prowadzenia księgi
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 13
Księgę podatkową prowadzę komputerowo, ale na koniec każdego miesiąca ją drukuję, ponieważ nie wiem jak powinna wyglądać szczegółowa instrukcja obsługi programu, którą muszę mieć, żeby (...)  »
Pod którą datą wpisać do księgi zakup towarów?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 13
Faktura zakupu towarów handlowych nosiła datę wystawienia 2 maja 2022 r., a datę sprzedaży 29 kwietnia br. Towary otrzymano wraz z fakturą w maju br. (...)  »
Wpisanie do księgi kosztów transportu towarów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 13
Prowadzę działalność handlową, z której dochód do opodatkowania ustalam w oparciu o księgę podatkową. Na otrzymanej od dostawcy fakturze dokumentującej zakup towarów w osobnej pozycji (...)  »
Jak wpisać do księgi koszty obróbki materiałów?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 13
W ramach prowadzonej działalności stawiam drewniane ogrodzenia i lekkie obiekty ogrodowe typu altanki. W tartaku kupuję drewno, które jest już zaimpregnowane. Na fakturze dokumentującej zakup (...)  »
Ujęcie w księdze prowizji za płatności przez terminal
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 13
Zapłata za towary, za które klienci płacą kartą płatniczą, wpływa na rachunek firmowy pomniejszona o prowizję za płatność z wykorzystaniem terminala. Raport zbiorczy sporządzany przez (...)  »
Sprzedaż voucherów a ujęcie przychodu w księdze
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 13
Prowadzę gabinet fizjoterapii. W kwietniu 2022 r. sprzedałam vouchery podarunkowe, które mogą być wykorzystane na kilku wizytach. Prowadzę działalność zwolnioną z VAT, sprzedaż ewidencjonuję w (...)  »
Przekazanie towarów uchodźcom z Ukrainy a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 13
Prowadzę sklep spożywczy. Na początku kwietnia 2022 r. w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy przekazałam urzędowi gminy produkty spożywcze stanowiące moje towary. Czy powinnam ich (...)  »
Przychód z usługi sprzątania
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 13
Wystawiamy faktury za sprzątanie zewnętrznych terenów. Pod jaką datą należy ujmować je w księdze podatkowej? Przychód ze sprzedaży usług powstaje zasadniczo w dniu wykonania usługi (...)  »
Koszty dotyczące ZFŚS w księdze
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 13
Od 2022 r. tworzymy ZFŚS. Pod jaką datą ująć odpis na ZFŚS jako koszt w księdze podatkowej? W której kolumnie księgi wpisać opłatę za prowadzenie (...)  »
Ujęcie w księdze opłat parkingowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 13
Dochód z firmy ustalam na podstawie księgi podatkowej. Nie jestem podatnikiem VAT. Do tzw. mieszanych celów użytkuję samochód osobowy zakwalifikowany jako firmowy środek trwały. Podczas (...)  »
Sprzedaż bezrachunkowa w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 13
Prowadzę działalność gospodarczą na własny rachunek w zakresie sprzedaży usług dla osób fizycznych. Nie stosuję kasy fiskalnej (nie przekroczyłam limitu obrotów). Chciałabym taką sprzedaż dokumentować (...)  »
Czy trzeba numerować dowody księgowe ujęte w księdze?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 13
Rozpocząłem prowadzenie księgi podatkowej. Czy konieczne jest nanoszenie numeru pozycji w księdze na każdy dowód księgowy, który został w niej ujęty? TAK. Każdy dowód księgowy, (...)  »
Koszt zakupu roweru w księdze
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 13
Zakupiłem na cele firmowe rower o wartości 8.000 zł, mając na celu m.in. oszczędność na kosztach paliwa i ochronę środowiska. Czy mogę go wpisać do (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 13
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy opłacone za siebie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne mogę wpisywać jako koszty uzyskania przychodów do księgi podatkowej? Przedsiębiorca (...)  »
Wpisanie do księgi podatkowej wydatków na reklamę
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 13
Nasza firma poniosła wydatki na kampanię reklamową, która obejmowała przygotowanie materiałów do prezentacji oferty firmy w prasie i radiu. Fakturę za kampanię wystawiono w marcu (...)  »
Jak ująć w księdze przychód z tytułu waloryzacji cen usług?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 13
Moja firma wykonuje roboty budowlane. Umowy z kontrahentami przewidują roczną waloryzację cen. W związku z tym w lutym 2022 r. wystawiłem faktury korygujące in plus (...)  »
Pod jaką datą wpisać do księgi przychód za wynajem lokalu?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 13
Prowadzę przedsiębiorstwo produkcyjne jako osoba fizyczna. Od marca 2022 r. wynająłem jeden z lokali w firmowym budynku zaliczonym do środków trwałych (nie jest to moja (...)  »
Jak ująć w księdze różnice kursowe z przełomu roku?
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 13
Spółka jawna osób fizycznych prowadząca księgę podatkową w grudniu 2021 r. przekazała odbiorcy ze Słowacji towary handlowe. W tym samym dniu wystawiono wyrażoną w euro (...)  »
Jak ująć w księdze przekazanie towarów na cele firmy?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 13
Prowadzę sklep spożywczo-przemysłowy, z którego dochód ustalam na podstawie księgi podatkowej. Do sprzątania sklepu i magazynu używam środków czyszczących, które zostały ujęte w księdze jako (...)  »
Ujęcie w księdze refaktury dotyczącej opłat za media
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 13
Przedsiębiorca prowadzący księgę podatkową wynajął lokal użytkowy. Najemca ponosi koszty mediów (gaz, energia, woda), które są mu refakturowane. Pod jaką datą wpisywać wystawione refaktury do (...)  »
Rozliczenia międzyokresowe kosztów po przejściu na księgę
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 13
W 2021 r. prowadziliśmy księgi rachunkowe i rozliczaliśmy w czasie koszty polis ubezpieczeniowych, zakupu domeny internetowej, opłaconego z góry czynszu, za pośrednictwem konta czynnych rozliczeń (...)  »
Czy wynagrodzenie wypłacone w terminie można ująć w księdze w następnym miesiącu?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 13
Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacamy ostatniego dnia tego miesiąca. Wynagrodzenia za grudzień 2021 r. wypłaciliśmy w terminie i składki ZUS od tych wynagrodzeń zapłaciliśmy do (...)  »
Ujęcie w księdze faktury kosztowej wystawionej w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 13
W 2021 r. i w roku bieżącym prowadzę księgę podatkową metodą uproszczoną. W lutym 2022 r. wpłynęła do mnie faktura kosztowa (dotycząca pozostałych wydatków) wystawiona (...)  »
W której kolumnie księgi ująć przychód ze sprzedaży odpadów?
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 13
Dochód do opodatkowania z prowadzonej firmy produkcyjnej ustalam w oparciu o księgę podatkową. Podczas produkcji nowego rodzaju wyrobów powstają odpady, które będę odsprzedawał w skupie (...)  »
Reklamacja towarów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 13
W lutym 2022 r. kontrahent w ramach reklamacji zwrócił przedsiębiorcy towar zakupiony w grudniu 2021 r. W lutym br. reklamację zgłoszono dostawcy, który w tym (...)  »
Koszty ubezpieczenia na przełomie roku w księdze
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 13
Prowadzę księgę podatkową, w której koszty do końca 2021 r. ujmowałem według metody memoriałowej. Z początkiem 2022 r. postanowiłem zmienić metodę ewidencji kosztów i księgować (...)  »
Kiedy ująć w księdze roczny odpis amortyzacyjny?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 13
Przedsiębiorca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w równych ratach co miesiąc. Jednak od stycznia 2022 r. zmienił to i będzie robił jeden odpis roczny. (...)  »
Wpisanie podatku od nieruchomości do księgi
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 13
Przedsiębiorca uzyskał z urzędu gminy decyzję w sprawie wymiaru podatku od firmowych nieruchomości za 2022 r. Wskazaną w niej kwotę opłaci w 4 ratach. Jak (...)  »
Przychód z tytułu kary umownej w księdze
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 13
Naliczyliśmy kontrahentowi karę umowną za opóźnienie w wykonaniu zleconych robót. W styczniu 2022 r. wystawiliśmy mu notę obciążeniową dotyczącą tej kary. Jej kwota została uregulowana (...)  »
Ujemna kwota kosztów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022, strona 13
W styczniu 2022 r. dokonałem wielu korekt dotyczących zwrotów towarów nabytych w 2021 r. i po podsumowaniu miesiąca wyszła mi ujemna kwota kosztów w kolumnie (...)  »
Wyciągi bankowe z przełomu roku w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022, strona 13
1) Za prowadzenie firmowego bieżącego rachunku bankowego w grudniu 2021 r. bank pobrał opłatę 3 stycznia 2022 r., co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym z tego (...)  »
Czy podatnik może sam prowadzić księgę podatkową?
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022, strona 13
Nie jestem podatnikiem VAT, wystawiam kilka faktur w miesiącu. Czy mogę sobie sama prowadzić księgę podatkową w Excelu (biuro rachunkowe wyceniło mi usługę na zbyt (...)  »
Nie tylko przychody z kolumny 7 wlicza się do limitu dla pełnej księgowości
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022, strona 13
Podsumowane przychody z kolumny 7 księgi podatkowej za 2021 r. "Wartość sprzedanych towarów i usług" są niższe niż kwota 9.188.200 zł, która wyznacza limit decydujący (...)  »
Wcześniejsza wypłata wynagrodzeń a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022, strona 13
Wynagrodzenia należne pracownikom za dany miesiąc wypłacamy do 10. dnia następnego miesiąca. Jednak wynagrodzenia należne za grudzień 2021 r., które powinniśmy wypłacić 10 stycznia 2022 (...)  »
Otrzymany rabat a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 13
W dniu 3 stycznia 2022 r. otrzymaliśmy, w związku z udzielonym rabatem za wcześniejsze uregulowanie należności, wystawioną 31 grudnia 2021 r. fakturę korygującą dotyczącą towarów (...)  »
Ujęcie w księdze kosztów z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 13
Na przełomie roku powstają u podatników prowadzących księgę podatkową problemy z prawidłowym przyporządkowaniem kosztów do konkretnych lat. W większości przypadków trzeba wtedy wyjść od stosowanej (...)  »
Ujęcie w księdze kosztów z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 13
Na przełomie roku mogą wystąpić problemy z przyporządkowaniem kosztów do właściwych lat podatkowych. W odniesieniu do kosztów zakupu towarów handlowych problem może się pojawić m.in. (...)  »
Likwidacja przeterminowanych towarów a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 13
W ramach działalności gospodarczej prowadzę sklep spożywczy. Podczas spisu z natury przeprowadzonego na koniec roku okazało się, że niektóre towary nie nadają się już do (...)  »
Wpisanie do księgi pominiętych odpisów amortyzacyjnych dotyczących 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 13
Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej ustalam w oparciu o księgę podatkową. W księdze ujmuję miesięczne odpisy amortyzacyjne pod datą ostatniego dnia danego miesiąca. Przez pomyłkę (...)  »
Czy spisem z natury obejmuje się niezakończone na koniec roku usługi?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 13
Prowadzę księgę podatkową. Moja firma świadczy usługi remontowo-budowlane. Czy usługi budowlane, które nie będą zakończone na dzień 31 grudnia 2021 r., powinienem ująć w spisie (...)  »
Sprzedaż budynku w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 13
Dokonaliśmy sprzedaży (zwolnionej z VAT) budynku wraz z gruntem zaliczonych do firmowych środków trwałych. W 1997 r. zakupiliśmy budynek oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu, które (...)  »
Wynajem spółce cywilnej lokalu przez jej wspólników a koszty w księdze spółki
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 13
Wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne) mają po 50% udziałów. Rozliczają się na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeden ze wspólników wynajmuje spółce cywilnej (...)  »
Ujęcie w księdze leasingu operacyjnego osobówki
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 13
Na potrzeby prowadzonej działalności zawarłem umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości brutto w kwocie 152.400 zł. Nie jestem podatnikiem VAT. Jak należy ująć w (...)  »
Faktura za szkolenie dotyczące stycznia 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 13
Otrzymałem fakturę za szkolenie pracownika wystawioną w grudniu 2021 r., zapłaconą w całości gotówką. Szkolenie odbędzie się dopiero w styczniu 2022 r. Czy mogę w (...)  »
Towary po rabacie w remanencie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021, strona 13
Zakupiliśmy towary handlowe i ujęliśmy je w kolumnie 10 księgi podatkowej "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Po miesiącu otrzymaliśmy rabat do tych (...)  »
Ujęcie w księdze wydatków na opakowania w sklepie internetowym
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021, strona 13
W sklepie internetowym oferuję własnoręcznie wykonane wyroby ceramiczne. Standardowo wyroby są zabezpieczane folią bąbelkową i umieszczane w kartonie. Na życzenie klienta za dodatkową opłatą ceramika (...)  »
Sprzedaż nieruchomości a przychody decydujące o pełnej księgowości
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 13
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów sprzedał nieruchomość (halę produkcyjną) wprowadzoną do ewidencji środków trwałych w jego firmie. Czy wartość tej transakcji należy wliczyć (...)  »
Towary zakupione w walucie obcej a spis z natury
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 13
Wartość towarów handlowych w walucie obcej, po przeliczeniu na złote po średnim kursie waluty ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, wpisałem do (...)  »
Ujęcie w księdze kosztów remontu, gdy firma prowadzona jest w mieszkaniu przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 13
Na potrzeby mojej firmy przeznaczyłem jeden pokój w swoim mieszkaniu. W listopadzie 2021 r. przeprowadziłem remont całego mieszkania włącznie z pokojem przeznaczonym na cele firmy. (...)  »
Niezapłacone faktury a spis z natury w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 13
W 2021 r. podatnik nabył towary handlowe, wpisując koszt ich zakupu do kolumny 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Ponieważ nie uregulował (...)  »
Wydatki na zakup kalendarzy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 13
Zakupiłam trójdzielne kalendarze ścienne na 2022 r., na których zamieszczone zostało logo mojej firmy oraz jej dane teleadresowe. Przekażę je w grudniu br. moim kontrahentom. (...)  »
Ujęcie w księdze faktury za terminal a dofinansowanie z Fundacji Polska Bezgotówkowa
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 13
Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej podpisałem umowę na dzierżawę terminali płatniczych oraz rozliczanie płatności kartami w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Fundacji Polska Bezgotówkowa. Na (...)  »
Faktura za usługę wystawiona po miesiącu jej wykonania
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 13
Wykonałem usługę w październiku 2021 r., lecz fakturę wystawiłem w listopadzie 2021 r. Kiedy powinienem wpisać przychód do księgi podatkowej - w październiku czy listopadzie (...)  »
Ujęcie w księdze spóźnionej faktury za zakup towarów
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 13
W październiku 2021 r., po rozliczeniu księgi podatkowej za wrzesień 2021 r., wpłynęły do firmy faktury zakupu towarów z 29 września i 30 września 2021 (...)  »
Wydatek na zakup opon do prywatnej osobówki w księdze
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 13
Na potrzeby prowadzonej działalności wykorzystuję swój prywatny samochód osobowy. W październiku 2021 r. zakupiłem do tego samochodu opony zimowe. Czy część wydatków na ten cel (...)  »
Koszty powypadkowej naprawy firmowego auta osobowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 13
Samochód osobowy stanowiący środek trwały uległ wypadkowi. Samochód ten jest wykorzystywany do celów mieszanych i jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem (AC). Jak ująć w księdze podatkowej (...)  »
Grunty w księdze dewelopera
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 13
Prowadzę działalność w zakresie budowy domów i lokali na sprzedaż. Zakupiłem grunt pod budowę. Czy powinienem jego wartość wpisać do księgi podatkowej, czy do ewidencji (...)  »
Czy można jeszcze prowadzić księgę w formie papierowej?
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 13
Rozpoczynam działalność gospodarczą i będę się rozliczał z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Czy mogę prowadzić ją w formie papierowej, czy w związku z (...)  »
Nieopłacona faktura zakupowa a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 13
W sierpniu 2021 r. podatnik zakupił towary handlowe i fakturę za ten zakup ujął w księdze podatkowej w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów (...)  »
Składki ZUS od wynagrodzeń w księdze
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 13
Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacamy 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia za wrzesień 2021 r. wypłaciliśmy 8 października 2021 r., a składki ZUS od tych wynagrodzeń (...)  »
Jak ująć w księdze korektę wartości początkowej i amortyzacji środka trwałego na skutek otrzymanego po zakupie rabatu?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 13
Podatnik zakończył budowę hali produkcyjnej i przyjął ją do używania. Po ujęciu hali w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także po (...)  »
Odsetki od kredytu w księdze
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 13
Od października 2021 r. będę spłacał kredyt, który otrzymałem na działalność bieżącą. Czy część odsetkową poszczególnych rat kredytu mogę wpisywać do księgi podatkowej jako koszt? (...)  »
Zakup towarów w opakowaniach kaucjowanych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 13
Zakupiłem towary handlowe. Przyjąłem je do magazynu na paletach, które w ciągu miesiąca mam zwrócić sprzedawcy towarów. Za palety zapłaciłem kaucję. Czy jej kwotę powinienem (...)  »
Wpisanie do księgi wydatków na roczną prenumeratę czasopisma
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 13
Wykupiłam prenumeratę czasopisma branżowego dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej. Prenumerata obejmuje okres od października 2021 r. do września 2022 r. Zapłaciłam za prenumeratę i otrzymałam fakturę (...)  »
Wartość skradzionych towarów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 13
Prowadzę sklep z akcesoriami do telefonów komórkowych. W październiku br. włamano się do mojego sklepu i część towarów została skradziona. Czy stratę w towarach z (...)  »
Paragon fiskalny na zakupy poniżej 450 zł w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 13
Zakupiłam towary handlowe na kwotę niższą niż 450 zł i otrzymałam paragon fiskalny z NIP. Czy taki paragon może być podstawą ujęcia kosztu w księdze (...)  »
Wpisanie do księgi kosztów, gdy nie było przychodów
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 13
We wrześniu 2021 r. nie osiągnąłem żadnych przychodów z prowadzonej działalności, z której dochód ustalam w oparciu o księgę podatkową. Koszty w księdze ewidencjonuję metodą (...)  »
Przekazanie towaru na środek trwały w księdze
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 13
W lipcu 2021 r. zakupiłem po okazyjnej cenie nowy wózek widłowy z zamiarem jego odsprzedaży. Został on ujęty w księdze podatkowej jako towar, czyli jego (...)  »
Ujęcie w księdze prowizji za płatności przez terminal
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 13
Część płatności za zakupy moi klienci regulują kartami płatniczymi. Wówczas na rachunek bankowy wpływa zapłata za towary pomniejszona o pobraną prowizję za transakcje rozliczane za (...)  »
Ewidencja w księdze kosztów ułożenia polbruku na placu przy budynku firmy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 13
Plac wokół budynku firmy, stanowiącego środek trwały, wyłożyliśmy kostką brukową (wcześniej był nieutwardzony). Plac obsługuje tylko jeden budynek. Czy koszty z tym związane powinniśmy zaksięgować (...)  »
Jak ująć w księdze faktury zaliczkową i końcową?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 13
Otrzymałem w sierpniu 2021 r. zaliczkę na 50% wartości usługi. Wystawiłem na tę okoliczność fakturę zaliczkową. Usługę wykonałem we wrześniu 2021 r. i wystawiłem fakturę (...)  »
Korekta zapisu dokonanego w nieodpowiedniej kolumnie księgi
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 13
W kwietniu 2021 r. zakupiłem na potrzeby firmy drukarkę, która ze względu na niską wartość początkową nie została uznana za środek trwały, a jej wartość (...)  »
Czy z księgą podatkową prowadzi się ewidencję magazynową?
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 13
Rozpoczynamy prowadzenie działalności handlowej rozliczanej na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy wraz z księgą musimy prowadzić ewidencję magazynową? NIE. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów (...)  »
Opłaty abonamentowe za radio, telewizję i internet w księdze
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 13
Prowadzę salon kosmetyczny, do którego zakupiłam telewizor i radio. Opłacam więc abonament RTV i abonament za telewizję cyfrową oraz internet. Czy takie wydatki mogę ujmować (...)  »
Data ujęcia kosztu zakupu towarów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 13
Prowadzę księgę podatkową. Pod jaką datą wpisać koszt zakupu towarów do księgi, jeśli towar zakupiono i otrzymano 30 sierpnia 2021 r., a fakturę wystawiono 3 (...)  »
Czy spłatę raty subwencji z PFR ujmować w księdze?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 13
Rozpoczęliśmy spłacanie nieumorzonej części subwencji finansowej z PFR, którą otrzymaliśmy w 2020 r. Czy spłacane kolejno raty należy wpisywać do księgi podatkowej? NIE. Spłata kolejnych (...)  »
Negatywne skutki płatności gotówką ponad 15.000 zł dla zapisów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 13
Kontrahent wystawił fakturę na kwotę 20.000 zł za zakup towarów, którą wpisano do księgi podatkowej. Następnie podatnik opłacił ją gotówką. Jakich zapisów dokonać w księdze (...)  »
Realizacja przelewu wynagrodzenia a data ujęcia kosztów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 13
Pracodawca wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc na konto pracowników przelewem w ostatnim dniu tego miesiąca. Przelewy wynagrodzeń za lipiec 2021 r. zostały jednak zrealizowane 2 (...)  »
Zmiana księgi papierowej na komputerową w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 13
Założyłam działalność gospodarczą w maju 2021 r. i dotychczas księgę podatkową prowadziłam w formie papierowej. Chciałabym od września 2021 r. prowadzić ją komputerowo. Czy mogę (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.