Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Wskazówki dla przedsiębiorcy
BIEŻĄCY NUMER
Przeważające PKD a zwolnienie z zakazu handlu w niedzielę
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 18
Od przeszło 3 lat obowiązuje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawodawca dopuścił możliwość prowadzenia działalności w trakcie (...) »
Pracownik 55+ może przystąpić do oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych w każdym momencie
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 18
W firmie wdrożono PPK. Jeden z pracowników w wieku powyżej 55 lat nie przystąpił do programu. Teraz jednak chciałby zacząć odprowadzać wpłaty do PPK. Czy (...) »
Sprawdzanie paszportów covidowych podczas organizacji koncertu plenerowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 18
Zajmuję się organizacją koncertów. Wiem, że obowiązuje limit w zakresie liczby uczestników koncertów w plenerze. Jednak nie uwzględnia się w nim osób zaszczepionych. Czy jako (...) »
Forma zabezpieczenia przy rejestracji w systemie e-TOLL
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 18
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabyłem samochód dostawczy. Zamierzam go zarejestrować w systemie e-TOLL. Czy zabezpieczenie umowy można wnieść przelewem? TAK. Do wniesienia zabezpieczenia zobowiązany (...) »
Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej przy dotacji z urzędu pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 19
Złagodzono warunki ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy. Zniesiono warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających (...) »
Wyłączenie obowiązku w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 19
Pracownik ma być oddelegowany na terytorium Polski do wykonania montażu. Pracodawca delegujący ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim i zawarł umowę z przedsiębiorcą z (...) »
Łączenie zwolnienia z podatku dochodowego i z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 19
Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu. Kosztami kwalifikowalnymi tej inwestycji są m.in. koszty budowy budynków (...) »
Dofinansowanie kursów programowania w projekcie outplacementowym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 19
Instytucja szkoleniowa z siedzibą w województwie łódzkim chce pozyskać środki EFS na projekt outplacemetowy z regionalnego programu operacyjnego. Elementem projektu mają być m.in. kursy zawodowe (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Kamery w miejscu pracy w aspekcie ochrony danych osobowych i wizerunku
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 18
Decyzja o zamontowaniu w miejscu pracy monitoringu wizyjnego pociąga za sobą szereg konsekwencji. W momencie nagrywania przez kamery obrazu, na którym utrwalany jest wizerunek pracowników, (...)  »
Przesłanki zakończenia działalności zarządcy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 18
Mój brat prowadził firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Niedawno zmarł i okazało się, że zgłosił w CEIDG osobę, która ma być zarządcą sukcesyjnym. Jak (...)  »
Brak stałego meldunku i zgłoszenie zmian w CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 18
Prowadzę własną firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Niestety, muszę wymeldować się ze stałego miejsca zamieszkania, w którym również prowadziłam dotychczas działalność. Nie będę miała (...)  »
Interes prawny w postępowaniu cywilnym
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 19
Znaczna część sporów między przedsiębiorcami a ich kontrahentami rozstrzygana przez sądy powszechne dotyczy roszczeń o świadczenie. Możliwość wystąpienia z powództwem o zapłatę zazwyczaj nie budzi (...)  »
Odpisy z tytułu zużycia środków trwałych zakupionych z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 19
W ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego dla województwa zakupiono środki trwałe, które zostały dofinansowane w 50% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czy przedsiębiorca (osoba (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i ich rozliczenie w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 19
Spółka realizuje projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków EFS i skorzystała z możliwości zwolnienia ze składek ZUS na podstawie specustawy w sprawie COVID-19. Ponieważ wydatkami kwalifikowalnymi (...)  »
Zmiana umowy o zamówienie przy nowej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 19
Przedsiębiorca w ramach projektu realizowanego z regionalnego programu operacyjnego dla województwa zawarł umowę o zamówienie (zasada konkurencyjności). W stosunku do treści oferty, na podstawie której (...)  »
Narzędzia pomocy dla przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 18
W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy ponieśli i nadal ponoszą straty. Ustawodawca, mając na celu ratowanie polskiej gospodarki, w szczególności firm z sektora MŚP, po (...)  »
Odprowadzanie wpłat do PPK w przypadku studenta
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 18
W połowie czerwca br. zatrudniliśmy studenta. Czy po przepracowaniu 3 miesięcy stanie się on uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych i trzeba będzie odprowadzać za niego wpłaty (...)  »
Rejestracja klubu dziecięcego
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 18
Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności w formie klubu dziecięcego. Czy możliwe jest to na podstawie wpisu do CEIDG? TAK. Czytelnik może prowadzić klub dziecięcy jako jednoosobową (...)  »
Środki na rozwój start-upów
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 19
Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność udzielana jest z przeznaczeniem na wdrożenie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz rozwój działalności po uzyskaniu rekomendacji menedżera inkubacji. Dotację w kwocie (...)  »
Dotacja na udoskonalenie wyrobów
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 19
Przedsiębiorca zamierza znacznie udoskonalić swoje wyroby (materiały budowlane) i w związku z tym przeprowadzi projekt badawczo-rozwojowy. Prace B+R będą realizowane na terenie województwa łódzkiego. Co (...)  »
Dotacja na nawadnianie i wymagane dokumenty
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 19
Spółka wystąpi o dofinansowanie inwestycji związanej z nawadnianiem gospodarstwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach operacji ma być wybudowana studnia o głębokości większej niż (...)  »
Umorzenie subwencji PFR 1.0 a kod PKD
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 19
W 2020 r. otrzymałam subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju. Prowadzę działalność o kodzie PKD 96.02.Z, a w styczniu 2020 r. aktualizowałam wpis do CEIDG (...)  »
Można już korzystać ze standardowych klauzul zawierając umowę powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 18
Od 27 czerwca 2021 r. obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej dotycząca standardowych klauzul, jakie można stosować w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych. Klauzule te są zestawem (...)  »
Czy sporządzenie protokołu z postępowania jest obowiązkowe?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 18
Rozpoczynamy procedurę udzielenia zamówienia publicznego w nowym trybie podstawowym. Czy mamy obowiązek protokołowania tego postępowania? Jeśli tak, to od jakiego momentu i w jakiej formie (...)  »
Podatek od nieruchomości przy działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 18
Prowadzę przez internet sprzedaż rękodzieła. Przeznaczyłam na prowadzoną działalność jeden z pokoi w moim domu. Na razie, póki wpływy z mojej działalności są niewielkie, ma (...)  »
Cesja wierzytelności nabytej w drodze przetargu
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 19
Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa czy też jednostek samorządu terytorialnego, co do zasady, są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Protokół z (...)  »
Zwrot dotacji w przypadku niewłaściwego określenia statusu firmy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 19
Przedsiębiorca otrzymuje dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy na podstawie rozporządzenia. Dla określenia statusu firmy przy ubieganiu się o (...)  »
Wartość pomocy publicznej dla umorzenia subwencji PFR
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 19
Firma otrzymała subwencję finansową 1.0 z PFR, która podlega tylko częściowemu umorzeniu, pozostałą część przedsiębiorca będzie musiał spłacić. Czy cała kwota otrzymanej subwencji stanowi dla (...)  »
Infrastruktura badawczo-rozwojowa i koszty personelu objęte pomocą de minimis
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 19
W firmie ma być unowocześniony dział badawczo-rozwojowy, który zajmuje się pracami nad innowacyjnymi produktami (województwo łódzkie). Czy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie z regionalnego (...)  »
Warunki pracy dla pracownika sezonowego z zagranicy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 18
Sezon letni to czas, kiedy wielu przedsiębiorców potrzebuje dodatkowych pracowników. Często decydują się oni na zatrudnienie obcokrajowców. Warto pamiętać, że od kilku lat cudzoziemców można (...)  »
Potwierdzenie schorzenia szczególnego u niepełnosprawnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 18
Zamierzamy zatrudnić pracownika, który posiada schorzenie szczególne. Wobec tego będę mógł obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Czy celem potwierdzenia wystąpienia takiego schorzenia pracownik musi przedstawić (...)  »
Zgłoszenie do bazy CEEB w przypadku budynku stanowiącego współwłasność
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 18
Kończymy budowę budynku mieszkalno-usługowego, który będzie stanowił współwłasność trzech osób. Czy zgłoszenia w zakresie źródła ciepła muszą dokonać wszyscy współwłaściciele? NIE. W przypadku budynków czy (...)  »
Czas trwania praktyki absolwenckiej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 18
Na początku lipca br. przyjąłem do pracy w ramach praktyk absolwenckich osobę bezrobotną. Umowa o świadczenie praktyk zawarta została na miesiąc. Absolwent za swoją pracę (...)  »
Skutki podatkowe dla uczestnika projektu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 19
Dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 stanowi przychód podatkowy. Dla (...)  »
Dofinansowanie de minimis na infrastrukturę selektywnego systemu zbierania odpadów
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 19
Spółka komunalna zamierza wystąpić o wsparcie na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów oraz zakup wyposażenia). Punkt ma (...)  »
Powiązanie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 19
Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Jest również wspólnikiem w spółce cywilnej (udział 33,33%). Firmy te działają w tej samej branży, (...)  »
Zajęcie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 19
W 2020 r. przedsiębiorca zakończył realizację projektu współfinansowanego ze środków EFRR, w ramach którego zakupiono środki trwałe (poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny (...)  »
Obowiązki sprzedających wyroby medyczne  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 18
W maju tego roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zwane potocznie rozporządzeniem MDR. Miało wejść w życie już rok (...)  »
Jak ustalić status dużego przedsiębiorcy?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 18
Spółka musi ustalić swój status przedsiębiorcy na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców. Czy, aby zakwalifikować się do grupy dużych przedsiębiorców, wystarczy spełniać jeden z trzech podanych (...)  »
Listy obecności pracowników
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 18
W firmie prowadzona jest lista obecności. Czy mogą być na niej wpisywane informacje o przyczynach nieobecności pracowników, np. urlop, zwolnienie lekarskie, nieobecność nieusprawiedliwiona? Czy jednak (...)  »
Ostatni nabór wniosków z projektu wzór na konkurencję
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 19
Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, którzy z powodzeniem zrealizowali projekt doradczy dotyczący przygotowania strategii wzorniczej, mogą ubiegać się o dofinansowanie na jej wdrożenie. Wsparciem objęte są (...)  »
Dofinansowania z różnych źródeł a wyliczenie spadku obrotu
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 19
W firmie transportu pasażerskiego jedynymi przychodami są dofinansowania z różnych źródeł. Jedne są przychodami, inne nie są. Czy np. te z Funduszu Pracy, które są (...)  »
Kwalifikowalność dodatku do wynagrodzenia w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 19
Wysokość dodatku do wynagrodzenia wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownik, który ma wykonywać zadania w projekcie EFS i (...)  »
Dotacja na nabycie środków trwałych rekompensująca COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 19
Prowadzę działalność gospodarczą w obszarze turystyki na terenie województwa dolnośląskiego. Firma zalicza się do sektora MŚP i odnotowuje ekonomiczne konsekwencje COVID-19. Czy przedsiębiorca może ubiegać (...)  »
Zmiany w działalności po odwołaniu stanu epidemii
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 18
W związku z pandemią COVID-19 od dnia 20 marca 2020 r. w Polsce obowiązuje stan epidemii. Jego wprowadzenie łączy się z obowiązywaniem w tym czasie (...)  »
Rodzaj umowy dla obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 18
Na podstawie oświadczenia zamierzam zatrudnić na kilka miesięcy obywatela Ukrainy. Czy mogę zawrzeć z nim umowę zlecenia? TAK. Obywatel Ukrainy może świadczyć w Polsce pracę (...)  »
Dodatkowy urlop pracownika z niepełnosprawnością
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 18
Pracownik dostarczył nam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czy w tym roku należy mu się już dodatkowy urlop z tego tytułu? NIE. Dodatkowy urlop wypoczynkowy w (...)  »
Środki na biznes od nowa
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 19
Polityka Nowej Szansy to program rządowy z wpisanym wsparciem przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Wsparcie przybiera formę bezpłatnych usług szkoleniowych (...)  »
Brak przychodu i dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 19
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 79.90.A. Czy mogę otrzymać dotację 5 tys. zł, jeżeli od lutego 2020 r. nie generuję żadnego przychodu ze (...)  »
Ujęcie podatkowe premii dla zakładu przetwórstwa rybnego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 19
Przedsiębiorca (osoba prawna, czynny podatnik VAT) otrzymał premię dla zakładu przetwórstwa rybnego z postaci dopłaty do kapitału obrotowego w związku z tymczasowym zawieszeniem lub ograniczeniem (...)  »
Sprzedaż gruntów a zwrot wsparcia
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 19
Otrzymałem wsparcie na zalesienie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zamierzam przenieść własność gruntów objętych pomocą na rzecz innego podmiotu. Czy będę musiał zwrócić otrzymane wsparcie (...)  »
Kolejne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 18
Szykują się kolejne zmiany w zasadach gospodarki odpadami komunalnymi. Propozycja ich wprowadzenia jest konsekwencją m.in. zgłoszeń napływających z gmin oraz od samych mieszkańców, którzy wskazywali (...)  »
Podatek od nieruchomości za grunt dzierżawiony pod farmę fotowoltaiczną
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 18
Osoba fizyczna posiada grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne RV. Zostały one wydzierżawione firmie pod budowę farmy fotowoltaicznej. Firma dzierżawiąca grunty czekała prawie (...)  »
14 dni na odstąpienie od umowy on-line
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 18
Jestem pośrednikiem nieruchomości. Prowadzę własną stronę internetową i umożliwiam zawarcie umowy pośrednictwa on-line. Czy do mojej działalności mają zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta, a (...)  »
Informacje do udzielenia pomocy publicznej COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 19
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc rekompensującą negatywne skutki pandemii jest zobowiązany udzielić stosownych informacji podmiotowi, który odpowiada za przyznanie pomocy publicznej COVID-19. Bez względu na (...)  »
Skutki doręczenia nakazu zapłaty osobie niebędącej domownikiem
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 19
Listonosz doręczył pod mój adres zamieszkania nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym wraz z odpisem pozwu. Przesyłka została wydana robotnikowi, który pod nieobecność wszystkich domowników (...)  »
Ograniczenie dopuszczalności przelewu wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 19
Mam zamiar zawrzeć umowę pożyczki. Jako pożyczkobiorca chciałbym, aby w treści umowy było zastrzeżenie ograniczające możliwość dokonania przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz (...)  »
Opłata reprograficzna w nowej ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 18
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przygotowało projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Akt ten po raz pierwszy całościowo definiuje kategorię artystów zawodowych i ich (...)  »
Czy można powołać zespół wspierający IOD?
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 18
Spółka rozbudowuje swoją strukturę organizacyjną. Będzie działać na dużo większą skalę, przetwarzać dane osobowe wielu osób fizycznych. Obawia się, iż powołany wcześniej inspektor ochrony danych (...)  »
W pensjonacie można wdrożyć regulamin porządkowy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 18
Prowadzę 3-gwiazdkowy pensjonat w górskiej miejscowości. W związku z obostrzeniami sanitarnymi wprowadziłam nowy regulamin porządkowy, który został umieszczony w recepcji oraz jest przedstawiany korzystającym z (...)  »
Paszport szczepionkowy i swoboda podróżowania
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 19
Bezpłatne zaświadczenie (certyfikat) COVID w formie cyfrowej lub papierowej jest dowodem na to, że jego posiadacz został zaszczepiony, wyzdrowiał po zakażeniu lub niedawno zrobił test (...)  »
Doręczenia zastępcze korespondencji nie zawsze skuteczne
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 19
Naczelnik Urzędu Skarbowego zajął mój rachunek bankowy oraz wkład oszczędnościowy. Zawiadomienia w tym przedmiocie wraz z odpisem tytułu wykonawczego doręczono na adres siedziby mojej działalności (...)  »
Zaskarżalność postanowienia odrzucającego apelację
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 19
Złożyłem apelację od niekorzystnego wyroku sądu I instancji. Sąd wezwał mnie do uzupełnienia braków formalnych apelacji w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma, poprzez (...)  »
Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 18
Zamówienie z wolnej ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. To szczególny tryb udzielania zamówienia, którego celem jest (...)  »
Niezapowiedziana kontrola przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 18
Prowadzę własną firmę usługowo-handlową. Obecnie rozpoczęła się u mnie kontrola Inspekcji Handlowej. Nie otrzymałem wcześniejszego zawiadomienia. Kiedy inspekcja może rozpocząć się bez takiego powiadomienia? Kontrolę (...)  »
Agroturystyka wymaga zgłoszenia do rejestru wójta
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 18
Posiadam gospodarstwo rolne (na podstawie umowy dzierżawy). W sierpniu br. chciałabym kilka pokoi wynajmować turystom. Nie chcę prowadzić działalności agroturystycznej ani rejestrować własnej firmy. Czy (...)  »
Wsparcie przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 19
Ponad 58 mld euro w formie dotacji i pożyczek przeznaczono w Krajowym Planie Odbudowy na odbudowę nadwyrężonej przez pandemię koronawirusa gospodarki. Główne obszary wsparcia w (...)  »
Przedmiot umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 19
Spółka ma zamiar zlecić wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektów budowlanych osobie fizycznej niebędącej jej pracownikiem. Osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej. Jaką umowę należy zawrzeć (...)  »
Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 19
Prowadzę działalność, w ramach której sprzedaję rzeczy używane (samochody, naczepy, maszyny rolnicze) zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i konsumentów. Chciałbym ograniczyć swoją odpowiedzialność z tytułu (...)  »
Zasady rejestracji w systemie e-TOLL
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 18
System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi dotychczasowy system viaTOLL. Służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych (...)  »
Zawieszenie działalności uruchomionej z wykorzystaniem dotacji
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 18
W 2020 r. uruchomiłam własną firmę (jednoosobowa działalność). Skorzystałam z dofinansowania udzielanego z urzędu pracy. Niestety, w związku z panującą sytuacją pandemiczną i wprowadzanymi obostrzeniami (...)  »
Rezygnacja pracownika z oszczędzania w PPK wygaśnie w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 18
W 2020 r. wdrożyliśmy PPK. Czy pracownik, który zrezygnował z odprowadzania wpłat, powinien taką rezygnację składać co roku? NIE. Rezygnacji nie trzeba składać corocznie. Jednakże (...)  »
Powiązania kapitałowe przy limicie pomocy de minimis
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 19
Przedsiębiorca przed wystąpieniem o przyznanie pomocy de minimis zobowiązany jest ustalić swoje powiązania z innymi podmiotami. Jeśli razem tworzą jedno przedsiębiorstwo, mają wspólny limit tej (...)  »
Dotacja na rozbudowę instalacji do odzysku i unieszkodliwienia odpadów
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 19
Spółka komunalna realizuje obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Zamierza zakupić sprzęt oraz wyposażenie na potrzeby rozbudowy instalacji do (...)  »
Średnie zatrudnienie przy subwencji PFR 1.0
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 19
Spółka niebędąca mikroprzedsięborcą otrzymała w 2020 r. subwencję finansową z PFR. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jest uprawniona do umorzenia subwencji w 100%. (...)  »
Ponowna dotacja na bieżące koszty
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 19
Jako mikroprzedsiębiorca otrzymałem pożyczkę w wysokości 5 tys. zł z powiatowego urzędu pracy na utrzymanie działalności gospodarczej w związku z pandemią. Teraz zamierzam ubiegać się (...)  »
Wsparcie na rozwój branży rzemieślniczej w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 18
W najbliższym czasie uruchomiony zostanie program wsparcia dla rzemiosła. Pomoc dla branży rzemieślniczej przewiduje program "Polski Inkubator Rzemiosła", który opracowany został przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy (...)  »
Opodatkowanie lokali wynajętych szkole
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 18
Spółka z o.o. posiada kilka lokali, które zostaną wynajęte szkole. W pomieszczeniach tych prowadzone będą zajęcia edukacyjne. Czy będą one zwolnione z opodatkowania podatkiem od (...)  »
Badania wstępne osoby bezrobotnej przyjętej na staż
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 18
Osoba bezrobotna będzie odbywać staż w naszej firmie. Kto powinien skierować ją na badania wstępne: urząd pracy czy my jako organizator stażu? Zasady organizacji i (...)  »
Skierowanie więźnia do pracy a PPK
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 18
W firmie wdrożono PPK. Czy osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności podlegają zapisowi do PPK? NIE. (...)  »
Komornicze doręczenia pism procesowych
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 19
Brak możliwości doręczenia pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw pozwanego, w sytuacji gdy w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma (...)  »
Fakultatywne zwolnienie z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 19
Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo i nie zatrudniam pracowników. Nie otrzymałem żadnej pomocy publicznej COVID-19, a wciąż ponoszę straty spowodowane pandemią. Mam do zapłaty ponad 9 tys. zł (...)  »
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 19
Spółka z o.o. (producent rolny) nie korzystała z pomocy de minimis w rolnictwie. Do jakich gatunków roślin producent może otrzymać dofinansowanie z tytułu zużytego do (...)  »
Dofinansowanie projektu zwiększającego dostępność do edukacji przedszkolnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 19
Prowadzę przedszkole (sp. z o.o.) na terenie województwa mazowieckiego. Chcę pozyskać środki EFS na dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne. Czy prywatny podmiot może zawnioskować o (...)  »
Będą nowe zasady szkolenia kierowców zawodowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 18
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzające zmiany w uzyskiwaniu wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców. Jedną z nowości (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.