Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2022 r., godz. 06:30 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Wskazówki dla przedsiębiorcy
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Nowe podstawy wykluczenia z postępowania
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 18
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wprowadziła do Prawa zamówień publicznych nowe przesłanki wykluczania z (...) »
Brak paragonu utrudnia, ale nie uniemożliwia reklamacji
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 18
Prowadzę sklep z zabawkami. Jedna z klientek zgłosiła do reklamacji niedziałającą prawidłowo zabawkę elektroniczną, nie miała jednak paragonu. Płaciła gotówką, więc nie była w stanie (...) »
Zaliczka i płatność za usługę budowlaną a limity płatności gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 18
Przedsiębiorca wykonuje usługę budowlaną dla innej firmy na kwotę 18.000 zł. Przed wykonaniem usługi firma wpłaci zaliczkę w wysokości 5.000 zł, a po wykonaniu usługi (...) »
O zmianie nazwiska trzeba informować CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 18
Prowadzę własną firmę na podstawie wpisu do CEIDG. W czerwcu 2022 r. wychodzę za mąż. Będę nosić nazwisko dwuczłonowe. Czy zmianę nazwiska będę musiała zgłosić (...) »
Ulga badawczo-rozwojowa połączona z inną pomocą
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 19
Ulga badawczo-rozwojowa zyskała na atrakcyjności, gdyż podatnik może odliczyć 200% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na działalność B+R prowadzoną w celu ulepszenia bądź wprowadzenia nowego produktu, procesu. (...) »
Środki EFRR na dostosowanie infrastruktury
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 19
Szpital (spółka z o.o.) zlokalizowany na terenie województwa wielkopolskiego chce pozyskać środki EFRR na dostosowanie infrastruktury do potrzeb wynikających z pandemii COVID-19. Na jakie projekty (...) »
Zaliczka na realizację projektu
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 19
Przedsiębiorca wystąpi o dofinansowanie projektu dotyczącego wprowadzenia produktu na wybrane rynki zagraniczne z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Czy może otrzymać zaliczkę na realizację projektu? TAK. (...) »
Systemy do sterowania nawadnianiem z 60% refundacją
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 19
Wystąpię o bezzwrotne wsparcie na modernizację gospodarstwa rolnego w obszarze nawadniania z PROW. Czy inwestycja może polegać na ulepszeniu już istniejącej instalacji nawadniającej, w tym (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Jak przygotować działalność do sezonu letniego?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 18
Część przedsiębiorców uzyskuje dochody z prowadzonej działalności gospodarczej głównie w sezonie letnim. Dla nich miesiące letnie to jedne z najbardziej zyskownych okresów w ciągu roku. (...)  »
Cudzoziemca można ustanowić zarządcą sukcesyjnym
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 18
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. W związku z moim pogarszającym się stanem zdrowia zamierzam powołać zarządcę sukcesyjnego. Chciałbym, aby funkcję tę (...)  »
Wypłata wynagrodzenia dla obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 18
Mam sklep w galerii handlowej. Zamierzam zatrudnić obywatelkę Ukrainy. Wiem, że teraz nie muszę występować o żadne zezwolenie w tym zakresie. Czy obowiązują jakieś regulacje (...)  »
Dotacje na wypromowanie produktów
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 19
Dwukrotnie zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla przedsiębiorców, wprowadzających produkt na nowy zagraniczny rynek. Na preferencje przy (...)  »
Zaskarżenie rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji w przedmiocie kosztów apelacji
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 19
Zostałem pozwany przez byłego kontrahenta o zapłatę. Wyrok sądu pierwszej instancji uwzględnił powództwo w całości. Wniosłem od niego apelację, podnosząc zarzut przedawnienia. Sąd drugiej instancji (...)  »
Cesja wierzytelności nie zawsze obciążona PCC
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 19
Od kilku lat prowadzimy nieskuteczną egzekucję komorniczą przeciwko dłużnikowi spółki. Okazało się, że dłużnik jest wierzycielem jednego z naszych kontrahentów. Wobec tego planujemy dokonać odpłatnej (...)  »
RODO dotyczy również obywateli Ukrainy w naszym kraju
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 18
Ukraina jako państwo spoza Unii Europejskiej nie została zobowiązana do wdrożenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W tym zakresie obowiązują ją jej przepisy (...)  »
Odstąpienie od wymogu komunikacji elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 18
Zamawiający będzie organizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Kiedy zamawiający może odstąpić od wymogu używania środków komunikacji elektronicznej z wykonawcami? Zasadniczo Prawo zamówień publicznych (Dz. (...)  »
Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 18
Firma posiada samochód osobowy, który wymaga naprawy. Obecnie jest to dla nas za duży koszt. Czy istnieje możliwość czasowego wyrejestrowania takiego pojazdu? Zasady czasowego wycofania (...)  »
Nowości dla grup producentów przy wsparciu z PROW
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 19
Doprecyzowano warunki przyznawania pomocy w temacie dostępu do wsparcia dla byłych członków grup producentów rolnych, którzy otrzymali wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania Tworzenie grup (...)  »
A1 dla cudzoziemca już bez certyfikatu rezydencji podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 19
Zatrudniam obywatela Ukrainy, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Chcę go oddelegować do pracy na określony czas do innego państwa członkowskiego. Czy dla (...)  »
Dofinansowanie EFRR na zakup niskoemisyjnego taboru
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 19
Spółka świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z gminą. Zamierza pozyskać środki EFRR na zakup autobusów elektrycznych. Inwestycja będzie zlokalizowana w granicach (...)  »
Opodatkowanie wpłat w ramach wkładu własnego przez uczestników projektu EFS
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 19
Podatnik (osoba fizyczna) uzyskał dofinansowanie projektu "Nowy żłobek" z regionalnego programu operacyjnego. Dofinansowanie ze środków EFS wynosi 88%, a wkład własny 12% wydatków kwalifikowanych projektu. (...)  »
Zatrudnianie obcokrajowców na stanowiskach w samorządach  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 18
Zasadniczo zasady zatrudniania obcokrajowców w jednostkach samorządu terytorialnego różnią się od tych, które mają zastosowanie w odniesieniu do zatrudniania tych osób przez przedsiębiorców. Na mocy (...)  »
Dokumenty składane do PFRON celem uzyskania refundacji składek przez niepełnosprawnego przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 18
Zostałem wspólnikiem spółki komandytowej. Posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Będę korzystał ze wsparcia z PFRON wypłacanego w formie refundacji składek ZUS. Czy każdorazowo, wnioskując (...)  »
Opodatkowanie remontowanego autobusu
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 18
W ramach prowadzonej działalności posiadam pojazdy (samochody dostawcze i autobusy), które podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Obecnie jeden z autobusów nie jest wykorzystywany. Trwają (...)  »
Wysokość opłaty klimatycznej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 18
Prowadzę pensjonat. Pod koniec 2021 r. przyjęłam kilka rezerwacji na okres wakacyjny w 2022 r. Część osób wpłaciła zaliczki. Czy w takiej sytuacji, realizując pobyt (...)  »
Rozszerzenie odpowiedzialności kontraktowej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 19
Dłużnik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Sankcją jest obowiązek naprawienia szkody wierzyciela, która z tego tytułu powstała. Oparcie roszczenia przez poszkodowanego wierzyciela (...)  »
Wiek rolnika i inwestycja w grunty zabudowane przy premii z PROW
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 19
W lutym br. ukończyłem 40. rok życia. Czy mogę wystąpić o premię dla młodego rolnika (150 tys. zł) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich? Jeśli tak, (...)  »
Legalny pobyt obywatela Ukrainy a delegowanie do pracy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 19
Zatrudniam obywatela Ukrainy, który przybył do Polski po 23 lutego 2022 r. i przebywa na terenie RP legalnie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. (...)  »
Wykonywanie przewozów w transporcie międzynarodowym
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 19
Jestem właścicielem firmy transportowej (licencja transportowa) i osobiście wykonuję przewozy międzynarodowe. Czy przepis dotyczący podstawy wymiaru składek ZUS z art. 21b ustawy o czasie pracy (...)  »
Obowiązki sprawozdawcze wobec NBP
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 18
Sprawozdawczość NBP dotyczy rezydentów oraz podmiotów krajowych, którzy prowadzą działalność kantorową. Ponadto obowiązek przekazania sprawozdania do NBP dotyczy rezydentów, których wartość aktywów przekracza kwotę 300 (...)  »
Czy remont budynku należy zgłosić staroście?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 18
Nasza firma planuje przeprowadzić całościowy remont posiadanego budynku. W ramach remontu nie będziemy ingerować w konstrukcję budynku. Czy taki remont należy zgłosić staroście? Czy po (...)  »
Zatrudnienie obywatela Ukrainy po wygaśnięciu oświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 18
Zatrudniam obywatela Ukrainy. Po wygaśnięciu oświadczenia o powierzeniu pracy jego zatrudnienie zostało przedłużone na mocy przepisów specustawy w sprawie COVID-19. Czy celem dalszego zatrudniania powinienem (...)  »
Tymczasowe kryzysowe ramy prawne pomocy w czasie wojny
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 19
Nowe formy pomocy w formie dotacji, korzyści podatkowych, subsydiowanych pożyczek zostały przewidziane w Tymczasowych kryzysowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji (...)  »
Sfinansowanie kosztów robót budowlanych i doposażenia dla szpitala
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 19
Szpital chce pozyskać środki EFRR na przeprowadzenie robót budowlanych i doposażenie, aby wyeliminować skutki pandemii. Jaki status musi mieć szpital, by wystąpić o dofinansowanie z (...)  »
Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 19
Prowadzę poradnię pulmonologiczną. Chcę zwiększyć dostępność świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19. W związku z tym (...)  »
Dzierżawa gruntu i premia dla młodego rolnika
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 19
Dzierżawię grunty rolne i chcę wystąpić o premię dla młodego rolnika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 150 tys. zł. Czy na gospodarstwo w (...)  »
Zasady wynagradzania cudzoziemców
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 18
W ostatnim miesiącu na polskim rynku pracy pojawiło się wielu cudzoziemców. Aktualnie zatrudnienie obywateli pochodzących spoza Polski może odbywać się na podstawie różnych dokumentów. W (...)  »
Prowadzenie firmy po śmierci przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 18
Zmarł mój teść, który prowadził działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. Za życia nie powołał on zarządcy sukcesyjnego. Jakie czynności należy podjąć w tej (...)  »
Odprowadzanie podatku cukrowego w przypadku sprzedaży dokonywanej w kraju i za granicę
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 18
Przedsiębiorca, który nie jest producentem, nabywa soki owocowe objęte opłatą od środków spożywczych. Następnie są one odsprzedawane konsumentom, do punktów sprzedaży detalicznej położonych w Polsce, (...)  »
Uprawnieni do wsparcia na inwestycję nawadniania
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 19
W obecnie trwającym naborze wniosków o przyznanie pomocy na inwestycję w obszarze nawadniania gospodarstwa trwającym do 27 maja br. mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, (...)  »
Odzyskanie aktu notarialnego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 19
Zamierzam sprzedać niezabudowaną nieruchomość gruntową. Notariusz poinformował mnie, że w celu sporządzenia aktu notarialnego konieczne jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego umowy sprzedaży, na podstawie której (...)  »
Sposób na zagubiony tytuł wykonawczy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 19
Firma prowadziła kilka postępowań egzekucyjnych, które zakończyły się umorzeniem z uwagi na brak majątku dłużnika. Nakazy zapłaty, na podstawie których wszczynaliśmy egzekucje, zostały nam zwrócone (...)  »
Płatności gotówkowe i bezgotówkowe między przedsiębiorcami
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 18
Zamieszanie z początku roku związane z planowanym obniżeniem limitu transakcji bezgotówkowych między przedsiębiorcami spowodowało, iż wielu przedsiębiorców wciąż nie wie, do jakiej wysokości może regulować (...)  »
Podatek od środków transportowych przy czasowym wyrejestrowaniu pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 18
Spółka chce czasowo wyrejestrować jeden z samochodów, za który opłaca podatek od środków transportowych. Czy spółka o takim wycofaniu pojazdu musi dodatkowo powiadomić organ podatkowy? (...)  »
Złożenie ofert dodatkowych w trybie podstawowym
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 18
Zamawiający planuje udzielić zamówienia w trybie podstawowym. Jaki termin na przygotowanie ofert dodatkowych lub ostatecznych powinni mieć wykonawcy w tym trybie? W trybie podstawowym zamawiający (...)  »
Nowości przy opóźnieniu w transakcjach handlowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 19
Spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe oraz publiczne podmioty lecznicze nie będą musiały składać sprawozdań o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Podatników z przychodem uzyskanym w (...)  »
Udokumentowanie wykształcenia dla uzyskania punktów przy premii dla młodego rolnika
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 19
Posiadam średnie wykształcenie - technik architektury krajobrazu i będę ubiegał się o premię dla młodego rolnika w wysokości 150 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów (...)  »
Wniosek o zaświadczenie A1 tylko w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 19
Mam podpisaną umowę na wykonanie określonych usług z zagranicznym przedsiębiorcą. W związku z tym oddeleguję część swoich pracowników do pracy do innego państwa członkowskiego. Czy (...)  »
Zadania niemożliwe do zrealizowania i aneksowanie umowy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 19
Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu promocyjnego w zakresie poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Poniosła już koszty kwalifikowalne imprezy targowej, która została odwołana (miała (...)  »
Przygotowanie szkół na napływ uczniów z Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 18
W związku z trwającym w Ukrainie konfliktem zbrojnym już przeszło 2,5 mln obywateli tego kraju przybyło do Rzeczypospolitej Polskiej. Znaczną część uchodźców stanowią dzieci. W (...)  »
Pracownik opłaca abonament za własne radio wykorzystywane w pracy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 18
Jedna z pracownic przyniosła do biura własne radio. Czy w takiej sytuacji zachodzi konieczność odprowadzania abonamentu radiowego? Pracownica twierdzi, że opłaca już taki abonament z (...)  »
Konto bankowe wykorzystywane na potrzeby działalności
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 18
Zamierzam zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG. Czy na potrzeby prowadzenia firmy będę musiał zarejestrować konto firmowe? Czy będę mógł dokonywać płatności z posiadanego konta prywatnego? (...)  »
Podział nieruchomości do korzystania
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 19
Prawo własności daje właścicielowi niemal nieograniczoną możliwość korzystania z nieruchomości. Co istotne, zwykle z wyłączeniem innych osób. Przejawia się to w szerokiej swobodzie jej używania (...)  »
Premia dla młodego rolnika w przypadku małżeństwa
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 19
Prowadzę działalność rolniczą od 2021 r. W tym roku zawarłem związek małżeński. Żona otrzymała w spadku ziemię rolną. Mamy rozdzielność majątkową, a żona prowadzi odrębne (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzenia i składek niani
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 19
Kosztem kwalifikowalnym projektu EFS jest wynagrodzenie niani sprawującej opiekę nad dzieckiem. Czy w ramach projektu można sfinansować całość składek ZUS od wynagrodzenia oraz ubezpieczenie chorobowe (...)  »
Sfinansowanie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 19
Prowadzę żłobek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jakie mam możliwości pozyskania środków EFS na sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za (...)  »
Skutki nowelizacji "Apteka dla aptekarza"
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 18
Kilka lat funkcjonowania nowelizacji zwanej potocznie "Apteka dla aptekarza" pozwala wyciągnąć wnioski co do tego, czy wprowadzone przez nią zmiany przyniosły spodziewane efekty. Zdania co (...)  »
Czy kierownik budowy może być inspektorem nadzoru inwestorskiego?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 18
Firma planuje budowę obiektu handlowo-usługowego i w związku z tym chce ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego. Czy funkcję tę może wykonywać jednocześnie kierownik budowy? NIE. Łączenie (...)  »
Inspektor ochrony danych nie nadaje upoważnień do przetwarzania danych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 18
Spółka powołała niedawno inspektora ochrony danych. Dotychczas upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla naszych pracowników wydawał dyrektor zarządzający. Czy teraz powinien to robić inspektor? NIE. (...)  »
Moment poniesienia kosztów kwalifikowalnych przy zwolnieniu z podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 19
Dokonując kalkulacji maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego z tytułu nowej inwestycji, przedsiębiorca powinien ujmować wydatki inwestycyjne objęte decyzją o wsparciu w momencie ich poniesienia, a zatem (...)  »
Delegacja kierowcy w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 19
Realizuję zlecenia polskich firm i spedycji, przewożąc jeden ładunek za granicę i jeden powrotny ładunek do kraju. Czy mam prawo do rozliczenia delegacji kierowcy-pracownika w (...)  »
Usługi opiekuńcze/asystenckie sfinansowane z EFS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 19
Organizacja pozarządowa prowadząca w swojej działalności statutowej usługi społeczne chce pozyskać dofinansowanie ze środków EFS na realizację projektu dotyczącego usług społecznych. Usługi opiekuńcze/asystenckie mają być (...)  »
Powierzchnia gospodarstwa i ubezpieczenie w KRUS jako domownik dla uzyskania premii
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 19
Wystąpię o premię dla młodego rolnika w wysokości 150 tys. zł. Moje gospodarstwo jest położone na terenie dwóch województw. Z którego województwa średnią należy wziąć (...)  »
Zatrudnianie obywateli Ukrainy w zawodach medycznych  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 18
Z uwagi na toczący się konflikt zbrojny w Ukrainie wiele osób zdecydowało się opuścić terytorium tego kraju. Polska przyjęła już ponad 2,5 mln uchodźców. Celem (...)  »
Warunki pracy dla niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 18
Jeden z pracowników uległ wypadkowi komunikacyjnemu. W wyniku tego zdarzenia ma on problemy z poruszaniem się i uzyskał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z adnotacją (...)  »
Refinansowanie kosztów przyjęcia i utrzymania obywateli Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 18
Prowadzę pensjonat. Od dwóch tygodni zakwaterowani są w nim obywatele Ukrainy. Osoby te mają zapewnione całodobowe wyżywienie. Zamierzam wystąpić o świadczenie z tytułu przyjęcia uchodźców. (...)  »
Odstąpienie od umowy o roboty budowlane
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 19
Normy prawne regulujące zobowiązania cywilne umożliwiają odstąpienie od umowy w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do świadczenia z przyczyn od siebie zależnych nie dotrzymał ustalonego terminu (...)  »
Powierzchnia użytków rolnych i premia dla młodego rolnika
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 19
Wystąpię o premię w wysokości 150 tys. zł dla młodego rolnika. Jestem właścicielem gospodarstwa położonego w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie (...)  »
Środki na dostosowanie stanowiska pracy i rozszerzenie pakietu świadczeń medycznych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 19
Siedziba spółki jest zarejestrowana na terenie województwa zachodniopomorskiego, gdzie wykonywana jest działalność gospodarcza. Spółka zalicza się do sektora średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jakie są możliwości pozyskania (...)  »
Nowe inwestycje budowlane a podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 18
Nabycie nieruchomości wiąże się nierozerwalnie z koniecznością regulowania podatku od nieruchomości już od następnego miesiąca po dniu jej nabycia. Ustawodawca postawił w uprzywilejowanej pozycji podatników (...)  »
Obowiązki wynikające z RODO dla realizującego fotoksiążki
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 18
Prowadzę sprzedaż fotoksiążek przez internet. Nie zatrudniam pracowników. Klienci za zakupioną książkę płacą przelewem na moje konto. Na przelewie widzę tylko imię i nazwisko osoby, (...)  »
Wymagania dla członków komisji przetargowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 18
Zamawiający chce powołać stałą komisję przetargową. Jakie trzeba spełniać wymagania, aby móc zostać członkiem takiej komisji? Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. Określa (...)  »
Nabór wniosków o premie dla młodych rolników
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 19
Premia dla młodego rolnika, który ma nie więcej niż 40 lat, wypłacana jest w dwóch ratach, pierwszej w wysokości 120 tys. zł i drugiej 30 (...)  »
Wartość zwolnienia z podatku dla dużej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 19
Spółka zamierza pozyskać decyzję o wsparciu, na podstawie której skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji (nowy zakład produkcyjny). Koszty tej inwestycji (...)  »
Czterodniowa przerwa przy przewozach kabotażowych - dni robocze czy kalendarzowe?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 19
Jestem właścicielem firmy transportowej, która wykonuje przewozy kabotażowe. W jaki sposób należy liczyć obowiązkową przerwę pomiędzy operacjami kabotażowymi? Czy należy uwzględnić dni kalendarzowe, czy robocze? (...)  »
Rekordowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 18
W lutym 2022 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na administratora danych rekordową karę finansową w wysokości 4,9 mln zł. Co istotne w tej sprawie, (...)  »
Podatek od nieruchomości przy wynajmie biura na godziny
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 18
Zawarłem z gminą umowę najmu lokalu wraz z salą wykładową (jestem lektorem języka niemieckiego). Zajęcia w tej sali prowadzę tylko trzy razy w tygodniu. W (...)  »
Ile trzeba czekać na realizację reklamacji?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 19
Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym. Klienci narzekają na długi czas realizacji reklamacji, głównie napraw sprzętu. Długość oczekiwania uzależniona jest od dostawy podzespołów niezbędnych mi do (...)  »
Kryteria jakościowe przy zwolnieniu z podatku
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 19
Przy zwolnieniu z podatku dochodowego w związku z realizacją nowej inwestycji przedsiębiorca musi spełnić kryteria jakościowe. Nowością jest, że w zakresie kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego (...)  »
Dotacja z EFRR na zakup środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 19
Samorządowa instytucja kultury zamierza pozyskać środki EFRR na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Inwestycja ma być zlokalizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jakie (...)  »
W lokalach należących do przewoźnika tylko oryginały dokumentów
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 19
Firma transportowa ma swoją siedzibę w Polsce i oddział firmy w Niemczech. Czy ma obowiązek przechowywania m.in. oryginałów dokumentów przewozowych w lokalach na terenie Polski? (...)  »
Dofinansowanie ze środków EFS do rehabilitacji leczniczej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 19
Zakład wykonuje działalność leczniczą. Realizuje on świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ. Podmiot leczniczy chce pozyskać środki EFS na realizację projektu ukierunkowanego na (...)  »
Status osoby bezrobotnej dla obywatela Ukrainy  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 18
W związku z trwającym na Ukrainie konfliktem zbrojnym na terytorium Polski przybyło już ponad 2,4 mln uchodźców z tego państwa. Z uwagi na tak liczny (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.