Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
23.04.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. - Prezes ZUS
Wskazówki dla przedsiębiorcy
BIEŻĄCY NUMER
Zawarcie umów o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 18
Podmioty zatrudniające z ostatniego, czwartego etapu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych mają obowiązek do dnia 10 maja 2021 r. zawrzeć w imieniu i na rzecz osób (...) »
Ustalanie przychodu w podatku od sprzedaży detalicznej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 18
Prowadzę kilka marketów spożywczych. Obecnie w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną otworzyłem sklep w internecie. Czy przychód uzyskiwany z tytułu sprzedaży on-line powinien (...) »
Spadek obrotów a możliwość uzyskania wsparcia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 18
Prowadzę sklep internetowy. Nie zatrudniam pracowników. W ostatnich miesiącach odnotowałem spadek obrotów. Czy mogę ubiegać się o jakieś wsparcie? TAK. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniający (...) »
Finansowanie preferencyjne z PFR 2.0 dla dużych firm
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 19
Do 30 kwietnia br. przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 249 pracowników, bez względu na PKD, mogą składać wnioski do PFR o finansowanie preferencyjne w formie oprocentowanej (...) »
Dotacja na nabycie nieopatentowanej wiedzy technicznej i środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 19
W naszej spółce z o.o. z sektora MŚP jest wydzielony odrębny dział, w ramach którego prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w obszarze medycyny. Chcemy pozyskać środki (...) »
80% dofinansowanie usług szkoleniowo-doradczych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 19
Przedsiębiorca zamierza wziąć udział w programie, który przygotuje jego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi. Czy dla uzyskania dofinansowania (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Klauzule abuzywne w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 18
Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo kształtuje zamawiający. To zaś powoduje, iż często zapisy tej umowy stawiają wykonawcę w gorszej pozycji. Na etapie tworzenia (...)  »
Czy IOD musi mieć pisemne upoważnienie do przetwarzania danych?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 18
W jednostce powołano inspektora ochrony danych. Zawarto z nim umowę o świadczenie usług. Czy dodatkowo administrator powinien nadać mu upoważnienie do przetwarzania danych? RODO w (...)  »
Wznowienie działalności z datą wsteczną
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 18
Rok temu zawiesiłam bezterminowo działalność swojej firmy (nie podałam daty jej wznowienia). Niedawno otrzymałam spore zamówienie. Zastanawiam się nad wznowieniem działalności. Nie wiem jednak, czy (...)  »
Kumulacja pomocy publicznej z PFR i subsydia płacowe
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 19
W tym samym okresie przedsiębiorca może łączyć dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Pracy/EFS oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Łączne dofinansowanie z dwóch źródeł nie może (...)  »
Umowa sprzedaży gruntów i zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 19
Przedsiębiorca powiększy gospodarstwo, zakupując grunty rolne. W latach poprzednich otrzymywał pomoc de minimis w rolnictwie, a wysokość tej pomocy wynika z zaświadczeń wydanych przez instytucje, (...)  »
Wsparcie zakupu środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 19
W marcu 2021 r. zakupiłem używane środki trwałe do swojego gospodarstwa rolnego. W kwietniu złożę wniosek o przyznanie premii na restrukturyzację gospodarstwa rolnego z PROW. (...)  »
Dotacja branżowa dla firm
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 18
Rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 powoduje wprowadzanie kolejnych obostrzeń, a co za tym idzie ograniczanie możliwości prowadzenia działalności przez przedsiębiorców w kolejnych branżach. Obecnie dostępne (...)  »
Zapisowi do PPK podlegają osoby pełnoletnie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 18
Wdrażamy pracownicze plany kapitałowe (PPK). Czy do programu powinniśmy zapisać pracowników młodocianych? NIE. Zapisowi do PPK podlegają osoby zatrudnione w rozumieniu art. 2 ust. 1 (...)  »
Zwolnienie z obowiązku wdrożenia PPK przez mikroprzedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 18
Spełniamy kryteria dla uznania za mikroprzedsiębiorstwo. Pracownicy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK. Czy w takiej sytuacji musimy zawrzeć umowę z instytucją finansową? Czy zwolnienie z (...)  »
Rejestracja w BDO zakładu stolarskiego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 18
Prowadzę zakład stolarski. Przez ostatnie dwa lata jego działalność była zawieszona. W maju br. zamierzam ją wznowić. Czy wystąpi obowiązek dokonania rejestracji w BDO? Nadmieniam, (...)  »
Koszty kwalifikowalne projektu badawczo-rozwojowego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 19
W projekcie badawczo-rozwojowym koszty wynagrodzeń pracowników mogą być dofinansowane w 90% tylko w ramach prac przedwdrożeniowych objętych pomocą de minimis. W odniesieniu do badań przemysłowych (...)  »
Ulga podatkowa od nowej inwestycji i zeznanie roczne
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 19
Firma (osoba prawna) w lutym 2020 r. otrzymała decyzję o wsparciu na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. W tym samym miesiącu zakupiono grunt, który (...)  »
Dofinansowanie przygotowania projektu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 19
Spółka planuje wystąpić o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Czy może pozyskać dofinansowanie jego przygotowania, w tym wynagrodzeń pracowników, tłumaczenia dokumentów, usług doradczych? (...)  »
Opłaty związane z przejazdami firmowych samochodów
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 18
Elektroniczny system poboru opłat (viaTOLL) obowiązuje w Polsce na autostradach płatnych, drogach szybkiego ruchu oraz wybranych drogach krajowych. Przy czym obowiązkowy jest dla wszystkich pojazdów (...)  »
Przystąpienie do PPK po wcześniejszej rezygnacji
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 18
W 2020 r. wdrożono PPK. Dwóch pracowników, którzy początkowo zrezygnowali z PPK, chciałoby przystąpić do programu. Czy mogą tego dokonać? Jeśli tak, to w jakim (...)  »
Przekazywanie danych uczestnika PPK
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 18
W firmie wdrażamy pracownicze plany kapitałowe. Obecnie jesteśmy na etapie zawierania umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. Jakie dane dotyczące osób zatrudnionych musimy przekazać instytucji (...)  »
Kwartalne wnoszenie opłat pobranych za reklamówki
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 18
Otwieram sklep spożywczy. Czy od każdej torby foliowej (tzw. reklamówki) muszę pobierać opłatę recyklingową? W jaki sposób powinienem się rozliczać z tytułu pobranych od klientów (...)  »
Grupy producentów działające wspólnie i bezzwrotne wsparcie uzależnione od przychodów
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 19
Producenci rolni, którzy zdecydują się działać wspólnie, mogą założyć grupę producentów funkcjonującą w formie mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i przez 5 lat otrzymywać wsparcie (...)  »
Dotacja do środków trwałych przy wdrożeniu wyników prac B+R
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 19
Spółka z o.o. zarejestrowana na terenie województwa zachodniopomorskiego zamierza ulepszyć produkowane wyroby. W związku z tym zleci część prac badawczo-rozwojowych jednostce naukowej. Część prac B+R (...)  »
Rozliczenie dofinansowania na ochronę miejsc pracy z FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 19
Firma otrzymała środki na ochronę miejsc pracy z FGŚP na podstawie art. 15gg specustawy w sprawie COVID-19. Środki należy rozliczyć z wojewódzkim urzędem pracy w (...)  »
Nieruchomość przedsiębiorcy nie zawsze musi stanowić mienie firmowe
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 18
Przedsiębiorca wykorzystujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości musi najczęściej liczyć się z koniecznością opłacania za nie podatku od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej. Dotychczas (...)  »
Dostęp zarządcy do rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 18
Prowadzę własną firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Zastanawiam się nad powołaniem mojej córki na zarządcę sukcesyjnego. Czy zarządca sukcesyjny uzyska automatyczny dostęp do rachunku (...)  »
Pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 18
Spółka złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku usługowo-magazynowego. W związku z obecną sytuacją epidemiczną i problemami finansowymi nie wiemy, kiedy uda nam się (...)  »
Środki na instalację fotowoltaiczną
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 19
Przedsiębiorcy działający w sektorze wytwarzania energii mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w zakresie budowy nowych lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania (...)  »
Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 19
Zostałem pozwany w sprawie o zapłatę z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych zrealizowanych przez moją firmę. Na najbliższej rozprawie ma zostać przesłuchany biegły sądowy (...)  »
Przedawnienie roszczenia o zwrot wadium
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 19
Rok temu brałem udział w przetargu na sprzedaż nieruchomości przeprowadzanym przez prezydenta miasta. W tym celu wpłaciłem wadium wynoszące 5% ceny wywoławczej. Przetarg wygrała inna (...)  »
Właściwe PKD ważne przy ubieganiu się o pomoc z tarczy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 18
W momencie, kiedy wsparcie państwa w czasach pandemii koronawirusa zostało ograniczone do określonych branż, weryfikowanych na podstawie PKD, prawidłowe określenie rodzaju wykonywanej działalności w CEIDG (...)  »
Zgłoszenie do pracowniczych planów kapitałowych nowo zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 18
W firmie mamy wdrożone PPK i odprowadzamy wpłaty za pracowników. Zatrudniliśmy nowego pracownika. Zawarta została z nim umowa o pracę. Pracownik chce przystąpić do PPK. (...)  »
Limit płatności gotówką przy zakupie samochodu firmowego
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 18
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zamierzam zakupić samochód. Jego wartość przekracza 15.000 zł. Czy w takiej sytuacji zapłaty będę mógł dokonać gotówką? Nadmieniam, że samochód (...)  »
Dotacje na promocję produktów na rynkach zagranicznych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 19
Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mają do dyspozycji specjalnie dla nich przygotowany program, w ramach którego mogą pozyskać bezzwrotne wsparcie na wprowadzenie produktu (wyrobu lub usługi) (...)  »
Zasady i warunki zwrotu wsparcia z PFR
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 19
Spółka otrzymała wsparcie finansowe z PFR w dniu 4 maja 2020 r. w związku z COVID-19. Prowadzi księgi rachunkowe. Czy dla uzyskania umorzenia subwencji finansowej (...)  »
Wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 19
Mikroprzedsiębiorca osiągnął przychód w marcu 2021 r. o ponad 40% niższy w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Czy w związku z tym może ubiegać (...)  »
Rozliczanie pomocy antykryzysowej udzielanej ze środków FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 18
W związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią koronawirusa polski ustawodawca przewidział wiele form wsparcia dla przedsiębiorców. Jedno z nich stanowi świadczenie na rzecz ochrony (...)  »
Podatek od nieruchomości za reklamę na cudzym gruncie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 18
Firma wynajęła od innego przedsiębiorcy grunt pod nośnik reklamy. Czy za grunt ten musimy opłacać podatek od nieruchomości? Co z nośnikiem reklamy, czy należy uznać, (...)  »
Zgłoszenie rozbiórki obiektu w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 18
Zastanawiam się nad rozbiórką budynku gospodarczego znajdującego się na terenie mojej firmy. W jaki sposób można dokonać zgłoszenia rozbiórki? Czy jest możliwość złożenia wniosku elektronicznie? (...)  »
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 19
Kontynuacja działalności gospodarczej przez spadkobierców przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną jeszcze w 2018 r. wiązała się z szeregiem problemów w sferze prawa publicznego i prywatnego. Podobnie (...)  »
Rozliczenie dotacji na kapitał obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 19
Firma otrzymała grant na kapitał obrotowy w listopadzie 2020 r. w kwocie 66 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (poddziałanie 2.1.1). Podatnik prowadzi (...)  »
Ponowne dofinansowanie wynagrodzeń z urzędu pracy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 19
W 2020 r. firma z powodu spadku obrotów gospodarczych w związku z pandemią otrzymała dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na okres jednego miesiąca z powiatowego urzędu pracy (...)  »
Ustalanie spadku obrotów przy wnioskowaniu o kolejną dotację
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 18
Branża, w której prowadzę działalność, uprawniona jest do pomocy w ramach tzw. tarczy branżowej. Wiem, że mogę po raz drugi złożyć wniosek o dotację na (...)  »
Obowiązek przeprowadzania audytu przez inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 18
Jestem inspektorem ochrony danych w spółce z o.o. Staram się regularnie przeprowadzać kontrole dotyczące ochrony danych. Czy obowiązujące przepisy nakładają na mnie obowiązek przeprowadzenia w (...)  »
Podatek od nieruchomości za działalność w mieszkaniu rodziców
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 18
Syn prowadzi działalności w mieszkaniu ojca na podstawie umowy użyczenia. Wykorzystuje tylko jedno z pomieszczeń w tym mieszkaniu o powierzchni 16 m 2 . Czy (...)  »
Normy czasu pracy niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 18
Pracownik przedstawił mi orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Czy dotyczą go niższe normy czasu pracy? Jeśli będzie on pracował krócej, to czy mogę obniżyć (...)  »
Rozliczenie z tytułu podatku cukrowego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 18
Będziemy dokonywać rozliczenia z tytułu podatku cukrowego. Na jaki rachunek należy wpłacić wyliczony podatek? Podatnik podatku cukrowego zobowiązany jest do złożenia informacji w sprawie jego (...)  »
Pieniądze na restrukturyzację małych gospodarstw
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 19
Nowelizacja przepisów dotyczących premii na restrukturyzację małego gospodarstwa przyniosła korzystne zmiany dla beneficjentów. Skrócono termin na wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy z 210 do (...)  »
Odzyskanie nadpłaconego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 19
Biuro rachunkowe ma zawartą umowę zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie z dołu i zostało ustalone w stawce godzinowej, zgodnie (...)  »
Odsetki za opóźnienie od rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 19
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, obok odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, nalicza dłużnikom rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Czy od tych kwot możliwe (...)  »
Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych dzieci
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 18
Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych przyjął niedawno "Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym". (...)  »
Rezygnacja osób zatrudnionych z uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2021 r. moja firma objęta została regulacjami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Przedsiębiorstwo nie spełnia kryteriów dla uznania go za mikroprzedsiębiorstwo. (...)  »
Przedsiębiorca może więcej niż raz wystąpić o przyznanie dotacji branżowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 18
W ramach tarczy antykryzysowej uzyskałem dotację branżową na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Czy to prawda, że mogę ponownie ubiegać się o jej przyznanie? TAK. (...)  »
Nowości w dofinansowaniu wynagrodzeń na rzecz ochrony miejsc pracy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 19
Od 28 lutego 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Doprecyzowuje, że przedsiębiorcy z niektórych branż mogą (...)  »
Środki na własny biznes po utracie zatrudnienia z powodu pandemii
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 19
Spółka zamierza pozyskać środki EFS na realizację projektu ukierunkowanego na wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności dla osób młodych w wieku do 29. (...)  »
Dotacja na działalność kulturalną zwolniona z podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 19
Podatnik otrzymał wsparcie finansowe dla jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków przeciwdziałania COVID-19. Umowa została zawarta z Instytutem Teatralnym. (...)  »
Kryteria oceny projektów badawczo-rozwojowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 19
Spółka dla wypracowania innowacji wystąpi o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w ramach szybkiej ścieżki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Czy spółka mogła ponieść część kosztów kwalifikowalnych projektu (...)  »
Zasady odprowadzania podatku cukrowego w wyjaśnieniach Ministerstwa Zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 18
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzona została opłata od środków spożywczych (tzw. opłata cukrowa lub podatek cukrowy). Jej wprowadzenie ma zachęcić producentów do (...)  »
Brak zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 18
Pracodawca umieścił w popularnym serwisie rekrutacyjnym ofertę pracy. W ogłoszeniu zawarł klauzulę informacyjną oraz prośbę o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie (...)  »
Podatek rolny w przypadku nieużytków rolnych
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 18
Spółka posiada grunty, które w ewidencji gruntów i budynków oznaczone są jako nieużytki rolne (N). Czy podlegają one opodatkowaniu podatkiem rolnym? Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń objęte pomocą publiczną
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 19
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP z tytułu wprowadzenia przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy na maksymalny okres 3 miesięcy, mogą ponownie ubiegać (...)  »
Ponowna dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 19
Otrzymałem z powiatowego urzędu pracy dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności na podstawie art. 15 zze 4 specustawy w sprawie COVID-19. Czy mogę ponownie (...)  »
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy a VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 19
Pracodawca zamierza zawnioskować do powiatowego urzędu pracy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Wsparcie przyznawane jest w ramach projektu pozakonkursowego współfinansowanego z EFS. Czy pracodawca (...)  »
Pomoc od ARiMR i przychód podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 19
Pod koniec 2020 r. osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą otrzymała pomoc od ARiMR jako posiadacz chryzantem doniczkowych, których nie sprzedał w związku z ograniczeniami (...)  »
Konflikt interesów osób wykonujących czynności w postępowaniu według nowego Pzp
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 18
Zamawiający, organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ma obowiązek zapewnić, aby czynności wykonywane w tym postępowaniu były prowadzone przez osoby gwarantujące bezstronność i obiektywizm. Zaistnienie (...)  »
Zatrudnienie obcokrajowca posiadającego dokument pobytowy z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 18
Zamierzam zatrudnić obywatela Białorusi. Posiada on dokument pobytowy z adnotacją "dostęp do rynku pracy". Czy w takiej sytuacji muszę występować o zezwolenie na pracę dla (...)  »
Zmiana nazwy firmy po przejęciu jej przez zarządcę
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 18
Jako zarządca sukcesyjny prowadzę działalność zmarłego teścia. Jaką nazwą powinienem się posługiwać w kontaktach z kontrahentami i załatwiając sprawy urzędowe? W sprawach wynikających z prowadzenia (...)  »
Transport odpadów przez terytorium Polski
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 18
Podmiot zagraniczny zajmuje się transportem odpadów na terytorium całej Europy. Czy konieczna jest rejestracja w BDO, w przypadku gdy transport ten prowadzony będzie przez terytorium (...)  »
Umorzenie subwencji PFR w 100%
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 19
Umożliwiono umorzenie 100% wartości subwencji 1.0 udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm. Nie dotyczy to jednak wszystkich (...)  »
Dotacja na inwestycję początkową związaną z wdrożeniem innowacyjnego rozwiązania
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 19
Przedsiębiorca z branży kosmetycznej chce wdrożyć innowacyjne rozwiązanie (ulepszony produkt). Do tego potrzebuje nowej linii produkcyjnej. Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego (siedziba (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i postojowe a możliwość uzyskania umarzalnej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 19
Mikroprzedsiębiorca w 2020 r. skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS za okres trzech miesięcy oraz świadczenia postojowego na inny okres trzech miesięcy na podstawie specustawy (...)  »
Czas rozliczyć opłaty środowiskowe za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 18
Do końca marca 2021 r. podmioty korzystające ze środowiska w 2020 r. zobowiązane są do dokonania rozliczeń z tego tytułu i wniesienia należnej opłaty. Kto (...)  »
Opodatkowanie nieruchomości wynajmowanej od gminy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 18
Wynajmujemy lokal od gminnego ośrodka kultury. Kto w takiej sytuacji zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości? Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby (...)  »
Nadgodziny dla niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 18
Zatrudniam pracownika, który posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy może on wykonywać pracę w nadgodzinach? Zasadniczo czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 (...)  »
Dotacje na wypracowanie innowacji, czyli prac rozwojowych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 19
W tym roku zostanie przeprowadzony tylko jeden konkurs bez ograniczeń tematycznych na realizację projektów badawczo-rozwojowych w ramach szybkiej ścieżki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy dofinansowanie (...)  »
Ponowne dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 19
Przedsiębiorca w ramach tarczy antykryzysowej otrzymał za marzec i kwiecień 2020 r. dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy (na podstawie art. 15zzc (...)  »
Wsparcie na kapitał obrotowy dla celów podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 19
Podatnik (osoba fizyczna) otrzymał wsparcie na kapitał obrotowy w związku z pandemią COVID-19 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (działanie 3.7 Finansowanie kapitału obrotowego mikro- (...)  »
Opłata depozytowa
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 18
Prowadzę sklep z częściami samochodowymi. Oferuję również akumulatory. W jaki sposób powinienem dokonać rozliczenia opłaty depozytowej pobranej w 2020 r.? Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych (...)  »
Wniosek o zaległe tantiemy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 18
Prowadzę lokal gastronomiczny. Otrzymałem pismo od pewnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z wezwaniem do uregulowania tantiem za 2020 r. Wiem, że pobór tantiem za (...)  »
Wybór instytucji finansowej a przepisy Prawa zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 18
Jednostka samorządu terytorialnego wdraża PPK. Wyboru dokonuje w trybie zamówień publicznych. Niestety, reprezentacja pracowników nie doszła do porozumienia. Jakimi kryteriami należy kierować się przy dokonywaniu (...)  »
Dotacja branżowa dla samozatrudnionego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 18
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Nie zatrudniam pracowników. Moje przeważające PKD uprawnia mnie do ubiegania się o dotację branżową. Czy jako mikroprzedsiębiorca, (...)  »
Normatywne ograniczenia przy pozyskiwaniu klientów
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 19
Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące zobowiązania stanowią o zasadach i ograniczeniach, które muszą stosować przedsiębiorcy przy świadczeniu usług czy dostawie towarów na rzecz konsumentów. Kolejne restrykcje (...)  »
Działalność eksportowa przy ocenie projektu promocyjnego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 19
Spółka zamierza pozyskać dofinansowanie na działania promocyjne związane z udziałem w światowej wystawie EXPO w Dubaju (poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Czy warunkiem ubiegania (...)  »
Kalkulator obliczy dofinansowanie wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 19
W 2020 r. przedsiębiorca był zwolniony z opłacania składek ZUS w oparciu o art. 31zo specustawy w sprawie COVID-19. Odnotował spadek obrotów gospodarczych z powodu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.