Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Wskazówki dla przedsiębiorcy
BIEŻĄCY NUMER
Składanie w sieci ofert w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 18
Pełna elektronizacja postępowań w sprawie udzielania zamówienia publicznego jeszcze nie została zakończona, jednak z zapewnień Urzędu Zamówień Publicznych wynika, iż nastąpi to 15 lipca 2022 (...) »
Dane pracownika w zajęciu komorniczym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 18
Pracodawca otrzymał od komornika sądowego pismo z żądaniem podania mu imion rodziców i miejsca urodzenia jednego z pracowników. Czy w świetle przepisów RODO pracodawca powinien (...) »
Rękodzieło w ramach działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 18
Zajmuję się szydełkowaniem. Mam okazję nawiązać współpracę z firmą, która sprzedaje takie wyroby. Dostarczy mi materiały niezbędne do pracy. Czy taką działalność mogłabym wykonywać jako (...) »
Co zmieni nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027?
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 19
Od 1 stycznia 2022 r. zmieni się intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, która ma zastosowanie nie tylko do pomocy ze środków europejskich, ale również krajowych, np. (...) »
Zakup sprzętu medycznego objęty pomocą de minimis
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 19
Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą na podstawie kontraktu z NFZ, jak i poza nim (działalność komercyjna). Zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków EFS na realizację projektu (...) »
VAT sfinansowany w ramach projektu powodem zwrotu środków publicznych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 19
Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego służy do czynności opodatkowanych VAT. Podmiot do wniosku o dofinansowanie załączył oświadczenie (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Rekompensaty finansowe dla przedsiębiorców objętych stanem wyjątkowym
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 18
Od 2 września 2021 r. obowiązuje stan wyjątkowy na terenach graniczących z Białorusią. Chociaż obostrzenia te dotyczą małej części kraju, to niestety ich skutki odczuwa (...)  »
Ciąża stażystki w trakcie odbywania stażu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 18
Przyjęliśmy do firmy osobę na staż. Stażystka po dwóch miesiącach poinformowała nas, że jest w ciąży i przedstawiła zwolnienie lekarskie. Czy w takiej sytuacji możemy (...)  »
Środki na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 50+
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 18
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której zatrudniam kilku pracowników w wieku 50+. Chciałbym wysłać dwóch pracowników na szkolenia celem podniesienia ich kwalifikacji. Czy mogę ubiegać (...)  »
Powiązanie, partnerstwo jako relacje z innymi przedsiębiorcami w kontekście limitu pomocy COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 19
Tylko dotacje, zwolnienie z opłacania składek ZUS i dofinansowanie wynagrodzeń objęte sekcją 3.1 Tymczasowych ram środków pomocy państwa (...) obwarowane są limitami kwotowymi pomocy publicznej (...)  »
Negatywna ocena i przedłużenie terminu na wniesienie protestu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 19
Jednostka otrzymała informację o negatywnej ocenie projektu zawierającą uzasadnienie oceny oraz pouczenie o wniesieniu protestu. Przedsięwzięcie miało być dofinansowane w zakresie działania 3.2.1 Programu Operacyjnego (...)  »
Refundacja kosztów zakupu kopiarki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 19
Spółka wodna została utworzona m.in. do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków tej spółki przed powodzią. W jakiej wysokości podmiot ten (...)  »
Dotacja do szkoleń, staży i na uruchomienie firmy w projekcie outplacementowym
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 19
Instytucja szkoleniowa posiadająca wpis w rejestrze WUP chce zorganizować kompleksowy projekt dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub już zwolnionych w związku (...)  »
Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników z zagranicy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 18
Polscy pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnianie obcokrajowców. Wiąże się to z koniecznością załatwienia różnych formalności i dopełnieniem wielu obowiązków. Uzależnione jest to przede (...)  »
Opiekun dla osób przyjętych na staż
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 18
Zamierzamy złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o skierowanie do naszej firmy kilku osób bezrobotnych do odbycia stażu. Wiemy, że stażysta musi mieć swojego opiekuna. (...)  »
Możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z prowadzenia ewidencji odpadów
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 18
Prowadzę działalność gospodarczą. Czy jestem zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów? Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z (...)  »
Moment przedstawienia orzeczenia a prawo dofinansowania z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 18
W czerwcu br. zatrudniłem pracownika. Teraz okazało się, że posiada on orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Chcę złożyć wniosek o wypłatę dofinansowania do jego wynagrodzenia. (...)  »
Trudniej będzie przerwać bieg terminu przedawnienia
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 19
Instytucja przedawnienia roszczeń majątkowych ma na celu nie tylko stabilizację stosunków prawnych czy też pewność obrotu prawnego. Stanowi ona również motywację dla szybkiego dochodzenia swych (...)  »
Dofinansowanie środków trwałych jako płatność z BGK
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 19
Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego nowej inwestycji (dywersyfikacja produkcji - w tym zakup środków trwałych). Dofinansowanie zostało wypłacone ze środków EFRR (...)  »
Usługi zdrowotne dla dzieci i młodzieży sfinansowane z EFS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 19
Podmiot wykonujący działalność leczniczą utworzy środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Grupa docelowa projektu (z obszaru województwa wielkopolskiego) otrzyma m.in. wsparcie z zakresu (...)  »
Dzień udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości a formularz informacji
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 19
Przedsiębiorcy przyznano zwolnienie z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków) w związku z pogorszeniem płynności finansowej z powodu COVID-19. Pomoc przyznano na podstawie uchwały rady gminy. (...)  »
Przetwarzanie danych przez biura rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 18
Biura rachunkowe w ramach prowadzonej działalności pracują na zewnętrznych dokumentach, powierzanych im przez klientów, zawierających szereg danych osobowych. Znajdują się one głównie na fakturach, dokumentach (...)  »
Nieprzerejestrowanie pojazdu a obowiązek podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 18
Spółka sprzedała samochód, za który płaciła podatek od środków transportowych. Od sprzedaży pojazdu minął już miesiąc, a nowy właściciel nadal go nie przerejestrował. Czy fakt (...)  »
Zamawiający nie ma obowiązku zwołania zebrania
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 18
Prowadzimy postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Wpłynęło sporo pytań odnośnie specyfikacji warunków zamówienia. Treść pytań z wyjaśnieniami zamieszczamy na stronie postępowania. Jeden z wykonawców (...)  »
Wsparcie dla uczestnika projektu a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 19
Dofinansowanie wynagrodzenia w ramach projektów przeciwdziałających skutkom COVID-19 realizowanych przez powiatowe urzędy pracy stanowi przychód podatkowy zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Korzystający bezpośrednio ze wsparcia (...)  »
Skutki zawarcia umowy z rzekomym pełnomocnikiem
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 19
Zawarłem umowę o roboty budowlane z głównym wykonawcą inwestycji, której przedmiotem jest generalny remont trzypiętrowego budynku. Jeszcze nie przystąpiłem do realizacji zleconych mojej firmie prac. (...)  »
Egzekucja z cudzego majątku
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 19
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydzierżawiam zaawansowane urządzenia kosmetyczne. Kilka maszyn wykorzystywano w gabinecie osoby, która popadła w problemy finansowe. Egzekucją zaległych wierzytelności zajął się (...)  »
Przedsiębiorca nie odmówi przyjęcia płatności realizowanej gotówką  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 18
Przedsiębiorca nie będzie mógł odmówić klientowi możliwości zapłaty gotówką. Poza tym sprzedawca czy usługodawca nie będzie mógł nakładać ani pobierać żadnych dodatkowych opłat za przyjmowanie (...)  »
Dwóch pracodawców pracownika niepełnosprawnego a prawo do dofinansowania z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 18
W firmie zatrudniliśmy na 1/2 etatu pracownika niepełnosprawnego. Spełniony będzie efekt zachęty. Pracownik ten jest też zatrudniony u innego pracodawcy. Czy w takiej sytuacji będziemy (...)  »
Dwie umowy o pracę i dopłata roczna PPK
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 18
Pracownik świadczy pracę u dwóch pracodawców. Z tytułu obu umów o pracę odprowadza wpłaty do PPK. Czy w takiej sytuacji otrzyma dopłatę roczną do każdego (...)  »
Kontraktowe zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 19
W obrocie gospodarczym występuje wiele umów wzajemnie zobowiązujących, na podstawie których zapłata następuje dopiero po wykonaniu świadczenia niepieniężnego. W interesie strony posiadającej z tytułu umowy (...)  »
Dofinansowanie projektów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 19
Przedsiębiorca z sektora MŚP (średnia firma) ma główną siedzibę na terytorium województwa opolskiego. Zamierza przeprowadzić przedsięwzięcie wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Na jakie projekty i w (...)  »
Dotacja na utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 19
Podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ma w planach utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego. Przedsięwzięcie będzie skierowane do grup docelowych (...)  »
Zmiany w opłatach za śmieci i gospodarce odpadami  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 18
Najnowsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. O ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za (...)  »
Dokument o braku powołania inspektora
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 18
W naszej spółce ma zostać podjęta decyzja o powołaniu inspektora ochrony danych. Z naszych ustaleń wynika, iż nie mamy obowiązku powołania takiej osoby. Czy w (...)  »
Odszkodowanie dla wykonawcy za unieważnienie postępowania
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 18
Nasza firma brała udział w przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony osobistej. Zamawiający unieważnił postępowanie, o czym zostaliśmy powiadomieni. Czy możemy ubiegać się o zwrot (...)  »
Ochrona sygnalisty jako zgłaszającego nieprawidłowośc
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 19
Unijne przepisy zakazują działań odwetowych w odniesieniu do pracowników, którzy informują o nieprawidłowościach w firmie. Sygnalisty nie można np. zwolnić z pracy, zdegradować, wstrzymać awansu (...)  »
Bon na cyfryzację, czyli 85% dofinansowanie na usługi programistyczne
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 19
W firmie (MŚP) ma być udoskonalony proces jej funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19 przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Czy zakup usług programistycznych i oprogramowania oraz sprzętu (...)  »
Podatek dochodowy przy dotacji na audyt energetyczny i dokumentację techniczną
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 19
Spółka uzyskała pożyczkę termomodernizacyjną na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym. Złożyła wniosek do banku o refundację części kosztów audytu i projektu dokumentacji technicznej (90%). Wsparcie (...)  »
Nowości w składaniu wniosku o płatność
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 19
Spółka zrealizowała zakres rzeczowy operacji inwestycyjnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tym w najbliższym czasie złoży wniosek o płatność do właściwego oddziału (...)  »
Surowe kary za błędy w ewidencjach BDO  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 18
Z dniem 23 września 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony (...)  »
PPK w przypadku pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 18
W firmie wdrożone są pracownicze plany kapitałowe. Na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej skierowani zostali do nas trzej pracownicy. Czy w odniesieniu do nich (...)  »
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu sklepu a podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 18
Prowadzę sklep wielobranżowy. Na jego dachu zamierzam zamontować panele fotowoltaiczne. Czy od paneli tych trzeba będzie odprowadzać podatek od nieruchomości? Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości (...)  »
Umowa rezerwacyjna z deweloperem
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 19
W okresie szybko znikających ofert oraz rosnących cen na rynku nieruchomości zwykle nie ma bądź jest bardzo niewiele czasu na to, by wybrać odpowiednią ofertę (...)  »
Zasada odpowiedzialności za wynik postępowania
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 19
Kontrahent pozwał mnie o zapłatę zaległych faktur. Nie mam podstaw do podważenia zasadności tego roszczenia. Brak zapłaty w terminie wynikał z bardzo złej sytuacji finansowej (...)  »
Ustna umowa pożyczki a dowód w procesie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 19
Pożyczyłem swojemu partnerowi biznesowemu kwotę około 5.000 zł. Pieniądze miał zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi w przeciągu sześciu miesięcy. Termin upłynął, a pożyczka nie została (...)  »
Kto i jak powinien realizować obowiązek edukacji ekologicznej?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 18
Wśród obowiązków obciążających przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach znajduje się również obowiązek prowadzenia tzw. publicznych kampanii edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ustawodawca, (...)  »
Kiedy ubezpieczyciel zwróci koszty najmu pojazdu zastępczego?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 19
Nie będzie przesadnym twierdzenie, że większość z nas nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania - w tym dojazdów do pracy czy dowozu dzieci do szkół i (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń dla przedsiębiorcy użytkownika
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 19
Pracodawca otrzymał dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 15zzb specustawy w sprawie COVID-19. Przy określeniu statusu firmy nie uwzględnił pracowników tymczasowych, (...)  »
Wsparcie na dokończenie budowy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 19
Rozpocząłem budowę budynku i poniosłem znaczne straty finansowe na skutek wystąpienia ASF. Czy mogę wystąpić o bezzwrotne środki na dokończenie budowy z Programu Rozwoju Obszarów (...)  »
Sprzedawcom trudniej będzie obejść zakaz handlu w niedziele i święta
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 18
Już od ponad 3 lat obowiązują przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dopuszcza ona możliwość prowadzenia działalności (...)  »
Podatek od nieruchomości za działkę oddaną w użyczenie
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 18
Spółka z o.o. odda gminie w użyczenie na okres 20 lat jedną z działek. Kto w takiej sytuacji będzie zobowiązany do odprowadzania należnego podatku od (...)  »
Umowa o przekazywaniu żywności a wielkość sklepu
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 18
Posiadam kilka sklepów spożywczych. Wielkość żadnego z nich nie przekracza powierzchni 250 m 2 . Jednak wszystkie łącznie mają przeszło 380 m 2 . Czy (...)  »
Zmiana rodzaju umowy o pracę nie wpływa na ważność zezwolenia
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 18
Zatrudniam cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę. Świadczy on pracę na podstawie umowy zlecenia. Chciałbym zawrzeć z nim umowę o pracę. Czy taka decyzja będzie (...)  »
Dotacja na promocję i nabycie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 19
Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej wydłużono udzielanie pomocy finansowej na wprowadzenie produktu na nowy zagraniczny rynek do 31 grudnia 2023 r. (...)  »
Świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 19
Kontrahent wystawił fakturę z tytułu sprzedaży artykułów biurowych. Na dokumencie znajduje się adnotacja "płatne w terminie 14 dni". Od jakiej daty należy liczyć termin zapłaty (...)  »
Sobota wydłuża termin płatności
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 19
Wyznaczony przez wierzyciela na fakturze termin płatności kończy się w sobotę. Czy realizacja zapłaty w poniedziałek wypadający bezpośrednio po wyznaczonym terminie oznacza konieczność naliczenia odsetek (...)  »
Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 18
Choć w wielu przypadkach to cena ma decydujące znaczenie przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak jak praktyka pokazuje - nie powinna to być przesłanka decydująca. W (...)  »
12 miesięcy na odstąpienie od umowy zamiast 14 dni
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 18
Prowadzę sklep internetowy. Dotychczas informowałem klientów, iż prawo do odstąpienia od umowy mogą realizować tylko pisemnie. Jedna z klientek zwróciła mi uwagę, iż jest to (...)  »
Kto i kiedy składa deklarację na podatek od środków transportowych w spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 18
Spółka z o.o. zakupiła samochód o dmc 7,2 tony. Do tej pory nie miała żadnego pojazdu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Kto w przypadku (...)  »
Problematyczne rozliczenia wypowiedzianej umowy leasingu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 19
Częstym powodem wypowiedzenia umowy leasingu przez finansującego (leasingodawcę) są zaległości płatnicze ze strony korzystającego (leasingobiorcy). Dla tego drugiego przedwczesne zakończenie umowy i wydanie przedmiotu leasingu (...)  »
Zwolnienie z podatku dochodowego w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 19
Przedsiębiorca zamierza zakupić grunt pod inwestycję (budowa hali produkcyjnej) i skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji. Grunt planuje kupić w 2021 (...)  »
Powiązania kapitałowe a wybór wykonawcy dla operacji
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 19
Spółki są powiązane kapitałowo. Jedna z nich podpisała umowę, na podstawie której otrzyma refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji inwestycyjnej realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów (...)  »
Automatyczne wznowienie przynależności do PPK
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 18
W naszej firmie wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Teraz nowo zatrudniony pracownik również złożył taką deklarację. Jak długo ważne są (...)  »
Dwa orzeczenia jednego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 18
W firmie zatrudniliśmy osobę niepełnosprawną. Osoba ta posiada dwa orzeczenia o niepełnosprawności. Oba są ważne. Czy do wnioskowania o wypłatę dofinansowania wynagrodzenia tej osoby z (...)  »
Ustalanie stawek za zajęcie pasa drogowego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 18
Projektowana przez radę gminy uchwała zawiera zapis o podniesieniu o 50% stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele handlowe przy cmentarzu na okres od (...)  »
Dotacja po śmierci przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 18
Mój teść powołał mnie na zarządcę sukcesyjnego. Niestety zmarł. Jego firma uruchomiona była z wykorzystaniem dotacji. Działa od niespełna 7 miesięcy. Czy w takiej sytuacji (...)  »
Lokal gastronomiczny a podatek cukrowy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 18
Otwieram lokal gastronomiczny. Czy do napojów podawanych w lokalu powinienem naliczać tzw. podatek cukrowy? Nadmieniam, że oferowane klientom napoje będę nabywał w hurtowni. Podmiotem zobowiązanym (...)  »
Rękojmia przy sprzedaży rzeczy używanych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 19
Główną instytucją prawną zabezpieczającą interesy kupujących, zarówno konsumentów, jak i profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego, jest rękojmia. Stanowi ona swego rodzaju sankcję za nienależyte wykonanie zobowiązania (...)  »
Wkład własny do projektu w formie niepieniężnej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 19
Wnioskodawca jest zobowiązany wnieść wkład własny do projektu szkoleniowego (EFS) w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych. Czy wkład ten może być wniesiony w formie niepieniężnej w (...)  »
Przedsiębiorca ma status ośrodka innowacji na podstawie akredytacji
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 19
Spółka z o.o. świadczy usługi doradcze w zakresie wdrażania innowacji. Chce pozyskać dotację na realizację projektu dotyczącego opracowania programu rozwoju wraz z diagnozą określonego sektora, (...)  »
Dokumenty załączane do wniosku o przyznanie pomocy w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 19
Zakład wystąpi o wsparcie inwestycji dotyczącej odtworzenia potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do wniosku jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych podczas telekonferencji według UODO
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 18
Z możliwości organizowania telekonferencji, zwłaszcza w czasie pandemii i pracy zdalnej, chętnie korzystały zarówno firmy, jak i instytucje publiczne. Telekonferencje to również rozwiązanie dla tych (...)  »
Parking jako budowla podlega podatkowi od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 18
Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jestem właścicielem budynku handlowego, wybudowanego we własnym zakresie. Do budynku przynależy parking, który w ewidencji środków trwałych nie figuruje (...)  »
Utrata "gwiazdek" przez pensjonat
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 18
Jestem właścicielką 3-gwiazdkowego pensjonatu. Po zakończonym sezonie okazało się, że pensjonat nie spełnia warunków do zaszeregowania, które obecnie posiada. Czy w razie ewentualnej kontroli może (...)  »
Delegowanie pracowników tymczasowych i zaświadczenie A1
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 19
W orzecznictwie po raz kolejny potwierdzono, że agencja pracy tymczasowej może delegować swoich pracowników do innego państwa członkowskiego na podstawie zaświadczenia A1 potwierdzającego, że to (...)  »
Bezzwrotne dotacje na rozwój przedsiębiorczości
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 19
Dla osób, które utraciły pracę z powodu pandemii COVID-19, podmiot świadczący usługi dla przedsiębiorców chce pozyskać dofinansowanie na realizację projektu, w zakresie którego uczestnikom będą (...)  »
Kryteria jakościowe przy zwolnieniu z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 19
Spółka należy do sektora MŚP (średnie przedsiębiorstwo w oparciu o ustawę - Prawo przedsiębiorców). Jest powiązana kapitałowo z inną spółką (firmą partnerską). Zamierza skorzystać ze (...)  »
Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy powracają do biznesu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 18
Trudna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna spowodowana pandemią koronawirusa doprowadziła do porażki biznesowej wielu przedsiębiorców. Z powodu wprowadzanych ograniczeń tracili oni klientów i zmówienia, co w (...)  »
Roczne sprawozdanie do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 18
Pobieramy z PFRON dofinansowanie wynagrodzeń dwóch pracowników niepełnosprawnych. Czy musimy składać sprawozdanie finansowe do PFRON za 2020 r., skoro zostało ono już złożone do KRS? (...)  »
Zwolnienie z obowiązku zawierania umowy o zarządzanie PPK
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 18
Jako mikroprzedsiębiorca nie wdrożyłem PPK, bowiem wszyscy zatrudnieni złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Teraz zatrudniłem kolejnych pracowników i stan zatrudnienia przekroczył 10 (...)  »
Zakres kontroli prowadzonej u przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 18
Otrzymaliśmy zawiadomienie o planowanej kontroli z Inspekcji Ochrony Środowiska. Co podlega kontroli prowadzonej przez inspektorów? Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli musi przedstawić przedsiębiorcy lub upoważnionej przez (...)  »
Środki na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 19
Rolnicy, którzy w gospodarstwach ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, np. suszą lub wystąpieniem ASF, mogą ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji odtwarzającej potencjał produkcji (...)  »
Właściwość rzeczowa sądu w sprawach o wydanie przedmiotu dzierżawy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 19
Prowadzę gospodarstwo rolne. Część swoich gruntów przeznaczyłem pod dzierżawę. Z uwagi na zaległości w płatności czynszu przez dzierżawcę, wypowiedziałem umowę dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia. (...)  »
Uprawnienia wierzyciela związane z opóźnieniem dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 19
Po wykonaniu zleconej mi usługi wystawiłem kontrahentowi fakturę na kwotę 38.000 zł. Przychyliłem się do prośby klienta i na fakturze wyznaczyłem wyjątkowo długi, 45-dniowy termin (...)  »
Zasady zawiadamiania przedsiębiorców o kontroli
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 18
Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do przestrzegania określonych przepisów. Różnego rodzaju urzędy i organy kontroli mają za zadanie sprawdzenie, czy przedsiębiorca działa zgodnie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.