Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Wskazówki dla przedsiębiorcy
BIEŻĄCY NUMER
Pora złożyć deklarację na podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 18
Koniec stycznia to dla wielu przedsiębiorców czas na złożenie corocznej deklaracji na podatek od nieruchomości. W związku ze stanem epidemii, gminy, tak jak w poprzednim (...) »
Logo firmy na silosie a opłata reklamowa
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 18
Firma na swoim terenie posiada silos (suszarnię zbóż). Na obiekcie tym umieszczone jest duże logo firmy, które widoczne jest z drogi. Czy należy z tego (...) »
Zawieranie umów powierzenia przez IOD
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 18
Spółka powołała inspektora ochrony danych. Czy jako administrator może upoważnić inspektora ochrony danych do zawierania w jego imieniu umów powierzenia z zewnętrznymi podmiotami? Zadania inspektora (...) »
Środki na uruchomienie produkcji nowych produktów z zachowaniem preferencji KIS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 19
Przedsiębiorca w 2021 r. na wdrożenie innowacyjnych produktów lub technologii będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych może pozyskać dofinansowanie z PO IR tylko w jednym konkursie. W (...) »
Wydłużony termin na składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 19
Spółka skorzystała z subwencji finansowej PFR, którą wydatkowała na utrzymanie prowadzenia działalności. Ponieważ wykorzystała w całości subwencję i odnotowuje spadek obrotów o co najmniej 30%, (...) »
Bezzwrotna subwencja PFR dla mikroprzedsiębiorcy w nowym rozdaniu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 19
Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo w branży, która szczególnie została dotknięta pandemią COVID-19 i otrzymałem wsparcie finansowe z Tarczy Finansowej PFR 1.0. Jaki spadek przychodu muszę odnotować, by (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Termin i miejsce publikacji informacji o otwarciu ofert
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 18
Firma planuje w tym roku brać udział w przetargach publicznych. Jak wygląda procedura otwarcia ofert w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych? W jakim terminie i (...)  »
Korekta deklaracji INTRASTAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 18
Firma w związku z prowadzonym handlem zagranicznym (w ramach Unii Europejskiej) składa deklaracje INTRASTAT. Pracownik upoważniony do składania deklaracji zorientował się, iż w ubiegłym roku (...)  »
Rejestracja w BDO pomimo braku obowiązku uzyskania wpisu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 18
Złożyłem wniosek o rejestrację w BDO. Uzyskałem numer rejestrowy. Jednak w międzyczasie okazało się, że w przypadku mojej firmy nie zachodzi obowiązek rejestracji. Czy mogę (...)  »
Podmiot zobowiązany do regulowania opłaty cukrowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 18
Wiem, że od nowego roku obowiązuje tzw. opłata cukrowa. Kto ma obowiązek ją naliczać i odprowadzać? Tzw. opłatę cukrową wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw (...)  »
Wydatkowanie środków z rachunku ZFRON na zakup maseczek ochronnych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 18
Prowadzę zakład pracy chronionej. Czy ze środków zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych mogę pokryć wydatki na zakup maseczek ochronnych? Zasadniczo koszt zakupu (...)  »
Nowości w usługach rozwojowych dla przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 19
Przedsiębiorcom udoskonalono dostęp do usług rozwojowych poprzez umożliwienie wnoszenia częściowej odpłatności za szkolenie w formie wynagrodzeń pracowników. Nowe podejście do wnoszenia wkładu własnego w formie (...)  »
Umorzenie pożyczki z PUP w razie śmierci przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 19
Mąż otrzymał pożyczkę z PUP w wysokości 5 tys. zł na utrzymanie działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19. Czy jako spadkobierca mam obowiązek spłacić (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 19
Spółka z powodu malejących przychodów w związku z COVID-19 chce skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń pracowników z FGŚP w ramach tarczy branżowej. Prowadzi kilka rodzajów działalności (...)  »
Planowanie zamówień przez zamawiających
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 18
Planowanie zamówień publicznych na dany rok przez zamawiających ma na celu przede wszystkim uporządkowanie systemu wydatkowania środków publicznych oraz zachowanie spójności podejmowanych działań. Planowanie przyczynia (...)  »
Rodzaje zgłoszeń INTRASTAT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 18
Podmiot prowadzi obrót towarowy z krajami Unii Europejskiej. Pierwszy raz przekroczyliśmy próg podstawowy. Jaki rodzaj deklaracji powinniśmy złożyć? Czy jeżeli w następnych miesiącach nie przekroczymy (...)  »
Likwidacja działalności bez zarządcy sukcesyjnego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 18
Czy po śmierci właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej można zamknąć firmę bez powoływania zarządcy sukcesyjnego? Złożyłam do US zgłoszenie o kontynuowaniu prowadzenia działalności, żeby móc wyprzedać (...)  »
Pomoc publiczna udzielana na ratowanie firm
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 19
Wysokość pomocy na ratowanie jest ograniczona do kwoty niezbędnej do utrzymania działalności operacyjnej przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w okresie, na który pomoc (...)  »
Subwencja PFR i dokumenty uprawniające do reprezentowania
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 19
Wniosek o subwencję PFR podpisał prezes zarządu spółki z o.o. W KRS znajduje się zapis: nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu - zarząd, sposób reprezentacji (...)  »
Środki na rehabilitację zdrowotną
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 19
Niepubliczny podmiot leczniczy chce pozyskać środki EFS na rehabilitację dróg oddechowych dla osób, które przebyły COVID-19. Projekt ma być skierowany do osób pracujących z województwa (...)  »
Status przedsiębiorcy na potrzeby dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 19
Prowadzę działalność o kodzie PKD, która uprawnia mnie do ubiegania się o dotację z PUP w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów (...)  »
Formy wsparcia w ramach tarczy branżowej 6.0
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 18
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych zasad bezpieczeństwa, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ograniczone zostało funkcjonowanie wielu gałęzi gospodarki, w tym (...)  »
Wydłużenie okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 19
Ze względu na sytuację spowodowaną epidemią COVID-19 Komisja Europejska przedłużyła okres obowiązywania Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 do 31 grudnia 2021 (...)  »
Dotacja z powiatowego urzędu pracy na pokrycie bieżących kosztów tylko dla określonych PKD
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 19
Mikroprzedsiębiorca osiągnął przychód w listopadzie 2020 r. o ponad 40% niższy w stosunku do analogicznego miesiąca roku 2019. Czy w związku z tym może ubiegać (...)  »
Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania na potrzeby subwencji PFR
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 19
Wniosek o przyznanie subwencji został złożony za pośrednictwem bankowości on-line przez prokurenta samoistnego spółki z o.o. Do banku pośredniczącego w umowie z Polskim Funduszem Rozwoju (...)  »
Dotacja na remont i dodatkowe zajęcia edukacyjne w przedszkolu
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 19
Organem prowadzącym ośrodek wychowania przedszkolnego jest osoba prawna, która planuje pozyskać środki EFS na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie województwa (...)  »
"Lex Uber" definitywnie wszedł w życie
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 18
Pośrednictwo przy przewozie osób dokonywane za pomocą aplikacji mobilnych zlecających taki przewóz doczekało się własnych regulacji w styczniu 2020 r. Wprowadziła je tzw. "Lex Uber" (...)  »
Powiadomienie organu podatkowego o nabyciu gruntu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 18
Nabyłem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej działkę budowlaną. Czy fakt ten należy zgłosić do urzędu miasta, czy takie zgłoszenie dokonywane jest automatycznie poprzez wpis do (...)  »
Publikowanie ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 18
Zamawiający zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych chce udzielić zamówienia poniżej progu stosowania ustawy (zamówienie nie przekroczy 90.000 zł). Czy zgodnie z przepisami nowej (...)  »
Przedawnienie roszczeń przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 19
Zwlekanie przez przedsiębiorców z sądowym dochodzeniem zaległych należności od swoich kontrahentów zwiększa ryzyko braku możliwości ich odzyskania. Im dłuższy czas upłynie od daty wymagalności wierzytelności, (...)  »
Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 19
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (transport lądowy pasażerski) i mam problemy z zachowaniem płynności finansowej w związku z pandemią koronawirusa. Czy spadek przychodu będzie uprawniał mnie (...)  »
Minimalna ilość punktów dla otrzymania wsparcia na inwestycję
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 19
Spółka z o.o. wystąpi o wsparcie na realizację inwestycji w obszarze nawadniania z PROW. Jaką minimalną liczbę punktów należy uzyskać za spełnienie kryteriów wyboru operacji, (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w tarczy branżowej 6.0
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 19
Jestem właścicielem restauracji ponoszącym konsekwencje pandemii COVID-19 (brak możliwości prowadzenia działalności w formie stacjonarnej, przez co firma znalazła się w trudnej sytuacji finansowej). Czy mogę (...)  »
Środki na podnoszenie kwalifikacji w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 18
Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników jest koniecznością dla pracodawcy dbającego o rozwój swojej firmy. Dodatkowo na pracodawcy spoczywa obowiązek ułatwienia pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Niestety (...)  »
Dwie wypłaty dla pracownika a wpłaty na rachunek PPK
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 18
Wdrożyliśmy w firmie pracownicze plany kapitałowe. W grudniu 2020 r. pracownicy poza miesięcznym wynagrodzeniem otrzymali nagrody świąteczne. Czy od wartości tych nagród należy odprowadzić wpłaty (...)  »
Rachunek do zakupów finansowych z ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 18
Prowadzę ZPChr. Ostatnio zakupiłem zgrzewarkę, która jest wykorzystywana w pracy niepełnosprawnej osoby. Wystąpiłem o wydanie zaświadczenia de minimis. Niestety organ odmówił jego wydania, bowiem zakup (...)  »
Tarcza branżowa 6.0 dla firm
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 19
W przeciwieństwie do poprzedniej tarczy antykryzysowej tarcza branżowa 6.0 jest skierowana tylko do przedsiębiorców z określonych branż, a co się z tym wiąże - przedsiębiorcy, (...)  »
Orzeczenie zwrotu spełnionego świadczenia tylko na wniosek
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 19
Na mocy prawomocnego orzeczenia sądu apelacyjnego zapłaciłem na rzecz powoda kwotę 123.000 zł. Jednocześnie złożyłem od wyroku skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Po jej rozpoznaniu (...)  »
Wysoka kwota zadatku nie zmienia jego charakteru
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 19
Prowadzę handel samochodami osobowymi i ciężarowymi. Z firmą transportową zawarłem umowę przedwstępną sprzedaży ciągnika siodłowego na kwotę 260.000 zł. Zgodnie z umową kupująca zapłaciła na (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 18
Obywatelom przysługuje prawo do informacji publicznej. Informacje te mogą być udostępniane w różny sposób - przede wszystkim w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów (...)  »
Mierzenie temperatury w gabinecie kosmetycznym
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 18
Prowadzę gabinet kosmetyczny. Obecnie, przyjmując klientów w moim salonie, mierzę im temperaturę. Przeprowadzając to badanie, kieruję się wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Część klientów nie chce (...)  »
Podatek od środków transportowych po nabyciu pojazdu w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 18
Spółka zakupiła w połowie grudnia 2020 r. nowy samochód ciężarowy. Czy dokonując takiego zakupu w ciągu roku, w deklaracji na podatek od środków transportowych należy (...)  »
Oprocentowanie umowy pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 19
Spółka z o.o. ma zamiar udzielać pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę niskooprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych spółki. Czy istnieją przepisy regulujące minimalną i (...)  »
Pożyczka pracownicza a PCC
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 19
Pracodawca będzie udzielać swoim pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe. Ma zamiar opracować pisemny regulamin określający zasady i warunki otrzymania pożyczek, które będą jednakowe dla wszystkich (...)  »
Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umownych
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 19
Wystąpię o pomoc na zakup maszyn rolniczych w zakresie poddziałania 6.4 Programu Rozwój Obszarów Wiejskich. Czy zabezpieczenie umowy o przyznanie pomocy w formie weksla in (...)  »
Ponowne wykorzystanie aktywów przy dywersyfikacji produkcji
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 19
W ramach projektu EFRR zostanie zakupiona usługa doradcza dotycząca wzornictwa oraz przeprowadzona inwestycja początkowa dotycząca dywersyfikacji produkcji zakładu, czego rezultatem będzie wprowadzenie w firmie innowacji (...)  »
Dotacja na inwestycję początkową i przeniesienie działalności
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 19
Spółka (sektor MŚP) zrealizowała projekt dotyczący początkowej inwestycji i otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie chce przenieść działalność do innego kraju członkowskiego. (...)  »
Jakie skutki dla przedsiębiorców przyniesie brexit?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 18
Mianem brexitu określany jest proces opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, zapoczątkowany przez referendum w czerwcu 2016 r. Od nowego roku zmienią się zasady (...)  »
Bursa nie skorzysta z obniżonego wskaźnika zatrudnienia przy ustalaniu wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 18
Prowadzę biuro rachunkowe. Zajęłam się rozliczaniem bursy dla uczniów. Czy przy ustalaniu obowiązku wnoszenia wpłat na PFRON dla tego podmiotu mogę zastosować obniżony wskaźnik zatrudnienia (...)  »
Wpłata do PPK po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do programu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 18
Pracownik zrezygnował w październiku br. z oszczędzania w ramach PPK. W połowie grudnia br. złożył wniosek o przystąpienie do PPK. W jaki sposób powinienem odprowadzić (...)  »
Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju i dofinansowanie wynagrodzeń z WUP
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 19
Chcielibyśmy złożyć wniosek do WUP o świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem. Czy w przypadku wcześniejszego (...)  »
Nowości przy ubieganiu się o wsparcie inwestycji przy działalności usługowej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 19
Mikroprzedsiębiorca prowadzi działalność usługową wspomagającą produkcję roślinną (PKD 01.61.Z). Planuje nabyć nowe urządzenia i maszyny rolnicze do świadczenia tych usług. O wsparcie na ich zakup (...)  »
Utrata dotacji przy zmniejszonym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 19
Spółka (MŚP) z branży meblarskiej chce wystąpić o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji przyczyniającej się do utrzymania miejsc pracy w związku z COVID-19. (...)  »
Przygotowywanie projektu budowlanego po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 18
Nadmierna liczba dokumentów, których wymaga się na samym starcie inwestycji, wydłuża proces budowy. Tzw. duża nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie we wrześniu br., (...)  »
Klauzula informacyjna wywieszona w sklepie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 18
Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym, spełniam warunki do uznania mnie za mikroprzedsiębiorcę. Klienci składając zamówienia na dany sprzęt, który sprowadzam bezpośrednio od producenta, podają mi (...)  »
Podatek od nieruchomości spółki partnerskiej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 18
Dwóch wspólników (brokerów ubezpieczeniowych) w ramach prowadzonej spółki partnerskiej nabyło nieruchomość, w której docelowo będzie prowadzona ich działalność. Czy podatek od nieruchomości za te lokale (...)  »
Bezpłatne szkolenia internetowe potwierdzone certyfikatem
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 19
Bez wychodzenia z domu pracownicy przedsiębiorstw mogą skorzystać z darmowych szkoleń, których ukończenie jest potwierdzane certyfikatem. Dzięki platformie e-learningowej PARP udostępniana jest fachowa wiedza w (...)  »
Łączenie zwolnienia z 50% składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 19
Pracodawca otrzymał 50% zwolnienie ze składek ZUS za okres 3 miesięcy (marzec-maj 2020 r.). Wystąpił do WUP o dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników korzystających z obniżonego (...)  »
Ulgi przy zwrocie dotacji
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 19
Spółka z o.o. realizowała projekt współfinansowany ze środków EFRR dotyczący nowej inwestycji. W wyniku kontroli projektu stwierdzono nieprawidłowości i zobowiązano beneficjenta do zwrotu środków. Zaistniałe (...)  »
Opodatkowanie dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 19
Otrzymałem dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS. Rolę instytucji pośredniczącej dla działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w województwie opolskim (...)  »
Zmiany zasad magazynowania odpadów
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zasad przechowywania odpadów. Wprowadza je rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla (...)  »
Ustalenie organu podatkowego w podatku od środków transportowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 18
Prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG. Moje miejsce zamieszkania i siedziba firmy znajdują się w dwóch różnych gminach. W której gminie powinienem składać deklarację DT-1? (...)  »
Informacja o spadku zatrudnienia w firmie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 18
W związku z brakiem pracowników niepełnosprawnych wnosimy wpłaty na PFRON. Z początkiem 2021 r. stan zatrudnienia w firmie spadnie poniżej 25 pracowników i nie będziemy (...)  »
Wpłata na rachunek PPK za wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 18
Z początkiem 2021 r. spółka cywilna przystąpi do pracowniczych planów kapitałowych. Czy uczestnikiem PPK może zostać jeden ze wspólników spółki? Podmiot zatrudniający zobowiązany jest do (...)  »
Komunikacja elektroniczna z sądami administracyjnymi
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 19
Sytuacja epidemiczna w kraju sprawia, że coraz częściej przedsiębiorcy i ich kontrahenci korzystają z możliwości realizowania czynności oraz spotkań biznesowych na odległość. W obecną rzeczywistość (...)  »
Dotacja na inwestycję związaną z turystyką i utrzymaniem miejsc pracy w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 19
Prowadzę działalność w sektorze turystki (województwo zachodniopomorskie). Chcę pozyskać dofinansowanie na realizację inwestycji przyczyniającej się do utrzymania miejsc pracy w związku z COVID-19. Na jakie (...)  »
Dofinansowanie z PUP do składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 19
Przedsiębiorca był zwolniony w 100% z opłacania składek ZUS za miesiące marzec-kwiecień 2020 r. Wystąpił o dofinansowanie wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy za miesiące wrzesień-listopad (...)  »
Przywileje konsumenta również dla niektórych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 18
Przepisy dające uprawnienia konsumenckie niektórym przedsiębiorcom miały wejść w życie w czerwcu 2020 r. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, iż ustawodawca postanowił przesunąć ich obowiązywanie. Nowe uprawnienia (...)  »
Przekroczenie terminu złożenia deklaracji INTRASTAT
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 18
W związku z prowadzoną działalnością firma zobowiązana jest dokonywać zgłoszeń INTRASTAT. Niestety pracownik, który w imieniu firmy przesyła zgłoszenia, przebywał ostatnio na zwolnieniu, w związku (...)  »
Budowa miejsc postojowych na 10 aut
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 18
Nasza firma przymierza się do wybudowania niewielkiego parkingu (miejsc postojowych) przed budynkiem będącym jej siedzibą. Czy na takie prace budowlane musimy uzyskać pozwolenie budowlane? Odpowiedź (...)  »
Nowości w pożyczkach na łagodzenie skutków pandemii COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 19
Po uwzględnieniu marży ryzyka kredytowego stopa oprocentowania pożyczek ukierunkowanych na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 przewyższała stopę rynkową. Teraz to się zmieniło i przywrócono charakter pomocowy (...)  »
Środki na kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 19
Prowadzę działalność budowlaną. Zamierzam pozyskać środki EFRR w ramach regionalnego programu na uzbrojenie terenu pod inwestycję dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz budowę hal magazynowych. (...)  »
VAT i maszyny używane przy refundacji kosztów inwestycji w obszarze nawadniania
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 19
Przedsiębiorca prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej. Zamierza powiększyć obszar nawadnianego gruntu. Potrzebuje wykonać nowe ujęcia wody i zakupić maszyny i (...)  »
Rozpoczęcie realizacji projektu jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 19
Spółka z o.o. wystąpi o dofinansowanie projektu, w zakresie którego ma być wykonana usługa doradcza związana z wzornictwem. W ramach przedsięwzięcia z poddziałania 2.3.5 Programu (...)  »
Mikropożyczka, czyli do 5.000 zł bezzwrotnego wsparcia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 18
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych zasad bezpieczeństwa, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ograniczone zostało funkcjonowanie niektórych gałęzi gospodarki. Obecnie wiele (...)  »
Zasady poboru tzw. podatku od deszczu
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 18
Prowadzę działalność gospodarczą. Ostatnio nabyłem nowe nieruchomości, w tym duży plac przeładunkowy. Kiedy trzeba regulować tzw. podatek od deszczu? Tzw. podatek od deszczu to opłata (...)  »
Wysokość wpłaty do PPK przy wynagrodzeniu minimalnym
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 18
W firmie wdrożyliśmy PPK. Kilku pracowników osiąga wynagrodzenie minimalne. Czy w takim przypadku powinienem odprowadzać dla nich wpłaty do PPK w obniżonej kwocie? Podstawowa wpłata (...)  »
Wydłużenie okresów stosowania programów objętych pomocą de minimis i publiczną
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 19
Programy pomocowe objęte pomocą de minimis i publiczną zostaną przedłużone na dotychczasowych zasadach do 30 czerwca 2024 r. Nie dotyczy to programów objętych regionalną pomocą (...)  »
Dofinansowanie profilaktyki nowotworów skóry
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 19
Podmiot leczniczy udziela świadczeń opieki zdrowotnej (podstawowa opieka zdrowotna) na podstawie umowy z NFZ. Zamierza pozyskać środki na wdrożenie programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki nowotworów (...)  »
Zaświadczenie z ZUS zamiast oświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 19
Instytucja realizuje projekt współfinansowany ze środków EFS w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne i bierne zawodowo. W ramach projektu mogą (...)  »
Ostania szansa na bezzwrotne wsparcie na inwestycję związaną z przetwórstwem
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 19
Jestem ubezpieczony w KRUS i chcę otworzyć własną działalność gospodarczą polegającą na produkcji soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z). Do tego potrzebuję zakupić nowe (...)  »
Świąteczna sprzedaż internetowa w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 18
Sytuacja związana z pandemią koronawirusa powoduje, że Polacy jeszcze bardziej skłaniają się ku zakupom w sieci, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Sprzedaż internetowa rośnie z roku (...)  »
W jaki sposób kontrolować pracę inspektora ochrony danych?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 18
Zatrudniamy zewnętrznego inspektora ochrony danych na podstawie umowy zlecenia. Nie jesteśmy jednak zadowoleni z jego pracy. W jaki sposób możemy kontrolować jego działalność? Inspektorzy ochrony (...)  »
Zawieszenie działalności a konieczność składania zgłoszenia INTRASTAT
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 18
Planuję zawiesić na rok działalność mojej firmy. Obecnie nie zatrudniam już pracowników na podstawie umowy o pracę. Dotychczas byłem zobowiązany do składania zgłoszenia INTRASTAT w (...)  »
Rola Prezesa UOKiK w zwalczaniu zatorów płatniczych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 19
Prywatnoprawne rozwiązania to nie jedyne przewidziane przez polskiego ustawodawcę narzędzia mające na celu zapobieganie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Obok wyższej stawki odsetek za opóźnienie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.