Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 27 lutego 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.337 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 29.02.2024 r.
 • Kontrola w firmie - podatkowa, ZUS, Sanepid, Inspekcja Handlowa
poniedziałek - 04.03.2024 r.
 • Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
 • Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści?
czwartek - 07.03.2024 r.
 • Przegląd najnowszych interpretacji w podatku dochodowym
poniedziałek - 11.03.2024 r.
 • Zasady sporządzania i korekty świadectwa pracy
 • Przekształcenia, podziały i łączenia spółek po nowelizacji K.s.h.
28.02.2024 r. (środa) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania Rb-23PL za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu (...)
przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
Wskazówki dla przedsiębiorcy
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
ZUS rozdaje pieniądze na poprawę warunków bhp w firmach
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 18
Od dziś, tj. 26 lutego br., zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Udzielane (...) »
Zatrudnienie obywatela Ukrainy posiadającego kartę pobytu
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 18
Zamierzamy zatrudnić obywatela Ukrainy. Posiada on kartę pobytu. Czy dokument ten legalizuje jego pobyt w Polsce? Jeśli tak, to na jakich zasadach możemy zatrudnić tego (...) »
Składniki wynagrodzenia w meldunku DG-1
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 18
Firma będzie składać do GUS formularz DG-1. Czy wykazując w wierszu 9 wysokość wynagrodzenia, należy uwzględnić wpłaty do PPK? Sprawozdanie DG-1 to inaczej meldunek o (...) »
Jak określić wielkość firmy?
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 19
W pierwszej kolejności dla określenia statusu przedsiębiorcy pod względem przynależności do sektora MŚP bierze się pod uwagę średnioroczny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, (...) »
Moderowanie treści algorytmem i regulamin świadczenia usług
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 19
Przedsiębiorca moderuje treści z własnej inicjatywy lub na wniosek użytkowników platformy internetowej (hosting). Zasadniczo treści są moderowane algorytmem. Czy należy o tym poinformować w regulaminie? (...) »
Sklep spożywczy i opłaty od jednorazowych opakowań
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 19
Prowadzimy sklep spożywczy, w którym sprzedajemy m.in. sałatki warzywne i ryby. Sprzedajemy te sałatki w pojemnikach jednorazowych plastikowych z przykrywką. Sałatki te są gotowe do (...) »
Dofinansowanie działań dotyczących eliminowania czynników ryzyka dla zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 19
Projekt EFS+ jest ukierunkowany na eliminowanie czynników ryzyka dla zdrowia w miejscu pracy. Grupę docelową projektu mają stanowić pracodawcy i ich pracownicy z województwa świętokrzyskiego. (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 18
Zbliża się termin przekazania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2023 r. Zamawiający mają na to czas do 1 marca 2024 r. Sprawozdanie przekazuje (...)  »
Czy klauzula informacyjna powinna być podpisana?
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 18
Spółka przygotowała klauzule informacyjne dla swoich klientów. Czy osoby te powinny poświadczać pisemnie fakt zapoznania się z nimi, czy wystarczy samo umożliwienie zapoznania się z (...)  »
Towary wyłączone z obowiązku sprawozdawczości w ramach INTRASTAT
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 18
Jednostka podpisała umowę z firmą działającą na terenie Niemiec, na dostawę do nieodpłatnego używania maszyn przez okres 12 miesięcy. Nie ponosimy żadnych kosztów związanych z (...)  »
Klastry energii i nowy system wsparcia  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 19
Od nowego roku obligatoryjną stroną porozumienia klastra energii jest samorząd. Nowością jest, że klaster wpisany do rejestru prowadzonego przez URE może od 2 lipca 2024 (...)  »
Instalacje odnawialnych źródeł energii finansowane z KPO
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 19
Przedsięwzięcie dotyczy uruchomienia klastra energii oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii (inwestycja B2.2.2 KPO). W jakiej wysokości mogą być dofinansowane działania inwestycyjne (...)  »
Dofinansowanie z pobrexitowskiej rezerwy dostosowawczej i CIT
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 19
Spółka komandytowa otrzymała dotację z programu RE_Open UK (typ 5 Brexit bez straty - rekompensaty). Dotacja ta została wypłacona jako rekompensata w związku ze spadkiem (...)  »
Co dalej z ważnością orzeczeń o niepełnosprawności?
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 18
Ustawodawca po raz kolejny zdecydował się na przesunięcie w czasie terminu wygaszania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które korzystały z mechanizmu automatycznego przedłużania na (...)  »
Opodatkowanie miejsc postojowych zlokalizowanych na dachu galerii handlowej
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 18
Spółka buduje galerię handlową. Na jej dachu zlokalizowane będą miejsca postojowe. Czy powierzchnia tego niezadaszonego parkingu powinna być wliczana do powierzchni użytkowej budynku dla celów (...)  »
Dotacja na uruchomienie własnej firmy a prowadzenie działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 18
Jestem bezrobotny. Zamierzam wystąpić do urzędu pracy o przyznanie dotacji na uruchomienie własnej firmy. Czy fakt, że przez ostatnie 12 miesięcy prowadzę działalność nieewidencjonowaną, będzie (...)  »
Nowe pieniądze dla start-upów
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 19
Młode firmy, które zamierzają wdrożyć innowacyjne rozwiązania, mogą liczyć na wsparcie z pięciu instrumentów kapitałowych. By z nich skorzystać, najpierw muszą być wyłonieni pośrednicy finansowi, (...)  »
Obniżenie opłaty egzekucyjnej
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 19
Komornik umorzył prowadzone na mój wniosek postępowanie egzekucyjne. Jednocześnie obciążył mnie opłatą egzekucyjną w wysokości 10.000 zł, wskazując w uzasadnieniu, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego było (...)  »
Odstąpienie od umowy
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 19
Zawarłem z firmą budowlaną umowę na renowację elewacji budynku. Zbliża się wyznaczony termin zakończenia prac, a do wykonania została ponad połowa. Dodatkowo jakość zrealizowanych prac (...)  »
Użytkowanie prywatnego sprzętu przez pracownika a obowiązki wynikające z RODO
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 18
Nie jest rzadką sytuacją, w której pracownik, wykonując obowiązki służbowe, korzysta z prywatnego sprzętu. Taka praca jest dopuszczalna m.in. w przypadku pracy zdalnej. Oczywiście wymaga (...)  »
Zwolnienie z podatku leśnego lasów w wieku do 40 lat
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 18
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną został właścicielem lasu. Las nie ma 40 lat. Czy w takim przypadku nie podlega on opodatkowaniu podatkiem leśnym? Czy mimo to (...)  »
Załączniki do protokołu postępowania
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 18
Zamawiający organizuje przetarg w trybie nieograniczonym. Będziemy spisywać protokół z postępowania. Jakie załączniki trzeba będzie do niego dołączyć? Protokół postępowania jest dokumentem służącym zapewnieniu przejrzystości (...)  »
Pomoc de minimis w ogólnym interesie gospodarczym
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 19
Dla przedsiębiorców świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym zwiększono limit pomocy de minimis z 500 tys. euro do 750 tys. euro w okresie trzech lat. (...)  »
Kryteria wyboru operacji dotyczącej mikroinstalacji fotowoltaicznej
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 19
Wystąpię o wsparcie na inwestycję dotyczącą mikroinstalacji fotowoltaicznej z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (interwencja I.10.2). Co jest oceniane dla przyznania wsparcia finansowego? O (...)  »
Ponowne wykorzystanie aktywów dla zwolnienia z podatku
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 19
Inwestycja dotyczy dywersyfikacji produkcji na potrzeby zwolnienia z podatku dochodowego. Czy ponowne wykorzystanie aktywów ma znaczenie dla kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorcy z sektora MŚP? Czy do (...)  »
Wynagrodzenia jako koszty kwalifikowalne projektu badawczo-rozwojowego
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 19
Projekt badawczo-rozwojowy zostanie przeprowadzony przez przedsiębiorcę w celu opracowania innowacji procesowej, tj. znacznego ulepszenia procesu produkcyjnego. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie województwa dolnośląskiego. Co obejmują (...)  »
Podatek od nieruchomości w przypadku współwłasności
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 18
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące m.in. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich (...)  »
Uprawnienia do odśnieżania dachów
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 18
Nabyliśmy budynek magazynowy. W związku z zapowiadanymi opadami śniegu zastanawiamy się nad koniecznością odśnieżania dachu. Czy do tej pracy można oddelegować pracownika? Właściciele i zarządcy (...)  »
Wniesienie opłaty za zezwolenie po terminie
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 18
Prowadzę sklep ogólnospożywczy, w którym na podstawie posiadanych zezwoleń sprzedaję alkohol. Na początku stycznia br. złożyłem oświadczenie w sprawie wielkości sprzedaży w 2023 r. Niestety (...)  »
Dotacje na inwestycje OZE i termomodernizację
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 19
Wsparcie na inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego, rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków, jak również biogazowni rolniczych jest dostępne w Planie Strategicznym dla (...)  »
Jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 19
Przedsiębiorca dokonał zakupu środków trwałych, w odniesieniu do których ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu jednorazowej amortyzacji. Czy do przedsiębiorcy ma zastosowanie nowy (...)  »
Formy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 19
W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe. Przedsięwzięcie ma być realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlasia. W jakiej formie można (...)  »
Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 18
W związku z tym, że duża część kraju nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, duże znaczenie przy ustalaniu ładu przestrzennego mają decyzje o warunkach (...)  »
Metody ustalenia wartości zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 18
Zamawiający przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Musi określić wartość przedmiotu zamówienia. Czy są jakieś zasady, którymi powinien się kierować przy obliczaniu (...)  »
Kontrola hoteli i prywatnych kwater
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 18
Wynajmuję przez znany portal zarządzający rezerwacjami apartamenty mieszkalne w sezonie zimowym. Czy mimo braku zaszeregowania i nadania gwiazdek mogę być tak samo kontrolowany w zakresie (...)  »
Coraz mniej czasu dla użytkowników wieczystych komercyjnych nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 19
Użytkownicy wieczyści nieruchomości niemieszkalnych mogą wystąpić z żądaniem sprzedaży na ich rzecz tej nieruchomości jeszcze tylko do końca sierpnia 2024 r. Po tej dacie nabycie (...)  »
Przeniesienie działalności do innego kraju i kolejne zaświadczenie A1
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 19
Od ponad roku prowadzę w Polsce działalność w zakresie usług spawalniczych. Na okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. uzyskałem zaświadczenie (...)  »
Środki na badania, rozwój i innowacje
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 19
Spółka przeprowadzi kompleksowy projekt polegający na opracowaniu innowacji produktowej będącej rezultatem prac badawczo-rozwojowych oraz wdroży tę innowację w działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w województwie (...)  »
Zawiadomienie o kontroli i co dalej?
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 18
Przedsiębiorca w trakcie prowadzenia swojej działalności gospodarczej może być kontrolowany przez różnego rodzaju inspekcje. Zazwyczaj o przeprowadzeniu takich czynności organ zawiadamia, wysyłając do przedsiębiorcy zawiadomienie (...)  »
Zgłoszenie wyrejestrowania firmy z CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 18
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zamierzam zlikwidować ją pod koniec I kwartału br. W jakim terminie powinienem poinformować o tym organ ewidencyjny? Czy otrzymam jakiś dokument (...)  »
Dofinansowanie z PFRON za czas choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 18
Pobieram z PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Obecnie osoba ta przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy nadal mogę występować o wypłatę (...)  »
Marketing żywności ze wsparciem z Planu Strategicznego WPR
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 19
Pierwszy nabór wniosków z PS WPR 2023-2027 o przyznanie wsparcia na działania informacyjno-promocyjno-marketingowe dotyczące żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności potrwa do 18 marca (...)  »
Promocja produktów i działania inwestycyjne związane z wdrożeniem strategii internacjonalizacji
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 19
Spółka z o.o. (z sektora MŚP) zamierza przeprowadzić kompleksowy projekt ukierunkowany na wejście z produktami na rynki zagraniczne, w tym przeprowadzić działania inwestycyjne mające na (...)  »
Dofinansowanie ważnych projektów (IPCEI) z Krajowego Planu Obudowy
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 19
Przedsiębiorca planuje realizację ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, dla którego w ramach mechanizmu IPCEI w procedurze notyfikacji Komisja Europejska wydała decyzję. O jakie (...)  »
Pracownicze Programy Emerytalne w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 18
Zarówno PPE, jak i PPK mają na celu gromadzenie oszczędności emerytalnych. Ich założeniem jest długofalowe generowanie oszczędności finansowych, które w przyszłości mają wspomóc finansowo emerytów. (...)  »
Kontrola doraźna UZP po zawarciu umowy
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 18
Zamawiający zawarł z wybranym wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego. Czy w tym momencie możliwe jest jeszcze przeprowadzenie kontroli takiego zamówienia w ramach kontroli doraźnej (...)  »
Pierwsza deklaracja na podatek od środków transportowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 18
Spółka zakupiła pod koniec 2023 r. samochód ciężarowy. Pierwszy raz będzie składać roczną deklarację na podatek od środków transportowych. Jakie są zasady składania takiej deklaracji? (...)  »
Środki na innowacyjne inwestycje w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 19
Środki na innowacyjne inwestycje są dostępne w zakresie Ścieżki SMART programu FENG. Projekt przedsiębiorcy może składać się maksymalnie z siedmiu modułów, a inwestycja może dotyczyć (...)  »
Egzekucja przeciwko następcom prawnym dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 19
Spółka posiada wierzytelność w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych wobec dłużnika, który zmarł. Czy istnieje możliwość odzyskania należności? TAK. Jednak tok postępowania w tego typu sytuacjach (...)  »
Zleceniodawca może sporządzić rachunek
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 19
Firma kateringowa zatrudnia do obsługi eventów osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na podstawie umowy zlecenia. Kto w takim przypadku powinien wystawić rachunek do umowy - (...)  »
Do przetwarzania danych trzeba mieć podstawę prawną
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 18
Wszelkie przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z prawem i rzetelne. Aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem, musi się odbywać na podstawie zgody osoby, (...)  »
Brak powołania zarządcy a czynności zachowawcze
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 18
Zmarł przedsiębiorca wpisany do CEIDG. Nie ustanowił zarządcy sukcesyjnego. Spadkobiercy zastanawiają się nad jego powołaniem. Ile mają czasu na podjęcie decyzji? Czy mogą sami podejmować (...)  »
Nagrywanie rozmowy telefonicznej z konsumentem
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 18
Prowadzę sklep internetowy. Chcę dotrzeć do konsumentów, którzy nie korzystają z internetu i swoją ofertę przekazywać im poprzez kontakt telefoniczny. W trakcie takiej rozmowy będzie (...)  »
Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 19
W regionalnych programach jest dostępne wsparcie na inwestycje umożliwiające przedsiębiorcy podniesienie poziomu ochrony środowiska np. w zakresie wychwytywania i utylizacji CO 2 . Intensywność wsparcia (...)  »
Rozwój firmy w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 ze środków EFRR
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 19
Przedsiębiorca z sektora MŚP prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego i zamierza przeprowadzić inwestycję w kierunku Przemysłu 4.0, w tym rozwiązania big data, sztuczna (...)  »
Opłata za opakowanie z tworzywa sztucznego dla zimnej żywności  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 19
Prowadzę punkt gastronomiczny, w którym oferuję m.in. pierogi, kopytka, łazanki. Wyroby na wynos pakowane są w pojemniki z tworzyw sztucznych i nie są podgrzewane przed (...)  »
Jak wypełnić i złożyć deklarację na podatek od nieruchomości?
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 18
Do 31 stycznia br. osoby prawne oraz spółki niemające osobowości prawnej mają czas na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości oraz na uregulowanie I raty (...)  »
Odpowiedzialność inspektora ochrony danych osobowych w spółce
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 18
W spółce z o.o. został ustanowiony inspektor ochrony danych osobowych. Nie jesteśmy zadowoleni z jego pracy, naraził spółkę również na szkodę w związku ze swoim (...)  »
Instrukcja obsługi w języku polskim i możliwość sprawdzenia sprzętu
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 18
Od niedawna prowadzę sklep ze sprzętem gospodarstwa domowego, który kupuję od hurtowników lub bezpośrednio od producentów. Jedna z klientek zwróciła mi uwagę, że do sprzętu (...)  »
Tytuły wykonawcze do poprawy
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 19
Zwiększenie efektywności egzekucji administracyjnej poprzez usprawnienie działań wierzyciela oraz organu egzekucyjnego - taki właśnie cel ma zostać osiągnięty poprzez nadchodzące zmiany przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne (...)  »
Obowiązek publicznych kampanii edukacyjnych dla jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 19
Spółka z o.o. wprowadza do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Czy jest zobowiązana do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych? Obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych (...)  »
Klasyfikacja dochodu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako funduszu celowego
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 19
Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej gminie zostało przyznane dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych. Jak zaklasyfikować dochód z tytułu przyznanego (...)  »
Firmy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 18
Zdarza się, że wykonanie zamówienia publicznego, ze względu na swój rozmiar lub specyfikę, przekracza możliwości jednego wykonawcy. Dlatego o udział w realizacji zamówienia publicznego mogą (...)  »
Zawieszenie działalności a pracownica na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 18
Chciałbym dokonać w CEIDG zgłoszenia w zakresie zawieszenia prowadzonej firmy. Jedyna zatrudniana pracownica przebywa obecnie na urlopie wychowawczym. Czy w takiej sytuacji będzie to możliwe? (...)  »
Sprawdzanie wieku osób kupujących napoje energetyzujące  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 18
Prowadzę sklep w pobliżu szkoły średniej, w którym sprzedaję napoje energetyzujące. Wiem, że nie należy sprzedawać ich osobom poniżej 18. roku życia. Czy mogę żądać (...)  »
Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i GOZ
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 19
Dofinansowanie na inwestycje poprawiające efektywne gospodarowanie zasobami, np. poprzez zastąpienie pierwotnych surowców surowcami wtórnymi pochodzącymi z odzysku, jest dostępne w 16 regionalnych programach. Intensywność wsparcia (...)  »
Ewidencja dotacji z państwowego funduszu celowego
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 19
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (sp. z o.o.) ma podpisaną umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy stadionu lekkoatletycznego. Podmiot (...)  »
Dofinansowanie działań eliminowania czynników ryzyka dla zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 19
Projekt EFS+ jest ukierunkowany na eliminowanie czynników ryzyka dla zdrowia w miejscu pracy. Grupę docelową projektu mają stanowić pracodawcy i ich pracownicy z województwa łódzkiego. (...)  »
Co z podatkiem od nieruchomości za budowle w 2024 r.?
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 18
Przepisy dotyczące podatku od nieruchomości w zakresie budowli, a zwłaszcza samej definicji budowli, od lat wymagają gruntownej zmiany. Na fakt ten wielokrotnie zwracały uwagę sądy (...)  »
Obniżenie wpłaty przez pracownika a kontrola wysokości jego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 18
W firmie odprowadzamy wpłaty do PPK. Jeden z pracowników poinformował, że chciałby obniżyć wysokość swojej wpłaty. Kto w takiej sytuacji powinien kontrolować wysokość jego wynagrodzenia (...)  »
Prowadzenie sprzedaży alkoholu z kontenera w trakcie remontu sklepu
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 18
Prowadzę sklep ogólnospożywczy. Posiadam zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Z początkiem wiosny zamierzam przeprowadzić remont punktu sprzedaży. W tym czasie planuję prowadzić sprzedaż z kontenera (...)  »
Kierowcy busów a PIT i ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 19
Do kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe ma zastosowanie zwolnienie od pdof przychodów w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu za granicą bez (...)  »
Kontynuacja umów po śmierci przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 19
Przedsiębiorca w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej zatrudnia osoby fizyczne na podstawie umów zlecenia oraz o świadczenie usług. Czy wskazane kontrakty wygasną w przypadku śmierci (...)  »
Zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 19
Zawarłem umowę, przedmiotem której była renowacja elewacji budynku, w którym znajduje się prowadzone przeze mnie biuro. Prace zostały wykonane w terminie wynikającym z umowy, tj. (...)  »
Czy o każdej zmianie dotyczącej warunków pracy cudzoziemca należy informować?
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 18
Polscy pracodawcy często decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. Wiąże się to zazwyczaj z koniecznością uzyskania zezwolenia na pracę, rejestracją oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub (...)  »
Fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ma obowiązek wdrożyć PPK
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 18
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Na podstawie umowy o pracę zatrudniła dwóch pracowników - jedna umowa została zawarta na cały etat, druga na 1/2 etatu. (...)  »
Następstwo prawne ZPChr a obowiązek zwrotu środków z ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 18
Pracodawca posiadał status zakładu pracy chronionej. W 2023 r. status ten utracił, jednak zachował prawo do prowadzenia i wydatkowania ZFRON. Teraz firma zostanie wniesiona do (...)  »
Pomoc na infrastrukturę ładowania lub tankowania i zakup pojazdów
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 19
W okresie finansowania 2021-2027 nowością jest, że przedsiębiorcy w ramach regionalnych programów mogą pozyskać pomoc publiczną na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub tankowania oraz zakup (...)  »
Obowiązek zapewnienia opakowań alternatywnych  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 19
Prowadzę punkt gastronomiczny, w którym oferuję posiłki i napoje na wynos. Od kiedy mam obowiązek zapewnić klientom opakowania alternatywne bez tworzyw sztucznych? Przedsiębiorcy prowadzący jednostki (...)  »
Maksymalna kwota wsparcia na ostatecznego odbiorcę w KPO
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 19
Złożyłem wniosek o wsparcie z KPO na założenie działalności w zakresie wprowadzania do obrotu produktów spożywczych (inwestycja A1.4.1). W najbliższym naborze wniosków chcę wystąpić o (...)  »
Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami finansowane z EFS+
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 19
Projekt dotyczy przeprowadzenia kompleksowego programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz biernych zawodowo. Będzie skierowany do osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi województwo małopolskie. (...)  »
Wysokość progów unijnych w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 18
Wartości progów unijnych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro są aktualizowane co 2 lata. Nowe wartości obowiązują od 1 stycznia 2024 r. Ich (...)  »
Zgoda na przystąpienie do użytkowania po remoncie obiektu
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 18
Planujemy przeprowadzić remont lokalu, w którym mamy siedzibę firmy. Czy po zakończeniu remontu będziemy musieli uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu? Przepisy ustawy - Prawo budowlane (...)  »
Opóźnienie w zgłoszeniu INTRASTAT
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 18
W tym roku po raz pierwszy jesteśmy zobowiązani do dokonywania zgłoszeń w ramach systemu INTRASTAT. Czy do obsługiwania tych zgłoszeń możemy delegować naszego pracownika? Czy (...)  »
Wycofanie A1 z urzędu bez konsultacji
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 19
ZUS jako instytucja wydająca zaświadczenie A1, potwierdzające, że to polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych ma zastosowanie do przedsiębiorcy, ma prawo je wycofać. Nie musi (...)  »
Nowy podatek od plastiku w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 19
Firma wprowadza do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Jakie stawki opłaty za pokrycie kosztów zbierania, transportu i przetwarzania wytworzonych odpadów jest zobowiązana ponosić (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 19
Spółka z o.o. skorzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu przeprowadzenia inwestycji początkowej. Zwolnienie przysługuje na podstawie programu pomocowego (uchwały rady gminy) i (...)  »
Zmiana końcowego terminu na zakończenie realizacji przedsięwzięcia
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 19
W 2023 r. złożyłem wniosek o wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (inwestycja A1.4.1). (...)  »
Sankcje za niedopełnienie obowiązków w PPK
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 18
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której (...)  »
Opodatkowanie pojazdu wniesionego do spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 18
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Posiadam środek transportu, który podlega opodatkowaniu podatkiem transportowym. Aportem zostanie on przeniesiony do spółki cywilnej, której jestem (...)  »
Zawarcie umowy w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 18
Otwieramy sklep spożywczy. Czy to prawda, że musimy zawrzeć umowę dotyczącą przekazywania żywności, której kończy się termin przydatności? Jeśli tak, to jak wybrać taką organizację? (...)  »
Odzyskiwanie należności przez następcę prawnego
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 19
Nierzadko w toku postępowania sądowego, już po wydaniu wyroku, czy nawet na etapie egzekucji, dochodzona wierzytelność przechodzi na podmiot trzeci. Nie oznacza to jednak, że (...)  »
Kryteria dopuszczające dla uzyskania dotacji na infrastrukturę B+R
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 19
W firmie funkcjonuje dział badawczo-rozwojowy, który potrzebuje nowej infrastruktury B+R na potrzeby tworzenia innowacyjnych produktów. Infrastruktura B+R zostanie zlokalizowana na terenie województwa świętokrzyskiego, gdzie przedsiębiorca (...)  »
Wyższe limity pomocy de minimis w ogólnym interesie gospodarczym
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 19
Przedsiębiorca świadczy usługi w ogólnym interesie gospodarczym. Jakie limity pomocy de minimis w odniesieniu do usług w ogólnym interesie gospodarczym przysługują przedsiębiorcy od 2024 r.? (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.