Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 26 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.532 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.03.2023 r.
 • Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
28.03.2023 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
Wskazówki dla przedsiębiorcy
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Powoływanie fundacji rodzinnych od maja 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 18
W Polsce duża liczba przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Wiele z nich mierzy się lub będzie się mierzyć w niedalekiej przyszłości z koniecznością przekazania majątku następcom (...) »
Reklamacja towaru zakupionego przed 1 stycznia 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 18
Jestem sprzedawcą sprzętu gospodarstwa domowego. Wiem, że z początkiem 2023 r. zmieniły się przepisy dotyczące reklamacji przysługującej konsumentom. W jaki sposób należy realizować roszczenia konsumentów (...) »
Błędy w sprawozdaniu do UZP można skorygować
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 18
Jednostka jako zamawiający jest zobowiązana do składania Prezesowi UZP sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych. W 2023 r. również złożyła takie sprawozdanie. Niestety wkradły się do (...) »
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 19
Dla polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2023-2027 przeznaczono ponad 25 mld euro. Wsparcie w zakresie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (...) »
Rozwiązanie umowy najmu
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 19
Kilka lat temu zawarłem umowę najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony. Do końca umowy zostały jeszcze trzy lata, jednak chciałbym ją rozwiązać już teraz. Czy (...) »
Zniszczony tytuł wykonawczy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 19
Spółka uzyskała prawomocny wyrok przeciwko swojemu dłużnikowi. Postępowanie egzekucyjne zostało zakończone w 2018 r. i okazało się bezskuteczne. W celu przerwania biegu terminu przedawnienia konieczne (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Naliczanie opłaty środowiskowej z tytułu użytkowania samochodu
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 18
W 2022 r. rozpocząłem działalność gospodarczą. W ramach jej wykonywania wykorzystuję samochód osobowy. Czy z tytułu jego użytkowania powinienem odprowadzić opłaty za korzystanie ze środowiska? (...)  »
Wsparcie na szkolenie w zakresie obsługi zakupionej maszyny
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 18
Nasza firma zakupi nową maszynę. Pracownik, który będzie skierowany do jej obsługi, musi przejść specjalne przeszkolenie. Czy istnieje możliwość uzyskania jakiegoś wsparcia na ten cel? (...)  »
Zawieszenie działalności gospodarczej w lutym
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 18
Z powodu braku zleceń z początkiem lutego br. dokonałem zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Pod koniec miesiąca otrzymałem kilka zamówień i 1 marca br. wznowiłem funkcjonowanie (...)  »
Możliwość obniżenia wpłaty na PFRON przez oddział firmy
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 18
Firma dokonuje zakupów u podmiotu uprawnionego do wystawienia informacji o obniżeniu wpłat na PFRON. Zakupiona zostanie usługa dla oddziału posiadającego NIP odrębny od NIP wnioskodawcy, (...)  »
Kumulacja pomocy publicznej z różnych źródeł
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 19
Przedsiębiorcy na to samo przedsięwzięcie mogą otrzymać pomoc publiczną z różnych źródeł, np. dotację i ulgę podatkową. Można ją łączyć w odniesieniu do tych samych (...)  »
Zakup nieruchomości sfinansowany z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 19
Przedsięwzięcie dotyczy inwestycji początkowej i ma być dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, działanie Ścieżka SMART. Nieruchomość, której zakup ma być częściowo (...)  »
Nowości przy wsparciu inwestycji związanych z ochroną wód przed azotanami
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 19
Rolnik wystąpi o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji mającej na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami. Jakie wsparcie może pozyskać na (...)  »
Kontrola trzeźwości pracowników w aspekcie ochrony ich danych
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 18
Informacje o obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu stanowią dane dotyczące zdrowia w rozumieniu przepisów RODO. Umożliwienie pracodawcom przeprowadzania prewencyjnych (...)  »
Rezygnacja zarządcy sukcesyjnego z pełnionej funkcji
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 18
Mam zostać powołana na zarządcę sukcesyjnego firmy mojego krewnego. Zastanawiam się nad przyjęciem tej funkcji. W jakich sytuacjach za życia lub ewentualnie po śmierci przedsiębiorcy (...)  »
Czy kontrola przedsiębiorcy może odbyć się podczas jego nieobecności?
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 18
Jestem właścicielką sklepów odzieżowych. Obecnie przebywam na targach mody za granicą. Otrzymałam informację o planowanej kontroli Inspekcji Handlowej w moich sklepach. Na czas mojej nieobecności (...)  »
Odpowiedzialność osób prawnych do zmiany
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 19
Normy dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w przypadku popełnienia czynu zabronionego przez osobę fizyczną działającą w ich imieniu lub interesie w ramach własnego obowiązku czy uprawnienia (...)  »
Maksymalna wartość zwolnienia z podatku tylko w decyzji o wsparciu
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 19
W wyniku inwestycji produkcyjnej jest wypracowywany dochód, który podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu wydanej przez zarządzającego obszarem. W decyzji jest (...)  »
Brak dokumentów a pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 19
Spółka prowadząca działalność rolniczą złożyła wniosek o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dla inwestycji potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne, którego spółka (...)  »
Dotacja na wdrożenie innowacji w FENG
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 19
Przedsiębiorca (MŚP) wystąpi o dofinansowanie nowej inwestycji w zakresie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (działanie Ścieżka SMART). Jaka jest minimalna i maksymalna wartość kosztów (...)  »
Opinie publikowane w internecie muszą być weryfikowane
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 18
Zamieszczanie w internecie lub zlecanie zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcanie opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania produktów stanowi nieuczciwą (...)  »
Jeden podatnik może otrzymać kilka decyzji podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 18
Firma posiada kilka nieruchomości, za które opłaca podatek od nieruchomości. W tym roku otrzymaliśmy kilka decyzji podatkowych. W latach ubiegłych był to jeden dokument. Czy (...)  »
Zapis w umowie o przekazywaniu organizacji niesprzedanej żywności
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 18
Zamierzam zawrzeć umowę w zakresie przekazywania organizacji pozarządowej żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży. Czy w umowie tej mogę uregulować kwestie dotyczące jej odbioru i ewentualnych kosztów (...)  »
Pierwsze konkursy z programu FENG 2021-2027
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 19
Ścieżka SMART to nowe podejście do realizacji projektów z funduszy europejskich oparte o moduły, do których ma zastosowanie konkretny rodzaj pomocy publicznej. Przedsiębiorca wybiera moduł (...)  »
Czas oceny wniosku o przyznanie wsparcia na inwestycję OZE
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 19
Przedsiębiorca złożył wniosek o wsparcie na realizację inwestycji w zieloną energię (poddziałanie 4.1.3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Po jakim czasie od dnia złożenia wniosku przedsiębiorca (...)  »
Nowa pomoc dla producentów rolnych
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 19
Jako producent rolny poniosłem dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy, spowodowanej agresją Rosji wobec Ukrainy. Jakie dopłaty z tego tytułu przysługują do (...)  »
Warunki korzystania ze zwolnienia od podatku
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 19
Spółka z o.o. wystąpi o wydanie decyzji o wsparciu w celu korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji. Przez jaki okres spółka (...)  »
Kontrole Prezesa UODO w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 18
W Polsce organem właściwym do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organ nadzorczy nakłada administracyjne kary pieniężne, (...)  »
Informacje przekazywane konsumentowi przy sprzedaży tradycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 18
Prowadzę sprzedaż stacjonarną materiałów budowlanych. Czy w 2023 r. zmieniły się obowiązki informacyjne względem klientów w sklepach tradycyjnych? Jakie informacje muszę przekazać konsumentowi w momencie (...)  »
Braki formalne w odwołaniu
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 18
W ramach prowadzonej działalności ubiegałam się o zamówienie publiczne. Zastanawiam się nad złożeniem odwołania od decyzji zamawiającego. Obawiam się jednak popełnienia błędów formalnych. Kiedy odwołanie (...)  »
Odwołania od decyzji administracyjnych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 19
Sprawy dotyczące podatków lokalnych czy udzielania informacji publicznej, a także wiele innych, są rozstrzygane przez organy administracji publicznej w drodze decyzji. Choć materialnoprawne podstawy ich (...)  »
Rozpoczęcie realizacji inwestycji w zieloną energię przed zawarciem umowy o przyznanie wsparcia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 19
Przedsiębiorca złożył wniosek o przyznanie bezzwrotnego wsparcia na zakup paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła i magazynu energii (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Czy można rozpocząć realizację (...)  »
Uproszczone metody rozliczania kosztów bez przedstawiania faktur
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 19
Przedsiębiorca zawnioskował o zaliczkę na przedsięwzięcie dotyczące wymiany słupów nośnych na plantacjach chmielu z Krajowego Planu Odbudowy. Czy dla wypłaty wsparcia należy przedstawić faktury za (...)  »
Duża inwestycja i zwolnienie z podatku
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 19
Spółka z o.o. mająca status średniego przedsiębiorstwa przeprowadzi nową inwestycję i w związku z tym złoży wniosek o wydanie decyzji o wsparciu, uprawniającej do zwolnienia (...)  »
Opodatkowanie mieszkań będących przedmiotem najmu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 18
Podatek od nieruchomości naliczany według stawki najwyższej stanowi duże obciążenie finansowe dla ich właścicieli. Wiele wątpliwości budziła kwestia zastosowania odpowiedniej stawki w przypadku nieruchomości mieszkalnych (...)  »
Wpłata do PPK od karty podarunkowej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 18
W związku z Dniem Kobiet pracownicom przekazane zostaną karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach. Czy od ich wartości należy naliczyć i odprowadzić wpłaty do PPK? (...)  »
Zgłoszenie pełnomocnika do e-PFRON2
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 18
Firma będzie dokonywać wpłat na PFRON. Czy mogę nadać pracownikowi pełnomocnictwo do wypełniania zobowiązań w tym zakresie? TAK. W tym przypadku konieczna będzie rejestracja w (...)  »
Nowa inwestycja w kontekście ulg podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 19
Przedsiębiorca nie może rozpocząć nowej inwestycji przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o wsparciu uprawniającej do zwolnienia z podatku dochodowego. Nabycie aktywów przed złożeniem wniosku (...)  »
Kryterium jakościowe dotyczące prowadzenia działalności B+R
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 19
Przedsiębiorca we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu dla skorzystania ze zwolnienia od podatku chce odznaczyć prowadzenie działalności B+R. Czy kryterium to musi być spełnione (...)  »
Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z KPO
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 19
Przedsiębiorca z branży przetwórczej z sektora MŚP wystąpił o dotację z Krajowego Planu Odbudowy w zakresie inwestycji A1.4.1. Czy informacja o przyznaniu wsparcia ma formę (...)  »
Dopłata do odsetek kredytu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 19
Jako producent rolny przeprowadzę inwestycję, na realizację której potrzebuję środków finansowych. Czy producent rolny (spółka z o.o.) może otrzymać dopłatę do spłaty kapitału kredytu ze (...)  »
Wątpliwości w oznaczaniu towarów cenami
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 18
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe przepisy wynikające z dyrektywy Omnibus, które wzmacniają ochronę konsumentów. Zmieniły one zasady informowania o obniżkach cen, wprowadzając wymóg (...)  »
Zakup działki z pozwoleniem na budowę
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 18
Nabyłem działkę wraz z pozwoleniem na budowę pawilonu usługowo-handlowego. Poprzedni inwestor niewiele zrobił w zakresie budowy (wylano jedynie fundamenty około rok temu). Czy mogę podjąć (...)  »
Zakup samochodu po złożeniu deklaracji na podatek od środków transportowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 18
Spółka jest właścicielem dwóch pojazdów, od których opłaca podatek od środków transportowych. W lutym 2023 r. została złożona roczna deklaracja podatkowa. Spółka planuje zakup kolejnego (...)  »
Decyzja o wsparciu uprawniająca do zwolnienia z podatku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 19
Okres, na jaki wydawana jest decyzja o wsparciu uprawniająca przedsiębiorcę do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w związku z nową inwestycją, wynosi do 15 (...)  »
Gra aktorska nie zawsze będzie dziełem
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 19
Chcę zatrudnić aktorów i statystów na podstawie umów cywilnoprawnych. Ich przedmiotem będzie wykonanie roli w filmie z wykorzystaniem wizerunku przez producenta filmu. Praca ma odbywać (...)  »
Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 19
Spółka prowadzi uprawę konopi włóknistych, które następnie dostarcza innym podmiotom. Warunkiem prowadzenia działalności w tym przedmiocie jest wpis do rejestru konopi włóknistych. W ostatnim czasie (...)  »
Procedura ubiegania się o wydanie zezwolenia typu A na zatrudnienie cudzoziemca
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 18
Polscy pracodawcy bardzo chętnie decydują się na zatrudnianie cudzoziemców w swoich firmach. Często wiąże się to z koniecznością uzyskania dla nich zezwolenia na pracę. Dokumentem, (...)  »
Błąd w oświadczeniu nie musi skutkować cofnięciem zezwolenia na alkohol
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 18
Prowadzę lokal gastronomiczny, w którym oferuję alkohol (posiadam dwa rodzaje zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych). Na początku stycznia br. złożone zostały oświadczenia o (...)  »
Biegły nie jest uprawniony do kwalifikacji nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 18
W ramach działalności gospodarczej wykorzystuję kilka nieruchomości, za które opłacam podatek od nieruchomości. Złożyłem wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2019-2022, (...)  »
Koszty kwalifikowalne nowej inwestycji dla zwolnienia z podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 19
Doprecyzowano moment zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji. Przedsiębiorca może rozpocząć korzystanie ze zwolnienia po upływie terminu zakończenia inwestycji, określonego w decyzji o (...)  »
Zaliczka na inwestycję finansowaną z Krajowego Planu Odbudowy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 19
Wykonuję działalność w zakresie produkcji chmielu. Chcę wystąpić o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy na wymianę słupów nośnych wolnych od kreozotu. Czy mogę otrzymać zaliczkę (...)  »
Kryterium OZE we Wniosku o wydanie decyzji o wsparciu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 19
Przedsiębiorca złoży wniosek o wydanie decyzji o wsparciu do zarządzającego obszarem. Dla wydania decyzji uprawniającej do zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji jest (...)  »
Inwestycja w obszarze nawadniania z 50% refundacją
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 19
Spółka z o.o. prowadzi działalność rolniczą. Planuje wykonać nowe ujęcia wody oraz zakupić maszyny i urządzenia do nawadniania. Jakie koszty podlegają refundacji w odniesieniu do (...)  »
Kodeks postępowania zgodnego z RODO w małych placówkach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 18
Prezes UODO zatwierdził pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodnego z RODO dla małych placówek medycznych opracowany przez Federację Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Przystąpienie (...)  »
Analiza obowiązku zatrudniania przez wykonawcę robotników na umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 18
Zamawiający przygotowuje się do rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Czy w przypadku wszystkich robót budowlanych należy w ogłoszeniu o zamówieniu określić, iż (...)  »
Za budynek przed rozbiórką trzeba płacić podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 18
W ramach prowadzonej działalności posiadam budynek gospodarczy, który planuję niebawem rozebrać. Czy w związku z tym istnieje możliwość zaprzestania opłacania za niego podatku od nieruchomości? (...)  »
Od kiedy przepisy o sygnalistach?
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 19
Choć wersje projektu ustawy wdrażającej przepisy o sygnalistach zmieniały się już kilkakrotnie, to przedsiębiorcy mają wciąż dużo czasu na ustalenie i wdrożenie procedur dotyczących zgłoszeń (...)  »
Różne terminy przedawnienia roszczeń o zwrot zaliczki i zadatku
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 19
Przedsiębiorcy zawarli umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Na jej podstawie kupujący uiścił na rzecz sprzedawcy 50.000 zł zadatku oraz 100.000 zł zaliczki, które w przypadku podpisania (...)  »
Pełnomocnik z urzędu nie w każdej sprawie
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 19
Przedsiębiorca uzyskał niekorzystne rozstrzygnięcie w sprawie o zapłatę, w której zostały wydane dwie sprzeczne opinie biegłych. Wyrok jest prawomocny i może zostać zaskarżony skargą kasacyjną. (...)  »
Zasady lokalizacji wiatraków
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 18
Przedsiębiorstwo jest zainteresowane budową własnej lądowej farmy wiatrowej. W jakiej odległości od zabudowań mieszkalnych można ją zlokalizować? Obecnie kwestię lokalizacji farm wiatrowych regulują przepisy ustawy (...)  »
Podatek transportowy po nabyciu używanego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 18
Nabyliśmy używany samochód ciężarowy. Podlega on opodatkowaniu podatkiem transportowym. W jakim terminie powinniśmy zacząć odprowadzać ten podatek? W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach (...)  »
Dopełnienie obowiązków przez sprzedawcę alkoholu w trakcie zawieszenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 18
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której korzystam z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W listopadzie ubiegłego roku moja firma została zawieszona w CEIDG. Z początkiem (...)  »
Pracownik powyżej 55 lat nie podlega autozapisowi
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 18
Jeden z zatrudnionych pracowników, w wieku 58 lat, w 2021 r. (na etapie wdrażania do PPK) nie przystąpił do programu. Czy osoba ta podlega autozapisowi (...)  »
Autozapis dotyczy też firm, które nie wdrożyły PPK
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 18
Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo. Na etapie wdrażania PPK wszyscy pracownicy złożyli deklarację w zakresie rezygnacji z uczestnictwa w programie. Zatem nie zawarto umowy o zarządzanie PPK. Czy (...)  »
Grupowe dochodzenie roszczeń
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 19
Postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prowadzi Prezes UOKiK. Przedmiotem wskazanego postępowania nie mogą być jednak roszczenia o charakterze odszkodowawczym. W sytuacji naruszenia (...)  »
Środki na inwestycje na rzecz dywersyfikacji łańcucha dostaw
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 19
Przedsiębiorca wystąpi o wsparcie na wymianę słupów nośnych na plantacji chmielu z Krajowego Planu Odbudowy. Jakie stawki wsparcia przysługują? Przez jaki maksymalny okres można realizować (...)  »
Kto wyda decyzję o wsparciu dla zwolnienia z podatku dochodowego?
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 19
Spółka chce skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji. Reinwestycja zostanie zlokalizowana w Bydgoszczy. Kto wyda decyzję o wsparciu? Zwolnienie z podatku (...)  »
Podwykonawstwo w projekcie B+R
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 19
Projekt badawczo-rozwojowy jest wpisany w inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego. Dla wypracowania innowacji część prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu ma być zlecona politechnice. Jaka maksymalna część (...)  »
Badania techniczne firmowych aut
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 18
Kwestia zmian w badaniach technicznych pojazdów wciąż wraca. Polska nadal nie wdrożyła unijnych dyrektyw wprowadzających nowe zasady weryfikacji kontroli technicznej pojazdów, które powinny obowiązywać od (...)  »
Warunek określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 18
Zamawiający planuje określić warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Chce, aby dotyczyły one określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawców. Czego konkretnie mogą dotyczyć takie (...)  »
Analizę, czy powołać inspektora ochrony danych, trzeba powtarzać
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 18
Nasza firma nie powołała inspektora ochrony danych, gdyż uważaliśmy, że taki obowiązek nas nie dotyczy. Teraz wydaje nam się, że przetwarzamy coraz więc danych. Trudno (...)  »
Pierwszy nabór wniosków na fotowoltaikę i pompę ciepła
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 19
Do 150 tys. zł bezzwrotnego wsparcia przysługuje na inwestycje w zakresie zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW (...)  »
Robotyzacja i automatyzacja dla zwolnienia z podatku
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 19
Spółka z o.o. wystąpi o wydanie decyzji o wsparciu uprawniającej do zwolnienia z podatku dochodowego w związku z nową inwestycją. We wniosku o wydanie decyzji (...)  »
Dotacje na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 19
Prowadzę żłobek (działalność komercyjna). Czy dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest dostępne dla podmiotów (...)  »
Wsparcie na utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 19
W spółce ma powstać dział badawczo-rozwojowy, który będzie zajmował się pracami nad innowacyjnymi produktami. Inwestycja w infrastrukturę B+R zostanie zlokalizowana na terenie województwa świętokrzyskiego. Jakie (...)  »
Jak płacić mniej za energię elektryczną w firmie?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 18
Ograniczony dostęp do paliw kopalnianych spowodował drastyczny wzrost cen energii elektrycznej. Ten z kolei przełożył się na znaczny wzrost wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców w zakresie (...)  »
Termin złożenia rezygnacji z PPK w związku z autozapisem
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 18
Przedstawiłem pracownikom informacje o autozapisie do PPK mającym mieć miejsce z początkiem marca br. Kilku z nich w tym samym dniu złożyło deklarację o rezygnacji. (...)  »
Zarządca a koncesja zmarłego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 18
Powołałem do pełnienia funkcji zarządu sukcesyjnego syna. Moja działalność gospodarcza wymaga koncesji. Czy w razie objęcia zarządu sukcesyjnego zarządca przejmuje również koncesję, czy musi wystąpić (...)  »
Nowości w sprawozdaniach o pomocy publicznej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 19
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej. Wprowadzono do niego pojęcie aktu ogólnego pomocy, na podstawie którego beneficjent nabył (...)  »
Dotacje na wysokosprawną kogenerację
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 18
Przedsiębiorca z branży przemysłowej ma w planach przeprowadzenie inwestycji w wysokosprawną kogenerację (energia elektryczna i cieplna wytwarzana w jednym procesie technologicznym). Na jakie inwestycje z (...)  »
Aktywizacja zawodowa dla zwolnienia z podatku
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 19
Spółka złoży wniosek o wydanie decyzji o wsparciu dla skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji. Czy we wniosku można zadeklarować spełnienie (...)  »
Niekorzystne orzeczenia sądów dla obniżki podatku od nieruchomości podczas lockdownów
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 18
Mnożą się wyroki sądów administracyjnych będące odpowiedzią na zarzuty przedsiębiorców chcących obniżenia wysokości podatku od nieruchomości za czas wprowadzonych przez rząd lockdownów. Niestety z większości (...)  »
Rachunek firmowy i NIP zmarłego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 18
Planuję powołać bratanka na stanowisko zarządcy sukcesyjnego na wypadek mojej śmierci. Firmę prowadzę na podstawie wpisu do CEIDG. Co dzieje się z firmowym rachunkiem przedsiębiorcy (...)  »
Czy zastępca IOD powinien być wyznaczany na stałe?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 18
Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych. Czy powinna również wyznaczyć dla niego zastępcę? Jeśli tak, to czy taka osoba powinna być wyznaczona na stałe, czy tylko (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.