Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 26 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.532 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.03.2023 r.
 • Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
28.03.2023 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego (w tym wydłużonego) łączonego z pracą
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 20
Zatrudniam pracowników, którzy w trakcie urlopu rodzicielskiego łączą ten urlop z wykonywaniem pracy w połowie pełnego wymiaru, a tym samym wymiar tego urlopu ulega wydłużeniu. (...)  »
Ujęcie w VAT i księgach sprzedaży poleasingowego samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 20
Podatnik na podstawie umowy leasingu operacyjnego wykorzystuje do działalności samochód osobowy. Od wydatków związanych z tym pojazdem odlicza 50% VAT. Po zakończeniu leasingu zamierza ten (...)  »
Rozliczenie niedoborów zawinionych a odliczenie VAT  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 20
Podczas rocznej inwentaryzacji za 2022 r. stwierdzono niedobór towarów handlowych. Niedobór uznano za zawiniony. Jednak zdecydowano o nieobciążaniu pracownika odpowiedzialnego za niedobór. 1) Czy wystąpi (...)  »
Preferencyjny ZUS i moment założenia firmy w CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 20
Pracownik zatrudniony na część etatu z pensją miesięczną w kwocie niższej niż minimalna płaca chciałby dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą (będzie to jego pierwsza działalność w (...)  »
Prowadzenie działalności nierejestrowej przez bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 20
Jestem zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Niedawno założyłam działalność nierejestrową. Prowadzę mały handel i nie przekraczam obecnych limitów przychodu. 1) Czy w związku (...)  »
Świadczenie przedemerytalne a podjęcie zatrudnienia, odprawa i limity przychodu
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 20
Ostatnio przeprowadziliśmy nabór na wolne stanowiska pracy i zgłosiła się osoba, która pobiera świadczenie przedemerytalne. Chcielibyśmy ją zatrudnić na podstawie umowy o pracę na czas (...)  »
Podatek od darowizn, forma umowy darowizny udziałów spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 20
Prowadzimy działalność w ramach polskiej spółki z o.o. Od ponad 15 lat jest ona wpisana w KRS. Od początku jej funkcjonowania jednym z jej wspólników (...)  »
Wpływ ponownego zatrudnienia emeryta na prawo do emerytury i składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 20
W dniu 7 marca 2023 r. jeden z pracowników kończy powszechny wiek emerytalny. Wolą obu stron trwającego stosunku pracy jest dalsze zatrudnianie tego pracownika po (...)  »
Uregulowanie opłaty z tytułu marnowania żywności i jej księgowanie  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 20
Prowadzę sklep ogólnospożywczy o powierzchni powyżej 500 m 2 . Wiem, że spoczywają na mnie obowiązki z tytułu niemarnowania żywności, dlatego też zawarłem umowę o (...)  »
Zapisy w księgach i odliczenie VAT od zakupu okularów dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 20
Pracownik pracujący przy monitorze ponad połowę dobowego czasu pracy ma zaświadczenie o konieczności używania okularów do pracy od lekarza z medycyny pracy. Firma pokryje mu (...)  »
Rozliczenie kosztów sponsoringu w VAT i księgach
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 20
Spółka z o.o. podpisała umowę sponsoringu, na mocy której przekazała klubowi sportowemu pieniądze. Z kolei klub ten ma rozpowszechniać nazwę i logo spółki (m.in. na (...)  »
Zmiana wysokości najniższej podstawy zasiłku a wypłata świadczenia rehabilitacyjnego za miniony okres
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 20
Pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy do 16 grudnia 2022 r. Z tym dniem wyczerpał mu się pełny 182-dniowy okres zasiłkowy. Ponieważ nie odzyskał zdolności do pracy, (...)  »
Sprzedaż w ramach działalności nieewidencjonowanej bez kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 20
Zamierzam rozpocząć sprzedaż elektroniki przez internet. Na początek chciałbym prowadzić sprzedaż w ramach działalności nierejestrowej. 1) Czy są jakieś ograniczenia w związku ze sprzedażą sprzętu (...)  »
Preferencyjny ZUS przy świadczeniu usług na rzecz byłego zleceniodawcy a zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 20
W marcu 2023 r. zamierzam rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Do końca lutego br. mam zawartą umowę zlecenia w firmie produkującej meble z drewna. W (...)  »
Wycena kapitału i PCC przy przekształceniu spółki osobowej w kapitałową
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 20
Spółka komandytowa zostanie przekształcona w spółkę z o.o. Wspólnik spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego wniósł m.in. świadczenie pracy na rzecz spółki. W ramach procedury transformacji (...)  »
Korekta VAT w pliku JPK_VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 20
Prowadzimy działalność mieszaną, tj. zwolnioną z VAT oraz opodatkowaną. W styczniu 2023 r. dokonaliśmy korekty VAT naliczonego za 2022 r. 1) Jak wykazać roczną korektę (...)  »
Zmiana adresu i siedziby spółki a KRS i złożenie aktualizacji VAT-R
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 20
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Wspólnicy uchwałą wprowadzą zmianę do umowy spółki w zakresie siedziby. Uchwała ta wejdzie w życie z dniem 1 marca (...)  »
Obowiązki w ZUS i CEIDG w związku z założeniem działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 20
Planuję założyć własną firmę i zarejestrować ją w CEIDG. Nie zamierzam na razie zatrudniać pracowników. Do tej pory nie prowadziłam własnej działalności gospodarczej. 1) Jakie (...)  »
Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy a świadczenia dla pracującego rencisty
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 20
W firmie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy pracownik będący rencistą (renta z tytułu niezdolności do pracy przyznana przez (...)  »
Obowiązki związane z zakupem używanego samochodu o dmc powyżej 3,5 tony
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 20
Z początkiem lutego br. dokonałem zakupu używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Nabyłem go od innego przedsiębiorcy z Niemiec. 1) W (...)  »
Gdy zamiast spółki cywilnej jeden ze wspólników chce indywidualnie kontynuować działalność
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 20
Jesteśmy z kolegą wspólnikami spółki cywilnej. Zdecydowaliśmy się zakończyć współpracę i rozwiązać spółkę. Ja będę kontynuował działalność indywidualnie. 1) Jakie są zasady likwidacji spółki cywilnej? (...)  »
Zasiłek opiekuńczy i składki ZUS za przedsiębiorcę będącego jednocześnie pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 20
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie pracuję na pół etatu. Lekarz wystawił mi e-ZLA z tytułu opieki nad dzieckiem (wystawił dwa zwolnienia - na jednym (...)  »
Opłata wstępna w leasingu operacyjnym w ujęciu księgowym i podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 20
Podpisaliśmy umowę leasingu operacyjnego i wpłaciliśmy opłatę wstępną. Jak taką opłatę ująć w księgach rachunkowych i w rozliczeniu podatku dochodowego? Z ustawy o rachunkowości nie (...)  »
Opodatkowanie podatkiem VAT świadczeń na rzecz pracowników z zakresu bhp
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 20
Jesteśmy firmą prowadzącą działalność opodatkowaną podatkiem VAT. Dokonujemy zakupu odzieży roboczej dla naszych pracowników, którzy używają jej wyłącznie w toku wykonywanych prac w siedzibie firmy. (...)  »
Korekta zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 20
Z otrzymanej przeze mnie interpretacji podatkowej wynika, że powinnam dokonać korekty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonych, pobranych oraz odprowadzonych do US od (...)  »
Niezdolność do pracy w wyniku wypadku przy pracy przed zgłoszeniem do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 20
W dniu 24 stycznia 2023 r. zostałam zatrudniona na umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny. W pierwszym dniu swojej pracy, po krótkim przeszkoleniu, uległam (...)  »
Wpływ zatrudnienia członka rodziny przez spółkę cywilną na składki ZUS i uprawnienia emerytalne
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 20
Wraz z żoną prowadzę firmę w ramach spółki cywilnej. Chcielibyśmy zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub zlecenia 24-letnią córkę, która jeszcze studiuje. Mieszka ona (...)  »
Zwrot zaliczki w euro a różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 20
Na nasz rachunek walutowy wpłynęła zaliczka w euro od kontrahenta z Niemiec na poczet dostawy towarów. Niestety u żadnego z naszych dostawców takie towary nie (...)  »
Wynagrodzenie dla członka zarządu, wspólnika spółki z o.o. a PIT i VAT
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 20
Członek zarządu niebędący wspólnikiem wieloosobowej spółki z o.o. wykonuje na jej rzecz szeroko pojęte czynności administracyjne, np. wystawia faktury, prowadzi korespondencję i rozmowy handlowe z (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem-emerytem i należne mu świadczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 20
Na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zatrudniamy pracownika, który pobiera emeryturę (ma 67 lat). W dniu 16 stycznia 2023 r. wystąpił on do (...)  »
Mały podatnik a jednorazowa amortyzacja bilansowa
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 20
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Na potrzeby firmy kupiłem używany środek trwały z grupy 4 KŚT. Jego wartość początkowa to 74.000 zł. Korzystając z (...)  »
Zaległości w ZUS objęte układem ratalnym a zaświadczenie o niezaleganiu i zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 20
Organ rentowy wyraził mi zgodę na ratalną spłatę zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych. W banku staram się o kredyt i zostałem zobowiązany do przedłożenia (...)  »
Czy limit płatności gotówkowych dotyczy również wadium?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 20
Prowadzę własną działalność gospodarczą. Dokonuję różnych rozliczeń z kontrahentami. W 2023 r. planuję też ubiegać się o zamówienia publiczne. 1) Do jakich transakcji mają zastosowanie (...)  »
Korekta VAT w związku z ulgą na złe długi w JPK_VAT i księgach rachunkowych dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 20
W styczniu 2023 r. minęło 90 dni od terminu płatności określonego na fakturze. Nadal nie uregulowałem wobec kontrahenta zobowiązania. 1) Jak skorygować odliczony VAT w (...)  »
Forma umowy zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika oraz PCC od tej czynności
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 20
Zamierzam nabyć udział w spółce jawnej (ogół praw i obowiązków wspólnika). Prowadzi ona dochodową działalność. Jednak jeden ze wspólników chce sprzedać swój udział w spółce (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS wspólnika spółki jawnej zatrudnionego w niej na etacie
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 20
Spółka jawna planuje zatrudnić jednego ze swoich wspólników na podstawie umowy o pracę. Czy w takim przypadku obowiązkiem spółki będzie zgłoszenie go do ubezpieczeń w (...)  »
Rozliczenie w VAT i księgach faktur zaliczkowej i końcowej na zakup środka trwałego sporządzonych w euro
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 20
W grudniu 2022 r. wpłaciliśmy zaliczkę na zakup środka trwałego z rachunku walutowego w euro i otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. Z kontrahentem (polskim podatnikiem VAT) ustaliliśmy, (...)  »
Zawarcie z absolwentem umowy o świadczenie praktyk w firmie
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 20
W firmie dwóch pracowników przeszło na emeryturę. W związku z tym szukam nowych osób do pracy. Chciałbym przyjąć do firmy osobę do odbycia praktyki absolwenckiej. (...)  »
Zatrudnienie własnego pracownika w ramach umowy zlecenia i zgłoszenie do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 20
Od wielu lat zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę, a ostatnio zatrudniliśmy go dodatkowo jako zleceniobiorcę. Zlecenie wykonuje po zakończeniu etatowej dniówki roboczej, w (...)  »
Rozliczenie w VAT i księgach przekazania gruntu i garaży na potrzeby osobiste wspólników spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 20
Spółka jawna składająca się z 3 wspólników zakupiła w 2012 r. działkę niezbudowaną (od zakupu został odliczony VAT). Grunt został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. (...)  »
Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu w drukach ZUS i w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 20
Zaliczam się do płatników składek uprawnionych do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. Na mój profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie wystawione jednemu z pracowników na 9-dniowy (...)  »
Kto i jak składa PCC-3 w razie zawarcia umowy spółki w trybie S24?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 20
Spółka z o.o. została zawiązana poprzez system S24. Ma 3 wspólników, a jej zarząd jest jednoosobowy. 1) Kto powinien złożyć deklarację PCC-3? Umowa spółki z (...)  »
Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych i zwolnienie ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 20
Zatrudniamy pracowników na stanowiskach robotniczych (robotnicy budowlani, elektrycy) i administracyjnych. Ostatnio pracownicy z jednej i drugiej grupy zaczęli przynosić zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o (...)  »
Przedawniona należność w księgach i podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 20
Ustalając salda należności, okazało się, że niektóre z nich przedawnią się z końcem 2022 r. Ze względu na ich niewielką wartość i znaczne koszty ich (...)  »
VAT przy prowadzeniu działalności w mieszkaniu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 20
Zakładam własną działalność gospodarczą (usługi IT). Mam problem z podaniem adresu w CEIDG. Wynajmuję mieszkanie, ale nie wiem czy wynajmujący zgodzi się na rejestrację firmy (...)  »
Zasiłek chorobowy i macierzyński oraz ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 20
Zaraz po porodzie ustało moje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. ZUS wypłaca mi już prawie rok zasiłek macierzyński. Niespełna miesiąc temu podjęłam leczenie. Lekarz (...)  »
Rozliczenie pracownika będącego osobą współpracującą na gruncie podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 20
Podatniczka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą postanowiła zatrudnić w niej syna pozostającego z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. Na potrzeby ZUS jest on traktowany jako osoba (...)  »
Gdy przedsiębiorca nabywa prawo do emerytury powszechnej przyznanej przez ZUS w formie zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 20
Od wielu lat prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacam wszystkie składki. Przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego wystąpiłem do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury. Niedawno (...)  »
Wymogi dotyczące zmiany nazwy przekształcanej spółki i obowiązki wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 20
Wraz z mężem prowadzimy spółkę jawną. Jesteśmy na etapie finalizowania przekształcenia tej spółki w spółkę z o.o. Wkrótce podpiszemy dokumenty u notariusza. Zmiana nazwy polegać (...)  »
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia przy braku wcześniejszego wniosku o urlop rodzicielski
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 20
Pracownica po porodzie złożyła swojemu pracodawcy wniosek o udzielenie 140 dni urlopu macierzyńskiego. W trakcie tego urlopu ustało jej zatrudnienie. Czy pracownicy będzie przysługiwał zasiłek (...)  »
Certyfikat dostępności i korzyści wynikające z jego uzyskania
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 20
Prowadzę działalność gospodarczą. Z uwagi na fakt przystosowania moich lokali dla potrzeb osób niepełnosprawnych myślałem o uzyskaniu specjalnego certyfikatu w tym zakresie. Dokument ten stanowiłby (...)  »
Prezenty dla pracowników oraz ich dzieci finansowane z ZFŚS i środków obrotowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 20
Firma chce zorganizować imprezę świąteczną dla pracowników oraz ich dzieci. Podczas tej imprezy będą rozdawane upominki dla pracowników oraz paczki dla ich dzieci. Zostaną one (...)  »
Faktura z września 2022 r. odebrana, ale nieprzekazana do księgowości
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 20
Właściciel firmy we wrześniu 2022 r. zakupił towary i otrzymał faktury dokumentujące te zdarzenia. Niestety, faktur tych nie dostarczył do księgowości, przyniósł je dopiero w (...)  »
Sprzedaż przez internet przez osobę pracującą na etacie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 20
Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony. Chciałabym rozpocząć sprzedaż przez internet. Interesuje mnie wyłącznie sprzedaż wysyłkowa. Produkty, jakie chciałabym sprzedawać, to armatura, krany, (...)  »
Staż osoby do 30. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 20
Jako pracodawca przyjęliśmy na staż osobę bezrobotną, która nie ukończyła 30. roku życia, skierowaną do nas przez urząd pracy. W umowie o staż zobowiązaliśmy się (...)  »
Gwarancja minimalnego wynagrodzenia przy niezdolności do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 20
Z dniem 1 listopada 2022 r. zatrudniłam na umowę o pracę na pełny etat kobietę, która zachorowała po niespełna dwóch tygodniach pracy. Na mój profil (...)  »
Rozliczenie duplikatu faktury korygującej w VAT i księgach
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 20
Kontrahent we wrześniu 2022 r. wystawił nam fakturę korygującą in minus (z uwagi na zwrot części towaru widniejącego na fakturze we wrześniu). Faktura korygująca została (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS pracownicy niezdolnej do pracy w trakcie udzielonego jej urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 20
Pracownica na swój wniosek przez 2 tygodnie listopada 2022 r. przebywała na urlopie bezpłatnym. W tym czasie zachorowała i otrzymała 5-dniowe zwolnienie lekarskie, które w (...)  »
Zgłoszenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 20
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której wykorzystuję kilka samochodów. Niestety, w związku z trudną sytuacją gospodarczą lista zleceń w ostatnich miesiącach znacznie zmalała. W takiej (...)  »
Postępowanie przedsiębiorcy przed ZUS w sprawie zasiłku macierzyńskiego i pomniejszenia składek
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 20
Od lat prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Pół roku temu żona urodziła syna. Jako przedsiębiorca złożyłem w ZUS wniosek o zasiłek za okres urlopu ojcowskiego. Nie (...)  »
Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej a zmiana nazwy spółki i obowiązki wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 20
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej osób fizycznych. Jeden ze wspólników będzie występował ze spółki na podstawie porozumienia stron. Nazwisko osoby ustępującej jest zamieszczone w (...)  »
Duży przedsiębiorca a konieczność przejścia do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 20
Spółka komandytowa w 2021 r. zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, ponad 250 osób. Prawdopodobnie w 2022 r. zatrudnienie utrzyma się na takim samym poziomie. (...)  »
Odprawa emerytalna dla pracownika i marcowa waloryzacja przyznanej od lutego 2023 r. emerytury
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 20
Pracownik w maju 2022 r. ukończył 65 lat. Z uwagi jednak na potrzeby pracodawcy oraz chęci pracownika do dalszego zatrudnienia będzie on pracował do połowy (...)  »
Wymogi proceduralne i skutki w VAT przy przekształceniu jednoosobowej działalności w prostą spółkę akcyjną
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 20
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Chciałbym ją przekształcić w prostą spółkę akcyjną. Poza działalnością w ramach spółki nie zamierzam prowadzić indywidualnej działalności. 1) Czy w procedurze (...)  »
Składka zdrowotna ryczałtowca w rozliczeniu podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 20
Przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej, którą rozpocząłem w połowie października 2022 r., opodatkowuję ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Korzystam w niej z ulgi na start, więc (...)  »
Wycofanie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownicę w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 20
Pod koniec października 2022 r. pracodawca zawarł z pracownicą zatrudnioną na czas nieokreślony porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę. Ustanie zatrudnienia miało nastąpić w (...)  »
Rozliczenie w VAT i księgach ulgi na zakup kasy rejestrującej on-line
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 20
W październiku 2022 r. rozpoczęłam ewidencjonowanie sprzedaży w kasie on-line, z tytułu której przysługuje mi zwrot ulgi w wysokości 700 zł. 1) Czy, aby otrzymać (...)  »
Konsekwencje ulgi na złe długi u dłużnika w VAT i księgach
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 20
W dniu 3 listopada 2022 r. minął 90. dzień od ustalonego w umowie terminu płatności należności za nabyte przeze mnie towary. Należność ureguluję w grudniu (...)  »
PIT i ZUS przy pracowniczej zaliczce na poczet wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022, strona 20
Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. Jedna z pracownic, mająca 38 lat i niekorzystająca ze zwolnień z pdof wynikających z (...)  »
Zasiłek chorobowy przy zleceniu jako drugim tytule do ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 20
Zawarłam umowę zlecenia z osobą, która dodatkowo pracuje na etacie w innej firmie. W oświadczeniu wskazała, że osiąga z tego tytułu miesięcznie wynagrodzenie w kwocie (...)  »
Forma aneksu do umowy spółki w związku z przystąpieniem kolejnego wspólnika i PCC
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 20
Jestem wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych. Do spółki przystąpi kolejny wspólnik (osoba fizyczna). Tytułem wkładu wniesie dwa samochody ciężarowe. Umowa spółki była zawarta w zwykłej (...)  »
Zwolnienie lekarskie wyłącznie na dni wolne od pracy a prawo do świadczenia chorobowego i wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022, strona 20
Na mój profil na PUE ZUS wpłynęło zaświadczenie lekarskie wystawione pracownikowi wyłącznie na sobotę i niedzielę. W tych dniach pracownik nie miał jednak obowiązku świadczyć (...)  »
Abonament za radioodbiornik zamontowany w firmowym samochodzie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022, strona 20
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiłem samochód osobowy. Pojazd ten jest wyposażony w radioodbiornik. 1) Czy konieczne jest opłacanie abonamentu RTV? TAK. Każdy przedsiębiorca jest (...)  »
Odliczenie VAT i ujęcie w księgach powypadkowej naprawy samochodu osobowego objętego AC
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022, strona 20
W wyniku wypadku samochód osobowy spółki jawnej uległ uszkodzeniu. Pojazd jest objęty ubezpieczeniem AC. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie na rzecz serwisu. 1) Czy w takiej sytuacji (...)  »
Skutki dla spółki i spadkobiercy nabycia udziałów na podstawie testamentu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022, strona 20
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Pod koniec lipca 2022 r. zmarł nasz główny udziałowiec. Jego najbliższą rodziną jest jego siostrzeniec. Na mocy testamentu (...)  »
Wynagrodzenie za pracę i świadczenie chorobowe pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022, strona 20
Pracownik według umowy pracuje na 1/4 etatu, po 5 godzin dziennie w każdy wtorek i w każdy czwartek danego miesiąca. Otrzymał on e-ZLA na okres (...)  »
VAT i zapisy w księdze dotyczące przekwalifikowania samochodu z towaru na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 20
Prowadzę działalność polegającą na sprzedaży samochodów. W lipcu 2021 r. zakupiłem towar handlowy - samochód osobowy. Z uwagi na to, że samochodu tego nie sprzedałem (...)  »
Wycena faktury za import usług dla celów VAT i księgowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 20
Firma niemiecka wykonała dla mnie we wrześniu 2022 r. usługę transportu towarów na trasie Niemcy - Polska. Fakturę dokumentującą tę usługę wyrażoną w euro wystawiła (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.