Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
23.04.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. - Prezes ZUS
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Prawne i księgowe aspekty wniesienia do spółki jawnej wkładu w formie pracy własnej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 20
W spółce jawnej jest dwóch wspólników (osoby fizyczne). Przygotowują się oni do przyjęcia do spółki kolejnego wspólnika (osoby fizycznej). Osoba ta wniesie wyłącznie wkład w (...)  »
Informacja do ZUS o zmianie wymiaru etatu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 20
Pracownik jest zatrudniony w naszym zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy. W kwietniu br. z uwagi na konieczność opieki nad chorą matką wystąpił na piśmie (...)  »
PIT i ZUS od wartości kart na posiłki dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 20
Firma jako pracodawca planuje wprowadzenie systemu motywacyjnego polegającego na dofinansowaniu chętnym pracownikom i zleceniobiorcom posiłków w formie kart Lunch Pass. Będą one mogły być wykorzystane (...)  »
Ubezpieczenie przedsiębiorcy, który nabył prawo do emerytury od połowy miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 20
Od wielu lat prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacam z tego tytułu wszystkie składki ubezpieczeniowe do ZUS. W dniu 15 maja 2021 r. kończę 65 (...)  »
Odliczenie VAT i ujęcie w księgach faktury za energię za poprzedni rok
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 20
Spółka z o.o. jest podatnikiem VAT. W marcu 2021 r. otrzymała fakturę za energię dotyczącą 2020 r. 1) Kiedy spółka ma prawo do odliczenia VAT (...)  »
Import towarów z USA
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 20
W USA zakupiłem towary. Odprawa celna odbyła się na terenie Polski. Podatek naliczony w dokumencie celnym zapłaciłem do urzędu. 1) Jak nabycie to wykazać w (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę z emerytem, który nie ma prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 20
Od lat zatrudniam emerytkę na umowę o pracę. Obecnie po raz pierwszy korzysta ona z zasiłku chorobowego. Okres zasiłkowy niebawem dobiegnie końca. Emerytka chciałaby jeszcze (...)  »
Nabycie udziałów spółki z o.o. przez małoletniego i zgłoszenie zmian do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 20
Zmarł jeden ze wspólników spółki z o.o. Posiadał on w spółce 30% udziałów. Spadek po nim nabył wyłącznie jego niepełnoletni syn. Jego matka zgłosiła się (...)  »
Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 20
W wyniku wypadku zmarł przedsiębiorca. Prowadził on jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. Nie ustanowił on zarządcy sukcesyjnego. 1) Czy spadkobiercy mogą powołać (...)  »
Student na zleceniu nadal bez ubezpieczenia w ZUS i prawa do zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 20
Mam 20 lat i w październiku 2020 r. rozpoczęłam studia. Aby się utrzymać, muszę podjąć pracę. Otrzymałam propozycję zatrudnienia w ramach umowy zlecenia. Jeszcze w (...)  »
Podatkowe rozliczenia w trakcie czasowej przerwy w najmie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 20
Spółka z o.o. wynajmuje innym podmiotom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lokal biurowy oraz wolnostojący garaż 3-stanowiskowy, które są jej środkami trwałymi. Obydwaj dotychczasowi najemcy (...)  »
PIT i VAT od wykonania usługi budowlanej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 20
Osoba fizyczna w sierpniu 2020 r. zgłosiła w CEIDG prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie robót budowlanych (podatek liniowy, czynny podatnik VAT). Do marca br. (...)  »
Skanowanie faktur a odliczenie VAT i ujęcie w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 20
Od kontrahentów otrzymuję faktury w wersji papierowej. W celu zmniejszenia kosztów archiwizacji faktur zamierzam faktury te skanować i po zapisaniu skanu przechowywać w wersji elektronicznej. (...)  »
Zawieszenie działalności gospodarczej a dokumenty ZUS i prawo do świadczeń zdrowotnych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 20
Prowadzę własną firmę produkcyjną na podstawie wpisu do CEIDG. W związku ze znacznym zmniejszeniem ilości zamówień spowodowanych stanem epidemii chciałbym czasowo zawiesić jej działalność. 1) (...)  »
Opodatkowanie najmu ryczałtem ewidencjonowanym
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 20
Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Pod koniec ubiegłego roku odziedziczyłem dom w zabudowie szeregowej. Do tej pory pozostaje on w moim prywatnym majątku (...)  »
Korekta kodu tytułu ubezpieczenia a data objęcia ubezpieczeniem chorobowym i prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 20
Rozpoczynając z dniem 2 listopada 2020 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przystąpiłem do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, składając w ZUS w tym dniu druk ZUS ZUA (...)  »
Zasady sprzedaży przez internet
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 20
Chciałabym rozpocząć sprzedaż odzieży przez internet. Do tej pory nie prowadziłam własnej działalności gospodarczej. 1) Jakich formalności muszę dopełnić? O czym pamiętać dokonując takiej sprzedaży? (...)  »
Rozliczenie dla celów VAT i ewidencja faktury korygującej otrzymanej przez nabywcę z tytułu przyznanego rabatu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 20
W dniu 22 stycznia 2021 r. dokonałem zakupu towarów. W lutym 2021 r. sprzedawca udzielił mi rabatu do tej sprzedaży, ponieważ uzgodniłem z nim, że (...)  »
Obowiązek wdrożenia PPK przez mikroprzedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 20
Prowadzę firmę, w której zatrudniam 8 pracowników na umowę o pracę i 2 zleceniobiorców. Kilkoro z nich myśli o przystąpieniu do pracowniczych planów kapitałowych. 1) (...)  »
Praca na zleceniu w trakcie urlopu wychowawczego a płatność składek z budżetu państwa
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 20
Nasza pracownica od roku przebywa na urlopie wychowawczym. Ostatnio pojawiła się potrzeba zatrudnienia na krótki czas osoby na podstawie umowy zlecenia do drobnych prac (wynagrodzenie (...)  »
Nowy wspólnik spółki jawnej a obowiązki informacyjne spółki wobec US oraz dokumenty zgłoszeniowe ZUS wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 20
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej osób fizycznych. Do spółki ma przystąpić kolejny wspólnik, także osoba fizyczna. Wniesie ona wkład pieniężny i otrzyma 25% udziału (...)  »
Prawo przedsiębiorcy do ulgi na start po rezygnacji z pracowniczego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 20
Od kilku lat jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Otrzymuję z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie wyższej od minimalnego. Od 1 lutego 2021 r. (...)  »
Wypłata świadczenia chorobowego po dostarczeniu świadectwa pracy z poprzedniej firmy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 20
Pracownica zachorowała w pierwszym tygodniu zatrudnienia. Choć twierdziła, że wcześniej pracowała w innej firmie, a tym samym nie obowiązuje jej okres wyczekiwania, nie przedłożyła mi (...)  »
Trudna sytuacja finansowa spółki z o.o. a zwolnienie z opłacenia składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 20
Jesteśmy spółką z o.o., która na dzień 30 listopada 2020 r. prowadziła przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 82.30.Z. W grudniu 2020 r. - w związku (...)  »
Rozliczenie faktury korygującej u nabywcy w PIT i VAT
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 20
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (podatek liniowy, pkpir, VAT). W listopadzie 2020 r. zakupiłem dwie partie towaru (wianki świerkowe w dwóch różnych rozmiarach) u tego samego (...)  »
Podatkowe rozliczenie zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 20
Spółka jawna prowadzi działalność w zakresie architektury krajobrazu wyłącznie na rzecz firm. Zazwyczaj pobiera od klientów zaliczki na poczet świadczonych usług w związku z koniecznością (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe w czasie ciąży a potrącenie alimentów
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 20
Od 1 czerwca 2020 r. zatrudniam jedną pracownicę z wynagrodzeniem 3.000 zł miesięcznie. Na początku lutego 2021 r. pracownica dostarczyła mi pierwszy wydruk zaświadczenia lekarskiego (...)  »
Ujęcie w księdze podatkowej skutków zwolnienia z opłacenia składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 20
Skorzystałam ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za 3 miesiące 2020 r. na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej. Czy umorzone składki ZUS podlegają wpisaniu do (...)  »
Data rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 20
Otrzymałam od kontrahenta niemieckiego fakturę wyrażoną w euro za towar z datą wystawienia 29 stycznia 2021 r. Zapłatę uregulowałam z rachunku walutowego 2 lutego br. (...)  »
Wycofanie środka trwałego z przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 20
Jestem osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Na potrzeby działalności w lipcu 2020 r. zakupiłem za kwotę 16.000 zł motocykl na umowę sprzedaży. Motor został (...)  »
Dodatkowy zwrot ulgi na dzieci w PIT a przyszła emerytura
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 20
W ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej jestem opodatkowany według skali podatkowej. Z powodu pandemii osiągnąłem bardzo małe dochody za 2020 r. i w konsekwencji zapłaciłem (...)  »
PCC w przypadku dofinansowania spółki jawnej przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 20
Prowadzę księgi rachunkowe spółki jawnej. Potrzebuje ona dofinansowania. Udzielić go mają wspólnicy tej spółki. Przy tym nie chcą zwiększać swoich wkładów. Czy wspólnicy na podstawie (...)  »
Podatkowe skutki wycofania z firmy lokalu będącego środkiem trwałym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 20
Jestem czynnym podatnikiem VAT i w działalności gospodarczej korzystam z opodatkowania podatkiem liniowym. Z racji wieku powoli szykuję się do emerytury, dlatego w najbliższych miesiącach (...)  »
Zawieszenie działalności a zasiłek chorobowy i macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 20
Prowadzę działalność gospodarczą. Od października 2020 r. decyzją rządu mam zamknięty lokal. Moje oszczędności się skończyły. Z tarczy nie mogę korzystać, bo nie spełniałam wymaganych (...)  »
Ustalanie wysokości opłaty cukrowej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 20
Od 2021 r. obowiązuje opłata cukrowa. Czy dotyczy ona wszystkich napojów? W jaki sposób ustala się jej wysokość? Tzw. opłatę cukrową wprowadziła ustawa o zmianie (...)  »
Odroczenie przez spółkę komandytową uzyskania statusu podatnika CIT i rozwiązanie spółki
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 20
W naszej spółce komandytowej wspólnicy podjęli decyzję o tym, że spółka uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. Czy spółka o swojej (...)  »
Gdy zatrudniony emeryt wykorzysta już pełny okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 20
Emeryt, który jest zatrudniony na czas określony do 30 czerwca 2021 r., choruje już 150 dni. Ze względu na stan zdrowia (jak poinformował go lekarz (...)  »
Ustalenie należnego podatku z prowadzonej firmy dla celów ubezpieczenia w KRUS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 20
Od roku prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Nie opłacam jednak z tego tytułu składek do ZUS, ponieważ jednocześnie prowadzę gospodarstwo (...)  »
Przekazanie waluty obcej na inny firmowy rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 20
Z rachunku walutowego w euro prowadzonego do tej pory dokonaliśmy przelewu na nowy rachunek w euro otwarty w innym banku. Po jakim kursie przeliczyć przekazywaną (...)  »
Szczepionka przeciwko grypie w pracowniczym wynagrodzeniu
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 20
Firma zamierza w lutym br. zaszczepić chętnych pracowników przeciwko grypie. Świadczenie to w całości zostanie sfinansowane przez pracodawcę. W jaki sposób należy wartość tego świadczenia (...)  »
Składka zdrowotna z prowadzonej działalności i z pobieranej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 20
W związku z ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego, tj. 65 lat, organ rentowy przyznał mi prawo do emerytury. Nadal jednak prowadzę (jako osoba fizyczna) działalność gospodarczą. (...)  »
Rozliczenie handlu środkami transportu na terenie Unii Europejskiej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 20
Przedmiotem mojej działalności jest obrót używanymi samochodami sprowadzanymi z zagranicy jako towary handlowe. Samochody kupuję zarówno od osób fizycznych, jak i od firm. 1) Czy (...)  »
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS oraz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla branży gastronomicznej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 20
Prowadzę działalność gastronomiczną na podstawie wpisu do CEIDG (oznaczoną kodem PKD 56.10.A). Zatrudniam jednego pracownika. Jako przedsiębiorca opłacam pełny ZUS, tj. składki na ubezpieczenia społeczne (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres ferii w czasie urlopu matki dziecka
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 20
Pracownica na okres ferii 7-letniego dziecka przypadających od 4 do 17 stycznia 2021 r. wystąpiła o urlop wypoczynkowy, gdyż myślała, że w tym czasie nie (...)  »
Przychody zleceniobiorcy zwolnione z obciążeń składkowych a przyszłe świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 20
Parę dni temu zawarłem umowę zlecenia, w ramach której będę świadczyć usługi w zakresie architektury wnętrz. Dowiedziałem się przy tym, że mogę skorzystać ze zwolnienia (...)  »
Wykreślenie spółki komandytowej z KRS bez formalnej likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 20
Jestem księgową spółki komandytowej, która praktycznie nie prowadziła działalności gospodarczej. Z dniem 31 grudnia 2020 r. wspólnicy podjęli uchwałę o jej rozwiązaniu w tym dniu (...)  »
Ujęcie księgowe i rozliczenie dla celów VAT zwrotu w styczniu 2021 r. towaru sprzedanego w grudniu 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 20
W styczniu 2021 r. w wyniku reklamacji otrzymałem zwrot sprzedanego towaru. Jego sprzedaży dokonano w grudniu 2020 r. na rzecz innej firmy, co udokumentowałem fakturą. (...)  »
Dotacja dla przedsiębiorców z branż dotkniętych obostrzeniami
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 20
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (branża gastronomiczna), w ramach której zatrudniam dwóch pracowników na umowę o pracę. W związku z panującą pandemią koronawirusa moja firma znacznie (...)  »
Wypłata dodatku stażowego za czas choroby i świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 20
Pracownik urzędu gminy od dwóch miesięcy przebywa na zasiłku chorobowym. Jako pracownik samorządowy ma prawo do dodatku stażowego. Czy wspomniany dodatek przysługuje pracownikowi również za (...)  »
Wynagrodzenia męża i dzieci w rozliczeniu podatkowo-składkowym
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 20
W jednoosobowej działalności gospodarczej chcę zatrudnić męża i syna (w wieku powyżej 26 lat) na umowę o pracę. Jak należy obliczać obciążenia podatkowo-składkowe od ich (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy zatrudnionego w innej firmie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 20
Od 1 lutego 2021 r. zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia z osobą, która w innym podmiocie jest dodatkowo zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Firma, w (...)  »
Dokonanie wpisu do CEIDG i zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 20
Od dnia 2 lutego br. planuję jako jednoosobowy przedsiębiorca prowadzić własną firmę - sprzedaż internetową miodów z pasiek działających w mojej okolicy. Na razie nie (...)  »
Różnice kursowe z wyceny bilansowej a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 20
Dokonaliśmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej na dzień 31 grudnia 2020 r. i ujęliśmy w księgach rachunkowych różnice kursowe. Dla celów (...)  »
Podatkowe rozliczanie zakupu paliwa do aut osobowych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 20
Działalność gospodarczą rozpocząłem w sierpniu 2020 r. Przychody z niej zarówno w ubiegłym roku, jak i roku bieżącym opodatkowuję podatkiem liniowym. Od 1 stycznia br. (...)  »
Wniosek o zasiłek macierzyński po trzech latach od porodu tuż po podjęciu pracy w ramach umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 20
Zatrudniłam na umowę zlecenia na okres 6 miesięcy kobietę, którą zgłosiłam m.in. do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Po tygodniu pracy złożyła ona wniosek o zasiłek macierzyński (...)  »
Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla jedynego wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 20
Prowadzę księgi rachunkowe spółki z o.o. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada jedna osoba, która jest jednocześnie członkiem zarządu. Chce on otrzymywać wynagrodzenie od spółki. (...)  »
Nowe orzeczenie o niepełnosprawności a ustalenie wymiaru czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 20
Pracownik dostarczył mi właśnie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. 1) Od kiedy przysługuje mu obniżony wymiar czasu pracy? Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może (...)  »
Odliczenie VAT i ewidencja faktury otrzymanej przed dostawą towaru
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 20
Kontrahent wystawił fakturę w dniu 7 grudnia 2020 r., którą opłaciłem 21 grudnia br. Została ona zaewidencjonowana w księgach w grudniu br. W związku z (...)  »
Podatkowo-księgowe rozliczenie pracowniczej zapomogi świątecznej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 20
Przed świętami Bożego Narodzenia czterem pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pracodawca (firma) wypłacił zapomogi świąteczne. Zostały one sfinansowane ze środków obrotowych firmy. 1) (...)  »
Podleganie ubezpieczeniu oraz zawieszalność renty osoby prowadzącej jednoosobową działalność i dwie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 20
Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (na podstawie wpisu do CEIDG) i pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy. Z działalności opłacam składki społeczne i (...)  »
Darowizna udziałów i jej wpływ na krąg beneficjentów rzeczywistych spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 20
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Połowę swoich udziałów zamierzam darować bratu. Z moją żoną mam rozdzielność majątkową i udziały należą wyłącznie do mnie. Natomiast brat (...)  »
Wynagrodzenie za część miesiąca i przekazanie płatności zasiłku za okres kwarantanny do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 20
Pracownik zatrudniony od kilku lat w firmie przepracował okres od 1 do 21 grudnia 2020 r., a od 22 grudnia br. przebywa na kwarantannie, która (...)  »
Składki ZUS przy zmianie ubezpieczenia zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 20
W spółce z o.o. umowę zlecenia wykonuje osoba, która jednocześnie była do 18 grudnia 2020 r. zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę (...)  »
Brak bieżącej ewidencji magazynowej towarów a korekta kosztów bilansowych i podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 20
Zamierzamy od 2021 r. zrezygnować z bieżącej ewidencji księgowej towarów i odpisywać ich wartość w koszty bezpośrednio po zakupie. Co się wiąże z taką decyzją? (...)  »
Zestaw głośnomówiący w rozliczeniach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 20
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyłem kilkuletni samochód osobowy, który z uwagi na wartość początkową i przewidywany okres użytkowania zaliczyłem do środków trwałych. Obecnie zamierzam (...)  »
Zasiłek chorobowy za okres kwarantanny wyłącznie dla ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 20
Mam 35 lat i od ponad pół roku jestem zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, ale z tego tytułu nie podlegam ubezpieczeniu chorobowemu. W listopadzie 2020 (...)  »
Postanowienia regulaminu pracy w zakresie terminu wypłat wynagrodzenia i reprezentacja pracodawcy - spółki akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 20
Spółka akcyjna zatrudnia powyżej 50 pracowników. Reprezentacja spółki zgodnie z KRS jest następująca: prezes zarządu może reprezentować spółkę jednoosobowo, wiceprezes zarządu uprawniony jest do reprezentacji (...)  »
Pracownik młodociany z prawem do urlopu ojcowskiego, ale bez podwyższenia zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 20
Jednemu z zatrudnionych w mojej firmie uczniów (III klasy) przyuczających się do wykonywania zawodu, urodził się syn. Chciałby on skorzystać z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. 1) (...)  »
Rozliczenie zakupu okularów korekcyjnych przez podatnika
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 20
Zatrudniony w naszej firmie pracownik dokonał zakupu okularów korekcyjnych. Faktura wystawiona została na firmę. W fakturze tej jest wyodrębniona kwota zakupu szkieł i oprawek. Firma (...)  »
Wycofanie auta z działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 20
W 2017 r. prywatne auto osobowe wprowadziłem do prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej jako środek trwały. Obecnie auto chcę wycofać z działalności i sprzedać w (...)  »
Wydatki związane z użytkowaniem samochodu pracownika w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 20
Nasz pracownik odbył podróż służbową własnym samochodem osobowym. Pracownik dostarczył nam dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z przejazdem autostradą oraz parkingiem. 1) Czy opłaty parkingowe (...)  »
Potwierdzenie umowy subwencji finansowej przez spółkę jawną
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 20
Spółkę jawną tworzy 5 wspólników. W maju br. umowę o wsparcie finansowe w ramach Tarczy Finansowej PFR podpisał jeden ze wspólników, który zgodnie z KRS (...)  »
Egzekucja wynagrodzenia a składki ZUS i zaliczka na pdof
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 20
Na początku 2020 r. sąd zasądził osobie będącej w 2018 r. pracownikiem firmy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Ponieważ firma w związku z pandemicznymi (...)  »
PIT i ZUS przy zagranicznym zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 20
Przez kilka lat uzyskiwałem dochody ze świadczenia pracy w Niemczech przez parę miesięcy w roku, w oparciu o umowy zbliżone do polskich umów zlecenia i (...)  »
Ponowne zatrudnienie pracownicy, która urodziła dziecko
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 20
Pracodawca zatrudniał w pełnym wymiarze czasu pracy pracownicę, która 22 maja 2020 r. urodziła dziecko. Umowa o pracę tej osoby rozwiązała się z dniem 30 (...)  »
Samochód firmy używany nieodpłatnie przez pracownika w ujęciu podatkowo-księgowym
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 20
Pracownik naszej firmy nieodpłatnie wykorzystuje służbowy samochód osobowy dla celów prywatnych. Jak rozliczyć w podatku dochodowym i ująć w księgach rachunkowych przychód pracownika z tego (...)  »
Wysokie kary za brak cen jednostkowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 20
Prowadzę sklep spożywczy. Podczas kontroli inspektorzy z Inspekcji Handlowej wykryli na kilkunastu produktach brak oznaczeń w zakresie ceny jednostkowej. Niestety zdarzyło się to już kolejny (...)  »
ZUS wspólnika spółki jawnej zatrudnionego w niej na etacie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 20
Spółka jawna chce zatrudnić na podstawie umowy o pracę jednego ze swoich wspólników. Czy powinna zgłosić go do ubezpieczeń w ZUS i rozliczać za niego (...)  »
Rozliczenie WNT po upływie terminu powstania obowiązku podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 20
Jestem księgową w firmie. Do działu księgowości dotarła w listopadzie 2020 r. faktura z lutego 2020 r. (faktura przetrzymana przez innego pracownika) dokumentująca nabycie towarów (...)  »
Korekta faktury w związku ze zmianą stawki VAT
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 20
We wrześniu 2020 r. wystawiłam kontrahentowi (podatnikowi VAT) fakturę z niewłaściwą stawką VAT - powinna być 8% stawka VAT, a była 23% stawka. Po porozumieniu (...)  »
Ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę i zasiłku opiekuńczego dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 20
W naszej jednostce (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) zatrudnieni są nauczyciele w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jeden z nauczycieli, zatrudniony od 1 września 2020 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.