Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2022 r., godz. 06:30 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
PIT i VAT w rozliczeniach związanych z autem poleasingowym  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 20
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą korzystając z opodatkowania podatkiem liniowym, jestem czynnym podatnikiem VAT. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego skorzystałem z opcji wykupu samochodu osobowego. W (...)  »
Obowiązki w VAT i losy majątku likwidowanej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 20
Wspólnicy spółki z o.o. zamierzają ją zlikwidować. Spółka jest podatnikiem VAT. Posiada środki trwałe, nieopłacone należności. 1) Co się stanie z majątkiem spółki po jej (...)  »
Ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w razie wystąpienia straty podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 20
Jestem przedsiębiorcą opodatkowanym podatkiem liniowym. W styczniu 2022 r. mój firmowy przychód wyniósł 10.000 zł, a koszty uzyskania przychodu 20.000 zł, w lutym br. przychód (...)  »
Oczekiwanie na świadczenie rehabilitacyjne, rozwiązanie umowy po jego upływie i wystawienie DRA
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 20
Zatrudniamy pracownika, który wyczerpał okres zasiłkowy i prawie miesiąc oczekiwał na decyzję ZUS w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego (otrzymał je na 3 miesiące). Ponieważ pracownik (...)  »
Zgłoszenie w CEIDG i ZUS wystąpienia ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 20
Działam jako wspólnik spółki cywilnej na podstawie wpisu do CEIDG. Nie prowadzę indywidualnej działalności gospodarczej. Planuję opuścić spółkę cywilną i nie chcę dalej prowadzić żadnej (...)  »
Podatkowo-składkowe rozliczenie ponownie zatrudnionego emeryta
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 20
Jedna z pracownic naszej firmy osiągnie wiek emerytalny (60 lat) z dniem 16 maja 2022 r. i z tym dniem zostanie z nią rozwiązana umowa (...)  »
Ujęcie w księgach przekazania środków pieniężnych z jednego rachunku VAT na drugi rachunek VAT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 20
Jestem podatnikiem VAT. Na potrzeby działalności mam w różnych bankach konta firmowe. Do każdego z nich mam rachunek VAT. 1) Czy w ramach tych rachunków (...)  »
Udokumentowanie kary umownej i jej ewidencja w księgach
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 20
Kontrahent wystawił nam fakturę za usługę budowlaną. Usługa ta nie została jednak wykonana w terminie wskazanym w umowie. W związku z tym obciążyliśmy wykonawcę karą (...)  »
Podleganie ubezpieczeniu w KRUS a ulga w składkach ZUS i chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 20
Od 2021 r. jestem ubezpieczony w KRUS z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym (jako domownik rolnika). Od maja 2022 r. zamierzam rozpocząć prowadzenie własnej działalności (...)  »
Odpis na ZFŚS w kosztach bilansowych i podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 20
Nasza spółka z o.o. tworzy ZFŚS. W maju 2022 r. wpłacimy na wyodrębniony rachunek bankowy równowartość 75% odpisu na ZFŚS za 2022 r. Czy przekazaną (...)  »
Wymogi proceduralne przekształcenia spółki jawnej w komandytową i PCC
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 20
Jestem księgową spółki jawnej. Jej wspólnicy planują przekształcenie w spółkę komandytową. Aktualnie wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki i ją reprezentują. 1) Czy w procedurze przekształcenia (...)  »
Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego i przerwa w ubezpieczeniach
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 20
Pracownik złożył pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na okres 4 miesięcy. Pracodawca zamierza wyrazić zgodę na ten urlop. Jednocześnie, ze względu na (...)  »
Rozliczenie sprzedaży wyposażenia po likwidacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 20
W działalności gospodarczej świadczyłam usługi kosmetyczne. W związku z obostrzeniami pandemicznymi i gwałtownym spadkiem obrotów zlikwidowałam ją w marcu 2021 r. Uzyskiwane w ramach działalności (...)  »
PIT i VAT przy prywatnym najmie przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 20
W prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej korzystam z opodatkowania według skali podatkowej, jestem czynnym podatnikiem VAT. Posiadam także na własność mieszkanie niezwiązane z tą działalnością, które (...)  »
Ulga na kasę fiskalną w VAT i w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 20
Po raz pierwszy zakupiłam kasę fiskalną. Chcę rozliczyć ulgę na kasę w kwocie 700 zł. W rozliczeniu za marzec br. wystąpi u mnie nadwyżka podatku (...)  »
Rozliczenie strat w majątku w VAT i ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 20
Jestem podatnikiem VAT. W wyniku wichury i ulewy całkowitemu zniszczeniu uległy towary i środki trwałe. 1) Jak rozliczyć podatek VAT w przypadku wystąpienia niedoboru niezawinionego? (...)  »
Darmowe mieszkanie dla pracowników z Ukrainy a PIT i ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 20
Firma od 1 kwietnia 2022 r. zatrudnia na umowę o pracę trzy obywatelki Ukrainy, które na terenie Polski znalazły się po 24 lutego br. w (...)  »
Prawo do emerytury podstawowej, 13. emerytury i odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 20
W dniu 30 marca 2022 r. pracownica ukończyła 60 lat i z tym dniem rozwiązała stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Wniosek o (...)  »
Obowiązki pracodawcy po przedstawieniu przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 20
Jeden z pracowników, którego zatrudniam już od 2 lat, przedstawił mi uzyskane w zeszłym tygodniu orzeczenie o niepełnosprawności. 1) Czy do stanu zatrudnienia powinienem wliczyć (...)  »
Odprowadzanie podatku cukrowego i jego ujmowanie w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 20
W naszej hurtowni wprowadzamy do oferty napoje słodzone. W związku z tym będziemy musieli naliczać i odprowadzać opłatę od środków spożywczych. 1) W jaki sposób (...)  »
Odprawa, ochrona zatrudnienia oraz składki i raporty ZUS pracownika powołanego do wojska
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 20
Dwóch naszych pracowników powołano do wojska - jednego do służby przygotowawczej, a drugiego do Obrony Terytorialnej (na czas służby w OT pracownikowi udzielono urlopu bezpłatnego). (...)  »
Wykreślenie spółki komandytowej z KRS bez obowiązków wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 20
Jestem wspólnikiem spółki komandytowej. Wraz z pozostałymi wspólnikami planujemy podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki i uzgodnić jednocześnie inny niż likwidacja sposób zakończenia jej działalności. Spółka (...)  »
Wpływ świadczenia pracy na urlopie rodzicielskim na prawo do zasiłku macierzyńskiego lub jego wysokość
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 20
Po porodzie od razu wystąpiłam do swojego pracodawcy z wnioskiem o udzielenie mi bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego. W efekcie otrzymuję zasiłek (...)  »
VAT-Z przy likwidacji firmy wpisanej do CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 20
Planuję zakończyć dotychczas prowadzoną działalność na podstawie wpisu do CEIDG. Przez cały okres prowadzenia działalności korzystałem ze zwolnienia podmiotowego VAT, ale byłem zarejestrowany na VAT-UE. (...)  »
Umowa o pracę po odbytym stażu a prawo do chorobówki i innych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 20
Zatrudniliśmy z dniem 15 marca 2022 r. na umowę o pracę mężczyznę, który wcześniej, tj. w okresie od 15 grudnia 2021 r. do 14 marca (...)  »
Forma czynności przy sprzedaży przedsiębiorstwa i PCC
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 20
W spółce jawnej podjęto decyzję o zakończeniu jej działalności bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Wspólnicy postanowili, że przedsiębiorstwo spółki obejmujące wszystkie składniki jej majątku zostanie sprzedane (...)  »
Rozliczenie eksportu towarów w VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 20
Sprzedaliśmy towar firmie spoza UE, dokumentując to fakturą wystawioną 31 stycznia 2022 r. Procedura wywozu rozpoczęła się 3 lutego 2022 r. (w lutym posiadaliśmy dokument (...)  »
Rozliczenie zlecenia przy wniosku o niepobieranie zaliczek na pdof
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 20
Zleceniobiorca (28 lat), z którym od lat współpracuje nasza firma i którego należności z umowy zlecenia są opodatkowane według skali podatkowej, jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą (...)  »
Prawo do zasiłku w okresie izolacji domowej tylko dla ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 20
W styczniu 2022 r. podjęłam pracę w ramach umowy zlecenia. Nie wyraziłam chęci zgłoszenia mnie z tego tytułu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W marcu br. (...)  »
Dokumentowanie prawa do chorobówki po ustaniu zatrudnienia i podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 20
W grudniu 2021 r. złożyłam wypowiedzenie. Jego okres mija z dniem 31 marca 2022 r. Od końca stycznia 2022 r. korzystam ze świadczeń chorobowych z (...)  »
Refundacja kosztów wyposażenia miejsca pracy dla osoby bezrobotnej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 20
Zamierzam zatrudnić osobę bezrobotną skierowaną z urzędu pracy. W związku z tym będę musiał przygotować dla niej stanowisko pracy. Słyszałem, że można wystąpić o wsparcie (...)  »
Jak ująć fakturę korygującą in minus w VAT i księgach rachunkowych?
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 20
Na początku marca 2022 r. otrzymałem fakturę korygującą in minus wystawioną w związku ze zwrotem materiałów. Data wystawienia faktury korygującej to 28 lutego 2022 r., (...)  »
Ujęcie paragonu z NIP nabywcy w ewidencji zakupu VAT i księgach
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 20
Dokonałem zakupu na kwotę netto 300 zł. Sprzedawca udokumentował sprzedaż paragonem z NIP nabywcy, tj. fakturą uproszczoną. Sprzedaż była zwolniona z VAT. 1) Czy fakturę (...)  »
Obowiązki w CEIDG i ZUS w związku z zawieszeniem firmy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 20
Od dwóch lat prowadzę własną firmę (projektowanie wnętrz). Mam małe dziecko i zastanawiam się nad czasowym zawieszeniem mojej działalności. 1) Jak długo może trwać takie (...)  »
Opłacanie składek od preferencyjnej podstawy wymiaru w razie likwidacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 20
Parę dni temu zamknęłam firmę po 7 miesiącach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru. 1) Firma nie została zawieszona, tylko zamknięta. Czy (...)  »
Wymogi proceduralne i PCC przy przekształceniu spółki jawnej w z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 20
Wraz z mężem prowadzimy spółkę jawną. Myślimy o przekształceniu jej w spółkę z o.o. Każde z nas jest uprawnione do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki (...)  »
Przychód i urlop rencisty zatrudnionego w ramach zlecenia oraz na etacie
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 20
Od 2021 r. zatrudniamy rencistę. Początkowo wykonywał on pracę na podstawie umowy zlecenia (od której płaciliśmy tylko składkę zdrowotną), równolegle będąc zatrudnionym w innej firmie (...)  »
Pracownik na izolacji lub kwarantannie (nie zawsze) ze świadczeniem chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 20
Coraz więcej naszych pracowników trafia na kwarantannę lub izolację. Części z nich chcielibyśmy zaproponować w okresie tej kwarantanny lub izolacji pracę zdalną. 1) Czy za (...)  »
Opłata za korzystanie ze środowiska w 2021 r. i jej ujęcie w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 20
W 2021 r. wraz ze wspólnikiem rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. Słyszałam, że należy uregulować opłatę za korzystanie ze środowiska z (...)  »
Obciążenia fiskalne w działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 20
Obciążenia fiskalne w działalności nierejestrowej Jestem zatrudniona na etacie. Obecnie zamierzam ze swojego hobby, jakim jest wykonywanie wyrobów dekorowanych w technice docoupage`u, zrobić dodatkowe zajęcie (...)  »
Rozwiązanie spółki cywilnej i obowiązki jej wspólników wobec CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 20
Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. Wspólnie z drugim wspólnikiem uznaliśmy, że kończymy współpracę w ramach spółki. Nie chcę dalej powadzić żadnej działalności gospodarczej, a drugi (...)  »
Prowadzenie działalności nierejestrowej a prawo do świadczeń krótko i długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 20
W grudniu 2021 r. rozpoczęłam prowadzenie własnej działalności nierejestrowej (usługi ogrodnicze). Z uwagi na to, że spełniam odpowiednie warunki, nie opłacam żadnych składek ubezpieczeniowych do (...)  »
Ewidencja księgowa i VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 20
Zakupuję towary od kontrahentów unijnych. W grudniu 2021 r. otrzymałem towar z firmy niemieckiej. Kontrahent natomiast wystawił fakturę w styczniu br., która dotarła do mnie (...)  »
Rozliczenie bonusu rocznego w podatku VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 20
W umowie zawarto zapis, że sprzedawca udziela kupującemu bonusu za osiągnięcie wymaganego poziomu obrotów za dany rok. Faktura korygująca wystawiana jest na początku drugiego miesiąca (...)  »
Kwarantanna w dniach wolnych od pracy a wynagrodzenie za cały przepracowany miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 20
Pracownik jest zatrudniony w zakładzie na pełny etat i otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.800 zł. Przez cały styczeń 2022 r. pracował od poniedziałku (...)  »
Wykreślenie firmy z CEIDG i remanent dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 20
Po 13 latach będę likwidować działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG. Jestem podatnikiem VAT czynnym. 1) Kiedy należy złożyć wniosek w CEIDG i w jakim terminie (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę socjalną i rodzinną
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 20
Od grudnia 2018 r. uzyskałam z ZUS prawo do renty socjalnej. Dodatkowo jestem osobą uprawnioną do renty rodzinnej. W lutym 2022 r. zamierzam rozpocząć prowadzenie (...)  »
Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 20
Zmarł mój ojciec. Prowadził on firmę na podstawie wpisu w CEIDG. Zatrudnionych jest tam kilkanaście osób. Niestety, ojciec nie powołał zarządcy sukcesyjnego. Wraz z rodzeństwem (...)  »
Dla wypłaty przyznanej emerytury istotny jest moment ponownego zawarcia stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 20
W dniu 23 lutego 2022 r. rozwiążemy z pracownikiem umowę o pracę w związku z jego przejściem na emeryturę. Jego bieżąca umowa jest zawarta na (...)  »
Podstawa prawna wypłaty zysku dla wspólników i skutki dla spółki
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 20
Wspólnikami spółki jawnej są dwie osoby fizyczne. Każda z nich ma po 50% udziału w zyskach. Spółka prowadzi PKPiR. Udziałowcy chcieliby dokonać wypłaty dywidendy. Czy (...)  »
PIT i ZUS członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 20
Członek rady nadzorczej spółki z o.o. zamieszkały w Polsce pełni swoją funkcję na podstawie aktu powołania z wynagrodzeniem 300 zł miesięcznie. W jaki sposób spółka (...)  »
Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu opodatkowanego ryczałtowo  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 20
Posiedzenia zarządu spółki odbywają się raz w miesiącu. Jego członkom pełniącym swoje funkcje na podstawie aktu powołania, niezwiązanym ze spółką żadnymi innymi umowami, za udział (...)  »
Likwidacja działalności gospodarczej a prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 20
Od kilku lat prowadzę samodzielnie własną działalność gospodarczą, jednak ostatnio zrobił się zastój w mojej branży. Zastanawiam się więc nad jej likwidacją, zawłaszcza że mam (...)  »
Ujęcie odsetek od zobowiązania w księgach i rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 20
W styczniu 2022 r. otrzymaliśmy od dostawcy materiałów prośbę o potwierdzenia salda naszych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r. W piśmie wskazano kwotę zaległego (...)  »
Podatek dochodowy oraz VAT przy wynajmie lokali
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022, strona 20
Otrzymałem od swojej matki w drodze użyczenia dom. Z uwagi na to, że dom jest duży, zamierzam obecnie jego część wynająć na gabinety lekarskie. 1) (...)  »
Urlop bezpłatny pracownika powołanego do okresowej służby wojskowej a choroba
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022, strona 20
Zatrudniony w naszej firmie na pełny etat pracownik został powołany do odbycia okresowej służby wojskowej. Na czas tej służby pracodawca udzielił mu urlopu bezpłatnego. Krótko (...)  »
Obowiązki wobec urzędów, gdy jeden ze wspólników występuje ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022, strona 20
Jeden ze wspólników czteroosobowej spółki cywilnej zamierza z niej wystąpić. Wspólnik ten posiada także swoją, odrębną od spółki indywidualną działalność gospodarczą, którą będzie kontynuował. Spółka (...)  »
Uprawnienia do świadczeń po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022, strona 20
W dniu 28 grudnia 2021 r. zmarł (po 10 latach pracy) jeden z 30 zatrudnianych przeze mnie pracowników. Osobami pozostałymi po jego śmierci są żona (...)  »
Korekta kosztu bilansowego i podatkowego dotyczącego 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022, strona 20
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. spółki z o.o. odkryliśmy błąd w postaci dwukrotnego zaksięgowania tego samego kosztu zakupu towarów - najpierw na podstawie (...)  »
Stawka godzinowa i zgłoszenie współmałżonka do ubezpieczeń przy zleceniu na niewielką liczbę godzin pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022, strona 20
Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam zawrzeć umowę zlecenia na okres roku z moją żoną, która nie jest nigdzie zatrudniona ani nie prowadzi swojej firmy. W (...)  »
Zgłoszenie do KRS rezygnacji członka zarządu a ochrona jego danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022, strona 20
Byłem członkiem zarządu spółki z o.o. Złożyłem rezygnację na ręce drugiego członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki. Moja rezygnacja nie została jeszcze ujawniona w (...)  »
Oznaczenie w JPK_VAT i ewidencja księgowa mechanizmu podzielonej płatności
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 20
Rozpocząłem sprzedaż na rzecz firm krajowych towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, czyli objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Również wpływają do mnie (...)  »
Obowiązek pracodawcy w związku z nabyciem przez pracownika prawa do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 20
Jedna z moich pracownic (w wieku 53 lat) po śmierci męża, tj. z dniem 12 listopada 2021 r. uzyskała prawo do renty rodzinnej, o czym (...)  »
Wcześniejsze wznowienie zawieszonej działalności a zwolnienie podmiotowe w VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 20
Prowadzę własną firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Jestem czynnym podatnikiem VAT od kilku lat. Nigdy nie przekroczyłem limitu 200.000 zł. Obecnie firma jest zawieszona. (...)  »
PIT i VAT przy wycofaniu z firmy budynku niemieszkalnego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 20
Prowadzę jednoosobowo działalność produkcyjną w zakresie plecionkarstwa (skala podatkowa, VAT) bez zatrudniania pracowników. W związku z problemami z surowcami do produkcji spowodowanymi pandemią, postanowiłem, po (...)  »
Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla jedynego wspólnika spółki z o.o. oraz opłacana za niego składka zdrowotna
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 20
Wspólnik spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem zarządu. Udziałowiec ten skupił od pozostałych wspólników ich udziały i jest teraz jedynym wspólnikiem. Cały czas pobiera wynagrodzenie (...)  »
PCC w przypadku dofinansowania spółki komandytowej przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 20
Prowadzę księgi rachunkowe spółki komandytowej. Jej wspólnicy w celu realizacji dużej inwestycji chcą dofinansować spółkę. Przy tym nie chcą zwiększać swoich wkładów. Czy wspólnicy na (...)  »
Korekta VAT naliczonego przy prowadzeniu działalności mieszanej i jej ewidencja księgowa
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 20
Prowadzę biuro rachunkowe. Rozliczam moim klientom podatek VAT. Niektórzy z nich prowadzą tzw. działalność mieszaną, czyli wykonują czynności opodatkowane VAT oraz zwolnione z VAT. 1) (...)  »
Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej i dla celów emerytalnych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 20
Zatrudniamy kilku wieloletnich pracowników, którzy w niedługim czasie będą przechodzili na emeryturę. Mamy też takich, którzy po krótkim okresie pracy rezygnują z niej. 1) Jak (...)  »
Pośrednictwo w zawieraniu umów o zarządzanie PPK
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 20
Spółka z o.o. zajmująca się pośrednictwem w zakresie zawierania m.in. umów ubezpieczenia chciałaby nawiązać współpracę z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów (...)  »
Zapewnienie posiłków profilaktycznych w porze zimowej na gruncie prawa pracy i w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 20
Prowadzimy działalność w branży remontowo-budowlanej. Do tej pory nasi pracownicy wykonywali prace remontowe wewnątrz budynków, niedawno jednak otrzymaliśmy kontrakt na prowadzenie prac budowlanych na otwartym (...)  »
Składki ZUS i chorobowe pracownika zatrudnionego na podstawie drugiej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 20
W styczniu 2022 r. zatrudnię w firmie w niepełnym wymiarze czasu pracy przyszłą synową. Jest ona też od roku zatrudniona na pełny etat w spółce (...)  »
Wynagrodzenie prokurenta wyłącznie na podstawie uchwały a zgłoszenie do KRS i zmiany w oskładkowaniu  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 20
W naszej spółce z o.o. jeden z pracowników, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na mocy aktu powołania, ma zostać od stycznia 2022 (...)  »
Wynagrodzenie minimalne i składki na FP i FS w razie choroby pracownika w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 20
Pracownik jest zatrudniony w firmie od stycznia 2021 r. na pełny etat, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jest wynagradzany stałą stawką miesięczną (...)  »
Rozliczenie w VAT i księgach rachunkowych otrzymanych zaliczek na poczet wykonania usługi budowlanej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 20
Moja firma świadczy usługi budowlane sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 43.29.11.0 "Roboty związane z wykonywaniem izolacji". W grudniu 2021 r. podpisałem umowę na wykonanie usługi (...)  »
Świadczenia pieniężne za dzień, w którym pracownik pracował i był niezdolny do pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 20
Pracownik jest zatrudniony w naszej firmie od kilku lat na podstawie umowy na czas nieokreślony. W dniu 16 grudnia 2021 r. przyszedł do pracy i (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości i wykazanie ich w deklaracji podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 20
Nasza spółka z o.o. jest właścicielem kilku nieruchomości, w tym zabytkowego obiektu pałacowego, który wykorzystywany jest jako hotel. Prowadzi też stowarzyszenie na rzecz dzieci z (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.