Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Dotacja dla przedsiębiorców z branż dotkniętych obostrzeniami
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 20
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (branża gastronomiczna), w ramach której zatrudniam dwóch pracowników na umowę o pracę. W związku z panującą pandemią koronawirusa moja firma znacznie (...)  »
Wypłata dodatku stażowego za czas choroby i świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 20
Pracownik urzędu gminy od dwóch miesięcy przebywa na zasiłku chorobowym. Jako pracownik samorządowy ma prawo do dodatku stażowego. Czy wspomniany dodatek przysługuje pracownikowi również za (...)  »
Wynagrodzenia męża i dzieci w rozliczeniu podatkowo-składkowym
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 20
W jednoosobowej działalności gospodarczej chcę zatrudnić męża i syna (w wieku powyżej 26 lat) na umowę o pracę. Jak należy obliczać obciążenia podatkowo-składkowe od ich (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy zatrudnionego w innej firmie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 20
Od 1 lutego 2021 r. zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia z osobą, która w innym podmiocie jest dodatkowo zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Firma, w (...)  »
Dokonanie wpisu do CEIDG i zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 20
Od dnia 2 lutego br. planuję jako jednoosobowy przedsiębiorca prowadzić własną firmę - sprzedaż internetową miodów z pasiek działających w mojej okolicy. Na razie nie (...)  »
Różnice kursowe z wyceny bilansowej a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 20
Dokonaliśmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej na dzień 31 grudnia 2020 r. i ujęliśmy w księgach rachunkowych różnice kursowe. Dla celów (...)  »
Podatkowe rozliczanie zakupu paliwa do aut osobowych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 20
Działalność gospodarczą rozpocząłem w sierpniu 2020 r. Przychody z niej zarówno w ubiegłym roku, jak i roku bieżącym opodatkowuję podatkiem liniowym. Od 1 stycznia br. (...)  »
Wniosek o zasiłek macierzyński po trzech latach od porodu tuż po podjęciu pracy w ramach umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 20
Zatrudniłam na umowę zlecenia na okres 6 miesięcy kobietę, którą zgłosiłam m.in. do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Po tygodniu pracy złożyła ona wniosek o zasiłek macierzyński (...)  »
Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla jedynego wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 20
Prowadzę księgi rachunkowe spółki z o.o. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada jedna osoba, która jest jednocześnie członkiem zarządu. Chce on otrzymywać wynagrodzenie od spółki. (...)  »
Nowe orzeczenie o niepełnosprawności a ustalenie wymiaru czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 20
Pracownik dostarczył mi właśnie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. 1) Od kiedy przysługuje mu obniżony wymiar czasu pracy? Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może (...)  »
Odliczenie VAT i ewidencja faktury otrzymanej przed dostawą towaru
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 20
Kontrahent wystawił fakturę w dniu 7 grudnia 2020 r., którą opłaciłem 21 grudnia br. Została ona zaewidencjonowana w księgach w grudniu br. W związku z (...)  »
Podatkowo-księgowe rozliczenie pracowniczej zapomogi świątecznej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 20
Przed świętami Bożego Narodzenia czterem pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pracodawca (firma) wypłacił zapomogi świąteczne. Zostały one sfinansowane ze środków obrotowych firmy. 1) (...)  »
Podleganie ubezpieczeniu oraz zawieszalność renty osoby prowadzącej jednoosobową działalność i dwie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 20
Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (na podstawie wpisu do CEIDG) i pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy. Z działalności opłacam składki społeczne i (...)  »
Darowizna udziałów i jej wpływ na krąg beneficjentów rzeczywistych spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 20
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Połowę swoich udziałów zamierzam darować bratu. Z moją żoną mam rozdzielność majątkową i udziały należą wyłącznie do mnie. Natomiast brat (...)  »
Wynagrodzenie za część miesiąca i przekazanie płatności zasiłku za okres kwarantanny do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 20
Pracownik zatrudniony od kilku lat w firmie przepracował okres od 1 do 21 grudnia 2020 r., a od 22 grudnia br. przebywa na kwarantannie, która (...)  »
Składki ZUS przy zmianie ubezpieczenia zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 20
W spółce z o.o. umowę zlecenia wykonuje osoba, która jednocześnie była do 18 grudnia 2020 r. zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę (...)  »
Brak bieżącej ewidencji magazynowej towarów a korekta kosztów bilansowych i podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 20
Zamierzamy od 2021 r. zrezygnować z bieżącej ewidencji księgowej towarów i odpisywać ich wartość w koszty bezpośrednio po zakupie. Co się wiąże z taką decyzją? (...)  »
Zestaw głośnomówiący w rozliczeniach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 20
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyłem kilkuletni samochód osobowy, który z uwagi na wartość początkową i przewidywany okres użytkowania zaliczyłem do środków trwałych. Obecnie zamierzam (...)  »
Zasiłek chorobowy za okres kwarantanny wyłącznie dla ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 20
Mam 35 lat i od ponad pół roku jestem zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, ale z tego tytułu nie podlegam ubezpieczeniu chorobowemu. W listopadzie 2020 (...)  »
Postanowienia regulaminu pracy w zakresie terminu wypłat wynagrodzenia i reprezentacja pracodawcy - spółki akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 20
Spółka akcyjna zatrudnia powyżej 50 pracowników. Reprezentacja spółki zgodnie z KRS jest następująca: prezes zarządu może reprezentować spółkę jednoosobowo, wiceprezes zarządu uprawniony jest do reprezentacji (...)  »
Pracownik młodociany z prawem do urlopu ojcowskiego, ale bez podwyższenia zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 20
Jednemu z zatrudnionych w mojej firmie uczniów (III klasy) przyuczających się do wykonywania zawodu, urodził się syn. Chciałby on skorzystać z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. 1) (...)  »
Rozliczenie zakupu okularów korekcyjnych przez podatnika
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 20
Zatrudniony w naszej firmie pracownik dokonał zakupu okularów korekcyjnych. Faktura wystawiona została na firmę. W fakturze tej jest wyodrębniona kwota zakupu szkieł i oprawek. Firma (...)  »
Wycofanie auta z działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 20
W 2017 r. prywatne auto osobowe wprowadziłem do prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej jako środek trwały. Obecnie auto chcę wycofać z działalności i sprzedać w (...)  »
Wydatki związane z użytkowaniem samochodu pracownika w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 20
Nasz pracownik odbył podróż służbową własnym samochodem osobowym. Pracownik dostarczył nam dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z przejazdem autostradą oraz parkingiem. 1) Czy opłaty parkingowe (...)  »
Potwierdzenie umowy subwencji finansowej przez spółkę jawną
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 20
Spółkę jawną tworzy 5 wspólników. W maju br. umowę o wsparcie finansowe w ramach Tarczy Finansowej PFR podpisał jeden ze wspólników, który zgodnie z KRS (...)  »
Egzekucja wynagrodzenia a składki ZUS i zaliczka na pdof
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 20
Na początku 2020 r. sąd zasądził osobie będącej w 2018 r. pracownikiem firmy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Ponieważ firma w związku z pandemicznymi (...)  »
PIT i ZUS przy zagranicznym zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 20
Przez kilka lat uzyskiwałem dochody ze świadczenia pracy w Niemczech przez parę miesięcy w roku, w oparciu o umowy zbliżone do polskich umów zlecenia i (...)  »
Ponowne zatrudnienie pracownicy, która urodziła dziecko
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 20
Pracodawca zatrudniał w pełnym wymiarze czasu pracy pracownicę, która 22 maja 2020 r. urodziła dziecko. Umowa o pracę tej osoby rozwiązała się z dniem 30 (...)  »
Samochód firmy używany nieodpłatnie przez pracownika w ujęciu podatkowo-księgowym
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 20
Pracownik naszej firmy nieodpłatnie wykorzystuje służbowy samochód osobowy dla celów prywatnych. Jak rozliczyć w podatku dochodowym i ująć w księgach rachunkowych przychód pracownika z tego (...)  »
Wysokie kary za brak cen jednostkowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 20
Prowadzę sklep spożywczy. Podczas kontroli inspektorzy z Inspekcji Handlowej wykryli na kilkunastu produktach brak oznaczeń w zakresie ceny jednostkowej. Niestety zdarzyło się to już kolejny (...)  »
ZUS wspólnika spółki jawnej zatrudnionego w niej na etacie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 20
Spółka jawna chce zatrudnić na podstawie umowy o pracę jednego ze swoich wspólników. Czy powinna zgłosić go do ubezpieczeń w ZUS i rozliczać za niego (...)  »
Rozliczenie WNT po upływie terminu powstania obowiązku podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 20
Jestem księgową w firmie. Do działu księgowości dotarła w listopadzie 2020 r. faktura z lutego 2020 r. (faktura przetrzymana przez innego pracownika) dokumentująca nabycie towarów (...)  »
Korekta faktury w związku ze zmianą stawki VAT
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 20
We wrześniu 2020 r. wystawiłam kontrahentowi (podatnikowi VAT) fakturę z niewłaściwą stawką VAT - powinna być 8% stawka VAT, a była 23% stawka. Po porozumieniu (...)  »
Ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę i zasiłku opiekuńczego dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 20
W naszej jednostce (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) zatrudnieni są nauczyciele w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jeden z nauczycieli, zatrudniony od 1 września 2020 (...)  »
Szacowanie wartości zamówienia przy zawieraniu umowy o PPK
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 20
Jesteśmy jednostką należącą do sektora finansów publicznych. Będziemy podpisywać umowę o zarządzanie PPK w 2021 r. Czy w takim przypadku będziemy zobowiązani stosować procedury przetargowe? (...)  »
Obowiązek zatrudnienia pracownicy po rezygnacji z urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 20
Na wniosek pracownicy pracodawca udzielił jej urlopu wychowawczego od września 2019 r. do lipca 2022 r. Obecnie pracownica złożyła wniosek o rezygnacji z tego urlopu (...)  »
Formalności i składki ZUS, gdy córka wspólników spółki jawnej ma do niej wstąpić
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 20
W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Są oni małżeństwem. Chcą do spółki przyjąć swoją córkę, która nie ma ukończonych 26 lat i jeszcze studiuje. 1) (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych a zwolnienie lekarskie po podjęciu nowego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 20
Dzień po podjęciu nowego zatrudnienia zachorowałem i musiałem udać się do lekarza. Przy wystawianiu zaświadczenia lekarskiego okazało się, że w systemie lekarz widzi dane mojego (...)  »
Obowiązki płatnika pdof w związku ze śmiercią pracownika
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 20
Pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzę od kilku lat. Jednak po raz pierwszy znalazłem się w sytuacji, gdy jeden z moich pracowników zmarł. Miało to miejsce 5 (...)  »
Rozliczenie i ewidencja ulgi na złe długi w VAT u dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 20
W dniu 20 października 2020 r. minął 90. dzień od ustalonego w umowie terminu płatności należności za nabyte przeze mnie towary. Należność planuję uregulować w (...)  »
Wpływ zatorów płatniczych na rozliczenie wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 20
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie usług coachingowych dla firm. W ostatnich miesiącach wielu jej klientów zaczęło się spóźniać z płatnościami za przeprowadzane przez (...)  »
Wynagrodzenie za część miesiąca i wykazanie nieobecności w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 20
Pracownik zatrudniony w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 22 do 28 października 2020 r. nie stawił (...)  »
Prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego przy zapłacie składek po terminie
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 20
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory składki ZUS opłacałam terminowo i we właściwej wysokości. Przez nieuwagę ich płatność za wrzesień br. została (...)  »
Wstąpienie spadkobiercy do spółki jawnej i obowiązki wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 20
Zmarł jeden ze wspólników spółki jawnej. Spółka ma jeszcze dwóch wspólników. Umowa spółki stanowi jedynie, że w razie śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu, a (...)  »
Zakaz konkurencji w trakcie zatrudnienia bez kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 20
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który miał podpisaną umowę o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia, został zwolniony dyscyplinarnie w dniu 31 lipca 2020 (...)  »
Rezygnacja pracownika z odprowadzania wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 20
W firmie będziemy wdrażać PPK. W jakiej formie pracownik powinien złożyć rezygnację z udziału w programie? Czy pracownik po złożeniu rezygnacji może przystąpić do PPK? (...)  »
Rozliczenie bilansowe i w VAT towarów sfinansowanych dotacją
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 20
Nabyłem zestaw komputerowy składający się z jednostki centralnej, dwóch monitorów (oba są potrzebne do wykonywania działalności projektowo-graficznej) oraz oprogramowania Windows. Na zakup tego sprzętu otrzymałem (...)  »
Ewidencja i odliczenie VAT od pojazdów przeznaczonych do odsprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 20
Prowadzę działalność, której przedmiotem jest m.in. sprzedaż samochodów osobowych. W szczególności kupuję używane pojazdy samochodowe w celu ich dalszej odsprzedaży. Samochody te są dla mnie (...)  »
Przyznanie prawa do renty socjalnej a składki ZUS z prowadzonej firmy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 20
Od września br. organ rentowy przyznał mi (na okres 2 lat) prawo do renty socjalnej, po tym jak podczas wakacji przypadających po pierwszym roku akademickim (...)  »
Termin opłacania podatku od nieruchomości w przypadku zakończenia budowy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 20
Kończymy budowę hali produkcyjno-usługowej. Prawdopodobnie około listopada br. otrzymamy pozwolenie na jej użytkowanie. Jednak zanim rozpoczniemy korzystanie z hali, chcemy zainstalować maszyny oraz przenieść niektóre (...)  »
Powiadomienie ZUS o wypłacie zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 20
Do tej pory wypłacałem swojemu pracownikowi, zatrudnionemu od 11 maja 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, jedynie wynagrodzenie zasadnicze, mimo że w każdym miesiącu (...)  »
Opłacanie składek na FP a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 20
Osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia w firmie tylko jednego zleceniobiorcę. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia zleceniobiorca został zgłoszony w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i (...)  »
Wniesienie do spółki z o.o. nieruchomości i gotówki a obowiązki wobec CRBR i skutki w VAT
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 20
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Planujemy podwyższenie kapitału zakładowego. Jeden ze wspólników wniesie wkład w postaci zabudowanej nieruchomości, a pozostali gotówkę. 1) Czy (...)  »
Wysłanie wniosku o zasiłek z tytułu choroby przedsiębiorcy w lipcu i sierpniu 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 20
Z tytułu samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej opłacam składki na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobową) i zdrowotną oraz na FP i FS. Z uwagi na to, (...)  »
Rozliczenie w VAT i ewidencja faktury za materiały budowlane
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 20
We wrześniu 2020 r. otrzymałem fakturę dokumentującą zakup materiałów budowlanych, które nabyłem w lipcu 2020 r. Faktura została wystawiona we wrześniu br. 1) Kiedy mogę (...)  »
Przedsiębiorca z ulgą na start bez prawa do wypłaty świadczenia z tytułu wypadku
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020, strona 20
Od 1 kwietnia 2020 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG). Z tego tytułu opłacam za siebie tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne (...)  »
Rozliczenie księgowo-podatkowe odsetek od zaległych zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020, strona 20
W naszej jednostce zdarzają się sytuacje, w których zobowiązania publicznoprawne regulowane są z opóźnieniem. Z tego względu, płacąc je z rachunku bankowego, uiszczamy również odsetki (...)  »
Odmowa przyjęcia nowych warunków zatrudnienia a świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 20
Firma zmienia swoją siedzibę. W związku z tym pracownicy będą musieli dojeżdżać do pracy do innej miejscowości. Pracodawca zapewnił we własnym zakresie dowóz pracowników do (...)  »
Opłata recyklingowa za torby foliowe oferowane klientom sklepu
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 20
Otwieram sklep spożywczy. W ofercie będę miał też torby dla klientów: foliowe, oksydegradowalne, biodegradowalne oraz materiałowe. 1) Wiem, że za torby foliowe należy pobierać opłatę (...)  »
Wpływ obniżenia wymiaru czasu pracy na wynagrodzenie i składki na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 20
W sierpniu 2020 r. obniżyliśmy pracownikom (na jeden miesiąc) wymiar czasu pracy o 20% na podstawie art. 15g specustawy w sprawie COVID-19. Proporcjonalnie obniżyliśmy im (...)  »
Zgłoszenie do KRS i CRBR spadkobierców spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 20
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Jeden ze wspólników zmarł. Miał on 40% udziałów w spółce. Jego spadkobiercy zawiadomili spółkę o nabyciu udziałów, przedstawili (...)  »
Rozliczenie podatkowo-księgowe operacji wypłaty dywidendy w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, strona 20
W spółce z o.o. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r., które nastąpiło na początku września 2020 r., podjęto decyzję, że uzyskany zysk zostanie częściowo (...)  »
Urlop wypoczynkowy, badania i zwolnienie ze składek po powrocie z urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, strona 20
Pracownica w połowie września br. wróciła do pracy po urlopie rodzicielskim. Przed urodzeniem dziecka nie była na zwolnieniu lekarskim. 1) Nie skierowaliśmy jej na badania (...)  »
Praca w kilku firmach z pensją niższą od minimalnej a składki na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020, strona 20
Zatrudniłam osobę na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu. Ustaliłam pracownikowi miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł. Osoba ta przedłożyła mi oświadczenie, z (...)  »
PIT i ZUS od ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy wypłacony byłemu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020, strona 20
Były pracownik po 2 latach od rozwiązania umowy o pracę wystąpił o wypłatę zaległego ekwiwalentu za 4 dni urlopu. Pracodawca chce uznać to roszczenie i (...)  »
Czy przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, strona 20
Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Jestem zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT. 1) Czy mam obowiązek posiadania firmowego konta bankowego, czy (...)  »
Możliwość przeliczenia emerytury przy kontynuowaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, strona 20
Od 5 lat jestem na emeryturze, ale nadal pracuję. Z końcem września 2020 r. miną mi 33 miesiące pracy na czas określony, po czym od (...)  »
Ewidencja i rozliczenie VAT w przypadku nieodpłatnego przekazania środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, strona 20
Wspólnicy przekazali nieodpłatnie ze spółki jawnej budynki, grunt i przyłącza na rzecz jednego ze wspólników. Stanowiły one dla spółki środki trwałe. 1) Czy przekazanie to (...)  »
Rozliczenie w księgach i w podatku VAT zakupu i przekazania pracownikom prezentów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, strona 20
Firma zamierza swoim długoletnim pracownikom kupić w prezencie portfele. Prezenty zostały zakupione ze środków obrotowych firmy. 1) Czy mam prawo do odliczenia VAT przy ich (...)  »
Rozliczenie zwrotów towarów w sklepie internetowym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, strona 20
Prowadzę sklep internetowy. Zdarza się, że klienci zwracają zakupiony u mnie towar. Jestem podatnikiem VAT i sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. (...)  »
Przekazanie żywności na cele charytatywne
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, strona 20
Prowadzę sklep spożywczy. Wiem, że obecnie sprzedawcy powinni zawierać umowy celem oddawania niesprzedanego jedzenia. 1) Czy w moim przypadku konieczne będzie zawarcie umowy w zakresie (...)  »
Nawiązanie kolejnej umowy z pracownikiem, który przejdzie na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, strona 20
Pracownik jest zatrudniony w naszej firmie od 2008 r. W dniu 16 września 2020 r. osiągnie powszechny wiek emerytalny i rozwiąże umowę o pracę w (...)  »
Forma umowy darowizny udziałów spółki z o.o. i obowiązki wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, strona 20
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. Posiadam 95% udziałów. Drugi udziałowiec to osoba fizyczna. Do spółki ma przystąpić mój dorosły syn. W tym celu daruję mu (...)  »
PIT i ZUS przy przejściu na emeryturę i ponownym zatrudnieniu w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020, strona 20
Z jednym z pracowników administracyjnych szkoły, który osiągnął wiek emerytalny, z dniem 14 września br. roku zostanie rozwiązana umowa o pracę (za porozumieniem stron) w (...)  »
COVID-19 Wykazywanie w raporcie ZUS RSA świadczenia należnego pracownikowi w związku z kwarantanną
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020, strona 20
Pracownik w sierpniu br. został objęty kwarantanną. Decyzja o jej zastosowaniu wobec niego wskazuje okres 14 dni łącznie z sobotami i niedzielami. 1) Jakie świadczenie (...)  »
Rozliczenie PCC i składek ZUS w razie przyjęcia nowego wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020, strona 20
Prowadzimy działalność w ramach spółki cywilnej. Przystąpi do niej nowy wspólnik. Dotychczasowi wspólnicy i nowy wspólnik podpiszą aneks do umowy spółki. Na jego podstawie nowy (...)  »
Podatkowo-rachunkowe rozliczenia związane ze sprzedażą internetową
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020, strona 20
Firma zajmuje się sprzedażą ekologicznych produktów spożywczych oraz suplementów diety - głównie na rzecz osób prywatnych. W związku ze spadkiem obrotów w prowadzonych przez nią (...)  »
Powrót do rodowego nazwiska przedsiębiorcy a obowiązki w urzędach
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020, strona 20
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Jestem zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Po rozwodzie zdecydowałam się powrócić do rodowego nazwiska. 1) Czy (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za posiłki i napoje profilaktyczne oraz jej oskładkowanie
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020, strona 20
Prowadzimy firmę w branży budowlanej. W ostatnim okresie odeszliśmy od zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych na terenie zakładu pracy, na rzecz wypłaty im ekwiwalentu za posiłki (...)  »
Zakończenie umowy o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020, strona 20
Pracownica po urlopie macierzyńskim korzysta z urlopu rodzicielskiego, który miałby się zakończyć 17 września 2020 r. Tyle że wcześniej, tj. z dniem 31 sierpnia 2020 (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy za okres choroby bez prawa do wypłaty świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020, strona 20
Do końca lipca 2020 r. korzystałam z ulgi na start i z tytułu jednoosobowo prowadzonej działalności gospodarczej opłacałam tylko składkę zdrowotną. Od 1 sierpnia br. (...)  »
Wypadek pracownika w pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020, strona 20
Pracownik w dniu 12 sierpnia 2020 r. uległ w pracy wypadkowi. Zwolnienie lekarskie otrzymał na okres od 13 do 31 sierpnia 2020 r. Pracownik otrzymuje (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.