Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Firma dla początkujących
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Skutki podatkowe umorzenia mikropożyczki
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 21
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników kilka miesięcy temu otrzymał z Funduszu Pracy mikropożyczkę w kwocie 5.000 zł, o której mowa w art. 15zzd specustawy (...)  »
Zwrot VAT na rachunek bankowy przy braku sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 21
Podatnik w grudniu 2020 r. rozpoczął działalność gospodarczą i zarejestrował się do VAT. W tym samym miesiącu dokonał zakupu środka trwałego (samochód ciężarowy). W grudniu (...)  »
Ubezpieczenie przedsiębiorcy pobierającego stypendium doktoranckie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 21
Od 1 października 2020 r. kształcę się w szkole doktorskiej i pobieram z tego tytułu stypendium doktoranckie. Od 1 lutego 2021 r. chcę rozpocząć prowadzenie (...)  »
Wycena spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 21
Na koniec roku podatkowego przedsiębiorcy ustalający roczny dochód w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów dokonują jej zamknięcia. Do prac związanych z zamknięciem księgi (...)  »
Wykonanie ogrodzenia jako firmowy koszt
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 21
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą na terenie zabudowanym budynkiem warsztatowym, ale do tej pory nieogrodzonej nieruchomości gruntowej, która stanowi moją własność. Nieruchomość tę wykorzystuję do celów (...)  »
Skutki w VAT likwidacji działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 21
W lutym 2020 r. rozpocząłem działalność usługową. Z racji tego, że odbiorcami moich usług były podmioty gospodarcze (podatnicy VAT), zarejestrowałem się dla celów VAT. Poniosłem (...)  »
Założyć spółkę z o.o. czy poczekać na PSA?
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 21
Wraz z kolegą chcemy założyć spółkę. Rozważamy założenie spółki z o.o. albo prostej spółki akcyjnej. Wkłady do spółki będą wnoszone wyłącznie w pieniądzu. Czy można (...)  »
Rozliczenie nadpłaty ZUS u ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 21
Działalność gospodarczą rozpocząłem w 2019 r. i wybrałem jako formę opodatkowania podatek liniowy. W 2020 r. korzystałem w niej z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. W październiku (...)  »
Zaliczka kwartalna a odliczenie składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 21
Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali podatkowej rozpocząłem pod koniec października 2020 r. Jednocześnie wybrałem kwartalne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy. Czy (...)  »
Przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 21
Zatrudnienie na czas określony nie może naruszać limitów zatrudnienia terminowego, które mają charakter czasowy i ilościowy. Pierwszy dotyczy dopuszczalnej długości zatrudnienia pracownika na podstawie umowy (...)  »
Możliwość odliczenia VAT z paragonu za przejazd autostradą
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 21
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Jestem podatnikiem VAT. Służbowo udałem się do klienta. Poniosłem koszt związany z przejazdem autostradą płatną, co zostało udokumentowane paragonami. Na paragonach (...)  »
Potwierdzenie pobytu w szpitalu dla celów wypłaty świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 21
Pracownik, u którego potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, trafił do szpitala. Na jakiej podstawie za okres hospitalizacji powinnam mu wypłacić należne świadczenie chorobowe? Czy wystarczy jego (...)  »
Możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT przez biegłego sądowego
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 21
Rozpoczęłam działalność gospodarczą, w ramach której zgodnie z posiadanymi uprawnieniami biegłego sądowego w zakresie ekonomii, rachunkowości, finansów i bankowości wykonuję opinie głównie na rzecz sądów. (...)  »
Odszkodowanie za zniszczony składnik firmowego majątku w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 21
W jednoosobowej działalności gospodarczej, którą prowadzę od maja br., korzystam z opodatkowania podatkiem liniowym. W wyniku wrześniowych nawałnic drzewo rosnące na posesji, na której znajduje (...)  »
Wysokość przychodów a przejście na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 21
Prowadzę księgę podatkową. Czy z limitem decydującym o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2021 r. należy porównać przychody wpisane do księgi od stycznia 2020 r. (...)  »
Jakie świadczenia z FUS pracodawca może wypłacać pracownikom?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 21
Pracownik, który z mocy prawa podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, po zaistnieniu określonego ryzyka może korzystać ze stosownego świadczenia, o ile spełnia warunki do jego uzyskania. (...)  »
Wskazywanie na fakturach oznaczenia GTU
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 21
W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję samochody napędzane olejem napędowym kupowanym na stacjach paliw. Czy na fakturach zakupu oleju powinno się znaleźć oznaczenie GTU_02? Jednym z (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu przyczepy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 21
Na cele prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT kupiłem przyczepkę samochodową za 2.000 zł brutto. Czy mogę odliczyć cały VAT wynikający z faktury? Nadmieniam, że w (...)  »
Wypadek a wysokość składki wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 21
Od 1 kwietnia 2020 r. spółka z o.o. opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stawki ustalonej przez ZUS. W listopadzie br. miał miejsce w spółce (...)  »
Włączenie premii do pensji zasadniczej a podstawa zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 21
Do końca lutego 2020 r. wypłacaliśmy naszym pracownikom premię, w stałej miesięcznej wysokości, zmniejszaną proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu choroby, macierzyństwa (...)  »
Pierwsze zgłoszenie danych spółki do CRBR po wpisie do KRS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 21
Termin na dokonanie pierwszego zgłoszenia do CRBR wynosi 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. 7 dni jest także na zgłoszenie zmian do CRBR. (...)  »
Składka na FP i FS nowego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 21
Rozpocząłem prowadzenie firmy 1 listopada 2020 r. Zgłosiłem się z tego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (bez chorobowego) i zdrowotnego. Czy niezgłoszenie się do ubezpieczenia (...)  »
Możliwość powrotu do zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 21
W dniu 1 czerwca 2020 r. założyłem działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. Złożyłem VAT-R deklarując, że (...)  »
Zasiłek należny na dzieci po zamknięciu szkoły, do której uczęszczają
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 21
W naszej firmie zatrudnieni są pracownicy z okolicznych miejscowości. W jednej z nich, w której mieszka kilkanaście pracownic, w połowie października 2020 r. z dnia (...)  »
Usługi budowlane a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 21
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której świadczę usługi budowlane zarówno dla firm, jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wszystkim odbiorcom usług wystawiam (...)  »
Wydatki poniesione na zabezpieczenie budynku będącego środkiem trwałym
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 21
Rozpoczętą kilka miesięcy temu działalność gospodarczą prowadzę w budynku niemieszkalnym nabytym prywatnie wiele lat temu, który wprowadziłem do swojej firmy jako środek trwały. Na początku (...)  »
Uwzględnienie w kosztach zaliczki na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 21
Od kilku miesięcy prowadzę działalność gospodarczą, korzystając z opodatkowania podatkiem liniowym. W październiku 2020 r. wpłaciłem zaliczkę na zakup urządzenia, które zamierzam zaliczyć do środków (...)  »
Kasa rejestrująca przy usługach dotyczących samochodów
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 21
Planuję uruchomić działalność gospodarczą polegającą na tzw. detailingu. W ramach tej działalności będę świadczył usługi mycia i czyszczenia aut oraz tapicerek, a także usługi zabezpieczenia (...)  »
Wykonywanie działalności na rzecz byłego zleceniodawcy a korzystanie z ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 21
W grudniu br. planuję założyć własną firmę. Wcześniej pracowałam tylko na podstawie umowy zlecenia. Czy jako przedsiębiorca będę mogła korzystać z ulgi na start, jeżeli (...)  »
Ujęcie w księdze podatkowej kosztu zakupu opakowań oraz usługi wysyłki paczek
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 21
Sprzedajemy towary handlowe wysyłkowo. Kupujemy kartony, w które pakowane są towary w celu wysyłki. Ponosimy też koszty usług przesyłania paczek przez paczkomaty - otrzymujemy fakturę (...)  »
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 21
Od 2019 r. pracodawca oprócz wydania świadectwa pracy jest również zobligowany do przekazania pracownikowi informacji o okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej. Przy czym obowiązek ten (...)  »
Stawka dzienna zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 21
Pracownik sprawował opiekę nad chorym dzieckiem przez parę dni września br., a następnie przez kilka dni października 2020 r. Dla celów obliczenia zasiłku opiekuńczego za (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu telefonu na firmę
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 21
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Na cele tej działalności kupiłem telefon za 2.900 zł netto plus podatek VAT 667 zł. Czy z faktury zakupu (...)  »
Różnice kursowe w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 21
Podatnicy w ramach prowadzonej działalności mogą dokonywać transakcji w walutach obcych. Uregulowanie zobowiązania lub należności w walucie obcej może wiązać się z powstaniem różnic kursowych, (...)  »
Prawidłowe zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS po zakończeniu ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 21
Od pół roku prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Przez tych 6 miesięcy korzystałam z ulgi na start i byłam zgłoszona w ZUS tylko (...)  »
Wydatki na zakup klimatyzatora wraz z montażem w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 21
W nowo powstałej spółce z o.o. zakupiliśmy klimatyzator ścienny, który nie jest wbudowany w konstrukcję budynku. Można go w każdej chwili zdemontować i przenieść w (...)  »
Zmniejszenie zatrudnienia a obowiązki wobec PFRON
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 21
Dotychczas dokonywaliśmy wpłat na PFRON, ponieważ nie zatrudnialiśmy osób niepełnosprawnych przy stanie zatrudnienia na poziomie 27 etatów. W przyszłym miesiącu planujemy redukcję zatrudnienia. Czy w (...)  »
Produkcja biżuterii a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 21
Planuję rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie produkcji sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z). Do produkcji biżuterii będę wykorzystywała półfabrykaty z metali nieszlachetnych (...)  »
Zaświadczenia płatnika składek dla celów zasiłkowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 21
Płatnik składek może być uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych albo nie posiadać takiego prawa. W tym drugim z wymienionych przypadków zobowiązany jest wykazać organowi rentowemu (...)  »
Stosowanie obniżonej stawki pdof
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 21
Spółka jawna prowadzi działalność od stycznia br. Dochód osoby zatrudnionej w niej na umowę o pracę na stanowisku kierownika działu marketingu przekroczy w listopadzie br. (...)  »
Zgłoszenie młodocianego do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020, strona 21
Od września br. zatrudniłem osobę młodocianą w celu przygotowania zawodowego (I rok nauki). Czy mam ją zgłosić z tego tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia (...)  »
Wydatki na zakup opon do firmowego auta w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020, strona 21
Do nowo prowadzonej działalności gospodarczej zakupiłem samochód osobowy, który użytkuję także do celów prywatnych i nie prowadzę dla niego ewidencji przebiegu pojazdu. Przyjąłem go do (...)  »
Metoda kasowa a miesięczne rozliczanie VAT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020, strona 21
W październiku 2020 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej i złożyłem zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R). W zgłoszeniu tym zaznaczyłem, że wybieram metodę kasową rozliczania VAT. W jaki (...)  »
Czy koszt z polisy ubezpieczeniowej rozlicza się w czasie?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 21
Rozpoczęłam w sierpniu br. działalność usługową w formie spółki z o.o. Zakupiłam kilka środków trwałych, do których wykupiłam we wrześniu br. ubezpieczenie. Polisa obejmuje okres (...)  »
Informacja z ZUS o rachunku do wpłaty składek
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 21
We wrześniu 2020 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG). Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonałem poprzez CEIDG. Czy o (...)  »
Świadczenia dla ponownie zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 21
Z dniem 31 maja 2020 r. musiałam zwolnić pracownika, którego jednak ponownie zatrudniłam na etat od 1 sierpnia 2020 r. Pracownik ten we wrześniu 2020 (...)  »
Otwieranie nowych firm w reżimie sanitarnym
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020, strona 21
Nagły wybuch epidemii koronawirusa i wprowadzony wskutek tego lock down zawiesił lub nawet zakończył działalność wielu firm. Firmy, które ponownie podejmą swoją działalność, muszą nauczyć (...)  »
Pobieranie stypendium sportowego przez przedsiębiorcę korzystającego z ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020, strona 21
Zamierzam wkrótce rozpocząć działalność gospodarczą. Spełniam warunki, aby korzystać z ulgi na start i nie płacić przez pół roku składek na ubezpieczenia społeczne z racji (...)  »
Zakup laptopa do działalności a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, strona 21
Rozpocząłem działalność gospodarczą jako grafik komputerowy. We wrześniu 2020 r. zakupiłem do niej laptopa za kwotę netto 9.700 zł. Czy jestem zobligowany uznać go za (...)  »
Założenie kolejnej firmy a możliwość korzystania z ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, strona 21
Pierwszą prowadzoną działalność gospodarczą zlikwidowałem w 2015 r. W październiku br. chciałbym otworzyć nową firmę. Czy będę mógł skorzystać z ulgi na start? Preferencja zwana (...)  »
Okres, za który należne jest wynagrodzenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, strona 21
Zatrudniony od stycznia 2020 r. pracownik urodzony w 1969 r. przebywa na 30-dniowym zwolnieniu lekarskim. Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w 2020 r. (...)  »
Konsekwencje zwrotu towarów w księdze podatkowej nabywcy i sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, strona 21
Zdarza się, że z różnych powodów towar po zakupie zostaje przez nabywcę zwracany do sprzedawcy. Wiąże się to z koniecznością dokonania zapisów korygujących dotyczących kosztów (...)  »
Obowiązki informacyjne płatnika przy drobnym zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, strona 21
Osoba fizyczna rozpoczęła działalność gospodarczą w czerwcu 2020 r. Od września br. będzie ona w ramach tej działalności zawierała w jednym miesiącu od 2 do (...)  »
Ujęcie w księdze czynszu dotyczącego firmy prowadzonej w mieszkaniu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020, strona 21
W ramach ograniczania wydatków firmowych zamierzam zrezygnować z wynajmowania biura i chcę przeznaczyć jeden z pokoi w moim mieszkaniu na potrzeby prowadzonej przeze mnie jednoosobowej (...)  »
Rozpoczęcie działalności mieszanej w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020, strona 21
We wrześniu br. zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Chcę zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. Będę wykonywał czynności opodatkowane VAT, jak i zwolnione z VAT. (...)  »
Forma opodatkowania dla usług kierowania pojazdami
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020, strona 21
Dwa miesiące temu zdobyłem uprawnienia zawodowego kierowcy. Obecnie znajomy zaproponował mi współpracę polegającą na wykonywaniu na jego rzecz usług kierowcy samochodem należącym do jego firmy. (...)  »
Wyznaczanie dnia wolnego za święto przypadające w wolną sobotę
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020, strona 21
Obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy zasadniczo występuje w razie zatrudnienia pracowników w podstawowej organizacji czasu pracy. W (...)  »
Roboty budowlane w budynku będącym środkiem trwałym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020, strona 21
Nasza firma powstała w październiku 2019 r. W styczniu br. na potrzeby prowadzonej działalności nabyła używany budynek biurowy. W kwietniu piec centralnego ogrzewania, który funkcjonował (...)  »
W czasie ulgi na start przedsiębiorca nie ma ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020, strona 21
Chciałbym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Przez pierwsze pół roku będę korzystał z tzw. ulgi na start, dzięki czemu nie będę (...)  »
Potwierdzenie choroby niani dla celów uzyskania zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020, strona 21
Pracownica ubiega się o zasiłek z tytułu opieki nad zdrowym 3-letnim synem za kilka dni sierpnia 2020 r. Do wniosku, sporządzonego na formularzu Z-15A, załączyła (...)  »
Pod jaką datą wpisać do księgi podatkowej koszt ubezpieczenia firmowego budynku obejmującego dwa lata podatkowe?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020, strona 21
W celu świadczenia usług zakupiłam do nowo założonej działalności gospodarczej pawilon usługowy. Zakwalifikowałam go do środków trwałych i ubezpieczyłam. Polisa została wystawiona w dniu 1 (...)  »
Wcześniejsze prowadzenie firmy za granicą a korzystanie z ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020, strona 21
Mąż przez kilka lat prowadził własną firmę w Niemczech. Zlikwidował ją i chce teraz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Czy będzie mógł skorzystać z (...)  »
Zaliczka na pdof u pracownika w wieku do 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020, strona 21
Pracownik w wieku 23 lat został zatrudniony 1 lutego 2020 r. Ponieważ pobierał dodatek aktywizacyjny, to kwotę zmniejszającą podatek stosował mu wypłacający go urząd pracy. (...)  »
Wpisanie do księgi wydatków na bieżącą eksploatację samochodu
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020, strona 21
W prowadzonej działalności użytkuję samochód ciężarowy, który stanowi środek trwały. W lipcu br. zakupiłem do niego płyn do spryskiwaczy oraz olej i tarcze hamulcowe. Faktura (...)  »
Ujęcie w księdze wydatków na samochody osobowe
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020, strona 21
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy powszechnie wykorzystują samochody osobowe. Na ujęcie kosztów związanych z ich używaniem w księdze podatkowej wpływa sposób rozliczania tych wydatków, (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020, strona 21
Od 1 sierpnia 2020 r. jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pod koniec sierpnia br. zakładam dodatkowo własną firmę. (...)  »
Ukończenie przez pracownika 50 lat a rodzaj należnego mu świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020, strona 21
Pracownik zachorował pod koniec lipca 2020 r., co potwierdził wydrukiem zaświadczenia lekarskiego wystawionego mu na okres 30 dni. W 2020 r. wypłaciłem mu już wynagrodzenie (...)  »
Koszty używania samochodu niebędącego środkiem trwałym
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020, strona 21
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, prowadzący jednoosobową firmę usługową i zatrudniający pracowników, na potrzeby pracowniczych dojazdów do klientów zakupił używany samochód osobowy. Samochód ten wykorzystywany będzie (...)  »
ZUS ze zlecenia z córką prowadzącą firmę i pracującą na etacie
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020, strona 21
Od dwóch miesięcy prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chcę zawrzeć umowę zlecenia z córką, która niedawno także rozpoczęła prowadzenie własnej działalności. Córka jest też zatrudniona w (...)  »
Ujęcie w księdze różnic kursowych od uregulowanej należności w euro
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020, strona 21
W lutym 2020 r. po raz pierwszy dokonałem sprzedaży na rzecz kontrahenta z zagranicy. Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 kontrahent uregulował należność dopiero w (...)  »
Kontrola chorego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020, strona 21
Z początkiem tego roku uzyskałam uprawnienia do wypłaty zasiłków swoim pracownikom, a tym samym mogę ich już sama kontrolować w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od (...)  »
Środki na rozpoczęcie działalności w pdof
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020, strona 21
Osoba fizyczna otrzymała z urzędu pracy dotację dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków unijnych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (...)  »
Przedsiębiorca z rentą rodzinną płaci tylko składkę zdrowotną
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020, strona 21
Mam 23 lata i jestem studentem. Pobieram rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Planuję założyć własną firmę (na podstawie wpisu do CEIDG). Czy jako przedsiębiorca będę (...)  »
Mały ZUS nie dla osoby świadczącej usługi dla byłego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020, strona 21
Od 13 stycznia 2020 r. rozpocząłem prowadzenie pierwszej działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG). Do końca lipca 2020 r. korzystam z 6-miesięcznej ulgi na (...)  »
Urlop niepełnosprawnego pracownika w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020, strona 21
Do końca lipca 2020 r. zatrudniamy na pełny etat pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Przysługuje mu urlop wypoczynkowy z Kodeksu pracy oraz urlop dodatkowy z (...)  »
Rada gminy może wprowadzić nocny zakaz sprzedaży alkoholu
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020, strona 21
Jestem w trakcie otwierania sklepu ogólnospożywczego. Będzie on działał całodobowo. W ofercie będę miał alkohol. Okazało się, że rada gminy podjęła uchwałę i obowiązuje zakaz (...)  »
Zapewnienie warunków bhp w okresie letnim
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020, strona 21
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w całym okresie zatrudnienia. Niektóre obowiązki z zakresu bhp są jednak częściej stosowane w określonych (...)  »
Ulga w opłacaniu składki zdrowotnej dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020, strona 21
Posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Chcę od 1 sierpnia 2020 r. założyć własną firmę (na podstawie wpisu do CEIDG). Przez pierwsze pół roku prowadzenia (...)  »
Termin na pierwsze zgłoszenie do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020, strona 21
Obowiązki wobec CRBR ciążą na większości spółek handlowych. Termin na dokonanie pierwszego zgłoszenia do CRBR to 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. 7 (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe dla 60-letniego pracownika ponownie w tym roku niezdolnego do pracy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020, strona 21
Pracownik w wieku 60 lat, który chorował nieprzerwanie od 5 stycznia do 20 lutego 2020 r., otrzymał już w tym roku wynagrodzenie chorobowe za 14 (...)  »
Spis z natury w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020, strona 21
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów może dobrowolnie sporządzić spis z natury w trakcie roku, na koniec danego miesiąca. Jego sporządzenie w trakcie roku (...)  »
Jednorazowa amortyzacja przy ulepszeniu
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020, strona 21
Trzyosobowa spółka cywilna powstała w 2019 r. Na potrzeby prowadzonej działalności w tym samym roku kupiła maszynę zaliczoną do grupy 4 KŚT, którą uznała za (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.