Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 września 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 93.501 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 23.09.2021 r.
 • Jak wypełniać dokumenty rozliczeniowe do ZUS?
poniedziałek - 27.09.2021 r.
 • Rozliczenia w podatku dochodowym w związku z podróżami firmowymi
czwartek - 30.09.2021 r.
 • Zmiany w VAT od 1 października 2021 r.
 • Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców
poniedziałek - 04.10.2021 r.
 • Umowy cywilnoprawne w aspekcie ubezpieczeń w ZUS
20.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2021 r. - dysponenci części budżetowych
21.09.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za sierpień 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
27.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2021 r. - Prezes KRUS
Firma dla początkujących
BIEŻĄCY NUMER
Brak artykułów w bieżącym numerze
POPRZEDNIE NUMERY
Spis z natury w księdze a zmiana wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 21
Gdy w spółce osobowej, która w celu ustalenia dochodu wspólników prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, dochodzi do zmiany wspólnika lub do zmiany wysokości udziałów (...)  »
VAT od wydatków na pojazdy przeznaczone na wynajem
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 21
Spółka z o.o. rozszerzyła działalność gospodarczą o wynajem samochodów osobowych, które planuje zakupić bezpośrednio od dostawców. Czy spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% VAT (...)  »
Odprawa ekonomiczna i emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 21
Wszystkim pracownikom przechodzącym na emeryturę zasadniczo przysługuje odprawa emerytalna. Przy czym pracownicy samorządowi mają prawo do tego świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. (...)  »
Wynagrodzenie w formie gotówki
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 21
Pracownicy oraz zleceniobiorcy otrzymują wynagrodzenie w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy. Zdarza się jednak, że zleceniobiorcy zwracają się z wnioskiem o dokonanie wypłaty za (...)  »
Umowa do dnia porodu a prawo do zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 21
Pracownica miała przedłużoną umowę do dnia porodu, czyli do 25 lipca 2021 r. 1) Wypełniając Z-3 wpisałam, że pracownica występuje o zasiłek macierzyński za okres (...)  »
Stosowanie kas on-line w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 21
Od lutego 2021 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie napraw i komputerowej diagnostyki samochodów. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Swoje usługi (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej niepełnoetatowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 21
Zatrudniliśmy pracownika na 1/4 etatu z wynagrodzeniem minimalnym ustalonym proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Zaliczka na pdof obliczona od tego wynagrodzenia jest niższa od składki (...)  »
Ujmowanie w księdze różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 21
Przedsiębiorca, który reguluje swoje zobowiązania lub otrzymuje płatności w walucie obcej, ma obowiązek ustalania różnic kursowych występujących w związku z tymi transakcjami. Jeśli podatnik nie (...)  »
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT przez geodetę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 21
Nowo powstała spółka cywilna rozpoczęła działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod PKD 71.12.Z "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne". W ramach tej działalności (...)  »
Warunki opłacania preferencyjnych składek ZUS po założeniu kolejnej firmy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 21
W dniu 3 sierpnia 2016 r. założyłem działalność gospodarczą. Zgłosiłem się wtedy do ubezpieczeń w ZUS jako przedsiębiorca opłacający składki społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, (...)  »
Zwolnienie podmiotowe z VAT przy sprzedaży samochodów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 21
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług biurowych i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT (ze względu na niewielką wartość sprzedaży). Zamierzam poszerzyć zakres tej działalności (...)  »
Najpierw izolacja, potem choroba a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 21
Pracownik od 6 do 22 lutego 2021 r. przebywał w izolacji domowej w związku z koronawirusem, a od 23 lutego 2021 r. jest na zwolnieniu (...)  »
Ujmowanie w księdze kosztów dotyczących pracowników
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 21
Przedsiębiorcy, którzy są pracodawcami, ponoszą koszty związane z zatrudnianiem pracowników. Należą do nich koszty wynagrodzeń i składek ZUS w części opłacanej przez pracodawcę oraz inne (...)  »
Zasady odliczania podatku VAT od zakupów sprzed rejestracji
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 21
Prowadzę działalność handlową. Z dniem 1 lipca 2021 r. zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Mam kilkanaście faktur zakupu z czerwca 2021 r., tj. dokonanych (...)  »
Zwolnienie podmiotowe u rozpoczynającego świadczenie usług projektowych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 21
Zgodnie z posiadanym wykształceniem planuję otworzyć biuro projektowe, w którym będę świadczył usługi projektowania wnętrz sklasyfikowane w PKD 74.10.Z. Czy przy tego rodzaju działalności gospodarczej (...)  »
Kasa on-line a konieczność drukowania raportów
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 21
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej (jestem czynnym podatnikiem VAT) i od sierpnia 2021 r. będę ewidencjonował sprzedaż za pomocą kasy on-line. Czy przy tego rodzaju kasie (...)  »
Zgłoszenie do Sanepidu działalności kateringowej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 21
Chciałabym rozpocząć prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu kateringu na różnego rodzaju uroczystości. Myślę, że byłyby to 2-3 zlecenia w miesiącu. Czy w takiej sytuacji muszę (...)  »
Zasiłek opiekuńczy dla pracownicy małej firmy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 21
Zatrudniam 5 osób. Jedna z pracownic wystąpiła z wnioskiem o zasiłek z tytułu opieki nad chorą matką. Wcześniej sama była chora i z tego tytułu (...)  »
Skutki wystawienia faktury do paragonu bez NIP
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 21
W lipcu 2021 r. rozpocząłem prowadzenie działalności. Zatrudniony w firmie pracownik w dniu 20 lipca 2021 r. dokonał sprzedaży towaru dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności (...)  »
Rozliczenie dochodu przy działalności w Polsce i Niemczech
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 21
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech. W Niemczech posiada sklep z polskimi towarami i tam się rozlicza. Czy sprzedaż na terytorium Niemiec (...)  »
Sprzedaż oprogramowania a mechanizm podzielonej płatności
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 21
Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na tworzeniu oprogramowania wspomagającego prace konstruktorskie i produkcyjne. Sprzedaję licencje na korzystanie z oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym wyłącznie firmom. (...)  »
Przychody ze sprzedaży nieudokumentowanej w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 21
Podatnicy, którzy nie są VAT-owcami i nie prowadzą ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej, zasadniczo nie wystawiają dla udokumentowania sprzedaży faktur ani raportów kasowych. W takim (...)  »
Numer rejestracyjny na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 21
Do prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) wykorzystuję samochód, od którego odliczam 50% VAT. Czy na fakturach dokumentujących wydatki związane z tym samochodem, takie jak zakup (...)  »
Rachunek bankowy dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 21
Podmiot dokonujący rejestracji swojej działalności w CEIDG, składając wniosek CEIDG-1, ma możliwość uwidocznienia w nim danych rachunków bankowych związanych z prowadzeniem firmy, o ile takie (...)  »
Rozliczenie na gruncie pdof gratisowych bonów towarowych jako rabatu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 21
Firma sprzedaje bony towarowe różnego przeznaczenia. Sprzedaż ta zostaje zaewidencjonowana dopiero w chwili realizacji takiego bonu. Przy dużych zakupach klienci otrzymują dodatkowe bony jako gratis. (...)  »
Ustalanie stałego miesięcznego wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 21
Pracownicy mogą być wynagradzani różnymi stawkami. Może im przysługiwać stała miesięczna pensja, określona stawka za godzinę pracy czy też wynagrodzenie akordowe albo prowizyjne. Przy stałej (...)  »
Wydruk księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 21
Rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód ustalam na podstawie księgi podatkowej. Do prowadzenia księgi wykorzystuję program komputerowy. Czy muszę na koniec każdego miesiąca drukować (...)  »
Izolacja domowa pracownicy w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 21
Pracownica w dniu 14 czerwca 2021 r. urodziła dziecko. Po tygodniu od wyjścia ze szpitala miała zrobiony test w kierunku COVID-19, który okazał się pozytywny. (...)  »
Opodatkowanie VAT otrzymanego od klienta napiwku
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 21
Prowadzę działalność gastronomiczną. Poza sprzedażą posiłków na miejscu w lokalu planuję świadczyć również usługę dostawy gotowych posiłków do miejsca wskazanego przez klienta. Klient będzie mógł (...)  »
Koszty transportu towarów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 21
Otrzymałem fakturę za zakup towarów handlowych, na której w osobnej pozycji wyszczególniono koszty transportu towarów. Czy zakup towarów i koszty transportu wynikające z tej faktury (...)  »
Koszty używania prywatnych samochodów osobowych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 21
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca może wykorzystywać samochody osobowe, które nie stanowią składników majątku firmowego. Obejmują one m.in. auta należące do przedsiębiorcy, których nie (...)  »
Sprzedaż środka trwałego a ustalenie limitu zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 21
Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na niewielką wartość sprzedaży. Planuję sprzedać firmowy środek trwały. Czy jego sprzedaż uwzględnia się w limicie zwolnienia z (...)  »
VAT przy wykupie auta z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 21
Podatnicy wykorzystujący w prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego mogą po jej zakończeniu zasadniczo wybrać, czy dokonują wykupu samochodu na cele (...)  »
Stopa procentowa składki wypadkowej dla nowego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 21
Przedsiębiorca od 4 maja br. prowadzi działalność zaklasyfikowaną według kodu PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem. Nikogo nie zatrudnia. Od pierwszego dnia prowadzenia firmy (...)  »
Rozliczanie czasu pracy w razie rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 21
Rozwiązanie umowy o pracę w czasie trwania okresu rozliczeniowego wymaga rozliczenia przepracowanego przez pracownika czasu pracy. W takim przypadku może wystąpić zarówno niedopracowanie wymiaru, jak (...)  »
Określenie kwoty limitu zwolnienia z kas
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 21
Działalność gospodarczą rozpoczęłam w 2020 r. Do końca 2020 r. nie przekroczyłam limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z kasy (w proporcji). Jaki limit obowiązuje (...)  »
Termin odliczenia VAT od zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 21
W kwietniu br. otrzymałem fakturę zaliczkową na środek trwały. Zaliczkę wpłaciłem w marcu br. i w tym samym miesiącu wystawiona została faktura zaliczkowa. Czy wynikający (...)  »
Możliwość powrotu do zwolnienia podmiotowego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 21
W dniu 21 stycznia 2021 r. zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Od tego dnia, tj. 21 stycznia 2021 r. nie wykazuję jednak żadnej sprzedaży. (...)  »
Gdy lekarz wystawił pracownikowi zwolnienie lekarskie za okres wsteczny
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 21
Na mój profil płatnika składek na PUE ZUS wpłynęło zaświadczenie lekarskie wystawione pracownikowi w dniu 19 maja 2021 r. na okres od 15 do 31 (...)  »
Jak założyć spółkę z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 21
Spółka z o.o. od lat jest najpopularniejszą spółką handlową. Na koniec 2020 r. w rejestrze REGON wpisanych było 552,1 tys. spółek handlowych, w tym aż (...)  »
Kosze upominkowe a oznaczenie GTU
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 21
W sprzedaży mam kosze prezentowe (upominkowe), w składzie których znajduje się m.in. alkohol. Czy fakturę dokumentującą sprzedaż takiego kosza powinienem oznaczyć w nowym JPK_VAT kodem (...)  »
Obowiązkowa kwarantanna (nie) dla ozdrowieńca
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 21
Pracownik niedawno wrócił do pracy po 10 dniach izolacji domowej, którą odbywał w związku z pozytywnym testem na COVID-19. Obecnie na wynik testu czeka jego (...)  »
Faktura na dane obojga małżonków a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 21
Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD 55.20.Z w zakresie zapewnienia krótkotrwałego zakwaterowania. Na cele tej działalności planuje zakup mieszkania. Faktura zakupu będzie wystawiona na (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek przy zaliczkach na pdof
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 21
Planuję na początku czerwca 2021 r. rozpocząć działalność gospodarczą, w której będę opłacać podatek dochodowy według skali podatkowej. Spodziewam się, że już w pierwszym miesiącu (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na dwóch niepełnych etatach
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 21
Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w dwóch różnych firmach. W obu firmach pracuję w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem niższym niż minimalna (...)  »
Faktury korygujące w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 21
Sposób ujęcia faktur korygujących w księdze podatkowej zależy przede wszystkim od przyczyn ich wystawienia. Gdy nie jest to błąd lub pomyłka, wpływ na ujęcie korekty (...)  »
Szacunkowe ustalenie proporcji przy odliczaniu VAT
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 21
W czerwcu br. planuję rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i zamierzam zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności będę wykonywał czynności opodatkowane VAT (...)  »
Podatnik zwolniony nie odliczy VAT
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 21
W maju br. założyliśmy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej i zarejestrowaliśmy się jako czynny podatnik VAT. Prowadzimy działalność opodatkowaną VAT oraz świadczymy usługi fizjoterapii (...)  »
Symbol GTU w przypadku wynajmu powierzchni pod reklamę
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 21
Rozpocząłem prowadzenie działalności. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Podstawowy zakres działalności firmy (PKD 68.20) to wynajem własnych nieruchomości, m.in. lokali użytkowych, biur, hal produkcyjnych. Firma wynajmuje (...)  »
Ferie świąteczne a prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 21
Rada Ministrów z dniem 29 marca 2021 r. wydłużyła do 11 kwietnia 2021 r. okres, w którym można było skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W (...)  »
Pierwszy i kolejny urlop pracownika niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 21
Jednym z uprawnień pracowników niepełnosprawnych jest prawo do urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności. Jednak mogą z niego skorzystać tylko pracownicy o umiarkowanym lub znacznym stopniu (...)  »
Zagraniczny VAT od usługi hotelowej w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 21
Nasza spółka cywilna składająca się z 3 wspólników korzystających z opodatkowania podatkiem liniowym prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. Nabywamy usługi noclegowe za (...)  »
Sprzedaż samochodu a zwolnienie podmiotowe z VAT
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 21
Podatnik, który jest zwolniony z VAT ze względu na wartość sprzedaży, planuje w maju br. sprzedaż samochodu ciężarowego będącego środkiem trwałym w firmie. Czy wartość (...)  »
Sposób potwierdzenia transakcji sprzedaży auta osobie fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 21
W maju br. dojdzie do sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym w firmie osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy transakcję tę powinienem zaewidencjonować w kasie rejestrującej, (...)  »
Ubezpieczenia i składki ZUS wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 21
Spółka komandytowa ma wspólnika w formie spółki z o.o. (komplementariusza) i osobę fizyczną (komandytariusza). Czy osoba fizyczna będąca wspólnikiem takiej spółki jest zobowiązana opłacać składki (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do ukończenia przez dziecko 8. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 21
Pracownica po raz kolejny złożyła oświadczenie dla celów wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego, tym razem za okres od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r., w (...)  »
Materiały w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 21
Podatnicy prowadzący działalność produkcyjną lub usługową ponoszą wydatki na nabycie materiałów zużywanych do produkcji wyrobów albo do wykonania usług. Jeśli dochód do opodatkowania ustalają w (...)  »
Covidowe zwolnienie z ZUS a roczny PIT
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 21
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W 2020 r. przez 3 miesiące w związku z pandemią korzystałem z tzw. covidowego zwolnienia z opłacania składek na własne ubezpieczenia (...)  »
Ustanie zatrudnienia w trakcie miesiąca a składki z działalności
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 21
Od prawie trzech lat prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Do tej pory opłacałam za siebie tylko składkę zdrowotną, ponieważ pracowałam równocześnie na (...)  »
Wysokość zasiłku chorobowego za okres odbytej izolacji domowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 21
Prowadzę sieć pizzerii. Jeden z moich zleceniobiorców, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem, odbywał izolację domową w okresie od 11 do 21 lutego 2021 r. Po (...)  »
Dokumentowanie zakupu od rolnika ryczałtowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 21
Po raz pierwszy dokonałem zakupu od rolnika ryczałtowego. Czy w tej sytuacji powinienem wystawić fakturę VAT RR? Nadmieniam, że zakupy produktów rolnych będą wykorzystane w (...)  »
Nie wystawia się faktury do paragonu do kwoty 450 zł
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 21
Spółka rozpoczęła działalność polegającą na sprzedaży detalicznej paliw. Zdarza się, że transakcje nie przekraczają kwoty 450 zł brutto i są dokumentowane paragonami zawierającymi NIP nabywcy. (...)  »
Ponowna działalność a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 21
W 2018 r. zlikwidowałem działalność, w ramach której prowadziłem aqua aerobik. Sprzedaż z tej działalności rejestrowałem w kasie fiskalnej. W maju br. planuję rozpocząć działalność (...)  »
Zagraniczna faktura za korzystanie z oprogramowania
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 21
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą (zasady ogólne, podatkowa księga przychodów i rozchodów) będąc polskim podatnikiem - nievatowcem, niezgłoszonym do VAT-UE. Czy fakturę za korzystanie z oprogramowania (...)  »
Usługi dotyczące samochodów a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 21
W kwietniu br. planuję uruchomić działalność gospodarczą, w ramach której będę zajmował się czyszczeniem tapicerek samochodowych, wykładzin, podsufitki oraz dywaników samochodowych. Usługi sklasyfikowałem w PKD (...)  »
Zliczanie niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 21
Pracownik we wrześniu 2020 r. przez 9 dni chorował na grypę, a od 19 października 2020 r. jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu innej (...)  »
Zagraniczne opłaty drogowe w księdze
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 21
Przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. Czy zagraniczne opłaty drogowe z naliczonym VAT powinny zostać przez niego zaksięgowane w podatkowej księdze (...)  »
Paragon za paliwo a różnice kursowe w księdze
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 21
Pracownicy podczas zagranicznych wyjazdów służbowych mogą kupować paliwo do firmowych samochodów. Taki zakup może zostać udokumentowany paragonem. Wówczas do przeliczenia kosztu paliwa na złote należy (...)  »
Rozliczenie w pdof zaliczki obejmującej 100% ceny towaru
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 21
Przedsiębiorca oprócz sprzedaży stacjonarnej prowadzi również sprzedaż przez internet. Klienci zamawiając towar drogą internetową, wpłacają całość należności bezpośrednio przy zamówieniu. Zdarza się, że klient płaci (...)  »
Dane adresowe spółki z o.o. na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 21
Spółka z o.o. w zgłoszeniu VAT-R oraz w rejestrze przedsiębiorców KRS wskazała adres siedziby, tj. ulicę, numer, miejscowość, kod pocztowy oraz miejscowość poczty. Jakie elementy (...)  »
Ulga dla przedsiębiorcy w opłacaniu składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 21
Po zmarłym mężu pobieram rentę rodzinną, której wysokość nie przekracza kwoty aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Planuję założyć własną firmę. Czy w przypadku osiągania z działalności (...)  »
Terminy wypłaty różnych składników wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 21
W ramach stosunku pracy pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy, a w zamian pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie określone w umowie o pracę. Jednakże pracodawca nie (...)  »
Firmowe korzystanie z prywatnych samochodów
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 21
Początkujący przedsiębiorca na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje zamiennie dwa prywatne samochodu osobowe: jeden na benzynę, a drugi na olej napędowy. Czy w tej sytuacji (...)  »
Sprzedaż części samochodowych a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 21
Rozpoczynam działalność gospodarczą w zakresie handlu częściami samochodowymi. Wiem, że w przypadku ich sprzedaży na rzecz osób prywatnych od pierwszego zbycia muszę mieć kasę rejestrującą. (...)  »
Przedsiębiorca sam sobie nie może wypłacić zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 21
W zeszłym roku zwiększyłem liczbę zatrudnionych do 20 osób. Czy przy ustalaniu liczby ubezpieczonych, od której uzależnione jest, kto jest płatnikiem zasiłków, powinienem uwzględnić również (...)  »
ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na etacie w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 21
Od niespełna roku prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Od początku prowadzenia firmy opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od 60% prognozowanego (...)  »
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb urlopowych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 21
Posiadany staż pracy wpływa na uprawnienia urlopowe. Do okresów, od których zależy prawo i wymiar urlopu, zalicza się zasadniczo okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy, (...)  »
Bezobsługowa myjnia samochodowa a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 21
Planuję uruchomić bezdotykową myjnię samochodową (PKD 45.20.Z). Zapłata za usługę mycia będzie dokonywana bezobsługowo przez urządzenie, do którego klient wrzuci bilon. Czy rozpoczynając sprzedaż takich (...)  »
Preferencyjne składki ZUS w razie przerwy między prowadzeniem jednej i drugiej firmy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 21
Moją pierwszą firmę zawiesiłem w lutym 2016 r., a po dwóch latach całkowicie ją zlikwidowałem. Od tej pory nie prowadziłem żadnej działalności. Czy jeśli w (...)  »
Niewypłacone wynagrodzenie w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 21
Działalność gospodarczą prowadzę od lutego 2020 r., zatrudniając w niej 2 pracowników. Obaj wypłatę otrzymują w gotówce, gdyż nie posiadają rachunków bankowych. Jeden z nich (...)  »
Ośrodek wczasowy a obowiązek posiadania kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 21
W czerwcu 2021 r. będę uruchamiał ośrodek wczasowy nad jeziorem. Nie posiadam kasy rejestrującej. Należności za pobyt od klientów będę otrzymywał wyłącznie za pośrednictwem rachunku (...)  »
Przychody w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 21
Podatnicy ustalający dochód do opodatkowania na podstawie księgi podatkowej przychody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wpisują do niej w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych (...)  »
ZUS zleceniobiorcy w rozliczeniu ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 21
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) rozpoczął działalność w październiku 2020 r., wybierając jako formę opodatkowania skalę podatkową. Jednak w 2021 r. zamierza korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. (...)  »
Zwolnienie z VAT dla rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 21
W lutym br. planuję rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będę świadczył m.in. usługi przygotowywania kosztorysów, a także będę przygotowywał i prowadził projekty finansowane ze (...)  »
Gdy zwolnienie lekarskie pracownika ma status "Wsteczne - do wyjaśnienia"
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 21
Na mój profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie pracownika ze statusem "Wsteczne - do wyjaśnienia". Czy w związku z tym mam prawo na jego podstawie (...)  »
Usunięcie drzewa z nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 21
Jestem właścicielem działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Chciałbym usunąć z tej działki dość starą i wysoką brzozę. Czy taką wycinkę muszę zgłosić burmistrzowi miasta? Docelowo planuję (...)  »
Zapewnienie odpowiednich warunków bhp w okresie zimowym
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 21
Niektóre obowiązki pracodawcy z zakresu bhp mają charakter sezonowy, tj. stają się aktualne w określonych porach (sezonach) roku. W porze zimowej pracodawca musi dopełnić stosownych (...)  »
Świadczenie usług budowlanych na terenie UE a limit zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 21
Rozpoczynam działalność, w ramach której będę świadczył usługi budowlane m.in. dla firmy szwedzkiej (w Szwecji). Chcę korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Czy do limitu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.