Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Porady eksperta
Kolizja drogowa a obowiązek badania technicznego pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 23
Miałem poważną kolizję drogową. Mój samochód musiał być naprawiony. Dowiedziałem się, że pomimo tego, że mam ważny przegląd techniczny, być może konieczne jest wykonanie dodatkowego (...)  »
Gmina spadkobiercą ustawowym
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 23
Rok temu zmarł mój wuj. Cała rodzina zdecydowała się odrzucić po nim spadek. Czy możliwe jest, że spadek przypadnie gminie, na terenie której wuj mieszkał? (...)  »
Właściwość sądu w sprawie o alimenty
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 23
Mój były partner przestał łożyć na nasze dziecko. Przed rozstaniem wykonywał ten obowiązek dobrowolnie. Zamierzam wnieść sprawę do sądu. Do którego sądu powinnam złożyć pozew? (...)  »
Zasady spłacania kredytu studenckiego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 23
Syn rozpoczął naukę na studiach. Powiedział mi, że ma możliwość zaciągnięcia kredytu studenckiego na korzystnych warunkach. Jakie warunki należy spełnić, aby móc taki kredyt otrzymać? (...)  »
Nakłady i wydatki z majątku osobistego na majątek wspólny
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 23
Przed wieloma laty otrzymałam spadek po mamie. Środki, które dostałam, w dużej części przeznaczyłam na remont mieszkania, które kupiliśmy wspólnie z mężem. Wartość mieszkania (wspólnego (...)  »
Składka na FP i FS przedsiębiorcy po ukończeniu 60 lat
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 22
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Opłacam z tego tytułu za siebie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną do ZUS. Reguluję też składki (...)  »
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne dostarczany do ZUS przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 21
Pracownik, któremu za około 6 tygodni wyczerpie się pełny okres zasiłkowy, zgłosił mi zamiar ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne. Wypełniłam już wymagane dokumenty, tj. wniosek (...)  »
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie miesiąca a prawo do refundacji składek z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 21
Prowadzę własną firmę. W trakcie miesiąca uzyskałem orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jest to moje pierwsze orzeczenie. Czy przysługuje mi prawo do ubiegania się o (...)  »
Treść wniosku o urlop udzielany w trybie na żądanie
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 21
W związku z chorobą rodzica pracownik czasami niespodziewanie musi skorzystać z urlopu. Chciałby w tym celu wnioskować o urlop na żądanie. Czy w tym wniosku (...)  »
Rozszerzenie działalności o sprzedaż w internecie
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 20
Prowadzę stacjonarny handel materiałami budowlanymi. Zamierzam prowadzić również sprzedaż wysyłkową przez internet. Na co powinienem zwrócić uwagę w takiej sytuacji? Czy należy zmienić wpis do (...)  »
Pracownik samorządowy na świadczeniu rehabilitacyjnym a dodatek stażowy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 20
Pracownik zatrudniony w samorządowej jednostce budżetowej był niezdolny do pracy z powodu choroby. Pobierał świadczenia przez cały okres zasiłkowy. Bezpośrednio po jego zakończeniu ZUS przyznał (...)  »
Koszty kwalifikowalne robót i VAT
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 19
Spółka wodna wystąpi o wsparcie operacji polegającej na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych z PROW. Czy roboty dotyczące urządzeń wodnych oraz VAT kwalifikują (...)  »
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 19
Prowadzę obiekt noclegowy (PKD 55.20.Z). Jako mikroprzedsiębiorca z powiatowego urzędu pracy otrzymałem trzykrotnie dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. (...)  »
Dostęp do wsparcia na odtworzenie potencjału produkcji
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 19
Spółka wystąpi o wsparcie na inwestycję odtwarzającą potencjał produkcji rolnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kosztami kwalifikowalnymi operacji będzie zakup nowych maszyn i urządzeń. Jaka (...)  »
Bon na cyfryzację nie tylko dla najbardziej poszkodowanych pandemią
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 19
Spółka wystąpiła o dofinansowanie zakupu usług programistycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 6.2). Czy dla ubiegania się o (...)  »
Wybór formy prowadzenia edukacji ekologicznej należy do przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 18
Spółka kupuje produkty do dalszej odsprzedaży i przepakowuje je w inne opakowania. W 2020 r. wprowadziliśmy ponad tonę takich opakowań. Czy w związku z tym (...)  »
Zmiana składu osobowego spółki jawnej a status podatnika CIT
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej osób fizycznych. Do spółki przystąpi spółka z o.o. Czy taka zmiana wiąże się z koniecznością złożenia CIT-15J? TAK. Od (...)  »
Pożyczka od spółki z o.o. dla członka zarządu bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 17
Spółka z o.o. będąca podatnikiem VAT zamierza udzielić pożyczki pieniężnej członkowi swojego zarządu. Nie jest on wspólnikiem. Zgodę na pożyczkę ma wyrazić zgromadzenie wspólników. Umowę (...)  »
Nierozliczona strata za 2020 r. w księgach spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 13
Spółka z o.o. za 2020 r. poniosła stratę bilansową. Zatwierdzając sprawozdanie finansowe za 2020 r. wspólnicy podjęli decyzję, że zostanie ona pokryta zyskiem lat następnych. (...)  »
Rozliczenie pomiędzy małżonkami a VAT
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 11
Małżeństwo prowadzi gospodarstwo rolne. Mąż zarejestrował się dla celów VAT. Żona jest rolnikiem ryczałtowym. Czy mąż może wystawiać faktury VAT RR za nabyte od żony (...)  »
Zwolnienie z VAT przy działalności w zakresie wyceny nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 11
Podatnik prowadzi indywidualnie działalność gospodarczą, w ramach której sporządza wyceny nieruchomości na zlecenia sądów i komorników. Wraz z żoną zamierza założyć spółkę z o.o., która (...)  »
Termin przeglądu kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 11
Sprzedaż ewidencjonuję w dwóch kasach fiskalnych. Jedna z nich ma termin przeglądu w październiku 2021 r., a druga w grudniu 2021 r. Czy mogę zrobić (...)  »
Nowy pełnomocnik do podpisywania e-deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 10
Spółka z o.o. wyznaczyła nową osobę do podpisywania rozliczeń podatkowych przesyłanych przez internet. W związku z tym zostało złożone pełnomocnictwo UPL-1. Czy unieważniło ono pełnomocnictwo (...)  »
Właściwość miejscowa urzędu skarbowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 10
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG. Wykonuję ją w miejscu zamieszkania. Prowadzenie księgowości zamierzam powierzyć biuru rachunkowemu, które znajduje się w sąsiedniej (...)  »
Zaświadczenie z ZUS o niepobraniu zasiłku pogrzebowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 9
Zmarł mój rodzic. Z tego tytułu nie pobrałam zasiłku pogrzebowego z ZUS. Teraz potrzebne jest mi zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Czy uzyskam je z ZUS? (...)  »
Dokumentowanie trwającego zatrudnienia do kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 9
Ubiegam się o ustalenie kapitału początkowego. Od 1995 r. pracuję u tego samego pracodawcy. Jaki dokument powinnam załączyć w takiej sytuacji? Kapitał początkowy ustala się (...)  »
Składki na FP i FS od zlecenia ze stawką godzinową
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 8
Zleceniobiorca był zatrudniony od 11 do 22 października br. i z umowy zlecenia podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wynagrodzenie miał obliczone i wypłacone (...)  »
Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia w związku z uzyskaniem stopnia niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 8
Pracownik przekazał do zakładu pracy orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w dniu 14 października 2021. Z jaką datą należy mu zmienić kod tytułu ubezpieczenia? Jeśli (...)  »
Stopa procentowa składki wypadkowej dla nowego płatnika
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 8
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od 1 lipca 2021 r. Od tego dnia został zgłoszony jako płatnik składek oraz - ze względu na równoczesne zatrudnienie na (...)  »
Limit pracy tymczasowej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 7
Pracownik tymczasowy pracował na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. Pierwsza była umowa o pracę (niepełny miesiąc pracy (...)  »
Czas pracy w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 7
Pracownik zgodnie z rozkładem pracuje w godzinach od 8 00 do 16 00 . Pracodawca wysłał go w krajową podróż służbową, która trwała od godziny (...)  »
Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 7
Pracownik w 2021 r. kilka razy przebywał na urlopie bezpłatnym. Pierwszy urlop przypadał na przełomie marca i kwietnia br. (niepełny miesiąc), następny na przełomie maja (...)  »
Rozpoczęcie okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na czas określony, którego obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia, w dniu 18 października 2021 r. złożył pisemne wypowiedzenie umowy o pracę. Czy pozostaje on (...)  »
Opodatkowanie VAT usługi wykonanej dla członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 6
Syn prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych wykonał usługę swoim rodzicom. Jak określić podstawę opodatkowania w tej sytuacji? Czy wystawiona dla rodziców faktura w (...)  »
Ulga dla młodych a zaliczki na pdof
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 5
Z dniem 1 października br. zatrudniłem na umowę o pracę absolwenta politechniki w wieku 24 lat. Z racji wieku i formy zatrudnienia osoba ta jest (...)  »
Wydatki związane z podróżą przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 5
Prowadzę działalność gospodarczą (zasady ogólne, VAT). Firmowym samochodem osobowym, używanym do celów mieszanych, odbyłem podróż w celu udziału w targach. W trakcie wyjazdu poniosłem koszty (...)  »
Macierzyński w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 4
Po porodzie wykorzystałam pełny (roczny) okres należnego mi zasiłku macierzyńskiego, a następnie przeszłam na urlop wychowawczy. Obecnie jestem w drugiej ciąży. Czy fakt, iż urodzę (...)  »
500+ za pierwszy miesiąc należnego świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 4
Zamierzam ubiegać się o świadczenie 500+ na córkę, którą urodziłam w połowie sierpnia 2021 r. Czy mam szansę otrzymać to świadczenie począwszy od sierpnia 2021 (...)  »
ZUS nie przeliczy z urzędu starej emerytury na nową
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 4
Od czerwca 2003 r., po ukończeniu 55 lat, nabyłam prawo do emerytury wcześniejszej ustalonej według starych zasad. Następnie od 2008 r. po osiągnięciu 60 lat (...)  »
Stare spadki bez całkowitego zwolnienia podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 23
W 2005 r. zmarła moja mama. Nigdy nie przeprowadziliśmy sprawy spadkowej. Teraz z moim rodzeństwem chcieliśmy sprzedać kilka składników majątku po mamie i okazało się, (...)  »
Małżonek rodzica zobowiązany do alimentów
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 23
Zawarłem związek małżeński. Moja żona posiada dzieci z poprzedniego związku. Dzieci są niepełnoletnie, uczą się. Czy mam prawny obowiązek ich alimentowania, jeśli nie doszło do (...)  »
Były partner nie ma prawa do odmowy zeznań
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 23
Wobec mojej byłej partnerki toczy się sprawa karna. Przez dwa lata byliśmy w nieformalnym związku, mieszkaliśmy razem. Zostałem wezwany na świadka. Nie chcę jednak brać (...)  »
Wyznaczenie wykonawcy testamentu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 23
Zamierzam spisać testament. Struktura mojego majątku jest dość złożona. Dowiedziałem się, że w takim przypadku warto rozważyć powołanie wykonawcy testamentu. Kto może pełnić taką funkcję? (...)  »
Zgoda małżonka zastąpiona orzeczeniem sądu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 23
W moim małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa. Posiadamy dwa mieszkania. Chciałabym jedno z mieszkań sprzedać, aby spłacić kredyt zaciągnięty na zakup drugiego lokalu. Mąż nie chce (...)  »
Dokumenty rozliczeniowe do ZUS za przedsiębiorcę i jednego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 21
Do końca września 2021 r. prowadziłem działalność gospodarczą samodzielnie. Jako przedsiębiorca opłacam za siebie składki społeczne oraz składkę zdrowotną. Od 1 października 2021 r. zatrudniłem (...)  »
Zgłoszenie rozdzielności majątkowej w CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 21
Mąż prowadzi firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Rejestrując firmę w CEIDG, podał informację o istnieniu między nami wspólności majątkowej. Obecnie planujemy ustanowienie rozdzielności majątkowej. (...)  »
Niewyjaśnione przerwy w niezdolności do pracy a wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 21
Pracownik poprosił mnie o przygotowanie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne. Choruje on już od kilku miesięcy, ale na początku miał krótkie przerwy w niezdolności do pracy, (...)  »
Gdy pracownik wraca do pracy po ponad 30-dniowym okresie choroby
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 20
Od dwóch miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim. Niedługo już powinnam wrócić do pracy, jednak wiem, że czeka mnie badanie kontrolne przez lekarza medycyny pracy. 1) (...)  »
Dotacja do szkoleń, staży i na uruchomienie firmy w projekcie outplacementowym
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 19
Instytucja szkoleniowa posiadająca wpis w rejestrze WUP chce zorganizować kompleksowy projekt dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub już zwolnionych w związku (...)  »
Refundacja kosztów zakupu kopiarki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 19
Spółka wodna została utworzona m.in. do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków tej spółki przed powodzią. W jakiej wysokości podmiot ten (...)  »
Negatywna ocena i przedłużenie terminu na wniesienie protestu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 19
Jednostka otrzymała informację o negatywnej ocenie projektu zawierającą uzasadnienie oceny oraz pouczenie o wniesieniu protestu. Przedsięwzięcie miało być dofinansowane w zakresie działania 3.2.1 Programu Operacyjnego (...)  »
Środki na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 50+
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 18
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której zatrudniam kilku pracowników w wieku 50+. Chciałbym wysłać dwóch pracowników na szkolenia celem podniesienia ich kwalifikacji. Czy mogę ubiegać (...)  »
Ciąża stażystki w trakcie odbywania stażu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 18
Przyjęliśmy do firmy osobę na staż. Stażystka po dwóch miesiącach poinformowała nas, że jest w ciąży i przedstawiła zwolnienie lekarskie. Czy w takiej sytuacji możemy (...)  »
Rozliczenia wspólników, gdy spółka jawna ma być rozwiązana
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Współpraca między mną a drugim wspólnikiem nie układa się pomyślnie. Chcemy zakończyć działalność. Przy wstępnych wyliczeniach okazało się, że (...)  »
Gdy umowa spółki z o.o. milczy w kwestii dopłat
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 17
Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę w sprawie pokrycia straty spółki za 2020 r. Przyjęli, że "zostanie ona pokryta dopłatami od wspólników, które zostaną wniesione (...)  »
Do kiedy jednostka mała może zdecydować o niesporządzaniu wybranych elementów sprawozdania?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 13
Nasza spółka jest jednostką małą. Sprawozdanie finansowe sporządzamy według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie za 2021 r. będzie podlegało badaniu przez firmę (...)  »
Rozliczanie korekt in minus przy transakcjach WNT po zmianach wprowadzonych 1 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 13
Nabyliśmy towar w ramach WNT. Następnie, po spełnieniu przez nas dodatkowych warunków, kontrahent wystawił fakturę korygującą in minus do tej dostawy z tytułu udzielonego nam (...)  »
Prawo do renty rodzinnej a składki z etatu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 11
Ze stosunku pracy uzyskuję wynagrodzenie w kwocie 3.800 zł. Od lipca br. pobieram rentę rodzinną po zmarłym mężu. Po zalogowaniu się na portal PUE ZUS (...)  »
ZUS od składki pracodawcy na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 11
Pracodawca podpisał z firmą ubezpieczeniową umowę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie. Pracownicy, którzy przystąpili do tego ubezpieczenia, mogą korzystać z pakietu świadczeń medycznych określonych (...)  »
Koszt dokształcania pracowników bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 11
Trzech pracowników naszej firmy zostało przeniesionych do innego działu. Z tego względu częściowo zmienił się dotychczasowy zakres ich obowiązków. Obecnie powierzono im zadania, które wymagać (...)  »
FP i FS za zatrudnionych w firmie zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 11
W spółce jawnej są zatrudnieni sami zleceniobiorcy (wiek do 50 lat). Za pracę wykonywaną na zleceniu spółka (jako płatnik składek) wypłaca im wynagrodzenia w kwocie (...)  »
Pomyłkowa wpłata na mikrorachunek podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 10
Omyłkowo przelałem na swój mikrorachunek kwotę przeznaczoną na zapłatę rachunku za prąd. Urząd skarbowy zaliczył całą wpłatę na zaległości z tytułu PIT. Czy jednak powinien (...)  »
Zgłoszenie osoby obliczającej podatki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 10
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Zatrudniam kilku pracowników. Czy mam obowiązek zgłosić w urzędzie skarbowym osobę, której zadaniem jest obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń (...)  »
Sposób zapłaty opłaty skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 10
Zamierzam złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Muszę w związku z tym uiścić opłatę skarbową w wysokości 21 zł. (...)  »
Odsetki po niezapłaceniu podatku w odroczonym terminie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 10
Urząd skarbowy odroczył mi do 30 września 2021 r. termin płatności podatku wykazanego w PIT-36 za 2020 r. Nie dotrzymałem tego terminu. Chciałbym uregulować powstałą (...)  »
Uzasadnienie korekty zeznania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 10
W PIT-37 za 2019 r. zawyżyłem kwotę odliczoną w ramach ulgi rehabilitacyjnej i otrzymałem wyższą od należnej nadpłatę podatku dochodowego. Będę składał korektę tego rozliczenia. (...)  »
Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 9
Po wielu latach pracy przy przysłowiowej tablicy, chciałabym już zrezygnować z nauczania w szkole, tym bardziej, że spełniam warunki do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Czy (...)  »
Składki na FP i FS za członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 8
Członek rady nadzorczej spółki jest zatrudniony na etacie w innym podmiocie. Czy od wypłacanego mu wynagrodzenia za posiedzenia rady nadzorczej spółka powinna opłacać za niego (...)  »
Raporty ZUS za pracownicę z umową przedłużoną do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 8
Pracownica miała przedłużoną umowę o pracę do dnia porodu. Urodziła dziecko 19 października 2021 r. Przed porodem pracodawca wypłacał jej zasiłek chorobowy. Na koniec października (...)  »
Wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu studiów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 8
Mój syn w czerwcu 2021 r. zakończył studia medyczne. W tym samym miesiącu otrzymał zaświadczenie z uczelni o zakończeniu studiów na wydziale lekarskim i uzyskaniu (...)  »
Wystawienie świadectwa pracy po umowie na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 7
Pracownikowi niedługo skończy się umowa na okres próbny. Bezpośrednio po niej chcemy zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony. Czy do umowy na okres próbny (...)  »
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego u poprzedniego pracodawcy a nowe zatrudnienie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 7
Zatrudniliśmy pracownika na pełny etat od 1 września 2021 r. na czas nieokreślony. W bieżącym roku świadczył on pracę w innej firmie, także na pełny (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu usługi noclegowej
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 6
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. W celu wykonania usługi montażu towaru u klienta przez kilka dni nocowałem w hotelu. Otrzymałem fakturę za nocleg. Czy, (...)  »
Refakturowanie mediów na najemcę lokalu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 6
Osoba fizyczna wynajmuje lokal użytkowy. W umowie najmu jest zapis, że najemca ponosi koszty związane z lokalem. Z tytułu najmu co miesiąc wystawiana jest jedna (...)  »
Rozpoczęcie handlu złomem a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 6
Zamierzam rozpocząć działalność polegającą na handlu złomem. Czy będę mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT? Czy muszę posiadać kasę fiskalną? Podatnicy, u których wartość (...)  »
Roczne koszty wieloetatowca
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 5
Mój pracodawca w związku z pandemią dokonał z początkiem 2021 r. redukcji zatrudnienia. W wyniku wprowadzonych zmian od stycznia br. jestem przez niego zatrudniony na (...)  »
Rozliczenie pdof przy ograniczeniu zakresu działalności
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 5
Do końca 2020 r. prowadziłem wyłącznie działalność gastronomiczną (skala podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów). W związku z pandemią i kolejnymi lockdownami 2020 r. zamknął (...)  »
Zaliczka przychodem w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 5
W jednoosobowej działalności gospodarczej korzystam z podatku liniowego, świadcząc usługi zwolnione z VAT. Od stycznia 2022 r. zamierzam zainstalować kasę fiskalną. W kasie będą rejestrowane (...)  »
Podróż podwykonawcy w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 5
Firma produkcyjna osoby fizycznej oferuje nabywcom swoich wyrobów usługi serwisowe. W tym celu zawiera z przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi umowy o podwykonawstwo, na podstawie których (...)  »
Wyższa stawka ryczałtu ewidencjonowanego przy najmie prywatnym małżonków
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 5
Każdy z małżonków wynajmuje w ramach tzw. prywatnego najmu lokal mieszkalny należący do jego majątku odrębnego. Obydwoje od uzyskanych z tego tytułu przychodów opłacają ryczałt (...)  »
Właściwość organu podatkowego w razie zmiany miejsca zamieszkania
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 4
Na podstawie wpisu do CEIDG prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której wykorzystuję 3 samochody dostawcze, za które opłacam podatek transportowy. We wrześniu 2021 r. zmieniłem (...)  »
Czasowe wyrejestrowanie pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 4
Do opodatkowania podatkiem od środków transportowych zgłoszone zostały 4 samochody dostawcze. Jeden z nich w listopadzie 2021 r. zostanie czasowo wycofany z ruchu. Czy w (...)  »
Składanie deklaracji podatkowej w przypadku pojazdu należącego do współmałżonka
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 4
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję samochód dostawczy, który jest zarejestrowany na moją żonę. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć deklarację na podatek od środków (...)  »
Nieprzerejestrowanie pojazdu a obowiązek podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 4
W 2019 r. zakupiłem od ojca samochód dostawczy. Z uwagi na niską wartość transakcji zakup ten zwolniony był z podatku od czynności cywilnoprawnych. Praktycznie pojazd (...)  »
Rozszerzenie wspólności majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 23
W moim małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa. Żona zaproponowała mi, abyśmy podpisali umowę, która tę wspólność rozszerzy. Jak tego rodzaju umowa wygląda i jakie koszty związane (...)  »
Przeniesienie praw z decyzji o warunkach zabudowy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 23
Zamierzam kupić działkę budowlaną. Trafiłem na ofertę, w której sprzedawca informuje, że w stosunku do działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (...)  »
Obciążenie kosztami sądowymi w sprawie spadkowej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 23
Zamierzam złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po mamie. Jestem jednym z czterech spadkobierców. Pozostali spadkobiercy nie są w ogóle zainteresowani uregulowaniem kwestii (...)  »
Nałożenie zakazu zbliżania się do ofiary przestępstwa
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 23
Mój partner prawie dwa lata stosował wobec mnie przemoc. Wyprowadziłam się do rodziców. W związku z tą sprawą toczy się obecnie postępowanie w prokuraturze. Mimo (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.