Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 26 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.532 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.03.2023 r.
 • Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
28.03.2023 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
Porady eksperta
pokaż fragmenty artykułów
Rozpatrywanie pozwów o rozwód i separację złożonych w tym samym czasie
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 23
Żona wniosła pozew o rozwód. Ja z kolei kilka dni wcześniej złożyłem pozew o separację. Czy w tej sytuacji sąd będzie prowadził dwa odrębne postępowania? (...)  »
Wykreślenie służebności z księgi wieczystej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 23
Nieruchomość, której stałem się właścicielem, jest obciążona służebnością gruntową. Była ona ustanowiona blisko 30 lat temu. Nie jest ona wykonywana od kilkunastu lat z uwagi (...)  »
Darowizna może być doliczana do wartości spadku
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 23
Kilka lat temu otrzymałam od partnera darowiznę. Chodzi o mieszkanie o dużej wartości. Partner spisał testament, w którym do spadku powołał jedno ze swoich dzieci. (...)  »
Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 23
Bliski krewny poprosił mnie o poręczenie weksla, który zamierza wystawić w związku z zabezpieczeniem umowy. Twierdzi, że nie wiąże się to dla mnie z żadnym (...)  »
Rozliczenie kosztorysowe i ryczałtowe przy umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 23
Wkrótce podpisuję umowę o dzieło w sprawie wykonania prac brukarskich przed moim domem. Mogę wybrać dwa sposoby rozliczenia płatności - kosztorysowe albo ryczałtowe. Czym się (...)  »
Śmierć pracownika a odprawa pośmiertna
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 22
Zmarła pracownica zatrudniona u nas na umowę o pracę. Była ona wdową i miała jedną dorosłą córkę (50-letnią). Czy w tym przypadku córce zmarłej przysługuje (...)  »
Doliczanie okresu wychowywania dzieci do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 22
Zamierzam się ubiegać o przyznanie powszechnej emerytury. Wiem, że obecnie osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci, mogą liczyć na dodatkowe świadczenie, zwane "Mama 4+". (...)  »
Koszty przy umowie o pracę i powołania w jednej firmie
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 22
Osoba fizyczna jest w spółce zatrudniona na tzw. etacie i jednocześnie pełni w niej funkcję członka zarządu na podstawie powołania. Z jednego i drugiego tytułu (...)  »
Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 21
Pracownik był zatrudniony na 1/8 etatu (od 1 stycznia 2022 r.) i świadczył pracę po 1 godzinie w dniach od poniedziałku do piątku. Przysługiwało mu (...)  »
Gdy komandytariusz zbywa odpłatnie swój udział w spółce
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 20
Jestem komandytariuszem spółki komandytowej. Zamierzam z niej wystąpić, sprzedając swój udział w spółce osobie trzeciej. Pozostali wspólnicy zgadzają się, aby osoba ta mnie zastąpiła. Umowę (...)  »
Zniszczony tytuł wykonawczy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 19
Spółka uzyskała prawomocny wyrok przeciwko swojemu dłużnikowi. Postępowanie egzekucyjne zostało zakończone w 2018 r. i okazało się bezskuteczne. W celu przerwania biegu terminu przedawnienia konieczne (...)  »
Rozwiązanie umowy najmu
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 19
Kilka lat temu zawarłem umowę najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony. Do końca umowy zostały jeszcze trzy lata, jednak chciałbym ją rozwiązać już teraz. Czy (...)  »
Błędy w sprawozdaniu do UZP można skorygować
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 18
Jednostka jako zamawiający jest zobowiązana do składania Prezesowi UZP sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych. W 2023 r. również złożyła takie sprawozdanie. Niestety wkradły się do (...)  »
Reklamacja towaru zakupionego przed 1 stycznia 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 18
Jestem sprzedawcą sprzętu gospodarstwa domowego. Wiem, że z początkiem 2023 r. zmieniły się przepisy dotyczące reklamacji przysługującej konsumentom. W jaki sposób należy realizować roszczenia konsumentów (...)  »
Dla spadkobiercy spłata zamiast udział w spółce
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 17
Odziedziczyłem na podstawie testamentu spadek. W jego skład wchodzą udziały spółki z o.o. Uzyskałem prawomocne postanowienie sądu potwierdzające, że jestem jedynym spadkobiercą. W spółce otrzymałem (...)  »
Dochodzenie od drugiego wspólnika zapłaconych długów spółki
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 17
Zamierzam zakończyć działalność w ramach spółki cywilnej, bowiem jej działalność nie przynosi już zysków. Czy jeśli sam spłacę wierzycieli, będę mógł dochodzić od drugiego wspólnika (...)  »
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać saldo Wn konta 49 "Rozliczenie kosztów"?
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 13
Ewidencję kosztów prowadzimy tylko na kontach zespołu 4, a rachunek zysków i strat sporządzamy w wariancie porównawczym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. (...)  »
Kwota wymaganej zapłaty wykazywana w potwierdzeniu salda należności z tytułu udzielonej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 13
Nasza spółka z o.o. w listopadzie 2022 r. udzieliła pożyczki innej spółce z o.o. na okres 4 lat. Pożyczka ma zostać spłacona jednorazowo wraz z (...)  »
Korekta rocznego sprawozdania finansowego w związku z uwagami biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 13
Sprawozdanie finansowe naszej spółki jawnej za 2022 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Jeżeli sporządzimy to sprawozdanie i podpiszemy je do 31 marca 2023 r., (...)  »
Brak akceptacji noty korygującej a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 11
Na fakturze zakupu towaru handlowego sprzedawca wpisał błędnie mój NIP. Wystawiłem notę korygującą i wysłałem ją wystawcy faktury. Nie otrzymałem jeszcze akceptacji noty korygującej. Czy (...)  »
Wykreślenie podatnika z rejestru VAT
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 11
Składam na bieżąco JPK_VAT z deklaracją. Ze względu na problemy finansowe zalegam z płatnością podatku VAT. Czy z powodu zaległości w VAT urząd skarbowy może (...)  »
Zakup GPS do samochodu osobowego a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 11
Podatnik zakupił lokalizatory GPS do samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Z faktur zakupu paliwa do napędu tych samochodów odlicza 50% VAT. (...)  »
Rozliczenie VAT po utworzeniu grupy VAT
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 11
Planujemy utworzenie grupy VAT, w skład której będą wchodzić dwa podmioty: spółka z o.o. i działalność jednoosobowa. Przedstawicielem grupy będzie spółka. Obecnie w działalności jednoosobowej (...)  »
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 10
Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy decyzję urzędu skarbowego dotyczącą wymiaru podatku PIT. Zamierzam zaskarżyć te rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego. Czy w skardze mogę (...)  »
Czas trwania kontroli celno-skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 10
Urząd celno-skarbowy wszczął w naszej firmie kontrolę. Dotyczy ona prawidłowości rozliczenia VAT. Jak długo może trwać kontrola celno-skarbowa? Kontrola celno-skarbowa nie powinna zasadniczo trwać dłużej (...)  »
Zajęcie nadpłaty podatku przez komornika sądowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 10
Mam długi egzekwowane przez komornika sądowego. W PIT-36 za 2022 r. wykazałem nadpłatę podatku dochodowego w wysokości prawie 1.200 zł. Czy komornik sądowy może zająć (...)  »
Pokontrolne postępowanie podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 10
Miałem kontrolę podatkową w zakresie PIT. Urząd skarbowy stwierdził nieprawidłowości. Nie złożyłem korekty zeznania podatkowego. W jakim czasie urząd skarbowy może wszcząć postępowanie podatkowe? Urząd (...)  »
Obniżone odsetki od zaległości podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 10
Muszę złożyć korektę PIT-36 za 2021 r. To już druga korekta tego zeznania podatkowego. Korekta wykazała zaległość podatkową w wysokości ponad 2.000 zł. Czy mogę (...)  »
Emerytura dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 9
Moja ciocia urodziła się w 1946 r., ale ze względu na zbyt krótki staż pracy (swoją pierwszą w życiu pracę podjęła dopiero po ukończeniu 55 (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS i składki emeryta wykonującego dwa zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 8
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która jest emerytem. Jednocześnie w innym podmiocie osoba ta pracuje również na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem w kwocie 4.000 (...)  »
Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku a składka zdrowotna
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 8
Na koniec marca 2023 r. pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe (w niskiej kwocie) oraz zasiłek chorobowy. Program kadrowo-płacowy wprawdzie nalicza w tym przypadku składkę zdrowotną od (...)  »
Informacji RUD nie przekazuje do ZUS podmiot niebędący płatnikiem
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 8
Spółka z o.o., w której jest dwóch udziałowców, nikogo obecnie nie zatrudnia, wobec czego nie jest zgłoszona w ZUS jako płatnik składek. Na początku marca (...)  »
Badania wstępne po 2-miesięcznej przerwie w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 7
Zatrudnialiśmy pracownicę na stanowisku robotniczym do dnia 31 stycznia 2023 r. Od 1 kwietnia 2023 r. zamierzamy zatrudnić ją ponownie na to samo stanowisko. Czy (...)  »
Zwolnienie ze świadczenia pracy i urlop na wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 7
Pracownica zatrudniona na pełny etat posiada kilka dni zaległego urlopu z 2022 r. Ze względu na posiadany staż pracy przysługuje jej rocznie 26 dni urlopu. (...)  »
Profilaktyczne badanie trzeźwości jako fakultatywne rozwiązanie dla pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 7
W regulaminie pracy jest zapis o zakazie spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających oraz o karach za nieprzestrzeganie tych zasad. Czy w związku z tym (...)  »
Praca administracyjno-biurowa w godzinach nocnych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 7
W związku z zawarciem zagranicznego kontraktu wystąpiła potrzeba, aby kilku pracowników z działu informatycznego pracowało w porze nocnej przez dwa miesiące. Chodzi o obsługę tego (...)  »
Sprzedaż opodatkowana 0% stawką VAT a termin zwrotu nadwyżki
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 6
W rozliczeniu VAT mam wyłącznie sprzedaż opodatkowaną 0% stawką VAT. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o zwrot VAT w terminie 60 dni? Podatnik, (...)  »
Stawka VAT na usługę montażu drzwi w piwnicach
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 6
Otrzymałem zlecenie na wykonanie montażu drzwi w piwnicach w bloku mieszkalnym. Czy do tego rodzaju prac mogę zastosować 8% stawkę VAT? Na podstawie art. 41 (...)  »
Zmiana urządzeń księgowych a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 5
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadził w 2022 r. książkę przychodów i rozchodów, rozliczając koszty metodą uproszczoną. Od 2023 r. podatnik przeszedł na księgi rachunkowe. W (...)  »
Moment zaliczenia opłat leasingowych do kosztów podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 5
W sierpniu 2022 r. spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego paneli fotowoltaicznych. Poniosła opłatę wstępną i 4 raty leasingowe. Bilansowo koszt wytworzonych kWh odnoszony (...)  »
Benefity dla pracowników kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 5
W warunkach silnej konkurencji działania marketingowe są adresowane nie tylko do konsumentów i klientów biznesowych, ale także do innych podmiotów, które mogą realnie przyczynić się (...)  »
Losy najmu po ogłoszeniu upadłości
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 4
Rozważam złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mam zawartych kilka umów najmu nieruchomości na czas oznaczony, których nie mogę rozwiązać (...)  »
Przedmioty nienależące do dłużnika w masie upadłości
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 4
Wierzyciel wniósł o ogłoszenie mojej upadłości. Wniosek został uwzględniony, a syndyk do masy upadłości zaliczył sprzęt specjalistyczny niestanowiący mojej własności. Przechowywałem go jedynie w siedzibie (...)  »
Obowiązek złożenia wniosku upadłościowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 4
Od kilkunastu lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Pod koniec 2022 r. zacząłem mieć problemy finansowe, a w bieżącym miesiącu nie będę w stanie uregulować swoich (...)  »
Terminowe wypłacenie odszkodowania z polisy OC
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 23
Mój samochód został uszkodzony w związku z kolizją drogową. Sprawca przyznał się do winy, spisaliśmy oświadczenie. Złożyłem do ubezpieczyciela wniosek o wypłatę odszkodowania z polisy (...)  »
Ochrona dobrego imienia
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 23
Zostałem pomówiony przez znajomego o to, że prowadzę nielegalnie działalność, nie wystawiam faktur. Informacja ta rozeszła się w środowisku, w którym pracuję. Mój autorytet został (...)  »
Pozbawienie rodziców prawa zarządu spadkiem otrzymanym przez małoletnie dziecko
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 23
Ojciec spisał testament. W testamencie na jednego ze spadkobierców wyznaczył moją niepełnoletnią córkę, swoją wnuczkę. W dokumencie znalazł się zapis, że ja oraz żona (rodzice (...)  »
Obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 23
Jestem właścicielem domu. Gdy realizowałem inwestycję, nie miałem możliwości podłączenia budynku do gminnej sieci kanalizacyjnej. Z tego powodu wybudowałem zbiornik bezodpływowy, do którego oprowadzam ścieki. (...)  »
Kolejność spłacania wierzycieli
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 23
Pozwałem dłużnika w związku z niewywiązaniem się z umowy i brakiem płatności w terminie za zakupiony towar. Dysponuję już prawomocnym orzeczeniem sądu. Z uwagi na (...)  »
Uzyskanie zaświadczenia o świadczeniach po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 21
Z dniem 1 marca 2023 r. zatrudniłem się w ramach umowy o pracę. Dwa tygodnie później zachorowałem i lekarz wystawił mi 10-dniowe zwolnienie lekarskie. Ponieważ (...)  »
Wniosek o przekazanie środków pieniężnych z rachunku technicznego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 21
Jestem podatnikiem VAT. W marcu 2023 r. rozwiązałem umowę o prowadzenie rachunku rozliczeniowego. Na powiązanym z tym rachunkiem rozliczeniowym rachunku VAT znajdowały się pieniądze, które (...)  »
Wnioskowanie o obniżenie wymiaru czasu pracy przez uprawnionego do urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 21
Pracownica po urodzeniu dziecka korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Obecnie przebywa na urlopie wypoczynkowym, po którym chciałaby pracować w obniżonym wymiarze czasu pracy w (...)  »
Nowości przy wsparciu inwestycji związanych z ochroną wód przed azotanami
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 19
Rolnik wystąpi o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji mającej na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami. Jakie wsparcie może pozyskać na (...)  »
Zakup nieruchomości sfinansowany z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 19
Przedsięwzięcie dotyczy inwestycji początkowej i ma być dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, działanie Ścieżka SMART. Nieruchomość, której zakup ma być częściowo (...)  »
Możliwość obniżenia wpłaty na PFRON przez oddział firmy
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 18
Firma dokonuje zakupów u podmiotu uprawnionego do wystawienia informacji o obniżeniu wpłat na PFRON. Zakupiona zostanie usługa dla oddziału posiadającego NIP odrębny od NIP wnioskodawcy, (...)  »
Zawieszenie działalności gospodarczej w lutym
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 18
Z powodu braku zleceń z początkiem lutego br. dokonałem zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Pod koniec miesiąca otrzymałem kilka zamówień i 1 marca br. wznowiłem funkcjonowanie (...)  »
Wsparcie na szkolenie w zakresie obsługi zakupionej maszyny
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 18
Nasza firma zakupi nową maszynę. Pracownik, który będzie skierowany do jej obsługi, musi przejść specjalne przeszkolenie. Czy istnieje możliwość uzyskania jakiegoś wsparcia na ten cel? (...)  »
Naliczanie opłaty środowiskowej z tytułu użytkowania samochodu
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 18
W 2022 r. rozpocząłem działalność gospodarczą. W ramach jej wykonywania wykorzystuję samochód osobowy. Czy z tytułu jego użytkowania powinienem odprowadzić opłaty za korzystanie ze środowiska? (...)  »
Odpowiedzialność wspólnika bez prawa reprezentacji za zaległości podatkowe spółki
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 17
Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Ma ona zaległości wobec urzędu skarbowego w zapłacie podatku VAT. Czy US może dochodzić ode mnie spłaty tych zaległości w sytuacji, (...)  »
Przekazanie przedsiębiorstwa spółki cywilnej małżonkowi będącemu jednocześnie jednym ze wspólników
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 17
Jesteśmy z mężem wspólnikami spółki cywilnej. Zamierzam się wycofać ze spółki. Przed likwidacją chcielibyśmy, aby mąż przejął przedsiębiorstwo i indywidualnie kontynuował działalność. Czy jest to (...)  »
Ekwiwalent za pranie odzieży nie zawsze bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 11
Pracownicy świadczą usługi konserwatorskie pieców i kotłów. Z tego tytułu otrzymują nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i (...)  »
ZUS zleceniobiorcy otrzymującego rentę socjalną
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 11
Od 1 kwietnia br. zawrę umowę zlecenia z 24-letnią kobietą pobierającą rentę socjalną. Czy prawo do tego świadczenia będzie mnie zwalniało ze zgłoszenia jej do (...)  »
Sumowanie wypłat dla potrzeb naliczenia składek na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 11
Od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy nie opłacamy składek na FP i FS. Wypłacamy im bowiem wynagrodzenie miesięczne w kwocie niższej od (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS osoby zatrudnionej w celu nauki zawodu
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 11
Z tytułu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej w marcu 2023 r. zgłosiliśmy pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Czy jest (...)  »
Zaświadczenie w czasie postępowania podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 10
W urzędzie skarbowym toczy się wobec mnie postępowanie podatkowe dotyczące ustalenia zobowiązania w VAT. Muszę tymczasem uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Czy urząd skarbowy (...)  »
Zaliczenie nadpłaty podatku dochodowego na poczet VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 10
W PIT-36L za 2022 r. wykazałem nadpłatę podatku dochodowego. Zależy mi na zaliczeniu jej na poczet VAT. Co muszę zrobić, aby urząd skarbowy dokonał takiego (...)  »
Termin przedłożenia dowodów w sprawie podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 10
Urząd skarbowy wszczął wobec mnie postępowanie podatkowe w zakresie PIT. Otrzymałem wezwanie do przedłożenia w ciągu 5 dni podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie (...)  »
Umorzenie z urzędu kilkuzłotowego podatku
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 10
Mąż i ja złożyliśmy wspólny PIT-37 za 2022 r. Wykazaliśmy w nim podatek do zapłaty w wysokości 8 zł. Czy trzeba uiścić taką kwotę, czy (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w trakcie przerwanego macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 9
Pracownica pobiera zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego. Z uwagi na chorobę dziecka i jego pobyt w szpitalu zmuszona jest przerwać ten urlop. Zamiast z (...)  »
Wyższa dieta za podróż służbową a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 8
Za odbyte krajowe podróże służbowe firma wypłaca pracownikom diety w kwocie 60 zł. Taką stawkę wprowadziliśmy od 1 marca 2023 r. Czy diety w takiej (...)  »
Informacja do ZUS o zwolnieniu z opłacania składek na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 8
Osoba prowadząca działalność gospodarczą ukończy w kwietniu br. wiek zwalniający ją z obowiązku opłacania za siebie składek na FP i FS. Czy powinna w związku (...)  »
Raporty ZUS za osobę pracującą na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 8
Od 1 lutego 2023 r. pracownica korzysta z urlopu wychowawczego. Jednocześnie została zatrudniona w naszej firmie na część etatu. Jakie powinniśmy w takim przypadku sporządzać (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 8
Nowo zatrudniony pracownik złożył u pracodawcy wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny swojej konkubiny oraz ich 2-letniego dziecka. Osoby te wspólnie mieszkają. (...)  »
Wypłata odprawy emerytalnej po osiągnięciu wieku emerytalnego po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 7
Pracodawca rozwiąże umowę o pracę z pracownikiem, który przebywa na świadczeniu przedemerytalnym od września 2022 r. (bez wypowiedzenia, na podstawie art. 53 K.p.). W maju (...)  »
Zgoda pracownika na potrącenie a wysokość kwoty wolnej przy potrąceniach obligatoryjnych
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 7
Pracownik ma zajęte wynagrodzenie za pracę na poczet należności niealimentacyjnych. Zajęcia dokonał komornik. Przy dokonywaniu potrąceń zostawiamy pracownikowi kwotę wolną od potrąceń w wysokości wynagrodzenia (...)  »
Sprzedaż dla osoby prywatnej
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 6
Świadczę usługi budowlane dla podmiotów gospodarczych oraz dla osób prywatnych. Sprzedaż dla osób prywatnych ewidencjonuję w kasie on-line. Czy postępuję prawidłowo w przypadku żądania wystawienia (...)  »
Zmiana metody amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 5
W styczniu br. na potrzeby swojej jednoosobowej firmy kupiłem urządzenie specjalistyczne, które w tym samym miesiącu wprowadziłem do ewidencji środków trwałych, a od lutego rozpocząłem (...)  »
Notariusz może odmówić sporządzenia aktu notarialnego
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 23
Notariusz, do którego zwróciłem się z prośbą o sporządzenie projektu umowy (aktu notarialnego), poinformował mnie, że porozumienie, które chcę podpisać z kontrahentem, nie jest zgodne (...)  »
Nałożenie na właściciela opłaty adiacenckiej po wybudowaniu drogi
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 23
Od prawie 20 lat jestem właścicielem domu, do którego od samego początku prowadziła droga szutrowa. Gmina, która jest właścicielem drogi, postanowiła ją zmodernizować, m.in. wykonać (...)  »
Nieodpłatne zniesienie współwłasności
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 23
Razem z siostrą jesteśmy współwłaścicielami mieszkania, które przed laty podarował nam nasz ojciec. Podjęliśmy decyzję o zniesieniu współwłasności w taki sposób, aby to siostra stała (...)  »
Czynniki decydujące o wysokości zadośćuczynienia za krzywdę
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 23
Rowerzysta potrącił mnie, przejeżdżając na przejściu dla pieszych. Doznałam poważnego skręcenia kostki. Sprawca przyznał się do winy i został ukarany. Czy to prawda, że mogę (...)  »
Uznanie zapisobiercy testamentowego za spadkobiercę
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 23
W testamencie partner uczynił na moją rzecz zapis testamentowy, którego przedmiotem jest mieszkanie. Do spadku powołał dwoje swoich dzieci. Po śmierci okazało się, że poza (...)  »
Pierwszy urlop dodatkowy niepełnosprawnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 21
Pracownik jest zatrudniony w naszej firmie od 2017 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2022 r. stał się niezdolny do pracy z powodu choroby (...)  »
Zarobkowanie na wcześniejszej emeryturze
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 21
Świadczeniobiorcy, którzy zamierzają w trakcie pobierania emerytury wcześniejszej osiągać dodatkowe przychody, powinni zwrócić uwagę na obowiązujące w tym zakresie przepisy dotyczące zasad zawieszalności takiego świadczenia. (...)  »
Ujęcie w VAT i księgach sprzedaży poleasingowego samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 20
Podatnik na podstawie umowy leasingu operacyjnego wykorzystuje do działalności samochód osobowy. Od wydatków związanych z tym pojazdem odlicza 50% VAT. Po zakończeniu leasingu zamierza ten (...)  »
Dotacja na wdrożenie innowacji w FENG
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 19
Przedsiębiorca (MŚP) wystąpi o dofinansowanie nowej inwestycji w zakresie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (działanie Ścieżka SMART). Jaka jest minimalna i maksymalna wartość kosztów (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.