Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Porady eksperta
Zwrot pieniędzy na skutek błędnego przelewu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 23
Pod koniec ubiegłego roku musiałam zrobić wiele przelewów. Z roztargnienia jeden z nich został wykonany na niewłaściwe konto, które miałam zdefiniowane w swojej liście odbiorców. (...)  »
Obliczanie terminów przy czynnościach prawnych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 23
Niedługo będę podpisywać umowę. W projekcie porozumienia znajduje się wiele zapisów dotyczących wykonywania obowiązków przez strony umowy, w określonych terminach. Nie ma natomiast informacji, w (...)  »
Wniosek albo pozew w sprawie separacji
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 23
Podjęłam decyzję o wniesieniu do sądu sprawy o separację. Nie wiem, czy mąż wyrazi na to zgodę. Czy prawdą jest, że separacja może zostać orzeczona (...)  »
Obdarowany może zostać zobowiązany do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 23
Mój ojciec zaproponował mi, że podpisze ze mną umowę darowizny mieszkania. Jednocześnie wymaga ode mnie, abym zaangażował się w działania charytatywne. Czy można zobowiązywać osobę (...)  »
Obowiązek rozbiórki obiektu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 23
W moim sąsiedztwie znajduje się bardzo zaniedbany budynek. Przed wieloma laty sąsiad rozpoczął budowę, której nie udało mu się ukończyć. Obiekt niszczeje, teren jest nieogrodzony. (...)  »
Świadczenie usług budowlanych na terenie UE a limit zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 21
Rozpoczynam działalność, w ramach której będę świadczył usługi budowlane m.in. dla firmy szwedzkiej (w Szwecji). Chcę korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Czy do limitu (...)  »
Ujęcie księgowe i rozliczenie dla celów VAT zwrotu w styczniu 2021 r. towaru sprzedanego w grudniu 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 20
W styczniu 2021 r. w wyniku reklamacji otrzymałem zwrot sprzedanego towaru. Jego sprzedaży dokonano w grudniu 2020 r. na rzecz innej firmy, co udokumentowałem fakturą. (...)  »
Bezzwrotna subwencja PFR dla mikroprzedsiębiorcy w nowym rozdaniu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 19
Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo w branży, która szczególnie została dotknięta pandemią COVID-19 i otrzymałem wsparcie finansowe z Tarczy Finansowej PFR 1.0. Jaki spadek przychodu muszę odnotować, by (...)  »
Wydłużony termin na składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 19
Spółka skorzystała z subwencji finansowej PFR, którą wydatkowała na utrzymanie prowadzenia działalności. Ponieważ wykorzystała w całości subwencję i odnotowuje spadek obrotów o co najmniej 30%, (...)  »
Logo firmy na silosie a opłata reklamowa
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 18
Firma na swoim terenie posiada silos (suszarnię zbóż). Na obiekcie tym umieszczone jest duże logo firmy, które widoczne jest z drogi. Czy należy z tego (...)  »
Ważność umowy, gdy naruszono zasady prowadzenia spraw spółki
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 17
Jestem kontrahentem spółki jawnej. Umowę za spółkę podpisał jeden ze wspólników, który był uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Umowa jest realizowana etapami zgodnie z ustaleniami. (...)  »
Kiedy spółka z o.o. jest jednoosobowa?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 17
W spółce z o.o. jedyny udziałowiec zamierza sprzedać część udziałów swojemu synowi. Czy po sprzedaży można traktować spółkę jako dwuosobową? W pytaniu nie sprecyzowano, na (...)  »
Opłata od środków spożywczych w księgach rachunkowych podmiotu zobowiązanego do jej zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 13
Jesteśmy jednostką zobowiązaną do uiszczania tzw. opłaty cukrowej. Jak powinniśmy ująć w księgach rachunkowych taką opłatę? (…) Do ustawy z dnia 11 września 2015 r. (...)  »
Podstawa prawna ujęcia w nocie podatkowej odpisów amortyzacyjnych leasingowanych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 13
Jednostka wykorzystuje w swojej działalności środki trwałe na podstawie umowy leasingu finansowego dla celów bilansowych i operacyjnego dla celów podatkowych. Jaki przepis powinna podać w (...)  »
Bez miesięcznego ograniczenia dla składki wypadkowej menedżera
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 11
Osobę wykonującą od 2 stycznia 2021 r. kontrakt menedżerski zgłosiliśmy w ZUS do ubezpieczeń społecznych (w tym dobrowolnego chorobowego) oraz zdrowotnego. Będziemy wypłacać menedżerowi miesięcznie (...)  »
Składka na FGŚP jest należna także od wynagrodzenia w kwocie niższej niż minimalne
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 11
W styczniu br. zatrudniłam osobę na podstawie umowy o pracę (w niepełnym wymiarze czasu pracy). Zgłosiłam ją z tego tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (...)  »
ZUS od dofinansowania pracodawcy do półkolonii dzieci pracowników w okresie ferii
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 11
Od 11 do 15 stycznia 2021 r. dzieci (z klas 1-3) naszych pracowników uczęszczały na półkolonię zorganizowaną im przez szkołę. Każdemu pracownikowi, którego dziecko uczestniczyło (...)  »
Składki od ekwiwalentu pieniężnego przekazanego pracownikom za pranie
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 11
Wypłacamy pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w wysokości 3 zł za pełny przepracowany tydzień. Gdy pracownik w danym tygodniu zachoruje bądź przebywa na urlopie, (...)  »
Pełnomocnik na wizycie umówionej on-line
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 10
Złożyłem wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach. Zależy mi na jak najszybszym jego uzyskaniu. Chciałbym więc odebrać je w urzędzie skarbowym. Czy po odbiór zaświadczenia (...)  »
Gdy emeryt przed śmiercią zdążył pobrać świadczenie za cały miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 9
Na początku stycznia 2021 r. zmarł mój mąż, który był uprawniony do emerytury. Świadczenie to było mu zawsze wypłacane do 5. dnia każdego miesiąca, dlatego (...)  »
Zgłoszenie do małego ZUS a objęcie ubezpieczeniem chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 8
Od 1 stycznia 2021 r. wznowiłem prowadzenie działalności gospodarczej, którą zawiesiłem we wrześniu 2020 r. Mój przychód z działalności w 2020 r. nie przekroczył 120.000 (...)  »
Ulga na start i preferencyjny ZUS w razie świadczenia usług dla byłego zleceniodawcy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 8
Do końca stycznia 2021 r. jestem zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Od 1 lutego 2021 r. zamierzam założyć własną działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do (...)  »
Świadectwo pracy a nagana
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 7
Pół roku temu na pracownika została nałożona kara nagany, a odpis zawiadomienia o ukaraniu umieszczono w jego aktach osobowych. Pracownik w grudniu 2020 r. wręczył (...)  »
Termin wypłaty ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 7
Pracownik z dniem 31 stycznia 2021 r. rozwiąże umowę o pracę. Ma on niewykorzystanych kilka dni urlopu wypoczynkowego, za który będziemy wypłacali ekwiwalent pieniężny. Jednak (...)  »
Wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 6
Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie VAT możliwe jest wystawienie faktury zaliczkowej na maksymalnie 30 dni przed otrzymaniem płatności. Kiedy w takiej sytuacji powstaje obowiązek (...)  »
Rozliczenie VAT przy imporcie usług pośrednictwa
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 6
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zawarłem umowę z jednym z portali internetowych (z Holandii) na świadczenie usług pozyskiwania klientów do korzystania z pomieszczeń noclegowych w lokalu (...)  »
Zakup mieszkania z przeznaczeniem na wynajem pokoi dla studentów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 6
Prowadzę działalność gospodarczą. Zakupiłem mieszkanie do remontu celem jego wynajmu dla studentów. Jak będzie wyglądało rozliczenie podatku VAT w tym przypadku? Podatnikowi VAT przysługuje prawo (...)  »
Określenie obowiązku podatkowego w VAT
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 6
Firma S ubiega się o dofinansowanie. W tym celu musi złożyć wniosek. Dokumentację wraz z wnioskiem przygotowuje dla niej inna firma X, specjalizująca się w (...)  »
Koszty podatkowe przy dostawie w formule DDP
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 5
Spółka z o.o. zakupiła towar handlowy (stal) od dostawcy z Bahrajnu z warunkami dostawy DDP. Towar został wprowadzony na obszar UE (Holandia). Dostawca dokonał odprawy (...)  »
Koszty zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 4
Zostałem pozwany o zapłatę za roboty budowlane, które w mojej opinii zostały wykonane nienależycie. Zamierzam zlecić prowadzenie sprawy radcy prawnemu albo adwokatowi. Czy istnieją ustawowo (...)  »
Zaskarżenie wyroku zaocznego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 4
Jestem właścicielem restauracji. Aktualna sytuacja epidemiczna osłabiła moją sytuację finansową, przez co nie jestem w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań. Kilka dni temu został mi (...)  »
Kodeksowe wymogi pozwu o zapłatę
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 4
Prowadzę warsztat samochodowy. Klientom wystawiam faktury tytułem wykonanych usług z odroczonym terminem płatności. Niestety jeden z nich przestał regulować zobowiązania. Chciałbym skierować sprawę do sądu. (...)  »
Odnaleziony majątek po zmarłym
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 23
Rok temu zmarł mój ojciec. Razem z bratem odziedziczyłam spadek. Załatwiałam wszelkie formalności w urzędzie skarbowym i skorzystałam ze zwolnienia podatkowego (zawiadomiłam o spadku na (...)  »
Przesłanki zwolnienia z długu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 23
Chciałbym anulować przyjacielowi dług. Jego sytuacja finansowa mocno się pogorszyła, a zadłużenie jest relatywnie niewielkie. W jaki sposób taki skutek osiągnąć, aby formalnie przyjaciel miał (...)  »
Pozew przeciwko wspólnikom spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 23
Podpisałem umowę ze spółką cywilną na wykonanie remontu mieszkania. Wspólnikami tej spółki było dwóch fachowców, którzy mieli wykonywać wspomniane prace. Remont został wykonany, jednak wadliwie (...)  »
Wypłata wynagrodzenia na ręce współmałżonka
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 23
Mąż przestał przekazywać środki ze swojego wynagrodzenia za pracę na nasz wspólny rachunek. Do tej pory zarówno moja, jak i jego pensja wpływała na wspomniane (...)  »
Wygaśnięcie służebności na skutek jej niewykonywania
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 23
Otrzymałem w spadku po ojcu nieruchomość, którą chcę sprzedać. Niedawno odkryłem, że w księdze wieczystej wpisana jest służebność drogi koniecznej, która obciąża moją działkę. Zapis (...)  »
Wykazanie w druku RUD informacji o zawartej umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 21
Nasza firma zajmuje się produkcją drukarek szablonowych, dyspenserów i pieców lutowniczych. W dniu 14 stycznia 2021 r. zawarliśmy umowę o dzieło z osobą fizyczną niebędącą (...)  »
Zgłoszenie zmian w składzie zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 21
W naszej spółce z o.o. jeden z członków zarządu zrezygnował z pełnionej funkcji. W jego miejsce powołana została inna osoba. Przygotowuję teraz papierowy wniosek o (...)  »
Oświadczenie o osiąganym przychodzie a renta socjalna
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 21
Pobieram rentę socjalną. Czy będąc uprawniony do tego świadczenia, mogę pracować na pełny etat? Jeżeli tak, to czy muszę to zgłosić w ZUS? Uprawnieni do (...)  »
Wypłata dodatku stażowego za czas choroby i świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 20
Pracownik urzędu gminy od dwóch miesięcy przebywa na zasiłku chorobowym. Jako pracownik samorządowy ma prawo do dodatku stażowego. Czy wspomniany dodatek przysługuje pracownikowi również za (...)  »
Dotacja dla przedsiębiorców z branż dotkniętych obostrzeniami
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 20
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (branża gastronomiczna), w ramach której zatrudniam dwóch pracowników na umowę o pracę. W związku z panującą pandemią koronawirusa moja firma znacznie (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 19
Spółka z powodu malejących przychodów w związku z COVID-19 chce skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń pracowników z FGŚP w ramach tarczy branżowej. Prowadzi kilka rodzajów działalności (...)  »
Umorzenie pożyczki z PUP w razie śmierci przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 19
Mąż otrzymał pożyczkę z PUP w wysokości 5 tys. zł na utrzymanie działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19. Czy jako spadkobierca mam obowiązek spłacić (...)  »
Nowości w usługach rozwojowych dla przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 19
Przedsiębiorcom udoskonalono dostęp do usług rozwojowych poprzez umożliwienie wnoszenia częściowej odpłatności za szkolenie w formie wynagrodzeń pracowników. Nowe podejście do wnoszenia wkładu własnego w formie (...)  »
Wydatkowanie środków z rachunku ZFRON na zakup maseczek ochronnych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 18
Prowadzę zakład pracy chronionej. Czy ze środków zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych mogę pokryć wydatki na zakup maseczek ochronnych? Zasadniczo koszt zakupu (...)  »
Podmiot zobowiązany do regulowania opłaty cukrowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 18
Wiem, że od nowego roku obowiązuje tzw. opłata cukrowa. Kto ma obowiązek ją naliczać i odprowadzać? Tzw. opłatę cukrową wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw (...)  »
Rejestracja w BDO pomimo braku obowiązku uzyskania wpisu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 18
Złożyłem wniosek o rejestrację w BDO. Uzyskałem numer rejestrowy. Jednak w międzyczasie okazało się, że w przypadku mojej firmy nie zachodzi obowiązek rejestracji. Czy mogę (...)  »
Korekta deklaracji INTRASTAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 18
Firma w związku z prowadzonym handlem zagranicznym (w ramach Unii Europejskiej) składa deklaracje INTRASTAT. Pracownik upoważniony do składania deklaracji zorientował się, iż w ubiegłym roku (...)  »
Termin i miejsce publikacji informacji o otwarciu ofert
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 18
Firma planuje w tym roku brać udział w przetargach publicznych. Jak wygląda procedura otwarcia ofert w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych? W jakim terminie i (...)  »
Zbycie udziału w spółce jawnej bez obowiązku spółki rozliczenia ze wspólnikiem
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 17
W naszej spółce jawnej doszło do zamiany wspólnika z dniem 1 stycznia 2021 r. Stało się to na podstawie umowy zawartej między byłym już wspólnikiem (...)  »
Obniżenie kapitału zakładowego w celu zasilenia kapitału zapasowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 17
Nasza spółka z o.o. planuje obniżyć kapitał zakładowy. W jego ramach zmniejszona ma zostać wartość nominalna udziałów. Za zgodą wspólników obniżenie zostanie dokonane bez wypłat (...)  »
Jak zmienić metodę wyceny rozchodu zapasów?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 13
Od nowego roku obrotowego, tj. 1 stycznia 2021 r., zmieniliśmy metodę wyceny rozchodu zapasów towarów z FIFO na średnią ważoną. Czy w związku z tym (...)  »
Udokumentowanie zakupu produktów od rolnika ryczałtowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 11
Zakupiłem do dalszej sprzedaży warzywa i kiszonki od rolnika ryczałtowego. Czy w takiej sytuacji powinienem wystawić fakturę VAT RR? W przypadku zakupu produktów rolnych od (...)  »
Limit zwolnienia z kas przy nieodpłatnym przekazaniu prezentów
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 11
Prowadzę działalność gospodarczą. Z uwagi na nieprzekroczenie limitu 20.000 zł nie ewidencjonuję sprzedaży w kasie fiskalnej. W grudniu 2020 r. przekazałem kontrahentom prezenty świąteczne. Czy (...)  »
Przekroczenie limitu sprzedaży a świadczenie usług zwolnionych z VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 11
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie jestem podatnikiem VAT czynnym. Świadczę wyłącznie usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o (...)  »
Przeliczenie waluty na fakturze za usługę transportu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 11
W dniu 7 grudnia 2020 r. wystawiłem fakturę w euro za wykonaną w dniu 4 grudnia 2020 r. usługę transportu dla polskiego kontrahenta. Po jakim (...)  »
Przedawnienie odsetek od zaległości podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 10
Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. przedawnił się z upływem 2020 r. Czy przedawniły się również odsetki za zwłokę należne od tej zaległości (...)  »
Pełnomocnictwo szczególne dla członka rodziny podatnika
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 10
Mój ojciec złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Mam je za niego odebrać w urzędzie skarbowym. Ojciec wystawił mi pełnomocnictwo szczególne do (...)  »
Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 10
Urząd skarbowy wszczął postępowanie egzekucyjne wobec spółki z o.o. posiadającej zaległości z tytułu VAT. Doszło do zajęcia jej rachunku rozliczeniowego. Czy spółce z o.o. przysługuje (...)  »
Decyzja o odpowiedzialności rozwiedzionego małżonka
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 10
Jestem z mężem po rozwodzie. W czasie trwania małżeństwa mieliśmy wspólność majątkową. Były mąż prowadzi działalność gospodarczą i posiada zaległości podatkowe. Niektóre z nich powstały (...)  »
NIP dla oddziału zagranicznej firmy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 10
Przedsiębiorca zagraniczny zamierza otworzyć oddział w Polsce. Przedsiębiorca ten jest podatnikiem VAT oraz CIT i ma nadany NIP. Polski oddział będzie płatnikiem podatku dochodowego od (...)  »
Limit 182 dni okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 9
Na 31 grudnia 2020 r. pobrałem zasiłek chorobowy łącznie za 130 dni. Od 1 stycznia 2021 r. nadal jestem niezdolny do pracy. Czy od 1 (...)  »
Dodatek pielęgnacyjny a data urodzenia
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 9
Pobieram emeryturę. W połowie lutego 2021 r. ukończę 75 lat. Czy ZUS przyznając mi dodatek pielęgnacyjny za luty 2021 r. ustali jego wysokość proporcjonalnie za (...)  »
Zgłoszenie w ZUS po zakończeniu ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 8
Od połowy lipca 2020 r. prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG i korzystam z ulgi na start. Od kiedy powinienem zgłosić się do ubezpieczeń (...)  »
Przerwa w zatrudnieniu przedsiębiorcy a rozliczenie jego składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 8
Przedsiębiorca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy do końca grudnia 2020 r. Z tytułu prowadzonej od kilku lat działalności (...)  »
Świadczenia z NFZ w razie braku składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 8
Od 4 stycznia 2021 r. zatrudniłem na podstawie umowy zlecenia osobę, która zawnioskowała o zgłoszenie swojego niepełnoletniego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Od tego dnia zleceniobiorca (...)  »
Ustalanie wysokości dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 7
W zakładzie obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik jest zatrudniony na III zmiany, od poniedziałku do piątku. Pora nocna wyznaczona jest w godzinach od 22 00 (...)  »
Okres wypowiedzenia w stażu zakładowym
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 7
Pracownik był zatrudniony w naszej firmie na podstawie umowy na okres próbny od 15 lipca do 14 października 2020 r., a bezpośrednio potem na podstawie (...)  »
Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 7
Chcemy zatrudnić pracownika, który w 2015 r. był u nas zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny na stanowisku myjkowy. Obecnie ma świadczyć pracę na stanowisku mechanik (...)  »
Odprawa emerytalna dla pracownika ze sfery budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony w gminnym ośrodku pomocy społecznej z końcem grudnia 2020 r. przeszedł na emeryturę. Przysługiwało mu wynagrodzenie minimalne w wysokości 2.600 zł, dodatek stażowy (...)  »
Brak obowiązku opodatkowania VAT dobrowolnych napiwków
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 6
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług restauracyjnych i jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy otrzymywane przez pracowników napiwki od klientów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? W (...)  »
Korygowanie transakcji podlegających MPP
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 6
W październiku 2020 r. dokonaliśmy dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, na kwotę brutto powyżej 15.000 zł. Transakcja została udokumentowana (...)  »
Koszty pracownicze przy niskim wynagrodzeniu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 5
Pod koniec stycznia br. w swojej jednoosobowej firmie zamierzam zatrudnić nową pracownicę. Ponieważ zostanie ona zatrudniona na 1/3 etatu, to może się zdarzyć tak, że (...)  »
Rozliczenie darowizny środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 5
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gastronomiczną zmuszony został do ograniczenia tej działalności wynikającego z obostrzeń branżowych związanych z epidemią COVID-19. Ponieważ nie ma szans (...)  »
Immisje, czyli zakłócenia w korzystaniu z nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 23
Kilka tygodni temu na sąsiedniej działce przeprowadzono prace związane z budową oczyszczalni przydomowej. Przy granicy z moją nieruchomością został utworzony nasyp. Spowodował on, że woda, (...)  »
Trzy warianty wyboru nazwiska dla małżonka
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 23
W połowie roku planuję zawrzeć związek małżeński. Chciałabym dowiedzieć się, czy po ślubie będę musiała nosić nazwisko męża. Czy mam w tym zakresie jakiś wybór? (...)  »
Ubezpieczenie przedsiębiorcy pobierającego stypendium doktoranckie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 21
Od 1 października 2020 r. kształcę się w szkole doktorskiej i pobieram z tego tytułu stypendium doktoranckie. Od 1 lutego 2021 r. chcę rozpocząć prowadzenie (...)  »
Zwrot VAT na rachunek bankowy przy braku sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 21
Podatnik w grudniu 2020 r. rozpoczął działalność gospodarczą i zarejestrował się do VAT. W tym samym miesiącu dokonał zakupu środka trwałego (samochód ciężarowy). W grudniu (...)  »
Skutki podatkowe umorzenia mikropożyczki
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 21
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników kilka miesięcy temu otrzymał z Funduszu Pracy mikropożyczkę w kwocie 5.000 zł, o której mowa w art. 15zzd specustawy (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy zatrudnionego w innej firmie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 20
Od 1 lutego 2021 r. zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia z osobą, która w innym podmiocie jest dodatkowo zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Firma, w (...)  »
Wynagrodzenia męża i dzieci w rozliczeniu podatkowo-składkowym
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 20
W jednoosobowej działalności gospodarczej chcę zatrudnić męża i syna (w wieku powyżej 26 lat) na umowę o pracę. Jak należy obliczać obciążenia podatkowo-składkowe od ich (...)  »
Status przedsiębiorcy na potrzeby dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 19
Prowadzę działalność o kodzie PKD, która uprawnia mnie do ubiegania się o dotację z PUP w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów (...)  »
Środki na rehabilitację zdrowotną
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 19
Niepubliczny podmiot leczniczy chce pozyskać środki EFS na rehabilitację dróg oddechowych dla osób, które przebyły COVID-19. Projekt ma być skierowany do osób pracujących z województwa (...)  »
Subwencja PFR i dokumenty uprawniające do reprezentowania
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 19
Wniosek o subwencję PFR podpisał prezes zarządu spółki z o.o. W KRS znajduje się zapis: nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu - zarząd, sposób reprezentacji (...)  »
Likwidacja działalności bez zarządcy sukcesyjnego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 18
Czy po śmierci właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej można zamknąć firmę bez powoływania zarządcy sukcesyjnego? Złożyłam do US zgłoszenie o kontynuowaniu prowadzenia działalności, żeby móc wyprzedać (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.