Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Porady eksperta
Przedmioty zwykłego urządzenia domowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 23
W moim małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa. Majątek, który posiadamy, zgromadziliśmy dzięki naszym wynagrodzeniom, darowiznom od rodziny, a także w związku z nabyciem spadku. Posiadamy w (...)  »
Zakończenie postępowania odwoławczego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 23
Złożyłem wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki, której jestem właścicielem. Wójt wydał decyzję odmowną. Nie zgadzam się z uzasadnieniem. Zamierzam wnieść odwołanie. (...)  »
Zarządca sądowy dla nieruchomości wspólnej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 23
Jestem współwłaścicielem nieruchomości lokalowej. Z lokalu korzysta drugi współwłaściciel. Chciałbym, aby lokal został wynajęty, a czynsz z tego tytułu był rozdzielony między współwłaścicieli. Niestety, nie (...)  »
Niegodność dziedziczenia
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 23
Kilka tygodni temu zmarła moja mama. Pozostawiła ona testament, w którym większą część spadku przekazała mojemu bratu, który z nią mieszkał. Natomiast ja oraz siostra (...)  »
Długi i ciężary a podstawa opodatkowania darowizny
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 23
Od wielu lat dysponuję działką na podstawie umowy użyczenia. Z umowy, którą zawarłem z właścicielem wynika, że mam prawo do zabudowy działki. Na działce wybudowałem (...)  »
Rozliczenie dochodu przy działalności w Polsce i Niemczech
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 21
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech. W Niemczech posiada sklep z polskimi towarami i tam się rozlicza. Czy sprzedaż na terytorium Niemiec (...)  »
Skutki wystawienia faktury do paragonu bez NIP
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 21
W lipcu 2021 r. rozpocząłem prowadzenie działalności. Zatrudniony w firmie pracownik w dniu 20 lipca 2021 r. dokonał sprzedaży towaru dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności (...)  »
Hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 20
Wynik finansowy spółki z o.o. za 2020 r. zakończył się zyskiem. Zgodnie z uchwałą wspólników podjętą w 2021 r. mamy go przekazać na kapitał zapasowy. (...)  »
Wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w razie adopcji dzieci
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 20
Pracownica poinformowała pracodawcę, że adoptuje jednocześnie dwoje dzieci w wieku 5 i 8 lat. 1) Ile w takiej sytuacji będzie jej przysługiwało urlopu na warunkach (...)  »
Dofinansowanie kursów programowania w projekcie outplacementowym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 19
Instytucja szkoleniowa z siedzibą w województwie łódzkim chce pozyskać środki EFS na projekt outplacemetowy z regionalnego programu operacyjnego. Elementem projektu mają być m.in. kursy zawodowe (...)  »
Łączenie zwolnienia z podatku dochodowego i z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 19
Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu. Kosztami kwalifikowalnymi tej inwestycji są m.in. koszty budowy budynków (...)  »
Wyłączenie obowiązku w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 19
Pracownik ma być oddelegowany na terytorium Polski do wykonania montażu. Pracodawca delegujący ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim i zawarł umowę z przedsiębiorcą z (...)  »
Forma zabezpieczenia przy rejestracji w systemie e-TOLL
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 18
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabyłem samochód dostawczy. Zamierzam go zarejestrować w systemie e-TOLL. Czy zabezpieczenie umowy można wnieść przelewem? TAK. Do wniesienia zabezpieczenia zobowiązany (...)  »
Sprawdzanie paszportów covidowych podczas organizacji koncertu plenerowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 18
Zajmuję się organizacją koncertów. Wiem, że obowiązuje limit w zakresie liczby uczestników koncertów w plenerze. Jednak nie uwzględnia się w nim osób zaszczepionych. Czy jako (...)  »
Odpowiedzialność członków rady dyrektorów PSA
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 17
Zastanawiam się nad objęciem funkcji dyrektora wykonawczego w radzie dyrektorów prostej spółki akcyjnej. Czy pełnienie tej funkcji łączy się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za długi (...)  »
Każdy wspólnik może zdalnie brać udział w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 17
Posiadam udziały w spółce z o.o. W regulaminie szczegółowych zasad udziału w zgromadzeniu zdalnym dopuszczono, aby każdy wspólnik mógł uczestniczyć w zgromadzeniu zdalnie. Czy takie (...)  »
Osoby uprawnione do podpisania sprawozdania spółki z o.o. po zmianie w składzie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 13
Wspólnicy spółki z o.o. przekazali aktem notarialnym w listopadzie 2020 r. udziały w spółce swoim małżonkom. W 2021 r. dokonano odpowiedniego wpisu do KRS. Kto (...)  »
Czy spółka, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, może później sporządzić sprawozdanie finansowe?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 13
W naszej spółce rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy i obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Czy w odniesieniu (...)  »
Ustalenie ceny nabycia poszczególnych towarów zakupionych w pakiecie
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 13
Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową. W tym celu nabywa towary m.in. w formie pakietów zawierających 2 lub 3 różne produkty. Cena zakupu na fakturze (...)  »
Podstawa zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 11
Pracownik I część urlopu ojcowskiego (7 dni) na jego dziecko urodzone w lipcu 2020 r. wykorzystał w styczniu 2021 r. Następnie w czerwcu 2021 r. (...)  »
Okres orzeczonej niezdolności do pracy za granicą
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 11
Pracownik miał wypadek w Niemczech i tam trafił do szpitala. Po powrocie do Polski otrzymał zaświadczenie lekarskie, ale zostało ono wystawione na bieżąco, więc obejmowało (...)  »
Rozliczenie świadczenia przedemerytalnego związane z okresem jego pobierania
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 11
Chcę zatrudnić od sierpnia 2021 r. na umowę o pracę osobę, która od maja 2021 r. jest uprawniona do świadczenia przedemerytalnego. Czy fakt ten będę (...)  »
Zaległości podatkowe w KRS
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 10
Spółka z o.o. ma zaległości podatkowe z tytułu VAT. Urząd skarbowy wszczął postępowanie egzekucyjne, a kiedy po dwóch miesiącach nie udało się ściągnąć zaległości podatkowych, (...)  »
Tłumaczenia obcojęzycznych dokumentów
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 10
Zostałem zobligowany przez urząd skarbowy, w toku prowadzonego postępowania podatkowego, do przedłożenia tłumaczeń dokumentów sporządzonych w języku włoskim związanych z moimi rozliczeniami podatkowymi. Czy muszę (...)  »
Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 10
Urząd skarbowy wydał decyzję w sprawie określenia zobowiązania z tytułu podatku PIT za 2018 r. Nie zgadzam się z tym rozstrzygnięciem i zamierzam odwołać się (...)  »
Zapłata podatku po otrzymaniu upomnienia
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 10
Otrzymałem z urzędu skarbowego upomnienie do zapłaty podatku wykazanego w PIT-36 za 2020 r. Na uregulowanie zaległości podatkowej mam 7 dni. Czy przy obliczaniu tego (...)  »
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 10
Wniosłem do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na decyzję określającą wysokość podatku VAT. Otrzymałem wezwanie do zapłaty wpisu w wysokości ponad 4.000 zł. Czy na tym (...)  »
Przeliczenie emerytury
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 9
Pobieram emeryturę obliczoną według starych zasad. Dodatkowo zarabiam bez ograniczeń. Kwoty uzyskiwane z tytułu zatrudnienia nie są małe. Do tej pory przeliczałem emeryturę tylko z (...)  »
Składka na FGŚP za zatrudnioną w firmie synową
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 8
Z działalności gospodarczej opłacam za siebie wszystkie składki do ZUS na ogólnych zasadach. Od sierpnia 2021 r. przy jej prowadzeniu będzie mi pomagać synowa. W (...)  »
Komornik nie może korzystać z ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 8
Biuro rachunkowe chciało zgłosić komornika sądowego w ZUS jako osobę korzystającą z ulgi na start. ZUS stwierdził jednak, że komornik, mimo że opłaca za siebie (...)  »
Kod w ZUS ZWUA w razie rozwiązania umowy przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 8
Z dniem 31 lipca 2021 r. pracownik rozwiąże z naszym zakładem umowę o pracę za wypowiedzeniem (będzie to ostatni dzień zatrudnienia), na podstawie art. 30 (...)  »
Raporty ZUS za pracownicę na urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 8
Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim od 29 lipca 2021 r. Nasz zakład pracy nie jest uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, więc zasiłek macierzyński (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS emeryta świadczącego dwa zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 8
Od kilku miesięcy osoba mająca ustalone prawo do emerytury wykonuje w mojej firmie umowę zlecenia. Zgłosiłem ją z tego tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (...)  »
Potrącenia niealimentacyjne w miesiącu, w którym pracownik chorował
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 7
Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. W lipcu 2021 r. pracownik przepracował tylko część miesiąca, a przez resztę był niezdolny do (...)  »
Praca w niedzielę w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 7
Pracownik wykonuje pracę w systemie równoważnym przewidującym przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin (pilnowanie mienia). Obowiązują go przy tym jednomiesięczne okresy rozliczeniowe. Pracownik (...)  »
VAT od przekazania na cele osobiste auta wykupionego z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 6
Na cele działalności gospodarczej planuję wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy. Z uwagi na to, iż samochód będzie wykorzystywany do celów mieszanych, z faktur za (...)  »
Rozliczenie kosztów utrzymania miejsc postojowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 5
Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności kupiła lokale niemieszkalne z miejscami postojowymi. W miejscach tych parkowane są samochody osobowe stanowiące jej własność wykorzystywane do (...)  »
Brak świadczenia pracy a stosowanie kosztów pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 5
Pracownik w maju br. nie przepracował ani jednego dnia - była to nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna. 19 maja 2021 r. z pracownikiem tym została rozwiązana umowa (...)  »
Koszty wyżywienia i noclegów pracowników mobilnych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 5
Spółka jawna świadczy usługi budowlane. Na potrzeby ich realizacji zatrudnia pracowników budowlanych, którzy jako miejsce wykonywania pracy mają w umowie określony teren całego kraju. Dla (...)  »
Dotacje na inwestycje z Funduszu Polski Ład
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 4
Na realizację zadań inwestycyjnych jednostka samorządu terytorialnego chce pozyskać wsparcie z rządowych pieniędzy w ramach Polskiego Ładu. Jakie inwestycje podlegają wsparciu? Czy trzeba mieć wkład (...)  »
Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia innowacji
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego planuje wdrożyć u siebie innowacje poprzez wykorzystanie nowych technologii. Jakie wsparcie może pozyskać z funduszy europejskich, nie przygotowując wniosku o dofinansowanie realizacji (...)  »
Tryb i sposób składania wniosków o dotację
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 4
Gmina jest zainteresowana ubieganiem się o dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. W jakich terminach może złożyć wniosek o dofinansowanie? Wnioski o (...)  »
Promesa wystawiona przez BGK podstawą uruchomienia postępowania zakupowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 4
Podmiot zamierza skorzystać z dofinansowania na inwestycję mającą na celu przeciwdziałanie COVID-19 z programu Polski Ład. Kto jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie z (...)  »
Ryzyko jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 23
Skręciłem poważnie kostkę na basenie. Poślizgnąłem się wchodząc do wody. Z uwagi na mocno wzruszoną wodę nie zauważyłem pochyłego zjazdu, który znajdował się obok schodów. (...)  »
Forma i skutki zastrzeżenia prawa własności
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 23
W związku z budową domu postanowiłem zakupić materiał potrzebny do wykonania pierwszego etapu prac. W projekcie umowy sprzedaży, którą otrzymałem z hurtowni, widnieje zapis, w (...)  »
Sprawa o zapłatę a wadliwe wykonanie robót
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 23
Zleciłem firmie wykonanie mebli kuchennych. Zawarłem stosowną umowę. Prace odebrałem, zgłosiłem pewne zastrzeżenia. Firma dokonała poprawek i wystawiła mi fakturę. W międzyczasie ujawniły się nowe (...)  »
Brak wydziedziczenia i brak prawa do zachowku
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 23
Kilka miesięcy temu zmarła moja mama. Jestem jedynym spadkobiercą - spadek mama przekazała mi w testamencie. Mama miała jeszcze drugie dziecko, z którym od lat (...)  »
Sankcja za naruszenie warunków nabycia nieruchomości z bonifikatą
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 23
Parę lat temu wykupiłem od gminy lokal mieszkalny. Skorzystałem wówczas z dużej bonifikaty. Jestem świadom, że jednym z warunków bonifikaty był zakaz dalszej sprzedaży lokalu (...)  »
Wynagrodzenie pracownika na druku ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 21
Kilka dni temu zmarła 50-letnia pracownica, zatrudniona od ponad 6 lat w mojej firmie. Gromadzę dokumentację niezbędną do ustalenia prawa do renty rodzinnej i jej (...)  »
Sporządzenie faktury VAT RR
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 21
Prowadzę sklep spożywczy. Warzywa do sprzedaży chcę nabywać od rolników ryczałtowych. Czy nabywając produkty rolne od rolników, powinienem wystawiać faktury VAT RR? Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu (...)  »
Podstawa wygaśnięcia stosunku pracy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 21
Niespodziewanie zmarł pracownik naszej firmy. Żona tego pracownika wystąpiła z wnioskiem o wydanie jej świadectwa pracy po nim. Jaką podstawę prawną i tryb ustania zatrudnienia (...)  »
Dopłaty do żłobków i przedszkoli dzieci w rozliczeniach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 20
Firma podjęła uchwałę, zgodnie z którą od września br. będzie dopłacać pracownikom do kosztów pobytu ich dzieci w przedszkolach i żłobkach miejskich oraz prywatnych placówkach (...)  »
Podatkowo-składkowe rozliczenie dowozu zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 20
Spółka z o.o. skupująca płody rolne w swojej sortowni zatrudnia zleceniobiorców. Większość z tych osób (wszystkie w wieku powyżej 26 lat) dojeżdża do miejsca wykonywania (...)  »
Zmiana umowy o zamówienie przy nowej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 19
Przedsiębiorca w ramach projektu realizowanego z regionalnego programu operacyjnego dla województwa zawarł umowę o zamówienie (zasada konkurencyjności). W stosunku do treści oferty, na podstawie której (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i ich rozliczenie w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 19
Spółka realizuje projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków EFS i skorzystała z możliwości zwolnienia ze składek ZUS na podstawie specustawy w sprawie COVID-19. Ponieważ wydatkami kwalifikowalnymi (...)  »
Odpisy z tytułu zużycia środków trwałych zakupionych z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 19
W ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego dla województwa zakupiono środki trwałe, które zostały dofinansowane w 50% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czy przedsiębiorca (osoba (...)  »
Brak stałego meldunku i zgłoszenie zmian w CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 18
Prowadzę własną firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Niestety, muszę wymeldować się ze stałego miejsca zamieszkania, w którym również prowadziłam dotychczas działalność. Nie będę miała (...)  »
Przesłanki zakończenia działalności zarządcy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 18
Mój brat prowadził firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Niedawno zmarł i okazało się, że zgłosił w CEIDG osobę, która ma być zarządcą sukcesyjnym. Jak (...)  »
Relacje między radą nadzorczą a zarządem w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 17
Mam zostać nowym członkiem zarządu spółki z o.o. W spółce są napięte relacje między zarządem a radą nadzorczą. Czy organ nadzoru w świetle przepisów może (...)  »
CIT-15J w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w jawną
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki komandytowej. Jednym ze wspólników jest spółka z o.o. Z dniem 1 maja 2021 r. uzyskaliśmy status podatnika CIT. Planujemy przekształcenie (...)  »
Rozliczenie w księgach faktoringu mieszanego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 13
Zawarliśmy z bankiem umowę faktoringu mieszanego, zgodnie z którą bank wykupuje całą wierzytelność, przejmując ryzyko niewypłacalności dłużnika do 75% całej kwoty należności od kontrahenta. W (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT od usług transportu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 11
W dniu 2 lipca 2021 r. wystawiłem fakturę za wykonaną usługę transportu. Na fakturze jako datę sprzedaży wpisałem 28 czerwca 2021 r. Kiedy w tej (...)  »
Podatek od nieruchomości w podstawie opodatkowania VAT
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 11
Dzierżawię innej firmie nieruchomość. W umowie dzierżawy określono wysokość czynszu. Ponadto wynika z niej, że dzierżawca zobowiązuje się zwrócić wydzierżawiającemu podatek od nieruchomości. Kwotę podatku (...)  »
Zawieszenie działalności a wykreślenie z rejestru podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 11
Od 10 miesięcy mam zawieszoną jednoosobową działalność gospodarczą. Uzyskałem informację, że po 6 miesiącach od zawieszenia działalności z urzędu zostaje się wykreślonym z rejestru podatników (...)  »
Konto spółki cywilnej w NIP-2
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 10
Utworzyłem z braćmi spółkę cywilną. Założyliśmy wspólny rachunek bankowy. Czy należy go zgłosić urzędowi skarbowemu jako konto spółki cywilnej? TAK. Wspólnicy, zakładając wspólny rachunek bankowy (...)  »
Pełnomocnictwo bez opłaty skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 10
Urząd skarbowy wszczął wobec mojej babci postępowanie podatkowe w zakresie określenia wysokości podatku PIT za 2016 r. Mam reprezentować ją w tym postępowaniu. Czy za (...)  »
Okres studiów przy ustalaniu prawa do renty
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 9
Zamierzam ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przed rozpoczęciem aktywności zawodowej ukończyłem 5-letnie studia wyższe. Czy okres ten w całości będzie uwzględniony (...)  »
Odmowa przyjęcia pracy a prawo do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 9
Firma, w której przepracowałem prawie 41 lat, z końcem lipca 2021 r. ulega likwidacji. Mając niespełna 61 lat, nie otrzymam jeszcze emerytury. Słyszałem, że w (...)  »
O zakończeniu umowy o dzieło nie informuje się ZUS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 8
Spółka z o.o. zawarła umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Zamówione dzieło miało zostać wykonane w okresie od 1 kwietnia do 31 (...)  »
Dokumenty ubezpieczeniowe po zawarciu kolejnej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 8
Zawarta z pracownikiem umowa na okres próbny trwała do 30 czerwca 2021 r. W tym samym dniu firma zawarła z nim umowę na czas określony. (...)  »
Opłacanie wyższych składek w razie korzystania z preferencyjnego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Jako przedsiębiorca opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, wynoszącej 30% kwoty minimalnego (...)  »
Przechowywanie kopii prawa jazdy w aktach osobowych pracownika
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 7
Zatrudniamy pracowników na stanowiskach przedstawicieli handlowych, serwisantów i administracyjnych. Przedstawiciele handlowi i serwisanci regularnie przemieszczają się autem służbowym, a pracownicy administracyjni raczej sporadycznie. Czy w (...)  »
Wykonywanie przez niepełnoetatowca pracy w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 7
Zatrudniliśmy na 1/4 etatu pracownika, który ma zasadniczo świadczyć w tygodniu pracę przez 10 godzin. Jednak chcielibyśmy, aby wykonywał on pracę też w sobotę. Będzie (...)  »
Określenie miejsca pracy pracownika budowlanego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 7
Zatrudniamy pracowników na stanowisku monterów konstrukcji stalowych. Świadczą oni pracę w miejscu zlecenia otrzymanego przez pracodawcę, na terenie Polski (w tym w miejscowości siedziby firmy) (...)  »
Korzystanie z urlopu bezpłatnego a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat wystąpił o urlop bezpłatny na okres od 1 października 2020 r. do 30 lipca 2021 r., którego pracodawca mu udzielił. (...)  »
Zawieszenie działalności a sporządzenie spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 6
Osoba fizyczna prowadząca indywidualnie działalność gospodarczą opodatkowaną VAT zawiesiła jej prowadzenie w czerwcu 2021 r. Czy w tej sytuacji powinna sporządzić spis z natury na (...)  »
Moment odliczenia VAT od zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 6
W dniu 25 maja 2021 r. dokonałem wpłaty zaliczki (na towar) w wysokości 800 zł. Tego samego dnia (tj. 25 maja br.) otrzymałem fakturę zaliczkową. (...)  »
Zaliczki ponad zysk a przychód
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 5
Spółka jawna wypłaciła w 2020 r. zaliczki tytułem zysku w kwocie wyższej niż zysk wypracowany. W lutym 2021 r. powstał zysk, który tę różnicę pokrywa. (...)  »
Praca zdalna w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 5
Od lat mieszkam w Wielkiej Brytanii (mam tamtejszy certyfikat rezydencji), planuję jednak powrót do Polski. Pracę będę nadal wykonywał dla brytyjskiego pracodawcy, który nie posiada (...)  »
Abonament za media w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 5
W ramach pakietu zakupiliśmy usługi dostępu do internetu, telewizji i telefonu. W działalności nie korzystamy z telewizji, ale cena za internet i telefon była niższa (...)  »
Brak opłaconej składki chorobowej za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 4
Od kwietnia do czerwca 2021 r. opłacaliśmy za zleceniobiorców składki do ZUS po terminie. Czy z uwagi na wyłączenie tych osób przez ZUS z dobrowolnego (...)  »
Oskładkowanie zlecenia wykonywanego w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 4
Pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim. Zaproponowaliśmy jej, aby w czasie tego urlopu wykonywała u nas umowę zlecenia. Czy od wynagrodzenia wypłacanego pracownicy z umowy zlecenia (...)  »
Prawidłowa data zgłoszenia studenta w ZUS z umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 4
Student, który jest u nas zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, w czasie wakacji lub we wrześniu 2021 r. będzie miał obronę pracy magisterskiej (nie ma (...)  »
ZUS syna wspólnika spółki zatrudnionego w niej jako pracownik
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 4
Od ponad roku prowadzę z bratem działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Podjęliśmy decyzję, że od 1 sierpnia 2021 r. zostanie w niej zatrudniony na (...)  »
Nowe kryterium dochodowe w dodatkach mieszkaniowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 23
Zamierzam ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Mam niskie dochody. Czy prawdą jest, że w ostatnim czasie nastąpiły zmiany w sposobie określania (...)  »
Szkoda wyrządzona przez zwierzę
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 23
Mój pies ugryzł dziecko sąsiada. Uciekł mi z posesji przez niezamkniętą furtkę. Rodzice poszkodowanego dziecka domagają się ode mnie odszkodowania. Dziecko nie poniosło dużych obrażeń, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.