Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 28 listopada 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2023 r., godz. 12:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.11.2023 r.
 • Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
 • Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
poniedziałek - 04.12.2023 r.
 • Czas pracy w 2024 r.
czwartek - 07.12.2023 r.
 • Warunki korzystania z małego ZUS w 2024 r.
 • Funkcjonowanie jednego okienka w KRS od 10 grudnia 2023 r.
poniedziałek - 11.12.2023 r.
 • Ostrożna wycena na dzień bilansowy
 • Co warto wiedzieć o środkach zgromadzonych na subkoncie w ZUS?
30.11.2023 r. (czwartek) mija termin:
złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za październik 2023 r.
przekazanie (drogą elektroniczną) naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych za 2022 r. (w przypadku podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)Uwaga!Planuje (...)
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2023 r.
złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
28.11.2023 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za październik 2023 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
Porady eksperta
pokaż fragmenty artykułów
Palenie papierosów w miejscu publicznym
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 23
Paliłem papierosa przed przystankiem autobusowym. Zostałem pouczony, że nie powinienem tego robić w miejscu publicznym. Dodam, że nie paliłem papierosa tradycyjnego, a e-papierosa. Czy mogło (...)  »
Zgubienie (zniszczenie) tytułu wykonawczego
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 23
Wygrałem sprawę przeciwko mojemu dłużnikowi w związku z brakiem zapłaty za wykonaną usługę. Prawomocne orzeczenie zostało zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Niestety, zgubiłem tytuł wykonawczy. Czy (...)  »
Rodzaj decyzji kończących postępowanie odwoławcze
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 23
Wójt wydał decyzję w sprawie warunków zabudowy, z którą się nie zgadzam. Planuję wnieść odwołanie. W jaki sposób sprawa odwoławcza może zostać rozstrzygnięta? Czy organ (...)  »
Grzywnę powinien zapłacić ukarany
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 23
Mój bliski znajomy został ukarany wysoką grzywną. Przyznał się do popełnienia czynu, przeprosił pokrzywdzonego. Jego sytuacja finansowa jest trudna. Czy osoby trzecie mogą uiścić grzywnę (...)  »
Sądowy zarządca dla nieruchomości wspólnej
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 23
Kuzyn oraz ja jesteśmy współwłaścicielami niewielkiego lokalu. Nie potrafimy dojść do porozumienia co do tego, w jaki sposób należałoby z lokalu korzystać. Chciałbym lokal wydzierżawić, (...)  »
Dane do ustalania podstawy wymiaru zasiłku w zaświadczeniu Z-3
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 21
Pracownik nabył prawo do zasiłku opiekuńczego za kilka dni listopada 2023 r. Wcześniej, tj. w okresie od 27 lutego do 5 marca 2023 r. (przez (...)  »
Wykazanie niskiego pomieszczenia w deklaracji DN-1
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 21
Spółka z o.o. nabyła budynek. Musi zgłosić go do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Czy w deklaracji podatkowej należy wykazać niskie pomieszczenia, takie jak np. strych? (...)  »
Dodatek stażowy w ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 21
Od 1 października 2023 r. w firmie został zmieniony regulamin wynagradzania. Obecnie wypłacany pracownikom dodatek stażowy przysługuje im także za dni, za które otrzymują wynagrodzenie (...)  »
Obowiązki podatnika VAT w związku z likwidacją działalności
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 20
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem podatnikiem VAT czynnym. Sprzedaż dla osób nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. W grudniu 2023 r. zamierzam (...)  »
Wyższe wartości pomocy powodujące obowiązek notyfikacji dla inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 19
Zakład planuje realizację wielomilionowej inwestycji początkowej, która zostanie objęta regionalną pomocą inwestycyjną. Od jakich progów kwotowych istnieje obowiązek indywidualnego zgłoszenia projektu Komisji Europejskiej? Zmiany wprowadzone (...)  »
Zakres pomocy de minimis na transformację w kierunku GOZ
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 19
Przedsiębiorca wystąpi o pomoc de minimis z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na przygotowanie modelu biznesowego funkcjonowania firmy w systemie gospodarki w obiegu zamkniętym (...)  »
Automaty do zbierania odpadów dofinansowane z Funduszu Spójności
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 19
Spółka świadczy usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Wystąpi o dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji punktu (...)  »
Odbiór zużytego sprzętu przy zakupie nowego
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 18
Prowadzę sklep ze sprzętem AGD. W momencie kiedy klient kupuje u mnie np. nową pralkę, ma prawo oddać zużyty sprzęt. Niektórzy klienci chcą oddawać również (...)  »
Wypłata dywidendy a zgłoszenie do KRS
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 17
Spółka akcyjna w ciągu roku wypłaciła dywidendę z zysku zatrzymanego w spółce. Spółka uważa, że w świetle ustawy o rachunkowości obowiązek przekazywania do KRS dotyczy (...)  »
Zyski wypracowane przed przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 17
Przygotowujemy się do przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. Spółka nie ma statusu podatnika CIT. Ma zgromadzone zyski z lat ubiegłych na kapitale zapasowym (...)  »
Zatrzymanie otrzymanego zadatku a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 13
Kontrahent zrezygnował z realizacji zamówienia. Zgodnie z umową zatrzymaliśmy zapłacony przez niego zadatek. Jakich zapisów należy dokonać w księgach rachunkowych w związku z zatrzymaniem tego (...)  »
Dane płatnika na e-ZLA byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 11
Prowadzę niewielką firmę i zatrudniam kilku pracowników. Jeden z nich był zatrudniony przez 4 miesiące do 31 października 2023 r. Pracował do końca umowy, a (...)  »
E-ZLA od pierwszego dnia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 11
Jedna z pracownic miała rozpocząć pracę od 2 listopada 2023 r. Z poprzednim pracodawcą rozwiązała umowę o pracę z dniem 31 października 2023 r. Zamiast (...)  »
Część należnego wynagrodzenia wypłacona z opóźnieniem a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 11
Pracownikowi akordowemu błędnie wypłacono wynagrodzenie za sierpień 2023 r. (za 21 dni zamiast za 22 dni). Nie otrzymał bowiem wynagrodzenia za jeden dzień nieobecności w (...)  »
Zgłoszenie w urzędzie skarbowym konta spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 10
Wspólnicy założyli nowy rachunek bankowy wykorzystywany do prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej. W jaki sposób należy go zgłosić w urzędzie skarbowym? Rachunek bankowy wykorzystywany (...)  »
Zmiana pełnomocnika do podpisywania firmowych e-deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 10
Zarząd spółki z o.o. ustanowił nowego pełnomocnika do podpisywania rozliczeń podatkowych przesyłanych przez internet. Osoba, która dotychczas była za to odpowiedzialna, odeszła z pracy. Nowy (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne dla pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 9
Po wypadku samochodowym przez kilka miesięcy byłam na zwolnieniu lekarskim. W międzyczasie zaszłam w ciążę, nabywając uprawnienia do dłuższego okresu zasiłkowego i wypłaty zasiłku chorobowego (...)  »
Ubezpieczenie wypadkowe niezależnie od miejsca świadczenia usług
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 8
Z tytułu wykonywania umowy zlecenia od listopada 2023 r. opłacamy za zleceniobiorcę składki na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobową) oraz składkę zdrowotną do ZUS. Umowa (...)  »
PUE ZUS także dla osoby prowadzącej jednoosobową firmę
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 8
Zamierzam od grudnia 2023 r. rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W jej ramach będę aranżował i projektował wnętrza. Poprzednią działalność gospodarczą (o tym samym zakresie) (...)  »
Usługi na rzecz byłego pracodawcy a ulga na start
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 8
Do połowy września 2023 r. byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia założyłam własną firmę. Nigdy wcześniej nie wykonywałam żadnej działalności. (...)  »
Przedsiębiorca na małym ZUS bez składki na Fundusz Pracy
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 8
Od 1 listopada 2023 r. zgłosiłem się w ZUS jako przedsiębiorca korzystający z małego ZUS. Ustaliłem, że właściwa dla mnie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia (...)  »
Data wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 8
Osoba, która wykonuje u nas pracę na podstawie umowy zlecenia, podejmie od 1 grudnia 2023 r. zatrudnienie w innej firmie na umowę o pracę w (...)  »
Staż pracy przyjmowany do ustalenia wymiaru urlopu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 7
Od 13 listopada 2023 r. zatrudniliśmy na pełny etat na okres roku pracownika, który udokumentował ukończenie 3-letniej szkoły zawodowej i technikum. Posiada też 3 lata (...)  »
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 7
Zatrudniamy kilku pracowników w wieku przedemerytalnym. Wiemy, że mają ochronę nie tylko przed całkowitym wypowiedzeniem, ale również przed wypowiedzeniem zmieniającym. Czy ochrona przed tym ostatnim (...)  »
Wynagrodzenie minimalne a choroba i urlop bezpłatny
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 7
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wyłącznie stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie minimalnej (3.600 zł). Świadczy on pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku (...)  »
Odbiór czasu wolnego za nadgodziny z polecenia pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 7
Pracownik pełnoetatowy jest zatrudniony w podstawowym rozkładzie czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 -16 00 . Na polecenie pracodawcy w jeden (...)  »
Zawieszenie działalności a limit zwolnienia z kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 6
Działalność gospodarczą rozpocząłem w styczniu 2023 r., natomiast pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności dokonałem w dniu 2 marca br. W sierpniu br. (...)  »
Możliwość zmiany stawki amortyzacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 5
Firma, której głównym kierunkiem działania do czasu wojny w Ukrainie były rynki wschodnie, w związku z ich ograniczeniem ponosi drugi rok straty podatkowe. Z tego (...)  »
Koszty pozyskania pracownika
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 5
Spółka z o.o., działająca w branży hotelarsko-gastronomicznej, zamierza pozyskać na kierownicze stanowisko pracownika zatrudnionego obecnie w innej firmie, który z dotychczasowym pracodawcą podpisał umowę szkoleniową. (...)  »
Kryterium obligatoryjne oceniane zero-jedynkowo
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 4
Rozbudowa systemów wodociągowych - nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia to projekt, na który gmina pozyska wsparcie. Czy na etapie oceny wniosku o dofinansowanie (działanie (...)  »
Monopol naturalny a pomoc publiczna
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 4
W spółce z o.o. 100% udziałów posiada gmina, która odpowiada za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne). Podmiot wystąpi o dofinansowanie (...)  »
Kwalifikowalność VAT i budowy przyłączy wodociągowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 4
Projekt gminy dotyczy budowy sieci wodociągowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (działanie 2.5). Czy VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny? Czy (...)  »
Dofinansowanie systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 4
Gmina przeprowadzi projekt przyczyniający się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia. Na jakie projekty infrastrukturalne może pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich z nowego (...)  »
Przedmioty "zwykłego urządzenia domowego" we wspólności majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 23
Pozostaję w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa. W mieszkaniu znajduje się wiele przedmiotów gospodarstwa domowego stanowiących wyposażenie tego lokalu. Czy stanowią one nasz (...)  »
Bezczynność organu a przewlekłość postępowania
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 23
Kilka miesięcy temu wniosłam pismo w sprawie wydania warunków zabudowy. Nie otrzymałam żadnej informacji - ani w formie listownej, ani na e-mail, czy nawet SMS. (...)  »
Prawidłowe określenie terminu wykonania zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 23
Umowa, którą mam zamiar zawrzeć, ma zawierać zapis, w myśl którego druga strona wykona ciążące na niej zobowiązanie w sytuacji, gdy odzyska środki od kontrahenta. (...)  »
Nowe zwolnienie z PCC nie w każdym przypadku
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 23
Planujemy z mężem zakup pierwszego mieszkania z rynku wtórnego. Słyszeliśmy o tym, że aktualnie w takiej sytuacji można skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności (...)  »
Zakres obowiązków właściciela w sprawie sprzątania chodnika
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 23
Strażnik miejski zwrócił mi uwagę, że na chodniku, który znajduje się przy jednej z granic mojej nieruchomości, leżą liście. Poinformował mnie, że mam obowiązek dbać (...)  »
Informacje o pełnomocniku w CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 21
Będę rejestrować własną firmę w CEIDG. Jednocześnie chcę ustanowić moją żonę pełnomocnikiem do zarządzania moim wpisem w CEIDG. Jakie dane mojej żony będą widoczne w (...)  »
Wątpliwości dotyczące rozliczenia PCC przy sprzedaży udziałów i zgłoszenie zmian do KRS
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 20
Jestem członkiem zarządu i wspólnikiem spółki z o.o. (posiadam 15% udziałów w kapitale zakładowym). Zamierzam dokupić kolejne udziały od innego wspólnika, za zgodą spółki wyrażoną (...)  »
Czy dofinansowanie ubezpieczenia na życie uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 20
Pracodawca ze swoich środków dofinansowuje pracownikowi część składki na ubezpieczenie na życie. Dofinansowanie to jest należne nawet wtedy, gdy pracownik nie przepracuje ani jednego dnia (...)  »
Dotacja na inwestycję początkową w związku z wdrożeniem wyników B+R
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 19
Przedsiębiorca z sektora MŚP chce przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe, których efektem będzie wypracowanie innowacji produktowej, a następnie wdrożyć wyniki B+R do działalności gospodarczej. Inwestycja początkowa będzie (...)  »
Kampania promocyjna i wydatki kwalifikowalne
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 19
Firma z sektora budowlanego weźmie udział w międzynarodowych targach. W związku z tym wystąpi o dofinansowanie projektu promocyjnego w zakresie działania 2.25 programu Fundusze Europejskie (...)  »
Obowiązki przy umowie zawieranej za pośrednictwem oddziału zagranicznego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 19
Przedsiębiorca spoza sektora MŚP z siedzibą w Polsce (wierzyciel) podpisze umowę z klientem z państwa trzeciego za pośrednictwem oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce. Czy przedsiębiorca (...)  »
Najem prywatny a stawka podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 18
W ramach najmu prywatnego będę wynajmowała posiadane mieszkanie. Czy w takiej sytuacji będę musiała odprowadzać podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej? W myśl przepisów (...)  »
Wykorzystanie środków ZFRON w byłym zakładzie pracy chronionej
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 18
Pracodawca utracił status zakładu pracy chronionej, jednak zachował zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Czy w tym przypadku również mają zastosowanie regulacje dotyczące wykorzystania części (...)  »
Odwołanie prokury w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 17
W naszej spółce z o.o. jest trzech prokurentów. Z jednym z nich chcemy zakończyć współpracę. Jaka jest procedura jego odwołania? Czy decyzja w tej sprawie (...)  »
Księgowania dotyczące ubezpieczenia samochodu o wartości powyżej 150.000 zł
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 13
Zakupiliśmy samochód osobowy (nieelektryczny), którego wartość według faktury zakupu wynosi prawie 200.000 zł. Stanowi on środek trwały jednostki i będzie wykorzystywany do celów mieszanych. Jak (...)  »
Ubezpieczenia ze zlecenia w okresie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 11
Opłacamy za zleceniobiorcę składkę zdrowotną (pracuje on w innej firmie na pełny etat). W listopadzie 2023 r. wystąpił do pracodawcy o jednodniowy urlop bezpłatny (wykorzystał (...)  »
Składki ze zlecenia przy opóźnionej wypłacie pensji z etatu
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 11
Zgłosiliśmy zleceniobiorcę od 1 września 2023 r. do ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczeniom społecznym podlega on z tytułu zatrudnienia na pełny etat). Zleceniobiorca oświadczył, że wynagrodzenie należne (...)  »
Informacja do ZUS o uzyskaniu stopnia niepełnosprawności przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 11
Kilka dni temu jeden z pracowników przedstawił nam orzeczenie o uzyskaniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W jaki sposób o tym fakcie mamy zawiadomić organ rentowy? Gdy (...)  »
Preferencja w składkach z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 11
Od listopada 2023 r. do maja 2024 r. zatrudniliśmy na umowę o pracę 23-letnią osobę skierowaną do nas z urzędu pracy. Czy przysługuje nam za (...)  »
Sposób złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-8
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 10
Spółka z o.o. otworzyła nowy sklep. Jego lokalizację trzeba zgłosić jako miejsce wykonywania przez spółkę działalności. W jaki sposób można przekazać urzędowi skarbowemu zgłoszenie aktualizacyjne (...)  »
Wniosek o wyłączenie rzeczy spod egzekucji
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 10
Mam zaległości podatkowe. Urząd skarbowy zajął na poczet ich spłaty komputer należący do mojego brata. Nie miałem dowodu świadczącego, że to on, a nie ja (...)  »
Kwota do pobrania z zajętego konta bankowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 10
Posiadam zaległości w opłacaniu VAT. Urząd skarbowy wszczął w związku z tym postępowanie egzekucyjne i zajął mój rachunek bankowy. Ile obecnie wynosi kwota wolna od (...)  »
Zapłata niepełnej kwoty wpisu od skargi
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 10
Naczelnik urzędu skarbowego wydał niekorzystną dla mnie decyzję określającą wysokość podatku PIT za 2020 r. Dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał ją w mocy. Rozstrzygnięcia organów (...)  »
Odebranie dostępu do konta firmy w e-Urzędzie Skarbowym
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 10
Spółka z o.o. ma konto w e-Urzędzie Skarbowym. Użytkownikiem konta jest pracownik, który za kilka tygodni utraci uprawnienia do wykonywania na nim czynności, ponieważ odchodzi (...)  »
Pochówek osoby "obcej" a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 9
Kilka dni temu po długiej chorobie zmarła moja sąsiadka, z którą się przyjaźniłam i którą się opiekowałam. Ponieważ nie miała ona rodziny, zajęłam się również, (...)  »
Negatywna opinia w sprawie skierowania na rehabilitację z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 9
Podczas ostatniej wizyty u lekarza otrzymałem kolejne już 30-dniowe zwolnienie lekarskie. Przy okazji lekarz przekazał do ZUS elektroniczny wniosek o rehabilitację leczniczą przeprowadzaną w ramach (...)  »
Okres ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 8
Od 2 maja 2023 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Zgłosiłem się w ZUS tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, jako przedsiębiorca korzystający z ulgi na start. (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne dziecka wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 8
Córka pracownicy ma 22 lata i jest studentką. Jest zgłoszona przez nią do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Od 6 listopada 2023 r. wykonuje pracę (...)  »
ZUS RSA pracownika powołanego do pełnienia terytorialnej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 8
Pracownik zamierza dołączyć do Wojsk Obrony Terytorialnej i został w związku z tym powołany w listopadzie br. do odbycia szkolenia. Na czas tego szkolenia został (...)  »
Udzielenie zwolnienia od pracy dla członka komisji wyborczej tylko w okresie wyborów
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 7
Pracownik był członkiem komisji wyborczej w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych. W związku z tym wykorzystał 2 dni płatnego zwolnienia od pracy na czas liczenia głosów (...)  »
Udzielanie urlopu wypoczynkowego przy obniżce wymiaru etatu po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 7
Pracownica zakończyła urlop macierzyński i wystąpiła z wnioskiem o obniżenie jej etatu do połowy oraz o udzielenie urlopu wypoczynkowego tuż po urlopie macierzyńskim (nie korzystała (...)  »
Skutki opłacenia faktury VAT RR gotówką
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 6
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT (restauracja) rozważam podjęcie współpracy z rolnikiem ryczałtowym. Będę od niego kupował warzywa i owoce. Czy będę miał możliwość (...)  »
Sprzedaż auta będącego środkiem trwałym a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 6
Spółka cywilna nie posiada kasy rejestrującej, ponieważ dotychczas nie powstał u niej obowiązek jej stosowania. W październiku 2023 r. spółka sprzedała samochód osobowy będący środkiem (...)  »
Moment powstania przychodu firmowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 5
Firma handlowa w październiku br. wystawiła faktury sprzedaży, wskazując w nich jako datę sprzedaży listopad 2023 r. Towar faktycznie został dostarczony do kontrahentów w listopadzie (...)  »
Obciążanie kosztów wydatkami na auto zastępcze
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 5
W 2022 r. kupiłem na potrzeby firmowe w salonie dealera nowe auto osobowe. Samochód ten jest w mojej firmie środkiem trwałym, jednak jest wykorzystywany do (...)  »
Warunki w zakresie prowadzenia przedświątecznej sprzedaży żywego karpia
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 4
Posiadam stawy hodowlane. W grudniu 2023 r. chciałbym prowadzić na targowisku sprzedaż żywych ryb, głównie karpia. Jakich obowiązków należy w takim przypadku dopełnić? Czy dopuszczalne (...)  »
Personalizowane zamówienia nie podlegają zwrotowi
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 4
Zajmuję się rękodzielnictwem. Otwieram sklep on-line, w którym będę sprzedawać swoje wyroby. W okresie przedświątecznym chciałabym sprzedawać ręcznie malowane bombki, w tym bombki personalizowane, robione (...)  »
Na zabawkach oferowanych do sprzedaży musi znajdować się oznaczenie CE
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 4
Prowadzę sprzedaż towarów sprowadzanych z Chin. W okresie przedświątecznym będę miał w ofercie zabawki. Okazało się jednak, że nie posiadają one oznaczenia CE, tylko symbol (...)  »
Okres brany pod uwagę przy ustalaniu przychodu w działalności nieewidencjonowanej
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 4
Planuję prowadzić sprzedaż ozdób i stroików świątecznych. Chciałabym tego dokonywać w okresie od 27 listopada do 24 grudnia br. Planuję to robić w ramach działalności (...)  »
Wypłata środków tytułem bankowej dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 23
Spisałem testament. Do spadku powołałem członków mojej najbliższej rodziny. Chciałbym jednak, aby część moich oszczędności po mojej śmierci trafiła do mojego dziecka dość szybko - (...)  »
Wyznaczenie prawnika z urzędu
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 23
Zamierzam wytoczyć sprawę o rozwód. Mój mąż pozbawił mnie dostępu do większości pieniędzy. Potrzebuję pomocy prawnika, który reprezentowałby mnie w sądzie. Dowiedziałam się, że osobie (...)  »
Wnioskowanie o orzeczenie separacji
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 23
Moje relacje z żoną od pewnego czasu nie są najlepsze. Chcemy dać sobie czas, nie decydujemy się na rozwód. Jednak z pewnych względów zamierzam wnieść (...)  »
Złożenie wykazu inwentarza
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 23
Odziedziczyłem po ojcu spadek. Dziedziczenie nastąpiło na mocy ustawy. Złożyłem oświadczenie o przyjęciu spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Dowiedziałem się, że aby ustalić (...)  »
Sąd nadzoruje czynności i zaniechania komornika
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 23
Wszczęto przeciwko mnie egzekucję komorniczą. W międzyczasie porozumiałem się z wierzycielem i spłaciłem cały dług bezpośrednio do jego rąk. Wiem, że wierzyciel wystąpił do komornika (...)  »
Zwrot do PFRON nienależnie uzyskanego dofinansowania
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 21
Firma pobiera dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Podczas ostatniej kontroli z PFRON okazało się, że w 2022 r. przez kilka miesięcy nieterminowo odprowadzaliśmy składki ZUS. (...)  »
Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 21
U jednego z moich pracowników stwierdzono poważną chorobę. Mimo leczenia zmarł on na początku listopada 2023 r. Jak się okazało, jego żonie będzie przysługiwała renta (...)  »
Wykazanie w ZUS RSA niepłatnego urlopu opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 21
Pracownica zatrudniona na pełny etat i świadcząca pracę od poniedziałku do piątku, złożyła wniosek o udzielenie jej w listopadzie 5 dni urlopu opiekuńczego w celu (...)  »
Tłumaczenie dokumentów przy zatrudnieniu obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 20
Planujemy zatrudnić obywatela Ukrainy. Zamierzamy skorzystać z procedury uproszczonej. W tym celu dokonamy zgłoszenia zatrudnienia do powiatowego urzędu pracy. 1) W jakim języku należy zawrzeć (...)  »
Mały ZUS po wcześniejszym wznowieniu działalności firmy
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 20
Przedsiębiorca działający na podstawie wpisu do CEIDG, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zawiesił jej działalność z końcem marca br. Obecnie chce wznowić prowadzenie działalności. 1) (...)  »
Pomoc de minimis na ulepszenie produktu
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 19
Spółka (z siedzibą w województwie zachodniopomorskim) zleci przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego usługę związaną z opracowaniem ulepszonego produktu. Czy w ramach projektu z regionalnego programu (...)  »
Zaświadczenie A1 i pracownik delegowany na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 19
Dla pracownika delegowanego do pracy do innego kraju członkowskiego zostało wydane zaświadczenie A1 na okres 12 miesięcy. Po trzech miesiącach pracownik zrezygnował z pracy. Czy (...)  »
Jakie są możliwości prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej?
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 18
Firma wprowadza na polski rynek produkty w opakowaniach pod własną marką. Czy w związku z tym jest zobowiązana prowadzić publiczne kampanie edukacyjne? Jeśli tak, to (...)  »
Sprzedawca udziałów gwarantuje zwolnienie spółki z ukrytych długów
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 17
Mam nabyć 100% udziałów w spółce z o.o. powstałej na skutek wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Czy w umowie sprzedaży udziałów mogę zabezpieczyć (...)  »
Wielkość sumy komandytowej jest istotna
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 17
Zamierzam przystąpić do spółki komandytowej jako komandytariusz. W jakiej wysokości należy określić sumę komandytową, abym jako wspólnik nie ponosił odpowiedzialności za długi spółki? Osoba przystępująca (...)  »
Księgowania dotyczące sprzedaży wierzytelności własnej
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 13
Spółka z o.o. sprzedała firmie windykacyjnej, na podstawie umowy, wierzytelność własną za sprzedane towary, za 25% jej wartości. Wierzytelność ta była objęta odpisem aktualizującym jej (...)  »
Wydatki na dekoracje świąteczne w księgach
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 13
Zakupiliśmy dekoracje świąteczne, m.in. lampki, bombki, girlandy, które zostaną wykorzystane do wystroju budynku firmowego wewnątrz i na zewnątrz. Jak ująć w księgach rachunkowych takie wydatki? (...)  »
Utrata prawa do uproszczenia przy kwalifikowaniu umów leasingu
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 13
Jednostka ze względu na przekroczenie limitów określonych w ustawie o rachunkowości utraci prawo do kwalifikowania umów leasingu według zasad podatkowych. Dotychczas umowy leasingu spełniające warunki (...)  »
Pozapłacowe świadczenie chorującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 11
Jeden z naszych pracowników w związku z powikłaniami pooperacyjnymi od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim. W listopadzie 2023 r. zasiłek chorobowy zacznie mu wypłacać (...)  »
Zaliczka od należności członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 11
Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce od marca 2023 r. jest członkiem zarządu spółki z o.o. Pełni tę funkcję w oparciu o akt powołania. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.