Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021 r., godz. 12:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
22.04.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
Porady eksperta
Zawiadomienie o przestępstwie czasem jest obowiązkowe
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 23
W moim sąsiedztwie dochodziło przez kilka lat do przemocy domowej. Sprawca został już zatrzymany. Czy prawdą jest, że jako sąsiad miałem obowiązek zawiadomienia organów ścigania (...)  »
Przesłanki zasądzenia renty cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 23
Mój ojciec został potrącony przez rowerzystę. W wyniku tego zdarzenia doznał poważnego złamania ręki. Sprawca nie miał żadnego ubezpieczenia OC. Ojciec z powodu komplikacji nie (...)  »
Opodatkowanie spadku położonego poza granicami kraju
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 23
Kilka tygodni temu zmarł mój ojciec. Jestem jego jedynym spadkobiercą. Część majątku ojciec pozostawił poza granicami kraju. Posiadam polskie obywatelstwo i takie obywatelstwo przez całe (...)  »
Majątki i dorobek w rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 23
Przez cały okres mojego małżeństwa obowiązywała wspólność majątkowa. Obecnie mąż postanowił założyć działalność gospodarczą i zaproponował, aby podpisać intercyzę i dotychczasowy ustój majątkowy zastąpić rozdzielnością (...)  »
Administracyjny i sądowy tryb ustalenia ojcostwa
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 23
Przez kilka lat pozostawałem w nieformalnym związku. Moja partnerka spodziewa się dziecka. Nasze relacje uległy jednak pogorszeniu. Chciałbym sformalizować swoje ojcostwo. Dowiedziałem się, że mogę (...)  »
Ubezpieczenia i składki ZUS wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 21
Spółka komandytowa ma wspólnika w formie spółki z o.o. (komplementariusza) i osobę fizyczną (komandytariusza). Czy osoba fizyczna będąca wspólnikiem takiej spółki jest zobowiązana opłacać składki (...)  »
Sposób potwierdzenia transakcji sprzedaży auta osobie fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 21
W maju br. dojdzie do sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym w firmie osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy transakcję tę powinienem zaewidencjonować w kasie rejestrującej, (...)  »
Sprzedaż samochodu a zwolnienie podmiotowe z VAT
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 21
Podatnik, który jest zwolniony z VAT ze względu na wartość sprzedaży, planuje w maju br. sprzedaż samochodu ciężarowego będącego środkiem trwałym w firmie. Czy wartość (...)  »
Zawieszenie firmy po krótkim wznowieniu działalności i związane z tym dokumenty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 20
Prowadzę własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Obecnie w związku z sytuacją epidemiczną moja działalność jest bardzo ograniczona. Chciałbym ją zawiesić i wznawiać (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 20
Pracownikowi (emerytowi) zatrudnionemu na czas nieokreślony właśnie kończy się okres zasiłkowy. Ostatni dzień tego okresu upływa dzisiaj, tj. w czwartek. Pracodawca chce zwolnić tego pracownika (...)  »
80% dofinansowanie usług szkoleniowo-doradczych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 19
Przedsiębiorca zamierza wziąć udział w programie, który przygotuje jego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi. Czy dla uzyskania dofinansowania (...)  »
Dotacja na nabycie nieopatentowanej wiedzy technicznej i środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 19
W naszej spółce z o.o. z sektora MŚP jest wydzielony odrębny dział, w ramach którego prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w obszarze medycyny. Chcemy pozyskać środki (...)  »
Spadek obrotów a możliwość uzyskania wsparcia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 18
Prowadzę sklep internetowy. Nie zatrudniam pracowników. W ostatnich miesiącach odnotowałem spadek obrotów. Czy mogę ubiegać się o jakieś wsparcie? TAK. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniający (...)  »
Ustalanie przychodu w podatku od sprzedaży detalicznej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 18
Prowadzę kilka marketów spożywczych. Obecnie w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną otworzyłem sklep w internecie. Czy przychód uzyskiwany z tytułu sprzedaży on-line powinien (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 17
Rok obrotowy naszej spółki z o.o. pokrywa się z kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. zostanie przygotowane w wydłużonym terminie. Czy tak jak w zeszłym (...)  »
Dopłaty w jednoosobowej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 17
Jednoosobowa spółka z o.o. funkcjonuje od niedawna. Nie przynosi jeszcze spodziewanych zysków. Jedyny wspólnik chce ją dofinansować. Zarząd w tej spółce jest dwuosobowy. Czy jedyny (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres świąteczny
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 11
W oświadczeniu do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego pracownik wskazał, że sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. W okresie (...)  »
Prawo do emerytury z ZUS a opłacanie składek KRUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 11
Pracownik przez 35 lat pracował na umowę o pracę. W 2020 r. zakład został przejęty przez inny podmiot i część pracowników dostała wypowiedzenie z pracy. (...)  »
Kolejna część świadczenia rehabilitacyjnego a waloryzacja podstawy jego obliczenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 11
Pracownik choruje od ponad roku. Po wykorzystanym zasiłku chorobowym ZUS przyznał mu prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy - począwszy od 18 października (...)  »
Forma zeznania korygującego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 10
Muszę skorygować PIT-36 za 2018 r. Zeznanie podatkowe złożyłem w urzędzie skarbowym w formie papierowej. Czy jego korektę również muszę sporządzić na papierowym formularzu, czy (...)  »
Termin zwrotu nadpłaty z zeznania złożonego w usłudze Twój e-PIT
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 10
PIT-37 za 2020 r. złożyłem w ramach usługi Twój e-PIT. W zeznaniu podatkowym wykazałem nadpłatę podatku dochodowego. W jakim terminie zostanie mi ona zwrócona? Urząd (...)  »
Zwrot nienależnej nadpłaty podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 10
Będę składał korektę PIT-37 za 2019 r. i zwracał część nadpłaty podatku dochodowego otrzymanej w 2020 r. na podstawie tego zeznania podatkowego. Od kiedy należy (...)  »
13. emerytura do podziału między uprawnionych do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 9
Pod koniec 2020 r. ZUS przyznał mi i mojej pełnoletniej, ale nadal uczącej się córce, prawo do renty rodzinnej po moim zmarłym mężu. Od marca (...)  »
Częstotliwość wypłaty przez ZUS zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 9
Pod koniec grudnia 2020 r. urodziłam dziecko. Ponieważ prowadzę własną działalność pozarolniczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, wystąpiłam (...)  »
Składka na FEP w razie choroby i urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 8
Pracownik jest zatrudniony przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze i w związku z tym opłacamy za niego składkę na FEP. W kwietniu 2021 r. przez (...)  »
Zgłoszenie w ZUS wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 8
Założyłem z kolegą spółkę cywilną. Spółka nie zatrudnia żadnych osób. W jaki sposób oraz z jakim kodem powinienem zgłosić się w ZUS? Wspólnik spółki cywilnej (...)  »
Składki ZUS wspólników pobierających od spółki wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 8
Spółka komandytowa uległa przekształceniu w spółkę jawną. Zgodnie z umową spółki każdy wspólnik jest uprawniony i obowiązany do prowadzenia spraw spółki, a za prowadzenie spraw (...)  »
Zakończenie przez przedsiębiorcę ulgi na start a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 8
W tym miesiącu kończy mi się ulga na start. Czy wobec tego po wyrejestrowaniu się z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 0 0 mogę zgłosić (...)  »
Ważność badań sanitarno-epidemiologicznych w okresie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 7
Zamierzamy zatrudnić kilka osób do prac w kontakcie z żywnością (na podstawie umowy o pracę). Mają one zrobione badania sanepidowskie, ale niedługo upłynie ich ważność. (...)  »
Prowadzenie działalności gospodarczej obok zatrudnienia etatowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony w naszej firmie na podstawie umowy o pracę poinformował nas, że zamierza otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie jest to dla nas korzystne, ponieważ (...)  »
Ustalenie limitu zwolnienia do wprowadzenia kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 6
Prowadzę firmę budowlaną. Usługi częściowo świadczę na terenie Unii Europejskiej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie posiadam jeszcze kasy rejestrującej. Czy do limitu obrotów, (...)  »
Odliczenie VAT od zakupu usługi kateringowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 6
Podatnik VAT czynny otrzymał fakturę za zakup usługi kateringowej na 200 zł brutto. Chodzi o zamówienie zrealizowane w związku ze spotkaniem z klientem podatnika w (...)  »
Opodatkowanie pracowniczych należności zasiłkowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 5
ZUS dokonał w firmie kontroli, w efekcie której ustalił, że w niewłaściwy sposób ustalała ona zatrudnionym pracownikom podstawę naliczenia zasiłku chorobowego, w wyniku czego doszło (...)  »
Zakup dla pracowników odzieży z logo firmy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 5
Firma kupiła dla swoich pracowników ubrania z umieszczonym na nich logo firmy i zobowiązała ich do noszenia tej odzieży w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Konieczność (...)  »
Amortyzacja po przekroczeniu limitu 100.000 zł
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 5
W dniu 3 marca 2021 r. spółka z o.o. kupiła fabrycznie nową maszynę sklasyfikowaną według KŚT w grupie 5, której wartość początkowa wyniosła 293.400 zł. (...)  »
Zawieszenie wytycznych i zgoda na przekroczenie limitu środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 4
W projekcie współfinansowanym ze środków EFS ponoszone są wydatki na zakup środków trwałych. Czy w związku z pandemią COVID-19 beneficjent ma prawo ponieść wydatki na (...)  »
Dotacja z EFS i Maluch+ a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 4
Niepubliczny żłobek (osoba prawna) otrzymuje w transzach środki na realizację projektu z regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Transze mają swoje źródło w środkach EFS (dotacja (...)  »
Kategorie kosztów kwalifikowalnych przy tworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego planuje pozyskać środki unijne na realizację projektu ukierunkowanego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (województwo łódzkie). Jakie (...)  »
Istota surogacji w ustroju wspólności majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 23
W moim małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa. Przed zawarciem związku otrzymałem od rodziców sporą darowiznę pieniężną. Czy prawdą jest, że rzeczy, które kupię w zamian za (...)  »
Kara za oszustwo ubezpieczeniowe
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 23
Ubezpieczyciel, z którym mam zawartą umowę w zakresie ubezpieczenia pojazdu (OC, AC), zawiadomił policję o tym, że miałem dopuścić się przestępstwa. Złożyłem wniosek o wypłatę (...)  »
Darowizna od siostry i szwagra a zwolnienie podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 23
Moja siostra postanowiła podarować mi mieszkanie. Siostra pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa. Mieszkanie stanowi składnik majątku wspólnego małżonków. Dowiedziałam się, że (...)  »
Dopuszczalność wypowiedzenia terminowej umowy pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 23
Podpisałem ze znajomym pół roku temu umowę prywatnej pożyczki. Pieniądze wraz z odsetkami zgodnie z umową mam oddać do końca tego roku. Niedawno znajomy poprosił (...)  »
Śmieci w mieszkaniu uprawniają do interwencji Sanepidu
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 23
Lokal, z którym sąsiaduję, jest wynajmowany. Od pewnego czasu dochodzi stamtąd bardzo nieprzyjemny zapach. Przypadkowo zauważyłam, że lokator nie wynosi śmieci, tylko gromadzi je na (...)  »
Ulga termomodernizacyjna u małżonków
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 22
Małżonkowie, między którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej, postanowili założyć na domu jednorodzinnym, stanowiącym ich własność, instalację fotowoltaiczną. W związku z tą inwestycją zamierzają skorzystać z (...)  »
Informacja o chorobowym we wniosku o świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 21
Przepracowałam w szkole jako nauczyciel ponad 30 lat. Ponieważ niedawno ukończyłam 55 lat i spełniam warunki do uzyskania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zamierzam ubiegać (...)  »
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia po osiągnięciu określonego stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 21
Pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat upłynął 3-letni okres zatrudnienia u pracodawcy oraz osiągnął on 10-letni staż urlopowy. Z tego tytułu obecnie obowiązuje go 3-miesięczny okres (...)  »
Informacja do ZUS o zmianie wymiaru etatu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 20
Pracownik jest zatrudniony w naszym zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy. W kwietniu br. z uwagi na konieczność opieki nad chorą matką wystąpił na piśmie (...)  »
Prawne i księgowe aspekty wniesienia do spółki jawnej wkładu w formie pracy własnej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 20
W spółce jawnej jest dwóch wspólników (osoby fizyczne). Przygotowują się oni do przyjęcia do spółki kolejnego wspólnika (osoby fizycznej). Osoba ta wniesie wyłącznie wkład w (...)  »
Wsparcie zakupu środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 19
W marcu 2021 r. zakupiłem używane środki trwałe do swojego gospodarstwa rolnego. W kwietniu złożę wniosek o przyznanie premii na restrukturyzację gospodarstwa rolnego z PROW. (...)  »
Umowa sprzedaży gruntów i zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 19
Przedsiębiorca powiększy gospodarstwo, zakupując grunty rolne. W latach poprzednich otrzymywał pomoc de minimis w rolnictwie, a wysokość tej pomocy wynika z zaświadczeń wydanych przez instytucje, (...)  »
Wznowienie działalności z datą wsteczną
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 18
Rok temu zawiesiłam bezterminowo działalność swojej firmy (nie podałam daty jej wznowienia). Niedawno otrzymałam spore zamówienie. Zastanawiam się nad wznowieniem działalności. Nie wiem jednak, czy (...)  »
Zgoda małżonka na zmianę umowy spółki
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 17
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. będzie podejmować uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki w części dotyczącej zasad reprezentacji i umarzania udziałów. Przy zakładaniu spółki jeden (...)  »
Przekształcenie spółki cywilnej w z o.o. a odpowiedzialność wspólników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 17
Jestem wierzycielem spółki cywilnej. Okazało się, że spółka ta została przekształcona w spółkę z o.o. Czy w takim przypadku mogę dochodzić spłaty długu od wspólników? (...)  »
Koszty usług budowlanych tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 13
Niektóre firmy świadczące usługi budowlane prowadzą rachunek kosztów podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 4. Jest to uproszczony rachunek kosztów. W takim przypadku, aby właściwie (...)  »
Indywidualna działalność wspólnika spółki cywilnej a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 11
W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jednocześnie jestem wspólnikiem spółki cywilnej, która jest podatnikiem VAT. Spółka ta w 2020 r. (...)  »
VAT przy używaniu do celów mieszanych samochodu osobowego w leasingu
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 11
Firma podpisała umowę leasingu osobowego samochodu osobowego. Samochód przeznaczony jest do celów mieszanych. Z faktury dokumentującej opłatę wstępną oraz raty leasingowe odliczamy 50% VAT. W (...)  »
Rozliczenie podatku VAT przy zakupie używanych samochodów
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 11
Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z moich klientów (podatnik VAT) zakupił od firmy bułgarskiej (podatnika VAT) 3 używane samochody osobowe. Na fakturze wystawionej przez bułgarską firmę (...)  »
Odliczenie VAT na podstawie duplikatu faktury
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 11
VAT rozliczam za okresy miesięczne. W marcu br. otrzymałem duplikat faktury z grudnia 2020 r. Dokument pierwotny do mnie nie dotarł - zaginął. Czy w (...)  »
Dane autoryzujące w przypadku składania e-korekty rozliczenia
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 10
Muszę skorygować PIT-28 za 2020 r. Korektę chcę przesłać przez internet, podpisując danymi autoryzującymi. Czy należy podać przychód za 2019 r., czy wynikający z PIT-28 (...)  »
Nie każda pobrana emerytura pomniejsza emeryturę powszechną
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 9
Mój kolega był uprawniony do emerytury pomostowej, ja natomiast do emerytury wcześniejszej z racji pracy szczególnej. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego mam obniżoną emeryturę o (...)  »
Dochód z najmu a świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 9
Pobieram świadczenie przedemerytalne. Od pewnego czasu wynajmuję lokal, którego jestem właścicielem. Czy dochody z najmu tego lokalu mogą wpłynąć na zmniejszenie albo zawieszenie pobieranego przeze (...)  »
Składki ZUS za przedsiębiorcę na kwarantannie
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 8
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Nikogo nie zatrudniam. W kwietniu 2021 r. zostałem objęty obowiązkową 10-dniową kwarantanną. W tym czasie nie prowadziłem (...)  »
Od kiedy pracodawcy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FP, FS, FGŚP po urlopie rodzicielskim i wychowawczym?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 8
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 1 listopada 2019 r. Od 4 listopada 2019 r. (2 i 3 listopada przypadały w 2019 r. odpowiednio w (...)  »
Zajęcie komornicze z dopłaty z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 7
Zatrudniliśmy dwóch pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony, od 22 marca do 30 listopada 2021 r. Pracownicy ci mają zajęte wynagrodzenie, jeden (...)  »
Wydanie pracownikowi świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 7
Umowa o pracę pracownika rozwiązała się 15 kwietnia 2021 r. W ostatnim dniu zatrudnienia miał się on stawić do pracy i odebrać świadectwo pracy, jednak (...)  »
Przechowywanie orzeczenia o niepełnosprawności w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 7
Zatrudniliśmy pracownika, który na etapie rekrutacji w swoim CV podał, że ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy możemy wpiąć do akt osobowych kserokopię orzeczenia w tej (...)  »
Ustalenie wynagrodzenia za czas zwolnienia na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat korzystał z dwóch dni (16 godz.) zwolnienia na dziecko do lat 14. Przysługuje mu stałe miesięczne wynagrodzenie, dodatki za pracę (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT od zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 6
W dniu 26 marca br. otrzymaliśmy 100% przelew tytułem zaliczki na poczet zamówienia towaru. W dniu 9 kwietnia br. wystawiliśmy fakturę dokumentującą otrzymaną zaliczkę. Czy (...)  »
Zawieszenie działalności gospodarczej a najem środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 5
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzi działalność handlową w budynku będącym w jego firmie środkiem trwałym. W związku ze stratami, jakie przynosił sklep, działalność tę zawiesił. Ponieważ (...)  »
Przesłanki odpowiedzialności wykonawcy za szkodę na budowie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 23
Rozpocząłem budowę domu. Zleciłem firmie wykonanie stanu surowego otwartego. Podpisaliśmy stosowną umowę. Na terenie budowy doszło do szkody - osoba nieupoważniona weszła na budowę, skręciła (...)  »
Formalności budowlane w związku z remontem elewacji
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 23
Odziedziczyłem dom po ojcu. Jego stan techniczny jest nienajgorszy, jednak chcę wykonać drobne prace remontowe na elewacji oraz docieplić obiekt. Czy wykonanie takich robót wymaga (...)  »
Dzielenie spadku nie jest obowiązkowe
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 23
Kilka lat temu zmarła moja mama. Razem z rodzeństwem przyjęliśmy spadek, który przypadł nam na mocy dziedziczenia ustawowego (złożyliśmy oświadczenia przed sądem). Do tej pory (...)  »
Skutki zastrzeżenia prawa pierwokupu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 23
Jestem właścicielem nieruchomości. Dowiedziałem się, że jest ona obciążona prawem pierwokupu. Czy oznacza to, że nie mogę jej sprzedać dowolnej osobie za cenę, którą sam (...)  »
Zobowiązanie rodzeństwa do płacenia alimentów
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 23
Mój brat ma problemy finansowe, nie jest w stanie utrzymać rodziny, spłacać kredytu. Po części sam jest odpowiedzialny za sytuację, w której się znalazł - (...)  »
Brak na fakturze adnotacji "metoda kasowa"
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 22
Od lutego br. podatnik przeszedł na kasową metodę rozliczania VAT. Osoba upoważniona do wystawiania faktur pomyłkowo wystawiała faktury bez oznaczenia "metoda kasowa". Nieprawidłowość ta została (...)  »
Covidowe zwolnienie z ZUS a roczny PIT
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 21
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W 2020 r. przez 3 miesiące w związku z pandemią korzystałem z tzw. covidowego zwolnienia z opłacania składek na własne ubezpieczenia (...)  »
Ubezpieczenie przedsiębiorcy, który nabył prawo do emerytury od połowy miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 20
Od wielu lat prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacam z tego tytułu wszystkie składki ubezpieczeniowe do ZUS. W dniu 15 maja 2021 r. kończę 65 (...)  »
PIT i ZUS od wartości kart na posiłki dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 20
Firma jako pracodawca planuje wprowadzenie systemu motywacyjnego polegającego na dofinansowaniu chętnym pracownikom i zleceniobiorcom posiłków w formie kart Lunch Pass. Będą one mogły być wykorzystane (...)  »
Dofinansowanie przygotowania projektu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 19
Spółka planuje wystąpić o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Czy może pozyskać dofinansowanie jego przygotowania, w tym wynagrodzeń pracowników, tłumaczenia dokumentów, usług doradczych? (...)  »
Ulga podatkowa od nowej inwestycji i zeznanie roczne
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 19
Firma (osoba prawna) w lutym 2020 r. otrzymała decyzję o wsparciu na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. W tym samym miesiącu zakupiono grunt, który (...)  »
Rejestracja w BDO zakładu stolarskiego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 18
Prowadzę zakład stolarski. Przez ostatnie dwa lata jego działalność była zawieszona. W maju br. zamierzam ją wznowić. Czy wystąpi obowiązek dokonania rejestracji w BDO? Nadmieniam, (...)  »
Nie ma PCC od pożyczki dla spółki z o.o. od jej wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. Jeden ze wspólników udzieli spółce pożyczki na rynkowych zasadach. Czy to prawda, że od tej czynności nie trzeba (...)  »
Uprawienia wierzyciela, gdy jego dłużnikiem jest wspólnik spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 17
Jestem wierzycielem osoby fizycznej, która jest wspólnikiem spółki jawnej. Okazało się, że spółka bardzo dobrze prosperuje. Czy mogę dochodzić spłaty długu tego wspólnika od spółki? (...)  »
Przestój z powodu epidemii a bilansowe odpisy amortyzacyjne od maszyn produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 13
Z powodu absencji wielu pracowników na skutek pandemii COVID-19 (izolacja, kwarantanna, sprawowanie opieki nad dziećmi przedszkolnymi) zawiesiliśmy produkcję. Czy w okresie przestoju można dokonywać odpisów (...)  »
Wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 11
Zgłosiliśmy zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS z umowy zlecenia zawartej od 1 do 30 kwietnia br. Drugą taką umowę zawrzemy z (...)  »
Odprawa emerytalna w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 11
Z końcem kwietnia br. rozwiążemy z pracownikiem umowę o pracę w związku z jego przejściem na emeryturę. W ostatnim dniu jego zatrudnienia wypłacimy mu odprawę (...)  »
Składka na FEP za okres wykonywania innej pracy niż określona w umowie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 11
Za pracowników będących m.in. motorniczymi tramwajów w transporcie publicznym opłacamy składkę na FEP. W naszym mieście rozpoczął się remont szyn tramwajowych. Z tego względu niektórym (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.