Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Przewodnik Gazety Podatkowej
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Aktualne problemy biur rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 14
W 2020 r. nastąpiła kumulacja starych, dobrze znanych, i nowych problemów dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg. Do największych wyzwań biur rachunkowych w poprzednim roku należały m.in. (...)  »
Prawo do emerytury lub renty a ubezpieczenia z dodatkowej pracy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 15
Coraz więcej emerytów i rencistów jest aktywnych zawodowo. Najczęściej osoby takie dodatkowo zatrudniają się na podstawie umowy o pracę albo zawierają umowy zlecenia. Są też (...)  »
Jak sporządzić informację ZUS IWA za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 14
Na płatnikach, którzy spełniają określone warunki, ciąży obowiązek przekazania do ZUS informacji o danych do ustalenia składki wypadkowej za poprzedni rok kalendarzowy. Sporządza się ją (...)  »
Ustalenie liczby ubezpieczonych w razie wypłaty premii dla pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 14
Pod koniec listopada 2020 r. pracownica urodziła dziecko i od dnia porodu przebywa na urlopie macierzyńskim. Nasz zakład (jako płatnik uprawniony do wypłaty świadczeń z (...)  »
ZUS rusza z wyrównaniem emerytur dla rocznika 1953
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 14
Osoby urodzone w 1953 r. doczekały się realizacji swoich postulatów zgłaszanych pod adresem wielu instytucji od początku 2013 r. Z dniem 11 stycznia 2021 r. (...)  »
Umowy między członkami zarządu a spółką z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 15
Spółka z o.o. może zawierać umowy z członkami swoich organów, w tym w szczególności zarządu. Przy tym w takiej sytuacji przepisy K.s.h. zawierają regulacje, których (...)  »
Zasady opodatkowania najmu w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 14
Osoby fizyczne kwoty uzyskiwane z tytułu najmu składników majątkowych, i to zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych, zasadniczo mogą rozliczać w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, (...)  »
Obowiązki przedsiębiorców na początku 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 14
Dla wielu przedsiębiorców początek roku wiąże się z obowiązkiem dokonania różnych rozliczeń dotyczących roku ubiegłego. Niesie to za sobą konieczność złożenia sprawozdań czy deklaracji i (...)  »
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 15
Wiele uprawnień pracowniczych, pomimo upływu roku kalendarzowego, jest nadal realizowanych. Przy czym może nastąpić zmiana niektórych wskaźników potrzebnych do ustalenia wysokości określonych świadczeń. Część z (...)  »
ZUS osób wykonujących nieodpłatną umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 14
Zasadniczo wykonywanie umowy zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. W rezultacie od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy zleceniodawca jest zobowiązany naliczyć, a (...)  »
Środki na inwestycje w gospodarstwach w obszarze nawadniania
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 15
Wniosek o przyznanie pomocy z PROW na modernizację gospodarstwa rolnego w obszarze nawadniania jest rozpatrywany pod warunkiem załączenia określonych dokumentów, uzależnionych od tego, czy wnioskodawca (...)  »
Na co zwrócić uwagę, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych na przełomie roku?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 14
Jeśli pracownik jest chory, przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym lub też zmuszony jest odbyć obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych i z (...)  »
Wniesienie i wycofanie aportu do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 15
Kapitał zakładowy spółki z o.o. musi wynosić co najmniej 5.000 zł. Wspólnicy mogą objąć udziały również w zamian za wniesienie aportów, czyli wkładów niepieniężnych. Nie (...)  »
Stosowanie ulgi na złe długi w VAT w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 14
Panująca obecnie pandemia odcisnęła swoje piętno na przedsiębiorcach. Wielu z nich boryka się m.in. z problemami finansowymi, które powodują np. niemożność regulowania należności za faktury. (...)  »
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 15
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r. spoczywa na osobach fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, (...)  »
Modyfikacje w amortyzacji dokonywane na początku roku
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 14
Z podstawowej, ogólnej zasady dotyczącej amortyzacji wynika, że podmiot gospodarczy po wyborze metody, jaką będzie jej dokonywał w stosunku do danego składnika majątku trwałego, zasadniczo (...)  »
Opodatkowanie nabycia spadku, zapisu i zachowku
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 15
Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn wbrew swojej nazwie wchodzi w grę nie tylko, gdy dochodzi do dziedziczenia czy zawarcia umowy darowizny. Podatek ten może (...)  »
Zmiana zasad korygowania i przeliczania faktur
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 14
Od 1 stycznia 2021 r. mają wejść w życie przepisy kolejnej nowelizacji ustawy o VAT. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez (...)  »
Konsekwencje składkowe podwyżki minimalnej płacy w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 15
W przyszłym roku wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. będzie ono bowiem wynosiło 2.800 zł. Podwyżka minimalnej (...)  »
Ubezpieczenie zleceniobiorcy opłacającego składki w KRUS
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 15
Otrzymałem propozycję wykonywania od stycznia 2021 r. umowy zlecenia z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 2.800 zł. Obecnie jestem ubezpieczony w KRUS jako rolnik. Czy w (...)  »
Kiedy przedsiębiorca musi zwrócić dotację z tarczy?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 14
W związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią koronawirusa wielu przedsiębiorców musiało znacznie ograniczyć, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie wstrzymać prowadzenie działalności gospodarczej. Obecnie (...)  »
Rozliczanie VAT przez małych podatników w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 15
Mały podatnik VAT może rozliczać się z tytułu VAT na zasadach ogólnych bądź wybrać kasową metodę rozliczania tego podatku. Wybór kasowej metody rozliczania VAT niesie (...)  »
Wykonywanie pracy w formie zdalnej, w tym na kwarantannie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 14
Od kilku miesięcy pracownicy mają możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny. Taka forma zatrudnienia pojawiła się w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością ochrony pracowników (...)  »
Przekazywanie wniosków i zgłoszeń do KRS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 15
Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, w tym wszystkie spółki handlowe, muszą uzyskać wpis do tego rejestru, a następnie aktualizować w nim swoje dane. (...)  »
Które dokumenty podatkowe można zniszczyć 1 stycznia 2021 r.?
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 14
Dokumentację stanowiącą podstawę rozliczenia podatku można zasadniczo zniszczyć po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wiele czynników może (...)  »
Tryb podstawowy udzielania zamówień poniżej progów unijnych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 15
Ustawa Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać z początkiem 2021 r., wprowadza nowe regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, różnicując je na te w odniesieniu do (...)  »
Sporządzanie JPK na podstawie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 14
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek przesyłania - regularnie lub na żądanie urzędu skarbowego - odpowiednich danych pochodzących z tych ksiąg w formie ustrukturyzowanych plików (...)  »
Szersze grono uprawnionych do 100% świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 15
W okresie przypadającym po 31 marca 2020 r. i trwającym do 4 września 2020 r. ubezpieczony wykonujący zawód medyczny zatrudniony w podmiocie leczniczym miał prawo (...)  »
Warunki korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 14
Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, co do zasady, są zwolnieni podmiotowo z VAT. Ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają podatnicy, u których wartość sprzedaży nie (...)  »
Nowości w Programie Czyste Powietrze
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 15
Osoby będące właścicielami domów jednorodzinnych mogą pozyskać dotację ze środków krajowych na wymianę źródeł ciepła starej generacji na bardziej ekologiczne. Kwalifikowalny jest np. zakup i (...)  »
Sporządzanie i doręczanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 14
Prawo pracy przewiduje kilka trybów ustania stosunku pracy. Do często spotykanych należy rozwiązanie umowy o pracę przez jedną ze stron przez złożenie stosownego oświadczenia woli (...)  »
Decyzja w sprawie mieszkania po rozwodzie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 15
Gdy dochodzi do rozwodu, rozstrzygnięcie dotyczące wspólnego mieszkania to jeden z większych problemów, z którymi małżonkowie muszą się zmierzyć. Z jednej strony trzeba ustalić, w (...)  »
Wynagrodzenie wykonawcy umowy o dzieło a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 14
Dla osoby wykonującej samodzielną umowę o dzieło ustawodawca nie określił obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Tym samym wynagrodzenie wypłacone takiej osobie z tytułu (...)  »
Nałożenie dopłat w spółce z o.o. i ich zwrot
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 15
Dopłaty są wygodnym środkiem dofinansowania spółki z o.o. przez udziałowców. Podstawowym warunkiem nałożenia dopłat na wspólników jest istnienie w umowie spółki stosownego postanowienia oraz podjęcie (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 14
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do przygotowania rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów. Należy nią objąć, co do zasady, również środki trwałe. Jednak w określonych (...)  »
Wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 15
Obowiązujący na terytorium Polski stan epidemii w sposób istotny wpływa na codzienne życie obywateli, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków, (...)  »
Raporty ZUS za chorego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 14
W raportach przekazywanych co miesiąc do ZUS pracodawca ma obowiązek nie tylko rozliczać za pracownika składki ubezpieczeniowe, ale też przekazywać informację o wszelkich przerwach w (...)  »
Wyrównanie świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 14
Na koniec listopada 2020 r. szpital wypłaci pracownicy, wraz z listopadową pensją, wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za wrzesień 2020 r. Czy szpital powinien skorygować dokumenty rozliczeniowe (...)  »
Korzystanie z opieki nad członkiem rodziny przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 15
Ubezpieczony będący pracownikiem z mocy prawa podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Daje mu to możliwość korzystania z szeregu świadczeń o charakterze chorobowym, w tym m.in. z (...)  »
Rozliczanie VAT w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 14
Na gruncie podatku dochodowego funkcjonuje podstawowa zasada, zgodnie z którą podatek od towarów i usług, czyli VAT, nie stanowi firmowego kosztu podatkowego. Podobnie jak w (...)  »
Do wyboru 5 postępowań restrukturyzacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 15
Ustawowa restrukturyzacja skierowana jest do podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, tj. takich, których sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie mogą stać się niewypłacalne. Poza tym z (...)  »
Wykazywanie korekt w nowym pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 14
Od rozliczenia za październik 2020 r. wszyscy podatnicy VAT czynni przesyłają łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT. W dodanych z dniem 1 października 2020 r. przepisach (...)  »
Świadczenia rodzinne w nowym okresie zasiłkowym
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 15
Z końcem października br. upłynął okres zasiłkowy, na jaki przyznawane są świadczenia rodzinne, do których prawo uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Chodzi tu m.in. (...)  »
Zasady przekazywania na żądanie urzędników ksiąg podatkowych w formie JPK
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 14
Podatnicy składają co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, JPK_VAT obejmujący ewidencję VAT oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K. Niezależnie od tego urzędnicy mogą domagać się, w (...)  »
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 15
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo wyczekiwana nowa ustawa regulująca zasady udzielania zamówień publicznych. Przynosi ona zmiany w zakresie środków ochrony (...)  »
Wycofanie środka trwałego z przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 14
Zdarza się, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wycofuje ze swojej firmy i przekazuje na cele osobiste środki trwałe, które dotychczas były w niej wykorzystywane. (...)  »
Rozliczanie w VAT najmu prywatnych nieruchomości przez małżonków
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 15
Najem nieruchomości - jako wykorzystywanie towaru (lokalu) w sposób ciągły dla celów zarobkowych - stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, czyli - co (...)  »
Badanie lekarskie ubezpieczonego w ramach kontroli e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 14
Ubezpieczony niezdolny do pracy może ubiegać się o świadczenie, które zrekompensuje mu utracone wynagrodzenie w związku z niemożnością świadczenia pracy. Aby jednak tak się stało, (...)  »
Sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 15
W przypadku gdy spółka z o.o. nie chce lub nie może skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania, na przykład kredytu, można rozważyć zasilenie jej przez wspólników. (...)  »
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 14
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zasady, na jakich następuje realizacja tego obowiązku, wskazane są w przepisach Kodeksu pracy dotyczących (...)  »
Zasady dochodzenia alimentów
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 15
Z alimentami może mieć styczność rodzic utrzymujący własne dziecko, dziecko zanim zdobędzie wykształcenie i się usamodzielni, czy też osoba dorosła, zwłaszcza zaawansowana wiekiem bądź schorowana, (...)  »
Preferencje dla płatnika w opłacie składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 14
Płatnik opłaca za zatrudnione osoby składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także składki na fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. Fundusz Pracy (w tym Fundusz Solidarnościowy) i (...)  »
Jak wierzyciel może zaoszczędzić na kosztach komorniczych?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 15
Obowiązująca od 2019 r. ustawa o kosztach komorniczych na nowo przeorganizowała wysokość i zasady ponoszenia m.in. opłat egzekucyjnych. Obecnie regulacje umożliwiają komornikom w znacznie większej (...)  »
Dokonywanie korekt w rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 14
Korekty kosztów lub przychodów podatkowych wpisane są w firmową codzienność. Przyczyny obligujące przedsiębiorców do ich dokonania mogą być różne. Do najczęściej występujących należą otrzymywane i (...)  »
Kary za nieprzekazanie i błędy w nowym JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 15
Nowy JPK_VAT, konsolidujący w jednym dokumencie ewidencję VAT oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K, ma umożliwić automatyczną analizę wykonywania przez podatników obowiązków w zakresie rozliczania VAT. (...)  »
Zaliczki w obrocie krajowym w świetle przepisów o VAT
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 14
Zasady rozliczania VAT w przypadku otrzymanych zaliczek ustawodawca określił w sposób szczególny. Otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towarów lub świadczenia usług, co do zasady, powoduje (...)  »
Korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 15
Dodatkowym uprawnieniem dla pracowników-rodziców jest urlop rodzicielski. Może z niego skorzystać matka i ojciec dziecka, rodzice adopcyjni, a także inny członek najbliższej rodziny. Urlop rodzicielski (...)  »
Przygotowania do inwentaryzacji w firmie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 14
Jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, prace inwentaryzacyjne dotyczące 2020 r. mogą rozpocząć już od października 2020 r. Inwentaryzacja przeprowadzana jest w (...)  »
Dotacje na rozpoczęcie działalności dotyczącej przetwarzania produktów rolnych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 15
Rolnik na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych może liczyć na bezzwrotne wsparcie w maksymalnej wysokości 500 tys. zł. W zakresie przetwarzania (...)  »
Nadchodzące zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie spółek
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020, strona 14
Przepisy regulujące funkcjonowanie spółek podlegają ciągłym modyfikacjom. Tempo zmian przyspieszyło w związku z wprowadzaniem rozwiązań prawnych mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Niezależnie (...)  »
Skutki błędnego zawiadomienia o przekroczeniu rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020, strona 15
Jeżeli ubezpieczony uzyskuje stosunkowo wysokie wynagrodzenie, to podczas naliczania mu składek emerytalno-rentowych płatnik powinien pamiętać o rocznym limicie podstawy ich wymiaru. W momencie gdy przychody (...)  »
Zawieranie umów o zamówienia publiczne na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 14
Z początkiem nowego roku wejdzie w życie zupełnie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych, która zastąpi wielokrotnie nowelizowany, obecnie jeszcze obwiązujący akt. Spore zmiany obejmą (...)  »
Ważne terminy dla rodzin z dziećmi
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 15
Obecnie rodziny z dziećmi mogą liczyć na wiele różnego rodzaju świadczeń wypłacanych zarówno z ubezpieczenia społecznego, jak i z budżetu państwa. Nawet jeśli niewątpliwie należne, (...)  »
Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 14
Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest istotnie utrudnione. Choć minął już czas, kiedy część branż została zamrożona, to nadal obowiązują (...)  »
Ewidencja szczepień pracowników przeciwko grypie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 15
Z opinii ekspertów wynika, że zachorowanie na grypę może ułatwić drogę wirusowi SARS-CoV-2 i przesądzić o ciężkim przebiegu choroby. Dlatego w 2020 r. w związku (...)  »
Koszty zagranicznych podróży służbowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, strona 14
Pracodawca jest zobligowany do przekazania pracownikowi odbywającemu zagraniczną podróż służbową zaliczki na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z tym wyjazdem. Generalnie powinna ona zostać wypłacona w (...)  »
Delegowanie pracowników przez agencje pracy tymczasowej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, strona 15
Pracodawca użytkownik kierujący pracownika do pracy do innego państwa członkowskiego ma obowiązek poinformować o tym agencję pracy tymczasowej co najmniej na 15 dni przed jego (...)  »
Składki ZUS jako koszty podatkowe płatnika
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020, strona 14
Podmioty, które są pracodawcami oraz zleceniodawcami, od wynagrodzeń wynikających z zawieranych umów i innych świadczeń wypłacanych (stawianych do dyspozycji) pracownikom oraz zleceniobiorcom zasadniczo zobowiązane są (...)  »
Podział majątku w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020, strona 15
Rozwiązanie spółki cywilnej skutkuje koniecznością rozliczenia się przez wspólników z wierzycielami, co następnie otwiera możliwość późniejszego podziału pozostałej części majątku pomiędzy uczestników spółki. Wspólnicy mogą (...)  »
Tarcza antykryzysowa w sprawach pracowniczych w opinii urzędów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, strona 14
Wraz z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, zaczęto wprowadzać przepisy antykryzysowe związane z tymi stanami. Przepisy te, zwane tarczą antykryzysową, zmodyfikowały ogólne regulacje (...)  »
Jak załatwiać sprawy podatkowe przez internet?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, strona 15
Podatnicy od lat przesyłają przez internet deklaracje, zeznania czy informacje podatkowe. Bez wychodzenia z domu lub biura można załatwić wiele innych spraw: składać pisma, odbierać (...)  »
Okoliczności wpływające na ustalenie nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, strona 14
Podstawa wymiaru zasiłku konieczna do ustalenia wysokości należnych pracownikowi świadczeń chorobowych stanowi w zasadzie średnią arytmetyczną wypłaconego za konkretny okres wynagrodzenia. Ustalenie jej wartości może (...)  »
Praca na niepełny etat a składki ZUS z dodatkowego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, strona 15
Pracownik w każdym przypadku podlega obowiązkowo m.in. ubezpieczeniom społecznym. O charakterze tych ubezpieczeń z tytułu dodatkowo podjętej przez niego pracy zarobkowej (np. z racji prowadzenia (...)  »
Problemy nurtujące frankowiczów
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, strona 14
Wobec braku rozwiązania ustawowego problemu kredytów frankowych, a także w związku z postawą samych banków załatwiających negatywnie reklamacje klientów, spór musiał siłą rzeczy przenieść się (...)  »
Wydatkowanie środków zgromadzonych na ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, strona 15
Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej zobowiązany jest do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Jakimi środkami zasilany jest fundusz? Jakie wydatki można sfinansować wykorzystując (...)  »
SLIM VAT - pakiet uproszczeń dla podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, strona 14
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. Przepisy tej ustawy mają wprowadzić rozwiązania (...)  »
Dematerializacja papierowych akcji
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, strona 15
Dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych kończy się czas na realizację obowiązków związanych z przygotowaniami do dematerializacji akcji. Do 30 września 2020 r. musi być dokonane (...)  »
Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020, strona 14
Za wykonaną pracę pracownik otrzymuje przede wszystkim wynagrodzenie, które na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych klasyfikowane jest jako przychód ze stosunku pracy. Nie jest (...)  »
Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli w szkołach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020, strona 15
Nauczyciele szkół publicznych to grupa zawodowa, której stosunek pracy podlega przepisom odrębnym. Ogólne regulacje Kodeksu pracy stosowane są tylko w zakresie nieuregulowanym przez te przepisy. (...)  »
Polski Bon Turystyczny dla rodzin z dziećmi
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020, strona 14
Od 1 sierpnia 2020 r. można aktywować Polski Bon Turystyczny, za pomocą którego dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę (...)  »
Składki ZUS od zwrotu kosztów używania prywatnego auta do celów służbowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020, strona 15
Zwracane pracownikowi koszty używania przez niego w jazdach lokalnych, dla potrzeb pracodawcy, pojazdu niebędącego własnością pracodawcy powoduje wystąpienie u pracownika przychodu ze stosunku pracy w (...)  »
TARCZA Księgowania związane z otrzymaniem i korzystaniem z subwencji finansowej z PFR
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020, strona 14
Ze względu na pandemię COVID-19 rząd uruchomił różne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest tzw. tarcza finansowa skierowana do podmiotów, które ucierpiały w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.