Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Przewodnik Gazety Podatkowej
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Ostatnie miesiące na przeliczenie emerytur i rent przed styczniowymi zmianami
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 14
Ustawodawca co jakiś czas, dostrzegając konieczność wprowadzenia jednolitych kryteriów dotyczących ustalania prawa do świadczeń dla konkretnych grup świadczeniobiorców, dokonuje zmiany przepisów. Tym razem zmiany, które (...)  »
Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021, strona 15
Od 1 lipca 2021 r. do ustawy o VAT zostały wprowadzone przepisy określające zasady rozliczania VAT przy sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI). Przez SOTI (...)  »
Przygotowanie do inwentaryzacji za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 14
W jednostkach, w których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, od początku czwartego kwartału 2021 r. można rozpocząć prace inwentaryzacyjne dotyczące 2021 r. (...)  »
Skarga sposobem na kontrolę organów podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 15
Podatnicy mają prawo zaskarżyć do sądu administracyjnego wydawane przez organy podatkowe decyzje, postanowienia czy indywidualne interpretacje podatkowe. Skargę wraz z załącznikami można przesłać przez internet (...)  »
Nieodpłatne świadczenia w firmie w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 14
Głównym generatorem firmowych należności jest sprzedaż towarów i usług. Stanowią one na gruncie podatku dochodowego przychody. Jednak przychody firmowe uczestniczące w wyznaczaniu podstawy opodatkowania tym (...)  »
Konsekwencje zmiany warunków zatrudnienia w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 15
Czasami w trakcie miesiąca zmienia się pracownikowi wymiar etatu czy też wynagrodzenie, a niekiedy równocześnie ulegają zmianie obydwa te warunki zatrudnienia. Powoduje to konieczność przeliczenia (...)  »
Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 14
Przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) zastąpiły od 1 lipca 2021 r. stosowane do końca czerwca 2021 r. regulacje w zakresie sprzedaży wysyłkowej (...)  »
Data objęcia ubezpieczeniem a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 15
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego przysługują osobom podlegającym danemu ubezpieczeniu w razie zaistnienia określonego ryzyka. Część z tych świadczeń przysługuje od pierwszego dnia (...)  »
Składanie oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę lub zmianie jej warunków
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 14
Rozwiązanie stosunku pracy lub zmiana warunków zatrudnienia w większości przypadków wymaga złożenia oświadczenia woli w tej sprawie. W zależności od strony składającej oświadczenie, różny jest (...)  »
Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 15
Uchwały zgromadzenia wspólników mogą regulować sytuację prawną udziałowców, członków organów spółki oraz innych podmiotów związanych ze spółką. Zgodność uchwał z przepisami prawa, postanowieniami umowy spółki (...)  »
Skutki w VAT dostawy nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 14
Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dostawa nieruchomości lub ich części podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, chyba że zajdą (...)  »
Niektóre preferencje dla płatników opłacających składki na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 15
Składki na Fundusz Pracy (w tym Fundusz Solidarnościowy) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych płatnik nalicza za ubezpieczonych od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (...)  »
Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 14
Założenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Składają się na nią akta osobowe pracownika i inna dokumentacja ze stosunku pracy. Pracodawca (...)  »
Telemarketing a RODO
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 15
Telefony z ofertami wzięcia udziału w pokazie sprzętu elektronicznego i gospodarstwa domowego, badaniu medycznym, pokazowe lekcje języków obcych czy oferty instalacji fotowoltaiki to codzienność każdego (...)  »
Zmiany w VAT, które wejdą w życie z dniem 1 października 2021 r.  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 14
Od 1 października 2021 r. zaczną obowiązywać (w znacznej części) przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)  »
Zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 15
Osoba, która jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, powinna zgłosić do niego członków swojej rodziny. Nie wiąże się to z koniecznością opłacania dodatkowej składki zdrowotnej. Po takim (...)  »
Jak sprawnie realizować obowiązki dotyczące AML w biurze rachunkowym?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 14
Obecnie każde biuro rachunkowe jest instytucją obowiązaną (IO) w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Oznacza to, że musi posiadać niezbędną dokumentację (...)  »
Podatkowo-księgowe problemy z rozliczaniem umorzenia pomocy covidowej z PFR
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 14
W podatku dochodowym umorzenie zobowiązania jest dla podmiotu gospodarczego zdarzeniem generującym powstanie opodatkowanego przychodu. Nie inaczej jest w przypadku umorzenia zobowiązań z tytułu subwencji finansowej (...)  »
Zmiana zasad ustalania i opcjonalne skrócenie okresu zasiłkowego  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 14
Okres zasiłkowy w rozumieniu przepisów ustawy zasiłkowej oznacza okres niezdolności do pracy, za który przysługuje prawo do zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego). Obecnie bez znaczenia (...)  »
Odzyskiwanie kosztów budowy sieci wodno-kanalizacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 15
Inwestor chcący wznieść budynek nie musi czekać na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Może wybudować fragmenty sieci na własny koszt, a następnie żądać ich odkupu przez przedsiębiorstwo (...)  »
Skutki w VAT zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 14
Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zbycie jakiejś części przedsiębiorstwa, które nie spełnia definicji zorganizowanej części (...)  »
Zasady powoływania pełnomocnika i prokurenta przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 15
Prowadzenie własnej firmy wiąże się z różnymi obowiązkami, dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z pomocy pełnomocnika. Pełnomocnik to osoba, która działa w imieniu przedsiębiorcy i wypełnia (...)  »
Świadczenia pomocowe w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 14
Podstawowym rodzajem świadczeń przekazywanych pracownikom przez pracodawcę są należności za wykonaną pracę, czyli przede wszystkim wynagrodzenia, nagrody pieniężne, premie, różnego rodzaju dodatki (np. funkcyjne) oraz (...)  »
ZUS od zlecenia zawartego z pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 15
Gdy umowa zlecenia jest zawarta z pracodawcą, z którym zleceniobiorca pozostaje w stosunku pracy, to dla celów ubezpieczeń w ZUS jest traktowana tak jak umowa (...)  »
Nowe zasady ustalania wysokości emerytury należnej od czerwca  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 14
Korzystniejszy sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, które wystąpią o emeryturę w czerwcu, stanie się faktem. Od lat oczekiwana zmiana zostanie wprowadzona do (...)  »
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawnik z urzędu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 15
Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym oraz możliwość uzyskania pomocy prawnika z urzędu to instytucje mające ułatwić stronom postępowania cywilnego znajdującym się w trudnej (...)  »
Zmiany w przepisach o ubezpieczeniach społecznych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 14
Niebawem wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zwanej ustawą nowelizującą. Według ich twórców mają one (...)  »
Bezpieczny powrót do szkół według wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 15
Rozpoczął się już kolejny pandemiczny rok szkolny. Aby dzieci jak najdłużej mogły chodzić do szkół w systemie stacjonarnym, konieczne jest przestrzeganie w nich reżimu sanitarnego. (...)  »
Wskazywanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 14
Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinno zawierać w swej treści wskazanie przyczyny wypowiedzenia. Ponieważ umowa bezterminowa cechuje się dużą stabilnością (...)  »
Korygowanie błędów w dokumentowaniu transakcji w VAT
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 15
Przepisy w zakresie VAT określają zasady dokumentowania transakcji gospodarczych oraz terminy, w jakich należy tego dokonać. Ustawodawca określił ponadto, jakie elementy powinny zawierać poszczególne dokumenty. (...)  »
Prywatne samochody w firmie osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 14
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wykorzystują na jej potrzeby nie tylko samochody należące do firmowego majątku. Oprócz nich użytkują m.in. samochody prywatne stanowiące ich własność (...)  »
Informacja ZUS o stanie konta ubezpieczonego i/lub hipotetycznej emeryturze
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 15
Aktywność zawodowa zasadniczo powoduje obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a tym samym zobowiązuje płatnika składek do rozliczania i opłacania należnych składek w odpowiednich terminach. (...)  »
Procedura zakładania spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 14
Spółka cywilna jest wciąż jedną z najbardziej popularnych form współdziałania w prowadzeniu działalności gospodarczej. Założenie spółki jest dużo bardziej złożone niż np. rejestracja jednoosobowej działalności (...)  »
Wpływ dochodu rodziny na uprawnienia do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 15
Rodziny z dziećmi mogą obecnie korzystać z wielu świadczeń, które mają na celu m.in. częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i wychowywaniem dziecka, w tym (...)  »
Kto i kiedy może uregulować cudzy podatek?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 14
Podatnik zasadniczo sam musi regulować swoje zobowiązania podatkowe. Wyjątkowo dozwolone jest uiszczenie podatku za zastawcę, członka rodziny czy przez spółkę osobową za wspólnika. Sądy administracyjne (...)  »
Dodatki mieszkaniowe po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 15
W dniu 1 lipca 2021 r. weszło w życie wiele zmian w przepisach regulujących dodatki mieszkaniowe. Zmiany dotyczą nie tylko osób starających się o przyznanie (...)  »
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 14
Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Inicjatorem takiego dokształcania może być pracownik lub pracodawca. W razie podnoszenia kwalifikacji zawodowych z woli pracodawcy może (...)  »
VAT przy usługach budowlanych wykonywanych poza terytorium Polski
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 15
W przypadku świadczenia usług dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT istotne jest określenie miejsca ich świadczenia. Zgodnie z generalną zasadą, miejsce świadczenia usług ustala się w (...)  »
Rejestracja w VAT dla potrzeb e-handlu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 14
Od dnia 1 lipca2021 r. do ustawy o VAT wprowadzono m.in. zmiany w rozliczaniu VAT od handlu zagranicznego - tzw. pakiet VAT e-commerce. Nowe regulacje (...)  »
Co zrobić, aby uniknąć błędów zgłaszając zleceniobiorcę do ubezpieczeń w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 15
Zleceniodawca, po zawarciu ze zleceniobiorcą umowy zlecenia, zaczyna pełnić w stosunku do niego obowiązki płatnika składek, co wiąże się z wypełnianiem obowiązków względem ZUS. Jednym (...)  »
Wybrane przypadki korekt sprawozdania finansowego za 2020 r.  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 14
Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r. należało sporządzić do 30 czerwca 2021 r. Po jego sporządzeniu mogło się jednak okazać, że nie wszystko (...)  »
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 15
Dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym może podlegać osoba, która spełnia warunki do podlegania tym ubezpieczeniom z kilku tytułów i z jednego z nich mają one (...)  »
Zasady wykonywania przejazdów w ramach systemu e-TOLL
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 14
Dotychczas funkcjonujący system viaTOLL zastąpiony został nowoczesnym rozwiązaniem opartym na technologii pozycjonowania satelitarnego - e-TOLL. Służy on do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych (...)  »
Obowiązki w VAT osoby fizycznej likwidującej działalność gospodarczą
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 15
Podatnik VAT prowadzący indywidualnie działalność gospodarczą ma szereg obowiązków związanych z bieżącym rozliczaniem tego podatku. Pewnymi obowiązkami ustawodawca obarczył także podatnika, który z różnych względów (...)  »
Zmiany w zakresie danych wykazywanych w JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 14
Z dniem 1 lipca 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w (...)  »
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 15
Indywidualny przedsiębiorca może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (tj. spółkę z o.o., akcyjną, ewentualnie od 1 lipca 2021 r. prostą spółkę akcyjną). (...)  »
Ekwiwalenty i ryczałty pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 14
Wynagrodzenie za pracę ustalane jest zazwyczaj w stałej stawce miesięcznej lub godzinowej. Cechą charakterystyczną tej formy wynagradzania jest wyraźne określenie kwoty płacy przysługującej pracownikowi. Prawo (...)  »
Pozycja wierzyciela w razie ogłoszenia upadłości konsumenckiej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 15
Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie należności wierzycieli. Jednocześnie postępowanie prowadzone wobec osoby fizycznej powinno umożliwić umorzenie zobowiązań niewykonanych w jego toku. Cele wierzyciela i dłużnika (...)  »
Załatwianie spraw przez przedsiębiorców poprzez portal Biznes.gov.pl
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 14
Serwis informacyjno-usługowy Biznes.gov.pl to narzędzie skierowane do przedsiębiorców, konsumentów oraz urzędników, którzy obsługują firmy. Portal oferuje wiele informacji oraz przydatne narzędzia, które ułatwiają prowadzenie działalności (...)  »
Na co należy zwrócić uwagę przy egzekucji ze świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 15
Katalog wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest bardzo bogaty. Choć przesłanki, w oparciu o które one przysługują, regulują różne akty prawne, to w zakresie wdrożenia (...)  »
Sprawa karna skarbowa (nie) może być sposobem na przedawnienie podatku
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 14
Wszczęcie postępowania karnego skarbowego w sprawie nadużyć podatkowych pozwala urzędnikom zyskać więcej czasu na weryfikację rozliczeń i dochodzenie zapłaty podatków. Regulacje przewidujące takie rozwiązanie nie (...)  »
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych obok chorobówki
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 15
Składki do ZUS nalicza się od uzyskanego przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Przychodem tym są m.in. wszelkie dodatki do pensji, premie czy nieodpłatne świadczenia. (...)  »
Planowane zmiany przepisów dotyczących MPP
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 14
W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT oraz ustawy Prawo bankowe, tzw. pakiet SLIM VAT 2, który ma na celu (...)  »
Środki na modernizację w obszarze nawadniania
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 15
W obecnie trwającym naborze wniosków o przyznanie pomocy (dofinansowania) na inwestycje związane z nawadnianiem nie stosuje się preselekcji odnośnie wymaganych dokumentów na etapie składania wniosku. (...)  »
Płatnicze rozliczenie pracowniczego dofinansowania wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 14
Pośród wielu świadczeń pozapłacowych oferowanych pracownikom przez pracodawcę, największą popularnością cieszy się dofinansowanie różnych form wypoczynku. Pracodawcy udzielają go nie tylko pracownikom, ale również członkom (...)  »
Zasady i koszty sporządzania aktów notarialnych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 15
Akt notarialny to dokument urzędowy, jedna z najważniejszych czynności notarialnych, którą może sporządzić wyłącznie notariusz oraz konsul posiadający stosowne uprawnienia. Forma aktu notarialnego wymagana jest (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. i przekazanie go do KRS
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 14
W związku z utrudnieniami, które są konsekwencją pandemii koronawirusa, przesunięte zostały terminy realizacji obowiązków sprawozdawczych. W przypadku jednostek sektora prywatnego, których rok obrotowy jest tożsamy (...)  »
Rozliczanie VAT w działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 15
Dla osób prowadzących drobną działalność zarobkową przepisy Prawa przedsiębiorców dopuszczają możliwość prowadzenia tej działalności bez konieczności rejestracji w CEIDG. Taka osoba w świetle przepisów o (...)  »
Zmiany w podatku VAT wprowadzane pakietem SLIM VAT 2
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 14
Pakiet SLIM VAT 2 ma na celu wprowadzenie przepisów, które mają uprościć rozliczanie VAT. Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet SLIM VAT, zaczął obowiązywać (...)  »
Rodzaje i możliwości wyboru trybu udzielenia zamówienia w nowej Pzp
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 15
Dokonanie wyboru właściwego trybu determinuje całe dalsze postępowanie związane z udzieleniem zamówienia publicznego. W przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający (...)  »
Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 14
Z początkiem lipca 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Na ich podstawie pojawił się kolejny typ spółki kapitałowej. Jest to prosta (...)  »
Wnioski o świadczenia alimentacyjne i rodzinne na nowe okresy 2021/2022
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 15
Rozpoczął się lipiec 2021 r., a to oznacza, że można już ubiegać się, choć na razie tylko w formie elektronicznej, o świadczenia alimentacyjne i rodzinne (...)  »
Rozliczenie VAT przy działalności gospodarczej prowadzonej w mieszkaniu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 14
Podatnicy VAT, ze względów ekonomicznych, niejednokrotnie decydują się prowadzić działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu bądź domu. Podstawowym przywilejem podatnika VAT jest prawo do odliczenia VAT (...)  »
Praca wakacyjna uczących się osób a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 15
W okresie wakacji uczące się osoby (np. studenci) często podejmują zatrudnienie. Osoby takie rzadko zatrudniają się na podstawie umowy o pracę, najbardziej popularna jest dla (...)  »
Kiedy trzeba pobierać zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników, klientów i kontrahentów?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 14
RODO wymaga, aby każde przetwarzanie danych opierało się na ważnej podstawie. Jedną z nich jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Jak wynika z praktyki, zgoda (...)  »
Zasady pomniejszania przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 15
Osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność i podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłaca za siebie składki na te ubezpieczenia od dowolnie (...)  »
Postępowanie przed KRS od 1 lipca 2021 r. na nowych zasadach  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 14
Już tylko do końca czerwca 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać papierowe wnioski do KRS. Są one przekazywane w tzw. procedurze tradycyjnej. Poza nią wnioski składane (...)  »
Zmiany związane z pakietem VAT e-commerce
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 15
W dniu 20 maja 2021 r. Sejm RP uchwalił zmiany do ustawy o VAT (na dzień oddania GP do druku ustawa jest w Senacie), które (...)  »
Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 14
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, które nie mogą świadczyć pracy z uwagi na konieczność zapewnienia opieki dziecku lub innemu członkowi rodziny, mogą liczyć na przyznanie prawa (...)  »
W oczekiwaniu na uchwałę SN w sprawie kredytów frankowych
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 15
Pomimo oczekiwania na uchwałę Sądu Najwyższego w pełnym składzie Izby Cywilnej w sprawie kredytów frankowych, niektóre najważniejsze zagadnienia prawne dotyczące tych umów kredytowych w orzecznictwie (...)  »
Informacje potrzebne do udzielenia pomocy de minimis
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 14
Przy ubieganiu się o pomoc de minimis nie ma znaczenia, czy jej źródłem finansowania są środki krajowe czy unijne, ponieważ procedura związana z jej przyznaniem (...)  »
Renta rodzinna dla kontynuujących naukę a wakacje
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 15
Rodzice mają ustawowy obowiązek utrzymania swoich dzieci. Gdy zabraknie chociaż jednego z nich, na zasadach wskazanych przez ustawodawcę dzieci m.in. zmarłego ubezpieczonego mogą ubiegać się (...)  »
Bony SPV i MPV w VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 14
Sprzedawcy w ramach działań marketingowych mogą podjąć decyzję o sprzedaży bonów wymienialnych na własne towary lub usługi. Sprzedaż własnych bonów i ich późniejsze zrealizowanie wiąże (...)  »
Opodatkowanie pracowniczych dodatków do wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 14
W ostatnich latach mocno rozbudował się system pozapłacowych świadczeń oferowanych pracownikom przez zatrudniające ich firmy. Obecnie poza comiesięcznymi wypłatami wynagrodzenia pracownicy otrzymują szereg innych gratyfikacji (...)  »
Jak i kiedy złożyć zawiadomienie ZAW-NR?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 15
ZAW-NR to zawiadomienie o przelaniu środków za transakcję na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Pozwala uniknąć negatywnych skutków podatkowych w PIT i (...)  »
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 14
Ustanie stosunku pracy wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi po stronie pracodawcy. Jednym z najważniejszych jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy, co powinno nastąpić w ustawowych (...)  »
Warunki do spełnienia dla celów zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 15
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu przepisów o pdof osiągany ze stosunku pracy. Niektóre przychody pracownicze, (...)  »
Elektroniczne załatwianie spraw w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 14
Pandemia COVID-19 oraz wprowadzane w zawiązku z nią ograniczenia zmieniły funkcjonowanie gospodarki, w tym również wpłynęły na relacje pomiędzy petentami a urzędami. Zaistniała sytuacja uwidoczniła, (...)  »
Rozliczanie w VAT transakcji z rolnikami ryczałtowymi
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 15
Ustawodawca w sposób szczególny uregulował kwestie rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym. Rolnicy ryczałtowi korzystają ze specjalnej procedury, dzięki której, pomimo iż są oni zwolnieni z VAT, (...)  »
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 14
Podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w (...)  »
Jak złożyć odwołanie w zamówieniach publicznych?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 15
Odwołanie to podstawowy środek ochrony prawnej przysługujący przede wszystkim wykonawcy lub uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może (...)  »
Kosztowe rozliczenie samochodu osobowego w leasingu operacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 14
Wydatki związane z samochodami osobowymi użytkowanymi na podstawie umów leasingu operacyjnego podlegają ograniczeniom w kwestii obciążania nimi firmowych kosztów podatkowych. Jest to wynikiem funkcjonowania na (...)  »
Czas pracy i odpoczynki w różnych systemach czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 15
Przepisy Kodeksu pracy przewidują kilka systemów czy organizacji czasu pracy, które mogą stosować pracodawcy w procesie pracy. Każdy z nich cechuje się pewnymi odrębnościami, jeżeli (...)  »
Harmonogram z ostatecznymi terminami dotyczącymi sprawozdań za 2020 r.  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 14
Na skutek trzeciej fali pandemii COVID-19 wiele jednostek zobligowanych do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r. miało problem z terminowym wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów (...)  »
Środki na pierwszy biznes
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 15
Z rządowego programu Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II finansowana jest pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy, czy bezpłatne usługi szkoleń i (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.