Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 68.745 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 24.06.2024 r.
 • Zasady prowadzenia akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej
czwartek - 27.06.2024 r.
 • Rozliczanie VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 • Nieodpłatne wycofanie składnika majątku ze spółki osobowej dla wspólnika i inne przesunięcia majątkowe
poniedziałek - 01.07.2024 r.
 • Dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników
czwartek - 04.07.2024 r.
 • Rozliczanie VAT w transporcie towarów
 • Organizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych
20.06.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za maj 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do (...)
przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za maj 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
21.06.2024 r. (piątek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za maj 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
24.06.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Przewodnik Gazety Podatkowej
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Czynności wyłączające możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 49 (2132) z dnia 17.06.2024, strona 14
Podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Przy czym ustawodawca (...)  »
Postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą mają odbywać się zdalnie
Gazeta Podatkowa nr 49 (2132) z dnia 17.06.2024, strona 15
Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych, których celem jest wprowadzenie zdalnych rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą. Taką zmianę przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych (...)  »
Rozliczenie leasingu samochodu osobowego w estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 48 (2131) z dnia 13.06.2024, strona 14
W przypadku gdy podatnik na estońskim CIT zawrze umowę leasingu samochodu osobowego, który jest wykorzystywany również na cele prywatne wspólników lub pracowników, musi ustalać i (...)  »
Kryteria przyznawania pomocy socjalnej z ZFŚS i ze środków obrotowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (2131) z dnia 13.06.2024, strona 15
Popularną formą realizacji przez pracodawców działalności socjalnej jest tworzenie i prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pomoc udzielana z ZFŚS ma związek z sytuacją bytową uprawnionych, (...)  »
Różne aspekty w VAT związane z używaniem auta na podstawie umowy leasingu
Gazeta Podatkowa nr 47 (2130) z dnia 10.06.2024, strona 14
Podatnicy VAT do prowadzenia działalności gospodarczej niejednokrotnie wykorzystują samochody osobowe. Dość powszechną praktyką jest użytkowanie ich na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Podatnicy niekiedy mają problemy (...)  »
Waloryzacja składek emerytalnych i jej wpływ na emerytury czerwcowe
Gazeta Podatkowa nr 47 (2130) z dnia 10.06.2024, strona 15
Przyznawane obecnie emerytury ustalane są według nowych zasad. Głównym czynnikiem determinującym wysokość tych świadczeń jest wartość składek na ubezpieczenie emerytalne, które począwszy od 1 stycznia (...)  »
Zasady i kontrola składania dokumentów finansowych do KRS
Gazeta Podatkowa nr 46 (2129) z dnia 06.06.2024, strona 14
Obowiązek przekazywania dokumentów finansowych do KRS spoczywa na podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzących pełną księgowość, a także na samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. (...)  »
Korekta raportów ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 46 (2129) z dnia 06.06.2024, strona 15
Wypadek pracownika podczas wykonywania pracy pociąga za sobą szereg konsekwencji na gruncie prawa pracy i świadczeń chorobowych. Jeżeli bowiem niezdolność do pracy powstanie w takich (...)  »
Stosowanie przez pracodawcę zwolnień z pdof
Gazeta Podatkowa nr 45 (2128) z dnia 03.06.2024, strona 14
Już kolejny rok obowiązują cztery zwolnienia od podatku dochodowego określane mianem ulgi: dla młodych, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów oraz na powrót. Najpopularniejszymi z (...)  »
Wpływ nieobecności w pracy na podstawę zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 45 (2128) z dnia 03.06.2024, strona 15
Podstawę wymiaru zasiłku z założenia ustala się w oparciu o wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 lub pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy/prawa (...)  »
Działalność nierejestrowa w świetle przepisów o VAT
Gazeta Podatkowa nr 44 (2127) z dnia 29.05.2024, strona 14
Drobni handlowcy i usługodawcy na mocy przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności jej rejestracji, tzw. działalności nierejestrowej. W świetle (...)  »
Korzystanie z urlopu wychowawczego i pracy w obniżonym etacie
Gazeta Podatkowa nr 44 (2127) z dnia 29.05.2024, strona 15
Urlop wychowawczy jest jednym z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jest to najdłuższy urlop z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, jednak wielu pracowników nie zamierza rezygnować (...)  »
Rozliczenie wyniku finansowego za 2023 r.  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 43 (2126) z dnia 27.05.2024, strona 14
Wynik finansowy za 2023 r. nie może zostać rozliczony przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok. Dopiero w dacie zatwierdzenia tego sprawozdania finansowego nastąpi przeksięgowanie (...)  »
Zasady wydawania paszportów
Gazeta Podatkowa nr 43 (2126) z dnia 27.05.2024, strona 15
Prawo do posiadania dokumentu paszportowego przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu. Obywatel Polski może, poza pewnymi wyjątkami, posiadać jeden ważny dokument paszportowy. Tej samej osobie może zostać (...)  »
Samochody osobowe w rozliczeniach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024, strona 14
W obydwu ustawach o podatku dochodowym zostały zapisane ograniczenia w zakresie ujmowania w firmowych kosztach podatkowych wydatków związanych z samochodami osobowymi. Pomimo tego, że przepisy (...)  »
Biały wywiad, czyli gdzie szukać informacji o kontrahentach
Gazeta Podatkowa nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024, strona 15
Skuteczne prowadzenie biznesu wymaga rozpoznania otoczenia gospodarczego. Jego elementem jest uzyskiwanie informacji o kontrahentach celem oceny ich wiarygodności i wypłacalności. Szereg takich informacji można zdobyć (...)  »
Czynności wykonywane na rzecz pracowników a rozliczenie podatku VAT
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 14
Zasady rozliczania VAT w przypadku czynności wykonywanych na rzecz pracowników uzależnione są od tego czy mamy do czynienia z odpłatnym czy nieodpłatnym świadczeniem. Przy czym (...)  »
Ustalanie okresu zasiłkowego z uwzględnieniem wyjaśnień ZUS
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 15
Pobieranie zasiłku chorobowego może nastąpić po spełnieniu wymaganych do tego celu kryteriów. Nie jest to jednak jedyna okoliczność determinująca prawo do tego świadczenia. Dodatkowo bardzo (...)  »
Uprawnienia kontrolne UOKiK
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 14
Obecnie uprawnienia kontrolne UOKiK są bardzo szerokie. Prowadzi on postępowania i czynności kontrolne nie tylko wobec największych firm, ale może również kontrolować jednoosobowych przedsiębiorców czy (...)  »
Okoliczności pozwalające zwolnić niektóre przychody ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 15
Najczęściej otrzymane przez ubezpieczonych przychody stanowią podstawę wymiaru składek i płatnik ma obowiązek opłacić od nich składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. (...)  »
Rozstrzyganie zbiegu tytułów do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 14
Jeśli dana osoba jest aktywna zawodowo i uzyskuje przychody z kilku źródeł, to w sferze ubezpieczeń w ZUS mamy wówczas do czynienia ze zbiegiem tytułów (...)  »
Możliwość zatrudniania studentów oraz absolwentów w sezonie letnim
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 15
W okresie letnim w wielu firmach zwiększa się zapotrzebowanie na sezonowych pracowników. Obecnie polscy pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnianie studentów czy absolwentów uczelni. (...)  »
Konsekwencje niedokonania w terminie rozliczenia podatku PIT za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 14
Podatnicy, którzy nie złożyli zeznania podatkowego PIT za 2023 r., narażają się na mandat karny do kwoty 21.210 zł. Szansą na uniknięcie kary jest przekazanie (...)  »
Odrębne zasady zatrudniania niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 15
Podstawowym aktem prawnym regulującym zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Określa ona uprawnienia pracownicze w zatrudnieniu tej (...)  »
Stosowanie ulgi na złe długi w VAT w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 14
Przedsiębiorcy niekiedy mają trudności z regulowaniem należności za faktury. Ustawodawca przewidział pewne rozwiązanie takiego problemu. Chodzi o ulgę na złe długi, w ramach której po (...)  »
Różne obowiązki w spółkach handlowych związane z podsumowaniem ubiegłego roku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 15
Spółki handlowe prowadzące księgi rachunkowe, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, są właśnie w okresie sprawozdawczym. Oznacza to, że trwa teraz czas na zatwierdzenie (...)  »
Zasady sporządzania i korygowania informacji podsumowujących VAT-UE
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 14
Podatnik dokonujący transakcji z kontrahentami z państw członkowskich UE ma, co do zasady, obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb tych transakcji i posługiwania się numerem VAT-UE. (...)  »
Ograniczone prawo do świadczeń wypadkowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 15
Ubezpieczony, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do pracy i/lub doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ma z (...)  »
Działalność rolnicza i gospodarcza w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 14
Działalność rolnicza niewątpliwie posiada swoją specyfikę. Wiąże się ona z aktywami biologicznymi (roślinami, zwierzętami), które w ramach takiej działalności przechodzą całość lub część swojego cyklu (...)  »
Rozliczenie kosztów wspólnych działalności rolniczej i gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 14
Główny przedmiot działalności nowo zawiązanej spółki z o.o. to produkcja rolna (zboża ozime), ale zdarzają się też przychody podlegające opodatkowaniu, np. usługi koszenia łąk. Spółka (...)  »
Zaniechana działalność rolnicza
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 14
Spółka prowadzi działalność rolniczą i pozarolniczą. Działalność rolnicza polega na produkcji owoców. Na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów pozostaje saldo po stronie Wn przedstawiające koszty produkcji (...)  »
Nowości w programie Czyste Powietrze
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 15
Od 22 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe zasady w programie Czyste Powietrze. Wprowadzono obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet (...)  »
Dostawa nieruchomości w świetle przepisów o VAT
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 14
Opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Sprzedaż nieruchomości, co do zasady, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu 23% stawką VAT. (...)  »
Przesłanki oraz skutki rozwodu
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 15
W polskim systemie prawnym trwałość małżeństwa jest jedną z istotnych zasad prawa rodzinnego. Rozwiązanie małżeństwa może nastąpić tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone w przepisach (...)  »
Odzyskanie podatku VAT zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 14
O zwrot podatku VAT zapłaconego w innym państwie unijnym ma prawo ubiegać się podatnik VAT. Podatek, o zwrot którego może on wystąpić, zawarty jest w (...)  »
Kontrole budowlane w działalności przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 15
Przedsiębiorcy, którzy posiadają nieruchomości, muszą wiedzieć, że spoczywa na nich obowiązek przeprowadzania czynności kontrolnych tych obiektów. Jednak z drugiej strony właściciele, zarządcy nieruchomości czy inwestorzy (...)  »
Wpływ nowych tablic trwania życia na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 14
Zmieniając zasady obliczania emerytury, ustawodawca wprowadził nową wartość nazywaną potocznie wskaźnikiem dożycia. Przedstawia on średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w (...)  »
Zasady podziału zysku w spółkach handlowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 15
Podział dodatniego wyniku finansowego w spółkach handlowych z pełną księgowością wymaga uprzedniego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Procedura jego zatwierdzenia jest mniej sformalizowana w spółkach jawnych, (...)  »
Ustalenie stopy procentowej składki wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 14
W ubezpieczeniu wypadkowym obowiązuje rok składkowy, na okres którego każdy płatnik ma ustaloną stopę procentową składki wypadkowej w określonej wysokości. Rok składkowy trwa od 1 (...)  »
Pełnomocnicy i pełnomocnictwa w sprawach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 14
Prowadzenie spraw podatkowych można powierzyć pełnomocnikowi. Działa on na podstawie i w granicach udzielonego mu upoważnienia: ogólnego, szczególnego czy do podpisywania deklaracji podatkowych. Zawodowe reprezentowanie (...)  »
Nowe podejście do przetwarzania danych osobowych po zakończeniu rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 15
Dotychczas sądy administracyjne w kwestii przetwarzania danych osobowych po zakończeniu rekrutacji w celu ochrony roszczeń wyraźnie wskazywały, iż takie "przechowywanie na zapas" jest niedopuszczalne. Prezes (...)  »
Rozliczanie VAT przy transakcjach z rolnikami
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 14
Podatnikom VAT prowadzącym działalność gospodarczą zdarza się współpracować z rolnikami. Dotyczy to najczęściej podatników handlujących produktami rolnymi, ale także działających w branży gastronomicznej. W zależności (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS rodziny pomagającej w firmie
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 15
Członek rodziny pomagający przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności zazwyczaj podlega ubezpieczeniom w ZUS na zasadach przewidzianych dla osób współpracujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Obligatoryjny zatem charakter (...)  »
Rozliczanie VAT przy transakcjach łańcuchowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 14
W ustawie o VAT uregulowano przypadek tzw. transakcji łańcuchowych, czyli kiedy towar jest sprzedawany kolejno przez kilka podmiotów, ale w rzeczywistości jest on przemieszczany tylko (...)  »
Od 1 kwietnia wzrost jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 15
Osoby, które w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, mogą skorzystać z prawa do jednorazowego odszkodowania. Na (...)  »
Dostosowanie stanowisk z monitorami ekranowymi do wymogów bhp
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 14
Komputerowe stanowisko pracy jest standardowym elementem biur i pomieszczeń pracy, a komputer czy laptop to dziś podstawowe narzędzie pracy. Mimo że praca przy komputerze generalnie (...)  »
Spółka z o.o. bez zarządu
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 15
Braki w składzie zarządu spółki z o.o. uniemożliwiają jej prawidłowe funkcjonowanie. Taka spółka nie może składać i odbierać oświadczeń woli. Z jej udziałem nie mogą (...)  »
Ryzyko członka zarządu spłacania długów zarządzanej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 14
Na członkach zarządu spoczywa obowiązek stałego monitorowania stanu zadłużenia spółki, aby mogli wywiązać się z obowiązku terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, ewentualnie wdrożenia (...)  »
Świadczenia związane z pobytem w szpitalu ubezpieczonej będącej na macierzyńskim albo jej dziecka
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 15
Jednym ze świadczeń chorobowych zaliczanych do kategorii krótkoterminowych jest zasiłek macierzyński. Podobnie jak pozostałe świadczenia o tym charakterze przysługuje on osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym - (...)  »
Skutki likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej VAT
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 14
Podatnicy VAT w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej niekiedy borykają się z różnego rodzaju problemami. Trudności próbują przetrwać, zawieszając działalność gospodarczą. Ostatecznie mogą stanąć przed koniecznością (...)  »
Warunki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 15
Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić na podstawie art. 52, art. 53 lub art. 55 Kodeksu pracy. Pierwsze dwa przepisy dotyczą (...)  »
Ulgi w ZUS z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 14
Za zatrudnione osoby płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Nalicza też za nie składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP, (...)  »
Akt notarialny i inne czynności notarialne
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 15
Czynność prawna, np. umowa, w wielu przypadkach musi zostać dokonana w formie aktu notarialnego. Brak zachowania tej formy skutkuje wówczas jej nieważnością. Należy jednak pamiętać, (...)  »
W jaki sposób można złożyć zeznanie PIT za 2023 r.?  | PIT 2023
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 14
Termin złożenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. upływa 30 kwietnia 2024 r. Zeznanie podatkowe można złożyć w urzędzie skarbowym w formie (...)  »
Czy kredytobiorcy jeszcze czymś ryzykują w sprawach frankowych?
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 15
Ostatnie miesiące przyniosły dla banków szereg niekorzystnych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych do waluty obcej. TSUE zakwestionował możliwość dochodzenia przez banki roszczeń o wynagrodzenie (...)  »
Czas sporządzić informację ZUS ZSWA
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 14
W razie zatrudnienia pracownika na etacie obowiązkiem pracodawcy jako płatnika składek jest zgłoszenie go do ubezpieczeń w ZUS, comiesięczne przekazywanie za niego raportów z naliczonymi (...)  »
Dysponowanie nadwyżką podatku naliczonego nad należnym
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 15
W przypadku gdy u podatnika VAT wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy, to do niego należy decyzja co do sposobu jej (...)  »
Prace kończące przygotowanie sprawozdania finansowego za 2023 r.  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 14
Ustawowy termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. jednostek, w których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, upływa 31 marca 2024 r. (...)  »
Jaki dokument stanowi podstawę rozliczenia wyników inwentaryzacji?  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 14
W grudniu 2023 r. przeprowadziliśmy spis z natury towarów. W trakcie tego spisu ujawniono niedobory i nadwyżki. Czy można rozliczyć je w księgach rachunkowych na (...)  »
Kryteria dla inwestycji przy zwolnieniu z podatku
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 15
Na potrzeby ubiegania się o wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji przedsiębiorca musi spełnić kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteria ilościowe (...)  »
Problemy z uwzględnianiem premii rocznej w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 14
Do składników wynagrodzenia wliczanych do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należnego pracownikowi zaliczają się m.in. premie i nagrody przyznawane za okresy roczne. Zasady ich uwzględniania są (...)  »
Nowe zasady dotyczące projektów budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 15
Jednym z najważniejszych dokumentów w procesie inwestycyjnym jest projekt budowlany. Najprościej mówiąc, jest to zbiór dokumentów, który przedstawia plany inwestycji budowlanej. Oczywiście projekt, jako bardzo (...)  »
VAT przy eksporcie towarów
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 14
Eksport towarów opodatkowany jest co do zasady 0% stawką VAT. Przy czym, aby podatnik mógł zastosować tę preferencyjną stawkę VAT, musi spełnić warunki określone w (...)  »
PPK w przypadku przejęcia zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 15
Ustawa o PPK stworzyła nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. PPK to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on (...)  »
Rozwiązania księgowe dla firm na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 14
W przypadku stosowania opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w formie ryczałtu od dochodów spółek, zwanego estońskim CIT, koszty i przychody ujęte w księgach rachunkowych (...)  »
Wycinka roślinności zgodnie z prawem
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 15
Roślinność - w tym drzewa i krzewy - podlegają ochronie realizowanej przede wszystkim na gruncie ustawy o ochronie przyrody. Jest to ochrona ukierunkowana na zachowanie (...)  »
VAT przy refakturowaniu opłat za media
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 14
Pojęcie "refaktury" nie pojawia się w przepisach podatkowych, jednak jest ono obecne w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami. Pojęcie "refakturowania" najprościej można wytłumaczyć jako odsprzedaż usług (...)  »
Zasady działania prokurenta za spółkę handlową
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 15
Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jednak możliwość indywidualnego działania prokurenta za spółkę zależy od rodzaju udzielonej (...)  »
Praca w niedziele i święta i jej rekompensowanie
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 14
Wykonywanie pracy w niedzielę lub święto jest dozwolone w określonych okolicznościach oraz we wskazanych branżach. Tego rodzaju praca cechuje się sporą uciążliwością dla pracowników. Z (...)  »
Umowy i spory z członkami zarządu
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 15
Kodeks spółek handlowych ustanawia szczególne zasady reprezentacji spółki z o.o. przy dokonywaniu przez spółkę czynności prawnych z udziałem jej członków zarządu oraz przy prowadzeniu z (...)  »
Nowy akt o usługach cyfrowych (DSA)  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 14
Akt o usługach cyfrowych jest pierwszą regulacją cyfrową, która nakłada na firmy cyfrowe w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. To niezwykle (...)  »
Różnice w rozliczaniu przychodu w zależności od rodzaju świadczenia emerytalno-rentowego
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 15
Zdarza się, że jeden płatnik składek zatrudnia emerytów i rencistów z powszechnego sytemu, emerytów i rencistów mundurowych oraz/lub osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego. Osiągane przez (...)  »
Kiedy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu VAT?
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 14
Podstawę opodatkowania w podatku VAT stanowi wynagrodzenie, które dostawca lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów albo świadczenia usług. Wynagrodzenie to oznacza (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 15
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacają za siebie składkę zdrowotną od podstawy wymiaru, którą muszą ustalić według zasad uzależnionych od formy opodatkowania ich firmowych przychodów. Do (...)  »
Obowiązki środowiskowe przedsiębiorców w I kwartale 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 14
Początek roku to czas, kiedy przedsiębiorcy muszą dokonać wielu rozliczeń, złożyć oświadczenia czy sprawozdania oraz uregulować różnego rodzaju opłaty. Część tych zobowiązań ma związek z (...)  »
Płatnik składek wystawia dokument o wysokości przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 15
Płatnicy składek, decydując się na zatrudnienie osób posiadających uprawnienia emerytalno-rentowe, muszą liczyć się z pewnymi obowiązkami wobec organu rentowego. Jednym z nich jest przekazanie stosownej (...)  »
Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 14
Okres przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia podatków jest skorelowany z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że na czas archiwizacji mają wpływ (...)  »
Inwestycje zwolnione z podatku w nowej odsłonie
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 15
Wydłużono okres, na jaki wydawana jest decyzja o wsparciu uprawniająca przedsiębiorcę do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w związku z nową inwestycją. Nowością jest (...)  »
Zarządca sukcesyjny po śmierci podatnika a rozliczanie VAT
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 14
Śmierć podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą to zdarzenie, które powoduje zakończenie tej działalności. Przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym (...) wprowadziły specyficzny rodzaj podatnika, jaki stanowi (...)  »
Naliczanie składek na FP, FS i FGŚP w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 15
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy płatnicy składek są zobowiązani opłacać za określone osoby zatrudnione, w tym m.in. za pracowników, zleceniobiorców. Niektórzy płatnicy opłacają (...)  »
VAT przy usługach na nieruchomościach znajdujących się poza Polską
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 14
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych niejednokrotnie wykonują swoje usługi także poza Polską. Problematyczne niekiedy okazuje się rozliczanie VAT w tym zakresie. (...)  »
Można już ubiegać się o świadczenie 800+ na nowy okres
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 15
Świadczenie wychowawcze jest obecnie najbardziej popularnym w naszym kraju wsparciem finansowym dla rodzin z dziećmi. Przysługuje bowiem niezależnie od dochodu rodziny na każde dziecko do (...)  »
Składanie wniosków o urlopy z tytułu rodzicielstwa
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 14
Pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy przysługuje szereg uprawnień z tytułu rodzicielstwa. Należą do nich głównie urlopy przyznawane w związku z urodzeniem i wychowywaniem dziecka, (...)  »
Podejmowanie uchwał w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 15
Wspólnicy spółki jawnej nie odbywają formalnych posiedzeń. Przepisy o spółce jawnej nie posługują się też pojęciem "zgromadzenie wspólników". Tym niemniej w sprawach istotnych wspólnicy muszą (...)  »
Obowiązek podatkowy przy czynnościach o charakterze ciągłym
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 14
Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za (...)  »
Na co spółki muszą uważać, rozliczając PCC?
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 15
Wniesienie wkładów, pożyczka od wspólnika dla spółki osobowej, dopłaty od wspólników do spółki osobowej czy spółki z o.o. stanowią przykładowe czynności, które ustawa o PCC (...)  »
VAT przy usługach najmu i krótkotrwałego zakwaterowania
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 14
Podatnicy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, niekiedy świadczą usługi najmu bądź krótkotrwałego zakwaterowania. Istotne w tym przypadku jest ustalenie, z jakimi usługami faktycznie mamy do (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.