Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 26 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.532 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.03.2023 r.
 • Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
28.03.2023 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
Przewodnik Gazety Podatkowej
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Planowane zmiany w VAT od 1 kwietnia 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 14
Obecnie w Sejmie RP znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3025), tzw. SLIM VAT 3. Proponowane (...)  »
Warunki wykonywania pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 15
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, wprowadzone do Kodeksu pracy. Normują one m.in. tryb wprowadzania pracy zdalnej w (...)  »
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 14
Podatnik, który wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, ma obowiązek odprowadzenia do budżetu podatku należnego od tych czynności. Aby prawidłowo i terminowo wykazać zobowiązanie podatkowe związane (...)  »
Rękojmia i reklamacja po zmianach w prawach konsumenta
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 15
Z dniem 1 stycznia 2023 r. regulacje dotyczące zgłaszania przez konsumentów tzw. reklamacji zostały przeniesione z Kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta. Obecnie więc (...)  »
Jak sporządzić zgłoszenie ZUS ZSWA za 2022 r.?
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 14
Oprócz zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS zatrudnionych pracowników oraz naliczania i opłacania za nich składek, na pracodawcy, który zatrudnia pracowników przy wykonywaniu pracy w szczególnych (...)  »
Zobowiązania w zakresie opłat środowiskowych
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 15
Jak co roku, w marcu wielu przedsiębiorców musi dopełnić zobowiązań w zakresie opłat środowiskowych. Jest to czas dokonania rozliczeń i odprowadzenia należnych w tym zakresie (...)  »
Waloryzacyjny wzrost świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 14
Marzec każdego roku jest tym miesiącem, w którym wszyscy emeryci i renciści mogą liczyć na podwyżkę swojego świadczenia, niezależnie od tego, czy po jego przyznaniu (...)  »
Ulga dla młodych w objaśnieniach fiskusa
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 15
Zwolnienie z podatku dochodowego, nazywane popularnie ulgą dla młodych, funkcjonuje na gruncie pdof od 1 sierpnia 2019 r. Od samego początku istnienia tej preferencji zasady (...)  »
Problemy księgowe firm na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 14
Spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT, nie odprowadza podatku dochodowego do momentu wypłaty dywidend, chyba że wystąpią ukryte zyski, wydatki niezwiązane (...)  »
Kwota i prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 15
Niezdolność do pracy sprawia, że osoby zatrudnione m.in. na tzw. etacie nie mogą świadczyć pracy. Należnością rekompensującą taki stan jest przede wszystkim zasiłek chorobowy. Świadczenie (...)  »
Rozliczenie VAT przy eksporcie towarów
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 14
Eksport to wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Podatnik, który dokonuje eksportu towarów, ma prawo opodatkować go 0% stawką VAT, ale pod pewnymi warunkami. Jednym (...)  »
Rejestracja spółki jawnej w KRS
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 15
Spośród wszystkich typów spółek handlowych spółka jawna jest podmiotem konstrukcyjnie najprostszym. W dużym stopniu jej funkcjonowanie opiera się na nietrudnych schematach znanych ze spółki cywilnej. (...)  »
Jakie porozumienia podatnik może zawrzeć z KAS?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 14
Firmy, które chcą zwiększyć pewność co do poprawności stosowania przez siebie prawa podatkowego, mogą zawrzeć z administracją skarbową umowę określającą warunki współpracy. Popularnością cieszą się (...)  »
Podejmowanie i zaskarżanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 15
Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych tworzą wspólnotę mieszkaniową. Jeżeli liczba lokali jest większa niż trzy, mamy do czynienia z tzw. dużą wspólnotą mieszkaniową. Właściciele muszą (...)  »
Zasady rozliczania PCC w spółkach w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 14
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w ostatnim czasie nie ulegała istotnym zmianom. Z dniem 1 marca 2023 r. jej treść zostanie zmodyfikowana, ale tylko (...)  »
Składki ZUS za osoby na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 15
Za pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego pracodawca zobowiązany jest m.in. składać odpowiednie dokumenty rozliczeniowe. Wykazuje w nich m.in. podstawy wymiaru i kwoty składek ubezpieczeniowych. Na (...)  »
VAT przy prowadzeniu działalności pod adresem zamieszkania
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 14
W praktyce zdarza się, że podatnicy VAT prowadzą działalność gospodarczą w miejscu swojego zamieszkania (w mieszkaniu bądź w domu jednorodzinnym). Ustawodawca dla podatników VAT przewidział (...)  »
Fotowoltaika z wyższym dofinansowaniem
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 15
O trzy miesiące przedłużono składanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć fotowoltaicznych w programie Mój Prąd. Podwyższono dotację z 20,5 tys. zł do 31 tys. zł na (...)  »
Skutki wycofania majątku z firmy na gruncie pdof
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 14
Wycofanie z prowadzonej działalności wykorzystywanych w niej składników majątku może być spowodowane różnymi przyczynami. Różne może być także ich dalsze wykorzystywanie. Niektóre są przekazywane innym (...)  »
Wszystko o autozapisie do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 15
W 2023 r. będzie miał miejsce po raz pierwszy od wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych tzw. ponowny autozapis do PPK. Na czym polega ten mechanizm? Czy (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 14
Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność generalnie są uzależnione od formy opodatkowania firmowych przychodów. Przepisy ustawy zdrowotnej określają (...)  »
Upadłość konsumencka szansą dla wierzyciela?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 15
Upadłość dłużnika-konsumenta to dla wierzyciela wyraźny znak utraty szansy na odzyskanie pieniędzy. Jeśli jednak korzyści działań windykacyjnych wobec dłużnika są niewspółmierne do związanych z tym (...)  »
Zasady przeprowadzania badania trzeźwości pracowników
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 14
Stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie go w czasie pracy jest ciężkim naruszeniem przez pracownika jego podstawowych obowiązków. W takiej sytuacji pracownik (...)  »
Treści i usługi cyfrowe według nowych przepisów
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 15
Wśród zmian, które objęły prawa konsumenta z dniem 1 stycznia 2023 r., znalazły się przepisy implementujące do naszego porządku prawnego tzw. dyrektywę cyfrową. Zagadnienia umów (...)  »
Zmiany w 2023 r. dotyczące dokonywania korekt w VAT
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 14
Od 1 kwietnia 2023 r. mają zacząć obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o VAT zawarte w pakiecie SLIM VAT 3. Mają one realizować kolejne postulaty podatników (...)  »
Premia roczna w podstawie wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 15
Do składników wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego zalicza się m.in. premie lub nagrody roczne, o ile ulegają zmniejszeniu za okres absencji (...)  »
Rozliczanie VAT przy refakturowaniu mediów
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 14
Strony w umowach najmu lokalu najczęściej postanawiają, że najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów mediów (wody, prądu, gazu) dostarczanych do lokalu. W praktyce rzadko zdarza (...)  »
Rok rozliczeniowy dla zarobkujących na świadczeniu przedemerytalnym dobiega końca
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 15
Osoby z wieloletnim stażem pracy, które utraciły możliwość zarobkowania z powodu m.in. likwidacji pracodawcy, mogą nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego. Po nabyciu tego prawa osoby (...)  »
Zasady przyznawania oraz wypłaty ryczałtów i ekwiwalentów pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 14
Pracownik oprócz wynagrodzenia za pracę może otrzymywać też inne składniki płacowe. Niektóre z nich mogą mieć formę ryczałtów, a niektóre ekwiwalentów. Często spotykanymi ryczałtami są (...)  »
Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 15
Dodatki mieszkaniowe to instytucja, której celem jest udzielenie ze środków publicznych pomocy finansowej osobom mniej zamożnym w zakresie pokrywania niektórych wydatków na mieszkanie. Uzyskanie prawa (...)  »
VAT przy nieodpłatnych świadczeniach na rzecz pracowników i kontrahentów
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 14
Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W praktyce często podatnicy dokonują nieodpłatnych świadczeń na rzecz swoich pracowników oraz (...)  »
Ustanie ubezpieczenia a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 15
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu i/lub wypadkowemu w razie zaistnienia danego ryzyka mogą, po spełnieniu określonych warunków, korzystać ze stosownego świadczenia. Większość z tych świadczeń jest (...)  »
Jak sporządzić informację ZUS IWA za 2022 r.?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 14
Jeżeli w każdym miesiącu 2022 r. płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego określoną liczbę osób, ma on obowiązek sporządzenia i przekazania do ZUS informacji o danych (...)  »
Restrukturyzacja i upadłość dziś i jutro
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 15
Restrukturyzacja i upadłość to postępowania uregulowane przepisami. Upadłość ogłasza się wobec dłużnika niewypłacalnego. Upadłość dłużników będących przedsiębiorcami, w tym w szczególności spółek handlowych, prowadzi do (...)  »
Badania i szkolenia bhp na odrębnych i kodeksowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 14
Pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy pracownika, który jest niezdolny do jej świadczenia ze względu na stan zdrowia lub brak wiedzy na temat zasad (...)  »
Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja z wyższą dotacją
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 15
Od 3 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady wprowadzone do programu Czyste Powietrze wchodzącego w skład Krajowego Planu Odbudowy. Podwyższono progi dochodowe, od których przyznawane (...)  »
Udzielanie pożyczek pieniężnych przez czynnych podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 14
W praktyce zdarza się, że przedsiębiorcy udzielają sporadycznie (jednorazowo) pożyczek innym przedsiębiorcom czy też osobom fizycznym, aczkolwiek nie jest to przedmiotem prowadzonej przez nich działalności (...)  »
Rozliczanie rencistów socjalnych z osiągniętego przychodu po raz pierwszy według nowych zasad
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 15
Renta socjalna należna osobom, które stały się niezdolne do pracy przed wejściem na rynek pracy, została wprowadzona jako świadczenie wypłacane przez ZUS z dniem 1 (...)  »
Składki w 2023 r. po zmianie wysokości prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 14
W 2023 r. kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 6.935 zł. W oparciu o jej wysokość ustalana jest m.in. podstawa wymiaru (...)  »
Podstawy funkcjonowania prokurenta w spółce handlowej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 15
Źródłem umocowania prokurenta do działania w imieniu spółki handlowej jest dokument obejmujący udzielenie prokury i wpis do KRS z danymi prokurenta i rodzajem prokury. W (...)  »
Kto w 2023 r. może rozliczać VAT za okresy kwartalne?
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 14
Podatnicy mający status małego podatnika mają możliwość rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne. Przy czym mogą oni wybrać kasową metodę rozliczania VAT, która generalnie zobowiązuje (...)  »
Zmiany w promocjach, obniżkach i informowaniu o cenach od 1 stycznia 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 15
Z dniem 1 stycznia br., weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. (...)  »
Znaczenie zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 14
Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą z mocy prawa korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W konsekwencji nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT, aczkolwiek ustawodawca (...)  »
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników niezdolnych do pracy na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 15
Pracodawca w razie absencji swoich pracowników musi się borykać nie tylko z problemami kadrowymi. Ciążą na nim również obowiązki nałożone przez ustawodawcę wobec tych niezdolnych (...)  »
Kiedy trzeba spłacić cudze zaległości podatkowe?
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 14
Osoby trzecie, np. były małżonek, nabywca przedsiębiorstwa czy członek zarządu, mogą być niekiedy zmuszone uregulować zaległości podatkowe, których podatnik nie jest w stanie spłacić. Orzeczenie (...)  »
Obowiązki związane z podatkiem od środków transportowych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 15
Duża część posiadaczy pojazdów zobowiązana jest do opłacania z tego tytułu podatku od środków transportowych i regulowania zobowiązań z tym związanych. Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu? (...)  »
Składki ZUS w 2023 r. po wzroście minimalnej płacy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 14
Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na składki ubezpieczeniowe opłacane do ZUS za niektóre osoby ubezpieczone. Kwota tego wynagrodzenia wyznacza bowiem dla nich najniższą podstawę wymiaru (...)  »
Stwierdzenie nabycia spadku i jego podział
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 15
Śmierć członka rodziny to dla najbliższych wydarzenie tragiczne, z którym wiąże się wiele emocji. To właśnie bliscy najczęściej dziedziczą spadek po zmarłym. Nie mogą jednak (...)  »
Planowane zmiany w zakresie WIS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 14
Wiążąca informacja stawkowa jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług. Wydawana jest ona generalnie na wniosek podatnika. (...)  »
Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 15
Rady gmin i miast podjęły już uchwały o wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w 2023 r. na swoim terenie. Wysokość stawek maksymalnych corocznie ogłaszana (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS osoby współpracującej z przedsiębiorcą w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 14
W 2023 r. nie zmienią się zasady podlegania ubezpieczeniom w ZUS członków rodziny pomagających przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zmianie natomiast ulegną wysokości podstaw wymiaru, (...)  »
Zielona transformacja miast ze wsparciem z KPO
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 15
Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia do 100% będą finansowane z Instrumentu Zielonej Transformacji Miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Będzie można z (...)  »
Planowane zmiany w prawie spółek
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 14
W dniu 13 października 2022 r. weszła w życie największa od lat nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Mimo to kolejne zmiany do K.s.h. wprowadzono dwukrotnie w (...)  »
Ustalanie uprawnień pracowniczych na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 15
Wiele uprawnień pracowniczych, pomimo upływu roku kalendarzowego, jest nieprzerwanie realizowanych. Na przełomie lat kalendarzowych następuje jednak zmiana niektórych wskaźników z zakresu prawa pracy, które są (...)  »
Kiedy KAS ujawnia zaległości dłużników podatkowych?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 14
Istnieje wiele sposobów na poznanie zaległości podatkowych osoby prywatnej lub firmy. Największą bazę stanowi Rejestr Należności Publicznoprawnych. Urząd skarbowy ujawni również uprawnionym podmiotom stan zadłużenia (...)  »
Rozliczanie VAT przez małego podatnika w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 15
Przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika mogą wybrać kasową metodę rozliczania podatku VAT. Wybierając taką opcję, podatnik jest zobowiązany rozliczać VAT za okresy kwartalne. Mały podatnik (...)  »
Płatnik pdof i zaliczki na podatek w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 14
Z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpi szereg zmian w odniesieniu do obowiązków płatników pdof w zakresie poboru zaliczek na podatek. Będą one zasadniczo konsekwencją (...)  »
Procedura OSS i IOSS
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 14
Dzięki stosowaniu przez podatnika, dokonującego m.in. sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz osób prywatnych, procedury unijnej OSS nie musi on dokonywać rejestracji na potrzeby VAT w (...)  »
Zarząd i rada nadzorcza w spółce komunalnej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 15
W spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego musi funkcjonować rada nadzorcza. Kadencyjność rady i jej uprawnienie do powoływania członków zarządu wzmacniają pozycję gminy czy powiatu (...)  »
Skutki likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej VAT
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 14
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w tym m.in. podatnicy VAT, niejednokrotnie mierzą się z problemami, które utrudniają lub uniemożliwiają jej prowadzenie. Wówczas mogą stanąć przed koniecznością (...)  »
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 15
Podstawa wymiaru zasiłku to jeden z parametrów mających wpływ na końcową wysokość świadczenia chorobowego. W przypadku pracownika stanowi ją wypłacone mu wynagrodzenie za konkretny okres (...)  »
Zadłużenie składkowe objęte układem ratalnym a prawo przedsiębiorcy do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 14
Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, może - po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków - korzystać ze świadczeń finansowanych z (...)  »
Zarządzanie majątkiem i odpowiedzialność za długi w małżeńskiej wspólności majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 15
W każdym małżeństwie obowiązuje określony ustrój majątkowy. Małżonkowie mogą wybrać, podpisując intercyzę, np. rozdzielność majątkową. Warto jednak pamiętać, że najczęściej występującym ustrojem jest małżeńska wspólność (...)  »
Opodatkowanie prywatnego najmu w 2022 r. i 2023 r.  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 14
Wprowadzony do systemu podatkowego z dniem 1 stycznia 2022 r. Polski Ład oraz kolejne jego odsłony "naprawcze", które następowały w trakcie bieżącego roku, spowodowały wiele (...)  »
Ustalanie proporcji w VAT przy działalności mieszanej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 14
Podatnik, który dokonuje zakupów związanych z działalnością firmy zwolnioną i opodatkowaną VAT, powinien wyodrębnić kwoty VAT naliczonego związanego z określonymi czynnościami. W sytuacji gdy nie (...)  »
Dokumentacja dotycząca sygnalistów i jej zgodność z przepisami RODO
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 15
Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, miała czas do 17 grudnia 2021 r. na wprowadzenie do porządku krajowego postanowień unijnej dyrektywy o sygnalistach. Obecnie (...)  »
Jak aktualizować dane podatników i płatników?
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 14
Adresy, rachunki bankowe, miejsce przechowywania firmowej dokumentacji rachunkowej to tylko niektóre informacje przekazywane przez podatników administracji skarbowej. Aktualizacji danych można dokonać przez internet. Zgłoszenie należy (...)  »
Przejście ze spółki cywilnej w indywidualną działalność
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 15
Rozbieżność stanowisk wspólników spółki cywilnej co do dalszego funkcjonowania na rynku może zostać pogodzona. Działalność spółki może być kontynuowana tylko przez jednego wspólnika w ramach (...)  »
Wyższe podstawy wymiaru składek ZUS w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 14
W przyszłym roku nastąpi dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyższa też będzie w 2023 r. kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. (...)  »
Nowości w przeciwdziałaniu zatorom płatniczym
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 15
Spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe oraz publiczne podmioty lecznicze nie muszą składać sprawozdań o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Podatników, u których wartość przychodu uzyskana (...)  »
Eksport towarów w świetle przepisów ustawy o VAT
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 14
Niektóre podmioty gospodarcze dokonują eksportu towarów, tj. sprzedaży towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Eksport towarów opodatkowany jest 0% stawką VAT, przy uwzględnieniu określonych warunków. Wątpliwości (...)  »
Preferencje w opłacaniu składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 15
Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zasadniczo więc jest zobowiązana do opłacania składki na to ubezpieczenie. Jednak ustawa o świadczeniach (...)  »
Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i wybór firmy audytorskiej  | BILANS 2022
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 14
Księgowy, kierownik jednostki i biegły rewident tworzą zespół, którego zadaniem jest przygotowanie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego najrzetelniej odzwierciedlającego sytuację firmy. Poza tym przeprowadzone przez audytora (...)  »
Wyższy podatek od nieruchomości w 2023 r. i sposoby na jego obniżenie
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 15
Jednym ze zobowiązań, które obciąża m.in. przedsiębiorców posiadających nieruchomości, jest podatek od nieruchomości. Stawki podatku co roku ulegają zmianie. Jak będą kształtowały się w 2023 (...)  »
Korekta VAT zawyżonego na paragonie
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 14
Czy w przypadku zastosowania zawyżonej stawki VAT na paragonie podatnik ma prawo do korekty? Organy podatkowe uznają, że nie. Jednak większość sądów administracyjnych przyznaje rację (...)  »
Zasady działania zarządu w spółce z o.o. z uwzględnieniem nowych przepisów K.s.h.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 15
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie z dniem 13 października 2022 r., wprowadziła szereg zmian, które odnoszą się do funkcjonowania każdej spółki z (...)  »
Podział uprawnień rodzicielskich między pracowników - rodziców
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022, strona 14
Uprawnienia pracownicze z tytułu rodzicielstwa mają w większości podzielny charakter. Przepisy Kodeksu pracy przewidują m.in. możliwość przekazania przez matkę dziecka części urlopu macierzyńskiego jego ojcu (...)  »
Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia a podstawa zasiłku w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022, strona 15
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych, należnych ubezpieczonym po zaistnieniu określonego ryzyka, jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie/przychód wypłacone/uzyskany za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub (...)  »
Sposoby na poprawę płynności finansowej a zapisy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 14
Płynność finansowa to zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań. Gdy w firmie pojawiają się problemy z płynnością finansową, należy podjąć działania mające na celu jej (...)  »
Czekać czy zaczynać proces frankowy?
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 15
TSUE najwcześniej w pierwszej połowie 2023 r. orzeknie co do ewentualnego prawa banków do dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w ramach rozliczenia z frankowiczami. (...)  »
Naliczanie i wypłata odpraw pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022, strona 14
Przepisy z zakresu prawa pracy przyznają pracownikowi, a niekiedy jego rodzinie, odprawy pieniężne. Kodeks pracy obliguje pracodawcę do wypłaty - przy spełnieniu określonych warunków - (...)  »
Uprawnienie do zachowku dla najbliższej rodziny
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022, strona 15
Majątek, który każdy posiada, niezależnie od jego wartości, bardzo często został wypracowany nie tylko przez daną osobę, ale także przez jej przodków - rodziców, dziadków, (...)  »
Ustalenie miejsca opodatkowania usług budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022, strona 14
W przypadku gdy usługi budowlane są wykonywane za granicą, należy przede wszystkim ustalić miejsce ich świadczenia. Dana czynność, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT na (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.