Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 r., godz. 14:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Przewodnik Gazety Podatkowej
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
VAT przy usługach na nieruchomościach świadczonych poza terytorium Polski
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 14
W przypadku świadczenia usług dla prawidłowego rozliczenia VAT istotne jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Zgodnie z generalną zasadą miejsce świadczenia usług ustala się w (...)  »
Prawa i obowiązki pracowników-żołnierzy  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 15
Od 23 kwietnia 2022 r. większość spraw związanych z pełnieniem służby wojskowej reguluje jeden kompleksowy akt prawny, tj. ustawa o obronie Ojczyzny. Scaliła ona kilka (...)  »
Nakłady na cudzy majątek w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 14
Część firm zamiast nabywania własnych decyduje się na korzystanie w prowadzeniu działalności gospodarczej z cudzych składników majątkowych, zawierając z ich właścicielami umowy najmu, dzierżawy, leasingu (...)  »
Ubezpieczenia i składki z dodatkowej pracy emeryta czy rencisty
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 15
Osoby uprawnione do tzw. świadczeń długoterminowych, tj. m.in. do emerytury lub renty albo świadczenia przedemerytalnego, często uzyskują przychody z tytułu dodatkowej pracy zarobkowej. Niezależnie od (...)  »
Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenia zmniejszonego za okres nieobecności w pracy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 14
Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego należnego pracownikowi, co do zasady, ustala się w oparciu o wypłacone mu wynagrodzenie za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub (...)  »
Powoływanie i odwoływanie członków zarządu przed i po zmianach w K.s.h.  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 15
Członków zarządu w spółce z o.o., co do zasady, powołują wspólnicy. Uprawnienie do pełnienia funkcji członka zarządu, czyli jego mandat, wygasa na skutek upływu kadencji, (...)  »
Uznanie grupy VAT za podatnika
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 14
Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi VAT podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczają podatek VAT odrębnie. W związku z tym czynności dokonywane w ramach (...)  »
Kto podpisuje dokumenty za stowarzyszenie?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 15
Zasady reprezentacji stowarzyszeń nie są jednolite. Inaczej są uregulowane w przypadku stowarzyszeń rejestrowych wpisanych do KRS, a inaczej w odniesieniu do stowarzyszeń zwykłych wpisywanych do (...)  »
Opodatkowanie VAT bonów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 14
Bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, (...)  »
Wybrane aspekty księgowe dotyczące estońskiego CIT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 15
Ostatnie zmiany w prawie podatkowym podniosły atrakcyjność stosowania ryczałtowej formy opodatkowania spółek, nazywanej estońskim CIT. Korzyści z przyjęcia tej formy opodatkowania przejawiają się głównie w (...)  »
Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy przez polskich pracodawców
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 14
Od momentu rozpoczęcia w Ukrainie konfliktu zbrojnego do Polski przybyło prawie 3 miliony obywateli tego kraju. Aby ułatwić im podjęcie zatrudnienia, polski ustawodawca zdecydował się (...)  »
Wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 15
Kupując działkę w celach budowlanych, jedną z najistotniejszych kwestii jest ustalenie, jakie jest przeznaczenie terenu i jakie inwestycje mogą być na takim gruncie zrealizowane. Jeśli (...)  »
Możliwość rezygnacji z kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 14
Zasadą jest, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. (...)  »
Wyjaśnienia GIIF z 2022 r. dotyczące stosowania przepisów AML
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 15
Zadaniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) jest podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, m.in. poprzez udostępnianie wiedzy i informacji z zakresu (...)  »
Warunki zmniejszania podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 14
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności należy zgłosić się z tego tytułu w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacać za siebie składki (...)  »
Środki EFS z urzędu pracy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 15
W projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez urzędy pracy osoby bezrobotne oraz pracodawcy mogą skorzystać z bezzwrotnego wsparcia. Dla uczestnika projektu przybiera ono (...)  »
Upływa termin rozliczenia podatku PIT za 2021 r.!
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 14
Zostały dwa tygodnie na rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. Termin upływa 2 maja 2022 r. Do tego czasu trzeba nie tylko (...)  »
Planowanie czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 15
Odpowiedzialnym za organizowanie pracy w zakładzie jest pracodawca. Jego rolą jest takie zorganizowanie pracy, aby został zapewniony prawidłowy tok produkcji oraz żeby pracownicy efektywnie wykorzystywali (...)  »
Rozliczanie zaliczek w VAT w obrocie krajowym
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 14
W praktyce podmioty gospodarcze niejednokrotnie wpłacają zaliczki przed zakupem towarów bądź usług. Otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towarów lub świadczenia usług, co do zasady, powoduje (...)  »
Jak ZUS rozlicza dodatkowe przychody aktywnych zawodowo świadczeniobiorców?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 15
Osoby uprawnione do tzw. świadczeń długoterminowych, w tym m.in. do emerytury lub renty albo świadczenia przedemerytalnego, mogą uzyskiwać dodatkowe przychody, ale z założenia w określonych (...)  »
Jakie dokumenty musi mieć firma startująca w przetargu?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 14
Choć liczne nowelizacje Prawa zamówień publicznych, a także zupełnie nowa - obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ustawa, miały ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom udział (...)  »
Zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym drogą elektroniczną
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 15
W sprawach upadłościowych, w których wniosek o ogłoszenie upadłości złożono 1 grudnia 2021 r. bądź później, komunikacja z syndykiem, sędzią-komisarzem i sądem następuje wyłącznie drogą (...)  »
Wnioski i oświadczenia składane płatnikom pdof  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 14
Firmy zatrudniające pracowników i zleceniobiorców, wypłacając im różnego rodzaju należności, muszą wywiązywać się z wielu obowiązków nałożonych na nich ustawowo jako płatników pdof. Obowiązki te (...)  »
Warunki zwolnienia płatnika z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 14
Generalnie płatnik za zatrudnione w firmie osoby opłaca nie tylko składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ale także na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i (...)  »
Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę z o.o. a księgi
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 15
Wprowadzone w ostatnich latach niekorzystne zmiany w obszarze opodatkowania i oskładkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zwłaszcza wykonywaną w większym rozmiarze i generującą wyższe zyski, (...)  »
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 14
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania (...)  »
Udzielanie urlopu pracownikom niepełnoetatowym oraz objętym niższymi normami czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 15
Pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy mają prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu zależy m.in. od posiadanego przez pracownika stażu pracy, (...)  »
Dokonywanie płatności pomiędzy przedsiębiorcami w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 14
W 2022 r. limit płatności gotówkowych w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami wynosi 15.000 zł. Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)  »
Zasady przyznawania alimentów
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 15
Alimenty, czyli obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, przyznawane są najczęściej krewnym, o ile znajdą się w trudnej sytuacji, tj. (...)  »
Jak prawidłowo wpłacać podatki do urzędu skarbowego?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 14
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe można regulować przelewem lub gotówką. VAT, PIT, CIT i niektóre inne daniny odprowadza się na indywidualny mikrorachunek przypisany do podatnika (...)  »
Waloryzacyjny wzrost kwot wolnych od potrąceń
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 15
Podlegając ubezpieczeniu społecznemu dzielonemu na cztery ryzyka, tj. chorobowe, rentowe, emerytalne, wypadkowe, ubezpieczony zapewnia sobie prawo do świadczeń. Mimo iż świadczenia podlegają finansowaniu bezpośrednio m.in. (...)  »
Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 r.  | BILANS 2021
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 14
W 2022 r. terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2021 r. zostały wydłużone. Zmieniono je przede wszystkim ze względu na trudną do przewidzenia dynamikę i skutki (...)  »
Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 15
Od początku roku członkowie zarządów spółek z o.o. wynagradzani na podstawie powołania podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Naliczanie i potrącanie składki zdrowotnej od wynagrodzenia (...)  »
Zamówienia sektorowe w Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 14
Prawo zamówień publicznych w swoich przepisach posługuje się pojęciem zamawiających sektorowych. Są to zamawiający wykonujący jeden z rodzajów działalności sektorowej, również określonych przez Pzp i (...)  »
Warunki zwolnienia płatnika z opłacania składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 15
Przepisy pozwalają przedsiębiorcom spełniającym odpowiednie warunki korzystać z ulg w opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Uprawnionymi do nich są m.in. przedsiębiorcy mający ustalone prawo do (...)  »
Czas sporządzić informację ZUS ZSWA za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 14
Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zgłoszenie zatrudnionych pracowników do ubezpieczeń w ZUS, comiesięczne przekazywanie za nich raportów z naliczonymi składkami na poszczególne ubezpieczenia lub wykazanymi przerwami (...)  »
Nowości w dopłatach do fotowoltaiki i na wymianę źródła ciepła
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 15
Osoba, która do końca marca br. podpisze umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, będzie mogła się rozliczyć z pozyskanej energii w ramach korzystnego (...)  »
Nie każdy wydatek może być podatkowym kosztem
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 14
Ponoszenie różnorodnych wydatków wpisane jest w prowadzenie działalności gospodarczej. Nawet jeżeli są one niezbędne i celowe z punktu widzenia przedsiębiorcy i można je zakwalifikować jako (...)  »
Ustalanie ryczałtów i ekwiwalentów w zatrudnieniu pracowniczym
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 15
Najczęściej spotykaną formą wypłaty wynagrodzenia za pracę jest pensja ustalona w stałej stawce miesięcznej lub godzinowej. W wielu przypadkach wynagrodzenie zasadnicze jest uzupełniane dodatkowymi składnikami (...)  »
Dokumentowanie transakcji w VAT w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 14
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji w VAT między przedsiębiorcami jest faktura, przez którą należy rozumieć każdy dokument zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Od (...)  »
Więcej ograniczeń w prawie do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 15
Aby osoba niezdolna do pracy z powodu choroby albo niemogąca świadczyć pracy z uwagi na objęcie jej kwarantanną lub izolacją domową mogła uzyskać prawo do (...)  »
Uwolnienie środków z rachunku VAT
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 14
W przypadku nagromadzenia się środków na rachunku VAT podatnik ma możliwość ich uwolnienia. W tym celu musi złożyć do urzędu skarbowego stosowny wniosek w tej (...)  »
Gdy umowa spółki z o.o. wymaga zmiany
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 15
Wprowadzenie modyfikacji do treści umowy spółki z o.o. wymaga uchwały wspólników i rejestracji zmian w KRS w określonym terminie. Wymogi te można zrealizować w trybie (...)  »
Wpływ kwoty bazowej na wysokość emerytur i rent
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 14
Pojęcie "kwoty bazowej" funkcjonuje już w prawie emerytalno-rentowym ponad 30 lat. Jest ono zatem powszechnie znane, w szczególności dla osób, którym z jej uwzględnieniem zostało (...)  »
Warunki i skutki rozwodu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 15
Orzeczenie rozwodu to jedna z przyczyn ustania małżeństwa. Trwałość małżeństwa jest kluczową zasadą polskiego prawa rodzinnego. Z tego powodu dopuszczalność rozwodu jest ograniczona do wyjątkowych (...)  »
Sposoby złożenia zeznania podatkowego PIT za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 14
Trwa okres składania rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. Podatnicy coraz chętniej przesyłają swoje zeznania podatkowe przez internet. Sporządzają je samodzielnie, przy (...)  »
Jak korzystać z leczenia poza granicami kraju?
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 15
Z leczenia w innych państwach członkowskich UE można korzystać na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia tylko do niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach (...)  »
Zakres danych w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 14
Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do sporządzania i przesyłania pliku JPK_VAT składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Rozporządzenie MFIiR w sprawie szczegółowego zakresu danych (...)  »
Rozliczanie pracowniczych przejazdów służbowych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 15
Wykonywanie obowiązków zawodowych przez pracownika często powiązane jest z odbywaniem przejazdów służbowych. Są one realizowane w ramach podróży służbowych lub jazd lokalnych, podlegających rozliczeniu w (...)  »
Czas na rozliczanie aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 14
Zbliża się koniec lutego 2022 r., a tym samym termin na przekazanie do ZUS informacji o przychodach uzyskanych w 2021 r. przez aktywnych zawodowo emerytów (...)  »
Rośnie liczba spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 15
Wokandy sądowe zapełniają się sprawami kredytów frankowych. Do kancelarii prawniczych udają się kolejni kredytobiorcy zachęceni sukcesami w sprawach, w których obecnie zapadają wyroki. Banki zaczynają (...)  »
Aspekty prawne i sprawozdawczość w likwidowanej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 14
Likwidacja spółki z o.o. musi być przeprowadzona zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów K.s.h. Powinna trwać co najmniej pół roku. W jej trakcie muszą być (...)  »
Zasady ustalania firmowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 14
Na gruncie podatku dochodowego przychody z działalności gospodarczej wyznaczają kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. (...)  »
Prawo początkującego przedsiębiorcy do ulg w składkach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 15
Zasadniczo prowadzenie działalności gospodarczej obliguje przedsiębiorcę do opłacania z tego tytułu składek ubezpieczeniowych do ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy. Dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności i (...)  »
Jak opłacać składkę zdrowotną prowadząc kilka firm?
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 14
Podejmując się wykonywania kolejnej pozarolniczej działalności, składki społeczne opłaca się tylko z jednego wybranego rodzaju działalności. Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne generalnie należy opłacać od (...)  »
Zmiany w korzystaniu z CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 15
Usługi CEIDG dla przedsiębiorców dotychczas dostępne na platformie www.ceidg.gov.pl zostały przeniesione na Biznes.gov.pl. Obecnie przedsiębiorcy wszystkie sprawy związane z działalnością firmy mogą realizować za pośrednictwem (...)  »
Konsekwencje w VAT niestosowania mechanizmu podzielonej płatności
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022, strona 14
Mechanizm podzielonej płatności obowiązuje w Polsce od lipca 2018 r. Od listopada 2019 r. mechanizm ten jest obowiązkowy do faktur o wartości powyżej 15.000 zł, (...)  »
Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022, strona 15
Pracownik może świadczyć pracę na podstawie dwóch lub więcej umów o pracę, u tego samego lub u różnych pracodawców. Pozostaje wówczas w równoległym zatrudnieniu. W (...)  »
Nowe zasady handlu w niedziele i święta  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022, strona 14
Z dniem 1 lutego 2022 r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Doprecyzowuje (...)  »
Dopuszczalność odwołania umowy darowizny
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022, strona 15
Umowa darowizny, jak każda inna umowa - w myśl rzymskiej paremii "pacta sunt servanda" - powinna być wykonana. Zawartych porozumień należy bowiem dotrzymywać. Szczególną cechą (...)  »
Roczna korekta podatku VAT odliczanego proporcjonalnie w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022, strona 14
Podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, którzy w 2021 r. odliczali podatek VAT proporcjonalnie, po zakończeniu roku mają obowiązek obliczenia rzeczywistej (...)  »
Sposoby na oddłużenie przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022, strona 15
Pozbycie się ciężaru długów wymaga inicjatywy przedsiębiorców. Indywidualne rozmowy z wierzycielami, wnioskowanie o rozłożenie na raty czy umorzenie należności może przynieść wymierne efekty. Kompleksowe rozwiązania (...)  »
Bezzwrotne wsparcie dla start-upów
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022, strona 14
Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność udzielana jest z przeznaczeniem na wdrożenie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz rozwój działalności pod warunkiem uzyskania raportu z inkubacji. Maksymalne dofinansowanie (...)  »
Zasady ubiegania się o rodzinny kapitał opiekuńczy  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022, strona 15
Od 1 stycznia 2022 r. rodzice i opiekunowie co najmniej dwojga dzieci, z których młodsze nie ukończyło jeszcze 36. miesiąca życia albo jeżeli od wystąpienia (...)  »
Wpływ wzrostu minimalnej płacy w 2022 r. na składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 14
Od 1 stycznia 2022 r. wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia. W bieżącym roku wynosi ono 3.010 zł. Oznacza to, że pracownicy pełnoetatowi wynagradzani według najniższej stawki (...)  »
Wnioski i zgłoszenia do KRS w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 15
Od 1 lipca 2021 r. wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS muszą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Już wcześniej obowiązek (...)  »
Warunki i terminy, w jakich możliwy jest zwrot nadwyżki VAT w 2022 r.  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 14
W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku (...)  »
Dopuszczalność pracy w niedziele i święta i jej rekompensowanie
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 15
Niedziele i święta zasadniczo są dniami wolnymi od pracy. Jednakże ustawodawca wskazał przypadki, w których możliwa jest praca w takich dniach. Niezależnie jednak od dopuszczalności (...)  »
Przegląd zmian w pdof wynikających z Polskiego Ładu  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 14
Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że wejście w życie Polskiego Ładu spowodowało, iż podatnicy pdof z dniem 1 stycznia 2022 r. znaleźli się w całkiem nowej, (...)  »
Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 14
Zamawiający publiczni będący jednostkami sektora finansów publicznych muszą obowiązkowo przygotować i opublikować plan dotyczący postępowań na dany rok. Taki plan zawiera m.in. rodzaje planowanych zamówień (...)  »
Obowiązki płatników składek nabywających lub tracących od nowego roku uprawnienia do wypłaty zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 15
O tym, czy płatnik składek w 2022 r. ma uprawnienia do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym, decyduje fakt, ile osób zgłosił on do ubezpieczenia chorobowego, co (...)  »
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 14
Podmioty, które przechodzą w 2022 r. z księgi podatkowej na księgi rachunkowe z powodu osiągnięcia przychodów za 2021 r. powodujących taki obowiązek lub na podstawie (...)  »
Dokonywanie potrąceń ze świadczeń chorobowych na nowych zasadach  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 15
Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmianie uległo szereg przepisów w zakresie ustalania prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Jedna z takich zmian dotyczy (...)  »
Od 2022 r. przedsiębiorcy mają comiesięczny obowiązek składania rozliczeń do ZUS  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 14
Do końca 2021 r. przedsiębiorca, spełniający odpowiednie warunki, mógł korzystać ze zwolnienia z comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. przepisy (...)  »
Jak i kiedy składać "czynny żal" za uchybienia skarbowe?
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 15
"Czynny żal" pozwala uniknąć kary za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Regulacje dotyczące zasad jego składania były w ostatnim czasie kilkukrotnie zmieniane. Ostatnia nowelizacja (...)  »
Istotne zmiany w zakresie świadczeń chorobowych od 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 14
Z dniem 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (...)  »
Przejście ze spółki jawnej w spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 15
Zmienione od 2022 r. zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zasady wyliczania składki zdrowotnej mogą zachęcać do odchodzenia od prowadzenia działalności w ramach (...)  »
Obowiązki przedsiębiorców na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 14
Na przełomie roku przedsiębiorcy muszą dopełnić wielu obowiązków dotyczących m.in. konieczności dokonania różnego rodzaju rozliczeń. Chodzi tu w szczególności o sprawy związane z ochroną środowiska (...)  »
Procedura wywłaszczenia nieruchomości na inwestycje drogowe
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 15
Prawo własności przyznaje jego posiadaczowi najszerszy zakres uprawnień - uprawnienie do posiadania, korzystania oraz rozporządzania. Prawo to podlega ochronie już na poziomie Konstytucji RP, która (...)  »
Rozliczanie VAT przez małych podatników w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 14
Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń VAT. W tym przypadku podatnik obligatoryjnie rozlicza podatek za okresy kwartalne. Mały podatnik może również wybrać kwartalny sposób (...)  »
Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 15
Podmioty prywatne, jak i publiczne są zobowiązane do opracowania i wdrożenia wewnętrznych procedur na potrzeby zgłoszeń o naruszeniu prawa w miejscu pracy. Brak tych procedur (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.