Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
23.04.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. - Prezes ZUS
Przewodnik Gazety Podatkowej
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Nowe tablice trwania życia już dla kwietniowych emerytów
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 14
Średnie dalsze trwanie życia to jedna z niezbędnych danych do naliczenia emerytury według nowych zasad, a więc emerytury opartej na zasadzie zdefiniowanej składki. Średnie dalsze (...)  »
Związanie nieruchomości z działalnością gospodarczą w orzecznictwie sądowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 15
Kwestia ustalenia, czy dana nieruchomość związana jest z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, ma doniosłe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia. Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą (grunty (...)  »
Transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych a VAT
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 14
W praktyce podmioty gospodarcze dokonują zakupu paliwa, płacąc za nie kartami paliwowymi. Wystawcą tych kart nie zawsze jest jednak koncern paliwowy, od którego podatnik nabywa (...)  »
Wprowadzenie zmian do umowy spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 15
Umowę spółki można zmodyfikować w trybie tradycyjnym albo S24. W pierwszym z nich konieczne jest podjęcie przez wspólników uchwały, która musi być zaprotokołowana przez notariusza. (...)  »
Jak ustalić nową składkę wypadkową?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 14
W przypadku składki na ubezpieczenie wypadkowe wysokość stopy procentowej, według której należy ją naliczać, ustala się na okres roku składkowego. Tylko niektórym płatnikom wysokość stopy (...)  »
Składanie, rozpatrywanie i przechowywanie wniosków pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 14
Niektóre uprawnienia pracownicze, w tym większość uprawnień z tytułu rodzicielstwa i niektóre uprawnienia z zakresu czasu pracy, mają charakter wnioskowy. Aby zatem z nich skorzystać, (...)  »
Środki na termomodernizację i wymianę pieca
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 15
Przy wyliczaniu dochodu na potrzeby skorzystania z podstawowego poziomu dofinansowania na wymianę źródła ciepła i prace termomodernizacyjne liczy się dochód beneficjenta, który nie może przekroczyć (...)  »
Dysponowanie nadwyżką podatku naliczonego nad należnym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 14
W przypadku gdy u podatnika VAT wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy, to do niego należy decyzja co do sposobu jej (...)  »
Wycinka drzew i krzewów zgodnie z prawem
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 15
Usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości podlega istotnym ograniczeniom w związku z przepisami, których celem jest ochrona przyrody. Właściciel gruntu czy też inny podmiot, który (...)  »
Wpływ COVID-19 na ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 14
Panująca od ponad roku pandemia wywołuje różnego rodzaju negatywne skutki. Odczuwają je m.in. pracodawcy i pracownicy. W celu zachowania miejsc pracy nierzadko dochodziło do zmniejszenia (...)  »
Typowe zapisy księgowe w przedsiębiorstwie osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 15
Rachunkowość przedsiębiorstwa osoby fizycznej ma pewne charakterystyczne rozwiązania. Z racji tego, że jedynym właścicielem i decydentem w takiej firmie jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, operacje (...)  »
Inwestycje w obcych środkach trwałych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 14
Nabywanie składników firmowego majątku zaliczanych do środków trwałych niewątpliwie wiąże się z ponoszeniem konkretnych finansowych nakładów. W związku z tym, gdy takie zakupy wymagają korzystania (...)  »
Bezzwrotne wsparcie w wysokości 150 tys. zł dla młodego rolnika
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 15
Nowością w premii dla młodego rolnika finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wydłużenie ostatecznego terminu realizacji biznesplanu i terminu na złożenie wniosku o płatność (...)  »
Nadchodzą zmiany w funkcjonowaniu CRBR
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 14
CRBR działa od 13 października 2019 r. Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadzi wiele istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem tego rejestru. Jedną z nich stanowi rozszerzenie (...)  »
Składki ZUS za okres choroby prowadzącego firmę
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 15
Zasadniczo osoba fizyczna z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca za siebie składki do ZUS od określonych podstaw wymiaru. Gdy przez część miesiąca przedsiębiorca przebywał na (...)  »
Uwolnienie środków z rachunku VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 14
Pomimo że środki zgromadzone na rachunku VAT są własnością podatnika, to nie może on dysponować nimi w sposób dowolny. Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy (...)  »
Powołanie spadkobiercy i decyzja w sprawie spadku
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 15
Powołanie do dziedziczenia to decyzja spadkodawcy. Ma on całkowitą dowolność kogo i w jakim zakresie wyznaczy na osobę, która otrzyma majątek po jego śmierci. Odrębną (...)  »
Ochrona podwykonawców w Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 14
Bardzo często firmy ubiegające się o zamówienie publiczne nie są w stanie wykonać zamówienia, wykorzystując do tego tylko własne zasoby. W związku z tym korzystają (...)  »
Prowadzenie działalności sezonowo a rozliczanie VAT
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 15
Niektóre podmioty ze względu na specyfikę branży, w której działają, prowadzą działalność sezonowo. Chodzi m.in. o działalność wykonywaną wyłącznie w okresie letnim lub zimowym nastawioną (...)  »
Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 14
Jedną z głównych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę są okoliczności leżące po stronie zakładu pracy, najczęściej natury ekonomicznej lub organizacyjnej. Zwolnienie z takich (...)  »
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli TBS po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 15
Obszerne zmiany wprowadzone do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego dają nowe otwarcie dla budownictwa społecznego na wynajem. Nowy sposób finansowania inwestycji i współudział (...)  »
Wzrost kwot wolnych od potrąceń ze świadczeń z FUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 14
Świadczenia emerytalno-rentowe oraz chorobowe podlegają egzekucji. Płatnicy wypłacający te świadczenia, w tym organ rentowy, realizując je, muszą zastosować odpowiednie zasady dotyczące m.in. zachowania kwoty wolnej (...)  »
Zawieszenie działalności na czas pandemii
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 15
Czas pandemii jest trudny dla gospodarki i przedsiębiorców. Wiele firm w związku z nałożonymi ograniczeniami w zakresie działalności i z uwagi na pogarszającą się sytuację (...)  »
Jak prawidłowo sporządzić informację ZUS ZSWA za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 14
Na pracodawcy zatrudniającym pracowników przy wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oprócz zgłoszenia ich do ubezpieczeń w ZUS oraz naliczania i opłacania (...)  »
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 15
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT o wszystkie spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. W przypadku tych drugich minął już okres (...)  »
Jak przez internet złożyć zeznanie PIT za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 14
Podatnicy muszą złożyć PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Zeznanie podatkowe można przesłać przez internet. W (...)  »
Negatywne aspekty rachunkowości kreatywnej w sprawozdaniach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 15
Kreatywna rachunkowość może wyrażać się przy określaniu zasad (polityki) rachunkowości jednostki czy w sposobie wyceny i prezentacji poszczególnych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym. O ile kreatywność (...)  »
Nieodpłatne przekazanie prezentów a podatek VAT
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 14
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów. Przy czym ustawodawca przewidział sytuacje, w których również nieodpłatna dostawa towarów uznawana jest za dokonywaną za wynagrodzeniem co (...)  »
Waloryzacyjny wzrost emerytur i rent w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 15
Z dniem 1 marca 2021 r., jak co roku, wszyscy emeryci i renciści, a także inni świadczeniobiorcy, w tym osoby uprawnione do świadczenia kompensacyjnego dla (...)  »
Przeprowadzanie badań profilaktycznych i szkoleń bhp w okresie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 14
Do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy zapewnienie pracownikowi badań profilaktycznych oraz szkoleń bhp. Realizacja tych obowiązków następuje poprzez skierowanie pracownika (...)  »
Pomoc de minimis w działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 15
Przedłużono dotychczasowe zasady udzielania pomocy de minimis do końca czerwca 2024 r. Limity kwotowe tej pomocy nie zmieniły się i nie wlicza się do nich (...)  »
Zdarzenia związane z COVID-19 w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 14
COVID-19 odcisnął piętno także w gospodarczej sferze życia. Nie ma raczej jednostek, które po zakończeniu 2020 r. mogłyby stwierdzić, że pandemia nie wywarła żadnego wpływu (...)  »
Można już składać e-wnioski o świadczenia 500+ na nowy okres
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 15
Z dniem 31 maja 2021 r. zakończy się wyjątkowo długi, bo 20-miesięczny okres, na jaki ostatnio było (i nadal jeszcze może być) przyznawane świadczenie wychowawcze. (...)  »
Zasady dokonywania korekt in minus w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 14
Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono do ustawy o VAT szereg zmian upraszczających rozliczenie VAT, tzw. pakiet Slim VAT. Ministerstwo Finansów przedstawiło objaśnienia podatkowe w (...)  »
Spółka cywilna jako wykonawca w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 15
Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. nowa ustawa o zamówieniach publicznych zrewolucjonizowała zasady udzielania zamówień. Zmiany nie ominęły również podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 14
Pracodawca osoby niepełnosprawnej ma możliwość ubiegania się o pomoc finansową udzielaną w postaci dofinansowania wynagrodzenia takiego pracownika. O przyznanie takiej formy wsparcia należy wystąpić do (...)  »
Preferencje w opłacaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 15
Zasadniczo osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca za siebie m.in. składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9% podstawy wymiaru). Jeżeli przedsiębiorca spełnia odpowiednie warunki, może (...)  »
Postępowanie przed KRS do końca czerwca 2021 r. bez zmian
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 14
Z początkiem marca 2021 r. miała nastąpić elektronizacja postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów z rejestru przedsiębiorców. W tym dniu miała pojawić się także możliwość zakładania (...)  »
Nowe podstawy wykluczania wykonawców z przetargu
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 15
Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła znaczące zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania. Zmiana ta polega głównie na przesunięciu (...)  »
Obowiązki w ZUS w razie zawarcia umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 14
Osoby, która wykonuje umowę o dzieło, zasadniczo nie trzeba zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS ani naliczać jej żadnych składek. O obowiązku ubezpieczenia i naliczenia składek (...)  »
Konsekwencje w VAT zawieszenia działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 15
Podatnicy VAT w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej borykają się z wieloma problemami. W ostatnim czasie w związku z pandemią koronawirusa wielu z nich nie może (...)  »
Obowiązki płatnika pdof wobec pracowników i zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 14
Płatnicy będący zakładami pracy zobowiązani są ustawowo do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na pdof od należności osób, które uzyskują od nich przychody (...)  »
(Nie)skuteczność "czynnego żalu" w sprawach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 14
"Czynny żal" to zawiadomienie składane urzędowi skarbowemu lub celno-skarbowemu przez sprawcę przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu uniknięcia kary. Sprawca przyznaje się w nim (...)  »
Sposoby i zasady rozliczania zarobkujących emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 15
Po upływie roku kalendarzowego do ZUS musi trafić informacja o wysokości przychodu osiągniętego przez rencistów oraz niektórych emerytów. Pobrane przez nich świadczenia na podstawie tej (...)  »
Stosowanie faktur elektronicznych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 14
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji jest zasadniczo faktura, przez którą rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane przepisami w (...)  »
Nowe postanowienia w umowie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 15
Silna pozycja zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala ograniczyć pole działania mniejszościowych wspólników. Przyznanie zarządowi dodatkowych kompetencji i uregulowanie podstaw działania tego organu może (...)  »
Kto podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy od 2021 r.?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 14
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują od 1 stycznia 2021 r. podatników osiągających roczny przychód netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro - (...)  »
Wsparcie z BGK w kryzysie COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 15
Bank Gospodarstwa Krajowego przedłuża pakiet pomocowy dotyczący gwarancji spłaty kredytów dla przedsiębiorców. Są one nie mniej korzystne niż w zeszłym roku z tą różnicą, że (...)  »
Roczna korekta podatku VAT odliczanego proporcjonalnie w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 14
Podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, którzy w 2020 r. odliczali podatek VAT proporcjonalnie, po zakończeniu roku mają obowiązek obliczenia rzeczywistej (...)  »
Obowiązki pracodawcy, który utracił uprawnienia do wypłaty zasiłków dla swoich pracowników
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 15
Uprawnienia pracodawcy do wypłaty zasiłków uzależnione są od tego, ile osób w określonym przez ustawodawcę momencie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego, tj. do, czy powyżej 20 (...)  »
Aktualne problemy biur rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 14
W 2020 r. nastąpiła kumulacja starych, dobrze znanych, i nowych problemów dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg. Do największych wyzwań biur rachunkowych w poprzednim roku należały m.in. (...)  »
Prawo do emerytury lub renty a ubezpieczenia z dodatkowej pracy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 15
Coraz więcej emerytów i rencistów jest aktywnych zawodowo. Najczęściej osoby takie dodatkowo zatrudniają się na podstawie umowy o pracę albo zawierają umowy zlecenia. Są też (...)  »
Jak sporządzić informację ZUS IWA za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 14
Na płatnikach, którzy spełniają określone warunki, ciąży obowiązek przekazania do ZUS informacji o danych do ustalenia składki wypadkowej za poprzedni rok kalendarzowy. Sporządza się ją (...)  »
Ustalenie liczby ubezpieczonych w razie wypłaty premii dla pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 14
Pod koniec listopada 2020 r. pracownica urodziła dziecko i od dnia porodu przebywa na urlopie macierzyńskim. Nasz zakład (jako płatnik uprawniony do wypłaty świadczeń z (...)  »
ZUS rusza z wyrównaniem emerytur dla rocznika 1953
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 14
Osoby urodzone w 1953 r. doczekały się realizacji swoich postulatów zgłaszanych pod adresem wielu instytucji od początku 2013 r. Z dniem 11 stycznia 2021 r. (...)  »
Umowy między członkami zarządu a spółką z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 15
Spółka z o.o. może zawierać umowy z członkami swoich organów, w tym w szczególności zarządu. Przy tym w takiej sytuacji przepisy K.s.h. zawierają regulacje, których (...)  »
Zasady opodatkowania najmu w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 14
Osoby fizyczne kwoty uzyskiwane z tytułu najmu składników majątkowych, i to zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych, zasadniczo mogą rozliczać w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, (...)  »
Obowiązki przedsiębiorców na początku 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 14
Dla wielu przedsiębiorców początek roku wiąże się z obowiązkiem dokonania różnych rozliczeń dotyczących roku ubiegłego. Niesie to za sobą konieczność złożenia sprawozdań czy deklaracji i (...)  »
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 15
Wiele uprawnień pracowniczych, pomimo upływu roku kalendarzowego, jest nadal realizowanych. Przy czym może nastąpić zmiana niektórych wskaźników potrzebnych do ustalenia wysokości określonych świadczeń. Część z (...)  »
ZUS osób wykonujących nieodpłatną umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 14
Zasadniczo wykonywanie umowy zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. W rezultacie od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy zleceniodawca jest zobowiązany naliczyć, a (...)  »
Środki na inwestycje w gospodarstwach w obszarze nawadniania
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 15
Wniosek o przyznanie pomocy z PROW na modernizację gospodarstwa rolnego w obszarze nawadniania jest rozpatrywany pod warunkiem załączenia określonych dokumentów, uzależnionych od tego, czy wnioskodawca (...)  »
Na co zwrócić uwagę, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych na przełomie roku?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 14
Jeśli pracownik jest chory, przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym lub też zmuszony jest odbyć obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych i z (...)  »
Wniesienie i wycofanie aportu do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 15
Kapitał zakładowy spółki z o.o. musi wynosić co najmniej 5.000 zł. Wspólnicy mogą objąć udziały również w zamian za wniesienie aportów, czyli wkładów niepieniężnych. Nie (...)  »
Stosowanie ulgi na złe długi w VAT w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 14
Panująca obecnie pandemia odcisnęła swoje piętno na przedsiębiorcach. Wielu z nich boryka się m.in. z problemami finansowymi, które powodują np. niemożność regulowania należności za faktury. (...)  »
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 15
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r. spoczywa na osobach fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, (...)  »
Modyfikacje w amortyzacji dokonywane na początku roku
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 14
Z podstawowej, ogólnej zasady dotyczącej amortyzacji wynika, że podmiot gospodarczy po wyborze metody, jaką będzie jej dokonywał w stosunku do danego składnika majątku trwałego, zasadniczo (...)  »
Opodatkowanie nabycia spadku, zapisu i zachowku
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 15
Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn wbrew swojej nazwie wchodzi w grę nie tylko, gdy dochodzi do dziedziczenia czy zawarcia umowy darowizny. Podatek ten może (...)  »
Zmiana zasad korygowania i przeliczania faktur
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 14
Od 1 stycznia 2021 r. mają wejść w życie przepisy kolejnej nowelizacji ustawy o VAT. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez (...)  »
Konsekwencje składkowe podwyżki minimalnej płacy w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 15
W przyszłym roku wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. będzie ono bowiem wynosiło 2.800 zł. Podwyżka minimalnej (...)  »
Ubezpieczenie zleceniobiorcy opłacającego składki w KRUS
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 15
Otrzymałem propozycję wykonywania od stycznia 2021 r. umowy zlecenia z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 2.800 zł. Obecnie jestem ubezpieczony w KRUS jako rolnik. Czy w (...)  »
Kiedy przedsiębiorca musi zwrócić dotację z tarczy?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 14
W związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią koronawirusa wielu przedsiębiorców musiało znacznie ograniczyć, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie wstrzymać prowadzenie działalności gospodarczej. Obecnie (...)  »
Rozliczanie VAT przez małych podatników w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 15
Mały podatnik VAT może rozliczać się z tytułu VAT na zasadach ogólnych bądź wybrać kasową metodę rozliczania tego podatku. Wybór kasowej metody rozliczania VAT niesie (...)  »
Wykonywanie pracy w formie zdalnej, w tym na kwarantannie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 14
Od kilku miesięcy pracownicy mają możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny. Taka forma zatrudnienia pojawiła się w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością ochrony pracowników (...)  »
Przekazywanie wniosków i zgłoszeń do KRS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 15
Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, w tym wszystkie spółki handlowe, muszą uzyskać wpis do tego rejestru, a następnie aktualizować w nim swoje dane. (...)  »
Które dokumenty podatkowe można zniszczyć 1 stycznia 2021 r.?
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 14
Dokumentację stanowiącą podstawę rozliczenia podatku można zasadniczo zniszczyć po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wiele czynników może (...)  »
Tryb podstawowy udzielania zamówień poniżej progów unijnych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 15
Ustawa Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać z początkiem 2021 r., wprowadza nowe regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, różnicując je na te w odniesieniu do (...)  »
Sporządzanie JPK na podstawie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 14
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek przesyłania - regularnie lub na żądanie urzędu skarbowego - odpowiednich danych pochodzących z tych ksiąg w formie ustrukturyzowanych plików (...)  »
Szersze grono uprawnionych do 100% świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 15
W okresie przypadającym po 31 marca 2020 r. i trwającym do 4 września 2020 r. ubezpieczony wykonujący zawód medyczny zatrudniony w podmiocie leczniczym miał prawo (...)  »
Warunki korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 14
Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, co do zasady, są zwolnieni podmiotowo z VAT. Ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają podatnicy, u których wartość sprzedaży nie (...)  »
Nowości w Programie Czyste Powietrze
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 15
Osoby będące właścicielami domów jednorodzinnych mogą pozyskać dotację ze środków krajowych na wymianę źródeł ciepła starej generacji na bardziej ekologiczne. Kwalifikowalny jest np. zakup i (...)  »
Sporządzanie i doręczanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 14
Prawo pracy przewiduje kilka trybów ustania stosunku pracy. Do często spotykanych należy rozwiązanie umowy o pracę przez jedną ze stron przez złożenie stosownego oświadczenia woli (...)  »
Decyzja w sprawie mieszkania po rozwodzie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 15
Gdy dochodzi do rozwodu, rozstrzygnięcie dotyczące wspólnego mieszkania to jeden z większych problemów, z którymi małżonkowie muszą się zmierzyć. Z jednej strony trzeba ustalić, w (...)  »
Wynagrodzenie wykonawcy umowy o dzieło a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 14
Dla osoby wykonującej samodzielną umowę o dzieło ustawodawca nie określił obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Tym samym wynagrodzenie wypłacone takiej osobie z tytułu (...)  »
Nałożenie dopłat w spółce z o.o. i ich zwrot
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 15
Dopłaty są wygodnym środkiem dofinansowania spółki z o.o. przez udziałowców. Podstawowym warunkiem nałożenia dopłat na wspólników jest istnienie w umowie spółki stosownego postanowienia oraz podjęcie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.