Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Przewodnik Gazety Podatkowej
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Załatwianie spraw przez przedsiębiorców poprzez portal Biznes.gov.pl
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 14
Serwis informacyjno-usługowy Biznes.gov.pl to narzędzie skierowane do przedsiębiorców, konsumentów oraz urzędników, którzy obsługują firmy. Portal oferuje wiele informacji oraz przydatne narzędzia, które ułatwiają prowadzenie działalności (...)  »
Na co należy zwrócić uwagę przy egzekucji ze świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 15
Katalog wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest bardzo bogaty. Choć przesłanki, w oparciu o które one przysługują, regulują różne akty prawne, to w zakresie wdrożenia (...)  »
Sprawa karna skarbowa (nie) może być sposobem na przedawnienie podatku
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 14
Wszczęcie postępowania karnego skarbowego w sprawie nadużyć podatkowych pozwala urzędnikom zyskać więcej czasu na weryfikację rozliczeń i dochodzenie zapłaty podatków. Regulacje przewidujące takie rozwiązanie nie (...)  »
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych obok chorobówki
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 15
Składki do ZUS nalicza się od uzyskanego przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Przychodem tym są m.in. wszelkie dodatki do pensji, premie czy nieodpłatne świadczenia. (...)  »
Planowane zmiany przepisów dotyczących MPP
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 14
W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT oraz ustawy Prawo bankowe, tzw. pakiet SLIM VAT 2, który ma na celu (...)  »
Środki na modernizację w obszarze nawadniania
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 15
W obecnie trwającym naborze wniosków o przyznanie pomocy (dofinansowania) na inwestycje związane z nawadnianiem nie stosuje się preselekcji odnośnie wymaganych dokumentów na etapie składania wniosku. (...)  »
Płatnicze rozliczenie pracowniczego dofinansowania wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 14
Pośród wielu świadczeń pozapłacowych oferowanych pracownikom przez pracodawcę, największą popularnością cieszy się dofinansowanie różnych form wypoczynku. Pracodawcy udzielają go nie tylko pracownikom, ale również członkom (...)  »
Zasady i koszty sporządzania aktów notarialnych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 15
Akt notarialny to dokument urzędowy, jedna z najważniejszych czynności notarialnych, którą może sporządzić wyłącznie notariusz oraz konsul posiadający stosowne uprawnienia. Forma aktu notarialnego wymagana jest (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. i przekazanie go do KRS
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 14
W związku z utrudnieniami, które są konsekwencją pandemii koronawirusa, przesunięte zostały terminy realizacji obowiązków sprawozdawczych. W przypadku jednostek sektora prywatnego, których rok obrotowy jest tożsamy (...)  »
Rozliczanie VAT w działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 15
Dla osób prowadzących drobną działalność zarobkową przepisy Prawa przedsiębiorców dopuszczają możliwość prowadzenia tej działalności bez konieczności rejestracji w CEIDG. Taka osoba w świetle przepisów o (...)  »
Zmiany w podatku VAT wprowadzane pakietem SLIM VAT 2
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 14
Pakiet SLIM VAT 2 ma na celu wprowadzenie przepisów, które mają uprościć rozliczanie VAT. Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet SLIM VAT, zaczął obowiązywać (...)  »
Rodzaje i możliwości wyboru trybu udzielenia zamówienia w nowej Pzp
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 15
Dokonanie wyboru właściwego trybu determinuje całe dalsze postępowanie związane z udzieleniem zamówienia publicznego. W przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający (...)  »
Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 14
Z początkiem lipca 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Na ich podstawie pojawił się kolejny typ spółki kapitałowej. Jest to prosta (...)  »
Wnioski o świadczenia alimentacyjne i rodzinne na nowe okresy 2021/2022
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 15
Rozpoczął się lipiec 2021 r., a to oznacza, że można już ubiegać się, choć na razie tylko w formie elektronicznej, o świadczenia alimentacyjne i rodzinne (...)  »
Rozliczenie VAT przy działalności gospodarczej prowadzonej w mieszkaniu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 14
Podatnicy VAT, ze względów ekonomicznych, niejednokrotnie decydują się prowadzić działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu bądź domu. Podstawowym przywilejem podatnika VAT jest prawo do odliczenia VAT (...)  »
Praca wakacyjna uczących się osób a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 15
W okresie wakacji uczące się osoby (np. studenci) często podejmują zatrudnienie. Osoby takie rzadko zatrudniają się na podstawie umowy o pracę, najbardziej popularna jest dla (...)  »
Kiedy trzeba pobierać zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników, klientów i kontrahentów?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 14
RODO wymaga, aby każde przetwarzanie danych opierało się na ważnej podstawie. Jedną z nich jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Jak wynika z praktyki, zgoda (...)  »
Zasady pomniejszania przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 15
Osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność i podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłaca za siebie składki na te ubezpieczenia od dowolnie (...)  »
Postępowanie przed KRS od 1 lipca 2021 r. na nowych zasadach  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 14
Już tylko do końca czerwca 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać papierowe wnioski do KRS. Są one przekazywane w tzw. procedurze tradycyjnej. Poza nią wnioski składane (...)  »
Zmiany związane z pakietem VAT e-commerce
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 15
W dniu 20 maja 2021 r. Sejm RP uchwalił zmiany do ustawy o VAT (na dzień oddania GP do druku ustawa jest w Senacie), które (...)  »
Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 14
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, które nie mogą świadczyć pracy z uwagi na konieczność zapewnienia opieki dziecku lub innemu członkowi rodziny, mogą liczyć na przyznanie prawa (...)  »
W oczekiwaniu na uchwałę SN w sprawie kredytów frankowych
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 15
Pomimo oczekiwania na uchwałę Sądu Najwyższego w pełnym składzie Izby Cywilnej w sprawie kredytów frankowych, niektóre najważniejsze zagadnienia prawne dotyczące tych umów kredytowych w orzecznictwie (...)  »
Informacje potrzebne do udzielenia pomocy de minimis
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 14
Przy ubieganiu się o pomoc de minimis nie ma znaczenia, czy jej źródłem finansowania są środki krajowe czy unijne, ponieważ procedura związana z jej przyznaniem (...)  »
Renta rodzinna dla kontynuujących naukę a wakacje
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 15
Rodzice mają ustawowy obowiązek utrzymania swoich dzieci. Gdy zabraknie chociaż jednego z nich, na zasadach wskazanych przez ustawodawcę dzieci m.in. zmarłego ubezpieczonego mogą ubiegać się (...)  »
Bony SPV i MPV w VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 14
Sprzedawcy w ramach działań marketingowych mogą podjąć decyzję o sprzedaży bonów wymienialnych na własne towary lub usługi. Sprzedaż własnych bonów i ich późniejsze zrealizowanie wiąże (...)  »
Opodatkowanie pracowniczych dodatków do wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 14
W ostatnich latach mocno rozbudował się system pozapłacowych świadczeń oferowanych pracownikom przez zatrudniające ich firmy. Obecnie poza comiesięcznymi wypłatami wynagrodzenia pracownicy otrzymują szereg innych gratyfikacji (...)  »
Jak i kiedy złożyć zawiadomienie ZAW-NR?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 15
ZAW-NR to zawiadomienie o przelaniu środków za transakcję na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Pozwala uniknąć negatywnych skutków podatkowych w PIT i (...)  »
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 14
Ustanie stosunku pracy wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi po stronie pracodawcy. Jednym z najważniejszych jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy, co powinno nastąpić w ustawowych (...)  »
Warunki do spełnienia dla celów zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 15
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu przepisów o pdof osiągany ze stosunku pracy. Niektóre przychody pracownicze, (...)  »
Elektroniczne załatwianie spraw w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 14
Pandemia COVID-19 oraz wprowadzane w zawiązku z nią ograniczenia zmieniły funkcjonowanie gospodarki, w tym również wpłynęły na relacje pomiędzy petentami a urzędami. Zaistniała sytuacja uwidoczniła, (...)  »
Rozliczanie w VAT transakcji z rolnikami ryczałtowymi
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 15
Ustawodawca w sposób szczególny uregulował kwestie rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym. Rolnicy ryczałtowi korzystają ze specjalnej procedury, dzięki której, pomimo iż są oni zwolnieni z VAT, (...)  »
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 14
Podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w (...)  »
Jak złożyć odwołanie w zamówieniach publicznych?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 15
Odwołanie to podstawowy środek ochrony prawnej przysługujący przede wszystkim wykonawcy lub uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może (...)  »
Kosztowe rozliczenie samochodu osobowego w leasingu operacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 14
Wydatki związane z samochodami osobowymi użytkowanymi na podstawie umów leasingu operacyjnego podlegają ograniczeniom w kwestii obciążania nimi firmowych kosztów podatkowych. Jest to wynikiem funkcjonowania na (...)  »
Czas pracy i odpoczynki w różnych systemach czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 15
Przepisy Kodeksu pracy przewidują kilka systemów czy organizacji czasu pracy, które mogą stosować pracodawcy w procesie pracy. Każdy z nich cechuje się pewnymi odrębnościami, jeżeli (...)  »
Harmonogram z ostatecznymi terminami dotyczącymi sprawozdań za 2020 r.  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 14
Na skutek trzeciej fali pandemii COVID-19 wiele jednostek zobligowanych do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r. miało problem z terminowym wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów (...)  »
Środki na pierwszy biznes
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 15
Z rządowego programu Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II finansowana jest pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy, czy bezpłatne usługi szkoleń i (...)  »
Korekta raportów ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 14
Wypadek przy pracy niesie za sobą szereg konsekwencji na gruncie prawa pracy i świadczeń chorobowych. W przypadku bowiem, gdy niezdolność do pracy powstanie w takich (...)  »
Prawa i obowiązki małżonków przy wspólności majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 15
Wspólność majątkowa to najczęściej spotykany ustrój majątkowy w związkach małżeńskich. Powstaje z mocy prawa, z chwilą zawarcia małżeństwa, o ile małżonkowie nie postanowią inaczej, zawierając (...)  »
Dokumentowanie do celów zasiłkowych okresu kwarantanny, izolacji, niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 14
Od ponad roku, tj. od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, funkcjonujemy nieco w innej rzeczywistości niż przed zaistnieniem tych stanów. Ma (...)  »
Umarzanie należności cywilnoprawnych w sektorze finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 15
W związku z działalnością jednostek sektora finansów publicznych mogą powstawać należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa o finansach publicznych szczegółowo reguluje zasady udzielania ulg dotyczących takich (...)  »
Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 14
Do podstawowych aktów prawa zakładowego należy układ zbiorowy pracy, regulamin pracy i regulamin wynagradzania. W wielu zakładach pracy, w związku z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń (...)  »
Status ubezpieczeniowy zatrudnionego w firmie członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 15
Często członkowie rodziny pomagają przedsiębiorcy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Generalnie pomoc takich osób w firmie uznawana jest za współpracę. Tym samym podlegają one ubezpieczeniom (...)  »
Akcyza przy sprowadzeniu auta z innego kraju UE  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 14
Podatkowi akcyzowemu podlega import oraz nabycie samochodu osobowego w jednym z krajów UE, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, natomiast (...)  »
Zasady zatrudniania cudzoziemców w czasach pandemii
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 15
Trwająca pandemia koronawirusa wpływa na wszystkie aspekty życia i działalności gospodarczej. W związku z zaistniałą sytuacją zmianie uległy też regulacje dotyczące zatrudniania przez polskich przedsiębiorców (...)  »
Skutki rozliczenia PIT za 2020 r. po 30 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 14
Podatnicy, mimo trwającej epidemii COVID-19, nie mieli w bieżącym roku ustawowo zapewnionej możliwości rozliczenia się z tytułu PIT za 2020 r. po 30 kwietnia 2021 (...)  »
Świadczenia dla nauczycieli, którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 15
Praca nauczyciela, traktowana jako praca w szczególnym charakterze, nadal jeszcze daje uprawnienia do skorzystania z emerytury przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Alternatywnym rozwiązaniem jest uzyskanie (...)  »
Znaczenie zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 14
Podatnicy przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT mają obowiązek dokonania stosownej rejestracji dla celów VAT poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego. W praktyce zdarza się, że (...)  »
Pandemia także w 2021 r. zmienia zasady podsumowania ubiegłego roku obrotowego w spółkach
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 15
Przed pandemią koronawirusa drugi kwartał roku kalendarzowego był dla większości spółek handlowych okresem, w którym dokonywano zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy. Teraz, podobnie (...)  »
Rozliczanie firmowych ubezpieczeń i odszkodowań majątkowych w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 14
Nie ma takiego rodzaju działalności gospodarczej, który nie byłby obarczony ryzykiem ponoszenia strat. Z tego względu przedsiębiorcy, w celu minimalizowania ich skutków oraz zabezpieczenia interesów (...)  »
Zasady naliczania, rozliczania i odprowadzania podatku cukrowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 15
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzona została opłata od środków spożywczych (tzw. opłata cukrowa lub podatek cukrowy). Danina ta ustanowiona została celem zmiany (...)  »
Rozliczanie VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 14
Sprzedaż nieruchomości, co do zasady, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu 23% podatkiem VAT. Natomiast 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy obiektów budowlanych lub ich części (...)  »
Obowiązek udostępniania informacji publicznej przez przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 15
Udostępnianie informacji publicznej jest nie tylko obowiązkiem organów władzy publicznej. Do udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji mogą być również zobowiązani przedsiębiorcy. Dotyczy to (...)  »
Preferencje dla płatnika opłacającego składki na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 14
Za osoby zatrudnione w firmie płatnik (np. pracodawca) opłaca m.in. składki na Fundusz Pracy (w tym na Fundusz Solidarnościowy) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nalicza (...)  »
Rozliczanie transakcji między małżonkami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 15
Małżonkowie w przepisach ustawy o VAT nie zostali wymienieni jako odrębna kategoria podatników VAT. W praktyce małżonkowie nie zawsze wspólnie prowadzą działalność gospodarczą, aczkolwiek taka (...)  »
Nowe tablice trwania życia już dla kwietniowych emerytów
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 14
Średnie dalsze trwanie życia to jedna z niezbędnych danych do naliczenia emerytury według nowych zasad, a więc emerytury opartej na zasadzie zdefiniowanej składki. Średnie dalsze (...)  »
Związanie nieruchomości z działalnością gospodarczą w orzecznictwie sądowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 15
Kwestia ustalenia, czy dana nieruchomość związana jest z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, ma doniosłe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia. Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą (grunty (...)  »
Transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych a VAT
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 14
W praktyce podmioty gospodarcze dokonują zakupu paliwa, płacąc za nie kartami paliwowymi. Wystawcą tych kart nie zawsze jest jednak koncern paliwowy, od którego podatnik nabywa (...)  »
Wprowadzenie zmian do umowy spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 15
Umowę spółki można zmodyfikować w trybie tradycyjnym albo S24. W pierwszym z nich konieczne jest podjęcie przez wspólników uchwały, która musi być zaprotokołowana przez notariusza. (...)  »
Jak ustalić nową składkę wypadkową?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 14
W przypadku składki na ubezpieczenie wypadkowe wysokość stopy procentowej, według której należy ją naliczać, ustala się na okres roku składkowego. Tylko niektórym płatnikom wysokość stopy (...)  »
Składanie, rozpatrywanie i przechowywanie wniosków pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 14
Niektóre uprawnienia pracownicze, w tym większość uprawnień z tytułu rodzicielstwa i niektóre uprawnienia z zakresu czasu pracy, mają charakter wnioskowy. Aby zatem z nich skorzystać, (...)  »
Środki na termomodernizację i wymianę pieca
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 15
Przy wyliczaniu dochodu na potrzeby skorzystania z podstawowego poziomu dofinansowania na wymianę źródła ciepła i prace termomodernizacyjne liczy się dochód beneficjenta, który nie może przekroczyć (...)  »
Dysponowanie nadwyżką podatku naliczonego nad należnym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 14
W przypadku gdy u podatnika VAT wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy, to do niego należy decyzja co do sposobu jej (...)  »
Wycinka drzew i krzewów zgodnie z prawem
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 15
Usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości podlega istotnym ograniczeniom w związku z przepisami, których celem jest ochrona przyrody. Właściciel gruntu czy też inny podmiot, który (...)  »
Wpływ COVID-19 na ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 14
Panująca od ponad roku pandemia wywołuje różnego rodzaju negatywne skutki. Odczuwają je m.in. pracodawcy i pracownicy. W celu zachowania miejsc pracy nierzadko dochodziło do zmniejszenia (...)  »
Typowe zapisy księgowe w przedsiębiorstwie osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 15
Rachunkowość przedsiębiorstwa osoby fizycznej ma pewne charakterystyczne rozwiązania. Z racji tego, że jedynym właścicielem i decydentem w takiej firmie jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, operacje (...)  »
Inwestycje w obcych środkach trwałych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 14
Nabywanie składników firmowego majątku zaliczanych do środków trwałych niewątpliwie wiąże się z ponoszeniem konkretnych finansowych nakładów. W związku z tym, gdy takie zakupy wymagają korzystania (...)  »
Bezzwrotne wsparcie w wysokości 150 tys. zł dla młodego rolnika
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 15
Nowością w premii dla młodego rolnika finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wydłużenie ostatecznego terminu realizacji biznesplanu i terminu na złożenie wniosku o płatność (...)  »
Nadchodzą zmiany w funkcjonowaniu CRBR  | NOWE PRAWO
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 14
CRBR działa od 13 października 2019 r. Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadzi wiele istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem tego rejestru. Jedną z nich stanowi rozszerzenie (...)  »
Składki ZUS za okres choroby prowadzącego firmę
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 15
Zasadniczo osoba fizyczna z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca za siebie składki do ZUS od określonych podstaw wymiaru. Gdy przez część miesiąca przedsiębiorca przebywał na (...)  »
Uwolnienie środków z rachunku VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 14
Pomimo że środki zgromadzone na rachunku VAT są własnością podatnika, to nie może on dysponować nimi w sposób dowolny. Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy (...)  »
Powołanie spadkobiercy i decyzja w sprawie spadku
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 15
Powołanie do dziedziczenia to decyzja spadkodawcy. Ma on całkowitą dowolność kogo i w jakim zakresie wyznaczy na osobę, która otrzyma majątek po jego śmierci. Odrębną (...)  »
Ochrona podwykonawców w Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 14
Bardzo często firmy ubiegające się o zamówienie publiczne nie są w stanie wykonać zamówienia, wykorzystując do tego tylko własne zasoby. W związku z tym korzystają (...)  »
Prowadzenie działalności sezonowo a rozliczanie VAT
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 15
Niektóre podmioty ze względu na specyfikę branży, w której działają, prowadzą działalność sezonowo. Chodzi m.in. o działalność wykonywaną wyłącznie w okresie letnim lub zimowym nastawioną (...)  »
Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 14
Jedną z głównych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę są okoliczności leżące po stronie zakładu pracy, najczęściej natury ekonomicznej lub organizacyjnej. Zwolnienie z takich (...)  »
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli TBS po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 15
Obszerne zmiany wprowadzone do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego dają nowe otwarcie dla budownictwa społecznego na wynajem. Nowy sposób finansowania inwestycji i współudział (...)  »
Wzrost kwot wolnych od potrąceń ze świadczeń z FUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 14
Świadczenia emerytalno-rentowe oraz chorobowe podlegają egzekucji. Płatnicy wypłacający te świadczenia, w tym organ rentowy, realizując je, muszą zastosować odpowiednie zasady dotyczące m.in. zachowania kwoty wolnej (...)  »
Zawieszenie działalności na czas pandemii
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 15
Czas pandemii jest trudny dla gospodarki i przedsiębiorców. Wiele firm w związku z nałożonymi ograniczeniami w zakresie działalności i z uwagi na pogarszającą się sytuację (...)  »
Jak prawidłowo sporządzić informację ZUS ZSWA za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 14
Na pracodawcy zatrudniającym pracowników przy wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oprócz zgłoszenia ich do ubezpieczeń w ZUS oraz naliczania i opłacania (...)  »
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 15
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT o wszystkie spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. W przypadku tych drugich minął już okres (...)  »
Jak przez internet złożyć zeznanie PIT za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 14
Podatnicy muszą złożyć PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Zeznanie podatkowe można przesłać przez internet. W (...)  »
Negatywne aspekty rachunkowości kreatywnej w sprawozdaniach finansowych  | BILANS 2020
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 15
Kreatywna rachunkowość może wyrażać się przy określaniu zasad (polityki) rachunkowości jednostki czy w sposobie wyceny i prezentacji poszczególnych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym. O ile kreatywność (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.