Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 23 maja 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2024 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 61.941 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.05.2024 r.
 • Ustalanie stażu pracy dla potrzeb różnych świadczeń pracowniczych
 • Kiedy zgłoszenie do CRBR musi być zaktualizowane?
środa - 29.05.2024 r.
 • Podatkowe skutki działań marketingowych
poniedziałek - 03.06.2024 r.
 • Wyjaśnienie problemów płatników składek w interpretacjach ZUS
 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego i wypłata ekwiwalentu za urlop
czwartek - 06.06.2024 r.
 • Podatek VAT w eksporcie i imporcie
 • Potwierdzanie niezdolności do pracy i ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
23.05.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
27.05.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów i GUS
Wyjaśnienia resortowe
pokaż fragmenty artykułów
Błędny adres pobytu ubezpieczonego na e-ZLA a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024, strona 16
Fakt nadużycia przez ubezpieczonego zwolnienia lekarskiego powinien być przez organ rentowy odpowiednio wykazany. STAN FAKTYCZNY: Ubezpieczony nieprzerwanie od maja 2023 r. był niezdolny do pracy. (...)  »
Umorzenie należności w ZUS nie dla składek pracowników
Gazeta Podatkowa nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024, strona 16
Do składek ZUS finansowanych przez ubezpieczonych niebędących ich płatnikami ustawodawca w ogóle nie przewidział możliwości ich umarzania, rozkładania na raty czy odraczania terminu płatności. STAN (...)  »
Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024, strona 16
Odpowiedzialność solidarna członka zarządu spółki, o której mowa w art. 116 Ordynacji podatkowej, dotyczy, co do zasady, osób pełniących funkcję członka zarządu danej osoby prawnej (...)  »
Samochód w kosztach firmowych przedsiębiorcy bez prawa jazdy
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 16
W przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, spełniającego kryteria do uznania za środek trwały, możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej w (...)  »
Pracownicy zatrudnieni poza RP przez oddział a wpłaty na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 16
Wskazanie oddziału spółki jako pracodawcy w umowach o pracę zawieranych z pracownikami poza granicami Polski nie oznacza automatycznie, że oddział ten jest odrębnym pracodawcą przy (...)  »
Miejsce świadczenia usług na rzecz osób spoza UE
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024, strona 16
W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia będzie zależeć, czy dana (...)  »
Przesłanki wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 16
Podstawą wstrzymania przez sąd administracyjny wykonania zaskarżonej decyzji jest wykazanie przez stronę, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzyskania (...)  »
Umowa pierwokupu gruntu a prawo do 23% VAT
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024, strona 16
W przypadku wykonania prawa pierwokupu, na skutek którego między zbywcą a uprawnionym dochodzi do skutku umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez zbywcę (...)  »
Wydatki związane z utrzymaniem psa w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 16
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zaliczać do firmowych kosztów podatkowych wydatki związane z utrzymaniem psa obejmujące koszty wyżywienia, opiekę weterynaryjną oraz wydatki na akcesoria (...)  »
ZUS wykonującego zlecenie w ramach działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 16
Osoba wykonująca w ramach działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowej) umowę o świadczenie usług albo zlecenia, która nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń w ZUS, podlega ubezpieczeniom jako (...)  »
Likwidacja działalności osoby fizycznej a limit zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024, strona 16
Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w wyniku likwidacji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy (...)  »
Gdy ZUS przekaże zasiłek na błędne konto wskazane przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 16
Odpowiedzialność płatnika/innego podmiotu z tytułu wypłaty nienależnych świadczeń ma miejsce wyłącznie, gdy dochodzi do przekazania nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub ich (...)  »
Zadośćuczynienie nie tylko dla osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 16
Zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz osoby prawnej ma na celu ochronę obiektywnie rozumianych jej interesów związanych z jej dobrami osobistymi. STAN FAKTYCZNY: Sąd Okręgowy w (...)  »
Opodatkowanie zakwaterowania oddelegowanych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024, strona 16
Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą nieodpłatne zakwaterowanie, to uzyskanie takiego świadczenia nie powoduje po ich stronie powstania przychodu ze stosunku pracy (...)  »
Nie zawsze wydatki na pracownicze szkolenie obciążą koszty firmy
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 16
Nie ulega wątpliwości, że dobra współpraca członków zespołu pracowniczego i wzajemne podnoszenie wiedzy są konieczne w pozarolniczej działalności gospodarczej wielu podmiotów, a ich tworzeniu i (...)  »
Gdy aport objęty jest VAT, nie ma PCC
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 16
W świetle zasady stand still, jeżeli zmiana umowy spółki kapitałowej związana jest z wniesieniem aportu objętego opodatkowaniem VAT (czyli z tytułu danej czynności jedna ze (...)  »
Brak badania technicznego pojazdu a prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024, strona 16
Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem leasingowanego pojazdu, gdy nie posiada odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym oraz nie (...)  »
Okres pełnej gotowości do świadczenia pracy a wystąpienie nadgodzin
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 16
W zakres pracy wykonywanej ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy wchodzą również okresy pełnej gotowości i dyspozycyjności pracownika do wykonywania umówionej pracy, w których pracownik (...)  »
Ulga dla seniorów w przypadku sędziego
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 16
Czynny zawodowo sędzia nie jest podatnikiem uprawnionym do korzystania z tzw. ulgi dla pracujących seniorów, czyli zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt (...)  »
Brygadówka dla celów akcyzy nie jest pojazdem osobowym
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 16
Skoro pojazd może służyć zarówno do przewozu osób, jak i do przewozu towarów (sprzętów), konieczne jest stwierdzenie, jakie jest jego zasadnicze przeznaczenie. Jeśli samochód służy (...)  »
Warunki korzystania z ulgi na start oraz opłacania niższych składek
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 16
Przedsiębiorca spełniający określone warunki może przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy korzystać z tzw. ulgi na start i opłacać za siebie jedynie składkę zdrowotną. Zgłoszenie (...)  »
Wydatki na całoroczny ogród a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 16
Wydatki, które podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania poniesie w związku z inwestycją polegającą na rozbudowie budynku mieszkalnego o całoroczny ogród, spowodują ulepszenie budynku (...)  »
Korekta odliczonego VAT przy zaniechaniu inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 16
W sytuacji kiedy nabycie towarów i usług zostało poczynione z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza kontrolą podatnika nie wykorzystał (...)  »
Problemy z rozliczeniem spółki jawnej z byłym wspólnikiem
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 16
Ugoda zawarta przez strony procesu miała znaczenie wyłącznie dla wykładni oświadczeń woli stron złożonych przy zawieraniu umowy spółki jawnej, w szczególności jej § 12 i (...)  »
Odliczanie VAT w związku z jubileuszem firmy
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 16
Wydatki na wydarzenia jubileuszowe, które mają na celu reklamę i promowanie wizerunku spółki na arenie krajowej i międzynarodowej, a są kierowane do potencjalnych inwestorów i (...)  »
Decyzja ZUS dotycząca umorzenia należności składkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 16
Decyzja w sprawie umorzenia należności składkowych posiada charakter uznaniowy. To oznacza, że ZUS może, ale nie musi udzielić płatnikowi tej ulgi. STAN FAKTYCZNY: Ubezpieczona (płatnik (...)  »
Zakup kanapek dla pracowników w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 16
Wydatki na nabycie kanapek, ponoszone w celu poprawy samopoczucia pracowników, zwiększenia ich lojalności wobec firmy, budowania jej pozytywnego wizerunku jako pracodawcy oraz zmierzające do budowania (...)  »
Podatek od nieruchomości za stacje ładowania pojazdów
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 16
Stacje ładowania pojazdów, będące zgodnie z definicją zawartą w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych wolnostojącymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, podlegają opodatkowaniu podatkiem od (...)  »
Skutki w VAT sprzedaży przedsiębiorstwa w upadłości
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 16
Sprzedaż przedsiębiorstwa w upadłości będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Postanowieniem z dnia 13 listopada 2020 r. sąd rejonowy ogłosił upadłość (...)  »
Zasiłek chorobowy a wyjazd poza granice Polski na e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 16
Przebywanie przez ubezpieczonego w okresie niezdolności do pracy w innym miejscu niż jego miejsce zamieszkania nie jest obwarowane utratą prawa do zasiłku, gdyż taka sankcja (...)  »
Powrót do pracy po urlopie z tytułu rodzicielstwa
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 16
Pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika powracającego z urlopu z tytułu rodzicielstwa do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe, może powierzyć mu inne (...)  »
Wykonywanie zadań statutowych przez Policję nie podlega VAT
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 16
Organy i urzędy administracji publicznej w zakresie, w jakim nie wykonują czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, nie mogą być traktowani jako podatnicy podatku VAT. (...)  »
Prawo do odliczenia VAT z faktury zawierającej błędną stawkę
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 16
Podatnik (spółka) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach z nieprawidłową (zawyżoną) stawką podatku VAT przy założeniu, że spełnione są/będą pozostałe warunki uprawniające (...)  »
Dodatek na przeprowadzkę ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 16
Od kwoty dodatku wypłaconego pracownikowi w związku z jego przeprowadzką i podjęciem zatrudnienia pracodawca powinien naliczyć do ZUS składki społeczne. Nie jest to przychód zwolniony (...)  »
Wydatki na utrzymanie zwierząt w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 16
Pomimo że przedsiębiorcy niewątpliwie mają prawo do reklamowania się w dowolny sposób, trudno znaleźć racjonalne powiązanie wizerunku zwierzęcia z profesjonalną nauką języków obcych. Nawet jeśli (...)  »
Wpływ aktualizacji opłaty rocznej na opłatę przekształceniową
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 16
Postępowanie w przedmiocie aktualizacji stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wszczęte po dniu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nie ma wpływu na wysokość (...)  »
Doręczanie pism przez US na nieaktualny adres zamieszkania
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 16
Podatnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie jest zwolniony z obowiązku aktualizacji adresu zamieszkania. Jeżeli jej nie dokona i świadomie posługuje się w kontaktach (...)  »
Limitowanie kosztów leasingowanej osobówki
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 16
Kwoty opłaty końcowej, dotyczącej ewentualnego wykupu samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, nie wlicza się do kwoty opłat wynikających z tej umowy limitowanych na (...)  »
Przedawnienie uniemożliwia odliczenie VAT i korektę w tym zakresi
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 16
Podatnik nie może dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury "pierwotnej" poprzez dokonanie korekty deklaracji za ten miesiąc, (...)  »
Budynek w stanie surowym to nie dom dla celów PCC
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 16
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w stanie surowym nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia z PCC w związku z nabyciem pierwszego mieszkania. O CO (...)  »
Ujęcie usług marketingowych w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 16
Jeżeli celem nabywania przez firmę usług marketingowych jest szeroko rozumiana promocja i reklama jej produktów, a nie reprezentacja w postaci kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, to (...)  »
Brak odwołania od kary porządkowej nie oznacza akceptacji winy
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 16
Nieskorzystanie przez pracownika z możliwości sądowego odwołania od nałożonej na niego kary porządkowej nie stwarza faktycznego domniemania, że pracownik ten akceptuje ukaranie i swoją winę. (...)  »
Dodatkowe atrakcje podczas szkoleń a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 16
Dynamika zmian gospodarczych, a także współczesne trendy dotyczące budowania wizerunku firmy w kontekście relacji firma - partner biznesowy, wskazują, że określone wydatki na eventy sportowe/kulturalne/rozrywkowe (...)  »
Kara umowna w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 16
Z brzmienia przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o pdop wynika, że zawarte w nim wyłączenie z kosztów podatkowych nie odnosi się do (...)  »
Sprzedaż firmowego samochodu otrzymanego w darowiźnie
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 16
Przedsiębiorca, który wykorzystuje w prowadzeniu jednoosobowej firmy samochód osobowy otrzymany w darowiźnie i zaliczony do środków trwałych, nie jest uprawniony do ujmowania w firmowych kosztach (...)  »
ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę rodzinną
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 16
Osoba uprawniona do renty rodzinnej nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu jednocześnie prowadzonej działalności gospodarczej. Obligatoryjnie z firmy taki przedsiębiorca podlega (...)  »
Zapłata po 90 dniach od terminu płatności a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 16
W przypadku uregulowania należności za faktury po 90 dniach od upływu terminu płatności podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym (...)  »
Umorzenie udziałów a warunki wyłączenia wspólnika ze spółki
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 16
Instytucja przymusowego umorzenia udziałów nie może być wykorzystywana do usunięcia wspólnika ze spółki z o.o. z przyczyn wskazanych w art. 266 § 1 K.s.h. Regulacja (...)  »
Kiedy dzierżawa działki podlega VAT?
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 16
Pojęcie działalności gospodarczej zdefiniowane w przepisach o VAT ma charakter bardzo szeroki, jednak nie może to prowadzić do interpretacji, w której każda odpłatna dla właściciela (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 16
Samo posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., a nie rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej przez tę spółkę, decyduje o podleganiu przez (...)  »
Kontynuacja rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej po śmierci żony
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 16
W sytuacji gdy faktura dokumentująca przedsięwzięcie termomodernizacyjne w postaci wykonania instalacji fotowoltaicznej została wystawiona na żonę i żona dokonała odliczenia tylko części wydatków, nic nie (...)  »
Sprzedaż za granicę a podatek cukrowy
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 16
Brak jest obowiązku naliczenia i odprowadzenia opłaty od środków spożywczych w przypadku nabycia oraz sprzedaży napojów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy (...)  »
Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 16
Brak udokumentowania danego zdarzenia gospodarczego fakturą oznacza, że skorzystanie z prawa do obniżenia podatku należnego w ramach ulgi na złe długi nie jest możliwe. O (...)  »
Podatek od nieruchomości za składowisko odpadów w rekultywacji
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 16
Zamknięcie składowiska i zaprzestanie przyjmowania odpadów nie powoduje, że działalność gospodarcza nie jest nadal prowadzona. Należy więc nadal traktować grunty składowiska odpadów jako związane z (...)  »
Sprzedaż działki przez osobę prywatną a VAT
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 16
Przy ocenie działalności osoby sprzedającej nieruchomości należy wziąć pod uwagę wszystkie etapy aktywności. Ocena podejmowanych działań powinna uwzględniać działania na poszczególnych etapach aktywności sprzedającego w (...)  »
Struktura stanowisk pracy w zależności od warunków bhp
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 16
Pracodawca ma prawo ustalenia struktury organizacyjnej stanowisk pracy występujących w jego zakładzie zgodnie ze swoją decyzją. Nie może jednak pomijać kwestii warunków pracy panujących na (...)  »
Dalsze opłacanie niższych składek po założeniu kolejnej firmy
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 16
Przedsiębiorca ma możliwość dalszego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia mimo uzyskania w czasie 24-miesięcznego okresu korzystania (...)  »
Darowizna od siostry na konto żony obdarowanego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 16
Podatnik może skorzystać z tzw. całkowitego zwolnienia podatkowego w podatku od spadków i darowizn, gdy w wykonaniu darowizny dokonanej wyłącznie na jego rzecz otrzyma środki (...)  »
Odliczenie VAT poprzez korektę
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 16
Nierozliczony w okresie otrzymania faktury lub w jednym z trzech następnych okresów rozliczeniowych podatek naliczony może zostać rozliczony w okresie 5 lat, licząc od początku (...)  »
Odpowiedzialność członków zarządu za podatki spółki zagranicznej
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 16
Urząd skarbowy nie może orzec o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki zagranicznej (utworzonej i funkcjonującej w oparciu o inny niż polski system prawny), (...)  »
Nabywca użytkowania wieczystego zapłaci za przekształcenie
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 16
Zwolnienie z opłaty przekształceniowej dotyczy tylko osób fizycznych lub ich spadkobierców, w przypadku gdy wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego. STAN FAKTYCZNY: (...)  »
Źródło przychodu z tytułu zakazu konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 16
Przychód z tytułu wynagrodzenia wypłaconego za zakaz konkurencji ściśle wiąże się z umową, na podstawie której to wynagrodzenie będzie wypłacane. Przykładowo, jeśli umowa została zawarta (...)  »
Wydatki na ogrzewanie podłogowe w uldze termomodernizacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 16
W ramach ulgi termomodernizacyjnej, wynikającej z art. 26h ustawy o pdof, podatnik ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku za dany rok poniesione w tym (...)  »
Przekazywanie utargu z konta wspólnika na konto spółki a PCC
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 16
Dokonywanie wpłat utargu spółki z o.o. za pomocą należącego do wspólnika rachunku nie stanowi czynności wymienionej w art. 1 ustawy o PCC i nie podlega (...)  »
Odliczenie VAT z faktury z błędną stawką i kursem waluty
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 16
W sytuacji zastosowania przez wystawiającego fakturę błędnej stawki podatku, bądź błędnego kursu walutowego stosowanego do przeliczenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku w sytuacji, gdy są (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne również na krótki okres
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 16
Zarówno zasiłek chorobowy, jak i świadczenie rehabilitacyjne stanowią świadczenia krótkookresowe niezbędne wówczas, gdy ubezpieczony utracił możliwość zarobkowania tylko na pewien, stosunkowo niedługi, czas. STAN FAKTYCZNY: (...)  »
Niewierność małżonka a wysokość udziału w majątku wspólnym
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 16
Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się (...)  »
Kiedy można uznać usługę za kompleksową?
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 16
Każde świadczenie usług powinno być, co do zasady, traktowane jako świadczenie odrębne i niezależne. Jeżeli jednak dwa lub więcej niż dwa świadczenia dokonane przez podatnika (...)  »
Nieodpłatne udostępnianie pracownikom domu a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 16
W przypadku gdy pracodawca nieodpłatnie udostępni lokal mieszkalny pracownikom, wtedy u zatrudnionych osób powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń. Od takiego przychodu pracodawca (jako płatnik składek) (...)  »
Darowizna samochodu poleasingowego
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 16
W przypadku darowizny mamy do czynienia z nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem. W efekcie darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych ani innego przysporzenia majątkowego. Tym samym przekazanie (...)  »
Limit zwolnienia z VAT po wznowieniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 16
Fakt zawieszenia działalności gospodarczej nie ma wpływu na zmniejszenie kwoty limitu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Z wnioskiem (...)  »
Zaskarżenie decyzji w sprawie kary za spóźnione zgłoszenie do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 16
Ponownie rozpatrując sprawę, organ rozważy i wyjaśni, mając na uwadze stanowisko Sądu, czy w sprawie istnieją podstawy do zastosowania przepisu art. 189f K.p.a. i odstąpienia (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS ciężarnej wykonującej pracę przez krótki okres
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 16
O pozorności zawartej umowy o pracę z ciężarną i wykluczeniem jej z ubezpieczeń w ZUS nie może świadczyć sam fakt krótkiego świadczenia przez nią pracy (...)  »
Należyta staranność a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 16
Dla zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego wystarczające jest wykazanie, że podatnik powinien był wiedzieć, iż dostawa udokumentowana fakturą nosi znamiona przestępstwa. STAN FAKTYCZNY: Sprawa, (...)  »
Skutki w VAT udzielenia pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 16
Czynności polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych podlegających oprocentowaniu, jak również nieoprocentowanych, ale za które jednak została przez strony określona odpłatność, stanowią odpłatne świadczenie usług i (...)  »
Zasady określenia wartości rynkowej przedmiotu umowy
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 16
Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych powinna stanowić rynkowa wartość nabywanego lokalu na dzień zawarcia umowy sprzedaży. O CO PYTAŁ PODATNIK? Podatnik wniósł o wydanie (...)  »
Status samotnego rodzica dla preferencyjnego rozliczenia
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 16
Jeżeli była żona podatnika w 2023 r. zamieszkiwała osobno w innej miejscowości niż on i faktycznie nie podejmowała czynności mających na celu wychowywanie dziecka, którego (...)  »
Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 16
RODO nie stanowi przeszkody w udostępnianiu informacji publicznej. Przy czym w takim przypadku udostępnianie informacji publicznej zawierającej dane osobowe odbywa się na zasadach wynikających z (...)  »
Zwrot wydatków związanych z realizacją inwestycji a VAT
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 16
W sytuacji gdy w zamian za dokonany zwrot wydatków nie przysługiwało jakiekolwiek świadczenie ze strony podmiotu, który go otrzymuje, to nie można uznać, że mamy (...)  »
Otrzymanie wynagrodzenia w trakcie e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 16
Otrzymanie wynagrodzenia nie jest tożsame z wykonywaniem pracy w tym samym czasie, co ma miejsce chociażby w przypadku umów cywilnoprawnych. Praktyką bowiem jest, że wypłata (...)  »
Powrotna korekta w uldze na złe długi w VAT u dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 16
Dłużnikowi przysługuje prawo do dokonania korekty (zwiększenia) kwoty podatku naliczonego o skorygowaną wcześniej kwotę podatku naliczonego, w rozliczeniu za okres, w którym dokonano potrącenia z (...)  »
Składka zdrowotna od zwrotu kosztów podróży członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 16
Członek zarządu pełniący odpłatnie funkcję na podstawie powołania podlega z tego tytułu wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zwrócone mu koszty służbowej podróży nie będą więc stanowiły (...)  »
Opłaty eksploatacyjne i za media a przychód z najmu
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 16
W zależności od różnego skonstruowania stosunku prawnego umowy najmu w zakresie pokrywania przez najemcę pewnych płatności (świadczeń) związanych z przedmiotem najmu, różne są skutki podatkowe (...)  »
Skarga na postanowienie w sprawie bezskuteczności korekty rozliczenia
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 16
Zawiadomienie, w którym organ podatkowy informuje podatnika składającego korektę deklaracji o bezskuteczności tej korekty, podlega kontroli sądów administracyjnych. Na takie zawiadomienie można złożyć skargę. Służy (...)  »
Wniesienie skargi nadzwyczajnej niezależnie od wartości
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 16
Wniesienie skargi nadzwyczajnej jest dopuszczalne od każdego orzeczenia wskazanego w art. 89 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia. STAN (...)  »
Rozliczanie przychodów z powtarzających się świadczeń na rzecz spółki
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 16
Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu odnoszą się do przychodu z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof uzyskanego na podstawie (...)  »
Kwota nadwyżki VAT do przeniesienia a przedawnienie
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 16
Podatnik jest uprawniony do przenoszenia, wykazywania i rozliczania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kolejnych okresach rozliczeniowych pomimo upływu ponad 5 lat, licząc od końca (...)  »
Opodatkowanie budynku wzniesionego na cudzym gruncie
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 16
Spółka, która wybudowała budynek na cudzym gruncie, zobowiązana jest odprowadzać za niego podatek od nieruchomości. Zobowiązanie podatkowe musi też odprowadzać z tytułu wzniesionych budowli, a (...)  »
Przychód z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnego auta
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 16
W przypadku gdy przemieszczanie się pracownika jego prywatnym samochodem odbywa się pomiędzy stałymi miejscami pracy, a za przejazdy te - niespełniające definicji jazd lokalnych ani (...)  »
Skorzystanie z uprawnienia do obniżenia etatu tylko w związku z pracą
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 16
Pracownik, który chce skorzystać z uprawnienia do obniżenia wymiaru etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, musi realnie podjąć wykonywanie pracy w (...)  »
Koszty bieżącego utrzymania mają prymat nad kosztami sądowymi
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 16
Rozpoznając wniosek o zwolnienie osoby fizycznej od kosztów sądowych, należy wziąć pod uwagę nie tylko samą wysokość dochodów, lecz również ich źródło, a także porównać (...)  »
Obowiązek podatkowy w przypadku WDT
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 16
Jeżeli podatnik zrealizował jedną WDT, którą następnie udokumentował dwiema fakturami wystawionymi w tym samym miesiącu, to obowiązek podatkowy do całości dostawy powstał z chwilą wystawienia (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.