Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.286 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 18.04.2024 r.
 • Wydatki pracownicze w kosztach podatkowych pracodawcy
 • Podatki i opłaty w działalności przedsiębiorcy
poniedziałek - 22.04.2024 r.
 • Elastyczne systemy i rozkłady czasu pracy, w tym dla pracowników-rodziców
 • Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego
czwartek - 25.04.2024 r.
 • Obowiązki w ZUS w razie zatrudnienia pracownika
 • Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w 2024 r.
poniedziałek - 29.04.2024 r.
 • Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w interpretacjach Dyrektora KIS
 • Świadczenia dla niepełnosprawnych wypłacane nie tylko przez ZUS
15.04.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez państwowe instytucje kultury do ministra albo kierownika urzędu centralnego (centralnego organu administracji (...)
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk do Polskiej Akademii Nauk
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ministra właściwego do spraw zdrowia
Praca zdalna
pokaż fragmenty artykułów
Praca zdalna z zagranicy i zaświadczenie A1
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 19
Pracownik zdalny może być oddelegowany do pracy do innego państwa członkowskiego i pozostawać w polskim systemie ubezpieczeń społecznych na podstawie zaświadczenia A1. Jest to możliwe (...)  »
Podstawa wymiaru składek za miesiąc, w którym rozpoczął się urlop wychowawczy
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023, strona 11
Pracownica zatrudniona na pełny etat jest wynagradzana stałą stawką miesięczną w kwocie minimalnej płacy. W październiku 2023 r. rozpoczęła urlop wychowawczy. W jaki sposób pracodawca (...)  »
Stosowanie telepracy tylko do 7 października 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023, strona 1
Od 7 kwietnia 2023 r. pracodawcy i pracownicy mogą korzystać z pracy zdalnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Odpowiednie regulacje w tym zakresie wprowadziła ustawa (...)  »
Miejsce przechowywania wniosków o okazjonalną pracę zdalną
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023, strona 7
Po wprowadzeniu przepisów o pracy zdalnej pracodawca przewiduje, że pracownicy mogą składać dużo wniosków o okazjonalną pracę zdalną. W związku z tym rozważa przeniesienie tych (...)  »
Telepraca transgraniczna na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 19
Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do pracowników transgranicznych wykonujących pracę zdalną umożliwia porozumienie ramowe. Ma ono zastosowanie do pracowników wykonujących pracę (...)  »
Praca zdalna a podwyższone koszty pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 16
Pracownicy "zamiejscowi", wykonujący pracę zdalną na podstawie znowelizowanego Kodeksu pracy, świadcząc ją pod adresem zamieszkania, mają prawo do tzw. podwyższonych zryczałtowanych miesięcznych kosztów pracowniczych określonych (...)  »
Wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023, strona 21
Zatrudniamy pracownika (bezdzietnego) w redakcji sportowej, który zasadniczo wykonuje pracę w siedzibie pracodawcy. Pisze on artykuły na temat wydarzeń sportowych. Ze względu na sprawy rodzinne (...)  »
Praca zdalna i nowe uprawnienia rodzicielskie w wyjaśnieniach urzędów
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023, strona 14
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. do Kodeksu pracy zostały wprowadzone przepisy o pracy zdalnej. Nieco później, bo od 26 kwietnia br., znowelizowano regulacje dotyczące (...)  »
Kiedy pracodawca może odrzucić wniosek o pracę zdalną?
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023, strona 7
Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna została unormowana na mocy przepisów Kodeksu pracy. W regulacjach dotyczących tej pracy wyodrębniono grupy pracowników, którzy mogą złożyć (...)  »
Wypłata pracownikowi wykonującemu pracę zdalną ryczałtu stanowiącego zwrot kosztów
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023, strona 13
Zgodnie z regulaminem pracy zdalnej obowiązującym w naszej firmie pracownikowi wykonującemu pracę w tej formie pracodawca wypłaca zryczałtowany zwrot kosztów energii elektrycznej i internetu w (...)  »
Zakładowe uregulowanie sporadycznej pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023, strona 7
Nie jesteśmy zobowiązani do posiadania regulaminu pracy (zatrudniamy 34 pracowników), ale mimo to chcemy stworzyć taki regulamin. Czy to oznacza obowiązek utworzenia również regulaminu pracy (...)  »
Opodatkowanie należności za podróż pracownika zdalnego
Gazeta Podatkowa nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023, strona 11
W związku z kodeksowym uregulowaniem przepisów dotyczących pracy zdalnej firma zamierza pozyskać kilku pracowników zamieszkałych w znacznej odległości od miejscowości jej siedziby, umożliwiając im wykonywanie (...)  »
Rozliczenie pracy zdalnej w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023, strona 5
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks pracy, które wprowadziły nowe regulacje, m.in. dotyczące pracy zdalnej. W oparciu o te (...)  »
Ryczałt za pracę zdalną a przychód
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023, strona 1
Ryczałt wypłacany pracownikom w związku z wykonywaniem pracy zdalnej na pokrycie kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do świadczenia pracy w tym trybie, nie (...)  »
Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 05.06.2023, strona 14
Od 7 kwietnia 2023 r. pracodawcy mogą wprowadzać wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Praca zdalna może być wykonywana w (...)  »
Praca zdalna w wyjaśnieniach urzędów
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 01.06.2023, strona 7
Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Mimo krótkiego okresu ich obowiązywania regulacje kodeksowe dotyczące tego rodzaju pracy budzą (...)  »
Zasady postępowania z dokumentami w formie papierowej
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023, strona 4
Nasz pracownik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie mu zgody na pracę zdalną. Jego praca polega w dużej mierze na pracy z dokumentami w formie (...)  »
Naruszenia ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023, strona 4
Jednostka wdraża zasady pracy zdalnej. Część pracowników będzie pracować ze swoich domów. Na co zwrócić uwagę, aby uniknąć naruszeń ochrony danych i jakie obowiązki możemy (...)  »
Wykonywanie pracy zdalnej w kawiarni
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023, strona 4
Pracownik zwrócił się do pracodawcy z prośbą o umożliwienie mu wykonywania pracy zdalnej częściowo, tj. 3 dni w tygodniu. Przy czym, jako miejsce pracy wskazał (...)  »
Kontrola pracownika pracującego zdalnie
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023, strona 4
Jednostka opracowuje regulamin pracy zdalnej oraz procedury ochrony danych. Zastanawiamy się, w jaki sposób uregulować kwestie kontroli pracy zdalnej pracownika w zakresie ochrony przetwarzanych danych (...)  »
Wynagrodzenie wspólników spółki bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023, strona 8
Spółka jawna posiada trzech wspólników, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Do prowadzenia spraw spółki są uprawnieni (zgodnie (...)  »
Dodatkowe oświadczenia i informacje przy pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023, strona 7
Od 7 kwietnia 2023 r. wykonywanie pracy zdalnej odbywa się na warunkach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Normują one m.in. obowiązki dokumentacyjne pracodawcy dotyczące podjęcia (...)  »
Zapewnienie okularów korekcyjnych nie przy pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023, strona 1
Praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe wiąże się z wieloma niekorzystnymi dla zdrowia czynnikami w środowisku pracy. Z tego względu pracodawca jest obowiązany organizować (...)  »
Praca zdalna a dofinansowanie z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023, strona 18
Począwszy od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie pracy zdalnej. Z tą formą pracy wiążą się nowe koszty, które będzie musiał pokryć (...)  »
Wykonywanie pracy zdalnej a podróż służbowa
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023, strona 1
Wykonywanie obowiązków zawodowych wymaga czasami odbycia podróży służbowej. Zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 77(5) K.p. przez podróż służbową rozumie się wyjazd pracownika, na (...)  »
Przykładowe zapisy w procedurze ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023, strona 21
Firma przygotowuje się do uregulowania zasad związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Chcemy opracować procedury dotyczące ochrony danych osobowych. Jakie regulacje powinny znaleźć się w takim (...)  »
Wykonywanie pracy zdalnej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023, strona 7
W dniu 7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Czy w związku z tym można jeszcze polecić pracownikom wykonywanie (...)  »
Miesięczny ryczałt wlicza się do kosztów płacy, kwartalny już nie
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 04.05.2023, strona 1
Od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy, które regulują kwestię wykonywania pracy zdalnej. Z nową formą pracy wiążą się nowe koszty, które (...)  »
Szkolenia z zakresu procedur ochrony danych dla pracujących zdalnie
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023, strona 18
Wprowadzamy zasady wykonywania pracy zdalnej w naszej jednostce w drodze regulaminu. Będzie on zawierał regulacje dotyczące procedur ochrony danych osobowych. Czy oprócz tego powinniśmy również (...)  »
Badanie trzeźwości pracownika zdalnego
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023, strona 11
W firmie stosujemy pracę zdalną na podstawie indywidualnych porozumień zawieranych z pracownikiem. W przypadku jednego z pracowników wykonujących pracę zdalnie nabraliśmy podejrzeń, na podstawie treści (...)  »
Prawo do podwyższonych kosztów w przypadku home office
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023, strona 1
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks pracy, które wprowadziły nowe regulacje m.in. dotyczące pracy zdalnej. W oparciu o te (...)  »
Praca zdalna w ZPChr a zapewnienie opieki doraźnej
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023, strona 18
Prowadzę zakład pracy chronionej. Wiem, że obowiązują nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. W jaki sposób należy dopełnić obowiązku w zakresie zapewnienia opieki doraźnej osobom niepełnosprawnym (...)  »
Wydatki związane z pracą zdalną w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023, strona 12
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. do przepisów Kodeksu pracy wprowadzono nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej. Określają one szczegółowo powinności pracodawcy związane ze świadczeniem przez (...)  »
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej według nowych kodeksowych regulacji
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023, strona 14
Praca zdalna została wprowadzona do polskiego systemu prawa na czas epidemii COVID-19. Regulacja ta od początku miała charakter doraźny, gdyż została przewidziana w związku z (...)  »
Badanie trzeźwości pracowników i praca zdalna bez regulacji zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023, strona 15
W ostatnim czasie do Kodeksu pracy zostały wprowadzone regulacje dotyczące kontroli trzeźwości pracowników i wykonywania pracy zdalnej. Do skorzystania z rozwiązań przewidzianych przez te przepisy (...)  »
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023, strona 7
Obowiązkiem pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Wykonywanie pracy, bez względu na jej rodzaj, niesie bowiem ze sobą ryzyko wystąpienia zdarzeń mających (...)  »
Już niedługo zmiany we wzorze świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023, strona 1
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. do Kodeksu pracy zostały wprowadzone przepisy dotyczące pracy zdalnej. Ponadto z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdą w życie (...)  »
Ekwiwalent lub ryczałt przy pracy zdalnej i jego oskładkowanie
Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023, strona 20
W naszej firmie praca zdalna będzie się odbywała tylko wtedy, gdy z wnioskiem o zastosowanie takiej pracy wystąpi zainteresowany pracownik. W związku z tym nie (...)  »
Praca zdalna w aspekcie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023, strona 1
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje w zakresie warunków wykonywania pracy zdalnej. Wprowadzą one również zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej (...)  »
Praca zdalna w wyjaśnieniach MRiPS
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 7
Już niedługo zaczną obowiązywać przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Nowe regulacje są dość obszerne i jeszcze przed ich wejściem w życie wywołują wiele pytań (...)  »
Praca zdalna dla członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 17
Wchodzące w życie 7 kwietnia 2023 r. przepisy o pracy zdalnej będą miały również zastosowanie do członków zarządów spółek kapitałowych. Dotyczy to członków tych organów (...)  »
Warunki wykonywania pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 15
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, wprowadzone do Kodeksu pracy. Normują one m.in. tryb wprowadzania pracy zdalnej w (...)  »
Wyjaśnienia resortu rodziny w sprawie pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 1
Zbliża się termin wejścia w życie przepisów Kodeksu pracy dotyczących pracy zdalnej. Zaczną one obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. i zastąpią dotychczasowe regulacje dotyczące (...)  »
Badanie trzeźwości i praca zdalna w Kodeksie pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 1
W dniu 21 lutego 2023 r. wejdą w życie przepisy dotyczące badania trzeźwości pracowników, przewidziane w ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.