Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 25 stycznia 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2022 r., godz. 13:10 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.816 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2022 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2021 r. Uwaga: Przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus do 31 stycznia br. dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) Pobór zaliczek na PIT w 2022 r. - objaśnienia podatkowe (zobacz więcej)
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 27.01.2022 r.
 • POLSKI ŁAD - ważne zmiany dla firm (wybrane zagadnienia)
poniedziałek - 31.01.2022 r.
 • Nowe przepisy w zakresie zasiłków od 2022 roku
 • Kasy rejestrujące w 2022 roku
czwartek - 03.02.2022 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2022 r.)
poniedziałek - 07.02.2022 r.
 • Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
25.01.2022 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2021 r. - Prezes KRUS
26.01.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia, dysponenci środków budżetu (...)
28.01.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2021 r. - dysponenci części (...)
WAŻNE INFORMACJE
Obowiązki płatników pdof znajdą się w ustawie | 25.01.2022
Na stronie RCL opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o pdof, która polega głównie na przeniesieniu do ustawy przepisów kontrowersyjnego rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów poboru (...)  »
Skrócenie okresu obowiązkowej kwarantanny z 10 do 7 dni | 25.01.2022
Minister Zdrowia, działając na podstawie upoważnienia nadanego mu za sprawą art. 34 ust. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, (...)  »
V fala koronawirusa póki co bez dodatkowego zasiłku opiekuńczego | 25.01.2022
Wraz z rozwojem w naszym kraju V fali koronawirusa coraz więcej osób jest zakażonych albo trafia na kwarantannę, co przekłada się również na ograniczoną działalność (...)  »
Roczna korekta podatku VAT odliczanego proporcjonalnie w 2021 r. | 25.01.2022
Podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, którzy w 2021 r. odliczali podatek VAT proporcjonalnie, po zakończeniu roku mają obowiązek obliczenia rzeczywistej (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne w I kwartale 2022 r. bez wzrostu waloryzacyjnego | 25.01.2022
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do naliczenia świadczenia rehabilitacyjnego może podlegać waloryzacji. Ustalając zasady nabywania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i obliczania jego wysokości ustawodawca uzależnił (...)  »
Zakaz działań odwetowych wobec sygnalisty | 25.01.2022
Choć krajowe przepisy o ochronie sygnalistów są wciąż w fazie projektowej, to katalog działań odwetowych zakazanych wobec osoby zgłaszającej naruszenia prawa nie zmieni się, gdyż (...)  »
Sprawozdanie o praktykach płatniczych tylko do końca stycznia | 25.01.2022
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przewiduje obowiązek corocznego przekazywania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach (...)  »
Wybór kwartalnego ryczałtu na 2022 r. | 24.01.2022
Gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wybierze ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania firmowych przychodów, wówczas zobowiązania z tego tytułu zasadniczo reguluje co miesiąc. Jednak dla (...)  »
Kończy się czas na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do CRBR | 24.01.2022
Najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. szereg podmiotów powinno ustalić swoich beneficjentów rzeczywistych i zgłosić wymagane dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązki te (...)  »
Promowanie ekologicznych pojazdów w zamówieniach publicznych | 24.01.2022
Obecnie zamawiający zobowiązani są do zapewnienia minimalnych poziomów docelowych udziału niskoemisyjnych i zeroemisyjnych po­jazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi, w dwóch okresach: do (...)  »
Nowe działania rządu w odpowiedzi na V falę pandemii | 21.01.2022
Rząd po konferencji w dniu 21 stycznia 2022 r. na stronie www.gov.pl/web/koronawirus poinformował o nowych działaniach w walce z pandemią koronawirusa. "Testowanie pod kątem COVID-19 (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2022 r. | 21.01.2022
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku wyniosło 6.221,04 zł. Wysokość tego wynagrodzenia służy do wyliczenia (...)  »
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów | 21.01.2022
Definicje jednostek mikro i małych zawierają odpowiednio art. 3 ust. 1a i ust. 1b oraz art. 3 ust. 1c i ust. 1d ustawy o rachunkowości (...)  »
Polski Ład - Minimalny podatek dochodowy | 21.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. w systemie podatku dochodowego mamy do czynienia z nowym typem daniny - podatkiem minimalnym. Obejmuje ona spółki kapitałowe i osobowe (...)  »
Wpływ zaległości w składkach przedsiębiorców na chorobowe | 21.01.2022
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność zaległość w składkach na ubezpieczenia społeczne nie powoduje już ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale może mieć wpływ na prawo (...)  »
Plan kontroli sektorowych UODO na 2022 r. | 21.01.2022
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl poinformował, że w 2022 r. zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych przez banki, a także organy przetwarzające dane osobowe w (...)  »
Zaostrzenie zakazu handlu w niedziele i święta | 20.01.2022
Z dniem 1 lutego 2022 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Nowelizacja ma (...)  »
Do końca stycznia trzeba złożyć deklarację na podatek od nieruchomości | 20.01.2022
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są (...)  »
Polski Ład - Polski Ład a umowy zlecenia | 20.01.2022
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse zamieściło komunikat dotyczący wpływu Polskiego Ładu na umowy zlecenia. Resort wyjaśnia, że: "Styczniowe wynagrodzenie będzie skorygowane. W przypadku umowy zlecenia (...)  »
Ważność unijnych certyfikatów COVID | 20.01.2022
Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie poinformowało, że od lutego 2022 r. ważność Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym zostanie (...)  »
Polski Ład - Księgowi nie będą karani za nieświadome błędy | 19.01.2022
Nieświadome błędy popełnione w związku ze stosowaniem nowych zasad poboru przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie spotkają się z sankcjami. Zapewnia (...)  »
Wpływ wzrostu minimalnej płacy w 2022 r. na składki ZUS | 19.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia. W bieżącym roku wynosi ono 3.010 zł. Oznacza to, że pracownicy pełnoetatowi wynagradzani według najniższej stawki (...)  »
Polski Ład - Nowy mechanizm obliczania i poboru zaliczek na PIT | 19.01.2022
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse przedstawiło nowy mechanizm obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (...)  »
Limit umożliwiający obniżenie w 2022 r. wpłaty pracownika do PPK | 19.01.2022
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podstawowa wpłata do PPK finansowana przez osobę zatrudnioną wynosi 2% jej wynagrodzenia. Jednakże w przypadku, gdy wynagrodzenie (...)  »
Propozycja zmian dla ubiegających się o emeryturę pomostową | 19.01.2022
Do konsultacji międzyresortowych trafił przygotowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, udostępniony na (...)  »
Polski Ład - Zmiany od 2022 r. w drukach rozliczeniowych ZUS | 18.01.2022
Płatnik dokonuje rozliczenia składek ubezpieczeniowych na odpowiednich formularzach udostępnionych przez ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w niektórych z nich, m.in. w raporcie (...)  »
Termin zgłoszenia przedsiębiorcy do małego ZUS w 2022 r. | 18.01.2022
Jeżeli roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2021 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł i przedsiębiorca spełnia pozostałe warunki określone w art. 18c (...)  »
Korzystniejsze zasady dla pracujących na rencie socjalnej | 18.01.2022
Z początkiem 2022 r. zmieniły się zasady dotyczące osiągania dodatkowego przychodu dla osób uprawnionych do renty socjalnej. Nie ulega wątpliwości, że są one korzystne. Może (...)  »
Lekarze z informacją o prawie pacjenta do zasiłku chorobowego | 18.01.2022
Rządowe Centrum Legislacji udostępniło na swojej stronie internetowej legislacja.gov.pl projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób (...)  »
Czas na płatnicze PIT-y | 17.01.2022
Styczeń jest okresem, na który przypada do zrealizowania wiele obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W bieżącym roku doszło do nich "przestawienie się" na (...)  »
Polski Ład - Rozliczenie w pdof samochodu wykupionego z leasingu | 17.01.2022
1 stycznia 2022 r. weszły w życie niekorzystne zmiany dotyczące samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego przez przedsiębiorców opodatkowanych pdof. Dotyczą one tzw. wykupu prywatnego. Wraz (...)  »
Wnioski i zgłoszenia do KRS w 2022 r. | 17.01.2022
Od 1 lipca 2021 r. wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS muszą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Już wcześniej obowiązek (...)  »
Przy ubieganiu się o niektóre świadczenia emerytalno-rentowe konieczne dodatkowe oświadczenie | 14.01.2022
Niepełnosprawność członka rodziny często uniemożliwia jakąkolwiek aktywność zawodową. Po spełnieniu określonych przez ustawodawcę przesłanek istnieje wówczas możliwość nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozwiązania systemowe są (...)  »
Wnioski o 500+ tylko on-line, ale z pomocą organu rentowego | 14.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie ważne zmiany w programie "Rodzina 500+". Jak podkreśla Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina, (...)  »
Konsultacje objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych | 14.01.2022
Ministerstwo Finansów w serwisie podatki.gov.pl poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Konsultacje dotyczą stosowania obowiązujących od 1 stycznia 2021 (...)  »
Obniżenie stawek VAT na żywność i paliwa | 13.01.2022
W dniu 13 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o VAT (ustawa została przekazana do Senatu RP). Zgodnie z tą ustawą w (...)  »
Ułatwienie rolnikom sprzedaży własnych produktów | 13.01.2022
Senat na posiedzeniu w dniach 11-12 stycznia 2022 r. bez poprawek przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu (...)  »
Polski Ład - Składka zdrowotna w razie prowadzenia kilku firm | 13.01.2022
Do 31 grudnia 2021 r., aby ustalić kwotę składki zdrowotnej z tytułu kilku rodzajów prowadzonej pozarolniczej działalności, wystarczyło, że przedsiębiorca obliczył ją od zwielokrotnionej podstawy (...)  »
Rezygnacja z ZFŚS i świadczenia urlopowego u małego pracodawcy | 13.01.2022
Działalność socjalna prowadzona przez pracodawcę polega zazwyczaj na tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacaniu świadczenia urlopowego. Pracodawca pozabudżetowy może jednak zrezygnować z działalności socjalnej, (...)  »
Nowa wersja struktury JPK_EWP | 13.01.2022
Ministerstwo Finansów na stronie www.podatki.gov.pl poinformowało o publikacji nowej struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów (...)  »
Weszły w życie nowe przepisy w zakresie świadczeń chorobowych | 13.01.2022
Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą (...)  »
Osoby z przyznanym świadczeniem 500+ nie muszą występować z nowym wnioskiem do ZUS | 13.01.2022
Z dniem 1 stycznia 2022 r. ZUS przejął realizację programu Rodzina 500+, obsługą którego wcześniej zajmowały się organy właściwe, tj. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, (...)  »
Tarcza Antyinflacyjna 2.0 | 12.01.2022
Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 2.0 to pakiet rozwiązań, który obniży lub czasowo zniesie podatek VAT m.in. na paliwo, energię elektryczną czy nawozy. Nowe rozwiązania będą obowiązywać (...)  »
Ochrona odbiorców paliw gazowych | 12.01.2022
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z (...)  »
Polski Ład - Nie obniża się składki zdrowotnej u członka zarządu - wyjaśnienie ZUS | 12.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu), które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, podlegają obowiązkowemu (...)  »
Założenie księgi podatkowej w 2022 r. | 12.01.2022
Obowiązek założenia księgi podatkowej na dzień 1 stycznia 2022 r. dotyczy podatników, którzy w 2022 r. będą kontynuowali działalność lub od tego dnia rozpoczęli jej (...)  »
Współczynnik urlopowy w 2022 r. | 12.01.2022
Ekwiwalent za urlop przysługuje pracownikom w przypadku niewykorzystania przez nich należnego urlopu w naturze, w całości lub w części, z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku (...)  »
Obowiązki spółdzielni, w tym mieszkaniowych, wobec CRBR - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów | 12.01.2022
Od 31 października 2021 r. do zgłaszania informacji do CRBR o beneficjentach rzeczywistych zobowiązane są m.in. spółdzielnie. Zostały one wymienione w art. 58 pkt 10 (...)  »
Certyfikaty dla wykonawców ułatwiające udział w zamówieniach | 12.01.2022
Ministerstwo Rozwoju poinformowało o planowanych zmianach w Prawie zamówień publicznych. Chodzi o wprowadzenie mechanizmu certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Rozwiązanie to zostało już uwzględnione w Polskim (...)  »
Polski Ład - Przegląd zmian w pdof wynikających z Polskiego Ładu | 11.01.2022
Wejście w życie Polskiego Ładu spowodowało, iż podatnicy pdof z dniem 1 stycznia 2022 r. znaleźli się w całkiem nowej, niełatwej i często niejednoznacznej podatkowej (...)  »
Obowiązek potwierdzenia statusu ZPChr | 11.01.2022
Podmioty prowadzące zakłady pracy chronionej mają obowiązek dwa razy do roku potwierdzić, że prowadzona działalność spełnia kryteria określone w art. 28 i art. 33 ust. (...)  »
Z nowym rokiem możliwa zmiana metody rozliczania różnic kursowych | 11.01.2022
Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą rozliczać różnice kursowe dla celów podatku dochodowego zgodnie z metodą: tzw. podatkową, określoną w art. 24c ustawy o pdof i (...)  »
Osoby uprawnione do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi mogą wnioskować o świadczenie wyrównawcze | 11.01.2022
Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury (...)  »
Polski Bon Turystyczny można wykorzystać do końca września 2022 r. | 11.01.2022
Ustawodawca, wprowadzając z dniem 18 lipca 2020 r. do obiegu Polski Bon Turystyczny (z możliwością jego aktywacji począwszy od 1 sierpnia 2020 r.), jednocześnie zastrzegł, (...)  »
Polski Ład - Nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy | 10.01.2022
W Dzienniku Ustaw z dnia 7 stycznia 2022 r. pod pozycją 28 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych (...)  »
Czas pomyśleć o wyborze formy opodatkowania na 2022 r. | 10.01.2022
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mają obowiązek dokonania wyboru na dany rok podatkowy formy opodatkowania firmowych przychodów. Przy podejmowaniu tej decyzji na 2022 r. powinni uwzględnić (...)  »
Zmiany w zakresie korzystania z zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia | 10.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. z zasiłku chorobowego za okres przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia można korzystać z założenia jedynie przez 91 dni, nawet, jeśli (...)  »
Objaśnienia MF do estońskiego CIT | 10.01.2022
W dniu 23 grudnia 2021 r. na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse zamieszczono przewodnik do ryczałtu od dochodów spółek. Kwestie sprawozdawcze przedstawione w projekcie tego przewodnika opisywaliśmy (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe (nie zawsze) od pierwszego dnia choroby w 2022 r. | 10.01.2022
Gdy ubezpieczony będący pracownikiem stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby lub np. obowiązkowej kwarantanny, to, co do zasady, w pierwszej kolejności w danym (...)  »
Oświadczenia małżonków przy prywatnym najmie | 10.01.2022
Małżonkowie z przychodów (dochodów) uzyskanych z tzw. prywatnego najmu przedmiotów objętych wspólnością majątkową małżeńską generalnie rozliczają się po połowie. Taka podstawowa zasada odnosząca się do (...)  »
Powstanie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości | 10.01.2022
Od dnia 1 stycznia 2022 r. podatek od nieruchomości trzeba opłacać w odniesieniu do budynków i budowli, których budowa została zakończona w 2021 r. bądź (...)  »
Wyższe kary dla kierowców | 07.01.2022
W dniu 1 stycznia br. weszła w życie część przepisów ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)  »
Grudniowa zaliczka w pdof i pdop | 07.01.2022
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy z tytułu prowadzonej działalności regulują podatek dochodowy, korzystając z zasad ogólnych, czyli ze skali podatkowej bądź 19% podatku liniowego, mają (...)  »
Interpretacje podatkowe sposobem na wyjaśnienie nowych przepisów | 07.01.2022
Podatnicy i osoby zajmujące się ich rozliczeniami podatkowymi muszą zmierzyć się z wieloma zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład. Sposobem na uzyskanie oficjalnego stanowiska administracji skarbowej (...)  »
Polski Ład - Fundusz na cele inwestycyjne w księgach i sprawozdaniu finansowym - objaśnienia MF | 07.01.2022
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse zamieściło objaśnienia podatkowe z 10 grudnia 2021 r. dotyczące zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków z (...)  »
Składki ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy za granicę w 2022 r. | 07.01.2022
Jeżeli pracownik zostanie oddelegowany przez pracodawcę do pracy za granicę i w tym czasie podlega polskim przepisom ubezpieczeniowym, wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (...)  »
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie emerytur mundurowych | 07.01.2022
Zdarza się (i to nie rzadko), że po nabyciu prawa do emerytury z zaopatrzenia emerytalnego przewidzianego dla służb mundurowych emeryt podejmuje pracę, podlegając z tego (...)  »
Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE | 06.01.2022
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse poinformowało, że Komisja Europejska (KE) na wniosek większości państw członkowskich UE, w tym Polski, wydała nową decyzję zwalniającą z cła (...)  »
Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych | 06.01.2022
Z dniem 1 stycznia 2022 r. Minister Rozwoju i Technologii znowelizował rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją (...)  »
Wątpliwości wokół PIT-2 w 2022 r. | 05.01.2022
Aby pracodawca przy obliczaniu pracowniczych zaliczek na podatek mógł zastosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, powinien posiadać złożone przez pracownika w ustawowo określonym terminie, czyli przed (...)  »
Dłuższy termin dla płatników zasiłków na wypłatę świadczeń chorobowych | 05.01.2022
Świadczenia chorobowe, do których zaliczają się m.in.: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy i macierzyński, wypłaca płatnik składek posiadający uprawnienia płatnika zasiłku albo ZUS. Określając (...)  »
Wytyczne dla organizujących zimowiska dla dzieci i młodzieży | 05.01.2022
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Pełna treść wytycznych (...)  »
Wyższe stopy procentowe NBP | 05.01.2022
W dniu 4 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc do poziomu: stopa (...)  »
Polski Ład - Konsekwencje transakcji gotówkowych powyżej limitu | 05.01.2022
W ramach walki z szarą strefą i w trosce o transparentność przepływów pieniężnych ustawodawca po raz kolejny obniżył limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami. Wprowadzono też (...)  »
W 2022 r. księgi i ewidencje jeszcze w formie papierowej | 05.01.2022
Podatnicy pdof księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą zobowiązani od 2023 r. prowadzić przy (...)  »
ZUS IWA za 2021 r. trzeba przekazać do 31 stycznia br. | 05.01.2022
Jeśli w każdym miesiącu poprzedniego roku płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego określoną liczbę osób, ma obowiązek sporządzenia i przekazania do ZUS informacji o danych do (...)  »
Pierwsze sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów | 05.01.2022
W sytuacji gdy przedsiębiorstwo osoby fizycznej prowadzącej księgi rachunkowe przekształca się w spółkę z o.o., powstawały wątpliwości, czy pierwsze sprawozdanie finansowe takiej spółki z o.o. (...)  »
Dokonywanie potrąceń ze świadczeń chorobowych na nowych zasadach | 05.01.2022
Podmioty, które przechodzą w 2022 r. z księgi podatkowej na księgi rachunkowe z powodu osiągnięcia przychodów za 2021 r. powodujących taki obowiązek lub na podstawie (...)  »
Polski Ład - Ważne terminy dla ubiegających się o rodzinny kapitał opiekuńczy | 04.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. rodzice i opiekunowie co najmniej dwójki dzieci, z których młodsze nie ukończyło jeszcze 36. miesiąca życia, mogą ubiegać się o (...)  »
Rezygnacja z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego u małego pracodawcy | 04.01.2022
Działalność socjalna prowadzona przez pracodawców w wielu przypadkach polega na tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacie świadczenia urlopowego. Niektórzy pracodawcy pozabudżetowi, w tym zatrudniający (...)  »
Polski Ład - Zgłoszenie do ZUS członków zarządu - wyjaśnienie ZUS | 04.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu), które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, podlegają obowiązkowemu (...)  »
Zmiana w 2022 r. metody ujmowania kosztów w księdze | 04.01.2022
Podatnicy kontynuujący w 2022 r. działalność, którzy w 2021 r. prowadzili księgę podatkową, mogą od 1 stycznia 2022 r. zmienić sposób ewidencjonowania w niej kosztów. (...)  »
Nowe wzory struktur JPK_V7M (2) i JPK_V7K (2) | 04.01.2022
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse poinformowało, że w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP w dniu 27 grudnia 2021 r. opublikowano nowe (...)  »
Na 2022 r. nowy limit zasiłku opiekuńczego | 04.01.2022
Ubezpieczony, który nie może świadczyć pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 lub dzieckiem niepełnosprawnym w wieku (...)  »
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2022 r. | 03.01.2022
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Zobowiązuje ich (...)  »
Polski Ład - Wyższa kwota zmniejszająca podatek i PIT-2 | 03.01.2022
Z dniem 1 stycznia 2022 r. dotychczasowa wysokość 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, stosowanej przez zakłady pracy przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na pdof od pracowniczych należności, (...)  »
Kurs do wyceny w bilansie na dzień 31 grudnia 2021 r. i ustalenie obowiązku badania sprawozdania za 2022 r. | 03.01.2022
Jednostki, które mają rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym, w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. muszą wycenić wyrażone w walutach obcych (...)  »
Od 2022 r. przedsiębiorcy mają comiesięczny obowiązek składania rozliczeń do ZUS | 03.01.2022
Do końca 2021 r. przedsiębiorca, spełniający odpowiednie warunki, mógł korzystać ze zwolnienia z comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. przepisy (...)  »
Kwota wolna, skala podatkowa i koszty w 2022 r. | 03.01.2022
Z dniem 1 stycznia 2022 r. w ustawie o pdof zaczęła obowiązywać tzw. kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 zł, co jest wynikiem podniesienia (...)  »
Zmiana zakresu danych wykazywanych w JPK_VAT | 03.01.2022
W Dz. U. z dnia 22 grudnia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych (...)  »
W 2022 r. wyższe ceny za prąd | 03.01.2022
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych. Stawki nowych taryf dystrybutorów energii (...)  »
Ostateczny termin zinwentaryzowania należności - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów | 31.12.2021
Inwentaryzację należności, co do zasady, należy przeprowadzić na ostatni dzień roku obrotowego drogą potwierdzenia sald (por. art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). (...)  »
Limit dla działalności nieewidencjonowanej w 2022 r. | 31.12.2021
Aby móc prowadzić działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi ją zarejestrować w CEIDG bądź KRS. Jednakże od kilku lat możliwe jest prowadzenie jej bez dopełniania formalności rejestracyjnych. (...)  »
Wyższa akcyza na alkohol i papierosy | 31.12.2021
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (...)  »
Program działania PIP na 2022 r. | 31.12.2021
Prezes Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiła plan kontroli inspekcji na przyszły rok. Zadaniami o kluczowym znaczeniu dla PIP na lata 2022–2024 będą kontrole, którymi objęte zostaną (...)  »
Pracodawca nie może zmusić pracownika do złożenia oświadczenia o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej | 30.12.2021
Z sygnałów napływających do naszej redakcji wynika, że pod koniec grudnia bieżącego roku zakłady pracy zaczęły masowo zobowiązywać zatrudnionych pracowników do składania oświadczeń o niepomniejszanie (...)  »
Każdy z małżonków może pokryć wkład własny środkami z PPK | 30.12.2021
Każdy z małżonków może wypłacić środki ze swojego rachunku pracowniczych planów kapitałowych w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Może to być kredyt na (...)  »
Prezydencki projekt ustawy o emeryturach stażowych wpłynął do Sejmu | 30.12.2021
W dniu 14 grudnia 2021 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o (...)  »
Usprawnienie Rządowego Funduszu Polski Ład | 29.12.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. (...)  »
Polski Ład - Kiedy warto zrezygnować z ulgi dla klasy średniej? | 29.12.2021
Prawo do korzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej od stycznia 2022 r. będą mieli pracownicy w odniesieniu do uzyskiwanych przez siebie, opodatkowanych według skali (...)  »
Upływa termin złożenia raportu CbC-R za 2020 r. | 29.12.2021
Jednostka dominująca wchodząca w skład grupy podmiotów, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jest zobligowana do przekazania Szefowi KAS raportu CbC-R. CbC-R to informacja (...)  »
Wynagrodzenie dla członka zarządu z art. 176 K.s.h. | 29.12.2021
Od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie członków zarządu pełniących swą funkcję na podstawie powołania będzie pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wiele podmiotów poszukuje więc (...)  »
Polski Ład - Zmiany w przyjmowaniu płatności | 29.12.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie regulacje zawarte w tzw. Polskim Ładzie. Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w Prawie przedsiębiorców. Z początkiem (...)  »
Polski Ład - Podatkowa Grupa Kapitałowa w 2022 r. | 29.12.2021
Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) to struktura organizacyjna umożliwiająca podmiotom powiązanym kapitałowo funkcjonowanie jako jeden organizm posiadający status podatnika. Choć przytoczona definicja brzmi zachęcająco, to w (...)  »
Od stycznia 2022 r. wyższe ceny gazu | 29.12.2021
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 17 grudnia 2021 r. zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej (...)  »
Od 2022 r. nowe wzory druków ZUS RCA i ZUS DRA | 28.12.2021
W Dz. U. z dnia 21 grudnia 2021 r. pod poz. 2366 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. (...)  »
Zasady naliczania składek na FP i FS w 2022 r. | 28.12.2021
Płatnicy opłacają za zatrudnione osoby m.in. składki na fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Są one jednak należne za ubezpieczonych tylko wtedy, gdy (...)  »
Priorytety KFS na 2022 r. | 28.12.2021
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) tworzony jest ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest wspieranie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Powiatowe urzędy pracy poinformowały na swoich (...)  »
Polski Ład - Od 2022 r. ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy | 28.12.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. do obiegu prawnego wchodzą kolejne wsparcia dla rodzin z dziećmi, wprowadzone w ramach rządowego programu Polski Ład, za sprawą (...)  »
Informacja o strategii podatkowej | 28.12.2021
Do 31 grudnia 2021 r. największe podmioty, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, muszą sporządzić i zamieścić na swojej stronie internetowej informację o realizowanej (...)  »
Pomoc dla przedsiębiorców objętych aktualnymi obostrzeniami | 27.12.2021
Zwolnienie ze składki ZUS, wypłata postojowego oraz dotacji – to trzy instrumenty pomocowe, które mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia 2021 r. funkcjonują w (...)  »
Istotne zmiany w zakresie świadczeń chorobowych od 2022 r. | 27.12.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (...)  »
Polski Ład - Inwestorzy będą mogli zawrzeć umowę z Ministrem Finansów | 27.12.2021
Porozumienie inwestycyjne ma zapewnić bezpieczeństwo podatkowe firmom planującym w Polsce duże inwestycje – początkowo o wartości co najmniej 100 mln zł, później 50 mln zł. (...)  »
Czy składać zawiadomienia o zmianie w 2022 r. ewidencji księgowej? | 27.12.2021
Z nowym rokiem u osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich może się zmienić rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej. Jeśli (...)  »
Wymiana kas przez podmioty uczestniczące w systemie TAX FREE | 27.12.2021
Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać zmiana przepisów w zakresie systemu zwrotu podatku VAT podróżnym (TAX FREE) polegająca na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów TAX (...)  »
Nowe zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych | 27.12.2021
Sposób ustalania prawa do danego świadczenia emerytalno-rentowego oraz jego wysokości generalnie zależny jest od rodzaju tego świadczenia, co ma odpowiednie przełożenie na możliwość jego przeliczania. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.