Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 6 lutego 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.300 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 09.02.2023 r.
 • Naliczanie składek na FP, FS, FGŚP i FEP w 2023 r.
 • Działanie organów spółek po zmianie przepisów
poniedziałek - 13.02.2023 r.
 • Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
 • Funkcjonowanie PPK w firmie
czwartek - 16.02.2023 r.
 • Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądowym
poniedziałek - 20.02.2023 r.
 • Kontrole podatkowe i celno-skarbowe w firmie
 • Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
06.02.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
07.02.2023 r. (wtorek) mija termin:
wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r.
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. (...)
WAŻNE INFORMACJE
pokaż fragmenty artykułów
Rekomendacje KSR do sprawozdań za 2022 r. | 06.02.2023
Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje pt. "Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego". Celem wydania tych rekomendacji jest (...)  »
Zasady przeprowadzania badania trzeźwości pracowników | 06.02.2023
Stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie go w czasie pracy jest ciężkim naruszeniem przez pracownika jego podstawowych obowiązków. W takiej sytuacji pracownik (...)  »
Deklaracje podatkowe za 2022 r. dla świadczeniobiorców ZUS | 06.02.2023
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 r., która potrwa do końca lutego 2023 r. Jak zapewnia organ rentowy na swojej stronie (...)  »
Naturalne cukry w napojach zwolnione z opłaty | 06.02.2023
Cukry występujące w napojach naturalnie nie są objęte opłatą od środków spożywczych, a w efekcie ich ilość (zawartość) nie może wpływać na wysokość tej opłaty. (...)  »
Obywatele Ukrainy pokryją część kosztów swojego pobytu w Polsce | 06.02.2023
W Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją 185 opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w (...)  »
Więcej usług dla komorników w e-Urzędzie Skarbowym | 06.02.2023
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse poinformowało, że w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) udostępniono kolejne usługi składające się na pakiet Konta Komornika. Został zautomatyzowany proces dokonywania (...)  »
Faktury ustrukturyzowane dopiero od 1 lipca 2024 r. | 03.02.2023
Projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr UD411 z wykazu RCL) Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie (...)  »
Do 28 lutego br. trzeba przekazać raport o składkach za 2022 r. | 03.02.2023
Do obowiązków płatnika naliczającego składki za osoby zgłoszone przez niego do ubezpieczeń w ZUS należy m.in. sporządzenie rocznej informacji o naliczonych składkach za ubiegły rok (...)  »
Jaki mandat grozi za wykroczenie skarbowe? | 03.02.2023
Uchybienia w wykonywaniu obowiązków podatkowych, klasyfikowane jako wykroczenia skarbowe, mogą być karane w trybie mandatowym. To najszybszy sposób zamknięcia takich spraw, ale wymagana jest zgoda (...)  »
Katalog napojów podlegających opłacie cukrowej nie zostanie rozszerzony o nowe produkty | 03.02.2023
Ministerstwo Finansów nie planuje objęcia opłatą cukrową nowych produktów. W projekcie nowelizującym przepisy o opłacie od środków spożywczych proponuje uproszczenia w poborze opłaty cukrowej i (...)  »
Nowe zasady transportu ciężarowego z pomocą humanitarną dla Ukrainy | 03.02.2023
Od 16 stycznia br. zmieniły się zasady korzystania z formularza upraszczającego procedurę wysyłki pomocy humanitarnej do Ukrainy. Obecnie, korzystając z formularza, możliwy jest transport pomocy (...)  »
Niedziele handlowe w 2023 r. | 03.02.2023
Zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem obowiązuje we wszystkie (...)  »
Ustawa deregulacyjna | 02.02.2023
Sejm na posiedzeniu w dniach 25–26 stycznia 2023 r. uchwalił m.in. ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, tzw. ustawę (...)  »
Do końca lutego 2023 r. należy zapłacić za wpis do BDO | 02.02.2023
Część podmiotów wpisanych do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) musi do końca lutego 2023 r. wnieść opłatę roczną z (...)  »
Sprawozdania finansowe składane do szefa KAS są objęte tajemnicą skarbową | 02.02.2023
Ministerstwo Finansów poinformowało, że roczne sprawozdania finansowe składane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji (...)  »
Sprzedaż przez rolnika ryczałtowego a kasa rejestrująca | 02.02.2023
Dokonywana przez rolnika ryczałtowego sprzedaż produktów rolnych (miodu i pyłku pszczelego) pochodzących z działalności rolniczej korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. W związku z tym (...)  »
Program "Energia dla wsi" | 02.02.2023
Rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu "Energia dla wsi". Wsparcie może zostać wypłacone w formie (...)  »
Nowa odsłona programu Maluch+ | 02.02.2023
Do 19 lutego 2023 r. można składać wnioski w nowej edycji programu Maluch+ na lata 2022–2029. Jego budżet wynosi 5,5 mld zł. W ramach nowej (...)  »
Wnioski o świadczenie 500+ na nowy okres | 01.02.2023
Już od 1 lutego 2023 r. ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze, zwane świadczeniem 500+, na nowy okres świadczeniowy 2023/2024, który rozpocznie się z (...)  »
Regulacje dotyczące zawierania umów podczas pokazów | 01.02.2023
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie liczne, nowe regulacje dotyczące obowiązków sprzedawców i usługodawców oraz związanych z nimi uprawnień konsumentów. Wśród tych (...)  »
ZUS może wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego | 01.02.2023
W pakiecie świadczeń, których płatnikiem jest ZUS, znajdują się m.in. świadczenia krótkoterminowe, tj. przede wszystkim zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i świadczenie rehabilitacyjne. Zasady dotyczące nabywania (...)  »
Wraca temat zmiany wysokości zasiłku macierzyńskiego | 01.02.2023
Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2932), który wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia (...)  »
Egzamin ustny na doradcę podatkowego | 01.02.2023
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego poinformowała, że terminy części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego zostały wyznaczone na: 13–17 lutego 2023 r., 20–24 lutego (...)  »
MF o korzyściach ze złożenia PIT-2 | 31.01.2023
Dzięki złożeniu PIT-2 jest możliwe zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy o 300 zł miesięcznie, co oznacza wyższą pensję każdego miesiąca – informuje Ministerstwo Finansów na (...)  »
Przesłanki wystąpienia wypadku przy pracy oraz w drodze do lub z pracy | 31.01.2023
Pracownik może ulec wypadkowi nie tylko przy pracy, ale również w drodze do lub z pracy. Prawidłowe zakwalifikowanie danego zdarzenia ma istotne znaczenie przy wyborze (...)  »
Opodatkowanie zaliczki na poczet eksportu | 31.01.2023
Istnieje możliwość zastosowania 0% stawki w odniesieniu do otrzymanych zaliczek dotyczących eksportu towarów, pomimo że wywóz towarów następuje/nastąpi w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od (...)  »
W 2023 r. wyższe kwoty dofinansowania z PFRON | 31.01.2023
Na mocy przepisów ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 173) wzrosły stawki (...)  »
Plan kontroli UODO na 2023 r. | 31.01.2023
Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że przyjął plan kontroli sektorowych na 2023 r. Z kontrolą muszą się liczyć przetwarzający dane przy użyciu internetowych czy mobilnych (...)  »
Kary za nadmierne opóźnienia w płatnościach | 30.01.2023
Obecny model wyliczenia maksymalnej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnienie się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych uwzględnia stałe stawki procentowe przypisane do poszczególnych okresów opóźnienia. Im (...)  »
Skutki w VAT wycofania nieruchomości | 30.01.2023
Wycofanie nieruchomości (budynków handlowo-usługowych) z majątku działalności gospodarczej, a następnie przekazanie ich przez podatnika do majątku prywatnego w celu wykorzystywania tych nieruchomości do działalności opodatkowanej (...)  »
Świadczenie dla rodzin poległych funkcjonariuszy służb mundurowych | 30.01.2023
W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo (...)  »
Podatek rolny i leśny w 2023 r. | 30.01.2023
W 2023 r. podatek rolny wynosi: 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q), 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych (...)  »
Kwartalny ryczałt w 2023 r. | 27.01.2023
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, gdy zdecyduje się na opodatkowanie firmowych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym, zasadniczo należny podatek z tego tytułu opłaca co miesiąc. Jeżeli jednak spełni (...)  »
Pakiet SLIM VAT 3 | 27.01.2023
Rada Ministrów w dniu 24 stycznia 2023 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. (...)  »
Ewidencja prowadzona przez członków grupy VAT | 27.01.2023
Od początku 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT określające zasady rozliczania VAT przez grupę VAT, czyli podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, (...)  »
Korzystna uchwała SN w sprawie jednorazowego odszkodowania | 27.01.2023
W ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przewidziano szereg świadczeń. Jednym z nich jest jednorazowe odszkodowanie dla: ubezpieczonego, który (...)  »
Od 1 lutego 2023 r. w myjniach samochodowych kasy fiskalne | 26.01.2023
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mają podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. (...)  »
W którym urzędzie skarbowym złożyć zeznanie PIT za 2022 r.? | 26.01.2023
Zeznanie podatkowe PIT za 2022 r. należy, co do zasady, przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania podatkowego. Reguła (...)  »
Zawiadomienie o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów | 26.01.2023
Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy spełniają warunki określone w (...)  »
Niższe ceny gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw | 26.01.2023
Od 18 stycznia 2023 r. PGNiG Obrót Detaliczny obniżyło cenę paliwa gazowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, które rozliczają się w oparciu o Cennik "Gaz (...)  »
Powrót do zwolnienia z VAT podatnika świadczącego usługi jako biegły sądowy | 26.01.2023
Podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku należnego wynikającego z faktur dokumentujących czynności wykonane przez niego w okresie, kiedy był czynnym podatnikiem VAT, z uwzględnieniem przepisów określających (...)  »
Plan kontroli PIP na 2023 r. | 26.01.2023
Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła program działań na 2023 r. W obszarze bezpieczeństwa pracy działania urzędu będą skoncentrowane na branżach i zakładach pracy, w których występuje (...)  »
Składki ZUS za osoby na urlopie wychowawczym w 2023 r. | 25.01.2023
Wzrost od 1 stycznia 2023 r. kwoty minimalnej płacy oraz przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ma wpływ na wysokość górnego i dolnego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (...)  »
Odzyskiwanie zaległych należności | 25.01.2023
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga niekiedy, obok należytej staranności przy świadczeniu usług czy sprzedaży towarów, dodatkowych działań w celu uzyskania należnego wynagrodzenia. Najczęściej dzieje się tak (...)  »
Możliwość rezygnacji z kasy fiskalnej | 25.01.2023
W związku z zaprzestaniem dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podatnik nie ma obowiązku posiadania i ewidencjonowania sprzedaży w (...)  »
Elektroniczny dziennik budowy | 25.01.2023
Od 27 stycznia 2023 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomi aplikację Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB), która umożliwi realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy. (...)  »
Aktualizacja wniosku o jednorazowe świadczenie "Za życiem" | 25.01.2023
Z dniem 1 lutego 2023 r. zmieniają się zasady występowania o jednorazowe świadczenie, zwane świadczeniem "Za życiem", określone w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży (...)  »
Najpierw oświadczenia, potem złożenie podpisu pod sprawozdaniem - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów | 24.01.2023
Sprawozdanie finansowe podpisują osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo co (...)  »
Zmiany w zakresie pliku JPK_VAT | 24.01.2023
Od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie (...)  »
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyższy od prognozowanego | 24.01.2023
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikatach z dnia 13 stycznia 2023 r. ogłosił, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. (...)  »
Książkę obiektu budowlanego można już prowadzić elektronicznie | 24.01.2023
Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce wciąż się rozwija, czego najlepszym dowodem jest działanie rządowej aplikacji e-Budownictwo do składania wniosków w procesie budowlanym. Można już składać (...)  »
Miesięcznie lub kwartalnie, czyli jak wpłacać ryczałt ewidencjonowany | 23.01.2023
Na przedsiębiorcach, którzy w działalności gospodarczej decydują się korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, spoczywa obowiązek samodzielnego obliczania należnego podatku dochodowego od przychodów firmowych i (...)  »
Do czego zobowiązany jest płatnik składek, gdy zatrudnia emeryta lub rencistę? | 23.01.2023
Pobieranie świadczenia emerytalno-rentowego nie pozbawia możliwości: osiągania dodatkowego przychodu przez emeryta lub rencistę, a tym samym zatrudniania przez płatników składek osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych. (...)  »
Nowa propozycja blokująca wzrost opłat za ciepło | 23.01.2023
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2023 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (...)  »
Ruszyły kontrole UOKiK w zakresie informowania o obniżkach cen | 23.01.2023
Rozpoczęły się kontrole Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej, o których informuje Urząd na stronie https://uokik.gov.pl, mające na celu sprawdzenie czy i w (...)  »
Nowe świadczenie dla rodzin poległych funkcjonariuszy służb mundurowych | 23.01.2023
Rząd na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2023 r. przyjął projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła (...)  »
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2023 r. | 20.01.2023
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 r., włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło 6.965,94 zł. Wysokość tego wynagrodzenia służy do wyliczenia (...)  »
Zobowiązanie w podatku od nieruchomości w 2023 r. | 20.01.2023
W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie (...)  »
Naliczanie składek na FP i FS w 2023 r. | 20.01.2023
Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy spoczywa na pracodawcach oraz innych jednostkach organizacyjnych. Płatnicy opłacają ją m.in. za pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności (...)  »
Przekazanie bonów pracownikom a VAT | 20.01.2023
Art. 26 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że zakresem stosowania tego przepisu nie jest objęte świadczenie usług polegające na (...)  »
Obowiązek podawania prawidłowego PESEL/NIP podatnika | 20.01.2023
Na stronie Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse zamieszczono komunikat przypominający o obowiązku wpisywania przez płatnika (pracodawcę) prawidłowego identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL) podatnika (pracownika) w przesyłanych do (...)  »
Zmiana rozporządzenia o instrumentach finansowych | 20.01.2023
Dla celów bilansowych wycena instrumentów finansowych powinna być dokonywana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu (...)  »
Rozwiązania zachęcające do pozostania w służbie | 20.01.2023
Doświadczeni funkcjonariusze m.in. Policji czy Straży Granicznej, a także żołnierze zawodowi oraz strażacy, mają otrzymywać nowe świadczenie, które ma ich zachęcić do pozostania w służbie. (...)  »
Rezygnacja z ZFŚS i świadczenia urlopowego w styczniu 2023 r. | 19.01.2023
Pracodawca spoza sfery budżetowej, który na dzień 1 stycznia danego roku zatrudnia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, generalnie jest zobowiązany tworzyć (...)  »
Zasady obniżania wpłat do PPK w 2023 r. | 19.01.2023
W przepisach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych ustalono procentowe wartości wpłat do PPK. Ustawa przewiduje również możliwość obniżenia wpłaty finansowanej przez pracownika, jeżeli jego dochody (...)  »
Niższa cena energii elektrycznej dla najemcy | 19.01.2023
Od 1 styczna 2023 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w (...)  »
Nowa usługa w zakresie zezwoleń akcyzowych | 19.01.2023
Ministerstwo Finansów w serwisie www.podatki.gov.pl poinformowało, że od 2 stycznia 2023 r., na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), zostały udostępnione nowe usługi w zakresie elektronicznego (...)  »
Każdy świadczeniobiorca z dostępem do elektronicznej wersji legitymacji emeryta-rencisty | 19.01.2023
Jak zapewnia organ rentowy na swojej stronie internetowej www.zus.pl, w styczniu 2023 r. każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS, zwaną mLegitymacją. Będzie (...)  »
Płatnicze PIT-y za 2022 r. | 18.01.2023
Koniec stycznia wyznacza ustawowy termin wywiązania się płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z obowiązku sporządzenia i przekazania fiskusowi tzw. płatniczych rocznych informacji PIT-8C, PIT-11, (...)  »
Jakie kary grożą instytucjom obowiązanym za naruszenie obowiązków AML? | 18.01.2023
Kara pieniężna czy publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy zaliczają się do katalogu kar administracyjnych. Są one nakładane na instytucje obowiązane (...)  »
Kto (nie) musi wystąpić o nadanie NIP? | 18.01.2023
Każdy podatnik lub płatnik – z wyjątkiem osób nieprowadzących działalności gospodarczej i niezarejestrowanych jako podatnicy VAT – musi mieć NIP. Jest on nadawany na podstawie (...)  »
Sprawozdawczość dużych podmiotów trzeba będzie rozbudować | 18.01.2023
W 2024 r. wejdą w życie nowe obowiązki w zakresie raportowania dla większych jednostek. Sprawozdanie o podatku dochodowym będą musiały sporządzać, publikować i udostępniać: 1) (...)  »
Podwyższenie dofinansowania z PFRON | 18.01.2023
Senat na posiedzeniu w dniach 11–12 stycznia 2023 r. przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja (...)  »
Czas na roczną korektę VAT naliczonego | 17.01.2023
W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. (...)  »
Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2023 r. | 17.01.2023
Biura rachunkowe, które usługowo prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na skutek wykonywania takiej działalności. W 2023 (...)  »
Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja z wyższą dotacją | 17.01.2023
Od 3 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady wprowadzone do programu Czyste Powietrze wchodzącego w skład Krajowego Planu Odbudowy. Podwyższono progi dochodowe, od których przyznawane (...)  »
Świadczenie rodzicielskie dla opiekuna dziecka | 17.01.2023
Z prawa do świadczenia rodzicielskiego, przewidzianego dla osób, które nie mają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres (...)  »
System homologacji pojazdów | 17.01.2023
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2023 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, który dostosowuje polskie prawo (...)  »
Zgłoszenie wyboru formy opodatkowania na 2023 r. | 16.01.2023
Dokonanie wyboru na dany rok podatkowy formy opodatkowania firmowych przychodów, które jest jednym z wielu obowiązków przedsiębiorców, nie jest proste i wymaga uwzględnienia szeregu różnych (...)  »
Badania i szkolenia bhp na odrębnych i kodeksowych zasadach | 16.01.2023
Pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy pracownika, który jest niezdolny do jej świadczenia ze względu na stan zdrowia lub brak wiedzy na temat zasad (...)  »
Ferie dobrym momentem na wykorzystanie do końca bonów turystycznych | 16.01.2023
Z dniem 16 stycznia 2023 r. rozpoczęły się ferie zimowe dla pierwszej grupy uczniów, tj. z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Ostatecznie zakończą (...)  »
Apteki muszą złożyć ZD-5 do GUS | 16.01.2023
W dniu 31 stycznia 2023 r. mija termin na złożenie do GUS sprawozdania ZD-5 "Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego". Obowiązku tego dopełnić muszą apteki ogólnodostępne, (...)  »
Przychodnie POZ mają obowiązek zapewnić pacjentom kontakt telefoniczny | 16.01.2023
Rzecznik Praw Pacjenta na stronie www.gov.pl/web/rpp przypomina, że przychodnie, które w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielają świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, mają (...)  »
Obowiązek odśnieżania dachów | 16.01.2023
Państwowa Inspekcja Pracy w komunikacie zamieszczonym na stronie www.pip.gov.pl przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Wyjaśnia w nim, że: "Obowiązek odśnieżania dachów, zarówno budynków mieszkalnych, prywatnych, (...)  »
Do 31 stycznia br. trzeba złożyć ZUS IWA za 2022 r. | 13.01.2023
Do 31 stycznia 2023 r. niektórzy płatnicy mają obowiązek przekazać do ZUS informację o danych do ustalenia składki wypadkowej za poprzedni rok kalendarzowy, czyli 2022 (...)  »
Kasy z elektronicznym zapisem kopii | 13.01.2023
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinni prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kas on-line. Ustawodawca dopuszcza (...)  »
Bezrobocie w grudniu 2022 r. | 13.01.2023
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2022 r. wyniosła 5,2%. Najniższa była w województwie wielkopolskim, gdzie (...)  »
W 2023 r. wyższe kary za brak OC | 13.01.2023
W 2023 r. właścicieli pojazdów, którzy nie wykupią polisy OC, czekają wyższe sankcje. Wysokość opłaty za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od: minimalnego wynagrodzenia za (...)  »
Nowe zadania Prezesa UOKiK | 13.01.2023
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2023 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych (...)  »
Zmiany w Kodeksie pracy | 12.01.2023
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2023 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Kolejna (...)  »
Polski Ład - Obciążanie kosztów składkami ZUS za pracowników - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów | 12.01.2023
Od 1 stycznia 2023 r. zarówno na gruncie pdof, jak i pdop warunkiem ujęcia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu należności pracowniczych w części finansowanej (...)  »
Wsparcie na szkolenie pracowników w 2023 r. | 12.01.2023
Rozwój firmy wymaga ciągłej inwestycji w pracowników. Niestety ceny kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych są wysokie. W praktyce nie każdy podmiot może sobie pozwolić na (...)  »
Okres zasiłkowy a nowy rok kalendarzowy | 12.01.2023
Gdy ubezpieczony jest niezdolny do pracy, to zazwyczaj nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Okres, przez który może go pobierać, jest określony przez ustawodawcę stosowną liczbą (...)  »
Książkę obiektu budowlanego można prowadzić w wersji cyfrowej | 12.01.2023
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poinformował, że od 1 stycznia 2023 r. pod adresem internetowym c-kob.gunb.gov.pl został udostępniony system c-KOB, który umożliwia prowadzenie cyfrowej książki obiektu (...)  »
Dostępność cyfrowa podmiotów publicznych | 12.01.2023
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2023 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (...)  »
Informacja dla płatnika składek o stanie rozliczeń na jego koncie za 2022 r. | 11.01.2023
W dniu 5 stycznia 2023 r. organ rentowy na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował, że od 7 stycznia 2023 r. rozpoczął informowanie płatników składek o (...)  »
Zasady wykonywania działalności nierejestrowej w 2023 r. | 11.01.2023
Obecnie możliwe jest prowadzenie działalności bez konieczności dokonywania jej rejestracji w CEIDG. Z początkiem stycznia 2023 r. zmianie uległa wartość przychodu uprawniająca do prowadzenia działalności (...)  »
Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych w 2023 r. | 11.01.2023
Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników w Polsce, lecz oddelegowuje ich do pracy za granicę, to wówczas składki ubezpieczeniowe do ZUS powinien za nich naliczać – tak (...)  »
Możliwość rezygnacji z kasy rejestrującej | 11.01.2023
Istnieje możliwość rezygnacji z kasy rejestrującej w przypadku otrzymania zapłaty za wykonane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych usługi wyłącznie w (...)  »
I kwartał 2023 r. z waloryzacją podstawy obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego | 11.01.2023
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, będącego kontynuacją zasiłku chorobowego, wynosi odpowiednio 90% podstawy wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za (...)  »
Dokumenty przy pierwszym ubieganiu się o refundację składek ZUS | 11.01.2023
Osoby niepełnosprawne opłacające składki z tytułu wykonywania działalności gospodarczej mogą korzystać ze wsparcia udzielanego przez PFRON w postaci częściowego zwrotu składek emerytalno-rentowych. Fundusz refunduje bowiem (...)  »
Składki w 2023 r. po zmianie wysokości prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego | 10.01.2023
W 2023 r. kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 6.935 zł. W oparciu o jej wysokość ustalana jest m.in. podstawa wymiaru (...)  »
Od 1 stycznia 2023 r. możliwość ponownego korzystania z zasiłku opiekuńczego | 10.01.2023
W razie konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu (obowiązkowo lub dobrowolnie) może skorzystać z zasiłku opiekuńczego, na (...)  »
Rozliczanie zarobkujących rencistów socjalnych według nowych zasad | 10.01.2023
Z dniem 1 stycznia 2022 r. uległ zmianie stan prawny dotyczący wpływu osiąganego przychodu na prawo do renty socjalnej. Tym samym po zakończeniu 2022 r., (...)  »
Refundacja podatku VAT za gaz dla gospodarstw domowych | 10.01.2023
Z uwagi na znaczny wzrostu cen paliw gazowych na rynku krajowym i zagranicznym w 2022 r. czasowo wprowadzono rozwiązania mające na celu ochronę odbiorców końcowych (...)  »
Usługi dla komorników w e-Urzędzie Skarbowym | 10.01.2023
W serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) została udostępniona pierwsza usługa polegająca na automatyzacji obsługi wniosków komorników sądowych o udostępnienie informacji. Jeżeli wniosek komornika dotyczy danych zawartych (...)  »
Zbliża się termin zapłaty grudniowej zaliczki | 09.01.2023
Osoby fizyczne, które w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej obliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli korzystają dla opodatkowania uzyskiwanych z niej przychodów ze skali podatkowej (...)  »
Który płatnik składek i jakie świadczenia może wypłacać swoim ubezpieczonym w 2023 r.? | 09.01.2023
Rozpoczął się 2023 r. Przed niektórymi płatnikami składek nowe zadania związane z nabyciem uprawnień do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. O których płatników tu chodzi? Czy (...)  »
Chorobowe dla pracownika z wyższą gwarantowaną podstawą | 09.01.2023
Określając zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, mające odpowiednie zastosowanie także do wynagrodzenia chorobowego, pozostałych świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego i świadczenia (...)  »
Komisja Europejska zapowiedziała pakiet legislacyjny - VAT w epoce cyfrowej | 09.01.2023
KE zapowiedziała, że uruchamia dwie ważne nowe inicjatywy, które mają pomóc w dostosowaniu systemu podatkowego do świata cyfrowego, wesprzeć walkę z oszustwami podatkowymi i uchylaniem (...)  »
Należy potwierdzić status ZPChr | 09.01.2023
Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej mają obowiązek potwierdzić, że prowadzona działalność spełnia kryteria określone w art. 28 i art. 33 ust. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.