Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 84 (1750) z dn. 19.10.2020  »  Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Warunki stosowania 50% kosztów">Ministerstwo Finansów wyjaśnia Warunki stosowania 50% kosztów

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Agata Cieśla

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Warunki stosowania 50% kosztów

Koszty uzyskania przychodów w 50% wysokości mogą mieć zastosowanie wyłącznie do wynagrodzenia stanowiącego honorarium autorskie, nie zaś do całego przychodu ze stosunku pracy. Potwierdza to interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 15 września br., nr DD3.8201.1.2018.

Minister Finansów zdefiniował trzy warunki, których spełnienie jest niezbędne dla zastosowania tzw. kosztów autorskich. Wskazał, że dla możliwości uwzględniania tej preferencji niezbędne jest przede wszystkim powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego i korzystanie przez twórcę z praw autorskich. Kolejnym warunkiem jest dysponowanie dowodami na powstanie takiego utworu i przeniesienie do niego praw. Ponadto honorarium autorskie powinno zostać wyraźnie wyodrębnione od innych składników wynagrodzenia, w sytuacji gdy 50% koszty nie mają zastosowania do całej jego wysokości.

Według interpretacji dowodem na powstanie utworu może być prowadzona przez pracodawcę i pracownika ewidencja powstających utworów. W ewidencji tej pracodawca może potwierdzać przyjęcie danego utworu lub inny moment warunkujący przejście na niego autorskich praw majątkowych. Interpretacja dopuszcza również dokumentowanie powstania utworu w formie oświadczenia. Obowiązek składania takich oświadczeń przez pracowników może wynikać z umowy o pracę lub innych wewnątrzzakładowych regulacji. Oświadczenie powinno wskazywać, jaki konkretnie utwór powstał lub powstaje z uwagi na to, że złożenie oświadczenia o samym wykonywaniu pracy twórczej będzie uznane za niewystarczające.

W związku z tym strony umowy mogą przyjąć dowolną zasadę odnośnie określania wysokości honorarium, co oznacza, że z umowy może wynikać zarówno kwota honorarium, jak również może ona przewidywać zasadę procentowego określania honorarium w stosunku do ogólnej kwoty wynagrodzenia, z tym że honorarium musi być powiązane z konkretnym utworem bądź utworami określonymi rodzajowo.

W interpretacji został również określony sposób postępowania płatnika pdof stosującego 50% koszty w sytuacji, gdy utwór nie powstanie, a zaliczki na podatek były obliczane z uwzględnieniem tzw. kosztów autorskich. Do takiej sytuacji może dojść np. w przypadku zwolnienia się pracownika z pracy czy rozwiązania umowy cywilnoprawnej, co spowoduje, że żaden utwór nie powstanie.

Minister Finansów przypomniał, że zasadą w pdof jest samo- opodatkowanie. Zatem to na podatniku spoczywa obowiązek prawidłowego ustalenia przychodów, kosztów ich uzyskania oraz obliczenia podatku. W efekcie gdy finalnie nie dojdzie do powstania utworu, pracodawca i inny podmiot wypłacający część należnego honorarium nie jest zobowiązany do dokonania korekty kwot wpłaconych zaliczek, ponieważ w danym okresie wpłacał je w prawidłowej wysokości przewidując, że zamawiany utwór powstanie.

Ponadto pracodawca w pracowniczym PIT-11 ma obowiązek wykazać koszty faktycznie zastosowane przez niego przy obliczaniu zaliczek na pdof, co powoduje, że nie dokonuje również korekty tej informacji. Natomiast jeżeli w rocznym PIT-4R pracodawca wykazał przychody z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu, a ostatecznie dzieło nie powstało, to nie wykazał też poprawnej wysokości należnych zaliczek na pdof. W związku z tym tę deklarację w opinii Ministra Finansów zobowiązany jest skorygować.

Z interpretacji wynika również że 50% koszty mogą być stosowane do całości wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz pracowników: naukowych, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i komórkowej w Warszawie oraz pionów badawczych.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Oznaczenia GTU

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Oznaczenie GTU_O3

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Zmiana środowiska przesyłania plików JPK

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Zmiany w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Błędny NIP nabywcy na paragonie

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Wyjaśnienie Polskiego Funduszu Rozwoju
Czas na porozumienia w sprawie instytucji PPK

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

PPK a zleceniobiorcy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Korekta faktury

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Szersze grono osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadów i darowizn

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020

Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Publikacja nowej broszury JPK dla ksiąg rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Podpisywanie informacji o cenach transferowych TPR-P

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Planowane zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Dokumentowanie sprzedaży

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

ZUS planuje rozliczać składki za płatników

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Limity dotyczące małych podatników przy rozliczaniu VAT w 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Od 20 września br. możliwy zwrot składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Zbliża się przesunięty termin dla płatników pdof

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Umowa o pracę

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Estoński CIT już w Sejmie

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020

Weszły w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Pracowniczy ryczałt samochodowy obejmuje paliwo
- wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
PRZYDATNE LINKI


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.