Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2022 r., godz. 06:30 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Opis usługi SMS PREMIUM
SMS Premium
Jest to usługa dostępu do pojedynczego artykułu Gazety Podatkowej.
Koszt wysłania SMS to 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto). Kod SMS musi zostać wykorzystany w ciągu 30 dni od daty otrzymania kodu i jest ważny 48 godzin od momentu pierwszego użycia.
Jak skorzystać z usługi SMS Premium:
1.Kliknij w tytuł wybranego artykułu.
2.Jeśli nie jesteś zalogowany w serwisie, pojawi się komunikat o możliwościach uzyskania dostępu do płatnych treści serwisu. Jedną z opcji jest SMS Premium.
3.Kliknij przycisk "Kliknij, aby skorzystać z usługi SMS Premium"
4.Dalej postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie monitora.
5.Aby skorzystać z usługi SMS Premium, konieczna jest akceptacja regulaminu.
Aby uzyskać pełny dostęp do serwisu zachęcamy do:
1.Zamówienia prenumeraty Gazety Podatkowej w wersji drukowanej + wersja internetowa GRATIS! więcej »
2.Wykupienia abonamentu wersji internetowej więcej »

Regulamin usługi SMS Premium

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca/Administrator Danych Osobowych:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732,
  https://www.gofin.pl, e-mail: sklep@gofin.pl
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 0000052107 (Zielona Góra);

 2. Partner:

  Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.
  30-029 Kraków, ul. Józefińska 2
  tel. 12 432 68 60, fax. 12 432 69 00
  NIP: 675-12-79-514

 3. Serwis internetowy - bazy danych składające się z pojedynczych oraz kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, materiałów wideo, e-booków, e-wydań, e-publikacji, wzorów druków, przepisów, wskaźników i stawek, kalkulatorów, banerów reklamowych i innych form marketingowych oraz innych usług związanych z ww. materiałami, poświęcone tematyce podatkowo-księgowej i prawa pracy, udostępnione pod adresem internetowym wskazanym w opisie. Zasoby udostępnione są jako Zasoby darmowe, Zasoby płatne oraz Zasoby premium, przy czym szczegóły dotyczące Zasobów płatnych i premium, w tym zawartość, ceny, zasady udostępniania, okresy dostępu, dostępy promocyjne itp., opisane są szczegółowo na stronach Sklepu internetowego.
 4. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Zasobów Serwisów internetowych poprzez Dostęp SMS.
 5. SMS Premium - usługa umożliwiająca przesyłanie z telefonów komórkowych krótkich wiadomości tekstowych o podwyższonej opłacie za ich wysłanie w celu uzyskania wiadomości zwrotnych zawierających Kod SMS.
 6. Kod SMS - ciąg znaków składający się z liter i cyfr o minimalnej długości 8 znaków, uzyskany w odpowiedzi na wysłany SMS Premium, przy pomocy którego Usługobiorca uzyskuje Dostęp SMS.
 7. Dostęp SMS - usługa czasowego udostępnienia Zasobu przy pomocy Kodu SMS, uzyskanego w odpowiedzi na wysłany SMS Premium.
 8. Zasób - pojedynczy artykuł stanowiący składnik Serwisu internetowego. Zawartość Zasobu określona jest tytułem artykułu, źródłem pochodzenia artykułu oraz ilością znaków składających się na artykuł.
 9. Logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu Kodu SMS, pozwalająca na weryfikację Dostępu SMS.
 10. Czas dostępu - czas, w którym Usługobiorca ma prawo do Logowania się i przeglądania określonego Zasobu.
 11. Pliki cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas użytkowania Zasobów, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Serwisu internetowego.
 12. Spersonalizowana reklama – oznacza zbieranie danych za pośrednictwem Zasobów lub innych źródeł w celach profilowania i dostarczania reklamy opartej na preferencjach lub zainteresowaniach znanych lub wywnioskowanych z zebranych danych oraz zbieranie danych o aktywności użytkownika w ramach jednego Zasobu lub Serwisu internetowego w celu profilowania i dostarczania reklamy opartej na tych danych za pośrednictwem innego Zasobu lub Serwisu internetowego poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Dostępu SMS oraz prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy.
 2. Zawartość Serwisów internetowych opisana jest szczegółowo w ofercie Usługodawcy pod adresem https://sklep.gofin.pl.
 3. Uzyskanie dostępu do Zasobów za pomocą usługi SMS Premium możliwe jest w następujących płatnych Serwisach internetowych Usługodawcy:
  1. Serwis Głównego Księgowego, dostępny pod adresem https://sgk.gofin.pl,
  2. serwis Czasopisma Księgowych, dostępny pod adresem http://www.czasopismaksiegowych.pl,
  3. serwis Gazeta Podatkowa on-line, dostępny pod adresem http://www.gazetapodatkowa.pl,
  4. Serwis Budżetowy, dostępny pod adresem https://serwisbudzetowy.pl.
 4. Zasady korzystania z płatnych Serwisów internetowych wymienionych w § 2 pkt 3 określa Regulamin serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN, dostępny pod adresem https://logowanie.gofin.pl/regulaminy/.
 5. Korzystając z usługi SMS Premium, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem usługi SMS Premium oraz Regulaminem serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Zasobów dla urządzeń końcowych (komputer, tablet, smartfon) spełniających następujące wymagania:
  • podłączenie urządzenia końcowego do sieci internet,
  • system operacyjny:
   • Microsoft Windows 7 lub nowszy,
   • Mac OS X 10.7 lub nowszy,
   • Android 5.1 lub nowszy,
   • IOS 9.3 lub nowszy,
  • przeglądarki internetowe obsługujące standard HTML5 oraz Java Script:
   • MS Windows:
    • Opera w wersji 38 lub nowszej,
    • Firefox w wersji 47 lub nowszej,
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Edge w wersji 20 lub nowszej,
   • Mac OS:
    • Opera w wersji 38 lub nowszej,
    • Firefox w wersji 47 lub nowszej,
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Safari 9,
   • Android:
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Firefox 59,
    • Opera, Opera Mini,
   • IOS:
    • Safari,
    • Firefox 9.0,
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Opera Mini 16,
  • włączenie obsługi Plików cookies*.
   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie Plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości Zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w Zasobach, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.

§ 4. Zasady korzystania

 1. Usługa SMS Premium polega na udostępnieniu Zasobów Usługodawcy za pomocą niezbędnej infrastruktury, obsługiwanej przez Partnera Usługodawcy, pozwalającej na odbieranie i przetwarzanie wiadomości SMS wysyłanych przez abonentów sieci komórkowych.
 2. Zasoby dostępne są przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych.
 3. Możliwość uzyskania Dostępu SMS do płatnych Zasobów Usługodawcy ma każdy użytkownik telefonu komórkowego.
 4. Dostęp do określonego Zasobu uzyskuje się poprzez wysłanie określonej wiadomości SMS Premium pod wskazany numer. Po przesłaniu wiadomości, Usługobiorca otrzyma na telefon komórkowy, z którego przesłano SMS Premium, wiadomość tekstową zawierającą Kod SMS, pozwalający na przeglądanie wybranego Zasobu przez określony Czas dostępu.
 5. Treść SMS Premium służąca zamówieniu danego Zasobu, odpowiedni numer SMS Premium, pod który należy wysłać wiadomość, jak również koszt SMS Premium, zależy od Serwisu internetowego, w którym znajduje się dany Zasób. Dla poszczególnych Serwisów internetowych są to:
  1. dla Serwisu Głównego Księgowego:
   • nr SMS Premium: 73068,
   • treść SMS Premium: SGK numer Zasobu,
   • cena: 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto),
  2. dla serwisu Czasopisma Księgowych:
   • nr SMS Premium: 73068,
   • treść SMS Premium: CZO numer Zasobu,
   • cena: 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto),
  3. dla serwisu Gazeta Podatkowa on-line:
   • nr SMS Premium: 73068,
   • treść SMS Premium: GP numer Zasobu,
   • cena: 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto),
  4. dla Serwisu Budżetowego:
   • nr SMS Premium: 73068,
   • treść SMS Premium: SB numer Zasobu,
   • cena: 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto).
 6. przy czym numer Zasobu znajduje się bezpośrednio na stronie opisującej Zasób w danym Serwisie internetowym.

 7. Czas dostępu do Zasobu wynosi 48 godzin od chwili pierwszego Logowania się w Serwisie internetowym, przy pomocy otrzymanego Kodu SMS. Po upływie Czasu dostępu, dalsze korzystanie z usługi wymaga dokonania kolejnej płatności poprzez wysłanie wiadomości SMS Premium.
 8. Opłata za wysłanie SMS Premium pod wskazany numer naliczana będzie przez operatora telefonii komórkowej, w którego sieci działa telefon komórkowy Usługobiorcy, z którego wysłano wiadomość.
 9. Kod SMS otrzymany SMS-em zwrotnym, w odpowiedzi na przesłany SMS Premium, jest ważny 30 dni kalendarzowych od chwili otrzymania. Po tym terminie aktywność Kodu SMS wygasa.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do serwisów internetowych należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
 2. Uzyskanie Dostępu SMS nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw autorskich. Usługobiorca może korzystać z Zasobów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość Zasobów, do których Usługobiorca uzyska Dostęp SMS, nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie utworów, w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§ 6. Ochrona danych osobowych

  Dane osobowe Usługobiorcy w związku ze świadczoną usługą są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies Usługodawcy.

§ 7. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisów internetowych:
  • spowodowane działaniem sił wyższych,
  • spowodowane awarią powstałą z winy Usługobiorcy lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Usługobiorcy,
  • spowodowane jakością łącza (połączenia) Usługobiorcy z siecią internet,
  • spowodowane awariami urządzeń dostawców internetu Usługobiorcy,
  • spowodowane nieprawidłowym działaniem sieci telefonii komórkowej,
  • spowodowane niedostarczeniem Kodu SMS w przypadku, gdy Usługobiorca będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania SMS Premium.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Usługobiorcę wynikające z wysłania wiadomości niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisów internetowych.
 3. Serwisy internetowe nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące świadczenia usługi SMS Premium, należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego w danym Serwisie internetowym, w ramach usługi SMS Premium,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy bot@gofin.pl ,
  3. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00,
  4. faksem na numer: 95 720 85 60,
  5. pisemnie na adres Usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: numer telefonu, z którego wysłano SMS Premium, treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Usługobiorcy informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.