Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 16 czerwca 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 66.654 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 17.06.2024 r.
 • Sporządzanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • Organizacja działalności w formie biura rachunkowego
czwartek - 20.06.2024 r.
 • Problemy przy stosowaniu MPP w VAT
poniedziałek - 24.06.2024 r.
 • Zasady prowadzenia akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej
czwartek - 27.06.2024 r.
 • Rozliczanie VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 • Nieodpłatne wycofanie składnika majątku ze spółki osobowej dla wspólnika i inne przesunięcia majątkowe
17.06.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za maj 2024 r. przez (...)
20.06.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za maj 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do (...)
przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za maj 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
21.06.2024 r. (piątek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za maj 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
Ochrona danych osobowych
pokaż fragmenty artykułów
Ochrona danych osobowych w umowach zawieranych przez biura rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, strona 18
Prowadzę biuro rachunkowe. Czy do umowy o świadczenie usług zawieranej z nowym klientem powinnam dołączać odrębną umowę regulującą zasady powierzenia mi przetwarzanych danych? Biura rachunkowe (...)  »
Ochrona danych osobowych niepełnosprawnych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, strona 20
Firma zatrudnia osoby niepełnosprawne. Do ich wynagrodzeń otrzymujemy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z niepełnosprawnością pracowników przetwarzamy ich dane osobowe o (...)  »
Klauzula informacyjna dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019, strona 18
Firma jest zobowiązana prowadzić ZFŚS. Niedługo będziemy przyjmować wnioski o "wczasy pod gruszą". Czy powinniśmy przedstawiać pracownikom klauzule informacyjne zgodne z RODO? Jaką podstawę prawną (...)  »
Zgoda na przesyłanie informacji handlowych po zmianach wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 03.06.2019, strona 18
Obowiązująca od 4 maja br. tzw. ustawa wdrażająca RODO wprowadziła zmiany również w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie zgody na przesyłanie informacji (...)  »
Czytniki linii papilarnych dla pracowników w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, strona 18
Firma planuje wprowadzić czytniki linii papilarnych, uprawniające niektórych pracowników do wstępu do pomieszczeń szczególnie chronionych. Czy ze strony RODO obowiązują w tym zakresie jakieś obostrzenia? (...)  »
Dostęp do informacji publicznej w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, strona 15
Jak pogodzić prawo dostępu do informacji publicznej z regulacjami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO)? To pytanie nurtuje wielu administratorów danych, którzy jednocześnie (...)  »
Problemy ze zgodami na przesyłanie informacji handlowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, strona 1
Obowiązująca od 4 maja br. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. (...)  »
Przyznanie świadczeń z ZFŚS na podstawie oświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, strona 1
Pracodawca przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien kierować się tzw. kryterium socjalnym. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia musi więc zapaść (...)  »
Nowe zasady ochrony danych w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, strona 18
Każde postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wiąże się z przepływem wielu dokumentów, zawierających dane osobowe wykonawców, podwykonawców, ich pracowników i osób z nimi współpracujących. (...)  »
Ewidencjonowanie wejść i wyjść w firmach i instytucjach według PUODO
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, strona 1
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej urzędu (www.uodo.gov.pl) opublikował stanowisko odnośnie dopuszczalności żądania od osób wchodzących na teren firm prywatnych czy instytucji publicznych (...)  »
RODO w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, strona 18
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przetwarzając dane osobowe mieszkańców stają się ich administratorami danych. Ciążą więc na nich obowiązki związane z ochroną tych danych. Wątpliwości budzi (...)  »
Jak wypełnić rejestr czynności przetwarzania?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019, strona 15
Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania to jeden z obowiązków wynikających z RODO, który sprawia administratorom danych najwięcej problemów. Jednakże właściwe opisanie i pogrupowanie czynności przetwarzania może (...)  »
Monitoring wizyjny w firmach i instytucjach
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019, strona 18
Obecnie Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje monitoringu pracowników, tj. monitoring wizyjny oraz poczty elektronicznej. Jednocześnie przepisy dopuszczają wprowadzenie jeszcze innych form monitoringu, np. lokalizacji, stylu (...)  »
Dokumentacja medyczna a ochrona danych osobowych pacjentów
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, strona 18
Prowadząc placówkę medyczną szczególną ochroną należy objąć dane osobowe pacjentów znajdujące się w ich dokumentacji medycznej. Są to bowiem dane szczególnej kategorii (dane wrażliwe). Oprócz (...)  »
Przepisy wprowadzające RODO w Polsce uchwalone
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, strona 1
Pod koniec kwietnia br. wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w (...)  »
Zgoda na wysyłkę newslettera sklepu internetowego
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 01.04.2019, strona 18
Prowadzę własny sklep internetowy. Planuję rozpocząć rozsyłanie do moich klientów newslettera. W związku z tym będę pobierać od nich adresy e-mail. Czy konieczne jest uzyskanie (...)  »
Zmiany w przepisach w związku z wdrożeniem RODO
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 14
Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane RODO) obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Państwa członkowskie mogą odmiennie uregulować pewne (...)  »
Ważność upoważnień wydanych przed wejściem w życie RODO
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019, strona 18
Firma planuje dostosować swoje działania do wymagań RODO. Przed wejściem w życie unijnej reformy ochrony danych nasi pracownicy mieli nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, (...)  »
Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, strona 18
Spółka, jako administrator danych, do zawieranych z kontrahentami i klientami umów dołącza klauzule informacyjne. Czy fakt zapoznania się z nimi osoby te powinny poświadczać pisemnie? (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich ochrona
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019, strona 18
Obecnie w dobie łatwego dostępu do internetu również dzieci są narażone na incydenty naruszeń ochrony ich danych osobowych. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych obejmuje (...)  »
Umowa powierzenia dla zewnętrznej firmy szkolącej z zakresu bhp
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 18
Pracodawca rozważa zatrudnić zewnętrzną firmę do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp. Czy z taką firmą należy zawrzeć umowę powierzenia, czy wystarczy upoważnić osobę prowadzącą takie (...)  »
Ministerstwo Cyfryzacji o RODO w rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 04.03.2019, strona 18
Choć organem właściwym do wydawania wiążących objaśnień prawnych w aspekcie ochrony danych osobowych jest Prezes UODO, to własne objaśnienia w zakresie przechowywania dokumentów rekrutacyjnych przez (...)  »
Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019, strona 15
Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych nie nałożył jeszcze ani jednej kary pieniężnej za naruszenie przepisów RODO, a kary te mogą być wysokie. Oprócz tego UODO (...)  »
Powołanie administratora systemów informatycznych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, strona 18
Firma powołała inspektora ochrony danych. Czy oprócz niego należy powołać również administratora systemów informatycznych? Czy ewentualnie jedna osoba może pełnić obie te funkcje? Żaden z (...)  »
Informacje o przetwarzaniu danych dla pacjentów przychodni
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019, strona 4
Od stycznia tego roku prowadzę własną praktykę lekarską. Obecnie wdrażam zasady ochrony danych osobowych. W jaki sposób sformułować klauzulę informacyjną dla moich pacjentów? Czytelnik powinien (...)  »
Akt urodzenia dziecka w dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019, strona 4
Prowadzę firmę, w której zatrudniam kilkanaście osób. Czy jako pracodawca mogę w aktach osobowych pracownika przechowywać akt urodzenia dziecka pracownicy, która korzysta z urlopu macierzyńskiego (...)  »
Wyznaczenie inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019, strona 4
Firma chce ustanowić inspektora ochrony danych. Będzie to zupełnie nowa osoba, nie delegowana z naszych dotychczasowych pracowników. W jaki sposób ustanowić ją inspektorem, jakich czynności (...)  »
Podmiot przetwarzający czy inny administrator?
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019, strona 4
Jednostka dokonuje przeglądu zawartych umów powierzenia. Wciąż mamy problem z rozpoznaniem, kiedy inny podmiot, któremu przekazujemy dane osobowe naszych pracowników czy klientów, jest podmiotem przetwarzającym, (...)  »
Formularz oceny spełniania warunków RODO
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 04.02.2019, strona 18
Administratorzy danych, którzy wdrożyli nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z unijnego rozporządzenia RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, mają wątpliwości, czy po (...)  »
Rejestr czynności przetwarzania w małej firmie
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019, strona 15
Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania nie dotyczy przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób. Wyłączenie to byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i jej cofnięcie
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019, strona 18
Jedną z przesłanek umożliwiających przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Aby zgoda była wyrażona ważnie, musi być dobrowolna, świadoma, (...)  »
Powierzenie a udostępnienie danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019, strona 18
Wciąż sporym problemem dla wielu firm i instytucji jest określenie, czy udostępnienie danych osobowych np. swoich pracowników czy klientów wymaga zawarcia z odbiorcą stosownej umowy (...)  »
Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019, strona 18
Firma przetwarza dane swoich klientów w celu marketingu bezpośredniego. Otrzymaliśmy od naszej byłej już klientki sprzeciw na przetwarzanie jej danych. Czy możemy powołać się na (...)  »
Zaświadczenie o niekaralności pracownika a RODO
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018, strona 18
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy w kwestiach ochrony danych osobowych (a wcześniej GIODO) wielokrotnie zwracał uwagę, iż pracodawcy przetwarzają dane osobowe swoich (...)  »
Nowa ustawa wprowadzająca przepisy RODO
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018, strona 18
Trwają prace nad trzecim już projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Celem projektu jest dostosowanie polskiego porządku prawnego (...)  »
Dane osobowe inspektora ochrony danych muszą być jawne
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018, strona 18
Firma powołała inspektora ochrony danych. Zgłosiliśmy go do Prezesa UODO. Jedna z klientek zarzuciła nam, że nie udostępniamy danych osobowych naszego inspektora. W klauzuli informacyjnej, (...)  »
Korekta JPK_VAT z 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 10
Muszę złożyć korektę JPK_VAT za wrzesień 2017 r. Według jakiego schematu należy sporządzić nowy plik: obowiązującego w ubiegłym roku czy aktualnego? Korekty JPK_VAT składa się (...)  »
RODO w placówkach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 15
Przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych, do stosowania których zobligowane są podmioty lecznicze, nie mogą dezorganizować bądź ograniczać procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Personel medyczny powinien (...)  »
Wewnętrzna ewidencja (rejestr naruszeń) ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 21
Jednostka chce wprowadzić regulacje dotyczące zgłaszania incydentów naruszeń ochrony danych osobowych. Czy powinniśmy prowadzić wewnętrzny rejestr naruszeń? Jeśli tak, to jak powinien wyglądać? Administrator ma (...)  »
Tabliczka informująca o monitoringu w szkole
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 18
Prowadzę prywatne liceum. Chcę dostosować regulacje dotyczące monitoringu do nowych przepisów. Jak powinna wyglądać tabliczka z oznaczeniem "pomieszczenie monitorowane" i jakie informacje powinny się przy (...)  »
Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 RODO
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018, strona 18
Firma legalnie nabyła bazę danych osobowych (przejęliśmy klientów innego podmiotu). Chcemy poinformować te osoby o przysługujących im uprawnieniach. Jakie informacje powinniśmy im przekazać i w (...)  »
Kontrola przeprowadzana przez Prezesa UODO
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 05.11.2018, strona 18
W związku z tym, że zdarzały się już przypadki fałszywych kontrolerów, podających się za pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nakładających kary pieniężne za brak wdrożenia (...)  »
Nowa wersja przepisów wdrażających RODO, nowelizujących Kodeks pracy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 05.11.2018, strona 3
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowy projekt ustawy wprowadzającej przepisy RODO (ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/6791). Celem projektu jest dostosowanie (...)  »
Dodatkowe świadczenia dla pracowników a obowiązek zawarcia umowy powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 02.11.2018, strona 4
Planujemy wprowadzić dodatkowe benefity dla swoich pracowników w formie karnetów na lodowisko i siłownię. W jaki sposób powinno następować przekazywanie danych osobowych naszych pracowników firmom (...)  »
Monitorowanie pracowników przez GPS w samochodzie służbowym
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 02.11.2018, strona 4
Firma chce zainstalować w swoich pojazdach nadajniki GPS w celu monitorowania położenia kierowców. Czy jest to dopuszczalne? Jakich obowiązków powinniśmy dopełnić w związku z ochroną (...)  »
Referencje od poprzedniego pracodawcy tylko za zgodą kandydata
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 02.11.2018, strona 4
Spółka zamierza zatrudnić nowego pracownika. Chce, aby do CV były dołączane referencje dotyczące kandydatów do pracy od poprzednich pracodawców. Czy spółka może skontaktować się z (...)  »
Identyfikator ze zdjęciem pracownika
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 02.11.2018, strona 4
Prowadzę firmę, w której zatrudniam 15 pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami. Zastanawiam się nad wprowadzeniem identyfikatorów zawierających imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz zdjęcie pracownika. (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w CV otrzymanym bez rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, strona 18
Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowiska. Zdarza się jednak, że osoby, które chcą u nas pracować, same przesyłają CV. Czy takie CV możemy przetrzymywać (...)  »
Zasady przeprowadzenia analizy ryzyka na potrzeby RODO
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018, strona 18
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) wymaga od administratorów danych dokonywania samodzielnej oceny ryzyka, jakie przetwarzanie danych osobowych może spowodować dla praw i (...)  »
Obowiązki informacyjne względem przedsiębiorców wpisanych do CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, strona 18
Firma wystawia faktury osobom fizycznym za usługi asenizacyjne. Czy osoby te powinny podpisać jakieś oświadczenia związane z ochroną danych osobowych? Przede wszystkim należy zastanowić się, (...)  »
Zbiorcza lista płac a RODO
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, strona 7
W naszym zakładzie stosujemy zbiorczą listę płac, na której są wyodrębnione niektóre składniki wynagrodzenia, np. wynagrodzenie chorobowe, za urlop, za pracę w nocy. Czy po (...)  »
Współpraca IOD z audytorem
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018, strona 18
Ministerstwo Finansów we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych opracowało zasady współpracy audytora wewnętrznego i inspektora ochrony danych w jednostkach sektora finansów publicznych. Zarówno (...)  »
Z zakładem medycyny pracy nie trzeba zawierać umowy powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018, strona 18
Chcemy podpisać umowę z zakładem medycyny pracy na badania naszych pracowników z zakresu medycyny pracy. Czy z takim podmiotem powinniśmy zawrzeć umowę powierzenia w zakresie (...)  »
Umowa zlecenia a obowiązki wynikające z RODO
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018, strona 20
Chcemy zawrzeć umowę na sprzątanie biura naszej firmy. Jakich informacji możemy żądać od kandydatów na etapie rekrutacji? Jakie informacje powinniśmy zawrzeć dla nich w klauzuli (...)  »
Powierzenie przetwarzania danych osobowych i obowiązkowy audyt w projektach z EFS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018, strona 19
Beneficjent realizuje projekt współfinansowany z EFS. Ma zgodę instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu na powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi. Czy w umowie (...)  »
Ochrona danych osobowych w stacji kontroli pojazdów
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 04.10.2018, strona 18
Prowadzę stację kontroli pojazdów. Od swoich klientów pobieram tylko numery telefonów, po to, by po upływie określonego czasu przypomnieć im o badaniu technicznym. Czy w (...)  »
Zalecenia w zakresie ochrony danych osobowych w szkołach
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 01.10.2018, strona 14
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) ma zastosowanie również do danych osobowych przetwarzanych w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych. I to właśnie (...)  »
Umowa najmu okazjonalnego a przepisy RODO
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018, strona 20
Planuję wynająć mieszkanie. W umowie najmu chcę zamieścić numer PESEL i numer dowodu osobistego najemcy. Czy będą dotyczyć mnie obowiązki wynikające z RODO? Czy powinnam (...)  »
Zgłoszenie naruszeń ochrony danych osobowych w projektach EFS
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018, strona 19
Umowa o dofinansowanie projektu EFS została podpisana jeszcze przed wejściem w życie przepisów RODO. Projekt jest wciąż realizowany. W związku z tym, jakie procedury należy (...)  »
Ochrona danych osobowych w procedurze zamówienia publicznego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018, strona 18
Jako zamawiający zobowiązani jesteśmy do organizacji przetargu. Czyje dane i jakie kategorie danych w zamówieniach publicznych podlegają ochronie w związku z wejściem w życie przepisów (...)  »
Procedura użytkowania komputerów przenośnych zgodna z RODO
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018, strona 21
Nasi pracownicy otrzymali do używania do celów zawodowych komputery przenośne. Zdarza się, że przemieszczając się między oddziałami firmy zabierają ze sobą komputery. Czy na potrzeby (...)  »
Pracownik inspektorem ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018, strona 18
Firma planuje powołać inspektora ochrony danych. Nie chcemy zatrudniać nowej osoby, wolelibyśmy przyznać takie uprawnienia jednemu z naszych pracowników. Czy inspektorem może zostać nasza księgowa (...)  »
Wypełnianie listy obecności w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018, strona 7
Prowadzę działalność gospodarczą, w której zatrudniam tylko jednego pracownika. Czy rejestrowanie na tej liście urlopów, okresów choroby i innych nieobecności w pracy jest zgodne z (...)  »
Zgody na publikację zdjęć uczniów
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018, strona 18
Firma prowadzi stronę internetową oraz fanpage jednej ze szkół na popularnym serwisie społecznościowym. Umieszczamy tam m.in. zdjęcia z imprez szkolnych. Czy, zanim szkoła przekaże nam (...)  »
Rejestr czynności przetwarzania biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 03.09.2018, strona 21
Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania spoczywa na administratorze danych, czyli osobie fizycznej lub prawnej, organie publicznym, jednostce lub innym podmiocie, który samodzielnie lub wspólnie z (...)  »
Znaki informujące o monitoringu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 03.09.2018, strona 18
Firma objęta jest monitoringiem. Obecnie staramy się dostosować do wymagań RODO. Czy każde monitorowane pomieszczenie musi mieć osobną tabliczkę informującą o monitoringu, czy wystarczy, że (...)  »
Wysokie kary w umowie powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018, strona 18
Jestem podmiotem przetwarzającym dane (biuro rachunkowe). Administrator danych, spółka z o.o., którą obsługuję, przedstawiła mi swoją wersję umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W umowie zawarto (...)  »
Testy psychometryczne pracowników w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018, strona 18
Testy psychometryczne z powodzeniem wykorzystywane są w procesach rekrutacyjnych. Po wejściu w życie unijnej reformy przepisów o ochronie danych osobowych powstało pytanie, czy ich prowadzenie, (...)  »
RODO w unijnych projektach
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018, strona 19
W projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjenci są zobowiązani do prowadzenia rejestru przetwarzania danych osobowych, ponieważ mają do czynienia z danymi wrażliwymi. Dobrą praktyką (...)  »
Udokumentowanie braku powołania IOD
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018, strona 4
Firma nie chce powoływać inspektora ochrony danych osobowych, gdyż nie zobowiązują jej do tego przepisy prawa. Czy w związku z tym należy przygotować odpowiedni dokument? (...)  »
Umowy powierzenia z bankami
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018, strona 4
Zatrudniamy pracowników, których dane osobowe przekazywane są do banków, celem dokonania przelewów wynagrodzeń. Dane te obejmują: imię, nazwisko, numer konta bankowego, nazwę naszej firmy. Czy (...)  »
Zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018, strona 4
W ramach prowadzonego biura rachunkowego świadczymy usługi w zakresie prowadzenia akt osobowych i naliczania wynagrodzeń. Biuro ma podpisane umowy powierzenia. Czy jako podmiot przetwarzający mamy (...)  »
RODO a dokumentacja przetargowa
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018, strona 4
Bierzemy udział w przetargach publicznych, w których zamawiający wymagają składania m.in. zaświadczeń o niekaralności. Dotyczą one członków zarządu, będących jednocześnie wspólnikami oraz prokurenta. Czy należy (...)  »
Problemy z wdrożeniem RODO w usługach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018, strona 18
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, tj. przychodnie, szpitale, gabinety lekarskie, kliniki, laboratoria medyczne, przetwarzają duże ilości danych osobowych, w tym, co oczywiste, dane o stanie zdrowia, (...)  »
Dostosowanie przepisów zakładowych do wymogów RODO
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018, strona 14
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane RODO). Zasady wynikające z tego rozporządzenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w krajowych przepisach (...)  »
Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018, strona 21
Podstawowym obowiązkiem administratora ochrony danych osobowych, a więc każdego przedsiębiorcy, jest zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. W pojęciu tym mieści się prawidłowe przechowywanie danych (...)  »
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 09.08.2018, strona 14
Obowiązujące od 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane RODO) reguluje zasady przetwarzania danych osobowych m.in. poprzez (...)  »
Ewidencja naruszeń ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 02.08.2018, strona 18
Już przeszło 2 miesiące obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Wśród wielu nowych obowiązków, jakie nałożyło na administratorów danych (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wystawienia faktury
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018, strona 18
Mam formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych, który będę dodawać do faktury dla osoby fizycznej. Czy jeżeli za miesiąc lub później znowu będę wystawiać fakturę (...)  »
Dostosowanie polityki bezpieczeństwa do wymagań RODO
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018, strona 18
Wciąż jeszcze wielu administratorów w firmach i jednostkach nie wdrożyło nowych zasad ochrony danych osobowych, które wprowadziła unijna reforma. Te podmioty, które przed dniem 25 (...)  »
Lista obecności bez przyczyn absencji pracownika
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018, strona 21
Bardzo częstą praktyką w zakładach pracy jest wskazywanie przez pracowników na liście obecności przyczyn swojej absencji. Na ogół używane są w tym celu różne oznaczenia (...)  »
Umowa powierzenia przetwarzania danych w biurze rachunkowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018, strona 18
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie rozliczania podatkowego małych firm. Mam kilku klientów, dla których prowadzę m.in. PKPiR, ewidencje ryczałtu, rejestry VAT. Działalność prowadzę w (...)  »
Monitoring wizyjny w zakładach pracy, szkołach i gminach
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018, strona 14
Obowiązująca od 25 maja br. ustawa o ochronie danych osobowych wprowadziła nowe przepisy sektorowe dotyczące monitoringu wizyjnego stosowanego przez pracodawców, placówki oświatowe oraz jednostki samorządu (...)  »
Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018, strona 18
Przepisy RODO znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia publicznego. Takim przykładem są zamówienia publiczne. W trakcie procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego zamawiający mają do czynienia (...)  »
Oświadczenie uczestnika projektu a RODO
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018, strona 19
W firmie jest realizowany projekt szkoleniowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie tego projektu została podpisana w ubiegłym roku, a rekrutację uczestników przeprowadzono (...)  »
Zgłoszenie inspektora ochrony danych do PUODO
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018, strona 18
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) znajduje się już elektroniczny formularz służący do zgłaszania inspektorów ochrony danych osobowych. Przeznaczony jest on zarówno dla (...)  »
Różne aspekty stosowania RODO w sprawach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018, strona 7
Od 25 maja 2018 r. pracodawca musi poświęcić więcej uwagi procesowi przetwarzania danych osobowych związanych z zatrudnieniem. Od wskazanego dnia pracodawców obowiązuje bowiem rozporządzenie RODO, (...)  »
Dane osób zatrudnionych w firmie zewnętrznej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 05.07.2018, strona 18
Firma korzysta z usług zewnętrznej firmy, która zatrudnia zleceniobiorców z Ukrainy (nie jest to agencja pracy tymczasowej). Osoby te pracują na terenie naszego zakładu pracy. (...)  »
RODO w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 05.07.2018, strona 17
Spółka z o.o. jest administratorem danych osobowych, w tym również danych swoich wspólników, osób, którym przysługują prawa na udziałach oraz członków rady nadzorczej czy komisji (...)  »
Marketing bezpośredni w aspekcie RODO
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 02.07.2018, strona 18
Po wejściu w życie z dniem 25 maja br. przepisów RODO przedsiębiorcy stosujący marketing bezpośredni usług mają problem z określeniem czy na takie działania marketingowe (...)  »
RODO 2018 Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 02.07.2018, strona 1
W trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego przetwarzane są dane osobowe wykonawców i podwykonawców. Dane te mogą znajdować się np. w informacjach o osobach, które wykonawca (...)  »
Dokumentacja przetwarzania danych według zaleceń PUODO
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018, strona 18
Ani RODO, ani nowa ustawa o ochronie danych osobowych, nie zawierają szczegółowych regulacji w zakresie prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Unijny ustawodawca pozostawił w tym (...)  »
Telefoniczna weryfikacja danych pracowników przez banki
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018, strona 18
Nasi pracownicy ubiegając się o kredyty w banku, zwracają się do działu kadr o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i informacji o zarobkach. Często zdarza się (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.