Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 22 czerwca 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 12:02 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 68.090 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 24.06.2024 r.
 • Zasady prowadzenia akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej
czwartek - 27.06.2024 r.
 • Rozliczanie VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 • Nieodpłatne wycofanie składnika majątku ze spółki osobowej dla wspólnika i inne przesunięcia majątkowe
poniedziałek - 01.07.2024 r.
 • Dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników
czwartek - 04.07.2024 r.
 • Rozliczanie VAT w transporcie towarów
 • Organizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych
21.06.2024 r. (piątek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za maj 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
24.06.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2024 r. przez Prezesa Zarządu PFRON do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2024 r. przez kierowników agencji wykonawczych do ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2024 r. przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
Ochrona danych osobowych
pokaż fragmenty artykułów
Stosowanie RODO w relacjach pomiędzy klientem a sprzedawcą
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, strona 18
RODO zaznaczyło swoją obecność w prawie wszystkich dziedzinach naszego życia. Czasem jego regulacje są stosowane pomimo braku takiej konieczności. RODO nie znajdzie zastosowania w przypadku (...)  »
Opłata za informacje o przetwarzaniu danych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 18
Prowadzę firmę w zakresie pośrednictwa w ubezpieczeniach. Przygotowuję oprogramowanie, które ma nam ułatwić przekazywanie informacji osobom, których dane przetwarzam. Czy za udostępnianie informacji o przetwarzaniu (...)  »
Używanie przez pracodawcę adresu e-mail byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych w stanowisku zawartym na stronie urzędu www.uodo.gov.pl wypowiedział się na temat możliwości dalszego używania przez pracodawcę służbowego adresu e-mail byłego pracownika. (...)  »
Kiedy i jak dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020, strona 15
Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, wówczas stają się oni współadministratorami. W takim przypadku muszą podzielić się odpowiedzialnością (...)  »
Oznaczenia na listach obecności a RODO
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020, strona 22
Firma prowadzi papierową listę obecności. Chcielibyśmy, aby była w pełni zgodna z RODO. Jakie oznaczenie możemy wpisać w liście obecności, gdy pracownik przebywa na urlopie (...)  »
RODO w szpitalach w raporcie NIK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020, strona 18
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wdrożenia i stosowania zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Niestety wyniki nie (...)  »
Dochodzenie roszczeń a ochrona danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 02.01.2020, strona 18
Dochodzenie roszczeń od dłużnika jest uprawnieniem każdego wierzyciela. Spłaty zadłużenia wierzyciel może dochodzić samodzielnie lub korzystając z usług wyspecjalizowanych firm, może również wierzytelność sprzedać. W (...)  »
Przetwarzanie danych przez biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019, strona 18
Jestem biegłym rewidentem. Prowadząc audyt lub badając sprawozdanie finansowe, mam do czynienia z różnego rodzaju danymi osobowymi. Czy w takich przypadkach jestem administratorem takich danych, (...)  »
Wyznaczenie inspektora ochrony danych w niepublicznej przychodni
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019, strona 18
Prowadzę prywatną przychodnię - niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Obecnie jest w niej zapisanych 1.000 pacjentów. Czy powinnam wyznaczyć inspektora ochrony danych? Administrator i podmiot przetwarzający (...)  »
Przetwarzanie danych przez zamawiających i wykonawców w przetargach
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 09.12.2019, strona 20
Spółka składa oferty w postępowaniach przetargowych. Jako wykonawca musi oświadczyć, że wypełniła obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, których (...)  »
Czy PUODO może nałożyć inną karę niż finansowa?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 05.12.2019, strona 18
Firma z opóźnianiem wdraża zasady ochrony danych osobowych. Dotychczas nie mieliśmy żadnych regulacji w tym zakresie. Ostatnio dużo słyszy się o karach nakładanych na firmy (...)  »
Jak chronić swoje dane osobowe?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 02.12.2019, strona 18
Kradzież lub zgubienie dowodu osobistego może skończyć się zaciągnięciem pożyczki lub kredytu przez nieuprawnioną osobę. Ale to nie jedyne przykłady, w których może dojść do (...)  »
Czy inspektorem ochrony danych może być adwokat lub radca prawny?
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 18
Firma chce powołać inspektora ochrony danych. Zastanawiamy się nad powierzeniem tej funkcji jednemu z naszych prawników. Czy adwokat lub radca prawny firmy może być jednocześnie (...)  »
Informacje o zadłużeniach właścicieli mieszkań a RODO
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 18
Nasza wspólnota mieszkaniowa przekazuje właścicielom mieszkań informacje o zadłużeniach lokali poprzez wrzucanie takich informacji do ich skrzynek pocztowych. W zawiadomieniach tych znajdują się dane osobowe (...)  »
RODO przy zawieraniu umów o benefity dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 4
Chcemy zaoferować naszym pracownikom karnety na siłownię, basen i lodowisko. Czy firma, z którą zawrzemy umowę o dostarczanie tych benefitów, będzie podmiotem przetwarzającym? Na jakiej (...)  »
Szkolenie pracowników przez firmy zewnętrzne a RODO
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 4
Jako pracodawca kieruję moich pracowników na różnego rodzaju szkolenia. Czasami odbywają się one u nas w firmie, czasami u podmiotu szkolącego. Na jakiej podstawie mogę (...)  »
Naruszenie ochrony danych przetwarzanych w ramach powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 4
Prowadzę serwis naprawy komputerów. Mamy zawarte umowy powierzenia z kilkoma różnymi firmami. Jeden z pracowników wysłał przez pomyłkę dokumenty dotyczące jednego z klientów do wszystkich (...)  »
Kontrola biura rachunkowego pod kątem zgodności z RODO przeprowadzona przez administratora
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 4
Biuro rachunkowe działa na podstawie umów powierzenia zawieranych z klientami. Jeden z klientów zapowiedział przeprowadzenie w biurze kontroli zasad przestrzegania bezpieczeństwa ochrony danych. Czy ma (...)  »
Kara za brak możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 3
Prezes UODO nałożył kolejną karę pieniężną. Tym razem na spółkę, która zajmuje się przetwarzaniem danych, zarządzaniem stronami internetowymi (hostingiem), działalnością agencji reklamowych, centrów telefonicznych, doradztwem (...)  »
Oświadczenia członków rodziny pracownika na potrzeby ZFŚS a RODO
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 18
W jednostce działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasadniczo zbieramy od pracowników oświadczenia o ich stanie zdrowia i sytuacji materialnej. Jak powinniśmy postępować w przypadku przetwarzania (...)  »
Zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej nie dla osób trzecich
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 16
Dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. To zaś oznacza, że (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 15
Jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa, działające w ramach obsługujących ich urzędów przetwarzają dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i w systemach (...)  »
Pozyskiwanie danych na potrzeby statystyki musi być zgodne z RODO
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 07.11.2019, strona 2
W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami w procesie pozyskiwania danych osobowych na potrzeby programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019, prowadzonego przez Główny Urząd (...)  »
Udostępnienie sprawozdania finansowego spółki a RODO
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 04.11.2019, strona 18
Jesteśmy spółką z o.o. Czy możemy udostępnić sprawozdanie finansowe firmy studentowi, który chce je wykorzystać do pisania pracy magisterskiej? Sprawozdanie składaliśmy elektronicznie. Czy przepisy dotyczące (...)  »
RODO dla rozpoczynających działalność
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019, strona 21
Rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy wiąże się dla początkującego przedsiębiorcy z szeregiem obowiązków, jakie musi spełnić. Jeżeli planuje zatrudniać pracowników, zawierać umowy z konsumentami lub kontrahentami (...)  »
Inspektorem ochrony danych nie może być kierownik jednostki
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019, strona 18
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy kierownik biblioteki publicznej może pełnić funkcję inspektora ochrony danych? RODO wymaga, aby inspektor ochrony danych (IOD) był wyznaczany na podstawie (...)  »
Przetwarzanie danych kandydata do pracy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019, strona 18
Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie określają jakich danych może żądać pracodawca na etapie zatrudnienia od kandydata do pracy. Katalog tych danych uległ zmianom już po wejściu (...)  »
Klauzula informacyjna dla prenumeratorów newslettera
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019, strona 21
Chciałbym rozpocząć rozsyłanie do klientów mojego sklepu internetowego newslettera zawierającego informacje o nadchodzących nowościach, rekomendacjach i promocjach. Jak powinna wyglądać klauzula informacyjna udostępniona prenumeratorom? Czytelnik (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019, strona 18
Pracodawca od stycznia 2020 r. będzie zobowiązany wprowadzić PPK. Na jakiej podstawie może przetwarzać dane identyfikujące pracowników? Czy na ich przetwarzanie przez pracodawcę potrzebna jest (...)  »
Dane pracowników udostępniane komornikom w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 22
Firma otrzymuje od komorników pisma dotyczące pracowników, z wezwaniem do udostępnienia całego szeregu ich danych osobowych, takich jak np. data i miejsce urodzenia, numer rachunku (...)  »
Obowiązki informacyjne nowego pracodawcy względem przejmowanych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 18
Firma przejmuje zakład pracy wraz z dotychczasowymi pracownikami. Czy powinniśmy wypełnić wobec nich obowiązek informacyjny i przedstawić im stosowną klauzulę? Jeśli tak, to jaki zakres (...)  »
Ochrona danych osobowych w postępowaniu przed organami administracji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 15
Organy administracji publicznej w ramach prowadzonych postępowań przetwarzają dane osobowe o różnym charakterze. Są one objęte ochroną wynikającą zarówno z RODO, jak i z polskiej (...)  »
Naruszenia ochrony danych przez aplikacje mobilne
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019, strona 18
Aplikacje mobilne to już codzienność. Korzystamy z nich zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Zaskakująca popularność aplikacji do postarzania zdjęć zwróciła uwagę Urzędu Ochrony (...)  »
Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT a RODO
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 20
Na cele działalności gospodarczej opodatkowanej VAT kupiłem samochód. Od wydatków z nim związanych chciałbym odliczać 100% VAT. W tym celu powinienem prowadzić m.in. ewidencję przebiegu (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 18
Zaczął się nowy rok szkolny. Szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe (zarówno publiczne jak i niepubliczne) to miejsca, w których codziennie przetwarza się duże ilości (...)  »
Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych z należytym uwzględnieniem ryzyka
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 4
Planujemy powołać inspektora ochrony danych. Z analizy przepisów RODO wynika, że IOD musi wypełniać swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania. Co (...)  »
Udostępnienie danych absolwentów szkoły
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 4
Do liceum często zgłaszają się absolwenci szkoły z lat ubiegłych z prośbą o udostępnienie danych kontaktowych kolegów i koleżanek, np. w celu zorganizowania spotkania klasowego. (...)  »
Status pracodawcy zatrudniającego pracowników tymczasowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 4
Zakład zatrudnia kilka osób skierowanych przez agencję pracy tymczasowej. Kto jest w takim przypadku administratorem danych takich pracowników? Czy jest nim agencja pracy tymczasowej, czy (...)  »
Badania lekarskie w dokumentacji pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 4
Firma kieruje pracowników na badania wstępne i okresowe. Czy wyniki tych badań powinny zostać przekazane pracodawcy i być przez niego przechowywane? Jak należy z nimi (...)  »
Kiedy należy przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych?
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 4
Prowadzę niewielką firmę marketingową. Badamy zachowania konsumentów w celu dopasowania do nich ofert naszych klientów. Czy z punktu widzenia właściwej ochrony przetwarzanych danych powinniśmy przeprowadzić (...)  »
Odpowiedzialność inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 18
RODO określając zadania inspektora ochrony danych robi to w sposób dość ogólny. Nie wskazuje też sposobów i terminów realizacji tych obowiązków. Jak informuje PUODO, taki (...)  »
Nie trzeba zawierać umów powierzenia z ZUS, GUS i bankiem
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019, strona 18
Jako pracodawca przekazuję duże ilości danych osobowych moich pracowników takim instytucjom, jak: banki, ZUS czy GUS oraz urzędy skarbowe. Czy podmioty te stają się administratorami (...)  »
Monitoring i dane biometryczne w zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, strona 7
Pracodawca ma prawo kontrolować i kierować procesem pracy, w tym działaniami podległych sobie pracowników. Z drugiej strony ma obowiązek zapewnić zatrudnionym bezpieczne warunki wykonywania pracy. (...)  »
Tajemnica adwokacka a uprawnienia wynikające z RODO
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 18
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, zwana potocznie ustawą wdrażającą RODO, wprowadziła z dniem 4 maja br. zmiany w (...)  »
Zalecenia UODO w przypadku naruszeń ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, strona 18
Rejestrowanie oraz zgłaszanie organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych osobowych to jeden z podstawowych obowiązków, jakie nakłada na administratorów danych unijne rozporządzenie o ochronie danych. Oprócz (...)  »
RODO w studiu fotograficznym
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 08.07.2019, strona 18
Prowadzę zakład fotograficzny. W swoim studiu wykonuję zdjęcia do dokumentów oraz różnego rodzaju sesje. Czy powinienem uzyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych fotografowanych klientów? Przede (...)  »
RODO w spółkach handlowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, strona 14
Spółki handlowe, w tym spółki z o.o. czy spółki jawne są administratorami danych osobowych. Jako przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe swoich klientów, współpracowników czy pracowników na (...)  »
Zakres prowadzenia dokumentacji na potrzeby RODO
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 22
Prowadzę prywatną praktykę lekarską. Czy przygotowując dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, powinienem osobno przygotować dokumenty dla pacjentów, a osobno dla pracowników i kontrahentów? (pytanie (...)  »
Ochrona danych osobowych w umowach zawieranych przez biura rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, strona 18
Prowadzę biuro rachunkowe. Czy do umowy o świadczenie usług zawieranej z nowym klientem powinnam dołączać odrębną umowę regulującą zasady powierzenia mi przetwarzanych danych? Biura rachunkowe (...)  »
Ochrona danych osobowych niepełnosprawnych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, strona 20
Firma zatrudnia osoby niepełnosprawne. Do ich wynagrodzeń otrzymujemy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z niepełnosprawnością pracowników przetwarzamy ich dane osobowe o (...)  »
Klauzula informacyjna dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019, strona 18
Firma jest zobowiązana prowadzić ZFŚS. Niedługo będziemy przyjmować wnioski o "wczasy pod gruszą". Czy powinniśmy przedstawiać pracownikom klauzule informacyjne zgodne z RODO? Jaką podstawę prawną (...)  »
Zgoda na przesyłanie informacji handlowych po zmianach wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 03.06.2019, strona 18
Obowiązująca od 4 maja br. tzw. ustawa wdrażająca RODO wprowadziła zmiany również w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie zgody na przesyłanie informacji (...)  »
Czytniki linii papilarnych dla pracowników w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, strona 18
Firma planuje wprowadzić czytniki linii papilarnych, uprawniające niektórych pracowników do wstępu do pomieszczeń szczególnie chronionych. Czy ze strony RODO obowiązują w tym zakresie jakieś obostrzenia? (...)  »
Dostęp do informacji publicznej w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, strona 15
Jak pogodzić prawo dostępu do informacji publicznej z regulacjami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO)? To pytanie nurtuje wielu administratorów danych, którzy jednocześnie (...)  »
Problemy ze zgodami na przesyłanie informacji handlowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, strona 1
Obowiązująca od 4 maja br. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. (...)  »
Przyznanie świadczeń z ZFŚS na podstawie oświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, strona 1
Pracodawca przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien kierować się tzw. kryterium socjalnym. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia musi więc zapaść (...)  »
Nowe zasady ochrony danych w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, strona 18
Każde postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wiąże się z przepływem wielu dokumentów, zawierających dane osobowe wykonawców, podwykonawców, ich pracowników i osób z nimi współpracujących. (...)  »
Ewidencjonowanie wejść i wyjść w firmach i instytucjach według PUODO
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, strona 1
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej urzędu (www.uodo.gov.pl) opublikował stanowisko odnośnie dopuszczalności żądania od osób wchodzących na teren firm prywatnych czy instytucji publicznych (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.