Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 14 czerwca 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 66.993 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 17.06.2024 r.
 • Sporządzanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • Organizacja działalności w formie biura rachunkowego
czwartek - 20.06.2024 r.
 • Problemy przy stosowaniu MPP w VAT
poniedziałek - 24.06.2024 r.
 • Zasady prowadzenia akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej
czwartek - 27.06.2024 r.
 • Rozliczanie VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 • Nieodpłatne wycofanie składnika majątku ze spółki osobowej dla wspólnika i inne przesunięcia majątkowe
14.06.2024 r. (piątek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów
17.06.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za maj 2024 r. przez (...)
20.06.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za maj 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do (...)
przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za maj 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
Ochrona danych osobowych
pokaż fragmenty artykułów
Konsekwencje utraty, kradzieży i kserowania dowodu osobistego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022, strona 18
Dowód osobisty jest podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Zbyt łatwo przekazujemy nasze dowodowy osobiste do skanowania i kserowania różnym instytucjom, w tym prywatnym. Zdarza się, że (...)  »
Nowe wyzwania w ochronie danych osobowych w szkołach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022, strona 15
Szkoła przetwarza wiele różnych danych osobowych. Dyrektor oraz nauczyciele mają również dostęp do wielu informacji wykraczających poza sferę edukacji. Każdy nowy rok szkolny to nowe (...)  »
Kara dla banku za zagubioną korespondencję z danymi osobowymi
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 01.09.2022, strona 16
Administratorem danych zawartych na dokumentach wewnątrz korespondencji jest podmiot je wysyłający, a nie podmiot świadczący usługi kurierskie, i to on odpowiada za ewentualne zgłoszenie naruszenia (...)  »
Współczesne zagrożenia dla danych osobowych według PUODO
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022, strona 18
Obecnie nośnikami wrażliwych informacji są prawie wszystkie urządzenia elektroniczne, z których korzystamy. W smartfonach mamy dostęp zarówno do bankowości elektronicznej, jak i do naszych dokumentów (...)  »
Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022, strona 18
Polacy bardzo chętnie robią zakupy przez internet, głównie kupując ubrania, obuwie i elektronikę. Nie dziwi więc ilość wciąż powstających sklepów internetowych, triumfy święcą również najpopularniejsze (...)  »
Nowy projekt ustawy o sygnalistach i zmiany dotyczące ochrony ich danych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 04.08.2022, strona 18
Choć termin na wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii minął 17 grudnia 2021 r., to prace nad polskim projektem przepisów nadal (...)  »
Kolejna kara od UODO za dane z ksiąg wieczystych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022, strona 1
W kwietniu 2022 r. przez ponad 48 godzin w serwisie www.geoportal.gov.pl prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju były widoczne numery ksiąg wieczystych. Widniejący numer księgi wieczystej (...)  »
Akt urodzenia dziecka w aktach osobowych pracownika a RODO
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022, strona 18
Jedna z pracownic spółki po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego chce skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Dostarczyła nam akt urodzenia dziecka. Czy na gruncie przepisów RODO możemy kopię (...)  »
Udostępnienie pracownikowi nagrań z monitoringu wizyjnego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022, strona 4
W firmie prowadzony jest monitoring wizyjny. Niedawno zdarzył się wypadek i poszkodowany pracownik poprosił o dostęp do nagrań. Czy powinniśmy mu je udostępnić? TAK. Nagrania (...)  »
Czy monitoring może obejmować szatnię pracowników?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022, strona 4
Po wakacjach planujemy montaż systemu kamer w naszym zakładzie pracy. Będzie on obejmował głównie teren przed budynkiem oraz korytarze. Ze względu na pojawiające się kradzieże (...)  »
Ocena skutków wprowadzenia monitoringu dla ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022, strona 4
Prowadzę własną firmę, w której zatrudniam kilkanaście osób. Chciałbym zainstalować na terenie firmy monitoring. Jeśli chodzi o przepisy dotyczące RODO, chcę się powołać na tzw. (...)  »
Monitoring wizyjny w szkole nie powinien obejmować klas
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022, strona 4
Mamy w szkole duży problem z agresją wśród młodzieży, także względem nauczycieli. W związku z tym chcemy zainstalować monitoring wizyjny. Czy jest możliwość zainstalowania kamer (...)  »
Reklama na dzierżawionym gruncie a podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 07.07.2022, strona 16
Właściciel gruntu i właściciel posadowionej na tym gruncie budowli może być tym samym podmiotem, ale również możliwa jest sytuacja, w której będą to dwa różne (...)  »
Zgłoszenia naruszenia ochrony danych można dokonać elektronicznie lub tradycyjnie
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022, strona 18
Spółka planuje wdrożyć nowe procedury związane z ustalaniem naruszeń ochrony danych. Czy formularz zgłoszenia takiego naruszenia do PUODO wysyła się tylko drogą elektroniczną? NIE. Naruszeniem (...)  »
Archiwizowanie i usuwanie danych nadmiarowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022, strona 4
W związku z zatrudnianiem pracowników przetwarzamy spore ilości danych osobowych. W aktach pracowniczych znajduje się różnego rodzaju dokumentacja, a w niej niekiedy dane osobowe, które (...)  »
Dokumentacja ZFŚS a RODO
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022, strona 4
Pracodawca prowadzi ZFŚS. Planujemy dokonać przeglądu danych przetwarzanych na potrzeby funduszu. Chcemy też zaktualizować dokumentację z tym związaną. Na początku pobieraliśmy zgody na przetwarzanie danych (...)  »
Kto odpowiada za aktualizację dokumentacji RODO?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022, strona 4
Chcemy zaktualizować wewnętrzną politykę ochrony danych osobowych w naszej firmie. Poprzedni dokument przygotowała nam firma zewnętrzna. Teraz powołaliśmy inspektora ochrony danych. Kto powinien opracować taki (...)  »
Przegląd dokumentacji RODO
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022, strona 4
Spółka w ramach prowadzonej działalności przetwarza dane osobowe. Jak często należy dokonywać przeglądu i aktualizacji dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych? Czy taką kontrolę może (...)  »
Czy każda firma powinna prowadzić rejestr czynności przetwarzania?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 09.06.2022, strona 18
Prowadzę własną firmę. W ramach codziennie wykonywanych czynności przetwarzamy dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów (osób fizycznych). Nie jest to jednak przetwarzanie na szeroką skalę, (...)  »
Pracownik nie odpowiada za zabezpieczenie danych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022, strona 16
Ograniczenie się przez administratora tylko do szkolenia dla pracowników, z pominięciem zastosowania zabezpieczeń technicznych, nie może być uznane za wdrożenie odpowiednich środków technicznych czy organizacyjnych. (...)  »
Inspektorów ochrony danych skontroluje UODO
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022, strona 15
Pod koniec marca 2022 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) poinformował na swojej stronie internetowej www.uodo.gov.pl o zamiarze prowadzenia weryfikacji przestrzegania przez administratorów przepisów dotyczących (...)  »
Dane osoby składającej skargę nie mogą być jawne
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022, strona 1
W Newsletterze dla inspektorów ochrony danych 3/2022 opisano sprawę upublicznienia danych osobowych osób, które złożyły skargę na burmistrza do kuratorium. Miało to miejsce podczas sesji (...)  »
RODO dotyczy również obywateli Ukrainy w naszym kraju
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 18
Ukraina jako państwo spoza Unii Europejskiej nie została zobowiązana do wdrożenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W tym zakresie obowiązują ją jej przepisy (...)  »
Obowiązki wynikające z RODO dla realizującego fotoksiążki
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 18
Prowadzę sprzedaż fotoksiążek przez internet. Nie zatrudniam pracowników. Klienci za zakupioną książkę płacą przelewem na moje konto. Na przelewie widzę tylko imię i nazwisko osoby, (...)  »
RPO potwierdza, iż numer księgi wieczystej pozwala pozyskać dane osobowe
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 2
Prezes UODO w decyzji administracyjnej z dnia 24 sierpnia 2020 r. nakazał Głównemu Geodecie Kraju (GGK) zaprzestać udostępniania na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w zakresie (...)  »
Udostępnianie danych osobowych członkom wspólnoty mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie www.uodo.gov.pl w sekcji Zadania inspektora ochrony danych zajął stanowisko odnośnie tego, czy członkom wspólnoty mieszkaniowej można udostępnić dane (...)  »
Rekordowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 18
W lutym 2022 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na administratora danych rekordową karę finansową w wysokości 4,9 mln zł. Co istotne w tej sprawie, (...)  »
UODO będzie pytał administratorów, czy powołali inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy będzie kierował do administratorów i podmiotów przetwarzających, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, pytania dotyczące funkcjonowania w (...)  »
Co zrobić z nadmiarowymi danymi?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 18
Jestem inspektorem ochrony danych w jednostkach administracji publicznej. Zdarza się, że w różnego rodzaju sprawach strony dołączają dokumentację zawierającą dane osobowe, niewymaganą w danym postępowaniu. (...)  »
Jakie uprawnienia przysługują na mocy RODO?
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 18
Mija czwarty rok obowiązywania w całej Unii Europejskiej rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. Większość z nas przyzwyczaiła się do klauzul informacyjnych i zgód (...)  »
Audyt bezpieczeństwa ochrony danych w biurze rachunkowym
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 18
Prowadzę własne biuro rachunkowe. Mam podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z dużą firmą, zatrudniającą ponad 200 osób. Zarząd tej spółki chce zastrzec w umowie, (...)  »
Przechowywanie upoważnień do przetwarzania danych byłych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie www.uodo.gov.pl wypowiedział się na temat kwestii przechowywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami o przeszkoleniu i (...)  »
UODO o udostępnianiu pracownikom planu urlopów
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych w "Newsletterze UODO dla inspektorów ochrony danych" nr 2/2022 wypowiedział się na temat zapoznawania pracowników z planem urlopów. Jak stanowi art. (...)  »
Zgoda osób biorących udział w transmisji sesji rady gminy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 4
Rada gminy transmituje swoje posiedzenia, które następnie są udostępniane na jej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Protokolantem obrad jest zawsze jeden z (...)  »
Przetwarzanie danych przez Centrum Usług Wspólnych (CUW)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 4
Gmina powołuje Centrum Usług Wspólnych (CUW) dla jednostek oświatowych na swoim terenie. Czy można powołać jednego inspektora dla wszystkich obsługiwanych jednostek? Gmina może zapewnić wspólną (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych więźnia świadczącego pracę
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 4
Spółka, w której udział ma gmina, na podstawie umowy zawartej z zakładem karnym zatrudnia odpłatnie do sprzątania osoby odbywające karę w tym zakładzie. Czy spółka (...)  »
Dane IOD na stronie urzędu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 4
Jesteśmy zobowiązani powołać w naszym urzędzie inspektora ochrony danych (IOD). Jednocześnie chcemy powołać jego zastępcę. Czy IOD zobowiązany jest posiadać certyfikat potwierdzający odbycie szkoleń w (...)  »
Administrator musi wspierać IOD w podnoszeniu kwalifikacji
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 18
Nasza spółka zawarła umowę z zewnętrznym inspektorem ochrony danych (prowadzi on własną działalność gospodarczą). Czy jako administrator danych mamy obowiązek zapewnienia mu zasobów niezbędnych do (...)  »
Ochrona danych osobowych wspólników spółek handlowych
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 18
Coraz więcej wątpliwości pojawia się odnośnie jawności numerów PESEL w ogólnodostępnych rejestrach. Uwagę na ten problem zwraca Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Taki problem pojawił (...)  »
Konieczność zawarcia umowy powierzenia z firmą sprzątającą według UODO
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl zajął stanowisko odnośnie tego, czy administrator danych powinien zawierać z firmą sprzątającą umowę powierzenia. UODO ustosunkował się do (...)  »
RODO a zatrudnianie pracowników na początku roku
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022, strona 18
Nowy rok wielu jednostkom czy też przedsiębiorcom prywatnym przynosi zmiany w zatrudnieniu. Etap naboru wiąże się z kolei z koniecznością pozyskiwania danych osobowych dotyczących osoby (...)  »
Zgłoszenie IOD tylko elektronicznie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 18
Spółka powołała inspektora ochrony danych. W jaki sposób należy poinformować o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Czy dostępna jest tylko forma elektroniczna? Czy wniosek (...)  »
RODO a informacje publiczne dostępne w BIP
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 18
Wszystkie podmioty publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do posiadania strony internetowej BIP, która służy powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. (...)  »
Ochrona danych osobowych sygnalistów
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 18
Państwa unijne, w tym Polska, zobowiązane zostały do przyjęcia regulacji prawnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony zgłaszających oraz trybu ich zgłaszania oraz (...)  »
Zakład medycyny pracy nie jest podmiotem przetwarzającym dane
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 18
Pracodawca chce rozwiązać umowę z dotychczasowym ośrodkiem i zawrzeć nową umowę o świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy. Czy oprócz takiej standardowej umowy powinien (...)  »
Rekompensaty za pracę zdalną w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 16
W sytuacji zlecenia zatrudnionym przez pracodawcę pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym na podstawie specustawy w sprawie COVID-19, z której wynika, że obowiązkiem pracodawcy jest (...)  »
Nowe wytyczne UODO dla rodziców, uczniów i nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 18
Szkoły to miejsca, w których dane osobowe nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) przetwarzane są właściwie codziennie. Ochrona danych osobowych jest procesem, który trzeba (...)  »
Inspektor ochrony danych jako punkt kontaktowy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 18
Nasza spółka przetwarza dane osobowe na szeroką skalę. Powołała więc inspektora ochrony danych (IOD). W jaki sposób powinniśmy zorganizować jego pracę, aby stanowił punkt kontaktowy (...)  »
Dane pracownika w zajęciu komorniczym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 18
Pracodawca otrzymał od komornika sądowego pismo z żądaniem podania mu imion rodziców i miejsca urodzenia jednego z pracowników. Czy w świetle przepisów RODO pracodawca powinien (...)  »
Adres zameldowania pracownika w formularzu ZUS ZUA według PUODO
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 1
Do Prezesa UODO wpłynęło zapytanie odnośnie tego, czy pracodawca może już na etapie rekrutacji żądać od kandydata do pracy podania adresu zameldowania oraz adresu do (...)  »
Obowiązek informacyjny organów administracji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 15
Jednym z głównych obowiązków wynikających z RODO, obciążających administratorów danych, jest właściwe informowanie osób, których dane mają być przetwarzane. Organy administracji publicznej w toku postępowania (...)  »
Przetwarzanie danych przez biura rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 18
Biura rachunkowe w ramach prowadzonej działalności pracują na zewnętrznych dokumentach, powierzanych im przez klientów, zawierających szereg danych osobowych. Znajdują się one głównie na fakturach, dokumentach (...)  »
Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków zakładowej komisji socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 4
Prowadzę zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy osoby będące członkami zakładowej komisji socjalnej muszą być pisemnie upoważnione do przetwarzania danych osobowych pracowników? TAK. Konieczność wydania takiego (...)  »
Gromadzenie kserokopii dokumentów pracowników w ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 4
W ramach prowadzonego w zakładzie pracy funduszu świadczeń socjalnych część pracowników w celu wykazania np. swojej choroby czy sytuacji finansowej przynosi kserokopie różnych dokumentów. Czy (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin przez ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 4
Jestem inspektorem ochrony danych w liceum ogólnokształcącym. W szkole prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przygotowujemy nowy regulamin ZFŚS. Czy od pracowników i ich rodzin (...)  »
Klauzula informacyjna dla pracowników i ich rodzin dla celów ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 4
W firmie prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy jego członkowie powinni otrzymać klauzulę informacyjną zawierającą informacje określone w art. 13 RODO? Czy taką informację (...)  »
Dokument o braku powołania inspektora
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 18
W naszej spółce ma zostać podjęta decyzja o powołaniu inspektora ochrony danych. Z naszych ustaleń wynika, iż nie mamy obowiązku powołania takiej osoby. Czy w (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych podczas telekonferencji według UODO
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 18
Z możliwości organizowania telekonferencji, zwłaszcza w czasie pandemii i pracy zdalnej, chętnie korzystały zarówno firmy, jak i instytucje publiczne. Telekonferencje to również rozwiązanie dla tych (...)  »
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 18
W obecnych czasach szkoły muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami spowodowanymi pandemią. Powinny być przygotowane na ewentualność prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie hybrydowej lub całkowicie (...)  »
NSA orzeknie, czy i jak można przetwarzać dane biometryczne dzieci
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 1
Rzecznik Praw Dziecka poparł skargę kasacyjną Prezesa UODO skierowaną do NSA dotyczącą wyroku WSA w Warszawie, który dopuścił przetwarzanie danych biometrycznych uczniów przez Szkołę Podstawową (...)  »
Ograniczenia w stosowaniu RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 18
Zamawiający planuje organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. W jaki sposób należy spełnić obowiązki informacyjne wynikające z RODO względem wykonawców przedstawiających swoje (...)  »
Pracodawca nie podpisuje umowy powierzenia z PKZP
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 18
Przy pracodawcy została utworzona pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa. Między pracodawcą a PKZP została zawarta umowa m.in. w sprawie prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej. Czy należy (...)  »
Problemy z definicją danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 18
Choć RODO zawiera definicję danych osobowych oraz katalog takich danych, to nie ma możliwości wskazania z góry zamkniętego katalogu wszystkich informacji o cechach osobowych. To (...)  »
Powołanie inspektora ochrony danych w małej firmie
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 18
Firma handlowa zatrudnia 3 osoby. Posiadamy dane naszych odbiorców, tj. dane kontaktowe, e-maile. Przetwarzamy dane osobowe tylko naszych pracowników. Czy powinniśmy powołać inspektora ochrony danych? (...)  »
Kamery w miejscu pracy w aspekcie ochrony danych osobowych i wizerunku
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 18
Decyzja o zamontowaniu w miejscu pracy monitoringu wizyjnego pociąga za sobą szereg konsekwencji. W momencie nagrywania przez kamery obrazu, na którym utrwalany jest wizerunek pracowników, (...)  »
Można już korzystać ze standardowych klauzul zawierając umowę powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 18
Od 27 czerwca 2021 r. obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej dotycząca standardowych klauzul, jakie można stosować w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych. Klauzule te są zestawem (...)  »
Sam numer telefonu nie stanowi danej osobowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 16
Dysponując wyłącznie zbiorem określonych numerów telefonów nie musi dojść do przetwarzania danych osobowych. Dopiero w zależności od ich powiązania z innym zbiorem informacji o osobach (...)  »
Listy obecności pracowników
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 18
W firmie prowadzona jest lista obecności. Czy mogą być na niej wpisywane informacje o przyczynach nieobecności pracowników, np. urlop, zwolnienie lekarskie, nieobecność nieusprawiedliwiona? Czy jednak (...)  »
Czy można powołać zespół wspierający IOD?
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 18
Spółka rozbudowuje swoją strukturę organizacyjną. Będzie działać na dużo większą skalę, przetwarzać dane osobowe wielu osób fizycznych. Obawia się, iż powołany wcześniej inspektor ochrony danych (...)  »
Okazanie informacji o zaszczepieniu na limitowanych imprezach według UODO
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej www.uodo.gov.pl zajął stanowisko odnośnie możliwości żądania od osób uczestniczących w różnego rodzaju imprezach udostępnienia informacji na temat (...)  »
Kiedy trzeba pobierać zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników, klientów i kontrahentów?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 14
RODO wymaga, aby każde przetwarzanie danych opierało się na ważnej podstawie. Jedną z nich jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Jak wynika z praktyki, zgoda (...)  »
Usuwanie danych nadmiarowych z akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 7
W aktach osobowych pracowników przechowujemy wiele dokumentów zawierających dane osobowe, których obecnie nie można już pozyskiwać od pracowników, np. imiona i nazwiska ich rodziców czy (...)  »
UODO nakłada wysokie kary za brak współpracy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 1
W odstępie zaledwie kilku dni UODO nałożył na dwóch administratorów danych kary pieniężne za brak współpracy z organem nadzorczym oraz niezapewnienie dostępu do informacji niezbędnych (...)  »
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osób wystawiających referencje
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 18
Spółka prowadzi rekrutacje na różne stanowiska. Często zdarza się, iż osoby kandydujące na dane stanowisko przedstawiają jej, z własnej inicjatywy, referencje od poprzednich pracodawców. Na (...)  »
RODO przy organizacji szczepień w zakładach pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 18
Pracodawcy mogą tworzyć punkty szczepień samodzielnie lub wspólnie np. dla pracowników firm sąsiadujących ze sobą w jednym budynku. Warunkiem utworzenia takiego punktu jest zebranie co (...)  »
Biuro rachunkowe musi powiadomić klienta o naruszeniu danych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 18
Prowadzę biuro rachunkowe. Z klientami podpisuję umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ostatnio udało mi się zapobiec błędnemu wysłaniu przez mojego pracownika dokumentów zawierających dane osobowe (...)  »
Czy inspektor ochrony danych może być krewnym kierownika jednostki?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 18
Jednostka chce dokonać zmiany dotychczasowego inspektora ochrony danych. Poprzedni rozwiązał z nami współpracę. Czy stanowisko inspektora ochrony danych można powierzyć osobie, która jest spokrewniona z (...)  »
Czy komornik może żądać od pracodawcy podania numeru konta pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 18
Jako pracodawca otrzymałem od komornika pismo z wezwaniem do udostępnienia informacji na temat jednego z moich pracowników. Wśród nich jest żądanie podania numeru rachunku bankowego (...)  »
Dane biometryczne można przetwarzać tylko wyjątkowo
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych zamieścił na swojej stronie (www.uodo.gov.pl) stanowisko odnośnie możliwości przetwarzania danych biometrycznych. W opinii Urzędu dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w (...)  »
Z kim i kiedy należy zawrzeć umowę powierzenia?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 18
Bardzo często firmy oraz instytucje w swojej działalności korzystają z usług innych zewnętrznych podmiotów, np. biur rachunkowych, informatyków, firm archiwizujących dokumenty, zakładów medycyny pracy, firm (...)  »
Klauzula informacyjna w umowie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 18
Planujemy zawrzeć umowy zlecenia lub o dzieło z osobami fizycznymi niebędącymi naszymi pracownikami. Jakie informacje należy umieścić na takich umowach w aspekcie RODO? Zakres danych, (...)  »
Czy IOD musi mieć pisemne upoważnienie do przetwarzania danych?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 18
W jednostce powołano inspektora ochrony danych. Zawarto z nim umowę o świadczenie usług. Czy dodatkowo administrator powinien nadać mu upoważnienie do przetwarzania danych? RODO w (...)  »
Obowiązek przeprowadzania audytu przez inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 18
Jestem inspektorem ochrony danych w spółce z o.o. Staram się regularnie przeprowadzać kontrole dotyczące ochrony danych. Czy obowiązujące przepisy nakładają na mnie obowiązek przeprowadzenia w (...)  »
Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych dzieci
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 18
Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych przyjął niedawno "Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym". (...)  »
Brak zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 18
Pracodawca umieścił w popularnym serwisie rekrutacyjnym ofertę pracy. W ogłoszeniu zawarł klauzulę informacyjną oraz prośbę o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie (...)  »
Prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 18
Trwająca epidemia i ograniczenia z niej wynikające, jak np. zakaz odwiedzin w szpitalach, uniemożliwiają bezpośredni kontakt z lekarzem prowadzącym, trudno więc uzyskać informacje o stanie (...)  »
Zgoda pełnoletniego ucznia na publikację jego wizerunku
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 18
Prowadzę niepubliczne liceum. W celach promocyjnych prowadzimy profile szkoły w mediach społecznościowych. O osiągnięciach naszych uczniów informujemy również na tablicach umieszczonych na terenie szkoły, często (...)  »
Zawieranie umów powierzenia przez IOD
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 18
Spółka powołała inspektora ochrony danych. Czy jako administrator może upoważnić inspektora ochrony danych do zawierania w jego imieniu umów powierzenia z zewnętrznymi podmiotami? Zadania inspektora (...)  »
Ochrona danych osobowych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 17
Każda spółka z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów czy partnerów handlowych. Wynikające z RODO obowiązki musi również wykonywać w stosunku do osób związanych ze (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 18
Obywatelom przysługuje prawo do informacji publicznej. Informacje te mogą być udostępniane w różny sposób - przede wszystkim w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów (...)  »
Klauzula informacyjna wywieszona w sklepie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 18
Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym, spełniam warunki do uznania mnie za mikroprzedsiębiorcę. Klienci składając zamówienia na dany sprzęt, który sprowadzam bezpośrednio od producenta, podają mi (...)  »
Zgoda i klauzula informacyjna przy fakturze
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 4
Firma wystawia faktury dla swoich klientów. Czy należy wcześniej uzyskać ich zgodę na przetwarzanie danych? Czy do takiej faktury należy dołączyć klauzulę informacyjną? Na przetwarzanie (...)  »
E-dziennik nie wymaga zgody rodziców
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 4
Szkoła w ramach nauczania zdalnego podjęła decyzję o prowadzeniu jedynie dziennika elektronicznego, zrezygnowaliśmy z formy papierowej. Czy na gromadzenie w nim danych osobowych dzieci oraz (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.