Organ podatkowy nie może powołać się na upływ terminu w sytuacji, gdy zachowanie organu w połączeniu z istnieniem instytucji prekluzji doprowadziło do pozbawienia podatnika możliwości dochodzenia swoich praw, których istnienie w danym okresie potwierdził TSUE. Wprowadzenie terminu zawitego nie może praktycznie uniemożliwiać lub nadmiernie utrudniać wykonywania prawa podatnika - w przeciwnym wypadku termin ten musi zostać pominięty. Tak uznał WSA (...)