Z dniem 28 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371). Tego samego dnia utraciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. o takiej samej nazwie (Dz. U. poz. 152), na podstawie którego przedsiębiorcy prowadzący działalność (...)