Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opracowało na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objaśnienia prawne w temacie konsekwencji naruszenia przez przedsiębiorców zakazów, nakazów, ograniczeń związanych z koronawirusem. Ich naruszenie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej COVID-19 w oparciu o art. 23 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym (...)