W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność zaległość w składkach na ubezpieczenia społeczne nie powoduje już ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale może mieć wpływ na prawo do świadczeń chorobowych. Stosowne zmiany we wskazanym zakresie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r. poz. 1621). Od 1 stycznia 2022 r. osoby: prowadzące pozarolniczą (...)