W dniu 10 kwietnia br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych. Jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych są m.in.: organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Umowę o prowadzenie (...)