Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 16 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2021 r., godz. 13:55 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 106.579 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 18.10.2021 r.
 • Korekta sposobem na błąd w rozliczeniu podatkowym
 • Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
czwartek - 21.10.2021 r.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania w podatku VAT
poniedziałek - 25.10.2021 r.
 • Lokale i budynki firmowe w podatku dochodowym
 • Obowiązki przedsiębiorcy związane z ochroną środowiska
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
15.10.2021 r. (piątek) mija termin:
wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (...)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości (...)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości (...)
wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
Nowe prawo
ZUS wyegzekwuje od płatnika składek całe wypłacone nienależne świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 9
W sferze dotyczącej ubezpieczeń społecznych możemy mieć do czynienia ze świadczeniem nienależnym. Jeśli dojdzie do jego wypłaty i winnym takiego stanu rzeczy nie będzie organ (...)  »
Nowe zasady rozliczania ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 6
Zasady rozliczania VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały zmienione od 1 października 2021 r. Zmiany polegają m.in. na uchyleniu obowiązku posiadania przez dłużnika statusu (...)  »
Przedsiębiorca nie odmówi przyjęcia płatności realizowanej gotówką
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 18
Przedsiębiorca nie będzie mógł odmówić klientowi możliwości zapłaty gotówką. Poza tym sprzedawca czy usługodawca nie będzie mógł nakładać ani pobierać żadnych dodatkowych opłat za przyjmowanie (...)  »
Odliczenie VAT przy WNT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 6
Od 7 września br. nastąpiły zmiany dotyczące odliczenia VAT w przypadku WNT. Obecnie prawo do odliczenia VAT w przypadku WNT powstaje w rozliczeniu za okres, (...)  »
Zmiany w opłatach za śmieci i gospodarce odpadami
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 18
Najnowsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. O ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za (...)  »
Zmiany przy rozliczaniu importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 6
Od 7 września 2021 r. zaczęły obowiązywać niektóre przepisy ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy - Prawo bankowe, tzw. pakiet Slim VAT 2. (...)  »
Surowe kary za błędy w ewidencjach BDO
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 18
Z dniem 23 września 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony (...)  »
Poród po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 9
Pracownica, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia, choćby w ostatnim jego dniu, gdy jej umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu, spełnia podstawowy warunek (...)  »
Zmiany w VAT, które wejdą w życie z dniem 1 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 14
Od 1 października 2021 r. zaczną obowiązywać (w znacznej części) przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)  »
Świadczenia chorobowe dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 9
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom, które podlegają lub podlegały temu ubezpieczeniu - obowiązkowo albo na zasadzie dobrowolności. Istnieje jednak pewna grupa ubezpieczonych, która mimo (...)  »
Łatwiej przy ubieganiu się o Mama 4+
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 9
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane Mama 4+, przysługuje m.in. matce. Świadczenie wprowadzone zostało 1 marca 2019 r. Jego celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które (...)  »
Zmiana zasad ustalania i opcjonalne skrócenie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 14
Okres zasiłkowy w rozumieniu przepisów ustawy zasiłkowej oznacza okres niezdolności do pracy, za który przysługuje prawo do zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego). Obecnie bez znaczenia (...)  »
Świadczenia chorobowe przy zaległościach składkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 9
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Część ubezpieczonych, w tym osoby prowadzące własną działalność pozarolniczą, podlegają temu ubezpieczeniu na zasadzie dobrowolności. (...)  »
Zmiany w zakresie ustalania wysokości świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 9
Wysokość zasiłku chorobowego należnego ubezpieczonemu stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku, ustalanej w oparciu o wynagrodzenie lub przychód ubezpieczonego za okres poprzedzający powstanie niezdolności do (...)  »
Nieważność decyzji administracyjnej po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 19
W dniu 16 września br. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Uzasadnieniem dla jej wprowadzenia jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. W sentencji (...)  »
Nowe zasady ustalania wysokości emerytury należnej od czerwca
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 14
Korzystniejszy sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, które wystąpią o emeryturę w czerwcu, stanie się faktem. Od lat oczekiwana zmiana zostanie wprowadzona do (...)  »
Stowarzyszenia z obowiązkami wobec CRBR jeszcze w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 17
Od 31 października 2021 r. rozszerzony zostanie katalog podmiotów, które muszą zgłaszać swoich beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Wśród nich będą również stowarzyszenia podlegające wpisowi do (...)  »
Zmiany w wymaganiach dla pośredników nieruchomości i prowadzących kantory
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 18
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozszerzyła katalog instytucji obowiązanych do wdrożenia działań mających na celu wyeliminowanie zjawiska prania brudnych pieniędzy. Z (...)  »
Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych bez poprawek Senatu
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 2
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn traktowanych na (...)  »
Obowiązki prostej spółki akcyjnej w CRBR
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 17
Od 1 lipca 2021 r. można zakładać prostą spółkę akcyjną. Jest to handlowa spółka kapitałowa. Jednym z jej obowiązków, które musi zrealizować po uzyskaniu wpisu (...)  »
Od 31 lipca 2021 r. zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 17
Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ich katalog zostanie zmieniony z dniem 31 lipca 2021 r. Nowe podmioty będą musiały (...)  »
Obowiązki sprzedających wyroby medyczne
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 18
W maju tego roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zwane potocznie rozporządzeniem MDR. Miało wejść w życie już rok (...)  »
Reforma postępowań dla dłużników, a także KRZ odłożone do 1 grudnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 17
Z dniem 1 lipca 2021 r. miała nastąpić informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także miał być uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zmiany te mają przyczynić (...)  »
Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 14
Z początkiem lipca 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Na ich podstawie pojawił się kolejny typ spółki kapitałowej. Jest to prosta (...)  »
Postępowanie przed KRS od 1 lipca 2021 r. na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 14
Już tylko do końca czerwca 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać papierowe wnioski do KRS. Są one przekazywane w tzw. procedurze tradycyjnej. Poza nią wnioski składane (...)  »
Jaki mandat grozi za wykroczenia skarbowe?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 10
Urzędy skarbowe i celno-skarbowe mogą od 1 maja 2021 r. wystawiać za wykroczenia skarbowe mandaty na kwotę do 14.000 zł. Grzywna powinna być jednak adekwatna (...)  »
Każde biuro rachunkowe instytucją obowiązaną
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 17
Z dniem 15 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy regulującej obowiązki instytucji obowiązanych i funkcjonowanie CRBR. Część zmian na mocy tej nowelizacji wejdzie (...)  »
Beneficjent rzeczywisty w spółkach komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 17
Ustalenie beneficjentów rzeczywistych w spółkach często rodzi sporo wątpliwości. Zwłaszcza, gdy udziały lub akcje w spółce posiada Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego. Z dniem (...)  »
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 19
Termin rozpoczęcia działania Krajowego Rejestru Zadłużonych wciąż nie jest pewny. Niezależnie od tego resort sprawiedliwości już w lutym br. przygotował projekt rozporządzenia określającego sposób zamieszczania (...)  »
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 6
Od 1 maja 2021 r. obowiązuje większość przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmienione przepisy mają na celu (...)  »
Kolejne podmioty już niedługo z obowiązkami wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 17
Aktualnie z powinności wobec CRBR muszą wywiązać się wszystkie spółki handlowe, z wyjątkiem jedynie spółek partnerskich i akcyjnych publicznych. Katalog tych podmiotów zmieni się za (...)  »
Akcyza przy sprowadzeniu auta z innego kraju UE
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 14
Podatkowi akcyzowemu podlega import oraz nabycie samochodu osobowego w jednym z krajów UE, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, natomiast (...)  »
Nadchodzą zmiany w funkcjonowaniu CRBR
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 14
CRBR działa od 13 października 2019 r. Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadzi wiele istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem tego rejestru. Jedną z nich stanowi rozszerzenie (...)  »
Zasady odprowadzania podatku cukrowego w wyjaśnieniach Ministerstwa Zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 18
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzona została opłata od środków spożywczych (tzw. opłata cukrowa lub podatek cukrowy). Jej wprowadzenie ma zachęcić producentów do (...)  »
Papierowe akcje zostały zastąpione przez wpisy w elektronicznych rejestrach
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 17
Z dniem 1 marca 2021 r. nastąpiła dematerializacja akcji. W tym dniu akcje papierowe straciły ważność, a o statusie akcjonariusza przesądza obecnie wpis w cyfrowym (...)  »
Nowe rozporządzenia w sprawie warunków technicznych kas
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 6
Na stronie internetowej RCL udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, a także rozporządzenia w sprawie kryteriów (...)  »
Spółka cywilna jako wykonawca w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 15
Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. nowa ustawa o zamówieniach publicznych zrewolucjonizowała zasady udzielania zamówień. Zmiany nie ominęły również podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie (...)  »
Zmiany w zakresie MPP
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 6
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) polega na rozdzieleniu wynikającej z faktury zapłaty za nabyte towary czy usługi na kwotę netto, która płacona jest na rachunek bankowy (...)  »
Progi unijne w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 18
Od 1 stycznia br. zamawiający udzielający zamówień publicznych muszą stosować się do przepisów nowego Prawa zamówień publicznych. Chociaż nowa ustawa powiela wiele rozwiązań funkcjonujących od (...)  »
Odroczenie przez spółki komandytowe statusu podatnika CIT na 1 maja 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 17
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT o wszystkie spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może postanowić, że uzyska status (...)  »
Regulacje wynikające z ustawy o zawodzie farmaceuty
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 18
Farmaceuci doczekali się oddzielnej ustawy regulującej wykonywanie tego zawodu. Ustawa ta zwiększa uprawnienia farmaceutów, umożliwiając im świadczenie na rzecz pacjentów dodatkowych usług, takich jak m.in. (...)  »
Zmiany w ustalaniu kosztów egzekucji administracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 10
Opłata za czynności egzekucyjne będzie uzależniona od efektów działań podjętych przez urząd skarbowy w celu ściągnięcia dochodzonej należności. Wyniesie maksymalnie 10% ściągniętej kwoty, ale nie (...)  »
Kto podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy od 2021 r.?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 14
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują od 1 stycznia 2021 r. podatników osiągających roczny przychód netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro - (...)  »
Planowanie zamówień przez zamawiających
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 18
Planowanie zamówień publicznych na dany rok przez zamawiających ma na celu przede wszystkim uporządkowanie systemu wydatkowania środków publicznych oraz zachowanie spójności podejmowanych działań. Planowanie przyczynia (...)  »
Obowiązki niektórych spółek jawnych, jeśli nie chcą być podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 17
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników podatku dochodowego od osób prawnych o spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może postanowić, (...)  »
Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 6
W celu zapewnienia podatnikom ochrony i umożliwienia prawidłowego przyporządkowania stawki VAT do towaru lub usługi, w ustawie o VAT znajduje się rozdział pt.: "Wiążąca informacja (...)  »
Najważniejsze zmiany w pdof na 2021 rok
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 5
Nowelizacją wszystkich ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123), poza omówionymi w GP nr 3 zmianami w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego, z (...)  »
Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 5
Nowy rok w podatku dochodowym przyniósł szereg zmian m.in. w zakresie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Zwiększeniu uległy bowiem dwa niezmieniane od wielu lat limity: warunkujący korzystanie (...)  »
"Lex Uber" definitywnie wszedł w życie
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 18
Pośrednictwo przy przewozie osób dokonywane za pomocą aplikacji mobilnych zlecających taki przewóz doczekało się własnych regulacji w styczniu 2020 r. Wprowadziła je tzw. "Lex Uber" (...)  »
Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 8
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje przepis, który zobowiązuje do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło. Informację taką trzeba przekazać na specjalnym (...)  »
Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 6
Od 1 stycznia 2021 r. dostawca towaru lub usługi nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus przez nabywcę. Jednak podatnik musi udowodnić prawo (...)  »
Przygotowywanie projektu budowlanego po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 18
Nadmierna liczba dokumentów, których wymaga się na samym starcie inwestycji, wydłuża proces budowy. Tzw. duża nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie we wrześniu br., (...)  »
Objęcie spółek komandytowych i niektórych jawnych CIT
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 17
Niebawem wejdzie w życie nowelizacja ustaw podatkowych, na mocy której rozszerzony zostanie katalog podatników podatku dochodowego od osób prawnych o spółki komandytowe i niektóre spółki (...)  »
Zmiany zasad magazynowania odpadów
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zasad przechowywania odpadów. Wprowadza je rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla (...)  »
Przywileje konsumenta również dla niektórych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 18
Przepisy dające uprawnienia konsumenckie niektórym przedsiębiorcom miały wejść w życie w czerwcu 2020 r. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, iż ustawodawca postanowił przesunąć ich obowiązywanie. Nowe uprawnienia (...)  »
Opodatkowanie spółek komandytowych w 2021 roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 5
Wśród zmian przewidzianych w podatku dochodowym na rok 2021 bodaj największe kontrowersje wywołuje modyfikacja sposobu opodatkowania spółek komandytowych i ich wspólników. Od 1 stycznia lub (...)  »
Tryb podstawowy udzielania zamówień poniżej progów unijnych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 15
Ustawa Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać z początkiem 2021 r., wprowadza nowe regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, różnicując je na te w odniesieniu do (...)  »
SWZ w nowym Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 18
Zgodnie z zamysłem ustawodawcy wyrażonym w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych specyfikacja warunków zamówienia jest dokumentem zamówienia obejmującym całość wymagań określonych przez zamawiającego. Ustawa, (...)  »
NOWE PRAWO 2020 Od 1 grudnia 2020 r. nowe wykroczenia w Kodeksie pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 1
Z dniem 1 grudnia 2020 r. dotychczasowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika ulegnie rozszerzeniu. W Kodeksie pracy pojawią się dwa nowe wykroczenia, z tym dniem (...)  »
Jak podpisać i wysłać nowy plik JPK_VAT?
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 10
Pierwszy nowy JPK_VAT trzeba złożyć za październik 2020 r. do 25 listopada 2020 r. Można go przesłać za pomocą komercyjnej aplikacji lub narzędzi udostępnionych przez (...)  »
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 15
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo wyczekiwana nowa ustawa regulująca zasady udzielania zamówień publicznych. Przynosi ona zmiany w zakresie środków ochrony (...)  »
Zamówienia bagatelne, klasyczne i w procedurze uproszczonej w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 18
Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo oczekiwana nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przynosi ona szereg zmian, które mają usprawnić proces udzielania zamówień. (...)  »
Zmiany w prowadzeniu egzekucji z rachunków bankowych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 10
Dłużnikom podatkowym trudniej będzie unikać egzekucji administracyjnej poprzez zakładanie kolejnych rachunków bankowych. Doprecyzowane zostały zasady potrącania kwot z rachunków walutowych i wprowadzono zapis o zwolnieniu (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe dla branży turystycznej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 8
W dniu 15 października br. weszły w życie przepisy kolejnej nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19, zwanej tarczą 5.0, na podstawie której przedsiębiorcy prowadzący działalność w (...)  »
Zadania i uprawnienia PIP przy delegowaniu pracowników
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 19
Znowelizowana ustawa o delegowaniu pracowników rozszerzyła katalog zadań i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Nowością jest przyjmowanie od zagranicznej firmy umotywowanego powiadomienia o przedłużeniu delegowania do (...)  »
Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników a zaświadczenie A1 z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 19
Znowelizowane przepisy o delegowaniu pracowników pozwalają wysłać pracownika do innego państwa członkowskiego na maksymalny okres 12 miesięcy z możliwością jego przedłużenia o 6 miesięcy. Jednakże (...)  »
Zmiany w Prawie budowlanym od 19 września br.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 18
Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie z dniem 19 września br., ma znacząco uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Zakres zmian jest bardzo szeroki. Do (...)  »
Zawieranie umów o zamówienia publiczne na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 14
Z początkiem nowego roku wejdzie w życie zupełnie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych, która zastąpi wielokrotnie nowelizowany, obecnie jeszcze obwiązujący akt. Spore zmiany obejmą (...)  »
ZUS może odstąpić od żądania zwrotu świadczenia postojowego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 3
Ustawodawca, wprowadzając do obiegu prawnego świadczenie postojowe, zastrzegł jednocześnie, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi (...)  »
Pomoc z ZUS dla branży turystycznej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 1
Z dniem 15 października br. wejdą w życie przepisy tarczy 5.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639), na podstawie których przedsiębiorcy określonych branż będą (...)  »
Obowiązki pracodawcy delegującego pracowników
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 19
Nowością jest, że pracodawca delegujący pracowników do czasowego wykonania pracy na terenie Polski jest zobowiązany powiadomić Państwową Inspekcję Pracy o każdej zmianie informacji zawartych w (...)  »
Od 2021 r. opłaty dla wprowadzających słodkie napoje i alkohol do 300 ml
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 18
p style="text-align: justify;"> Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadza od 1 stycznia 2021 r. m.in. opłatę cukrową oraz (...)  »
Delegowanie pracowników przez agencje pracy tymczasowej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, strona 15
Pracodawca użytkownik kierujący pracownika do pracy do innego państwa członkowskiego ma obowiązek poinformować o tym agencję pracy tymczasowej co najmniej na 15 dni przed jego (...)  »
NOWE PRAWO 2020 Zmiany w Prawie budowlanym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, strona 1
W dniu 19 września br. wejdą w życie długo zapowiadane zmiany w Prawie budowlanym. Ich głównym celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, który obecnie (...)  »
Szersza ochrona drobnych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, strona 19
Zgodnie z pierwotnym planem prawodawcy już w połowie bieżącego roku osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą miały otrzymać szerszą ochronę przy zawieraniu umów niezwiązanych bezpośrednio (...)  »
Kasy on-line w działalności gastronomicznej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, strona 6
Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy świadczący m.in. usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, będą mieli obowiązek (...)  »
Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020, strona 10
Dłużnik może kwestionować działania organu egzekucyjnego poprzez wniesienie zarzutu. Jego celem jest podważenie zasadności prowadzenia egzekucji z powodu nieistnienia, wcześniejszego uregulowania, przedawnienia czy rozłożenia na (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności w nowym pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020, strona 14
Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji będą zastąpione przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Nowy JPK_VAT, (...)  »
Ujęcie sprzedaży dla osób prywatnych w nowym JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020, strona 6
Nowy plik JPK_VAT z deklaracją podatnicy VAT będą składać od rozliczenia za październik br. Od 1 października br. zmienią się zasady ujmowania w nowym pliku (...)  »
Modyfikacje związane z białą listą w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020, strona 5
Od stycznia br., w związku z wprowadzeniem w podatku VAT przepisów dotyczących tzw. białej listy oraz mechanizmu podzielonej płatności (MPP), na gruncie podatku dochodowego zaczęły (...)  »
Faktury oznaczone MPP w nowym pliku JPK_VA
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020, strona 6
Obowiązek oznaczania faktur symbolem MPP w nowym pliku JPK_VAT będzie dotyczył wyłącznie podatników dokonujących transakcji objętych obligatoryjnym stosowaniem tego mechanizmu, czyli faktur wystawionych na kwotę (...)  »
Zmiany w zakresie egzekwowania podatków i innych danin publicznoprawnych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020, strona 14
Administracyjne postępowania egzekucyjne będą szybciej wszczynane dzięki elektronizacji procesu przekazywania tytułów wykonawczych. Zmieniły się zasady rozpatrywania skarg i zarzutów, zajmowania rzeczy i praw stanowiących majątek (...)  »
Stawka VAT na nawozy od 1 lipca 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020, strona 6
Nowa matryca stawek obowiązuje od 1 lipca 2020 r. Podatnicy w razie wątpliwości co do wysokości stosowania stawki VAT mogą się zabezpieczyć, występując o wiążącą (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.