Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Nowe prawo
Od 31 lipca 2021 r. zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 17
Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ich katalog zostanie zmieniony z dniem 31 lipca 2021 r. Nowe podmioty będą musiały (...)  »
Obowiązki sprzedających wyroby medyczne
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 18
W maju tego roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zwane potocznie rozporządzeniem MDR. Miało wejść w życie już rok (...)  »
Reforma postępowań dla dłużników, a także KRZ odłożone do 1 grudnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 17
Z dniem 1 lipca 2021 r. miała nastąpić informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także miał być uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zmiany te mają przyczynić (...)  »
Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 14
Z początkiem lipca 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Na ich podstawie pojawił się kolejny typ spółki kapitałowej. Jest to prosta (...)  »
Postępowanie przed KRS od 1 lipca 2021 r. na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 14
Już tylko do końca czerwca 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać papierowe wnioski do KRS. Są one przekazywane w tzw. procedurze tradycyjnej. Poza nią wnioski składane (...)  »
Jaki mandat grozi za wykroczenia skarbowe?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 10
Urzędy skarbowe i celno-skarbowe mogą od 1 maja 2021 r. wystawiać za wykroczenia skarbowe mandaty na kwotę do 14.000 zł. Grzywna powinna być jednak adekwatna (...)  »
Każde biuro rachunkowe instytucją obowiązaną
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 17
Z dniem 15 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy regulującej obowiązki instytucji obowiązanych i funkcjonowanie CRBR. Część zmian na mocy tej nowelizacji wejdzie (...)  »
Beneficjent rzeczywisty w spółkach komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 17
Ustalenie beneficjentów rzeczywistych w spółkach często rodzi sporo wątpliwości. Zwłaszcza, gdy udziały lub akcje w spółce posiada Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego. Z dniem (...)  »
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 19
Termin rozpoczęcia działania Krajowego Rejestru Zadłużonych wciąż nie jest pewny. Niezależnie od tego resort sprawiedliwości już w lutym br. przygotował projekt rozporządzenia określającego sposób zamieszczania (...)  »
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 6
Od 1 maja 2021 r. obowiązuje większość przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmienione przepisy mają na celu (...)  »
Kolejne podmioty już niedługo z obowiązkami wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 17
Aktualnie z powinności wobec CRBR muszą wywiązać się wszystkie spółki handlowe, z wyjątkiem jedynie spółek partnerskich i akcyjnych publicznych. Katalog tych podmiotów zmieni się za (...)  »
Akcyza przy sprowadzeniu auta z innego kraju UE
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 14
Podatkowi akcyzowemu podlega import oraz nabycie samochodu osobowego w jednym z krajów UE, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, natomiast (...)  »
Nadchodzą zmiany w funkcjonowaniu CRBR
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 14
CRBR działa od 13 października 2019 r. Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadzi wiele istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem tego rejestru. Jedną z nich stanowi rozszerzenie (...)  »
Zasady odprowadzania podatku cukrowego w wyjaśnieniach Ministerstwa Zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 18
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzona została opłata od środków spożywczych (tzw. opłata cukrowa lub podatek cukrowy). Jej wprowadzenie ma zachęcić producentów do (...)  »
Papierowe akcje zostały zastąpione przez wpisy w elektronicznych rejestrach
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 17
Z dniem 1 marca 2021 r. nastąpiła dematerializacja akcji. W tym dniu akcje papierowe straciły ważność, a o statusie akcjonariusza przesądza obecnie wpis w cyfrowym (...)  »
Nowe rozporządzenia w sprawie warunków technicznych kas
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 6
Na stronie internetowej RCL udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, a także rozporządzenia w sprawie kryteriów (...)  »
Spółka cywilna jako wykonawca w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 15
Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. nowa ustawa o zamówieniach publicznych zrewolucjonizowała zasady udzielania zamówień. Zmiany nie ominęły również podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie (...)  »
Zmiany w zakresie MPP
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 6
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) polega na rozdzieleniu wynikającej z faktury zapłaty za nabyte towary czy usługi na kwotę netto, która płacona jest na rachunek bankowy (...)  »
Progi unijne w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 18
Od 1 stycznia br. zamawiający udzielający zamówień publicznych muszą stosować się do przepisów nowego Prawa zamówień publicznych. Chociaż nowa ustawa powiela wiele rozwiązań funkcjonujących od (...)  »
Odroczenie przez spółki komandytowe statusu podatnika CIT na 1 maja 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 17
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT o wszystkie spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może postanowić, że uzyska status (...)  »
Regulacje wynikające z ustawy o zawodzie farmaceuty
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 18
Farmaceuci doczekali się oddzielnej ustawy regulującej wykonywanie tego zawodu. Ustawa ta zwiększa uprawnienia farmaceutów, umożliwiając im świadczenie na rzecz pacjentów dodatkowych usług, takich jak m.in. (...)  »
Zmiany w ustalaniu kosztów egzekucji administracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 10
Opłata za czynności egzekucyjne będzie uzależniona od efektów działań podjętych przez urząd skarbowy w celu ściągnięcia dochodzonej należności. Wyniesie maksymalnie 10% ściągniętej kwoty, ale nie (...)  »
Kto podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy od 2021 r.?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 14
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują od 1 stycznia 2021 r. podatników osiągających roczny przychód netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro - (...)  »
Planowanie zamówień przez zamawiających
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 18
Planowanie zamówień publicznych na dany rok przez zamawiających ma na celu przede wszystkim uporządkowanie systemu wydatkowania środków publicznych oraz zachowanie spójności podejmowanych działań. Planowanie przyczynia (...)  »
Obowiązki niektórych spółek jawnych, jeśli nie chcą być podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 17
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników podatku dochodowego od osób prawnych o spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może postanowić, (...)  »
Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 6
W celu zapewnienia podatnikom ochrony i umożliwienia prawidłowego przyporządkowania stawki VAT do towaru lub usługi, w ustawie o VAT znajduje się rozdział pt.: "Wiążąca informacja (...)  »
Najważniejsze zmiany w pdof na 2021 rok
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 5
Nowelizacją wszystkich ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123), poza omówionymi w GP nr 3 zmianami w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego, z (...)  »
Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 5
Nowy rok w podatku dochodowym przyniósł szereg zmian m.in. w zakresie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Zwiększeniu uległy bowiem dwa niezmieniane od wielu lat limity: warunkujący korzystanie (...)  »
"Lex Uber" definitywnie wszedł w życie
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 18
Pośrednictwo przy przewozie osób dokonywane za pomocą aplikacji mobilnych zlecających taki przewóz doczekało się własnych regulacji w styczniu 2020 r. Wprowadziła je tzw. "Lex Uber" (...)  »
Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 8
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje przepis, który zobowiązuje do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło. Informację taką trzeba przekazać na specjalnym (...)  »
Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 6
Od 1 stycznia 2021 r. dostawca towaru lub usługi nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus przez nabywcę. Jednak podatnik musi udowodnić prawo (...)  »
Przygotowywanie projektu budowlanego po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 18
Nadmierna liczba dokumentów, których wymaga się na samym starcie inwestycji, wydłuża proces budowy. Tzw. duża nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie we wrześniu br., (...)  »
Objęcie spółek komandytowych i niektórych jawnych CIT
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 17
Niebawem wejdzie w życie nowelizacja ustaw podatkowych, na mocy której rozszerzony zostanie katalog podatników podatku dochodowego od osób prawnych o spółki komandytowe i niektóre spółki (...)  »
Zmiany zasad magazynowania odpadów
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zasad przechowywania odpadów. Wprowadza je rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla (...)  »
Przywileje konsumenta również dla niektórych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 18
Przepisy dające uprawnienia konsumenckie niektórym przedsiębiorcom miały wejść w życie w czerwcu 2020 r. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, iż ustawodawca postanowił przesunąć ich obowiązywanie. Nowe uprawnienia (...)  »
Opodatkowanie spółek komandytowych w 2021 roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 5
Wśród zmian przewidzianych w podatku dochodowym na rok 2021 bodaj największe kontrowersje wywołuje modyfikacja sposobu opodatkowania spółek komandytowych i ich wspólników. Od 1 stycznia lub (...)  »
Tryb podstawowy udzielania zamówień poniżej progów unijnych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 15
Ustawa Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać z początkiem 2021 r., wprowadza nowe regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, różnicując je na te w odniesieniu do (...)  »
SWZ w nowym Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 18
Zgodnie z zamysłem ustawodawcy wyrażonym w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych specyfikacja warunków zamówienia jest dokumentem zamówienia obejmującym całość wymagań określonych przez zamawiającego. Ustawa, (...)  »
NOWE PRAWO 2020 Od 1 grudnia 2020 r. nowe wykroczenia w Kodeksie pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 1
Z dniem 1 grudnia 2020 r. dotychczasowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika ulegnie rozszerzeniu. W Kodeksie pracy pojawią się dwa nowe wykroczenia, z tym dniem (...)  »
Jak podpisać i wysłać nowy plik JPK_VAT?
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 10
Pierwszy nowy JPK_VAT trzeba złożyć za październik 2020 r. do 25 listopada 2020 r. Można go przesłać za pomocą komercyjnej aplikacji lub narzędzi udostępnionych przez (...)  »
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 15
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo wyczekiwana nowa ustawa regulująca zasady udzielania zamówień publicznych. Przynosi ona zmiany w zakresie środków ochrony (...)  »
Zamówienia bagatelne, klasyczne i w procedurze uproszczonej w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 18
Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo oczekiwana nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przynosi ona szereg zmian, które mają usprawnić proces udzielania zamówień. (...)  »
Zmiany w prowadzeniu egzekucji z rachunków bankowych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 10
Dłużnikom podatkowym trudniej będzie unikać egzekucji administracyjnej poprzez zakładanie kolejnych rachunków bankowych. Doprecyzowane zostały zasady potrącania kwot z rachunków walutowych i wprowadzono zapis o zwolnieniu (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe dla branży turystycznej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 8
W dniu 15 października br. weszły w życie przepisy kolejnej nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19, zwanej tarczą 5.0, na podstawie której przedsiębiorcy prowadzący działalność w (...)  »
Zadania i uprawnienia PIP przy delegowaniu pracowników
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 19
Znowelizowana ustawa o delegowaniu pracowników rozszerzyła katalog zadań i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Nowością jest przyjmowanie od zagranicznej firmy umotywowanego powiadomienia o przedłużeniu delegowania do (...)  »
Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników a zaświadczenie A1 z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 19
Znowelizowane przepisy o delegowaniu pracowników pozwalają wysłać pracownika do innego państwa członkowskiego na maksymalny okres 12 miesięcy z możliwością jego przedłużenia o 6 miesięcy. Jednakże (...)  »
Zmiany w Prawie budowlanym od 19 września br.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 18
Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie z dniem 19 września br., ma znacząco uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Zakres zmian jest bardzo szeroki. Do (...)  »
Zawieranie umów o zamówienia publiczne na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 14
Z początkiem nowego roku wejdzie w życie zupełnie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych, która zastąpi wielokrotnie nowelizowany, obecnie jeszcze obwiązujący akt. Spore zmiany obejmą (...)  »
ZUS może odstąpić od żądania zwrotu świadczenia postojowego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 3
Ustawodawca, wprowadzając do obiegu prawnego świadczenie postojowe, zastrzegł jednocześnie, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi (...)  »
Pomoc z ZUS dla branży turystycznej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 1
Z dniem 15 października br. wejdą w życie przepisy tarczy 5.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639), na podstawie których przedsiębiorcy określonych branż będą (...)  »
Obowiązki pracodawcy delegującego pracowników
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 19
Nowością jest, że pracodawca delegujący pracowników do czasowego wykonania pracy na terenie Polski jest zobowiązany powiadomić Państwową Inspekcję Pracy o każdej zmianie informacji zawartych w (...)  »
Od 2021 r. opłaty dla wprowadzających słodkie napoje i alkohol do 300 ml
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 18
p style="text-align: justify;"> Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadza od 1 stycznia 2021 r. m.in. opłatę cukrową oraz (...)  »
Delegowanie pracowników przez agencje pracy tymczasowej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, strona 15
Pracodawca użytkownik kierujący pracownika do pracy do innego państwa członkowskiego ma obowiązek poinformować o tym agencję pracy tymczasowej co najmniej na 15 dni przed jego (...)  »
NOWE PRAWO 2020 Zmiany w Prawie budowlanym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, strona 1
W dniu 19 września br. wejdą w życie długo zapowiadane zmiany w Prawie budowlanym. Ich głównym celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, który obecnie (...)  »
Szersza ochrona drobnych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, strona 19
Zgodnie z pierwotnym planem prawodawcy już w połowie bieżącego roku osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą miały otrzymać szerszą ochronę przy zawieraniu umów niezwiązanych bezpośrednio (...)  »
Kasy on-line w działalności gastronomicznej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, strona 6
Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy świadczący m.in. usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, będą mieli obowiązek (...)  »
Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020, strona 10
Dłużnik może kwestionować działania organu egzekucyjnego poprzez wniesienie zarzutu. Jego celem jest podważenie zasadności prowadzenia egzekucji z powodu nieistnienia, wcześniejszego uregulowania, przedawnienia czy rozłożenia na (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności w nowym pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020, strona 14
Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji będą zastąpione przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Nowy JPK_VAT, (...)  »
Ujęcie sprzedaży dla osób prywatnych w nowym JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020, strona 6
Nowy plik JPK_VAT z deklaracją podatnicy VAT będą składać od rozliczenia za październik br. Od 1 października br. zmienią się zasady ujmowania w nowym pliku (...)  »
Modyfikacje związane z białą listą w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020, strona 5
Od stycznia br., w związku z wprowadzeniem w podatku VAT przepisów dotyczących tzw. białej listy oraz mechanizmu podzielonej płatności (MPP), na gruncie podatku dochodowego zaczęły (...)  »
Faktury oznaczone MPP w nowym pliku JPK_VA
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020, strona 6
Obowiązek oznaczania faktur symbolem MPP w nowym pliku JPK_VAT będzie dotyczył wyłącznie podatników dokonujących transakcji objętych obligatoryjnym stosowaniem tego mechanizmu, czyli faktur wystawionych na kwotę (...)  »
Zmiany w zakresie egzekwowania podatków i innych danin publicznoprawnych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020, strona 14
Administracyjne postępowania egzekucyjne będą szybciej wszczynane dzięki elektronizacji procesu przekazywania tytułów wykonawczych. Zmieniły się zasady rozpatrywania skarg i zarzutów, zajmowania rzeczy i praw stanowiących majątek (...)  »
Stawka VAT na nawozy od 1 lipca 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020, strona 6
Nowa matryca stawek obowiązuje od 1 lipca 2020 r. Podatnicy w razie wątpliwości co do wysokości stosowania stawki VAT mogą się zabezpieczyć, występując o wiążącą (...)  »
Zmiany w egzekucji zaległości podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020, strona 1
Uproszczenie procedur to podstawowy cel zmian w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym wchodzących w życie 30 lipca 2020 r. Efekt ten ma być osiągnięty m.in. poprzez elektronizację (...)  »
Odpowiedzialność za długi podatkowe małżonka
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020, strona 10
Osoba pozostająca w związku małżeńskim, a mająca zaległości podatkowe ryzykuje, że urząd skarbowy zajmie nie tylko jej majątek osobisty, ale także zgromadzony wspólnie z małżonkiem. (...)  »
Procedura uproszczona rozliczana w deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020, strona 6
Podatnicy stosujący uproszczenia do importowanych towarów nie wpłacają należnego VAT na rachunek organu celnego, ale mają możliwość rozliczania podatku poprzez deklarację podatkową. Regulacje w tym (...)  »
(Ponowne) raportowanie transgranicznych schematów podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020, strona 10
Promotorzy, korzystający i wspomagający zyskali więcej czasu na zgłaszanie schematów podatkowych transgranicznych. Tarcza 4.0 nie przewiduje co prawda zawieszenia terminów związanych z ich raportowaniem, ale (...)  »
NOWE PRAWO 2020 Informacje VAT-UE w procedurze call-off stock
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020, strona 1
Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, który implementuje przepis art. 262 ust. 2 dyrektywy 2018/1910 , podatnicy VAT, zarejestrowani jako (...)  »
Umowa o współdziałanie z fiskusem
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020, strona 10
Duże firmy mogą od 1 lipca 2020 r. występować do Szefa KAS o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych. Jej podpisanie zależy (...)  »
Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020, strona 6
Od 1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) lub (...)  »
Jak uniknąć odpowiedzialności za VAT kontrahenta?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020, strona 10
Zapłata za transakcję na konto nieznajdujące się w Wykazie podatników VAT wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w VAT. Taka jest (...)  »
Kasy wirtualne dla niektórych podatników
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020, strona 6
Minister Finansów określił grupy podatników oraz rodzaje czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Regulacja ta ma charakter fakultatywny. (...)  »
Rewolucja w zgłaszaniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 17
Obszerna nowelizacja prawa upadłościowego dotyczy również wierzycieli. Istotnie zmienia się procedura zgłaszania wierzytelności. W przypadku upadłości ogłoszonych na skutek wniosku złożonego 24 marca 2020 r. (...)  »
Uproszczenia w Prawie budowlanym
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, strona 15
Proces budowlany jest wciąż procesem skomplikowanym, wymagającym znajomości przepisów prawa, a niekiedy utrwalonego w danej materii orzecznictwa. Mimo że wciąż mówi się o potrzebie zupełnie (...)  »
Zmiany w VAT od 1 lipca 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 14
Od 1 kwietnia 2020 r. miały wejść w życie kolejne ważne zmiany do ustawy o VAT. Z tym dniem miały zacząć bowiem obowiązywać nowe zasady (...)  »
Sklepy internetowe muszą zmienić swoje regulaminy, aby traktować przedsiębiorców jak konsumentów
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020, strona 18
Od 1 czerwca br. przedsiębiorcy, wpisani do CEIDG będą mogli korzystać z ochrony obecnie zarezerwowanej tylko dla konsumentów. Przedsiębiorca będzie traktowany w określonych sytuacjach jak (...)  »
Łatwiej uzyskać licencję na przewóz taksówkami
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, strona 18
Od 1 stycznia br. w wyniku nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (wprowadzonej przez tzw. LEX Uber), której głównym celem było uregulowanie rynku usług w zakresie (...)  »
Zmiana stawek VAT na niektóre towary
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 09.03.2020, strona 6
Od 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać nowy system identyfikowania towarów i usług według unijnej Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz według PKWiU 2015 (...)  »
Zmiany w uproszczeniach przy rozliczaniu importu towarów w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020, strona 6
Podatnicy stosujący uproszczenia do sprowadzanych towarów nie wpłacają należnego VAT na rachunek bankowy organu celnego, ale mają możliwość rozliczania VAT należnego poprzez deklarację VAT. Regulacje (...)  »
NOWE PRAWO 2020 Od 1 marca 2020 r. zmiany w przekształceniach spółek
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020, strona 1
Z dniem 1 marca 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące procedurę przekształcania spółek. Zostanie ona w większości przypadków uproszczona i przyspieszona. Stanie się (...)  »
Nowy obowiązek sprawozdawczy dla kin
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 18
Od 11 stycznia 2020 r. na podmioty prowadzące kina nałożone zostały nowe obowiązki sprawozdawcze. Muszą one na bieżąco informować o liczbie widzów i wysokości przychodów. (...)  »
NOWE PRAWO 2020 Zmiany w zakresie ewidencji i sprawozdań do BDO
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 1
W dniu 31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (...)  »
Zmiany w zasadach prowadzenia działalności przez rzemieślników
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 18
Od 1 stycznia br. rzemieślnicy mogą prowadzić działalność w innych formach prawnych niż tylko jako jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy spółek cywilnych. To zmiany od lat (...)  »
LEX UBER, czyli pośrednictwo przy przewozie osób
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020, strona 18
Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie wielokrotnie już zapowiadana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Jej celem jest uporządkowanie rynku przewozu osób, który uległ (...)  »
Wystawianie faktur na podstawie paragonu od 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020, strona 6
Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Wystawienie takiej faktury uzależnione zostało od zamieszczenia (...)  »
Kalendarium zmian w prawie spółek w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, strona 14
Przepisy regulujące funkcjonowanie spółek podlegają ciągłym modyfikacjom. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują zmiany dotyczące obowiązku prowadzenia własnej strony internetowej przez wszystkie spółki akcyjne i (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.