Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 84 (1750) z dn. 19.10.2020  »   Przepisy o uldze na złe długi w VAT ...

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Aleksandra Węgielska

Przepisy o uldze na złe długi w VAT niezgodne z unijnymi

Przepisy dyrektywy w sprawie VAT nie zezwalają państwom UE na wyłączenie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi tylko dlatego, że dłużnik w chwili wykonania świadczenia lub w chwili dokonania korekty jest już w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji. Tak wynika z opinii Rzecznika Generalnego TS UE z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie C-335/19.

Jest to na razie opinia Rzecznika TS, jednak w większości przypadków sędziowie TS UE wydają orzeczenia zgodnie z jego opiniami. Sprawa dotyczyła polskiego podatnika VAT, który zajmuje się świadczeniem odpłatnych usług doradztwa podatkowego. Podatnik wystawił na rzecz innego podatnika fakturę z tytułu świadczonych usług. W dacie wykonania usług klient był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz nie był ani w trakcie postępowania upadłościowego, ani w trakcie likwidacji. Z uwagi na to, że minęło 150 dni od terminu płatności faktury, podatnik chciał skorzystać z ulgi na złe długi. Od dnia wystawienia faktury nie minęło więcej niż 2 lata. Podatnik w związku z tym złożył wniosek o interpretację. W dacie złożenia wniosku dłużnik był nadal zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, ale w międzyczasie znalazł się w likwidacji. Podatnik zmierzał do ustalenia, czy może skorzystać z ulgi na złe długi. Organ interpretacyjny uznał, że nie. Uzasadniał to tym, że zgodnie z art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT okoliczność, że dłużnik jest w trakcie likwidacji, sprzeciwia się korekcie podstawy opodatkowania oraz VAT należnego. Podatnik złożył skargę do WSA, który ją oddalił. W związku z tym podatnik złożył skargę kasacyjną do NSA, który zawiesił postępowanie i przedstawił TS UE w trybie prejudycjalnym pytanie, czy przepisy dyrektywy VAT zezwalają na wprowadzenie w prawie krajowym ograniczenia możliwości korekty VAT należnego w razie częściowego lub zupełnego niewywiązania się z płatności ze względu na określony status podatkowy dłużnika i wierzyciela.

Jak wyjaśnił Rzecznik, w omawianej sprawie polski ustawodawca uzależnił korektę podstawy opodatkowania u podatnika wykonującego świadczenie od tego, czy odbiorca zarówno w momencie wykonania świadczenia, jak również na dzień poprzedzający dzień dokonania korekty wciąż pozostaje zarejestrowanym podatnikiem VAT, który nie znajduje się ani w postępowaniu upadłościowym, ani w likwidacji. Zdaniem Rzecznika w sposób oczywisty nie stanowi to jedynie formalnego, ogólnego warunku dokonania korekty przez podatnika wykonującego świadczenie. Po pierwsze, nie ma on żadnego wpływu na spełnienie tej przesłanki i już z tego powodu nie można tego uznać za zwykłą formalność. Po drugie, wymóg ten sam w sobie wyklucza dokonanie korekty, jeżeli dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstwa, które wprawdzie nadal istnieje, lecz znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym. Dyrektywa VAT zakłada jednak, że takie dostawy lub świadczenie usług prowadzą do powstania obowiązku podatkowego. W związku z tym podstawową zasadą wynikającą z art. 90 dyrektywy VAT jest możliwość dokonania korekty, gdy świadczenie wzajemne nie zostało zapłacone w całości lub w części. Wyłączenie tej możliwości w odniesieniu do takich dostaw i usług nie jest zatem zwykłym warunkiem formalnym, lecz materialnym odstępstwem. Dla swojej dopuszczalności takie materialne odstępstwo musiałoby w przypadku niewywiązania się z płatności ceny odnosić się zatem do niepewności, czy brak świadczenia wzajemnego ma charakter ostateczny, czy też wyłącznie tymczasowy. Tak jednak nie jest w omawianym przypadku.

Fakt, że odbiorca świadczenia znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego jest raczej okolicznością, która może potwierdzać, że niewywiązanie się z płatności ma charakter ostateczny. To samo dotyczy faktu, że odbiorca świadczenia znajduje się w likwidacji. Ograniczenie dopuszczalności dokonania korekty podstawy opodatkowania w przypadkach, gdy jest niemal pewne, że brak zapłaty uzgodnionego świadczenia wzajemnego ma charakter ostateczny, nie jest zatem ani możliwe, ani proporcjonalne.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Oznaczenia GTU

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Oznaczenie GTU_O3

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Zmiana środowiska przesyłania plików JPK

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Błędny NIP nabywcy na paragonie

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Zmiany w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Wyjaśnienie Polskiego Funduszu Rozwoju
Czas na porozumienia w sprawie instytucji PPK

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

PPK a zleceniobiorcy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Korekta faktury

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Szersze grono osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadów i darowizn

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020

Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Publikacja nowej broszury JPK dla ksiąg rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Podpisywanie informacji o cenach transferowych TPR-P

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Planowane zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Dokumentowanie sprzedaży

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

ZUS planuje rozliczać składki za płatników

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Limity dotyczące małych podatników przy rozliczaniu VAT w 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Od 20 września br. możliwy zwrot składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Zbliża się przesunięty termin dla płatników pdof

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Umowa o pracę

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Estoński CIT już w Sejmie

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Weszły w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Pracowniczy ryczałt samochodowy obejmuje paliwo
- wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Nowe druki w ZUS i nowe możliwości w zakresie druku A1

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
PRZYDATNE LINKI


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.