Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 85 (1751) z dn. 22.10.2020  »  Odliczanie darowizny przekazanej za pośrednictwem pracodawcy

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Agata Cieśla

Odliczanie darowizny przekazanej za pośrednictwem pracodawcy

Jeżeli pracodawcy pośredniczą w przekazywaniu fundacjom środków finansowych pochodzących od pracowników, to takie działanie nie pozbawia pracownika prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny. Pracownik chcąc skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia w celach dowodowych powinien gromadzić m.in. paski płacowe, z których jednoznacznie będzie wynikać kwota przekazanej darowizny oraz dysponować kopią przelewu, który sporządza pracodawca dla obdarowanego. Tak rozstrzygnął Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.100.2019.1.AG.

Podatnik jest pracownikiem spółki, która współpracuje z fundacją posiadającą status organizacji pożytku publicznego i prowadzącą działalność w sferze zadań publicznych. Współpraca spółki z fundacją dotyczy projektu, którego celem jest pomoc pracownikom spółki i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i wymagającym w związku z tym pomocy finansowej (np. samotnym matkom z małoletnimi dziećmi, które zapadły na chorobę nowotworową). W ramach tej współpracy wdrożono w spółce możliwość przekazywania przez pracowników, za pośrednictwem pracodawcy, części wynagrodzenia jako darowizny na rzecz fundacji na realizowane przez nią cele. Aby to było możliwe, pracownicy chcący wesprzeć opisany projekt zawierają z pracodawcą umowę o potrąceniu części wynagrodzenia tytułem darowizny na rzecz fundacji jednorazowo lub regularnie (umowa na comiesięczne potrącenia). Z treści umowy będą wynikać przede wszystkim następujące informacje: dane darczyńcy, czyli pracownika i obdarowanego, czyli fundacji, kwota darowizny (w przypadku umowy na comiesięczne potrącenia - kwota comiesięcznej darowizny) oraz cel, na który zostanie ona przekazana. Przekazanie pieniędzy przez pracodawcę będzie następować drogą przelewu bankowego na rachunek fundacji, a dowód przelewu będzie dostępny w spółce. Z wewnętrznej ewidencji prowadzonej przez spółkę będzie wynikać, od których pracowników darowizny i w jakich kwotach złożyły się na kwotę przelewu.

W zaprezentowanym stanie faktycznym pracownik spółki miał wątpliwości, czy przekazaną przez siebie darowiznę będzie mógł odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o pdof. O rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpił do organu podatkowego.

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji stwierdził, że dokonanie darowizny z konta należącego do pracodawcy, który pośredniczy w przekazywaniu obdarowanym środków finansowych, nie pozbawia pracownika prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny. Podkreślił przy tym, że decydujące znaczenie dla możliwości odliczenia od dochodu darowizny, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o pdof, ma określony sposób jej udokumentowania, który ustawodawca wskazał w art. 26 ust. 7 ustawy o pdof. Właściwym dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny pieniężnej uprawniającym do skorzystania z ulgi jest bowiem w oparciu o ten ostatni przepis dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.

Jednocześnie Dyrektor KIS wyjaśnił, że pojęcie "dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy" jest pojęciem szerokim. Stąd wszelkie dowody wpłat na rachunek obdarowanego, z których, oprócz numeru tego rachunku, jednoznacznie wynika nazwisko rzeczywistego darczyńcy, kwota darowizny, jak również na jaki cel ją przekazano, będą stanowiły dla darczyńcy dowód, o którym mowa w analizowanych uregulowaniach.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Oznaczenia GTU

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Oznaczenie GTU_O3

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Zmiany w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Błędny NIP nabywcy na paragonie

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

PPK a zleceniobiorcy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Korekta faktury

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Szersze grono osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadów i darowizn

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020

Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Publikacja nowej broszury JPK dla ksiąg rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Planowane zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

ZUS planuje rozliczać składki za płatników

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Limity dotyczące małych podatników przy rozliczaniu VAT w 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Od 20 września br. możliwy zwrot składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Zbliża się przesunięty termin dla płatników pdof

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Estoński CIT już w Sejmie

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Weszły w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Nowe obostrzenia związane z COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020

Pracowniczy ryczałt samochodowy obejmuje paliwo
- wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Nowe druki w ZUS i nowe możliwości w zakresie druku A1

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Obowiązek podatkowy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

ZUS umorzył już część składek

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

MF odpowiada w kwestii inwentaryzacji w formie weryfikacji zamiast drogą spisu z natury

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Ministerstwo Finansów wyjaśniło zapisy ustawy o AML

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
PRZYDATNE LINKI


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.