Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 25 stycznia 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2022 r., godz. 13:10 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.816 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2022 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2021 r. Uwaga: Przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus do 31 stycznia br. dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) Pobór zaliczek na PIT w 2022 r. - objaśnienia podatkowe (zobacz więcej)
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 27.01.2022 r.
 • POLSKI ŁAD - ważne zmiany dla firm (wybrane zagadnienia)
poniedziałek - 31.01.2022 r.
 • Nowe przepisy w zakresie zasiłków od 2022 roku
 • Kasy rejestrujące w 2022 roku
czwartek - 03.02.2022 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2022 r.)
poniedziałek - 07.02.2022 r.
 • Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
25.01.2022 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2021 r. - Prezes KRUS
26.01.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia, dysponenci środków budżetu (...)
28.01.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2021 r. - dysponenci części (...)
Strona tytułowa
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Czas na płatnicze PIT-y
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 1
Styczeń jest okresem, na który przypada do zrealizowania wiele obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W bieżącym roku doszło do nich "przestawienie się" na (...)  »
Termin zgłoszenia przedsiębiorcy do małego ZUS w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 1
Jeżeli roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2021 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł i przedsiębiorca spełnia pozostałe warunki określone w art. 18c (...)  »
Limit umożliwiający obniżenie w 2022 r. wpłaty pracownika do PPK
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 1
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podstawowa wpłata do PPK finansowana przez osobę zatrudnioną wynosi 2% jej wynagrodzenia. Jednakże w przypadku, gdy wynagrodzenie (...)  »
Nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 1
W Dzienniku Ustaw z dnia 7 stycznia 2022 r. pod pozycją 28 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych (...)  »
Nie obniża się składki zdrowotnej u członka zarządu  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 1
Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu), które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, podlegają obowiązkowemu (...)  »
Rezygnacja z ZFŚS i świadczenia urlopowego u małego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 1
Działalność socjalna prowadzona przez pracodawcę polega zazwyczaj na tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacaniu świadczenia urlopowego. Pracodawca pozabudżetowy może jednak zrezygnować z działalności socjalnej, (...)  »
Czas pomyśleć o wyborze formy opodatkowania na 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 1
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mają obowiązek dokonania wyboru na dany rok podatkowy formy opodatkowania firmowych przychodów. Przy podejmowaniu tej decyzji na 2022 r. powinni uwzględnić (...)  »
Z nowym rokiem możliwa zmiana metody rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 1
Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą rozliczać różnice kursowe dla celów podatku dochodowego zgodnie z metodą: tzw. podatkową, określoną w art. 24c ustawy o pdof i (...)  »
Współczynnik urlopowy w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022, strona 1
Ekwiwalent za urlop przysługuje pracownikom w przypadku niewykorzystania przez nich należnego urlopu w naturze, w całości lub w części, z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku (...)  »
Grudniowa zaliczka w pdof i pdop
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 1
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy z tytułu prowadzonej działalności regulują podatek dochodowy, korzystając z zasad ogólnych, czyli ze skali podatkowej bądź 19% podatku liniowego, mają (...)  »
Kurs do wyceny w bilansie na dzień 31 grudnia 2021 r. i ustalenie obowiązku badania sprawozdania za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 1
Jednostki, które mają rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym, w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. muszą wycenić wyrażone w walutach obcych (...)  »
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 1
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Zobowiązuje ich (...)  »
Wyższa kwota zmniejszająca podatek i PIT-2
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2022 r. dotychczasowa wysokość 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, stosowanej przez zakłady pracy przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na pdof od pracowniczych należności, (...)  »
W 2022 r. księgi i ewidencje jeszcze w formie papierowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 1
Podatnicy pdof księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą zobowiązani od 2023 r. prowadzić przy (...)  »
ZUS IWA za 2021 r. trzeba przekazać do 31 stycznia br.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 1
Jeśli w każdym miesiącu poprzedniego roku płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego określoną liczbę osób, ma obowiązek sporządzenia i przekazania do ZUS informacji o danych do (...)  »
Kwota wolna, skala podatkowa i koszty w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2022 r. w ustawie o pdof zaczęła obowiązywać tzw. kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 zł, co jest wynikiem podniesienia (...)  »
Zgłoszenie do ZUS członków zarządu  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 1
Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu), które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, podlegają obowiązkowemu (...)  »
Czy składać zawiadomienia o zmianie w 2022 r. ewidencji księgowej?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 1
Z nowym rokiem u osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich może się zmienić rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej. Jeśli (...)  »
Priorytety KFS na 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 1
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) tworzony jest ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest wspieranie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Powiatowe urzędy pracy poinformowały na swoich (...)  »
Przyspieszona wypłata pensji za grudzień 2021 r. - stanowisko GIP
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021, strona 1
W wielu zakładach pracy wynagrodzenie za dany miesiąc płatne jest do 10. dnia następnego miesiąca. Na wyznaczenie takiego terminu wypłaty pozwala art. 85 § 2 (...)  »
Zmiany dotyczące opodatkowania VAT opłaty przekształceniowej  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 1
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)  »
PESEL jako login do systemu informatycznego według UODO
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 1
UODO w newsletterze dla Inspektorów ochrony danych (nr 11/2021) przedstawił swoje stanowisko odnośnie wykorzystywania numeru PESEL jako loginu do systemów informatycznych. PESEL jest jedenastocyfrowym symbolem (...)  »
Nowe zwolnienie odsetkowe w pdof  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 1
Opodatkowanie pdof odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń, które są zwolnione z tego podatku, od lat budziło wiele emocji i odbierane było przez osoby zainteresowane (...)  »
Aktywa i pasywa inwentaryzowane na dzień 31 grudnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 1
Mimo że inwentaryzacji aktywów i pasywów, zasadniczo, dokonuje się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, inwentaryzację niektórych z nich można rozpocząć 3 miesiące przed końcem (...)  »
Łączenie funkcji inspektora ochrony danych z obsługą zgłoszeń sygnalistów
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie www.uodo.gov.pl rozpatrzył kwestię dotyczącą tego, czy osoba pełniąca w danej jednostce funkcję inspektora ochrony danych mogłaby przyjmować ewentualne (...)  »
Przekazanie pracownikom harmonogramów na nowy rok
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 1
Wykonywanie pracy w danym zakładzie odbywa się w ramach okresu rozliczeniowego i zgodnie z rozkładami czasu pracy obowiązującymi w tym okresie. Zewnętrznym przejawem takiego rozkładu (...)  »
PIT-2 nie dla pracownika z najmem prywatnym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 1
Pracodawca jako płatnik pdof, obliczając zaliczki na podatek od pracowniczych należności, uprawniony jest do zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie w przypadku, gdy posiada złożone (...)  »
ZPChr-y muszą wydatkować część środków zgromadzonych na ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 1
Podmioty prowadzące zakłady pracy chronionej i pracodawcy, którzy status ten utracili, ale nadal prowadzą zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, muszą pamiętać o tym, że do (...)  »
Roczna korekta odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 1
Tworzenie w firmie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wiąże się z kilkoma obowiązkami. Pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania w określonych terminach odpisu na Fundusz, do wydatkowania (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej na nowych zasadach  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 1
Od 1 stycznia 2022 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne w zasadzie nie ulegnie zmianie (z jednym wyjątkiem dotyczącym przedsiębiorców opłacających podatek liniowy). Za (...)  »
Podatkowe konsekwencje naruszenia obrotu bezgotówkowego  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 1
Obecnie przepis art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokonywania lub przyjmowania firmowych płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy (...)  »
Kiedy tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 1
Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wynika to z art. 39 ust. 2 ustawy (...)  »
Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych w 2022 r.  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021, strona 1
Polski Ład (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) wyłącza z kosztów podatkowych z dniem 1 stycznia 2022 r. odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości nieruchomości (...)  »
Ruszył Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021, strona 1
W dniu 1 grudnia 2021 r. uruchomiony został Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Jest on jawny i bezpłatny. Do informacji można dotrzeć poprzez stronę krz.ms.gov.pl oraz (...)  »
Cykliczny przegląd danych osobowych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021, strona 1
Pracodawca, prowadząc działalność socjalną w ramach ZFŚS, gromadzi w związku z funkcjonowaniem tego Funduszu wiele danych osobowych. Ma to związek m.in. z przyznawaniem ulgowych usług (...)  »
Zmiana terminu do rozliczeń z ZUS  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021, strona 1
Obecnie dokumenty rozliczeniowe płatnik składek przekazuje do ZUS za dany miesiąc kalendarzowy w terminie nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca - gdy opłaca (...)  »
Modyfikacja ulgi mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021, strona 1
Gdy do zbycia nieruchomości prywatnej dochodzi przed upływem ustawowo określonych 5 lat od jej nabycia, to w okolicznościach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od (...)  »
Spis z natury zlecony firmie zewnętrznej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021, strona 1
Kierownik jednostki może zlecić inwentaryzację drogą spisu z natury podmiotowi zewnętrznemu, w tym biuru rachunkowemu. Taką możliwość potwierdza Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie: "Czy (...)  »
Sposób na odliczenie grudniowej składki zdrowotnej  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 1
Obowiązujący do końca 2021 r. sposób dokonywania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odliczeń od podatku dochodowego z tytułu składek zdrowotnych jest jednakowy dla wszystkich (...)  »
Możliwość odliczenia VAT z 2017 r. poprzez korektę deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 1
Koniec roku dla podatników to nie tylko czas podsumowań, ale także okres weryfikacji poprawności swoich rozliczeń z fiskusem, m.in. w zakresie VAT. Zdarza się, że (...)  »
Pandemia wydłużyła terminy przedawnienia podatków
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 1
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wielu podatników odlicza więc dni do (...)  »
Najczęstsze błędy popełniane podczas inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 1
W czasie prac inwentaryzacyjnych należy pamiętać o tym, czemu służy inwentaryzacja - jej celem jest ustalenie bądź potwierdzenie, a także urealnienie rzeczywistego stanu aktywów i (...)  »
MF o obowiązkach stowarzyszeń wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 1
Z dniem 31 października 2021 r. rozszerzony został katalog podmiotów, które muszą wywiązywać się z obowiązków wobec CRBR. Wśród nich są m.in. stowarzyszenia podlegające wpisowi (...)  »
Składka zdrowotna członków zarządu od 1 stycznia 2022 r.  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021, strona 1
Od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie członków zarządu pełniących swą funkcję na podstawie powołania będzie pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To efekt zmian wprowadzonych (...)  »
Szanowni Czytelnicy!
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 1
Redagując Gazetę Podatkową mamy na celu, aby była ona najlepszym źródłem informacji dla przedsiębiorców, księgowych i kadrowych. W mijającym roku zaszło wiele zmian w przepisach (...)  »
Medycy i weterynarze z ograniczeniami w korzystaniu z karty podatkowej  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 1
W 2021 r. m.in. osoby świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia oraz weterynaryjne zyskały możliwość wykonywania ich w ramach wolnego zawodu również w sytuacji, gdy (...)  »
Urząd skarbowy właściwy po przekształceniu spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 1
Przychód (obrót) spółki cywilnej nie jest brany pod uwagę jako kryterium przejścia do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego spółki handlowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki cywilnej. Potwierdziło (...)  »
Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej przedsiębiorców  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 1
Od 1 stycznia 2022 r., po wejściu w życie Polskiego Ładu, zmieni się sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Osoby (...)  »
Łatwiejsze podpisywanie sprawozdań i inne zmiany w przepisach o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021, strona 1
W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Oczekuje (...)  »
Od 1 stycznia 2022 r. nowe reguły dotyczące składania CIT-15J  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 1
Informację CIT-15J składają spółki jawne z mieszanym składem, które chcą uniknąć uzyskania statusu podatnika CIT. Jest to informacja o podatnikach CIT i podatnikach PIT posiadających, (...)  »
Miejsce wykonywania pracy nie może być powodem dyskryminacji
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 1
Równe traktowanie w zatrudnieniu to jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Jest ona uregulowana w kilku przepisach Kodeksu pracy, w tym w art. 18 3c (...)  »
Podpisanie umowy z audytorem, gdy zarząd jest wieloosobowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 1
Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że (...)  »
Obowiązki sprawozdawcze przy przekształceniu spółek  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 1
Do ustaw o podatku dochodowym na mocy ustawy nowelizującej zwanej Polskim Ładem mają zostać od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone przepisy dotyczące przekształcenia spółek. Ustawa (...)  »
Zasady powierzania pracownikom pracy w handlu w niedziele i święta
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 1
Główny Inspektor Pracy w stanowisku udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 29 października 2021 r., nr GIP-GBI.0701.118.2021.2, przypomniał, że na mocy art. 15i specustawy w sprawie (...)  »
Zakaz prowadzenia działalności a prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 1
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przed ogłoszeniem zakazu handlu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 13 października 2021 (...)  »
Pracownicza kwota zmniejszająca podatek w 2022 r.  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 1
Pracodawca, obliczając zaliczki na pdof od pracowniczych należności, uprawniony jest do zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie w przypadku, gdy posiada złożone w ustawowym terminie (...)  »
Opodatkowanie VAT usługi przyłącza kanalizacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 1
Usługa budowy przyłącza kanalizacyjnego mieści się w grupowaniu PKWiU 37 i jest usługą związaną z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W konsekwencji jest ona opodatkowana 8% (...)  »
Naliczanie składek na FP i FS w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 1
Aby powstał obowiązek naliczenia składek na FP i FS, istotna jest wysokość podstawy wymiaru, od której są naliczane za daną osobę składki emerytalno-rentowe. Są one (...)  »
Od 2023 r. księgi podatkowe tylko w formie elektronicznej, przesyłane do urzędu skarbowego  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 1
W dniu 29 października 2021 r. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 1
Od 1 stycznia 2022 r. prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść 5.922 zł. Taką kwotę tego wynagrodzenia podano w art. 24 (...)  »
Rozpoczęcie usług najmu a zwolnienie podmiotowe z VAT
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021, strona 1
Osoba fizyczna może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT niezależnie od tego, czy będzie świadczyła usługi najmu jako osoba prywatna w ramach najmu prywatnego nieruchomości, (...)  »
Polski Ład już przypieczętowany  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 1
Na posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r. Sejm zajmował się uchwałą Senatu wnoszącą poprawki do tzw. Polskiego Ładu, będącego nowelizacją szeregu ustaw, w tym (...)  »
Urlop bezpłatny a zasady liczenia 3-miesięcznego okresu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 1
Polski Fundusz Rozwoju w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mojeppk.pl wskazał, że jeżeli w miesiącu, w którym zawierana jest umowa o prowadzenie PPK, pracownik przebywał (...)  »
VAT od kary za brak biletu parkomatowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 08.11.2021, strona 1
Kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego nie podlega opodatkowaniu VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 26 października (...)  »
Ciąg cyfr w PIT-11 zamiast numeru PESEL obcokrajowca
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 1
Pracodawcy, którzy zatrudniają obcokrajowców, powinni w PIT-11 podać jego identyfikator podatkowy (numer PESEL). Nie została jednak zablokowana możliwość wpisania ciągu tych samych cyfr "1111111111" lub (...)  »
Coraz mniej czasu na publikację raportu o strategii podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 1
Największe podmioty muszą sporządzać i zamieszczać na swojej stronie internetowej informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Przepisy wprowadzające ten obowiązek weszły w życie (...)  »
Zmiany w zakresie terminu dokonywania zwrotu VAT
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021, strona 1
W dniu 1 października 2021 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania GP do (...)  »
Uprawnienia płatnika składek do wypłaty zasiłków w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 1
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego, a także zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego mogą wypłacać płatnicy składek swoim ubezpieczonym wyłącznie wówczas, (...)  »
Uregulowanie obowiązków i kar dla beneficjentów rzeczywistych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 1
Z końcem października 2021 r. wprowadzono ważne zmiany w funkcjonowaniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr został uruchomiony 13 października 2019 r. Powinności wobec CRBR (...)  »
Kontrola obiektów budowlanych w związku z sezonem grzewczym
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 1
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej www.gunb.gov.pl przypomina o konieczności dostosowania obiektów budowlanych do (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.