Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 września 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 93.501 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 23.09.2021 r.
 • Jak wypełniać dokumenty rozliczeniowe do ZUS?
poniedziałek - 27.09.2021 r.
 • Rozliczenia w podatku dochodowym w związku z podróżami firmowymi
czwartek - 30.09.2021 r.
 • Zmiany w VAT od 1 października 2021 r.
 • Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców
poniedziałek - 04.10.2021 r.
 • Umowy cywilnoprawne w aspekcie ubezpieczeń w ZUS
20.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2021 r. - dysponenci części budżetowych
21.09.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za sierpień 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
27.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2021 r. - Prezes KRUS
Strona tytułowa
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
VAT przy świadczeniu na rzecz pracowników
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 1
W sytuacji gdy pracodawca będzie dokonywał na rzecz pracowników odsprzedaży świadczeń po cenach niższych niż ceny rynkowe, to znajdzie zastosowanie art. 32 ust. 1 pkt (...)  »
Do 30 września br. należy odprowadzić II ratę odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 1
Utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wiąże się z pewnymi obowiązkami. Pracodawcy, którzy tworzą taki Fundusz, są zobligowani m.in. do odprowadzenia odpisu na ZFŚS w dwóch (...)  »
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 1
W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. - niezależnie od momentu jego sporządzenia (...)  »
Zwolnienie w pdof dla odsetek od należności nieopodatkowanych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 1
Jednym z rozwiązań podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dla odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty należności. Mają nim (...)  »
Do końca września trzeba udzielić zaległego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 1
Generalnie urlop wypoczynkowy powinien być udzielany na bieżąco, w ramach tego roku kalendarzowego, za który przysługuje. Kodeks pracy wprowadza jednak wyjątek od tej zasady, stanowiąc (...)  »
Więcej osób będzie mogło przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 1
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621) wprowadza wiele zmian (...)  »
Od 1 października 2021 r. istotne zmiany dotyczące rozliczania VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 1
Przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe oczekującej obecnie na publikację w Dz. U. (stan na (...)  »
Za zabezpieczenie pendrive'a z danymi osobowymi odpowiada administrator danych, nie pracownik
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 1
Administrator danych, a nie użytkownik nośnika, odpowiada za wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo danych. To administrator danych, nie zaś pracownik lub (...)  »
Nowy projekt dotyczący pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 1
Od dłuższego czasu trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem regulacji dotyczących pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Pierwszy projekt w tym zakresie został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, (...)  »
Zmiany w ZUS dla wspólników spółek
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 1
Już niedługo zostaną ujednolicone zasady objęcia ubezpieczeniami w ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej. Takie zmiany wprowadzi ustawa (...)  »
Przepisy o sankcjach w VAT niezgodne z prawem unijnym
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 1
Sankcje w VAT powinny być środkiem adekwatnym do jego celu, który założył ustawodawca unijny, czyli powinny spełniać funkcję prewencyjną, zapobiegać potencjalnym oszustwom podatkowym (unikaniu opodatkowania), (...)  »
Mniejsze sklepy muszą zawrzeć umowy o przekazywaniu żywności
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 1
Od 18 września 2021 r. przepisy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności obejmą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m 2 , (...)  »
Deklaracja o rezygnacji z PPK w przypadku ponownego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 1
Podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie 3. miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie (...)  »
Zbyt krótki urlop wypoczynkowy bez sankcji za wykroczenie
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 1
Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika. Realizacji tego celu służą przepisy Kodeksu pracy dotyczące urlopów wypoczynkowych, w tym terminu ich udzielania, wymiaru urlopu (...)  »
NSA orzeknie, czy i jak można przetwarzać dane biometryczne dzieci
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 1
Rzecznik Praw Dziecka poparł skargę kasacyjną Prezesa UODO skierowaną do NSA dotyczącą wyroku WSA w Warszawie, który dopuścił przetwarzanie danych biometrycznych uczniów przez Szkołę Podstawową (...)  »
Płatnik składek zwróci do ZUS całe nienależne świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 1
Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi. Organ rentowy może skierować decyzję o zwrocie takiej należności do osoby, która pobrała świadczenie. Jeżeli jednak świadczenie zostało nadpłacone z (...)  »
Kantor wymiany walut a VAT
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 1
Jeżeli przy transakcji wymiany walut podatnik nie pobiera wynagrodzenia w postaci prowizji, marży lub innych opłat, podstawę opodatkowania stanowi dodatni wynik (zysk) osiągnięty z tytułu (...)  »
Zmiany w procedurze administracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 1
Z dniem 16 września 2021 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1491). Na (...)  »
Zmiany w zakresie ustalania wysokości świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 1
W razie niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, obowiązkowo lub na zasadzie dobrowolności, (...)  »
Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w pdof
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 1
Jeżeli świadczenie otrzymane przez podatnika pdof okazuje się w części nienależne, to powinien on dokonać jego zwrotu w pełnej wysokości. Gdy uprzednio zwiększyło ono dochód (...)  »
"Czynny żal" pozwoli uniknąć kary za brak rejestracji w CRPA
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 1
Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) funkcjonuje od 1 lutego 2021 r. jako ogólnopolska baza podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a (...)  »
Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową. Stanie się (...)  »
Wypłata odprawy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 1
Składkom ZUS nie podlegają m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy (...)  »
Podstawa opodatkowania ryczałtem
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 1
Przy ustalaniu wysokości przychodu, od którego przedsiębiorca będący osobą fizyczną powinien obliczać ryczałt ewidencjonowany, nie należy pomniejszać należności z tytułu sprzedaży towarów o prowizję pobieraną (...)  »
Nowy KSR nr 14 o kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 1
Komitet Standardów Rachunkowości opracował Krajowy Standard Rachunkowości nr 14 "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności" (Dz. Urz. MFFiPR z 2021 r. poz. (...)  »
Nowy wzór VAT-26
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 1
Podatnicy VAT mają prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków na pojazdy przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej, jeżeli złożą do naczelnika urzędu skarbowego informację (...)  »
Moment powstania przychodu
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 1
Otrzymanie przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną przedpłaty przed wykonaniem usługi nie skutkuje, co do zasady, powstaniem przychodu podatkowego. Przychód ten powinien być rozpoznany przez przedsiębiorcę (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR zawsze w pozostałe przychody operacyjne
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 1
Umorzenie w 2021 r. subwencji finansowej z PFR, przyznanej w 2020 r., powoduje konieczność zaksięgowania przychodu w księgach rachunkowych 2021 r. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów (...)  »
Dokument informacyjny to nie faktura
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 1
Wyraźne oznaczenie dokumentu jako "dokument informacyjny" oraz dodatkowo wskazanie "dokument niniejszy nie stanowi podstawy do dokonywania rozliczeń na potrzeby podatku VAT" powoduje, że nie można (...)  »
ZUS od premii i nagrody uznaniowej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 1
Jeżeli prawo pracownika do premii i nagrody m.in. za okres pobierania świadczeń chorobowych nie wynika z obowiązujących u pracodawcy przepisów zakładowych, wtedy konieczne jest ich (...)  »
Zatory płatnicze u dłużnika w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 1
Jeśli w odniesieniu do danego podatnika nie znajduje zastosowania zwolnienie wynikające z art. 52q ust. 1 ustawy o pdof, to podatnik ten jako dłużnik, który (...)  »
Ukryte wynagrodzenie za transakcję zawiera w sobie VAT
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 1
W przypadku gdy podatnicy VAT w wyniku oszustwa nie zgłosili administracji podatkowej zaistnienia transakcji, nie wystawili faktur ani nie wskazali dochodów osiągniętych przy tej transakcji (...)  »
ZUS od odprawy dla odchodzącego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 1
Z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączone są m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu (...)  »
Wpis w dowodzie rejestracyjnym a prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 1
Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem leasingowanego pojazdu, gdy nie posiada odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Tak wynika (...)  »
ZUS od rekompensaty za podróż międzynarodową
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 1
W przypadku gdy pracownikowi przebywającemu w zagranicznej podróży służbowej pracodawca wypłaci świadczenie pieniężne będące rekompensatą za podróż międzynarodową, taką wypłatę powinien uwzględnić zatrudnionej osobie w (...)  »
Jak będą funkcjonować szkoły w reżimie sanitarnym?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 1
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 (...)  »
Części akt osobowych mogą być podzielone na różne podczęści
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 1
Zatrudnienie pracownika wiąże się z obowiązkiem założenia i prowadzenia przez pracodawcę akt osobowych (chyba że zachodzą przesłanki do kontynuacji dotychczasowych akt). Akta osobowe składają się (...)  »
Nabywca przedsiębiorstwa ma prawo do korekty VAT
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 1
Zgodnie z zasadą neutralności podatku VAT nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, jako następca zbywającego, jest uprawniony do odliczania podatku naliczonego, korekt podatku naliczonego oraz (...)  »
Przychód z zaległych składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 1
Uregulowane przez byłego pracodawcę - w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek - zaległe składki na ubezpieczenia społeczne w części, w której powinny być (...)  »
Najem nie realizuje objętego ulgą celu mieszkaniowego
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 1
Okolicznością decydującą o możliwości skorzystania ze zwolnienia od pdof, nazywanego popularnie ulgą mieszkaniową, jest wydatkowanie począwszy od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości środków uzyskanych z tej (...)  »
Jeśli gmina nie stosowała oznaczenia "TP", musi skorygować JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 1
Zasady wykazywania transakcji w pliku JPK_VAT reguluje rozporządzenie w sprawie JPK_VAT z deklaracją. Z treści § 10 ust. 4 pkt 3 tego rozporządzenia wynika, że (...)  »
Ekwiwalent w zamian za mieszkanie ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 1
Jeśli w przepisach wewnętrznych pracodawca ustali wartość ekwiwalentu pieniężnego w zamian za udostępnienie pracownikom zakwaterowania w lokalu mieszkalnym, to wartość tego ekwiwalentu powinien im oskładkować. (...)  »
Zapewnienie pracownikom odpoczynku tygodniowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 1
Przepisy Kodeksu pracy nakazują zapewnienie pracownikom dwóch rodzajów odpoczynku: dobowego i tygodniowego. Jeżeli chodzi o odpoczynek tygodniowy, to art. 133 § 1 K.p. przewiduje, że (...)  »
VAT od dotacji dla producenta owoców
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 1
Za wadliwe należy uznać utożsamianie pomocy, której istota sprowadza się do pokrycia kosztów nieodpłatnego przekazania towarów (owoców) na rzecz uprawnionych jednostek z wynagrodzeniem, za podlegającą (...)  »
Rozpoczęcie działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 1
Działalność nierejestrową może prowadzić osoba, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Za niewykonywanie działalności gospodarczej należy przy tym uznać jej zawieszenie, (...)  »
Umorzoną subwencję z PFR księguje się w przychody 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 1
Otrzymana w 2020 r. subwencja finansowa z PFR na dzień jej otrzymania powinna była zostać ujęta w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec PFR. Wykorzystać do (...)  »
Rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku od pomocy covidowej z PFR
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 1
W Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 1316 opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji (...)  »
Polisa w czasie służbowego wyjazdu bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 1
Jeśli dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową pracodawca wykupi polisę ubezpieczeniową, to jej wartości nie powinien uwzględniać im w podstawie wymiaru składek ZUS. Tak stwierdził (...)  »
Wysłanie sprawozdania finansowego za 2020 r. do KAS przez osoby fizyczne
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 1
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. powinni przekazać to sprawozdanie, za pomocą środków komunikacji (...)  »
Dofinansowanie wypoczynku a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 1
W okresie wakacyjnym część pracodawców wypłaca swoim pracownikom dofinansowanie wypoczynku. W związku z tym pojawiają się wątpliwości czy od wartości tego świadczenia należy naliczać, pobierać (...)  »
Zakres ulgi termomodernizacynej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 1
Zasady i warunki korzystania w pdof z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, polegającej na odliczaniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, (...)  »
Zwolnienie podatkowe dla odszkodowań firmowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 1
W uregulowaniach art. 21 ust. 1 pkt 29b ustawy o pdof oraz art. 17 ust. 1 pkt 54a ustawy o pdop ustawodawca zapisał zwolnienie od (...)  »
Kolejne podmioty będą musiały przeciwdziałać praniu pieniędzy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 1
Z dniem 31 lipca 2021 r. rozszerzony zostanie katalog instytucji obowiązanych (IO). Muszą one wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obecnie do IO (...)  »
Już wkrótce pomoc z ZUS dla sklepików szkolnych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 1
Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne będą mogli ubiegać się w ZUS o zwolnienie z opłacenia składek ZUS. Umożliwiła to kolejna nowelizacja (...)  »
Doręczenia elektroniczne w spółkach odroczone
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 1
Z dniem 1 lipca 2021 r. (z licznymi wyjątkami) miała wejść w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych. Postanowienia tej ustawy mają być wdrażane etapami przez (...)  »
Wystawienie faktury korygującej przez rolnika ryczałtowego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 1
Rolnik ryczałtowy może wystawić fakturę korygującą "in plus" do faktury na sprzedaż buraków cukrowych opodatkowaną VAT, ponieważ w momencie ich dostawy był on czynnym podatnikiem (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości do końca roku
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 1
Rady gmin nadal mogą wprowadzać na swoim terenie zwolnienia z podatku od nieruchomości lub przedłużać termin ich płatności niektórym przedsiębiorcom oraz organizacjom pożytku publicznego. Dalsze (...)  »
Kolejne zmiany w pomocy antykryzysowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 1
Z dniem 23 lipca br. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, (...)  »
Podatkowe ulgi w programie Podatnik Bezgotówkowy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 1
W Ministerstwie Finansów trwają prace nad programem Podatnik Bezgotówkowy, o czym resort poinformował na swojej stronie internetowej (www.gov.pl). Jest on skierowany do tych firm, które (...)  »
Można już korzystać z gotowych klauzul w umowach powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 1
Bardzo często firmy oraz instytucje w ramach swojej działalności korzystają z usług innych zewnętrznych podmiotów, np. biur rachunkowych, informatyków, firm archiwizujących dokumenty, firm szkoleniowych itp. (...)  »
Udzielanie dni wolnych na szczepienie przeciwko COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 1
Zasady udzielania zwolnień od pracy wynikają z różnych aktów prawnych. Część z nich uregulowana jest w Kodeksie pracy, inne zaś w ustawach odrębnych lub w (...)  »
Od 1 lipca 2021 r. działa elektroniczny e-KRS
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 1
Przedsiębiorcy z KRS od 1 lipca 2021 r. muszą składać wszystkie wnioski do KRS drogą elektroniczną przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości. Został on w tym (...)  »
Zasiłek z FUS za okres urlopu rodzinnego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 1
Do Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1321). Projektowane zmiany dotyczą wprowadzenia możliwości: (...)  »
Podatkowe rozliczenie umorzenia subwencji z PFR
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 1
Na gruncie podatku dochodowego powstanie przychodu do opodatkowania powiązane jest ze zdarzeniem, jakim jest umorzenie danego zobowiązania. W konsekwencji, o ile sam fakt otrzymania w (...)  »
Podmiot niebędący lekarzem a konieczność wymiany kas rejestrujących
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 1
Podatnicy świadczący m.in. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów od dnia 1 lipca 2021 r. muszą obowiązkowo ewidencjonować sprzedaż na (...)  »
ZPChr-y i ZAZ-y muszą złożyć informację INF-W
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 1
W terminie do 20 lipca br. zakłady pracy chronionej muszą złożyć, do wojewody właściwego dla swojej siedziby, informację półroczną INF-W. Składa się ją celem potwierdzenia (...)  »
Stałe i tymczasowe zmiany w procedurze cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 1
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 czerwca 2021 r., pod poz. 1090, została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych (...)  »
Urlop rodzinny w celu opieki nad bliskimi
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 1
Aktualnie pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy może skorzystać z kilku urlopów związanych z wykonywaniem przez niego funkcji rodzicielskich i wychowawczych. Do dyspozycji ma on (...)  »
VAT przy sprzedaży majątku przez powiat
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 1
Sprzedaż składników majątku wykorzystywanych w ramach zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej nie podlega opodatkowaniu VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z (...)  »
Zwolnienie z kas przy pakiecie VAT e-commerce
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 1
Na stronie RCL został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących związany z rozwiązaniami wprowadzanymi ustawą (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.