Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Strona tytułowa
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Zmiany w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych od 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 1
Obsługą podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym zajmuje się tak jak dotychczas 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Zmienił się jednak model ich działania. Pierwszy Mazowiecki (...)  »
Oświadczenie małżonków na potrzeby prywatnego najmu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 1
Podstawową regułą jest rozliczanie przez małżonków po połowie przychodów (dochodów) z tzw. prywatnego najmu przedmiotów objętych wspólnością majątkową małżeńską. Ustawodawca dopuścił jednak opodatkowanie całego dochodu (...)  »
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 1
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością ( art. (...)  »
Wybór formy opodatkowania w pdof
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 1
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek dokonania wyboru na dany rok podatkowy formy opodatkowania dla uzyskiwanych z tej aktywności przychodów (dochodów). Większość z nich, (...)  »
Wyjaśnienie MRPiT Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celach prywatnych najlepiej złożyć na piśmie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 1
W wielu zakładach pracodawcy dopuszczają możliwość załatwienia spraw prywatnych przez pracownika w czasie pracy, w ramach udzielonego mu zwolnienia od pracy. Tego rodzaju zwolnienie nie (...)  »
Faktury uproszczone poza JPK
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 1
Pierwotnie resort finansów planował, że tylko do końca 2020 r. ewidencje VAT miały nie zawierać informacji o fakturach uproszczonych, które wystawiane są przy użyciu kasy (...)  »
Termin na zgłoszenie przedsiębiorcy do małego ZUS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 1
Przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł, mogą od 1 stycznia 2021 r. opłacać za (...)  »
Ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisami w zakresie obowiązku wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały pozostałe podmioty zatrudniające (które dotychczas nie przystąpiły do PPK) (...)  »
Regulowanie grudniowej zaliczki przez podatników pdof i pdop
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 1
Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w której opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej lub 19% podatek liniowy, ostatnią za dany rok podatkowy zaliczkę na (...)  »
Bez PIT-2 pracodawca nie może uwzględnić kwoty zmniejszającej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 1
Pracodawca przy wyliczaniu zaliczki na pdof od pracowniczych należności uprawniony jest do zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b (...)  »
Możliwość powrotu do zwolnienia z VAT w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 1
Ubiegły rok był specyficzny z uwagi na panującą pandemię. Obostrzenia z tym związane spowodowały liczne problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców, którym udało się (...)  »
Do 1 lutego br. trzeba przekazać ZUS IWA za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 1
W terminie do 31 stycznia danego roku płatnicy składek mają obowiązek przekazać do ZUS informację o danych do ustalenia stopy procentowej składki wypadkowej za poprzedni (...)  »
VAT 2021 Zmiany w VAT wprowadzone pakietem SLIM VAT
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 1
Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie (w większej części) przepisy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o VAT oraz (...)  »
Dodatkowe świadczenie postojowe dla kolejnych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 1
Przepisy tarczy branżowej 6.0 znowelizowały specustawę w sprawie COVID-19, rozszerzając grupę przedsiębiorców mogących wystąpić o dodatkowe świadczenie postojowe. O świadczenie to mogą ubiegać się (od (...)  »
Zmiana w 2021 r. metody ujmowania kosztów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 1
Przedsiębiorcy, którzy w 2020 r. ustalali dochód w oparciu o księgę podatkową, mogą od 1 stycznia 2021 r. zmienić sposób ewidencjonowania w niej kosztów. Jeśli (...)  »
Nie wszystkie dokumenty sprzed 5 lat można zniszczyć 1 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 1
Podatnicy odliczają dni do 1 stycznia 2021 r., aby móc zniszczyć dokumentację dotyczącą podatków, których termin płatności upłynął w 2015 r. Wiele czynników może jednak (...)  »
Od nowego roku najmniejsi przedsiębiorcy objęci przepisami PPK
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 1
Pracownicze plany kapitałowe muszą zostać utworzone przez każdego pracodawcę zatrudniającego co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS. Z (...)  »
Inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 1
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego ( art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). W odniesieniu do niektórych aktywów (...)  »
Szerszy krąg uprawnionych do ryczałtu w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 1
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) wprowadziła szereg zmian w tzw. ryczałcie ewidencjonowanym. Poza tymi dotyczącymi limitów przychodów, o (...)  »
Obowiązkowa informacja do ZUS o zawartej umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 1
Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie przepis zobowiązujący do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło, mimo że osoba ją wykonująca (...)  »
Od 1 stycznia 2021 r. kolejna branża z kasami on-line
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 1
Generalnie ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Przepisy ustawy o VAT dopuszczają jednak stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży (...)  »
Będzie więcej czasu na zrobienie badań profilaktycznych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 1
W dniu 16 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy modyfikujące zasady przeprowadzania badań profilaktycznych w okresie epidemii. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 9 grudnia (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP w kwocie 2.000 zł
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 1
Regulacje zawarte w tarczy branżowej 6.0, które weszły w życie 16.12.2020 r., mają wesprzeć przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa, w (...)  »
KSR o sprawozdaniu finansowym w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 1
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl/finanse zamieściło opracowane przez Komitet Standardów Rachunkowości rekomendacje pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19". Mają one na celu (...)  »
Mikrodotacja na pokrycie bieżącej działalności
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 1
Ustawa o zmianie specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255), zwana tarczą branżową 6.0, zawiera rozwiązania, które mają pomóc firmom z (...)  »
To już ostatni moment odliczenia VAT z 2016 r. poprzez korektę deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 1
Koniec roku to dla wielu podatników moment na weryfikację poprawności rozliczeń z fiskusem, m.in. w zakresie VAT. Zdarza się, że podatnicy znajdują w nich błędy. (...)  »
Coroczny przegląd danych osobowych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 1
Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych są zobowiązani do dokonywania okresowych przeglądów stanu danych osobowych gromadzonych w związku z administrowaniem Funduszem. Chodzi o eliminowanie danych (...)  »
Zwrot subwencji PFR za brak dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 1
Przedsiębiorcy (mikro-, mali, średni), którzy skorzystali z subwencji finansowej w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa PFR, do 31 grudnia 2020 r. są zobowiązani dostarczyć do (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS z tarczy 6.0
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 1
Parlament zakończył prace nad tarczą branżową 6.0. Na jej podstawie niektórzy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać m.in. ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad (...)  »
PPK do końca roku bez przetargu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisami w zakresie obowiązku wdrożenia PPK objęty zostanie sektor finansów publicznych, bez względu na liczbę osób zatrudnionych w poszczególnych (...)  »
Dzień wolny za święto przypadające 26 grudnia 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 1
W 2020 r. drugi dzień Bożego Narodzenia przypada w sobotę 26 grudnia. Jest to dzień świąteczny wskazany w ustawie o dniach wolnych od pracy. Pokrywanie (...)  »
Szczepionki na grypę bez podatku nie tylko u pracowników
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 1
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał długo oczekiwane rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu (...)  »
Obowiązek wydatkowania środków ZFRON do końca roku
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 1
Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej zobowiązany jest do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Środki zgromadzone na rachunku można wydatkować według następujących proporcji: pula (...)  »
NOWE PRAWO 2021 Wyższe limity ryczałtu na 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 1
W wyniku nowelizacji ustawy o pdof, ustawy o pdop, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) w zakresie tzw. ryczałtu (...)  »
NOWE PRAWO 2021 Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne podatnikami CIT w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 1
Zmiany w kręgu podatników CIT wprowadzi ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop... (Dz. U. poz. 2123). (...)  »
Praca zdalna także w czasie izolacji
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 1
W Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2157 została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych (...)  »
Czas podjąć prace nad harmonogramami na 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 1
Wykonywanie pracy w danym zakładzie odbywa się w ramach okresów rozliczeniowych. Narzędziem przydatnym do organizowania procesu pracy w takich okresach są harmonogramy, zwane też grafikami. (...)  »
Rozliczenie dofinansowania z FGŚP w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 1
Kwoty otrzymane przez przedsiębiorcę na podstawie art. 15gg ustawy o COVID-19, tytułem dofinansowania wynagrodzeń i pokrycia składek na pracownicze ubezpieczenia społeczne, stanowią firmowy przychód podatkowy. (...)  »
Bez pomocy publicznej za naruszenie przepisów przeciwdziałających COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 1
Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy (...)  »
Znany jest już limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 1
Dla podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe określono roczne ograniczenie. Wynika tak z art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten stanowi, (...)  »
Dokumentowanie transakcji w VAT
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 1
Wystawiona faktura powinna zawierać niezbędne elementy określone w przepisach ustawy o VAT, w tym m.in. nazwę towaru lub usługi, miarę i ilość dostarczonych towarów lub (...)  »
Obowiązkowe maseczki także w zakładach pracy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 1
W dniu 28 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu (...)  »
Ministerstwo Finansów wyjaśnia WUS a przychód firmy z zeznania CIT
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 1
Kwotę przychodu decydującego o zaliczeniu firmy do podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowany urząd skarbowy ustala się na podstawie złożonego sprawozdania finansowego, nawet jeżeli przychód wykazany w (...)  »
Co grozi za błędne sporządzenie pliku JPK_VAT?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 1
W art. 109 ust. 3e ustawy o VAT określono obowiązek korygowania ewidencji VAT przesłanej w ramach nowego pliku JPK_VAT. Jak wynika z tego przepisu, w (...)  »
Elektroniczny arkusz spisowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 1
Elementem dokumentacji inwentaryzacyjnej są arkusze spisowe, w których ujmuje się np. wyniki spisu z natury zapasów. Tradycyjne arkusze spisowe mają postać papierową, mogą one również, (...)  »
Obniżona przydatność zapasów a spis z natury
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 1
Inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury ma na celu zarówno ustalenie ich stanu ilościowego, jak i ocenę ich jakości. Oznacza to, że przeprowadzając czynności inwentaryzacyjne (...)  »
Dopłata pracownikom do pakietu świadczeń ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 1
Gdy prawo danego pracownika do zakupu pakietu świadczeń medycznych (po cenie niższej niż detaliczna) oraz zasady współfinansowania takich świadczeń wynikają z uchwały zarządu, to pracodawca (...)  »
Przesłanki odliczenia VAT naliczonego
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 1
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przypomniał o tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w (...)  »
Szanowni Czytelnicy!
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 1
Rok 2020 jest dla nas wszystkich rokiem szczególnym. Ze względu na pandemię koronawirusa rząd wprowadził różne ograniczenia w życiu społecznym oraz w zakresie prowadzenia działalności (...)  »
Prawo przedsiębiorcy do ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 1
Jeśli przedsiębiorca po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej i w jej ramach będzie świadczył usługi na rzecz byłego pracodawcy, lecz nie będą to te (...)  »
Ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy wirtualnej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 1
Nie każda sprzedaż może być ewidencjonowana za pomocą kasy wirtualnej. Taki pogląd wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 9 listopada 2020 (...)  »
Czas wykorzystać zwolnienie na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 1
Niektóre uprawnienia przysługujące pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy mogą być wykorzystane wyłącznie w danym roku kalendarzowym. Jednym z takich uprawnień, związanych z rodzicielstwem, jest (...)  »
Wadium a obowiązek podatkowy w VAT
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 1
Z chwilą wygrania przetargu wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, a tym samym przybiera postać zaliczki na przyszłą dostawę, (...)  »
Składki ZUS nalicza się od pensji wypłaconej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 1
Od różnicy pomiędzy należnym pracownikowi ustawowym wynagrodzeniem minimalnym a wynagrodzeniem ustalonym w oparciu o liczbę faktycznie przepracowanych godzin pracodawca powinien naliczyć składki ubezpieczeniowe. Tak stwierdził (...)  »
NOWE PRAWO 2020 Od 1 grudnia 2020 r. nowe wykroczenia w Kodeksie pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 1
Z dniem 1 grudnia 2020 r. dotychczasowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika ulegnie rozszerzeniu. W Kodeksie pracy pojawią się dwa nowe wykroczenia, z tym dniem (...)  »
Wydłużenie terminów covidowych dla wyższych limitów zwolnień w pdof
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 1
W trakcie prac w sejmowej komisji finansów publicznych nad nowelizacją ustaw o podatku dochodowym (druk sejmowy 642) do propozycji zmian w ustawie o pdof dodane (...)  »
Paragon z NIP nabywcy nie będzie fakturą uproszczoną
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 1
Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów (www.gov.pl/web/finanse) paragon fiskalny zawierający NIP nabywcy do 450 zł (lub 100 euro) jest fakturą uproszczoną. W związku z tym (...)  »
Nowe zasady dotyczące obejmowania kwarantanną
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 1
Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych (...)  »
Prezes zarządu z ubezpieczeniem w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 1
W przypadku gdy z osobą powołaną do pełnienia funkcji prezesa spółki zostanie zawarta umowa o świadczenie usług, spółka powinna zgłosić ją do ubezpieczeń w ZUS (...)  »
Rozszerzenie zakresu ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 1
W ustawie nowelizującej podatek dochodowy (druk sejmowy nr 642) skierowanej do prac w Senacie znalazła się zmiana, dzięki której w 2021 r. u osób do (...)  »
Podatkowe ułatwienia covidowe z dłuższym terminem obowiązywania
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 1
Na rozpatrzenie w Senacie czeka nowelizacja wszystkich trzech ustaw o podatku dochodowym (druk sejmowy 642). Pośród wielu zmian znalazły się w niej rozwiązania zaproponowane dopiero (...)  »
Jak sprawdzić, czy ubezpieczony został objęty kwarantanną lub izolacją domową?
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 1
Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest w głównej mierze informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (...)  »
Urzędnicze obowiązki w trybie zdalnym
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 1
Z dniem 3 listopada 2020 r. zdecydowana większość osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej została skierowana do pracy zdalnej. Ta dość nagła zmiana formy wykonywania (...)  »
Wysokość współczynnika urlopowego w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 1
Pracownikowi, który do końca zatrudnienia nie wykorzysta w naturze urlopu wypoczynkowego, w dniu definitywnego rozwiązania umowy o pracę należy wypłacić ekwiwalent pieniężny. Metodykę jego ustalania (...)  »
Rozliczanie w podatku dochodowym firmowej pomocy na walkę z pandemią
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 1
W sytuacji gdy wydatki dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostały pokryte otrzymanymi przez firmę w formie przyznanego grantu unijnymi środkami finansowymi w ramach programów (...)  »
Krajowy Rejestr Zadłużonych dopiero w lipcu 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 1
Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) ma stanowić źródło informacji, w szczególności o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. KRZ ma być (...)  »
Do 10 listopada br. trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 1
W tym roku, w związku z sytuacją epidemiczną, te same terminy w zakresie wdrażania PPK obowiązują dwie grupy podmiotów zatrudniających, bowiem pracodawców, którzy na dzień (...)  »
Błąd w stawce na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 1
Zastosowanie przez wystawcę faktur zawyżonej stawki podatku nie pozbawi podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki uniemożliwiającej odliczenie podatku naliczonego. (...)  »
Kiedy dopłatę do miejsca parkingowego należy oskładkować?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 1
Korzyści materialne polegające na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z zakupu artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową odpłatnością nie stanowią dla niego podstawy wymiaru składek ZUS. (...)  »
Ministerstwo Finansów wyjaśnia Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 1
Ministerstwo Finansów przedstawiło na swojej stronie internetowej www.gov.pl objaśnienia z dnia 16 października 2020 r. dotyczące uznawania paragonów fiskalnych z NIP nabywcy do wartości 450 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.