Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 6 lutego 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.300 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 09.02.2023 r.
 • Naliczanie składek na FP, FS, FGŚP i FEP w 2023 r.
 • Działanie organów spółek po zmianie przepisów
poniedziałek - 13.02.2023 r.
 • Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
 • Funkcjonowanie PPK w firmie
czwartek - 16.02.2023 r.
 • Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądowym
poniedziałek - 20.02.2023 r.
 • Kontrole podatkowe i celno-skarbowe w firmie
 • Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
06.02.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
07.02.2023 r. (wtorek) mija termin:
wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r.
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. (...)
Strona tytułowa
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
W 2023 r. wyższe kwoty dofinansowania z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 1
Na mocy przepisów ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 173) wzrosły stawki (...)  »
Wnioski o świadczenie 500+ na nowy okres
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 1
Już od 1 lutego 2023 r. ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze, zwane świadczeniem 500+, na nowy okres świadczeniowy 2023/2024, który rozpocznie się z (...)  »
Opodatkowanie zaliczki na poczet eksportu
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 1
Istnieje możliwość zastosowania 0% stawki w odniesieniu do otrzymanych zaliczek dotyczących eksportu towarów, pomimo że wywóz towarów następuje/nastąpi w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od (...)  »
Od 1 lutego 2023 r. w myjniach samochodowych kasy fiskalne
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 1
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mają podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. (...)  »
Korzystna uchwała SN w sprawie jednorazowego odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 1
W ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przewidziano szereg świadczeń. Jednym z nich jest jednorazowe odszkodowanie dla: ubezpieczonego, który (...)  »
Kwartalny ryczałt w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 1
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, gdy zdecyduje się na opodatkowanie firmowych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym, zasadniczo należny podatek z tego tytułu opłaca co miesiąc. Jeżeli jednak spełni (...)  »
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 1
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 r., włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło 6.965,94 zł. Wysokość tego wynagrodzenia służy do wyliczenia (...)  »
Najpierw oświadczenia, potem złożenie podpisu pod sprawozdaniem
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 1
Sprawozdanie finansowe podpisują osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu albo co (...)  »
Możliwość rezygnacji z kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 1
W związku z zaprzestaniem dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podatnik nie ma obowiązku posiadania i ewidencjonowania sprzedaży w (...)  »
Naliczanie składek na FP i FS w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 1
Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy spoczywa na pracodawcach oraz innych jednostkach organizacyjnych. Płatnicy opłacają ją m.in. za pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności (...)  »
Rezygnacja z ZFŚS i świadczenia urlopowego w styczniu 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 1
Pracodawca spoza sfery budżetowej, który na dzień 1 stycznia danego roku zatrudnia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, generalnie jest zobowiązany tworzyć (...)  »
Zobowiązanie w podatku od nieruchomości w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 1
W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie (...)  »
Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 1
Biura rachunkowe, które usługowo prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na skutek wykonywania takiej działalności. W 2023 (...)  »
Czas na roczną korektę VAT naliczonego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 1
W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. (...)  »
Płatnicze PIT-y za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 1
Koniec stycznia wyznacza ustawowy termin wywiązania się płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z obowiązku sporządzenia i przekazania fiskusowi tzw. płatniczych rocznych informacji PIT-8C, PIT-11, (...)  »
Od 17 stycznia 2023 r. podwyższenie stawek kilometrówki
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 1
Pracownik odbywający podróż służbową ma prawo do zwrotu m.in. kosztów przejazdów odbywanych w tej podróży, na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych. Zasady wypłaty (...)  »
Obciążanie kosztów składkami ZUS za pracowników  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 1
Od 1 stycznia 2023 r. zarówno na gruncie pdof, jak i pdop warunkiem ujęcia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu należności pracowniczych w części finansowanej (...)  »
Do 31 stycznia br. trzeba złożyć ZUS IWA za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 1
Do 31 stycznia 2023 r. niektórzy płatnicy mają obowiązek przekazać do ZUS informację o danych do ustalenia składki wypadkowej za poprzedni rok kalendarzowy, czyli 2022 (...)  »
Kurs do wyceny bilansowej i badanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 1
Jednostki, które ustalają obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2023 r. na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, czyli m.in. spółki z (...)  »
Chorobowe dla pracownika z wyższą gwarantowaną podstawą
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 1
Określając zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, mające odpowiednie zastosowanie także do wynagrodzenia chorobowego, pozostałych świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego i świadczenia (...)  »
Zbliża się termin zapłaty grudniowej zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 1
Osoby fizyczne, które w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej obliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli korzystają dla opodatkowania uzyskiwanych z niej przychodów ze skali podatkowej (...)  »
Zryczałtowane koszty w pdof w 2023 r.  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 1
W ustawie o pdof dla szeregu należności generujących przychody podatkowe ustawodawca ustanowił kwotowo wysokość odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów. Tzw. zryczałtowane koszty pracownicze, o których (...)  »
Wybrane urzędy skarbowe prowadzą postępowania karne skarbowe
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 1
Tylko wyznaczone urzędy skarbowe prowadzą od 1 stycznia 2023 r. postępowania przygotowawcze dotyczące przestępstw skarbowych, wykroczeń skarbowych oraz przestępstw określonych w ustawie o rachunkowości. Przejęły (...)  »
Zawiadomienie o zaprowadzeniu ksiąg od 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 1
W 2023 r. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne (...)  »
Wyższe zdrowotne liniowca do uwzględnienia w pdof w 2023 r.  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 1
Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy mają prawo uwzględniać w rozliczeniach podatku dochodowego składki zapłacone na własne ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności opodatkowanej w tej formie oraz (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 1
Od 1 stycznia 2023 r. komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej są uznawani - dla celów ubezpieczeń w ZUS - za osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Oznacza to, że (...)  »
Kwota umożliwiająca obniżenie wpłaty do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 1
Podstawowa wpłata na rachunek PPK finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o pracowniczych planach (...)  »
Niepobieranie zaliczek na pdof w 2023 r.  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 1
Od 1 stycznia 2022 r. na gruncie przepisów ustawy o pdof funkcjonuje wprowadzona do niej Polskim Ładem możliwość niepobierania przez płatnika pdof na pisemny wniosek (...)  »
Wprowadzenie uproszczeń w rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 1
Jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, od 1 stycznia 2023 r. mogą rozpocząć stosowanie nowych uproszczeń w rachunkowości. Opis uproszczeń zgodnych z (...)  »
Zgłoszenie korzystania w 2023 r. z małego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 1
Mały ZUS to ulga, która jest adresowana do osób prowadzących firmę na niewielką skalę. W ramach tej preferencji przedsiębiorca spełniający warunki do korzystania z niej (...)  »
Kolejne ważne zmiany dla konsumentów i sprzedawców
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie długo oczekiwane zmiany wynikające z unijnej dyrektywy Omnibus. Wprowadzi je ustawa o zmianie ustawy o prawach (...)  »
Obowiązek dokonania rozliczenia z tytułu sprzedaży alkoholu w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 1
Podmioty, które na podstawie posiadanego zezwolenia (zezwoleń) zajmują się sprzedażą (podawaniem) napojów alkoholowych, muszą dokonać rozliczenia z tytułu sprzedaży zrealizowanej w 2022 r. Jest to (...)  »
Zmiana metody ujmowania kosztów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 1
Przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. prowadzili księgę podatkową i w 2023 r. nadal będą ustalać dochód do opodatkowania na podstawie księgi podatkowej, od 1 stycznia (...)  »
Obowiązki wobec pracowników na e-ZLA na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 1
Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków, w tym m.in. wobec pracowników: niezdolnych do pracy z powodu choroby, konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny lub korzystających ze (...)  »
Priorytety kształcenia finansowane z KFS w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 1
Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej stanowi bardzo ważny element rozwoju firmy i budowaniu jej konkurencyjności na rynku. W ramach wsparcia oferowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przedsiębiorcy (...)  »
Odliczenie VAT od wydatków inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 1
Gmina ma prawo dokonywać pełnego, tj. 100% obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, które będzie służyć (...)  »
CIT-15J przed końcem roku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 1
Informację CIT-15J składają spółki jawne z mieszanym składem, które chcą uniknąć uzyskania statusu podatnika CIT. CIT-15J to informacja o podatnikach CIT i podatnikach PIT posiadających, (...)  »
Termin przechowywania paragonów fiskalnych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 1
Przepisy dotyczące dokumentów fiskalnych generowanych przez kasy rejestrujące odsyłają do stosowania ogólnych przepisów dotyczących przechowywania oraz archiwizacji dowodów księgowych, w tym paragonów fiskalnych i innych (...)  »
Coroczny przegląd danych osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 1
Udostępnienie pracodawcy danych osobowych dotyczących osoby uprawnionej do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych następuje zazwyczaj w formie oświadczenia. Pracodawca może też zażądać udokumentowania danych (...)  »
Możliwość odliczenia VAT z 2018 r. poprzez korektę deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 1
Koniec roku dla wielu przedsiębiorców to czas podsumowań, a także okres weryfikacji poprawności swoich rozliczeń z fiskusem, m.in. w zakresie VAT. Zdarza się, że podatnicy (...)  »
W grudniu br. trzeba przekazać pracownikom grafiki na 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 1
Wykonywanie pracy odbywa się zgodnie z obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy. Rozplanowanie tego wymiaru na dni i godziny w wielu przypadkach następuje w grafikach czasu (...)  »
Do końca roku należy wykorzystać część środków zgromadzonych na ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 1
Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej zobowiązany jest do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. ZFRON prowadzą również podmioty, które utraciły status ZPChr, ale spełniają warunki (...)  »
Możliwość amortyzacji podatkowej mikroapartamentu w 2023 r.  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 1
Polski Ład z dniem 1 stycznia 2022 r. wyłączył z kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości nieruchomości i praw majątkowych o charakterze mieszkalnym. Jedynie (...)  »
Zmiany wynikające z ustawy antylichwiarskiej
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 1
Zapobieganie udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim to podstawowy cel ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 2339). (...)  »
Coroczna korekta odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 1
Pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych są zobowiązani do odprowadzania dwukrotnie w ciągu roku odpisów na rachunek bankowy Funduszu. Wysokość odpisu jest ustalana na (...)  »
Inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 1
Jeśli rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, inwentaryzacji za 2022 r. generalnie dokonuje się na dzień 31 grudnia 2022 r. Jednak rozpoczęcie inwentaryzacji niektórych (...)  »
Wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 1
W formie noty korygującej możliwe jest poprawienie pomyłek odnoszących się tylko do konkretnego podatnika (kontrahenta) wymienionego na wystawionej fakturze, a nie całkowita zmiana podmiotu na (...)  »
Dwa dni opieki na dziecko za 2022 r. do wykorzystania
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 1
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, (...)  »
Najem prywatny małżonków w 2023 r. przy skali na 2022 r.  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 1
W GP nr 97 z 2022 r. , na stronie 1 pisaliśmy o wątpliwościach, jakie pojawiły się w odniesieniu do sposobu opodatkowania w 2022 r. (...)  »
Nowe rozwiązania w zatorach płatniczych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 1
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych... (Dz. U. z 2022 r. poz. 2414) zwolniła z obowiązku składania sprawozdań o terminach (...)  »
Oskładkowanie zlecenia wykonywanego przez słuchacza
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022, strona 1
Osoba wykonująca umowę zlecenia nie podlega w ZUS ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca, jeżeli nie ukończyła 26 lat i posiada status ucznia szkoły ponadpodstawowej lub studenta. (...)  »
Powrót do skali na 2022 r. w najmie małżonków  | POLSKI ŁAD
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 1
W przypadku małżonków istnieje możliwość opodatkowania całego dochodu (przychodu) uzyskanego z tzw. najmu prywatnego składników objętych wspólnością majątkową małżeńską tylko przez jednego z nich. Warunkiem (...)  »
VAT w przypadku przeniesienia działu firmy do innego podmiotu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 1
Przeniesienie działu marketingu, jako przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), do innej spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z (...)  »
Niezaksięgowane koszty a dochód w estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 1
Zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek, zwanym estońskim CIT, jest m.in. dochód odpowiadający wartości przychodów (...)  »
Szanowni Czytelnicy!
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 1
Mijający rok 2022 to okres bardzo wielu zmian w przepisach prawnych, głównie wprowadzanych tzw. Polskim Ładem. Aby pomóc naszym Czytelnikom w stosowaniu nowych przepisów, szeroko (...)  »
Sprzedaż środka trwałego a limit zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 1
Wartości sprzedaży firmowego środka trwałego, pod warunkiem że nie spełnia on definicji nowego środka transportu, nie uwzględnia się w limicie sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego (...)  »
Zmiany w prawach konsumenta od 1 stycznia 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o prawach konsumenta i w Kodeksie cywilnym. Podyktowane są one koniecznością wdrożenia unijnych (...)  »
Więcej czasu na zgłoszenia do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 1
W dniu 10 listopada 2022 r. weszła w życie nowelizacja (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), która wprowadziła m.in. zmianę do ustawy o przeciwdziałaniu (...)  »
Zgłoszenie na ZUS ZUA drugiej umowy z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 1
Zdarza się, że pracodawca zawiera z tym samym pracownikiem kolejną umowę o pracę na wykonywanie innego rodzaju pracy. Ma wtedy wątpliwości, czy: zgłaszać pracownika do (...)  »
Skutki w VAT nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 1
W praktyce obrotu gospodarczego występują sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku składniki materialne i niematerialne (...)  »
Dodatkowe zapisy w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 1
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy (nr z wykazu prac legislacyjnych UC 118) zakłada m.in. zmiany w zasadach zawierania umów o pracę na okres próbny (były one (...)  »
Usługi parkingowe a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 1
Do 31 grudnia 2023 r. podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej obrotu uzyskanego z tytułu świadczenia usług parkingowych, za które płatność jest pobierana (...)  »
ZUS od zlecenia wykonywanego na urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 1
W sytuacji gdy pracownik w jednym zakładzie przebywa na urlopie bezpłatnym, a w drugim wykonuje w tym czasie umowę zlecenia, to ze zlecenia powinien mieć (...)  »
PFR sprawdzi podmioty, które nie wdrożyły PPK
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 1
Polski Fundusz Rozwoju w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mojeppk.pl poinformował, że na podstawie przepisów ustawy o PPK zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszystkie podmioty (...)  »
Zwrot nienależnego VAT przez urząd
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 1
Podatnik, na rzecz którego inny podatnik wyświadczył usługę, może dochodzić bezpośrednio od organu podatkowego zwrotu VAT, który został mu nienależnie wykazany na fakturze przez tego (...)  »
Od 2023 r. kolejna podwyżka diet i ryczałtów delegacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 1
W Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 2302 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu (...)  »
Wynagrodzenie za cały czas poświęcony na badania profilaktyczne
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 1
Osoba nawiązująca stosunek pracy oraz pracownik w trakcie zatrudnienia powinni być kierowani na badania profilaktyczne. Ich celem jest ustalenie, czy nie zachodzą przeciwwskazania do wykonywania (...)  »
Czas wysłać prośby o potwierdzenie sald należności
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 1
Należności z tytułu dostaw i usług są zasadniczo inwentaryzowane drogą potwierdzenia salda. To wierzyciel jest zobowiązany do ustalenia stanu swoich należności, więc to on wysyła (...)  »
Skutki w VAT sprzedaży działki
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 1
Sprzedaż części działki obejmującej inny teren niż tereny budowlane będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. (...)  »
ZUS naliczy wyższą składkę zdrowotną w razie braku deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 1
W przypadku gdy przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem nie przekaże do ZUS informacji o wysokości firmowego przychodu osiągniętego w danym miesiącu, organ rentowy naliczy mu wtedy wyższą (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.