Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 22 czerwca 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2021 r., godz. 9:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.088 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 24.06.2021 r.
 • Rachunkowość dla początkujących - wybrane zagadnienia
 • Opodatkowanie spadków i darowizn - porady i wyjaśnienia
poniedziałek - 28.06.2021 r.
 • VAT w orzecznictwie sądowym
 • Wymogi likwidacji działalności prowadzonej w formie spółki
czwartek - 01.07.2021 r.
 • Dofinansowanie socjalne do wypoczynku pracowników
poniedziałek - 05.07.2021 r.
 • Przychody korzystające ze zwolnienia z podatku dochodowego
 • Prowadzenie działalności sezonowej w czasie epidemii
25.06.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za maj 2021 r. - Prezes KRUS
28.06.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za maj 2021 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za maj 2021 r. - dysponent części 87
25.06.2021 r. (piątek) mija termin:
wpłata podatku VAT za maj 2021 r.
Strona tytułowa
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Jedno okienko w KRS bez zmian od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 1
Z dniem 1 lipca 2021 r. zgodnie z przepisami nastąpi elektronizacja postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów z rejestru przedsiębiorców. Pojawi się także możliwość zakładania prostej (...)  »
Zmiany dotyczące objęcia ubezpieczeniami w ZUS wspólników spółek
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 1
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1188). W dniu (...)  »
Specustawa bez wpływu na zaświadczenie o normach czasu pracy dla niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 1
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, natomiast pracowników niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (...)  »
Przesyłki spoza UE będą droższe o podatek VAT
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 1
Od 1 lipca 2021 r. mają zacząć obowiązywać kolejne zmiany w ustawie o VAT, które są związane z wprowadzeniem przepisów dotyczących tzw. pakietu e-commerce. Nowe (...)  »
Sporządzenie sprawozdania i złożenie CIT-8 za 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 1
Sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. należy sporządzić do dnia 30 czerwca 2021 r. Jest to wydłużony termin dotyczący jednostek, o których (...)  »
Bieg okresu przedawnienia w sprawach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 1
Roszczenia ze stosunku pracy, podobnie jak inne roszczenia, generalnie ulegają przedawnieniu. Okres przedawnienia zdecydowanej większości roszczeń pracowniczych wynosi 3 lata od daty wymagalności danego roszczenia. (...)  »
Kolejni podatnicy muszą mieć kasy on-line od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 1
Od dnia 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (...)  »
E-KRS i prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 1
Zgodnie z przepisami z dniem 1 lipca 2021 r. nastąpi elektronizacja postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów z rejestru przedsiębiorców. Pojawi się także możliwość zakładania prostej (...)  »
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy inny niż kalendarzowy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 1
Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej zostały wydłużone na podstawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie (...)  »
Administrator danych w strukturach jst
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl zajął stanowisko w kwestii tego, czy w strukturach jednostek samorządu terytorialnego należy wyróżnić kilku odrębnych administratorów. Chodzi o (...)  »
Rejestracja w zakresie podatku akcyzowego w CRPA
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 1
Do 30 czerwca 2021 r. podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych oraz podmioty zużywające wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, (...)  »
Rusza System Elektronicznych Tytułów Wykonawczych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 1
Tytuły wykonawcze będą przesyłane do urzędów skarbowych drogą elektroniczną. System teleinformatyczny rusza 1 lipca 2021 r. Egzekucja administracyjna wszczynana jest na wniosek wierzyciela i na (...)  »
Prywatne użytkowanie służbowego auta elektrycznego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 1
Określona ryczałtowo kwota przeznaczona na pokrycie ponoszonych przez pracowników kosztów związanych z ładowaniem w miejscu zamieszkania służbowego samochodu elektrycznego wykorzystywanego na cele prywatne stanowić będzie (...)  »
Pieniądze otrzymane przez spółkę od gminy nie zawsze podlegają VAT
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 1
Spółka otrzymująca rekompensatę od gminy za realizację jej zadań własnych nie jest podatnikiem VAT, bowiem rekompensata nie może być uznana za wynagrodzenie z tytułu świadczenia (...)  »
Ostateczny termin dla podatników pdof na złożenie sprawozdania do KAS
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 1
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej to (...)  »
Nowe wytyczne dla organizujących kolonie i obozy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 1
Organizatorzy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą już zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dostępnej pod adresem wypoczynek.mein.gov.pl/. Ponadto (...)  »
Ulga na zakup kasy on-line
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 1
Podatnik, który nie dokona ufiskalnienia kasy on-line w terminie ustawowym, nie ma prawa do skorzystania z ulgi na zakup tej kasy. Tak uznał Dyrektor KIS (...)  »
Zamieszczanie sprawozdań organizacji pożytku publicznego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 1
Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze (...)  »
Od zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy składki ZUS płaci pracodawca
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 1
Osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną z inną firmą, lecz wykonuje ją na rzecz własnego pracodawcy, jest - dla celów ubezpieczeń w ZUS - traktowana jako (...)  »
Działalność gospodarcza lekarza a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 1
Lekarz nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w kasie rejestrującej, ponieważ obowiązek ten dotyczy jedynie sprzedaży na rzecz osób fizycznych (...)  »
Nowe przesłanki zawieszania spraw podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 1
Organy podatkowe mogą - z urzędu lub na wniosek strony - zawiesić kaskadowe lub zmultiplikowane postępowania podatkowe. Odpowiednie regulacje obowiązują od 30 kwietnia 2021 r. (...)  »
Adres zamieszkania przyszłego pracownika według UODO
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 1
Pracodawca ma prawo pozyskiwać adres zamieszkania od osoby, co do której została podjęta decyzja o zatrudnieniu, gdyż jest to niezbędne do skierowania jej na obowiązkowe, (...)  »
Składki od nieodpłatnego zakwaterowania pracowników
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 1
Nieodpłatne udostępnienie pracownikom noclegu w hotelu stanowi świadczenie w naturze i nie podlega zwolnieniu z obowiązku odprowadzania składek ZUS. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Oddziału (...)  »
Zdalna praca w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 1
Jeżeli pracownik świadczy pracę zdalnie, pracodawca nie zostaje pozbawiony prawa do zaliczenia wydatków wykazujących związek z prowadzoną przez niego działalnością, a wynikających z zatrudnienia pracownika, (...)  »
ZAP-3 w serwisie e-Urząd Skarbowy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 1
Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zaktualizować swoje dane on-line poprzez złożenie zgłoszenia ZAP-3 za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy. Wystarczy zalogować się do serwisu. Taka opcja (...)  »
Okoliczności powrotu do zwolnienia podmiotowego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 1
Istnieje możliwość powrotu do zwolnienia z VAT na warunkach wskazanych w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS (...)  »
BON wyjaśnia Pracodawca może wybrać orzeczenie dające mu większe profity
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 1
W przypadku gdy pracownik posiada dwa ważne orzeczenia, np. jedno o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a drugie zaliczające go do znacznego stopnia niepełnosprawności, pracodawca może samodzielnie (...)  »
Już niedługo ważne zmiany m.in. w funkcjonowaniu CRBR
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 1
Funkcjonowanie CRBR, a także m.in. obowiązki instytucji obowiązanych, reguluje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zostanie ona istotnie zmieniona na mocy ustawy nowelizującej (...)  »
VAT od zakupów sprzed rejestracji
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 1
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakupiony przed rozpoczęciem działalności gospodarczej środek trwały. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia (...)  »
Do 31 maja br. niektórzy rolnicy muszą złożyć pismo do KRUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 1
Rolnik ubezpieczony w KRUS po założeniu firmy musi zasadniczo przejść na ubezpieczenie obowiązujące przedsiębiorców w ZUS. Jest jednak odstępstwo od tej reguły. Aby po założeniu (...)  »
Informacja do ZUS o wykonywanym zawodzie w ZUS ZUA i ZUS ZZA
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 1
Z dniem 16 maja 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych (...)  »
Ministerstwo Finansów wyjaśnia Wyższe mandaty tylko za wykroczenia popełnione od 1 maja 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 1
Urzędy skarbowe i celno-skarbowe mogą wymierzać za wykroczenia skarbowe grzywnę w formie mandatu karnego w wysokości do 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to wykroczeń (...)  »
Do końca maja 2021 r. wpłata I raty odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 1
Dla wielu pracodawców ze sfery budżetowej i pozabudżetowej zbliża się termin odprowadzenia I raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Obowiązek odprowadzenia tego odpisu w (...)  »
PESEL identyfikatorem podatkowym cudzoziemców
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 1
Identyfikatorem podatkowym cudzoziemców nieprowadzących działalności gospodarczej będzie od 1 czerwca 2021 r. numer PESEL. Osoby, którym przed tym dniem został lub zostanie nadany NIP, będą (...)  »
Dane biometryczne można przetwarzać tylko wyjątkowo
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 1
Urząd Ochrony Danych Osobowych zamieścił na swojej stronie (www.uodo.gov.pl) stanowisko odnośnie możliwości przetwarzania danych biometrycznych. W opinii Urzędu dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w (...)  »
Odszkodowanie dla byłego menedżera za zakaz konkurencji niekiedy bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 1
Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wypłacone byłemu członkowi zarządu podlegającemu przepisom o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami nie podlega oskładkowaniu. Tak stwierdził Oddział (...)  »
Sprawozdawczość PFRON
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 1
PFRON w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.pfron.org.pl) poinformował o terminie na złożenie, przez beneficjentów wsparcia udzielanego ze środków PFRON, elektronicznego sprawozdania finansowego za (...)  »
Podstawa opodatkowania VAT przy nieodpłatnym przekazaniu
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 1
Podatnik (spółka) za podstawę opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu mieszkań na rzecz wspólników powinien przyjąć cenę, jaką uzyskałby za przedmiotowe mieszkania w dniu ich przekazania wspólnikom. (...)  »
Wyjaśnienie MF ZAW-NR po zmianie danych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 1
Podatnik, dokonując kolejnej wpłaty na rachunek kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT, powinien ponownie złożyć ZAW-NR, jeżeli od czasu przekazania poprzedniego zawiadomienia zmieniły się podane (...)  »
Wyjaśnienie MRPiT Przesyłki od pracodawcy bez domniemania doręczenia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 1
Rozwiązanie umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia może nastąpić dopiero po skutecznym złożeniu oświadczenia woli w tej sprawie przez jedną ze stron, (...)  »
Zmiany dotyczące wiążącej informacji akcyzowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 1
Od 1 maja 2021 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Zmiany te mają na celu uregulowanie zagadnień, które pojawiły się w związku (...)  »
Sposób opodatkowania menedżera
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 1
Przychód z tytułu usług świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego przez osobę fizyczną korzystającą w działalności gospodarczej z opodatkowania podatkiem liniowym nie stanowi dla niej przychodu (...)  »
Data nabycia budynku a ulga termomodernizacyjna - wyjaśnienie MF
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 1
Uprawnionymi do skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej są osoby uzyskujące dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, jak również przychody opodatkowane tzw. ryczałtem ewidencjonowanym, (...)  »
Kolejne zwolnienie z opłacenia składek oraz zmiany w świadczeniu postojowym
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 1
Od 4 maja 2021 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U (...)  »
Wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 1
Grzywna nałożona mandatem karnym za wykroczenie skarbowe, np. niezłożenie w terminie JPK_V7M, może obecnie wynieść do 5.600 zł. Pułap ten wzrośnie do 14.000 zł. Obecnie (...)  »
Kolejne przedłużenie i rozszerzenie tarczy branżowej
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 1
Od 26 kwietnia 2021 r., z pewnymi wyjątkami, obowiązują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (...)  »
Zmiany w akcyzie od osobówek
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 1
W dniu 1 maja 2021 r., co do zasady, wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)  »
Wystrój biura w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 1
Zakupu akwarium nie można uznać za wydatek reprezentacyjny mający na celu kreowanie, czy też poprawę wizerunku firmy, która tego zakupu dokonała. Stanowi on jedynie wydatek (...)  »
Tylko definitywne rozstrzygnięcie blokuje pomoc publiczną COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 1
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opracowało na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objaśnienia prawne w temacie konsekwencji naruszenia przez przedsiębiorców zakazów, nakazów, ograniczeń związanych (...)  »
Obowiązki płatnika pdof z tytułu zapłaty ZUS za byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 1
Sfinansowanie przez firmę składek na ubezpieczenia społeczne, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny być opłacone ze środków ubezpieczonego, powoduje powstanie u tego podatnika przychodu na (...)  »
Więcej danin wpłaca się na mikrorachunek
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 1
Podatnicy i płatnicy posługują się mikrorachunkiem od 1 stycznia 2020 r. Dotychczas służył do regulowania VAT, PIT i CIT. Od 15 kwietnia 2021 r. lista (...)  »
Przedsiębiorcy muszą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisami w zakresie obowiązku wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały pozostałe podmioty zatrudniające (które dotychczas nie przystąpiły do PPK). (...)  »
Podatkowe rozliczenie pandemicznego grantu
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 1
Wsparcie finansowe stanowiące bezzwrotny grant otrzymane ze środków unijnych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na gruncie pdof stanowi przychód korzystający ze zwolnienia od opodatkowania (...)  »
Zmiany w umowie zawartej wg starego Pzp na podstawie specustawy w sprawie COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 1
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w (...)  »
Wyjaśnienie MF Odrębne limity dla najmu prywatnego i firmowego na ryczałcie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, m.in. przychodów uzyskiwanych z najmu. W efekcie ich (...)  »
Wdrożenie PPK dla osób zatrudnionych w zagranicznych podmiotach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 1
Pracownicze plany kapitałowe są obowiązkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę zatrudnioną w rozumieniu przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Z dniem 1 (...)  »
Od 1 maja br. trzeba wyrejestrować niektóre dzieci z ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 1
Dzieci po uzyskaniu pełnoletności mogą być nadal zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny do ukończenia 26 lat. Jednak jest to możliwe tylko, gdy uczą (...)  »
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości po ustaniu majątkowej wspólności małżeńskiej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 1
Kwestia opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia części nieruchomości nabytej do majątku jednego z małżonków po ustaniu wspólności małżeńskiej, w odniesieniu do nieruchomości uprzednio objętej wspólnością (...)  »
Ministerstwo Finansów wyjaśnia Czy karnet na siłownię to bon?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 1
Podatnicy świadczący usługi sportowe (usługi wstępu na basen, siłownię itp.) sprzedają klientom karnety wstępu. Karnet umożliwia korzystanie z obiektu sportowego w określonym czasie, upoważnia do (...)  »
Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 1
Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy zasady rozliczania faktur korygujących "in minus" zarówno przez sprzedawców, jak i przez nabywców. Trudności w tym zakresie dostrzegł (...)  »
PFR wyjaśnia Pracownicy podlegający zapisowi do PPK
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 1
W dniu 10 kwietnia br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach (...)  »
Limit ryczałtu dla najmu małżonków
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 1
Określony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) limit przychodów w wysokości 100.000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, (...)  »
Nowe terminy dotyczące sprawozdań za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 1
Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2020 r. zostały przesunięte. Stało się to na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie (...)  »
Podatnik ma prawo do korekty VAT
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 1
Artykuł 203 dyrektywy VAT oraz zasady proporcjonalności i neutralności podatku VAT należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które w konsekwencji (...)  »
Korygowanie WNT po upływie 3 miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 1
Artykuły 167 i 178 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do (...)  »
Przekazanie towarów z firmy męża do firmy żony a pdof
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 1
W sytuacji, w której dochodzi do przekazania towarów handlowych z działalności męża do działalności żony, jeżeli między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa, to po stronie (...)  »
Ochrona sygnalistów to kolejne obowiązki w przyszłości m.in. dla spółek
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 1
Do 17 grudnia 2021 r. kraje członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do wdrożenia przepisów Dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 (...)  »
Od 1 kwietnia br. nowy rok dla składki wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 1
Od 1 kwietnia 2021 r. tzw. mali płatnicy będą płacili składkę na ubezpieczenie wypadkowe według tej samej stopy procentowej co obecnie. Tak wynika z rozporządzenia (...)  »
Zakup smartwatcha w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 1
Wydatek poniesiony w związku zakupem zegarka typu smartwatch, o ile służy on celom działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika, a nie wyłącznie jego celom osobistym, podlega (...)  »
Uproszczone sprawozdania za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 1
Podstawowy wzór sprawozdania finansowego określa załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jednostki, które chcą skorzystać z uproszczonych wzorów sprawozdań finansowych, tj. wzoru z załącznika (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.