Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.286 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 18.04.2024 r.
 • Wydatki pracownicze w kosztach podatkowych pracodawcy
 • Podatki i opłaty w działalności przedsiębiorcy
poniedziałek - 22.04.2024 r.
 • Elastyczne systemy i rozkłady czasu pracy, w tym dla pracowników-rodziców
 • Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego
czwartek - 25.04.2024 r.
 • Obowiązki w ZUS w razie zatrudnienia pracownika
 • Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w 2024 r.
poniedziałek - 29.04.2024 r.
 • Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w interpretacjach Dyrektora KIS
 • Świadczenia dla niepełnosprawnych wypłacane nie tylko przez ZUS
15.04.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez państwowe instytucje kultury do ministra albo kierownika urzędu centralnego (centralnego organu administracji (...)
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk do Polskiej Akademii Nauk
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ministra właściwego do spraw zdrowia
Strona tytułowa
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Wartość odprawy dla członka zarządu wypłaconej na mocy wyroku bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 1
Składkom ZUS nie podlega wartość odprawy wypłaconej mocą wyroku sądowego byłemu prezesowi zarządu spółdzielni, zatrudnionemu na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę. Tak stwierdził (...)  »
Dane na fakturze wystawianej przez syndyka
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 1
Syndyk, dokonując sprzedaży towarów lub świadcząc usługi na rachunek upadłego, ale w swoim imieniu, nie powinien dokumentować tych czynności fakturami z wykazanym na nich podatkiem (...)  »
Upływa termin złożenia zeznań PIT za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 1
Termin złożenia PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2023 r. upływa 30 kwietnia 2024 r. Zeznanie podatkowe można przekazać w formie papierowej albo (...)  »
Stopa procentowa składki wypadkowej na nowy rok składkowy
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 1
Z dniem 1 kwietnia 2024 r. rozpoczął się nowy rok składkowy w ubezpieczeniu wypadkowym. Będzie on trwał do 31 marca 2025 r. Na ten okres (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w ramach BIP podlega RODO
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 1
Naczelny Sąd Administracyjny, w sprawie o sygn. akt II OSK 3839/21, oddalił skargę kasacyjną Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego i tym samym podtrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony (...)  »
Opodatkowanie zwrotu wkładu mieszkaniowego
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 1
Kwota zwrotu wkładu mieszkaniowego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez podatniczkę w drodze spadku, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o (...)  »
Udokumentowanie w księdze zakupów towarów na aukcjach internetowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 1
W sytuacji gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą zakupuje towary handlowe od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na aukcjach internetowych, w tym zagranicznych, a więc zakup (...)  »
Sąd Najwyższy o zakazie prowadzenia handlu w niedziele
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 1
Z wyjątku od zakazu handlu w niedzielę może korzystać jedynie placówka handlowa, która mieści się w zakresie pojęcia "zakład prowadzący działalność w zakresie kultury, sportu, (...)  »
Okres wykonywania badań w stażu do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 1
Pracownik sfery budżetowej ma prawo do wynagrodzenia rocznego, zwanego potocznie trzynastką, na zasadach określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (...)  »
Opodatkowanie mieszkań objętych najmem krótkotrwałym
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 1
Powtarzający się (w założeniu czasem krótkotrwały) odpłatny najem lokali mieszkalnych (na dobę lub kilka dni), niezwiązany z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych podatnika i jego rodziny lub (...)  »
Praca w dniu wolnym nauczyciela szkoły niepublicznej
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 1
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach niepublicznych podlegają przepisom Karty Nauczyciela w zakresie wskazanym w art. 91b K.N. Przepis ten wymienia regulacje K.N., które stosuje się odpowiednio (...)  »
Zwolnienie z obowiązku stosowania kas
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 1
Ustawodawca w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy (...)  »
Zmiany w egzekucji administracyjnej  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 1
Urzędom skarbowym łatwiej będzie dochodzić zapłaty zaległości podatkowych. Mają to zapewnić zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które weszły w życie 25 marca (...)  »
Ze środków na rachunku PPK mogą zostać zaspokojone roszczenia alimentacyjne
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 1
Zasadniczo środki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Wyjątkiem jest egzekucja mająca na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności (...)  »
Skutki w VAT darowizny pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 1
W praktyce zdarza się, że małżonkowie przekazują sobie w darowiźnie auta wykorzystywane wcześniej w prowadzonej działalności gospodarczej. Ich wątpliwości budzą skutki w VAT z tym (...)  »
Obowiązek elektronicznego przesyłania ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 1
Wprowadzenie obowiązku elektronicznego przesyłania ksiąg i ewidencji księgowych do urzędu skarbowego początkowo planowane było na 1 stycznia 2023 r. Na mocy przepisów nowelizujących termin ten (...)  »
Sprzedaż nieruchomości a VAT
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 1
Zdarza się, że przedmiotem sprzedaży między czynnymi podatnikami VAT są nieruchomości. Transakcje takie niekiedy budzą wątpliwości dotyczące ich opodatkowania. Problem w tym zakresie pojawił się (...)  »
Wynagrodzenie za pracę w nocy przejścia na czas letni
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 1
W każdym roku kalendarzowym następuje zmiana czasu z zimowego na letni oraz z letniego na zimowy. Aktualnie czeka nas ta pierwsza zmiana, tj. przejście na (...)  »
Ulgi w spłacie podatków od 25 marca 2024 r.  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 1
Decyzja o rozłożeniu zapłaty zobowiązania podatkowego na raty wygaśnie w razie niedotrzymania terminu płatności trzech - niekoniecznie kolejnych - rat. Poszerzy się krąg podmiotów, do (...)  »
31 marca 2024 r. upływa termin na wstępne zamknięcie ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 1
Jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, na przygotowanie sprawozdania finansowego za 2023 r. mają czas do 31 marca 2024 r. Roczne sprawozdanie (...)  »
Od kwietnia br. wyższy VAT na produkty spożywcze
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 1
Zasadą jest opodatkowanie towarów i usług 23% stawką VAT. Zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych (...)  »
Nowe stanowisko KSR w sprawie ustalania wartości godziwej
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 1
Łączenie się spółek handlowych rozlicza się i ujmuje na dzień połączenia w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek (spółki przejmującej) albo (...)  »
Odliczenie VAT od zakupów sprzed rejestracji
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 1
Realizacja prawa do odliczenia VAT następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia, jednakże, aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, (...)  »
Należności z najmu nie obligują do opłacenia składek w okresie zawieszenia firmy
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 1
Przyjmowanie należności, które powstały przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (tu: z tytułu umowy najmu lokalu), nie obliguje przedsiębiorcy do zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w (...)  »
Wypłata wynagrodzenia kierowcy delegowanego nie zawsze w dwóch terminach
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 1
Zgodnie z ogólną regulacją zawartą w art. 85 K.p. wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z (...)  »
Paczki świąteczne z dopłatą pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 1
Pracodawca nie powinien naliczać pracownikom składek ZUS od wartości przekazanych im paczek rzeczowych w części sfinansowanej przez niego. Tak stwierdził Oddział ZUS w interpretacji z (...)  »
Odliczenie VAT od wydatków dotyczących nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 1
W praktyce zdarza się, że podatnicy budują nieruchomość, która w części służy celom działalności gospodarczej opodatkowanej VAT i w części ich celom osobistym. Problematyczne niekiedy (...)  »
Do końca marca br. trzeba rozliczyć opłaty środowiskowe
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 1
Z końcem marca 2024 r. mija termin na dopełnienie obowiązków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2023 r. Opłaty te wnosi się w (...)  »
Skutki w VAT przekształcenia gospodarstwa rolnego w spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 1
Przekształcenie gospodarstwa rolnego osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji (...)  »
Posiadany status studenta zwalnia z ZUS nawet z okresem wstecznym
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 1
Jeżeli zleceniobiorca, za którego były opłacane składki ZUS, przedstawi zaświadczenie, że w okresie wykonywanej umowy zlecenia był studentem i nie miał ukończonych 26 lat, to (...)  »
Wystawianie paragonów i faktur w czasie zawieszenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 1
Podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, pozostaje nadal podatnikiem podatku VAT i dlatego spoczywają na nim określone obowiązki podatkowe. Tak stwierdził Dyrektor (...)  »
Dodatek uzupełniający zasiłek macierzyński bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 1
W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracodawca nie powinien uwzględniać pracownikowi dodatku uzupełniającego zasiłek macierzyński, do którego pracownik ma prawo w (...)  »
Czas złożyć sprawozdanie o ilości marnowanej żywności
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 1
Z końcem marca br. mija termin na dopełnienie obowiązku w zakresie złożenia sprawozdania o ilości marnowanej żywności za 2023 r. Obowiązek jego złożenia dotyczy przedsiębiorców, (...)  »
Rozliczanie w kosztach zasiłków pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 1
Uregulowania zawarte w ustawach o podatku dochodowym przewidują możliwość ujmowania w firmowych kosztach podatkowych różnego rodzaju świadczeń pracowniczych. Do tej kategorii świadczeń oprócz wynagrodzeń za (...)  »
Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. do 31 marca 2024 r.  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 1
W przypadku jednostek, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, 31 marca 2024 r. mija ustawowy termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 (...)  »
Do 2 kwietnia br. trzeba przekazać ZUS ZSWA za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 1
Zatrudniając przy wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r., obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie wykazu (...)  »
Gdy ostatni dzień roku podatkowego przypada w dniu wolnym od pracy
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 1
Przychód warunkujący włączenie do kategorii podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe lub wyłączenie z niej został określony w euro, a jego przeliczenia dokonuje się według (...)  »
Faktura pro forma nie stanowi podstawy do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 1
Podatnikowi VAT nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury pro forma. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (...)  »
Wysokość odpisu w 2024 r. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 1
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową określoną (...)  »
Wysokość odpisów na ZFŚS w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 1
Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych są zobligowani do odprowadzania corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego ustala się (...)  »
Funkcjonowanie kas on-line
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 1
Podatnicy stosujący kasy on-line niekiedy mają wątpliwości czy kasa powinna być połączona z internetem cały czas, czy tylko w momencie dokonywania sprzedaży. Wątpliwości w tej (...)  »
Wartość opakowania posiłku trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 1
Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu jest zwolniona ze składek ZUS do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie (...)  »
Niekiedy pracownik - ojciec dziecka nie ma prawa do części urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 1
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 182 1a K.p., które weszło w życie w dniu 26 kwietnia 2023 r., pracownicy - rodzice dziecka mają prawo do (...)  »
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego bez wpływu na obniżenie składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 1
Niepełnosprawny przedsiębiorca ma prawo do obniżenia składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej do wysokości zaliczki na pdof mimo pobieranego zasiłku pielęgnacyjnego. Tak stwierdził Oddział (...)  »
Sprzedaż majątku prywatnego a VAT
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 1
W praktyce dość powszechne jest użytkowanie przez podatników VAT prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą samochodów osobowych na podstawie umowy leasingu. Zdarza się, że po zakończeniu umowy (...)  »
VAT przy sprzedaży opakowania jednorazowego
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 1
Od 2024 r. przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego, hurtowego lub jednostki gastronomiczne, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w postaci opakowań (...)  »
Składka zdrowotna osób na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 1
Podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla osób na urlopie wychowawczym po 31 grudnia 2023 r. nadal stanowi kwota 620 zł. Potwierdził to ZUS w odpowiedzi z (...)  »
Zakres danych na skierowaniu na badania wystawianym przez pracodawcę wg UODO
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 1
Zakres danych, który należy wskazać w treści skierowania nie może obejmować informacji o stanie zdrowia pracownika. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga związana z (...)  »
Wynagrodzenie za czas zwolnienia z powodu działania siły wyższej po podwyżce stałej stawki miesięcznej
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 1
Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia ( (...)  »
Do 1 marca br. trzeba złożyć sprawozdanie Prezesowi UZP
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 1
Termin przesłania sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2023 r. upływa 1 marca 2024 r. Roczne sprawozdanie dotyczy zamówień udzielonych i umów ramowych zawartych w (...)  »
VAT od przekazania auta wykupionego z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 1
Darowizna na rzecz ojca auta, po jego uprzednim wykupie od leasingodawcy, jeżeli nie będzie dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ani nie będzie dotyczyć składnika (...)  »
Praca w dni wolne a dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 1
Ekwiwalent urlopowy ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego ze zmianami wynikającymi z § 15-19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie (...)  »
Zwolnienie podmiotowe z VAT przy usługach najmu
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 1
Podmiot świadczący usługi najmu może korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 stycznia 2024 (...)  »
Twój e-PIT za 2023 r. także dla przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 1
KAS udostępni 15 lutego 2024 r. w ramach usługi Twój e-PIT zeznania podatkowe za 2023 r. Po raz pierwszy będzie można w ten sposób rozliczyć (...)  »
Interpretacja ogólna w sprawie przejścia na estoński CIT i sprawozdania z nim związanego
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 1
Podatnik CIT, który spełnia ku temu warunki, może przejść na estoński CIT w trakcie roku. Umożliwia mu to art. 28j ust. 5 ustawy o pdop, (...)  »
Podstawa opodatkowania aportu
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 1
Podstawą opodatkowania VAT dla transakcji wniesienia aportu będzie wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wniesiony aport pomniejszona o kwotę podatku VAT. Tak stwierdził Dyrektor (...)  »
Dopłata roczna PPK w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 1
Dopłata roczna dla uczestnika PPK wynosi 240 zł. Prawo do jej uzyskania przysługuje tym osobom, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez (...)  »
Czas uregulować opłatę roczną za wpis do rejestru BDO!
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 1
Z końcem lutego br. mija termin na uregulowanie opłaty rocznej za wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Obowiązek ten (...)  »
Kara porządkowa w sprawach podatkowych w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 1
Kara porządkowa to sposób na dyscyplinowanie osób utrudniających prowadzenie sprawy podatkowej. Jej maksymalna kwota jest obecnie o 400 zł wyższa w porównaniu z obowiązującą w (...)  »
Raport o składkach za 2023 r. trzeba przekazać do 28 lutego br.
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 1
Do obowiązków płatnika składek należy m.in. przekazanie ubezpieczonym do 28 lutego danego roku informacji o składkach, które naliczył im do ZUS w poprzednim roku kalendarzowym, (...)  »
O uproszczonym sprawozdaniu za 2023 r. decydują właściciele jednostki, a nie jej zarząd  | BILANS 2023
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 1
Podstawowym wzorem sprawozdania finansowego dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji jest wzór z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Istnieją (...)  »
Miejsce opodatkowania świadczenia usług w VAT
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 1
W przypadku świadczenia usług na rzecz kontrahentów spoza terytorium kraju istotne dla prawidłowego rozliczenia VAT jest określenie miejsca świadczenia danej usługi, tj. ustalenie, czy dana (...)  »
Składka zdrowotna w 2024 r. osoby współpracującej
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 1
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą stanowi kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2024 r.  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 1
Do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców służy wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami (...)  »
Zastaw skarbowy w 2024 r.  | NOWE PRAWO 2024
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 1
Zastaw skarbowy może być ustanowiony na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych posiadających określoną minimalną wartość. W bieżącym roku limit ten jest wyższy od ubiegłorocznego (...)  »
Wystawienie noty korygującej
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 1
Podatnik jako nabywca nie może wystawić noty korygującej do otrzymanej faktury bez NIP, wystawionej do paragonu fiskalnego, na którym nie umieszczono NIP. Tak stwierdził Dyrektor (...)  »
Grzywny po wzroście minimalnej pensji w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 1
Wysokość grzywien grożących za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego jest skorelowana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę obowiązującym w czasie popełnienia czynu zabronionego. Pensja ta (...)  »
Nie będzie obowiązkowego KSeF w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 1
Od 1 lipca 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie sporządzać faktury ustrukturyzowane, czyli za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Od 1 lipca 2024 r. dla większości podatników (...)  »
Skutki wystawienia faktury bez NIP nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 1
Skoro nie ma podstaw do uznania braku NIP na paragonie za oczywistą pomyłkę, to również nie ma podstaw do wystawienia faktury korygującej do uprzednio wystawionej (...)  »
Wniosek o zwolnienie od pracy w związku z siłą wyższą
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 1
Pracownik ma prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.