Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2021 r., godz. 8:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 107.925 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 29.11.2021 r.
 • Zasady stosowania ulgi dla młodych w PIT
czwartek - 02.12.2021 r.
 • Rozliczanie składek i wykazywanie przerw w ich opłacaniu w drukach ZUS
 • Zasady prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy
poniedziałek - 06.12.2021 r.
 • Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r.
czwartek - 09.12.2021 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT w interpretacjach podatkowych
 • Uprawnienia i obowiązki płatników składek w zakresie świadczeń z FUS
30.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2021 r.
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w sierpniu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w sierpniu 2021 r.
06.12.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2021 r.
Wykazywanie urlopów i dodatkowych uprawnień w świadectwie pracy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021, strona 7 - Spis treści »
Dział: Prawo pracy w praktyce
Autor: Agata Barczewska
Wykazywanie urlopów i dodatkowych uprawnień w świadectwie pracy

W związku z definitywnym rozwiązaniem umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jest ono rodzajem zaświadczenia zawierającego szereg istotnych informacji o przebiegu zatrudnienia. W świadectwie pracy zamieszcza się m.in. dane o wykorzystanych przez pracownika urlopach czy dodatkowych uprawnieniach o charakterze jednorazowym. Są to informacje istotne dla przyszłego pracodawcy.

Urlop wypoczynkowy

Ramową treść świadectwa pracy określa przepis ustawowy, tj. art. 97 § 2 Kodeksu pracy, natomiast szczegółowy zakres informacji podawanych w świadectwie wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862). Zawiera ono pomocniczy wzór świadectwa pracy, w którego treści (na końcu formularza) znajdują się objaśnienia co do sposobu wypełniania niektórych ustępów świadectwa.

Urlop wypoczynkowy wykazuje się w ust. 6 pkt 1 świadectwa pracy. Przy czym pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny. Odrębnie podaje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego wykorzystanego na podstawie art. 1672 K.p. (na żądanie). Należy nadmienić, że nie ma konieczności wyodrębniania dni urlopu, za które wypłacono pracownikowi ekwiwalent.

Urlopy rodzicielskie i bezpłatny

Poza urlopem wypoczynkowym w świadectwie pracy wykazuje się fakt wykorzystania urlopu bezpłatnego i urlopów związanych z rodzicielstwem. Okres urlopu bezpłatnego podaje się w ust. 6 pkt 2 świadectwa pracy, wskazując również podstawę prawną jego udzielenia. Ten punkt świadectwa pracy dotyczy nie tylko zwykłego urlopu bezpłatnego udzielanego na podstawie art. 174 K.p., ale także urlopów bezpłatnych udzielanych na innej podstawie prawnej, np. urlopu bezpłatnego dla młodocianego.

W ust. 6 pkt 3 świadectwa pracy pracodawca wykazuje wymiar wykorzystanego urlopu ojcowskiego (z wyszczególnieniem części urlopu, jeżeli został na nie podzielony).

Urlop rodzicielski z kolei odnotowuje się w ust. 6 pkt 4 świadectwa pracy, choć pracodawca jest zobowiązany podać dane o wykorzystaniu tego urlopu tylko wtedy, gdy pracownik, ze względu na wiek dziecka, mógłby skorzystać z tego urlopu w kolejnym stosunku pracy. Wykazuje się wymiar urlopu i liczbę wykorzystanych części oraz podstawę prawną jego udzielenia. Trzeba przy tym pamiętać, że chodzi o podstawę prawną obowiązującą w dacie udzielenia urlopu, a nie wystawienia świadectwa pracy.

Jeżeli pracownik wykorzystał więcej niż jeden urlop rodzicielski, pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka. Dodatkowo wskazuje urlop rodzicielski wykorzystany na podstawie art. 1821c § 3 K.p. i liczbę jego części. Regulacja ta odnosi się do tzw. luźnej części urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni udzielanej w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego.

Informacja o urlopie wychowawczym - wykazywanym w ust. 6 pkt 5 świadectwa pracy - zawiera, obok podstawy prawnej udzielenia urlopu wychowawczego oraz jego wymiaru, również okres/okresy wykorzystywania urlopu oraz liczbę jego części. Ponadto w niektórych przypadkach może być konieczne wykazanie tego urlopu w ust. 6 pkt 13 jako okresu nieskładkowego. Dotyczy to urlopów wychowawczych przypadających przed 1 stycznia 1999 r. Należy nadmienić, że urlop macierzyński nie jest odrębnie wykazywany w świadectwie pracy. Jest to okres składkowy, traktowany na równi z okresem pracy, stąd mieści się on w ogólnym okresie zatrudnienia podawanym w ust. 1 świadectwa.


Wzór świadectwa pracy jest dostępny w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Prawo pracy.

Dodatkowe uprawnienia

W ust. 6 pkt 12 świadectwa pracy informuje się o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego urlopu albo innych uprawnień, jeżeli ma to wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy. Chodzi tu o takie uprawnienia pracownicze, które nie mogą się dublować w następnym zatrudnieniu. Należą do nich m.in. świadczenia ze stosunku pracy o charakterze jednorazowym, jak np. odprawa emerytalno-rentowa przewidziana w art. 921 K.p. czy odprawa dla pracownika powołanego do określonych form czynnej służby wojskowej. W ust. 6 pkt 12 wykazuje się również wykorzystanie dodatkowych urlopów, m.in. z tytułu niepełnosprawności.

Przykładowe zapisy w świadectwie pracy w zakresie urlopów i dodatkowych uprawnień
6. W okresie zatrudnienia pracownik:
1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: . . . . 22 dni (154 godz.) . . . .
(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
w tym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nie korzystał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu
pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
(...)
2) korzystał z urlopu bezpłatnego . . . . od 8 do 31 lipca 2019 r., art. 174 § 1 K.p. . . . .
(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)
3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze . . . . - . . . . w . . . . - . . . . częściach
4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie . . . . art. 1791 K.p.
(podstawa prawna udzielenia urlopu)
w wymiarze . . . . 32 tygodni . . . . w . . . . 1 . . . . częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy w . . . . 0 . . . . częściach
(...)
12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy . . . . 9 dni (63 godz.) urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności . . . .

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.