Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 13 kwietnia 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.670 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 15.04.2024 r.
 • Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
 • Ulgi podatkowe i dotacje na nowe inwestycje
czwartek - 18.04.2024 r.
 • Wydatki pracownicze w kosztach podatkowych pracodawcy
 • Podatki i opłaty w działalności przedsiębiorcy
poniedziałek - 22.04.2024 r.
 • Elastyczne systemy i rozkłady czasu pracy, w tym dla pracowników-rodziców
 • Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego
czwartek - 25.04.2024 r.
 • Obowiązki w ZUS w razie zatrudnienia pracownika
 • Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w 2024 r.
12.04.2024 r. (piątek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-24, Rb-27 za marzec 2024 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środków budżetu państwa drugiego (...)
przekazanie sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2024 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości RIO
15.04.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
Sporządzanie świadectwa pracy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 7 - Spis treści »
Dział: Prawo pracy w praktyce
Autor: Ewa Madejek-Nowakowska
Sporządzanie świadectwa pracy

Na zakończenie stosunku pracy pracodawca jest obowiązany sporządzić dla pracownika świadectwo pracy. Dokument ten zawiera informacje o okresie zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy, a także o uprawnieniach wykorzystanych przez pracownika w trakcie zatrudnienia. W maju 2023 r. wprowadzono też powinność wykazania w świadectwie pracy danych o nowych uprawnieniach pracowniczych, tj. wykonywaniu okazjonalnej pracy zdalnej, korzystaniu ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej czy urlopu opiekuńczego.

Wydanie świadectwa pracy

Jak stanowi art. 97 § 1 K.p., w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. W razie gdy z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób. Sporządzone świadectwo pracy obejmuje okres lub okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Należy zaznaczyć, że wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Nowe uprawnienia pracownicze

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego (art. 97 § 2 K.p.).

W 2023 r. do Kodeksu pracy wprowadzono nowe uprawnienia pracownicze. Do tych nowych uprawnień, o których trzeba poinformować w świadectwie pracy, należą:

 • wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie przewidzianej w art. 6733 § 1 K.p., świadczonej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • korzystanie ze zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 1481 § 1 K.p., wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (jest to zwolnienie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych),
 • korzystanie z urlopu opiekuńczego określonego w art. 1731 § 1 K.p., wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (ma on na celu zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych).
]
Formularz świadectwa pracy dostępny w Programie DRUKI Gofin

Rozszerzenie katalogu uprawnień pracowniczych i konieczność ich podawania w świadectwie pracy spowodowało też zmianę wzoru świadectwa pracy. Treść świadectwa pracy wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862 ze zm.) - patrz ramka.

Informacje zamieszczane w świadectwie pracy:

- okres lub okresy wykonywanej pracy,
- wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
- rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji,
- tryb i podstawa prawna rozwiązania lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strona stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia,
- okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 K.p.,
- zwolnienie od pracy przewidziane w art. 1481 § 1 K.p., wykorzystane w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
- urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystany w tym roku,
- urlop opiekuńczy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
- wykorzystany urlop bezpłatny i podstawa prawna jego udzielenia,
- wykorzystany urlop ojcowski,
- wykorzystany urlop rodzicielski i podstawa prawna jego udzielenia,
- wykorzystany urlop wychowawczy i podstawa prawna jego udzielenia,
- okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 K.p.,
- zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 K.p., wykorzystane w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
- liczba dni pracy zdalnej, przewidzianej w art. 6733 § 1 K.p. (okazjonalnej), wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
- liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 K.p., w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
- okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
- okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
- wykorzystany dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia, przewidziane przepisami prawa pracy,
- okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
- o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
- o należnościach ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych,
- o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach - na żądanie pracownika.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.